Sunnmøre Fotballkrets. 22. november Evaluering av prøveordning med. 3 måls regel. i klasse 13 og 14 år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sunnmøre Fotballkrets. 22. november 2008. Evaluering av prøveordning med. 3 måls regel. i klasse 13 og 14 år"

Transkript

1 Sunnmøre Fotballkrets 22. november 2008 Evaluering av prøveordning med 3 måls regel i klasse 13 og 14 år

2 P å SFKs ledermøte i 2007 ga alle de frammøtte klubbene sin tilslutning til at styret i Sunnmøre Fotballkrets skulle søke Forbundsstyret om få innført en prøveordning i 13 og 14 års klassene som medførte at uansett hvor stor målforskjellen i en kamp ble, så skulle det vinnende laget bare godskrives en tre måls seier. Dersom et lag vant for eksempel 13-2 så ble det registrert som 5-2. Forbundsstyret vedtok i mars i år at SFK som den første krets i Norge kunne få innføre denne prøveordningen med virkning for sesongen En av betingelsene var at det ble lagt fram en evaluering for klubbene på kretstinget i Bakgrunnen for at kretsstyret og ledermøtet ønsket denne ordningen innført, var behovet for å gjøre noe i spesielt disse klassene for å endre lagledere og treneres fokus. I stedet for stort fokus på resultat så ønsket SFK sterkere fokus på langsiktig utvikling. Og her mente man at overgangen fra barne- til ungdomsfotballen var viktig å fokusere på, spesielt på bakgrunn av det er i denne overgangen norsk fotball generelt opplever at det store frafallet starter. Det viktigste målet med ungdomsfotballen er å få flest mulig til å holde på lengst mulig. All erfaring og viten viser at de som fokuserer på utvikling og ikke resultatet, har lettest for å beholde flest mulig, lengst mulig. Kretsstyret har hele tiden lagt til grunn at ingen, verken nå eller tidligere, har faglig argumentert mot påstanden at det gir dårlig utvikling for spillere når laget er så suverent at det vinner med 10 og 20 mål gang på gang. Den beste utviklingen får de spillerne som møter jevnbyrdig motstand, både på trening og i kamp. Dette budskapet har fotballkretsen i flere år forsøkt å formidle til lagledere og trenere på alle nivå. Dessverre har ikke SFK fått godt nok gjennomslag for dette, noe som blant annet skyldes det faktum at målforskjellen for noen blir viktig når det skal avgjøres hvem som rykker opp eller ned, hvem som blir avdelingsmestere og til slutt hvem som blir kretsmestere. Dette var bakgrunnen for at SFK, etter modell fra Island, la fram for ledermøtet forslaget om å ta i bruk virkemiddelet om å ikke telle mer enn tre mål i pluss uansett hvor stor seieren til et lag ble. På den måten ville ikke lenger storseire få innvirkning på hvem som rykker opp eller blir kretsmestere i disse klassene. Med andre ord ville lagledere og trenere i større grad kunne la alle fotballspillerne få utfordringer i forhold til nivået de er på og tenke trivsel og langsiktig utvikling av den enkelte spiller, framfor kortsiktig resultatfokus for laget. Prøveordningen har vakt oppsikt langt utover kretsgrensene og meningene, både for og mot regelen, har vært mange og sterke. Kretsstyret har hele tiden lagt vekt på at det er en prøveordning, som skal evalueres og legges fram for kretstinget før en eventuelt tar stilling til om den har hatt effekt i forhold til målsettingen. SFK har evaluert på to måter: Alle resultat i årets serier er sammenlignet med fjorårets resultat. 180 lagledere/trenere i de aktuelle årsklassene ble invitert med på en spørreundersøkelse. Halvparten av disse svarte på undersøkelsen.

3 Sammenligning av resultatene Totalt er det gått igjennom 2026 kampresultat for 13 og 14 års klassene i sesongene 2007 og Dette er altså de ordinære resultatene som står oppført på kamprapportene og før de manuelt er rettet opp av administrasjonen i SFK. Resultatene er så delt inn i tre kategorier: Kamper som er vunnet med mellom 3 og 6 mål Kamper som er vunnet med mellom 7 og 9 mål Kamper som er vunnet med 10 mål eller mer Ved totalsummeringen ble det så lagt til en siste kategori de som viser uavgjort eller seire med opptil 2 måls differanse. Sammenligningen av resultatene viser små forskjeller fra 2007 til Men bortsett fra i en klasse jenter 14 år 7-er så viser det seg at alle andre klasser har en nedgang i antall seire med 10 mål eller mer. I sum gir dette en prosentvis nedgang på nesten to prosentpoeng. I 2007 endte 161 kamper totalt i 13 og 14 års klassene med 10 mål eller mer seier. I år ble dette tallet redusert til 139. Det betyr at nesten hver sjuende kamp i disse årsklassene ender med 10 måls seier eller mer. Andelen sluttresultat totalt sett i de ulike kategoriene fordeler seg som i tabellen under, med kampresultatene fra 2007 i blå søyler og 2008 i lilla søyler. 45,0 % Faktiske målforskjell totalt for 13 og 14 års klassene 4 39,3 % 35,0 % 33,8 % 32,7 % 36,2 % 3 25,0 % 2 15,0 % 14,1 % 14,2 % 15,8 % 13,8 % 5,0 % til 2 mål 3 til 6 mål 7 til 9 mål Over 10 mål

4 Målforskjell fordelt på kategorier i de ulike klassene Gutter 13 år 7-er Endring Uavgjort og 2 mål differanse 22,2% 14,9% -7,3% nedgang 3-6 mål differanse 39,8% 47% 7,2% økning 7-9 mål differanse 19% 20,1% 1,1% økning mål differanse 19% 18% -1% nedgang 168 kamper 138 kamper Gutter 13 år 11-er Endring Uavgjort og 2 mål differanse 31,6% 31,5% -0,1% nedgang 3-6 mål differanse 34,6% 38% 3,4% økning 7-9 mål differanse 13,8% 12,6% -1,2% nedgang mål differanse 20% 17,9% -2,1% nedgang 130 kamper 134 kamper Jenter 13 år 7-er Endring Uavgjort og 2 mål differanse 38,3% 37,2% -1,1% nedgang 3-6 mål differanse 23,5% 37,5% 14% økning 7-9 mål differanse 20,1% 13,6% -6,5% nedgang mål differanse 18,1% 11,7% -6,4% nedgang 204 kamper 256 kamper Gutter 14 år 11-er Endring Uavgjort og 2 mål differanse 42,7% 48,3% 5,6% økning 3-6 mål differanse 42% 36,1% -5,9% nedgang 7-9 mål differanse 8,2% 13,8% 5,6% økning mål differanse 7,1% 1,8% -5,3% nedgang 181 kamper 166 kamper Gutter 14 år 7-er Endring Uavgjort og 2 mål differanse 29,8% 30,6% 0,8% økning 3-6 mål differanse 35,1% 39,7% 4,6% økning 7-9 mål differanse 12,4% 14,1% 1,7% økning mål differanse 22,7% 15,6% -7,1% nedgang 145 kamper 141 kamper Jenter 14 år 7-er Endring Uavgjort og 2 mål differanse 35,9% 28,4% -7,5% nedgang 3-6 mål differanse 43,1% 39,3% -3,8% nedgang 7-9 mål differanse 10,5% 12,1% 1,6% økning mål differanse 10,5% 20,2% 9,7% økning 190 kamper 173 kamper

5 Resultat av spørreundersøkelse Del to av evalueringen var en spørreundersøkelse som alle lagledere og trenere registrert med e-post adresse ble invitert til å delta i. Totalt 180 ble invitert til å delta, 90 av disse sendte inn svar på de 10 spørsmålene som ble stilt. På de første ni spørsmålene skulle de velge krysse av på en verdiskala fra en til seks. Det siste spørsmålet var et åpent spørsmål der alle fikk anledning til å komme med kommentarer og eventuelle forslag til andre løsninger. Alle deltok helt anonymt. Heller ikke spørreundersøkelsen ga et entydig svar på om 3 måls regelen var et effektivt virkemiddel i forhold til målsettinga, å få flere til å fokusere på utvikling i stedet for resultat i disse aldersklassene. Av de 90 som deltok kan en oppsummere med at gruppa var delt omtrent på midten, der den ene halvparten mente 3 måls regelen hadde virkning i større eller mindre grad i forhold til målsettinga. Den andre halvparten mente den hadde ingen innvirkning alt var som før! Spørsmål 1: Etter at 3-måls regelen kom, har det ført til at du som trener/lagleder har hatt større fokus på utvikling fremfor resultat? (1 betyr ingen innvirkning - 6 betyr stor innvirkning Spørsmål 1: Etter at 3-måls regelen kom, har det ført til at du som trener/lagleder har hatt større fokus på utvikling fremfor resultat? (1 betyr ingen innvirkning - 6 betyr stor innvirkning) 5 47,7 % 45,0 % 4 35,0 % 3 25,0 % 19,3 % 2 15,0 % 11,4 % 12,5 % 4,5 % 5,7 % 5,0 % Spørsmål 1 47,7 % 11,4 % 12,5 % 19,3 % 4,5 % 5,7 %

6 Spørsmål 2: Har innføring av 3-målsregelen ført til at de "nest beste" på laget ditt har fått mer spilletid? (1 betyr ingen endring - 6 betyr stor endring) Spørsmål 2: Har innføring av 3-målsregelen ført til at de "nest beste" på laget ditt har fått mer spilletid? (1 betyr ingen endring - 6 betyr stor endring) 5 45,0 % 49,4 % 4 35,0 % 3 25,0 % 2 16,5 % 15,3 % 15,0 % 11,8 % 7,1 % 5,0 % 1,2 % Serie1 49,4 % 16,5 % 11,8 % 15,3 % 7,1 % 1,2 % Spørsmål 3: Har innføring av 3-målsregelen ført til at flere spillere oftere er blitt flyttet opp (hospitering) en klasse? (1 betyr ingen endring - 6 betyr veldig mange og veldig ofte) Spørsmål 3: Har innføring av 3-målsregelen ført til at flere spillere oftere er blitt flyttet opp (hospitering) en klasse? (1 betyr ingen endring - 6 betyr veldig mange og veldig ofte) ,6 % ,6 % 9,3 % 3,5 % 5,8 % 1,2 % Serie1 68,6 % 11,6 % 9,3 % 3,5 % 5,8 % 1,2 %

7 Spørsmål 4: Opplever du som trener/lagleder nå at andre lag har mindre fokus på storseire enn tidligere? (1 betyr ingen endring - 6 betyr stor endring) Spørsmål 4: Opplever du som trener/lagleder nå at andre lag har mindre fokus på storseiere enn tidligere? (1 betyr ingen endring - 6 betyr stor endring) 45,0 % 44,8 % 4 35,0 % 3 25,0 % 21,8 % 2 16,1 % 15,0 % 11,5 % 4,6 % 5,0 % 1,1 % Serie1 44,8 % 21,8 % 16,1 % 11,5 % 4,6 % 1,1 % Spørsmål 5: Opplever du som trener/lagleder at kampene i 13 og 14 års klassene er blitt jevnere etter at 3-målsregelen ble innført? (1 betyr ingen endring - 6 betyr stor endring) Spørsmål 5: Opplever du som trener/lagleder at kampene i 13 og 14 års klassene er blitt jevnere etter at 3-målsregelen ble innført? (1 betyr ingen endring - 6 betyr stor endring) ,5 % ,8 % 2 9,3 % 8,1 % 5,8 % 3,5 % Serie1 53,5 % 19,8 % 9,3 % 8,1 % 5,8 % 3,5 %

8 Spørsmål 6: Føler du som trener/lagleder at 3-målsregelen setter begrensninger for den sportslige utviklingen til spillerne? (1 betyr ingen begrensning - 6 betyr stor begrensning) Spørsmål 6: Føler du som som trener/lagleder at 3-målsregelen setter begrensninger for den sportslige utviklingen til spillerne? (1 betyr ingen begrensning - 6 betyr stor begrensning) ,2 % ,5 % 11,4 % 6,8 % 4,5 % 6,8 % Serie1 60,2 % 12,5 % 11,4 % 6,8 % 4,5 % 6,8 % Spørsmål 7: Føler du som trener/lagleder at 3-målsregelen setter begrensninger for den sportslige utviklingen til laget som helhet? (1 betyr ingen begrensning - 6 betyr stor begrensning) Spørsmål 7: Føler du som trener/lagleder at 3-målsregelen setter begrensninger for den sportslige utviklingen til laget som helhet? (1 betyr ingen begrensning - 6 betyr stor begrensning) ,4 % ,2 % 2 11,4 % 8,0 % 4,5 % 4,5 % Serie1 53,4 % 18,2 % 11,4 % 8,0 % 4,5 % 4,5 %

9 Spørsmål 8: Synes du som trener/lagleder at 3-målsregelen har hatt effekt i forhold til å unngå storseire? (1 betyr ingen effekt - 6 betyr stor effekt) Spørsmål 8: Synes du som trener/lagleder at 3-målsregelen har hatt effekt i forhold til å unngå storseiere? (1 betyr ingen effekt - 6 betyr stor effekt) ,4 % ,8 % 11,4 % 11,4 % 8,0 % 2,3 % Serie1 53,4 % 14,8 % 11,4 % 11,4 % 8,0 % 2,3 % Spørsmål 9: Tror du som trener/lagleder at 3-målsregelen har bidratt til at færre gutter og jenter slutter med fotball? (1 betyr ingen effekt - 6 betyr stor effekt) Spørsmål 9: Tror du som trener/lagleder at 3-målsregelen har bidratt til at færre gutter og jenter slutter med fotball? (1 betyr ingen effekt - 6 betyr stor effekt) 6 59,8 % ,6 % 9,2 % 11,5 % 2,3 % 4,6 % Serie1 59,8 % 12,6 % 9,2 % 11,5 % 2,3 % 4,6 %

10 Spørsmål 10: Dersom vi fjernet 3-målsregelen, hvilke andre konkrete tiltak mener du som trener/lagleder burde innføres for å i kamper oppnå større fokus på utvikling, større jevnbyrdighet og færre storseire? Her er et redigert utdrag av disse kommentarene: Trenerkoordinatorer i klubber. Spillerutviklere og sportslige utvalg som tar tak i egen klubb. Fjerne KM-tittel. Trener og laglederutvikling Dette er snakk om å få trenere til å forstå enkelte elementære prinsipper. Det elementære prinsippet i denne saken er å sørge for jevnbyrdighet. Dette betyr at de dårligste får mest spilletid mot svake motstandere, og de beste får mest spilletid mot gode motstandere. I tillegg må de beste få gode tilbud om hospitering både i kamp og på trening. Kompetansehevingstiltak, trenar, leiar, klubbutvikling. Søke fornuftige inndelinger i divisjoner for å få jevnbyrdighet i kamper. Å lage sluttspill for 13-åringer om hausten som i år), ser ut for å vere eit slikt tiltak. En del mindre idrettslag har problem med å stille lag med rene årskull. Dette gjør at de må ta med underårige spillere, og da svekker laget. Dette har så store utslag, at de burde ha mulighet til å søke ned et lag fra f.eks. 13 til 12 års klasse på "særlig vilkår" De får "stjerne" og kan ikke rykke opp. Disse lagene bør evalueres til sommeren for å se om det har gitt negative utslag. Dette gjør at spillerne slipper å oppleve å tape alle fotballkamper, samt at de andre lagene må ta så store hensyn. Vil gjerne behalde 3-målsregelen. Skulle ønske at dommerne var flinke til å gå inn å bestemme at eks no kan dei få sette inn på ein spelar til under stor målforskjell. Blir ofte berre ei oppfordring til laget med flest mål å bestemmer og der er det ulik praksis Taper laget med 8 mål og ikke henger med pga de andre er MYE flinkere så må vi trene hardere.. og bedre.. Ingen hokus pokus. 3 måls regel har ingen betydning, utover at du pynter på minus mål i tabellen for de dårlige lagene. spillerne føler på kroppen under kamp at de ikke henger med, noe som resulterer i et evt stortap.. Hjelper ikke på deres selvtillit at sluttresultatet blir satt til 3 måls seier uansett. Mer fokus på informasjon/"dressering" av lagledere/trenere. Ansvaret ligger der, spillerne vil som regel vinne mest mulig uansett - og er fokusert på resultatet der og da. Også uavhengig av at det tellende resultatet kun blir 3 plussmål. Dersom fotballkretsen ønsker en slik utvikling, så må representanter fra kretsen være tilstede på alle kampene. Dette ikke bare for å unngå storseiere, men også for å kunne rådgi trenere/lagledere på lagene. Om ikke annet så kunne kretsen som et prøveprosjekt følge ett eller flere lag i aldersbestemt fotball i en sesong. 3 målsregelen har ingen betydning, åringer kan telle. For å få bedre utvikling må det fokuseres på individuell oppfølging av den enkelte spiller. Jeg synest 3-målsregelen bør videreførest. Den setter fokus på jevnbyrdighet og utvikling. Det tar noe tid før (endel) trenere/lagledere og foreldre ser fordelen med den. Det er fortsatt noen som skal vinne med flest mulige mål. Problemet er trenere/lag som topper lag og bruker overårige unødvendig. En 3- målsregel vil ikke hjelpe uansett. Fotball er å score mål, og barna vet nøyaktig hva som blir scoret. Tabellposisjon betyr noe for dem, men ikke antall mål - som viser på tabellen. At det vart innført begrensninger på kor mange 1.lags spelarar(1.div.j-13 år), det er

11 lov å bruke på 2.laget. Opplever at enkelte lag stiller med så og seie det same laget både i 1. og 2. divisjon. Meiner det vil være meir utviklande for alle spelarane å spele mot andre på tilnærma same nivå. Det som kan gjerast er å lage likverdige grupper, prøve å sjå frå tidligare kven som bør vere i gruppe, sjølv om dette vil bli eit stort arbeid. Bør helt klart fjernes. vi opplever at jentene føler det som om de blir straffet når de vinner en kamp med mer enn 3 mål. Kanskje klubbene bør få mulighet til å melde på lag i forskjellige nivåer, feks. nivå 1,2 og 3. Hold trenerkurs for alle klubber rundt om i distriket, slik som har blitt gjort denne sesongen. KJEMPE TILTAK! Bevissthet ved inndeling i puljer/avdelinger. La de beste/største klubbene spille oftere mot hverandre. Tilsvarende med de mindre klubbene. Dialog med trenere for å finne god puljeinndeling. I dag straffes/ignoreres de som vil noe og arbeider seriøst. Stryke målforskjell ved poenglikhet i kamp om KM og spille avsluttende finale(r). Det er viktig at lagledere benytter kampene der laget leder mye til å utvikle også de "nest beste" spillerene, og kanskje trene på spesefikke oppgaver i kampen, i stedet for å gå for enda 10 mål i protokollen. Eg er sterkt usamd i at ein skal legge band på talentfulle spelarar - og derigjennom sterkt uenig i at vi i desse klassane skal innføre tiltak som strir med dei vanlege fotballreglane. Tror at man generelt må be alle lagledere om å unngå store seiere. De får heller trene på fint spill dersom de leder stort. Dersom et lag leder med 3,4,5 mål må de ta ut en eller flere spillere... Keeper på 13 år kan ha store problemer med å få ut ballen fra femmeter, noe som kan gi store sjanser til motstander. Enkelte lag vi har møtt i år, har vore flinke til å benytte dei nest beste når dei leder med nokre mål. Dessverre har vi også møtt lag som topper laget heile tida, sjølv om dei leder med 10 mål eller meir. Det er mange lag som har kunstgras idag, kvifor ikkje ha ei kvalifiseringsrunde slik som i G16 klassa. Slik at ein kan ha jamnast mulig motstand i alle kampar? Kanskje berre 6-7 lag i 1.div med trippel serie? Og då 2-3 avdelingar under med jamne lag. Lagene må i enda sterkere grad la spillere få prøve seg på et høyere nivå, f.eks. ved å melde på 12 åringene i 13-års serien. Tilby alle vår uerfarne trenere/foreldre kurs i trenerrollen og holdninger som en trener bør inneha. Det bør ikke tillates bruk av overårige spillere. Om ikke laget greier stille lag, bør yngre spillere brukes. I staden for 3 måls regelen kan en f. eks. ta vekk mål forskjellen på tabellen. Og ved like mange poeng ta antall borte seier som differanse Jeg synes at denne 3-målsregelen gjør at det legges mer vekt på sportslig utvikling, da de spillerne som trenger mer utfordringer har fått spille på eldre lag/ hospitering hos oss. Prøve å lage jevnere grupper, ikkje plassere et "dårlig" lag i gruppe med lag som er komt lenger i utvikling og har stort støtteapparat og spillere og ta av. Enkelte som har meldt på to lag bruker dei beste spillarane på begge laga sine for å vinne, det burde dei ikkje få lov til.

12 SFKs samarbeidspartnere 2008

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Barnefotballens ABC Innhold Fair play, frisone, ekstra spiller Kampavvikling, regler og retningslinjer Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Fair play, frisone, ekstra spiller Nye

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL HVORFOR: 1) ønsker å være aktive og gode på hospitering i henhold til NFF`s ønske om differensiering både i barne- og ungdomsfotballen. 2)

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Stein Johannesen, fagansvarlig toppidrett/idrett, Solør videregående skole Morten I. Schei, daglig leder Sist oppdatert: 04.09.2013

Detaljer

Revidert/Styrebehandlet ILROS Fotball Page 1

Revidert/Styrebehandlet ILROS Fotball Page 1 SPORTSPLAN ROS FOTBALL 2016 Sportslige rammer, 3, 5 & 7 fotball Revidert/Styrebehandlet 3.11.2015 ILROS Fotball Page 1 Idrettsglede Barnefotball skal være lekbetont. Vi ser hver spiller og gir spillerne

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Randesund IL FOTBALL LØRDAGSFOTBALLEN 2014

Randesund IL FOTBALL LØRDAGSFOTBALLEN 2014 Randesund IL FOTBALL LØRDAGSFOTBALLEN 2014 STRUKTUR SESONG 2014 I løpet av 2014 vil Ril Fotball jobbe med omstrukturering i forbindelse med søknad NFF om Kvalitetsklubb. Dette betyr at det kan bli gjort

Detaljer

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter.

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter. Foreldremøte 3/6 Agenda for møte Lite motiverende resultater i vår sesongen, varierende engasjement på trening som resulterer i ulike ferdigheter på gutta. Det er også ulikt ønske om hvor mye tid man ønsker

Detaljer

Tingsaker. Sunnmøre Fotballkrets 4. desember Dagsorden. Forretningsorden. Innkomne forslag. Forslag til budsjett. Forslag fra valgkomiteen

Tingsaker. Sunnmøre Fotballkrets 4. desember Dagsorden. Forretningsorden. Innkomne forslag. Forslag til budsjett. Forslag fra valgkomiteen Tingsaker Sunnmøre Fotballkrets 4. desember 2010 Dagsorden Forretningsorden Innkomne forslag Forslag til budsjett Forslag fra valgkomiteen Bla om Kjøreplan kretstinget 2010 Dette er en foreløpig kjøreplan

Detaljer

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING 2 HOLDNINGER OG FAIR PLAY 3 KLUBBENS GRUNNLEGGENDE TRENINGSFILOSOFI 4 TRENINGSFILOSOFI KNØTTEFOTBALL 5 KAMPREGLEMENT 6 TRENERROLLEN 7 LAGLEDERROLLEN

Detaljer

UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2017 TURNERING FOR UNGDOM ÅR. KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS

UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2017 TURNERING FOR UNGDOM ÅR. KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2017 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS Vi har gleden av å invitere til Ungdomstreff i Østfoldhallen 2017. Litt om Ungdomstreffen: Østfold

Detaljer

Mulige alternativer for norsk bowling ligaspillet

Mulige alternativer for norsk bowling ligaspillet Mulige alternativer for norsk bowling ligaspillet Jeg, Finn Gulbrandsen, Sofiemyr BK, skriver dette kun på egne vegne. Det første man må gjøre før man eventuelt skal forandre dagens ligasystem er å komme

Detaljer

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon Sandsøy Idrettslag 2. februar 2007 6089 Sandshamn Årsmelding for 2006 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Anders Bringsvor, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor og styremedlemmer

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR. KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS

UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR. KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS Vi har gleden av å invitere til Ungdomstreff i Østfoldhallen 2013. Litt om Ungdomstreffen: Østfold

Detaljer

VEKEPLAN: TRENING - KAMP

VEKEPLAN: TRENING - KAMP VEKEPLAN: TRENING - KAMP STRANDA FOTBALL 2014 Vekeplan 35 Veke: 35: 25.august 31.august DAG - TID AKTIVITET: KLASSE: ARENA: VARIABEL: Original: Veke 35 Klasse Merknad - Dommer Fergetider: Liabygda: 1615

Detaljer

Hospiteringsregler for GIL Fotball

Hospiteringsregler for GIL Fotball Gossen IL Hospiteringsregler for GIL Fotball Bakgrunn og regler Fotballgruppen 3/19/2010 Contents Bakgrunn... 3 Hva er hospitering?... 4 Flytsonebegrepet... 4 Flest mulig spillere i flytsonen... 5 1. Ordinær

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Sportsplan KIL pr. Sept V1. SPORTSPLAN for Kråkenes IL

Sportsplan KIL pr. Sept V1. SPORTSPLAN for Kråkenes IL SPORTSPLAN for Kråkenes IL 1 Innholdsfortegnelse Hensikt... 3 1.1. Visjon... 3 1.2. Rød tråd... 3 1.3. Trenerforum... 3 Retningslinjer... 4 2.1. Trenerkoordinator... 4 2.2. Trenerteamet... 4 2.3. Erfaringsutveksling...

Detaljer

Oktober / November ILROS Fotball Page 1

Oktober / November ILROS Fotball Page 1 IL ROS Fotball 2017 Sportslige rammer, 3, 5 & 7 fotball flest mulig lengst mulig best mulig Oktober / November 2016 ILROS Fotball Page 1 Idrettsglede Barnefotball skal være lekbetont. Vi ser hver spiller

Detaljer

INVITASJON/PÅMELDING VINTERSERIENE SESONGEN 2010

INVITASJON/PÅMELDING VINTERSERIENE SESONGEN 2010 Sandefjord 01.11.09 Klubbene INVITASJON/PÅMELDING VINTERSERIENE SESONGEN 2010 Vinterseriene i Vestfold Fotballkrets skal arrangeres for fjerde gang. Tiltaket har vært en suksess, men vi har hatt enkelte

Detaljer

SPORTSKLUBBEN HAUGAR

SPORTSKLUBBEN HAUGAR SPORTSKLUBBEN HAUGAR NIVÅPÅMELDING OG LAGINNDELING I SK HAUGAR Hvis man i et nærområde (skole) har flere Haugar-lag er det ønskelig at man komponerer lagene med en slik sammensetning at de blir tilnærmet

Detaljer

SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT

SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT I oktober 2014 foretok forbundsstyret en del justeringer i «Breddereglementet» som ble vedtatt første gang på forbundstinget i mars 2014. Breddereglementet gjelder

Detaljer

Fotballederkurs 2. Modul 6: Sportslig ledelse

Fotballederkurs 2. Modul 6: Sportslig ledelse Fotballederkurs 2 Modul 6: Sportslig ledelse Formål med modulen Forstå: Styrets sportslige ansvar Kunnskap om: Hvordan et sportslig utvalg bør settes sammen Hvordan vi kan organisere aktiviteten på en

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB 02/2015 SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb for Hunstadområdet. Hovedaktiviteten i klubben er fotball, men vi tilbyr også håndball og svømming, samt at

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

Samarbeidsavtale for regulering av Håndballen i Stjørdal

Samarbeidsavtale for regulering av Håndballen i Stjørdal Samarbeidsavtale for regulering av Håndballen i Stjørdal Avtalen omfatter håndballavdelinger i klubbene ; Fram IL, Lånke IL, Hegra IL, Remyra IL, Stjørdals Blink og Stjørdal Håndballklubb. Fram, Lånke,

Detaljer

Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball

Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Innhold: - Sesongen 2013 - Kamprapporter - Kampreglement - Forsikringer - Fair Play - Eventuelt - spørsmål

Detaljer

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4 2015-2019 Innhold 1. Innledning 2 2. Overordnet målsetning for klubben 2 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4 5. Utviklingstreninger 4 6. Talenttreninger 4 7. Spillestil 5 7.1 Vestfold

Detaljer

Futsal KM. Dette er informasjon til klubber som ønsker å bli lokal arrangør av kretsmesterskapet i futsal.

Futsal KM. Dette er informasjon til klubber som ønsker å bli lokal arrangør av kretsmesterskapet i futsal. Futsal KM 2013 Dette er informasjon til klubber som ønsker å bli lokal arrangør av kretsmesterskapet i futsal. Søknadsfrist for lokale arrangører er 27.05.13 Tildeling av Futsal KM Sunnmøre Fotballkrets

Detaljer

Veiviseren. Veiviseren er klubbens bestemmelser om hvordan tillitsvalgt og foresatte skal forholde seg til viktige styringsområder

Veiviseren. Veiviseren er klubbens bestemmelser om hvordan tillitsvalgt og foresatte skal forholde seg til viktige styringsområder Veiviseren Veiviseren er klubbens bestemmelser om hvordan tillitsvalgt og foresatte skal forholde seg til viktige styringsområder Det er Melhus fotball som klubb som legger premissene for hvordan det skal

Detaljer

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg Klubbhåndbok 2017 FK Sparta Sarpsborg Innhold Visjon og mål... 2 Mål... 2 Visjon... 2 Verdier... 3 Den røde tråden:... 4 Side 1 av 4 Visjon og mål Visjonen er grunnlaget for å skape fotballglede, hvor

Detaljer

" Flest, Lengst, Best " Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt. " Flest, Lengst, Best "

 Flest, Lengst, Best  Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt.  Flest, Lengst, Best Sportslig plan L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt Klubbinfo Stiftet: 1931 Base: Tranby Innhold Klubbinfo.... s. 2 Visjon... s. 4 7 9 år. s. 5 10 12 år.. s. 6 13 14 år.. s. 7 15 19 år.. s. 8 Voksenfotball..

Detaljer

Trenings- og kamptilbudene

Trenings- og kamptilbudene Trenings- og kamptilbudene La hele årskull trene sammen! Når dere har «ryddet vei» for mer plass til fotballtrening, er neste steg å se på hvem som kan trene samtidig. I klubber med små årskull er ikke

Detaljer

Forslag til ny inndeling av spillformer i barne- og ungdomsfotballen

Forslag til ny inndeling av spillformer i barne- og ungdomsfotballen Forslag til ny inndeling av spillformer i barne- og ungdomsfotballen Prosjektbeskrivelse for pilot 2017 Bakgrunn I 2013 gjennomførte NFF en undersøkelse blant trenere og lagledere i 10 utvalgte kretser

Detaljer

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR)

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) INNLEDNING Dette dokumentet beskriver sportslige rammer for barnefotballen i ROS

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE Rekruttere og beholde God lag og gode spillere skapes gjennom godt organiserte klubber og gode ledere Lederne må være dyktige til å forutse, samordne og styre frivilligheten

Detaljer

INFORMASJON VEDR. PÅMELDING AV LAG TIL SESONGEN 2016:

INFORMASJON VEDR. PÅMELDING AV LAG TIL SESONGEN 2016: Til klubbene Dato: 04.12.2015 Sted: Trondheim Ref.: Kristin Seim Side: 1/19 INFORMASJON VEDR. PÅMELDING AV LAG TIL SESONGEN 2016: - SERIESPILL 13-19 ÅR OG SENIOR - NORGESMESTERSKAPET 16-19 ÅR - OBOS CUP

Detaljer

INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015

INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015 INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015 NFF Trøndelag Trondheim www.fotball.no/trondelag Besøksadresse: Lerkendal Stadion, 7031 TRONDHEIM Tlf 73821460 Fax 73821470 Trøndelag

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS SØKNADSSKJEMA FOR SAMMENSATT LAG FRA TO ELLER FLERE KLUBBER

TROMS FOTBALLKRETS SØKNADSSKJEMA FOR SAMMENSATT LAG FRA TO ELLER FLERE KLUBBER TROMS FOTBALLKRETS SØKNADSSKJEMA FOR SAMMENSATT LAG FRA TO ELLER FLERE KLUBBER Søknadsfristene er identisk med fristen for å melde på lag i de ulike klassene: For seniorlag og ungdomslag i fotball 15.01

Detaljer

Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd

Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd disponeres slik: Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner:

Detaljer

Steinkjer Fotballklubb FOTBALL. Hospitering

Steinkjer Fotballklubb FOTBALL. Hospitering FOTBALL Hospitering Bakgrunn Strategiprosessen i 2005 avdekket 4 viktige faktorer som vektlegges i tida fremover: 1) trenerutvikling 2) øke den generelle treningsmengden 3) legge til rette for gode hospiteringsordninger

Detaljer

ÅRSRAPPORT UNGDOMSFOTBALL 2015

ÅRSRAPPORT UNGDOMSFOTBALL 2015 ÅRSRAPPORT UNGDOMSFOTBALL 2015 G13-1 Guttene har vært med på følgende i 2015 1. Bergen Fotballfestival: 1. plass 2. Åsane Cup: 1. plass 3. Adidas Cup: 1/16-finale 4. Dana Cup: 1/16-finale A-sluttspill

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Vinter 2012 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Liv Marie Rudmoen, Marianne Drolsum, Trond Winther

Detaljer

Serien 2015. Ytterligere nedrykk øker proporsjonalt med antall lag som rykker ned fra 3. divisjon

Serien 2015. Ytterligere nedrykk øker proporsjonalt med antall lag som rykker ned fra 3. divisjon Serien 2015 Menn 4. divisjon 3 avdelinger a 12 lag Opprykk: Vinner i hver avdeling rykker opp til 3. divisjon Nedrykk: De to siste lag i hver avdeling rykker ned i 5. divisjon Ytterligere nedrykk øker

Detaljer

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Agenda Styret Aldersbestemt utvalg Sportslig utvalg Sportsplanen Lag-evaluering Anlegg Kiosk/Dugnad Styret Sammensatt av: Leder aldersbestemt utvalg (Ann

Detaljer

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Utgitt dato: 28.02.2012 Revidert dato: 29.05.2013 1 HENSIKT Hensikten med dette policydokument er å beskrive hvilke retningslinjer klubben skal jobbe etter

Detaljer

Informasjon vedr. påmelding av lag til sesongen 2018

Informasjon vedr. påmelding av lag til sesongen 2018 Til klubbene Dato: 07.12.2017 Sted: Trondheim Ref.: Kristin Seim Side: 1/11 Informasjon vedr. påmelding av lag til sesongen 2018 Del 1 Seriespill 11 19 år og senior Del 2 Norgesmesterskapet 16 19 år og

Detaljer

Sportsplan HSV Fotball.

Sportsplan HSV Fotball. Sportsplan 2016 HSV Fotball. Innledning. Sportsplanen er laget med den hensikt å være et verktøy for å bidra til kontinuitet i hvordan vi organiserer, trener og spiller i HSV Fotball. Den skal gi en felles

Detaljer

Diskusjonstema «Ny sportsplan i CSK»

Diskusjonstema «Ny sportsplan i CSK» Diskusjonstema «Ny sportsplan i CSK» Treningsarbeid som ivaretar spillernes alder, modning og ferdighet Stikkord: ulik utviklingstakt, konsentrasjonsevne, antall som skal øve sammen, fysiske utviklingstrekk

Detaljer

PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN 2015 (13 ÅR OG ELDRE) SAMT PÅMELDING TIL NORGESMESTERSKAPET ALDERSBESTEMTE KLASSER 2015

PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN 2015 (13 ÅR OG ELDRE) SAMT PÅMELDING TIL NORGESMESTERSKAPET ALDERSBESTEMTE KLASSER 2015 Til Leder, sportslig leder og FIKS-ansvarlig i klubbene i Trøndelag Fotballkrets Trondheim 05.12.14. Rundskriv 03/14 PÅMELDING TIL SERIESPILL SESONGEN 2015 (13 ÅR OG ELDRE) SAMT PÅMELDING TIL NORGESMESTERSKAPET

Detaljer

TILRETTELEGGING OG HOSPITERING

TILRETTELEGGING OG HOSPITERING TILRETTELEGGING OG HOSPITERING BYNESET I.L. FOTBALLAVDELINGEN Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks 33 7070 Bosberg Sist revidert: 2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Begrep... 3 2.1. Tilrettelegging:...

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

Det vises til tidligere utsendt innbydelse til Vårcup sesongen 2016 i regi av Sarpsborg Fotballklubb for jenter og gutter født 2002 og 2003.

Det vises til tidligere utsendt innbydelse til Vårcup sesongen 2016 i regi av Sarpsborg Fotballklubb for jenter og gutter født 2002 og 2003. Velkommen til årets vårcup! Sarpsborg Fotballklubb takker for påmeldingen og ønsker lykke til i gruppespillet. Vi minner om at lagledere til oppsatte hjemmelag er ansvarlig for å booke dato og tid for

Detaljer

Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen

Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen Våre verdier NHF Region Nord skal bygge på og kjennetegnes ved den enkeltes stolthet og engasjement, og utøves gjennom et sett av felles verdier som er gjeldende for

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball

Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball Oddbjørn Johansen Thomas Buchardt Torbjørn Ness Tor Rønnestad SPJELKAVIK IDRETTSLAG Stiftet 18. mars 1932 Gutteløftet 2015-2017 1 Vi har noe unikt! SPJELKAVIK

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

Turneringsreglement Bend It Cup Kalandseid 2014

Turneringsreglement Bend It Cup Kalandseid 2014 A: Kampreglement A1: Aldersklasser Turneringsreglement Bend It Cup Kalandseid 2014 13 år: Klasse C: Lillegutter født 2001 Klasse D: Lillejenter født 2001 7er fotball 12 år: Klasse E: Lillegutter født 2002

Detaljer

Turneringsreglement. Vinterserien spilles etter NFF s reglement med unntak av de endringer som fremgår i dette dokumentet.

Turneringsreglement. Vinterserien spilles etter NFF s reglement med unntak av de endringer som fremgår i dette dokumentet. Fjellhamar FK s Vinterserie 2015 (Vinterserien) spilles som seriespill med tilhørende sluttspill i alle klasser med unntak av de yngste klassene (12 år og yngre) i tråd med Norges Fotballforbunds (NFF)

Detaljer

KLUBBENS DAG 2013 UEFA Grassroots Day

KLUBBENS DAG 2013 UEFA Grassroots Day KLUBBENS DAG 2013 UEFA Grassroots Day Innhold Innledning 3 Hva er målsettingen med KLUBBENS DAG? 3 Kan vi lage KLUBBENS DAG i vår ramme? 3 Eksempler på program for Klubbens dag 4 Når skal KLUBBENS DAG

Detaljer

LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 - TURNERINGSREGLEMENT

LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 - TURNERINGSREGLEMENT TURNERINGSREGLEMENT Public LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 spilles etter NFF s reglement med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. JURY Turneringens jury består av seks medlemmer, en representant

Detaljer

Erfaringer med umiddelbar soning av gule kort En rapport fra NFF Sport Seksjon barn og ungdom Desember 2017

Erfaringer med umiddelbar soning av gule kort En rapport fra NFF Sport Seksjon barn og ungdom Desember 2017 Erfaringer med umiddelbar soning av gule kort En rapport fra NFF Sport Seksjon barn og ungdom Desember 2017 Fra sesongen 2014 ble det innført umiddelbar soning ved gult kort for aldersklassene 13-16 år.

Detaljer

Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball

Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball Mål Nesodden IF Fotball skal tilby fotballaktivitet for barn og ungdommer. Treningenes innhold, og ledernes væremåte skal være tilpasset spillernes alder, utviklingsnivå,

Detaljer

SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014

SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014 SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014 For alle klasser gjelder at alle kamper skal være avviklet innen siste fastsatte spilledato i spilleplan for den enkelte avdeling. Kamper som spilles etter

Detaljer

FELLESINFORMASJON FOR ALLE KLASSER:

FELLESINFORMASJON FOR ALLE KLASSER: TURNERINGSBESTEMMELSER -VINTERSERIENE 2012. Vinterseriene er obligatoriske kamper og NFF`s kampreglement gjelder. FELLESINFORMASJON FOR ALLE KLASSER: Terminlisten er satt opp på uke (terminfestet til mandag

Detaljer

INFORMASJON SESONGEN 2012 Ungdom 13-19 år

INFORMASJON SESONGEN 2012 Ungdom 13-19 år INFORMASJON SESONGEN 2012 Ungdom 13-19 år Serieordningen Ungdomsfotball Vår 2012 Forsikring/spilleberettigelse Aldersbestemmelser Junior 2012 Terminliste/spilleplaner Kampkort Breddereglementet 2012 Dommersatser

Detaljer

Banestørrelse, antall spillere og antall involveringer

Banestørrelse, antall spillere og antall involveringer Banestørrelse, antall spillere og antall involveringer Kristian Holm Carlsen (2008). Oslo: FfK Innledning: Høsten 2008 gjennomførte jeg to enkle observasjonsundersøkelser vedrørende banestørrelse, antall

Detaljer

Sportsplan for Flint Fotball

Sportsplan for Flint Fotball Sportsplan for Flint Fotball Revidert 24 mai 2014 Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Innhold www.ilflint.no 1 Organisasjonen side 3 1.1 Fotballstyret side 3 1.2 Sportslig

Detaljer

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte.

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte. Kjære Hasle Løren medspiller! Du leser nå Hasle Lørens sportslige plan. Planen er ment å være et verktøy for deg som er trener for et aldersbestemt lag, og som informasjon til deg som er forelder eller

Detaljer

Hospitering i Smørås IL

Hospitering i Smørås IL Hospitering i Smørås IL Hva er hospitering En spiller hospiterer når han trener eller spiller kamp i et annet miljø enn han normalt gjør. Vi stimulerer til hospitering og ser dette som en udelt positiv

Detaljer

Innhold Overordnede mål:... 2

Innhold Overordnede mål:... 2 Innhold Overordnede mål:... 2 Plan for Seniorlag:... 2 Damelag:... 2... 2... 2... 2 Herrelag:... 3... 3... 3... 3 Rekruttering/barnehåndball:... 3 Trenere i klubben... 4... 4... 4 Strategi for måloppnåelse...

Detaljer

Påmeldingssamling Fotball for barn, 6-12 år Oslo Fotballkrets - Osloidrettens hus, Ekeberg

Påmeldingssamling Fotball for barn, 6-12 år Oslo Fotballkrets - Osloidrettens hus, Ekeberg Velkommen til: Påmeldingssamling Fotball for barn, 6-12 år Oslo Fotballkrets - Osloidrettens hus, Ekeberg Dagens program: Velkommen Presentasjonsrunde Sesongen 2018 NFF spillformpilot OBOS Miniligaen Påmelding

Detaljer

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet.

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. Ansvar og oppgaver sportslig ledelse Utviklingsansvarlig o Ansvar Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. o Sportslig utvikling,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 98 18.09.08 Klubbvisjon CSK fotballavdelingen skal gjennom sine tilbud bidra til at så mange som mulig stimuleres til å spille fotball så lenge som mulig. Klubben skal være et sosialt knutepunkt

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014 Det handlar om RESPEKT, ikkje sant? HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014 Utarbeida av Fair Play-utvalet i Austevoll Kommune eit samarbeid mellom Austevoll IK, Hundvåkøy IL og Selbjørn IL. I sesongen

Detaljer

G14 cup i Vigrahallen

G14 cup i Vigrahallen G14 cup i Vigrahallen Vigra IL har igjen gleden av å kunne invitere 2002 lagene til egen fotballcup i Vigrahallen. Denne gangen arrangeres cupen lør. 5. og søn. 6. Nov. 2016 I fjor hadde vi en cup preget

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Første gang godkjent av styret: 06.03.2012 Revidert dato: xx.xx.xxxx 1 HENSIKT Hensikten med dette policydokument er å beskrive hvilke retningslinjer klubben

Detaljer

Sonemøte fotballsesongen 2017

Sonemøte fotballsesongen 2017 Sonemøte fotballsesongen 2017 Retningslinjer for pilot Spillformer og baneformat for de ulike aldersklassene https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler---barnefotball-612-ar/#69839

Detaljer

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Innhold INNLEDNING...3 MÅLSETTING...3 HOLDNING, INNSTILLING OG MILJØ...3 ANSVAR, RESPEKT, DISIPLIN OG TOLERANSE....4 KLUBBENS FORVENTNINGER...5 TIL TRENERE/LAGLEDERE

Detaljer

Sportsplan for FK BODØ/GLIMT. Håndboka. - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer:

Sportsplan for FK BODØ/GLIMT. Håndboka. - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer: Sportsplan for FK BODØ/GLIMT Håndboka - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer: Bodø/Glimts hovedmål: 1. Gi alle spillerne i ungdomsavdelingen en fotballopplevelse

Detaljer

G13 cup i Vigrahallen

G13 cup i Vigrahallen G13 cup i Vigrahallen Vigra IL har igjen gleden av å kunne invitere 2002 lagene til egen fotballcup i Vigrahallen. Denne gangen arrangeres cupen lør. 7. og søn. 8. Nov. 2015 I fjor hadde vi besøk av 24

Detaljer

INNHOLD KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING

INNHOLD KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING 2 HOLDNINGER OG FAIR PLAY 3 KLUBBENS GRUNNLEGGENDE TRENINGSFILOSOFI 4 TRENINGSFILOSOFI LILLEGUTTER 5 TRENERROLLEN 6 LAGLEDERROLLEN KLUBBENS VISJON,

Detaljer

Lørenskog Idrettsforening

Lørenskog Idrettsforening Lørenskog Idrettsforening DET HANDLER OM RESPEKT, IKKE SANT? Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen! Verdigrunnlag I LIF har vi valgt tre verdier vi ønsker

Detaljer

Madla IL Handlingsplan

Madla IL Handlingsplan Madla IL Handlingsplan 2017-2020 Madla IL Handlingsplan 2017-2020 27.02.17 1 Forord Madla IL Handlingsplan 2017-2020 Denne handlingsplanen beskriver satsningsområdene til Madla IL for perioden 2017-2020.

Detaljer

Turneringsreglement for Camp Stavanger 2012 (13 og 14 år)

Turneringsreglement for Camp Stavanger 2012 (13 og 14 år) Turneringsreglement for Camp Stavanger 2012 (13 og 14 år) Camp Stavanger spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Jury Det vil bli oppnevnt

Detaljer

Barnefotball. Fair play-møtet. gir oss en skikkelig fotballfest!

Barnefotball. Fair play-møtet. gir oss en skikkelig fotballfest! Barnefotball Fair play-møtet gir oss en skikkelig fotballfest! I en fotballkamp skal glede, mestring, jevnbyrdighet og god oppførsel dominere. Derfor innfører vi et Fair play-møte i forkant av kampstart

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen

Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen Våre verdier NHF Region Nord skal bygge på og kjennetegnes ved den enkeltes stolthet og engasjement, og utøves gjennom et sett av felles verdier som er gjeldende for

Detaljer

FOTBALLGRUPPEN SPORTSPLAN. Dato: Revisjon: 0

FOTBALLGRUPPEN SPORTSPLAN. Dato: Revisjon: 0 FOTBALLGRUPPEN Dato: 01.09.2017 Revisjon: 0 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2 1.1 Revisjonshistorikk 2 2. Verdigrunnlag 2 3. Grunnleggende prinsipper for aktiviteten i barne- og ungdomsfotballen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PÅSKECAMP

RETNINGSLINJER FOR PÅSKECAMP RETNINGSLINJER FOR PÅSKECAMP 1. Deltakelse/rettigheter/plikter 1.1 Cupen omfattes av klubber som etter bestemmelsene er kvalifisert til å delta. 1.2 Ved deltakelse i cupen forplikter klubbene seg til å

Detaljer