Aktiviteter i menigheten for deg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktiviteter i menigheten for deg"

Transkript

1 ZÉw Ñüá~x

2 Aktiviteter i menigheten for deg Sælen menighet Vardeveien Fyllingsdalen Tlf: E-post: Web: Bankgiro: Organisasjonsnr: Sælen kirkes administrasjon har ingen fast åpningstid, men er vanligvis åpen mandag - fredag kl Administrasjonsleder/ Frivillighetskoordinator Nina Jæger Tlf: Organist Bjørn Lien Tlf: Kirketjener Bjørg Karin Husa (Larissa Ustad permisjon) Res.kapellan Ketil Nødtvedt Tlf: Sokneprest Frode Øglænd Tlf: Menighetsrådsleder Kari Dyrøy Tlf. privat: Diakonatet Leder Aagot Tombre Vardesvingen 50 A Tlf: Forsidefoto Anine Mildestvedt: Fra babysang BABYSANG Sosial sang og musikkstund for foreldre med barn i alderen 0 til 12 måneder +. Det er samlinger mandager kl Datoer: 7. april, 14. april, 21. april, 28. april, 5. mai, 12. mai og siste gang før sommeren er 19. mai. Kontakt: Sælen menighet, tlf: , e-post: Facebook: Babysang Sælen menighet. SØNDAGSSKOLEN Det er søndagsskole under gudstjenestene omtrent en gang i måneden. For datoer besøk Vi har også en e-postliste hvor det sendes ut oppdatert info. Send e-post til Kontakt: Ellen Wasbø, tlf FAMILIEMIDDAG Vi spiser middag sammen og avslutter med en liten sangstund i kirkerommet. Velkommen til familiemiddag ca en torsdag i måneden kl 16.30: Følg med på menighetens nettsider Vi har også en e-postliste hvor det sendes ut oppdatert info. Send e-post til Kontakt: Ellen Wasbø, tlf CHILL OUT Fra konfirmasjonsalder og oppover. Datoer: 11 april, 23. mai og 27. juni, kl Kontaktperson: Thorbjørn Eeg Ustad, tlf: ORGELKLUBBEN FERDINAND Orgelspill for barn og unge. Kontakt: Mariko Takei, tlf: , e-post: FREMAD Samtalegruppe for menn med samlivsbrudd. Kontaktperson: Frode Øglænd, tlf : , e-post: SÆLENKLUBBEN Samling for pensjonister annenhver onsdag kl 12.00: 9. april, 23. april, 7. mai, 21. mai og 4 juni. Det er kort andakt i kirkerommet, og videre en sosial samling i menighetssalen. Kontaktperson : Leder for diakonatet, Aagot Tombre, tlf: DALEN TEN SING Kor for ungdommer fra 9. klasse og oppover. Øvelse i Fyllingsdalen kirke mandager kl Kontakt: Kateket Torfinn Wang, tlf: , e-post:

3 Dynamitt til ettertanke Frode Øglænd Noe av det mest fascinerende ved å være prest er alle de historier og livshistorier jeg får høre. Som da jeg for noen uker siden besøkte en eldre i menigheten. «Min far jobbet på veianlegg,» fortalte hun, «og en gang fikk han i oppdrag å ro fra Stord til Bergen for å kjøpe dynamitt. Sliten av dårlig vær og motvind orket han ikke ro hjem samme dag, men det var vanskelig å finne et sted å overnatte i byen, for da folk hørte at han hadde dynamitt, ville de ikke ha noe med ham å gjøre. Da han dagen etter kom roende hjem, antakelig i motvind på hjemturen også, løp en av mine søstre ham i møte og ropte: «Treng De hjelp, far?» For sånn var det den gangen, full av respekt sa vi «De» til våre foreldre.» Dynamitt kommer av det greske ordet dynamis, som betyr kraft. Det var stadig færre som ville ha med Jesus å gjøre, på tross av all kraften han kunne fremvise, i form av helbredelser og undergjerninger. Men da det nærmet seg påske, hadde Jesus lite og ingen kraft igjen. Skjærtorsdag lå han på sine knær i Getsemanehagen og ropte: Jeg trenger hjelp, Far, jeg vil ikke dø! Jødene hadde så stor respekt for Gud, at de ikke våget uttale navnet hans en gang. Men Jesus lærte disiplene at vi kan kalle Gud for Far. Eller som det heter i den nye oversettelsen av Fader Vår: Vår Far i himmelen. Faste og påske var en eneste lang motvind for Jesus, samme hvilken retning han snudde seg. Langfredag ropte Jesus fra korset: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» All kraften var borte. Og det samme syntes Gud å være. Tre dager senere ble graven og døden sprengt som av dynamitt, med en kraft verden aldri har sett maken til. For at vår Far i himmelen skal kunne gi den som tror håp og hjelp, i liv og død. Og etter døden.

