Pendrive Manual. Brugerhenvisninger Pendrive

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pendrive Manual. Brugerhenvisninger Pendrive"

Transkript

1 Brugerhenvisninger Pendrive 1

2 Informationerne i denne manual kan ændres uden forudgående meddelelse. Trods omhyggelig fabrikation kan det ikke udelukkes, at denne manual indeholder fejl eller udeladelser. Fabrikanten fraskriver sig ethvert ansvar for heraf følgende fejl eller datatab. Alle rettigheder forbeholdes, også mht. Fotografisk gengivelse og en hvilken som helst edb-mæssig udnyttelse. De benyttede varemærker er lovmæssigt beskyttet af de pågældende firmaer, der er indehaver af varemærkerne. Det anbefales at læse processerne, der er beskrevet i denne manual, før Pendrive tages i brug første gang. Fra: maj

3 Indholdsfortegnelse 1. Generelt Introduktion Sikkerheds- og forsyningsforskrifter Installation/Fjernelse Installation Installation under Windows Me eller Windows Installation under Windows 98/98 SE Fjernelse under Windows Me/ Windows Fjernelse af systemer med Windows Me eller Win Fjernelse af systemer med Windows 98/98 SE Ydeevne Ofte stillede spørgsmål

4 Forord Købet af din Pendrive er et effektivt og praktisk supplement til din PC. Vi ønsker dig held og lykke med din nye Pendrive. 4

5 1. Generelt Nærværende manual skal give dig et overblik over brug, effekt samt nyttige tips og henvisninger mht. brug af din Pendrive. I denne manual forklares det, hvordan Pendrive installeres, hvad den kan benyttes til og hvordan du selv kan løse evt. opståede uklarheder. 2. Introduktion Hvad gør du, når du skal overføre en større mængde data f.eks. til præsentationer fra en computer til en anden? - Du tager nogle disketter, din harddisk eller PC en med? Dataadgang og datatransmission op til 1 GB er med Pendrive med USB-tilslutning så nemt som aldrig før. Pendrive fungerer som et aftageligt harddiskdrev med USB-tilslutning, der understøtter en lagerkapacitet op til 1 GB. Du behøver blot at indsætte drevet i en USBtilslutning som en Plug-and-Play-enhed. Det erkendes herefter automatisk af computeren som et ekstra harddiskdrev. Nu kan du læse, skrive, kopiere, slette eller flytte dataene fra din harddisk over på Pendrive eller fra Pendrive over på din harddisk. En stor fordel er den kompakte konstruktion. Dette drev kan du tage med overalt. Derudover har det hverken brug for batterier, softwaredrivere eller kabler og er kompatibel med enhver PC eller Notebook med USB-tilslutning. Du behøver blot at tage dine data og den lille harddisk med. Mange tak for at du har valgt at købe et Pendrive fremtidens mobile lagerenhed. 5

6 3. Sikkerheds- og forsyningsforskrifter - Grænsefladen er kun konstrueret til at blive forbundet med sikkerhedslavspænding (SELV). - Enhver form for arbejde på apparatet må kun foretages af specialiseret personale. - Rengør ikke med rengøringssprays og enhver form for alkoholholdige eller andre brændbare opløsninger. - Undgå overophedninger. Disse kan forkorte apparatets levetid. - Kontrollér USB-tilslutningerne på den benyttede PC for beskadigelser og beskyt USB-tilslutningen med kappen, når apparatet ikke er i brug. - Beskyt apparatet mod meget høj luftfugtighed, direkte sol samt høje og meget lave temperaturer. - Undgå rygning direkte ved siden af apparatet. - Undgå frastilling af væske på eller ved siden af apparatet. - Bringes apparatet ind i opstillingsrummet fra kolde omgivelser, kann der opstå dug på apparatet. Tag først apparatet i brug, når det har den samme temperatur som omgivelserne. mærkning Det udleverede apparat opfylder kravene i EF-direktiverne 89/336/EØF "Elektromagnetisk kompatibilitet" og 73/23/EØF "Lavspændingsdirektiv". 6

7 4. Installation/Fjernelse 4.1 Installation Installation under Windows Me eller Windows 2000 Der er ikke brug for nogen driver. Disse Windows-systemer indeholder allerede en driver, der understøtter Pendrive. Du behøver blot at indsætte Pendrive i USB-tilslutningen på PC en eller Notebook en. I vinduet Denne computer fremkommer nu et nyt drevsymbol Installation under Windows 98/98 SE Når du arbejder med Windows 98/98 SE, indsættes Pendrive i USBtilslutningen. Vinduet Guide Hardware åbner. Installér herefter driveren på følgende måde: - Indsæt CD en eller disketten med driveren. - Klik på Næste i vinduet Guide Hardware. - Vælg Søg efter den driver, der passer bedst til driveren og klik på Næste. - Følg instruktionerne på skærmen. - Klik på Udfør for at afslutte driverinstallationen. - I vinduet Denne computer fremkommer nu et nyt drevsymbol. 7

8 4.2 Fjernelse under Windows Me/ Windows Fjernelse af systemer med Windows Me eller Win 2000 Apparatet skal være deaktiveret, før lageret fjernes, da data ellers kan gå tabt. Dobbeltklik på symbolet i proceslinjen for at deaktivere USB Mass Storage Device. Herefter fremkommer meldingen Tag hardwareenhedens stik ud eller skub hardwareenheden ud på skærmen. Aktivér den pågældende USB-enhed og bekræft med Deaktivering. Hvis apparatet ikke er blevet deaktiveret, før lageret fjernes, fremkommer en advarsel Fjernelse af systemer med Windows 98/98SE LED-lampen skal være slukket, før Pendrive fjernes. Dette varer kun et par sekunder. 8

9 5. Ydeevne - Understøtter USB vers Transmissionshastighed op til 12 Mbit/s ved max. hastighed. - Understøtter enegisparefunktionen til reduktion af strømforbruget, hvis Pendrive benyttes i et mobilt apparat. - Windows 98 / 98 SE / Windows Me / Windows LED-lampe lyser, når Pendrive er i drift. - Skrive-/slettebeskyttelseskontakt. Beskytter mod tilfældig sletning af data på Pendrive. - Hot Plug & Play Gør det muligt at installere Pendrive på ethvert tidspunkt. - Data kan benyttes i mindst 10 år. - Strømforsyning via USB-tilslutning på den benyttede computer. 4,5 VDC - 5,5 VDC - Strømforbrug: skrivning 39,1 ma - 39,4 ma læsning 35,0 ma - 36,1 ma - Mål: (LxBxH) 85 mm x 28 mm x 15 mm - Vægt: 18 g 9

