Не биди пречка -патеката е за мечка

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Не биди пречка -патеката е за мечка"

Transkript

1 Пилот-проект Заштита на кафеавата мечка (Проектна активност за подигнување на јавната свест кај децата од постарата предучилишна возраст од 4,5-6 години за учебната 2009/2010) Градинка МАЈСКИ ЦВЕТ Објект ТАФТАЛИЏЕ Не биди пречка -патеката е за мечка

2 Пилот-проектот е изработен во рамките на проектот за развој на национална еколошка мрежа во Република Македонија (МАК-НЕН), кој го спроведува Македонското еколошко друштво (МЕД) и Европскиот центар за заштита на природата (ECNC) во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање од Република Македонија. Проектот е финансиран од BBI Matra фондот од холандското Министерство за земјоделство, природа и безбедност на храната и Министерството за надворешни работи. M E D M E Y european centre for nature conservation

3 Пилот-проект за подигнување на јавната свест кај децата од предучилишна возраст Заштита на кафеавата мечка Градинката "Мајски Цвет" во соработка со Македонското еколошко друштво (МЕД) од Скопје, во периодот од септември 2009 до април 2010 година беше дел од проектот "Развој на Национална еколошка мрежа во Република Македонија (МАК-НЕН)". Главното мото на проектот е Не биди пречка - патеката е за мечка, што асоцира на главната цел на проектот: да се развие еколошка мрежа на ниво на Република Македонија преку идентифкација на еколошките коридори за крупните ѕверови, со посебен фокус на кафеавата мечка (Ursus arctos). Една од компонентите на овој проект, е и реализација на пилот-проект за подигнување на јавната свест кај децата од предучилишна возраст насловен kako Заштита на кафеавата мечка. За оваа компонента беше избрана градинката "Мајски Цвет", како една од најстарите градинки во Скопје, која воедно има долгогодишно искуство во спроведување на проекти со децата од различни области. Со проектните активности беа опфатени околу 60 деца од постарата предучилишна возраст од 4,5-6 години. Основни цели на пилот-проектот беа: - да се развие интерес кај децата за живиот свет на планините во Македонија и конкретно за кафеавата мечка; - да се стекнат елементарни сознанија за карактеристиките на кафеавата мечка; - да се развие грижлив однос на децата кон кафеавата мечка и кон преостанатиот жив свет; - да се согледа влијанието на човекот врз природата, односно позитивните и негативните промени што настануваат како резултат на човековата активност и влијанието врз кафеавата мечка; и - да се разбере потребата за движење на мечката и да се добие претстава за "зелените мостови". Во понатамошниот текст детално се разработени реализираните активности во рамките на проектот, претставени по месеци, како и развојните задачи за постарата предучилишна возраст реализирани со проектот. Цениме дека успеавме да ја оствариме нашата поставена цел, а тоа е децата да имаат основни сознанија за животот на кафеавата мечка, нејзиното живеалиште и да ја сфатат и разберат нејзината потреба од движење односно да стекнат претстава за зелените мостови.. 1

4 Реализирани активности Септември изработен план на активности меѓу директорката, психологот и воспитувачите и истиот е усогласен со активностите на МЕД (Македонско еколошко друштво) Октомври Тема на месецот: "Како се храниме" Во рамките на Детската недела проектот беше започнат со следниве активности: - Заштита на кафеавата мечка; презентација од МЕД; запознавање на основните белези и карактеристики на кафеавата мечка и нејзино претставување како "личност" со свое однесување, навики, потреби и чувства - Посета на Зоолошката градина во Скопје, посебно запознавање со кафеавите мечки - Моделирање мечиња од глиномол и пластелин, цртање мечиња - Избирање на храната за мечињата, селектирање по годишни времиња - Обработка на сликовницата "Лакомото мече" - Запознавање со патот на храната кај мечките - Запознавање со начините на движење на мечката - Подвижна игра "Медо и пчелите", "Мали мечиња", "Мечката спанка" - Стихотворба "Зошто плаче мечето", "Болното мече" - Песна "Горе во горите" - Цртаме "Мечките во нашата зоолошка" 2

5 Ноември Не биди пречка -патеката е за мечка Тема на месецот: "Мојата татковина Македонија се вика" Месецот Ноември беше обележан со следните активности: - Каде живеат мечките (разговор, прашања, одговори) - Нијансирање на кафеавата боја, препознавање на планините на карта, "читање" на симболот на кафеавата боја на географска карта - "Колку планини и се потребни на една мечка и зошто"- проблемска ситуација - "Колку високо одат мечките во планините и зошто" проблемска ситуација - Обработка на народни приказни "Старец и мечка", "Баба меца и кума лиса" - Обработка на гатанки и поговорки поврзани со мечката - Обележување на карта каде има мечки - Што е тоа национален парк - Подвижна игра "Меца и пчелите" Декември Тема на месецот: "Земјата - дел од вселената" Активности поврзани со проектната активност: - Годишните времиња и однесувањето на мечката - Ѕвездите и мечките /Голема и Мала мечка/ - Предците на мечките - Куклена претстава "Новогодишни желби" - Активности со МЕД, сложувалки, откривалки, квиз - Подвижна игра "По трагата" 3

6 Јануари Тема на месецот: "Животните низ приказните" Активности поврзани со проектната активност: - Стихотворба "Сонот на меца" - Мечката и годишните времиња - Мечката и нејзините шумски пријатели - Мечката и нејзините роднини - Пронаоѓање на разлики и сличности меѓу човекот и мечката Февруари Тема на месецот: "Млади научници" Активности поврзани со проектната активност: - Песна "Мече" - Колаж на тема "Мечката во пештера" - Посета на Природно-научниот музеј во Скопје - Проблем-ситуација "Од што зависи опстанокот на мечката" - Проблем-ситуација "Зошто на мечката и се потребни вода, светлина и топлина" - Обработка на приказната "Праведните мечиња" - Цртање, моделирање на семејствата и случките поврзани со праведните мечиња 4

7 Март Тема на месецот: "Колку е убаво да се патува" Активности поврзани со проектната активност: - Кој сè се движи по патот - Многу планини и многу патишта - Проблем-ситуација "Патот на мечката" - Барање решенија за слободно движење на мечињата и децата - Изработка на знаци за мечката - Доврши ја реченицата "Мечињата одат на забава... " - Каширање, правење макета со која го претставуваме решението за премин преку патиштата - Обработка на сликовницата "Храброто мече" Април Тема на месецот: "Убавата пролет" Активности поврзани со проектната активност: - Посета на Зоолошката градина во Скопје - Завршна презентација на проектот во градинката "Мајски Цвет" 5

8 РАЗВОЈНИ ЗАДАЧИ ЗА ПОСТАРАТА ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ РЕАЛИЗИРАНИ СО ПРОЕКТОТ Емоционален развој Јакнење на довербата во себе и во другите луѓе; Облагородување со позитивни емоции; Поттикнување на детето за надминување на ирационални стравови; Збогатување и облагородување на детскиот емотивен свет и имагинацијата; Развивање на свеста за негативни емоции кај луѓето и животните и нивно препознавање. Моторички развој Збогатување на сетилните искуства со допирање различни материјали; Оспособување за именување на различни вкусови; Оспособување за препознавање и именување мириси; Усовршување на функцијата на сетилото за вид; Оспособување за разликување различни шумови, звуци и гласови; Усовршување на координацијата на локомоторниот систем; Подобрување на способноста за ориентирање во просторот; Оспособување за координирано движење; Создавање навика кај детето да биде внимателно; Усвојување на знаења за тоа кои места се опасни и како треба да се однесува во случај на опасност. Комуникација и творештво Развивање на способностите за комуникација; Оспособување за собирање и давање информации во комуникација со други луѓе; Негување на култура во говорната комуникација; Развивање вештини за договарање и соработување со врсниците; Спознавање на текст/книга како извор на информации; Поттикнување на способноста за елементарно оценување на карактеристиките на јунаците од уметничките дела и вреднување на нивните постапки; Оспособување за формирање зборови кои означуваат множина, деминутиви и аугментативи, за менување на зборовите и нивно усогласување на глаголите по време и поврзување во реченици; Одвикнување на децата од користење на не литературни зборови; Навикнување на детето да се изразува јасно и со правилно составени реченици, со правилен изговор и акцент; Развивање на способноста за поврзано раскажување по доживување; Развивање на способноста за прераскажување; 6

9 Развивање на чувство за ритам; Развивање на навики за култивирано пеење; Препознавање на карактерот и видот на музиката; Оспособување на детето со движења да го изразува регистарот високо и ниско и темпото брзо и бавно; Негување и развивање на фокусирано внимание и љубопитност; Поттикнување на самостојно ликовно изразување; Развивање способности за перцепирање и разликување на боите; Негување на осетливоста за тродимензионалноста во просторот стекната преку различни игри и конструктивни активности; Збогатување на сензорно-перцептивните искуства; Оспособување за вертикално поставување на фигурите и конструкција во просторот; Развивање на ситната мускулатура на дланката, координација око-рака; Усовршување на способноста за моделирање на различни форми; Оспособување за соработка со други деца во изработка на колективна ликовна творба; Развивање способности за фокусирано набљудување на предметите и нивните карактеристики; Збогатување на детското искуство од непосредната средина, стекнато преку активирање на сите сетила на детето; Оспособување за поцелосно прикажување на предметите и објектите од непосредната околина, со детали; Поттикнување на самостојноста на ликовното изразување. Интелектуален развој Развивање на мисловните процеси: анализа, синтеза, воопштување; Оспособување за откривање и користење на различни можности за решавање проблеми; Оспособување за издвојување на карактеристични својства на предметите и појавите и споредување според тие својства; Користење на соодветна терминологија при опишување на настаните со различна временска определеност; Препознавање на бројките од 1 до 5; Оспособување на детето да поврзува множества со исто толку елементи со броевите од 1 до 5; Формирање на множества до 5 елементи според дадена карактеристика; Проценување и споредување на димензии искажани со нестандардни односно стандардни мерки. Природа и општество Запознавање со основните карактеристики на овошјето и растенијата (посебен акцент на растенија кои се дел од исхраната на мечката и човекот) ; Запознавање со животниот циклус кај животните (мечката) ; Запознавање со животната средина на кафеавата мечка и нејзините живеалишта; Запознавање со начинот на живот на кафеавата мечка во различни годишни времиња; 7

10 Запознавање со односот и грижата на човекот кон кафеавата мечка; Осознавање дека и мечките се грижат за својата хигиена; Осознавање на основните карактеристики разлики и сличности меѓу кафеавата мечка, другите мечки во светот и луѓето; Запознавање со односот и грижата на човекот кон кафеавата мечка. 8

11 ЗАКЛУЧОК Цениме дека успеавме да ја оствариме нашата поставена цел, а тоа е децата да имаат основни сознанија за животот на кафеавата мечка, нејзиното живеалиште и да ја сфатат и разберат нејзината потреба од движење. За таа цел, за да можат децата да ја доживеат и да ја сфатат мечката како дел од нашиот жив свет, како дел од нашите планини, како дел од нашата природа и пред сè, како дел од нашата татковина, се обидовме мечката да им ја претставиме како животно со свои потреби и чувства. Сметавме дека мечката најпрвин треба да ја доживеат како нешто многу блиско до себе, за потоа полека низ предвидените активности да се насочиме кон една од нејзините основни потреби, а тоа е потребата за движење, и тоа не само да успеат да го прифатат тоа, туку и да нудат решенија во таа насока и пред сè, решенијата да произлегуваат од самите деца за да можат и да бидат прифатени од нив самите. Со оглед на тоа дека при решавањето на завршната проблемска ситуација "Како можат малите мечиња безбедно да поминуваат преку улица" ги добивме, меѓу другите, и следните одговори, како на пример: "Да се стави семафор на улицата" или "Чичкото шумар да ја чува мечката и да викне полиција кога ќе доаѓа на улица" и секако "Да се направи мост". Во оној момент кога го добивме одговорот "Да се направи мост", почнавме подетално да размислуваме за нашиот мост како да го обоиме... и успеавме да дојдеме до една од основните цели на нашиот проект - стекнување претстава за зелените мостови. Цениме дека децата сега знаат многу повеќе за кафеавата мечка отколку пред почнувањето на проектот (а и ние исто така), и не само што подобро ја познаваат мечката, туку и ја почитуваат како живо суштество заедно со нејзините основни потреби и права. За реализација на сите активности ни помогна и дружењето со членовите на Македонското еколошко друштво (МЕД), посетата на Зоолошката градина, Природонаучниот музеј и активностите поврзани со кафеавата мечка кои ги реализиравме од септември 2009 година до април 2010 година. Изработил: Стручниот тим на Градинката "МАЈСКИ ЦВЕТ" Објект "ТАФТАЛИЏЕ" 9

12 Општи карактеристики за кафеавата мечка (Ursus arctor) Надворешен изглед Должина на тело: cm Висина на раменици: cm Должина на опаш: 6-14 cm Тежина: kg Кафеавите мечки имаат густо крзно со варијации на кремасто, кафеаво и црно или комбинации од овие бои. Како и останатите мечки, и овие можат подолго време да стојат на задните нозе. Над рамениците имаат голема грпка составена од мускул по која се разликуваат од останатите видови. Канџите на кафеавата мечка се долги до 15 сантиметри кои не се повлекуваат и мечките ги користат најмногу за копање. Мажјаците се 38-50% поголеми од женките. Должината изнесува 1,7 до 2,8 метри. Кафеавата мечка е најраспространет вид од фамилијата на мечки. Има масивна глава со издаден нос, округли и мали уши, мали очи, кратка опашка и масивно тело. Живее на планините покриени со големи шуми, но денес се среќава само во некои области, како што се Пиринеите, Алпите, Карпатите и на Татрите. Најголемата регистрирана мечка е Кодиак, тешка над 1100 кг. Мечките кои живеат во зоолошките градини најчесто се потешки од мечките во дивината, поради редовната исхрана и ограниченото движење. И покрај нивната масивност, овие мечки можат да трчаат со брзина од 56 километри на час. Кафеавата мечка е ноќно животно. За време на летото тие акумулираат до 180 kg масти, кои ги користат за да ја преживеат зимата. 10

13 Исхрана Тие се омнивори (сештојади) и се хранат претежно со растенија, вклучувајќи корења, фиданки, габи, но и риби, инсекти и мали цицачи. И покрај нивната репутација, кафеавите мечки не се вистински карнивори, бидејќи во некои случаи дури 90% од исхраната отпаѓа на храна од растително потекло. Сакаат мед, па затоа често се случува да ги уништуваат пчелните гнезда додека дебелото крзно ги штити од пчелните убоди. Кога ловат, ги употребуваат очниците за да го убијат пленот. Се случува да ловат елени, бизони, лос, но секогаш одбираат млади животни. Во ретки случаи, мечката употребува удар со шепата, со што го крши вратот на пленот. Понекогаш ја употребуваат својата големина за да го одземат уловениот плен на волци, црни мечки или пуми. Хибернација Хибернација или зимски сон е состојба на успорување на метаболизмот и ниска телесна температура кај одредени животни за време на зимата. Во хибернатори спаѓаат поголем број крзнени животни и мал број цицачи. На цицачите како мечката само малку им е снижена телесната температура се будат лесно и не се сметаат за вистински хибернатори. Многу мечки, а посебно оние кои живеат во ладните подрачја, зимата ја поминуваат во состојба на мирување. Периодот од ноември до март го минуваат во нивните скривалишта (дувла), во состојба на зимски сон. Тогаш се повлекуваат во подготвеното дувло и трошат енергија од залихите на поткожното масно ткиво. Во доцна есен, кафеавата мечка која наталожила доволно масно ткиво преспива период од 3-7 месеци. Дувлото го прави под паднатите дрвја, во подземните јами или во шуплините на карпите. Во јужните подрачја (Хрватска, Македонија, Шпанија) некои мечки можат да останат активни и преку целата година. 11

14 Репродукција Сезоната за парење трае од мај до почеток на јули. Кафеавите мечки се моногамни на краток период, односно остануваат ва пар неколку дена или неколку недели за време на сезоната за парење. Женките достигнуваат сексуална зрелост на 5-7 години. Мажјаците не се парат додека не станат доволно силни за да можат успешно да се натпреваруваат со другите мажјаци. По бременост од 194 до 278 дена женките раѓаат 2 до 5 мали мечиња. Малечките обично се раѓаат во јануари. Малите мечиња се слепи, без заби, без крзно и тежат околу 1 кг. По раѓањето се хранат со мајчино млеко. Тие остануваат со мајката 2 до 4 години, и за тоа време учат како да наоѓаат храна, како да ловат и како да се бранат. Младите учат имитирајќи го однесувањето на мајката. Заштитен вид Кафеавата мечка порано ја населувала скоро цела Европа. Но, со растење на густината на човековата популација, земјоделските активности и сечењето на шумите, а и со интензивното ловење, кафеавата мечка е исчезната од многу места. Денес вкупниот број на мечки во Европа се проценува на околу единки. Кафеавата мечка е ретка во Централна Европа и затоа е заштитена со закон. На просторите на јужнословенските земји кафеавата мечка живее само во планинските подрачја на Балканот и е загрозен вид. Главна причина за намалување на нивниот број е неконтролиран лов и намалување на териториите на нивните природни живеалишта. Во Македонија кафеавата мечка, како и во другите европски земји, се соочува со опасноста од целосно нејзино исчезнување. Нејзиното живеалиште - шумите стануваат сè позагрозени, а со тоа и самата мечка. Застапена е во трите национални паркови, но нејзиниот број и понатаму се намалува. Мечките во Македонија се заштитен вид. Забрана за нивен лов постои од 1996 година, кога е евидентирано нагло опаѓање на бројот на примероци од ова животно. Според податоците од Сојузот на ловџиите, во земјава се регистрирани околу 160 мечки. Ги среќаваме во националните паркови Галичица, Маврово и Пелистер и во околината на резервоарот Јасен. Кафеавата мечка е заштитен знак на националниот парк Пелистер. Обожување на мечката Кај многу народи на Балканот, во Азија и кај Индијанците во Северна Америка, мечката била сметана за предок на човекот или див човек, па дури и обожувана како бог. Поради сличноста во движењето кога мечката оди исправена на задните нозе, Гасконците ги нарекуваат lou Moussu господинот. Еден од најстарите знаци за обожување на мечките го среќаваме во близина на пештерата Ласко (Франција). На ова место бил пронајден гроб на неандерталец 12

15 стар години. Во гробот освен останките од неандерталецот биле пронајдени и останки од кафеава мечка. Во пештерата Шове (Франција) се пронајдени повеќе черепи од кафеава мечка распоредени во круг, со еден од нив поставен на карпа во средината. Во Монтеспан (Франција) пронајдена е глинена статуа на мечка која датира од пред години. Слични ритуали во кои учество земале мечките се пронајдени и во други делови на Франција и Баскија. Мечката била сметана за симбол на воскреснувањето и на плодноста. Во Македонски Брод е пронајдена скулптура во облик на мечка. Истражувачите од центарот за карпеста уметност укажуваат дека се работи за скулптура од периодот на неолитот. Во околината на Виница и други краишта се откриени бројни минијатурни теракоти со претстава на мечиња како гробен материјал како гробен материјал од овој период. Мечката е животно кое многу често се среќава во македонските напорни приказни и басни, заедно со волкот, лисицата, зајакот, магарето... Историјат и бројност на мечки во зоолошката градина во Скопје Животниот век на кафеавата мечка во природата изнесува 25 години. Мечките што живеат во зоолошките градини не значи дека имаат пократок животен век. За ова доказ се и мечките од Зоолошката градина во Скопје, каде моментално живеат 6 мечки, од кои пет се мажјаци, а една е женка. Мечките се на различна возраст. Најстарата мечка е 28 години и се вика Марко. Марко потекнува од островот (резерват) Бриони во Хрватска и тука е донесен на возраст од 1 година. Следни по старост се Мартин и Мартина кои имаат по 6 години и се брат и сестра. Во зоолошката градина во Скопје се донесени од страна на граѓани кои ги нашле изгубени во шума на границата помеѓу Македонија и Србија на планината Скопска Црна Гора. Мечето Столе е на возраст од 3 години и во Зоолошката градина е донесено од страна на шумари кои го пронашле на планината Кораб. Последни и најмлади се двете братчиња Бим и Бум кои се на возраст од 2 годин, донесени од планината Јабланица, исто така, изгубени и осамени во шума. За мечките моментално се градат нови живеалишта, а старите се реновираат со нови пештери и базени. На тој начин мечињата од скопската зоолошка градина ќе имаат простор од околу m 2 површина за живеење. 13

Матрица претставува правоаголна или квадратна шема од броеви и се запишува: Ред 1

Матрица претставува правоаголна или квадратна шема од броеви и се запишува: Ред 1 Матрици и математички операции со матрици Матрица претставува правоаголна или квадратна шема од броеви и се запишува: Колона Ред [] = Секој член или елемент од матрицата е обележан со индекси, на пр. а,

Detaljer

Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје. Природно математички факултет. Институт за математика БОЕЊЕ ГРАФОВИ. Април, 2016 година

Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје. Природно математички факултет. Институт за математика БОЕЊЕ ГРАФОВИ. Април, 2016 година Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје Природно математички факултет Институт за математика БОЕЊЕ ГРАФОВИ Изработил: Гордана Николовска Ментор: Д-р Весна Целакоска Јорданова Април, 2016 година Вовед Граф

Detaljer

УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ БИТОЛА ОТСЕК ЗА СООБРАЌАЈ И ТРАНСПОРТ

УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ БИТОЛА ОТСЕК ЗА СООБРАЌАЈ И ТРАНСПОРТ ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ НА РМ КАМПАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА ПОЧИТУВАЈ ГИ ПРАВИЛАТА, ПОЧИТУВАЈ ГО ЖИВОТОТ УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ТЕХНИЧКИ

Detaljer

УПАТСТВО. Дигитално потпишување документи во MS Office

УПАТСТВО. Дигитално потпишување документи во MS Office УПАТСТВО Дигитално потпишување документи во MS Office Верзија: 4.0 Датум: 29.01.2018 103.16 КИБС АД Скопје 2018 КИБС АД Скопје, сите права задржани http://www.kibstrust.mk Содржина 1. Вовед 2 2. Дигитално

Detaljer

Оваа постапка се повторува се додека сите темиња не ги приклучиме во множеството U.

Оваа постапка се повторува се додека сите темиња не ги приклучиме во множеството U. Тоа е алгоритам кој за даден граф (V,E) и дадено теме u ги одредува најкратките(минималните) патишта од темето u до секое останато теме. Кај овој алгоритам се манипулира со два податока: множество темиња

Detaljer

5. РЕГИОНАЛНИ НАТПРЕВАРИ ПО БИОЛОГИЈА (одговори) 9.одделение

5. РЕГИОНАЛНИ НАТПРЕВАРИ ПО БИОЛОГИЈА (одговори) 9.одделение . РЕГИОНАЛНИ НАТПРЕВАРИ ПО БИОЛОГИЈА (одговори) 9.одделение 1.4.18 1. Едно растение е оставено на темно место 24 часа. Потоа по еден лист од тоа растение е изложено на различна светлина и тоа сина, зелена

Detaljer

VODI^ ZA ORGANSKO PROIZVODSTVO NA SOJA Prof. d-r Qup~o MIHAJLOV

VODI^ ZA ORGANSKO PROIZVODSTVO NA SOJA Prof. d-r Qup~o MIHAJLOV VODI^ ZA ORGANSKO PROIZVODSTVO NA SOJA Prof. d-r Qup~o MIHAJLOV 1 Izdava~: Ministerstvo za zemjodelstvo, {umarstvo i vodostopanstvo - Skopje i 2-ri Avgust - [tip Lektor: Danica Gavrilova Pe~ati: 2-ri Avgust

Detaljer

Туризам, принципи и практика. Доц. д-р Сашко Граматниковски M-р Марина Стојмирова

Туризам, принципи и практика. Доц. д-р Сашко Граматниковски M-р Марина Стојмирова Туризам, принципи и практика 1 Доц. д-р Сашко Граматниковски M-р Марина Стојмирова 1 ТУРИЗМОТ КАКО СЛОЖЕНА ОПШТЕСТВЕНА, ЕКОНОМСКА И ПРОСТОРНА ПОЈАВА ТУРИЗМОЛОГИЈА, НАУКА ЗА ТУРИЗМОТ 1975 година - Белград

Detaljer

Модернистички пристап-маршал Маклуан

Модернистички пристап-маршал Маклуан Семинарска работа на тема: Модернистички пристап-маршал Маклуан изработил: ментор : www.maturskiradovi.net Содржина: Вовед...3 Медуиумот е порака...6 Ладни и топли медиуми...7 Телевизијата како ладен медиум...8

Detaljer

Подготовката и печатењето на публикацијата е финансиски подржано од Фондацијата отворено општество Македонија - ФООМ

Подготовката и печатењето на публикацијата е финансиски подржано од Фондацијата отворено општество Македонија - ФООМ Подготовката и печатењето на публикацијата е финансиски подржано од Фондацијата отворено општество Македонија - ФООМ Пристап до лековите за унапредување на здравјето на жените во Република Македонија Здружение

Detaljer

Текстот е извадок од ТРЕТ национален план за климатски промени :

Текстот е извадок од ТРЕТ национален план за климатски промени : Текстот е извадок од ТРЕТ национален план за климатски промени : CIP - Каталогизација во публикација Национална и универзитетска библиотека Св. Климент Охридски, Скопје 551.583(497.7) ТРЕТ национален план

Detaljer

КОНТРОВЕРЗИИ ЗА ВЛАДИНИОТ ПРОЕКТ КОМПЈУТЕР ЗА СЕКОЕ ДЕТЕ

КОНТРОВЕРЗИИ ЗА ВЛАДИНИОТ ПРОЕКТ КОМПЈУТЕР ЗА СЕКОЕ ДЕТЕ КОНТРОВЕРЗИИ ЗА ВЛАДИНИОТ ПРОЕКТ КОМПЈУТЕР ЗА СЕКОЕ ДЕТЕ Едни за порно, други за поарно И да ги фатам тие што кршат, не можам да ги избркам бидејќи средното е задолжително. Ако ги казнам, родителите ќе

Detaljer

Упатство за користење на Е Дневникот

Упатство за користење на Е Дневникот Упатство за користење на Е Дневникот (родители) последната измена е направена на 15.09.2014 1 Содржина: 1. Вовед 2. Најава на системот 2.1 Прва најава на системот со генерираните кориснички информации

Detaljer

Осигурување. Детеминирање на осигурувањето. Асс М р Христина Танеска

Осигурување. Детеминирање на осигурувањето. Асс М р Христина Танеска Осигурување Детеминирање на осигурувањето Асс М р Христина Танеска Литература: Фотов Р.: Осигурување, УТМС, 2011 Кочовиќ Ј., Шулејиќ П., Ракоњац Антиќ Т.: Осигурање, Економски факултет, Београд, 2010 Во

Detaljer

Ви благодариме. Ви благодарам за уште едно неверојатно Глобално рели и за тоа што навистина го претворивте во уникатно доживување.

Ви благодариме. Ви благодарам за уште едно неверојатно Глобално рели и за тоа што навистина го претворивте во уникатно доживување. Ви благодариме. Како можеш да се заблагодариш за часовите неуморна работа, за одвоеното време, за ентузијазмот, енергијата и високиот дух кои ги споделувате со нас? Никогаш не сум сигурен дали го кажуваме

Detaljer

ИЗВЕШТАЈ ДО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ОДНОС НА ПОСЕТАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СПРОВЕДЕНА ОД ЕВРОПСКИОТ КОМИТЕТ

ИЗВЕШТАЈ ДО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ОДНОС НА ПОСЕТАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СПРОВЕДЕНА ОД ЕВРОПСКИОТ КОМИТЕТ СОВЕТ НА ЕВРОПА Стразбур, 12 октомври 2017 год. CPT/Inf (2017) 30 ИЗВЕШТАЈ ДО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ОДНОС НА ПОСЕТАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СПРОВЕДЕНА ОД ЕВРОПСКИОТ КОМИТЕТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ

Detaljer

Обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност во руралните средини во Република Македонија

Обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност во руралните средини во Република Македонија Центар за Промоција на Одржливи земјоделски практики и рурален развој Обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност во руралните средини во Република Македонија Проектот, Промотивна кампања за користење

Detaljer

ДОЈРАН. ОПШТИНА ДОЈРАН Бр.01

ДОЈРАН. ОПШТИНА ДОЈРАН Бр.01 ДОЈРАН ОПШТИНА ДОЈРАН Бр.01 2009 2010 Обраќање Почитувани граѓани, Во недостаток на општинско јавно гласило ќе се обидеме со овој билтен да ги прикажеме активностите што се одвиваа во нашата општина последните

Detaljer

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ТРЕТ НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ Декември 2013 i ii Листа на експерти: Kоординација на процесот за изработка

Detaljer

ПАРТНЕРИ ВО РЕФОРМИТЕ Избор на проекти финансирани од ЕУ

ПАРТНЕРИ ВО РЕФОРМИТЕ Избор на проекти финансирани од ЕУ ПАРТНЕРИ ВО РЕФОРМИТЕ Избор на проекти финансирани од ЕУ Дополнителни информации за Европската Унија се достапни на: ec.europa.eu Делегација на Европската Унија Мито Хаџивасилев Јасмин 52в 1000 Скопје

Detaljer

Осигурување. Логистика. Асс М р Христина Танеска

Осигурување. Логистика. Асс М р Христина Танеска Осигурување Логистика Асс М р Христина Танеска Поим за логистика Логистиката е активност која се занимава со надминување на просторот и времето по најниска цена. Таа претставува кружен процес од набавка

Detaljer

ОДЛУКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ОДЛУКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 и член 39 став 1 од Законот за енергетика ( Службен весник на Република Македонија бр. 16/11, 136/11,

Detaljer

РАЗВОЈОТ НА ПРОМЕНИТЕ ВО СЕСТРИНСТВОТО. Панова Гордана,Панова Б.Шуманов Ѓ.Величкова Н.Николовска Л.

РАЗВОЈОТ НА ПРОМЕНИТЕ ВО СЕСТРИНСТВОТО. Панова Гордана,Панова Б.Шуманов Ѓ.Величкова Н.Николовска Л. РАЗВОЈОТ НА ПРОМЕНИТЕ ВО СЕСТРИНСТВОТО Панова Гордана,Панова Б.Шуманов Ѓ.Величкова Н.Николовска Л. Универзитет,,Гоце Делчев -Факултет за медицински науки-штип www.gordana.panova@ugd.edu.mk Развојот на

Detaljer

ЧУВСТАТА ШТО ГИ ПРЕДИЗВИКУВААТ НЕГОВИТЕО ДЕЛА ОСТАНУВААТ ВО ДУШАТА

ЧУВСТАТА ШТО ГИ ПРЕДИЗВИКУВААТ НЕГОВИТЕО ДЕЛА ОСТАНУВААТ ВО ДУШАТА МАКЕДОНСКИ СКУЛПТОР СВЕТСКА СЛАВА ЧУВСТАТА ШТО ГИ ПРЕДИЗВИКУВААТ НЕГОВИТЕО ДЕЛА ОСТАНУВААТ ВО ДУШАТА Над 500 скулптури во траен материјал, бронза, мермер, оникс и дрво, или 250 одделни портрети, 170 актови,

Detaljer

ANTI-AGING = БАВНО ДА СТАРЕЕМЕ

ANTI-AGING = БАВНО ДА СТАРЕЕМЕ ANTI-AGING = БАВНО ДА СТАРЕЕМЕ Стареењето е навика која еден зафатен човек воопшто не може да си ја дозволи. Андре Мороа, писател Современото општество станува сî повозрасно. Според статистиката, мажите

Detaljer

БИОМОЛЕКУЛИ НУКЛЕИНСКИ КИСЕЛИНИ. III ДЕЛ 2016 НАТАША РИСТОВСКА ИНСТИТУТ ПО ХЕМИЈА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ, СКОПЈЕ

БИОМОЛЕКУЛИ НУКЛЕИНСКИ КИСЕЛИНИ. III ДЕЛ 2016 НАТАША РИСТОВСКА ИНСТИТУТ ПО ХЕМИЈА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ, СКОПЈЕ БИОМОЛЕКУЛИ НУКЛЕИНСКИ КИСЕЛИНИ. III ДЕЛ 2016 НАТАША РИСТОВСКА ИНСТИТУТ ПО ХЕМИЈА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ, СКОПЈЕ НУКЛЕИНСКИ КИСЕЛИНИ И НАСЛЕДНОСТ НУКЛЕИНСКИ КИСЕЛИНИ И НАСЛЕДНОСТ Генетските информации

Detaljer

Масло за 4-тактни мотори. Стапете во контакт со Информативниот центар за отрови

Масло за 4-тактни мотори. Стапете во контакт со Информативниот центар за отрови БЕЗБЕДНОСЕН ЛИСТ 1. ИМЕ НА ПРОИЗВОДОТ И КОМПАНИЈАТА Трговско име Husqvarna 4T 10W/40 Број на производот 531 00 92-85 (1.4L) Примена Масло за 4-тактни мотори Снабдувач Husqvarna AB Адреса SE 561 82 Huskvarna

Detaljer

Технички факултет Битола/Обука за енергетски контролори. Под притисок на флуид се подразбира сила што делува на единица површина.

Технички факултет Битола/Обука за енергетски контролори. Под притисок на флуид се подразбира сила што делува на единица површина. Под притисок на флуид се подразбира сила што делува на единица површина. Кога флуидот се наоѓа во состојба на мирување, притисокот се пренесува во сите правци со ист интензитет и истиот се именува како

Detaljer

Твојата најдобра верзија

Твојата најдобра верзија Твојата најдобра верзија Додека Рекс зборуваше за време на средбата на Менаџерите Орел, ја посматрав реакцијата на членовите на Глобалниот лидерски тим. Можев да ги видам емоциите и влијанието на видеото

Detaljer

ВОДИЧ ЗА ПРИВАТНИТЕ АГЕНЦИИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ Регулатива, мониторинг и примена

ВОДИЧ ЗА ПРИВАТНИТЕ АГЕНЦИИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ Регулатива, мониторинг и примена ВОДИЧ ЗА ПРИВАТНИТЕ АГЕНЦИИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ Регулатива, мониторинг и примена 1 Оддел за квалификации и вработливост (EMP/SKILLS) Специјална акциона програма за борба против принудната работа (ДЕКЛАРАЦИЈА)

Detaljer

Digital HD DVB-C Set Top Box

Digital HD DVB-C Set Top Box Digital HD DVB-C Set Top Box Дигитален ресивер Содржина: Основни информации Преден панел Заден панел Далечински управувач CA интерфејс Системско поврзување Главно Мени Инсталација Кабелска конфигурација

Detaljer

Алкини АЛКИНИ. Органска хемија применета во фармација Институт за применета хемија и фармацевтски анализи Фармацевтски факултет, УКИМ, Скопје

Алкини АЛКИНИ. Органска хемија применета во фармација Институт за применета хемија и фармацевтски анализи Фармацевтски факултет, УКИМ, Скопје АЛКИНИ Електронска структура на алкините; Примена; Номенклатура; Киселост на алкините; Добивање на алкини; Реакции на алкини: редукција, хидрохалогенација, хидратација, халогенирање, озонолиза и алкилирање;

Detaljer

Корисничко упатство. Контакт телефон: 02/15-600

Корисничко упатство. Контакт телефон: 02/15-600 Корисничко упатство www.nlbtb.com.mk Контакт телефон: 02/15-600 Брза навигација низ упатството Креирање на корисничко име на НЛБ Kлик Активација на корисничко име на НЛБ Kлик Плаќање преку НЛБ Kлик Грешки

Detaljer

С О Д Р Ж И Н А. Број 128 Год. LXV Четврток, 22 октомври 2009 Цена на овој број е 220 денари.

С О Д Р Ж И Н А. Број 128 Год. LXV Четврток, 22 октомври 2009 Цена на овој број е 220 денари. Број 128 Год. LXV Четврток, 22 октомври 2009 Цена на овој број е 220 денари www.slvesnik.com.mk contact@slvesnik.com.mk С О Д Р Ж И Н А Стр. 2488. Закон за спречување судир на интереси (Пречистен текст)...

Detaljer

ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ БИТОЛА

ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ БИТОЛА ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ БИТОЛА Студиска програма: ИНФОРМАТИКА И КОМПЈУТЕРСКА ТЕХНИКА Времетраење на студиската програма: 3 години ЕКТС кредити: 180 Цели на студиската програма

Detaljer

Samsung каталог. проектори. дигитални рамки за слики. HDTV монитори

Samsung каталог. проектори. дигитални рамки за слики. HDTV монитори проектори Samsung каталог дигитални рамки за слики HDTV монитори Според истражувањето на агенцијата CONTEXT BNA Samsung е бр.1 производител на монитори во светот. 2. Прозорец во светот SyncMaster HDTV

Detaljer

Приемник кој вe воведува во новиот свет на HD резолуција УПАТСТВО. ЗА ДИГАТЕЛЕН САТЕЛИТСКИ ПРИЕМНИК hd dvb-s2

Приемник кој вe воведува во новиот свет на HD резолуција УПАТСТВО. ЗА ДИГАТЕЛЕН САТЕЛИТСКИ ПРИЕМНИК hd dvb-s2 Приемник кој вe воведува во новиот свет на HD резолуција УПАТСТВО ЗА ДИГАТЕЛЕН САТЕЛИТСКИ ПРИЕМНИК hd dvb-s2 Содржина 1 Општи мерки на безбедност... 4 1.1 Опасности... 4 1.2 Предупредувања... 4 1.3 Напомени...

Detaljer

Упатство за користење на програмата. oxpriemen

Упатство за користење на програмата. oxpriemen Упатство за користење на програмата oxpriemen Јуни, 2009 Содржина: 1. Начин на работа ------------------------------------------------------------------------------ 5 1.1. Работа за администратор------------------------------------------------------------

Detaljer

2 Класификација на зградите

2 Класификација на зградите 2 Класификација на зградите 4.2.7 Со модификациите од точка 4.6.2, фасадната површина соодветно се зголемува. Бруто катната површина останува незасегната од овие модификации. 4.2.8 Натамошни пресметки

Detaljer

spoj na umetnosta НОВИОТ МИНИСТЕР ЗА ОДБРАНА СВЕЧЕНО ЈА pрими ДОЛЖНОСТА ЧЕСТ, ГОРДОСТ И ГОЛЕМА ОДГОВОРНОСТ

spoj na umetnosta НОВИОТ МИНИСТЕР ЗА ОДБРАНА СВЕЧЕНО ЈА pрими ДОЛЖНОСТА ЧЕСТ, ГОРДОСТ И ГОЛЕМА ОДГОВОРНОСТ Br. 59 Cena: 50 den. јули 2014 ISSN: 1857-6710 Magazin na MINISTERSTVOTO ZA ODBRANA na republika makedonija НОВИОТ МИНИСТЕР ЗА ОДБРАНА СВЕЧЕНО ЈА pрими ДОЛЖНОСТА ЧЕСТ, ГОРДОСТ И ГОЛЕМА ОДГОВОРНОСТ ЗАЕДНИЧКИ

Detaljer

СОВЕТ НА ЕВРОПА ЧУВАР НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА РЕЗИМЕ

СОВЕТ НА ЕВРОПА ЧУВАР НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА РЕЗИМЕ СОВЕТ НА ЕВРОПА ЧУВАР НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА РЕЗИМЕ Земја која не членка на Советот на Европа (Белорусија) ДРЖАВИ ЧЛЕНКИ СЕДИШТЕ И КАНЦЕЛАРИИ БУЏЕТ Австрија, Албанија, Андора, Азербејџан, Белгија, Босна и

Detaljer

Откријте го светот на геосинтетиците. Каталог на производи

Откријте го светот на геосинтетиците. Каталог на производи Откријте го светот на геосинтетиците Каталог на производи 2 Нашите тимови за поддршка и продажба им овозможуваат на нашите клиенти, проектантските бироа, изведувачите во градежниот сектор и трговците низ

Detaljer

Искористете го животот до максимум. Добредојдовте во светот на KIA.

Искористете го животот до максимум. Добредојдовте во светот на KIA. Новиот Животот е спектакуларен, живописен, непредвидлив и возбудлив од сите можни аспекти. Што и да се случи, каде и да одите и што и да откриете, Kia е со вас. Искористете го животот до максимум. Добредојдовте

Detaljer

Новиот Dacia Duster, добредојдовте во реалниот свет.

Новиот Dacia Duster, добредојдовте во реалниот свет. Новиот Dacia Duster Новиот Dacia Duster, добредојдовте во реалниот свет. Обликот на новиот Duster е во согласност со авантуристичкиот, модерниот и динамичниот карактер на возилото. Но, вистинската револуција

Detaljer

Среда, 29 карт 1967 БЕЛГРАД 208.

Среда, 29 карт 1967 БЕЛГРАД 208. Среда, 29 карт 1967 БЕЛГРАД БРОЈ 14 ГОД. ХХШ 209. Врз основа на членот 228 точка в од Уставот на Соци ј а листичка Федеративна Република југославија, Сојузниот извршеа совет, донесува О Д Л У К А ЗА ОТВОРАЊЕ

Detaljer

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 44.

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 44. НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА Среда, 22 јануари 1964 БЕЛГРАД БРОЈ 4 ГОД. XX 43. Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија,

Detaljer

И З В Е Ш Т А Ј ЗА РАБОТАТА НА КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ГОДИНА КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА

И З В Е Ш Т А Ј ЗА РАБОТАТА НА КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ГОДИНА КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА И З В Е Ш Т А Ј ЗА РАБОТАТА НА КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.12. ГОДИНА СКОПЈЕ, ФЕВРУАРИ 2009 ГОД КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА С О Б Р А Н И

Detaljer

Обнова на возниот парк и искуство со новите автобуси на ЈСП СКОПЈЕ. Чалоски Марко, дипл.маш.инж. Скопје,

Обнова на возниот парк и искуство со новите автобуси на ЈСП СКОПЈЕ. Чалоски Марко, дипл.маш.инж. Скопје, Обнова на возниот парк и искуство со новите автобуси на ЈСП СКОПЈЕ Чалоски Марко, дипл.маш.инж. Скопје, 17.09.2012 ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ (ЈСП СКОПЈЕ) ЈСП СКОПЈЕ е претпријатие од јавен

Detaljer

Проф. Д-р Елисавета Стикова Институт за јавно здравје на Република Македонија УКИМ - Медицински Факултет, Скопје

Проф. Д-р Елисавета Стикова Институт за јавно здравје на Република Македонија УКИМ - Медицински Факултет, Скопје Проф. Д-р Елисавета Стикова Институт за јавно здравје на Република Македонија УКИМ - Медицински Факултет, Скопје Основи на радијационата заштита растојание Време на изложеност заштита Извори Алфа честички

Detaljer

УКАЗ ЗАКОН ЗИ.

УКАЗ ЗАКОН ЗИ. СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски Јазик. - Огласи според тарифата - Жиро сметка кај Службата на општественото

Detaljer

PROMOTIVNI PROIZVODI

PROMOTIVNI PROIZVODI PROMOTIVNI PROIZVODI Чадори ЧАДОР M-45188 - автоматско отварање - 8 панели - пластична рачка - ø 85 cm - цена со ддв: 190 ден. DONALD R-31116 - автоматско отварање - 8 панели - пластична рачка - ø 96x83см

Detaljer

Софија - Катанија - Софија. 8 дена / 7 ноќевања авионска програма

Софија - Катанија - Софија. 8 дена / 7 ноќевања авионска програма Лиценца А, рег. Бр. 677 ДТТУ Арт оф Травел ДОО Скопје Ул. Лондонска бр. 2, лок. 17а, 1000 Скопје Тел/факс: ++ 389 2 305 1 905 Е-mail: info@artoftravel.mk web:artoftravel.mk Сицилија Hotel Sporting Baia

Detaljer

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. Вторник, 22 февруари 2000 Скопје. а) Моторни бензини. в) Масло за горење - екстра лесно (ЕЛ)

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. Вторник, 22 февруари 2000 Скопје. а) Моторни бензини. в) Масло за горење - екстра лесно (ЕЛ) СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Службен весник на Република Македонија" излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Вторник, 22 февруари 2000 Скопје Број 14 Год. LVI Аконтацијата за 2000година

Detaljer

(upublisert, april 2007) (необјављена песма, април 2007)

(upublisert, april 2007) (необјављена песма, април 2007) (Et blad) Jeg er et tre lyden du hører forteller deg at jeg står og gror jeg sprang gjennom stammen og ut roten var det livet jeg ikke kunne si du hører at jeg tenker med ord at jeg blir til et menneske

Detaljer

КАТАЛОГ АЛАТИ 2013 / 2014

КАТАЛОГ АЛАТИ 2013 / 2014 КАТАЛОГ АЛАТИ 2013 / 2014 2 Indeks Индекс 1 1806B 111 9 9031 103 BDF458RFJ 22 BDF458Z 22 BO6030 108 BO6040 108 1911B 110 2 9032 103 9046 107 BDF459RFE 22 BDF459Z 22 BPB180RFE 28 BPJ180RFE 32 2012NB 111

Detaljer

Реконструктивна хирургија на аортен корен

Реконструктивна хирургија на аортен корен Реконструктивна хирургија на аортен корен Reconstructive surgery of the aortic root Академик др. Жан Митрев, MD, FETCS Специјална Болница по Хируршки Болести Филип Втори Скопје, Македонија Реконструктивна

Detaljer

ZA SVIKUVAWE NA 17 TO GODI{NO SOBRANIE NA AKCIONERITE NA SKOPSKI PAZAR A.D. SO PREDLOG NA DNEVEN RED

ZA SVIKUVAWE NA 17 TO GODI{NO SOBRANIE NA AKCIONERITE NA SKOPSKI PAZAR A.D. SO PREDLOG NA DNEVEN RED Skopski pazar A.D. vo privatna sopstvenost za uslugi vo prometot i trgovija izvoz uvoz Br. 02-304/22- / 02.04.2014 god. Sk o p je Vrz osnova na ~len 384, 387 i 388 od Zakonot za trgovskite dru[tva Upravniot

Detaljer

Обојене Петријеве мреже

Обојене Петријеве мреже Обојене Петријеве мреже Обојене Петријеве мреже (ОПМ) Colored Petri Nets (CPN) Курт Јенсен (Кurt Jese) 1981. године Сваком чвору типа место придружен је тип податка који одређује врсту податка које дато

Detaljer

ЕЛЕКТРОНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА

ЕЛЕКТРОНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВРТО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ПИТАЊА И ЗАДАЦИ ИЗ ЕЛЕКТРОНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕЋЕГ

Detaljer

СИ МА ГРК. Да вид Ал ба ха ри

СИ МА ГРК. Да вид Ал ба ха ри Да вид Ал ба ха ри СИ МА ГРК У пр ви мах ни је се ни шта чу ло, али сви смо зна ли да то не мо же ду го да тра је и да је са мо по треб но да се још ма ло смрк не и да! Пр во су се огла ша ва ли ду вач

Detaljer

/ Свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију за јавну набавку 14/2017

/ Свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију за јавну набавку 14/2017 01-4171/8 13.10.2017. Свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију за јавну набавку 14/2017 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ.ДОБАРА 14/2017 Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број

Detaljer

СР ЂА Н ВИД РИ Ћ, рођен у Зрењан ин у. П и ше есе је и к њи жев н у к ри т и к у, о б ја в љу је у пе ри о д и ц и.

СР ЂА Н ВИД РИ Ћ, рођен у Зрењан ин у. П и ше есе је и к њи жев н у к ри т и к у, о б ја в љу је у пе ри о д и ц и. АУТОРИ ЛЕТОПИСА БОРИВОЈЕ АДАШЕВИЋ, рођен 1974. у Ужицу. Пише прозу. Књиге при ча: Екв ил иб р и с т а, 2000; Из т р е ћ е г к р а љ е в с т в а, 2 0 0 6. Ро м а н и: Чо век из ку ће на бре гу, 2009; Крф,

Detaljer

ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД

ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД МИНИСТАРСВО ПРОСВЕТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА МАШИНСКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ XIX РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА МАШИНСКИХ ШКОЛА Ниш -. 0. 011. ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД ПОДРУЧЈЕ РАДА: МАШИНСТВО И ОБРАДА

Detaljer

ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА

ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ

Detaljer

Предмет: I - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ

Предмет: I - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ Дел.број 02-946 Датум 23.11.2015. Предмет: I - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ Обавештавамо понуђаче да је конкурсна документација за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ

Detaljer

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, доноси следећу:

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, доноси следећу: Посл.бр. 10-25/16/5 дн 09.12.2016. године Н основу члн 108. Зкон о јвним нбвкм директор Дом здрвљ Др Јовн Јовновић Змј Стр Пзов, доноси следећу: ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ З нбвку јвну нбвку

Detaljer

OTPUSTITELNI. tropari od posniot i cvetniot triod. (транскрипција од црковнословенски и превод од грчки и црковнословенски јазик)

OTPUSTITELNI. tropari od posniot i cvetniot triod. (транскрипција од црковнословенски и превод од грчки и црковнословенски јазик) OTPUSTITELNI tropari od posniot i cvetniot triod (транскрипција од црковнословенски и превод од грчки и црковнословенски јазик) Sabota mesopusna (Zadu{nica) Glubinoju mudrosti ~elovjekoqubno vsja strojaj,

Detaljer

РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПРВЕ ГОДИНЕ ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНУ

РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПРВЕ ГОДИНЕ ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНУ РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПРВЕ ГОДИНЕ ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНУ Основне информације Руководилац студијског програма РТ: др Перица Штрбац, кабинет 511 Секретар студијског програма

Detaljer

А К Т У Е Л Н А П И ТА ЊА РЕ СТ И Т У Ц И Ј Е У СР БИ Ј И

А К Т У Е Л Н А П И ТА ЊА РЕ СТ И Т У Ц И Ј Е У СР БИ Ј И Пре глед ни чла нак 349.412.2(497.11) doi:10.5937/zrpfns50-11665 Је ле на З. Ве се ли нов, управ ник по сло ва Ма т и ц е с рп с ке ve se li n ov.je le n a @g m a il.c o m А К Т У Е Л Н А П И ТА ЊА РЕ

Detaljer

ДВ код ТС Београд 20, јун 2015.

ДВ код ТС Београд 20, јун 2015. ДВ код ТС Београд 20, јун 2015. САДРЖАЈ 6-18 ЈУБИЛЕЈ ПРЕДУЗЕЋА Десет година Електромреже Србије 19 ПОТПИСАН УГОВОР О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ЈП ЕМС И EPEX SPOT Корак ближе циљу 20-21 ТС БЕОГРАД 20 Пуштање у погон

Detaljer

Аутомобиле СК Ексклузивен увозник за Македонија и Косово

Аутомобиле СК Ексклузивен увозник за Македонија и Косово ЦЕНОВНИК 500 Х City Look Д/НБ/04 Star 1.6 Etorq 1.4 TB Multiair II 16 V 1.3 Multijet II16 V 1.6Multijet II 16V 15,980 987,564 ден. 18,490 20,000 19,490 20,490 1,142,682 ден. 1,236,000 ден. 1,204,482 ден.

Detaljer

ПОШТАР. Безбедност и здравље на раду Вишак запослених: Која су моја права

ПОШТАР. Безбедност и здравље на раду Вишак запослених: Која су моја права САДРЖАЈ Извештај са изборне Скупштине: Павловић поново председник........................... 2-5 Телеком: Држава мора остати највећи појединачни акционар!.... 6-8 Актуелно: Започет процес колективног преговарања..............

Detaljer

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ

Detaljer

j UNI CEF-a Да нас је ве о ма ва жан дан за оп шти ну Ста ра Па зо ва, Куглаш Игор Ковачић првак света! Irig

j UNI CEF-a Да нас је ве о ма ва жан дан за оп шти ну Ста ра Па зо ва, Куглаш Игор Ковачић првак света! Irig www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIII Сремска Митровица Среда 13. фебруар 2013. Број 2711 Цена 40 динара у овом броју: ИНТЕРВЈУ ГОРАН ЈЕШИЋ: Стабилна позиција Владе Војводине

Detaljer

Преглед и промене XML-a шифарника који се користе при електронском фактурисању медицинско-техничких помагала верзија 1.0.2

Преглед и промене XML-a шифарника који се користе при електронском фактурисању медицинско-техничких помагала верзија 1.0.2 Преглед и промене XML-a шифарника који се користе при електронском фактурисању медицинско-техничких помагала верзија 1.0.2 СЕПТЕМБАР 2012. 0. САДРЖАЈ 0. Садржај...2 1. Преглед и промене општих шифарника

Detaljer

ДВАДЕСЕТДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ

ДВАДЕСЕТДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ за ученике трећег разреда смера

Detaljer

ДВАДЕСЕТ ДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА

ДВАДЕСЕТ ДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТ ДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ

Detaljer

Издавач: Републички завод за статистику Милана Ракића 5, Београд Тел: ; факс:

Издавач: Републички завод за статистику Милана Ракића 5, Београд Тел: ; факс: Издавач: Републички завод за статистику Милана Ракића 5, Београд Тел: 011 2412 922; факс: 011 2411 260 За издавача: Проф. др Драган Вукмировић, директор Рукопис припремиле: Драгана Ђоковић Папић Јованка

Detaljer

Дихотомни кључ за одређивање поткласа и редова адултних инсеката. Младен Хорватовић

Дихотомни кључ за одређивање поткласа и редова адултних инсеката. Младен Хорватовић Дихотомни кључ за одређивање поткласа и редова адултних инсеката Младен Хорватовић Нови Сад, 2016 Одређивање поткласа инсеката 1 Одрасли инсекти без крила. Трбух са једним или више пари наставака. Метаморфоза

Detaljer

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ

Detaljer

Психосоцијални аспекти страбизма

Психосоцијални аспекти страбизма 492 DOI: 10.2298/SARH1408492J ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ / REVIEW ARTICLE UDC: 617.758.1-009.11 Психосоцијални аспекти страбизма Бранка Јаблан, Весна Вучинић, Бранка Ешкировић, Милорад Љутица Факултет за специјалну

Detaljer

Агилни развој софтвера

Агилни развој софтвера Агилни развој софтвера Сенад Ибраимоски mi08247@alas.matf.bg.ac.rs Покривене теме Агилни методи Развој вођен планирањем и агилни развој Екстремно програмирање Агилно управљање пројектима Скалирање агилних

Detaljer

KLINI^KI VE[TINI. 2. Presmetuvawe na indeksot na telesnata masa (ITM)

KLINI^KI VE[TINI. 2. Presmetuvawe na indeksot na telesnata masa (ITM) KLINI^KI VE[TINI 1. Merewe na krvniot pritisok 2. Presmetuvawe na indeksot na telesnata masa (ITM) KLINI^KI VE[TINI 1. Merewe na krvniot pritisok 2. Presmetuvawe na indeksot na telesnata masa (ITM) EDUKACISKI

Detaljer

Кошуља за рат и да видовит будем по предању девет голих баба ћутећи је шију. ( Кошуља )

Кошуља за рат и да видовит будем по предању девет голих баба ћутећи је шију. ( Кошуља ) ЗЛАТНА ГРЕДА Надежда Пурић Јовановић СЛУЧАЈ КОСТРОВИЋ Горан Лакићевић је под презименом Костровић објавио четири збирке песама, а затим се повукао. Његово певање на необичан начин коинцидира са историјском

Detaljer

Mål for økta. 1) Få innblikk i utfordringer knyttet til matematikkfaget ved Hellerud vgs (situasjonsbeskrivelse)

Mål for økta. 1) Få innblikk i utfordringer knyttet til matematikkfaget ved Hellerud vgs (situasjonsbeskrivelse) Mål for økta 1) Få innblikk i utfordringer knyttet til matematikkfaget ved Hellerud vgs (situasjonsbeskrivelse) 2) Hvordan møter vi disse utfordringene Samarbeid skoleledelse og fagseksjon Samarbeid på

Detaljer

I. Дом здравља Др Милутин Ивковић Палилула

I. Дом здравља Др Милутин Ивковић Палилула I. II. Кнез Данилова 16, Београд III. Телефон: 322 43 21 до 29 Фах: 324 88 44 e mail: јаvne.nabavke@dzpalilula.org.rs Број: 4400 05.06.2018. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Предмет: Измене Конкурсне

Detaljer

VEDTAK Nr. 2/2015 AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING. av 17. juni 2015

VEDTAK Nr. 2/2015 AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING. av 17. juni 2015 VEDTAK Nr. 2/2015 AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING av 17. juni 2015 vedrørende endring av Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre av 20. mai 1987. FELLESKOMITEEN Under henvisning

Detaljer

Основи програмирања 1

Основи програмирања 1 Основи програмирања 1 Лекција 5 др zoranbanjac@viseredurs Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд Садржај Условни скокови break continue Показивачи Дефинисање показивача оператор

Detaljer

СТУ ДЕН ТИ СА СЕ ЛА АР НЕА ГАР БОР ГА: ИЗ МЕ ЂУ СТВАР НОГ И ФИК ТИВ НОГ

СТУ ДЕН ТИ СА СЕ ЛА АР НЕА ГАР БОР ГА: ИЗ МЕ ЂУ СТВАР НОГ И ФИК ТИВ НОГ Бе о град DOI 10.5937/kultura1650206K УДК 821.113.5.09-31 Гарборг А. оригиналан научни рад СТУ ДЕН ТИ СА СЕ ЛА АР НЕА ГАР БОР ГА: ИЗ МЕ ЂУ СТВАР НОГ И ФИК ТИВ НОГ Са же так: У ра ду се ана ли зи ра су

Detaljer

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ

Detaljer

ПРЕГЛЕД ТРЖИШТА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ. - Други квартал године -

ПРЕГЛЕД ТРЖИШТА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ. - Други квартал године - ПРЕГЛЕД ТРЖИШТА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ - Други квартал 2017. године - У прегледу су приказани подаци за други квартал 2017. године са упоредним подацима из претходних квартала. Приказани

Detaljer

Струја 230V 400V 230V 400V

Струја 230V 400V 230V 400V Индустриски генератори 230V 400V 230V 400V EC3600 3,6 kva - 15,0A - 58 kg 78,990 EG4500 CL 4,5 kva - 17,4A - 79.4 kg 118,490 EC5000 5,0 kva - 19,5A - 75 kg 95,990 EG5500 CL 5,5 kva - 21,7A - 82.5 kg 127,990

Detaljer

ГЛАС ЦЕНТАРА ТЕМА БРОЈА: СИНТEТИЗOВAНИ ИЗВEШТAJ O РAДУ ЦEНТAРA ЗA СOЦИJAЛНИ РAД У СРБИJИ У ГOДИНИ ВРЕМЕ ЈЕ ДА НАСТУПАМО ЗАЈЕДНО!

ГЛАС ЦЕНТАРА ТЕМА БРОЈА: СИНТEТИЗOВAНИ ИЗВEШТAJ O РAДУ ЦEНТAРA ЗA СOЦИJAЛНИ РAД У СРБИJИ У ГOДИНИ ВРЕМЕ ЈЕ ДА НАСТУПАМО ЗАЈЕДНО! ГЛАС ЦЕНТАРА ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН АСОЦИЈАЦИЈЕ ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СРБИЈЕ Број 48 - година XII - 2015. - Врњачка Бања ISSN 1820-404X ВРЕМЕ ЈЕ ДА НАСТУПАМО ЗАЈЕДНО! ТЕМА БРОЈА: СИНТEТИЗOВAНИ ИЗВEШТAJ

Detaljer

Про блем зла и те о ди ке ја у хри шћан ској фи ло со фи ји

Про блем зла и те о ди ке ја у хри шћан ској фи ло со фи ји УДК: 141.4 Берђајев Н. УДК: А. 27-145.3 Берђајев Н. А. Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume L Број / Is sue 1/2017, стр. / pp. 149 172. Про блем зла и те о ди ке ја у хри шћан ској фи ло

Detaljer

ДВАДЕСЕТПРВО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ЗАДАЦИ ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА

ДВАДЕСЕТПРВО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ЗАДАЦИ ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТПРВО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ЗАДАЦИ ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ

Detaljer

Mål for økta. 1) Få innblikk i utfordringer knyttet til matematikkfaget ved Hellerud vgs (situasjonsbeskrivelse)

Mål for økta. 1) Få innblikk i utfordringer knyttet til matematikkfaget ved Hellerud vgs (situasjonsbeskrivelse) Mål for økta 1) Få innblikk i utfordringer knyttet til matematikkfaget ved Hellerud vgs (situasjonsbeskrivelse) 2) Hvordan møter vi disse utfordringene Samarbeid skoleledelse og fagseksjon Samarbeid på

Detaljer

Фа бри ка. За вид на про дук тив ност, из во зно. У Сремској Митровици кривичне пријаве против одговорних због потенцијалне еколошке опасности

Фа бри ка. За вид на про дук тив ност, из во зно. У Сремској Митровици кривичне пријаве против одговорних због потенцијалне еколошке опасности 1960 2010 Година L Сремска Митровица Среда 25. август 2010. Број 2583 Цена 40 динара у овом броју: Сремској Митровици кривичне пријаве против одговорних због потенцијалне еколошке опасности Страна 3. Фа

Detaljer

Хитно мењати Устав. Вода највећи проблем Страна 15. Терапијски врт, први у Србији. Irig. у овом броју: ИНТЕРВЈУ: ГОРАН ЈЕШИЋ ПАРАДОКС У ЈАСКУ:

Хитно мењати Устав. Вода највећи проблем Страна 15. Терапијски врт, први у Србији. Irig. у овом броју: ИНТЕРВЈУ: ГОРАН ЈЕШИЋ ПАРАДОКС У ЈАСКУ: www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LII Сремска Митровица Среда 21. новембар 2012. Број 2699 Цена 40 динара у овом броју: ИНТЕРВЈУ: ГОРАН ЈЕШИЋ ПАРАДОКС У ЈАСКУ: Хитно мењати Устав

Detaljer

ДВАДЕСЕТПРВО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ

ДВАДЕСЕТПРВО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТПРВО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ за ученике трећег разреда смера енергетике

Detaljer

НО ВИ РЕ А ЛИ ЗАМ У СРП СКОМ ФИЛ МУ

НО ВИ РЕ А ЛИ ЗАМ У СРП СКОМ ФИЛ МУ Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Београд DOI 10.5937/kultura1754400M УДК 791.1(497.11) 2010/2015 прегледни рад НО ВИ РЕ А ЛИ ЗАМ У СРП СКОМ ФИЛ МУ Сажетак: Циљ овог ра да

Detaljer