4 Ny misjonsavtale med Sælen og Normisjon misjon Berit Bakke Søndag 23. mars vart det markert under familiegudstjenesten at Sælen menighet har inngått ny avtale med Sælen menighet om misjonprosjekt. brønnen hjelpes kvinnene i landsbyen til å lage gode åkre der de får kunnskap til å dyrke sunne grønnsaker. Avlingene selges så på markedet og helsehagen gir dermed familiene får både næringsrik mat og økt inntekt. Foto: Hilde Joy Vestøl fra Normisjon presenterte prosjektet, som overrekte misjonsavtalen til menighetsrådsmedlem Ellen Wasbø. Normisjon sitt misjonsprosjekt heter «Helsehagen» og er i Touba-distrikt i Mali og er finansiert 80 % av NORAD og 20 % av gaveinntekter. Området ligger i en avsidesliggende del nordvest i Mali. I 2011 ble en maliske medarbeider tilsatt som leder for prosjektet. Demba Diallo har jobbet i ulike bistandsprosjekt i Normisjon og andre organisasjoner i Mali i mange år. Han har ikke minst lang erfaring fra Helsehagen. Misjonær for Normisjon Karen Ekern har vært leder i prosjektet i mange år før Demba overtok. Hun kommer til Sælen 7. september for å fortelle mer om arbeidet. Lese- og skrive opplæring I Mali er det bortimot % av befolkningen som ikke kan lese og skrive. Prosjektet driver lese-og skrivekurs for mulige personer som igjen kan begynne kurs i sin landsby. Lesetekster og skriveoppgaver er hentet fra helsehageprosjektet, slik at det blir så gjenkjennende og nyttig som mulig. Lokal forankring i prosjektet I tillegg til hagene bygges det lokale helsestasjoner for barn. Innbyggerne i landsbyene får grunnleggende lese- og skriveopplæring. Det prosjekteres broer over elvene og vi er med å etablere demokratiske komiteer der de voksne i landsbyene skal lære å ta ansvar for de tiltakene som er etablert. En viktig del av arbeidet er å sørge for at lokalbefolkningen får et eierforhold til sin egen utvikling. Hva gjøres i prosjektet? Dårlig helse, en samfunnsutfordring Dårlig helse er en stor samfunnsutfordring i Mali. Som utsendinger fra en av verdens beste helse-nasjoner kan vi gjennom vår kunnskap om helse og utvikling være med å gjøre en stor forskjell i menneskers livskvalitet. Foto: Fra prosjektet i Mali I flere avsidesliggende landsbyer i Touba-området i Tomora kommuneer det startet et omfattende helseprosjekt som har som mål å utvikle lokalsamfunnene slik at levealderen øker og innbyggerne opplever ny glede over livet. Planter, helse og samfunnsutvikling Prosjektet er kalt «Helsehagen i Tomora» for å synliggjøre samspillet mellom planter, helse og utvikling av lokalsamfunn. I selve hagene hjelper blant annet innbyggerne med å bygge gode brønner. I området rundt Gode resultat Etter flere års engasjement i dette området viser helsestatistikken at levestandarden har hatt en merkbar økning. Hva kan Sælen menighet gjøre? Som menighet kan vi være med å støtte arbeidet i Helsehagen gjennom ofringer på gudstjenesten, basarer eller andre innsamlinger. Vi kan være med å be for ansatte i prosjektet og ikke minst for leder Demba Diallo og misjonær Karen Ekern.

5 Portal trenger deg! tebe menighetsbladet I Portal nr. 2/2013 skrev vi at Portals skjebne var usikker. Nå har menighetsrådet vedtatt at menigheten fortsatt vil satse på å utgi et eget menighetsblad slik den har gjort i mer enn 25 år. Forutsetningen er imidlertid at det blir mulig å stable en ny redaksjon på beina. Derfor trenger Portal deg! Avklaring Vi har tidligere nevnt at er det ikke bare Sælen menighet som sliter med å holde liv i menighetsbladet. Mange menigheter gjør det, og ulike løsninger har vært prøvd. Flere menigheter her i Fana prosti, som har gått sammen om et felles blad. Det består av en felles del med mer generelt stoff og en egen del som den enkelte menighet selv har ansvaret for å levere stoff til. En slik løsning krever like fullt en lokal redaksjon, og økonomisk er det ikke mye å vinne på et felles blad. Dette er de viktigste begrunnelsene for menighetsrådets beslutning. Noen har slått til lyd for at det burde være naturlig at menigheten fulgte med i den teknologiske utviklingen og tok konsekvensene av at vi lever i en digital verden. Det er imidlertid slik at mange av de som oftest etterspør menighetsbladet beklageligvis verken har muligheter eller forutsetninger for å nyttiggjøre seg elektroniske løsninger. Varierte utfordringer Sælen menighet oppfordrer nå alle som fortsatt ønsker at vi skal ha et eget menighetsblad, til å melde seg til tjeneste for å holde liv i menighetsbladet. Redaksjonen trenger personer som har lyst til å skrive, og det er ingen aldersgrense verken nedover eller oppover. Det kan faktisk være både interessant og lærerikt. Det er ikke uten grunn at enkelte har holdt ut både i 20 og 30 år! Hvis du liker å arbeide i et team, kan du få rikelige muligheter til å lufte både dine tanker og dine ideer med andre. - Portal trenger også fotointeresserte som har lyst til å dekke store så vel som små begivenheter både i kirken og i lokalsamfunnet. Her er det mange muligheter, og bilder kan vi ikke få nok av! Hvis du har lyst til å medvirke til å redigere bladet og har sans for layout, kan du få muligheter til å utfolde deg i redaksjonen. Den leverer nemlig et fiks ferdig manus til trykkeriet, slik at du kan få være med på å bestemme hvordan bladet skal se ut! Hvis du ikke har lyst til å arbeide med redaksjonelle oppgaver, trenger også Portal sårt til personer som kan medvirke til å distribuere bladet. Menigheten er delt inn i roder, og du kan velge om du vil dekke en eller flere. Dette er en utmerket måte å kombinere lett trimm med en viktig og nødvendig oppgave for menigheten. Nå eller aldri Hvis menighetsrådet ikke skulle lykkes med å stable en redaksjon på beina, blir resultatet at bladet går inn. Det er realitetene i saken. Det håper vi ikke skjer, og det ville være en fallitterklæring om det mot formodning skulle bli utfallet på saken. Det bor mer enn 7000 mennesker innenfor menighetens grenser, og vi er helt overbevist om at det finnes mange talenter som i fellesskap kan videreføre et menighetsblad som mange etterspør, og som det åpenbart er et behov for. Det er heller ingen til tvil om at det nåværende bladet har et betydelig forbedringspotensial. Så, kast deg på telefonen! Frivillighetskoordinator Nina Jæger Tlf: E-post: Sokneprest Frode har dekket Sjømannskirke-gruppen sin konfirmanttur til London februar: Det ene bildet er tatt utenfor Westminster Abbey rett før vi skulle på ettermiddagsgudstjeneste (Evensong) der. Det andre et tatt like i nærheten av Sjømannskirken, med utsikt langs Themsen mot de nye skyskraperne i London, pluss midt på bildet kuppelen til St.Paul s Cathedral, som drukner i alt det høye.

6 Påskefest 2014 påske Påskens budskap er en fortettet og dramatisk fortelling. Det er en fortelling om hyllest og fest på Palmesøndag. Om nærvær, fellesskap og spenning på Skjærtorsdag, - smerte, lidelse og død på Langfredag. Og endelig; - forløsning, glede og fest på 1. påskedag. Gjennom århundrer har denne fortellingen vært utgangspunkt for slitesterke, kunstneriske uttrykk. Noe av denne kunstneriske skatten kan vi oppleve i Bergens kirker også denne påsken. Det er med glede og forventning kulturutvalget i Bergen kirkelige fellesråd (BKF) presenterer programmet for PÅSKEFEST Vi retter en varm takk til våre kantorer og andre medarbeidere i Den norske kirkes menigheter i Bergen for det det omfattende arbeidet som ligger bak hvert enkelt arrangement. Takk også til Bergen kommune for verdifull økonomisk støtte til PÅSKEFEST Vi ønsker alle en velsignet påske, - rik på gode opplevelser i våre kirker! Torfinn Wang, leder i BKFs kulturutvalg Kjell Bertel Nyland, kirkeverge Kjetil Almenning, Per Barsnes, Eirik Fluge, Kjerstin Wiken Foto: Barn fra DomkirkeSpirene,. Fotograf Ingvild Festervoll Melien Studentene fra MF presenterer seg selv nye fjes Jeg heter Lars Lauvvik Ørland, er 22 år og kommer fra Sola. Utenom studiene på MF, er jeg engasjert i Storsalen menighet i Oslo. Ellers er jeg interessert i multimedia teknikk. Nå ser jeg frem til praksis i Sælen. Jeg tror det blir fint å observere og kanskje erfare og prøve litt av prestetjenesten, ikke bare lese om den. Jeg heter Arnstein Bleiktvedt og kommer fra Gol i Hallingdal. Fylte 24 år i februar. På fritida driver jeg mye med film, bøker og musikk. Ser fram til praksis i Sælen :)

7 Konserter FIGURTEATER FOR BARN I NYKIRKEN Metamorfose Sommerfuglens påskedans For barn fra 0 til 3 år. Vises i kapellet i Barnas Katedral, Nykirken 28.april - 2. mai. Dagforestillinger kl. 10:00 og 11:30. Fortellingen om sommerfugllarvene Åmelise og Larveliten. UTSTILLING I SLETTEBAKKEN KIRKE Påskeutstillingen åpner etter gudstjenesten Palmesøndag kl. 11:00. Den er tilgjengelig i forbindelse med gudstjenester og andre arrangementer i kirken i påsketiden frem til pinse. Årets utstiller er Bente Haugland fra Os. LØRDAG 12. APRIL 12:00 ST. MARKUS KIRKE Orgelmeditasjon. Musikk av Charles Tournemire, Bert Matter, Louis Vierne. Mariko Takei, orgel. 19:00 STORETVEIT KIRKE Credo, komponist Carsten Dyngeland. Barbro Husdal, sang. Thomas Nøkling, saksofon, James Lassen og Per Hannevold, fagott. Carsten Dyngeland, klaver. Linda Bårdsen, oppleser. Kollekt. SØNDAG 13. APRIL. PALMESØNDAG 18:00 BERGEN DOMKIRKE Tenebrae Responsories - Musikk for den stille uke. Verker av Thomas Luis de Victoria og James MacMillan. Bergen Domkor, Kjetil Almenning, dirigent. Marius Neset, saksofon, improvisasjon. Bill. kr. 250/200 19:00 FANA KIRKE Orgelmeditasjon fra pasjon til påske. Musikk av Johann Sebastian Bach, Sverre Eftestøl m.fl. Ivar Mæland, orgel. 19:30 SLETTEBAKKEN KIRKE "Marias Påske - om å miste sin beste venn". Hilde Trætteberg Serkland, fortelling og sang og Ådne Svalastog, piano. Kollekt. 21:00 BØNES KIRKE Credo, komponist Carsten Dyngeland. Barbro Husdal, sang. Thomas Nøkling, saksofon, James Lassen og Per Hannevold, fagott, Carsten Dyngeland, klaver. Linda Bårdsen, oppleser. Kollekt. TIRSDAG 15. APRIL 12:00 JOHANNESKIRKEN Orgelresitasjon ved Asbjørn Myksvoll. 20:00 STORETVEIT KIRKE Pasjonskonsert. Folketoner og improvisasjoner. Chris André Lund, sang, Øivind Stømer, saksofoner, I. Ben. Nordby, perkusjon og sag, Ruth Bakke Haug, orgel og keyboards. Bill. kr. 100/60 ONSDAG 16. APRIL 12:00 BERGEN DOMKIRKE Orgelkonsert med tre unge russiske organister. Anastasia Igoshina, født 1999, Inessa Kolesova, født 2000 og Alexander Mikhailov, født :00 STORETVEIT KIRKE Kveldstoner i den stille uke. Barbro Husdal, sang. Carsten Dyngeland, orgel og klaver. Kollekt. TORSDAG 17. APRIL, SKJÆRTORSDAG 18:00 OLSVIK KIRKE Pasjonskonsert. Johann Sebastian Blum, cello, Rune J. Klevberg, orgel. 18:30 SØREIDE KIRKE Sorgen og gleden. En meditativ kveldsstund ved Rikke Wilhelmine Bergflødt-Kvamme, vokal, Øyvind Bergflødt-Kvamme, klaver og mannskoret STRAM. 19:00 SANDVIKSKIRKEN Musikalsk meditasjon. Musikk for cello og orgel ved Christine Draycott og Jostein Aarvik. 19:00 BØNES KIRKE Skjærtorsdags-meditasjon. Barbro Husdal, sang og Carsten Dyngeland, orgel og klaver. FREDAG 18. APRIL, LANGFREDAG 11:00 FRIDALEN KIRKE Giovanni Battista Pergolesi: Stabat Mater. Ingvill Mjellheim Holter, sopran, Åsne Kvamme, mezzosopran, strykekvartett fra Bergen Filharmoniske orkester, Knut Christian Jansson, orgel. Kollekt. 16:00 KORSKIRKEN Korsvandring. Kirkens bymisjons Langfredagsvandring fra Korskirken til Døvekirken ved se også Sejersberget. Underveis er det lesninger fra Jesu lidelseshistorie og refleksjoner over mennesker som lider og opplever seg utenfor i vår by i dag. 18:00 BERGEN DOMKIRKE Stabat Mater. Musikk av Giovanni Battista Pergolesi og Arvo Pärt. Helen Lægreid, sopran, Turid Moberg Kirkbride, alt og Tim Lawrence, tenor. Barokkensemble, Stefan Lindvall, barokkfiolinisten. Domkantor Kjetil Almenning, dirigent. Bill. kr. 200/150 19:00 EIDSVÅG KIRKE Sangkveld på Langfredag. Marianne Juvik Sæbø, vokal, Helge Haukås, trompet, og Jon Stubberud, orgel og flygel. Salmer og instrumentalmusikk som bidrar til å utdype budskapet på Langfredag. LØRDAG 19. APRIL, PÅSKEAFTEN 15:00 BERGEN DOMKIRKE Orgelresitasjon. Musikk av Johann Sebastian Bach, Georg Böhm, Frank Martin. Karstein Askeland, orgel. 18:00 JOHANNESKIRKEN Orgelresitasjon. Musikk av Charles Tournemire, Bert Matter, Louis Vierne. Mariko Takei, orgel. 21:00 BØNES KIRKE «Musikalske refleksjoner i en Påskehøytid». Carsten Dyngeland, klaver. 23:00 PÅSKENATTSMESSE. Bergen domkirke og Sandvikskirken. SØNDAG 20. APRIL, PÅSKEDAG 19:00 STORETVEIT KIRKE. Klassiske Perler. Åse Solvi, sopran, Jan Erik Endresen, tenor, Tatiana Melnichenko, alt, Einar Nordtvedt, bass, Ines Maidre, orgel og piano. Utdrag fra Gabriel Fauré: Requiem, Guiseppe Verdi: Requiem, Felix Mendelssohn: Elias m.m. Bill. kr. 150/100 MANDAG 21. APRIL, 2. PÅSKEDAG 19:00 SANDVIKSKIRKEN Påskesangkveld - en vandring gjennom påsketiden i salmesang, musikk og bibeltekster. Sokneprest Sverre Langeland, Hilde Veslemøy Hagen, vokal, Tore Pettersen, trompet, Jostein Årvik, orgel. 19:00 ÅRSTAD KIRKE Salmekveld. Påskens budskap i salmer og musikk. Tomine Mikkeline Eide, sang, Tore Hegdal, 19:30 SLETTEBAKKEN KIRKE Egil Hovland: Oppstandelsesmesse. Kapellan Lars Petter Eide, Slettebakken Motettkor, blåsergruppe, Kristen Øgaard, orgel, Olav Øgaard, dirigent. SØNDAG 27. APRIL 19:00 OLSVIK KIRKE Påskekonsert. Membra solistkvartett, Camilla Bjerke, trompet, Johann Sebastian Blum, cello, Brith Barsnes Bjordal, sang, Rune Johnsen Klevberg, orgel. Bill kr :00 FRIDALEN KIRKE Johan Sebastian Bach: Christ lag in Todes Banden, Wolfgang Amadeus Mozart, klaverkonsert nr. 13 i C-dur, urfremføringer av Christian Holter og Tomas Block. Collegium vocale, Bergen. Musikere fra Bergen filharmoniske orkester, Hans Knut Sveen, orgel og Knut Christian Jansson, dirigent og klaver. Innvielse av hammerklaver etter modell av Walter (ca 1800) bygget av Paul McNulty. Billetter 150/100,- 19:00 ÅSANE KIRKE Konsert med koret Prima Vista. Solister: Hanne Hansen, Ellen Williams og Cathrine Snipsøyr. Hallgeir Øgaard, orgel, Lenamaria Gravdal, dirigent. Musikk av August Söderman, Heinrich Schütz, Trond H. F. Kverno, Flor Peters m.fl. 19:00 FANA KIRKE Konsert, 100-års markering for Sigmund Skage, m/utdeling av S. Skages minnepris. Fana mannskor, Fana kyrkjekor m.fl.

8 Babysang i Sælen kirke en ladestasjon Anine Mildestvedt Det er mandag og klokken er snart Jeg har allerede rigget klart kirkerommet med myke matter, musikk og tente lys. Snart triller det barnevogner og lettere småsvette mammaer inn kirkedøren, «jeg rakk det i dag, plutselig måtte jeg ta et ekstra klesskift på sjarmtrollet mitt» Hver gang kan jeg gi disse vakre mammaene trygghet om at det gjør ingenting om de kommer litt sent. For vi starter aldri før kl med selve babysangen. Og vår viktigste tanke med babysang er å senke skuldrene for enda et prosjekt som bare blir stress! Babysang er ukens høydepunkt for både store og små. Vi senker terskelen for å komme innom kirken fordi vi tilbyr en stor og uformell møteplass for store og små. Dessuten er det jo gøy med sang og tid til kaffe og prat etterpå! små magiske minutter, der hverdagens fjas og mas er fjernt til stede. Her inne i kirkerommet er det akkurat som tid og sted har stoppet opp. Vi svinger litt på svansen med sambarytmer og vi roer ned med havets sanger. På babysang får jeg være med «å tegne himmelen for små og store», det oppleves meningsfylt. «Fly lille engel fly til alle verdens land, for den som tror på mennesker, kan alle ting gå an, fly lille engel fly» Bjarte Leithaugs vakre sang toner ut sammen med såpeboblene som blåses opp i luften over babyene og de vet at det nærmer seg slutten. Store mammahender løfter sin lille baby opp og mens jeg synger velsignelsen vandrer de mot lysgloben og tenner sitt lys og ber sin bønn for seg og sine. Og bare Gud vet hva som rører seg i hjertene der ved globen. Foto: Fra Babysang (tatt av Anine) Kirkerommet i Sælen innbyr til sang og undring, det merker selv de små babyene. Mange viser tydelig at de kjenner seg igjen, kirken har fått plass i deres lille hjerte selv før de er fyllt 1 år. Små babyer ligger og smiler mot mammaen sin og sammen får de to en rolig start på uken. En stor mammahånd finner den lille og vi kan begynne sangstunden med «vi tar hverandres hender og setter oss i ring» Den rolige åpningen med kjente og kjære barnesanger setter en fin ramme for dagen. Den eldste av de små er bare 9 måneder, han stabber allerede rundt, vrikker litt på kroppen og hiver seg med i rytmene. Dette er vakre øyeblikk, nydelige Tiden i kirkerommet glir over i lunsj og deilig kaffe latte tid i vårt nye og fullt innredete barnelekerom. Og her fortsetter praten mellom de voksne mens de små mates og leker. Dette er vår lille bydelskafe, tro det eller ei, men her bryr vi oss jo ikke om de små gråter litt. Her er det plass til alle og ingen på nabobordet rynker på nesen over litt gråt eller gris. Her utveksles erfaringer i foreldrerollen, her bygger vi hverandre opp. En god ladestasjon for uken som ligger foran. Jeg er heldig som får ha denne jobben- den vakreste start på uken. Tilbudet går til alle som er hjemme med små babyer og vi som kirke ønsker å ta vårt ansvar på alvor med tilbud etter dåp i kirken i god tid før 4 års bok utdeling. Babysang inngår i vårt trosopplæringsarbeid som etter hvert skal gis til alle døpte barn fra 0-18 år. Er du nysgjerrig? Er du hjemme med baby fra 0-1 år? Lyst å være med? Ta turen til Sælen kirke mandager fra kl Velkommen! Smil fra Anine Mildestvedt, menighetspedagog

9 Konfirmasjoner i Sælen kirke Søndag 27. april kl 13:00 Nicoline Aadland Torbjørg Synnøve Berg Rikke Brundtland Stian Clausen Susanne Skjold Edvardsen Laura Elena Hollaseter Herman Hovland Andrine Dedekam Jansen Caroline Hopland Johansen Robin Bech Larsen Isak Haakon sen Lid Martin Georg Lynghaug Stine Madsen Trine Mjaatvedt Kaja Mjørlaug Ingrid Sætren Nornes Marthe Tryggestad Onstad Sahra Pedersen Janne Kristine Rikstad Marius Knudsen Rødland kine hjonsen skaug Sofie Skulstad Sandra Dyngeland Skår Sebastian Norval Sæbø Ørjan Sæbø Håvard Tombre Erlend Tombre Søndag 4. mai kl 11:00 Ivar Andreas Alvsvåg Catharina Lidsheim Bauge Marius Brattaule Odin Draugsvoll Lise Endresen Cecilie Fridestad Hjorth-Eriksen Sivert Magnus Arnesen Hopland Kato Linge Johannessen Othilie Rugaard Langholm Synnøve Nyhammer Marius Rasmussen Rebekka Haugland Øksnes Tord Rebnord Husby Ingrid Mølster Hopland Charlotte Schreiber Hjortland Sindre Sekkingstad Ingvild Myking Håkon Askeland Chris Eide Mats Kristiansen Lie Karoline Sofie Vestheim Melkevik Live Dale Fasting Joachim Vindenes Olsen Thea Lund Bondevik Ida Elvik Søndag 4. mai kl 13:00 Malin Sjøstrøm Andersen Christoffer Berge konfirmasjon Jonas Aarø Breivik Rebekka Fyllingen Granerud Maren Bjørgen Johannessen Henrik Johansen Mats Johan Haatuft Kvitfjell Daniel Langeland Nord Sander Lægreid Marte Skodvin Mjåtvedt Ingrid Skodvin Mjåtvedt Marie Nielsen Patrick Skavhellen Nilsen Nina Urang Nilsen Bjørn André Nygård Elisabeth Tyssøy Pedersen Eirik Lygre Reme Marius Knudsen Rødland Einar Johann Johnstad Smedås Ørjan Sæbø Susanne Olsen Totland Katherina Sørensen Tyssekvam Thea Bergem Valle Katarina Davida Verliin Benjamin Rune Viken

10 Livets gang Døpte Markus Fagerlid Magnussen Hanna Veberg Johnsen Simon Golovin Ustad Noah Kårtveit-Søderberg Liam Eikrem-Hellesøy Anndriana Lie Linga Pelle Andersen Føleide Teana Nicole Kongsvik Berthelsen Vilma Haukeland Fossedal Marius Furnes Noah Larsen Herland Haakon Solaas Bakke Frida Bjørge Madsen Martine Weebe Osberg Ingvild Myking Liam Aleksander Gaustad Bruås Linnea Espeland Andrine Dedekam Jansen Begravelser Oddny Fredrikke Scheie Bjarne Halfdan Westervoll Margit Berg Borgny Agate Håland Odfrid Konstanse Arnesen Leif Lund Alfhild Lillevik Rolf Ringereide Øivind Christensen Roald Borlaug Arthur Persson Connie Bergitte Gjesdal Noris Bjarne Roger Hatlen Robert Johan Bøe Kjell Sælemyr Ivar Andreas Gald Øidis Ingvarda Haugland Ingolf Georg Andreassen Alma Marie Nødset Portal - Menighetsblad for Sælen menighet Adresse: Vardeveien 9, 5141 Fyllingsdalen. Redaksjon: Trygve Bergem (tebe) Berit Bakke (beba) Håvard Wasbø (layout) REGNSKAP annonse Menighetsbladet for Sælen menighet betraktes som et offentlig informasjons- og nærmiljøblad. Bladet er derfor ikke definert som uadressert reklame. Hvis noen ikke ønsker Portal, kan klistermerker til postkassen hentes på menighetskontoret i kirken. Med fokus på verdier Spelhaugen 20, 2. etg., Fyllingsdalen Mobil: e-post:

11 Annonser GRAVSTEINER - stort utvalg g - høy kvalitet - gratis m ontering K ontak t Mor ten Sn ekk evik Tlf Eilif Andersen DØGNVAKT: Natlandsveien 8, Landås

Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 3/14 ÅRGANG 51. God sommer!

Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 3/14 ÅRGANG 51. God sommer! Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 3/14 ÅRGANG 51 FOTO: ODDVAR SKRE God sommer! Konsertsommer Sommeren står for døren, men hver torsdag fram til 1. august

Detaljer

I dette nummer: Bragernes Menighetsblad. Nr. 2 juni/juli/august 2013 Årg. 52. Bragernes kirkes tårn rager høyest på Bragernes

I dette nummer: Bragernes Menighetsblad. Nr. 2 juni/juli/august 2013 Årg. 52. Bragernes kirkes tårn rager høyest på Bragernes Nr. 2 juni/juli/august 2013 Årg. 52 Bragernes Menighetsblad Bragernes kirkes tårn rager høyest på Bragernes Foto: Bent A. Møller I dette nummer: Til ettertanke Kristin Fæhn Menighetsrådet og dets virksomhet

Detaljer

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 Nr. 3 2011 64. årgang Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 www.stangemenighet.no Kulturkirke eller kulturuke Side 3 Kulturen endres Side 6 Menighetsrådsvalg Side 7 og 11 Stange kirke som kulturelt

Detaljer

Varteig kirke 150 år

Varteig kirke 150 år Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Bilder fra vinterweekend Side 7 «Mammakveld» Se side 6 Varteig kirke. Varteig kirke 150 år Se side 5 Side 2 og 3 Nr. 2/2007 Mars - mai 2007 35. årgang www.varteig.menighetsblad.net

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

Vår nye kantor Fasteaksjonen 2012 Prinsesse Märthas engler Vår Far i himmelen Lokalprofilen: Ingeborg Vale Opdal Klimakaravane

Vår nye kantor Fasteaksjonen 2012 Prinsesse Märthas engler Vår Far i himmelen Lokalprofilen: Ingeborg Vale Opdal Klimakaravane SKØYEN MENIGHET Nr. 1 2012, 27. årgang Treenighetsrosen Alterbilde Veslemøy Nystedt Stoltenberg/BONO 2011. Vår nye kantor Fasteaksjonen 2012 Prinsesse Märthas engler Vår Far i himmelen Lokalprofilen: Ingeborg

Detaljer

LES OM: BARN OG MEDIER MITT BIBELVERS. nummer 6 - oktober 2003 BARNEÅRET. @:men ASKØY MENIGHETSNYTT

LES OM: BARN OG MEDIER MITT BIBELVERS. nummer 6 - oktober 2003 BARNEÅRET. @:men ASKØY MENIGHETSNYTT LES OM: BARN OG MEDIER 1.FLORVÅG BARNEARBEID - KFUM MITT BIBELVERS nummer 6 - oktober 2003 @:men ASKØY MENIGHETSNYTT BARNEÅRET BILDENE Barnekoret Lysglimt 25 år PÅ FORRIGE SIDE: I NYLAGEDE JUBILEUMS T-SKJORTER

Detaljer

Maria var en møy så ren

Maria var en møy så ren Menighetsbudet Julen 2012 Nr. 4/12 Årgang 95 Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel det betyr: Gud med oss. Matt 1, 23 Maria var en møy så ren Maria var en møy

Detaljer

I dette nummer: Bragernes Menighetsblad. Nr. 3 september/oktober/november 2012 Årg. 51. Konfirmantleir i Uvdal. Flott gjeng samlet på fjellet.

I dette nummer: Bragernes Menighetsblad. Nr. 3 september/oktober/november 2012 Årg. 51. Konfirmantleir i Uvdal. Flott gjeng samlet på fjellet. Nr. 3 september/oktober/november 2012 Årg. 51 Bragernes Menighetsblad I dette nummer: Foto: Ingeborg Drange Konfirmantleir i Uvdal. Flott gjeng samlet på fjellet. Hvem er kirken? Til ettertanke. Kristin

Detaljer

Redaksjonen ønsker alle en velsignet påskehøytid. Måtte høytiden gi rom til rekreasjon for både kropp og sjel.

Redaksjonen ønsker alle en velsignet påskehøytid. Måtte høytiden gi rom til rekreasjon for både kropp og sjel. Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 2 april 2006-47. årgang Foto: Solveig Egeland Påsken inviterer til en vandring mot lyset og til en vandring i lyset! Påsken forkynner at vi på grunn

Detaljer

Lys Våken i Lier kirkene

Lys Våken i Lier kirkene Nr. 7 2012 UTGIVERE: MENIGHETSRÅDENE I FROGNER, TRANBY, SJÅSTAD OG SYLLING - 65. ÅRGANG Lys Våken i Lier kirkene I denne utgave: Leder: Respekt side 2 Ny organisering av kirken side 3 Konfirmantjubileum

Detaljer

4-12. portrettet : Øyvind Haraldseid. Hovedtema: Sommerglimt. Hvor er du?

4-12. portrettet : Øyvind Haraldseid. Hovedtema: Sommerglimt. Hvor er du? 4-12 Å r g a n g 1 0 9 portrettet : Øyvind Haraldseid Sommerglimt Hovedtema: Hvor er du? Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen ammandt@misjonsforbundet.no

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 E t t e r n ø d v e n d i g... N y s t a r t p å F j e l l t u n F r i s k u s f r å f j o r d a n e K a r m ø y k a l l e r M e d h a m m e r o g k o s t 3 R e k t o r s

Detaljer

Nr. 5 November 2006 44. årgang

Nr. 5 November 2006 44. årgang Åfjord kirke Stoksund kirke Nr. 5 November 2006 44. årgang Oktoberstemning ved Herfjordvatnet Foto: Lillian Storvik side 2 For to uker siden sto jeg på Hjerkin sammen med ca. 60 andre mennesker og protesterte

Detaljer

Mange aktiviteter i HEF! HUMANUS

Mange aktiviteter i HEF! HUMANUS Nr 1 2012 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Mange aktiviteter i HEF! HUM-koret ønsket «Velkommen til byen» Side 6 Spillkveldene på Humanismens hus Side 10 Medlemsprofilen: Liv Torill

Detaljer

Hvordan lese Bibelen? 6 Å LESE GJENNOM BIBELEN 10 FORTELL DINE BARN! 15 NÅR PINSEBEVEGELSEN BLIR STOR

Hvordan lese Bibelen? 6 Å LESE GJENNOM BIBELEN 10 FORTELL DINE BARN! 15 NÅR PINSEBEVEGELSEN BLIR STOR 4 BIBELENS BERIKENDE MANGFOLD - 8 VÆR TIL STEDE I TEKSTENE 6 Å LESE GJENNOM BIBELEN 10 FORTELL DINE BARN! 15 NÅR PINSEBEVEGELSEN BLIR STOR NR.3/14. 80. ÅRG. TEMA Hvordan lese Bibelen? REKTOR VIDAR L. HAANES

Detaljer

Vi vil ha DEG med: Se intervju med Kjell Grønner, s.3

Vi vil ha DEG med: Se intervju med Kjell Grønner, s.3 nr. 1-2011 Vi vil ha DEG med: Se intervju med Kjell Grønner, s.3 Forsiden: Side 2 RD har ordet Side 3 Kjell Grønner side 4 Rekruttering/Fasteaksjon Side 5 Convent i Stavanger Side 6 Samarbeid med KM Side

Detaljer

DER DU BOR. Imponerende barnemusikal! Misjonskirken. Velkommen til nytt og spennende år i Herøya Misjonskirke!

DER DU BOR. Imponerende barnemusikal! Misjonskirken. Velkommen til nytt og spennende år i Herøya Misjonskirke! Misjonskirken DER DU BOR Herøya Misjonskirke Nr. 1 jan.-feb.-mars-april 2012 Imponerende barnemusikal! Varden 5. desember 2011 To fulle Herøyahus koste seg med Misjonskirkens barneforestilling Jul på Herøen

Detaljer

DER DU BOR. Misjonskirken. Karl Fredrik Kittilsen fikk Kongens fortjenestemedalje i sølv! Moflata, Skotfoss og Bøle Misjonskirker Nr. 1 feb./apr.

DER DU BOR. Misjonskirken. Karl Fredrik Kittilsen fikk Kongens fortjenestemedalje i sølv! Moflata, Skotfoss og Bøle Misjonskirker Nr. 1 feb./apr. Misjonskirken DER DU BOR Moflata, Skotfoss og Bøle Misjonskirker Nr. 1 feb./apr. 2012 Karl Fredrik Kittilsen fikk Kongens fortjenestemedalje i sølv! Moflata Misjonskirke: Bordtennisklubben s. 3 Moflata

Detaljer

NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG. Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20

NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG. Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20 NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20 LEDER MINNEORD Takk din store Gud Paul Liseth til minne Reidar Larsen! Av Atle Haugen! Når dette leses, har Norge passert høydepunktet

Detaljer

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8 Nytt fra Sogn og Fjordane/Hordaland Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Jeg skvatt litt en dag da jeg så følgende overskrift på forsiden til BA: «Fra torsdag er det ingen nåde». Avisreportasjen

Detaljer

4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1. BSK-posten. Gutter 97. Deltok i sin fø rste Norway Cup!

4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1. BSK-posten. Gutter 97. Deltok i sin fø rste Norway Cup! 4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1 BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 4. 2008 74. årgang Gutter 97 Deltok i sin fø rste Norway Cup! 4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 2 KLUBBKONTAKTER:

Detaljer

Kirkebladet. Nr. 5 2011. Dynnasteinen. for Bjoneroa, Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/Ål. Kjære leser!

Kirkebladet. Nr. 5 2011. Dynnasteinen. for Bjoneroa, Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/Ål. Kjære leser! FULLDISTRIBUSJON Kirkebladet for Bjoneroa, Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/Ål Nr. 5 2011 Kjære leser! Vi har fått til et julenummer i år også. Her finner du forhåpentligvis det du venter å finne i et

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011 Våg mer! Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011 1 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et forslag til bibeltimer for sommerleirene fra NMS U. Tema for bibeltimene er Våg mer! samme som

Detaljer

SITT SUPPEKJØKKEN I Ura Guba 6476 05 02659

SITT SUPPEKJØKKEN I Ura Guba 6476 05 02659 Røde Kors Avisa INFORMASJON FRA FINNMARK RØDE KORS NR. 1 JUNI 2013 Røde Kors besøksvennenene samlet i Alta. Les mer side 3 Minner fra Solferino Les mer side 4 Leksehjelpen på studietur Les mer side 2 Ensomhet

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal MINIORENE LÆRERHEFTE Bibelstudieguide 3. kvartal År B Lærer/lederveiledning for Miniorene En ressurs for lærere/ledere i sabbatsskolen, klasse 6-9. Plan over GraceLink-leksene. År B, 3. Kvartal REDAKTØR

Detaljer

Skal vi ikke gå fremad i en så stor sak?

Skal vi ikke gå fremad i en så stor sak? Lokalsider Budskap fra områdets ledere Skal vi ikke gå fremad i en så stor sak? Eldste Timothy J. Dyches, USA Annenrådgiver i områdepresidentskapet for Europa H erren har oppfordret oss alle til å komme

Detaljer