LaGaviota. Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr Årgang 11. Avtroppende konsul Gry

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LaGaviota. Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2014 Årgang 11. Avtroppende konsul Gry"

Transkript

1 LaGaviota Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr Årgang 11 Avtroppende konsul Gry s. 16 og 17 Lis Ann overtar etter Gry s. 2 La Gaviota ønsker alle en God Sommer!

2 Kgl. Norsk Konsulat Postadresse: Calle Luis Morote, 6-4ª, kontor E, E Las Palmas Åpningstider: Mandag - Fredag: Telefon: Mobil: Fax: E-post: Husk å registrere deg. Skjema får du i Sjømannskirken. LIS ANN SYLLING ER ETTERKOMAREN TIL GRY RUSTAD PÅ KONSULATET Lis Ann heiter den nye personen på konsulatet. Ho er tilsett i Fred Olsen og har ein annan tittel enn Gry, men skal hjelpe norske borgarar med pass og mange ulike spørsmål som dukkar opp i alle livssituasjonar. Trass i at Lis Ann har lang erfaring og har arbeidd utanlands mange år, karakteriserer ho seg sjøl som å «hoppe etter Wirkola» med tanke på den breie erfaringskompetansen Gry Rustad har opparbeidd seg. Lis Ann (52) er fødd og voks opp i Skotselv. Ei bygd som ligg mellom Drammen og Kongsberg. Tidleg fekk ho utreisetrang og har arbeidd mykje med reisande og turistar. Først 5 år i Vingreiser. Så 25 år i flybransjen som pursher (kabinsjef) og andre flyrelaterte oppgåver. Ho har bodd 15 år på Mallorca. Deretter i Sør-Spania. I 2002 kom ho til Gran Canaria etter eit 2 års opphald på Fuerteventura. I Las Palmas har ho etablert si eiga bedrift; Skandi Tapas & Røkeri. Familiemessig er ho gift med Fran som arbeider i Guardia Civil. Dei har fått to kjekke tenåringar, 15 og 17 år. Familien bur i La Atalaya, ei bygd nær St Brigida. Vi på sjømannskyrkja - og diakonitenesta spesielt - ynskjer Lis Ann velkomen til den viktige oppgåva på konsulatet. Ho har gode føresetnader til å hjelpe folk. Ho kjenner spansk mentalitet og kultur på kroppen. Det kjem godt med når norske kvinner og menn skal losast gjennom spansk og norsk byråkrati. Lis Ann: Lykke til med nye utfordringar. Peder diakon SJØMANNSKIRKEN på Gran Canaria ÅPNINGSTIDER fram t.o.m. 4. oktober Man., tirs., tors. og fre. : Kl Ons. og lør. : Stengt. Søndag: Åpent kl : Salg av vafler og kaffe etc. Gudstjeneste kl i kapellet med kirkekaffe på leseværelset etterpå. I åpningstiden i ukedagene: Salg av vafler og kaffe, te, brus, vann og is. Du kan låne bøker, bruke Internett og ringe IP-tlf. til norsk fasttelefon fra biblioteket. I kirkerommet kan du tenne lys og ha en stille stund med refleksjon og bønn. Ønsker du en prat, er det alltid noen å snakke med! Tidebønn kl i kapellet Hjertelig velkommen! Besøksadresse: Calle La Lajilla nr. 18 C.C. Puesta del Sol E Arguineguín, Gran Canaria Postboksadresse: Sjømannskirken/Iglesia Noruega Apartado de Correos nr. 202 E Arguineguín, Gran Canaria Telefon: (+34) IP-telefon fra Norge: Telefax: (+34) Nødtelefon: Mobilnr.: Karl Hjelmeland: Peder Nedrelid: Tore Ørjasæter: Maria Misje: Epost: Nettsider: Facebook Gaver til kirken mottas med takk! Bankkonto i Spania: ES (Bankia) Bankkonto i Norge: (Sparebanken Pluss) NIF R E 2 La Gaviota nr. 2-14

3 Vi er et folk på vandring. Når veien blir slitsom og lang, vi søker en eng og en kilde, et fristed for bønn og sang, et fristed for bønn og sang. Leder «Vi er et folk på vandring» Daglig leder og sjømannsprest Karl Hjelmeland Vi er et folk på vandring. I uro, bekymring og nød, da søker vi styrke og stillhet, og samles om vin og brød, og samles om vin og brød. Vi er et folk på vandring. I tro kan vi skimte iblant et hjem for hver søkende pilgrim, det salige livets land, det salige livets land. S97 nr. 106 VI ER ET FOLK PÅ VANDRING T: Britt Hallqvist 1981 O: Eyvind Skeie M: Egil Hovland I sin flotte salme, omsett av Eyvind Skeie, skildrar Britt Gerda Hallqvist den kristne menighet som eit folk på vandring. Det har nok vore sant til alle tider. Vi er på livets reise frå vogge til grav. I vår tid har det også blitt svært treffande i heilt konkret tyding i alle fall om vi snakkar om vår menighet på Gran Canaria. Alle har flytta seg langt avgarde. Vi er eit reisande folk, både dei som søkjer til Sjømannskyrkja og alle dei andre som har komme frå nord. Det er i det heile noko som kjenneteiknar tida vi lever i, stadige forflytningar, stadige forandringar. Eg hugsar godt eit utsagn av vår tidlegare biskop Ole D. Hagesæther, for øvrig han som deltok ved innviinga av Sjømannskyrkja vår for 5 år sidan. Utsagnet fall på ei nyttårsmottaking for pres-tane i Bjørgvin bispedømme: «Eg kan ikkje seie så mykje om framtida. Eg kan berre seie at det blir dårlege tider for dei som ikkje tåler forandring.» Utsagnet festa seg hos meg. Vi må tåle forandring. Vi er på vandring frå det eine til det andre. Dels legg vi opp til det sjølv. Vi søkjer stadig nye reise mål, nye opplevingar. Og dels kan det kjennast som ein malstraum som berre tek med seg alt den finn på sin veg. For ca 15 år sidan skreiv psykiateren Finn Skårderud ei bok om den tida vi lever i og det vi har å stri med. Boka hadde ein tittel som er svært kjenneteiknande for tida vår: URO. Vi er på vandring i ei uroleg tid. Og på denne vandringa søkjer mange eit fast haldepunkt. Rundt omkring i verda vil Sjømannskyrkja vere eit slikt haldepunkt for menneske som er på reise. Menneske som søkjer tilhørighet, ein heim, noko trygt langt heimefrå. Heilt frå starten for 150 år sidan har det vore slik. Lenge hadde vi som slagord: Sjømannsmisjonen følgjer handelsflåten. Dette slagordet gjeld fortsatt. Vi følgjer norske sjøfolk der dei er å finne. Men no følgjer vi også andre næringsdrivande, studentar, turistar og fastbuande der dei oppheld seg. Vi vil møte menneske der dei er og slik dei er. Og vi vil, slik Britt G. Hallqvist seier, skape «et fristed for bønn og sang». Ein stad der folk på vandring som opplever «uro, bekymring og nød» kan «søke styrke og stillhet» og «samles om vin og brød». Sjømannskyrkja vil gjerne møte både jordiske og himmelske behov, formidle mot og håp i ei uroleg verd. I år feirer Sjømannskyrkja 150 år. Jubileet vil bli markert i Bergen og Norge i slutten av august. Seinare på hausten vil vi også markere jubileet her på Gran Canaria. Meir om dette kjem i neste nummer av bladet. Her lokalt skjer også viktige forandringar. Også vi er på vandring. Ein stor overgang er det at vår kjære konsul Gry Rustad sluttar etter mange år i stillinga. Men vi er likevel så heldige at vi fortsatt får dra vekslar på hennar kompetanse i Kyrkjerådet. Likeeins avsluttar vår kjære prest Ingrid Frivold 10 års teneste på stasjonen. Mange har lært å setje pris på Ingrid, og ho vil bli sakna. Men også Ingrid reknar vi med å møte igjen som frivillig medarbeidar ut på hausten. I det bladet kjem ut har vi også tilsett 4 nye arbeidarar. Sjå presentasjon i bladet. Nokre går andre kjem. Slik er livet, også på Sjømannskyrkja. Vi er eit folk på vandring. Men som sjømannskyrkje vil vi vere der folk er for at menneske skal få oppleve «i tro kan vi skimte iblant, et hjem for hver søkende pilgrim, det salige livets land». La Gaviota nr

4 INNHOLD Ansatte våren 2014 Sommervikarer 5 Kveldstanker 19 Barn/ungd. 6 Nabohjelpen 20 Ingrid prest 7 Cáritas 21 Konfirmantside 8 Til Marokko 22 Selma og Lisbeth "Liv & Røre" " Våre perler Sommerfiestaer " " Port. krigsskip Karl Hjelmeland Daglig leder og sjømannsprest Ingrid Frivold Sjømannsprest og nestleder (sykmeldt) 17. mai 13 Annonser 27 Arne Skage 14 t.o.m. side: 41 Brudeparet 15 Bjørn s side 42 Konsul Gry 16 Kirkeåret 43 " Kirkerådet Gudstjenester i sommer 44 Peder Nedrelid Diakon Tore Ørjasæter Kateket La Gaviota Nr Årgang 11 Ansvarlig redaktør: Karl Hjelmeland Redaktør: Ingrid Nedrelid Redaksjonskomité: Tore Ørjasæter, Eivor de Lange, Sverre Larsen, Bjørn WW Jørgensen og Arnt Roseth. Epost: Layout: Ingrid Nedrelid Trykk: Impresos Los Canarios/Gráficas Bordón Opplag dette nr.: 2000 Maria Misje Vertskap Ingrid Nedrelid Assistent Kari Magnussen Regnskapsfører Dagfinn Misje Diakonal medarb. Annonsepriser 1/1 side: 400 1/2 side: 200 1/4 side: 100 1/8 side: 75 Utgivelser i mars 10. juni 15. september 1. desember ØNSKER DU BLADET TILSENDT? Ønsker du å få bladet tilsendt til norsk adresse, kan du skrive deg på liste i sjømannskirken. Portoprisen er 8 pr. nr. Du kan enten forhåndsbetale på kirken eller betale på konto nr.: (Sp.bank Pluss) Marte Skogstad Nilsen, Barne- og ungdomsarbeider "Ettåring" Anders Vik Aarseth, Barne- og ungdoms-arbeider "Toåring" Marit Anne Husby Barne- og ungdomsarbeider, (bilde t.v.) engasjement fram til sommeren 4 La Gaviota nr. 2-14

5 Våre kirkemusikere Bjørn WW Jørgensen Vår gode musiker. Bjørn spiller ved sjømannskirkens gudstjenester, brylluper og andre arrangement. Se også side 42: Bjørn s hjørne. Takk til Sven Ruth Ramallo Roque er fra Las Palmas og stiller opp som organistvikar for Bjørn når han er på ferie i juli. og Henny Våre sommervikarer! Solveig og Einar Solberg Solveig er husmor fra 5. juli til 5. september. (Bilde t.h.) Det er så hyggelig at Solveig og Einar er tilbake og skal være vertskap i sommer! Når Maria reiser hjem på ferie, tar Solveig over på kjøkkenet. I artikkelen om dem i julenr. står det at de skulle hjem til Karmøy til 8 barn, 23 barnebarn og 2 oldebarn og bli der lenge..... ja, det ble et halvt år! Velkommen, Solveig og Einar, til dette andre hjemmet deres! Det blir kjekt! Thor og Carol Kvande. (Bilde t.v.) Thor skal være diakonal medarbeider her fra 19. juni til 19. juli. Musikerpar fra Lillehammer! Thor er både organist i Vingrom krk. og musikkprodusent for den kulturelle skolesekken. Carol er sanger og pedagog og sammen leder de Vingrom kirkes guttekor! Carol er fra Durban, de giftet seg der i St. Olavs krk., som tidligere var sjømannskirken i Durban. Carol og Thor har ikke vært på Gran Canaria og ikke jobbet i sjømannskirken før. Da blir det spennende og flott å komme hit! Og de har med veslegutten Sebastian på tre år. Velkommen til oss alle tre! Sven Tysdal har vært vikarprest fra påske til 20. juni. Fra 17. mai også som daglig leder i Karl Hjelmeland sin første ferieperiode. Henny har holdt middagsbønner og vært kirke- og vigselsvertinne. Takk til dere begge, og velkommen igjen til høsten som vinterprestepar! Karl Hjelmeland kommer tilbake fra ferien 18. juni og skal være sommerprest på stasjonen første del av sommeren, fram til Jokstad kommer. Nye ansettelser I løpet av forsommeren blir det ansatt ny sjømannsprest og ny fast barne- og ungd.arbeider ved stasjonen. Følg med på nettsiden vår, der vil det bli kunngjort. Mer om det også i neste nr. av La Gaviota. Gunnvi S. og Georg Jokstad Georg skal være sommerprest fra 17. juli til 20. august. (Bilde t.h.) Gunnvi og Georg har gjennom mange år hatt en rekke vikariater i Sjømannskirken og fast tjeneste ved sj.kirkene i Liverpool, Miami og Brussel. Georg var sjømannsprest i 12 år og feltprest i Forsvaret i 17 år. Nå er han freelanceprest i Bergen. Gunnvi er høyskolelektor i pedagogikk og veiledning ved NLA Lærerhøyskolen. De har to barn og to barnebarn. Georg og Gunnvi var sommerprestepar på "gamlekjerka" i Nå er de tilbake, til "nykirken" denne gangen, og det er hyggelig! Velkommen, begge to! Reidun og Odd Dyvik (Bilde t.v.) Begge skal være diakonale medarbeidere fra 17. juli til 15. august. Reidun og Odd bor nå på Stanghelle. Reidun er adjunkt og diakon og er p.t. diakon i Storetveit og Bønes i Bergen. Hun har tidl. vært diakon på Gran Canaria i ca. 5 år, 2 år på El Campanario og 2 år ved Sj.kirken i London. Odd har vært ansatt som administrasjonssjef ved hovedkontoret i Bergen siden Han er nå pensjonist, men har fortsatt engasjement i Sj.kirken, i hovedsak i assosiasjonen i Spania. De ser begge fram til fire solrike uker her! Velkommen tilbake til GC, Reidun og Odd! Det blir fint! La Gaviota nr

6 Takk og på gjensyn! F.v. Anders V. Aarseth, Marit Anne Husby, Tore Ørjasæter og Marte S. Nilsen Når dette skrives er det bare noen uker til sommerferie. Et skoleår er over og aktivitetene for barn og ungdom ved Sjømannskirken tar en velfortjent pause. En dag i vinter satte vi oss ned og så på hvor mange barn og ungdom som var innom oss gjennom en normal uke i februar. 120 barn og ungdommer, om lag halvparten av elevtallet på Den norske skolen. Det er flotte tall! Og flotte folk. Det skjer en spennende utvikling i arbeidet blant barn og unge. Som leder for dette arbeidet er det hyggelig å kunne si: Tusen takk, Anders! Tusen takk, Marte! Tusen takk, Marit Anne! Marte har vært vår ettåring i år, en ett-års tjeneste i barn- og ungdomsarbeidet. Anders var ettåring i fjor og fortsatte som toåring dette året. Marit Anne har vært frivillig hos oss noen år før hun i høst takket ja til en mindre stilling hos oss. Takk for innsatsen dere har lagt ned i møtet med barna og ungdommene! Dere kan klappe hverandre på skulderen å si: «Vi har vært flinke. Vi har fått lov å være viktige for barn og ungdom.» Det har dere vært, og det vet dere heldigvis! Hva er barne- og ungdomsarbeidet ved Sjømannskirken på Gran Canaria, spør du kanskje. Vel, her kommer lista med de ukentlige aktivitetene: Småbarnstreff - sang, lek og vaffel for de minste barna med foreldre, Liv og Røre- barneklubb for barn på barneskolen, Ungdomsklubb for ungdom på ungdoms- skolen, Nattkafé for ungdom på videregående, KRIK- ballsport for ungdommer mellom 13 og 19 år, konfirmantarbeid. Vi har også familiemiddager, ungdomsgudstjenester med ungdomsband, juleball, Valentines-fest, 16. mai-fest og Sommerfest for ungdommene og enkeltående tiltak med fokus på bestemte aldersgrupper. I tillegg har vi invitert guider til julegrøt og familier til Karneval. Vi har også besøkt skolen ved flere anledninger og takker dem for velvilje og godt samarbeid. Anders, Marte og Marit Anne har vært viktige og synlige ledere i alt dette arbeidet, og med ulike interesser og ulike egenskaper har det blitt en fin blanding. Barn og ungdom er forskjellige, så det er viktig for dem å møte ledere som også er forskjellige. På den måten favner vi flere. Det har vært en glede og en inspirasjon å være deres leder. Tusen takk for innsatsen og Guds velsignelse over dagene og oppgavene som venter på nye steder! Tore Ørjasæter Kateket og leder for barne- og ungdomsarbeidet Stor takk også til Jan Ivar Selvåg og Tone Maria Grüning som har vært frivillige medarbeidere og gjort en flott innsats for barn og ungdom! OBSERVASJONSPRAKTIKANT KAJA SOLVANG Sjømannskyrkja her på GC har ein avtale med sjukepleiehøgskulen Diakonova (tidlegare Menighetssøsterhjemmet) i Oslo. Studentar kjem og er med på og ser på nært hald kva vi arbeider med på ei sjømannskyrkje. I to veker får dei vere med på arbeidet. Det er alt frå småbarntreff, Liv og Røre og Ungdomsklubb til å steike vaflar og ta mot gjester på kyrkja. Kaja fekk med seg «Fest på kjerka» 17. mai og tok del i arrangement for borna, matservering og oppvask. Ein vesentleg del av tida går med til diakonalt arbeid. Det er triveleg å ha med studentar på sjukehusbesøk til norske pasientar, og å vise dei det spanske helsevesenet. Kaja var arbeidssam og flink og fekk praktisere sjukepleiefaget for pleietrengjande turistar. Takk for hyggjeleg tid saman, Kaja! Peder diakon Kaja likte godt å jobbe i vaffelkroken og servere gjestene kaffe og vaflar! 6 La Gaviota nr. 2-14

7 Ingrid prest avslutter tjenesten på Gran Canaria med vemod og takknemlighet Det er med vemod, men også i takknemlighet, Ingrid Frivold avslutter ti års prestetjeneste på Gran Canaria. Jeg var så utrolig glad i jobben min! Hver dag var det nye og spennende oppgaver og utfordringer i møte med mennesker. Jeg gledet meg over samarbeidet med gode kolleger og all humoren i det daglige livet. Og jeg er dypt takknemlig for all støtte og varme fra menigheten og gode venner opp gjennom årene. Dessuten er jeg blitt veldig glad i Gran Canaria som sted og canariene som folk. De har stor tålmodighet med oss nordmenn. Helse og EØSregler Ingrid har levd med helseproblemer over lengre tid. Til slutt sa kroppen "stopp" og jeg måtte ta hensyn til det, forteller hun. Dette var i høst derfor har hun vært sykemeldt fra desember av. I tillegg kom det opp en annen problemstilling: EØS har regler for jobb i utlandet: Etter ti års arbeid i et EU-land mister man NAV-rettighetene dersom man ikke flytter tilbake til hjemlandet. Derfor flytter hun nå hjem til Kristiansand. Det, sammen med sin dårlige helse, gjør at hun har valgt å avslutte jobben sin her. Sekretær, sosionom og prest Ingrid har alle tre utdannelsene. Med sosionombakgrunnen har hun hatt stor glede av å utføre også diakonale oppgaver i sjømannskirken. Men det var først og fremst teolog hun ønsket å bli og være. Hun er vokst opp i sjømannskirken og har sterk tilknytning til den. Foreldrene var sjømannsprest Leif Frivold og mor Ingeborg. Drømmen om selv å ha prestetjeneste i sjømannskirken, har hun fått oppfylt. Det er hun svært takknemlig for. Vi kjenner alle Ingrid Frivold som en god humorist. Hun forteller at humor er viktig for henne! Den kan faktisk detonere kriser! Den katolske kirken Ingrid har vært glad i å holde vintersesongens gudstjenester i Den katolske kirken. Hun var veldig spent på hvordan hun som kvinnelig prest ville bli møtt av fader Ambrosius. Men det har vært bare velvilje, respekt og tillit. Ambrosius lånte henne med glede messehakelen sin. Og padre Paco har vist den samme velviljen. Fra det lille til det store I løpet av disse ti årene har Ingrid fått være med på utviklingen fra et lite sjømannskirkehus til et stort kirkesenter. Sammen med diakon Reidun L. Dyvik så hun snart at her ville det bli vanskelig å komme alle besøkende i møte. Frivillige medarbeidere ble engasjerte til å være kirkeverter, dvs. til å samtale med gjestene. Ingrid fikk ansvaret og laget en "soneplan" over området, slik at vertene fikk sine soner/områder. Det ble et vellykket tiltak! Ingrid har alltid hatt et stort hjerte for de frivillige som melder seg til tjeneste på sjømannskirken, enten det er i basargruppa, på kjøkkenet eller annet. Tenerife I to semestere i 05/06 var hun på jevnlige besøk hos nordmenn på Tenerife. Med det fikk hun legge grunnen til dagens sjømannskirkevirksomhet i Los Cristianos. Brudepar og sjelesorg I løpet av sin prestetjeneste har Ingrid viet over tusen brudepar! Hun synes det har vært givende å møte alle disse parene, få komme nær og dele gleden med dem. Å være kirke betyr å være nær mennesker i alle livssituasjoner. Ikke minst i dødens rom og når sorgen rammer. Sjelesorg har for henne vært et viktig arbeid. Ingrid har alltid vært bevisst på å oppfylle ordinasjonsløftet som er å forkynne Guds ord og være et medmenneske. Takk til Ingrid Søndag 23. mars ble Ingrid offisielt avtakket av daglig leder Karl Hjelmeland i gudstjenesten. Takk til Ingrid for alt hun har betydd for sjømannskirken disse årene! Vi sier ikke farvel, men på gjensyn! Vi vet at hun gjerne vil komme ned hit vinterstid, og det er vi glad for! Hasta luego! I.N La Gaviota nr

8 Foto: Tore Konfirmantene på tur til LONDON «Hva sa du at det het dit vi skal?» «Madame Tussaud. Voksmuseum med masse kjendiser.» «Kult! Slike og liknende kommentarer fløy over frokostbordet og gjennom tuben i London tidligere i vinter. Det var årets konfirmanttur som var i gang, et av de store høydepunktene i løpet av konfirmanttiden. 23 konfirmanter og 3 ledere fra sjømannskirken på Gran Canaria ble innkvartert i sjømannskirken i London. Da vi ankom torsdag kveld var alle endelig samlet. Konfirmanter og ledere fra Albir, Torrevieja, Costa del Sol og Gran Canaria. Om lag 100 stykker. Det komplette kaos? Nei. Det umuliges kunst, kanskje, men aldri kaos. Innkvartering, mat, kirkebesøk, Konfirmasjonen musikal, turer med tuben (T-banen) for 100 stykker krever en viss finesse og en stor porsjon tålmodighet. Det viste seg raskt at det umuliges kunst var mulig. Vi hadde gode dager i London. Det ble tid til shopping, Starbucks, Les Miserables, limbo-dansing, språklige krumspring, andakt og lystenning. Det ble faktisk ro også etter hvert på kveldene. Som hovedleder er det et privilegium å reise på tur med ungdommer som trives, som skaper sine egne minner og tar ansvar. Takk for en strålende tur! Tore Palmesøndag og konfirmasjonsdag. En fest fra ende til annen. En av det flotteste søndagene i året. 21 konfirmanter glødet og foreldre var stolte som bare det. I stolt rekke og fremst i kirken satt de, og én og én gikk de frem til døpefont, alter og lysglobe. Nå var de konfirmert. Målet med konfirmanttiden har vært å peke på Gud, men like mye å la ungdommene se seg selv som Foto: Foto Antonio mennesker med uendelig verdi. Vi har forsøkt å se hver enkelt av dem. Det har vært berikende å få lov å være sammen med konfirmantene dette året. De er tilstede med hele seg. Jeg har blitt berørt og begeistret av dem. Det er det flere som har. Kjære konfirmanter: takk for flotte måneder, og Guds velsignelse videre! Tore kateket 8 La Gaviota nr. 2-14

9 «Å reise på slutt» Tid for oppbrudd og flytting. Pakking og avskjed. En prat med Selma og Lisbeth etter fem år på Gran Canaria Det er mai måned. Utenfor skinner sola som den pleier og våren fester grepet. Det hersker en ro på utsiden av vindusrutene. Det vante og det trygge går sin gang. På innsiden av mange mennesker ser det annerledes ut. Det er tid for oppbrudd og flytting. Pakking og avskjed. «Å reise på slutt» er det noen som kaller det. Det ligger både vemod og forventning i lufta. Selma Karine Ørskog er en av de som skal flytte i løpet av sommeren. Hun er 11 år. Hun har tatt med seg moren sin til sjømannskirka. Lisbeth Edle Høve Ørskog heter moren, hun er nesten 50. De har bodd på Gran Canaria i 5 år og Selma er blant dem som har gått på både spansk og norsk skole. De hadde opprinnelig tenkt å bo ett år på øya, men sønnen Oskar trivdes godt og ønsket å bli. Mannen Geir avsluttet jobben hjemme og flyttet ned til resten av familien. Nå har gutta reist tilbake til Norge, og om noen uker følger jentene etter. Jeg spør hva som er best med å bo på Gran Canaria. «Her kan vi gå ut og finne på ting uten å kle på seg så masse klær,» svarer Selma. Lisbeth har stor sans for det kanariske lynnet. «De er mer hjertelige enn nordmenn flest. Man kan lettere hekte seg på de sosiale settingene. Da jeg skulle anskaffe kanaridrakta spurte jeg mine spanske venner hva de syntes om det. De svarte: "Har du lyst å være en del av oss?" De var begeistret og inkluderende.» Kanarierne er mer familiære enn oss nordmenn. Det vi nordmenn gjerne gjør ved spesielle anledninger, er en mer hverdagslig syssel blant kanarierne. De samler hele storfamilien til middag eller en dag på stranda. En annen forskjell er at norske venner går hjem til hverandre og er sammen der, men spanske venner går heller ut og leker sammen, bemerker Selma. Er det forskjell på norsk og spansk skole, da? «Det var mye mer lekser i den spanske skolen. Både i helger og ferier. Vi fikk ingen ukeplan, så vi måtte huske selv hva som var leksa. I norsk skole er det mindre lekser og vi får ukeplan.» Selma gikk 4. og 5. klasse på Artemi Semidan. De andre årene har hun vært elev ved Den norske skolen. «Det er deilig å slippe så mye lekser, men jeg lærte nok litt mer i noen fag på den spanske skolen». Lisbeth er selv lærer og tilføyer at Selma har fått gode arbeidsvaner etter årene på den spanske skolen. «Dessuten var jeg bedre i engelsk enn lærer n!» «Det er raust på Den norske skolen. Man blir likt for den man er, ikke for det man har. Den norske skolen på Gran Canaria har elever fra alle kanter av Norge og fra alle samfunnslag. Man blir mer tålmodig av slikt, og man lærer mye om respekt.» Nå står Norge og Ålesund for døra. Der venter pappa Geir og storebroren Oskar. Hvordan blir det å komme til Norge? «Vi har sett at fattigdommen er større her enn hjemme i Norge. Én euro kan være mye for mange mange mennesker her nede. I Norge er man mer materialistisk, og vi vil ikke bli fanget av kjøpepress og velstand når vi flytter hjem.» «Jeg gleder meg til å oppdage Norge fra brettet,» sier Selma. Når hun sier brettet, mener hun skateboardet sitt. På vinteren er det Twin Tip som gjelder en slags slalåmski med tupp i begge ender. Både Selma og Lisbeth er glade i Sjømannskirken. Selma har vært til stede med hele seg på barneklubben Liv og Røre i noen år, mens Lisbeth har satt sitt fine preg på quilte-gruppa. «Sjømannskirken er samfunnsengasjert og sosial. For oss har rausheten vært viktigere enn det religiøse, men når vi hører salmesangen i kirken blir man nesten litt religiøs også!» Det blir rart å komme hjem, forteller de. Men flott å ha familien samlet igjen. De gleder seg til lukten av grønt gress, å se bjørka og trærne. Lisbeth skal begynne som lærer på Giske utenfor Ålesund. «Det skal bli fint å ta med elevene ned til fjæra. Jeg gleder meg til at vi kan oppleve naturen på nært hold.» Vi ønsker Selma og Lisbeth og alle andre som flytter, lykke til hjemme i Norge! Tore Ørjasæter Foto: Ingrid La Gaviota nr

10 BARNEKLUBBEN LIV OG RØRE av barne- og ungdomsarbeider Marit Anne Husby Liv og Røre i april i år Foto: Marit Anne Sjømannskirken på Gran Canaria har et flott tilbud til barna: Barneklubben "Liv og Røre" Klubben er for barn fra klasse, og den har medlemmer hovedsakelig fra de fastboende norske familiene bosatt i og rundt Arguineguin. Men alle barn er velkomne, også de som er her på ferie og på besøk. Yngre søsken/barn synes det er stas å få være med i følge med en voksen. Barneklubben møtes hver onsdag fra kl i skoleåret. Faste medlemmer har sitt eget populære og fine medlemskort, der de får velge seg et klistremerke og sette inne dette for hvert oppmøte. Vi ønsker at barna skal få oppleve glede, trivsel, "liv og røre, godt budskap og godt fellesskap i et trygt miljø. Vi vil også at barneklubben kan være en møteplass for foreldre/foresatte, som ønsker kontakt med andre voksne, over kaffe og vaffel ute på terrassen, som regel i nydelig solnedgang. Det har vært opp mot 30 voksne, som har benyttet seg av denne sosiale muligheten på onsdags ettermiddager det siste året. Praten sitter løst og vennskap knyttes. Gjennom skoleåret 2013/14 har vi hatt 45 barn/ medlemmer på det meste, og man kan godt si at det lages masse herlig liv og røre på "Liv og Røre"! HVA GJØR VI PÅ LIV OG RØRE? Vi starter med oppmøte i kirkerommet med sang, musikk og bibelfortelling. Barna får selv være mest mulig delaktige. Vi fortsetter med alltid like populære vafler og saft på langbord inne på leseværelset, og til slutt forskjellige aktiviteter inne eller ute. Dette kan være alt fra morsomme uteleker til jule- og påskeverksted, der det lages mye kreativt og flott. Sebastian med påskekylingen han laget Foto: Marit Anne JULESPILL Vi øver også til noen opptredener, og til hver jul settes det opp julespill som framføres på skolens julegudstjeneste og på selveste julaften. De dyktige og vakre skuespillerne rører de fleste hjerter i en fullsatt kirke. Julespillet i fjor Foto: Ingrid 10 La Gaviota nr. 2-14

11 PIKNIK Den første onsdagen i måneden er det piknik med aktiviteter, leker, mat og strandkos i solnedgangen. Vi er så heldige som har denne muligheten året rundt! Foto: Marit Anne FAMILIEMIDDAG Nytt i år er familiemiddager hver siste onsdag i mnd. Et populært tiltak som er kommet for å bli! Bilder fra det i La Gaviota nr s. 7. OPPSTARTEN AV LIV OG RØRE For 17 år siden Jeg tok meg en prat med Tove Brattbakk Nordal, som har bodd på Gran Canaria i mange år. Hun jobber som assistent på Den Norske Skolen nå, og har tidligere jobbet i den norske barnehagen, som tidligere var drevet av skolen. Hun var med i oppstarten av barneklubben "Liv og Røre", og forteller engasjert og med glimt i øyet fra den spede begynnelse for 17 år siden: Vi som var med av voksne var kateket Siv Askvig, diakon Hans Kristian Havgar, Åse Oterholt og meg. Tove Brattbakk Nordal var med på oppstarten av "Liv og Røre" i 1997 Foto: Ingrid ikke ville synge "Josef, kjære Josef". Vi voksne sa selvfølgelig at de måtte framføre det de hadde øvd på og at dette kun var skuespill. Det hele endte med at Maria satt med ryggen til Josef, og sang med en sint stemme og var sur hele skuespillet. Barn er ærlige og det kommer klart til uttrykk, uansett om det er skuespill eller ikke. Disse barna er i dag voksne og i tyveårene alle sammen. Hattene på bildene brukes i dag også, til de 3 vise menn. Vi var jo ikke så mange som bodde her fast på den tiden, men barna og foreldrene savnet noe fast og ukentlig å gå til. Barneklubben ble startet i 1997 i den gamle Sjømannskirkens lokaler ved Sunwing-hotellet, med 6-7 barn helt i starten. Min yngste sønn var med og det var naturlig for meg å engasjere meg i barnearbeidet på kirken. Vi gledet oss alle til hver onsdags ettermiddag. Etter hvert ble det også flere barn og voksne som engasjerte seg og overtok for oss i dette viktige arbeidet for barna her. Foto: Tove En av dramafavorittene var "Daniel i løvehulen". Her blir den framført i Den katolske kirken i Arguineguin. Noen av de første "Liv og Røre-barna" opptrer med sang. Siv Askvig spiller gitaren Foto: Tove Jeg husker godt at barna dramatiserte forskjellige bibelfortellinger. Alle måtte være med, slik at alle rollene ble besatt. Med stor innlevelse og kreativitet framførte de drama på gudstjenestene og ved andre anledninger. Spesielt husker jeg en gang vi skulle framføre julespillet "Maria og Josef". Maria skulle synge sangen "Josef, kjære Josef" med lidenskapelig innlevelse. Men de to barna ble uvenner dagen før fremvisning, så Maria ga klar beskjed om at hun Ellers på barneklubben sang vi barnesanger og gikk gjennom andre bibelfortellinger. Vi hadde lek ute og laget forskjellige høytidsrelaterte ting som engler og påskeegg. Vaflene var også et høydepunkt den gangen som i dag! Det er så flott at Liv og Røre har vært her nå i 17 år og at det har utviklet seg til å bli en fast og trygg barneklubb for de norske barna her på Gran Canaria. Jeg er glad jeg fikk være med helt fra starten av, avslutter Tove. Bildene fra oppstarten har Tove tatt fram for oss, og hun var selv fotografen. Tusen takk, Tove, for flotte bilder og for en interessant prat om begynnelsen til barneklubben Liv og Røre på Gran Canaria! Vi er mange i dag som er takknemmelige for at den ble startet! La Gaviota nr

12 Våre perler på Gran Canaria Da vi har bodd på og opplevd denne øya i over 25 år, ble vi spurt om en beskrivelse av vår perle på Gran Canaria. Vi satte oss ned og tenkte tilbake på alle våre naturopplevelser og flotte turer rundt forbi på denne vakre og spennende lavaøya. Det gikk opp for oss at det var ikke lett å ta frem en spesiell perle. Vi har sett og opplevd mange flotte steder. Så ble vi begge enige om at disse åtte siste månedene på Gran Canaria som vikarer på sjømannskjerka, har gitt oss en helt spesiell opplevelse av virkelige perler. Da tenker vi på alle de frivillige vi har vært så heldige å få jobbe sammen med denne sesongen. At det kunne finnes så mange flotte og positive folk samlet på et sted, forundret oss. De kommer trofaste hver dag gjennom sesongen og sier rett og slett: "Her er vi, hva kan vi gjøre"? Og de gjør alt, de holder dette stedet i gang fra morran til sene kvelden. Smiler og ler og tar det ene krafttaket etter det andre. Ikke nok med at de tar i praktiske tak, men de gir av seg selv så det monner på alle punkter. Hver og en av disse menneskene har vi lært å kjenne gjennom denne tiden. Selv om vi kunne nevne mange naturperler og steder på denne øya, vil vi gjerne trekke frem de som etter denne sesongen vil være de virkelige perlene for oss. (Obs:"Perlebildene" er noen av alle de frivillige medarbeiderne. Red. anm.) Håper andre også vil lære mange av disse å kjenne, se hva de står for, hva de gir av seg selv, for oss som bruker øya her nede, enten som et feriested eller hjem. Så takk til alle dere som har beriket oss gjennom denne sesongen på sjømannskjerka og som har latt oss se de virkelige perlene, menneskene rundt oss. Ha en fin sommer. Ser frem til å treffe mange av dere igjen ved en senere anledning! Bjørn Vidar og Elin Dette er bare den ene enden av den lange, lange perleraden av alle våre dyktige og herlige frivillige medarbeidere - 12 La Gaviota nr. 2-14

13 Glad 17.mai feiring F.v. Rektor Benedikte Grongstad med repr. for konsulatet Lis Ann Sylling og Miriam Waage Jensen. Flotte elever i avgangsklassen! T.h.: Benedikte Elveland hilser fra russen. T.v. venter en glad 17.maideltaker på toget Stort folketog ledet av Lisbeth Ørskog t.v. Dirigent for La Banda er Marcos G. Guerra Kanarisk/norske La Banda stilte mannssterkt opp i år, med frisk korpsmusikk i toget og en feiende flott konsert på skolen. På skolen var det også godt program av elevene, spesielt 8.kl. med markering av grunnlovsjubileet og elevrådslederen med tale for dagen. På Sjømannskirken om kvelden: 17. mai-fest for store og små ledet av Tore kateket, og med gode bløtkaker fra kjøkkenet v/ husmor Maria Politieskorten uttrykte begeistring for det store, norske folketoget med alle barna og den festlige rødrussen! Toget gikk fra skolen forbi Anfi del Mar rundt Hjerteøya og avsluttet på Anfi. Nytt i år og et populært tiltak: 16.mai-fest for ungdom på sjømannskirken. T.h: Ungdommenes egen komité. Foto: Marit Anne H. Supert med potetløp på promenaden! Og ballspill på kirketerrassen! Og premie for alle spenstige som deltok! Yess! I.N. Foto: I.N. La Gaviota nr

14 Et sikkert vårtegn i Arguineguín Navn: Arne R. Skage Født: 1942 Amatørmusiker med trompet som hovedinstrument, pensjonist og tidligere teknisk sjef i Flekkefjord. Et sikkert vårtegn i Arguineguin er å høre Arne spille trompet i vårt nærområde. Det være seg sammen med undertegnede i kirken, som trompeter i vårt lokale spanske korps, eller ved en svingende jazzstund på en hyggelig kafè. Uansett er Arnes standardkommentar når man ber han om noe: JA TIL ALT! Arne og hans kone Ellen (som for øvrig feiret gullbryllup i Arguineguin 4. april) har vært her hver vår i over 20 år nå. Ellen finner vi ofte som vaffelsteker og som frivillig på Sjømannskirken. Gullbrudeparet Ellen og Arne Skage Det har vel faktisk blitt slik nå, Arne, at dere blir lengere og lengere hver gang dere kommer hit? Hva er det som har trukket dere til denne lille fiskerlandsbyen utenfor afrikakysten i så mange år? Når du først har ferie fra en aktiv pensjonisttilværelse, er det da ikke godt å slippe å dra på trompeten? Jeg ville kjedet meg til døde hvis jeg skulle sittet her i 6 uker uten å gjøre noe! Men Arne, du gjør da noe annet enn å spille trompet her? Det er helt klart. Jeg har alltid med meg noe musikkarbeid hjemmefra, og vi er også flinke til å bevege litt på oss. De fleste naturstier her har blitt oppgått av oss mange ganger, noe som også holder oss i form. Vil det også si at dere har mange spanske venner her? Ja, man blir kjent med nærområdet når man bor på samme stedet hvert år. For å holde orden på hvem de er, så setter vi lokale navn fra Flekkefjord på dem. Jeg kan nevne i fleng: Onkel Morten (død), Gobba Saddeland (han er bare der) og Balkongkutteren! Det har skjedd utrolig mye rundt markedsplassen på 20 år. Første gang vi kom gikk ikke engang veien rundt ved havet. Du har i alle år vært den lokale Egil Monn Iversen i Flekkefjord, og har vært med på det meste innen musikkulturen der. Fortell om «Beltespenna»? En ung kvinne fra Holland (Truuk Doyer nå 96 år) kom til Norge som profesjonell danser og bosatte seg i Oslo på 50-tallet. Hun kjøpte etter en tidlig pensjon en hytte i nærområdet av Flekkefjord. Her hørte hun om et sagn om slaget mellom Listakongen og Gylandkongen (ca. år 600 tallet) som hun fant så interessant at hun skrev et skuespill om hendelsen. Manus ble nylig gjennopptatt av Anne Mai Nilsen og familien Winge, og jeg har bearbeidet og arrangert musikken til stykket. Premieren var i august 2013, og det skal også settes opp i august i år. Hva gjør at dere kommer hit år etter år? Da vi kom i begynnelsen følte vi at vi ikke var kommet til et turistområde, eller syden, med tusenvis av nordmenn, men etter hvert som årene går har vi blitt vant til økningen og det synes vi bare bare hyggelig. Men på tirsdager holder vi oss mye hjemme, for å være ærlig. Hva er det du misliker her? Jeg er ikke glad i mine baroverkroppede landsmenn med hengemager som sprader rundt her. Det hadde aldri blitt akseptert hjemme..heldigvis. Jeg synes det er respektløst gjort mot våre verter. Da vi kom for 20 år siden hadde jeg nok noen vrangforestillinger i begynnelsen. Som mangeårig teknisk sjef i Flekkefjord oppdaget jeg til min glede at kanarierne hadde nesten det samme tekniske utstyr som vi hadde hjemme, og da forsvant 14 La Gaviota nr. 2-14

15 alle fordommer om et gammeldags samfunn. Jeg nevner for eksempel pumpestasjonene til vann over hele øya som er radiostyrte. Hva gir det deg å få spille sammen med både lokalt korps og andre musikere i nærområdet? Det gir den utfordringen som skal til for å kunne fortsette å øve i voksen alder. Man vil jo til enhver tid gjøre sitt beste. Sannheten er jo den at jeg har større utfordringer her enn hjemme. Ikke minst å få spille sammen med en musiker som nå sitter og intervjuer meg, spille for 400 mennesker i kirken, og få medvirke på hans siste CD. (red. rødmer.) Det er en bonus og et privilegium for meg å få jobbe med innarbeidede, proffesjonelle musikere. Planer om å bli her utover deres seks uker neste år? Ja heldigvis. Allerede neste år blir vi her i åtte uker, og hvem vet? Holder helsen har vi snakket om å utvide selv dette. Men, vi er såpass aktive hjemme at vi skal rekke alt vi engasjerer oss i. Når det er sagt har vi allerede bestilt her nede frem til Hvert år dukker det opp en svarttrost utenfor Los Marinos rett før vi reiser hjem og takker for nå. Når vi kommer hjem til vårt landsted, sitter det en svarttrost der og ønsker oss velkommen hjem. Et vakkert vårtegn vi gleder oss til hvert år. Kan jeg kalles en trekktrompetist? Bjørn WW Jørgensen Foto: Ingrid Vi presenterer kvartalets Brudepar Sissel Gjerde og Jan Olav Husby viet 16. mai 2014 Samtidig med full aktivitet i sjømannskirken av forberedelser til både 17. mai-festen og 16. mai-fest for ungdom, foregikk det en vakker bryllupsseremoni inne i kapellet. Sissel og Jan Olav ble viet av vikarprest Sven Tysdal. Sissel forteller at på et par turer til Gran Canaria tidligere, var de også innom sjømannskirken. Her syntes de det var så vennlig og trivelig, her ville de gjerne gifte seg. De ønsket å ha et lite og intimt bryllup. Sammen med presten, forloverne og nære venner, ble det en minnerik og fin dag. Vi ønsker Sissel og Jan Olav hjertelig til lykke, og alt godt for fremtiden der de bor på Nærsnes utenfor Oslo. Foto: Foto Antonio Info om bryllup på sjømannskirken på Gran Canaria finner du på La Gaviota nr

16 Gry Rustad slutter etter 38 år ved Det norske konsulatet i Las Palmas: Nå skal jeg bli trekkfugl! I nærmere 38 år har Gry Rustad vært å finne på det norske konsulatet i Las Palmas. Men en epoke er over, Gry Rustad gikk i vår av som konsul. Nå skal jeg bli trekkfugl! Mannen min og jeg er heretter fri til å reise, slik andre pensjonister gjør i dag, sier Rustad til La Gaviota. Kontakten med Arguineguin vil imidlertid gå videre, idet hun fortsatt er med i det lokale kirkerådet. Første gangen Oslo-jenta Gry Rustad var på Gran Canaria var i 1962, da hun var på ferie sammen med foreldrene. Det var et ferieopphold som ga mersmak, for etter hvert ble det mange turer til øya. JOBB PÅ FERIEØYA 1.juli i 1976 fikk Gry jobb på ferieøya, idet hun ble ansatt som sekretær ved Det Norske Konsulatet i Las Palmas. Stillingsbetegnelsen ble etter hvert vicekonsul, og fra januar 2005 ble hun utnevnt konsul, for øvrig en av 14 honorære konsuler som Norge har i Spania. Kontoret i Las Palmas dekker foruten Gran Canaria også øyene Lanzarote og Fuerteventura. - Det har vært utrolig lærerike og givende år av mitt liv med mange utfordringer; mange gleder, men også med noen sørgelige hendelser. Den gangen jeg begynte i jobben var det hovedsakelig skipsfarten vi hadde kontakt med. Norge var en stor sjøfartsnasjon, og Las Palmas var allerede den gangen en stor og viktig havn innen verdenshandelen, sier Gry. EN GRUSVEI MOT SØR - Turismen den gang? - Det var ikke rare saken mot det turismen er nå. I dag er det flott motorvei helt til Puerto Mogan, mens det den gangen bare var en enkel grusvei mot Sørkysten og det som i dag er de store turist-områdene. I mange år var det saker for norsk skipsfart og mannskapene om bord i båtene som i hovedsak tok vår arbeidstid. Det var alltid mye å gjøre i forbindelse med det store antall norske båter som var innom Las Palmas. Den gangen lå også båtene inne ved land i dagevis, og det skapte arbeidsoppgaver for konsulatet. Det kunne være mønstringer, assistere i forbindelse med sykdom, eller rett og slett hjelpe norske sjømenn som var havnet i arrest. Eller at de var frastjålet penger, eller hadde mistet passet sitt. Men med tiden er det blitt færre og færre norskregistrerte skip på verdenshavene, og dermed også færre oppgaver for konsulatet når det gjelder skipsfarten. Bare for noen måneder siden bestemte Sjøfartsdirektoratet at konsulater i fremtiden ikke skal ha noe mer med mønstringer å gjøre, så dermed blir denne delen borte. Men på en annen side er det ingen betydelig del i dag: Av 100 saker som kommer til konsulatet, gjelder kun 2 sjømenn. De øvrige 98 er turistrelatert. Foto: Ingrid TREKKFUGL: Nå kan vi reise mer som vi selv vil, enten det er familiebesøk i Madrid, være mer i Oslo og dyrke det sosiale livet på en annen måte enn vi har hatt muligheter til, sier Gry Rustad. Andre oppgaver konsulatene arbeider med er å bistå folk og firmaer som ønsker å begynne forretninger her. Vi kjenner systemet her, og kan gi dem informasjon om hvor de bør henvende seg for å komme videre med planene sine NORDMENN Turismen derimot, har etter hvert fått dimensjoner vi knapt trodde skulle være mulig til noen små øyer utenfor kysten av Afrika. I fjor reiste nordmenn til Gran Canaria, og en får inntrykk av at øya utvikler seg mer og mer som en helårsdestinasjon. Gran Canaria har markert seg som den «norske» øya og Arguineguin er den byen nordmenn flest overvintrer i. Vi har ingen sikker oversikt, men vi regner med at mellom og nordmenn bor fast der om vinteren. En del nordmenn bor faktisk på øya hele året. Det kan dreie seg om ca De fastboende har vi ikke så mye med å gjøre, for de er som regel integrert i det spanske helsevesenet. Det er helst de rene turistene konsulatet får med å gjøre. MER REISEVANT Hvordan er dagens «Ola turist» sammenlignet med tidligere tider med blant annet «Grise-fest» og andre opplegg der det flommet av billig vin, - altså relativt uvante tilstander for norske turister? Nordmenn flest er i dag en god del mer reisevant, og har med tid og stunder lært en god del. De har fått en bedre reisekultur. Dermed oppstår det heller ikke så mange problemer som en kunne forvente når så mange stadig er på reisefot. Dessuten både håper og tror jeg nordmenn også er 16 La Gaviota nr. 2-14

17 blitt mer oppmerksomme på viktigheten av en reiseforsikring. Man kan lett komme i et økonomisk uføre ved sykdom eller dødsfall dersom forsikringene ikke er i orden. Vil det si at det ikke er ofte nordmenn er i alvorlige vanskeligheter her? Tatt i betraktning at antall nordmenn på ferie her har økt enormt, så skjer det ikke så ofte. Det er ikke mye kriminalitet blant nordmenn som kommer hit ned. IKKE SOSIALKONTOR Men er det ikke her konsulatet skal komme som en «reddende engel» for nordmenn i nød i utlandet? Oppgaven er blant annet å hjelpe nordmenn i nød, ingen tvil om det. Samtidig er det viktig å huske på at et konsulat ikke er et sosialkontor, eller sosialkontorets forlengede arm i utlandet. Vi hjelper ja, men oppgaven er i så fall å formidle kontakt med familie/institusjoner hjemme, slik at en kan få nødvendig hjelp. Her har vi hatt en enorm revolusjon i så måte: Før måtte alt skje per telefon, men nå kan det meste ordnes per mail. Det er lettere og ikke minst raskere å få penge-hjelp fra Norge enn det var for år siden. Konsulatet skal ikke bare yte hjelp/bistand til norske borgere, men en del av arbeidet er også at man skal holde kontakt med myndigheten lokalt her og takket være lang fartstid har jeg vært heldig og fått et fantastisk nettverk som alltid er velvillige og hjelpsomme. BLIR TREKKFUGL I masser av år har du hatt til dels svært lange arbeidsdager, og mange ulike arbeidsoppgaver. Hva i all verden skal du foreta deg nå som du er blitt pensjonist og dermed kan disponere dagene selv? Å ja, spør en pensjonist om tid, det er nesten ingen som har det så travelt som pensjonistene, ler hun. For å være litt mer alvorlig, så blir det flott å disponere tiden selv. Blant annet skal vi gjøre som en stor del norske pensjonister, nemlig bli trekkfugler: Reise mer fritt enn vi har kunne gjøre frem til i dag. Vi har bolig i Las Palmas, men vi har også leilighet i Oslo, og der vil vi nå kunne tilbringe mer tid. Vi vil i det hele tatt få mer tid til å være sammen med familie og venner, dyrke det sosiale liv på en annen måte enn vi hittil har hatt muligheter til. FORTSETTER I KIRKERÅDET Gry Rustad har vært med i kirkerådet for sjømannskirken i Arguineguin i mange år. Det er en oppgave hun kommer til å fortsette med: Da det nye kirkerådet skulle velges fikk jeg forespørsel om å fortsette, og midlertidig har jeg sagt med villig fordi jeg trives med vervet. Jeg synes det har vært et fantastisk godt samarbeide med Sjømannskirken gjennom alle de årene, og de har gjort en flott jobb siden starten for 25 år siden. Jeg kommer jo ikke til å forlate øya. Vi har bolig her, og tross alt har vi bodd på øya i 45 år, og deler av mitt hjerte er her. Jeg føler at jeg har mitt hjem her, liksom jeg også føler at vi har et hjem i Oslo, med venner helt tilbake til studietiden. For tross alt er ikke Gran Canaria avstandsmessig som Australia. Riktignok tok det i «gamle dager» 11 timer å fly hit, men i dag bor vi jo ikke mer enn vel fem timer unna Oslo, sier Rustad. Sverre Larsen Takk Gry Torsdag 6. mars arrangerte Sjømannskyrkja ein fest til ære for Gry, der mange fekk bere fram si takksemd. Men også gjennom La Gaviota må vi få takke den oppofrande og dyktige konsulen vår. Adjektiv vert små når vi skal karakterisere den hjelpa Gry har gitt vanskelegstilte norske på Kanariøyane. Med den store tilstrøyming av norske turistar og fastboande er det alltid nokon som er hjelpetrengjande. Gry har vore ei støtte for alle. Spesielt vil eg nemne den sensitive og omsorgsfulle konsulen sin posisjon når død og ulykker rammar dei norske. Kvart år er det omlag 50 norske dødsfall. Gry kan understreke at «nøden og døden har inga fritid». Bjørn den alltid støttande ektefellen har vore tolmodig og har merka at heimen er blitt uroa både natt og dag. Takk til deg fordi vi har fått «låne» di Gry i fritida dykkar. Diakontenesta på Sjømannskyrkja vil uttrykkje stor takk fordi vi så ofte og så mange gongar (fleire gongar pr veke) har fått hjelp frå Gry slik at vi kunne vere medvandrarar for hjelpetrengjande norske her på Gran Canaria. Kjære Gry og Bjørn: Sjømannskyrkja vil ynskje dykk begge ei signarik pensjonisttid utan telefon som ropar på hjelp og som uroar heimen. Vi er glade for at du, Gry, held fram som medlem i kyrkjerådet vårt. Peder diakon La Gaviota nr

18 Nytt fra kirkerådet ved Rønnaug Johansen kirkerådsleder Stadig flere deltar på årsmøtene i sjømannskirken på Gran Canaria. Denne gangen hadde vi årsmøte 27. februar, umiddelbart etter kveldsbønnen i kirkerommet. De fleste som var med på kveldsbønnen, ble også med på etterfølgende aftensmat og årsmøte. Vi gleder oss over økende oppslutning og tolker det som økt interesse for å medvirke i sjømannskirkens arbeid. Økt engasjement fra flere gir mer liv og mangfold i kirken. På årsmøtet la daglig leder Karl Hjelmeland fram årsmelding og regnskap. Årsmeldingen kunne fortelle om en mangfoldig og omfattende virksomhet med meget god oppslutning både om gudstjenestene på søndager og om besøk ved sjømannskirken på hverdager. Regnskapet viste en solid økonomi og stø nedbetaling av lånet som har finansiert kirkens nye lokaler. Diakon Peder Nedrelid orienterte om kirkens diakonale arbeid, et arbeid som ikke er like synlig for alle, men som er desto viktigere for dem som kan møte en utstrakt hånd fra kirken i vanskelige situasjoner. Ungdomsarbeider Marit Anne Husby kunne orientere om en blomstrende virksomhet blant fast- eller langtidsboende barn og ungdom. Kirkerådsleder Rønnaug Johansen la fram kirkerådets årsmelding. Ved valg av nytt kirkeråd satte vi ny rekord i år. 75 personer avga stemme. Etter valget har kirkerådet nå følgende valgte medlemmer: Rønnaug Johansen, leder Roar Sandvik, nestleder Merete Hasfjord, medlem Tara Djume, sekretær og første varamedlem (som møter fast på rådsmøtene) Eli Wåge, varamedlem Åge Follestad, varamedlem I tillegg har kirkerådet følgende faste medlemmer: Karl Hjelmeland, daglig leder Peder Nedrelid, tilsattes representant Gry Rustad, konsul Benedicte Grongstad, rektor ved Den Norske Skole på Gran Canaria Kirkerådet retter en hjertelig takk for godt fellesskap til alle medarbeidere, både tilsatte og frivillige og ikke minst til alle som har besøkt sjømannskirken denne sesongen. Kirkerådet gleder seg til å ta fatt på en ny sesong. Da skal vi sammen med sjømannskirkene over hele verden feire Sjømannskirkens 150 års jubileum. Vi ønsker å bidra til en ny sesong med invitasjon til et åpent fellesskap og til samling om Guds ord. Vår visjon er at vi sammen kan gi mennesker mot til tro, håp og engasjement. LES MER OM JUBILEET PÅ Sjømannskirkens jubileumstur med skoleskipet Gann 25. juli august En festreise i forbindelse med Sjømannskirkens 150 års jubileum. Vi seiler bl.a. til Aberdeen, London, Rotterdam og Hamburg for å besøke og markere Sjømannskirkens arbeid. Plasser ledige, påmelding pågår i juni og juli. PÅMELDING OG INFORMASJON: TLF: E-post: august: Sjømannskirkens GENERALFORSAMLING på Hotell Ørnen i Bergen. 30.august: Årets HJERTEVARMEAKSJON markeres i Bergen, Norge og resten av verden. Hele høsten Festarrangement flere steder i Norge og i sjømannskirkene verden over. På Gran Canaria blir markeringen av jubileet i november. Info fra oktober på nettsiden, på plakater og i nyhetsbrevet. 18 La Gaviota nr. 2-14

19 KVELDSTANKER Respekt og Toleranse Respekt hva er det? Selve ordet "respekt" kommer fra latin med begrepene "Respectare" og "Respici" som betyr «å se på ny» eller «å se om igjen». Respekt betegner en positiv følelse av aktelse eller ærbødighet for en person eller en annen enhet (for eksempel en nasjon eller en religion), og også konkrete handlinger og oppførsel representativt for den anseelsen. Respekt eller aktelse er et begrep for vår holdning overfor andre mennesker som kan vise at vi anerkjenner at den andre er verdig en aktelse enten som vår likemann eller som en vi setter høyere enn oss selv. Ærbødighet og anseelse er andre begrep som kan nyttes synonymt. Tilsvarende kan anerkjennelse for en annen persons handling eller prestasjon gi en form av en uttalt respekt. Eksempelvis, «Det står respekt av det valget hun tok.» Begrepet respekt er et positivt ladet ord. Man gjør seg fortjent til respekt ved å utføre eller oppnå noe som andre verdsetter og beundrer. Respekt er også å vise sine medmennesker at man ikke sitter med sannheten. At medmenneskers liv er like mye sannhet som sitt eget. Å behandle andre mennesker med respekt er å vise dem aktelse ut fra deres menneskeverd. Respekt gir uttrykk for en holdning overfor andre som viser anerkjennelse og ære. Motsetningen til respekt er forakt. Å vise mangel på respekt vil gjerne bli oppfattet som å være uforskammet. Frekk oppførsel sees som regel i sammenheng med mangel på respekt. Toleranse hva er det? Toleranse er et forholdsvis nytt begrep. Det har rot i latinsk og gresk språk med hhv begrepene tolerare (lat.) og phoreo (gr.), som betyr «å tåle» eller «holde ut noe». Toleranse er evnen til å tåle uten å hindre de av andres meninger, holdninger og handlinger man selv blir provosert av. Slik toleranse er en forutsetning for fredelig sameksistens i et samfunn og en verden med mange forskjellige og gjensidig utelukkende livssyn. Denne erkjennelsen har gjort både ytringsfrihet og toleranse til grunnverdier i det moderne samfunn. Toleranse forutsetter standpunkt, for ellers er det ingen ting å tåle. Toleranse betyr ikke at alt er like gyldig, men det er nøkkelen som åpner døren til gjensidig forståelse og kjærlighet. Toleranse er å åpne opp for og godta og ikke minst VISE forståelsen av at vi alle er skapt ulike, med ulike bakgrunner, kulturer, raser, legninger, språk at man godt kan leve side ved side av hverandre og respektere hverandres ulikheter. For min sannhet er ikke nødvendigvis naboens sannhet. Det er når sannhetene settes opp mot hverandre at det utvikles nabokrangler. Å være tolerant betyr verken at du behøver å ha sympati for det som hevdes eller noen egentlig forståelse for meningen. Men det forutsetter det syn at meninger må brytes mot hverandre med argumenter og debatt, ikke med forbud og kamp. Toleranse kreves av den som har et annet syn. Den som ikke mener noe, er likegyldig. Å være tolerant er en krevende livsform. Vi ser hvor ofte politiske, ideologiske, religiøse, kunstneriske og samfunnsmessig uttrykksformer kommer i konflikt og brytninger. Da ropes det ofte på at dette og hint må forbys. Å leve sitt liv slik man vil så lenge man ikke skader andre er det som kalles FRIHET. Altså en frihet under ansvar. For man skal aldri føle seg så fri at denne friheten skader andre. Da forsvinner også respekten og toleransen. Det motsatte av toleranse er intoleranse. Intoleranse avler strid, toleranse hever seg over strid. Toleranse og mangfold Noe av det grunnleggende i toleransen er at den aksepterer mangfold. I denne verden er det mangfoldige uttrykk for politikk, religion, adferd, kultur, kunst og alle andre, menneskelige fremtredelsesformer. Opp gjennom historien har mange kulturer vært preget av at kun én fremtredelsesform kunne aksepteres. I enkelte samfunn ser vi hvordan bare én politisk oppfatning får dominere. De som ikke slutter seg til denne blir bekjempet. Det samme gjør seg gjeldende når det dreier seg om religion. I dag preges vi av mangfold på mange livsområder. Våre fremste prioriteringer i livet er å elske Gud og vår neste. Dette innbefatter på bred basis vår neste innenfor vår egen familie, vårt lokalsamfunn, vår nasjon og vår verden. I en tid med mangfold på de fleste livsområder er toleranse blitt stadig mer aktuelt. Karen og Roar Sandvik Vinterassistenter Karen og Roar La Gaviota nr

20 NABOHJELPEN og Los Amigos Amerikanskfødte Jenni Hymoff har tidligere bodd i mange land og her på GC i ca. 30 år. Som sosialarbeider har hun fått være til hjelp for mange og de siste årene utført et stort og viktig arbeid gjennom organisasjonen hun har bygd opp: "Nabohjelpen". Her har hun en fin flokk frivillige medarbeidere. De samles hver tirsdag til pakking og utdeling av matvarer i Arguineguín og omegn. Jenni er krumtappen i virksomheten. Foto: I.N. Blant kanariene som hjelper til er det også en del nordmenn med. Her er norske Cille Carlsen som gjør en stor innsats med tøysorteringen og utleveringen av klær og sko hver torsdag. T.v. er Dina, som nå får opplæring til å vikariere mens Cille er i Norge. Opptil 650 kanariere får ukentlig mathjelp Vi ser det kanskje ikke så godt fra vår norske hverdag i Syden, men faktum er at masse folk omkring oss har et desperat behov for mat. De mangler, bokstavelig talt, det daglige brød og andre matvarer. Tidligere i år har så mange i Mogan kommune som opptil 650 personer fått matvarer via prosjektet Nabohjelpen. En gang i uken samles kanariere og noen spansktalende nordmenn for å pakke ukerasjoner og for å dele ut mat til de som trenger det. Det er et faktum at det offentlige nettverket for de mange arbeidsledige ikke er det samme som det vi er vant med fra Norge. I Spania er det mye mindre hjelp og få, og den lille hjelpen som er å få, gis ikke særlig lenge. I de siste årene, i et land som har merket den globale finanskrisen på en temmelig tøff måte, med en stadig større andel av befolkningen ute av arbeidsmarkedet. De folkene det gjelder mangler nær sagt alt. Ikke bare mat, men også klær og utstyr. Arbeidsledigheten har i flere år vært rundt 30 prosent, og blant ungdom på Gran Canaria vet vi den har vært og er på mer enn 50 prosent. MÅ HJELPE NABOENE! Venneforeningen «Los Amigos» ved sjømannskirken er en viktig støttespiller for «Nabohjelpen». Det har de vært siden aksjonen «Comida para hoy» i 2008, der mange sto sammen om å hjelpe de som ble rammet av den økonomiske krisen. Andre viktige bidragsytere til «Nabohjelpen» er Turistkyrkan i Puerto Rico, Den norske skolen og også flere andre grupper og enkeltpersoner. LOS AMIGOS Vi er hjelpere for det lokalsamfunnet vi bor i. Noen av oss norske bor her hele året, mens andre er her deler av året, og vi ser at dette er et viktig arbeid, sier Rønnaug Johansen, tidligere leder av «Los Amigos». Målsetningen for «Los Amigos» var og er, å samle penger, klær og ulikt utstyr som for eksempel inventar, møbler, kjøkkeninnredninger og annet til folk i Mogan kommune. Men først og fremst samler vi inn penger med tanke på innkjøp av mat til de som trenger det, sier Johansen, som understreker at «Los Amigos» ikke står for utdeling av verken penger, mat eller noe av det man ellers får inn. All hjelp styres via organisasjonen «Nabohjelpen». «Nabohjelpen» består av fortrinnsvis kanariere, men også av andre nasjonaliteter, f.eks. noen spansktalende nordmenn som hjelper til når den ukentlige matrasjonen skal pakkes og deretter deles ut til de trengende. HAR LOKALKUNNSKAPEN Hvordan vet man at pengene og maten virkelig kommer til dem som har størst behov? Det er ved at «Los Amigos» styrer alle midler inn til «Nabohjelpen». Folkene her kjenner lokalsamfunnet og de samarbeider med de sosiale myndigheter i kommunen. Det borger for at hjelpen virkelig kommer frem til de som har størst behov for det. 20 La Gaviota nr. 2-14

La Gaviota GRATIS. Måken - et informasjonsblad fra Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 4-2011

La Gaviota GRATIS. Måken - et informasjonsblad fra Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 4-2011 La Gaviota GRATIS Måken - et informasjonsblad fra Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 4-2011 Jeg kan ikke bruke de dristige ord T: Ragnar Leivestad M: Åge Haavik Kgl. Norsk Konsulat Postadresse Jeg kan

Detaljer

La Gaviota. Måken - et informasjonsblad fra Sjømannskirken på Gran Canaria Nr.4-2005 ILDSJEL S. 6 KONSERT S. 11 KALENDER S. 9 BÅTBESØK S.

La Gaviota. Måken - et informasjonsblad fra Sjømannskirken på Gran Canaria Nr.4-2005 ILDSJEL S. 6 KONSERT S. 11 KALENDER S. 9 BÅTBESØK S. GRATIS Måken - et informasjonsblad fra Sjømannskirken på Gran Canaria Nr.4-2005 BÅTBESØK S. 5 ILDSJEL S. 6 KALENDER S. 9 KONSERT S. 11 Det kimer nå til julefest, det kimer for den høye gjest, som steg

Detaljer

La Gaviota. Måken - et informasjonsblad fra Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 4-2007 GRATIS. VI NÆRMER OSS KIRKENES s.8. CHRISTIAN RADIC PÅ BESØK s.

La Gaviota. Måken - et informasjonsblad fra Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 4-2007 GRATIS. VI NÆRMER OSS KIRKENES s.8. CHRISTIAN RADIC PÅ BESØK s. La Gaviota GRATIS Måken - et informasjonsblad fra Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 4-2007 VI NÆRMER OSS KIRKENES s.8 JULEBASAR s.9 CHRISTIAN RADIC PÅ BESØK s.3 Håpstango Fra Argentina Fordi han kom og

Detaljer

SCENE OG ALENE. SVEITS Sjømannsprest på kryss og tvers i alpelandet. SPANIA Annerledes pilegrimstreff på Costa del Sol

SCENE OG ALENE. SVEITS Sjømannsprest på kryss og tvers i alpelandet. SPANIA Annerledes pilegrimstreff på Costa del Sol Nr. 6 2013 SJØMANNSKIRKEN NORSK KIRKE I UTLANDET SVEITS Sjømannsprest på kryss og tvers i alpelandet SPANIA Annerledes pilegrimstreff på Costa del Sol SVERIGE Fra torskemiddag til økonomiutvalg TEMA: STORBYKIRKEN

Detaljer

TEXAS NYTT Nr. Sjømannskirken i Houston. 2 2015 Årgang 47

TEXAS NYTT Nr. Sjømannskirken i Houston. 2 2015 Årgang 47 TEXAS NYTT Nr. 2 2015 Årgang 47 Sjømannskirken i Houston Les i dette nummeret: Fri som fuglen! Småfly i Houston... s. 6 Avskjedsintervju med Karianne og Oddbjørn.. s. 14 Fugletitting på Bolivar Peninsula...

Detaljer

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 TØFT, MEN VERDT DET Trine Lise med hjerte for fostermor s 12 TOMMY SVINDAL LARSEN VENTER PÅ FOSTERBARN s 04 Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 02 LEDER Innhold 03 IKKE alle BaRN KaN bo hjemme I Norge

Detaljer

Kirkens nøkkelpersoner

Kirkens nøkkelpersoner Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 1 - f e b r u a r 2 0 1 4-7 2. Å R G A N G Kirkens nøkkelpersoner Ingen tenner et lys og setter det i kjelleren eller under et kar; nei, en setter det i en stake,

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Sjømannskirken i Houston

Sjømannskirken i Houston TEXAS NYTT Nr. NYE NYE 1 2011 Årgang 43 Sjømannskirken i Houston Les i dette nummer: Intervju med Jostein og Sonia Mykletun... s. 6-8 Nye barnesider... s. 11 Kirkens årsmøte 3. april... s. 14 Tanker i

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

HELG OVER. Pensjonist på prekestolen

HELG OVER. Pensjonist på prekestolen HELG OVER BISKOPSHAVN NR. 1-2014 - 56. ÅRG. Pensjonist på prekestolen Han ville gjerne fortsatt en stund til som sokneprest i Biskopshavn da han fylte 70 i april 2013. Heldigvis fikk han spørsmål om å

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Nettvett for elever side 10-11. Nordberg menighetsblad. Nr. 3 Juni 2015. Stor kulturkveld Side 4-5. Reise til Istanbul Side 8. Om dåpen Side 12-13

Nettvett for elever side 10-11. Nordberg menighetsblad. Nr. 3 Juni 2015. Stor kulturkveld Side 4-5. Reise til Istanbul Side 8. Om dåpen Side 12-13 Nordberg menighetsblad Nr. 3 Juni 2015 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Stor kulturkveld Side 4-5 Reise til Istanbul Side 8 Om dåpen Side 12-13 Leken gudstjeneste Side16 Loppemarked Side 3 og 36

Detaljer

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 april 2007 4 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord.

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord. Nytt fra Februar/ mars 2011 Nr. 1 11 årgang www.normisjon.no Telemark og Vestfold/Buskerud Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

POST MORTEM II (UTRØSTELIG) DET HENDER DET HENDER NOE UTENKELIG UGJENOPPRETTELIG BLI, BLI JEG SA DET ALDRI DU ER VAR UMISTELIG Av Nattmanet

POST MORTEM II (UTRØSTELIG) DET HENDER DET HENDER NOE UTENKELIG UGJENOPPRETTELIG BLI, BLI JEG SA DET ALDRI DU ER VAR UMISTELIG Av Nattmanet 9 2 POST MORTEM II (UTRØSTELIG) DET HENDER DET HENDER NOE UTENKELIG UGJENOPPRETTELIG BLI, BLI JEG SA DET ALDRI DU ER VAR UMISTELIG Av Nattmanet......................................................................

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/2015 127. årgang. Elieser som fiskarheim i Ålesund

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/2015 127. årgang. Elieser som fiskarheim i Ålesund Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/2015 127. årgang Elieser som fiskarheim i Ålesund Side 16-23 Les også: Lørdakskafe i Bodø Bygdakveld i Karmsund Sammenslåing av kretser Andakt Fritt

Detaljer

Hvor er Gud? - Både i den store verden, og i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik at spørsmålet trenger seg på.

Hvor er Gud? - Både i den store verden, og i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik at spørsmålet trenger seg på. nytt Nytt fra Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no????????????????? Østfold Hvor er Gud? - Både i den store verden, i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik

Detaljer

Tidsskrift for Camphilllandsbyene

Tidsskrift for Camphilllandsbyene Tidsskrift for Camphilllandsbyene i Norge Nr. 18 VÅREN 2009 Landsbyliv er et forum for mennesker som lever, arbeider og er engasjert i Camphilllandsbylivet i Norge. Tidsskriftet vil være et vindu i verden

Detaljer

Fra statskirke til friere folkekirke

Fra statskirke til friere folkekirke KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 1, 2012 17. årg Nye kantorer i Strømmen og Skjetten Fra statskirke til friere folkekirke Jarle Vestad og Peggy Jensen Lous (bildet)

Detaljer

fokus tidende misjon nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri

fokus tidende misjon nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri fokus misjon s tidende nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri 4 10 12 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Leder. Tidsskrift for antroposofisk omsorg i Norge

Leder. Tidsskrift for antroposofisk omsorg i Norge Tidsskrift for antroposofisk omsorg i Norge Nr 26 våren 2011 Tidsskrift for antroposofisk omsorg i Norge Landsbyliv er et forum for mennesker som lever, arbeider og er engasjert i antroposofisk omsorgsarbeid

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 25. årgang november/desember 2011 Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg I en av julehøytidens

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

Det Hvite Bånd. i Ishavskatedralen. en rusfri verden «For Gud, heim og alle folk» 102. årgang nr. 5/6 2012

Det Hvite Bånd. i Ishavskatedralen. en rusfri verden «For Gud, heim og alle folk» 102. årgang nr. 5/6 2012 Det Hvite Bånd en rusfri verden «For Gud, heim og alle folk» 102. årgang nr. 5/6 2012 Landsmøtekoret Bjørgvin Krets sin årlige barneleir synger i Ishavskatedralen 1. 3. juni 2012 RU Det Hvite Bånd «For

Detaljer

Løvstakksidene Alternativ Jul?

Løvstakksidene Alternativ Jul? Side 1 Løvstakksidene Alternativ Jul? Side 2 Side 3 Biskopens Juleandakt Gudstjenester i Løvstakksiden menighet DET HANDLER OM NÆRHET I Barcelona ligger katedralen for Den hellige familie. De begynte å

Detaljer