10 6. Ofte stillede spørgsmål - Under hvilket operativsystem kan Pendrive udføres? Pendrive kan udføres under følgende operativsystemer: Windows 98, Windows Me, Windows Af pladsmæssige grunde er det ikke muligt at tilslutte Pendrive. Kan dette afhjælpes? Brug venligst den USB-forlængerledning, der følger med leverancen. - Min computer erkender ikke Pendrive. Hvad skal jeg gøre? Pendrive erkendes, hvis du arbejder under Windows 98/Windows 98 SE. Kontrollér at USB-funktionen er aktiveret i BIOS og at Windows har erkendt USB- tilslutningen rigtigt. Forsøg at installere Pendrive driveren og forbinde Pendrive med USB-grænsefladen under Windows Me og Windows Kan Pendrive være ødelagt af en virus? Hvilke foranstaltninger kan jeg træffe? Pendrive forholder sig lige som et harddiskdrev. Det kan blive inficeret med en virus, der kan stamme fra enhver fil, som gemmes på det. Af den grund anbefales det at benytte et virusbeskyttelsesprogram. - Skal jeg slukke for computeren, når jeg ønsker at installere Pendrive? Pendrive er en Hard Plug-and-Play -enhed. Det kan installeres til enhver tid, også selv om der er tændt for computeren. - Hvorfra kan jeg hente driveren, hvis jeg ønsker at læse dataene fra Pendrive over på en anden computer? 10

11 Brukerveiledning Pendrive 11

12 Informasjonen i denne håndboken kan endres uten forvarsel. På tross av omhyggelig utarbeidelse kan man ikke utelukke at det kan finnes feil eller ufullstendige opplysninger i denne håndboken. Vi påtar oss intet ansvar for feil eller datatap som måtte oppstå på grunn av dette. Alle rettigheter forbeholdt, også retten til fotomekanisk gjengivelse og lagring i elektroniske medier. De anvendte varemerker er vernet med eiendomsrett ved de respektive innehaverfirmaer. Vi anbefaler at prosedyrene som er beskrevet i denne håndboken leses før Pendrive tas i bruk for første gang. Informasjon pr.: mai

13 Innholdsfortegnelse 1. Generelt Innføring Sikkerhets- og forebyggende instrukser Installasjon/fjerning Installasjon Installasjon under Windows Me eller Windows Installasjon under Windows 98/98 SE Fjerning under Windows Me/ Windows Fjerning fra systemer med Windows Me eller Win Fjerning fra systemer med Windows 98/98SE Karakteristiske egenskaper Hyppig stilte spørsmål

14 Forord Ved å kjøpe Pendrive har du fått et effektivt og praktisk supplement til din PC. Vi håper at du opplever mye moro og glede under bruken av Pendrive. 14

15 1. Generelt Den foreliggende håndboken ønsker å gi deg en oversikt over bruken og de karakteristiske egenskapene til Pendrive, pluss nyttige tips og veiledninger om bruken av den. Den forklarer hvordan du installerer Pendrive, hvilke bruksmuligheter du har, og hvordan du på egenhånd kan løse uklarheter som eventuelt måtte oppstå. 2. Innføring Hvordan går du fram når du vil overføre en større datamengde, f.eks. for presentasjoenr, fra en datamaskin til en annen? - Tar du med en del disketter, harddisken din eller en PC? Med Pendrive med USB tilkopling er datatilgang og dataoverføring på opptil 1 GB blitt enklere enn noen gang tidligere. Pendrive fungerer som en vekselharddisk med USB-tilkopling som støtter en minnekapasitet på opptil 1 GB. Du plugger helt enkelt platedrevet inn i en USB-tilkopling som en Plug-and-Play-enhet. Da identifiserer datamaskinen det automatisk som en ekstra harddiskstasjon. Nå kan du lese data fra din egentlige harddisk inn på Pendrive eller data fra Pendrive inn på harddisken, du kan skrive, kopiere, slette og forskyve. Kompaktheten er en stor fordel. Dette platedrevet kan du ta med deg over alt. Dessuten krever det verken batterier, programvare-drivere eller kabel, og det er kompatibelt med enhver PC eller Notebook med USB-tilkopling. Ta enkelt og greitt dine data og den lille harddisken med deg. Mange takk for at du har valgt Pendrive fremtidens mobile minneenhet. 15

16 3. Sikkerhets- og forebyggende instrukser - Grensesnittet er kun utlagte for tilkopling av sikkerhets-lavspenning (SELV). - Inngrep i datamaskinen skal kun utføres av fagpersonale. - Unngå å bruke rengjøringsspray og enhver form for alkoholholdige eller på annen måte brennbare løsninger til rengjøringen. - Unngå overopphetning, det kan føre til at apparatets levetid blir redusert. - Kontroller USB-tilkoplingene til den PC som skal benyttes for skader, og steng USB-tilkoplingen med beskyttelseshettenn når apparatet ikke er i bruk. - Utsett ikke apparatet for ekstremt høy luftfuktighet, direkte sollys eller høye og ekstremt lave temperaturer. - Røyk ikke like ved apparatet. - Sett ikke fra deg væske på eller ved siden av apparatet. - Når apparatet bringes inn i arbeidsrommet fra en kald omgivelse, kan det oppstå kondens. Vent til apparatet har tilpasset seg temperaturen og er helt tørt før du tar det i bruk. Merking Dette apparatet oppfyller, i den utførelse som det var i ved levering, EF-direktivene 89/336/EEC "Elektromagnetisk kompatibilitet" og 73/23/EEC "Lavspenningsdirektiv". 16

17 4. Installasjon/fjerning 4.1 Installasjon Installasjon under Windows Me eller Windows 2000 Det kreves ingen driver. Disse Windows-systemene har allerede en driver som understøtter Pendrive. Skyv helt enkelt Pendrive inn i USB-tilkoplingen på din PC eller Notebook. I vinduet Arbeidsplass vises nå et nytt platedrevsymbol Installasjon under Windows 98/98 SE Når du arbeider med Windows 98/98 SE, plugger du Pendrive inn i USB-tilkoplingen. Vinduet Hardware-assistent åpnes. Gå fram på følgende måte for å installere driveren: - Legg inn CD'en eller disketten med driveren. - Klikk på Fortsett i vinduet Hardware-assistent. - Velg Søk etter beste driver for apparatet og klikk Fortsett. - Følg veiledningen på dataskjermen. - Klikk på Fullfør for å avslutte installasjonen av driveren. - I vinduet Arbeidsplass vises nå et nytt platedrevsymbol. 17

18 4.2 Fjerning under Windows Me/ Windows Fjerning fra systemer med Windows Me eller Win 2000 Det er tvingende nødvendig å deaktivere apparatet før lageret fjernes, da det i motsatt fall kan oppstå datatap. Ved å dobbeltklikke på symbolet i tasklisten kan du deaktivere USB Mass Storage Device. Etter dobbeltklikket vises følgende melding på dataskjermen Fjerne eller løse ut maskinvarekomponenter. Her aktiverer du de respektive USBkomponenter og bekrefter med Deaktiver. Hvis apparatet ikke er blitt deaktivert før det fjernes, vises en advarsel Fjerning fra systemer med Windows 98/98SE Man må vente med å fjerne Pendrive til LED'en er gått av. Dette varer som regel bare noen få sekunder. 18

19 5. Karakteristiske egenskaper - Støtter USB vers Overføringshastighet på inntil 12 Mbit/s ved maks. hastighet. - Støtter energisparemodus for reduksjon av strømforbruket når Pendrive brukes i et mobilt apparat. - Windows 98 / 98 SE / Windows Me / Windows LED-indikatoren lyser når Pendrive er i drift. - Skrive-/slettevernbryter. Beskytter mot utilsiktet sletting av data på Pendrive. - Hot Plug & Play gjør det til enhver tid mulig å installere Pendrive. - Dataene bevares i minst 10 år. - Strømforsyning via USB-tilkoplingen til operatørens datamaskin. 4,5 VDC - 5,5 VDC - Strømforbruk: Skriving 39,1 ma - 39,4 ma Lesing 35,0 ma -36,1 ma - Dimensjoner: (LxBxH) 85 mm x 28 mm x 15 mm - Vekt: 18 g 19

20 6. Hyppig stilte spørsmål - Under hvilket operativsystem kan Pendrive drives? Pendrive kan drives under følgende operativsystemer: Windows 98, Windows Me, Windows Av plassgrunner er det ikke mulig å tilkople Pendrive. Finnes det tiltak for å rette på dette? Bruk den USB-skjøteledningen som er inkludert i leveringen. - Min datamaskin kan ikke identifisere Pendrive. Hva kan jeg gjøre? Pendrive blir identifisert hvis du arbeider under Windows 98/Windows 98 SE. Kontroller at USB funksjonen er aktivert i BIOS, og at Windows har identifisert USB-tilkoplingen korrekt. Forsøk deretter å installere Pendrive driveren på nytt, hhv. Under Windows Me og Windows 2000 plugger du Pendrive inn i USB-grensesnittet på nytt. - Kan Pendrive bli angrepet av en virus? Hvilke beskyttelsestiltak kann jeg treffe? Pendrive forholder seg som alle harddisker. Den kan infiseres med en virus via alle filer som du lagrer på den. Av denne grunn anbefaler vi å bruke et anti-virusprogram. - Må jeg slå av datamaskinen når jeg vil installere Pendrive? Pendrive er et Hard Plug-and-Play -apparat. Du kan installere den når som helst, også mens datamaskinen er på. - Hvor kan jeg laste ned driveren når jeg vil lese data fra Pendrive inn på en annen datamaskin? 20

21 Användarhandledning Pendrive 21

22 Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan föregående meddelande. Trots ett mycket noggrant arbete kan det inte uteslutas att det förekommer fel eller ofullständiga förklaringar i handboken. Vi tar inte på oss något ansvar för fel eller förlust av data som en följd av sådana fel. Alla rättigheter förbehålles, även gällande fotomekanisk återgivning och lagring i elektroniska medier. De varumärken som används, är lagligen skyddade genom respektive innehavare. Innan du börjar använda Pendrive, rekommenderar vi att du läser genom handboken för att bättre förstå de olika funktionerna. Läge: Maj

23 Innehållsförteckning 1. Allmänt Inledning Säkerhet och hantering Installation/borttagning Installation Installation under Windows Me eller Windows Installation under Windows 98/98 SE Borttagning under Windows Me eller Windows Borttagning av system med Windows Me eller Windows Borttagning av system med Windows 98/98SE Prestanda Ofta ställda frågor

24 Förord Pendrive är en effektiv och praktisk komplettering av din PC. Vi önskar mycket nöje när du nu ska använda din Pendrive. 24

25 1. Allmänt Handboken vill ge en överblick över användning, prestanda och nyttiga tips för användningen av din Pendrive. Av handboken framgår hur man installerar Pendrive, vad den kan användas till och hur du själv kan klara av ev problem. 2. Inledning Hur gör du när du vill överföra större datamängder för t ex presentationer från en dator till en annan? - Tar du med några disketter, hårddisken eller kanske PC? Dataåtkomst och dataöverföring upp till 1 GB är enklare än någonsin med Pendrive med USB-anslutning. Pendrive fungerar som en flyttbar hårddisk med USB-anslutning, som understödjer upp till 1 GB minne. Anslut bara Pendrive som en plug-and-play-enhet i en USBanslutning. Datorn känner då automatiskt av den som ytterligare en hårddiskenhet. Nu kan du läsa, skriva, kopiera, radera och flytta data från hårddisken till Pendrive eller från Pendrive till hårddisken. Det kompakta formatet är en stor fördel. Den här hårddisken kan du ta med överallt. Dessutom krävs varken batterier, programvarudrivrutin eller kablar. Den är kompatibel med alla datorer eller bärbara datorer med USB-anslutning. "Det är bara att ta med dina data och den 'lilla hårddisken'". Tack för att du valde Pendrive framtidens mobila minne. 25

