Pendrive Manual. Brugerhenvisninger Pendrive

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pendrive Manual. Brugerhenvisninger Pendrive"

Transkript

1 Brugerhenvisninger Pendrive 1

2 Informationerne i denne manual kan ændres uden forudgående meddelelse. Trods omhyggelig fabrikation kan det ikke udelukkes, at denne manual indeholder fejl eller udeladelser. Fabrikanten fraskriver sig ethvert ansvar for heraf følgende fejl eller datatab. Alle rettigheder forbeholdes, også mht. Fotografisk gengivelse og en hvilken som helst edb-mæssig udnyttelse. De benyttede varemærker er lovmæssigt beskyttet af de pågældende firmaer, der er indehaver af varemærkerne. Det anbefales at læse processerne, der er beskrevet i denne manual, før Pendrive tages i brug første gang. Fra: maj

3 Indholdsfortegnelse 1. Generelt Introduktion Sikkerheds- og forsyningsforskrifter Installation/Fjernelse Installation Installation under Windows Me eller Windows Installation under Windows 98/98 SE Fjernelse under Windows Me/ Windows Fjernelse af systemer med Windows Me eller Win Fjernelse af systemer med Windows 98/98 SE Ydeevne Ofte stillede spørgsmål

4 Forord Købet af din Pendrive er et effektivt og praktisk supplement til din PC. Vi ønsker dig held og lykke med din nye Pendrive. 4

5 1. Generelt Nærværende manual skal give dig et overblik over brug, effekt samt nyttige tips og henvisninger mht. brug af din Pendrive. I denne manual forklares det, hvordan Pendrive installeres, hvad den kan benyttes til og hvordan du selv kan løse evt. opståede uklarheder. 2. Introduktion Hvad gør du, når du skal overføre en større mængde data f.eks. til præsentationer fra en computer til en anden? - Du tager nogle disketter, din harddisk eller PC en med? Dataadgang og datatransmission op til 1 GB er med Pendrive med USB-tilslutning så nemt som aldrig før. Pendrive fungerer som et aftageligt harddiskdrev med USB-tilslutning, der understøtter en lagerkapacitet op til 1 GB. Du behøver blot at indsætte drevet i en USBtilslutning som en Plug-and-Play-enhed. Det erkendes herefter automatisk af computeren som et ekstra harddiskdrev. Nu kan du læse, skrive, kopiere, slette eller flytte dataene fra din harddisk over på Pendrive eller fra Pendrive over på din harddisk. En stor fordel er den kompakte konstruktion. Dette drev kan du tage med overalt. Derudover har det hverken brug for batterier, softwaredrivere eller kabler og er kompatibel med enhver PC eller Notebook med USB-tilslutning. Du behøver blot at tage dine data og den lille harddisk med. Mange tak for at du har valgt at købe et Pendrive fremtidens mobile lagerenhed. 5

6 3. Sikkerheds- og forsyningsforskrifter - Grænsefladen er kun konstrueret til at blive forbundet med sikkerhedslavspænding (SELV). - Enhver form for arbejde på apparatet må kun foretages af specialiseret personale. - Rengør ikke med rengøringssprays og enhver form for alkoholholdige eller andre brændbare opløsninger. - Undgå overophedninger. Disse kan forkorte apparatets levetid. - Kontrollér USB-tilslutningerne på den benyttede PC for beskadigelser og beskyt USB-tilslutningen med kappen, når apparatet ikke er i brug. - Beskyt apparatet mod meget høj luftfugtighed, direkte sol samt høje og meget lave temperaturer. - Undgå rygning direkte ved siden af apparatet. - Undgå frastilling af væske på eller ved siden af apparatet. - Bringes apparatet ind i opstillingsrummet fra kolde omgivelser, kann der opstå dug på apparatet. Tag først apparatet i brug, når det har den samme temperatur som omgivelserne. mærkning Det udleverede apparat opfylder kravene i EF-direktiverne 89/336/EØF "Elektromagnetisk kompatibilitet" og 73/23/EØF "Lavspændingsdirektiv". 6

7 4. Installation/Fjernelse 4.1 Installation Installation under Windows Me eller Windows 2000 Der er ikke brug for nogen driver. Disse Windows-systemer indeholder allerede en driver, der understøtter Pendrive. Du behøver blot at indsætte Pendrive i USB-tilslutningen på PC en eller Notebook en. I vinduet Denne computer fremkommer nu et nyt drevsymbol Installation under Windows 98/98 SE Når du arbejder med Windows 98/98 SE, indsættes Pendrive i USBtilslutningen. Vinduet Guide Hardware åbner. Installér herefter driveren på følgende måde: - Indsæt CD en eller disketten med driveren. - Klik på Næste i vinduet Guide Hardware. - Vælg Søg efter den driver, der passer bedst til driveren og klik på Næste. - Følg instruktionerne på skærmen. - Klik på Udfør for at afslutte driverinstallationen. - I vinduet Denne computer fremkommer nu et nyt drevsymbol. 7

