Aktiviteter i menigheten for deg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktiviteter i menigheten for deg"

Transkript

1 ZÉw Ñüá~x

2 Aktiviteter i menigheten for deg Sælen menighet Vardeveien Fyllingsdalen Tlf: E-post: Web: Bankgiro: Organisasjonsnr: Sælen kirkes administrasjon har ingen fast åpningstid, men er vanligvis åpen mandag - fredag kl Administrasjonsleder/ Frivillighetskoordinator Nina Jæger Tlf: Organist Bjørn Lien Tlf: Kirketjener Bjørg Karin Husa (Larissa Ustad permisjon) Res.kapellan Ketil Nødtvedt Tlf: Sokneprest Frode Øglænd Tlf: Menighetsrådsleder Kari Dyrøy Tlf. privat: Diakonatet Leder Aagot Tombre Vardesvingen 50 A Tlf: Forsidefoto Anine Mildestvedt: Fra babysang BABYSANG Sosial sang og musikkstund for foreldre med barn i alderen 0 til 12 måneder +. Det er samlinger mandager kl Datoer: 7. april, 14. april, 21. april, 28. april, 5. mai, 12. mai og siste gang før sommeren er 19. mai. Kontakt: Sælen menighet, tlf: , e-post: Facebook: Babysang Sælen menighet. SØNDAGSSKOLEN Det er søndagsskole under gudstjenestene omtrent en gang i måneden. For datoer besøk Vi har også en e-postliste hvor det sendes ut oppdatert info. Send e-post til Kontakt: Ellen Wasbø, tlf FAMILIEMIDDAG Vi spiser middag sammen og avslutter med en liten sangstund i kirkerommet. Velkommen til familiemiddag ca en torsdag i måneden kl 16.30: Følg med på menighetens nettsider Vi har også en e-postliste hvor det sendes ut oppdatert info. Send e-post til Kontakt: Ellen Wasbø, tlf CHILL OUT Fra konfirmasjonsalder og oppover. Datoer: 11 april, 23. mai og 27. juni, kl Kontaktperson: Thorbjørn Eeg Ustad, tlf: ORGELKLUBBEN FERDINAND Orgelspill for barn og unge. Kontakt: Mariko Takei, tlf: , e-post: FREMAD Samtalegruppe for menn med samlivsbrudd. Kontaktperson: Frode Øglænd, tlf : , e-post: SÆLENKLUBBEN Samling for pensjonister annenhver onsdag kl 12.00: 9. april, 23. april, 7. mai, 21. mai og 4 juni. Det er kort andakt i kirkerommet, og videre en sosial samling i menighetssalen. Kontaktperson : Leder for diakonatet, Aagot Tombre, tlf: DALEN TEN SING Kor for ungdommer fra 9. klasse og oppover. Øvelse i Fyllingsdalen kirke mandager kl Kontakt: Kateket Torfinn Wang, tlf: , e-post:

3 Dynamitt til ettertanke Frode Øglænd Noe av det mest fascinerende ved å være prest er alle de historier og livshistorier jeg får høre. Som da jeg for noen uker siden besøkte en eldre i menigheten. «Min far jobbet på veianlegg,» fortalte hun, «og en gang fikk han i oppdrag å ro fra Stord til Bergen for å kjøpe dynamitt. Sliten av dårlig vær og motvind orket han ikke ro hjem samme dag, men det var vanskelig å finne et sted å overnatte i byen, for da folk hørte at han hadde dynamitt, ville de ikke ha noe med ham å gjøre. Da han dagen etter kom roende hjem, antakelig i motvind på hjemturen også, løp en av mine søstre ham i møte og ropte: «Treng De hjelp, far?» For sånn var det den gangen, full av respekt sa vi «De» til våre foreldre.» Dynamitt kommer av det greske ordet dynamis, som betyr kraft. Det var stadig færre som ville ha med Jesus å gjøre, på tross av all kraften han kunne fremvise, i form av helbredelser og undergjerninger. Men da det nærmet seg påske, hadde Jesus lite og ingen kraft igjen. Skjærtorsdag lå han på sine knær i Getsemanehagen og ropte: Jeg trenger hjelp, Far, jeg vil ikke dø! Jødene hadde så stor respekt for Gud, at de ikke våget uttale navnet hans en gang. Men Jesus lærte disiplene at vi kan kalle Gud for Far. Eller som det heter i den nye oversettelsen av Fader Vår: Vår Far i himmelen. Faste og påske var en eneste lang motvind for Jesus, samme hvilken retning han snudde seg. Langfredag ropte Jesus fra korset: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» All kraften var borte. Og det samme syntes Gud å være. Tre dager senere ble graven og døden sprengt som av dynamitt, med en kraft verden aldri har sett maken til. For at vår Far i himmelen skal kunne gi den som tror håp og hjelp, i liv og død. Og etter døden.

4 Ny misjonsavtale med Sælen og Normisjon misjon Berit Bakke Søndag 23. mars vart det markert under familiegudstjenesten at Sælen menighet har inngått ny avtale med Sælen menighet om misjonprosjekt. brønnen hjelpes kvinnene i landsbyen til å lage gode åkre der de får kunnskap til å dyrke sunne grønnsaker. Avlingene selges så på markedet og helsehagen gir dermed familiene får både næringsrik mat og økt inntekt. Foto: Hilde Joy Vestøl fra Normisjon presenterte prosjektet, som overrekte misjonsavtalen til menighetsrådsmedlem Ellen Wasbø. Normisjon sitt misjonsprosjekt heter «Helsehagen» og er i Touba-distrikt i Mali og er finansiert 80 % av NORAD og 20 % av gaveinntekter. Området ligger i en avsidesliggende del nordvest i Mali. I 2011 ble en maliske medarbeider tilsatt som leder for prosjektet. Demba Diallo har jobbet i ulike bistandsprosjekt i Normisjon og andre organisasjoner i Mali i mange år. Han har ikke minst lang erfaring fra Helsehagen. Misjonær for Normisjon Karen Ekern har vært leder i prosjektet i mange år før Demba overtok. Hun kommer til Sælen 7. september for å fortelle mer om arbeidet. Lese- og skrive opplæring I Mali er det bortimot % av befolkningen som ikke kan lese og skrive. Prosjektet driver lese-og skrivekurs for mulige personer som igjen kan begynne kurs i sin landsby. Lesetekster og skriveoppgaver er hentet fra helsehageprosjektet, slik at det blir så gjenkjennende og nyttig som mulig. Lokal forankring i prosjektet I tillegg til hagene bygges det lokale helsestasjoner for barn. Innbyggerne i landsbyene får grunnleggende lese- og skriveopplæring. Det prosjekteres broer over elvene og vi er med å etablere demokratiske komiteer der de voksne i landsbyene skal lære å ta ansvar for de tiltakene som er etablert. En viktig del av arbeidet er å sørge for at lokalbefolkningen får et eierforhold til sin egen utvikling. Hva gjøres i prosjektet? Dårlig helse, en samfunnsutfordring Dårlig helse er en stor samfunnsutfordring i Mali. Som utsendinger fra en av verdens beste helse-nasjoner kan vi gjennom vår kunnskap om helse og utvikling være med å gjøre en stor forskjell i menneskers livskvalitet. Foto: Fra prosjektet i Mali I flere avsidesliggende landsbyer i Touba-området i Tomora kommuneer det startet et omfattende helseprosjekt som har som mål å utvikle lokalsamfunnene slik at levealderen øker og innbyggerne opplever ny glede over livet. Planter, helse og samfunnsutvikling Prosjektet er kalt «Helsehagen i Tomora» for å synliggjøre samspillet mellom planter, helse og utvikling av lokalsamfunn. I selve hagene hjelper blant annet innbyggerne med å bygge gode brønner. I området rundt Gode resultat Etter flere års engasjement i dette området viser helsestatistikken at levestandarden har hatt en merkbar økning. Hva kan Sælen menighet gjøre? Som menighet kan vi være med å støtte arbeidet i Helsehagen gjennom ofringer på gudstjenesten, basarer eller andre innsamlinger. Vi kan være med å be for ansatte i prosjektet og ikke minst for leder Demba Diallo og misjonær Karen Ekern.

5 Portal trenger deg! tebe menighetsbladet I Portal nr. 2/2013 skrev vi at Portals skjebne var usikker. Nå har menighetsrådet vedtatt at menigheten fortsatt vil satse på å utgi et eget menighetsblad slik den har gjort i mer enn 25 år. Forutsetningen er imidlertid at det blir mulig å stable en ny redaksjon på beina. Derfor trenger Portal deg! Avklaring Vi har tidligere nevnt at er det ikke bare Sælen menighet som sliter med å holde liv i menighetsbladet. Mange menigheter gjør det, og ulike løsninger har vært prøvd. Flere menigheter her i Fana prosti, som har gått sammen om et felles blad. Det består av en felles del med mer generelt stoff og en egen del som den enkelte menighet selv har ansvaret for å levere stoff til. En slik løsning krever like fullt en lokal redaksjon, og økonomisk er det ikke mye å vinne på et felles blad. Dette er de viktigste begrunnelsene for menighetsrådets beslutning. Noen har slått til lyd for at det burde være naturlig at menigheten fulgte med i den teknologiske utviklingen og tok konsekvensene av at vi lever i en digital verden. Det er imidlertid slik at mange av de som oftest etterspør menighetsbladet beklageligvis verken har muligheter eller forutsetninger for å nyttiggjøre seg elektroniske løsninger. Varierte utfordringer Sælen menighet oppfordrer nå alle som fortsatt ønsker at vi skal ha et eget menighetsblad, til å melde seg til tjeneste for å holde liv i menighetsbladet. Redaksjonen trenger personer som har lyst til å skrive, og det er ingen aldersgrense verken nedover eller oppover. Det kan faktisk være både interessant og lærerikt. Det er ikke uten grunn at enkelte har holdt ut både i 20 og 30 år! Hvis du liker å arbeide i et team, kan du få rikelige muligheter til å lufte både dine tanker og dine ideer med andre. - Portal trenger også fotointeresserte som har lyst til å dekke store så vel som små begivenheter både i kirken og i lokalsamfunnet. Her er det mange muligheter, og bilder kan vi ikke få nok av! Hvis du har lyst til å medvirke til å redigere bladet og har sans for layout, kan du få muligheter til å utfolde deg i redaksjonen. Den leverer nemlig et fiks ferdig manus til trykkeriet, slik at du kan få være med på å bestemme hvordan bladet skal se ut! Hvis du ikke har lyst til å arbeide med redaksjonelle oppgaver, trenger også Portal sårt til personer som kan medvirke til å distribuere bladet. Menigheten er delt inn i roder, og du kan velge om du vil dekke en eller flere. Dette er en utmerket måte å kombinere lett trimm med en viktig og nødvendig oppgave for menigheten. Nå eller aldri Hvis menighetsrådet ikke skulle lykkes med å stable en redaksjon på beina, blir resultatet at bladet går inn. Det er realitetene i saken. Det håper vi ikke skjer, og det ville være en fallitterklæring om det mot formodning skulle bli utfallet på saken. Det bor mer enn 7000 mennesker innenfor menighetens grenser, og vi er helt overbevist om at det finnes mange talenter som i fellesskap kan videreføre et menighetsblad som mange etterspør, og som det åpenbart er et behov for. Det er heller ingen til tvil om at det nåværende bladet har et betydelig forbedringspotensial. Så, kast deg på telefonen! Frivillighetskoordinator Nina Jæger Tlf: E-post: Sokneprest Frode har dekket Sjømannskirke-gruppen sin konfirmanttur til London februar: Det ene bildet er tatt utenfor Westminster Abbey rett før vi skulle på ettermiddagsgudstjeneste (Evensong) der. Det andre et tatt like i nærheten av Sjømannskirken, med utsikt langs Themsen mot de nye skyskraperne i London, pluss midt på bildet kuppelen til St.Paul s Cathedral, som drukner i alt det høye.

6 Påskefest 2014 påske Påskens budskap er en fortettet og dramatisk fortelling. Det er en fortelling om hyllest og fest på Palmesøndag. Om nærvær, fellesskap og spenning på Skjærtorsdag, - smerte, lidelse og død på Langfredag. Og endelig; - forløsning, glede og fest på 1. påskedag. Gjennom århundrer har denne fortellingen vært utgangspunkt for slitesterke, kunstneriske uttrykk. Noe av denne kunstneriske skatten kan vi oppleve i Bergens kirker også denne påsken. Det er med glede og forventning kulturutvalget i Bergen kirkelige fellesråd (BKF) presenterer programmet for PÅSKEFEST Vi retter en varm takk til våre kantorer og andre medarbeidere i Den norske kirkes menigheter i Bergen for det det omfattende arbeidet som ligger bak hvert enkelt arrangement. Takk også til Bergen kommune for verdifull økonomisk støtte til PÅSKEFEST Vi ønsker alle en velsignet påske, - rik på gode opplevelser i våre kirker! Torfinn Wang, leder i BKFs kulturutvalg Kjell Bertel Nyland, kirkeverge Kjetil Almenning, Per Barsnes, Eirik Fluge, Kjerstin Wiken Foto: Barn fra DomkirkeSpirene,. Fotograf Ingvild Festervoll Melien Studentene fra MF presenterer seg selv nye fjes Jeg heter Lars Lauvvik Ørland, er 22 år og kommer fra Sola. Utenom studiene på MF, er jeg engasjert i Storsalen menighet i Oslo. Ellers er jeg interessert i multimedia teknikk. Nå ser jeg frem til praksis i Sælen. Jeg tror det blir fint å observere og kanskje erfare og prøve litt av prestetjenesten, ikke bare lese om den. Jeg heter Arnstein Bleiktvedt og kommer fra Gol i Hallingdal. Fylte 24 år i februar. På fritida driver jeg mye med film, bøker og musikk. Ser fram til praksis i Sælen :)

7 Konserter FIGURTEATER FOR BARN I NYKIRKEN Metamorfose Sommerfuglens påskedans For barn fra 0 til 3 år. Vises i kapellet i Barnas Katedral, Nykirken 28.april - 2. mai. Dagforestillinger kl. 10:00 og 11:30. Fortellingen om sommerfugllarvene Åmelise og Larveliten. UTSTILLING I SLETTEBAKKEN KIRKE Påskeutstillingen åpner etter gudstjenesten Palmesøndag kl. 11:00. Den er tilgjengelig i forbindelse med gudstjenester og andre arrangementer i kirken i påsketiden frem til pinse. Årets utstiller er Bente Haugland fra Os. LØRDAG 12. APRIL 12:00 ST. MARKUS KIRKE Orgelmeditasjon. Musikk av Charles Tournemire, Bert Matter, Louis Vierne. Mariko Takei, orgel. 19:00 STORETVEIT KIRKE Credo, komponist Carsten Dyngeland. Barbro Husdal, sang. Thomas Nøkling, saksofon, James Lassen og Per Hannevold, fagott. Carsten Dyngeland, klaver. Linda Bårdsen, oppleser. Kollekt. SØNDAG 13. APRIL. PALMESØNDAG 18:00 BERGEN DOMKIRKE Tenebrae Responsories - Musikk for den stille uke. Verker av Thomas Luis de Victoria og James MacMillan. Bergen Domkor, Kjetil Almenning, dirigent. Marius Neset, saksofon, improvisasjon. Bill. kr. 250/200 19:00 FANA KIRKE Orgelmeditasjon fra pasjon til påske. Musikk av Johann Sebastian Bach, Sverre Eftestøl m.fl. Ivar Mæland, orgel. 19:30 SLETTEBAKKEN KIRKE "Marias Påske - om å miste sin beste venn". Hilde Trætteberg Serkland, fortelling og sang og Ådne Svalastog, piano. Kollekt. 21:00 BØNES KIRKE Credo, komponist Carsten Dyngeland. Barbro Husdal, sang. Thomas Nøkling, saksofon, James Lassen og Per Hannevold, fagott, Carsten Dyngeland, klaver. Linda Bårdsen, oppleser. Kollekt. TIRSDAG 15. APRIL 12:00 JOHANNESKIRKEN Orgelresitasjon ved Asbjørn Myksvoll. 20:00 STORETVEIT KIRKE Pasjonskonsert. Folketoner og improvisasjoner. Chris André Lund, sang, Øivind Stømer, saksofoner, I. Ben. Nordby, perkusjon og sag, Ruth Bakke Haug, orgel og keyboards. Bill. kr. 100/60 ONSDAG 16. APRIL 12:00 BERGEN DOMKIRKE Orgelkonsert med tre unge russiske organister. Anastasia Igoshina, født 1999, Inessa Kolesova, født 2000 og Alexander Mikhailov, født :00 STORETVEIT KIRKE Kveldstoner i den stille uke. Barbro Husdal, sang. Carsten Dyngeland, orgel og klaver. Kollekt. TORSDAG 17. APRIL, SKJÆRTORSDAG 18:00 OLSVIK KIRKE Pasjonskonsert. Johann Sebastian Blum, cello, Rune J. Klevberg, orgel. 18:30 SØREIDE KIRKE Sorgen og gleden. En meditativ kveldsstund ved Rikke Wilhelmine Bergflødt-Kvamme, vokal, Øyvind Bergflødt-Kvamme, klaver og mannskoret STRAM. 19:00 SANDVIKSKIRKEN Musikalsk meditasjon. Musikk for cello og orgel ved Christine Draycott og Jostein Aarvik. 19:00 BØNES KIRKE Skjærtorsdags-meditasjon. Barbro Husdal, sang og Carsten Dyngeland, orgel og klaver. FREDAG 18. APRIL, LANGFREDAG 11:00 FRIDALEN KIRKE Giovanni Battista Pergolesi: Stabat Mater. Ingvill Mjellheim Holter, sopran, Åsne Kvamme, mezzosopran, strykekvartett fra Bergen Filharmoniske orkester, Knut Christian Jansson, orgel. Kollekt. 16:00 KORSKIRKEN Korsvandring. Kirkens bymisjons Langfredagsvandring fra Korskirken til Døvekirken ved se også Sejersberget. Underveis er det lesninger fra Jesu lidelseshistorie og refleksjoner over mennesker som lider og opplever seg utenfor i vår by i dag. 18:00 BERGEN DOMKIRKE Stabat Mater. Musikk av Giovanni Battista Pergolesi og Arvo Pärt. Helen Lægreid, sopran, Turid Moberg Kirkbride, alt og Tim Lawrence, tenor. Barokkensemble, Stefan Lindvall, barokkfiolinisten. Domkantor Kjetil Almenning, dirigent. Bill. kr. 200/150 19:00 EIDSVÅG KIRKE Sangkveld på Langfredag. Marianne Juvik Sæbø, vokal, Helge Haukås, trompet, og Jon Stubberud, orgel og flygel. Salmer og instrumentalmusikk som bidrar til å utdype budskapet på Langfredag. LØRDAG 19. APRIL, PÅSKEAFTEN 15:00 BERGEN DOMKIRKE Orgelresitasjon. Musikk av Johann Sebastian Bach, Georg Böhm, Frank Martin. Karstein Askeland, orgel. 18:00 JOHANNESKIRKEN Orgelresitasjon. Musikk av Charles Tournemire, Bert Matter, Louis Vierne. Mariko Takei, orgel. 21:00 BØNES KIRKE «Musikalske refleksjoner i en Påskehøytid». Carsten Dyngeland, klaver. 23:00 PÅSKENATTSMESSE. Bergen domkirke og Sandvikskirken. SØNDAG 20. APRIL, PÅSKEDAG 19:00 STORETVEIT KIRKE. Klassiske Perler. Åse Solvi, sopran, Jan Erik Endresen, tenor, Tatiana Melnichenko, alt, Einar Nordtvedt, bass, Ines Maidre, orgel og piano. Utdrag fra Gabriel Fauré: Requiem, Guiseppe Verdi: Requiem, Felix Mendelssohn: Elias m.m. Bill. kr. 150/100 MANDAG 21. APRIL, 2. PÅSKEDAG 19:00 SANDVIKSKIRKEN Påskesangkveld - en vandring gjennom påsketiden i salmesang, musikk og bibeltekster. Sokneprest Sverre Langeland, Hilde Veslemøy Hagen, vokal, Tore Pettersen, trompet, Jostein Årvik, orgel. 19:00 ÅRSTAD KIRKE Salmekveld. Påskens budskap i salmer og musikk. Tomine Mikkeline Eide, sang, Tore Hegdal, 19:30 SLETTEBAKKEN KIRKE Egil Hovland: Oppstandelsesmesse. Kapellan Lars Petter Eide, Slettebakken Motettkor, blåsergruppe, Kristen Øgaard, orgel, Olav Øgaard, dirigent. SØNDAG 27. APRIL 19:00 OLSVIK KIRKE Påskekonsert. Membra solistkvartett, Camilla Bjerke, trompet, Johann Sebastian Blum, cello, Brith Barsnes Bjordal, sang, Rune Johnsen Klevberg, orgel. Bill kr :00 FRIDALEN KIRKE Johan Sebastian Bach: Christ lag in Todes Banden, Wolfgang Amadeus Mozart, klaverkonsert nr. 13 i C-dur, urfremføringer av Christian Holter og Tomas Block. Collegium vocale, Bergen. Musikere fra Bergen filharmoniske orkester, Hans Knut Sveen, orgel og Knut Christian Jansson, dirigent og klaver. Innvielse av hammerklaver etter modell av Walter (ca 1800) bygget av Paul McNulty. Billetter 150/100,- 19:00 ÅSANE KIRKE Konsert med koret Prima Vista. Solister: Hanne Hansen, Ellen Williams og Cathrine Snipsøyr. Hallgeir Øgaard, orgel, Lenamaria Gravdal, dirigent. Musikk av August Söderman, Heinrich Schütz, Trond H. F. Kverno, Flor Peters m.fl. 19:00 FANA KIRKE Konsert, 100-års markering for Sigmund Skage, m/utdeling av S. Skages minnepris. Fana mannskor, Fana kyrkjekor m.fl.

8 Babysang i Sælen kirke en ladestasjon Anine Mildestvedt Det er mandag og klokken er snart Jeg har allerede rigget klart kirkerommet med myke matter, musikk og tente lys. Snart triller det barnevogner og lettere småsvette mammaer inn kirkedøren, «jeg rakk det i dag, plutselig måtte jeg ta et ekstra klesskift på sjarmtrollet mitt» Hver gang kan jeg gi disse vakre mammaene trygghet om at det gjør ingenting om de kommer litt sent. For vi starter aldri før kl med selve babysangen. Og vår viktigste tanke med babysang er å senke skuldrene for enda et prosjekt som bare blir stress! Babysang er ukens høydepunkt for både store og små. Vi senker terskelen for å komme innom kirken fordi vi tilbyr en stor og uformell møteplass for store og små. Dessuten er det jo gøy med sang og tid til kaffe og prat etterpå! små magiske minutter, der hverdagens fjas og mas er fjernt til stede. Her inne i kirkerommet er det akkurat som tid og sted har stoppet opp. Vi svinger litt på svansen med sambarytmer og vi roer ned med havets sanger. På babysang får jeg være med «å tegne himmelen for små og store», det oppleves meningsfylt. «Fly lille engel fly til alle verdens land, for den som tror på mennesker, kan alle ting gå an, fly lille engel fly» Bjarte Leithaugs vakre sang toner ut sammen med såpeboblene som blåses opp i luften over babyene og de vet at det nærmer seg slutten. Store mammahender løfter sin lille baby opp og mens jeg synger velsignelsen vandrer de mot lysgloben og tenner sitt lys og ber sin bønn for seg og sine. Og bare Gud vet hva som rører seg i hjertene der ved globen. Foto: Fra Babysang (tatt av Anine) Kirkerommet i Sælen innbyr til sang og undring, det merker selv de små babyene. Mange viser tydelig at de kjenner seg igjen, kirken har fått plass i deres lille hjerte selv før de er fyllt 1 år. Små babyer ligger og smiler mot mammaen sin og sammen får de to en rolig start på uken. En stor mammahånd finner den lille og vi kan begynne sangstunden med «vi tar hverandres hender og setter oss i ring» Den rolige åpningen med kjente og kjære barnesanger setter en fin ramme for dagen. Den eldste av de små er bare 9 måneder, han stabber allerede rundt, vrikker litt på kroppen og hiver seg med i rytmene. Dette er vakre øyeblikk, nydelige Tiden i kirkerommet glir over i lunsj og deilig kaffe latte tid i vårt nye og fullt innredete barnelekerom. Og her fortsetter praten mellom de voksne mens de små mates og leker. Dette er vår lille bydelskafe, tro det eller ei, men her bryr vi oss jo ikke om de små gråter litt. Her er det plass til alle og ingen på nabobordet rynker på nesen over litt gråt eller gris. Her utveksles erfaringer i foreldrerollen, her bygger vi hverandre opp. En god ladestasjon for uken som ligger foran. Jeg er heldig som får ha denne jobben- den vakreste start på uken. Tilbudet går til alle som er hjemme med små babyer og vi som kirke ønsker å ta vårt ansvar på alvor med tilbud etter dåp i kirken i god tid før 4 års bok utdeling. Babysang inngår i vårt trosopplæringsarbeid som etter hvert skal gis til alle døpte barn fra 0-18 år. Er du nysgjerrig? Er du hjemme med baby fra 0-1 år? Lyst å være med? Ta turen til Sælen kirke mandager fra kl Velkommen! Smil fra Anine Mildestvedt, menighetspedagog

9 Konfirmasjoner i Sælen kirke Søndag 27. april kl 13:00 Nicoline Aadland Torbjørg Synnøve Berg Rikke Brundtland Stian Clausen Susanne Skjold Edvardsen Laura Elena Hollaseter Herman Hovland Andrine Dedekam Jansen Caroline Hopland Johansen Robin Bech Larsen Isak Haakon sen Lid Martin Georg Lynghaug Stine Madsen Trine Mjaatvedt Kaja Mjørlaug Ingrid Sætren Nornes Marthe Tryggestad Onstad Sahra Pedersen Janne Kristine Rikstad Marius Knudsen Rødland kine hjonsen skaug Sofie Skulstad Sandra Dyngeland Skår Sebastian Norval Sæbø Ørjan Sæbø Håvard Tombre Erlend Tombre Søndag 4. mai kl 11:00 Ivar Andreas Alvsvåg Catharina Lidsheim Bauge Marius Brattaule Odin Draugsvoll Lise Endresen Cecilie Fridestad Hjorth-Eriksen Sivert Magnus Arnesen Hopland Kato Linge Johannessen Othilie Rugaard Langholm Synnøve Nyhammer Marius Rasmussen Rebekka Haugland Øksnes Tord Rebnord Husby Ingrid Mølster Hopland Charlotte Schreiber Hjortland Sindre Sekkingstad Ingvild Myking Håkon Askeland Chris Eide Mats Kristiansen Lie Karoline Sofie Vestheim Melkevik Live Dale Fasting Joachim Vindenes Olsen Thea Lund Bondevik Ida Elvik Søndag 4. mai kl 13:00 Malin Sjøstrøm Andersen Christoffer Berge konfirmasjon Jonas Aarø Breivik Rebekka Fyllingen Granerud Maren Bjørgen Johannessen Henrik Johansen Mats Johan Haatuft Kvitfjell Daniel Langeland Nord Sander Lægreid Marte Skodvin Mjåtvedt Ingrid Skodvin Mjåtvedt Marie Nielsen Patrick Skavhellen Nilsen Nina Urang Nilsen Bjørn André Nygård Elisabeth Tyssøy Pedersen Eirik Lygre Reme Marius Knudsen Rødland Einar Johann Johnstad Smedås Ørjan Sæbø Susanne Olsen Totland Katherina Sørensen Tyssekvam Thea Bergem Valle Katarina Davida Verliin Benjamin Rune Viken

10 Livets gang Døpte Markus Fagerlid Magnussen Hanna Veberg Johnsen Simon Golovin Ustad Noah Kårtveit-Søderberg Liam Eikrem-Hellesøy Anndriana Lie Linga Pelle Andersen Føleide Teana Nicole Kongsvik Berthelsen Vilma Haukeland Fossedal Marius Furnes Noah Larsen Herland Haakon Solaas Bakke Frida Bjørge Madsen Martine Weebe Osberg Ingvild Myking Liam Aleksander Gaustad Bruås Linnea Espeland Andrine Dedekam Jansen Begravelser Oddny Fredrikke Scheie Bjarne Halfdan Westervoll Margit Berg Borgny Agate Håland Odfrid Konstanse Arnesen Leif Lund Alfhild Lillevik Rolf Ringereide Øivind Christensen Roald Borlaug Arthur Persson Connie Bergitte Gjesdal Noris Bjarne Roger Hatlen Robert Johan Bøe Kjell Sælemyr Ivar Andreas Gald Øidis Ingvarda Haugland Ingolf Georg Andreassen Alma Marie Nødset Portal - Menighetsblad for Sælen menighet Adresse: Vardeveien 9, 5141 Fyllingsdalen. Redaksjon: Trygve Bergem (tebe) Berit Bakke (beba) Håvard Wasbø (layout) REGNSKAP annonse Menighetsbladet for Sælen menighet betraktes som et offentlig informasjons- og nærmiljøblad. Bladet er derfor ikke definert som uadressert reklame. Hvis noen ikke ønsker Portal, kan klistermerker til postkassen hentes på menighetskontoret i kirken. Med fokus på verdier Spelhaugen 20, 2. etg., Fyllingsdalen Mobil: e-post:

11 Annonser GRAVSTEINER - stort utvalg g - høy kvalitet - gratis m ontering K ontak t Mor ten Sn ekk evik Tlf Eilif Andersen DØGNVAKT: Natlandsveien 8, Landås

Vi ønsker alle en velsignet påske, - rik på gode opplevelser i våre kirker!

Vi ønsker alle en velsignet påske, - rik på gode opplevelser i våre kirker! BKF- NYTT Rundskriv fra Kirkevergen i Bergen Nr. 3 April 2014 Gode medarbeider! Påskefest 2014 er vår neste store kirkelige kultursatsing. Påskens budskap er en fortettet og dramatisk fortelling. Det er

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Vi ønsker alle en velsignet påske, - rik på gode opplevelser i våre kirker!

Vi ønsker alle en velsignet påske, - rik på gode opplevelser i våre kirker! BKF- NYTT Rundskriv fra Kirkevergen i Bergen Nr. 2 Mars 2015 Gode medarbeider! Påskehøytiden står for døren og vi ønsker velkommen til gudstjenester og andre arrangementer i byens kirker. Det er med spesiell

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Kjære konfirmanter og konfirmantforeldre. Vi som jobber i Bergen domkirke menighet gleder oss til å bli kjent med deg som er ny konfirmant i vår menighet,

Detaljer

Resultatliste til Sturerittet fellesstart runde à 10,2 km

Resultatliste til Sturerittet fellesstart runde à 10,2 km K 30-39 1 47 Dypevik Ingvill Rabben CK Sotra 3 01:03:26 00:00:15 K 40-49 1 46 Iden Marit Irene Åsane CK 3 00:53:15 00:00:15 K Senior 1 48 Olsen Janne Eidsvoll SK 3 00:52:56 00:00:15 2 50 Olsen Janne Åsane

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 9 KOMMENDE UKE Søndag 28. februar kl 11.00 Misjonsgudstjeneste med dåp og nattverd (Sneltorp) Predikant Bjørn Sverre Lie. Offerformål: Misjonsprosjektet vårt:vorehe

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

5 KM. STARTLISTE ULVEN TEMPO 2014, onsdag 11. juni Induviduell tempo. 18:00 Sykkel. Menn 11-12 290 Vik Ivar Dyngeland Fana IL Sykkel 18:01

5 KM. STARTLISTE ULVEN TEMPO 2014, onsdag 11. juni Induviduell tempo. 18:00 Sykkel. Menn 11-12 290 Vik Ivar Dyngeland Fana IL Sykkel 18:01 STARTLISTE ULVEN TEMPO 2014, onsdag 11. juni Induviduell tempo 5 KM NR Kvinner 11-12 START MÅL DIF TID 289 Grünert Christine 18:00 Menn 11-12 290 Vik Ivar Dyngeland Fana IL 18:01 291 Hestness Christoffer

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt NOCLAS 1 3235918 U1 Ukjent løper NOTEAM 20:53 D14 år og yngre 3km 1 Silje Solhaug Mosaker Kalandseid 13:49 2 Anne Grete Karstad KIL-STIL-J99 14:23 00:34 2 Aarvik Nora Øvergaard Gneist 14:23 00:34 4 Ingvild

Detaljer

Vaktliste Meløyturneringa 2014.

Vaktliste Meløyturneringa 2014. Vaktliste Meløyturneringa 2014. Fredag 25. juli 2014 Utegrilling v/godt vær Kl 19.00 21.00 Fredrik Helgesen Selge bøttelodd og plukke tomflasker på banen. Kl 19.00-21.00 Heise/fire flagg. Sette opp/ta

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Raskeste Kvinne fra Grinde til Veten

Raskeste Kvinne fra Grinde til Veten Raskeste Kvinne fra Grinde til Veten Nr: Navn: Tid: Min/sek Dato løpt: Bor i : År født: 1 Berg Marianne 15,07 27.08.2013 Hordvik 1976 2 Berg Bente Kristin 15,28 30.06.2013 Hønefoss 1984 3 Ones Maria 16,09

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 42 ETTERLYSNING! Har noen sett/lånt vår skotskrutede trillebag. Sist sett på kjøkkenet i menighetssalen. Den frakter ukentlig matvarer mellom Rema og kirken og er dypt

Detaljer

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Side 1 TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Da er vi godt i gang med konfirmasjonsforberedelsene. Vi håper du har hatt det fint i høst og vi gleder oss til å bli bedre kjent i løpet av våren. UNDERVISNING

Detaljer

Nr 1/2014 55. årgang. www.paskefest.no

Nr 1/2014 55. årgang. www.paskefest.no Nr 1/2014 55. årgang Landås m e n i g h e t s b l a d www.paskefest.no 1 1 Nr 1/2014 55. årgang Landås m e n i g h e t s b l a d P Å S K E F E S T 2 0 1 4 Konserter www.paskefest.no L a n d å s m e n i

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10 GUTTER 10 Bendik Bjørndal Åkra 10,77 Andreas Ekrene Sveio 1,10 KULE 2 KG Andreas Ekrene Sveio 5,96 GUTTER 11 Erik Nygaard Madsen Haugesund 9,69 Erling Kjellesvik Husveg Haugesund 9,74 Markus Alvseike Åkra

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

Hei alle foreldre, foresatte, besteforeldre...

Hei alle foreldre, foresatte, besteforeldre... Hei alle foreldre, foresatte, besteforeldre... oversikt over hvilke arrangementer IILs langrennsgruppe er ansvarlig for i kommende skisesong. Dette ansvaret innebærer dugnadsinnsats fra foresatte: Arbeidet

Detaljer

Nr. Navn/Klasse Klubb Starttid MTid Tid Pl.

Nr. Navn/Klasse Klubb Starttid MTid Tid Pl. K M-Elite 8 runder, 72 km 09:00 358 Thomas Solheim Bergen CK 0:00:00 359 Nils Einar Grutle Fana IL Sykkel 0:00:00 360 Kjartan Pedersen Gurholt Fana IL Sykkel 0:00:00 361 Terje Hordnes Fana IL Sykkel 0:00:00

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Aktiviteter i menigheten for deg

Aktiviteter i menigheten for deg God påske! Slutt opp om påskens gudstjenester i Sælen Merk datoene for radiogudstjenestene i vår, se s. 7 Se oversikten over årets konfirmanter på s. 8 Aktiviteter i menigheten for deg Sælen menighet Vardeveien

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2013

Barn og ungdom i kirken Høsten 2013 Barn og ungdom i kirken Høsten 2013 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011 3 år gutter 200 meter Håvard Elias Olsen Tverlandet IL Deltatt Petter Sommerset Edvaedsen Tverlandet IL Deltatt Selmer Aunan Tverlandet IL Deltatt Tobias Klippenberg Tverlandet IL Deltatt 3 år jenter 200

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken gudstjenester desember 2009 Tirsdag 1. desember Vandregudstjeneste Søndag 6. desember 17.00 Markering av verdens HIV/AIDS dag. Fakkeltog fra Rådhuset til Domkirken.

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

La høsten være som den er. anita skorgan

La høsten være som den er. anita skorgan La høsten være som den er anita skorgan Tekstene på denne plata er skapt helt uten tanke på noe fellestema. Når jeg nå i ettertankens klare høstlys sitter og blar i dem, ser jeg at de handler om oppbrudd,

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

HÅNDTRYKKET AUGUST 2017

HÅNDTRYKKET AUGUST 2017 HÅNDTRYKKET AUGUST 2017 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 33 14. 15. PLAN- LEGGINGSDAG Barnehagen stengt 16. Velkommen til nytt barnehageår «gamle» og nye barn! Velkommen til Olivia Venne 17. med

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Fornavn Etternavn Sk.lag. Minne 30sk Stang Felth. HV-16 Nord- Hålogaland. HV-16 Nord- Hålogaland

Fornavn Etternavn Sk.lag. Minne 30sk Stang Felth. HV-16 Nord- Hålogaland. HV-16 Nord- Hålogaland Ofoten - Lørdag 30-07-2011 Oppdatert 06.08.2011 14:21 Roy Håkstad 42 25/5 18 **** Geir Bjerregaard 44 23/4 12 **** Torben Nilsen FLO/V/BTV 48 22/6 14 **** Werner Seljevold 38 20/3 3 **** Lars Lian 44 19/4

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2012

Barn og ungdom i kirken Høsten 2012 Barn og ungdom i kirken Høsten 2012 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. For 0-1

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 07.09. Fotograf Reimers kommer Vi tar gruppebilde. 13.09 Sangstund Tema: HØST 14.09. Sangstund Tema: HØST

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 07.09. Fotograf Reimers kommer Vi tar gruppebilde. 13.09 Sangstund Tema: HØST 14.09. Sangstund Tema: HØST Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 35 01.09 Aksel 2 år Hipp Hurra!!! 02.09 Forsvarets musikk-korps 36 05.09 06.09 Isabel 2år Hipp Hurra!!! 07.09 Fotograf Reimers kommer Vi tar gruppebilde 08.09 Aktivitet

Detaljer

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42 Rekrutt 0-5 Almlid, Frida Thun 2 Eriksen, Kari Hestad Stiftstaden SK Trondheim 1 Hinseth, Elias 43 Randen, Simon 12 Randen, Solveig 3 e: 5 Påmeldte: 5 Startende: 5 Rekrutt kvinner 6-9 Gimse, Sandra Gauldal

