Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A nnhold: Svar på vedtak om forbud mot bruk av klubblokale i 2etg Hjortsberghallen Hjortsberghallen - tilsyn 2009/ /2012 BRANN/ROH M71 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BRANN/ROH BU 10 Avsender Hjortsberghallen nnhold: Godtgjørelse i forbindelse med bruk av multidose Avtale om multidose / / KSHO/GB F00 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KSHO/GB TE Avsender Apotek 1 nnhold: Høring - regulering av epikriseutsending og utlevering av taushetsbelagte opplysninger i lærings- og kvalitetssikringsøyemed Høring - regulering av epikriseutsending og utlevering av taushetsbelagte opplysninger 2012/ / BAS/HAB G00 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BAS/HAB Avsender Helse- og omsorgsdepartementet Side: 1 av 78

2 nnhold: Henvisningskilt Anmodning om skiltvedtak 2012/ / OR/ANB Q1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: OR/ANB Avsender Markedsansvarlig Østfoldbanen, NSB Øst nnhold: Søknad om tillatelse til tiltak - -plass - Flytting av Bekk - Nexans 004/ Knivsøveien 46 - Søknad om tillatelse til tiltak - -plass - Flytting av Bekk Nexans 2012/ / BYG/CDN 004/0123 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BYG/CDN Avsender Jan-Rune Nilsen nnhold: Svar på søknad om videreføring av turnus med 14 timers vakter - Ostunet Turnusordning ved Ostunet 2012/ / EHO/LB 401 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EHO/LB TE Avsender Norske sykepleierforbund nnhold: Kopi av brev - nnvilgelse av midlertidig uførepensjon Uførepensjon, attføringstrygd 2012/ / ERS/MET Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ERS/MET Side: 2 av 78

3 nnhold: Uførepensjon fra folketrygden - melding om vedtak Attføring/omskolering/Utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2010/ / KABHG/HJE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KABHG/HJE TE nnhold: Oppsigelse av stilling som siv.ing. vann og avløp Oppsigelse fra arbeidstaker 2011/ / ERS/SKA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ERS/SKA BU 5 nnhold: NAF Veibok 2014 NAF - veibok informasjon 2012/ / OR/EGH 070 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: OR/EGH Avsender Lauritzen er Roger nnhold: Aksept av stilling Ansettelse 2009/ / SED/VB A offl. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ERS/SKA Side: 3 av 78

4 nnhold: Søknad om skolegang i annen kommune Elevsak / / KSUO/ROL E Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KSUO/ROL BU 4 nnhold: Åpen søknad på stilling som lærervikar/assistent Åpne søknader - Gimle skole 2010/ / GSKO/HAN A offl Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: GSKO/HAN BU 6 nnhold: Åpen søknad på stilling som lærervikar/assistent Åpne søknader - Låby skole 2010/ / LSKO/KEA A offl Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LSKO/KEA nnhold: Åpen søknad på stilling som lærervikar/assistent Åpne søknader - Folkvang skole 2011/ / FSKO/HEM A offl Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FSKO/HEM TE Side: 4 av 78

5 nnhold: Åpen søknad på stilling som lærervikar/assistent Åpne søknader Hjortsberg skole 2009/ / HSKO/HKH A offl Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HSKO/HKH TE nnhold: Aksept av stilling Ansettelse 2010/ / EHO/LW Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ERS/BEK TE nnhold: Vedrørende Asta Solberg - søknad 165/ Øberg gård - ett-trinns søknad - oml. VA-anlegg 2012/ / /0001 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BU 4 Avsender Kolås Eftf AS v/ Frode Olsen nnhold: ostforkynning med mottakskvittering - Fravikelse fast eiendom - nnkalling til rettsmøte Fjellveien - Fjelltun brl / / OR/MHT L70 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: OR/MHT TE Avsender Halden tingrett Side: 5 av 78

6 nnhold: nnkalling til dialogmøte Attføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2012/ / HSKO/HKH Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HSKO/RGS TE nnhold: nnkalling til dialogmøte Attføring/omskolering/Utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2012/ / OSKO/O Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: OSKO/O nnhold: åminnelse - tilrettelegging Karrestad barnehage Tilretteleggingstilskudd gruppe / / ERS/BEK 445 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KABHG/HJE TLF Avsender NAV Østfold nnhold: nnkalling til dialogmøte Attføring/omskolering/Utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2011/ / ØSKO/TEL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØSKO/TEL TE Side: 6 av 78

7 nnhold: nnkalling til dialogmøte Attføring 2012/ / STBHG/MEW Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: STBHG/MEW TE nnhold: urring på parkeringstillatelse for beboere Gamle Sørhaugen Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / ARK/AHA Q50 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ARK/AHA BU 702 nnhold: Forespørsel om bekreftelsesskriv vedr rullestoltransportkjøretøy Diverse helse 2012/ / KSHO/ROV 151 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KSHO/ROV Avsender Halden Røde Kors nnhold: Spørsmål til konkurransen Vaskeritjenester 2012/ / ØKON/TRS O offl. 23, 3.ledd 601 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØKON/TRS DOF Side: 7 av 78

8 nnhold: Rev Sitplan 057/ Brekkerødlia 30 - ett-trinns søknad - nybygg bolig 2012/ / BYG/CDN 057/0185 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BYG/CDN TE Avsender Thorkil Johannessen nnhold: Rev tegninger 057/ Brekkerødlia 30 - ett-trinns søknad - nybygg bolig 2012/ /2012 BYG/CDN 057/0185 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BYG/CDN TE Avsender Thorkil Johannessen nnhold: Møtereferat fra Spesialundervisning / / RØSKO/TRH E Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RØSKO/TRH nnhold: Referat fra ansvarsgruppemøte Spesialundervisning / / ØSKO/ANJ E Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØSKO/ANJ TE Side: 8 av 78

9 nnhold: Berg L - ber om kartutsnitt og reguleringsplaner Utvidelse av Berg L's stadionanlegg 2010/ / OR/JOK 610 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: OR/MHT TE Avsender Advokat Jon Erik Holm nnhold: Sakkyndig vurdering av spesialundervisningsbehov etter Opplæringsloven kap. 5, 5-1 Spesialundervisning / / LSKO/EVR E Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LSKO/EVR TE nnhold: Sakkyndig vurdering av spesialundervisningsbehov etter Opplæringsloven kap. 5, 5-1 Spesialundervisning / / ØSKO/ANJ E Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØSKO/ANJ TE nnhold: Møtereferat Spesialundervisning / / ØSKO/KKS E Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØSKO/KKS TE Side: 9 av 78

10 nnhold: Rammesøknad 62/666 Høvleriet Vest 062/ Høvleriet - byggeprosjekt 2012/ / BYG/LAT 062/0666 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BYG/LAT Avsender Jon Tore Grimsrud nnhold: Klage til fylkesmannen i Østfold - Brødløs torg Brødløs - varsel om oppstart av reguleringsplan Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 42876/ LA/MOH L12 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LA/MOH Avsender Adv. Tom Schjeldrup Mathisen nnhold: Vedr. praksisplass raksisplass / / STBHG/MEW 417 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: STBHG/MEW TE Avsender NAV Østfold nnhold: Søknad om avtale om overføring av ferie Ferie 2012/ / ERS/BEK Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ERS/BEK TE Side: 10 av 78

11 nnhold: Tilsynsrapport Branntilsyn - restebakke skole 2009/ / SKO/ELL M70 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SKO/ELL Avsender Halden Brann og feievesen nnhold: urring på parkeringstillatelse for beboere Gamle Sørhaugen Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / /2012 ARK/AHA Q50 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ARK/AHA TE nnhold: Arbeidsavtale Ansettelse 2012/ / ERS/BEK Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ERS/BEK TE nnhold: Vedr. klage på avslag om kommunal bolig Klagenemnda - Startlån/tilskudd - åklaget vedtak / / KAD/ABO 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KAD/ABO Avsender Koordinerende fellestjenester Side: 11 av 78

12 nnhold: Gnr 20 bnr 28 søknad om tillatelse etter BL / Nyveien 7 - Ett-trinns søknadsbehandling - nybygg 2012/ / BYG/LAT 020/0286 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BYG/LAT Avsender nnhold: Klage på parkeringsgebyr Klage på parkeringsbøter / / ARK/AHA Q51 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ARK/AHA Avsender Halden Bud og Varetransport nnhold: Ang tomt 057/00152 Vedr. kjøp av tomter på omregulert område på Brekkerød 2012/ / OR/AS 611 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: OR/BG BU 4 Avsender Tormod Bergstrøm nnhold: Skade på stoppekran - ddeveien, 1765 Halden ublikumshenvendelser veiledning private VA-tiltak 2010/ / OR/ACK 070 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: OR/ACK Avsender Knif Trygghet Side: 12 av 78

13 nnhold: Bekreftelse på anmeldt forhold olitisaker 2012/ / HSKO/ANK X31 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HSKO/ANK TE Avsender olitiet nnhold: Bekreftelse på anmeldt forhold olitisaker 2012/ / HSKO/ANK X31 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HSKO/ANK TE Avsender olitiet nnhold: Vedr. ergonomisk kartlegging av arbeidsplass Helsetiltak 2012/ / STSKO/RV Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: STSKO/RV TE nnhold: Vedr. tilsyn Tilsyn Spretten drettsbarnehage 2010/ / BRANN/AOR M71 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BRANN/AOR KT Avsender Spretten idrettsbarnehage Side: 13 av 78

14 nnhold: Åpen søknad Åpne søknader / / ERS/SKA A offl Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ERS/SKA nnhold: Refusjonskrav Refusjon utgifter / / KSUO/KM E Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KSUO/KM nnhold: Ufullstendig utfylt skademelding - Uhell Kjennemerke: AA Kjøreuhell med biler - diverse - forsikring - Skadedato i / / JUR/RAN 260 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: JUR/RAN Avsender Gjensidige Forsikring ASA nnhold: Underretning til klager Anmeldelse - Materiell skade - Hugins vei / / TEKN/LAF 260 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TEKN/LAF Avsender Østfold politidistrikt Side: 14 av 78

15 nnhold: Østfold Energi AS - Fjernvarmekonsesjon i Halden sentrum og nærliggende områder - klager på vedtak Forbrenningsanlegg og fjernvarmeutbygging 2009/ / TEKN/KED M50 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TEKN/KED TE Avsender Det Konglige Olje- og Energidepartement nnhold: Referat/rapport fra oppfølgingsmøte årlig rapportering 2011 fra opplæringskontor Lærlinger - Fylkeskommunen 2008/ / ERS/JTH 417 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ERS/JTH TE Avsender Østfold fylkeskommune nnhold: E-post om prioritering - Hjortsberg skole 141/ BRA-veien 67 - byggeprosjekt Hjortsberg skole 2012/ /2012 BYG/LAT 141/0019 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BYG/LAT TE Avsender Asbjørn Montelius nnhold: Avtale om kjøp av saksbehandlingsbistand Kjøp av saksbehandlingsbistand 2012/ / BG/ASM 046 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BG/ASM Side: 15 av 78

16 nnhold: E-post om administrativ behandling 141/ BRA-veien 67 - byggeprosjekt Hjortsberg skole 2012/ / BYG/LAT 141/0019 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BYG/LAT TE Avsender Asbjørn Montelius nnhold: E-post om administrativ behandling 098/ Skakkestad - ett-trinns søknad - utvidelse av TM2 2012/ / BYG/LAT 098/0005 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BYG/LAT TE Avsender Asbjørn Montelius nnhold: Utbetaling av årets rentekompensasjon vil bli foretatt 20. desember Husbanken - endrede rentevilkår 2011/ / ØKON/LVH 251 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØKON/LVH Avsender Husbanken nnhold: Bekreftelse på mottatt og godkjent årsregnskap for regnskapsåret 2011 Legat til beste for barn og unge i Halden 2009/ / FAST/HMK 241 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FAST/HMK Avsender Brønnøysundregistrene Side: 16 av 78

17 nnhold: Manglende rapportering om oppfølging av sykemeldt arbeidstaker - Forhåndvarsel om sanksjon Attføring/omskolering/Utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2010/ / LSKO/EVR Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ERS/MET nnhold: Manglende rapportering om oppfølging av sykemeldt arbeidstaker - Forhåndvarsel om sanksjon Attføring 2012/ / BRANN/JEL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BRANN/JEL nnhold: rotokoll fra eiermøte i Østfold Energi AS Østfold Energi AS - eiermøter 2008/ / ORD/THE 074 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ORD/THE Avsender Østfold Energi AS nnhold: Skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende Erlandsen Conditori AS / Dagtia AS 2008/ /2012 KSHO/ARB U63 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KSHO/ARB BU 29 Avsender Dagtia as Side: 17 av 78

18 nnhold: Brev til kommunene ved rådmannen Samarbeid NAV / Halden kommune 2011/ / RÅD/EH 024 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RÅD/EH Avsender Sekkelsten, Britt nnhold: Registrering i Enhetsregistrene Legat til beste for almennyttige formål 2008/ / HKK/STW 241 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HKK/STW TE Avsender Brønnøysundregistrene nnhold: Refusjonskrav grunnskoleelev høsten 2012 Refusjon utgifter / / KSUO/ROL E Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KSUO/KM nnhold: Kontrollutvalgsmøte Kontrollutvalget / / OL/MAV 033 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: OL/MAV Avsender Advokat Lars Haugen Side: 18 av 78

19 nnhold: Søknad 2013 Søknad om støtte/tilskudd helse/sosial 2008/ / KSHO/ARB 223 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KSHO/ARB Avsender Harald Mella nnhold: Søknad om støtte til kulturtiltak - Halden kommune Kulturmidler Driftsstøtte frivillige lag og foreninger 2012/ / K/LA 223 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: K/LA Avsender Sommerakademiet nnhold: Søknad om fritak fra vervet som meddommer Valg og fritak av meddommere 2012/ /2012 OL/MEE 033 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: OL/MEE *** 308 nnhold: Fylkesmannens eksamensmøte for grunnskolen og fellessensur for grunnskoleeksamen våren 2013 Eksamen avgangsprøver 2012/ / /2012 KSUO/ROL B65 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KSUO/ROL TE Avsender Corneliussen Gerd Gylder Side: 19 av 78

20 nnhold: Attest om skatterestanser Eilertsens Bar - Svenskegata / / KSHO/ARB U63 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KSHO/ARB TE Avsender Skatteoppkreveren i Hasvik nnhold: Søknad om fritak for meddommerverv Valg og fritak av meddommere 2012/ / OL/MEE 033 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: OL/MEE BU 302 nnhold: Søknad - "Barn og sunnhet i sentrum" Ungdomstiltak i større bysamfunn 2009/ / FAST/HMK C10 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FAST/HMK Avsender Os skole v/ rektor er Ole ihlstrøm nnhold: Oversendingsbrev med frist - Begjæring om endring av gjeldsordning Opplysninger om gjeldsforhold - arkeringsgebyr 2011/ / ARK/AHA Q50 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ARK/AHA Avsender Halden tingrett Side: 20 av 78

21 nnhold: Søknad om fritak for vervet som meddommer Valg og fritak av meddommere 2012/ /2012 OL/MEE 033 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: OL/MEE *** 301 Avsender Bjerkeli, Trygve nnhold: Fornyelse av virksomhetssertifikat Virksomhetssertifikat 2012/ / BAS/HAB G00 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BAS/HAB Avsender CompuGroup Medical Norway AS nnhold: Alkoholomsetning Brygga Rema / /2012 KSHO/ARB U62 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KSHO/ARB TE Avsender Line Huseby nnhold: Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og asylsøkere i mottak - er capita tilskudd år 1-3.kvartal - tilsagn og utbetaling Refusjon språklige minoriteter 2008/ / HVOK/AND 233 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HVOK/AND TE Avsender Fylkesmannen i Østfold Side: 21 av 78

22 nnhold: Vedr ergonomisk kartlegging av dataarbeidsplasser Helsetiltak 2012/ / ØKON/ECH Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØKON/ECH TE nnhold: Vedr ergonomisk kartlegging av dataarbeidsplasser Helsetiltak 2012/ / ØKON/ECH Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØKON/ECH TE nnhold: Vedr ergonomisk kartlegging av dataarbeidsplasser Helsetiltak 2012/ / ØKON/ECH Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØKON/ECH TE nnhold: Vedr ergonomisk kartlegging av dataarbeidsplasser Helsetiltak 2012/ / ØKON/ECH Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØKON/ECH TE Side: 22 av 78

23 nnhold: Vedr ergonomisk kartlegging av dataarbeidsplasser Helsetiltak 2012/ / ØKON/ECH Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØKON/ECH nnhold: Vedr ergonomisk kartlegging av dataarbeidsplasser Helsetiltak 2012/ / ØKON/ECH Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØKON/ECH TE nnhold: Vedr ergonomisk kartlegging av dataarbeidsplasser Helsetiltak 2012/ / ØKON/ECH Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØKON/ECH TE nnhold: Serverings- og/eller skjenkebevilling etter eierskift Olavas Hus AS / Fredriksten Kro 2009/ /2012 KSHO/ARB U63 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KSHO/ARB Avsender Magne Rekstad Side: 23 av 78

24 nnhold: Tilbakemelding fra bedriftshelsetjenesten. Attføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2008/ /2012 GSKO/HAN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: GSKO/HAN TE nnhold: Ansettelse Samarbeid med verneombud og tillitsvalgte ambulerende hjemmebasert omsorg 2012/ / EHO/JEW 442 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EHO/JEW BU 16 nnhold: Kontrollerklæringer 020/ Sponvikaveien 68 - Riving/ del av bolig, og tilbygg/ bolig - FWS 07/ / / BYG/SYV 020/0074 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BYG/SYV TE Avsender Magne Holt nnhold: Tilleggsbevilgning Regnskapssammendrag 2008/ / NAT/TOF 220 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NAT/TOF TE Avsender Fritz Anker-Rasch Side: 24 av 78

25 nnhold: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / ARK/AHA Q50 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ARK/AHA BU 699 nnhold: Uttalelse 066/ Torgny Segerstedts gate 18 - fasadeendring 2012/ / BYG/LAT 066/0279 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BYG/LAT Avsender Østfold fylkeskommune nnhold: Redegjørelse 191/ Bø dd - søknad u/ansvarsrett - garasje 2012/ /2012 BYG/CDN 191/0018 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BYG/CDN TE Avsender Roy rang nnhold: Referat fra ansvarsgruppemøte Spesialundervisning / / SKO/ELL E Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SKO/ELL Side: 25 av 78

26 nnhold: Aksept av stilling Ansettelse 2010/ / EHO/LW A offl. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EHO/LW nnhold: Aksept av stilling Ansettelse 2009/ /2012 ESH/NO A offl. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ESH/NO nnhold: Søknad om fritak for vervet som meddommer Valg og fritak av meddommere 2012/ / OL/MEE 033 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: OL/MEE BU 297 nnhold: Søknad om plass for salg av juletrær Leie av gategrunn - søknad og svar 2012/ / ARK/BRM Q50 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ARK/BRM BU 20 Avsender Bjørn Andre Skjønhaug Side: 26 av 78

27 nnhold: Utdyping av søknad om dispensasjon 013/ Fosby søknad om rammetillatelse 2012/ /2012 BYG/ESW 013/0001 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BYG/ESW TE Avsender Technogarden Engineering resources AS nnhold: Samarbeidsmøte vedrørende Spesialundervisning / / BSKO/NG E Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BSKO/NG TE nnhold: Søknad om ferdigattest m/vedlegg 062/ Repslagergata 21 - ett-trinns søknad 2011/ /2012 BYG/LAT 062/0212 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BYG/LAT Avsender Knut. Johannessen nnhold: nnstallering av vannmålere Melding om montering av vannmålere / /2012 ØKON/SL M18 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØKON/SL Avsender Kolås Eftf AS Side: 27 av 78

28 nnhold: nnkalling til oppmålingsforretning vedr.gnr/bnr 15/8 nnkalling til oppmålingsforretning 2012/ / JUR/SVS L33 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: JUR/SVS Avsender Halden kommune nnhold: Ark. tegninger fasade/plan/sit Reguleringsplan Båstadlund 2012/ /2012 LA/ØK L12 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LA/ØK TE Avsender Moth Arkitekter AS nnhold: 097/0002/ Ringnes - innløsing av festetomt 097/0002/ Ringnes - innløsing av festetomt 2012/ / GEO/JSO 097/0002/026 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: GEO/JSO TE Avsender Nils Solberg nnhold: 064/ Båstadlundveien 46E - oppmålingsforretning 064/ Båstadlundveien 46E - oppmålingsforretning 2012/ /2012 GEO/JSO 064/0037 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: GEO/JSO TE Avsender Stine og Andreas Bukholm Side: 28 av 78

29 nnhold: 103/ Tomtebu - oppmålingsforretning 103/ Tomtebu - oppmålingsforretning 2012/ /2012 GEO/JSO 103/0032 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: GEO/JSO TE Avsender Solveig og Tom Aune nnhold: Retur av tingl. dokument 068/0090 (tidl. feste nr 1 av 68/3) 068/0003/001 og Næridsrød 1-3 BRL - innløsing av festetomter 2012/ / GEO/JSO 068/ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: GEO/JSO TE Avsender Statens kartverk tinglysingen nnhold: Retur av tingl. dok. gnr/bnr 068/0091 (068/3 fnr. 2) 068/0003/001 og Næridsrød 1-3 BRL - innløsing av festetomter 2012/ / GEO/JSO 068/ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: GEO/JSO TE Avsender Statens kartverk tinglysingen nnhold: Retur av tingl. dok. gnr/bnr068/0092 / tidl. 068/3 fnr. 3) 068/0003/001 og Næridsrød 1-3 BRL - innløsing av festetomter 2012/ / GEO/JSO 068/ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: GEO/JSO TE Avsender Statens kartverk tinglysingen Side: 29 av 78

30 nnhold: Bekreftelse på innrapportering 023/ Søby Røsneskilen - søknad om tillatelse til tiltak - nybygg hytte 2011/ / /0393 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Avsender Direktoratet for byggkvalitet, DBK nnhold: Sak nr. 2012/6755, gnr.50/ bnr.1, Nye vann og avløpsledninger langs Remmenbekken fra Englekor til Bærengveien Off. VA.anlegg Englekorveien - nyanlegg/omlegging av off. vann- og avløpsledninger 2012/ /2012 L62 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Avsender Fylkesmannen i Østfold nnhold: Klage på avvisningsvedtak 146/ Orød gård - Ett-trinns søknadsbehandling - Nytt bygg og fasadeendring 2012/ /2012 BYG/LAT 146/0089 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BYG/LAT Avsender Tor Øverbø og Anne Håbu nnhold: Gjenpart av nabovarsel 098/ Bekkenstenveien 19 - søknad u/ansvarsrett - tilbygg bolig 2012/ / BYG/KN 098/1388 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BYG/KN Avsender Glenn Thowsen Side: 30 av 78

31 nnhold: arkering på kongegården Klage på parkeringsbøter / /2012 ARK/AHA Q51 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ARK/AHA Avsender Jostein Andreassen nnhold: 098/ Bekkenstenveien 19 - søknad u/ansvarsrett - tilbygg bolig 098/ Bekkenstenveien 19 - søknad u/ansvarsrett - tilbygg bolig 2012/ / BYG/KN 098/1388 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BYG/KN Avsender Glenn Thowsen nnhold: Anmodning om midl. brukstillatelse 082/ Asakåsen - Søknad om tillatelse i ett trinn - bolig og garasje 2011/ /2012 BYG/CDN 082/0037 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BYG/CDN Avsender Byggkonsulent Håkon Stubberud AS nnhold: Representantskapet UA Østfold Årsmøte UA Østfold 2008/ /2012 BRANN/JEL M80 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BRANN/JEL TE Avsender Fredrikstad brann- og redningskorps Side: 31 av 78

32 nnhold: 060/ Remmen kunnskapspark - ett-trinns søknad - vann/avløp midl. brakkerigg 060/ Remmen kunnskapspark - ett-trinns søknad - vann/avløp midl. brakkerigg 2012/ /2012 BYG/LAT Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BYG/LAT Avsender Veidekke Entreprenør AS nnhold: Ang. ny søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / ARK/AHA Q50 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ARK/AHA TE nnhold: Ny søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / ARK/AHA Q50 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ARK/AHA BU 701 nnhold: Bekreftelse på anmeldt forhold Anmeldelse - trussel / / KAD/ABO F90 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KAD/ABO TE Avsender olitiet Side: 32 av 78

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Journaldato: 13.10.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2009. Klassering: A10 LYADM/EMH

Journaldato: 13.10.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2009. Klassering: A10 LYADM/EMH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.10.2009 Rapport kontantstøtteordningen pr. oktober 2009 Rapportering kontantstøtteordningen 2009 2009/361-10

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00043-24 Gnr 43 bnr 39 i Frogn Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Braastad eiendom

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 13/00089-33 Gnr 86 bnr 934 Grandeveien 18 - enebolig m/sekundærleilighet - vedtak om uavhengig kontroll av prosjektering oppmålingsteknisk og utførelsen plassering, grunn

Detaljer

Periode: 06-10-2011-06-10-2011

Periode: 06-10-2011-06-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 07.10.2011 Offentlig journal Periode: 06-10-2011-06-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01611-8 U Dok.dato: 05.10.2011

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER FORMANNSKAPET Sak Vedtak/oppfølging Utsatt I prosess 1/10 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.12.09 Ansvar (enhet) ADM/Rita Kristiansen Protokoll fra

Detaljer

Journaldato: 01.03.2015-15.03.2015, Dokumentkategori: @, Dokumentdato: 12.12.2014-15.03.2015, Status: F,J,S, Dokumenttype: I,U. Dok.dato: 02.03.

Journaldato: 01.03.2015-15.03.2015, Dokumentkategori: @, Dokumentdato: 12.12.2014-15.03.2015, Status: F,J,S, Dokumenttype: I,U. Dok.dato: 02.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.03.2015-15.03.2015, Dokumentkategori: @, Dokumentdato: 12.12.2014-15.03.2015, Status: F,J,S, Dokumenttype:, 18.03.2015 Tilbakemelding på forslag til plassering

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 Følgende saker er ikke tatt med: - Sak om godkjenning av protokoller - Sak om referatsaker INTERPELLASJON FRA KRISTELIG FOLKEPARTI V/KVISTAD TIL KOMMUNESTYRETS

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 30.04.2015-30.04.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 30.04.2015-30.04.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 12/3463-4 Dok.type: U Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/ROSA Arbeids - og sosial departementet Dok.beskr: Melding om politisk vedtak NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak Saksnr: 12/6159-5 Dok.type: U

Detaljer

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02.

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 08.03.2010 Personalmappe: Personalmappe: tilsetting 2005/741-1 3133/2005 04.04.2005 PERS/THY P off.l. 25 vs./mottaker:

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.05.2015-13.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.05.2015-13.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/6489-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Nils og Karin Gunda Eidsmo Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - delingssak. 68/1 - Overføring av tilleggsareal til eiendommen gnr/bnr

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Midtre Namdal regionråd Midtre Namdal samkommune. Årsmelding og regnskap for 2009

Midtre Namdal regionråd Midtre Namdal samkommune. Årsmelding og regnskap for 2009 Midtre Namdal regionråd Midtre Namdal samkommune Årsmelding og regnskap for Innhold Innholdsfortegnelse 1 MIDTRE NAMDAL REGIONRÅD OG MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE...4 1.1 REGIONRÅDET...4 1.2 MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNESTYRE...6

Detaljer

Årsmelding. For. Halden Kommune

Årsmelding. For. Halden Kommune Årsmelding For Halden Kommune 2012 1 av 76 2 av 76 Årsmelding 2011 Innhold Rådmannens innledning... 6 Utviklingstrekk.... 8 Samfunn... 10 Kommuneplanarbeidet.... 10 Miljø... 10 Forurensing... 10 Nedgravde

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om bytte av skole for ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe - ***** ***** ***** 2010/2491-6 17759/2010

Offentlig journal. Svar på søknad om bytte av skole for ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe - ***** ***** ***** 2010/2491-6 17759/2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.1.2011, Dokumenttype:,U, Status: J,A 18.02.2011 nnhold: Svar på søknad om bytte av skole for Elevmappe - U E 2010/2491-6 17759/2010 20.12.2010 nnhold:

Detaljer

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 18.09.2014 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Periode: 11052009-11052009

Periode: 11052009-11052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 13052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00792-32 I Dok.dato: 07052009 Jour.dato: pal.endal@posten.no

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 10.10.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre 12.12.13 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2014 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE Sak 0028/06 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Skogsfjordvatn Grendehus Møtedato: 21.06.2006 Tid: 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall må meldes fra til tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.05.2015-18.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.05.2015-18.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/2358-1 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/TEKL Navn: Ola Hermanstad Dok.beskr: 73/2 Metrovann - erstatning Saksnr: 15/2359-1 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/TEKL Navn: Adv. Frode Kvernrød

Detaljer