8 4.2 Fjernelse under Windows Me/ Windows Fjernelse af systemer med Windows Me eller Win 2000 Apparatet skal være deaktiveret, før lageret fjernes, da data ellers kan gå tabt. Dobbeltklik på symbolet i proceslinjen for at deaktivere USB Mass Storage Device. Herefter fremkommer meldingen Tag hardwareenhedens stik ud eller skub hardwareenheden ud på skærmen. Aktivér den pågældende USB-enhed og bekræft med Deaktivering. Hvis apparatet ikke er blevet deaktiveret, før lageret fjernes, fremkommer en advarsel Fjernelse af systemer med Windows 98/98SE LED-lampen skal være slukket, før Pendrive fjernes. Dette varer kun et par sekunder. 8

9 5. Ydeevne - Understøtter USB vers Transmissionshastighed op til 12 Mbit/s ved max. hastighed. - Understøtter enegisparefunktionen til reduktion af strømforbruget, hvis Pendrive benyttes i et mobilt apparat. - Windows 98 / 98 SE / Windows Me / Windows LED-lampe lyser, når Pendrive er i drift. - Skrive-/slettebeskyttelseskontakt. Beskytter mod tilfældig sletning af data på Pendrive. - Hot Plug & Play Gør det muligt at installere Pendrive på ethvert tidspunkt. - Data kan benyttes i mindst 10 år. - Strømforsyning via USB-tilslutning på den benyttede computer. 4,5 VDC - 5,5 VDC - Strømforbrug: skrivning 39,1 ma - 39,4 ma læsning 35,0 ma - 36,1 ma - Mål: (LxBxH) 85 mm x 28 mm x 15 mm - Vægt: 18 g 9

10 6. Ofte stillede spørgsmål - Under hvilket operativsystem kan Pendrive udføres? Pendrive kan udføres under følgende operativsystemer: Windows 98, Windows Me, Windows Af pladsmæssige grunde er det ikke muligt at tilslutte Pendrive. Kan dette afhjælpes? Brug venligst den USB-forlængerledning, der følger med leverancen. - Min computer erkender ikke Pendrive. Hvad skal jeg gøre? Pendrive erkendes, hvis du arbejder under Windows 98/Windows 98 SE. Kontrollér at USB-funktionen er aktiveret i BIOS og at Windows har erkendt USB- tilslutningen rigtigt. Forsøg at installere Pendrive driveren og forbinde Pendrive med USB-grænsefladen under Windows Me og Windows Kan Pendrive være ødelagt af en virus? Hvilke foranstaltninger kan jeg træffe? Pendrive forholder sig lige som et harddiskdrev. Det kan blive inficeret med en virus, der kan stamme fra enhver fil, som gemmes på det. Af den grund anbefales det at benytte et virusbeskyttelsesprogram. - Skal jeg slukke for computeren, når jeg ønsker at installere Pendrive? Pendrive er en Hard Plug-and-Play -enhed. Det kan installeres til enhver tid, også selv om der er tændt for computeren. - Hvorfra kan jeg hente driveren, hvis jeg ønsker at læse dataene fra Pendrive over på en anden computer? 10

11 Brukerveiledning Pendrive 11

12 Informasjonen i denne håndboken kan endres uten forvarsel. På tross av omhyggelig utarbeidelse kan man ikke utelukke at det kan finnes feil eller ufullstendige opplysninger i denne håndboken. Vi påtar oss intet ansvar for feil eller datatap som måtte oppstå på grunn av dette. Alle rettigheter forbeholdt, også retten til fotomekanisk gjengivelse og lagring i elektroniske medier. De anvendte varemerker er vernet med eiendomsrett ved de respektive innehaverfirmaer. Vi anbefaler at prosedyrene som er beskrevet i denne håndboken leses før Pendrive tas i bruk for første gang. Informasjon pr.: mai

13 Innholdsfortegnelse 1. Generelt Innføring Sikkerhets- og forebyggende instrukser Installasjon/fjerning Installasjon Installasjon under Windows Me eller Windows Installasjon under Windows 98/98 SE Fjerning under Windows Me/ Windows Fjerning fra systemer med Windows Me eller Win Fjerning fra systemer med Windows 98/98SE Karakteristiske egenskaper Hyppig stilte spørsmål

14 Forord Ved å kjøpe Pendrive har du fått et effektivt og praktisk supplement til din PC. Vi håper at du opplever mye moro og glede under bruken av Pendrive. 14

15 1. Generelt Den foreliggende håndboken ønsker å gi deg en oversikt over bruken og de karakteristiske egenskapene til Pendrive, pluss nyttige tips og veiledninger om bruken av den. Den forklarer hvordan du installerer Pendrive, hvilke bruksmuligheter du har, og hvordan du på egenhånd kan løse uklarheter som eventuelt måtte oppstå. 2. Innføring Hvordan går du fram når du vil overføre en større datamengde, f.eks. for presentasjoenr, fra en datamaskin til en annen? - Tar du med en del disketter, harddisken din eller en PC? Med Pendrive med USB tilkopling er datatilgang og dataoverføring på opptil 1 GB blitt enklere enn noen gang tidligere. Pendrive fungerer som en vekselharddisk med USB-tilkopling som støtter en minnekapasitet på opptil 1 GB. Du plugger helt enkelt platedrevet inn i en USB-tilkopling som en Plug-and-Play-enhet. Da identifiserer datamaskinen det automatisk som en ekstra harddiskstasjon. Nå kan du lese data fra din egentlige harddisk inn på Pendrive eller data fra Pendrive inn på harddisken, du kan skrive, kopiere, slette og forskyve. Kompaktheten er en stor fordel. Dette platedrevet kan du ta med deg over alt. Dessuten krever det verken batterier, programvare-drivere eller kabel, og det er kompatibelt med enhver PC eller Notebook med USB-tilkopling. Ta enkelt og greitt dine data og den lille harddisken med deg. Mange takk for at du har valgt Pendrive fremtidens mobile minneenhet. 15

16 3. Sikkerhets- og forebyggende instrukser - Grensesnittet er kun utlagte for tilkopling av sikkerhets-lavspenning (SELV). - Inngrep i datamaskinen skal kun utføres av fagpersonale. - Unngå å bruke rengjøringsspray og enhver form for alkoholholdige eller på annen måte brennbare løsninger til rengjøringen. - Unngå overopphetning, det kan føre til at apparatets levetid blir redusert. - Kontroller USB-tilkoplingene til den PC som skal benyttes for skader, og steng USB-tilkoplingen med beskyttelseshettenn når apparatet ikke er i bruk. - Utsett ikke apparatet for ekstremt høy luftfuktighet, direkte sollys eller høye og ekstremt lave temperaturer. - Røyk ikke like ved apparatet. - Sett ikke fra deg væske på eller ved siden av apparatet. - Når apparatet bringes inn i arbeidsrommet fra en kald omgivelse, kan det oppstå kondens. Vent til apparatet har tilpasset seg temperaturen og er helt tørt før du tar det i bruk. Merking Dette apparatet oppfyller, i den utførelse som det var i ved levering, EF-direktivene 89/336/EEC "Elektromagnetisk kompatibilitet" og 73/23/EEC "Lavspenningsdirektiv". 16

17 4. Installasjon/fjerning 4.1 Installasjon Installasjon under Windows Me eller Windows 2000 Det kreves ingen driver. Disse Windows-systemene har allerede en driver som understøtter Pendrive. Skyv helt enkelt Pendrive inn i USB-tilkoplingen på din PC eller Notebook. I vinduet Arbeidsplass vises nå et nytt platedrevsymbol Installasjon under Windows 98/98 SE Når du arbeider med Windows 98/98 SE, plugger du Pendrive inn i USB-tilkoplingen. Vinduet Hardware-assistent åpnes. Gå fram på følgende måte for å installere driveren: - Legg inn CD'en eller disketten med driveren. - Klikk på Fortsett i vinduet Hardware-assistent. - Velg Søk etter beste driver for apparatet og klikk Fortsett. - Følg veiledningen på dataskjermen. - Klikk på Fullfør for å avslutte installasjonen av driveren. - I vinduet Arbeidsplass vises nå et nytt platedrevsymbol. 17

18 4.2 Fjerning under Windows Me/ Windows Fjerning fra systemer med Windows Me eller Win 2000 Det er tvingende nødvendig å deaktivere apparatet før lageret fjernes, da det i motsatt fall kan oppstå datatap. Ved å dobbeltklikke på symbolet i tasklisten kan du deaktivere USB Mass Storage Device. Etter dobbeltklikket vises følgende melding på dataskjermen Fjerne eller løse ut maskinvarekomponenter. Her aktiverer du de respektive USBkomponenter og bekrefter med Deaktiver. Hvis apparatet ikke er blitt deaktivert før det fjernes, vises en advarsel Fjerning fra systemer med Windows 98/98SE Man må vente med å fjerne Pendrive til LED'en er gått av. Dette varer som regel bare noen få sekunder. 18

19 5. Karakteristiske egenskaper - Støtter USB vers Overføringshastighet på inntil 12 Mbit/s ved maks. hastighet. - Støtter energisparemodus for reduksjon av strømforbruket når Pendrive brukes i et mobilt apparat. - Windows 98 / 98 SE / Windows Me / Windows LED-indikatoren lyser når Pendrive er i drift. - Skrive-/slettevernbryter. Beskytter mot utilsiktet sletting av data på Pendrive. - Hot Plug & Play gjør det til enhver tid mulig å installere Pendrive. - Dataene bevares i minst 10 år. - Strømforsyning via USB-tilkoplingen til operatørens datamaskin. 4,5 VDC - 5,5 VDC - Strømforbruk: Skriving 39,1 ma - 39,4 ma Lesing 35,0 ma -36,1 ma - Dimensjoner: (LxBxH) 85 mm x 28 mm x 15 mm - Vekt: 18 g 19

20 6. Hyppig stilte spørsmål - Under hvilket operativsystem kan Pendrive drives? Pendrive kan drives under følgende operativsystemer: Windows 98, Windows Me, Windows Av plassgrunner er det ikke mulig å tilkople Pendrive. Finnes det tiltak for å rette på dette? Bruk den USB-skjøteledningen som er inkludert i leveringen. - Min datamaskin kan ikke identifisere Pendrive. Hva kan jeg gjøre? Pendrive blir identifisert hvis du arbeider under Windows 98/Windows 98 SE. Kontroller at USB funksjonen er aktivert i BIOS, og at Windows har identifisert USB-tilkoplingen korrekt. Forsøk deretter å installere Pendrive driveren på nytt, hhv. Under Windows Me og Windows 2000 plugger du Pendrive inn i USB-grensesnittet på nytt. - Kan Pendrive bli angrepet av en virus? Hvilke beskyttelsestiltak kann jeg treffe? Pendrive forholder seg som alle harddisker. Den kan infiseres med en virus via alle filer som du lagrer på den. Av denne grunn anbefaler vi å bruke et anti-virusprogram. - Må jeg slå av datamaskinen når jeg vil installere Pendrive? Pendrive er et Hard Plug-and-Play -apparat. Du kan installere den når som helst, også mens datamaskinen er på. - Hvor kan jeg laste ned driveren når jeg vil lese data fra Pendrive inn på en annen datamaskin? 20

