Englar på jord. ë

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Englar på jord. ë

Transkript

1 ENORM JULEGÅVE TIL SKOGBRUKET SIDE 2-3 -avisa for distriktet Lørdag 22. desember 2012 Veke 51 Nr. 101 Årgang 37 www. nordhordland.no Laussal kr. 20, 87-ÅRIG DEBUT- KUNSTNAR SIDE ë<!r!p&s=hahahf< Englar på jord Sjeldan har nokon fortent ei lita oppmuntring i førjulsstria meir enn ekteparet Trine og Idar Bruvik frå Meland. Les om det som må kunne kallast to englar på jord på side

2 2 Nyheiter Lørdag 22. desember 2012 Go morgon, RANDI BJØRLO Tlf ARTHUR KLEIVELAND Tlf ENDRE HOPLAND Tlf Kvernhusmyrane 29, Knarvik senter ISDALSTØ - TLF: FA: Ei hjartevarm jul «No har vi vaske golvet, og vi har børi ved, og vi har sett opp fuggelband og vi har pynte tre». Kanskje har du ikkje kome like langt som Prøysen i hans kjende og kjære «Julekveldsvisa»? Mange av oss stressar rundt i den siste innspurten nett no - utan tid og tanke for anna enn det som hører dei heilt personlege juleførebuingane til. I morgon er det både skitnesøndag og lille julaftan - ein slitsom kombinasjon for mange. Sist søndag arrangerte vi her i avisa Lysfest for 14. gong. Eit arrangement som vi håper kan vera eit kjærkome pusterom i ei travel førjulstid. Samtidig nytta både bladstyrar, ordførar og prest sjansen til å minna om kor viktig det er å ta seg tid til kvarandre, og sjå dei som kvir seg til høgtida som berre er to dagar unna. Noko av det mest rørande som har skjedd i adventstida er den vågale 88 år gamle Reidun Orest sin annonse i Aftenposten der ho ønskte seg nokon å feira jul ilag med. Hennar mot har opna døra for andre i same situasjon. Responsen ho har fått, gir håp for eit varmt og inkluderande samfunn - sjølv om vi ofte får inntrykk av det motsette. I dagens avis kan du lesa den utrulege historien om den hjartevarme familien i Meland som har opna heimen sin for 21 born som det har hasta med å finna ein midlertidig heim for, av ymse grunnar. Eit tilfeldig møte har ført til at afrikanske Benjamin og får oppleva deira enorme varme og nestekjærleik. Slikt gjer inntrykk. Avisa har og fleire døme på at distriktet vårt er fullt av små og store som engasjerer seg for andre som ikkje har det like bra som oss som er født på den grøne grein. Den som gir av seg sjølv, får ofte dobbelt tilbake. Vårt ønskje er at julehøgtida må bli det gode pusterommet og by på den mellommenneskelege hjartevarmen som dei aller fleste av oss er på leiting etter i vår altfor travle kvardag. God Jul! Satsar mange million Får gedigen tømmerkai på Eidsnes LINDÅS: Det skal investerast millionar kroner i tømmerkai på Eidsnes. Det gjer at skogbruket i Nordhordland kan gå lysare tider i møte. ARTHUR KLEIVELAND I går vart det klart at ein planlagt tømmerkai på Eidsnes får eit statleg tilskot på fleire millionar. Statens landbruksforvaltning har fordelt 25 millionar kroner til fem anlegg i landet. Dei fire andre - av ialt 14 aktuelle prosjekt, er i Skodje i Møre og Romsdal, i Mandal, Mosjøen og Songdal. Svært etterlengta prosjekt Dette tilskotet gjer at vi kan gå igang med utbygginga av eksisterande og ny tømmerkai på Eidsnes. Det vil opna store moglegheiter for skogbruket i Nordhordland. Dette er eit veldig etterlengta prosjekt, seier Sigvart Hopland, leiar i Nordhordland skogeigarlag. Med ein ny tømmerterminal vil transportsituasjonen i skogsnæringa bli ein heilt annan enn i dag. Dårlege kommune- og fylkesvegar gjer tømmertransporten både tungvindt og dyr. Eit oppgradert og betydeleg større kaianlegg på Eidsnes vil effektivisera transporten veldig mykje, seier Helge Kårstad i Kystskogbruket. I mange år framover I dag går det årleg kubikk over tømmerkaien på Eidsnes. Med eit nytt anlegg er det kalkulert med kubikk over kai per år frå Totalt handlar det om eit volum på 2,2 millionar kubikk tømmer i 25 års perioden fram til Det er no skogreisinga frå 1960-talet og utover gir seg utslag i hogstmogen skog. Difor er det store volum som kan takast ut i Nordhordhordland i mange år framover. Det er med andre ord store dimensjonar vi snakkar om. Med eit nytt anlegg, med forlenging av dagens kai vil vi få ei mykje betre handtering av tømmeret, seier Sigvart Hopland millionar Hopland håpar han fylkeskommunen også vil følgja opp med tilskot til tømmerterminalen, som truleg vil få ein kostnad på millionar kroner. Med utbygginga som Skogeigarlaget legg opp til på Eidsnes, vil anlegget få ein kaifront på 125 meter, med eit baklager på ca 14 dekar. Leiaren i skogeigarlaget slår fast at tømmerkaien, som ligg fint til langs Osterfjorden, vil vera svært tenleg for skogbruket i dette området i lang tid framover. Frå Sognefjorden til Fanafjorden Ikkje berre Nordhordland vil nyta godt av denne satsinga, dette blir også eit anlegg for heile området frå Sognefjorden til Fanafjorden. Eidsnes-kaien ligg svært sentralt til for store område, seier Hopland, Betre og meir effektivt handtering av tømmeret vil gje økonomisk gevinst for alle ledd i kjeden, supplerer Helge Kårstad. Eit anna moment er at ein betydeleg auke i sjøtransport av tømmer, også vil gje ein betydeleg miljøgevinst, framhevar Kårstad. God kvalitet på trevirke For dei som tvilar på kvaliteten på grana i Nordhordland, gir Kårstad klart svar. Den lokale skogen er gjennomsnittleg av minst like god kvalitet som andre stader i landet. Nordhordland skogeigarlag eig det eksisterande tømmerkai-området på Eidsnes, med ein kaifront på 60 meter og eit planert baklager på 12 dekar. Det nye anlegget vil også opna for flisproduksjon til eit biovarmeanlegg, t.d. i

3 Lørdag 22. desember 2012 Nyheiter 3 DAGRUN STOKKE Tlf MORTEN SÆLE Tlf IRENE B. JENSSEN Tlf Kjem ut onsdag og lørdag Sjå for prisar og info. Redaktør Randi Bjørlo: Marknadssjef Roger Myhr: ar på skogbruket Nh ønskjer å retta seg etter reglar for god presseskikk slik desse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Om nokon meiner seg ramma av urettmessig omtale, oppmodar vi dei om å ta kontakt med redaksjonen. Det er også høve til å reisa klage for Pressens Faglige Utvalg, Rådhusgt. 17. pb. 46 Sentrum, 0101Oslo, tlf: E-postadresse: Arkivering og avfotografering Nh tar unna rett til å arkivera og distribuera stoff som blir kjøpt eller utgitt av Nh, i elektronisk eller annan form - anten gjennom eigen database-eller gjennom samarbeidspartnarar som avisa har avtale med. Avfotografering av stoff og annonsar for vidare produksjon er ikkje tillate utan etter avtale med Nh. TIPS OSS! Opprustar badeplass og Nordsjøløypa FEDJE: Fedje kommune skal oppgradera øyfolket sin badeplass. Hilde Koppen (A) fekk i kommunestyret full støtte for å investera kroner til dette nærmiljøtiltaket. Det skal lagast ein plan for opprustinga, som skal leggast for formannskapet. Ottar Tangen (FrP) fekk dei folkevalde med seg på å fortsetja grusinga av Nordsjøløypa frå Storevatnet mot Tresneset. Forslaga vart vedteke som verbalpunkt i 2013-budsjettet. o Sondagsapent I PÅ LINDÅS OG FREKHAUG! KL Lindås Frekh JULEGAVER med mening! Durofix skru/ boremaskin i koffert 2 gir. Med 2 batteri, Bits- og borsett, lykt og 15 minutts lader. SER LYST PÅ FRAMTIDA: Eit statleg tilskot på fleire millionar kroner til ein stor tømmerterminal på Eidsnes er ein flott julepresang for skogbruksnæringa. Dette er eitt av fem prosjekt som får statstilskot. Det ligg til rette for ei stor satsing på skogbruk i Nordhordland i mange år framover. Den forlenga kaifronten og større baklager vil effektivera handtering og transporten av tømmer i betydeleg grad, seier frå venstre Helge Kårstad i Kystskogbruket, Olav Steinar Namtvedt i Nordhordland bioenergi, Sigvart Hopland, styreleiar i Nordhordland skogeigarlag, og landbrukssjef Nils Kolaas i Lindås kommune. Knarvik. Ligg til rette for biovarmeanlegg Vi jobbar med konkrete planar, og utbygginga som no er planlagt på Eidsnes vil absolutt leggja forholda endå betre til rette for biovarmeanlegg. Vi er avhengig av å få det offentlege med på laget for å koma vidare, seier Olav Steinar Namtvedt, styreleiar i Nordhordland bioenergi. Når vi først har eit konkret anlegg å visa til, trur eg det vil gå så det susar, seier Namtvedt. Statens Landbruksforvaltning legg i si vurdering vekt på at næringsinteressenter utanom skogbruket også deltar i utbygging og finansiering, og er interessert i framtidig bruk av kaianlegget. Reguleringsplan snart ferdig Lindås kommune er i sluttfasen med reguleringsplanarbeidet for det nye tømmerkaianlegget på Eidsnes. Så langt er det ingen ting som tyder på at nokon kjem til å stikka kjeppar i hjula for prosjektet. Reguleringsplanarbeidet omfattar også eit stort privat næringsområde på nabotomta. Også der skal det etablerast djupvasskai for utskiping av gods og varer. Risnes klar for sjømannskyrkja Knut Risnes har fått innvilga tre månaders permisjon frå vervet som kommunestyremedlem i Austrheim. Frå 7.januar til 12.april neste år skal han gjera teneste ved Sjømannskyrkja på Lanzarote. Risnes er også vararepresentant til formannskapet. 1490,- 949,- DREMEL 300 Black Edition 45 delers tilbehørsett, 5. stk. forsatser, Leveres i praktisk verktøykasse. Reikeråsbygget 5914 Isdalstø Tlf

4 4 Lørdag 22. desember 2012 Lørdag 22. desember 2012 Gebyrendringar LINDÅS: I siste kommunestyret før jul gjorde kommunestyret i Lindås vedtak om gebyrendring innan vatn, avløp, feiing, renovasjon, slamtømming, SFO, barnehage, helse- og omsorgtenester og teknisk sektor. Detaljar finst på kommunen sine nettsider. Ingen elektrosøknad MELAND: På grunn av eletronisk vedlikehald har det frå onsdag av ikkje vore mogleg å søkja på barnehageplass via kommunen sine nettsider. Etter 8. januar 2013 vil du igjen kunne senda inn søknad til hovudopptaket, melder kommunen på nettsidene sine. Ingen bosshenting FEDJE: Neste onsdag vert det ikkje henting av boss på Fedje, då det er andre juledag. Alle fedjingar får utlevert ein ekstra bossekk for jula, som kan setjast ut saman med bossdunken ved neste henting, melder kommunen på sine nettsider. Mange inntrykk MASFJORDEN: Moria og Bruce frå Field Band Foundation har vore i Masfjorden i fem veker, og dei to Sør-Afrikanarane sit igjen med mange inntrykk. Meir om besøket deira kan du lesa på Masfjorden kommune sine eigne nettsider, masfjorden.kommu- Høyrt i kommunestyret Arve Mjømen, Høgre: Det er ikkje utan sverdslag at ting går føre seg i det politiske liv. Vi ønsker jo ikkje meir inntekter, vi hadde vindkrafttilbod men sa nei! Ordførar Hallvard Oppedal: Eg trur, og nesten veit, at Gulen er ein kommune som kjem litt på sida av andre. Det var ein glipp frå administrasjonen og meg, vi får dela litt på det. (om ei sak som hadde ramla ut frå sakslista) Helga Irene Ellingsen, SP: Eg veit ikkje kva som verkar til slutt, folketalet går jo ned uansett Hovden, er det det nye sentrum i Gulen kanskje? Torbjørn Kolås, V: Viss vi skal stå når vi snakkar, må ordføraren reisa seg og. Det vert billegare med fleire under same tak, sånn er det berre, det hjelper ikkje kva vi trur. Trude Brosvik, KrF: Framlegget frå Senterpartiet har større tillit til eit regjeringsskifte enn eg meiner vi bør ha. Halv siger for na VIKTIG TILTAK: vi må halda på det vi har og subsidiera tomteprisar, vi meiner det er eit viktig tiltak for auka tilflytting, seier Trude Brosvik i KrF Tomteprisane uendra GULEN: Høgre sitt forslag til heving av prisen på kommunale tomter vart nedstemt. MORTEN SÆLE Det er dårleg forvaltning av kommunen sin eigedom og ei stakkarsleg-gjering å selja tomter til så lave prisar som vi gjer, seier Arve Mjømen i Høgre. Han fremja forslag om å tilnærma seg kostpris for tomter med eit tak på kroner. KrF meiner vi må halda på det vi har og subsidiera tomteprisar, vi meiner det er eit viktig tiltak for auka tilflytting, seier Trude Brosvik i KrF. Med ei vridning meir mot kostpris og heller auka opp etableringstilskotet kan eg vera tilbøyeleg til å vera eining med Høgre sitt forslag, er ikke allverda for ei tomt, seier Brosvik. Bustadstrategien vi har i dag er veldig god, eg trur ikkje det er dette som er problemet. At det ikkje er så mange som vil flytta til Gulen skuldast ikkje at vi har for billige tomter, seier ordførar Hallvard Oppedal (SP), som støttar administrasjonen sitt framlegg om uendra prisar. Høgre sitt forslag vart nedstemt med sju stemmer for og 14 mot. Søndagsåpent 23. desember Se for åpningstider i julen. FLEIRE FRAMLEGG: Det kom inn fleire alternative framlegg til budsjett under kommunestyremøtet. Her prøver gruppeleiarane å samordna desse og finna ei tenleg røysteform. (Alle foto: Morten Sæle) Søndagsbutikkene har vanlige åpningstider

5 Lørdag 22. desember 2012 Ja til femten flyktningar AUSTRHEIM: Austrheim kommunestyre sa denne veka ja til å ta i mot inntil femten flyktningar i perioden Tilgangen på bustader vil avgjera kva tempo kommunen kan ta i mot flyktningane, seierdei folkevalde. Rådmannen får fullmakt til å tilsetja flyktningkonsulent i 100 % stilling for å førebu arbeidet med busetjinga. Stillinga skal finansiert med midlar frå statleg tilskot. Thorsheim og Tritulen til Radøy RADØY: 6. januar, i Emigrantkyrkja ved Vestnorsk utvandringssenter på Radøy, startar Anette Thorsheim og Tritulen sin vinterturné. Vidare spelar dei denne veka konsertar i Bergen på Colombi egg, på Voss, i Lærdal, på Hovden/Haukelifjell og endar opp fredag 11. januar i Fredrikstad på Trad session. Konserten på Radøy vert den einaste i Nordhordland. Nyheiter 5 Real Ones til Utkantfestivalen GULEN: Årets julegåve for dei musikkinteresserte kjem frå arrangørane av Utkantfestivalen i Skjerjehamn. Fredag ettermiddag vart det nemleg klart at bandet Real Ones er klar for neste års festival. I snart 20 år har Real Ones imponert som eit fantastisk liveband. No kjem dei altså tilbake til Utkant, noko som gler festivalsjef Viggo Randal stort vert eit godt år for musikken. ttevakt-ordninga til kyrkjevedlikehald GULEN: Kommunestyret vedtok på torsdag å gjeninnføra nattevaktordninga ute i sonane. Verknaden i budsjettet er for halve året i MORTEN SÆLE Korleis vi skal gjera dette første året er ikkje klart enno. Det kan bli full dekning i ei sone heile året eller halve året i begge, dette må vi sjå nærare på korleis vi skal løysa, seier fungerande rådmann, Kari Brekke. Fellesforslaget frå Høgre og Senterpartiet fekk fleirtal i kommunestyret med 15 røyster, 6 røysta mot framlegget. Venstre vil beklaga sterkt innføringa av nattevaktordninga igjen, soneleiarane har sagt at dei ikkje vil ha nattevakta tilbake, seier Torbjørn Kolås (V). Vi vil heller styrka sjukeheimen med fleire demensplassar, det er den mest økonomiske løysinga, legg han til. Trusspørsmål Vi har gjort vedtak om ambulerande nattevakt, no kjem krysningspunktet der vi må visa korleis vi skal klara å få til dette, seier Trude Brosvik i KrF. Viss vi i dag opprettar fire stillingar ute og i etterkant får tilsynsklage på sjukeheimen med pålegg om oppretting av fleire stillingar der så er vi ute og køyra. Det er nesten eit trusspørsmål dette her, det burde jo eg vera god på som jobbar i kyrkja, seier Brosvik. Mest mogleg hjelp i heimen Senterpartiet er for å få mest mogleg hjelp ut i heimane. Folkehelsearbeidet går ut på nettopp denne type satsing, seier Helga Irene Ellingsen (SP). Sjukeheimen er kjempeviktig, men må ha stort fokus på å behandla, rehabilitera og avlasta slik at folk kan bu heime lengst mogleg. Fokuset må vera på at vi legg til rette for å førebygga at folk kjem på institusjon, seier ho. Demenssatsing Politikarane vedtok å framskun- HJELP I HEIMEN: Senterpartiet er for å få mest mogleg hjelp ut i heimane, seier Helga Irene Ellingsen. da demenssatsinga til med 15 røyster for, 6 mot. Det er viktig at vi gjer noko i tide, eg trur ikkje det kan utsetjast, og vi ser gjerne på ei løysing i lag med Masfjorden kommune, seier Arve Mjømen i Høgre. Eg ser ingenting som står i vegen for at Gulen kan kjøpa sjukeheimsplassar i Masfjorden, legg han til til kyrkja Sjølv om store delar av budsjettbehandlinga var prega av heftig debatt, vart det nesten einstemmig sett av kroner til vedlikehald av kyrkjene i Gulen. Midlane vart tekne frå dispensasjonsfondet, og vart vedteke mot ei røyst frå Venstre. Vann Varme Sanitær Varmepumper Tlf e-post: MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. Luft-varmepumper Varmepumper for vannbåren varme Knarvik Best i test Vi har gavekort Valgfritt beløp Stihl MS 181 C BE Motorsag 1,5 kw / 2,0 hk Fritidssagen som virkelig har det meste av det beste! Meget høy komfort med både hurtigstramming av kjedet og Easy2Start. Best i test! 890,- 3990,- Veil 4990,- Stihl MS 251 CBE Motorsag 2,2 kw / 3,0 hk, 4,9kg. Sverdlengde 35 cm (veil 4990,-) Meget høy komfort med både hurtigstramming av kjedet og Easy2Start. ÅPNINGSTIDER: Mand.- onsd.: Torsd.-fred.: Lørdag: ,- 1090,- Stihl Classic vernebukse Stort utvalg i effektive snøfresere i god kvalitet! Reikeråsbygget 5914 Isdalstø Tlf TORO POWER Veil 16800,- MA 826 O SNØFRESER 8 HK Briggs & Stratton, ryddebredde 66 cm, kastedistanse 13 m, kapasitet 862 kg/min. Eget verksted og delelager! 2790, ,- Metabo BS Veil 1125,- 18 LI kraftig 18 volts batterimaskin. 2 LI-power batterier. 2,2 Ah Helly Hansen Vanntett varmedress Voksen

6 6 Nyheiter Lørdag 22. desember 2012 LANGE DISTANSAR: Kvar dag har vi tilbakelagt over 130 nautiske mil, med eit 30-tals stopp og mellom 100 og 130 passasjerar dagleg, seier Per Vold (t.h) i Gulen Skyssbåtservice. Torsdag fekk han overrekt Gulatingsprisen 2012 av ordførar Hallvard Oppedal. (Foto: Morten Sæle) Gulatingspris for båtskyss GULEN: Per Vold i Gulen Skyssbåtservice vart tildelt Gulatingsprisen for Det har vore veldig kjekt, det er både jobb og hobby i eitt, seier prisvinnaren. MORTEN SÆLE Eg skal vera rask med å dela prisen med dei tilsette, dei har gjort ein kjempejobb for å halda servicen oppe, seier Per Vold, som starta med båtskyss tilbake i 1971, då med skulerute frå Dingja. 130 sjømil dagleg Vi har kjørt den samordna ruta mellom Deler utmerkinga med dei tilsette Solund, Ytre Gulen, Eivindvik og Austrheim i 10 år, fortel Vold. Kvar dag har vi tilbakelagt over 130 nautiske mil, med eit 30-tals stopp og mellom 100 og 130 passasjerar dagleg. Det har vore veldig kjekt for oss å drive båtruta, det har vore ein jobb, men og litt hobby, seier prisvinnaren, og rettar ein hjarteleg takk til alle saman. Trufast utøvar Per Vold har vore ein trufast utøvar i rutetenestbransjen heile sitt yrkesaktive liv, seier Gulen-ordførar Hallvard Oppedal under utdelinga. Gulen Skyssbåtservice har gjennom mange år utført rutetenesta i Ytre Gulen, bunde saman veglause øyar og grender med kommunesenteret Eivindvik og gjort kvardagen i desse grendene mykje enklare gjennom rutetenester ingen kunne klart seg utan, seier Oppedal i grunngjevinga. Tung tid Vi trudde vi skulle få halda fram med å driva rutene Men vi nådde ikkje heilt i mål, og Fjord1 valde ein annan drivar frå 2013, seier Per Vold i Gulen Skyssbåtservice. Dette er vi lei oss for, både eg og mannskapet. Ikkje minst på grunn av alle dei kjekke passasjerane, seier Vold. Det har vore ei tung tid sidan det vart klart at vi ikkje fekk halda fram, vi er så godt innarbeidde i ruta, seier han. Frå 2013 opphører kontrakten mellom Fjord1 og Gulen skyssbåtservice, og andre tilbydarar overtek rutene i Gulen. Ei siste side i historieboka for utføring av båtrutene i Gulen er skriven, og boka vert lukka for denne gong, står det i innstillinga. Diplom og sjekk Gulatingsprisen 2012 vart delt ut under kommunestyret sin julemiddag etter budsjettmøtet på Brekke Fjordhotell torsdag. Prisen er eit diplom og ein sjekk på kroner. Vidar Hop Skyssbåtar AS tek over rutene i Ytre Gulen og Solund GULEN: Ny drivar tek over rutene i 2013 med ny og miljøvenleg katamaran. MORTEN SÆLE Den nye katamaranen vil dekkja både skulerute og tilførselsrute til dei store ekspressbåtane, seier kommunikasjonsdirektør i Fjord1, Ingrid Færøyvik. Katamaranen er bygt i ein teknikk som heiter karbonsandwitch, og vil bli ein svært miljøvenleg båt. Den vil ha god komfort, og passasjerane vil oppleva lite støy og vibrasjon, seier Færøyvik. Den nye passasjerbåten er nær ferdigstilling ved verftet Brødrene Aa i Hyen, og vil bli sett inn i ruta i Gulen frå midten av januar. Den vil ha eit mannskap på to, kan ta 48 passasjerar og har ein marsjfart på 28 knop. Vidar Hop skyssbåtar AS med sete i Hardbakke skal driva ruta frå neste år. Når det var klart at Per Vold ikkje var aktuell for ruta vart eg kontakta av Fjord1, seier Vidar Hop, som legg til at han hadde håpa Vold skulle få halda fram med ruta. Det blir kjekt å drifta ein ny og moderne båt. Eg kjem til å kjøra lite sjølv, men blir med litt i starten for å gjera mannskapet kjend i området, seier han. På sikt håpar eg å få inn loka-

7 Lørdag 22. desember Søndagsåpent pr.kg pr.kg. Kalkun Frossen ,- pr. kg Pinnekjøtt, hel side 159,00 pr.kg. Gratis oppskjæring! pr sekk Kers Pink Julepoteter 10 kg pr sekk Knarvik senter, (09-20) Søndag (16. og 23.des) Tippekommisjonær for Norsk Tipping og RiksToto. Julegavetips til din kjære! Enstensringer Stort utvalg i enstensringer twsi Ring Hvitt gull ring 0,25 ct wsi kr 9.990,- Edel skje Edel is/barneskje Vi har stort utvalg av sølvbestikk kr 779,- Vi feirer 25 år! Gullsmed CLEMEN GULL Knarvik Senter, Isdalstø Tlf.:

8 8 Nyheiter Lørdag 22. desember 2012 Barnehage-millionar i tolvte time AUSTRHEIM: Kommunestyret måtte skriva ut millionsjekk til barnehagane på overtid. Samtidig legg dei folkevalde i 2013-budsjettet opp til å få slutt på raude tal for pleie- og omsorgssektoren. ARTHUR KLEIVELAND Fryktar for pleie og omsorg Kommunestyret har oppretta ei stilling for å styra økonomien betre innan pleie- og omsorg. Denne kostnaden på kroner skal sektoren dekka innanfor eige budsjettramme. I tillegg blir det gjort andre grep som skal rasjonalisera drifta i pleieog omsorg med ytterlegare halvanna million kroner. Kan bli færre hender i arbeid I 2013-budsjettet har politikarane tatt høgde for meirforbruket på fleire millionar i pleie og omsorg i år, samtidig som dei legg opp til halvannan million kroner i effektivisering. Det var ein situasjon eldrerådet kunne leva med. Men no må pleie og omsorg i tillegg dekka inn ei ny økonomistilling på kroner. Då fryktar eg at drifta kan bli svært krevande og at det blir færre hender i omsorg for dei eldre, seier Bergsvik, som er leiar i eldrerådet. Raude tal skal vekk Pleie og omsorg i Austrheim slit med raude tal i drifta. Det vil dei folkevalde gjera noko med. Ved å styrka administrasjonen med ei økonom-stilling, vil avdelingsleiaren få betre tid og armslag til å jobba med organisering og betre måtar å driva på, vart det påpeika i kommunestyret. Det vart vist til at administrasjonen er liten i forhold kor stor avdelinga er. Forlegne politikarar Ernst Stellberg (H) var meir opptatt av at dei folkevalde i for stor grad har opptredd som julenisse og brukt kredittkortet litt for mykje til gode formål gjennom Aller mest fortørna er Stellberg over at barnehagane sitt FRYKTAR FÆRRE HENDER I ARBEID: Leiar i eldrerådet, Ivar Bergsvik, er bekymra over at det kan bli færre hender i omsorg for dei eldre neste år. Han er tilfreds med at kommunestyret kompenserer for meirforbruk i år, men fryktar det kan bli svært krevande med ei effektivisering på ialt 2,1 mill. kroner. Det er inkludert ei økonomistilling som pleie og omsorg sjølv må finna dekning for. Ei større satsing på administasjon skal få vekke raude tal i drift, forventar kommunestyret. Bergsvik er her i prat med Tove Sætre (A), som begge var møtande vararepresentantar i kommunestyret onsdag. behov på 3,5 millionar kroner for å opprettalda dagens drift ikkje var avklart før etter at budsjettkabalen var lagt. Utruleg at dette kjem så seint. Denne situasjonen er med på å setja politikarane i forlegenheit. Vi hadde ikkje anna val enn å skriva under millionsjekken. Der rauk overskotet som fylkesmannen har pålagt oss å driva etter, seier Stellberg. Partikollega Nils Ove Vassdal framheva også behovet for at endringar må koma fram på eit tidspunkt som gjer at politikarane har moglegheit til å retta opp situasjonen. Sjeldan grundig Helge Dyrkolbotn (KrF) framheva at arbeidet med budsjettet har vore sjeldan grundig denne gongen. Men likefullt føler han uro i forhold til om pengane strekk til for å gje innbyggarane så gode tenester som dei folkevalde ønskjer. Han er opptatt av at administrasjonen raskare kan retta opp feil og få tala på bordet i tide. Årås skule til våren Dyrkolbotn var også tydeleg på at han meiner vedlikehaldspro - sjektet på Årås skule må koma igang i første halvår. I fjor sette kommunestyret av 22 millionar kroner til skulane til investering og drift over ein fire års periode, og det aller mest står så langt ubrukt. Ordførar Per Lerøy ville ikkje vera med på noko krisemaksimering. Han slo fast at også budsjettet vil innebera eit høgt servicenivå både innan barnehage, skule og pleie og omsorg. Skal rapportera tett Vi skal gode tenester, men samtidig er det avgjerande å ha god kontroll med kostnadane, sa Lerøy. Han viste til at administrasjonen no skal følgja tettare opp med rapportering, slik at dei folkevalde kan setja inn nødvendige tiltak i tide. På dette området er det viktig at administrasjonen profesjonaliserer seg betre enn i dag, sa Lerøy. Vi tar dei alle fleste ambulansepppdrag på Fedje Ambulansetenesta i Nordhordland tar dei aller fleste oppdraga frå og til Fedje, presiserer ambulansjesjef Jarle Førland etter Nh sitt oppslag om ambulanse-situasjonen i landsbyen ut mot havet. Dette har vore situasjonen sidan den såkalla first responder -ordninga med tilbringarbil vart innført på Fedje for nokre år sidan. Unntaket er dei sjuketransportane som luftambulansen gjer. Ambulansetenesta i Nordhordland overtar også dei akuttoppdraga som first responder -bilen på Fedje kjem med til ferjekaien på Sævrøy, seier ambulansesjefen i område nord. Fedje kommune har slått alarm etter at Helse Bergen har signalisert at helseføretaket vil avvikla ordninga med tilbringarbil på Fedje. Kommunen meiner det vil svekka beredskapen betydeleg i øykommunen. Dette er ei ordning som har fungert godt, seier rådmann Vidar Bråthen. Kommunen ber tatt saka opp med Helse Bergen, og i januar kjem toppleiinga i helseføretaket til Fedje for å drøfta det kommuneleiinga ser på som ein alvorleg situasjon for beredskapen på Fedje. Utan tilbringar-bilen vil ambulansetenesta i Nordhordland få fleire oppdrag til Fedje, noko som også vil svekka beredskapen i heile ambulanseregionen. Oppdraga på Fedje har lang transporttid, spesielt på natt når ferja først må gå frå Fedje til Sævrøy for å henta ambulansen, og frakta bil med pasient over fjorden til Sævrøy igjen. Det kan påvirka beredskapen når ambulansen er så lenge ute på eitt oppdrag. Men AMK-sentralen vil då dekka opp med andre tilgjengelege ressursar om det skulle bli behov for det, seier ambulansesjef Jarle Førland.

9 Lørdag 22. desember 2012 Nyheiter 9 Gratis hus vart kjempedyrt AUSTRHEIM: Planane om eit ungdomens hus i Austrheim er blitt så dyrt at dei folkevalde ser seg nøydd til å skrinleggja prosjektet og gå laus på nytt. No kan løysinga bli eit tilbygg på Austrheimhallen. ARTHUR KLEIVELAND Ungdomsklubben i Austrheim held til i gamle og dårlege lokale i kjellaren i det gamle kommunehuset. Eit brakkebygg frå eit firma på Mongstadbase skulle bli løysinga. Men sjølv om huset var ei gåve, viste sluttsummen seg likevel å bli så høg at kommunen må takka nei. Kostnaden med flytting og oppsetjing, og innvendig istandsetjing til klubblokale fekk ein prislapp på nærare fem millionar kroner etter anbodsrunden. Formannskapet sette av 2,3 mill. kroner til prosjekt i april, åtte månader seinare viste det seg at sluttsummen ville blitt meir enn dobbelt så høg. Måtte stoppa Dermed var det klart for å seia stopp, og starta på nytt, konstaterte ordførar Per Lerøy (A). Men dei folkevalde gir ikkje opp, og har lagt til saman tre millionar kroner i bordet for å finna eit godt alternativ. No skal ei arbeidsgruppe sjå på ulike løysingar. Eit tilbygg på Austrheimhallen er truleg ei av løysingane som vil bli sett nærare på. Hadde vi hatt desse tala på plass tidlegare, er det fleire løyvingar og tekniske løysingar i andre saker som kunne blitt takla annleis. Det er det verste med denne saka, meiner Ernst Stellberg (H). Må prioritera klubben Han meiner kreftene no må konsentrerast om å få eit tilbod først og fremst til ungdomsklubben. Han fekk støtte frå partifelle Nils Ove Vassdal, som meiner kommunen må sjå på ulike alternative plasseringar. Fleire floger i ein smekk Årås skule treng meir areal, og det fekk Øyvind Levinsen (FrP) til å tenkja ei kombinert utbygging for skule og ungdomsklubb. Hardy Pedersen (AP) ville også slå fleire floger i ein smekk ved t.d. å byggja på ein etasje på garderobedelen i hallen. Eg trur det er mest tenleg å tenkja utnytting av hallen til lokale både for ungdomsklubben og andre lag og organisasjonar, seier Helge Dyrkolbotn (KrF). SATSAR PÅ NYTT: Dei folkevalde i Austrheim vil bygga ut lokale for ungdomsklubben primært i skule og idrettsparkområdet, men vil ikkje knytta det einisidig til eit tilbygg til Austrheimhallen. Kommunestyret slår fast ungdomen sine representantar skal vera representert i arbeidsgruppa som skal jobba vidare med prosjektet, og der står ungdomskoordinator Anita Soltveit sentralt. Til venstre Nils Ove Vassdal. Ungdomsklubben held til i eit skrøpeleg hus. Den nye utviklinga trur eg kan føra nok godt med seg for ungdomsklubben, meiner Liv Ulvøy (V). Ordførar Per Lerøy (A) forklarar den kraftige prisveksten for ungdomsklubb-prosjektet med veldig høgt aktivitetsnivå i arbeidsmarknaden. Det er god tider for bygg- og anleggsbransjen, noko som også gjenspeglar prisnivået. Det viser seg også i ei laber interesse for å gje anbod. På enkelte kommunale anbod er det gjerne fleire firma som ikkje ein gong svarar på førespørselen vår, seier Lerøy. SØNDAG 23. DESEMBER KL Kun på søndagsope: 50% på all julepynt og julebelysning. NB. Gjeld ikkje reservepærer Me ønskjer alle våre kundar ei riktig God Jul og eit Godt Nyttår! Opningstider i romjula: Torsdag 27.12: 9-17 Fredag 28.12: Stengt p.g.a vareteljing Lørdag 29.12: Nyttårsafta: 9-13 Lindås: Tlf Ostereidet: Tlf Direkte til butikk: Tlf E-post: Internettside: Her & Nå 4mnd. = 275,- EL. INSTALLASJON INGENIØRTJENESTER SERVICE BUTIKK

10 10 Nyheiter Lørdag 22. desember 2012 Førjulstid på meierikaien Vi var på vei til meierikaien bror min og meg, vi skulle hente posten. Nå like oppunder jul var det alltid spennende når vi skulle i posten, det kunne komme både julekort og pakker. Det var en fin vinterkveld med lett snøvær og fem seks kuldegrader, selv om det var stummende mørkt kunne vi skimte det fine vinterlandskapet som innbød til gryende julestemning. Et samlingssted Ved bedehuset som sto i veikrysset til meierikaien, kom Lars Vikebø med hesten og sleden, han vinket oss oppi sleden så vi fikk hesteskyss resten av veien. Rundt meierikaien var det i slutten av femtiårene en livlig aktivitet, her var skole, to butikker, post og meieri. Om kveldene når bygdefolket samlet seg i og omkring meieriet, var det et sosialt samvær der praten gikk livlig både i skjemt og alvor, ja det kunne til og med hende at noen kranglet så fillene føk. Bygdenyheter ble publisert, noen ganger overdrevet for at historiene skulle bli fortellbare. Denne kvelden var det en helt spesiell historie som ble diskutert, heller ikke vi barn kunne unngå å høre hva det ble snakket om. Det ble hevdet at bussjåfør Einar Gaustad hadde hatt en merkelig opplevelse på vei fra Frekhaug og utover. Kosteskaft-spor Da han kom kjørende hadde det stått to svartkledde skikkelser ved et busstopp i snøkaven, han stoppet og lukket opp døren, men ingen hadde kommet inn. Han reiste seg fra førerstolen og gikk bort til bussdøren og så ut, men ingen var å se. Han spurte de som satt lengst fremme om de hadde sett personene, og det hadde de. Han steg da ut av bussen og ropte om det var noen, ingen svar var å få. Han kunne ikke se noen spor i snøen, men da han såg litt nærmere etter viste det seg at det var en slags spor, det så mer ut som kosteskaft som var trykket ned i snøen på forskjellige steder. Dette ble naturligvis et samtaleemne mellom sjåfør og de fremste passasjerer, og ryktet spredde seg fort i bygdene, og ble nå heftig diskutert på meierikaien. Det var spesielt dette med de merkelige sporene i snøen som var mystisk, og at ingen hadde gjort seg til kjenne. Kunne det være besøk fra en annen verden, eller var det noen som drev med fantestykker, teoriene var mange. Etter hvert samlet folkene seg i butikken og på kaien, der dampen lå og losset. Yrende liv For et syn det var for et barnesinn når båten lå ved kaien med juletre og lyskasteren som lyste opp kaien med hester og folk og med juleutstillingen i butikken som bakgrunn. Etter at folket som hadde vært til byen hadde gått i land, startet lossingen av varer, tomme meieri-spann og post. Hallstensen var selv på kaien og tok imot butikkvarene som han skulle ha, foretningen til Hallstensen lå helt nede på kaien. Hansen fra samvirkelaget hadde også møtt opp, nå like oppunder jul var det så mye varer som skulle til samvirkelaget at han hadde leiet Ole Tom med traktoren for å kjøre de opp. Samvirkelaget låg et par hundre meter fra kaien. Ole Tom hadde traktoren stående på kaien, for på grunn av den tidlige vinteren hadde de allerede begynt å kjøre is til ishuset fra Rylandsvannet, det var ikke frysere og kjølerom i de dager. Bygdefolket gikk sammen i dugnad og sagde isblokker med håndsag, som siden ble kjørt ned til ishuset. Ishuset sto like ved siden av meieriet og var kjølerom for melken sommeren igjennom, ja det hendte at foretningene også fikk benytte ishuset til varer på særs varme sommerdager. Fantastisk stemning Meierikaien var endestasjon for dampen, den skulle ligge ved meierikaien til dagen etter, og starte ruten mot byen som vanlig herfra kl fire om morgenen. Jeg og min bror hadde fått hver sin 50 øre for å kjøpe oss noen ferske julemenner som vi knasket i oss mens posten ble sortert, dette kunne ta litt tid. I foretningen til Hallstensen var det noen benker der folk kunne sitte seg ned på mens de ventet på å bli ekspedert, i kveld var benken fullsatt og julepynten prydet vinduene og hele butikken. Lukten av ferske skillingsboller og annet julegodt, og folkemylderet gav en julestemning til oss små som nok aldri kommer tilbake. Etter at julekakene var fortært, var det å begi seg opp mot postkontoret, som sto like ovenfor butikken, der var det også trangt om plassen. Julekort og amerikabrev Postbestyrer Andreas Rossland var glad i å prate og til å fortelle historier til stor underholdning for alle som var inne på det lille posthuset, ventetiden gikk derfor fort mens man ventet på at posten ble sortert. Litt etter litt begynte han og rope opp navn på de som det var post til, og heldigvis var det også noe post til oss. Det var fire julekort til familien og et amerikabrev til min mor, som hadde fetter og kusine der borte. I tilegg var det en postanvisning til meg med betaling for de julehefter jeg hadde solgt for Foreningen Hjerte og lungesyke. Lysegrønne lys Vi tok posten i anorakk-lommen og begynte på hjemveien, det hadde nå klarnet opp og blitt en fin vinterkveld med masse stjerner på himmelen. Da vi kom over høydebrekken på vei hjem skjedde det noe merkelig, plutselig skøyt det opp noen lys fra skogen, jeg tror lysene var lysegrønne og vi kunne ikke høre noen smell. Vi stoppet opp mens vi lurte på hva det kunne være, men etter en tid opphørte det, og vi gikk litt mer skremt videre hjemover. Da vi kom hjem og fortalte historien som bussjåføren hadde opplevd og lysene vi hadde sett, sa far min at juleratlo pleier å rusle rundt nå like oppunder jul, og at det var sikkert den som hadde vært på ferde. Det er kjekt å kjenne på denne følelsen som vi hadde som barn, i mørke vinterkvelder fremover mot jul på den tiden. Jeg tror ikke barna i dag opplever førjulstiden på samme måte, men heldigvis er det en slags julenisse enda. Tekst og tegning: Kåre Eikeland

11 Lørdag 22. desember Velkommen til en rask og rimelig handel! Kalkun fryst, pr. kg Fersk krydret familieribbe Gilde, pr. kg Potetgull Gjelder kun disse varene. Maarud, Salt/Paprika/ Salt&Pepper, 3 x 250 g, 63,73-74,40/kg. Pris ved kjøp av én: 23,90-27,90/stk Vi ønskjer alle våre kundar og tilsette ei riktig Friele kaffe Gjelder kun disse varene. 3 x 250 g, 71,73-74,40/kg. Pris ved kjøp av én: 26,90-27,90/stk Coca-Cola 1,5 liter Fanta/Urge, 3 x 1,5 liter, 9,38-9,73/liter. Pris ved kjøp av én: 21,10-21,90/stk + pant Vi har søndagsåpent i våre butikker frem til jul. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at noen varer kan være utsolgt. Kun for private husholdninger. Gjelder t.o.m desember SØNDAGSÅPENT (MAT 20) JULAFTEN ÅPENT (MAT 14)

