kommuniké. HER KNIVER DE OM SOMMERJOBBENE SIDE 4 Ti år i Beatlesfansens tjeneste SIDE 22 Færre fristes av helsesekretæryrket SIDE 15 GOD SOMMER!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kommuniké. HER KNIVER DE OM SOMMERJOBBENE SIDE 4 Ti år i Beatlesfansens tjeneste SIDE 22 Færre fristes av helsesekretæryrket SIDE 15 GOD SOMMER!"

Transkript

1 kommuniké. blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang HER KNIVER DE OM SOMMERJOBBENE SIDE 4 Ti år i Beatlesfansens tjeneste SIDE 22 Færre fristes av helsesekretæryrket SIDE 15 GOD SOMMER!

2 2 leder lederen Vern om arbeidsmiljøloven! «Dette er nærmest å gjøre arbeidstakerne til husmenn» En vanlig arbeidsdag for om lag 130 år siden var på minst 13 timer. I 1889 var det generalstreik i usa for retten til å jobbe åtte timer om dagen. Året etter ble 1. mai bestemt til å bli arbeidstakernes frihetsdag og kampdag. Kampen om kortere arbeidsdag varte i mange år. I 1919 ble åttetimersdagen innført i Norge. Nå står vi muligens foran en kamp mot økt arbeidstid. Flere politikere vil endre arbeidsmiljøloven, som regulerer arbeidstiden. De mener at loven ikke passer det moderne arbeidslivet, at flere vil jobbe mer, at overtidsarbeid og nattarbeid bør avtales lokalt og ikke lenger begrenses av loven. Mindre pauser, mulighet for å jobbe dobbelt så mye overtid som nå, mer liberale regler for hvem som kan jobbe søndager og å fjerne sentrale fagforeningers vetorett for alternative turnuser foreslås. Arbeidstakere vil bli tilgjengelig for arbeidsgiver hele døgnet. Dette er nærmest å gjøre arbeidstakerne til husmenn. Vi mennesker vet at det alltid er lettere å rive ned enn å bygge opp. De som snakker høyt om mer fleksibilitet og mer frihet for de ansatte, vil egentlig redusere de ansattes rettigheter, og det skaper mer utrygghet i norsk arbeidsliv. Norske kvinner og menn er helt på topp i verden i yrkesdeltakelse. De vil ikke finne seg i å skvises ytterligere. Disse forslagene kommer fra politikere som ser på de ansatte og de ansattes fagforeninger som bremseklosser. I sosiale sammenkomster før sommeren og på julebordet snakkes det varmt om unik arbeidsinnstas og om den ansatte som den viktigste ressursen. Nå har de arbeidstakerfiendtlige politikerne vist oss sine ansikter. I 2005 vedtok Bondevik ii-regjeringen en ny arbeidsmiljølov. Den åpnet opp for å myke opp arbeidstidskapittelet i arbeidsmiljøloven og foreslo 13 timers arbeidsdag uten overtidsbetaling. Regjeringen falt og Stoltenberg II-regjeringen gjeninnførte den opprinnelige arbeidsmiljøloven. Foran Stortingsvalget i 2009, prøvde de to største borgerlige partiene seg igjen på det samme. Hadde de vunnet, kunne «Adecco-tilstandene» blitt normalen. Nå foreslås det på ny å føre arbeidstakernes rettigheter 130 år tilbake. Å si at arbeidsmiljøloven er «mer et hinder enn hjelpemiddel for arbeidstakerne», er uhørt. Politikerne bør vite at skift- og turnusarbeidere i snitt er utslitt og går av når de er 55 år, og så ønsker samfunnet at vi skal jobbe til vi er 70 år. Arbeidsmiljøloven skal være «helsefremmende» og forebygge helseskader. Skift- og turnusarbeidere er overrepresentert på statistikker over sykdommer og tidligere død enn de som jobber normal arbeidsdag. De som vil endre loven er gjerne de samme som foreslår kutt i pensjonene og ytelsene til uføre. Istedenfor å mistenke folk for å jobbe for lite, bør de som vil rasere de ansattes rettigheter se seg rundt. I de nordiske landene gjelder trepartssamarbeidet, mellom arbeidsgiverne, arbeidstakerne og staten. Dette har ført Norden helt i teten i verden, i undersøkelser om konkurransekraft, evne til fornyelse, og vi har skapt et velfungerende sikkerhetsnett og sosiale goder til trygghet for de ansatte. Trepartssamarbeidet sikrer gode løsninger gjennom forhandlinger og som gavner flertallet. Vi ønsker ikke at tiden skal skrus tilbake til da det var større forskjeller i samfunnet og mer utrygt å være arbeidstaker. audun hopland kommuniké Postboks 9202 Grønland, 0134 Oslo Telefon Faks Kontor Brugata 19, 6.etg. Utgiver delta en arbeidstakerorganisasjon i ys Redaktør Audun Hopland Redaksjonssekretær Siv M. Bjelland Journalist Gunhild Lervåg Opplag issn Redaksjonen avsluttet 7. juni Design Egil Haraldsen & Ellen Lindeberg Exil design Trykk Ålgård Offset

3 innhold 3 innhold #4> Unge kniver om pleiejobber i sommer 09 Delta-lederen Aktiv vår. Viktig høst. God sommer! 10 Resultatene fra vårens lønnsoppgjør 12 din arbeidsdag: Kirkegårdsarbeider 13 Ambulansearbeidere må skifte arbeidsgiver 14 Nytt navn: Kontoret 15 Få vil bli helsesekretærer 20 Kostbare seniortiltak 22 portrettet: Beatlesfan Arne Bjørn Sætre i Ålesund 28 Deltas første administrative spesialist 29 Smånytt 30 Mange innspill til framtidsrettet utdanning 33 Aktiviteter landet rundt 36 Frispark med Andreas Hompland om dyrka mark og utbygging 37 Sitater 38 Delta hjelper deg: Advokaten, pensjonseksperten, forhandlingsrådgiveren og likestillings- og diskrimineringsombudet. 40 etter jobb: Kryssord, musikk og bøker, mitt kulturliv, diktet, tegneserien Rocky 43 petit: Sesong for slektstreff forsidebilde martin müller Foto: Martin Müller, Gunhild Lervåg, Hege Heløe, Erik Haugen og Siv M. Bjelland

4 4 nyheter

5 nyheter 5 foto martin müller og audun hopland DAGENS UNGDOM IKKE LATE En av tre norske ungdommer vil ikke ha sommerjobb. Ved Stabæktunet bo- og behandlingssenter er situasjonen en annen. Der ser de at ungdommen har større interesse for jobb nå enn for 5 10 år siden. helene sundhagen trives i jobben som sommervikar og som miljøarbeider ved Stabæktunet bo- og behandlingssenter. Se side 8. i en undersøkelse som Synovate har gjennomført for DnB nor framgår det at hver tredje ungdom ikke vil jobbe om sommeren. Ungdommen foretrekker sjø, måkeskrik og avslapping ute i sola, skriver vg. Nav er bekymret. De etterlyser unge som ser verdien i å skaffe seg arbeidserfaring før de skal ut på arbeidsmarkedet etter endte studier. På Stabektunet bo- og behandlingssenter er tendensen en annen: Der knives det om jobbene. De tar kontakt lenge før sommeren starter. De ringer, sender e-post eller kommer innom. Vi ser at ungdommer har større interesse for jobb nå enn for noen år tilbake, forteller Tove Hagen Venås, tjenesteleder ved Stabæktunet og avdelingssekretær Elzbieta Piwonska- Jaskula. Begge tror pågangen skyldes gode rutiner og et godt arbeidsmiljø. ikke late Stabæktunet bo- og behandlingssenter er nest størst i Bærum med 86 beboere på tre avdelinger. De har to somatiske avdelinger og en avdeling for demente. Her finnes også et dagsenter med plass til tolv mennesker som har behov for tilsyn. Senteret, som har rundt 100 fast ansatte, har hver sommer omtrent 40 vikarer i arbeid. De fleste er studenter. Hvorfor er pågangen så stor? Et rettferdig vaktsystem og godt arbeidsmiljø. Alle skal med. Hvis vi har et arrangement, så er det viktig for oss at alle ansatte om de er faste eller vikarer skal ha muligheten til å være med, sier Venås. Tjenestelederen tror at fellesskapsfølelsen er avgjørende. Det hviler et stort ansvar på de unge ansatte, et ansvar som verdsettes, mener Venås. Jobben har mennesker i fokus, ansatte så vel som pasienter. Da kreves modenhet og ansvarsfølelse. Unnasluntring aksepteres ikke. Heller ikke slappe holdninger. Det som står i avisen stemmer ikke. Og vi holder til i Bærum! Mange er flinke. Vi hadde ikke greid oss uten vikarene. Så er det er fint at de kommer igjen, sier hun. Piwonska-Jaskula er enig: Jeg syns ikke norske ungdommer er late. Her får de ta del i andre menneskers liv. De opplever hvordan det er å jobbe og ta ansvar. Det er en læringsprosess. rett person viktig Mange av vikarene er ufaglærte. For avdelingen er personlig egnethet og ydmykhet derfor svært viktig. Et nøkkelord for både ansatte og pasienter ved behandlingssenteret er forutsigbarhet. For pasientene er Stabæktunet siste oppholdssted, og det kan være tøft, også for de ansatte. Her er det full fart hele døgnet. Vi er en 24 timers bedrift, og er ikke på utkikk etter verdensmestere. Man blir aldri utlært i å jobbe med mennesker, sier Venås. >>>

6 6 nyheter Stabæktunet bo-og behandlingssenter i Bærum. De er imponert over hvor godt vikarene takler hverdagen på behandlingssenteret. Mange og forskjellige oppgaver, ansvar og perioder med stress gjør jobben krevende, men også innholdsrik og attraktiv, tror tjenestelederen. Selv gleder vi oss til å gå på jobb. Latteren sitter løst. Det er en hektisk hverdag, derfor er medarbeiderskap viktig. Vi gleder oss til å treffe kollegene. Vi blir kjent med nye mennesker. Det er gøy å være på jobb. De gamle har mye humør, forteller fra gamle dager, og har mye visdom. Man blir veldig ydmyk, sier hun. jobbet med nonner Da Kommuniké spurte leder i Helsefagarbeidere i Delta, Jette Dyrnes, hva slags sommerjobb hun hadde som ung, fikk vi et uventet svar: Jeg jobbet med nonner, sier Dyrnes som mener dagens ungdom har mye å vinne på å ta seg sommerjobb. Vi skrur tiden tilbake. Året er Det er jul. I Tønsberg driver St. Elisabethsøstrene St. Olavs øre-, nese- og hals-klinikk. Den er underlagt Tønsberg sykehus og drevet av nonner. Arbeidslivets spilleregler, lønnsrammer og vilkår er svært annerledes enn i dag. Og Jette Dyrnes er 15 år. Hun går på ungdomskolen, men om et halvt år må hun slutte. Søsteren min jobbet hos nonnene. Så en dag ble hun syk og kunne ikke møte på jobb, og jeg fikk beskjed av mor og far om å steppe inn. Det høres ut som jeg er 140 år, men det er jeg ikke, sier hun. Jette synes det er lenge siden nå. Hun var bare 15 år, yngre enn mange unge som tar seg sommerjobb for første gang er i dag. Men jobben, som det første halvåret var et ferie- og helgeengasjement, ble til fast stilling sommeren Det var sånn det ble. ingen nonne Jeg var ikke nonne for å si det sånn. Vi var fire ansatte og femten nonner, forteller Jette. Hun minnes søstrene som mystiske, svevende og de bodde på loftet. Klinikken, som ble åpnet i slutten av 1920-årene, huset i nonner, av Jette omtalt som strenge, men rettferdige. Men det som en gang startet med en avdeling for øre-, nese- og halspasienter, en avdeling som med tiden kom til å være den eneste i sitt slag, er nå for lengst historie. Det samme er arbeidsforholdene. Når jeg tenker tilbake ser jeg at sjefene var strengere og mer dominerende på den tiden, man gjorde det man fikk beskjed om. Alt måtte gjøres ordentlig og skikkelig hver gang. Ikke noe slingringsmonn. Ellers var det kjeft å få. andre tider Jette bodde på hybel sammen med søsteren. Hendte det at de hadde vært litt for lenge oppe og så litt slitne ut på jobb neste dag, risikerte de å bli sendt hjem eller av gårde til kapellet for å tørke støv.

7 nyheter 7 Hos oss får de ta del i andre menneskers liv. De lærer å ta ansvar sier Elzbieta Piwonska Jaskula (t.h.) og Tove Hagen Venås på Stabæktunet. Jette Dyrnes, leder i Helsefagarbeidere i Delta, hadde sin første sommerjobb sammen med nonner. Foto: Siv. M. Bjelland Man fikk ikke være «pasientnære» da, forteller hun. Det var spesielt med nonnene. Vi ble fortalt hva vi skulle gjøre, det var ikke noe rom for kreativitet. Opplæringen var god, men streng! Det kunne aldri vært sånn i dag. Arbeidsgiver bestemte hver dag hvor mange timer man skulle jobbe, sier Jette. De ansatte jobbet hver dag til og med lørdag, enkelte ganger såkalte «deltvakter» hvis det var stille. En «deltvakt» var en vakt som ble delt opp. Man kunne begynne om morgenen og bli sendt hjem igjen hvis det var lite å gjøre, for deretter, senere på dagen, å måtte møte på jobb igjen. en annerledes fagstige og verden De unge som startet arbeidslivet hos nonnene var alle ufaglærte. Når man begynte, startet man med gulvvask. Når man ble god på det, fikk man også stelle med pasienter. Når man ble god på det, fikk man i tillegg gi tabletter. Når man var god i alt dette fikk man assistere legen. Jette fikk assistere legen etter ett og et halvt år i jobben. Hun forteller at det var en god læringsperiode. Hvorfor ville du ikke tilbake på skolen? På den tiden var alt annerledes. For å gå på gymnas, måtte man være flink i matte- og språkfag, ellers kom man ikke inn. Jeg var et praktisk menneske, aldri interessert i det andre. Jeg var praktikeren. råd til dagens unge Jeg synes det er synd hvis ikke dagens ungdom jobber om sommeren. Vi er helt avhengige av studenter og lærlinger som jobber sommeren. De må få de samme vilkårene som vanlig ansatte, ellers skremmes de vekk, sier Jette. I en intervjusituasjon, forteller hun, vil de unges sommerengasjementer være en opplagt ting å spørre om. Hun råder derfor ungdommer til å være aktive på jobbfronten i sommerhalvåret: Oppsøk arbeidsgiver. Husk at de begynner nederst på karakterboka, oppførsel og fravær. Tenk på dette det siste året på skolen. Vær åpen for fleksibilitet. Jeg tror arbeidslivet krever fleksibilitet i arbeidsoppgavene. Hun er fullt klar over at dagens unge møter stadig mer krevende arbeidsoppgaver i dagens arbeidsliv. Da jeg var 15 fikk man jobb om man ville. Sånn er det ikke nå, dessverre. På grunn av samfunnets kompleksitet så kreves fagbrev i flere og flere sammenhenger. Samfunnet er blitt så avansert, sier hun. >>>

8 8 nyheter Om sommerjobb i mediene: E24 Sju av ti norske ungdommer ser for seg en sommer hvor de kan tjene sine egne penger. Men resten er ikke interessert i å finne seg en sommerjobb. Det er betenkelig at åringer ser for seg åtte uker uten jobb. Det er dårlig utnyttelse av tiden, sier forbrukerøkonom Sidsel Jørgensen i DnB nor. Nav lyste ut flere jobber i årets tre første måneder, en økning på åtte prosent fra i fjor. Det ser bedre ut i år enn i fjor. Det er absolutt mulig å finne en sommerjobb, men vær tidlig ute og ikke vær redd for å kontakte arbeidsgiver, sier Johannes Sørbø, rådgiver i Nav. Jeg liker å ha noe å gjøre, sier Helene Sundhagen. SOMMERVIKAREN navn: Helene Sundhagen alder: 22 år fra: Snarøya, Bærum studier: Markedsføring ved Leeds Metropolitan University Hva gjør du i sommer? Jeg jobber som miljøarbeider ved Stabæktunet bo- og behandlingssenter Hvilke arbeidsoppgaver har du der? Jeg vasker, lager mat, har sosialt samvær med pasientene samt andre hjelpeoppgaver. Andre jobber: Har jobbet siden jeg var 15 år, engasjert i blant annet: Røde Kors, Benneton cc West, produksjon av klær og vesker i India, Online Marketing i England. Hvorfor jobber du om sommeren? Foreldrene mine har alltid jobbet. Jeg syns det er viktig med kontroll over egen økonomi, også jeg liker å ha noe å gjøre. Jeg syns det er fint å møte nye mennesker. På jobb lærer jeg noe hele tiden. Hvorfor helse og omsorg? Fordi det er sosialt, man lærer om medmenneskelighet og møter nye mennesker, både pasienter og ansatte. Mange rørende opplevelser, og det skjer mye. Hva mener vennene dine om jobben din? De fleste syns det er tøft. Jobber vennene dine? De fleste som studerer jobber, ja. Men ikke alle. NRK Avd.direktør i Nav Vest-Agder, Per Lund, sier ungdommer er mer kresne nå enn tidligere. Det ser vi en tendens til, ja. Vi har et arbeidsmarked med lav ledighet. Det gjør at ungdommene har mye større mulighet til å velge, sier Lund. Markedssjef Eirik Steen Nøding i deltidsjobb.no, der hjelper de ungdom å skaffe seg deltidsjobb og sommerjobb, har også sett tendensen. Vi vet blant annet fra undersøkelser og tilbakemeldinger at ungdom som studerer ønsker i stor grad utdanningsrelatert sommerjobb. I tillegg vet vi at sommerjobber som er godt betalt alltid er populære. VG En god del av sommerjobbene lyses ikke ut, så det viktig å bruke eget nettverk og litt oppfinnsomhet for å finne frem til de ledige jobbene, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i nho.

