Journaldato: , Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: Klassering: 414.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 26.04.2012. Klassering: 414."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Sortland kommune gnr 32/bnr 1 - reguleringsplan for masseuttak på Kringelhøgda Sortland kommune gnr 32/bnr 1 - reguleringsplan for masseuttak på Kringelhøgda 2012/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Sortland kommune Jan Gunnar Brattli TR/JGB Begjæring om at en reinflytting til Lenvikhalvøya stanses og eskorteres til riktig sted Saarivuoma sameby - melding om svensk reindrift i Norge 2012 (Lenvikhalvøya) 2012/ / Tilg.kode Hjemmel: Offl. 13, 1.ledd Opplysninger underlagt taushetsplikt Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Reinpolitiet Tilleggsopplysning til begjæring om at en reinflytting til Lenvikhalvøya stanses og eskorteres til riktig sted Saarivuoma sameby - melding om svensk reindrift i Norge 2012 (Lenvikhalvøya) 2012/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Reinpolitiet Side: 1 av 22

2 Statusoppdatering vedr. meldinger om innflytting av svensk rein Saarivuoma sameby - melding om svensk reindrift i Norge 2012 (Lenvikhalvøya) 2012/ /2012 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Troms politidistrikt Mottaker Mottaker Mottaker Lenvik lensmannskontor Reinpolitiet v/per Valved' Helligskogen tollsted nternt notat - Svensk rein ble stoppet på Helligskogen tollsted Saarivuoma sameby - melding om svensk reindrift i Norge 2012 (Lenvikhalvøya) 2012/ /2012 Tilg.kode Hjemmel: Offl. 14 Organinterne dokumenter til saksforberedelse Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Jan-Yngvar Kiel Kopi til sak 12/748 av jnr. 7001/12: Statusoppdatering vedr. meldinger om innflytting av svensk rein Könkämä sameby - melding om svensk reinbeiting i området Markenes / /2012 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Helligskogen tollsted Mottaker Mottaker Mottaker Troms politidistrikt Lenvik lensmannskontor Reinpolitiet v/per Valved' Side: 2 av 22

3 nnsyn i dokument godkjent nnsynsbegjæringer RF Troms X 2012/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Beathe Bergquist TR/BB Forespørsel om innsyn godkjent - oversendelse av etterspurte dokumenter nnsynsbegjæringer RF Troms 2012/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Helge Oskal Beathe Bergquist TR/BB Svar til invitasjon til Frigjøringsdagen og Veterandagen Diverse forespørsler / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Forsvaret Søknad om tilskudd for siidaandel og tamreinlag. XA11 Laila og Arild Pettersen nga - melding om reindrift for driftsåret 2011/ / /2012 Tilg.kode Hjemmel: Hjemmel: Offl. 13, 1.ledd Opplysninger underlagt taushetsplikt 711 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ARLD PETTERSEN NGA Side: 3 av 22

4 Søknad om tilskudd for siidaandel og tamreinlag. XA11 Laila og Arild Pettersen nga - melding om reindrift for driftsåret 2011/ / /2012 Tilg.kode Hjemmel: Hjemmel: Offl. 13, 1.ledd Opplysninger underlagt taushetsplikt 711 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ARLD PETTERSEN NGA Søknad om tilskudd for siidaandel og tamreinlag. XA11 Laila og Arild Pettersen nga - melding om reindrift for driftsåret 2011/ / /2012 Tilg.kode Hjemmel: Hjemmel: Offl. 13, 1.ledd Opplysninger underlagt taushetsplikt 711 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ARLD PETTERSEN NGA Befaring Treriksrøysa-Galggojävri-Jiehkka Vedlikehold av grensegjerde 2012 X 2012/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Jan Gunnar Brattli TR/JGB Oversendelse av klagesak til behandling - ulovlig beiting ved Altevatn Svensk rein - ulovlig beiting ved Altevatn N 2011/ /2012 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Jan-Yngvar Kiel ALTA/JYK Side: 4 av 22

