gcrieber/news POLAR QUEEN En reise fra tørrdokk til Mexicogulfen PROFILEN / EMIL SØRSKÅR Et møte med GC Riebers sterkeste mann

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "gcrieber/news POLAR QUEEN En reise fra tørrdokk til Mexicogulfen PROFILEN / EMIL SØRSKÅR Et møte med GC Riebers sterkeste mann"

Transkript

1 INTERNMAGASIN ÅRGANG 46 NO 1, 2015 gcrieber/news GC RIEBER EIENDOM Setter rekord i leietakertilfredshet POLAR QUEEN En reise fra tørrdokk til Mexicogulfen PROFILEN / EMIL SØRSKÅR Et møte med GC Riebers sterkeste mann OMSORGSPRISEN 2014 Vinnere av Omsorgsprisen 2014, tvillingsøstrene Gerd og Turid Reistad, har stilt som frivillige gledesspredere ved Adventkirkens sykehjem. POLAR ONYX En ferd gjennom lumske farvann

2 2 ÅRGANG 46 NO 1, 2015 GC RIEBER NEWS Innhold SIGNERT PC 3 GC RIEBER I BILDER 4 FORRETNINGSNYTT INDUSTRI Vant pris for beste poster 6 Saltlager Ålgård 8 Keizerburg med salt fra Tunisel til de danske veje 8 FORRETNINGSNYTT SHIPPING OSM seminar 9 På tur med Polar Queen 10 Lærling på Polar King 12 En ferd gjennom lumske farvann 14 GCRieber / news Gis ut av GC Rieber for medarbeidere, aksjonærer og pensjonister i konsernet GC Rieber. Dersom du har tips eller en god historie, vennligst kontakt oss. T: E: / REDAKSJONEN Beate Opstad Thy Ellen Anita Bergum Liv Hedda Leknessund Tom Jarane Torbjørn Eide Trude Gill-Iversen / TRYKK Molvik Grafisk FORRETNINGSNYTT EIENDOM Bygger helsehus i rekordfart 16 Søtt+Salt på VilVite 18 Neste byggetrinn på Marineholmen er i gang 18 GC Rieber Eiendom setter rekord i leietakertilfredshet 19 PROFILEN Et møte med GC Riebers sterkeste mann 20 VERDIHJØRNET Omsorgsprisen SMÅTT OG STORT IKT informerer 24 / GC RIEBER GC Rieber er et privateid selskap som utøver langsiktig aktivt eierskap overfor et utvalg av kjernevirksomheter. Hertil kommer en sammensatt portefølje av finansielle investeringer. Forretningsdriften er konsentrert rundt områdene Industri, Shipping og Eiendom. Forretningsområdene er preget av høy kompetanse innen nisjer. Konsernet opererer både lokalt og internasjonalt, primært i bedrifts markedene. Hovedkontoret er i Bergen. Og jula varer helt til påske 25 Status ERP 26 S(a)lutt for Pål Berger 27 HUMANKAPITALNYTT Nyansatte 28 Vi gratulerer 30

3 ÅRGANG 46 NO 1, 2015 GC RIEBER NEWS 3 Signert PC LÆREN FRA BAGDAD! Vi har full kontroll, beroliget den irakiske informasjonsministeren på TV under USAs invasjon av Irak i Bak ham på TV-skjermene rullet de amerikanske tanksene som allerede hadde inntatt Bagdad! Selv om vi mener at verden fortsatt vil være avhengig av olje i mange tiår fremover, så har det de siste månedene skjedd et skift som vi ikke vil være upåvirket av. Oljeprisen har fått seg en solid knekk. Oljeselskapene og leverandørindustrien strammer nå virkelig til. For 10 år siden skvatt vi litt når en bedrift sa opp noen titalls ansatte. Nå kommer meldingene om overflødige flere ganger i uken. Til sammen opp mot er blitt oppsagt/permittert innen olje/ leverandørindustrien bare i vår region. Vi har skrevet om Norges, Bergens og GC Riebers oljeavhengighet i dette bladet tidligere. Vi har tatt til orde for fortsatt satsing på oljebasert virksomhet. Men vi har også understreket risikoen ved for ensidig avhengighet. Og vi har begrunnet hvorfor vi også ønsker å ha virksomheter som ikke er korrelerte med oljen. Det er ikke bare shipping som blir påvirket av en nedtur i olje. Med så mange ledige/permitterte vil det gjennom verdikjedene bli behov for færre kvadratmeter kontorlokaler i og rundt Bergen. Saltvirksomheten leverer salter og kjemikalier til oljebasert virksomhet. Ved tidligere nedgangstider har lavere økonomisk aktivitet ført til lavere giverevne til hjelpeprogrammer som bl.a. GC Rieber Compact er avhengig av. Ved tidligere nedturer har GC Rieber vært raske med å innføre investeringsstopp, ansettelsesstopp, frigjøring av innleide Paul-Chr. Rieber ressurser og kostnadsbesparende programmer. Så langt har vi valgt å ikke gjøre det nå. Vi skal følge utviklingen fortløpende, være endringsorienterte og gjennomføre tiltak når det blir nødvendig. Og så skal vi være klare til å gripe de muligheter som en nedkjøling av økonomien fører med seg. Ofte trives GC Rieber bedre i litt ruskevær enn i bonanza. Tanks skal vi i alle fall ikke ha inn i vår kjøkkenhage!

4 4 ÅRGANG 46 NO 1, 2015 GC RIEBER NEWS GC Rieber i bilder Slange i Puddefjorden Ledningen som ble lagt i mars, sørger for kjøling til Bergen Helsehus Legevakten, som åpner i november. I tillegg skal ledningen forsyne kommende bygg på tomten nord for Helsehuset. Vinteren 2015 vil bli husket som en av de virkelig snørike på vestlandet. Her er et stemningsbilde fra Riebertun i Myrkdalen hvor snødybden på toppen har vært over fire meter. Under opprydding i kontorene kom vi over denne boksen med sardiner som GC Rieber kjøpte inn i 1942 for utdeling til de ansatte. Under krigen ble enhver oljedråpe slurpet som delikatesse!

5 ÅRGANG 46 NO 1, 2015 GC RIEBER NEWS 5 GC Rieber i bilder God stemmning på den fjerde øvelsen til det nye Husbandet i Beddingen i Bergen. Fra venstre: Marianne Lundberg (Eiendom), Marius Holth Hanssen (Mor), Einar Øye (Mor), Hilde Marie Bjerga (Shipping), Bjørn Valberg (Shipping). Fotografen, Tom Jarane klarte dessverre ikke å få hele seg med på bilde. :-) Carl Stian Jensen i GC Rieber Salt kom over dette artige gamle bildet som vekker minner for Chr. Rieber: Ja, på den Bryggen har jeg stått utallige timer når fangstfolkene leverte fangsten. Det var den gang ikke snakk om arbeidstid. Båtene måtte tømmes raskt og produktene taes vare på. Men stemningen i bryggehuset kan ikke beskrives med ord. Latteren satt løst og det var ufattelig mye moro, men selvfølgelig også alvor når ulykker rammet. Det var livets realiteter. Det var ikke bare ishavsprodukter som ble tatt inn, også landbruksskinn, lær og etter hvert en del sko. "Hanseat"var en av de minste skutene våre. Gode minner fra en svunnen tid.

6 6 ÅRGANG 46 NO 1, 2015 GC RIEBER NEWS Forretningsnytt Industri VANT PRIS FOR BESTE POSTER Tekst: Hanne Solvang Felberg, GC Rieber Oils Det er ingen tvil om at omega-3 fra fiskeolje er bra for helsen, det finnes tusenvis av studier som bekrefter dette. Dessverre assosieres ofte ordet fiskeolje med harsk smak og lukt, og mange husker fra barndommen skjeen med tran som både smakte og luktet vondt. Denne opplevelsen fører til at mange unngår å ta omega-3-tilskudd og dermed går glipp av de helsebringende egenskapene som er viktig for mennesker i alle aldre. Utvikling av teknologi for rensing av fiskeolje har ført til at de beste produsentene nå kan produsere omega-3-konsentrater som er mer eller mindre lukt- og smakfrie, men det er ikke enkelt å endre forbrukernes oppfatning rundt dette. Vi i GC Rieber Oils ønsker å bidra til denne endringen og vi takket derfor ja til å bli en del av et prosjekt i regi av Møreforsking, der målet var å samle de største omega-3-produsentene i Møre og Romsdal (Legasea-klyngen) for å lage en sensorisk metode og standard for fiskeolje. Sensorisk analyse dreier seg om menneskers beskrivelse av lukt, smak, utseende og tekstur. Mennesket kan oppfatte lukt- og smaks-komponenter som er vanskelig å detektere med instrumenter, og derfor er sensorisk analyse en viktig, og ofte nødvendig, metode for kvalitetskontroll. Alle disse komponentene er kjemiske forbindelser, og noen av dem er kun tilstede når uønsket nedbrytning/oksidasjon har skjedd. Derfor snakker vi om positive og negative sensoriske egenskaper. Erfaringsmessig vil for eksempel nøttesmak i en fiskeolje være en positiv sensorisk egenskap, mens smak av maling er en negativ egenskap og et tegn på harskning. Alle de sensoriske egenskapene som vi så langt har identifisert for fiskeolje er vist i figuren i form av et aromahjul. Menneskers oppfatning av lukt og smak vil alltid være subjektiv, og dette byr på utfordringer i forhold til sensoriske analyser. Her er et eksempel: Kari og Per skal utføre en sensorisk analyse av en fiskeolje. Kari kjenner en svak nøttesmak, mens Per kjenner en middels sterk metallsmak. Plutselig kommer Ole tilbake fra kaffepause og smaker på oljen, og han kjenner ingen smak i det hele tatt. Hvem har rett? Det er tydelig at resultatet av denne analysen ikke gir noen informasjon om oljens sensoriske kvalitet siden dommerne verken er enige om hvilken smak de kjenner eller intensiteten av smaken. For at Kari og Pers (og Olas) sensoriske analyser skal kunne være et pålitelig bidrag til kvalitetskontrollen bør de delta i et sensorisk panel. Et sensorisk panel består av en gruppe mennesker som jobber etter en standardisert metode med et felles referansegrunnlag og som trenes over lengre tid til å kjenne igjen de samme sensoriske egenskapene og intensiteten av dem. For planteoljer, og da spesielt olivenolje, er sensorisk analyse en del av kvalitetskontrollen, noe som betyr at hvis oljen ikke har riktige sensoriske egenskaper så kan den ikke selges. Vi i omega-3-næringen ønsker å gi våre kunder en sensorisk kvalitetsgaranti på lik linje med de kjemiske kvalitetskravene og tror at dette vil bidra til å differensiere oss kvalitetsmessig og bygge opp vårt omdømme som leverandører av marine oljer. Våre kunder vil kunne føle seg mer trygge på våre oljer i forhold til sensorisk kvalitet, noe som blir stadig mer viktig siden marine oljer i større grad brukes i functional foodmarkedssegmentet. Siden en slik kvalitetsgaranti ikke finnes i næringen fra før, vil implementering av denne kunne bidra til å gjøre oss mer konkurransedyktige samtidig som det vil øke vår produktkvalitet ved å gi oss en større kontroll over våre produkter gjennom hele produksjonslinjen og videre under lagring. Metoden vi har vært med på å utvikle i samarbeid med de andre omega-3-produsentene, Møreforskning og Nofima, har fått internasjonal oppmerksomhet. Prosjektleder Wenche Emblem Larssen fra Møreforsking presenterte nylig en poster basert på vårt arbeid på den internasjonale konferansen Eurosense i København og vant pris for beste poster over 365 andre posterpresentasjoner. Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler (NMKL) ønsker at metoden skal være en del av deres metodekatalog, og den vil derfor bli oversatt til engelsk og gjort tilgjengelig i hele Norden. Sensorisk studiegruppe ønsker at metoden skal være del av deres nye utgave av læreboken Sensorisk analyse, bedømmelse av næringsmidler. Alt dette tyder på at metoden er meget verdifull, ikke bare for oss i omega-3-næringen, men også for utviklingen av feltet sensorisk analyse her i Norge og internasjonalt. Vi har nå søkt Regionale Forskningsfond om en videreføring av prosjektet og håper at vi kan få støtte til å jobbe med videreutvikling, tilpasning og implementering av metoden.

7 ÅRGANG 46 NO 1, 2015 GC RIEBER NEWS 7 Forretningsnytt Industri

8 8 ÅRGANG 46 NO 1, 2015 GC RIEBER NEWS Forretningsnytt Industri SALTLAGER ÅLGÅRD Tekst: GC Rieber Salt GC Rieber Salt AS har bygget nytt veisaltlager i Rogaland for å betjene de store kundene, og kontraktene bedre i området. Teltet er 1200 m² og har en kapasitet på tonn veisalt. Lageret er selvbetjent. Vi tror dette vil befeste GC Rieber Salt sin posisjon på det norske veimarkedet og vil være en viktig brikke i vår iver etter å være leveringsdyktig. KEIZERSBORG MED SALT FRA TUNISEL TIL DE DANSKE VEJE Tekst & Foto: Jens Jakob Larsen, GC Rieber Salt Vinteren står for døren og som altid har vi gjort os klar på en hvid og kold en af slagsen. Vi planlægger efter, at det bliver vinter med sne og kulde, så vi kan betjene vores kunder på en tryg måde. Vi lossede båden Keizersborg med t vejsalt til Fredericia fra Tunisel d. 24. og 25. november. Båden afgik d. 8. november fra havnen i Zarzis i det sydlige Tunesien og var 11 dage om turen herop. Saltet blev losset på kajen og kørt ind i lageret, da der desværre ikke er den store efterspørgsel pt. grundet det lune novembervejr, som vi oplever i skrivende stund. Denne båd er den anden fra Tunisel til denne sæson, og vi har yderligere en i bestilling til vores nye lager i Lystrup ved Aarhus. Vi i GC Rieber Salt er klar til at gå en spændende sæson i møde med god opbakning fra vores Tunesiske kollegaer.

9 ÅRGANG 46 NO 1, 2015 GC RIEBER NEWS 9 Forretningsnytt Shipping OSM SEMINAR Tekst & Foto: Lasse Aksnes, GC Rieber Shipping Det var en regntung ettermiddag i Bergen i slutten av oktober 2014 at Geir Rasmussen og Lasse Aksnes gikk om bord i flyet til Gdansk. Vi ble hentet på Lech Walesa lufthavn, og videre gikk ferden sørvestover til hotellet vårt, Kozi Grod, som lå dypt inne i skogen. Deltakere på offiserskonferansen oktober 2014: Fra OSM: Anne S. Zonneveld, Grethe Nymo, Miroslaw Baska, Ryszard Kakol, Maciej Prykaszczyk & Barbara Czernek. Maritimt personell: Adrian Ciecwierz, Wojciech Frackowiak, Slawomir Grzegorek, Tomasz Klar, Tomasz Kryjom, Krzysztof Liszewski, Daniel Lubawski, Marcin Michalak, Marcin Milaszewski, Marcin Myslinski, Miroslaw Piotrowski, Gerard Pluto Pradzinski, Mariusz Przeczewski, Damian Szylak, Marcin Waligora, Stanislaw Wesierski & Andrzej Zaczynski. Fra GC Rieber ; Geir-S. Rasmussen & Lasse Aksnes (ikke med på bildet). Omgitt av villsvin, jegere og dyktig polsk maritimt personell skulle vi presentere selskapet GC Rieber, rapporteringslinjer, arbeidsmiljø, retningslinjer om rusmidler, risikovurdering og arbeidstillatelser. I tillegg skulle vi styrke samarbeidet mellom ansatte på sjø og land. Etter en velsmakende frokost denne flotte mandagen gikk de 17 representantene fra Polar King, Polar Queen, Polar Prince, Polar Duke, Polar Duchess, Larissa og Reef Despina og de seks OSM-representantene fra Polen og Norge i gang med arbeidet. Diskusjonene og bidragene fra deltakerne var svært nyttige, og konferansen ble avsluttet med en felles middag på hotellet. Det var to godt fornøyde GC Rieber-representanter som reiste tilbake til Bergen, vel vitende om at oppdraget hadde vært vellykket.

10 10 ÅRGANG 46 NO 1, 2015 GC RIEBER NEWS Forretningsnytt Shipping PÅ TUR MED POLAR QUEEN Tekst & Foto: Jørgen Fjeldsbø Enæs, GC Rieber Shipping Polar Queen i tørr dokk i Galveston, Tx. Den 1. oktober begynte jeg i GC Rieber Shipping i stillingen som Junior Superintendent. Denne stillingen innebærer flere opphold på både verft og båt, og i de siste tre ukene har jeg vært på besøk ombord på Polar Queen. Der har jeg har vært med båten i tørrdokk og på en to ukers seilingsperiode i Mexicogulfen der vi var på oppdrag sammen med kunden, Boa Offshore AS. Dette er den første av to planlagte seilingsperioder som blant annet inngår i opplæringsprogrammet som Junior Superintendent.

11 ÅRGANG 46 NO 1, 2015 GC RIEBER NEWS 11 Forretningsnytt Shipping Her gjennomgår vi prosedyren for nødstyring fra maskinrommet av Voith fremdriftssystemet. Jeg dro fra Bergen den 19. november og ankom Houston samme dag. På et verft i Galveston møtte jeg inspektørene Eirik Melingen og Stephen Lee som allerede var fullt i gang med dokking av Polar Queen. Ombord ble jeg tatt godt imot av kapteinen, Kåre Thorholm og maskinsjefen, Geir M. Nilsen. Jeg fikk tildelt lugaren jeg skulle tilbringe de neste tre ukene i. Jeg ble tatt med på en grundig sikkerhetsrunde ombord i tilfelle noe skulle skje. Den første uken lå Polar Queen i tørr dokk og jeg fikk erfare litt hvordan dette gikk for seg. Skroget ble vasket og malt, det ble utført en del reparasjonsjobber, nytt utstyr ble installert og klasseselskapet DNV GL utførte inspeksjoner. Hovedmålet med denne turen for meg var å få en seilingsperiode, slik at tørr dokken ble som en bonus. Polar Queen fikk vann under kjølen søndag 23. november. Videre bar det ut på testing av båten, såkalt FMEA, der maskineri, tavler og styringssystemer ble satt på prøve noe besetningen og skipet taklet med glans. I løpet av de tre ukene jeg var ombord på Polar Queen arbeidet jeg i maskinen, på broen og sammen med elektriker. Jeg var med på reparasjoner og vedlikehold i maskinrommet og fikk prøvd meg på mye forskjellig arbeid. Sammen meg båsen hadde jeg omvisning på dekk og i kranen, der han forklarte hvilke jobber de utfører og hvordan kran og utstyr på dekk fungerer. Chief Stewart Helge Mjelstad viste meg også rundt i byssen og forklarte om sine daglige arbeidsoppgaver og viktigheten av å ha et fornøyd mannskap om bord. Inntrykket mitt av «livet» på Polar Queen er at mannskapet trives godt om bord og at kunden, Boa Offshore AS også er fornøyd. Etter FMEA bar det inn til kai igjen der det ble satt i gang mobilisering for den neste jobben Polar Queen hadde i Gulfen. Utstyr ble heist om bord og de to ROV ene gjort klare. Onsdag 3. desember kom losen om bord, vi startet maskineriet og satte kursen mot Mexicogulfen, hvor Polar Queen hadde en jobb sammen med kunden på båten, Boa Offshore AS. Jobben var en «survey» jobb på undervannsutstyr og rørledninger. Ombord fikk jeg se ROV operasjoner og jobben ROV en utførte på havbunnen via monitorer på broen. Underveis i inspeksjonen var vi også innenfor 10 m grense til en offshoreinstallasjon noe som var interessant å oppleve. Gjennom oppholdet på Polar Queen har jeg fått et innblikk i hvordan de ulike personene ombord jobber og hva en arbeidsdag ombord innebærer. Etter tre uker om bord på Polar Queen var det tid for å komme seg tilbake på kontoret i Bergen. Turen inn fra båten ble med helikopter noe som også var en ny opplevelse for meg. Dette har vært noen spennende uker hvor jeg har blitt kjent med en flott båt og et imøtekommende og vennlig mannskap. Jeg takker for turen og gleder meg til den neste.

12 12 ÅRGANG 46 NO 1, 2015 GC RIEBER NEWS Forretningsnytt Shipping LÆRLING PÅ POLAR KING Tekst: Isabel Befring, GC Rieber Shipping I oktober i fjor var motormannlærling Isabel Befring med på en tur med Polar King. Her er hennes inntrykk fra sitt første opphold om bord. Torsdag 14. oktober kl gikk flyet mitt til København og så videre til Manchester. Her ble jeg og to polske messepiker hentet og kjørt til hotellet i Liverpool, hvor vi spise lunsj. Siden dette var første gang vi skulle om bord i et GC Rieber-skip, måtte vi først gjennom et innføringskurs. Vi ankom derfor tidligere enn resten av mannskapet. Etter lunsj ble vi kjørt til kurset, som varte en times tid. Deretter bar det tilbake til hotellet for å spise middag og hvile. Kl dagen etter møtte hele mannskapet (rundt 40 personer) i foajeen. En halv time senere ble vi fraktet med buss til Alexandra Dock i Liverpool, der Polar King ventet på oss. Vel om bord i skipet skrev jeg meg inn på broen og fikk nøkkelen til lugaren min. Senere på dagen fikk de to messepikene og jeg en sikkerhetsrunde om bord, slik at vi visste hvor vi skulle samles, og hva vi skulle gjøre i en nødssituasjon. De første dagene på skipet gikk stort sett med til å observere og bli kjent med maskinene i maskinrommet. Senere utførte vi ulike operasjoner, for eksempel utskifting av pumper, rengjøring av renseenheter og så videre. Jeg utførte også noen typiske kadettoppgaver som å male tanktoppen, skrubbe veggene m.m. Læringsprosessen kunne være litt vanskelig av og til. Det skyldtes språket, men jeg føler likevel at jeg lærte alt jeg skulle.

13 ÅRGANG 46 NO 1, 2015 GC RIEBER NEWS 13 Forretningsnytt Shipping Polar Kings nåværende oppdrag er å koble kabler til vindturbiner i en offshore vindturbinpark. Dette gjøres med hjelp fra Polar Prince. Polar King er et ROVskip. ROV er en forkortelse for «Remotely Operated Vehicle». Det vil altså si et fjernstyrt undervannsfartøy som brukes til operasjoner under vann. Dette skipet blir for tiden brukt til å koble sammen kraftkabler under vann. Ved slutten av måneden kjente jeg alle maskinene og hadde et godt bilde av hvordan de virket. Mannskapet på båten var alltid hyggelige og tok godt vare på meg. Hver dag hadde vi variert og god mat, og alle var bestandig i godt humør. Dette har vært en lærerik tur, og nå vet jeg at dette er det jeg vil drive med i fremtiden. Jeg synes dette har vært en interessant og lærerik opplevelse. Jeg har bedre innsikt i hva det vil si å være maskinist, og nå er jeg sikker på at det er dette jeg vil jobbe med i fremtiden. Jeg tror nok at jeg ville ha likt bedre å være på et skip med flere jevnaldrende, og der jeg kunne snakke litt mer norsk, men jeg tenker absolutt at GC Rieber kunne være et bra sted for meg å jobbe om noen år. Alle sjøfolk har en gang vært lærlinger. Og etter som årene går, smiler vi gjerne når vi tenker tilbake på denne tiden. De første turene vi hadde om bord, var uten tvil stressende. Og lærlingen vår må ha opplevd det på samme måte, men hun taklet det veldig bra. Vi gratulerer så mye og ønsker henne lykke til videre! Fra venstre: elektriker Mateusz Wojewski, Maskinsjef Gunnar Liaset, motormann Marian Juszczak & 2. maskinist Wojciech Czapla.

14 14 ÅRGANG 46 NO 1, 2015 GC RIEBER NEWS Forretningsnytt Shipping EN FERD GJENNOM LUMSKE FARVANN Tekst og foto: Roy Petter Dyrdahl Torgersen, GC Rieber Shpping Fjerde mars klokken var det ett år siden GC Rieber-flagget vaiet for første gang i masten på Polar Onyx i Ulsteinvik. Det har vært en hektisk tid helt fra starten av. Leveransen ble noen dager forsinket, og tidsplanen, som var stram nok fra før, ble nesten umulig å overholde. En mengde forsyninger måtte lastes om bord og stues på rett plass, og mannskapet måtte trenes og gjøres kjent med skipet for å få den nødvendige klassegodkjenningen. Mannskapet ga alt og litt til, og på den fastsatte datoen var skipet klart til å kaste loss, men ikke et sekund for tidlig. Og av gårde bar det, rett inn i en skikkelig vinterstorm. Det var bare en time eller så etter at vi hadde forlatt kaien, at Neptun viste muskler. Men skipet håndterte de tøffe forholdene uten problemer og demonstrerte både egenskapene til den vikingskipformede baugen og det solide håndverket som var gjort under byggingen av skipet. Første stopp på reisen var Holland, der skipet skulle utstyres med et VLS-tårn (Vertical Lay System). Polar Onyx tilbrakte seks uker ved verftet for å klargjøres til bruk og sitt første oppdrag som rørleggingsskip på kontrakt for Petrobras i Brasil. Brasil stiller en mengde krav til skip som skal operere i brasilianske farvann, og vi måtte gjennom en lang rekke kontroller utført av alle slags mennesker og selskaper for å vise at skipet oppfylte disse kravene. En rekke tiltaksplaner ble utarbeidet, og skipet ble malt i alle regnbuens farger før vi endelig kunne sette seil til neste bestemmelsessted. Vår siste landkjenning i Europa var ved Brest i Frankrike 13. mai. Der la vi til kai i noen timer for å lesse av utstyret vi hadde fraktet med oss helt fra Ulstein for å utføre krantesting. Vi fylte også på litt mer drivstoff før vi tok fatt på overfarten over Atlanterhavet. Etter så mye verftsarbeid var alle klare for å komme til havs. Dette var en gyllen anledning for mannskapet til å trene og gjøre seg enda bedre kjent med alt av operasjoner og maskineri som hadde blitt stoppet under verftsoppholdene. På 17. mai befant vi oss ved Kanariøyene, og i nydelig sydenvær hadde vi anledning til å feire 200-årsdagen til den norske grunnloven med grilling på «promenadedekket». Men vi kunne ikke ligge på latsiden det var fremdeles en rekke ting som måtte forberedes og klargjøres for å oppfylle de mange brasilianske kravene. Til slutt var både klargjøringen og reisen over, og 27. mai la vi til kai i Rio de Janeiro. I de påfølgende dagene hadde vi igjen kontroll etter kontroll, og vi lagde en mappe med dokumenter

15 ÅRGANG 46 NO 1, 2015 GC RIEBER NEWS 15 Forretningsnytt Shipping for å bevise at vi kunne operere sikkert i brasilianske farvann. Hvordan vi har kommet oss så langt, er nesten en gåte Brasil er et interessant land å jobbe i, og det gjenstår mange utfordringer. Vi har brukt alle disse månedene på trening og forbedringer for å få et sikkert og effektivt skip, men rett før jul måtte vi skifte ut halvparten av mannskapet, og det bare for å etterleve lokale bemanningskrav. Logistikk er en annen utfordring vi står overfor, og for et nytt skip med «et par tre» krav å oppfylle kan det bli et mareritt. Lange leveringstider, kompliserte skattesystemer og importrestriksjoner gjør livet om bord uforutsigbart, men på ingen måte kjedelig. Vi var likevel så heldige at mange ting ble tatt hånd om før vi forlot Europa, så situasjonen er ikke så håpløs som den kunne ha vært. Det har i det store og hele vært et vanskelig år for alle, men som vi sier: «Motgang gjør deg sterkere.» Så vi ser alle frem til et nytt år.

16 16 ÅRGANG 46 NO 1, 2015 GC RIEBER NEWS Forretningsnytt Eiendom BYGGER HELSEHUS I REKORDFART I N N G A N G Tekst og foto/illustrasjon: GC Rieber Fasade vest Det nye Bergen Helsehus Legevakten er i rute og vel så det. LEAN øker effektiviteten betraktelig, sier daglig leder Rune Nilsen i entreprenørselskapet OBAS. Arbeidet med helsehuset startet opp i juni i år, og skulle opprinnelig være ferdig i mai Nå ser det ut til at innflytningen kan bli fremskyndet..fasade Vest 1 : 100 L E G E V A K T E N LEAN har mye av æren for det, fastslår Nilsen. LEAN er, kort fortalt, en metode for effektiv prosjektgjennomføring. Helsehuset er et av de første byggeprosjektene i Bergen som følger LEAN-prinsippene, og erfaringene så langt har vært svært positive. Vi har god fremdrift, ingen ulykker og en bedre arbeidsplass for alle. I tillegg har vi en veldig fornøyd oppdragsgiver, sier Nilsen. Samlebåndsmetoden Tyskland og Japan er blant de landene som har kommet lengst på dette området. Jeg har en teori om at det er fordi de tapte krigen og var avhengig av å bygge seg hurtig opp igjen, smiler Nilsen. Toyota var først ute, men alle verdens bilprodusenter har etter hvert fulgt etter. Sammen med flere kolleger dro Nilsen på studietur til Porsche-fabrikken i Tyskland for å se LEAN utført i praksis. Hvert 4,5 minutt kom det ut en splitter ny Porsche. Alle på fabrikken jobber i nøyaktig samme takt, og dette er noe vi har innført i OBAS også. Hovedformålet er å få flyt. Da bedres effektiviteten betraktelig, uten å tilføre flere ressurser, forklarer han..fasade øst 1 : 100 Eksperiment.Fasade sør 1 : 100.Fasade Nord 1 : 100 Fasade øst I metoden LEAN Construction, som OBAS benytter, er samlebånds-prinsippet overført fra fabrikk til byggeplass. Det handler om å få folk til å jobbe bedre sammen. Det er veldig enkelt. Og veldig vanskelig! Den største utfordring er å få folk til å skjønne hvorfor de skal gjøre tingene på en annen måte enn de alltid har gjort. Takt og kontroll er nye begrep. Og når vi i tillegg har innført tog og konduktør skjønner alle at dette er litt annerledes! For å demonstrere fordelene i praksis, kjørte entreprenøren et eksperiment inne i Helsehuset. De valgte oppføringen av en mezzanin, en produksjon som normalt tar tre uker. Vi ga beskjed om at produksjonen skulle gjennomføres på tre arbeidsdager, uten bruk av overtid. Vi fikk beskjed tilbake om at dette var helt umulig. Men fem minutter før fristen gikk ut var vi i mål, forteller byggeleder Daniel Vevatne. Tavlemøter Et av grunnprinsippene i LEAN er at ingen organisasjoner er sterkere enn sitt svakeste ledd. Ny rist