21 Användarhandledning Pendrive 21

22 Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan föregående meddelande. Trots ett mycket noggrant arbete kan det inte uteslutas att det förekommer fel eller ofullständiga förklaringar i handboken. Vi tar inte på oss något ansvar för fel eller förlust av data som en följd av sådana fel. Alla rättigheter förbehålles, även gällande fotomekanisk återgivning och lagring i elektroniska medier. De varumärken som används, är lagligen skyddade genom respektive innehavare. Innan du börjar använda Pendrive, rekommenderar vi att du läser genom handboken för att bättre förstå de olika funktionerna. Läge: Maj

23 Innehållsförteckning 1. Allmänt Inledning Säkerhet och hantering Installation/borttagning Installation Installation under Windows Me eller Windows Installation under Windows 98/98 SE Borttagning under Windows Me eller Windows Borttagning av system med Windows Me eller Windows Borttagning av system med Windows 98/98SE Prestanda Ofta ställda frågor

24 Förord Pendrive är en effektiv och praktisk komplettering av din PC. Vi önskar mycket nöje när du nu ska använda din Pendrive. 24

25 1. Allmänt Handboken vill ge en överblick över användning, prestanda och nyttiga tips för användningen av din Pendrive. Av handboken framgår hur man installerar Pendrive, vad den kan användas till och hur du själv kan klara av ev problem. 2. Inledning Hur gör du när du vill överföra större datamängder för t ex presentationer från en dator till en annan? - Tar du med några disketter, hårddisken eller kanske PC? Dataåtkomst och dataöverföring upp till 1 GB är enklare än någonsin med Pendrive med USB-anslutning. Pendrive fungerar som en flyttbar hårddisk med USB-anslutning, som understödjer upp till 1 GB minne. Anslut bara Pendrive som en plug-and-play-enhet i en USBanslutning. Datorn känner då automatiskt av den som ytterligare en hårddiskenhet. Nu kan du läsa, skriva, kopiera, radera och flytta data från hårddisken till Pendrive eller från Pendrive till hårddisken. Det kompakta formatet är en stor fördel. Den här hårddisken kan du ta med överallt. Dessutom krävs varken batterier, programvarudrivrutin eller kablar. Den är kompatibel med alla datorer eller bärbara datorer med USB-anslutning. "Det är bara att ta med dina data och den 'lilla hårddisken'". Tack för att du valde Pendrive framtidens mobila minne. 25

26 3. Säkerhet och hantering - Gränssnittet är bara anpassat till anslutning av säkerhetsklenspänning (SELV). - Endast behörig servicetekniker får göra ingrepp i apparaten. - Undvik rengöringsspray och alkoholhaltiga eller andra brännbara lösningsmedel för rengöring. - Undvik överhettning, eftersom detta kan förkorta apparatens livslängd. - Kontrollera att USB-anslutningarna på PC:n som ska användas inte är slitna. Sätt på en skyddskåpa över USB-anslutningen när den inte används. - Skydda apparaten mot mycket hög luftfuktighet, direkt solljus samt höga och extremt låga temperaturer. - Undvik att röka i närheten av apparaten. - Ställ inga vätskor på eller bredvid apparaten. - När apparaten flyttas från ett kallt utrymme till ett uppvärmt utrymme, kan kondens bildas. Vänta tills temperaturen är utjämnad och apparaten är absolut torr, innan du använder den. märkning Denna apparat överensstämmer i levererat tillstånd med kraven i EG-direktiven 89/336/EEG "Elektromagnetisk kompatibilitet" och 73/23/EEG "Lågspänningsdirektiv". 26

27 4. Installation/borttagning 4.1 Installation Installation under Windows Me eller Windows 2000 Det krävs ingen drivrutin. Dessa Windows-system innehåller redan en drivrutin, som understödjer Pendrive. Stick helt enkelt in Pendrive i USB-anslutningen på PC:n eller den bärbara datorn. I fönstret Den här datorn visas nu en ny hårddisksymbol Installation under Windows 98/98 SE Om du använder Windows 98/98 SE, stick in Pendrive i USBanslutningen. Fönstret Setup-guiden öppnas då. Gör så här för att installera drivrutinen: - Lägg i CD:n eller disketten med drivrutinen. - Klicka på "Fortsätt" i fönstret Setup-guiden. - Välj "Sök bästa drivrutin för apparaten", och klicka på "Fortsätt". - Följ anvisningarna på skärmen. - Klicka på "Verkställ", för att avsluta installationen av drivrutinen. - I fönstret Den här datorn visas nu en ny hårddisksymbol. 27

28 4.2 Borttagning under Windows Me/ Windows 2000 VARNING! Vänta tills lysdioden har slocknat innan du tar bort Pendrive, annars finns det risk för förlust av data Borttagning av system med Windows Me eller Win 2000 Innan Pendrive tas bort, måste apparaten avaktiveras, eftersom det annars finns risk för förlust av data. Avaktivera "USB Mass Storage Device" genom att dubbelklicka på symbolen i aktivitetsfältet. Efter dubbelklick visas följande meddelande på skärmen "Ta bort eller mata ut maskinvaru- komponenten". Aktivera här motsvarande USB-komponenter och bekräfta med "Avaktivera". Om apparaten inte avaktiverades innan den togs bort, visas ett varningsmeddelande Borttagning av system med Windows 98/98SE Vänta tills lysdioden har slocknat innan du tar bort Pendrive. Detta tar oftast bara några sekunder. 28

29 5. Prestanda - Understödjer USB vers Överföringshastighet upp till 12 Mbit/s vid "max överföringshastighet". - Understödjer energisparläge för minskad strömförbrukning när Pendrive är ansluten till en bärbar dator. - Windows 98 / 98 SE / Windows Me / Windows LED-indikering lyser, när Pendrive är i drift. - Knapp för skriv-/raderingsskydd. Skyddar mot oavsiktlig radering av data i Pendrive. - "Hot plug & play" Gör det möjligt att när som helst installera Pendrive. - Data bibehålls under minst 10 år. - Strömförsörjning via den anslutna datorns USB-anslutning. 4,5-5,5 VDC - Strömförbrukning: Skriva 39,1-39,4 ma Läsa 35,0-36,1 ma - Dimensioner: (LxBxH) 85 x 28 x 15 mm - Vikt: 18 g 29

30 6. Ofta ställda frågor - Under vilka operativsystem kan Pendrive användas? Pendrive kan användas under följande operativsystem: Windows 98, Windows Me, Windows Det är för trångt för att kunna ansluta Pendrive. Vad kan man göra åt det? Använd USB-förlängningskabeln som ingår i leveransen. - Min dator känner inte av Pendrive. Vad ska jag göra? Datorn känner av Pendrive, när du arbetar under Windows 98/Windows 98 SE. Kontrollera att USB-funktionen är aktiverad i BIOS och att Windows har känt av USB-anslutningen. Försök sen att ominstallera drivrutinen till Pendrive eller anslut Pendrive igen i USB-porten under Windows ME eller Windows Kan Pendrive angripas av virus? Hur kan jag skydda den mot virus? Pendrive fungerar som en hårddiskenhet. Alla filer som sparas i Pendrive kan angripas av virus. Därför rekommenderar vi att du använder ett antivirusprogram. - Måste jag stänga av min dator när jag ska installera Pendrive? Pendrive är en "Hard plug-and-play -apparat. Den kan installeras när som helst, även vid påkopplad dator. - Varifrån kan jag ladda ner drivrutinen, när jag vill läsa datainformationen från Pendrive i en annan dator? Drivrutinen för Pendrive kan du ladda ner från följande websida: 30

31 Indicações para o utilizador Pendrive 31

32 As informações contidas neste manual podem ser alteradas sem aviso prévio. Apesar de uma elaboração muito cuidadosa, não se exclui a possibilidade do manual conter erros ou lacunas. Não assumimos qualquer responsabilidade por erros ou perda de dados que daí resultem. Reservados todos os direitos, incluindo os da reprodução fotomecânica e a memorização em meios electrónicos. As marcas registadas utilizadas estão legalmente protegidas pelas respectivas empresas titulares. Antes da primeira colocação em funcionamento do Pendrive recomendamos a leitura dos processos descritos neste manual. Estado: Maio

33 Índice 1. Generalidades Introdução Indicações de segurança e de precaução Instalação/Remover Instalação Instalação no Windows Me ou Windows Instalação no Windows 98/98 SE Remover do Windows Me/ Windows Remover dos sist. operativos Windows Me ou Win Remover dos sistemas operativos Windows 98/98SE Desempenho Questões frequentes

34 Prefácio A compra do Pendrive é um complemento eficaz e prático para o seu PC. Esperamos que a utilização do Pendrive lhe proporcione muita alegria. 34

35 1. Generalidades O presente manual contém uma vista geral sobre a utilização e o desempenho, assim como algumas dicas e indicações sobre o uso do Pendrive. Explica como deve ser instalado o Pendrive, quais as possibilidades de utilização e como resolver dúvidas que possam surgir. 2. Introdução Como costuma proceder quando tem de gravar uma quantidade de dados maior, p. ex. uma apresentação, de um computador para outro? Leva algumas disquetes, o disco rígido ou o PC consigo? Com o Pendrive com ligação USB, o acesso e a transferência de dados até 1 GB é mais fácil do que nunca. O Pendrive funciona como uma unidade de disco rígido intercambiável com ligação USB com uma capacidade de memória até 1 GB. Sendo um dispositivo plug and play, basta ligar a unidade à porta USB, que ela será reconhecida automaticamente pelo computador como mais uma unidade de disco rígido. Agora pode ler, guardar, copiar, apagar e mover dados do seu disco rígido para o Pendrive e vice-versa. A maior vantagem reside no tamanho compacto. Pode levar a unidade para todo o lado. Não precisa de baterias, controladores ou cabos, a unidade é compatível com qualquer PC ou portátil com porta USB. "Leve apenas os seus dados e o "pequeno disco rígido consigo." Obrigado por ter optado pelo Pendrive a memória móvel do futuro. 35

36 3. Indicações de segurança e de precaução - A interface foi concebida apenas para a ligação a tensão reduzida de segurança (SELV). - Qualquer intervenção no aparelho deve ser realizada apenas por pessoal especializado. - Para a limpeza evite a utilização de sprays e de qualquer tipo de soluções que contenham álcool e outras soluções inflamáveis. - Evite o sobreaquecimento porque reduz a vida útil do seu aparelho. - Controle as portas USB do PC que vai utilizar quanto a danificações e tape a porta USB com a capa de protecção quando não utilizar o aparelho. - Proteja o aparelho contra a humidade excessiva do ar, da luz solar directa e de temperaturas demasiado elevadas ou demasiado baixas. - Não fume directamente junto ao aparelho. - Não coloque líquidos sobre ou junto do aparelho. - Quando o aparelho passa de um ambiente frio para um ambiente mais quente pode formar-se condensação. Espere que o aparelho seque e fique à temperatura ambiente antes de o utilizar. Marcação No momento em que é entregue, o aparelho está em conformidade com as directivas comunitárias "compatibilidade electromagnética 89/336/CEE" e Baixa tensão" 73/23/CEE. 36

37 4. Instalação/Remover 4.1 Instalação Instalação no Windows Me ou Windows 2000 Não é necessário nenhum controlador. Estes sistemas operativos Windows já possuem um controlador que suporta o Pendrive. Ligue o Pendrive simplesmente à porta USB do PC ou do portátil. Na janela Ambiente de trabalho aparece um ícone correspondente à nova unidade Instalação no Windows 98/98 SE Se trabalhar com o Windows 98/98 SE ligue o Pendrive à porta USB. A janela Assistente Adicionar Novo Hardware abre-se. Proceda da seguinte maneira para instalar o controlador: - Insira o CD ou a disquete com o controlador na respectiva unidade. - Clique em "Seguinte" na janela Assistente Adicionar Novo Hardware. - Seleccione "Procurar o melhor controlador para o dispositivo" e clique em "Seguinte" - Siga as instruções no ecrã. - Clique em "Concluir, para terminar a instalação do controlador. - Na janela Ambiente de trabalho surge um novo ícone correspondente à unidade adicionada. 37

38 4.2 Remover do Windows Me/ Windows 2000 ATENÇÃO! Antes de remover o Pendrive tem de esperar que o LED se apague, caso contrário podem perder-se dados Remover dos sistemas operativos Windows Me ou Windows 2000 Antes de remover a unidade de memória tem que desligar o aparelho para evitar a perda de dados. Pode desactivar o "USB Mass Storage Device através de duplo clique no ícone presente na barra de ferramentas. Depois do duplo clique aparece no ecrã "Remover ou eliminar os componentes do hardware". Seleccione a respectiva componente USB e confirme com "Desactivar". Se o aparelho não foi desactivado antes de ser removido, é exibido um aviso Remover dos sistemas operativos Windows 98/98SE Antes de remover o Pendrive tem que esperar que o LED se apague, o que geralmente só demora poucos segundos. 38

39 5. Desempenho - Suporta a versão 1.1 USB - Taxa de transferência até 12 Mbit/s com "velocidade máxima". - Suporta o modo de poupança de energia para diminuir o consumo, quando o Pendrive é utilizado em portáteis. - Windows 98 / 98 SE / Windows Me / Windows O indicador do Led acende-se quando o Pendrive está em funcionamento. - A patilha de protecção contra escrita/apagamento evita que os dados no Pendrive sejam inadvertidamente apagados. - "Hot Plug & Play" possibilita a instalação do Pendrive em qualquer altura. - Os dados ficam guardados pelo menos durante 10 anos. - Alimentação através da porta USB do computador ao qual está ligado. 4,5 VDC - 5,5 VDC - Consumo: escrita 39,1 ma - 39,4 ma leitura 35,0 ma -36,1 ma - Dimensões: (CxLxA) 85 mm x 28 mm x 15 mm - Peso: 18 g 39

40 6. Questões frequentes - Quais são os sistemas de operação compatíveis com o Pendrive? O Pendrive é compatível com: Windows 98, Windows Me, Windows Devido a motivos de espaço não é possível ligar o Pendrive. Existe alguma solução? Utilize o cabo de extensão USB fornecido junto. - O meu computador não reconhece o Pendrive. Que devo fazer? O Pendrive será reconhecido se trabalhar com Windows 98/Windows 98 SE. Certifique-se de que a função USB está activada no BIOS e de que o Windows reconheceu a ligação USB. Tente instalar novamente o controlador do Pendrive ou no caso do Windows Me e do Windows 2000 conecte o Pendrive novamente à porta USB. - O Pendrive pode ser afectado por um vírus? Que precauções devo tomar? O Pendrive reage como uma unidade de disco rígido, que pode ser afectada por um vírus através de qualquer ficheiro guardado. Por este motivo é recomendada a utilização de um programa anti-vírus. - Tenho de desligar o meu computador para instalar o Pendrive? O Pendrive é um dispositivo "Hard Plug-and-Play, que pode ser instalado em qualquer altura, mesmo com o computador ligado. - Onde posso fazer download do controlador, para ler os dados do Pendrive noutro computador? Pode fazer download dos controladores do Pendrive na área de apoio do site: 40