5 Saarivuoma sameby - klage over vedtak om tvangsutdriving av rein - deres ref (HJORT-MATTERS.FD ) Svensk rein - ulovlig beiting ved Altevatn 2011/ /2012 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Advokatfirmaet Hjort Oversendelse av klagesak til behandling - ulovlig reinbeiting på Altevatn/Mannancearru - vinteren 2011/ klage over vedtak om utdriving av rein Reinbeiting på Altevatn/Mannancearru - vinteren 2011/2012 N 2012/ /2012 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Jan-Yngvar Kiel ALTA/JYK Melding om reindrift. Levert XA11 Laila og Arild Pettersen nga - melding om reindrift for driftsåret 2011/ / /2012 Tilg.kode Hjemmel: Hjemmel: Offl. 13, 1.ledd Opplysninger underlagt taushetsplikt 711 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ARLD PETTERSEN NGA Side: 5 av 22

6 Vedr. klage over vedtak om utdriving av rein - Reinbeiting på Altevatn/Mannancearru - vinteren 2011/2012 (deres ref M ) Reinbeiting på Altevatn/Mannancearru - vinteren 2011/ / /2012 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Advokatfirma Hjort Melding om reindrift. Godkjent XA11 Laila og Arild Pettersen nga - melding om reindrift for driftsåret 2011/ / /2012 Tilg.kode Hjemmel: Hjemmel: Offl. 13, 1.ledd Opplysninger underlagt taushetsplikt 711 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ARLD PETTERSEN NGA XØ61 Nils Aslak Eira - oversendelse av melding om reindrift for driftsåret 2011/12 XØ61 nga Margrethe og Nils Aslak Eira - melding om reindrift for driftsåret 2011/12 N 2012/ /2012 VF/MAG 711 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Mikkel Ailo Gaup VF/MAG Beathe Bergquist TR/BB Regional plan for reindrift i Troms - videre arbeid Regional og kommunal planlegging etter plan- og bygningsloven 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Troms fylkeskommune Side: 6 av 22

7 Søknad om erstatning for rein drept av fredet rovvilt. XØ61 nga Margrethe og Nils Aslak Eira - melding om reindrift for driftsåret 2011/ / /2012 VF/MAG Tilg.kode Hjemmel: Hjemmel: Offl. 13, 1.ledd Opplysninger underlagt taushetsplikt 711 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NLS ASLAK ERA Befaringsrapport 27. april Tønsvika med omegn (kalvingsområdet til Mauken/Tromsdalen rbd) Mauken/Tromsdalen rbd - søknad om dispensasjon fra beitetidsbestemmelsene våren og sommeren 2012 X 2012/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Befaringsrapport Mannancearru Reinbeiting på Altevatn/Mannancearru - vinteren 2011/2012 X 2012/ /2012 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Jan Gunnar Brattli TR/JGB Offentlig ettersyn. Reguleringsendring Strømsør hytteområde. Bardu kommune - reguleringsplan for Strømsør hytteområde 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TR/JGB Bardu kommune Side: 7 av 22

8 Søknad om deling av tilleggsareal til eksisterende bebygd boligtomt fra eiendommen, gnr. 57, bnr. 8 i Lenvik Lenvik kommune gnr 57/bnr 8 - søknad om fradeling av en tilleggsparsell til eksisterende bebygde boligeiendom gnr 57/bnr / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Lenvik kommune Søknad om deling av nausttomt fra eiendommen, gnr. 88, bnr. 12 i Lenvik. Disp. fra Plan- og bygningslovens 1-8 Lenvik kommune gnr 88/bnr 12 ved Lysnes på Senja - søknad om fradeling av en parsell til naust 2012/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Lenvik kommune Planvarsel Tromsø kommune gnr 18/bnr 521 på Kaldslett i Tromsdalen - reguleringsplan for Solstrandvegen boliger og barnehage 2012/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Mauken/Tromsdalen rbd. v/tore-anders Oskal Jan Gunnar Brattli TR/JGB Side: 8 av 22