Detaljer

Heimhugdilten. Startliste J 8 år 1 km klassisk. G 8 år 1 km klassisk. J 9 år 1 km klassisk. G 9 år 1 km klassisk. J 10 år 1 km klassisk

Heimhugdilten. Startliste J 8 år 1 km klassisk. G 8 år 1 km klassisk. J 9 år 1 km klassisk. G 9 år 1 km klassisk. J 10 år 1 km klassisk J 8 år 1 km klassisk 5 Lina Kristiansen Heimhug IL/UL 12:02:30 6 Ingrid Bentsen Vinger IL 12:03:00 7 Emma Olsen Heimhug IL/UL 12:03:30 8 Oda Jakobsen Fauske IL Ski 12:04:00 G 8 år 1 km klassisk 10 Håvard

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Etterkommere av Kristian Klykken

Etterkommere av Kristian Klykken Kristian Klykken Født: 13 03 1881 Død: 08 08 1964 Olga Ottesdatter Solum Født: 09 05 1892 Død: 20 02 1973, Namdal sykehjem, Namsos Hanna Wilhelmine Klykken Født: 1912 Død: 1912 Gjerta Otelie Klykken Født:

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer

VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE

VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE NOVEMBER: 30. kl. 11.00 LYSMESSE med dåp. Jeløy Kirkes Aspirantkor, Barnekor, Ungdomskor og Vokalensemble. BTP. DESEMBER: 7. kl. 11.00 ADVENTSGUDSTJENESTE med dåp og nattverd.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Uke: 13 Lørdag 21. mars kl. 16.00 Søndag 22.mars kl.11.00 Konsert i Glemmen kirke. «Vi synger med Maria» Glemmen kirkes kor. NMS-Gudstjeneste. (Knut Hallen.

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Gjesdal Skytterlag

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Gjesdal Skytterlag Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Stian Asbjørnsen Stavanger 45 49 47 96 237 0,- Gave 1. Emil Flesjå Finnøy 47 46 44 85 222 0,- Gave 1. Kim Helge Høgeli Gjesdal 47 47 46 96 236 0,- Gave 1. Endre Jonassen

Detaljer

TIL rennet klassisk fellesst.

TIL rennet klassisk fellesst. G 12 år 2km 1 Noah Sivssønn Pettersen Alta IF 1 06:43 00:00 2 Martin Andersen Hansen Alta IF 5 06:44 00:01 3 Mats Kristian Andersen Tverrelvdalen IL 4 06:59 00:16 4 Jonas Bjørkli Alta IF 3 07:32 00:49

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1988

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1988 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 11.54,5 (z) Fana 07.05 Jan Rolstad 170850 TIF Viking 13.12,6 (1) Fana 21.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 13.51,0 (2) Fana 21.09 Morten Lavik

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

Granlikarusellen 2014

Granlikarusellen 2014 Gutter 4 år Lalande, Leopold 805 Narvesen, Ole Edvard 803 Platek, Roland 806 Skirbekk, Tobias 802 Fullførte: 4 Påmeldte: 7 Startende: 7 Gutter 5 år Onsrud, Noah 810 Sørlie, Edvard 809 Åsvestad, Albert

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

Resultatliste. 133 André Seliussen (01) Fana IL 2,03, Audun Haukeland (01) Bergens TF 2,11,7

Resultatliste. 133 André Seliussen (01) Fana IL 2,03, Audun Haukeland (01) Bergens TF 2,11,7 G- 00 m 8 9 0 André Seliussen (0) Fana IL,0, 0 Audun Haukeland (0) Bergens TF,, 0 Marius Polden Brekke (0) Stord IL (Allianseidrettslag),0, 8 Torje Simonsen (0) Stord IL (Allianseidrettslag),,9 8 Even

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SEPTEMBER 2014 Hei alle sammen Vi er nå kommet til oktober måned og i september har vi brukt mye tid på å bli kjent med hverandre og rutinene på avdelingen. Vi ser nå at barna begynner

Detaljer

Ullandhaug opp Offisiell resultatliste. Ullandhaug

Ullandhaug opp Offisiell resultatliste. Ullandhaug G 8 år 1 km fri Elias Haugstad Kverneland Ski 257 07:11,0 Vetle Idland Gjesdal IL 253 05:18,0 Torbjørn Koksvik Figgjo IL 254 05:14,0 Jakob Brun Rekeland Bjerkreim IL 256 04:32,0 Adrian Ueland Gjesdal IL

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN EVALUERING PERIODEN JANUAR JUNI 2015 Pedagogisk arbeid i hverdagen INDIVIDUELL OG SOSIAL UTVIKLING Mål: Kunne utvikle evnen til å leve seg inn i andres situasjon og vise medfølelse

Detaljer

Årets beste utendørs 2000

Årets beste utendørs 2000 IL Fri-friidrett Årsstatistikk utendørs 2000 Årets beste utendørs 2000 Menn/Gutter 40m 7.29 Kim Borge (90) Debut 7.39 Martin Roe (92) 7.73 Mikal Roe (90) 8.05 Sindre B. Lohne (90) 60m 8.06 Stein Ivar Lothe

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

Hei her kommer månedsbrevet for oktober

Hei her kommer månedsbrevet for oktober Hei her kommer månedsbrevet for oktober Evaluering av september måned: Takk for at så mange møtte på foreldremøtet. Så håper vi alle har fått referatet fra dette møtet. Det fungerer kjempe fint med små

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 15 KOMMENDE UKE Søndag 10.april kl. 11.00 Velkommen til salmegudstjeneste! På søndag blir det mye sang i kirken. Vi har salmemesse. Alle de liturgiske ledd er byttet

Detaljer