26 3. Säkerhet och hantering - Gränssnittet är bara anpassat till anslutning av säkerhetsklenspänning (SELV). - Endast behörig servicetekniker får göra ingrepp i apparaten. - Undvik rengöringsspray och alkoholhaltiga eller andra brännbara lösningsmedel för rengöring. - Undvik överhettning, eftersom detta kan förkorta apparatens livslängd. - Kontrollera att USB-anslutningarna på PC:n som ska användas inte är slitna. Sätt på en skyddskåpa över USB-anslutningen när den inte används. - Skydda apparaten mot mycket hög luftfuktighet, direkt solljus samt höga och extremt låga temperaturer. - Undvik att röka i närheten av apparaten. - Ställ inga vätskor på eller bredvid apparaten. - När apparaten flyttas från ett kallt utrymme till ett uppvärmt utrymme, kan kondens bildas. Vänta tills temperaturen är utjämnad och apparaten är absolut torr, innan du använder den. märkning Denna apparat överensstämmer i levererat tillstånd med kraven i EG-direktiven 89/336/EEG "Elektromagnetisk kompatibilitet" och 73/23/EEG "Lågspänningsdirektiv". 26

27 4. Installation/borttagning 4.1 Installation Installation under Windows Me eller Windows 2000 Det krävs ingen drivrutin. Dessa Windows-system innehåller redan en drivrutin, som understödjer Pendrive. Stick helt enkelt in Pendrive i USB-anslutningen på PC:n eller den bärbara datorn. I fönstret Den här datorn visas nu en ny hårddisksymbol Installation under Windows 98/98 SE Om du använder Windows 98/98 SE, stick in Pendrive i USBanslutningen. Fönstret Setup-guiden öppnas då. Gör så här för att installera drivrutinen: - Lägg i CD:n eller disketten med drivrutinen. - Klicka på "Fortsätt" i fönstret Setup-guiden. - Välj "Sök bästa drivrutin för apparaten", och klicka på "Fortsätt". - Följ anvisningarna på skärmen. - Klicka på "Verkställ", för att avsluta installationen av drivrutinen. - I fönstret Den här datorn visas nu en ny hårddisksymbol. 27

28 4.2 Borttagning under Windows Me/ Windows 2000 VARNING! Vänta tills lysdioden har slocknat innan du tar bort Pendrive, annars finns det risk för förlust av data Borttagning av system med Windows Me eller Win 2000 Innan Pendrive tas bort, måste apparaten avaktiveras, eftersom det annars finns risk för förlust av data. Avaktivera "USB Mass Storage Device" genom att dubbelklicka på symbolen i aktivitetsfältet. Efter dubbelklick visas följande meddelande på skärmen "Ta bort eller mata ut maskinvaru- komponenten". Aktivera här motsvarande USB-komponenter och bekräfta med "Avaktivera". Om apparaten inte avaktiverades innan den togs bort, visas ett varningsmeddelande Borttagning av system med Windows 98/98SE Vänta tills lysdioden har slocknat innan du tar bort Pendrive. Detta tar oftast bara några sekunder. 28

29 5. Prestanda - Understödjer USB vers Överföringshastighet upp till 12 Mbit/s vid "max överföringshastighet". - Understödjer energisparläge för minskad strömförbrukning när Pendrive är ansluten till en bärbar dator. - Windows 98 / 98 SE / Windows Me / Windows LED-indikering lyser, när Pendrive är i drift. - Knapp för skriv-/raderingsskydd. Skyddar mot oavsiktlig radering av data i Pendrive. - "Hot plug & play" Gör det möjligt att när som helst installera Pendrive. - Data bibehålls under minst 10 år. - Strömförsörjning via den anslutna datorns USB-anslutning. 4,5-5,5 VDC - Strömförbrukning: Skriva 39,1-39,4 ma Läsa 35,0-36,1 ma - Dimensioner: (LxBxH) 85 x 28 x 15 mm - Vikt: 18 g 29

30 6. Ofta ställda frågor - Under vilka operativsystem kan Pendrive användas? Pendrive kan användas under följande operativsystem: Windows 98, Windows Me, Windows Det är för trångt för att kunna ansluta Pendrive. Vad kan man göra åt det? Använd USB-förlängningskabeln som ingår i leveransen. - Min dator känner inte av Pendrive. Vad ska jag göra? Datorn känner av Pendrive, när du arbetar under Windows 98/Windows 98 SE. Kontrollera att USB-funktionen är aktiverad i BIOS och att Windows har känt av USB-anslutningen. Försök sen att ominstallera drivrutinen till Pendrive eller anslut Pendrive igen i USB-porten under Windows ME eller Windows Kan Pendrive angripas av virus? Hur kan jag skydda den mot virus? Pendrive fungerar som en hårddiskenhet. Alla filer som sparas i Pendrive kan angripas av virus. Därför rekommenderar vi att du använder ett antivirusprogram. - Måste jag stänga av min dator när jag ska installera Pendrive? Pendrive är en "Hard plug-and-play -apparat. Den kan installeras när som helst, även vid påkopplad dator. - Varifrån kan jag ladda ner drivrutinen, när jag vill läsa datainformationen från Pendrive i en annan dator? Drivrutinen för Pendrive kan du ladda ner från följande websida: 30

31 Indicações para o utilizador Pendrive 31

32 As informações contidas neste manual podem ser alteradas sem aviso prévio. Apesar de uma elaboração muito cuidadosa, não se exclui a possibilidade do manual conter erros ou lacunas. Não assumimos qualquer responsabilidade por erros ou perda de dados que daí resultem. Reservados todos os direitos, incluindo os da reprodução fotomecânica e a memorização em meios electrónicos. As marcas registadas utilizadas estão legalmente protegidas pelas respectivas empresas titulares. Antes da primeira colocação em funcionamento do Pendrive recomendamos a leitura dos processos descritos neste manual. Estado: Maio

33 Índice 1. Generalidades Introdução Indicações de segurança e de precaução Instalação/Remover Instalação Instalação no Windows Me ou Windows Instalação no Windows 98/98 SE Remover do Windows Me/ Windows Remover dos sist. operativos Windows Me ou Win Remover dos sistemas operativos Windows 98/98SE Desempenho Questões frequentes

34 Prefácio A compra do Pendrive é um complemento eficaz e prático para o seu PC. Esperamos que a utilização do Pendrive lhe proporcione muita alegria. 34

35 1. Generalidades O presente manual contém uma vista geral sobre a utilização e o desempenho, assim como algumas dicas e indicações sobre o uso do Pendrive. Explica como deve ser instalado o Pendrive, quais as possibilidades de utilização e como resolver dúvidas que possam surgir. 2. Introdução Como costuma proceder quando tem de gravar uma quantidade de dados maior, p. ex. uma apresentação, de um computador para outro? Leva algumas disquetes, o disco rígido ou o PC consigo? Com o Pendrive com ligação USB, o acesso e a transferência de dados até 1 GB é mais fácil do que nunca. O Pendrive funciona como uma unidade de disco rígido intercambiável com ligação USB com uma capacidade de memória até 1 GB. Sendo um dispositivo plug and play, basta ligar a unidade à porta USB, que ela será reconhecida automaticamente pelo computador como mais uma unidade de disco rígido. Agora pode ler, guardar, copiar, apagar e mover dados do seu disco rígido para o Pendrive e vice-versa. A maior vantagem reside no tamanho compacto. Pode levar a unidade para todo o lado. Não precisa de baterias, controladores ou cabos, a unidade é compatível com qualquer PC ou portátil com porta USB. "Leve apenas os seus dados e o "pequeno disco rígido consigo." Obrigado por ter optado pelo Pendrive a memória móvel do futuro. 35

36 3. Indicações de segurança e de precaução - A interface foi concebida apenas para a ligação a tensão reduzida de segurança (SELV). - Qualquer intervenção no aparelho deve ser realizada apenas por pessoal especializado. - Para a limpeza evite a utilização de sprays e de qualquer tipo de soluções que contenham álcool e outras soluções inflamáveis. - Evite o sobreaquecimento porque reduz a vida útil do seu aparelho. - Controle as portas USB do PC que vai utilizar quanto a danificações e tape a porta USB com a capa de protecção quando não utilizar o aparelho. - Proteja o aparelho contra a humidade excessiva do ar, da luz solar directa e de temperaturas demasiado elevadas ou demasiado baixas. - Não fume directamente junto ao aparelho. - Não coloque líquidos sobre ou junto do aparelho. - Quando o aparelho passa de um ambiente frio para um ambiente mais quente pode formar-se condensação. Espere que o aparelho seque e fique à temperatura ambiente antes de o utilizar. Marcação No momento em que é entregue, o aparelho está em conformidade com as directivas comunitárias "compatibilidade electromagnética 89/336/CEE" e Baixa tensão" 73/23/CEE. 36

37 4. Instalação/Remover 4.1 Instalação Instalação no Windows Me ou Windows 2000 Não é necessário nenhum controlador. Estes sistemas operativos Windows já possuem um controlador que suporta o Pendrive. Ligue o Pendrive simplesmente à porta USB do PC ou do portátil. Na janela Ambiente de trabalho aparece um ícone correspondente à nova unidade Instalação no Windows 98/98 SE Se trabalhar com o Windows 98/98 SE ligue o Pendrive à porta USB. A janela Assistente Adicionar Novo Hardware abre-se. Proceda da seguinte maneira para instalar o controlador: - Insira o CD ou a disquete com o controlador na respectiva unidade. - Clique em "Seguinte" na janela Assistente Adicionar Novo Hardware. - Seleccione "Procurar o melhor controlador para o dispositivo" e clique em "Seguinte" - Siga as instruções no ecrã. - Clique em "Concluir, para terminar a instalação do controlador. - Na janela Ambiente de trabalho surge um novo ícone correspondente à unidade adicionada. 37

38 4.2 Remover do Windows Me/ Windows 2000 ATENÇÃO! Antes de remover o Pendrive tem de esperar que o LED se apague, caso contrário podem perder-se dados Remover dos sistemas operativos Windows Me ou Windows 2000 Antes de remover a unidade de memória tem que desligar o aparelho para evitar a perda de dados. Pode desactivar o "USB Mass Storage Device através de duplo clique no ícone presente na barra de ferramentas. Depois do duplo clique aparece no ecrã "Remover ou eliminar os componentes do hardware". Seleccione a respectiva componente USB e confirme com "Desactivar". Se o aparelho não foi desactivado antes de ser removido, é exibido um aviso Remover dos sistemas operativos Windows 98/98SE Antes de remover o Pendrive tem que esperar que o LED se apague, o que geralmente só demora poucos segundos. 38

39 5. Desempenho - Suporta a versão 1.1 USB - Taxa de transferência até 12 Mbit/s com "velocidade máxima". - Suporta o modo de poupança de energia para diminuir o consumo, quando o Pendrive é utilizado em portáteis. - Windows 98 / 98 SE / Windows Me / Windows O indicador do Led acende-se quando o Pendrive está em funcionamento. - A patilha de protecção contra escrita/apagamento evita que os dados no Pendrive sejam inadvertidamente apagados. - "Hot Plug & Play" possibilita a instalação do Pendrive em qualquer altura. - Os dados ficam guardados pelo menos durante 10 anos. - Alimentação através da porta USB do computador ao qual está ligado. 4,5 VDC - 5,5 VDC - Consumo: escrita 39,1 ma - 39,4 ma leitura 35,0 ma -36,1 ma - Dimensões: (CxLxA) 85 mm x 28 mm x 15 mm - Peso: 18 g 39

40 6. Questões frequentes - Quais são os sistemas de operação compatíveis com o Pendrive? O Pendrive é compatível com: Windows 98, Windows Me, Windows Devido a motivos de espaço não é possível ligar o Pendrive. Existe alguma solução? Utilize o cabo de extensão USB fornecido junto. - O meu computador não reconhece o Pendrive. Que devo fazer? O Pendrive será reconhecido se trabalhar com Windows 98/Windows 98 SE. Certifique-se de que a função USB está activada no BIOS e de que o Windows reconheceu a ligação USB. Tente instalar novamente o controlador do Pendrive ou no caso do Windows Me e do Windows 2000 conecte o Pendrive novamente à porta USB. - O Pendrive pode ser afectado por um vírus? Que precauções devo tomar? O Pendrive reage como uma unidade de disco rígido, que pode ser afectada por um vírus através de qualquer ficheiro guardado. Por este motivo é recomendada a utilização de um programa anti-vírus. - Tenho de desligar o meu computador para instalar o Pendrive? O Pendrive é um dispositivo "Hard Plug-and-Play, que pode ser instalado em qualquer altura, mesmo com o computador ligado. - Onde posso fazer download do controlador, para ler os dados do Pendrive noutro computador? Pode fazer download dos controladores do Pendrive na área de apoio do site: 40

41 Pendrive Users Guide 41

42 The information in this document is subject to change without prior notice. Errors or omissions in the contents of this manual cannot be totally ruled out despite the greatest care being taken with its compilation. No liability will be accepted for errors or loss of data which ensue as a result. All rights reserved including those of photo-mechanical reproduction and storage in electronic media. The trademarks used are legally protected by their respective owning companies. We recommend that you read the instructions in this manual before operating the Pendrive for the first time. Date of issue: May

43 Table of contents 1. General Information Introduction Safety Notes and Precautions Installation/Deinstallation Installation Installation under Windows Me or Windows Installation under Windows 98/98 SE Deinstallation in Windows Me/ Windows Deinstallation from Systems with Windows Me/Win Deinstallation from Systems with Windows 98/98SE Features Frequently Asked Questions

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera Webbkamera för laptop Webkamera for laptop Web-kamera kannettaviin tietokoneisiin Webkamera til laptop 1 2008 Biltema Nordic Services AB Webbkamera för laptop Behåll dessa instruktioner för framtida behov.

Detaljer

[Item no. 132-02] Rev. 06.09.07. USB 2.0 for Laptop

[Item no. 132-02] Rev. 06.09.07. USB 2.0 for Laptop [Item no. 132-02] Rev. 06.09.07 ENGLISH USB 2.0 for Laptop DANSK System requirements 1 available PC Card CardBus (32 bit) slot Pentium PC or compliant CD-ROM drive or Internet connection NORSK SVENSKA

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE Tak for dit valg af Gateway D-35 Tak for dit valg af Gateway D-35 og velkommen til et mobilt bredbånd med pålidelig og overlegen geografisk dækning i

Detaljer

Sandberg USB 2.0 Hub with 7 ports

Sandberg USB 2.0 Hub with 7 ports Sandberg USB 2.0 Hub with 7 ports [Item no. 135-54] Rev. 06.07.07 ENGLISH DANSK System requirements 1 available USB port* Pentium PC or compatible *USB 2.0 port is required for benefiting from the USB

Detaljer

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO Intro Welcome to the usermanual for your SmartPass Mini system. The first time you start the SmartPass you have to request a License. This is to regiser your license

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring x2 x2 Fast grønn: Strømtilkobling er på. Blinkende oransje: Adapteret er i strømsparingsmodus. Blinkende

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk Spenningsdetektor Voltage Detector Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual English Norsk ELIT AS - 2010 Innhold: 1. Generelle applikasjoner. 2. Beskrivelse av instrumentet. 3. Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Trådløst nett UiT Feilsøking. Wireless network UiT Problem solving

Trådløst nett UiT Feilsøking. Wireless network UiT Problem solving Trådløst nett UiT Feilsøking Wireless network UiT Problem solving April 2015 Hvorfor får jeg ikke koblet meg opp mot trådløst nettverk med Windows 7? Why can t I connect to the wireless network with Windows

Detaljer

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk SkillGuide Brukerveiledning Norsk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhet som gir tilbakemelding på HLR-kvalitet, både i sanntid og ved en oppsummering i etterkant. www.laerdal.com Hva følger med SkillGuide

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

Sandberg USB 2.0 +FireWire Boost

Sandberg USB 2.0 +FireWire Boost [130-27] Rev. 19.12.03 Sandberg USB 2.0 +FireWire Boost System requirements Pentium PC or compatible 1 available PCI slot PCI 2.2 compliance CD-ROM drive or Internet connection SUOMEN SVENSKA NORSK DANSK

Detaljer

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV Push upward to open battery door, insert batteries as shown. Pair your mouse with your Windows device: A: On the underside of the mouse, press

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Bluetooth keyboard case

Bluetooth keyboard case IPD2-240, IPD2-24 luetooth keyboard case EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje rugervejledning rukerveiledning EN User Manual SE Användarhandledning This wireless luetooth keyboard

Detaljer

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF - Are you searching for Samlede Skrifter Books? Now, you will be happy that at this time Samlede Skrifter PDF is available

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

ARM-402 Compact flat panel wall mount

ARM-402 Compact flat panel wall mount ARM-402 Compact flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display. For mounting on concrete

Detaljer

Sandberg USB 2.0 to SATA Link (2.5")

Sandberg USB 2.0 to SATA Link (2.5) [Item no. 133-45] Rev. 13.12.07 ENGLISH Sandberg USB 2.0 to SATA Link (2.5") SUOMI DANSK SVENSKA NORSK ENGLISH 1 Introduction The Sandberg USB 2.0 to SATA Link (referred to as the box ) enables you to

Detaljer

Sandberg USB to Infrared Link

Sandberg USB to Infrared Link [133-07] Rev. 17.07.03 Sandberg USB to Infrared Link System requirements Pentium PC or compatible 1 available USB port CD-ROM drive or Internet connection Windows 98/Me/2000/XP SUOMEN SVENSKA NORSK DANSK

Detaljer

1. Installasjon av SharePoint 2013

1. Installasjon av SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Installasjon av SharePoint 2013 Stein Meisingseth 02.09.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Installasjon

Detaljer

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove.

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove. UK Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning Produkt nr. / Product no. / Produkt nr. 60-162-300 Ordr. nr. Dato. Sign. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +7 35 9 65 65 www.sove.no

Detaljer

Installasjons Guide for esam

Installasjons Guide for esam Krav til hardisken for PC (Laptop og Desktop PC) Pentium 4 eller høyere USB 2.0, min. 2 porter tilgjengelige (i nærheten av hverandre) Internet tilkopling må være tilgjengelig Opperasjonssystem: Windows

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE

MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE ADVARSEL WARNINGS Dette armaturet er et Klasse II produkt som IKKE SKAL TILKOBLES JORD. This device is a class II product: DO NOT CONNECT THE LAMP and the pole to

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module Installation Instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS 2008-12-15 BJGU/GUSO Checked

Detaljer

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Utstyr for avstandsmåling Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Dommersamlingen 2012 Regulert i R 14-3 Kunstige hjelpemidler, uvanlig utstyr og uvanlig bruk av utstyr Anmerkning: Komiteen kan lage en

Detaljer

EMS 1. Music Streamer. Owner's Manual

EMS 1. Music Streamer. Owner's Manual EMS 1 Music Streamer Owner's Manual EN N 2 ENG About the EMS 1 Electrocompaniet Music Streamer This unit is designed to work with the Electrocompaniet PD 1 DAC only. A radio link is established between

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

SmartAir TS1000. Konvertéring af updater fra 4.23 til 5

SmartAir TS1000. Konvertéring af updater fra 4.23 til 5 SmartAir TS1000 Konvertéring af updater fra 4.23 til 5 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konvertering trin for trin... 3 Tilslut enheder til Updateren... 3 Afinstallere BDE filerne... 4 Hent Konverteringsfilerne...

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

Remote control your lock with Verisure App

Remote control your lock with Verisure App Remote control your lock with Verisure App Digital Door Lock Extension Kit Control your digital door lock with the Verisure App. Gör ditt lås smartare Fjärrstyr ditt nya Yale Doorman-lås med din mobil

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

ARM-406 Low profile flat panel wall mount. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

ARM-406 Low profile flat panel wall mount. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning ARM-406 Low profile flat panel wall mount EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a low profile wall mount for a flat panel

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13

Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13 NOMonteringsanvisning 2 GB Assembly instructions 3 Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13 Roma Garden Vekt Krav til gulvplate 352 kg 670 mm Ta kontakt med en faghandler om du trenger tips

Detaljer

GA310 Vibration Steering Wheel RS-100

GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 Legg merke til! Utsett ikke Vibration Steering Wheel RS-100 for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Vibration

Detaljer

USB 3.0 to Gigabit network adapter

USB 3.0 to Gigabit network adapter USB3-GIGA / USB3-GIGA1 USB 3.0 to Gigabit network adapter EN User Guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Brukerveiledning EN User Guide SE Användarhandledning This external USB

Detaljer

NORSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Driver Brukerveiledning

NORSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Driver Brukerveiledning POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Driver Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. INSTALLASJON AV DRIVER... 4 3. MASKINVAREINSTALLASJON... 7 4. DETEKSJON... 9 5. ETABLERING AV IRDA FORBINDELSE

Detaljer

Lyd og video på nettsider

Lyd og video på nettsider Lesson 8 Lyd og video på nettsider All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/18cplpy to find out what

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

Se vedlagte skisse som viser hvordan det er tenkt. Dette har også grunneier bekreftet til oss vil være ok.

Se vedlagte skisse som viser hvordan det er tenkt. Dette har også grunneier bekreftet til oss vil være ok. Side 1 av 5 Fra: [ROAA@danskebank.no] Dato: 02.09.2015 10:24:20 Til: Mette Hjelmeland[mette.hjelmeland@kvinnherad.kommune.no] Kopi: roar.andreassen@lyse.net[roar.andreassen@lyse.net]; Tittel: Ang oppmåling

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Replacing the batteries

Replacing the batteries ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the batteries EN NO 9010189A 5.2.14 9010189 Replacing the batteries Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Remove the fuses from the battery compartment

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

MOBILE BROADBAND USB modem D-50 User s Guide DK NO SE

MOBILE BROADBAND USB modem D-50 User s Guide DK NO SE MOBILE BROADBAND USB modem D-50 User s Guide DK NO SE dansk Tak for dit valg af USB modem D-50 Tak for dit valg af USB modem D-50 og velkommen til ægte mobilt bredbånd hvor du end er. ice.net 3G net giver

Detaljer

Brukerhåndbok for DS150E. Dangerfield June. 2009 V3.0 Delphi PSS

Brukerhåndbok for DS150E. Dangerfield June. 2009 V3.0 Delphi PSS Brukerhåndbok for DS150E 1 INNHOLD Hovedkomponent....3 Installasjonsinstruksjoner....5 Konfigurere Bluetooth..26 Diagnostikkprogram....39 Skriv til ECU (OBD)...86 Skanning.89 Historie...94 EOBD-kommunikasjon.....97

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Wonderland 904. Regulerbar seng Electrical adjustable bed. my bed - my wonderland

Wonderland 904. Regulerbar seng Electrical adjustable bed. my bed - my wonderland Wonderland 904 Regulerbar seng Electrical adjustable bed my bed - my wonderland Lykke til med valget av ditt nye Wonderland produkt. Wonderland produserer individuelt tilpassede sengeløsninger med unike

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015.

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015. S e r v i c e o r d r e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer pålegg omkring forhold som ansees som vesentlige for å oppnå de målsettinger som er satt for materiellarbeidet via denne Service

Detaljer

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015 Endringer i neste revisjon av / Changes in the next revision of 1. October 2015 INFORMASJON PÅ NORSK 2 INTRODUKSJON 2 ENDRINGER FOR KATALOG 1.0.3 OG PAKKSEDDEL 1.0.2 3 ENDRINGER FOR ORDRE 1.0.3 4 ENDRINGER

Detaljer

Pen Drive MP3-spiller

Pen Drive MP3-spiller Pen Drive MP3-spiller Bruksanvisning Pen Drive Plus MP3 er mer enn en vanlig MP3-spiller. Den kombinerer MP3-spilleren med en flyttbar harddisk. MP3-spilleren er brukervennlig, kople den enkelt og greit

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24

Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24 Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24 Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 2 av 24 Oppsett av VirtualBox for bruk til Etiming. Mange ønsker et portabelt oppsett med etiming som kan brukes på flere

Detaljer

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Permittering diverse info lønn Spørsmål Svar Lønnsslipp ved permittering Sjå eksempel på lønnsslippar - side 3-6 Lønnspliktdagar Sjukmelding Fagforeningskontingent

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

Brukermanual. Trio Visit Web. Trio Enterprise 5.0

Brukermanual. Trio Visit Web. Trio Enterprise 5.0 Brukermanual Trio Visit Web Trio Enterprise 5.0 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but not

Detaljer

Electronic e-cylinder

Electronic e-cylinder Electronic e-cylinder Summary Egenskaper Ny Onity e-cylinder serie e-cylinder IP54 e-cylindermax IP67 System komponenter Vegglesere e-cylinder AutoMAX IP67 kortprog. Tilleggsbeslag Sertifiseringer General

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

en komplett kopi av harddisken sånn! Med en kopi av Windows og programmene dine kan du få i gang pc-en igjen hvis den blir ustabil eller ikke starter.

en komplett kopi av harddisken sånn! Med en kopi av Windows og programmene dine kan du få i gang pc-en igjen hvis den blir ustabil eller ikke starter. sånn! Med en kopi av Windows og programmene dine kan du få i gang pc-en igjen hvis den blir ustabil eller ikke starter. dette trenger du Ekstern harddisk, dvd-er eller tilgang til en NAS. utgifter Ingen

Detaljer

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database Introduction to DK- CERT Vulnerability Database By Peter Rickers and Mikael Stamm 1 Fundamental Idea Securing of networks, in-house and externally Savings for the costumers Making admission to the correct

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Jeg er eksklusiv. Den første personlige fosfor plate skanner

Jeg er eksklusiv. Den første personlige fosfor plate skanner Jeg er eksklusiv Den første personlige fosfor plate skanner JEG VIL HA MIN EGEN SKANNER ACTEON HAR UTVIKLET DEN FØRSTE PERSONLIGE FOSFOR PLATE SKANNEREN PÅ MARKEDET Den nye PSPIX er så RIMELIG at du nå

Detaljer

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS)

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) INFO TAXI REMOTE Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) November 2015 taxi remote taxi remote I Taxi Management Control System registreres taxier med en transponderbrikke festet til frontruten. Brikken

Detaljer

Force Feedback Race Master

Force Feedback Race Master Force Feedback Race Master Brukermanual Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Mitre Guide With Slide

Mitre Guide With Slide Mitre Guide With Slide Geringslinjal med släde Gjærelinjal med slede Jiiriviivain ja kelkka Important! Read the entire instruction manual carefully and make sure that you fully understand it before you

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

Hvorfor er nordområdene interessante for Aker Solutions?

Hvorfor er nordområdene interessante for Aker Solutions? part of Aker Hvorfor er nordområdene interessante for Aker Solutions? Simen Lieungh Konsernsjef Kirkeneskonferansen, 28. januar 2009 2009 Aker Solutions Aker Solutions Subsea 100% NOK 58.1 mrd. P&C NOK

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Tilslutning af printer Bemærk: Rettelse af USB-problemer Styresystem

Tilslutning af printer Bemærk: Rettelse af USB-problemer Styresystem Tillæg til Stylus Color 480SXU-brugere Tillegg for brukere av Stylus Color 480SXU Lisäys Stylus Color 480SXU -tulostimen käyttäjille Tillägg för användare av Stylus Color 480SXU MAEVL006 Tilslutning af

Detaljer

TANA L-1 QUICK START GUIDE

TANA L-1 QUICK START GUIDE TANA L-1 QUICK START GUIDE EN NO ENGLISH SET UP PROCEDURE: PAIRING THE SPEAKERS To complete this procedure you will need a streamer, for example (TANA SL-1 Speaker & Streamer). Check if the streamer is

Detaljer

Jeg er eksklusiv. Den første personlige fosfor plate skanner

Jeg er eksklusiv. Den første personlige fosfor plate skanner Jeg er eksklusiv Den første personlige fosfor plate skanner JEG VIL HA MIN EGEN SKANNER ACTEON HAR UTVIKLET DEN FØRSTE PERSONLIGE FOSFOR PLATE SKANNEREN PÅ MARKEDET NÅ KAN JEG FÅ MINE BILDER ØYEBLIKKELIG

Detaljer

Felix og Herbert. Felix og Herbert. Introduksjon

Felix og Herbert. Felix og Herbert. Introduksjon 1 Felix og Herbert All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclub.org.uk - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/18cplpy to find out what to do. Felix og

Detaljer

Travelair N. Trådløs lagring. Brukerveiledning

Travelair N. Trådløs lagring. Brukerveiledning Travelair N Trådløs lagring Brukerveiledning NW10187 Første utgave Mai 2015 Copyright 2015 ASUSTeK Computer, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne håndboken, produktene og programvaren beskrevet i den,

Detaljer

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera LIGHT NORSK MANUAL Innhold Nox light beskrivelse 3 Tilbehør 4 Installasjon 5 Inneholder 8 Lagring 8 Bruk 8 Dato og tid 9 PC tilkobling 11 Batteri 12 Spesifikasjoner 13 Feilmeldinger 14 NOX Light 1. Reset

Detaljer

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning Sikkerhetsanvisninger Asono MP3-spiller Bruksanvisning For å redusere risikoen for støt og fare, må du ikke utsette produktet for regn eller annen form for fuktighet eller ta den fra hverandre. Forsøk

Detaljer

Og her følger svaret fra Wikborg og Rein (Styret i Sanderød Vel) datert (sendt per mail) 29. juni 2015

Og her følger svaret fra Wikborg og Rein (Styret i Sanderød Vel) datert (sendt per mail) 29. juni 2015 Sverre V. Kaarbøe Fra: Sverre V. Kaarbøe Sendt: 30. juni 2015 07:52 Til: Moen, Tom Erling; Frank Jensen; Sara Nærstad; Bård Østby; Stareng; j-olh@online.no; oivind.svendsen@yahoo.no; 'Terje Bryne'; olefinholt@gmail.com;

Detaljer

Forebygging av stikkskader og ny forskrift. Dorthea Hagen Oma Smittevernoverlege Helse Bergen

Forebygging av stikkskader og ny forskrift. Dorthea Hagen Oma Smittevernoverlege Helse Bergen Forebygging av stikkskader og ny forskrift Dorthea Hagen Oma Smittevernoverlege Helse Bergen The EU Sharps Directive blei vedtatt i mai 2010 direktivet er juridisk bindande også i Noreg gjennom EØS-avtalen

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

TERA System Quick Start Guide (Norsk)

TERA System Quick Start Guide (Norsk) TERA System Quick Start Guide (Norsk) 1. Pakk ut drivere fra Driver Installation Tool.zip filen slik at du får en mappe \Driver Installation Tool\... 2. Hvis du har en 64bit operativt system kjør installasjon

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Norsk versjon LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 300Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Instruksjons manual Instruction manual

Instruksjons manual Instruction manual knm Copyright c - 2011 knm Side. 1 BRUK AV UTSTYRET Utstyret er designet for løft, trekk, folding/bøying, kutting, støtteoperasjoner etc, og krever, med sitt høye operasjonstrykk og tunge arbeids last,

Detaljer

Foldable Bluetooth pocket keyboard

Foldable Bluetooth pocket keyboard TB-331 Foldable Bluetooth pocket keyboard EN SE FI DK NO Användarstöd Asiakastuki Brukerstøtte Function keys Bluetooth pairing button Press the function keys in combination with the FN key Home Search

Detaljer