9 deltalederen 9 deltalederen SOMMEREN STÅR FOR TUR VI FORTJENER EN PAUSE, FØR EN AKTIV HØST! Det er sommer og ferietid for de fleste av oss og vi kan se tilbake på et aktivt og godt halvår i Delta. Forhandlingene i Spekter og ks-områdene har stått sentralt. Selv om dette var et mellomoppgjør, var det på flere områder krevende. Jeg er tilfreds med at vi denne gangen kom i havn både i ks og Spekter-området i forhandlinger og ikke måtte i mekling. Våre medlemmer er sikret en reallønnsvekst, men videre framover er det viktig at man ser nærmere på hvordan mindrelønnsutviklingen både i forhold til statlig og privat sektor skal kompenseres. Det ble mekling i Oslo kommune, men også der ble det enighet og et resultat som sikrer våre medlemmer en lønnsvekst på lik linje med andre i offentlig sektor. Vi får alle en reallønnsvekst i Norge, noe som ikke er situasjonen for resten av Europa. Våre naboland og Europa står ovenfor store krevende økonomiske utfordringer som rammer land etter land. Offentlig sektor er den som rammest først og hardest. I flere land opplever man kutt i lønninger i offentlig sektor på opp til femti prosent. Masseoppsigelser og innstramninger rammer millioner av europeere, og utfordrer internasjonal og europeisk fagbevegelse på en helt ny måte. For Delta er det viktig å jobbe både hjemme og ute. Vi har et samfunnspolitisk engasjement som arbeidstakerorganisasjon som setter medlemmenes interesser i front her hjemme, og vi har et internasjonalt engasjement. Delta, som har lederskapet i Nordisk Tjenestemannsråd (ntr) dette året, har nylig vært vertskap for en stor nordisk konferanse nå i juni. Her var over 100 sentrale tillitsvalgte og ansatte fra fagbevegelsen i alle de fem nordiske land pluss Færøyene samlet. Framtidens velferdssamfunn i Norden, og fagbevegelsens rolle og ansvar var på dagsorden. Jeg er glad over å ha kunnet ønske våre nordiske venner velkommen til Ullensvang i Hardanger, og tatt del i gode innledninger og diskusjoner. Vi sammen trenger hverandres erfaringer og styrke i en urolig internasjonal tid. Delta vil engasjere seg aktivt i kommende kommune- og fylkestingsvalg. Vi er allerede godt i gang med planleggingen av Delta-uka, som går av stabelen i uke 36, siste uke før valgdagen 12. september. Vi har involvert hele organisasjonen i forberedelsene, og det er allerede planlagt en rekke aktiviteter over hele landet, hvor vi setter våre saker i fokus. Arbeidsgiverrollen til kommune- og fylkestingspolitikere vil også i dette kommunevalget stå sentralt, og vi skal bevisstgjøre politikerne på sin arbeidsgiverrolle. Hvordan en god arbeidsgiverpolitikk kan bidra til å legge til rette for bedre ledelse og organisering i virksomheten, hvordan se på en bedre oppgave- og funksjonsfordeling for å ta i bruk den kompetansen den enkelte besitter, og hvordan samspillet med de ansatte kan bidra til å skape den beste velferden for brukerne. Våre medlemmer skal faktisk gjennom valget velge en framtidig sjef. Jeg gleder meg over det engasjementet jeg ser og hører fra ulike arenaer i Delta, både lokalt, regionalt og sentralt, noe både medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i Delta tar del i til daglig. Det er sammen vi er best! Da ønsker jeg hver enkelt av dere en riktig god sommer, nyt den uansett hvor og på hvilken måte, og jeg ser fram til å ønske velkommen til en aktiv og offensiv høst God sommer og ferie! gunn olander forbundsleder i Delta

10 10 lønnsoppgjøret Disse var med på å forhandle fram årets lønn for kommuneansatte. Fra venstre: Per Sundnes, forhandlingsleder i ks, Ole Jacob Knudsen, forhandlingsleder for Akademikerne kommune, Mimi Bjerkestrand, forhandlingsleder i Unio, ks-direktør Sigrun Vågeng og leder for ys kommune, Gunn Olander. Foto: Audun Hopland. KOMMUNEANSATTE FÅR MINST KRONER MER I LØNN Alle kommuneansatte sikres reallønnsøkning etter årets lønnsoppgjør i kommunene. i god tid før fristens utløp 1. mai kom partene til enighet i årets mellomoppgjør for kommunesektoren. Leder Gunn Olander i ys-kommune er fornøyd med oppgjøret. Alle våre medlemmer får nå en lønnsøkning på minimum 7000 kroner fra 1. mai. Arbeidstakere med høyere årslønn enn omlag kroner vil få et tillegg på 1,72 prosent. Dette sikrer en reallønnsvekst for alle våre medlemmer, sier Olander. Mens lønnsoppgjøret for statsansatte har en økonomisk ramme på drøye 4 prosent, endte kommuneoppgjøret på 4,3 prosent. Framover er det viktig at man ser nærmere på hvordan mindrelønnsutviklingen i ks-området skal kompenseres. Ansatte i ks-området kan ikke fortsette å henge lønnsmessig etter resten av offentlig sektor og privat sektor, sier Gunn Olander. Forbedret kjøpekraft til alle statsansatte Alle statsansatte får minst 7000 kroner mer i lønn. Vi er meget tilfreds med at vårt hovedkrav om forbedret kjøpekraft for alle er innfridd. Det er også flott at likelønnsprofilen er videreført, sier leder i ys Stat, Pål N. Arnesen. Oppgjøret har en ramme på drøye 4 prosent. Det gjør at vi kan hindre at lønnsforskjellen mellom statlig og privat sektor øker ytterligere, sier Arnesen. Det gis et generelt tillegg på lønnstabellen til alle med virkning fra 1. mai Tillegget er gitt som et kronetillegg fra lønnstrinn 1 t.o.m. lønnstrinn 52, og fra lønnstrinn 53 er det gitt et prosenttillegg. Endringene på tabellen utgjør for alle et tillegg på minimum 1,72 prosent. tillegget blir som følger: Lønnstrinn 1 34 kr 7.000,- Lønnstrinn 35 kr 7.100,- Lønnstrinn 36 kr 7.200,- Lønnstrinn 37 kr 7.300,- Lønnstrinn kr 7.400,- Lønnstrinn kr 7.300,- Lønnstrinn ,72%. 0,25 prosent av potten skal gå til lokale forhandlinger.

11 lønnsoppgjøret 11 De som forhandler i lønnsoppgjøret for Delta sine medlemmer som jobber i Oslo kommune: Fra venstre mot høyre Dagrunn E. Seim, Wenche Svoor, Martin Moen, Mette Sæthre, Sveinung Berger, Svein Ervik, Elisabeth Rasmussen, Kari Lifjell, Roger Manda. Foto. Audun Hopland oslo-oppgjøret Viktig å følge resten av kommunene Ansatte i Oslo kommune får et lønnstillegg på minst kroner eller 3,35 prosent av lønnen. slik er resultatet av for ansatte i oslo kommune: Deltas medlemmer med lønnstrinn 1 30 får kr. i lønnstillegg pr. 1. mai. Deltas medlemmer med lønnstrinn får et prosenttillegg på 3,35 prosent pr. 1. mai. Resultatet sikrer alle Deltas medlemmer i Oslo kommune en god lønnsutvikling, i tråd med offentlig sektor for øvrig. Partene er enige om å se nærmere på tilpasninger i pensjonsordningen i Oslo kommune, i henhold til lovendringer og endringer i tjenestepensjonen i offentlig sektor for øvrig. Det var viktig for oss å få om lag samme økonomiske ramme som resten av kommunal sektor. Dette har vi nå oppnådd. Ikke minst er resultatet av stor viktighet for Oslo kommune som konkurrerer om arbeidskraften med omkringliggende kommuner og statlig sektor, sier Sveinung Berger, forhandlingsleder i ys-kommune. ys-kommune har forhandlet for Delta, Parat, Norsk Skolelederforbund, Bibliotekarforbundet, Det norske maskinistforbund og Lærernes Yrkesforbund. 8.ooo kr mer per 1. juni i Spekter Alle våre medlemmer får en lønnsøkning på 2,4 prosent minimum kroner per 1. juni. Det er så langt vi kom i år. Vi skulle gjerne hatt tilleggene fra 1. mai som i resten av offentlig sektor, sier Erik Kollerud, leder i ys Spekter Helse. Avstanden mellom minstelønnsnivåene i de to sektorene er blitt noe mindre i dette oppgjøret. Minstelønnssatsene økes i takt med det generelle tillegget fra 1. juli. ys Spekter vil i gang en kartlegging av den faktiske årsverks- og lønnsutviklingen i område helseforetakene fra rett person på rett plass For ys er det viktig å følge med på hvordan ressursene brukes i helseforetakene. Rett person må brukes på rett plass, slik at vi sikrer best mulig kvalitet i spesialisthelsetjenesten, sier Erik Kollerud. Ut over dette skal det på bakgrunn av kompetansekartlegging i sykehusene innen 1. november gjennomføres lokale forhandlinger om kompetansetillegg med virkning fra 1. januar Oppgjøret omfatter ys-forbundene Delta, Parat og Bibliotekarforbundet. Erik Kollerud er opptatt av å få rett person på rett plan. Her er han i lønnsforhandlinger med Spekter Helse. Foto: Liv Hilde Hansen

12 12 din arbeidsdag tekst martin müller foto jan fredrik myrabakk GRAVER OG FIKSER navn: karl-ivar hildal alder: 54 bosted: mo i rana utdanning: fagbrev som yrkessjåfør stilling: kirkegårdsarbeider tillitsverv: hovedtillitsvalgt i ka (kirkelig arbeidsgiverog interesseorganisasjon), styremedlem i landsstyret i kirkeansatte. lønn: kroner fritid: hytte og motorsykkel. Hva gjør du på jobben? Jeg gjør alt mulig. Jeg er kirkegårdsarbeider, og driver med alt fra grave- til verkstedsarbeid. Vi har et lite verksted hvor vi reparerer utstyr, for eksempel gressklippere. Vanligvis begynner vi klokka sju om morgenen. Da fordeles arbeidsoppgavene, og vi drar ut på enten kirkegården for å grave eller vi drar til verkstedet. Er vi på kirkegården og graver, er vi bestandig to stykker. Arbeidsdagen varer til tre om ettermiddagen. Jeg har arbeidet som kirkegårdsarbeider siden Arbeidsdagen består stort sett av graving og vedlikehold. Vi er fem som har oppsynet med ti kirkegårder, og distansen er stor, på det meste ti mil. Men det er helt greit. Jeg trives godt. Arbeidet er variert og allsidig. Hvilke utfordringer møter du på daglig basis? Det er vel dem man treffer i kirken. I tillegg har vi utfordringer med tele og snø om vinteren. Snøen freser vi bort. Til telen bruker vi teletinere med styrke på mellom 4 og 6 kilowatt. I år lå teletinerne om lag tre døgn på bakken før vi kunne grave. I fjor var det kaldere og de måtte ligge minst sju døgn. Det er lite vi får gjort med været, så vi tar det som det kommer. Hva kan du ikke klare deg uten på jobben? Det må nok være arbeidskollegene. Jeg har gode kolleger, og det er viktig på en sånn arbeidsplass. Hva gjør du om tre år? Da håper jeg at jeg fortsatt er her. Jeg trives godt. Hva er det beste med jobben? Arbeidstiden! Vi har fast arbeidstid, og jobber ikke lørdager og søndager. Det er veldig bra. Er det noen ulemper? Nei, vi kunne ha fått fornyet utstyret kanskje, men ellers er det bra. Hva ville du sagt til Delta-lederen om du fikk henne på tomannshånd? Takk for sist! Nei, altså, jeg skulle gjerne sett at Delta kunne fått til flere kurs for kirkegårdsarbeidere. Noe faglig påfyll. Hvem fortjener en blomst? Det må bli min kone.

13 nyheter 13 SLUTT PÅ PRIVAT AMBULANSEDRIFT Helse Midt-Norge overtar ambulansetjenesten fra tekst gunhild lervåg Delta-tillitsvalgte Fredrik Westmark og Trude Dragseth Marsteen er glade for at det offentlige vil bli arbeidsgiver for alle ambulansearbeidere i Midt-Norge fra Foto: Erik Haugen og Gunhild Lervåg. Styret i Helse-Midt-Norge har nå bestemt at helseforetakene selv skal drive ambulansetjenesten. Det betyr at det blir slutt på privat ambulansedrift også i denne regionen. Det er Delta glad for. Dette er en klok avgjørelse. Offentlig drift vil føre til bedre helhet og forutsigbarheten sikres, sier konserntillitsvalgt for Delta i Helse Midt-Norge, Trude Dragseth Marsteen, og leder Fredrik Westmark i Ambulansepersonellets yrkesorganisajson (ampy). Styreleder Kolbjørn Almlid i Helse Midt-Norge understreker at avgjørelsen ikke skyldes at de private driverne og de ansatte gjør en for dårlig jobb. Vi har en godt fungerende ambulansetjeneste i dag med høy kvalitet, sier han. I Midt-Norge er ambulansetjenesten i dag for det meste drevet av private firmaer på kontrakt med Helse Midt- Norge. I byene er ambulansene drevet av helseforetakene selv, mens de er privat drevet i distriktene. ryddig prosess Også Marsteen og Westmark i Delta er opptatt av at det har vært høy og god kvalitet på det arbeidet og den innsatsen som til nå har vært utført av både de offentlig ansatte, de privat ansatte ambulansearbeiderne og de private driverne. De berømmer også prosessen fram til styrevedtaket for å være ryddig og grundig. Alle aktører har vært positive bidragsytere, sier de. De ansatte har også vist stort engasjement i saken, og mange har støttet fortsatt privat drift. amk som før nho Service ønsket en konsekvensutredning før det ble fattet et vedtak, men nådde ikke fram med et slikt krav. Namsos Trafikkselskap, som er en av de store private driverne, melder at de forventer å miste 70 prosent av omsetning på grunn av vedtaket i Helse Midt- Norge. Helse-Midt-styret vedtok også å opprettholde virksomheten ved alle de fire amk-sentralene i regionen. DET OFFENTLIGE OVERTAR Rundt prosent av ambulansearbeiderne landet rundt har det offentlige som arbeidsgiver. Ambulansetjenesten hadde i 2009 ca årsverk. Av disse er 400 privat ansatt. De fleste av dem er i Midt-Norge. Sykehuset Innlandet vedtok i 2009 å drifte ambulansene selv. Overtakelsen skjer gradvis fram mot De andre helseforetakene driver nå ambulansetjenesten selv.

14 14 nyheter KONTORET NYTT NAVN FOR KOMMUNALØKONOMISK FORBUND tekst og foto hege heløe Dette tror jeg blir bra. Det er et navn det er greit å selge. Det er viktig å få fram identifikasjonen med Delta og jeg likte fargen på logoen, sier Aud Hanssen. Leder Jon Inge Tvedt og resten av styret samler seg om det nye navnet Kontoret. Astrid Krangnes, Jon Inge Tvedt, Sonja Smith, Trond Ellefsen og Marit S. Hansen viser stolt fram den nye logoen. Det nye navnet Kontoret knytter organisasjonen tettere opp mot Deltas profil. 29. april 1985 så Kommunaløkonomisk forbund dagens lys. Yrkesorganisasjonen favner bredt og har mange ulike yrkesgrupper representert innen it/ikt, saksbehandling, arkiv, skatt, lønn og personal, service/førstelinjetjeneste, økonomi, revisjon, innfordring, kontroll og andre nærliggende administrative funksjoner. trengte nytt navn Behovet for nytt navn og logo ble tydelig etter at kfo byttet navn. Først ut var Helsefagarbeidere i Delta. Nå var det Kommunaløkonomisk forbund sin tur til å fornye seg. Etter mye og grundig arbeid, så falt valget på Kontoret. Et enkelt men slagkraftig navn. Kommunikasjonssjef i Delta, Karl Haakon Sævold bygget opp under spenningen i forkant av lanseringen. Dette er det ultimate navnet som klinger godt. Det er mer moderne og mer profesjonelt og Delta-identiteten blir mer tydelig, samtidig som man kjenner igjen det gamle symbolet for organisasjonen og dermed bevarer identiteten, sa han. god respons Det enkle er ofte det beste, fastslo Trond Ellefsen, som er med i styret for Kontoret. Han applauderer navnet og får støtte av styremedlem Astrid Krangnes, som også har vært med i navnegruppen. Kjempebra navn. Gleder oss til å profilere og selge organisasjonen. Med ny profil og navnebytte synes jeg at Delta begynner å få en helhet. Det er viktig, fastslår hun. htv i Tromsø kommune, Aud Hanssen, var spent i forkant av lanseringen. Hun ble positivt overrasket over navnet.

kommuniké. TEMA: LOKALE FORHANDLINGER 03.2011 HVEM ER MEST FORNØYD? S.4 9 blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang

kommuniké. TEMA: LOKALE FORHANDLINGER 03.2011 HVEM ER MEST FORNØYD? S.4 9 blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang kommuniké. blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang TEMA: LOKALE FORHANDLINGER HVEM ER MEST FORNØYD? S.4 9 03.2011 2 leder lederen EN LEVENDE ORGANISASJON «I dette lange og viktige arbeidet er det

Detaljer

kommuniké. HVER FJERDE HELG ER NOK TEMA: DELTID GI NYUTDANNEDE HELE STILLINGER LØNNSOPPGJØRET: KAN BLI STREIK FRA 24. MAI BUF ER BLITT NULL TIL ATTEN

kommuniké. HVER FJERDE HELG ER NOK TEMA: DELTID GI NYUTDANNEDE HELE STILLINGER LØNNSOPPGJØRET: KAN BLI STREIK FRA 24. MAI BUF ER BLITT NULL TIL ATTEN kommuniké. BLAD FOR MEDLEMMER I DELTA KOMMUNIKÉ 63. ÅRGANG 03.2012 TEMA: DELTID HVER FJERDE HELG ER NOK s. 14 GI NYUTDANNEDE HELE STILLINGER s. 12 LØNNSOPPGJØRET: KAN BLI STREIK FRA 24. MAI s. 04 BUF ER

Detaljer

kommuniké. SAMHOLD FØRTE FRAM

kommuniké. SAMHOLD FØRTE FRAM kommuniké. BLAD FOR MEDLEMMER I DELTA KOMMUNIKÉ 63. ÅRGANG 04.2012 SAMHOLD FØRTE FRAM BARNEHAGEASSISTENTER FØLER SEG LURT s. 16 FORTVILER OVER SKOLENEDLEGGELSER I HARSTAD s. 30 TRUET MED BALLTRE PÅ JOBB

Detaljer

kommuniké. ÅRETS TILLITSVALGT 08.2011

kommuniké. ÅRETS TILLITSVALGT 08.2011 kommuniké. blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang 08.2011 ÅRETS TILLITSVALGT SIDE 8 SMÅBARNSMØDRE ER MEST SYKE SIDE 28 «SATS PÅ DE ANSATTE, BRUK DERES KOMPETANSE» SIDE 18 «VÅG Å ANSETTE FLERE

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

21. juni 2012 100. årgang. Satser på Norge. Spanias krise sendte sykepleier Patricia milevis nordover.

21. juni 2012 100. årgang. Satser på Norge. Spanias krise sendte sykepleier Patricia milevis nordover. 8 2012 21. juni 2012 100. årgang Satser på Norge Spanias krise sendte sykepleier Patricia milevis nordover. Ble tilbudt 0,5 % økt stilling 16 Sex på sykehjemmet 44 Tar med helsetjenester Sykepleien på

Detaljer

SOMMER 2013. frisøren. frisører i Fagforbundet

SOMMER 2013. frisøren. frisører i Fagforbundet 13 For SOMMER 2013 frisøren frisører i Fagforbundet 2 SOMMER 2013 Ferietid Alle ansatte (også lærlinger) kan kreve tre uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden 1. juni - 30. september. Deltidsansatte

Detaljer

Nr 10 - desember 2014. Undervisning i fengsel. side 14 15. Bokdebutant side 4 5 Elever som får være unge forskere lærer mer side 16 17

Nr 10 - desember 2014. Undervisning i fengsel. side 14 15. Bokdebutant side 4 5 Elever som får være unge forskere lærer mer side 16 17 Nr 10 - desember 2014 Undervisning i fengsel side 14 15 Bokdebutant side 4 5 Elever som får være unge forskere lærer mer side 16 17 leder I skolen 10 2014 Foto: privat Skrinlegger studieavgift 6 Ung i

Detaljer

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal Kvinnelige gründere forteller Baard Fiksdal NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO. Vi organi- serer 557 konsern med over 2.000 virksomheter, 58.000 årsverk og 38 milliarder kroner i omsetning

Detaljer

FRAMTIDAS FAGFOLKTEMAHEFTE NR 26

FRAMTIDAS FAGFOLKTEMAHEFTE NR 26 FRAMTIDAS FAGFOLKTEMAHEFTE NR 26 Foto: Trond Isaksen. Foto: Jan Lillehamre Jobber du naken? Som medlem i Fagforbundet Ungdom slipper du å stå naken i arbeidslivet. Fagforbundet Ungdom jobber for å bedre

Detaljer

fagblad for negotia et ys-forbund nr 4 2013 Mønsterklubben Side 6, 7, og 8 s 26 29

fagblad for negotia et ys-forbund nr 4 2013 Mønsterklubben Side 6, 7, og 8 s 26 29 fagblad for negotia et ys-forbund nr 4 2013 Mønsterklubben Side 6, 7, og 8 YS likestillingspris Kunnskap: Nøkkelen Et helt arbeidsliv - Pionérkvinnen til verdiskapning - verdt en bok s 10 13 s 14 17 s

Detaljer

Fikk hjelp får bli SIDE 16. Der kvinner tjener mest 8. Reagerer mot mediakjøret 14 Kjempeglad for læreplass 30 En annen verden er mulig 46

Fikk hjelp får bli SIDE 16. Der kvinner tjener mest 8. Reagerer mot mediakjøret 14 Kjempeglad for læreplass 30 En annen verden er mulig 46 Forsidefoto: Terje Skåre < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON Fikk hjelp får bli SIDE 16 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 2 februar 2007 Der kvinner tjener mest 8 > Reagerer mot mediakjøret 14 Kjempeglad

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

mekker nye muligheter

mekker nye muligheter 12 17. juni 2011 www.utdanningsnytt.no Skoletrøtte elever: mekker nye muligheter side 12 17 > ministortinget > de startet den arabiske våren > russisk matematikk i sandnes > Utdanning > nr 12/17. juni

Detaljer

PIMAN KREVER STØRRE STILLING. Meldte seg ut av Frp SIDE 18 Profesjonell fotpleie SIDE 32 SIDE 10 < SEKSJON HELSE OG SOSIAL. www.fagbladet.

PIMAN KREVER STØRRE STILLING. Meldte seg ut av Frp SIDE 18 Profesjonell fotpleie SIDE 32 SIDE 10 < SEKSJON HELSE OG SOSIAL. www.fagbladet. < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Nr. 2-2015 < For medlemmer i Fagforbundet 1400 ekst PIMAN Forsidefoto: Christian Clausen ra timer i fag152hels1.indd 1 Meldte seg ut av Frp SIDE 18 Profesjonell

Detaljer

Fokus på faste stillinger

Fokus på faste stillinger Nr. 1 mars 2010 Magasin for Yngre legers forening Fokus på faste stillinger Vi er nesten 7 000 yngre leger som er midlertidig ansatt. Mange av oss tilbys svært kortvarige vikariater. Side 8 intervju med

Detaljer

Bibliotekaren. En biblioteklov for vår tid? Nr 7 - Juli - 2012. BF har levert sin høringsuttalelse. Resultatene etter vårens streiker

Bibliotekaren. En biblioteklov for vår tid? Nr 7 - Juli - 2012. BF har levert sin høringsuttalelse. Resultatene etter vårens streiker Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 7 - Juli - 2012 En biblioteklov for vår tid? BF har levert sin høringsuttalelse Resultatene etter vårens streiker Depotbiblioteket vokser Det nærmer

Detaljer

800 barn bor uten tilsyn. Fosterhjem: Molde best på bosetting SIDE 17 Maskulint i barnehagen SIDE 30. Side 8. www.fagbladet.no

800 barn bor uten tilsyn. Fosterhjem: Molde best på bosetting SIDE 17 Maskulint i barnehagen SIDE 30. Side 8. www.fagbladet.no Forsidefoto:Werner Juvik < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Nr. 2-2014 < For medlemmer i Fagforbundet Fosterhjem: 800 barn bor uten tilsyn Side 8 Molde best på bosetting SIDE 17 Maskulint

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

De usynlige VM-heltene

De usynlige VM-heltene Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Fotoreportasjen: De usynlige VM-heltene Side 40 Nr. 2-2011 < For medlemmer i Fagforbundet Tema: Vold mot kvinner Side 8 Leksehjelp som fungerer

Detaljer

Sa ja til mer skatt reddet skolen

Sa ja til mer skatt reddet skolen Forsidefoto: Pål Andreassen < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Nr. 8-2011 < For medlemmer i Fagforbundet Verdivalget Sa ja til mer skatt reddet skolen Side 8 Kirke, kultur og oppvekst

Detaljer

Inkluderende. Trivsel er avgjørende. Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5. Dette betyr 1. Må skje på arbeidsplassen. begrepene s. 10-11. s.

Inkluderende. Trivsel er avgjørende. Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5. Dette betyr 1. Må skje på arbeidsplassen. begrepene s. 10-11. s. Inkluderende Temabilag fra lo media arbeidsliv Trivsel er avgjørende s. 12 15 Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5 Dette betyr 1 begrepene s. 10-11 Må skje på arbeidsplassen s. 18-19 Inkluderende Arbeidsliv

Detaljer

80 strøk på AFR FINANSFOKUS 02/ 11

80 strøk på AFR FINANSFOKUS 02/ 11 Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 02/ 11 Stadig flere autoriseres Ingen blir oppsagt NOKAS kutter og vokser Finans på FACE Portrett: Den mystiske prinsen Døgnåpen

Detaljer

Nr. 10-2014 < For medlemmer i Fagforbundet. Kuttet ut langturnus: NÅ GJØR VI EN BEDRE JOBB

Nr. 10-2014 < For medlemmer i Fagforbundet. Kuttet ut langturnus: NÅ GJØR VI EN BEDRE JOBB Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Nr. 10-2014 < For medlemmer i Fagforbundet Kuttet ut langturnus: NÅ GJØR VI EN BEDRE JOBB SIDE 10 Fast jobb etter 14 år SIDE

Detaljer

De usynlige VM-heltene

De usynlige VM-heltene Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK Fotoreportasjen: De usynlige VM-heltene Side 40 Nr. 2-2011 < For medlemmer i Fagforbundet Tema: Vold mot kvinner Side 8 Strømsparende vaktmestere

Detaljer

Mistet datteren 22. juli

Mistet datteren 22. juli Nr 7 - september 2012 Olav Løvlie: Mistet datteren 22. juli side 4 5 Nye faglige råd side 6 7 Gründarar på yrkesfag side 8 9 1982 2012 30 år leder I skolen 7 2012 Lærdom av 22. juli Olav Løvlie (68), medlem

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

seniorpolitikk.no Ny karriere som lærer

seniorpolitikk.no Ny karriere som lærer nr. 5 - november 2014 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Ny karriere som lærer Roar Lundeby (60) oppdaterte kompetansen sin og er i nytt yrke som lektor i realfagene matematikk og IT på Lambertseter

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer