Не биди пречка -патеката е за мечка

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Не биди пречка -патеката е за мечка"

Transkript

1 Пилот-проект Заштита на кафеавата мечка (Проектна активност за подигнување на јавната свест кај децата од постарата предучилишна возраст од 4,5-6 години за учебната 2009/2010) Градинка МАЈСКИ ЦВЕТ Објект ТАФТАЛИЏЕ Не биди пречка -патеката е за мечка

2 Пилот-проектот е изработен во рамките на проектот за развој на национална еколошка мрежа во Република Македонија (МАК-НЕН), кој го спроведува Македонското еколошко друштво (МЕД) и Европскиот центар за заштита на природата (ECNC) во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање од Република Македонија. Проектот е финансиран од BBI Matra фондот од холандското Министерство за земјоделство, природа и безбедност на храната и Министерството за надворешни работи. M E D M E Y european centre for nature conservation

3 Пилот-проект за подигнување на јавната свест кај децата од предучилишна возраст Заштита на кафеавата мечка Градинката "Мајски Цвет" во соработка со Македонското еколошко друштво (МЕД) од Скопје, во периодот од септември 2009 до април 2010 година беше дел од проектот "Развој на Национална еколошка мрежа во Република Македонија (МАК-НЕН)". Главното мото на проектот е Не биди пречка - патеката е за мечка, што асоцира на главната цел на проектот: да се развие еколошка мрежа на ниво на Република Македонија преку идентифкација на еколошките коридори за крупните ѕверови, со посебен фокус на кафеавата мечка (Ursus arctos). Една од компонентите на овој проект, е и реализација на пилот-проект за подигнување на јавната свест кај децата од предучилишна возраст насловен kako Заштита на кафеавата мечка. За оваа компонента беше избрана градинката "Мајски Цвет", како една од најстарите градинки во Скопје, која воедно има долгогодишно искуство во спроведување на проекти со децата од различни области. Со проектните активности беа опфатени околу 60 деца од постарата предучилишна возраст од 4,5-6 години. Основни цели на пилот-проектот беа: - да се развие интерес кај децата за живиот свет на планините во Македонија и конкретно за кафеавата мечка; - да се стекнат елементарни сознанија за карактеристиките на кафеавата мечка; - да се развие грижлив однос на децата кон кафеавата мечка и кон преостанатиот жив свет; - да се согледа влијанието на човекот врз природата, односно позитивните и негативните промени што настануваат како резултат на човековата активност и влијанието врз кафеавата мечка; и - да се разбере потребата за движење на мечката и да се добие претстава за "зелените мостови". Во понатамошниот текст детално се разработени реализираните активности во рамките на проектот, претставени по месеци, како и развојните задачи за постарата предучилишна возраст реализирани со проектот. Цениме дека успеавме да ја оствариме нашата поставена цел, а тоа е децата да имаат основни сознанија за животот на кафеавата мечка, нејзиното живеалиште и да ја сфатат и разберат нејзината потреба од движење односно да стекнат претстава за зелените мостови.. 1

4 Реализирани активности Септември изработен план на активности меѓу директорката, психологот и воспитувачите и истиот е усогласен со активностите на МЕД (Македонско еколошко друштво) Октомври Тема на месецот: "Како се храниме" Во рамките на Детската недела проектот беше започнат со следниве активности: - Заштита на кафеавата мечка; презентација од МЕД; запознавање на основните белези и карактеристики на кафеавата мечка и нејзино претставување како "личност" со свое однесување, навики, потреби и чувства - Посета на Зоолошката градина во Скопје, посебно запознавање со кафеавите мечки - Моделирање мечиња од глиномол и пластелин, цртање мечиња - Избирање на храната за мечињата, селектирање по годишни времиња - Обработка на сликовницата "Лакомото мече" - Запознавање со патот на храната кај мечките - Запознавање со начините на движење на мечката - Подвижна игра "Медо и пчелите", "Мали мечиња", "Мечката спанка" - Стихотворба "Зошто плаче мечето", "Болното мече" - Песна "Горе во горите" - Цртаме "Мечките во нашата зоолошка" 2

5 Ноември Не биди пречка -патеката е за мечка Тема на месецот: "Мојата татковина Македонија се вика" Месецот Ноември беше обележан со следните активности: - Каде живеат мечките (разговор, прашања, одговори) - Нијансирање на кафеавата боја, препознавање на планините на карта, "читање" на симболот на кафеавата боја на географска карта - "Колку планини и се потребни на една мечка и зошто"- проблемска ситуација - "Колку високо одат мечките во планините и зошто" проблемска ситуација - Обработка на народни приказни "Старец и мечка", "Баба меца и кума лиса" - Обработка на гатанки и поговорки поврзани со мечката - Обележување на карта каде има мечки - Што е тоа национален парк - Подвижна игра "Меца и пчелите" Декември Тема на месецот: "Земјата - дел од вселената" Активности поврзани со проектната активност: - Годишните времиња и однесувањето на мечката - Ѕвездите и мечките /Голема и Мала мечка/ - Предците на мечките - Куклена претстава "Новогодишни желби" - Активности со МЕД, сложувалки, откривалки, квиз - Подвижна игра "По трагата" 3

6 Јануари Тема на месецот: "Животните низ приказните" Активности поврзани со проектната активност: - Стихотворба "Сонот на меца" - Мечката и годишните времиња - Мечката и нејзините шумски пријатели - Мечката и нејзините роднини - Пронаоѓање на разлики и сличности меѓу човекот и мечката Февруари Тема на месецот: "Млади научници" Активности поврзани со проектната активност: - Песна "Мече" - Колаж на тема "Мечката во пештера" - Посета на Природно-научниот музеј во Скопје - Проблем-ситуација "Од што зависи опстанокот на мечката" - Проблем-ситуација "Зошто на мечката и се потребни вода, светлина и топлина" - Обработка на приказната "Праведните мечиња" - Цртање, моделирање на семејствата и случките поврзани со праведните мечиња 4

7 Март Тема на месецот: "Колку е убаво да се патува" Активности поврзани со проектната активност: - Кој сè се движи по патот - Многу планини и многу патишта - Проблем-ситуација "Патот на мечката" - Барање решенија за слободно движење на мечињата и децата - Изработка на знаци за мечката - Доврши ја реченицата "Мечињата одат на забава... " - Каширање, правење макета со која го претставуваме решението за премин преку патиштата - Обработка на сликовницата "Храброто мече" Април Тема на месецот: "Убавата пролет" Активности поврзани со проектната активност: - Посета на Зоолошката градина во Скопје - Завршна презентација на проектот во градинката "Мајски Цвет" 5

8 РАЗВОЈНИ ЗАДАЧИ ЗА ПОСТАРАТА ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ РЕАЛИЗИРАНИ СО ПРОЕКТОТ Емоционален развој Јакнење на довербата во себе и во другите луѓе; Облагородување со позитивни емоции; Поттикнување на детето за надминување на ирационални стравови; Збогатување и облагородување на детскиот емотивен свет и имагинацијата; Развивање на свеста за негативни емоции кај луѓето и животните и нивно препознавање. Моторички развој Збогатување на сетилните искуства со допирање различни материјали; Оспособување за именување на различни вкусови; Оспособување за препознавање и именување мириси; Усовршување на функцијата на сетилото за вид; Оспособување за разликување различни шумови, звуци и гласови; Усовршување на координацијата на локомоторниот систем; Подобрување на способноста за ориентирање во просторот; Оспособување за координирано движење; Создавање навика кај детето да биде внимателно; Усвојување на знаења за тоа кои места се опасни и како треба да се однесува во случај на опасност. Комуникација и творештво Развивање на способностите за комуникација; Оспособување за собирање и давање информации во комуникација со други луѓе; Негување на култура во говорната комуникација; Развивање вештини за договарање и соработување со врсниците; Спознавање на текст/книга како извор на информации; Поттикнување на способноста за елементарно оценување на карактеристиките на јунаците од уметничките дела и вреднување на нивните постапки; Оспособување за формирање зборови кои означуваат множина, деминутиви и аугментативи, за менување на зборовите и нивно усогласување на глаголите по време и поврзување во реченици; Одвикнување на децата од користење на не литературни зборови; Навикнување на детето да се изразува јасно и со правилно составени реченици, со правилен изговор и акцент; Развивање на способноста за поврзано раскажување по доживување; Развивање на способноста за прераскажување; 6

9 Развивање на чувство за ритам; Развивање на навики за култивирано пеење; Препознавање на карактерот и видот на музиката; Оспособување на детето со движења да го изразува регистарот високо и ниско и темпото брзо и бавно; Негување и развивање на фокусирано внимание и љубопитност; Поттикнување на самостојно ликовно изразување; Развивање способности за перцепирање и разликување на боите; Негување на осетливоста за тродимензионалноста во просторот стекната преку различни игри и конструктивни активности; Збогатување на сензорно-перцептивните искуства; Оспособување за вертикално поставување на фигурите и конструкција во просторот; Развивање на ситната мускулатура на дланката, координација око-рака; Усовршување на способноста за моделирање на различни форми; Оспособување за соработка со други деца во изработка на колективна ликовна творба; Развивање способности за фокусирано набљудување на предметите и нивните карактеристики; Збогатување на детското искуство од непосредната средина, стекнато преку активирање на сите сетила на детето; Оспособување за поцелосно прикажување на предметите и објектите од непосредната околина, со детали; Поттикнување на самостојноста на ликовното изразување. Интелектуален развој Развивање на мисловните процеси: анализа, синтеза, воопштување; Оспособување за откривање и користење на различни можности за решавање проблеми; Оспособување за издвојување на карактеристични својства на предметите и појавите и споредување според тие својства; Користење на соодветна терминологија при опишување на настаните со различна временска определеност; Препознавање на бројките од 1 до 5; Оспособување на детето да поврзува множества со исто толку елементи со броевите од 1 до 5; Формирање на множества до 5 елементи според дадена карактеристика; Проценување и споредување на димензии искажани со нестандардни односно стандардни мерки. Природа и општество Запознавање со основните карактеристики на овошјето и растенијата (посебен акцент на растенија кои се дел од исхраната на мечката и човекот) ; Запознавање со животниот циклус кај животните (мечката) ; Запознавање со животната средина на кафеавата мечка и нејзините живеалишта; Запознавање со начинот на живот на кафеавата мечка во различни годишни времиња; 7

10 Запознавање со односот и грижата на човекот кон кафеавата мечка; Осознавање дека и мечките се грижат за својата хигиена; Осознавање на основните карактеристики разлики и сличности меѓу кафеавата мечка, другите мечки во светот и луѓето; Запознавање со односот и грижата на човекот кон кафеавата мечка. 8

11 ЗАКЛУЧОК Цениме дека успеавме да ја оствариме нашата поставена цел, а тоа е децата да имаат основни сознанија за животот на кафеавата мечка, нејзиното живеалиште и да ја сфатат и разберат нејзината потреба од движење. За таа цел, за да можат децата да ја доживеат и да ја сфатат мечката како дел од нашиот жив свет, како дел од нашите планини, како дел од нашата природа и пред сè, како дел од нашата татковина, се обидовме мечката да им ја претставиме како животно со свои потреби и чувства. Сметавме дека мечката најпрвин треба да ја доживеат како нешто многу блиско до себе, за потоа полека низ предвидените активности да се насочиме кон една од нејзините основни потреби, а тоа е потребата за движење, и тоа не само да успеат да го прифатат тоа, туку и да нудат решенија во таа насока и пред сè, решенијата да произлегуваат од самите деца за да можат и да бидат прифатени од нив самите. Со оглед на тоа дека при решавањето на завршната проблемска ситуација "Како можат малите мечиња безбедно да поминуваат преку улица" ги добивме, меѓу другите, и следните одговори, како на пример: "Да се стави семафор на улицата" или "Чичкото шумар да ја чува мечката и да викне полиција кога ќе доаѓа на улица" и секако "Да се направи мост". Во оној момент кога го добивме одговорот "Да се направи мост", почнавме подетално да размислуваме за нашиот мост како да го обоиме... и успеавме да дојдеме до една од основните цели на нашиот проект - стекнување претстава за зелените мостови. Цениме дека децата сега знаат многу повеќе за кафеавата мечка отколку пред почнувањето на проектот (а и ние исто така), и не само што подобро ја познаваат мечката, туку и ја почитуваат како живо суштество заедно со нејзините основни потреби и права. За реализација на сите активности ни помогна и дружењето со членовите на Македонското еколошко друштво (МЕД), посетата на Зоолошката градина, Природонаучниот музеј и активностите поврзани со кафеавата мечка кои ги реализиравме од септември 2009 година до април 2010 година. Изработил: Стручниот тим на Градинката "МАЈСКИ ЦВЕТ" Објект "ТАФТАЛИЏЕ" 9

12 Општи карактеристики за кафеавата мечка (Ursus arctor) Надворешен изглед Должина на тело: cm Висина на раменици: cm Должина на опаш: 6-14 cm Тежина: kg Кафеавите мечки имаат густо крзно со варијации на кремасто, кафеаво и црно или комбинации од овие бои. Како и останатите мечки, и овие можат подолго време да стојат на задните нозе. Над рамениците имаат голема грпка составена од мускул по која се разликуваат од останатите видови. Канџите на кафеавата мечка се долги до 15 сантиметри кои не се повлекуваат и мечките ги користат најмногу за копање. Мажјаците се 38-50% поголеми од женките. Должината изнесува 1,7 до 2,8 метри. Кафеавата мечка е најраспространет вид од фамилијата на мечки. Има масивна глава со издаден нос, округли и мали уши, мали очи, кратка опашка и масивно тело. Живее на планините покриени со големи шуми, но денес се среќава само во некои области, како што се Пиринеите, Алпите, Карпатите и на Татрите. Најголемата регистрирана мечка е Кодиак, тешка над 1100 кг. Мечките кои живеат во зоолошките градини најчесто се потешки од мечките во дивината, поради редовната исхрана и ограниченото движење. И покрај нивната масивност, овие мечки можат да трчаат со брзина од 56 километри на час. Кафеавата мечка е ноќно животно. За време на летото тие акумулираат до 180 kg масти, кои ги користат за да ја преживеат зимата. 10

13 Исхрана Тие се омнивори (сештојади) и се хранат претежно со растенија, вклучувајќи корења, фиданки, габи, но и риби, инсекти и мали цицачи. И покрај нивната репутација, кафеавите мечки не се вистински карнивори, бидејќи во некои случаи дури 90% од исхраната отпаѓа на храна од растително потекло. Сакаат мед, па затоа често се случува да ги уништуваат пчелните гнезда додека дебелото крзно ги штити од пчелните убоди. Кога ловат, ги употребуваат очниците за да го убијат пленот. Се случува да ловат елени, бизони, лос, но секогаш одбираат млади животни. Во ретки случаи, мечката употребува удар со шепата, со што го крши вратот на пленот. Понекогаш ја употребуваат својата големина за да го одземат уловениот плен на волци, црни мечки или пуми. Хибернација Хибернација или зимски сон е состојба на успорување на метаболизмот и ниска телесна температура кај одредени животни за време на зимата. Во хибернатори спаѓаат поголем број крзнени животни и мал број цицачи. На цицачите како мечката само малку им е снижена телесната температура се будат лесно и не се сметаат за вистински хибернатори. Многу мечки, а посебно оние кои живеат во ладните подрачја, зимата ја поминуваат во состојба на мирување. Периодот од ноември до март го минуваат во нивните скривалишта (дувла), во состојба на зимски сон. Тогаш се повлекуваат во подготвеното дувло и трошат енергија од залихите на поткожното масно ткиво. Во доцна есен, кафеавата мечка која наталожила доволно масно ткиво преспива период од 3-7 месеци. Дувлото го прави под паднатите дрвја, во подземните јами или во шуплините на карпите. Во јужните подрачја (Хрватска, Македонија, Шпанија) некои мечки можат да останат активни и преку целата година. 11

14 Репродукција Сезоната за парење трае од мај до почеток на јули. Кафеавите мечки се моногамни на краток период, односно остануваат ва пар неколку дена или неколку недели за време на сезоната за парење. Женките достигнуваат сексуална зрелост на 5-7 години. Мажјаците не се парат додека не станат доволно силни за да можат успешно да се натпреваруваат со другите мажјаци. По бременост од 194 до 278 дена женките раѓаат 2 до 5 мали мечиња. Малечките обично се раѓаат во јануари. Малите мечиња се слепи, без заби, без крзно и тежат околу 1 кг. По раѓањето се хранат со мајчино млеко. Тие остануваат со мајката 2 до 4 години, и за тоа време учат како да наоѓаат храна, како да ловат и како да се бранат. Младите учат имитирајќи го однесувањето на мајката. Заштитен вид Кафеавата мечка порано ја населувала скоро цела Европа. Но, со растење на густината на човековата популација, земјоделските активности и сечењето на шумите, а и со интензивното ловење, кафеавата мечка е исчезната од многу места. Денес вкупниот број на мечки во Европа се проценува на околу единки. Кафеавата мечка е ретка во Централна Европа и затоа е заштитена со закон. На просторите на јужнословенските земји кафеавата мечка живее само во планинските подрачја на Балканот и е загрозен вид. Главна причина за намалување на нивниот број е неконтролиран лов и намалување на териториите на нивните природни живеалишта. Во Македонија кафеавата мечка, како и во другите европски земји, се соочува со опасноста од целосно нејзино исчезнување. Нејзиното живеалиште - шумите стануваат сè позагрозени, а со тоа и самата мечка. Застапена е во трите национални паркови, но нејзиниот број и понатаму се намалува. Мечките во Македонија се заштитен вид. Забрана за нивен лов постои од 1996 година, кога е евидентирано нагло опаѓање на бројот на примероци од ова животно. Според податоците од Сојузот на ловџиите, во земјава се регистрирани околу 160 мечки. Ги среќаваме во националните паркови Галичица, Маврово и Пелистер и во околината на резервоарот Јасен. Кафеавата мечка е заштитен знак на националниот парк Пелистер. Обожување на мечката Кај многу народи на Балканот, во Азија и кај Индијанците во Северна Америка, мечката била сметана за предок на човекот или див човек, па дури и обожувана како бог. Поради сличноста во движењето кога мечката оди исправена на задните нозе, Гасконците ги нарекуваат lou Moussu господинот. Еден од најстарите знаци за обожување на мечките го среќаваме во близина на пештерата Ласко (Франција). На ова место бил пронајден гроб на неандерталец 12

15 стар години. Во гробот освен останките од неандерталецот биле пронајдени и останки од кафеава мечка. Во пештерата Шове (Франција) се пронајдени повеќе черепи од кафеава мечка распоредени во круг, со еден од нив поставен на карпа во средината. Во Монтеспан (Франција) пронајдена е глинена статуа на мечка која датира од пред години. Слични ритуали во кои учество земале мечките се пронајдени и во други делови на Франција и Баскија. Мечката била сметана за симбол на воскреснувањето и на плодноста. Во Македонски Брод е пронајдена скулптура во облик на мечка. Истражувачите од центарот за карпеста уметност укажуваат дека се работи за скулптура од периодот на неолитот. Во околината на Виница и други краишта се откриени бројни минијатурни теракоти со претстава на мечиња како гробен материјал како гробен материјал од овој период. Мечката е животно кое многу често се среќава во македонските напорни приказни и басни, заедно со волкот, лисицата, зајакот, магарето... Историјат и бројност на мечки во зоолошката градина во Скопје Животниот век на кафеавата мечка во природата изнесува 25 години. Мечките што живеат во зоолошките градини не значи дека имаат пократок животен век. За ова доказ се и мечките од Зоолошката градина во Скопје, каде моментално живеат 6 мечки, од кои пет се мажјаци, а една е женка. Мечките се на различна возраст. Најстарата мечка е 28 години и се вика Марко. Марко потекнува од островот (резерват) Бриони во Хрватска и тука е донесен на возраст од 1 година. Следни по старост се Мартин и Мартина кои имаат по 6 години и се брат и сестра. Во зоолошката градина во Скопје се донесени од страна на граѓани кои ги нашле изгубени во шума на границата помеѓу Македонија и Србија на планината Скопска Црна Гора. Мечето Столе е на возраст од 3 години и во Зоолошката градина е донесено од страна на шумари кои го пронашле на планината Кораб. Последни и најмлади се двете братчиња Бим и Бум кои се на возраст од 2 годин, донесени од планината Јабланица, исто така, изгубени и осамени во шума. За мечките моментално се градат нови живеалишта, а старите се реновираат со нови пештери и базени. На тој начин мечињата од скопската зоолошка градина ќе имаат простор од околу m 2 површина за живеење. 13

Матрица претставува правоаголна или квадратна шема од броеви и се запишува: Ред 1

Матрица претставува правоаголна или квадратна шема од броеви и се запишува: Ред 1 Матрици и математички операции со матрици Матрица претставува правоаголна или квадратна шема од броеви и се запишува: Колона Ред [] = Секој член или елемент од матрицата е обележан со индекси, на пр. а,

Detaljer

УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ БИТОЛА ОТСЕК ЗА СООБРАЌАЈ И ТРАНСПОРТ

УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ БИТОЛА ОТСЕК ЗА СООБРАЌАЈ И ТРАНСПОРТ ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ НА РМ КАМПАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА ПОЧИТУВАЈ ГИ ПРАВИЛАТА, ПОЧИТУВАЈ ГО ЖИВОТОТ УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ТЕХНИЧКИ

Detaljer

VODI^ ZA ORGANSKO PROIZVODSTVO NA SOJA Prof. d-r Qup~o MIHAJLOV

VODI^ ZA ORGANSKO PROIZVODSTVO NA SOJA Prof. d-r Qup~o MIHAJLOV VODI^ ZA ORGANSKO PROIZVODSTVO NA SOJA Prof. d-r Qup~o MIHAJLOV 1 Izdava~: Ministerstvo za zemjodelstvo, {umarstvo i vodostopanstvo - Skopje i 2-ri Avgust - [tip Lektor: Danica Gavrilova Pe~ati: 2-ri Avgust

Detaljer

Туризам, принципи и практика. Доц. д-р Сашко Граматниковски M-р Марина Стојмирова

Туризам, принципи и практика. Доц. д-р Сашко Граматниковски M-р Марина Стојмирова Туризам, принципи и практика 1 Доц. д-р Сашко Граматниковски M-р Марина Стојмирова 1 ТУРИЗМОТ КАКО СЛОЖЕНА ОПШТЕСТВЕНА, ЕКОНОМСКА И ПРОСТОРНА ПОЈАВА ТУРИЗМОЛОГИЈА, НАУКА ЗА ТУРИЗМОТ 1975 година - Белград

Detaljer

Модернистички пристап-маршал Маклуан

Модернистички пристап-маршал Маклуан Семинарска работа на тема: Модернистички пристап-маршал Маклуан изработил: ментор : www.maturskiradovi.net Содржина: Вовед...3 Медуиумот е порака...6 Ладни и топли медиуми...7 Телевизијата како ладен медиум...8

Detaljer

КОНТРОВЕРЗИИ ЗА ВЛАДИНИОТ ПРОЕКТ КОМПЈУТЕР ЗА СЕКОЕ ДЕТЕ

КОНТРОВЕРЗИИ ЗА ВЛАДИНИОТ ПРОЕКТ КОМПЈУТЕР ЗА СЕКОЕ ДЕТЕ КОНТРОВЕРЗИИ ЗА ВЛАДИНИОТ ПРОЕКТ КОМПЈУТЕР ЗА СЕКОЕ ДЕТЕ Едни за порно, други за поарно И да ги фатам тие што кршат, не можам да ги избркам бидејќи средното е задолжително. Ако ги казнам, родителите ќе

Detaljer

Текстот е извадок од ТРЕТ национален план за климатски промени :

Текстот е извадок од ТРЕТ национален план за климатски промени : Текстот е извадок од ТРЕТ национален план за климатски промени : CIP - Каталогизација во публикација Национална и универзитетска библиотека Св. Климент Охридски, Скопје 551.583(497.7) ТРЕТ национален план

Detaljer

Осигурување. Детеминирање на осигурувањето. Асс М р Христина Танеска

Осигурување. Детеминирање на осигурувањето. Асс М р Христина Танеска Осигурување Детеминирање на осигурувањето Асс М р Христина Танеска Литература: Фотов Р.: Осигурување, УТМС, 2011 Кочовиќ Ј., Шулејиќ П., Ракоњац Антиќ Т.: Осигурање, Економски факултет, Београд, 2010 Во

Detaljer

ANTI-AGING = БАВНО ДА СТАРЕЕМЕ

ANTI-AGING = БАВНО ДА СТАРЕЕМЕ ANTI-AGING = БАВНО ДА СТАРЕЕМЕ Стареењето е навика која еден зафатен човек воопшто не може да си ја дозволи. Андре Мороа, писател Современото општество станува сî повозрасно. Според статистиката, мажите

Detaljer

Обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност во руралните средини во Република Македонија

Обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност во руралните средини во Република Македонија Центар за Промоција на Одржливи земјоделски практики и рурален развој Обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност во руралните средини во Република Македонија Проектот, Промотивна кампања за користење

Detaljer

БИОМОЛЕКУЛИ НУКЛЕИНСКИ КИСЕЛИНИ. III ДЕЛ 2016 НАТАША РИСТОВСКА ИНСТИТУТ ПО ХЕМИЈА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ, СКОПЈЕ

БИОМОЛЕКУЛИ НУКЛЕИНСКИ КИСЕЛИНИ. III ДЕЛ 2016 НАТАША РИСТОВСКА ИНСТИТУТ ПО ХЕМИЈА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ, СКОПЈЕ БИОМОЛЕКУЛИ НУКЛЕИНСКИ КИСЕЛИНИ. III ДЕЛ 2016 НАТАША РИСТОВСКА ИНСТИТУТ ПО ХЕМИЈА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ, СКОПЈЕ НУКЛЕИНСКИ КИСЕЛИНИ И НАСЛЕДНОСТ НУКЛЕИНСКИ КИСЕЛИНИ И НАСЛЕДНОСТ Генетските информации

Detaljer

ДОЈРАН. ОПШТИНА ДОЈРАН Бр.01

ДОЈРАН. ОПШТИНА ДОЈРАН Бр.01 ДОЈРАН ОПШТИНА ДОЈРАН Бр.01 2009 2010 Обраќање Почитувани граѓани, Во недостаток на општинско јавно гласило ќе се обидеме со овој билтен да ги прикажеме активностите што се одвиваа во нашата општина последните

Detaljer

Масло за 4-тактни мотори. Стапете во контакт со Информативниот центар за отрови

Масло за 4-тактни мотори. Стапете во контакт со Информативниот центар за отрови БЕЗБЕДНОСЕН ЛИСТ 1. ИМЕ НА ПРОИЗВОДОТ И КОМПАНИЈАТА Трговско име Husqvarna 4T 10W/40 Број на производот 531 00 92-85 (1.4L) Примена Масло за 4-тактни мотори Снабдувач Husqvarna AB Адреса SE 561 82 Huskvarna

Detaljer

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ТРЕТ НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ Декември 2013 i ii Листа на експерти: Kоординација на процесот за изработка

Detaljer

Осигурување. Логистика. Асс М р Христина Танеска

Осигурување. Логистика. Асс М р Христина Танеска Осигурување Логистика Асс М р Христина Танеска Поим за логистика Логистиката е активност која се занимава со надминување на просторот и времето по најниска цена. Таа претставува кружен процес од набавка

Detaljer

ВОДИЧ ЗА ПРИВАТНИТЕ АГЕНЦИИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ Регулатива, мониторинг и примена

ВОДИЧ ЗА ПРИВАТНИТЕ АГЕНЦИИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ Регулатива, мониторинг и примена ВОДИЧ ЗА ПРИВАТНИТЕ АГЕНЦИИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ Регулатива, мониторинг и примена 1 Оддел за квалификации и вработливост (EMP/SKILLS) Специјална акциона програма за борба против принудната работа (ДЕКЛАРАЦИЈА)

Detaljer

Алкини АЛКИНИ. Органска хемија применета во фармација Институт за применета хемија и фармацевтски анализи Фармацевтски факултет, УКИМ, Скопје

Алкини АЛКИНИ. Органска хемија применета во фармација Институт за применета хемија и фармацевтски анализи Фармацевтски факултет, УКИМ, Скопје АЛКИНИ Електронска структура на алкините; Примена; Номенклатура; Киселост на алкините; Добивање на алкини; Реакции на алкини: редукција, хидрохалогенација, хидратација, халогенирање, озонолиза и алкилирање;

Detaljer

Samsung каталог. проектори. дигитални рамки за слики. HDTV монитори

Samsung каталог. проектори. дигитални рамки за слики. HDTV монитори проектори Samsung каталог дигитални рамки за слики HDTV монитори Според истражувањето на агенцијата CONTEXT BNA Samsung е бр.1 производител на монитори во светот. 2. Прозорец во светот SyncMaster HDTV

Detaljer

Корисничко упатство. Контакт телефон: 02/15-600

Корисничко упатство. Контакт телефон: 02/15-600 Корисничко упатство www.nlbtb.com.mk Контакт телефон: 02/15-600 Брза навигација низ упатството Креирање на корисничко име на НЛБ Kлик Активација на корисничко име на НЛБ Kлик Плаќање преку НЛБ Kлик Грешки

Detaljer

Упатство за користење на програмата. oxpriemen

Упатство за користење на програмата. oxpriemen Упатство за користење на програмата oxpriemen Јуни, 2009 Содржина: 1. Начин на работа ------------------------------------------------------------------------------ 5 1.1. Работа за администратор------------------------------------------------------------

Detaljer

Приемник кој вe воведува во новиот свет на HD резолуција УПАТСТВО. ЗА ДИГАТЕЛЕН САТЕЛИТСКИ ПРИЕМНИК hd dvb-s2

Приемник кој вe воведува во новиот свет на HD резолуција УПАТСТВО. ЗА ДИГАТЕЛЕН САТЕЛИТСКИ ПРИЕМНИК hd dvb-s2 Приемник кој вe воведува во новиот свет на HD резолуција УПАТСТВО ЗА ДИГАТЕЛЕН САТЕЛИТСКИ ПРИЕМНИК hd dvb-s2 Содржина 1 Општи мерки на безбедност... 4 1.1 Опасности... 4 1.2 Предупредувања... 4 1.3 Напомени...

Detaljer

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 44.

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 44. НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА Среда, 22 јануари 1964 БЕЛГРАД БРОЈ 4 ГОД. XX 43. Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија,

Detaljer

Искористете го животот до максимум. Добредојдовте во светот на KIA.

Искористете го животот до максимум. Добредојдовте во светот на KIA. Новиот Животот е спектакуларен, живописен, непредвидлив и возбудлив од сите можни аспекти. Што и да се случи, каде и да одите и што и да откриете, Kia е со вас. Искористете го животот до максимум. Добредојдовте

Detaljer

Обнова на возниот парк и искуство со новите автобуси на ЈСП СКОПЈЕ. Чалоски Марко, дипл.маш.инж. Скопје,

Обнова на возниот парк и искуство со новите автобуси на ЈСП СКОПЈЕ. Чалоски Марко, дипл.маш.инж. Скопје, Обнова на возниот парк и искуство со новите автобуси на ЈСП СКОПЈЕ Чалоски Марко, дипл.маш.инж. Скопје, 17.09.2012 ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ (ЈСП СКОПЈЕ) ЈСП СКОПЈЕ е претпријатие од јавен

Detaljer

PROMOTIVNI PROIZVODI

PROMOTIVNI PROIZVODI PROMOTIVNI PROIZVODI Чадори ЧАДОР M-45188 - автоматско отварање - 8 панели - пластична рачка - ø 85 cm - цена со ддв: 190 ден. DONALD R-31116 - автоматско отварање - 8 панели - пластична рачка - ø 96x83см

Detaljer

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. Вторник, 22 февруари 2000 Скопје. а) Моторни бензини. в) Масло за горење - екстра лесно (ЕЛ)

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. Вторник, 22 февруари 2000 Скопје. а) Моторни бензини. в) Масло за горење - екстра лесно (ЕЛ) СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Службен весник на Република Македонија" излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Вторник, 22 февруари 2000 Скопје Број 14 Год. LVI Аконтацијата за 2000година

Detaljer

УКАЗ ЗАКОН ЗИ.

УКАЗ ЗАКОН ЗИ. СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски Јазик. - Огласи според тарифата - Жиро сметка кај Службата на општественото

Detaljer

(upublisert, april 2007) (необјављена песма, април 2007)

(upublisert, april 2007) (необјављена песма, април 2007) (Et blad) Jeg er et tre lyden du hører forteller deg at jeg står og gror jeg sprang gjennom stammen og ut roten var det livet jeg ikke kunne si du hører at jeg tenker med ord at jeg blir til et menneske

Detaljer

ZA SVIKUVAWE NA 17 TO GODI{NO SOBRANIE NA AKCIONERITE NA SKOPSKI PAZAR A.D. SO PREDLOG NA DNEVEN RED

ZA SVIKUVAWE NA 17 TO GODI{NO SOBRANIE NA AKCIONERITE NA SKOPSKI PAZAR A.D. SO PREDLOG NA DNEVEN RED Skopski pazar A.D. vo privatna sopstvenost za uslugi vo prometot i trgovija izvoz uvoz Br. 02-304/22- / 02.04.2014 god. Sk o p je Vrz osnova na ~len 384, 387 i 388 od Zakonot za trgovskite dru[tva Upravniot

Detaljer

ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД

ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД МИНИСТАРСВО ПРОСВЕТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА МАШИНСКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ XIX РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА МАШИНСКИХ ШКОЛА Ниш -. 0. 011. ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД ПОДРУЧЈЕ РАДА: МАШИНСТВО И ОБРАДА

Detaljer

Предмет: I - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ

Предмет: I - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ Дел.број 02-946 Датум 23.11.2015. Предмет: I - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ Обавештавамо понуђаче да је конкурсна документација за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ

Detaljer

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, доноси следећу:

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, доноси следећу: Посл.бр. 10-25/16/5 дн 09.12.2016. године Н основу члн 108. Зкон о јвним нбвкм директор Дом здрвљ Др Јовн Јовновић Змј Стр Пзов, доноси следећу: ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ З нбвку јвну нбвку

Detaljer

А К Т У Е Л Н А П И ТА ЊА РЕ СТ И Т У Ц И Ј Е У СР БИ Ј И

А К Т У Е Л Н А П И ТА ЊА РЕ СТ И Т У Ц И Ј Е У СР БИ Ј И Пре глед ни чла нак 349.412.2(497.11) doi:10.5937/zrpfns50-11665 Је ле на З. Ве се ли нов, управ ник по сло ва Ма т и ц е с рп с ке ve se li n ov.je le n a @g m a il.c o m А К Т У Е Л Н А П И ТА ЊА РЕ

Detaljer

РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПРВЕ ГОДИНЕ ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНУ

РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПРВЕ ГОДИНЕ ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНУ РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПРВЕ ГОДИНЕ ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНУ Основне информације Руководилац студијског програма РТ: др Перица Штрбац, кабинет 511 Секретар студијског програма

Detaljer

ДВ код ТС Београд 20, јун 2015.

ДВ код ТС Београд 20, јун 2015. ДВ код ТС Београд 20, јун 2015. САДРЖАЈ 6-18 ЈУБИЛЕЈ ПРЕДУЗЕЋА Десет година Електромреже Србије 19 ПОТПИСАН УГОВОР О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ЈП ЕМС И EPEX SPOT Корак ближе циљу 20-21 ТС БЕОГРАД 20 Пуштање у погон

Detaljer

Дихотомни кључ за одређивање поткласа и редова адултних инсеката. Младен Хорватовић

Дихотомни кључ за одређивање поткласа и редова адултних инсеката. Младен Хорватовић Дихотомни кључ за одређивање поткласа и редова адултних инсеката Младен Хорватовић Нови Сад, 2016 Одређивање поткласа инсеката 1 Одрасли инсекти без крила. Трбух са једним или више пари наставака. Метаморфоза

Detaljer

j UNI CEF-a Да нас је ве о ма ва жан дан за оп шти ну Ста ра Па зо ва, Куглаш Игор Ковачић првак света! Irig

j UNI CEF-a Да нас је ве о ма ва жан дан за оп шти ну Ста ра Па зо ва, Куглаш Игор Ковачић првак света! Irig www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 13. фебруар 2013. Број 2711 Цена 40 динара у овом броју: ИНТЕРВЈУ ГОРАН ЈЕШИЋ: Стабилна позиција Владе Војводине

Detaljer

ДВАДЕСЕТДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ

ДВАДЕСЕТДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ за ученике трећег разреда смера

Detaljer

Основи програмирања 1

Основи програмирања 1 Основи програмирања 1 Лекција 5 др zoranbanjac@viseredurs Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд Садржај Условни скокови break continue Показивачи Дефинисање показивача оператор

Detaljer

Смеха деци ПРИРОДА ЗОВЕ. Шта нас очекује на следећим странама? ОШ Трајко Стаменковић. Имам једну жељу IV-3. Сунце је жуто,небо је плаво,

Смеха деци ПРИРОДА ЗОВЕ. Шта нас очекује на следећим странама? ОШ Трајко Стаменковић. Имам једну жељу IV-3. Сунце је жуто,небо је плаво, ОШ Трајко Стаменковић Број 1 06.05.2015. Смеха деци ПРИРОДА ЗОВЕ Садржај Математички задаци,да ли сте знали Песма у част Трајка Стаменковића 2 3 Динопедија 4,5 Сунце је жуто,небо је плаво, Лишће зелено,цвеће

Detaljer

VEDTAK Nr. 2/2015 AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING. av 17. juni 2015

VEDTAK Nr. 2/2015 AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING. av 17. juni 2015 VEDTAK Nr. 2/2015 AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING av 17. juni 2015 vedrørende endring av Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre av 20. mai 1987. FELLESKOMITEEN Under henvisning

Detaljer

Mål for økta. 1) Få innblikk i utfordringer knyttet til matematikkfaget ved Hellerud vgs (situasjonsbeskrivelse)

Mål for økta. 1) Få innblikk i utfordringer knyttet til matematikkfaget ved Hellerud vgs (situasjonsbeskrivelse) Mål for økta 1) Få innblikk i utfordringer knyttet til matematikkfaget ved Hellerud vgs (situasjonsbeskrivelse) 2) Hvordan møter vi disse utfordringene Samarbeid skoleledelse og fagseksjon Samarbeid på

Detaljer

Кошуља за рат и да видовит будем по предању девет голих баба ћутећи је шију. ( Кошуља )

Кошуља за рат и да видовит будем по предању девет голих баба ћутећи је шију. ( Кошуља ) ЗЛАТНА ГРЕДА Надежда Пурић Јовановић СЛУЧАЈ КОСТРОВИЋ Горан Лакићевић је под презименом Костровић објавио четири збирке песама, а затим се повукао. Његово певање на необичан начин коинцидира са историјском

Detaljer

Аутомобиле СК Ексклузивен увозник за Македонија и Косово

Аутомобиле СК Ексклузивен увозник за Македонија и Косово ЦЕНОВНИК 500 Х City Look Д/НБ/04 Star 1.6 Etorq 1.4 TB Multiair II 16 V 1.3 Multijet II16 V 1.6Multijet II 16V 15,980 987,564 ден. 18,490 20,000 19,490 20,490 1,142,682 ден. 1,236,000 ден. 1,204,482 ден.

Detaljer

НО ВИ РЕ А ЛИ ЗАМ У СРП СКОМ ФИЛ МУ

НО ВИ РЕ А ЛИ ЗАМ У СРП СКОМ ФИЛ МУ Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754400M УДК 791.1(497.11) 2010/2015 прегледни рад НО ВИ РЕ А ЛИ ЗАМ У СРП СКОМ ФИЛ МУ Сажетак: Циљ овог ра да

Detaljer

СТУ ДЕН ТИ СА СЕ ЛА АР НЕА ГАР БОР ГА: ИЗ МЕ ЂУ СТВАР НОГ И ФИК ТИВ НОГ

СТУ ДЕН ТИ СА СЕ ЛА АР НЕА ГАР БОР ГА: ИЗ МЕ ЂУ СТВАР НОГ И ФИК ТИВ НОГ Бе о град DOI 10.5937/kultura1650206K УДК 821.113.5.09-31 Гарборг А. оригиналан научни рад СТУ ДЕН ТИ СА СЕ ЛА АР НЕА ГАР БОР ГА: ИЗ МЕ ЂУ СТВАР НОГ И ФИК ТИВ НОГ Са же так: У ра ду се ана ли зи ра су

Detaljer

Преглед и промене XML-a шифарника који се користе при електронском фактурисању медицинско-техничких помагала верзија 1.0.2

Преглед и промене XML-a шифарника који се користе при електронском фактурисању медицинско-техничких помагала верзија 1.0.2 Преглед и промене XML-a шифарника који се користе при електронском фактурисању медицинско-техничких помагала верзија 1.0.2 СЕПТЕМБАР 2012. 0. САДРЖАЈ 0. Садржај...2 1. Преглед и промене општих шифарника

Detaljer

ПРАВИЛА НАГРАДНЕ ИГРЕ У РОБИ Jaffa Cakes EXIT НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ДРУГИ БИТНИ ПОДАЦИ У ПОГЛЕДУ ПРИРЕЂИВАЧА

ПРАВИЛА НАГРАДНЕ ИГРЕ У РОБИ Jaffa Cakes EXIT НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ДРУГИ БИТНИ ПОДАЦИ У ПОГЛЕДУ ПРИРЕЂИВАЧА На основу Закона о играма на срећу ( Службени гласник РС, бр. 88/2011 и 93/2012), Правилника о ближим условима, односно садржини правила игара на срећу ( Службени гласник РС, број 129/2004) и Одлуке о

Detaljer

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ

Detaljer

Mål for økta. 1) Få innblikk i utfordringer knyttet til matematikkfaget ved Hellerud vgs (situasjonsbeskrivelse)

Mål for økta. 1) Få innblikk i utfordringer knyttet til matematikkfaget ved Hellerud vgs (situasjonsbeskrivelse) Mål for økta 1) Få innblikk i utfordringer knyttet til matematikkfaget ved Hellerud vgs (situasjonsbeskrivelse) 2) Hvordan møter vi disse utfordringene Samarbeid skoleledelse og fagseksjon Samarbeid på

Detaljer

Струја 230V 400V 230V 400V

Струја 230V 400V 230V 400V Индустриски генератори 230V 400V 230V 400V EC3600 3,6 kva - 15,0A - 58 kg 78,990 EG4500 CL 4,5 kva - 17,4A - 79.4 kg 118,490 EC5000 5,0 kva - 19,5A - 75 kg 95,990 EG5500 CL 5,5 kva - 21,7A - 82.5 kg 127,990

Detaljer

Фа бри ка. За вид на про дук тив ност, из во зно. У Сремској Митровици кривичне пријаве против одговорних због потенцијалне еколошке опасности

Фа бри ка. За вид на про дук тив ност, из во зно. У Сремској Митровици кривичне пријаве против одговорних због потенцијалне еколошке опасности 1960 2010 Година L Сремска Митровица Среда 25. август 2010. Број 2583 Цена 40 динара у овом броју: Сремској Митровици кривичне пријаве против одговорних због потенцијалне еколошке опасности Страна 3. Фа

Detaljer

ДВАДЕСЕТ ДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА

ДВАДЕСЕТ ДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТ ДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ

Detaljer

Хитно мењати Устав. Вода највећи проблем Страна 15. Терапијски врт, први у Србији. Irig. у овом броју: ИНТЕРВЈУ: ГОРАН ЈЕШИЋ ПАРАДОКС У ЈАСКУ:

Хитно мењати Устав. Вода највећи проблем Страна 15. Терапијски врт, први у Србији. Irig. у овом броју: ИНТЕРВЈУ: ГОРАН ЈЕШИЋ ПАРАДОКС У ЈАСКУ: www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 21. новембар 2012. Број 2699 Цена 40 динара у овом броју: ИНТЕРВЈУ: ГОРАН ЈЕШИЋ ПАРАДОКС У ЈАСКУ: Хитно мењати Устав

Detaljer

НИШТА. Иван Вукадиновић. Што рече неко Ниче је човек који је измислио Ништа из ни из чега.

НИШТА. Иван Вукадиновић. Што рече неко Ниче је човек који је измислио Ништа из ни из чега. НИШТА Иван Вукадиновић Савремена физика дошла је до метафизичких проблема и, видећемо у раду, практично до истог застоја као религија и филозофија. Заправо, област научне космологије је добрано у сфери

Detaljer

ХИМАЛАЈИ-РАЗВОЈ И УТИЦАЈ ТУРИЗМА НА БИОДИВЕРЗИТЕТ

ХИМАЛАЈИ-РАЗВОЈ И УТИЦАЈ ТУРИЗМА НА БИОДИВЕРЗИТЕТ ХИМАЛАЈИ-РАЗВОЈ И УТИЦАЈ ТУРИЗМА НА БИОДИВЕРЗИТЕТ Укупан број врућих тачака биодиверзитета на Земљи износи 34 и Хималаји су једна од њих. Истезањем у луку од 3.000 километара преко севера Пакистана, Непала,

Detaljer

ПР ВА СРП КИ ЊА СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТА ПЕ ДИ ЈА ТАР НА ДЕ ЖДА СТА НО ЈЕ ВИЋ Др Бранислава Станимиров Дом здра вља Но ви Сад

ПР ВА СРП КИ ЊА СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТА ПЕ ДИ ЈА ТАР НА ДЕ ЖДА СТА НО ЈЕ ВИЋ Др Бранислава Станимиров Дом здра вља Но ви Сад ПР ВА СРП КИ ЊА СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТА ПЕ ДИ ЈА ТАР НА ДЕ ЖДА СТА НО ЈЕ ВИЋ Др Бранислава Станимиров Дом здра вља Но ви Сад Почетак савремене педијатрије везује се за 19. век када се педијатрија издвојила из

Detaljer

Ко му нал на по ли ци ја

Ко му нал на по ли ци ја 1960 2010 Година L Сремска Митровица Среда 15. децембар 2010. Број 2599 Цена 40 динара у овом броју: Осуда напада на румску католичку цркву Страна 2. Ко му нал на по ли ци ја Мајстор који поправља успомене

Detaljer

За кон. Но ве од ред бе За ко на о са о браћа. Полицајци суспендовани, тужилаштво на потезу. Инцидент у митровачкој прехрамбено - шумарској школи

За кон. Но ве од ред бе За ко на о са о браћа. Полицајци суспендовани, тужилаштво на потезу. Инцидент у митровачкој прехрамбено - шумарској школи 1960 2010 Година L Сремска Митровица Среда 3. новембар 2010. Број 2593 Цена 40 динара у овом броју: Полицајци суспендовани, тужилаштво на потезу Страна 3. За кон Инцидент у митровачкој прехрамбено - шумарској

Detaljer

ПРЕГЛЕД ТРЖИШТА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ. - Други квартал године -

ПРЕГЛЕД ТРЖИШТА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ. - Други квартал године - ПРЕГЛЕД ТРЖИШТА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ - Други квартал 2017. године - У прегледу су приказани подаци за други квартал 2017. године са упоредним подацима из претходних квартала. Приказани

Detaljer

ДВАДЕСЕТТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ

ДВАДЕСЕТТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ за ученике трећег разреда смера енергетике

Detaljer

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА На основу члана 16. став 1. Закона о заштити узбуњивача (даље: Закон) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и о другим питањима од значаја за

Detaljer

Oснови. програмирања 1 Лекција 10. др Зоран Бањац. Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд.

Oснови. програмирања 1 Лекција 10. др Зоран Бањац. Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд. Oснови програмирања 1 Лекција 10 др zoran.banjac@viser.edu.rs Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд Садржај Функције и низови Рекурзивне функције Досег и меморијске класе

Detaljer

Смернице за преузимање резултата теста Годишње провере знања

Смернице за преузимање резултата теста Годишње провере знања Смернице за преузимање резултата теста Годишње провере знања Поштовани координатори, Ово је скраћени подсетник за преузимање резултата теста Годишње провере знања. У наставку су набројани кораци које треба

Detaljer

Za sve ove godine. Беше тама на сремском информативном простору РЕЧ ГЛАВНОГ УРЕДНИКА. Посвећени циљу. Поносни на Људе. Живот траје, новине га бележе

Za sve ove godine. Беше тама на сремском информативном простору РЕЧ ГЛАВНОГ УРЕДНИКА. Посвећени циљу. Поносни на Људе. Живот траје, новине га бележе РЕЧ ГЛАВНОГ УРЕДНИКА Za sve ove godine Беше тама на сремском информативном простору пре пола века. Група посленика писане речи, појаве зване новине, усудила се да разлогу за свој живот дода једну нову

Detaljer

ПРВА ПОМОЋ КОД ПОВРЕДА И КОД СТРАНОГ ТЕЛА У ДИСАЈНОМ ПУТУ

ПРВА ПОМОЋ КОД ПОВРЕДА И КОД СТРАНОГ ТЕЛА У ДИСАЈНОМ ПУТУ ПРВА ПОМОЋ КОД ПОВРЕДА И КОД СТРАНОГ ТЕЛА У ДИСАЈНОМ ПУТУ Ивана Радивојевић Прва помоћ је скуп мера и поступака предузетих непосредно након повређивања или изненада настале болести у циљу спашавања живота

Detaljer

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА На основу члана 11. став 1. алинеја 7. Закона о привредним коморама (''Службени гласник РС', број 65/01, 36/09 и 99/11), члана 35. став 1. тачка 10. Статута Привредне коморе Србије (''Службени гласник

Detaljer

АНКЕТА ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА

АНКЕТА ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Војводе Степе 283, 11000 Београд www.viser.edu.rs e-mail:sekretarijat@viser.edu.rs Телефон: +381 11 2471 099 Факс: +381 11 2471 099 АНКЕТА ЗА

Detaljer

Четврти модул : Како човекк користи материју за своје потребе?

Четврти модул : Како човекк користи материју за своје потребе? Четврти модул : Како човекк користи материју за своје потребе? Циљеви : Човек је одувек желео да побољша своје животне услове. Генијалним уређајима је побошавао своје природне споспбности : одећу користи

Detaljer

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ДОМОВИМА УЧЕНИКА

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ДОМОВИМА УЧЕНИКА СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ДОМОВИМА УЧЕНИКА Брошура за чланове Синдиката образовања Србије Београд 2015. ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР

Detaljer

II РАЗРЕД 1. Стварање света и човека (библијски опис; Постање 1. и 2. глава)

II РАЗРЕД 1. Стварање света и човека (библијски опис; Постање 1. и 2. глава) II РАЗРЕД 1. Стварање света и човека (библијски опис; Постање 1. и 2. глава) Прочитај из Библије 1. и 2. главу књиге Постања или на следећем линку: http://www.pouke.org/svetopismo/biblija.php При томе,

Detaljer

ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ ШКОЛСКА 2016.-2017. I година основних студија РУКОВОДИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА Др Славица Маринковић Кабинет 205 smarinkovic@viser.edu.rs ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ БРОЈ: 34-11/2016 ДАТУМ: 21.04.2016.године ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за поступак јавне набавке услуга превентивног сервисирања апарата за анестезију за потребе

Detaljer

ТУМАЧЕЊЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ДОМОВЕ УЧЕНИКА

ТУМАЧЕЊЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ДОМОВЕ УЧЕНИКА ТУМАЧЕЊЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ДОМОВЕ УЧЕНИКА ТУМАЧЕЊЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ДОМОВЕ УЧЕНИКА Брошура за чланове Синдиката образовања

Detaljer

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА ОПШТИНСКА УПРАВА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА: УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АУТОМОБИЛА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА ОПШТИНСКА УПРАВА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА: УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АУТОМОБИЛА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број: 404-24-6/2018 Датум: 18.04.2018. године ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА ОПШТИНСКА УПРАВА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА: УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АУТОМОБИЛА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ ЈАВНЕ

Detaljer

Хемијске супстанце које се испуштају у атмосферу усљед људских активности могу довести до непоправљивих негативних промјена климе на планети

Хемијске супстанце које се испуштају у атмосферу усљед људских активности могу довести до непоправљивих негативних промјена климе на планети Аутор: Kliment Mindjov За БиХ прилагодила: Азра Јагањац Кључни концепт Трајање Период у години Мјесто Наставни материјали Наставни предмети Циљеви наставе Наставна методологија Хемијске супстанце које

Detaljer

I предавање. Мерне јединице се деле на основне, изведене и придодате. SI система (Sisteme International) Meђународни систем јединица.

I предавање. Мерне јединице се деле на основне, изведене и придодате. SI система (Sisteme International) Meђународни систем јединица. I предавање Основа физике је експеримент. Како у физици тако у техници срећемо различите величине које треба мерити. Измерити неку физичку величину значи показати колико се пута у тој величини садржи прописана

Detaljer

2017. У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 30. ДЕЦЕМБРА 2016.

2017. У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 30. ДЕЦЕМБРА 2016. Срећна нова 2017. година Број 4694, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 30. ДЕЦЕМБРА 2016. цена 40 динара Политика Кампања и избори на свим нивоима» страна 4 Деда Мраз из Панчевца испуњава ваше жеље» страна

Detaljer

1. Која је најмања јединица за количину информација? а) Bit б) Byte в) Word г) Не знам. 2. Један бајт чини: а) 1 бит б) 8 битa в) 64 битa

1. Која је најмања јединица за количину информација? а) Bit б) Byte в) Word г) Не знам. 2. Један бајт чини: а) 1 бит б) 8 битa в) 64 битa 1. Која је најмања јединица за количину информација? а) Bit б) Byte в) Word 2. Један бајт чини: а) 1 бит б) 8 битa в) 64 битa 3. Колико бајтова садржи 1 килобајт? а) 100 б) 1000 в) 1024 4. Хардвер рачунара

Detaljer

ЈП САВА ЦЕНТАР Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А. Јавна набавка мале вредности број 35/17

ЈП САВА ЦЕНТАР Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А. Јавна набавка мале вредности број 35/17 ЈП САВА ЦЕНТАР 11070 Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка мале вредности број 35/17 НАБАВКА И ИСПОРУКА ТОНЕРА, КЕРТРИЏА И РИБОНА Београд, Децембар,

Detaljer

ДВАДЕСЕТПРВО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ПИТАЊА И ЗАДАЦИ ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ

ДВАДЕСЕТПРВО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ПИТАЊА И ЗАДАЦИ ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТПРВО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ПИТАЊА И ЗАДАЦИ ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ за ученике трећег разреда

Detaljer

У П У Т С Т В О ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА НА ОСНОВУ УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА СА

У П У Т С Т В О ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА НА ОСНОВУ УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА СА У П У Т С Т В О ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА НА ОСНОВУ УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА СА ИНОСТРАНСТВОМ Октобар 2015 Садржај: 1. Упутство за електронско

Detaljer

Biblioteka Pravni INFORMATOR ISSN АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ БИЛТЕН. бр. 9. inter. Software & Communications. Београд, 2017.

Biblioteka Pravni INFORMATOR ISSN АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ БИЛТЕН. бр. 9. inter. Software & Communications. Београд, 2017. Biblioteka Pravni INFORMATOR ISSN 2217-3609 АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ БИЛТЕН бр. 9 inter Software & Communications Београд, 2017. БИЛТЕН АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ ИЗДАВАЧ: За издавача: Intermex, Београд,

Detaljer

Рада Ђуричин МОЈЕ МОНОДРАМЕ

Рада Ђуричин МОЈЕ МОНОДРАМЕ Рада Ђуричин МОЈЕ МОНОДРАМЕ 1 Издавач: Фестивал монодраме и пантомиме Земун За издавача: Борислав Балаћ Уредник: Радомир Путник Рецензенти: Олга Савић Радомир Путник Ликовна опрема и прелом: Зоран Михајловић

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности добара Оригинални тонери, Редни број набавке: М-4/16

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности добара Оригинални тонери, Редни број набавке: М-4/16 Институт за кукуруз Земун Поље, улица Слободана Бајића број 1, Београд,Земун КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности добара Оригинални тонери, Редни број набавке: М-4/16 Председник:

Detaljer

Пут кроз живот с ватерполо капицом» страна 38 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 13. ЈАНУАРА ОД ПОЧЕТКА ГОДИНЕ У НАШЕМ ГРАДУ ТРИ ХЕМИЈСКА УДЕСА

Пут кроз живот с ватерполо капицом» страна 38 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 13. ЈАНУАРА ОД ПОЧЕТКА ГОДИНЕ У НАШЕМ ГРАДУ ТРИ ХЕМИЈСКА УДЕСА Фестивали, Бијенале, смотре...» страна 13 Пут кроз живот с ватерполо капицом» страна 38 Број 4695, година CXLVIII У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 13. ЈАНУАРА 2017. цена 40 динара Политика Различити приоритети» страна

Detaljer

На основу члана 45. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08 и 16/11), Влада доноси

На основу члана 45. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08 и 16/11), Влада доноси На основу члана 45. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08 и 16/11), Влада доноси С Т Р А Т Е Г И Ј У ЗА ПРИМЕНУ КОНВЕНЦИЈЕ О ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИЈА, УЧЕШЋУ

Detaljer

ОАЗА У ПУСТИЊИ ИЛИ ЗАМАК У КОЛИБИ

ОАЗА У ПУСТИЊИ ИЛИ ЗАМАК У КОЛИБИ ОАЗА У ПУСТИЊИ ИЛИ ЗАМАК У КОЛИБИ (Реални и фантастични простори у делима Плава Птица Мориса Метерлинка и Мали принц Антоана де Сент-Егзиперија) Најбоље се живи у замковима које смо сањали. 212 Морис Метерлинк

Detaljer

директор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге доноси Р Е Ш Е Њ Е

директор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге доноси Р Е Ш Е Њ Е Број: 1-02-3491-410/14-50 Датум: 29.12.2014. Београд На основу чл. 8. став 1. тачка 2), 22, 60, 62. ст. 1-4. и 63. став 1. тач. 1) - 5) Закона о електронским комуникацијама ( Службени гласник РС, бр. 44/10,

Detaljer

Прилог 1. уз тачку 1. Одлуке Агенције О.бр.ОД- 111/10 од године 1. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ УКУПНИХ И ОСИГУРАНИХ ДЕПОЗИТА ЗА

Прилог 1. уз тачку 1. Одлуке Агенције О.бр.ОД- 111/10 од године 1. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ УКУПНИХ И ОСИГУРАНИХ ДЕПОЗИТА ЗА Агенција за осигурање Прилог 1. уз тачку 1. Одлуке Агенције О.бр.ОД- 111/10 од 29.12.2010. године ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ УКУПНИХ И ОСИГУРАНИХ ДЕПОЗИТА ЗА МЕСЕЦ...20.. године - ОБРАЗАЦ АГОД 05 1. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ

Detaljer

Душанов законик. Издавач Школа гусала Сандић, Београд. За издавача Вукојица Сандић. Штампа. Графомед, Бор Тираж Дистрибуција тел.

Душанов законик. Издавач Школа гусала Сандић, Београд. За издавача Вукојица Сандић. Штампа. Графомед, Бор Тираж Дистрибуција тел. Душанов законик Душанов законик Издавач Школа гусала Сандић, Београд За издавача Вукојица Сандић Штампа Графомед, Бор Тираж 1.000 Дистрибуција тел. 062/183-2687 063/441-484 zahrabreimudre@gmail.com www.zahrabreimudre.com

Detaljer

ПРОМОЦИЈА ОДРЖИВОГ УРБАНОГ СТИЛА ЖИВОТА Округли сто, Урбанистички завод Београда, 31. октобар, године.

ПРОМОЦИЈА ОДРЖИВОГ УРБАНОГ СТИЛА ЖИВОТА Округли сто, Урбанистички завод Београда, 31. октобар, године. ПРОМОЦИЈА ОДРЖИВОГ УРБАНОГ СТИЛА ЖИВОТА Округли сто, Урбанистички завод Београда, 31. октобар, 2007. године. Удружење урбаниста Србије (УУС) у сарадњи са Ур - банис тичким заводом Београда орга низовао

Detaljer

George Orwell "1984." 1984 ЏОРЏ ОРВЕЛ FØRSTE DEL

George Orwell 1984. 1984 ЏОРЏ ОРВЕЛ FØRSTE DEL George Orwell "1984." 1984 ЏОРЏ ОРВЕЛ FØRSTE DEL Први део I 1 Det var en kald, klar dag i april, og klokkene slo tretten. Winston Smith presset haken ned mot brystet for å unngå den bitende vinden og smatt

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Дом здравља Др Милутин Ивковић Палилула

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Дом здравља Др Милутин Ивковић Палилула Телефон: 322-43-21 до 29 Фах: 324-88-44 e-mail: javne.nabavke@dzpalilula.org.rs www.dzpalilula.org.rs Број: 5164 Датум: 16.06.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Дом здравља Др Милутин Ивковић Палилула Јавна

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ул. Јасички пут бб 37000 Крушевац КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И ТОНЕРИ ЗА ШТАМПАЧЕ И ФОТОКОПИР АПАРАТЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА добара

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Сегедински пут 9-11 ЈАВНА НАБАВКА Добра Намирнице за кафе кухиње ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 6/2017 Јануар

Detaljer

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН НАЧЕЛНИК Трг Стевана Мокрањца 1, Неготин. Број јавне набавке 7/2017. Јавна набавка мале вредности

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН НАЧЕЛНИК Трг Стевана Мокрањца 1, Неготин. Број јавне набавке 7/2017. Јавна набавка мале вредности ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН НАЧЕЛНИК Трг Стевана Мокрањца 1, Неготин Број јавне набавке 7/2017 КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA Јавна набавка мале вредности ЈАВНА НАБАВКА канцеларисјског материјала по партијама:

Detaljer

ПРОГРАМИ ЗА ЕТИКЕТИРАЊЕ ТЕКСТА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ* Зоран Поповић** Hemofarm, STADA

ПРОГРАМИ ЗА ЕТИКЕТИРАЊЕ ТЕКСТА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ* Зоран Поповић** Hemofarm, STADA НАУЧНИ РАД УДК 004.912:811.163.41 322 ПРОГРАМИ ЗА ЕТИКЕТИРАЊЕ ТЕКСТА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ* Зоран Поповић** Hemofarm, STADA Апстракт: овај текст да је упо ред ни пре глед по сто је ћих је зич ких ала та, од

Detaljer

К ОНКУРС за упис ученика у први разред средње школе у Републици Србији за школску 2014/2015. годину

К ОНКУРС за упис ученика у први разред средње школе у Републици Србији за школску 2014/2015. годину К ОНКУРС за упис ученика у први разред средње школе у Републици Србији за школску 2014/2015. годину Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије Израда конкурса: Овлашћени издавач:

Detaljer