17 Gnr./Bnr. Prosjektnavn Gnr./Bnr. Prosjektnavn Tiltakshaver Tiltakshaver Tegningsnavn Målestokk 1 : 100 Filnavn Arkstørrelse Prosj.nr. Dato Tegnet av Kontr MK Checker Tegningsnr. Rev. Tlf: Fax: Epost: Web: Tegningsnavn Målestokk 1 : 100 Filnavn Arkstørrelse Prosj.nr. Dato Tegnet av Kontr MK Checker Tegningsnr. Rev. Tlf: Fax: Epost: Web: ÅRGANG 46 NO 1, 2015 GC RIEBER NEWS 17 Forretningsnytt Eiendom Hovedmålet er hele tiden å finne det svakeste leddet og forbedre det. Det handler ikke om å gjøre enkeltpersoner til syndebukker, men å gjøre dem bedre. Og det betinger at folk er ærlige. Gjør du feil, eller sliter du med å holde fremdriften, er det viktig å gi beskjed med én gang, sier Nilsen. F F F F F L E G E V A K T E N Under byggingen av Helsehuset har de såkalte tavlemøter hver eneste dag, der alle pågående produksjoner blir gjennomgått. Hvis alt går etter planen, merkes produksjonen grønn. Er det problemer eller forsinkelser, merkes den rød. Deretter får folkene våre 24 timer på seg til å rette alle røde punkter til grønne, forteller Vevatne. Punkter som gjelder HMS og kvalitet blir alltid prioritert først. Det hjelper ikke å ha god fremdrift hvis vi ikke jobber trygt eller leverer god kvalitet, presiserer han. Det gjøres mye feil i byggebransjen, og det koster milliarder å rette dem opp igjen. LEAN er det som skal til for å levere den kvaliteten folk forventer, avslutter Nilsen. L E G E V A K T E N BERGEN HELSEHUS LEGEVAKTEN GC Rieber Eiendom har inngått en langsiktig Fasade mot leiekontrakt vest og nord med Bergen kommune og Helse Bergen på leie av Utrustningsbygget A i Solheimsviken Bygget skal huse Bergen legevakt, rusakutt (10 sengeplasser) og en sengepost for øyeblikkelig hjelp (34 sengeplasser) Prosjektet innebærer en total ombygging fra kontorlokaler til avansert helsehus LEAN En metode for effektiv prosjektgjennom-føring, som skal ha følgende fordeler: Fasade mot øst og sør A Byggeleder Daniel Vevatne (til v.) og daglig leder Rune Nilsen i OBAS. Ved denne tavlen kjøres det kontrollmøter hver dag kl.14. Mer kostnadseffektiv prosess Smidigere byggeprosess Større eierskap Færre feil Økt effektivitet Større forutsigbarhet

18 18 ÅRGANG 46 NO 1, 2015 GC RIEBER NEWS Forretningsnytt Eiendom SØTT + SALT PÅ VILVITE Tekst: Søtt+salt Foto: GC Rieber Eiendom Fra og med 1. januar 2015 overtar Søtt + Salt driften av kaféen VilSpise på Vitensenteret. Selskapet overtar også all servering til ulike arrangementer i regi av senteret. At Søtt + Salt kommer til VilVite er et ledd i å skape enda bedre møteplasser i Forskningsparken på Marineholmen. Gode matopplevelser gjør at mennesker treffes, snakker sammen og utveksler tanker og ideer. Sunt og godt Vi har en visjon om å få Bergen til å smake bedre, sier matfaglig ansvarlig i Søtt+Salt, Frode Alræk. Til VilVites gjester vil vi tilby en enkel og velsmakende meny der gode smaker, sunnhet og kvalitet skal fremheves. Kokkene hos oss er allerede i gang med å utvikle blingser, supper og varme retter, forteller Alræk. Åpen for alle Vi gleder oss over at Søtt+Salt skal lage mat til våre små og store gjester og ser frem til at de skal utvikle nye matopplevelser på VilVite og Marineholmen, sier VilVite-direktør Svein Anders Dahl. Kontaktpersoner: Gisle Pettersen, daglig leder, Søtt +Salt Kantine AS: / NESTE BYGGETRINN PÅ MARINEHOLMEN ER I GANG Marineholmen Forskningspark AS og GC Rieber Eiendom bygger nytt bygg for DNV-GL på Marineholmen. Prosjektet har holdt tidsplanen og på byggeplassen er man begynt å montere elementer. Det nye næringsbygget på 4 etg og ca m², skal ha tett hus 1. mai Bygget skal BREEAM-sertifiseres og er i ferd med å revideres for designfasen. Bygget vil få kontorer, laboratorier, kantine, møterom, sykkelparkering, bilparkering, garderobeanlegg og plass til 250 ansatte. DNV GL vil være eneste leietaker ved innflytting, men det kan enkelt tilpasses andre leietakere eller arbeidsmåter i fremtiden. Bygget vil stå ferdig for DNV GL i september 2016.

19 ÅRGANG 46 NO 1, 2015 GC RIEBER NEWS 19 Forretningsnytt Eiendom GC RIEBER EIENDOM SETTER REKORD I LEIETAKERTILFREDSHET Det kommer frem i undersøkelsen Norsk Leietakerindeks, som er gjennomført av NE meet, et selskap som er delvis eid av NæringsEiendom AS. I årets undersøkelse klarte GC Rieber en score på 80 poeng, noe som er det høyeste et eiendomsselskap noen gang har oppnådd i Norsk Leietakerindeks. Dag-Jørgen Saltnes NE Nyheter nov Dette er vi stolte av. Vi ønsker å sette standarden i Bergensmarkedet og dette viser at vi er der vi skal være. Når det er sagt, så må vi utvikle oss videre. Leietakerne våre står ikke stille, og det kan ikke vi heller, sier adm.dir. Tor Instanes i GC Rieber Eiendom. Norsk Leietakerindeks er en kundeverdianalyse for utleiere av næringsbygg, utført av Nærings Eiendom og Claes Fornell International. Den tar for seg områder som service og kundebehandling, lokaler og tilpasning, pris, image, miljø og beliggenhet. Alle ledende eiendomsselskaper styrer i dag virksomheten etter kundetilfredshet, men få presterer på nivå med GC Rieber Eiendom. Årsakene til at leietakerne deres er så fornøyde, er å finne i en imponerende evne til å yte service, hvordan de har forvaltet merkevaren sin og at de kommuniserer svært godt med kundene sine, sier daglig leder i NE meet, Morten Olaisen. Han arbeider også med Brandbarometeret, som er eiendomsbransjens egen merkevareundersøkelse. Ifølge Olaisen stemmer resultatene til GC Rieber Eiendom godt overens med selskapets resultater i Brandbarometeret. I fjor var GC Rieber Eiendom det selskapet i Norge med sterkest merkevare i sitt geografiske område.

20 20 ÅRGANG 46 NO 1, 2015 GC RIEBER NEWS Profilen ET MØTE MED GC RIEBERS STERKESTE MANN Tekst & foto: Beate Opstad Thy, GC Rieber Oils En sommerdag i 2013 kom det en ung kjekk mann inn på i kantina på GC Rieber Oils og satte seg bredbent ned ved det ene bordet. Med sine 181 cm, store biceps, smittende latter og stavangerdialekt, skilte han seg unektelig ut, men det tok ikke lang tid før han var en av oss. Emil var nyutdannet mastergradsstudenten i bioteknologi da han ble ansatt som prosjektleder i Forsknings- og utviklingsavdelingen til GC Rieber Oils. Stabilitetsstudiene på omega-3-konsentratene var akkurat kommet i gang, og denne fikk Emil fort ansvaret for. Etter halvannet år med nitid arbeid med analyser og dokumentering kan GC Rieber Oils stolt skilte med 3 års holdbarhet på sine VivoMega-oljer. Jeg tør å påstå at Emil Sørskår er GC Riebers sterkeste mann. I skrivende stund har han norgesrekord i utstyrsfritt benkpress på 180,5 kg innenfor sin vektklasse på inntil 105 kg. Det konkurreres i knebøy, markløft og benkpress. I et utstyrsfritt mesterskap er det kun tillatt med knevarmere, styrkeløftbelte og sko. Jeg løfter i en syltynn inntilsittende spandex-drakt som lar lite være til fantasien. Den hjelper ingenting løftemessig, og er særdeles lite flatterende for oss med former, humrer Emil. Jeg er så heldig at jeg veide bare 100 kg da jeg bestemte meg for å være med på norgesmesterkonkurransen i våres, 5 kg under grensen. Da kunne jeg fråtse i bacon i noen uker og veide til slutt 103 kg like før konkurransen. Det ga meg rom for en kose-kilo å gå opp den siste uken. Frykten til enhver styrkeløfter er å veie 500 g for mye på innveiing og måtte jogge rundt konkurranselokalet. Jeg tror nok enkelte andre styrkeløftere heller hadde ofret noen tær. Emil trener masse. Som regel 4-5 dager i uken, og hver økt er fra 2-3 timer. Det er dessverre et veldig begrenset styrkeløftmiljø i Kristiansund. Jeg er vel den eneste som trener for å konkurrere i styrkeløft som jeg vet om. Hva var det som gjorde at du valgte å starte med styrkeløft? undrer jeg på. 12 år gammel hadde jeg som mål å bli sterk og sparte opp 200 kr til en 2 kg-manual. Den tok jeg 200 repetisjoner i bicepscurl på hver kveld før jeg la meg. Jeg fikk prøve den rustne benkpressen til far for første gang da jeg var 14. Broren min og jeg begynte så smått å løfte litt på ting og tang i kjelleren. Det gikk for det meste i å løfte tyngst uten å dø. Jeg begynte å trene seriøst med situps, biceps og benk i års alderen. 18 år gammel ble jeg med på mitt første styrkeløftstevne. Den gangen løftet jeg 200 kg i markløft, 150 kg i knebøy. I mai i år kjøpte Emil og fruen seg et verneverdig hus på Innlandet. Alder: HARDE FAKTA OM EMIL SØRSKÅR 25 år Sivil status: Gift med Kristine Utdannelse: Master i bioteknologi fra NTNU Jobber som: R&D Project Manager hos GC Rieber Omega-3 Concentrates PERSONLIGE REKORDER (UTSTYRSFRITT) Knebøy: 242,5 kg Benkpress: 180,5 kg (gjeldende norgesrekord) Markløft: 257,5 kg

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2015 Full fart til start Rekordholderen SIDE 10-14 Forenkler frikortsøk SIDE 28-29 DIPS har heist sine spinnakere, og bruker alle tilgjengelige ressurser på å komplettere

Detaljer

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet Nr.39 2011 Årgang ONGAREN 16 Informasjonsblad fra Risa Konsernet Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34 Rongaren Nr.39 2011 1 INNHOLD

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008 Relasjon Produktivitet Vi har en periode bak oss med gode resultat og et godt marked. Det kan se ut om at markedet vi nå går inn i er mer usikkert, og da er vår egen

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

NO. 101 JULI 2012. Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor

NO. 101 JULI 2012. Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor NYTT NO. 101 JULI 2012 Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor PUKKVERK NO. 101 JULI 2012 Redaktørens forum 3 Leder Maskin 4 Leder Kran 5 Finans 6 Internproduksjon

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

Nekter å ta imot faktura på papir

Nekter å ta imot faktura på papir Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2012 Nekter å ta imot faktura på papir Når statlige virksomheter fra 1. juli i år begynner å kreve elektroniske fakturaer i EHF-format, betyr dette slutten på

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2013

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2013 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2013 Ny rederisjef YSK med borealsk vri Tour de Boreal utover det forventede innhold Kjære medarbeider 2013 mars Vennlighet skaper fornøyde kunder. Vi

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

NORDISK EFFEKTIVITET. Martti Ahtisaari om fredsmegling og

NORDISK EFFEKTIVITET. Martti Ahtisaari om fredsmegling og ISMAgazine Nr 2 / 2009 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Hans Blix: - Jeg innbiller meg at jeg er relativt effektiv Store gevinster med god brukeropplevelse Nordisk effektivitet - Det er Visma det Martti Ahtisaari

Detaljer

RIGGER FOR JÆRVEKST. Internmagasin for Lyse Nr. 3 2014 EU OM STRØMMÅLERE SPONSET MED 10 MILLIONER KLAR FOR GENERALPRØVE FAST FISK I FIGGJO

RIGGER FOR JÆRVEKST. Internmagasin for Lyse Nr. 3 2014 EU OM STRØMMÅLERE SPONSET MED 10 MILLIONER KLAR FOR GENERALPRØVE FAST FISK I FIGGJO Internmagasin for Lyse Nr. 3 2014 EU OM STRØMMÅLERE SPONSET MED 10 MILLIONER KLAR FOR GENERALPRØVE FAST FISK I FIGGJO PERSPEKTIV 2014 RIGGER FOR JÆRVEKST INNHOLD Jærbefolkningen ventes å øke med 25 prosent

Detaljer

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen?

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2012 11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Ville så mye, men kroppen orket ikke Ta gjerne med deg bladet hjem! Ønsker du å snakke med noen? Ring oss! Tlf: 02561 man tors. fra kl.

Detaljer

Årets Serviceløftveiviser

Årets Serviceløftveiviser Denne temaavisen er en annonse fra HSMAI Serviceløftet Peter wirén: Kunnskapsbanken: Servicekortet: Møt juryens overhode Peter Wirén, adm. dir. i Teller AS. Les mer side 10 11 Les mer side 8 Les mer side14

Detaljer

24 timer. ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2005 Årgang 10. Hundre og seksti års erfaring s. 3 Grensevokteren Arne Johannessen s.

24 timer. ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2005 Årgang 10. Hundre og seksti års erfaring s. 3 Grensevokteren Arne Johannessen s. 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2005 Årgang 10 Hundre og seksti års erfaring s. 3 Grensevokteren Arne Johannessen s. 6 Leder Tilbakeblikk Utgiver: Securitas 24 timer sendes alle ansatte i

Detaljer

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord LEDERNE Møteledelse: Når sjefen snakker for mye Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord Etaten: Suksess for komiserie om ledelse FLF inn i Lederne www.lederne.no 04

Detaljer

BFO med unik krigsrisikoforsikring. Se bilag, samt omtale på side 23. Ett yrke én organisasjon! Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13

BFO med unik krigsrisikoforsikring. Se bilag, samt omtale på side 23. Ett yrke én organisasjon! Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13 nr. 1 februar 2012 årgang 65 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13 BFO med unik krigsrisikoforsikring til sine medlemmer! Se bilag, samt omtale på side 23

Detaljer

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD Internmagasin for Lyse Nr. 1 2014 JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT ALTIBOX blir smidigere MOT NY GRAVEREKORD LYSE SIDER øker verdien i hver vanndråpe

Detaljer

høyt & lavt Bølgebeskyttelse på Eldfisk FTP Første fagprøve i konteineren Geir Bjerkeset trives på Nyhamna Ama Dablam Markedssjef Sivert Sande

høyt & lavt Bølgebeskyttelse på Eldfisk FTP Første fagprøve i konteineren Geir Bjerkeset trives på Nyhamna Ama Dablam Markedssjef Sivert Sande høyt & lavt Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 1 2009 Bølgebeskyttelse på Eldfisk FTP Side 4 Geir Bjerkeset trives på Nyhamna Markedssjef Sivert Sande Side Side 12 4-5 Første fagprøve i konteineren

Detaljer

Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005

Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005 nettverk Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005 Bergenserne har talt Jubileumsfest Bybanen www.orangeriet.no Kort fortalt Er det noe vi Vestlendinger har til felles, så er det

Detaljer

God og velfortjent sommer

God og velfortjent sommer on site nr. 18 Desember 2013 6. årgang Nr. 19 Juni 2014 7. årgang HMS Standard OHSAS 18001/2007 Side 11 Fra Leam Chabang i Thailand til Aibel i Haugesund Side 14 Velkommen til KAEFERS lean-reise Side 22

Detaljer

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008 Rehab Nr. 2 2008 21 årgang nytt Nyheter nytt Ettertraktet rørfornying 1 Leder Nyheter Øystein Olimb Anleggsleder Hvis ikke mannen passer tiden så passer ikke tiden mannen. Denne setningen har jeg hørt

Detaljer

Lagspiller Vi skal styre risiko. Vårt arbeidsmiljø skal være fullt forsvarlig. Slik får vi gjennomført jobben med for den enkelte og våre omgivelser.

Lagspiller Vi skal styre risiko. Vårt arbeidsmiljø skal være fullt forsvarlig. Slik får vi gjennomført jobben med for den enkelte og våre omgivelser. Coast Center Base NR 2 - Årgang 17 DESEMBER 2009 CCB TILRETTELEGGER FOR FREMTIDEN 3 6 SATSER på kompetanse SATSER på vindkraft Sikkerhetsbevisst Handlekraftig Lagspiller Vi skal styre risiko. Kloke beslutninger

Detaljer

Refleks. Lovende asfaltsesong NR.5-2006. Side 3-5. SIDE 7 1000 dager uten skade med fravær

Refleks. Lovende asfaltsesong NR.5-2006. Side 3-5. SIDE 7 1000 dager uten skade med fravær Refleks 5 - Mai 2006 1 - Vi oppnår god kvalitet på miljøsement, sier fagsjef betong, Gørild Malm. Mosjøen viser vei s 8 NR.5-2006 E39 Romarheimsdalen s 10-11 Støtte til hydrogensykkel s 12 Mesta bruker

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 1-2015 - 33. ÅRGANG Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen Våren

Detaljer