12 12 Lørdag 22. desember 2012 SAMFUNNSENGASJERT UNGDOM: Aktiv i elevrådsstyret Lisbeth Myhrvang-Rørvik (17), ordførar Per Lerøy og elevrådsrepresentant Thomas Blomvågnes (18) er glade for at Austrheim VGS forhåpentlegvis får bestå. Elevane har i stor grad vore med på å påverka fylkespolitikarane til å sjå verdien av Austrheim videregåande skule, seier Lerøy. Eg er stolt av å vera ordførar AUSTRHEIM: Ordførar Per Lerøy er både rørt og imponert over elevane på Austrheim videregåande skule. Elevane er samfunnsengasjerte, seier han. IRENE BRATTENG JENSSEN Ordførar i Austrheim kommune, Per Lerøy, inviterte seg sjølv på juleavslutninga til Austrheim Videregåande skule fredag. Alle elevar og lærarar samla seg for å høyra på kva ordføraren hadde å sei, ein bodskap som var både rørande og sterk for alle dei som har jobba hardt for å behalda skulen. Elevane har tatt tak Vi har i mange år jobba for å få realisert ein ny skule her på Austrheim, noko vi trudde vi skulle få til. Men i 2012 dukka det opp ein konsulentrapport, som konkluderte med at Austrheim Vgs skulle leggjast ned. For alle som har jobba for skulen, blei Bil på taket i Knarvik KNARVIK: Ein personbil kjørte utfor og vart liggande på sida i vegbana fredag ettermiddag. Ulukka skjedde ved Stallane på E39 rett nord for Knarvik. Etter det Nh kjenner til skal det stå bra til med dei som var i bilen. Ein person vart tatt med til legevakta for sjekk. Per Lerøy er imponert over elevane det eit knallhardt slag, seier Lerøy. Han fortel at dei då samla positive krefter for å kjempa mot forslaget. Politikarar og tilsette på skulen gjorde sjølvsagt ein strålande jobb, men det som verkeleg har gleda meg utruleg i denne saka er måten elevane på AVS har gripe fatt i saka på. De har engasjert dykk på ein positiv og konstruktiv måte, seier ordføraren til stor jubel og applaus. Samfunnsengasjert ungdom Årsaka til at Lerøy er så imponert over elevane er at dei slett ikkje hadde behøvd å bry seg. De ville vore ferdige på skulen for lengst når den vart lagt ned, men de har sett framover og engasjert dykk for dei som kjem etter. De elevar har forstått kva ei nedlegging vil bety for samfunnet, seier ordføraren. Han meiner ungdomen i Austrheim har vist eit flott samfunnsansvar og engasjement. Eg er virkeleg stolt over å vera Foto: Morten Sæle ordførar her på Austrheim! Det er utruleg flott for ein kommune å ha så samfunnsengasjert ungdom. De fortener stor takk, seier ordføraren hjarteleg. Elevane har i stor grad vore med på å påverka fylkespolitikarane til å sjå verdien av Austrheim vidergåande skule, seier han. Tenker framover Elevrådsleiar Thomas Blomvågnes (18) meiner det er sjølvsagt at elevane engasjerer seg i ei slik sak. Vi har planar om å bu her vidare, og tenker framover. Det er klart at vi ønskjer å sjå våre eigne barn gå på skulen, og då må noko gjerast for å behalda skulen, seier han. Dette gjeld heile samfunnet, seier han. Og sjølv om ingenting er heilt klart og bestemt endå, har Blomvågnes trua på at Austrheim vidaregåande skal bestå. Eg er positiv, avsluttar elevrådsleiaren. Bosshenting jula 2012 Det er ikkje henting av avfall på julaftan og raude dagar. Dei som har papirtømming desse dagane kan bruka ein returplastsekk til å samla overflødig papir/papp, og setja denne ved sidan av papirdunken ved neste papirhenting. Hugs: Ikkje bland papir og plast. Dei som har henting av restavfall desse dagane får utlevert ein ektra sekk på dunken under tømming av papir veka før. Den kan du setja ut ved sidan av dunken ved neste restavfallstømming. Opningstider på gjenvinningsstasjonane i jule- og nyttårshelga NGIR, Kjevikdalen Mån ons Stengd Torsdag Fredag Stengd Laurdag Måndag Tysdag Stengd Litlås, Austrheim Onsdag Stengd Laurdag Manger, Radøy Tysdag Stengd Laurdag Tysdag Stengd God jul og godt nyttår!

13 Lørdag 22. desember Vi tuller ikke med julematen. Derfor lager vi pinnekjøttet selv. Ole G. Gundersen, kjøttmester Det er en grunn til at vårt pinnekjøtt er litt dyrere. Godt pinnekjøtt er nemlig ikke produsert i en håndvending. Noen velger å hurtigtørke pinnekjøttet. Det gjør ikke vi! Vi skjærer sidene etter vestlandske tradisjoner, uten hals og svanger, for så å salte dem. Deretter tørkes sidene og her ligger den store forskjellen: Temperatur, luftfuktighet og god tid er det viktigste for denne prosessen. Til slutt blir hver enkelt side kvalitetssjekket av våre kjøttmestere. Derfor kan vi tilby det vi mener er Bergens beste pinnekjøtt. Safari kaller det matlyst Pinnekjøtt fra matlyst pr. kg Vestkanten Lagunen Midtun Laksevåg Olsvik Fantoft Krambua Støletorget Øyrane Torg Knarvik

14 14 Lørdag 22. desember 2012 Ein juleblome til englar på jorda MELAND: Vi fekk som venta inn mange gode forslag då vi annonserte at vi trengte kandidatar til årets juleblome. Ein e-post skilde seg likevel såpass ut at underteikna nesten følte seg litt dum når han berre hadde med seg ei julestjerne til det som må vera det næraste ein kjem englar på vår jord. ENDRE HOPLAND Eg synest Trine og Idar Bruvik fortener ein juleblome. Dei har opna heimen sin og hjarta sine for barn som treng midlertidige heimar i mange år. Slik byrja e- posten som tikka inn til Nhredaksjonen i førre veke. Vi kunne ikkje vore meir samde. Litt meir research viste at dette berre er ein liten del av det dei to syslar med. Ordet nestekjærleik er rett og slett tatt til eit heilt nytt nivå i Bruvik-husstanden. Dei skulle fått ein heil blomebutikk, ikkje berre ei julestjerne. 21 barn Tårene kjem kjapt når ekteparet tar imot Nh sin utsendig og den medbrakte, raude blomen. Dei to er oppriktig rørt. Dei veit ikkje heilt kvifor, men det er tydeleg at det varmar at nokon har tenkt på dei no i førjulstida. Det heile byrja jula Yngestedottera i huset var då 12 år gamal, og Trine og Idar kjente på at dei hadde overskot i liva sine. Via ein tidlegare kollega av Idar fekk familien vita om beredskapsheimordninga, og behovet for slike heimar. På dette tidspunktet var Trine frisør, og hadde sin eigen salong, men frå den jula av har ho vore mor på heiltid. Å vera beredskapsheim er ein jobb med løn, men som alle skjønar er det så mykje meir enn ein jobb. Familien har dei siste 14 åra hatt 21 barn mellom 0 og 12 år buande hjå seg. Fleire av desse har budd her i fleire periodar, dei lengste på 20 månader. Og dei ser på alle og ein kvar som sine eigne. Dei små tinga Barn vert plassert i beredskapsheimar av ei rekkje ulike årsaker. Nokon er barn av foreldre som vert akutt sjuke, andre igjen kjem frå heimar med rus, vald og andre former for omsorgssvikt. Felles for dei alle er at dei treng ein trygg heim, med reserveforeldre dei kan stola på. Her kjem altså Trine og Idar inn i bildet. Det er tøft innimellom, og det har vore periodar der vi har vore på randen til å gi oss. Men så kjem dei små tinga, og vi hugsar på kor utruleg mykje dette gir oss, seier Idar, og tørker ei tåre. Det er ikke lenge sidan det var farsdag, og han fekk ei gratulasjonsmelding frå ein av dei mange som har budd under familien sitt tak dei siste åra. Ein liten gest, men ein som rører djupt i VERDAS MEST FORTENTE JULEBLOME: Ekteparet Trine og Idar Bruvik må vera det næraste ein kjem englar på jord. I 14 år har dei vore beredskapsheim for barn som treng aku hjarterota. Andre gonger har ekteparet vorte invitert på fotballkampar, eller fått besøk av ungar dei tidlegare hadde ansvaret for, som no har vakse til. Vi er rike som får ha det på denne måten. Familien vår er kjempestor, fortel dei to. 37 blomar for lite Per dags dato er det 38 beredskapsheimar i Hordaland. Dei skulle hatt ein slik ein, alle saman, seier Idar, og kikkar på julestjerna i potta framfor seg. Og han har heilt rett. Å vera beredskapsheim er ikkje berre ein jobb, men ein livsstil. Det verste, og beste, er når barna skal vidare i systemet. Det er veldig godt når eit barn kjem til ein familie som verkeleg ønskjer det, og det å sjå den gjensidige kjærleiken er utruleg. På den andre sida er det grådig tungt å skiljast få barn du har vorte så glad i. Den aller tøffaste biten er likevel når ein er usikker på korleis det går med barna. Det hender at foreldre som har mista omsorgsretten vinn fram i rettssystemet, og får tilbake barnet på timen. Vi har hatt våre tunge stunder, seier dei to, før dei raskt presiserer at dei er heilt vanlege menneske. Det er ikkje noko spesielt med oss, men vi brukar ofte å seia at vi er flinkare til å grina enn andre, fortel dei. Vaksen son i Tanzania Livet til familien Bruvik har i ei årrekkje i stor grad handla om å hjelpa andre. Og det er ikkje berre her heime nestekjærleiken rår. Eit besøk til Tanzania i 2007 har gjort storfamilien endå større. Vi reiste til Tanzania saman med fire vener, og heilt tilfeldig møtte vi ein ung mann som hadde det tøft. Han gav ikkje uttrykk for det, men vi skjøna det raskt. Hadde det vore heime ville han falle innunder kategorien vi tar oss av, berre at han var litt eldre. Vi vart godt kjend, og då vi besøkte landet igjen året etter, spurde han om vi ville vera mora og faren hans, fortel Trine og Idar. Sidan den gongen har dei to tatt seg av Benjamin, som han heiter, og hjelpt så mykje dei kan. Og det er naudsynt. Det er nemleg ingen overdriving at Benjamin har det tøft. Berre den siste månaden har han opplevd meir ulukke enn folk flest gjer i eit heilt liv. Og når det såg som mørkast ut, trådde Trine sine Facebook-vener og gode naboar til. Mista alt i brann For to og ei halv veke sidan mista Benjamnin nemleg alt i ein husbrann. Då hadde vi ikkje meir å gi, og i all fortvilinga skreiv eg kjapt om situasjonen på Facebook. Eg opplyste også om at eg tok på meg frisøroppdrag, der folk kunne koma med ein valfri donasjon for å hjelpa Benjamin som betaling, fortel Trine. Responsen var enorm. I løpet av ei vekes tid har Trine berre frisert fire personar, men onsdag ettermiddag hadde det kome inn kroner til Benjamin-hjel-

15 Lørdag 22. desember tt omsorg. I tillegg er dei som mor og far å rekna for Benjamin (bildet) frå Tanzania og sonen han forsørgar på eiga hand. Dei får Nh sin første juleblome, skjønt dei hadde fortent ein heil blomebutikk. (Privat foto) pa, det aller meste av dette frå folk som ville hjelpa utan hårklipp. Vi er, frå botn av hjarta våre, heilt sett ut over oppslutnaden. Folk er fantastiske, seier dei to. Store kontrastar Dessverre kjem ei ulukke sjeldan åleine, og kontrastane denne veka har vore store for familien Bruvik. Tirsdag vart Trine og Idar besteforeldre til yngstedottera sin andrefødde, og gleda var stor. Men glede vart snudd til sorg allereie dagen etter. Då kom det nemleg telefon frå Tanzania. Ein malariasjuk Benjamin var på veg til sjukehuset med sonen, som også hadde vorte sjuk. Denne turen tar tre timar med buss, ein buss som denne dagen hadde hamna i ei ulukke. To om bord vart drepne, og sonen til Benjamin hadde brote ryggen, og hadde ikkje kjensle i beina. Når Nh sin juleblomeutsending kjem på besøk er den siste hendinga framleis så fersk at ekteparet Bruvik ikkje har så mange detaljar. Legehjelp for born under fem år er gratis i Tanzania, men ein slik operasjon må gjerast av spesialistar på eit privatsjukehus, og det kostar pengar. Så hjelpa vi har fått frå Facebook-venene dei siste vekene kjem veldig godt med. Legane seier at dei trur det vil gå bra, men det er likevel ei forferdeleg melding å få, fortel Idar. Fantastiske Meland-buar Veggane i huset på Eikeland er fulle av bilde, både av barn, ungdomar og vaksne. Men klart flest barn. Den biologiske familien tel mor, far og tre barn, men den reelle familien er altså mykje, mykje større. Kvart bilde har ei historie, og nesten alle er sterke på eit eller anna vis. Det er tydeleg at dette er eit hus med mykje kjærleik. På spørsmål om hva som gjer at dei to held fram slik dei gjer år etter år, svarar Trine utan å tenka seg om. Eg trur vi har vorte leia inn i dette. Det er så mange som treng hjelp, og vi vil hjelpa, fortel ho ærleg. Idar er framleis rørt over juleblomen, men understrekar at han aldri sluttar å verta overraska over folket i Meland. Pengane som har kome inn etter brannen viser kor mange med store hjarte som bur her i området. Og ja, det må eg fortelja deg: For to år sidan arrangerte vi ein konsert i Musikkhuset på Holme, til inntekt for ein hjelpeorganisasjon i Etiopia. Vi selde lodd i samband med konserten, då ein kar bak i lokalet ropte fram om vi ikkje kunne senda rundt ei korg slik at folk som ikkje villa ha lodd kunne gi ein slant, også. Det gjorde vi, og det vart samla inn utrulege kroner. Konserten totalt fekk inn rundt kroner. Det er heilt makelaust, og sidan avisa no er her vil vi gjerne nytta høvet til å takka alle dei fantastiske menneska som har engasjert seg og bidrege til prosjektet, seier Idar, og får samtykke av kona. På vegne av heile distriktet vel avisa Nordhordland å takka tilbake. Sjeldan, om nokon gong, har ei oppmuntring i julestria vore meir fortent. PS: Fredag ettermiddag, rett før juleavisa gjekk i trykken, kom ein telefon frå Trine Bruvik. Operasjonen på privatsjukehuset i Tanzania var vellukka, og den vesle sonen til Benjamin står no oppreist for eigen maskin. Dermed vert det ei god jul i Bruvik-heimen, også. (Fleire juleblomar frå Nh har vorte og vil verta delt ut dei neste dagane. Desse kjem på trykk i romjulsavisa)

16 16 debatt Lørdag 22. desember 2012 Avisa Nordhordland, Kvernhusmyrane 29, Knarvik Senter, 5914 Isdalstø Tlf fax: e-post: (mrk. lesarbrev) Debattinnlegg du ønskjer på trykk sender du til Alle innlegg må skrivast under med fullt namn. Lange innlegg kan bli korta, skriv maks 3000 teikn. På tide med fakta på bordet Når ein fyrst er opptatt av å poengtere fakta i ei sak så er det kanskje viktig at all fakta kjem på bordet. I kommunestyret vart det einstemmig vedtatt å lyse ut to nye driftsheimlar med hovudvekt på å tilføra nye hender til fysioterapitjenesta i Lindås kommune. Eg fekk i dette høve min advokat til å koma med ei juridisk fagleg vurdering kring dette vedtaket og han konkluderer med at vedtaket kunne gjennomførast. Dette brevet vart levert til administrasjonen. Er det vanleg praksis i Lindås kommune at administrasjonen motarbeider gjennomføring av eit lovleg fatta politisk vedtak? Er det vanleg praksis i Lindås kommune at administrasjonen motarbeider eit lovleg fatta politisk vedtak ved å ta kontakt med personar som er part i saka og få argument til å reisa saka politisk på nytt? Er det vanleg praksis i Lindås kommune at administrasjonen reiser eit lovleg fatta politisk vedtak på nytt utan å ta kontakt med kontrollutvalget eller fylkesmannen for lovleghetskontroll? Er det vanleg praksis i Lindås kommune at administrasjonen til tider vel å følga avtaleverket inngått mellom KS og Norsk fysioterapiforbund ved tildeling Fysioterapeut av driftsheimlar, medan andre gonger tildeler driftsheimlar til fysioterapeutar utan å lyse dei ut hverken internt eller eksternt? Eg håpar at administrasjonen har informert Lindås kommune sine politikarar om at deira pengebevilgningar til å styrke fysioterapitenesta i kommunen på papiret har gjeve 2,4 årsverk meir fysioterapi, men i praksis kun har gjeve 3 dagar til med fysikalsk behandling. Eit aktuelt spørsmål som det politiske miljøet i Lindås kommune burde stilla seg er: Er me fornøyde med resultatet, eller føler me oss ført bak lyset av administrasjonen? Eg oppfordrar herved kontrollutvalget til å gå inn i saka. Gjer dei det, så kan dei ved å henvende seg til meg få all relevant informasjon vedrørande denne saka. Det at administrasjonen finn det lite tillitsvekkande at avisa framstiller saka utan å gje kommunen høve til å kommentere artikkelen finn eg interessant. Kva skal ein då seia om at 59 pasientar ikkje har motteke svar på sine bekymringar og spørsmål som dei stilte direkte til rådmannen i Lindås kommune. Kva skal ein då seie om at kommunen i fleire høve dei siste åra har dreve med tildeling av driftsheimlar som strider mot avtaleverket inngått mellom KS og Norsk fysioterapiforbund og at administrasjonen aktivt har gått inn for å reisa eit lovleg fatta politisk vedtak som kunne gjeve betydelig meir fysioterapibehandling på nytt? Eg vil samstundes nytta høve til å informera om at alle fysioterapeutane som eg har vikariert for alle desse åra ikkje har noko med denne saka å gjera. Dei er alle fagleg dyktige fysioterapeutar og eg er trygg på at mine pasientar vil få den beste oppfølginga vidare. Kva pasientar som har fulgt meg i ei årrekke og opplevd ustabiliteten gjennom ulike vikariat føler og gjev uttrykk for kan eg ikkje kommentera. Frode Een Kjærastprat «Har du farfar hatt andre kjærastar enn farmor»? Spørsmålet kom som lyn frå klar himmel av ei 8 år gamal jente, ho sat i baksete mellom ein eldre og ein yngre bor. Farfar var på vei for å levere «trioen» tilbake til foreldra etter endt helgebesøk. Spørsmålet kom så badust at farfar vart til hinder i søndagstrafikken. Kor i hulaste kjem jentungen på å spørja om slikt? Først etter å fått kontroll på bilkjøringa kunne farfar gi eit slags svar. Kvifor satsar ikkje kommunen på ungdommen? Gulen kommune er ein kommune som begynner å sjå realiteten i folketom kommune. Innbyggar- talet stupar. Kommunen snakkar om korleis ein skal få opp talet, men alle kan snakke. Problemet er tydeligvis å gjennomføre! Største problemet med folketalet er studentar som flyttar og ikkje kjem tilbake. Og kva er grunnen for at dei ikkje kjem tilbake? JO! Problemet er for lita satsing på ungdom. Ungdom som ikkje får seg frå eine delen av kommunen til andre ønskjer ikkje komme tilbake. Ungdom som ikkje har eit sosialt liv fordi Farmor og farfar var svært ung då dei vart kjende, berre 17 år. Ei kort tid før var farfar saman med ei jente, men ikkje kjærastar. «Å ja» Om same spørsmålet hadde vorte stilt i andre samanheng ville det utløyst lott og løye. Farmor var ikkje med på denne køyreturen, så farfar synest det er på tide å dela denne historia. Det som blei spesielt med denne episoden er at farfar i ettertid med jevne mellomrom blir sett kollektivtransporten er noko av det dårlegaste i fylket ønskjer ikkje komme tilbake. Ungdom som ikkje får utvikla talent eller ha ein spesiell hobby ønskjer ikkje komme tilbake. Når dei flyttar til større delar av Noreg og ser realiteten i auga. Dei ser at du kan komme deg frå a til b. Dei ser at andre små kommunar har sosiale samvær for ungdom, som ungdomsklubb og kultursentere. At ungdom på tvers av kommunar kan møtast etter skuletid, sjølv om avstand er lang. Gulen kan lokke med flott natur. Problemet er jo det at dei kan jo besøke mamma og pappa i jula og sjå denne flotte naturen tilbake til nettopp desse ungdomsåra på både på godt og vondt. Med hatt og frakk i konfirmasjonsgåve måtte ein visa seg vaksen i dei fleste samanheng og det kunne by på utfordringar. Sjølvtiliten måtte gjerne takast inn flytane. Den nyfikne jenta nærmar seg no 17. Om ikkje så lenge kjem farfar til å stilla spørsmål om der er kjæraste på gang! Ingvar og likevel bu på ein stad der både dei sjølv og barna deira igjen kan ha eit aktiv og sosialt liv. Der kan dei ha ein fritidsaktivitet utan problem grunna kollektiv transport. Og vist dei kjem tilbake etter studiet, kvar skal dei jobbe? Det er ikkje nok attraktive arbeidsplasser for dei som har tatt ein høgare utdanning. Vi møter stadig vekk på folk med ein bra utdanning som står bak kassa på Joker, eller har forvilla seg inn i pakkeriet på Byrknes. Bare eit mindretal av dei med ei høgare utdanning kan komme tilbake til Gulen å jobbe med den. God jul? Vesla og katten ser nok det at Mamma er helt besatt av juleforberedelser og slikt så Pappa blir helt tafatt Men Vesla hopper glad omkring hun har ikke riktig bestemt seg om hun skal kjøpe en gave til Pus som alltid er leken og grei Naturen har kledt seg til Høytid med Kong Vinters kappe av snø og småspurven kjemper like sterkt for sitt daglige brød Nå er det ikke lenge til julen ringes inn da gleder alle hjerter seg da mykner alle sinn Det kan nok ikke nektes for at Vesla er svært heldig mange små barn på kloden vår vil feire julen nokså tilfeldig Liv H. Ørgersen Det skjedde Tone: En rose er utsprunget. Det skjedde i de dager at Gud kom til vår jord. Ble svøpt og lagt i krybbe der hvor dyra bor. Det er ei Tempel hall der verdens Frelser føttes, det var en ringe stall Han føttes av ei jomfru, Maria var det navn. Gud selv det under gjorde som var til alles gavn. Hans navn er Jesus Krist, han frelsa vil oss alle det vet jeg ganske visst Da blir det fred i hjerte ved troen på Guds sønn. Han tok vår synd og smerte, og gir oss nådelønn, Vår Gud blir da vår far, og vi vår Frelsers brødre, og arverett vi har. Thoralv Villanger Kjære Gulen Kommune. Ikkje vær skeptisk på om ungdom vil flytte tilbake om deke setter opp ein betre kollektiv transport. Om deke bygger ein ungdomsskule. Om deke hadde bygd eit ungdomshus/kulturhus. Eller om dykk skapar betre arbeidsplassar. Det er betre å satse og sjå om det fungerar, før det er for seint. Kjære Gulen, SATS på ungdommen. Ikkje jag dei vekk! Gulen og Masfjorden AUF

17 Lørdag 22. desember God jul& Skal du selge bolig i 2013* Jeg benytter anledningen til å takke kjøpere og boligselgere ere for mang enhyggelig bolighandel i året 2012! Magnus André Nilsen bolig- *Forbrukerrådet anbefaler at man som boligselger alltid innhenter nhenter tilbud fra mer enn en megler. Slik sikrer du deg at tilbudet du benytter er det beste. Skal du selge bolig? PRIVATmegleren Vikebø & Jørgensen tilbyr både gratis og uforpliktende vurdering, samt salgsgaranti: intet salg ingen regning. Ring Magnus André Nilsen på telefon for en hyggelig boligprat. I samarbeid med Nordea

18 18 Nyheiter Lørdag 22. desember 2012 Den eldre generasjon: Alvhild Varden, Magnhild Kongestøl og Klara Moldøen er tidleg ute. No er det jul på Fedje. 50 års jubilantar: Fedje Mannskor starta opp i Olav Kongestøl (93, bak til venstre) har vore med sidan stiftinga. Nå tennes tusen julelys : Fedje barnekor har medlemar frå barnehagealder til ungdomskulealder. 40 års jubilantar: Fedje Musikkorps er 40 år. Jubileumskonserten var 8. desember, men julekonserten deltek dei alltid på. Så er julestemnin FEDJE: Det vert ikkje jul utan den vakre konserten i kyrkja. Konsert på tvers av ge EGIL OLSVOLD Mitt hjerte alltid vanker : Damekoret Koral med dirigent Lisbeth Stuberg (til høgre) song tre julesalmar. Feiekostane: Blanda koret hadde ein feiande engelsk julesong på repertoaret: Angels we have heard on high som dei avslutta programmet sitt med. To unge jenter, Ingeborg og Tina, står i kyrkjedøra, deler ut program, og helsar God Jul til alle. Marit Stausland Gullaksen er leiar for kvelden, og ønskjer alle hjarteleg velkomne. No kan vi senka skuldrene, og lytte til kor og orkester. Julekonserten i Fedje kyrkje opna med orgel-intrada over Frå fjord til fjære av Kjell Mørk Karlsen. Kyrkjelyden song deretter med i salmen. Gir julefred Alvhild Varden, Magnhild Kongestøl og Klara Moldøen er tre damer av den eldre generasjonen. Denne tradisjonsrike julekonserten er vi alltid med på. Då kjenner vi at julefreden sig innover oss. Det meste av juleførebuingane er unnagjort, så no skal vi berre nyte musikken. 50 års jubilantar Det er fullsett i kyrkja. Fedje Den unge generasjon: Ingeborg og Tina står i kyrkjedøra og deler ut program til konserten. Mannskor med dirigent for kvelden, Ove Villanger, opnar med Kimer i klokker. Olav Kongestøl er eldstemann i koret. Han var og den første dirigenten. Vi starta som eit blandakor i 1962, fortel han. Men etter kvart så fall damene frå, så no er vi eit reint mannskor. Men eg trur vi kan seie at koret har 50-års jubileum likevel. No er eg i mitt 93. år, men vil halde fram i koret så lenge hørselen er i orden, og stemma ikkje sviktar. Julekonserten er noko serskilt for oss eldre. No kjem vi i den rette julestemninga.

19 Lørdag 22. desember 2012 Nyheiter 19 Plakett til 4H-arar frå Samhald II ga på plass erasjonane 40 års jubilantar Fedje Musikkorps speler først Adeste Fideles, -Å, kom no med lovsang- ein julesalme med røter attende til 1700-talet. Korpset har 40 års jubileum i år. Elisabeth Gullaksen Tungland er dirigent. -Vi hadde jubileumskonsert 8. desember i fleirbrukshallen. Vi er ikkje så mange, 24 når vi er fulltalege, men heldigvis har vi 8 aspirantar no. Det er eit godt orkester, og det kling flott når dei avsluttar sin del av julekonserten med Himlen i min famn. Ring, ring, ring Fedje barnekor vil gjerne ringe inn jula, og har valt ein song som høver. Rita Idsøe og Laila Husa leiar dei unge songarane, som held fram med Nå tennes tusen julelys, og avsluttar med Tenn et lite lys «Tenn eit lite lys i mørket. Tenn eit lite håp om fred.» Englekunst i dikt og måleri Ingeborg Stuberg og Kristina JULEKONSERT Konsert tirsdag kveld, i regi av Fedje sokneråd. Deltakarar er: Fedje barnekor Damekoret Koral Fedje Mannskor Feiekostane Fedje musikkorps Idsøe les dikt frå Engelen av Oskar Stein Bjørlykke, samstundes om abstrakte bilete vert viste på veggen i kyrkja. Til å undre seg over når ein møter bileta og dikta. Kanskje får du auge på noko du ikkje har sett før? Damene og kostane Damekoret Koral har tre julesongar på repertoaret, og avsluttar med Mitt hjerte alltid vanker. Feiekostane er eit blandakor, og runda av den vakre julekonserten med Angels we have heard on high. LINDÅS: Dei er heidra for lang og flott innsats i 4H. RANDI BJØRLO 4H Hordaland arrangerte plakettfest 17. november på Scandic hotell på Kokstad. Dette er ein avslutningsfest for dei som har fullført 4Hprogrammet. Det vil sei minst 7 år i 4H med aktivitet og gjennomført prosjekt, seier Turid S. Herland i 4H Hordaland. Seks av årets 51 plakettmottakarar kom frå Samhald II 4H på Lindås, og dette hadde ordførar Astrid Aarhus Byrknes merka seg. Ho tok turen til Kokstad for å overrekka plaketten personleg til medlemane frå hennar kommune. - Ein flott gest, seier Herland. Dei som kunne motta plakett for solid innsats i 4H, frå ordføraren var: Andreas Solvi Køhne, Cecilie Mangerøy Haukås, Marcus Neverdal, Audhild Hetlebakke, Alexander Fløholm Lygre og Tove Sellevold. PLAKETTFEST: Ordførar Astrid Aarhus Byrknes overrekte plakett til Andreas Solvi Køhne, Cecilie Mangerøy Haukås, Marcus Neverdal, Audhild Hetlebakke, Alexander Fløholm Lygre, Tove Sellevold. (Foto: Rita Fløholm) Jula 2012 OPNINGSTIDER Julafta stengt torsdag kl fredag kl lørdag kl Nyttårsafta kl Me ønskjer alle våre kundar ei riktig God jul! Knarvik - vis á vis Skysstasjonen Telefon Fax Gåvepapir og band er restavfall

20 20 Nyheiter Lørdag 22. desember 2012 EIN GOD PLASS: - Det er kjekt å koma hit på "Blåen" og få seg ein matbit og litt varme, seier Fritjof. Han er ofte innom og slår gjerne av ein triveleg prat med Svein, som her lagar klart bestikk til dagens middag. Med varmt hjarte og friskt mot LINDÅS: Ingen sel så mange lodd som han, eller tiggar så mykje mat for å gje vekk. Svein Monstad er ein skikkeleg eldsjel. RANDI BJØRLO Klokka er ikkje ti denne torsdagen når vi slepp inn på «Blåen» i Magnus Barfotsgate i Bergen. Innafor døra til dette lavterskeltilbodet i regi av Blå Kors og Kvite Band, møter vi seimaren Svein og sambuaren Laila, i lag med Kari frå Frekhaug som har kome eins ærend for å prata med nh sin usende. - Eg er her berre annakvar tirsdag, seier Kari som har 16 års fartstid. Svein har vore her kvar tirsdag og torsdag i 11 år, og har fått sambuaren Laila med seg også. Ho har jobb på kjøkenet og tar ofte med seg heimebakst. Eg vert varm i hjartet når gjestane kjem ut på kjøkenet og takkar for den gode maten, seier svenskfødde Laila. - Her kan vera opp til hundre til middag, og det vanlege er fisk om tirsdagen og kylling om torsdagen, seier Kari. Song og latter Dagleg leiar Tore Vindenes samlar dei gode hjelparane - han har 25 i talet, 10 av dei er her i dag - til GODE HJELPARAR: - Å gjera andre glad gir glede, seier dei gode hjelparane: Laila Peterson, Svein Monstad, dagleg leiar Tore Vindenes og Kari Mjåtveit. ein kort andakt før dørene vert opna. «Hver dag er en sjelden gave», syng dei og Svein sin stemme er tydeleg og klår over dei andre. - Læraren sa at eg ikkje kunne synga, så då let eg det vera. Men seinare byrja eg synga for sauene heime, og her har eg sunge mykje, seier han. Spøkefult legg han til; har du hørt songen «Flaug ein liten blåfugl rett i vindauga». Latteren rungar i lokalet. - Det er godt å le mykje, konkluderer dei når dørene vert opna, og dei første brukarane kjem. Eit viktig tilbod Eg har gått her i mange år, og trivst godt, og så er her god mat, seier Fritjof og legg frå seg den kvite stokken sin. Eg ser nesten ingen ting, og av og til føler eg at folk vil renna meg ned, seier han og slår av ein prat med Svein som så mange gonger før. Suveren loddseljar Svein er ein av eldsjelane her, og han er ein resar i å selja lodd, med sine 20 bøker til dei årlege vår- og haustmessene, seier Tore. Kari er snar med å fortelja at Svein og går til ein av matvarebutikkane i Knarvik og får varer som er i ferd med å gå ut på dato. Dei er velvillege og eining med meg i at det er synd det blir kasta så mykje mat, seier Svein. Han forstår seg lite på dei som MATPOSER: Yakhya Ndong frå Senegal har henta seg ein god matpose. - Eg sover mykje ute og har fått varme klede her og, seier han. snakkar om næringsmiddeltilsynet når ein veit at mange går i bosset og plukkar for å få seg noko å eta. - Det var tilfeldig at eg fann fram hit til Blå Kors, men no reiser eg frå Seim to gonger for veka fast. Det er kjekt å ha noko å gå til. Det har hjelpt meg, seier Svein Monstad og rullar bestikk inn i endå ein serviett.

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord Størst i Nordfjord Synsprøve Nr. 12 97. årgang Måløy, mandag 29. januar 2007 Løssalg kr. 15,- Tlf. 57 86 11 54 -Nordfjordeid Lise Igland Senneset frå Bremanger gjorde eit godt inntrykk på si første landslagssamling

Detaljer

Vil ha dei unge heim att

Vil ha dei unge heim att Mobil.: 900 70 530 Tysnes_kjoel_el_service@hotmail.com PANASONIC VARMEPUMPE Nordisk modell NE9JK frå kr. 19.500,- ferdig montert Alt innen VVS, vannboren varme, varmepumper og baderom. Avd. Hatlestrand

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 19 FEBRUAR 2009 NR 8 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Pussar støvet av bruplanane Brusamband over Rovdefjorden må kome før Hareid

Detaljer

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4.

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4. RYFYLKE lokalavis for indre Ryfylke Fredag 10. januar 2014 Nr. 3 Årgang 88 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Ser framover Leiar...blei ein realitet trass dystre spådommar...

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

«Å dele idéer, erfaringer og kunnskap er noe av det mest verdifulle som skjer i LLA-familien»

«Å dele idéer, erfaringer og kunnskap er noe av det mest verdifulle som skjer i LLA-familien» Eit utvalg gode idéar og eksempel frå lokalavisene og LLAs idé- og kunnskapsbank. 10 Gode avisidéar 3. kvartal 2010 16 REPORTASJE! JAN KUNNE NOTER Det var en fin artikkel dere hadde om Jan Danielsen i

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

God Jul. Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13. Julefeiring i ulike land Side 24-27. Lutefisk og lutefisksongen.

God Jul. Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13. Julefeiring i ulike land Side 24-27. Lutefisk og lutefisksongen. Jula 2012 8. årgang Laussal kr. 50,- God Jul Julefeiring i ulike land Side 24-27 Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13 Juleminne Side 6-8, 14-20 Lutefisk og lutefisksongen. Side

Detaljer

et privat forslag. Presidenten: Representanten May Hansen vil framsette Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig

et privat forslag. Presidenten: Representanten May Hansen vil framsette Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig 1748 6. feb. Riksrevisjonens undersøkelse av inntektssystemet for kommunene 2004 Møte fredag den 6. februar kl. 10 President: J ø r g e n K o s m o Dagsorden (nr. 47): 1. Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen

Detaljer

Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer

Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer Polio Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer Grande er en av svært få steder i Norge som har avtale om rehabilitering av poliorammede Poliorehabilitering

Detaljer

Erlend Eithun på Hågenstad Bruk A/S skjær mykje flott laftetømmer www.sag.no. Konferansen Skog og Tre 2010 s 12. Møre Tre A/S s 14-15

Erlend Eithun på Hågenstad Bruk A/S skjær mykje flott laftetømmer www.sag.no. Konferansen Skog og Tre 2010 s 12. Møre Tre A/S s 14-15 Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Organisasjonsnytt s 4-5 Medlemsbedriften Hågenstad Brug A/S s 6-9 Gamle tradisjonar inn i ei ny tid s 10-11 Konferansen Skog og Tre 2010 s 12 Møre Tre A/S s 14-15

Detaljer

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Helen Berg Bjarte Alnes Rigmor Einang Alnes Senter for omsorgsforskning Rapportserie nr. 3/2014 Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

Danset seg til Skottland. 23 elever ved Ørsta og Volda Ballettskule reiste i går til Skottland med forestillingen Lost in Norway.

Danset seg til Skottland. 23 elever ved Ørsta og Volda Ballettskule reiste i går til Skottland med forestillingen Lost in Norway. NA Næravisa Danset seg til Skottland 23 elever ved Ørsta og Volda Ballettskule reiste i går til Skottland med forestillingen Lost in Norway. Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 17 onsdag 11. oktober 2006.

Detaljer

Butikkgruppa. 1.- 4. juli. 23. juni 2010-20.000. Butikkope: torsdag 20 fredag 20 laurdag 18

Butikkgruppa. 1.- 4. juli. 23. juni 2010-20.000. Butikkope: torsdag 20 fredag 20 laurdag 18 Butikkgruppa 23. juni 2010-20.000 1.- 4. juli Telt i parken Hoppeslott - Radiobilbane Klovnen Fix Bacalaobuffet Gratis frukost i teltet Auksjon Vikingmarknad Seniordans Rulleskeiseløp Topptur til Melshornet

Detaljer

Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal

Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal B Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Nytt fra fylkeslagene s4 God Jul Program for årsmøtehelg 2012 s5 Årsmelding s 6-8 Medlemsbedriften Gryting Trelast

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

fokus tidende misjon nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri

fokus tidende misjon nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri fokus misjon s tidende nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri 4 10 12 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Ber helseministeren gripe inn. Økonomer avkler Konkurransetilsynet. Georg fra Moss tok folket med storm side 9. juni 2012

Ber helseministeren gripe inn. Økonomer avkler Konkurransetilsynet. Georg fra Moss tok folket med storm side 9. juni 2012 5Nr juni 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Økonomer avkler Konkurransetilsynet side 14-16 Georg fra Moss tok folket med storm side 9 Ber helseministeren gripe inn side 4-5 2 < TAXI

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

Forskerforum. Vi druknar i informasjon. Forskarane strevar med å sjå resultata for berre data. Side 12 17. tidsskrift for forskerforbundet

Forskerforum. Vi druknar i informasjon. Forskarane strevar med å sjå resultata for berre data. Side 12 17. tidsskrift for forskerforbundet Forskerforum DESEMBER 2014 NUMMER 10 ÅRGANG 46 tidsskrift for forskerforbundet Vi druknar i informasjon Forskarane strevar med å sjå resultata for berre data. Side 12 17 LEDER Øyeblikkets tyranni Kommer

Detaljer

Skoddefri hytte på Austlandet Vel 2 timar frå Fosnavåg (år 2012) Det beste i livet er GRATIS! 3. september 2008. Opplag 20.000.

Skoddefri hytte på Austlandet Vel 2 timar frå Fosnavåg (år 2012) Det beste i livet er GRATIS! 3. september 2008. Opplag 20.000. Antall mnd: 36 Månedspris: 500,- Kredittkjøpspris: 17.764,- Distriktet sin einaste Expert-butikker finn du i Ulsteinvik og Fosnavåg INFORMASJON FINANSIERING 9 MND. UTSETTELSE Din lokale forhandler finner

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 07 24 «Arbeidstilsynet arbeider for eit godt arbeidsliv.

Detaljer

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 TØFT, MEN VERDT DET Trine Lise med hjerte for fostermor s 12 TOMMY SVINDAL LARSEN VENTER PÅ FOSTERBARN s 04 Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 02 LEDER Innhold 03 IKKE alle BaRN KaN bo hjemme I Norge

Detaljer

Valde Espetveit framføre Dubai sjå side 26

Valde Espetveit framføre Dubai sjå side 26 nr. 5 Desember 2009 1. årgang nr. 5 Desember 2009 1. årgang B Y G D E B L A D F O R D A L S T R O K A I N N A N F O R P A P I R U T G Å V E Driv eiga forretning i heimbygda sjå side 12 Valde Espetveit

Detaljer

I morgen inviterer The Burlington Arms i Skien til oktoberfest. - Her blir det et ni manns stort tyrolerorkester,

I morgen inviterer The Burlington Arms i Skien til oktoberfest. - Her blir det et ni manns stort tyrolerorkester, 64 NYE GAMLE MØBLER: Espen Bratthammer og Yvonne Svendsen på The Burlington Arms er fornøyde med at de har fått tak i «nye» stilriktige møbler til puben. - Møblene er nesten 100 år gamle, forteller Bratthammer

Detaljer

Filmskred 300,- 10 stk. kr. 1000-vis. 1000-vis av brukte DVD-filmer. Det beste i livet er GRATIS! 8. oktober 2008. Opplag 20.000

Filmskred 300,- 10 stk. kr. 1000-vis. 1000-vis av brukte DVD-filmer. Det beste i livet er GRATIS! 8. oktober 2008. Opplag 20.000 Antall mnd: 36 Månedspris: 500,- Kredittkjøpspris: 17.764,- Distriktet sin einaste Expert-butikker finn du i Ulsteinvik og Fosnavåg INFORMASJON FINANSIERING 9 MND. UTSETTELSE Din lokale forhandler finner

Detaljer

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 ~ laussal kr 20.- ~ Sykkelgruppa i IF Klypetussen er i god vekst, her representert ved 3 av medlemmene: Rune Ramsvik, Trond Austrheim og Dagfinn Garnes Johnsen,

Detaljer