41 Pendrive Users Guide 41

42 The information in this document is subject to change without prior notice. Errors or omissions in the contents of this manual cannot be totally ruled out despite the greatest care being taken with its compilation. No liability will be accepted for errors or loss of data which ensue as a result. All rights reserved including those of photo-mechanical reproduction and storage in electronic media. The trademarks used are legally protected by their respective owning companies. We recommend that you read the instructions in this manual before operating the Pendrive for the first time. Date of issue: May

43 Table of contents 1. General Information Introduction Safety Notes and Precautions Installation/Deinstallation Installation Installation under Windows Me or Windows Installation under Windows 98/98 SE Deinstallation in Windows Me/ Windows Deinstallation from Systems with Windows Me/Win Deinstallation from Systems with Windows 98/98SE Features Frequently Asked Questions

DK: Brugervejledning på side 4. N: Brukerveiledning på side 8

DK: Brugervejledning på side 4. N: Brukerveiledning på side 8 8428 4128081 1 2 DK: Brugervejledning på side 4 N: Brukerveiledning på side 8 S: Användarhandledning på sidan 12 FIN: Käyttöohje oppaan sivulla 16 UK: Instructions on page 20 P: Manual do utilizador na

Detaljer

Some of the contents in this manual may differ from your device depending on the software of the device or your service provider.

Some of the contents in this manual may differ from your device depending on the software of the device or your service provider. Some of the contents in this manual may differ from your device depending on the software of the device or your service provider. Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till http://www.samsung.se.

Detaljer

o http://manual3.jvckenwood.com/mobile/eu/

o http://manual3.jvckenwood.com/mobile/eu/ Guia Básico do Utilizador CÂMARA DE VÍDEO GZ-R15BE GZ-R15RE GZ-R15WE GZ-R10SE LYT2692-002A-M PT Guia Detalhado do Utilizador Guia Utiliz Móvel Para mais detalhes sobre como utilizar este produto, consulte

Detaljer

Quick Reference Guide

Quick Reference Guide Dell Latitude D620 Quick Reference Guide www.dell.com support.dell.com Notes, Notices, and Cautions NOTE: A NOTE indicates important information that helps you make better use of your computer. NOTICE:

Detaljer

Getting started with TellStick Net. Snabbguide för TellStick Net. Komme i gang med TellStick Net. Aloitus TellStick Net

Getting started with TellStick Net. Snabbguide för TellStick Net. Komme i gang med TellStick Net. Aloitus TellStick Net Getting started with TellStick Net Snabbguide för TellStick Net Komme i gang med TellStick Net Aloitus TellStick Net Telldus Technologies AB Getting started 4 with TellStick Net Snabbguide 14 för TellStick

Detaljer

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tack för att du valt Yale Doorman Denna manual tillsammans med Quick Guide och Installation Manual säkerställer att du använder produkten

Detaljer

How to use your Dymo LabelPoint 100

How to use your Dymo LabelPoint 100 LP100 N-EU.qxd 18-06-2001 10:48 Pagina 105 How to use your Dymo LabelPoint 100 What LabelPoint can do for you With the Dymo LabelPoint you can create a wide variety of high-quality self-adhesive labels.

Detaljer

Portable DAB/DAB+/DMB/FM Music System OWNER S MANUAL

Portable DAB/DAB+/DMB/FM Music System OWNER S MANUAL Portable DAB/DAB+/DMB/FM Music System OWNER S MANUAL Portable DAB/DAB+/DMB/FM Music System MULTI-LANGUAGE MANUAL English... 4 Dansk... 20 Deutsch... 36 Français... 55 Italiano... 73 Nederlands... 90 Norsk...

Detaljer

doro PhoneEasy Display 312C

doro PhoneEasy Display 312C doro PhoneEasy Display 312C 1 2 3 4 5 6 7 Svenska 1 Ring-upp 2 Bekräfta/radera 3 Hängtapp för luren 4 Nummerpresentation 5 Volymkontroll för luren 6 Lagra minne 7 Kortnummerknapp 8 R-knapp 9 Återuppringning

Detaljer

How to install a wireless On demand connection. Connect your Viasat-box to the Internet without cables

How to install a wireless On demand connection. Connect your Viasat-box to the Internet without cables How to install a wireless On demand connection Connect your Viasat-box to the Internet without cables Connect your Viasat-box to the Internet without cables On demand directly in your TV currently works

Detaljer

Cu-350 Cu-450 Cu-900

Cu-350 Cu-450 Cu-900 Cu-350 Cu-450 Cu-900 Norsk Svensk Suomi English Cu-350, Cu-450, Cu-900 Innhold Produktinformasjon s 2 Viktig informasjon s 2 Mål og teknisk spesifikasjon s 3 Før montering s 4 Felles monteringsanvisning

Detaljer

Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Setup Guide

Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Setup Guide Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Setup Guide Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Svenska...................3 Dansk................... 19 Norsk................... 11 Suomi...................

Detaljer

X-25F. NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 SE Installationsanvisning 15

X-25F. NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 SE Installationsanvisning 15 X-25F NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 SE Installationsanvisning 15 Product no: IN-0X25F-100 Sintef no: 10204435B RRF no: 40 13 3328 Last updated: 071013 Innhold 1. Før du installerer nytt ildsted

Detaljer

SENTRALSTØVSUGER CENTRALDAMMSUGARE CENTRALSTØVSUGER KESKUSPÖLYNIMURI CENTRAL VACUUM SYSTEM

SENTRALSTØVSUGER CENTRALDAMMSUGARE CENTRALSTØVSUGER KESKUSPÖLYNIMURI CENTRAL VACUUM SYSTEM SENTRALSTØVSUGER Rørsystem CENTRALDAMMSUGARE Rörsystem CENTRALSTØVSUGER Rørsystem KESKUSPÖLYNIMURI Putkisto CENTRAL VACUUM SYSTEM Pipe system 94014-09 2015-06 Monteringsveiledning Monteringsanvisning Monteringsvejledning

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VIKTIG - Les bruksanvisningen grundig før bruk av varmeviften,

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Sonos PLAY:1. Produktguide

Sonos PLAY:1. Produktguide Sonos PLAY:1 Produktguide DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER INFORMASJON SOM KAN ENDRES UTEN FORVARSEL. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres eller overføres på noen måte eller i noe format, elektronisk

Detaljer

Time Capsule Klargjøringsoversikt

Time Capsule Klargjøringsoversikt Time Capsule Klargjøringsoversikt Innhold 5 Kapittel 1: Komme i gang 7 Om Time Capsule 8 Om AirPort-programvaren 9 Hva du trenger for å komme i gang 11 Time Capsule-statuslyset 13 Kapittel 2: Konfigurere

Detaljer

NORSK. SVENSKA 5 Support och garanti 6 Monteringsanvisningar 7 Aktivering av Microsoft Windows

NORSK. SVENSKA 5 Support och garanti 6 Monteringsanvisningar 7 Aktivering av Microsoft Windows NORSK Support og garanti 3 Monteringsanvisning 4 Aktivering av Microsoft Windows SVENSKA 5 Support och garanti 6 Monteringsanvisningar 7 Aktivering av Microsoft Windows DANSK 8 Information om support og

Detaljer

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ASSEMBLY INSTRUCTIONS ASSEMBLY INSTRUCTIONS 0-0 Part No. 03 0 0 0 07 0 0007 09 0 3 0003 7 9 0 Part No. 30 3 3 33 3 3 0 3 000 00 009 009 0 3 7 003 mm 7 79 977 03 90 90 00 70 797 797 3 3 3 0 3 03 03 No. 0 0 3 3 3 3 Step Step

Detaljer

Norsk, 61 NBAA 131 NF W

Norsk, 61 NBAA 131 NF W PL DK CZ HU Dansk, 31 Suomi, 41 Svenska, 51 NO Norsk, 61 SF NBAA 131 NF W S PL PL!!!!!! 3mm 2 PL 3 PL 1 2 4 PL 5!!! PL!! MAX WATER LEVEL WATER LEVEL MAX MAX WATER LEVEL!! 6 PL 7 8 PL! PL 9 195051578.05

Detaljer

Sonos SUB. Produktguide

Sonos SUB. Produktguide Sonos SUB Produktguide DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER INFORMASJON SOM KAN ENDRES UTEN FORVARSEL. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres eller overføres på noen måte eller i noe format, elektronisk

Detaljer

q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 266ci OPERATØRHÅNDBOK

q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 266ci OPERATØRHÅNDBOK q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 66ci OPERATØRHÅNDBOK Introduksjon Takk for at du har kjøpt TASKalfa 66ci. Denne brukerveiledningen er laget for å hjelpe deg å bruke maskinen korrekt, til å foreta

Detaljer

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader För syrafyllda bly- och GEL-batterier For syrefylte bly- og gelebatterier Happotäytteisille lyijy- ja geeliakuille Til blysyre- og gel batterier Smartladdare

Detaljer

DK FI NO SE. contoured diaphragm

DK FI NO SE. contoured diaphragm DK FI NO SE contoured diaphragm Brugsanvisning Pessar til prævention Uden hormoner. Sikkert. Let at anvende. Käyttöohje Ehkäisypessaari Hormoniton. Varma. Helppokäyttöinen. Bruksanvisning Pessar for prevensjon

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK. Code: 565804no

OPERATØRHÅNDBOK. Code: 565804no OPERATØRHÅNDBOK d-copia6500mf/8000mf N Code: 565804no PUBLIKASJON UTGITT AV: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2011, Olivetti Alle rettigheter

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 70466-60466-50466 EFT 70405-60405 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

AirPort Extreme Klargjøringsoversikt

AirPort Extreme Klargjøringsoversikt AirPort Extreme Klargjøringsoversikt Innhold 3 Kapittel 1: Komme i gang 10 Kapittel 2: AirPort Extreme-nettverk 11 Bruke AirPort Extreme sammen med en bredbåndstilkobling til Internett 13 Bruke AirPort

Detaljer