9 Oversendelse pr. post: gyldig årsmøte Helligskogen rbd - distriktsstyret / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TO Anna Lisa Båhl Bardu kommune - reguleringsplan for Strømsør hytteområde Bardu kommune - reguleringsplan for Strømsør hytteområde 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Hjerttind rbd v/helge Oskal Jan Gunnar Brattli TR/JGB Melding om oppstart av detaljregulering for Storhauggruva massetak på gnr. 26 bnr. 1, Målselv kommune Målselv kommune gnr 26/bnr 1 - reguleringsplan for Storhauggruva massetak 2012/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TR/JGB Kjersti Jenssen Arkitektkontor Varsel om oppstart av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel med planprogram Tranøy kommune - kommuneplanens samfunnsdel / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TR/JGB Tranøy kommune Side: 9 av 22

10 Gnr 19 bnr 30 - høringsbrev i forbindelse med mottatt søknad om veranda Kvæfjord kommune gnr 19/bnr 30 på Våtvoll - søknad om dispensasjon for utvidelse av eksisterende veranda 2012/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Kvæfjord kommune Protokoll fra møte i rovviltnemnda 11. april 2012 Rovviltnemda region 8 - Troms og Finnmark / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Fylkesmannen i Troms/Miljøvernavdelingen Vedrørende reindriftsmelding XW11 Johan Båhl - melding om reindrift for driftsåret 2011/ / /2012 Tilg.kode Hjemmel: Offl. 13, 1.ledd Opplysninger underlagt taushetsplikt 711 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Johan Båhl Distriktsårsmøte Helligskogen rbd - distriktsstyret / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TO Helligskogen rbd v/anna Lisa Båhl Side: 10 av 22

11 Varsel om møte og seminar den 4. og 5. juni 2012 Områdestyret for Troms innkallinger, møtevirksomhet 2012/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Se adresseliste Gnr 40 bnr 20 - høringsbrev vedr søknad om tilbygg til hytte Kvæfjord kommune gnr 40/bnr 20 på Hunstadsætran - søknad om dispensasjon for bygging av mindre tilbygg til eksisterende hytte 2012/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Kvæfjord kommune E-postforsendelse av brev: Varsel om møte og seminar den 4. og 5. juni 2012 Områdestyret for Troms innkallinger, møtevirksomhet 2012/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Arild P. nga Mottaker Mottaker Mottaker 'Randi Anthonsen Skum' Martin Ness Margit Eli Anti-Oskal Side: 11 av 22

12 Vedr saksbehandling - veier for landbruksformål - traktorvei på Løvdal - Gratangen kommune, Troms - svar på anmodning om vurdering av saken og revisjon av regelverk Gratangen kommune gnr 31 - søknad om bygging av "Løvdal" skogsveg 2008/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Landbruksdepartementet Melding om oppstart av detaljregulering for næringsareal på gnr. 43 bnr. 24, Camp Tamok, Balsfjord kommune Balsfjord kommune gnr 43/bnr 24 i Tamokdalen - reguleringsplan for Camp Tamok 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Kjersti Jenssen Arkitektkontor Søknad om dispensasjon i fra Pbl 1-8, og kommuneplanens arealdel til garasje/vinterlagring av båt på eiendommen gnr 41 bnr 35 i Buvika Tranøy kommune gnr 41/bnr 35 i Buvika - søknad om dispensasjon for oppføring av garasje/vinterlagring av båt 2012/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Tranøy kommune Side: 12 av 22

13 Detaljregulering for eiendommen: Rørbakk og Rognlia naustområde, gnr/bnr 79/1, 79/2, 79/7 og 79/3. Balsfjord kommune. Varsel om igangsatt planarbeide. Balsfjord kommune gnr 79/bnr 1, 2, 3 og 7 - reguleringsplan for Rørbakk og Rognlia naustområde 2012/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Friis Arkitekter Oversendelse av brev: Enligt er skrivelse 2012/644/3931/2012/AJB/ den Saarivuoma sameby - melding om svensk reindrift i Norge 2012 (Lenvikhalvøya) 2012/ /2012 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Fylkesmannen i Troms v/pedersen Bård Magne' Svar til deres brev "Enligt er skrivelse 2012/644/3931/2012/AJB/ den " Saarivuoma sameby - melding om svensk reindrift i Norge 2012 (Lenvikhalvøya) 2012/ /2012 Tilg.kode Hjemmel: Offl. 13, 1.ledd Opplysninger underlagt taushetsplikt Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker ***** Side: 13 av 22

14 Oversendelse pr. e-post: gyldig årsmøte Helligskogen rbd - distriktsstyret / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TO Anna Lisa Båhl Vedrørende distriktets fondskonto, årsmøte, valg og budsjett m.m. Helligskogen rbd - distriktsstyret / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Siida-andeler i Helligskogen rbd Vedr. utnevninger til Områdestyret for Troms Områdestyret for Troms / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Troms fylkeskommune Vedr. byggemelding for oppført driftsbygning ved Vasskarelva ved Altevatn i Bardu kommune Olof Johannes Nutti/Saarivuoma sameby - byggemelding for oppført driftsbygning ved Vasskarelva ved Altevatn i Bardu kommune 2010/ /2012 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Olof Johannes Nutti Side: 14 av 22

15 Vedr. byggemelding for oppført driftsbygning ved Vasskarelva ved Altevatn i Bardu kommune Nils Petter Labba/Saarivuoma sameby - byggemelding for oppført driftsbygning ved Vasskarelva ved Altevatn i Bardu kommune 2010/ /2012 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Nils Petter Labba Erstatning for tap av tamrein Diverse forespørsler / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Knif Trygghet Forsikring AS Beathe Bergquist TR/BB Vedr. søknad om dispensasjon for oppført driftsbygning ved snuplassen ved Altevatn i Bardu kommune Per Ola Blind/Saarivuoma sameby - søknad om dispensasjon for oppført driftsbygning ved snuplassen ved Altevatn i Bardu kommune 2007/ /2012 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Per Ola Blind Side: 15 av 22

16 Vedr. søknad om dispensasjon for oppført stabbur og driftshyttemateriell ved snuplassen ved Altevatn i Bardu kommune Per Anders Nutti/Saarivuoma sameby - søknad om dispensasjon for oppført stabbur og driftshyttemateriell ved snuplassen ved Altevatn i Bardu kommune 2010/ /2012 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Per Anders Nutti Vedr. byggemelding for oppført driftsbygning ved snuplassen ved Altevatn i Bardu kommune Gustav Marainen/Saarivuoma sameby - byggemelding for oppført driftsbygning ved snuplassen ved Altevatn i Bardu kommune 2010/ /2012 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Gustav Marainen Vedr. søknad om dispensasjon for oppført driftsbygning ved Leirtaket ved Altevatn i Bardu kommune Henrik Johannes Blind/Saarivuoma sameby - søknad om dispensasjon for oppført driftsbygning ved Leirtaket ved Altevatn i Bardu kommune 2011/ /2012 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Henrik Johannes Blind Side: 16 av 22

17 Befaringsrapport Mannancearru Reinbeiting på Altevatn/Mannancearru - vinteren 2011/2012 X 2012/ /2012 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Jan Gunnar Brattli TR/JGB Vedr. søknad om dispensasjon for oppført driftsbygning ved Leirtaket ved Altevatn i Bardu kommune Nils Torbjørn Nutti/Saarivuoma sameby - søknad om dispensasjon for oppført driftsbygning ved Leirtaket ved Altevatn i Bardu kommune 2010/ /2012 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Nils Torbjørn Nutti Vedr. søknad om godkjenning av gjeterhytte ved Altevatn i Bardu kommune John Thomas Påve/Saarivuoma sameby - søknad om godkjenning av gjeterhytte ved Altevatn i Bardu kommune 2011/ /2012 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker John Thomas Påve Varsel om oppstart regulering - Stormoen 28/7 Narvik kommune gnr 28/bnr 7 på Nygårdsfjellet - reguleringsplan for gården Stormoen 2004/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TR/JGB Tinja AS Side: 17 av 22

18 Vedr. søknad om godkjenning av gjeterhytte ved Bassevárri/Áltesjávri i Bardu kommune Niklas Labba/Saarivuoma sameby - søknad om godkjenning av gjeterhytte ved Bassevárri/Áltesjávri i Bardu kommune 2008/ /2012 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Niklas Labba Vedr. søknad om tillatelse til oppføring av gjeterhytte på Messeltmoen i Målselv kommune Elli Maria Nutti/Saarivuoma sameby - søknad om tillatelse til oppføring av gjeterhytte på Messeltmoen i Målselv kommune 2009/ /2012 ALTA/JYK Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Elli Maria Nutti Vedr. søknad om tillatelse til oppføring av gjeterhytte ved Messeltmoen Britt Marie Päiviö Labba/Saarivuoma sameby - søknad om tillatelse til oppføring av gjeterhytte ved Messeltmoen 2009/ /2012 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Britt Marie Päiviö Labba Vedr. søknad om godkjenning av gjeterhytte på Messeltmoen i Målselv kommune Per Ola Blind/Saarivuoma sameby - søknad om godkjenning av gjeterhytte på Messeltmoen i Målselv kommune 2009/ /2012 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Per Ola Blind Side: 18 av 22

19 Vedr. søknad om godkjenning av gjeterhytte på Messeltmoen i Målselv kommune Henrik Johannes Blind/Saarivuoma sameby - søknad om godkjenning av gjeterhytte på Messeltmoen i Målselv kommune 2009/ /2012 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Henrik Johannes Blind Vedr. søknad om tillatelse til oppføring av gjeterhytte ved Messeltmoen i Målselv kommune Monica L. Blind/Saarivuoma Sameby - søknad om tillatelse til oppføring av gjeterhytte ved Messeltmoen i Målselv kommune 2007/ /2012 ALTA/JYK Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Monica L. Blind Vedr. søknad om godkjenning av gjeterhytte på Messeltmoen i Målselv kommune Niklas Labba/Saarivuoma sameby - søknad om godkjenning av gjeterhytte på Messeltmoen i Målselv kommune 2008/ /2012 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Niklas Labba Side: 19 av 22

20 Vedr. søknad om godkjenning av gjeterhytte ved Messeltmoen Lars Tomas Labba/Saarivuoma sameby - søknad om godkjenning av gjeterhytte på Messeltmoen i Målselv kommune 2011/ /2012 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Lars Tomas Labba Vedr. søknad om godkjenning av gjeterhytte ved Messeltmoen i Målselv kommune - avslutning av saksbehandling Per T: son Labba/Saarivuoma sameby - søknad om godkjenning av gjeterhytte på Messeltmoen i Målselv kommune 2011/ /2012 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Per T: son Labba Oversendelse av sak til reindriftsdirektørens behandling: Elli Maria Nutti/Saarivuoma sameby - søknad om tillatelse til oppføring av gjeterhytte på Messeltmoen i Målselv kommune Elli Maria Nutti/Saarivuoma sameby - søknad om tillatelse til oppføring av gjeterhytte på Messeltmoen i Målselv kommune N 2009/ /2012 ALTA/JYK Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Per Johnny Sara ALTA/PJS Side: 20 av 22

21 Balsfjord kommune gnr 43/bnr 24 i Tamokdalen - reguleringsplan for Camp Tamok Balsfjord kommune gnr 43/bnr 24 i Tamokdalen - reguleringsplan for Camp Tamok 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Könkäma sameby v/per Olof Nutti Jens Olaf Øverli Nilsen Mauken Reinbeitedistrikt Diverse forespørsler / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TR/BB K-Regnskap AS v/knut-var Bergheim Tranøy kommune - kommuneplanens samfunnsdel Tranøy kommune - kommuneplanens samfunnsdel / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Sør-Senja rbd. v/anne-berit Påve Kristiansen Jan Gunnar Brattli TR/JGB Side: 21 av 22

22 Oversendelse av sak til reindriftsdirektørens behandling: Monica L. Blind/Saarivuoma Sameby - søknad om tillatelse til oppføring av gjeterhytte ved Messeltmoen i Målselv kommune Monica L. Blind/Saarivuoma Sameby - søknad om tillatelse til oppføring av gjeterhytte ved Messeltmoen i Målselv kommune N 2007/ /2012 ALTA/JYK Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Per Johnny Sara ALTA/PJS Side: 22 av 22

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Inger Marit Eira-Åhren Nestleder (møtte på behandling av ST 31/11)

Inger Marit Eira-Åhren Nestleder (møtte på behandling av ST 31/11) MØTEBOK MØTEINFORMASJON Møtested: Snåsa Dato: 14.12.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Hans Martin Storø Leder Inge Staldvik Medlem Albert Jåma Medlem Inger Marit Eira-Åhren Nestleder

Detaljer

Journaldato: 01.03.2015-15.03.2015, Dokumentkategori: @, Dokumentdato: 12.12.2014-15.03.2015, Status: F,J,S, Dokumenttype: I,U. Dok.dato: 02.03.

Journaldato: 01.03.2015-15.03.2015, Dokumentkategori: @, Dokumentdato: 12.12.2014-15.03.2015, Status: F,J,S, Dokumenttype: I,U. Dok.dato: 02.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.03.2015-15.03.2015, Dokumentkategori: @, Dokumentdato: 12.12.2014-15.03.2015, Status: F,J,S, Dokumenttype:, 18.03.2015 Tilbakemelding på forslag til plassering

Detaljer

Journaldato: 13.10.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2009. Klassering: A10 LYADM/EMH

Journaldato: 13.10.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2009. Klassering: A10 LYADM/EMH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.10.2009 Rapport kontantstøtteordningen pr. oktober 2009 Rapportering kontantstøtteordningen 2009 2009/361-10

Detaljer

Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: ***** PSK/SEAL. Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: FAG/ODBR1276. Dok.dato: 25.03.2013.

Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: ***** PSK/SEAL. Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: FAG/ODBR1276. Dok.dato: 25.03.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2013-2.4.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.04.2013 Fast tilsetjing - Arbeidsforhold 2013/1298-5 9158/2013 25.03.2013 HR-ERS/LASA1268 Offl. 23 første

Detaljer

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM: VERNEPLAN FOR SKOG PÅ STATSKOG SF SIN GRUNN I TROMS 2014

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM: VERNEPLAN FOR SKOG PÅ STATSKOG SF SIN GRUNN I TROMS 2014 MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM: VERNEPLAN FOR SKOG PÅ STATSKOG SF SIN GRUNN I TROMS 2014 Januar 2014 1. INNHOLD 1. INNHOLD... 2 2. Forslag... 3 3. Hjemmelsgrunnlag...

Detaljer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 10 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 28.11.2011 Tid: 08:30 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 21.05.07 21.05.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 21.05.07 21.05.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00679-002 U Datert: 16.05.07 Arkiv: PM 522 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Eva Hanne Midttun Sak: SØKNAD OM FASTSETTELSE AV LØNNSANSIENNITET Dok: SØKNAD OM FASTSETTING AV LØNNSANSIENNITET Lnr.: 003728/07

Detaljer

Journaldato: 28.11.2014, Journalenhet: SEN, JPRS, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 27.11.

Journaldato: 28.11.2014, Journalenhet: SEN, JPRS, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 27.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN, JRS, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 02.12.2014 nnhold: Oversendelse av journalkopier - ***** *****

Detaljer

Molde kommune - framtidig mulighet for oppføring av naust gbnr 37/38 - Elgsås - dispensasjon frå kommuneplan

Molde kommune - framtidig mulighet for oppføring av naust gbnr 37/38 - Elgsås - dispensasjon frå kommuneplan Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.6.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 19.06.2014 Molde kommune - framtidig mulighet for oppføring av naust gbnr 37/38

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.10.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.10.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.10.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013.

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. Møtet starter ca. kl. 17.00 etter befaringen Møtet

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 21-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 09:00 11:40 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 09.12.2008 148/08 IOI Utvalg for samfunn 16.03.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 09.12.2008 148/08 IOI Utvalg for samfunn 16.03. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Ivar Ole Iversen Saksfremlegg Arkivsaksnr: 08/220 Arkiv: 11/76 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 09.12.2008 148/08

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/1821-2 14.01.2013 Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Vest- Agder av 28.06.2012.

Detaljer

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01077-34 U Dok.dato: Jour.dato: Samkom skole -

Detaljer

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Arkivsaksnr.: 07/1772-32 Arkivnr.: GNR 28/30 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo 28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

Detaljer

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02.

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 08.03.2010 Personalmappe: Personalmappe: tilsetting 2005/741-1 3133/2005 04.04.2005 PERS/THY P off.l. 25 vs./mottaker:

Detaljer

Periode: 11052009-11052009

Periode: 11052009-11052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 13052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00792-32 I Dok.dato: 07052009 Jour.dato: pal.endal@posten.no

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00043-24 Gnr 43 bnr 39 i Frogn Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Braastad eiendom

Detaljer

Tileggssaksliste. Møteinnkalling. Formannskapet 17.03.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00

Tileggssaksliste. Møteinnkalling. Formannskapet 17.03.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00 Møteinnkalling Formannskapet 17.03.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Journaldato: 18.01.2012-18.01.2012, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.01.2012. Dok.dato: 17.01.

Journaldato: 18.01.2012-18.01.2012, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.01.2012. Dok.dato: 17.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A nnhold: LÅNEKASSEBEKREFTELSE PERSONALMAPPE - JOHN LYNGSTAD 2010/5134-5 2118/2012 John

Detaljer

Offentlig journal. Søknad på stilling. Medarbeidar ved Åseral Servicekontor, 80% vikariat til 30.06.2012 (Søknadsfrist: 19.06.

Offentlig journal. Søknad på stilling. Medarbeidar ved Åseral Servicekontor, 80% vikariat til 30.06.2012 (Søknadsfrist: 19.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.6.2011, Dokumenttype:,U, Status: J, 09.06.2011 nnhold: 2011/388-3 3724/2011 Off.l. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: vsender

Detaljer

Journaldato: 11.01.2010-11.01.2010, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 11.01.2010-11.01.2010, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A ttalelse til søknad om støtte fra Sametinget til ombygging og modernisering av driftsbygning

Detaljer

Reguleringsplan for gnr. 189 bnr. 52 m/flere Sætra Gjøsund Giske kommune

Reguleringsplan for gnr. 189 bnr. 52 m/flere Sætra Gjøsund Giske kommune Reguleringsplan for gnr. 189 bnr. 52 m/flere Sætra Gjøsund Giske kommune REGULERINGSPLAN FOR GNR. 189 BNR. 52 SÆTRA GJØSUND GISKE KOMMUNE REGULERINGSENDRING - OMRÅDEREGULERING Vedteken av Giske kommunestyre

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE FORSLAG TIL OMRÁDEREGULERING FOR KISTRAND. Vedlegg: Reguleringsplankar med bestemmelser. Planbeskrivelse. ROS-analyse.

FAUSKE KOMMUNE FORSLAG TIL OMRÁDEREGULERING FOR KISTRAND. Vedlegg: Reguleringsplankar med bestemmelser. Planbeskrivelse. ROS-analyse. -------- SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/1961 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 07/3167 I Saksbehandler: Jan Erik Johansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Sak nr.: 003/12 I PLAN- OG

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 08.06.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 08.06.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 08.06.2015 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 15.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes

Detaljer

Fylkesmannen i Troms gir skadefellingstillatelse på jerv i Sør- Troms og nordre Nordland

Fylkesmannen i Troms gir skadefellingstillatelse på jerv i Sør- Troms og nordre Nordland Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Andreas Vikan Røsæg 77642117 04.02.2014 2014/752-1 434.21 Deres dato Deres ref. Gratangen Kommune Årstein 9470 GRATANGEN Fylkesmannen i Troms gir skadefellingstillatelse

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer