Bilaget er utgitt av Norske Fag- og Friskolers Landsforbund og Kristne Friskolers Forbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bilaget er utgitt av Norske Fag- og Friskolers Landsforbund og Kristne Friskolers Forbund"

Transkript

1 Bilaget er utgitt av Norske Fag- og Friskolers Landsforbund og Kristne Friskolers Forbund NORSKE KREATIVT MANGFOLD VED PRIVATSKOLER Fargerike fristelser fra friskolene Kristne skoler for kristne verdier Fagskoler i fleng for fete drømmer Kristin Størmer Steira tilbake på Toppidrettsgymnaset: - Trening og skole i skjønn forening. - Skigleden startet i pulken. - Småsøstrene følger etter i skisporet. Les mer på side 6 Fra Bårdar til «Drømmerollen» Musikkteaterlinja ved Bårdar Akademiet ble et lykkelig skolevalg for Heidi Ruud Ellingsen, her som Cathy i «Singin in the rain». Nå står «Les Misérables» på plakaten. Les mer på side 9 Toppen av lykke? En god opplevelse å ta med seg videre for Rebecca Cox fra Møre Ungdomsskule. Neida, hun kaster seg ikke ned i Geirangerfjorden etter at bildet ble tatt, det bare virker sånn. Les mer på side 19 Går på veggen Kunstfagstudentene i jugendbyen Ålesund går bokstavelig talt på veggen der de boltrer seg i tradisjonsrike freskomalerier. På Strykejernet i Oslo bedrives det andre kunster. Les mer på side 17 og side 21 Fersk verdensmester Helene Olafsen forteller om skoletiden ved Wang Toppidrett. Les mer på side 23 Dette bilaget distribueres med Aftenposten, februar 2009.

2 2 Et annonsebilag fra Norske Fag- og Friskolers Landsforbund og Kristne Friskolers Forbund LEDER: Valgmuligheter forutsetter mangfold I lovgivningen satte politikerflertallet i 2007 navnet privatskoler på de skolene dette bilaget fokuserer særlig på. Kanskje var det for å stemple skolene med et eksklusivt preg? Selv kaller vi skolene vi representerer, for friskoler. Våre skoler er åpne for alle, og det er begrensede skolepenger sammenliknet med privatskolene i for eksempel England. Friskolene vil være et annerledes skoletilbud og en valgmulighet for alle. Hvilke er så disse skolene? Jo, de er rundt 85 videregående skoler og 150 grunnskoler spredt over landet. De er ikke drevet av fylker eller kommuner, men av andre for eksempel frivillige organisasjoner. Skolene er i en eller annen form alternative. De har andre begrunnelser for sin drift enn de offentlige skolene. Noen er tuftet på idé- eller livssynsmessig grunnlag. Andre er bærere av kulturelle eller yrkesmessige verdier. Alle skolene er godkjent av staten, med de krav som følger av det. Elevene har rettigheter og får muligheter som alle elever i Norge til å fortsette til videregående skoler eller til høgskolesystemet. Skolene er likevel annerledes. De kan ha samme fagplaner, men andre kvalitetsmål. De kan være kristne skoler, Steinerskoler, Montessoriskoler eller de kan være skoler for toppidrett eller med internasjonal overbygning. Dette bilaget handler om nettopp disse skolene. Gjennom omtaler og henvisninger gir bilaget et overblikk, for at du som elev eller forelder kan gjøre skolevalg ut fra mulighetene som gis, ikke bare fordi det er en offentlig skole nært der du bor eller fordi fylket har gitt deg en mulighet. Elever og foreldre kan fritt velge en av våre grunnskoler eller videregående skoler ut fra den rett samfunnet har sikret elever. Vi to som skriver dette, er skolefolk som representerer henholdsvis Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) og Kristne Friskolers Forbund (KFF). Våre forbund representerer forskjellige skoler, men vi står sammen om menneskerettene vårt samfunn gir til å opprette og velge andre skoler enn de offentlige, og også til å opprette skoler fundert på en annen pedagogisk, filosofisk eller religiøs overbevisning. Barn, unge og foreldre har rettigheter på området, og våre forbund bidrar til å realisere disse rettighetene. Noen skoler innenfor våre forbund satser på opplæring og omskolering av voksne, og det er også fagskoler og skoler som gir yrkesrettet opplæring uten å være ordinære videregående skoler, som for eksempel kunstskoler, bibelskoler eller skoler med musikktilbud. Dette bilaget presenterer noen alternativer. Se gjennom mulighetene, og velg ut fra dem. Lykke til med dine utdanningsplaner! SKOLEPOLITIKERENS APPELL: Kunnskap er fremtiden Det blir stadig viktigere med en god utdanning. Det økte behovet for grunnleggende og spesialiserte ferdigheter i arbeids- og samfunnslivet har medført at utdanning har kommet høyere på dagsordenen og fått økt betydning. Vår fremtidige velferd avgjøres av vår evne til å omsette kunnskap og teknologi til produktiv virksomhet. Torgeir Flateby generalsekretær Kristne Friskolers Forbund (KFF) Kristne Friskolers Forbund er en interesseorganisasjon for kristne skoler, fagskoler og høgskoler består av nærmere 130 kristne friskoler fra forskjellige kristne organisasjoner og kirkesamfunn Les mer: Kristne friskoler kan være grunnskoler, norske skoler i utlandet, videregående skoler, skoler for funksjonshemmede, bibelskoler, fagskoler eller høgskoler. Flere videregående skoler er internatskoler også ET ANNONSEBILAG FRA: Ragnar Johansen styreleder Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) Norske Fag- og Friskolers Landsforbund er en fellesorganisasjon for fagskoler og friskoler er en videreføring av Norske Privatskolers Landsforbund av 1972 SVARER PÅ SPØRSMÅL OM INNHOLDET I DETTE BILAGET: Torgeir Flateby, Generalsekretær KFF Les mer: Ragnar Johansen, Styreleder NFFL De fleste rike land og regioner har i dag høye ambisjoner for sin utdannings- og forskningspolitikk. Også fattigere land kommer etter for eksempel Kina satser enormt på utdanning og forskning. Kunnskap er i økende grad en kilde til selvhjulpenhet og selvinnsikt kunnskap skaper verdier og fremgang, og gir oss en høyere levestandard og bedre livskvalitet. Høyre mener det er viktig med en god offentlig skole, men det er også viktig med supplementer. Kvaliteten på et demokrati måles i mindretallets rettigheter. Alternativer til den offentlige skolen har en egenverdi i seg selv og bør ha en selvskreven plass i et pluralistisk samfunn hvor ulike organiseringer og synspunkter skal ha et rimelig spillerom. FNs menneskerettighetserklæring sier at foreldre har rett til å bestemme hva slags undervisning deres barn skal få. Høyre mener denne retten skal være lik for alle. For oss er et godt læringsmiljø viktigere enn eierskap. Godt skolevalg! Ine Marie Eriksen Søreide stortingsrepresentant for Høyre og leder av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Flere stemmer Da friskoleloven ble endret i 2007, var det som resultat av et forlik mellom regjeringspartiene AP, SV og SP på den ene siden og KRF på den andre siden. Mye ble sagt, deriblant følgende... «De privatskolene vi har i dag, representerer stort sett religiøse og pedagogiske alternativer til den offentlige skolen. De skaper ikke markante sosiale skiller. Vi trenger disse alternativene til den offentlige skolen. Derfor vil den nye loven verne om de pedagogiske og religiøse alternativene til den offentlige skolen.» Anniken Huitfeldt (A) Fraksjonsleder for regjeringspartiene under behandlingen av den nye privatskoleloven. Nå barne- og likestillingsminister «For KrF er det foreldreretten som er grunnlaget for vår støtte til opprettelse av friskoler. Etter min mening handler foreldreretten om at foreldre som ønsker en annen oppdragelse av sine barn enn den man får i offentlig skole, skal få lov til å velge det. På den måten har friskoleloven som et av sine viktigste mål å ivareta minoriteters rettigheter.» Dagrun Eriksen (KrF) Nestleder i KrF og 2. nestleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen FOTOKREDITTER: [Side 1] Geir Olsen, Oslo Nye Teater, Møre Ungdomsskule, Leon Roald, Monika Olafsen [Side 2] Høyre, Privat, Stortingsarkivet [Side 4] Lars Erik Nyborg, PRIO [Side 5] Lars Erik Nyborg, KG [Side 6-7] Geir Olsen [Side 8] Kunstskolen i Rogaland, privat [Side 9] Cornelius Poppe/Scanpix [Side 11] Tomb videregående skole [Side 13] Atle Hoftun [Side 14] Ole Walter Jacobsen [Side 15] Astri Vannebo [Side 16] Akademiet, Astri Vannebo [Side 17] Leon Roald, Astri Vannebo [Side 19] Møre Ungdomsskule, Astri Vannebo [Side 20] Treider Private Gymnas [Side 21] Ingrid Styrkestad [Side 22] Astri Vannebo [Side 23] Monika Olafsen, Jonte Grundelius [Side 24] Scanpix Prosjektleder: Selgere: -makes you visible André Andersen tlf Rolf Klausen, Ikra Raja Vålerveien Moss Vil du ha mer informasjon om bilag fra Markedsmedia, kontakt prosjektleder André Andersen. Tekst: Grafisk form: Forsidefoto: Repro/Trykk: Astri Vannebo Magnus Pedersen Geir Olsen JMS

3 Et annonsebilag fra Norske Fag- og Friskolers Landsforbund og Kristne Friskolers Forbund 3 AKADEMIET VIDEREGÅENDE SKOLE Velkommen til informasjonsmøte 12. februar! Interessen for å bli kjent med Akademiet vgs, vår arbeidsform og vår skole er svært stor. Vi vil at også du skal få vite hvorfor elever og foreldre velger oss. Det vil bli holdt informasjonsmøter på skolene våre torsdag 12. februar fra kl Du finner oss i Oslo, Bergen, Drammen, Sandnes, Ålesund og Molde. Påmelding er ikke nødvendig. Se FOR DEG SOM VIL LITT MER AKADEMIET VGS: moderne og lyse lokaler

4 4 Et annonsebilag fra Norske Fag- og Friskolers Landsforbund og Kristne Friskolers Forbund REKTOR TJOSTOLV BERGET: Ja, nå utvider vi! Fra 2010 utvider vi med én klasse på alle trinn, bekrefter KG-rektoren. Bare noen steinkast unna får skolen over to tusen nye kvadratmetre å utfolde seg på. FILOSOF OG KG-VETERAN HENRIK SYSE: Åpner for de store spørsmål At KG er en kristen skole, betyr ikke at den er noen livssynsgetto, men heller at den åpner for at de store spørsmålene om livet kan tas på alvor, sier Henrik Syse. Rektor Tjostolv Berget har vært ved KG Kristelig Gymnasium nesten hele sitt yrkesaktive liv, først som lærer, siden som inspektør. Nå har han vært rektor i seksten år, gjennom skolereformene fra 1994 og 1997, og nå sist kunnskapsløftet. Den kristne profilen står stadig fast. Men elevene har nok sluppet mer fri nå i vår tid. De er engasjerte, ansvarsbevisste og våkne og har en utrolig kreativitet, sier han. Ingen problemelever? Til oss kommer elevene med sin livserfaring. Vår oppgave blir å gi den enkelte den oppfølgingen som er mulig. Vi ønsker å ta vår del av oppgaven. Skolen har gode resultater? Eksamensresultatene viser at vi ligger jevnt godt an, eller til dels også veldig godt an. Hvordan farger den kristne undertonen elevenes skolehverdag? Det er i møtet med menneskene, med ungdommene, at KG-læreren viser sitt engasjement i det skolen står for. Ungdom er søkende etter livet, etter mening. Her tar lærerne dem på alvor, og reflekterer gjerne sammen med dem. Dere har stadig andakt hver dag? Andakten er selve pulsslaget i skoledagen. Hver dag klokka kobles høyttalerne på. Først informasjon, deretter dagens andakt, som gjerne holdes av en lærer, men også elevene inviteres til å bidra, da i samarbeid med skolepresten, forteller han, og oppsummerer så gjerne hva han ønsker å gi elevene sine: et godt og sentralt skoletilbud med faglig godt innhold. Det er viktig for oss at elevene får være i et trygt og imøtekommende miljø. Alle trenger det i en utviklingsfase. Jeg opplever at elevene våre er flotte og kreative. Når vi går sammen med dem, kan mye skje mer enn en kan ane på forhånd. Les mer: Filosofen er utdannet i Oslo og Boston og jobber i dag som seniorforsker på PRIO, Institutt for fredsforskning i Oslo. Dertil er han tidligere KG-elev og nå selv KGforelder. Det er ikke minst verdigrunnlaget til KG som gjør den så spesiell, og som betyr at lærerne opplever at de har en spesiell grunn til å være der. Det skaper idealisme, tro og en forpliktelse overfor skolen og elevene. I vår tid er det så mye trivielt som lett tar mye plass i livene våre. KG løfter fram de viktige tingene for ungdommen, sier Henrik Syse, som har mange gode minner fra sin egen tid som KG-elev. Gode venner og gode lærere. Masse herlige typer. Jeg husker at jeg ble lagt merke til. At det var mye varme mellom elever og lærere. I dag er han selv KG-forelder. Eldstejenta er allerede på plass, den neste sier hun vil følge etter. At ungdomstrinnet og videregående går sammen, synes han er en fin kombinasjon. Det bidrar til å løfte ungdomsskolen, og det skaper en læringskultur der videregående påvirker elevene på ungdomsskolen. Hvert år inviteres Henrik Syse tilbake til KG for å forelese for avgangselevene. Og da er budskapet At hvem og hva du er, betyr noe. At det ikke er likegyldig hvilke valg du tar. De etiske valgene du tar, har konsekvenser. KG gir en god grunnmur, men nå skal du ut i den store verden. Da betyr det noe hva du står for, sier han. Ikke minst i en tid der mange opplever stort press, mens andre føler seg ensomme og isolerte, er det godt å bli minnet om at vi alle betyr noe og at valgene våre er viktige. Som å bære med seg det sosiale aspektet, det at en også har ansvar for andre. Les mer: Lutherske Grunnskular i Vest På tide å bryte opp? I ei kjend forteljing i Bibelen står det om ein mann som fann ein skatt i ein åker. Han vart glad og gjekk bort og selde alt han eigde. Så kjøpte han åkeren. Ein av våre tidlegare avgangselevar kjende på noko av den same gleda då ho skulle takke for seg: Takk for to ubeskrivelege år. Eg ville ikkje valt dei bort for alt i verda. Også mange foreldre står opp og reklamerer for friskulen sin. Dei fortel om godt samarbeid og tilpassa opplæring som fungerer. Friskular treng lærarar med visjon og engasjement. Det er eit privilegium å kunne formidle verdiar, sanningar og kunnskapar som er i samsvar med eiga tru og overtyding. På høg tid å lette anker? OSLO: Ryenberget skole - RE i Vestfold: Bjerkely skole - TØNSBERG: Granly skole SANDEFJORD: Moe skole - SKIEN: Skauen kristelige skole EIGERSUND: Dalane kristne skole - SANDNES: Sandnes Lutherske Grunnskole Et kristent grunnskoletilbud Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) har kristne lærere som ønsker å gi barna trygghet og tro på Jesus se den enkelte elev utvikle elevenes evner og anlegg fremme gode allmennkunnskaper gi elevene hjelp til å leve livet til Guds ære hjelpe elevene til å ha respekt for hverandre og tro på seg selv veilede elevene til å ta ansvar for sine liv og for skaperverket ha tett kontakt med hjemmene DELK har drevet grunnskoler i over 100 år og har nå 7 friskoler i Sør-Norge. Vil du vite mer? Ring telefon eller gå inn på Omsorg. Læring. Trivsel. Bønn. Trygghet. Begeistring. Ansvar. Samarbeid. Helhet. Utvikling. Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

5 Et annonsebilag fra Norske Fag- og Friskolers Landsforbund og Kristne Friskolers Forbund 5 KG-elevene digger skolen sin: Kristelig Gymnasium HER ER DET GODT Å VÆRE! Her blir vi venner for livet Her lærer vi å ha respekt for andres tro, uansett hvilken retning den tar! Det er det som er så fint med KG, sier denne gjengen, oppriktig glad i skolen sin og i hverandre. Her blir vi venner for livet! Selv om både Maria og Benjamin er KGere i tredje generasjon, var de begge litt i tvil om de kanskje burde velge noe helt annet. I dag er de glade for at det ble KG, og synes de har fått masse igjen for det, både sosialt og resultatmessig. I Martes familie, derimot, hadde ingen satt sine ben på KG før Marte dro på åpen dag for tiendeklassinger. Her følte hun seg umiddelbart velkommen, søkte, kom inn og har trivdes kjempegodt fra dag én. Forresten er det ikke bare kristne som går her, skyter elevrådsleder Maria inn. Her er det også muslimer og hinduer. Til og med ateister. Og det er noe av hva hun synes er så fint med KG. At det er plass for alle. Her lærer vi å ha respekt for tro, uansett hvilken vei en måtte velge. Kule lærere Skolen har både ungdomstrinn og videregående. Pågangen er til dels høy, og flere av våre unge venner måtte stå på venteliste. Opptaket til ungdomsskolen går på loddtrekning, mens opptaket til videregående bygger dels på karakterer, KLATRESAMFUNN? PÅ SCENEN: ELEVAKSJON: dels på en fortrinnsrett for ungdomsskoleelevene. Opptakene bygger i alle fall ikke på hva enkelte tror, mener Petter. Alle har hørt de merkverdigste spørsmål om KG: Kan en gå her selv om foreldrene er skilt? Kan en betale for å få bedre karakterer? Er det sant at dere bare ber hele tiden? Er ikke KG bare for de superglupe? For dem fra beste vestkant? De ler mens de utveksler historier. Det med respekt for hverandre går forresten ikke bare på hva en tror på, men også på alt mulig annet. Jeg har for eksempel alltid sunget mye, og der jeg gikk før, ble jeg litt ertet for det. Her er det ikke noe sånn, sier Benjamin, som mange sikkert hørte synge på Grosvold før jul, og som med sin lille historie eksemplifiserer noe hele gjengen stadig trekker fram. At på KG er det godt å være. En får lov til å være seg selv. Ikke noe press om moter eller merkeklær. Her er det plass til alle typer mennesker, og alle blir møtt med den samme respekten. Også lærerne? Til å begynne med fikk jeg helt sjokk. Vi måtte reise oss for læreren! Marte trodde først ikke sine egne øyne. Men nå synes hun det er en fin vane. KG har et sjeldent stabilt lærerkollegium. Hva synes dere om å ha så voksne lærere? I deres øyne er de kanskje til og med utgamle? Svarene kommer som perler på ei snor: Det betyr bare at de har masse erfaring og vet hva som virker. Nå er det også kommet nye lærere, så vi har en fin blanding. De viser omsorg for oss. Jeg er blitt veldig glad i lærerne mine. Mange av dem er skikkelig kule! En god tid KG har også kor og teater, turer, utflukter og en årlig elevaksjon. Den siste er de synlig stolte av. Målet var å reise én million til hjelpearbeid i Etiopia. Vi samlet inn halvannen million! Marius er yngstemann i gruppen og liker at skolen har aktiviteter hvor elevene samles på tvers av klasser og aldersgrupper. Tankegangen er at alle har noe å bidra med. Det skaper en positiv energi. Jeg vet i alle fall at jeg seinere vil tenke tilbake på KG som en god tid i livet mitt, sier Petter, som valgte å fortsette på videregående etter først å ha gått ungdomsskolen samme sted. Dere blir ikke så sammensveiset at det kan bli vanskelig å komme inn her som ny, da? Absolutt ikke, her er alle like velkomne. Og når vi utvider, får vi jo plass til enda flere. Vi lover å ta godt imot alle nye som måtte komme!

6 6 Et annonsebilag fra Norske Fag- og Friskolers Landsforbund og Kristne Friskolers Forbund KRISTIN STØRMER STEIRA TILBAKE PÅ TOPPIDRETTSGYMNASET: Trimmet treningsgleden ved Mjøsa I fjor vår var hun i tvil om hun ville fortsette. Men faren frarådet henne å ta full evaluering på den slags midt i vårsola, og før jul hadde Kristin Størmer Steira sin beste sesongåpning noensinne. Vi møtte far og datter til en prat om ski og skole. VELKOMMEN TIL LILLEHAMMER: Kristin Størmer Steira er en av de mange som har hatt glede og nytte av de fine anleggene rundt byen. Få år etter de sagnomsuste lekene var hun på plass som elev ved Norges Toppidrettsgymnas, Lillehammer. Her er hun tilbake på treningstur. Vi spoler tilbake. Kristin Størmer Steira er ferdig med ungdomsskolen hjemme i Tana. Hvor går veien videre? Hun må uansett reise hjemmefra når hun skal over i videregående. Fra høsten 1997 er hun elev ved Norges Toppidrettsgymnas, Lillehammer. Faren og skientusiasten Kjell Arne Steira blir igjen i Finnmark med resten av familien, mens eldstejenta på seksten pakker smørekoffert, ski og en bitteliten bag med gryende hjemlengsel. Men de erfarer raskt at Lillehammer er det perfekte valget, ikke bare i forhold til snø og treningsforhold, men også med tanke på renn, samlinger og avstand til flyplassen på Gardermoen. Kjell Arne Steira er ikke blitt en mindre entusiastisk ambassadør for skolen etter at han i fjor ble rektor. Men det var først mange år etter at han vinket Kristin av gårde. Ja, den nest eldste òg, for snart dro Nina etter. Det var først da yngstejenta Bente ville dra samme vei, at også foreldrene tok spranget. Lærerparet brøt opp fra Tana og slo seg ned ved Mjøsbyen. Ja, vi andre skjønte jo det at når minstejenta dro, da Kristin ler. Og er selvsagt bare lykkelig over at den familiære avstanden er blitt mindre med årene. Selv har hun nå base i Drøbak med samboer Petter, men tar svært gjerne turen tilbake til Lillehammer. For å være sammen med familien og for skiføret. Lek i løypene Det var i pulken at Kristins skieventyr begynte. Løypa hjemmefra startet med en tre kilometers oppoverbakke. Kristin lå i pulk fra hun var bitteliten baby. Siden fikk hun ut og gå når vi kom opp på flata, forteller Kjell Arne Steira. Da jentene ble store nok, hang de i snøret bak bikkja, noe han mener har gitt dem en helt utrolig balansetrening. Men først og fremst var det lek. Det var mye skilek, og det skapte et fint samhold både innenfor familien og med andre som var med. Vi stekte pølser over bålet, mens ungene bygget hoppbakke. Og så hadde vi renn. Den som greide å gå til en kasse på fjellet og legge igjen navnet sitt der, fikk pokal i premie. Det tente konkurranseinstinktet i meg. Siden deltok vi i Karusellrenn. Og det var blodig alvor. Med startnummer i fronten deltok alle som kunne krype og Skolen legger vekt på at elevene fortsetter å tilhøre skikretsene hjemmefra, og på større skirenn bor de gjerne sammen med sin gamle klubb. gå. Konkurranse tente oss til å yte. Men vi lærte oss også å tape, sier Kristin, og kan aldri huske å ha opplevd noe press hjemmefra på det å skulle bli skiløper. Hun kaller det snarere oppbacking. På egne bein Å stå på egne bein som sekstenåring gjør noe med modningsnivået. Faren har sett det med sine. De to eldste jentene måtte selv hanskes med mange ting som yngstejenta gikk fri for. På Norges Toppidrettsgymnas, Lillehammer, bor de fleste to og to det første året. Da Kristin begynte, bodde hun alene. Det var mye nytt og mange inntrykk, og jeg husker jeg var litt spent. Jeg var ikke så utpreget sosial den gangen. Og jeg var langt hjemmefra, sier hun, og husker godt at følelsene til tider kunne være noe blandet. Men vi var jo veldig mye i lag, vi skolekameratene, sier hun, og faren forteller om samholdet mellom jentene og gleder seg over at mange av dem stadig er blant Kristins næreste venner. Hun holdt også tett kontakt med treneren hjemme. Skolen legger vekt på at elevene fortsetter å tilhøre skikretsene hjemmefra, og på større skirenn bor de gjerne sammen med sin gamle klubb, som for å understreke tilhørigheten med kretsen en stammer fra. Mye ski og lite skole? Nei, det var veldig godt tilrettelagt for begge deler. Vi kunne prioritere skiløpingen på vinteren, så fikk vi heller bruke våren til å lese. Lærerne var også med på enkelte samlinger, sier hun. Trenerne lærte dem hva som måtte til for å bli en god langrennsløper. De lærte om treningsprogram, treningsmetoder og om viktigheten av hvile, restitusjon og struktur i hverdagen. Høyere utdanning Før var det mindre vanlig at toppidrettsutøvere tok høyere utdanning. Men nå er det regelen mer enn unntaket, og mange satser svært bevisst for å få det til. Så også Kristin, som med studiekompetanse og svært gode karakterer etter noe tid trakk til Handelshøyskolen BI, hvor hun leverte sin bacheloroppgave i markedsføringsledelse før jul. Når hun tenker tilbake på skoletiden ved Norges Toppidrettsgymnas, Lillehammer, trekker hun fram det gode skolemiljøet.

7 Et annonsebilag fra Norske Fag- og Friskolers Landsforbund og Kristne Friskolers Forbund 7 FAR & DATTER: Det var mye lek rundt skiturene i barndommens Tana. I dag tilhører Kristin Størmer Steira langrennseliten, mens faren, Kjell Arne Steira, er rektor ved Norges Toppidrettsgymnas, Lillehammer. Men leken har de så visst ikke lagt på hylla. SKISØSTRE: Begge har gått på samme videregående skole, og begge trekker gjerne tilbake til gamle tomter. Her er Nina og Kristin ute på tur. Vi var mange som delte skjebne, vi bodde på hybel og slet litt med hjemlengsel. Men vi holdt mye sammen. Jeg hadde faktisk mer hjemlengsel i andre klasse enn i første. Da sleit jeg litt, jeg hadde en operasjon blant annet. Faren nikker. Skjønner hva hun mener. Hvis en detter litt utenfor eller mislykkes da kan det fort bli litt tøft. Som skoleledere er det særlig viktig å se elevene i slike situasjoner. Så lenge alt går på skinner, er ikke behovet like stort. Men hvor mye skal en tilrettelegge? Hvor mye skal en styre elevene i selvstendig retning? På skolen har en et team rundt seg, som bidrar til at den enkelte får skreddersydd et opplegg. Senere skal en så plutselig drifte det selv. Det byr på utfordringer for oss som driver skole. Kan en tilrettelegge for mye? Når tilrettelegger en for lite? Vi blir svar skyldig, og kvitterer heller med å fristille skiløperen for litt uteliv. Lillehammer-himmelen er knallblå, vinteren hvit og løypene i høyden lokker på løpere. Også på Kristin Størmer Steira. NORGES TOPPIDRETTSGYMNAS, LILLEHAMMER NTG Lillehammer ble etablert i 1994 som et ledd i etterbruken av de olympiske anleggene. Skolelokalene ligger i tilknytning til hoppanleggene, med kort avstand til idrettsanleggene og med panoramautsikt over Lillehammer by. Har opplegg for hopp, håndball, ishockey, newschool, kombinert, langrenn, skyting, skiskyting og alpint. Har spesialavtaler med leger og fysiotera- peuter. Har egen skolekoordinator som følger opp elever med mange reisedager. Unge idrettsutøvere kan også ta videregående på Bærum, Geilo, Kongsvinger og Tromsø. Les mer: Inter Revisjon Romerike AS er et revisjonsselskap med 25 ansatte som holder til på Lillestrøm. Vi er tilknyttet Inter Revisjon som er en landsomfattende kjede av registrerte og statsautoriserte revisorer. Inter Revisjon på landsbasis har ca 400 ansatte og er dermed ett av landets største revisjons og rådgivningsmiljø. Inter Revisjon Romerike AS har ca 40 privatskoler fordelt over hele landet i sin kundeportefølje. Vi kjenner derfor godt til de spesielle bestemmelsene i privatskoleloven og tilhørende økonomiforskrift. Vårt ressursteam på privatskoler har også utarbeidet en kvalitetssikringsperm som dekker skolestyrets behov for dokumentasjon i forhold til økonomiforskriften. Kontakt Inter Revisjon Romerike AS v/ Registrert revisor Gunn Heggen på mail Mer informasjon om Inter Revisjon finnes på Kreativitet kan læres. Se hva våre studenter har lært: pf.norgeskreativefagskole.no Ring 800 kreativ Vil du motta vårt studiemagasin? Send kreativ, din e-postadresse til 1960

8 8 Et annonsebilag fra Norske Fag- og Friskolers Landsforbund og Kristne Friskolers Forbund Forum for kunstfaglig utdanning: Dyrk kreativiteten og få et rikere liv Vi jobber med en undertrykt ressurs, nemlig kreativitet, og skolene våre har én oppgave: Å få talenter til å blomstre! Sånn kan det lyde når rektorkollegiet i Forum for kunstfaglig utdanning drøfter kunstfagskolenes vesen. FORM & FARGE: Anders Berg (23) fra Skarnes har funnet veien til Kunstskolen i Rogaland. Den kompetansen som kunstfagskolene produserer, blir stadig viktigere for yrkeslivet. Den skapende, kreative kompetansen trengs overalt og i økende grad, til å løse problemer og til å se nye måter å gjøre ting på. Stadig flere politikere og næringslivsfolk framhever verdien av det kunstneriske og det skapende. Ikke minst i usikre tider besitter kunstnerne utrolig viktige verktøy, som det å kunne stå i en åpen prosess. Det å ikke på forhånd vite svaret. Gjennom et utdanningsløp ved en anerkjent kunstfagskole, får studentene virkelig kjenne på det å være skapende. Enhver ny oppgave begynner med en ny hvit firkant. Det er ikke som i mange andre yrker, hvor en kontinuerlig stabler ny kunnskap oppå tidligere ferdigheter, sier Thorleif Gjedebo, rektor ved Strykejernet kunstskole. Alle kunstfagskolene i «Forum for kunstfaglig utdanning» er offentlig godkjente skoler, og har som krav til sine lærere at de også er aktive billedkunstnere. Gjennom møter med levende, aktive og praktiserende billedkunstnere, får studentene førsteklasses og nær oppfølging av oppriktig interesserte likesinnete. Det diskuteres, vurderes, evalueres og støttes. Studentene er for lærerne våre nærmest for kolleger å regne, bare med mindre kunnskaper og erfaring, sier John Øivind Eggesbø, rektor ved Kunstskolen i Rogaland. Alle er skjønt enige om verdien noen år ved en kunstfagskole kan ha for unge mennesker. Et opphold ved en kunstskole har snudd mange studenter sosialt, samtidig som de har blitt skapende og kreative og har lært å forholde seg til samfunnet rundt seg. Når folk får tak i den kreative biten, får de et rikere liv, er kollegiets ubeskjedne påstand. Flinkhet er ikke noe tema. Men det å bli kjent med egne ressurser og krefter, bidrar til å bygge selvtillit. Studentene får mulighet til å prøve seg innen mange ulike uttrykk og retninger før de eventuelt søker seg videre til høyskoler hvor de spesialiserer seg mer i én retning. Da vet de at det valget de tar, stemmer Grethe Unstad om årene ved Kabelvåg Kunstskole: Som et eventyr! Leder for Forum for kunstfaglig utdanning, Grethe Unstad, er også bildekunster og rektor ved Kunstfagskolen i Bergen. Kunstnerkarrièren startet med noen unge år ved Kunstskolen i Kabelvåg. overens med egne behov. Kunstfag krever lang modning erfaringsbasert kunnskap skal vandre veien gjennom hele systemet før det finner sin form. Kunstfagskolene vil være det naturlige førstevalget for gryende kunstnere med drømmer om en senere plass ved Akademiet, og langt de fleste akademistudentene har en toårig forskole i bunnen. Kunst er et spesielt fagområde. Og krever en helt spesiell innstilling til utdanningen. Skolen må ivareta den enkelte students særpreg. En skal være skapende og kreativ og en skal forholde seg til samfunnet rundt seg. Studentene trenger individuell oppfølging, og kunstfagskolene jobber inkluderende ovenfor sine studenter. Og i motsetning til mange andre typer utdanning og høgskoler: Her gis det ingen fasitsvar! Forum for kunstfaglig utdanning (FFKU) faglig utdanning på fagskolenivå, det vil si mellom videregående og høyere nivå gogisk utvikling og kvalitetssikring av medlemsskolene innen kunstfaglig utdanning og kultursektor, og fremmer skolenes kontaktnett nasjonalt og internasjonalt Grethe Unstad viser gjennom sin karriere hvor langt en kan nå etter et år eller to ved en kunstfagskole. Selv valgte Grethe Unstad å utforske sitt unge talent ved Kunstskolen i Kabelvåg. Det var som et eventyr, sier Grethe Unstad. Tiden i Lofoten er de beste årene i mitt liv! Gjennom møtet med utøvende kunstnere som lærere, fikk jeg kontakt med mitt eget skapende potensial, samtidig som interessen for å formidle kunnskap om faget ble vekket. Dette var en annen måte å lære på! Det var naturlig for meg å gå videre mot høyere kunstutdanning. Få år senere fikk hun plass ved Vestlandets Kunstakademi, hvor hun ble uteksaminert i Siden den gang har hun presentert seg gjennom en rekke utstillinger og utsmykninger, og er innkjøpt av blant andre Nordnorsk Kunstmuseum. I år ser hun fram til en separatutstilling i København, ved Copenhart Gallery, samtidig som et større utsmykningsoppdrag står for tur ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Hun har undervist ved Kunstskolen i Bergen siden 1990 og vært rektor samme sted siden Ved siden av vervet som leder for Forum for kunstfaglig utdanning, er hun varajuryleder for Høstutstillingen. Og alt dette i kjølvannet av en ungdommelig beslutning om å teste ut sine talenter og sin skapertrang gjennom to års opphold ved en kunstfagskole. Dragning mot kunsten? Vi tar deg på alvor! Einar Granum Kunstfagskole (Oslo) Fabrikken Asker Kunstfagskole Kunstskolen i Bergen Kunstskolen i Rogaland (Stavanger) Kunstskolen på Rotvoll (Trondheim) Oslo Fotokunstskole Strykejernet Kunstskole AS (Oslo) Les mer:www.gretheunstad.com Ålesund Kunstfagskole REKTOR & KUNSTNER: Grethe Unstad jobber mye med fotobasert maleri, og bearbeider foto digitalt før hun maler opp motivene. Her foran motiver hun vil benytte ved det forestående utsmykningsoppdraget ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

9 Et annonsebilag fra Norske Fag- og Friskolers Landsforbund og Kristne Friskolers Forbund 9 HEIDI RUUD ELLINGSEN GIKK TO ÅR PÅ BÅRDAR: Et liv på scenen LES MISÉRABLES: Heidi Ruud Ellingsen har en sceneutstråling av de sjeldne. Etter to år ved Bårdar Akademiet, med studier i sang, dans og teater, har hun «vært heldig» og gått fra jobb til jobb. I disse dager i rollen som «Cossette» i «Les Misérables» på Oslo Nye Teater. Her fotografert under en prøve. Jeg husker ennå den gode følelsen under opptaksprøvene. Jeg var gjennom flere runder og samtaler. Ville jeg virkelig dette? Det ville jeg, sier Heidi Ruud Ellingsen. Fem år senere er hun aktuell med nok en hovedrolle ved Oslo Nye Teater. Ikke før er hun ferdig med å spille Singin - kjæreste med kollega Hans Marius Hoff Mittet, også han tidligere Bårdar-elev, før de jammen skal spille kjærester igjen, nå i Les Misérables, hvor Heidi har rollen som Cossette. Vi spilte også kjærester i Spelemann på taket. Så alle gode ting er tre! Nå er vi nærmest proffe scenekjærester, ler hun. For tiden veksler hun riktignok litt på scenekjærestene sine, siden Christian Ingebrigtsen også er innom. To og et halvt år er gått siden Heidi Ruud Ellingsen var «ferdig» skuespiller, etter to lærerike og intense studieår ved musikkteaterlinjen på Bårdar Akademiet i Oslo, hvor det gikk i dans, teater og sang. Alle de tre greinene var integrert i hverandre. Vi danset oss varme før vi skulle synge. Og så lærte vi om viktigheten av å ha disiplin på arbeidsplassen. Vi lærte oss å stå foran et publikum, å bli trygge på scenen. Vi ble drillet i hvordan man oppfører seg på audition i alt som har med performance å gjøre. Vi lærte håndverket, og fikk redskaper som vi kunne bruke i arbeidslivet. Mye av lærdommen er lagret. Kunnskapene sitter der, som noe jeg kan trekke fram når det trengs. Så Bårdar svarte til forventningene? Ja, absolutt og kanskje vel så det. Vi hadde noen fantastiske lærere. Og hvordan har du det nå? Det går helt strålende, takk! Et stort talent Det var gjennom seieren i NRKs realityserie Drømmerollen at Heidi Ruud Ellingsen ble kjent for et større publikum og fikk rollen som Kathy Selden på Oslo Nye Teater, hvor musikalen Singin in the rain ble en av teatrets største publikumssuksesser gjennom tidene. Teatret slapp ikke taket i den begavede Narvik-jenta, som nå har fått nok en hovedrolle å bryne seg på, som Cossette i Les Misérables. Et stort talent! Som sikkert vil bli brukt mer både hos oss og ved andre teatre fremover, sier Erik Aarsland, informasjonssjef ved Oslo Nye Teater. Men om det først var gjennom fjoråret at Heidi ble landskjent, hadde hun alt da en lang karriere bak seg som artist i hjembyen Narvik. Som seksåring startet hun med å spille fiolin og fortsatte med dans, barneballett og kor. I tenårene hadde det tatt av såpass grundig at hun ble regnet med blant «de voksne» og vurdert på linje med dem, gjennom roller i Cats, A Chorus Line, Annie og Peter Pan. Siden har det å opptre vært en naturlig del av hverdagen og av livet. Fra jobb til jobb Til tross for omfattende scenelivserfaring i hjembyen tenkte hun aldri på sang og musikk som en mulig yrkesvei. Heidi husker godt da dette med yrkesvalg første gang kom opp, på videregående: Hva ville hun bli? Vi havnet på medisin. Jeg skulle bli lege, og tok jeg de valgfagene som hørte med; matte, kjemi og fysikk. Men jeg skjønte etter hvert at dette ble helt feil, sier hun. Hun begynte å få tanker om at også kunst er et fag, og at noen faktisk har det som jobb. Og dermed søkte hun seg til musikkteaterlinjen på Bårdar Akademiet. Tidenes nervepåkjenning var å vente på avgjørelsen. Under og etter opptaksprøvene kjente hun det helt intenst, at dette bare ville hun! Jeg var overlykkelig da jeg kom inn! Hva tror du i ettertid at årene på Bårdar har betydd for karrieren din? Bårdar betød mye for profesjonaliseringen, men en har jo ingen garantier om jobb, selv om en har fine studieår bak seg, på en skole med godt rykte, faktisk den eneste vi har på akkurat dette feltet. Jeg har kunnet gå fra jobb til jobb. Jeg har vært heldig.

10 10 Et annonsebilag fra Norske Fag- og Friskolers Landsforbund og Kristne Friskolers Forbund Studietilbud: studiekompetanse eller fagkompetanse Velg profil friluftsliv, hest eller agronomi Vg2: Hest- og hovslagerfag Velg videregående på TOMB Ligger i Råde - midt mellom Moss og Fredrikstad Be om skolebrosjyre: (byggteknikk Vg2) (lette kjøretøy Vg2) <tœmb#> NATUR- en spennende skole NATURBRUK Gartner, Hund, Hest, Landbruk, Skogbruk/Villmarksliv, Studieforberedende. Kurs for voksne - Gartner og Agronom - dag og kveld SERVICE OG SAMFERDSEL Transport og logistikk Også for voksne Allmennfaglig påbygning eller Strømsv. 323A, 1081 OSLO / VIDEREGÅENDE SKOLE / INTERNATSKOLE / VESTFOLD / STOKKE / KRISTEN FRISKOLE / GODT FAGMILJØ / NÆRHET TIL EKSPRESSBUSSENE, FLY OG TOG / GODT MILJØ / OPPTAK FRA HELE LANDET / FREMTIDEN DESIGN OG HÅNDVERK; blomsterdekoratør / utstillingsdesign NATURBRUK; anleggsgartner / gartner / naturforvaltning SERVICE OG SAMFERDSEL PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Gjennestad videregående skole er en kristen friskole med internat. Vi tar opp elever fra hele landet. Miljøet ved skolen er godt og du får venner fra hele landet. Vi har 230 elever og 110 av dem bor på internatet. Skolen ligger i Stokke som er sentralt i Vestfold mellom Tønsberg og Sandefjord. Vil du bli gartner, anleggsgartner, utstillingsdesigner, blomsterdekoratør eller jobbe innen serviceyrkene - så er Gjennestad videregående skolen for deg. Gjennestad videregående skole

11 Et annonsebilag fra Norske Fag- og Friskolers Landsforbund og Kristne Friskolers Forbund 11 Guide MANGE VEIER TIL KUNNSKAP MOT & MESTRING: Klatreturer i høyden hører med til livets mange gleder på Tomb. NATURPERLEN PÅ TOMB: Alt i ett for friluftsfantomer Ja takk, begge deler. På Tomb i Østfold gjør de Ole Brumms ord til sine. Friluftsglade ungdommer får her tre opplevelsesrike skoleår hvor de kan dyrke favorittinteressene, samtidig som de tilegner seg helt regulær studiekompetanse. TOMB VIDEREGÅENDE SKOLE OG LANDBRUKSSTUDIER het tidligere Tomb Jordbruksskole drives på et kristent verdigrunnlag og eies av Normisjon Skolen, som tar imot elever fra hele landet, har utviklet et tilbud den er kjempestolt av. Det er ikke bare, bare for en ungdom å ta de store yrkesvalgene allerede ved inngangen til videregående. Det har Tomb tatt konsekvensen av, og inviterer elevene til å dyrke sunne interesser uten å måtte brenne framtidige yrkesbroer. Her kan de dyrke friluftsliv, hest eller landbruk under skolegangen og først senere studere hva de måtte lyste. Velge sykepleien, om så likhet med elevene på TIP eller bygg. Skolen rommer rundt 240 elever til sammen, hvorav drøyt halvparten bor på skoleinternat. På Tomb i Østfold bys det på husrom for både mennesker og dyr. Sistnevnte har sine egne imponerende internater. Hestene har endog egne baderom! Internatet er omkranset av en fantastisk landskapspark. Her kan en slappe av på store grønne plener, sitte under flere hundre år gamle trekroner eller gå kveldstur på parkstier og langs gamle dammer. En sann naturperle, med andre ord. Gammel herregård Tomb er historien om en gammel, stor ligger ved Krogstadfjorden i Råde kom- mune i Østfold Les mer: herregård som i 1939 ble til skole, en jordbruksskole, og nå også en videregående skole. Siden Tomb videregående skole satser på landbruksstudier, har nytt sauefjøs stått på ønskelista lenge, og i sommer kom spaden endelig i jorda. Støpinga var unnagjort før jul, og snart blir det innflyttingsfest for det flotte huset på «Sauekvea», vis à vis det flotte gårdsanlegget med moderne løsdriftfjøs, med robotmelking og en moderne stall på 1000 kvm. Vi er storfornøyde og ikke så lite stolte over å kunne tilby elevene våre nye og moderne lokaler for den praktiske delen av undervisningen på den ettårige fagskolen i husdyrhold, sier rektor Astrid Langmoen Olsen. Nyskapende i tradisjonelt håndverk Sats på en praktisk og kreativ utdanning Gullsmed og skomaker -Noe for deg? Ønsker du spennende utfordringer. Velg et yrke som varer livet ut. En håndverksutdannelse med uendelige muligheter til å ivareta Norske kultur og håndverkstradisjoner. Treskjæring et verneverdig fag - vår kulturarv! Handverksskolen i fjellbygda Dovre gir deg kunnskaper i tre: materiale, design, teknikk. Kreativt og sosialt miljø, årskurs for unge og voksne. tlf SØKNAD 1.MARS.

12 12 Guide VISSTE DU AT Et annonsebilag fra Norske Fag- og Friskolers Landsforbund og Kristne Friskolers Forbund... rundt elever går på norske privatskoler på grunnskole- og videregående nivå?... elevene betaler 15 prosent av kostnadene i privatskolesektoren i egenandel?... privatskoler i Norge ikke har lov til å tjene penger, eller avsette penger i fond? MANGE VEIER TIL KUNNSKAP FRISKOLER ELLER PRIVATSKOLER? Kjært barn har mange navn Friskoler er skoler i Norge som drives etter privatskoleloven. I 2007 ble friskoleloven av 2003 omgjort og gitt navnet privatskoleloven igjen slik den het fra Friskoler er normalt eid av private.... alle penger i et budsjettår i prinsippet skal gå til elever og drift?... statlig støtte til toppidrettsgymnasene er beregnet ut fra bare 810 elevplasser?... at elevtallet er vokst til 1380 elever, uten at tilskuddene har fulgt etter?... toppidrettstilbudene er åpne for kvalifiserte utøvere fra hele landet?... medregnet fagskolene går nærmere barn og unge på privatskoler? Det er imidlertid det offentlige som finansierer mesteparten av driften ved friskoler, noe som skiller dem fra andre typer privatskoler, der elevene må betale selv. Tilskuddet tilsvarer 85 % av tilskuddsgrunnlaget, som er beregnet ut fra kostnadene per elev i den offentlige skolen. Det gis ikke tilskudd til husleie og kapitalutgifter. Friskoleordningen av 2003 ble innført etter endringer i friskoleloven, primært 2-1, hvor det fremgår at kravet til formål i privatskoleloven 3 er fjernet. Den borgelige samarbeidsregjeringen innførte ordningen. Jens Stoltenbergs andre regjering, som overtok samme høst, har en langt mer restriktiv holdning til friskoler enn den foregående regjeringen. Begrepet «Friskoler» opphørte å eksistere etter at den nye Privatskoleloven trådte i kraft 1. juli Nå er begrepet «Privatskoler» igjen innført også for norske privatskoler som er godkjent av departementet som skoler med rett til statsstøtte. Generelt kan en si at privatskoler er svært omdiskutert i ulike politiske leire i Norge. Reguleringene (lover og forskrifter) har en tendens til å bli forandret hver gang regjeringsmakten skifter mellom de to hovedleire, sosialistisk og borgerlig. Det er derfor lite stabilitet og vanskelig å drive privatskole i Norge. Kilde: Wikipedia PLUS-SKOLEN I FREDRIKSTAD: Kulturen blomstrer i Gamlebyen Midt i en av Europas best bevarte festningsbyer, med sjarmerende trange gater og koselige små butikker og kaféer, kan en lære seg edle kunster som gullsmedfaget eller skomakerfaget. Svenneprøven kan avlegges samme sted. Organisasjonen Plus etablerte seg i Gamlebyen Fredrikstad i Ideen var å forene brukskunstnere, kunsthåndverkere og industriforetak i et tettere samarbeid, noe som i 1985 førte til etableringen av Plusskolen, som i snart tjue år har utdannet gullsmeder, skomakere og kunsthåndverkere. En god gullsmed har godt håndlag, anlegg for tegning, estetisk sans og formsans og er på toppen av det hele nøyaktig og fingerferdig. Gullsmeden møter ikke bare kunstneriske utfordringer på sin vei. Faget er også fullt av håndverksmessige finesser Også skomakere må være kreative, med sans for form og farge. Et stødig håndlag kommer godt med. Skomakere finnes overalt, også på idrettsklinikker og hos ortopeder, siden utdanningen gir dem særskilt innsikt i hva som er best for våre trofaste, men til tider plagede undersåtter. Skomakere jobber med kostyme for teater og film, de designer nye sko og ikke minst finner vi dem «på hjørnet», der de forbarmer seg over våre slitte, men så gode favorittsko. Les mer:

13 Guide MANGE VEIER TIL KUNNSKAP Et annonsebilag fra Norske Fag- og Friskolers Landsforbund og Kristne Friskolers Forbund 13 OSLO FOTOKUNSTSKOLE: Kunsten å fange øyeblikket 1 2 Et klikk på mobilen, og bildet i boks? Så lavt synker de neppe ved Oslo Fotokunstskole. Snarere tvert imot. Her starter studentene i steinalderen med analoge fototeknikker. De digitale teknikkene kommer først senere. OSLO FOTOKUNSTSKOLE 3 tilbyr 2-årig opplæring i kunstfotografi vektlegger både praktisk arbeid og teoretisk forståelse for fotografiets virkemidler er godkjent etter friskoleloven 1 DET GÅTFULLE FOLKET Ung modell i hvitt. Foto: Ida Anine Rygh 2 I ET SPEIL I EN GÅTE? Naturen som inspirasjonskilde ved Oslo Fotokunstskole. Foto: Heidi Gustavson 3 KNYTTET NEVE Bekymringsløs pike i blomstret kjole, eller? Foto: Mona Faber har offentlig støtte elevene har rett til stipend og lån fra Statens Lånekasse Vi går litt mot strømmen siden vi underviser i analoge teknikker det første året. Det gjør vi fordi vi vil at studentene skal lære seg håndverket gjennom mørkeromskopiering, forteller skolens leder, Hanne Sophie Claussen, og lar mørkeromsarbeidet omfatte både farger og svart/hvitt. Fotoforståelsen blir dypere om en lærer eksponering ut fra kunnskap framfor eksponering ut fra skjermen på et digitalkamera. Gjennom fargekopiering blir studentene også mer bevisst på farger og fargestyring. Studentene får en bred plattform for eventuell videre utdanning innen fotografi, kunst og andre beslektede medier. Studentene får oppgaver med varierte temaer, der det legges vekt på elevens utvikling av eget visuelt uttrykk, og eleven får tett individuell oppfølging fra lærerne. I tillegg til kunsthistorie, tilbyr skolen forelesninger om aktuelle temaer innen samtidsfotografi og kunstfotografi. Både etablerte og nyere aktører fra den norske kunstscenen inviteres til skolen for å holde gjesteforlesninger. Lærerstaben består av aktivt utøvende fotografer og billedkunstnere i Norge, men skolen får også jevnlig besøk av internasjonale gjestelærere. Studentene gis flere muligheter under studietiden til å stille ut arbeidene på skolens galleri sentralt på Grünerløkka. I periodene mellom studentutstillingene stilles galleriet til disposisjon for eksperimentering og utprøving av elevenes prosjekter, også tidligere studenter kan søke om å få stille ut i galleriet. I løpet av de to studieårene på Oslo Fotokunstskole, får studentene mulighet til å bli med på minst en studietur til utlandet. Tidligere turer har gått til blant annet Kenya, Kina, Cuba, USA og Russland. Les mer: KVS LYNGDAL: Å ri inn i solnedgangen STEMNINGSFULLT: Hester. Lange strender. Solnedgang. Noen bedre? Den kristne videregående skolen sør i Lyngdal ligger like ved Kvavikstranda. I kveldingen kan elevene gjøre akkurat som Lucky Luke. Ri inn i solnedgangen. Det jordnære og naturlige går aldri av moten, og KVS Lyngdal mener naturbruk er framtidas næring. Med naturbruk i bunnen kan elevene siden velge om de vil gå videre til høgskole eller universitet eller gå mer rett på sak: Ta fagutdanninger i hestefag, hovslagerfag, landbruk og husdyrhold, skogfag, anleggsgartnerfag eller gartneri og hagebruk. I Lyngdal får elevene til og med mulighet til oppstalling av egen hest, enten i tradisjonell stallbygning eller i en utedriftsstall. Skolen har en ny ridehall på 22 x 67 meter, og spennende praksisplasser på hestefaget, gjennom samarbeid med blant andre Epona Ryttersenter i Kristiansand og landets fremste travtrener, Trond Andersen. Les mer: Vi tilbyr følgende idretter: >> Fotball >> Håndball >> Ishockey >> Sprangridning >> Boksing >> Nanbudo >> Bryting >> Svømming >> Sykkel >> Friidrett >> Langrenn >> Orientering Studiespesialisering med Toppidrett Søknadsfrist: 1. mars Innenfor disse grenene tilbyr skolen et program knyttet til utholdenhetstrening Olympiatoppen er vår samarbeidspartner på kvalitet! Støttespillere: SKIEN KOMMUNE

14 14 Guide Et annonsebilag fra Norske Fag- og Friskolers Landsforbund og Kristne Friskolers Forbund MANGE VEIER TIL KUNNSKAP GRÜNDEREN AV OSLO PRIVATE GYMNASIUM: Drømte om det klassiske gymnas STORE FRI PÅ AKER BRYGGE? Elevene ved Oslo Private Gymnasium har kort vei ned til Aker Brygge, som ligger bare noen steinkast unna. Oslo Private Gymnasium eller bare «OPG» ble stiftet i 1991, nærmest som en protest mot alle reformene og eksperimentene i skolen. Et dannelsesgymnas, var hva gründeren ønsket seg. Grunnlegger Kari Endresen var skolens rektor fram til hun døde i Ved stiftelsen hadde hun nærmere tretti års fartstid i offentlig skole, med praksis fra både Vestheim og Oslo Handelsgymnasium. Hun ønsket å skape et alternativ til hva hun opplevde som negative følger av for mange reformer og for mye eksperimentering i skolen. Daglig leder Lillian Wellén og rektor Espen Rueness mener en har oppnådd mange av drømmene fra Kari Endresens tid. Skolen har i dag søkere og elever som holder et godt faglig nivå, er motivert for skolearbeidet og som gjør framgang innenfor hva de betegner som et trygt, men faglig krevende miljø. Strykprosenten er svært lav og ytterst få slutter underveis. Skolens motto er stadig kunnskap, vennlighet og trygghet. Grunnleggeren ønsket seg en liten skole, hvor alle, både lærere og elever, kan se og bli sett, og et mål var å aldri ha mer enn tre klasser på hvert trinn, og få elever i hver klasse. I dag er grensen 22, og de aller fleste studerer videre på høyskoler og universiteter, mange i utlandet. Også dagens ledelse har tro på gründerens visjon om en liten skole. De fleste har en travel hverdag, og det vil for mange unge resultere i mangel på voksenkontakt i hverdagen, noe som kan gi grobunn for mye utrygghet hos mange unge mennesker. Et lite og oversiktelig miljø med klare rammer og vennlige omgivelser, gir et trygt og godt utgangspunkt for god læring. Les mer: OSLO PRIVATE GYMNASIUM er en privat videregående skole som tilbyr allmennfaglig studieretning, basert på det klassiske linjedelte gymnaset har eksamensordning som i den offentlige skolen har i dag linjevalgene reallinje, økonomisk linje og internasjonal kommunikasjon alle linjene gir generell studiekompetanse ved alle norske og mange utenlandske universiteter Adventistsamfunnets skoler i Norge 2009 Møllebakken skole Jørgen Moesgate Bergen Ekrehagen skole Dramsveien Tromsø Engesvea skole Jean Heibergsvei Lillehammer Torderød skole Folke Bernadottesgt Moss Mokollen skole Plutosvei 16 B 3226 Sandefjord Nidelven skole Schirmersgate Trondheim Rosendal skole Fjerdingen Mjøndalen Tyrifjord skole Tyrifjordveien Røyse Vatneli skole Vatneliveien Sandnes Østmarka skole John G. Mattesonsv Oslo Kristentro Kunnskap Karakter Tyrifjord videregående skole Tyrifjordveien 3530 Røyse Sauar Friskole 3212 Akkerhaugen

15 Et annonsebilag fra Norske Fag- og Friskolers Landsforbund og Kristne Friskolers Forbund 15 ÅLESUNDS ORDFØRER BJØRN TØMMERDAL: En styrke for byen HØYT OPPE: Ålesunds ordfører Bjørn Tømmerdal hilser på i Akademiet, høyt til værs i «glasshuset», hvor det er høyt under taket i mer enn én forstand. Elevene Kathrine Bigset og Andreas Larsen er samstemte: Her er det godt å være! For Ålesund er det en styrke å kunne by på det ekstra som friskolene gir, sier høyreordføreren, og mener at de ulike skoleslagene har funnet sin form og lever bra side ved side. Nå fabler han til og med om en femte friskole, en internasjonal sådan. Som politiker tar han gjerne hyppige titt inn i glasskula, og der ser han altså at det vokser fram et behov for en internasjonal grunnskole i regionen. I randsonen rundt Ålesund, nylig kåret til Norges vakreste by, skjer det mye nyskapning, og mye internasjonalt næringsliv utfolder seg på steder som Ulstein, Hareid, Haram, Giske og Skodje. Utlendinger som trekker hitover, blir gjerne pendlere, først og fremst fordi de ikke finner passende skoletilbud til barna sine, sier ordfører Tømmerdal, og anser Gjør deg attraktiv i arbeidsmarkedet Ett-årig studium Administrasjonssekretær Markedsføring Økonomi Logistikk det som en del av jobben å kontinuerlig se skolestrukturene i lys av den generelle samfunnsutviklingen. Også historisk sett har Ålesund vært et vitalt skolesenter, med stor vekt på maritime og tekniske utdanninger, og ordføreren har ikke akkurat noe imot at regionen stadig kan markere seg positivt i den retningen. Med både steinerskole, kristen ungdomsskole, privat gymnas og kunstfagskole synes han regionen byr på et bredt supplement til det offentlige skolevesenet. Ålesund er en stor småby og en liten storby. Bjørn Tømmerdal peker og forteller der han guider oss gjennom sjarmerende gater omgitt av karakteristisk jugendarkitektur, på vår vandring mot det imponerende glasshuset som rommer Akademiet. Som én av seks skoler under samme paraply, bærer Akademiet i Moloveien med seg Kristin Clemets visjoner fra den gangen hun sloss på barrikadene, i den grad det høver seg å plassere henne på et sådant sted. Akademiet skal være den beste og mest framtidsrettede videregående skolen i Norge! Intet mindre. Trenger forutsigbarhet Det var med Bondevikregjeringens friskolelov av 2003 at de alternative skoletilbudene skjøt fart. Bjørn Tømmerdal er kritisk til den rødgrønne regjeringens innstramminger gjennom privatskoleloven av Han synes politikerne kunne ha holdt fingrene av fatet og latt friskolene få beholde i alle fall noe forutsigbarhet og planleggingsrom for virksomheten. At hvert skiftende regime skal innføre stadige endringer og begrensninger, mener han skaper problemer for kompetente skolefolk som investerer tid og krefter i å utvikle en stadig bedre skole for våre ungdommer. Friskoleloven åpnet for mangfold. Så kom privatskoleloven og strammet inn og begrenset adgangen til å drive friskoler, sier han, og poengterer samtidig den prinsipielle forskjellen på privatskoler og friskoler. Mens privatskolene driver business på egne premisser, har friskolene ikke lov til å tjene penger på samme måte. Friskolene har dessuten alle eksamensrettigheter og driver etter godkjente studieplaner og progresjoner, med et tilskudd fra det offentlige på 85 % per elev, noe som innebærer overkommelige skolepenger og såpass lave takster at disse i seg selv neppe virker særlig ekskluderende. Det koster atskillig mindre å ha en ungdom på Akademiet enn å ha førskolebarn i barnehage, sier han. Og selv om det også på hans side i politikken har vært røster som hevder vi bør gjøre som svenskene, ikke tillate skolepenger i noen form, synes han selv det er greit som det er, i alle fall i øyeblikket. At det koster noe, mener han kan være med på å trigge en Det koster atskillig mindre å ha en ungdom på Akademiet enn å ha førskolebarn i barnehage refleksjon omkring det å skifte skole. At det ikke bare er noe en gjør i en håndvending, ut fra tilfeldig misnøye eller et kanskje uheldig sammenstøt med en lærer. Hat-kjærlighetsforhold Ålesund har fire videregående skoler som drives av fylket, og Akademiet er et supplement til disse. Et hat-kjærlighetsforhold, antyder ordføreren blidt. Uansett hva lærere og ansatte i offentlige skoler måtte mene, har de fleste også høstet en noe utilsiktet, men like fullt kjærkommen gevinst: Den offentlige skoleeieren har måttet skjerpe seg, noe som legger føringer for fylkets og kommunenes håndtering og prioriteringer av skoleutviklingen. Tømmerdal framhever at kommunen har et totalansvar i henhold til opplæringsloven, og i dette bildet hører det også med femten kommunale barneskoler og en fem-seks ungdomsskoler, med Steinerskolen som et attraktivt pedagogisk alternativ på så vel barnetrinn som ungdomstrinn, og med Møre Ungdomsskule som den livssynsbaserte skolen. Vi hadde noen vidløftige tanker ei tid, som vi også lanserte med brask og bram, forteller han, nemlig at de regulære ungdomsskolene skulle få utvikle sine egne profiler, ut fra hva de var eller ønsket å være gode på. Disse tiltakene var ment å skulle resultere i friere brukervalg for ungdomsskoleelevene i Ålesund. Men jeg må nok medgi at skolene ikke var helt modne for det, sier han, og ønsker oss på tampen god tur videre på vår safari i Ålesunds frodige ansamling av friskoler, ikke minst til Kunstfagskolen, som han mener representerer det skapende og kreative miljøet i byen. Og der er han vel også ved et av kjernepunktene for sitt ønske om mangfold i skolen. Det vil alltid være noen som er på søken etter noe annet, kanskje litt på siden av det offentlige fellestilbudet. Eller et talent som trenger særlig stimulans for å slå ut i full blomst. Også disse må få et valg. Det er kanskje det aller viktigste for meg!» Bla om og les mer om Akademiet!

16 16 Et annonsebilag fra Norske Fag- og Friskolers Landsforbund og Kristne Friskolers Forbund AKADEMIET I SEKS BYER: Bærbare PC-er til alle BRUKBART MED BÆRBART: For optimal læringseffekt! Læringseffekten er størst med bærbare PC-er. Akademiet tok konsekvensen av en undersøkelse, og nå får alle elevene hver sin bærbare så lenge de er i videregående. I tillegg til et bredt tilbud av yrkesrettet fagutdanning for voksne har Akademiet nå videregående skoler i seks byer, alle under mottoet «For deg som vil litt mer». Den nevnte undersøkelsen er signert Utech Consulting, og siden Akademiet satser på moderne pedagogiske undervisningsformer, får hver eneste elev sin egen bærbare PC, som de beholder så lenge de er elever ved Akademiet videregående skole. Tilbudet gjelder alle elever i alle studieretninger. Vi må utnytte alle de muligheter og fordeler dette medfører, sier Terje Risa, daglig leder ved Akademiet VGS. Med sin lange erfaring med bruk av IKT i undervisningen mener han at både skolene og elevene gjennom dette vil ha langt større muligheter til å drive etter moderne pedagogiske metoder. Men PC-er i seg selv er ikke nok, verken bærbare eller stasjonære. PC-ene må også kobles til læresystemet vårt for å ha full utnyttelse, sier han. Daglig settes systemene på prøve av Akademiets ivrige elever, det være seg på stabilitet i driften, eller på omliggende infrastrukturer som nettverk, aksesspunkter, brannmurer og servere. AKADEMIET finnes på seks steder i landet: Oslo, Bergen, Sandnes, Drammen, Ålesund og Molde har totalt nærmere 1700 elever og over 250 ansatte tilbyr studiespesialisering, medier og kommunikasjon samt service og samferdsel Les mer: OLE MARTIN KORSBREKKE SKIFTET BEITE: Her blir jeg! Læreren var lei av å stange hodet mot veggen. Lei av trange budsjetter, dårlig skolemateriell og kummerlige forhold. Dermed tok han spranget over til Akademiet. ET LYKKELIG VALG: Ole Martin Korsbrekke trives i sin nye lærerrolle. Ole Martin Korsbrekke hadde behov for miljøforandring, og med permisjon fra Spjelkavik ungdomsskole underviser han nå Akademiet-elever i alt fra norsk og religion til samfunnsfag, politikk og menneskerettigheter. Å si at han trives, er en mild underdrivelse. Her er det høy standard på materiell og teknisk utstyr, og her får jeg frihet til å utvikle meg som lærer, sier han. Han liker de korte beslutningslinjene, og har funnet seg vel til rette som fersking innenfor et ungt og trivelig kollegium, både lokalt i Ålesund og i form av nettverket mellom alle Akademi-skolene, hvor lærerne kan dra nytte av hverandre gjennom vurderinger og erfaringsutvekslinger. De lyse og trivelige lokalene trekker heller ikke akkurat trivselsfaktoren ned. Og dermed holdt han nesten på å glemme noe helt vesentlig: Alle de kjekke elevene! OPG et trygt og sikkert valg OPG er av mange regnet for å være den beste videregående privatskolen i Oslo. Skolen har et selvstyrt konsept; små klasser, gode lærere, personlig oppfølging av den enkelte elev og trygge rammer som gir et godt arbeidsmiljø og et unikt grunnlag for livslang læring. Lang erfaring, godt omdømme, solid økonomi og stabil drift gjør OPG til et trygt og sikkert valg. Enkle og rendyrkede linjevalg OPG tilbyr 3 linjevalg som er skreddersydd for målrettet studiekompetanse. Realfag Økonomifag Internasjonal kommunikasjon Engasjerte lærere og sikker oppfølging OPG har dyktige lærere som har et profesjonelt og samtidig nært og personlig forhold til sine elever. De sørger for best mulig oppfølging og tilrettelegging i undervisningen og stiller krav til elevenes innsats. Elevene føler seg trygge og har et vennskapelig forhold til både lærerne og skoleadministrasjonen. OPG er en skole der både elever og lærere trives, og de er stolte over skolen sin. Sentral beliggenhet Skolen ligger i moderne og lyse forretningslokaler sentralt i Oslo, ved Aker Brygge. Lokalene er lyse og åpne, med god atmosfære, klimaanlegg og god tilgang til oppdatert datautstyr for alle elevene. Høy gjennomføringsprosent nt OPG har meget lav strykprosent og så godt som alle elever med eksamen fra OPG kan vise til videre studier i Norge eller utlandet. Oslo Private Gymnasium Munkedamsveien 45, i Vika Atrium ved Aker Brygge Tlf:

17 Et annonsebilag fra Norske Fag- og Friskolers Landsforbund og Kristne Friskolers Forbund 17 GAMLE KUNSTER: Ålesund Kunstfagskole er alene i landet om å undervise i gamle murale teknikker. Her får andreårsstudentene prøve seg som freskomalere. ÅLESUND KUNSTFAGSKOLE GÅR PÅ VEGGEN: GRØNN STOL: Oda P. Austnes med sitt bidrag til gruppens installasjonsoppgave. Vatikanet neste? Som eneste skole i Norden tilbyr Ålesund Kunstfagskole opplæring og skolering i tradisjonsrike murale teknikker. Unnfanget under syttitallets politiske og blomstrende rabalder, framstår Ålesund Kunstfagskole også i dag som en moderne kunstskole, som gir elevene sine det de trenger: Veiledning og frihet. Det er i alle fall de stikkordene som fester seg etter Å f en hyggelig lunsj med noen d av skolens lærere. Marianne Molvær Nygård underviser i grafisk design og farge, mens Leon Roald tar hånd om den omtalte muralteknikken, det vil si veggmaleri, samt 3D og data. Snekker og gjestelærer Jan Olav Weltzin er på besøk og skryter uhemmet av det gode miljøet ved Kunstfagskolen. Det er ikke få steder snekkeren gjester i sitt virke, men Kunstfagskolen har en særlig plass i hjertet. Her er det alltid like trivelig å titte innom. Å få jobbe her er som den reneste kilden til evig ungdom, sier Marianne Molvær Nygård, som ynder å lede sine elever gjennom stadig nye idéutviklingsfaser. Nylig tok hun med en liten gjeng til det lokale reklamebyrået Elle Melle, hvor elevene hev seg ut i idémyldringer med god respons fra de mer drevne kreatørene. Det første året gir vi dem basisen, og sørger for at de får en trygg lekeplass. Andre året går det mot mer spissing, hvor de skal få blomstre gjennom egne uttrykk. Å få jobbe her er som den reneste kilden til evig ungdom Noen er ganske frie helt fra starten av, andre må vi riste litt mer i, sier hun, og Leon Roald smiler seg enig: Ennå har han til gode å ha to kurs som er like. Individualiteten hos elevene er med på å forme retningen de ulike kursene tar. Unikt i Norge Han ler og kaller det «litt kjerringa mot strømmen» når han forteller om de gamle malerteknikkene. Her i Norden er det bare Kunstakademiet i Stockholm som kan by på det samme. Det er heller sånn nå at gamle malerteknikker forsvinner, mener Leon Roald. Men det dukker stadig opp yngre folk som er glødende interessert! Han geleider oss fra rom til rom. Et ennå ganske nytt tegne- og maleatelier byr på store lysflater fra nord og god plass for utfoldelse. Kreative sjeler jobber iherdig og konsentrert fram mot en forestående presentasjon. Noen maler, andre holder på med installasjoner av ymse slag. Snart nærmer vi oss skolens stolthet, nybygget fra noen år tilbake, med en hel vegg spesialkonstruert for freskomalerier. Her er Leon Roald på hjemmebane, med egne spanske freskostudier bak seg. Det er Ålesund kommune som har stått for utbyggingen, som en stimulans til utviklingen av fagekspertise, både for å fremme utformingen av moderne byrom og for å utdanne kyndige fagfolk til restaureringen av byens jugendarkitektur. Det gamle håndverket er jo en del av hele jugendstilen, sier han. Selv om det er et smalt håndverk, er det ikke dermed sært. I Norge er det vel noen tusener av hus som er dekorert på denne måten, og når de fleste av dem begynner å bli plussminus hundre år, er de jo mer eller mindre i rehabiliteringsfasen alle sammen. Utfordringen ligger i kombinasjonen av det kunstmessige - det estetiske - og det håndverksmessige, sier han. På den svære veggen på ti ganger fem meter lyser bevisene mot oss. Her har kreative studenter fått boltre seg i vilden sky. Men i motsetning til Michelangelos fresker i Det sixtinske kapell, er studentenes verker nødvendigvis mer forgjengelige. Ja, sånn er det bare. Alt ender nok som støv. Snart skal et nytt kunstnerkull få gå på veggen. HVIT FLATE: Miriam gjør de første blyantstrøk på en jomfruelig vegg. ÅLESUND KUNSTFAGSKOLE er en toårig fagskole innen visuelle kunst- fag og design er medlem av Forum for kunstfaglig utdanning, og godkjent av Utdannings- og forskningsdepartementet og NOKUT ble etablert som heltidsskole i 1989, som fagskole fra 2007 organisert som selvstendig stiftelse, der både kommunen, fylkeskommunen, kunstnerorganisasjoner og Folkeuniversitetet deltar tar opp tjue studenter hvert år, på grunnlag av vitnemål og arbeidsprøver Les mer:

18 18 Et annonsebilag fra Norske Fag- og Friskolers Landsforbund og Kristne Friskolers Forbund Kristent Pedagogisk Nettverk Skoler i KP-nett: Bergen Kristne Grunnskole Sted: Bergen 218 elever, trinn. epost: Tlf: / Buen Kristne Skole Sted: Moss 89 elever, klasse epost: Tlf: Elihu Kristne Grunnskole Sted: Levanger 106 elever trinn. Barnehage med 36 plasser epost: Tlf: / Elihu Kristne Grunnskole Sted: Tønsberg 98 elever fra trinn epost: Tlf / Fagerhaug oppvekstsenter Sted: Stjørdal Skole og barnehage ca. 140 barn trinn epost: Tlf: Hva skulle vi gjort uten lim? Sløyd er topp! synes Ole-Mathias (9). Han bygger middelalderborg. Her, innenfor murene skal det være et hus, en stall og en treningsleir, forklarer 9-åringen og peker ivrig. Så må han sette opp en ny vegg i borgen. Det skal bygges solid! Hva skulle vi gjort uten lim? spør Ole Mathias før han legger på en skikkelig kladd og presser trebiten på plass. KP-nett har 15 medlemsskoler med 1400 elever spredt over hele landet og ledes av koordinator Rune Thodesen (bildet). Skolene er et alternativ til den offentlige skolen. Vi legger vekt på å utvikle hele mennesket med fokus på kristne verdier, kunnskap, karakterdannelse og fysisk aktivitet. Vi ønsker også at elevene skal få et personlig forhold til Jesus, forteller koordinator Rune Thodesen, til daglig rektor ved Elihu Kristne Grunnskole i Levanger. Nettverket driver pedagogisk utviklingsarbeid ut fra skolenes kristne godkjenning og læreplaner. Vi har fått godkjent en alternativ læreplan i krl-faget. I tillegg har KP-nett også fått godkjent en utvidet generell Ole Mathias er en av 1400 elever ved Kristent Pedagogisk Nettverks (KP-nett) 15 medlemsskoler i Norge. Det er skoler som bygger på velprøvde og solide verdier som har formet samfunnet vårt i 1000 år. Og holdt det sammen, akkurat som lim. Det er så bra å gå på en kristen skole. Her har jeg mange kristne venner, jeg får høre om Jesus og be til ham, forklarer Ole-Mathias. Nytt kristent nettverk del i Kunnskapsløftet, som synliggjør våre godkjenninger som kristne alternativ. Nå har vi et spennende samarbeid med andre kristne skoler om utvikling av læremateriell i krl-faget, sier Thodesen. Stavanger Kristne Grunnskole Sandnes Friskole Lyngdal Kristne Grunnskole Farsund Kristne Grunnskole Elihu Kristne Grunnskole, Levanger Fagerhaug oppvekstsenter, Stjørdal Tomasskolen, Trondheim Oppdal Kristne Grunnskole Nordhordland Kristne Grunnskole, Alversund Bergen Kristne Grunnskole Regnbuen Skole, Lørenskog Buen Kristne Skole, Moss Elihu Kristne Grunnskole, Tønsberg Halden friskole Men nå har han ikke tid til mer prat, for her skal det bygges! Og du, jeg har ikke tenkt å krige mot noen altså, humrer 9-åringen og fortsetter med byggverket. Nordlys grunnskole, Fauske Farsund Kristne Grunnskole Sted: Farsund 37 elever trinn epost: Tlf: Halden friskole Sted: Halden 41 elever, trinn Tlf: / Lyngdal Kristne Grunnskole: Sted: Lyngdal 160 elever trinn epost: Tlf: Nordhordland Kristne Grunnskole Sted: Alversund 65 elever, trinn epost: Tlf: Nordlys grunnskole Sted: Fauske 24 elever, trinn epost: Tlf: Oppdal Kristne Grunnskole Sted: Oppdal 49 elever trinn epost: Tlf: / Regnbuen Skole Sted: Lørenskog 90 elever trinn epost: Tlf: Sandnes Friskole Sted: Sandnes 121 elever, trinn epost: Tlf: Stavanger Kristne Grunnskole Sted: Stavanger 85 elever trinn. Tlf: Tomasskolen Sted: Trondheim 102 elever, trinn epost: Tlf:

19 Et annonsebilag fra Norske Fag- og Friskolers Landsforbund og Kristne Friskolers Forbund 19 FIRE I FJELLET: Vinterkvite vidder så langt auga kan sjå. Møre Ungdomsskule er på tur på Strandafjellet. MØRE UNGDOMSSKULE ER MIDT I NATUREN: SKULELEIAR MED BODSKAP: Vår kristne ståstad skal formidlast gjennom liv og lære, seier Ove Johan Kopperstad, rektor ved Møre Ungdomsskule. I same båt Vi er mykje ute i naturen, seier rektor ved den kristne ungdomsskulen, og kallar gjerne naturen for «ein god sosialiseringsmotor». Kvar haust inviterer han alle nye elevar med ut på fjorden, med den staute «Borgundknarren». Den kristne friskulen ligg flott til i Hatlehol i Ålesund og er ein ungdomsskule som fører fram til den same eksamen som på naboskulen, Blindheim ungdomsskule, som ligg berre fem hundre meter unna. Dei var nok spente i oppstartfasen, men no er dei gode naboar og ser at det er god plass til dei båe. Rektor Ove Johan Kopperstad trekkjer fram tre ideal han har for gjerninga som skuleleiar. Han vil skapa ein trygg skule for elevane, ein skule som dei skal kunne gle seg til å gå til på ein heilt vanleg kvardag, ein skule der elevane veit å ta vare på kvarandre. God læring høyrer og med, og endeleg må skulen vere tydeleg på kva idégrunnlag han står for. Vår kristne ståstad skal formidlast gjennom både liv og lære, seier han. I skulen ser vi at det er stadig fleire unge som slit med liva sine. Kan det vere ein samanheng mellom det og at samfunnet vårt ikkje prioriterer verdiformidling i særleg grad? spør rektoren Skulehistoria syner korleis til dømes kristendomsfaget er blitt svekka, og no berre er som ein bleik skugge. Dei kristne skulane er i stor grad komne til som eit svar på dette, eit mottrekk, om du vil. Vi skil oss frå den offentlege skulen og markerer oss som ein kristen skule. Vi ynskjer Å vere ute med elevane gjev ein heilt særeigen gevinst som ein ikkje får i klasseromma å formidle dei verdiane som ligg i kristen tru og tanke. Vi brukar Bibelen, og vi ber, slik det og var vanleg i norsk skule for nokre tiår sidan. Midt i naturen Elevane er mykje ute i naturen. Ikkje så rart, kanskje, sidan han ligg nett utanfor skulegarden. Ja, her er praktfull natur. Den nyttar vi oss mykje av. Å vere ute med elevane gjev ein heilt særeigen gevinst som ein ikkje får i klasseromma, seier rektor, og nyttar fingrane til å telle opp dei fem grunnverdiane som skulen byggjer på: tryggleik, trivsel, kunnskap, tru og venskap. Tryggleiken er viktig. Dei som er trygge på seg sjølve, vil vere meir tolerante i møte med andre. Ei positiv vinkling på livet meiner han vil verke preventivt når elevane sidan i livet kjem til val og vegskilje som krev at ein veit kva som er rett og galt, kva som er kloke og sunne val. I åra mellom det åttande og tiande klassetrinnet er det mykje som skjer og mykje som kan skjere seg, seier han, og er ikkje oppteken berre av sjølve påverknaden i den rette trua. Det er også som ein meir pragmatisk og logisk slutning: Dei kristne verdiane syner slitestyrke i det daglige livet. Så kvifor hive dei på båten? Ein ryggsekk med verdiar Ove Johan Kopperstad er særs nøgd med samarbeidet han har hatt med kommunen, og då særleg med tanke på sjølve skulebygningen. Ein prøvestein for samarbeidet. Da vi vende oss til kommunen med tanke på å kjøpe eit kommunalt bygg, fekk vi ta over både bygningen her og tomta på greie vilkår. Det kallar eg sjenerøst, seier han, og skryter også av det særs gode samarbeidet skulen har med skuleleiinga sentralt i kommunen og med PPT-kontoret. Rett nok kunne han ynskje seg at skuleleiinga i noko grad også vart innlemma i dei faste rektorsamlingane, men han tolkar det som eit teikn i retning «så langt, men ikkje lengre». Nett før vi samtala med rektor Kopperstad, hadde vi ein liten prat med nokre av elevane. Sjølv om dei alle var særs nøgde med skulen sin og med det kristne innhaldet «vi er jo kristne, alle saman» så hadde dei like fullt tenkt å ta dei tre vidaregåande åra i vanleg, offentleg skule. Det tykkjer rektoren er heilt i orden. Det viktigaste for han er at dei har ein basis med vidare, ein ryggsekk med verdiar, tankar og haldningar. Då er han trygg på at dei også sidan vil gjere gode val. Deira eigne val. VIKINGAR? Ikkje heilt. Snarare ein gjeng ungdomar på tur med «Borgundknarren» MØRE UNGDOMSSKULE starta opp i 1996 og ligg i Hatlehol i Ålesund kommune offentlege planar for grunnskuleundervisning ligg til grunn for undervisninga skulen har òg sin eigne plan for kristendomsundervisning, godkjend av Utdanningsdirektoratet det er Stiftelsen Møre Ungdomsskule, oppretta av Sunnmøre Indremisjon, som eig og driv skulen Les mer: KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS: Kristen-Norge forsikrer seg Visste du at Kristen-Norge har sitt eget forsikringsselskap? Selskapet var et faktum fra årsskiftet i fjor. Kristne organisasjoner i Norge har et utbredt «kommersielt» samarbeid gjennom KNIF Kristen-Norges innkjøpsfellesskap. Siste skudd på denne samarbeidsstammen er forsikringsselskapet «KNIF Trygghet Forsikring AS». I mer enn tjue år har Kristen-Norge arbeidet med å optimalisere innkjøpet av forsikring for sine medlemsorganisasjoner. Nå stiller de altså med eget selskap og egen konsesjon. Et viktig verktøy for at Kristen- Norge skal kunne opprettholde og utvikle det fellesskapet har oppnådd de siste tjue årene, sier markedssjef Erik Wilberg. Det ennå ganske nye selskapet er eid av de fleste av medlemmene i KNIF, og formålet er å tilby kostnadseffektive forsikringsløsninger slik at det blir mer midler igjen til primærvirksomheten i organisasjonene. Premien blir i stor grad fastsatt ut fra skadeutbetalingene. Felles innsats mot skader er derfor avgjørende for å holde premien nede. Et eventuelt overskudd tilfaller eierne som er en del av Kristen-Norge. KNIF Trygghet Forsikring AS»»» er et forsikringsselskap eid av Kristen- Norge har drøyt tjue ansatte har rundt organisasjonskunder og privatkunder, det vil si ansatte i kristne organisasjoner Har du spørsmål om forsikring så ta kontakt på tel eller via Les mer:

20 20 Et annonsebilag fra Norske Fag- og Friskolers Landsforbund og Kristne Friskolers Forbund TREIDER PRIVATE GYMNAS: Med bøker, ball & dansesko For elever med hang til økonomiske og administrative fag har Treider tradisjonelt vært et nærliggende valg for ungdom i Oslo og omegn. Men skolen trekker også til seg håndball- og fotballspillere. I samarbeid med fotballklubben Lyn har skolen utviklet et spennende tilbud til ungdom som ønsker å ta videregående skole samtidig som de utvikler seg som fotballspillere. Her får de to ukentlige økter med fotballundervisning, med vekt på spillerutvikling og fotballteori. Håndballinjen gir praktisk og teoretisk håndballundervisning i hall. Skolen deltar i NM for videregående skoler, og det legges normalt opp til minst én utenlandstur i året til VM eller EM for damer eller herrer. I spissen for håndballinjen finner vi Frode Scheie, med over hundre landsl agskamper bak seg og mangeårig erfaring som proffspiller i utlandet, sist fra Flensburg i Tyskland. Ledertrioen kompletteres med Stein Gruben og Dusan Poloz, begge med betydelig trener- og lagledererfaring. Skolen forener dessuten alle gode krefter med Bårdar danseinstitutt, for sammen å kunne gi det beste tilbudet innenfor kombinasjonen videregående skole og performing arts. Etter å ha fullført danselinjen på Treider Private Gymnas, som samarbeider med Bårdar om denne biten, kan en gå videre til Bårdar Akademiet. Les mer:

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Innhold. Realfag - Økonomi - Internasjonal Kommunikasjon. Om OPG 3. Linjevalg 1. år 5. Reallinjen 7. Økonomilinjen 9. Internasjonal Kommunikasjon 11

Innhold. Realfag - Økonomi - Internasjonal Kommunikasjon. Om OPG 3. Linjevalg 1. år 5. Reallinjen 7. Økonomilinjen 9. Internasjonal Kommunikasjon 11 - ditt forsprang! Om OPG 3 Linjevalg 1. år 5 Reallinjen 7 Økonomilinjen 9 Internasjonal Kommunikasjon 11 Slik Søker du 13 Søknadsskjema 14 Innhold OPG tilbyr 3 linjer som alle er studiespesialiserende:

Detaljer

Videregående skole 2015-2016

Videregående skole 2015-2016 Videregående skole 2015-2016 kg.vgs.no Velkommen til videregående skole på KG! KG er en tradisjonsrik kristen friskole som er åpen for alle. Skolen har siden 1913 utviklet seg til å være en trygg og faglig

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, OKTOBER 2012 Hei alle sammen! Da er enda en måned over og oktober måned har vært en spennende måned på avdelingen vår. Vi er i løpet av denne måneden blitt full barnegruppe,

Detaljer

Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Vestfold

Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Vestfold Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Skolens navn og geografiske plassering Navn * Gjennestad videreg#ende skole Kommune Stokke

Detaljer

Ungdomsskolen 2015-2016

Ungdomsskolen 2015-2016 Ungdomsskolen 2015-2016 kg.vgs.no Velkommen til ungdomsskolen på KG! KG er en tradisjonsrik kristen friskole som er åpen for alle. Skolen har siden 1913 utviklet seg til å være en trygg og faglig solid

Detaljer

Ski videregående skole

Ski videregående skole Ski videregående skole Velkommen til Ski videregående skole Vi gir deg: Studiekompetanse Faglig kunnskap Gode opplevelse gjennom skolearbeid og aktiviteter Vi tilbyr: Lærere med høy kompetanse Godt læringsmiljø

Detaljer

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE 1 Ditt naturlige valg SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Naturbruk Design og håndverk Bygg og anleggsteknikk Generell studiekompetanse: Studieforberedende VG3 innen naturbruk Påbygging til generell studiekompetanse

Detaljer

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE 1 Ditt naturlige valg SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Naturbruk Design og håndverk Bygg og anleggsteknikk Generell studiekompetanse: Studieforberedende VG3 innen naturbruk Påbygging til generell studiekompetanse

Detaljer

STUDIETILBUD. Fagskole i storfehold og driftsledelse Ettårig agronomutdanning

STUDIETILBUD. Fagskole i storfehold og driftsledelse Ettårig agronomutdanning STUDIETILBUD Fagskole i storfehold og driftsledelse Ettårig agronomutdanning Tomb Fagskole Fagskoletilbud: Storfehold og driftsledelse Tomb Kompetansesenter tilbyr ettårig fagskolekurs i storfehold og

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

Foreldre er lei testmaset i skolen

Foreldre er lei testmaset i skolen FIKK PLASS: Mari Helland Bay går i første klasse på Oslo Montessoriskole, og var en av de 20 heldige som fikk plass ved skolen i fjor. I fjor fikk halvparten nei. I år vil det være enda flere. Foto: Victoria

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Ås ungdomsskole uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Valgfag alle trinn opasdfghjklzxcvbnmqwertyuio

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters

SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters 16 SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters gange fra togstasjonen i Larvik. I forgrunnen (til

Detaljer

Ski videregående skole

Ski videregående skole Velkommen til Ski videregående skole Vi tilbyr opplæring som gir studiekompetanse til alle: 4 klasser på studiespesialisering 1 klasse på musikk 1 klasse på dans/drama 1 klasse på idrett Tilbud til minoritetsspråklige

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse i ett og samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Utdanningstilbudene gir deg et solid og unikt

Detaljer

Valler videregående skole. Hjerte og ånd, vilje og ansvar

Valler videregående skole. Hjerte og ånd, vilje og ansvar Valler videregående skole Hjerte og ånd, vilje og ansvar VALLERS PROFIL Hjerte og ånd, vilje og ansvar Vallers motto er «Hjerte og ånd, vilje og ansvar». Dette innebærer at Valler skal være en skole som

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI 2013. Hei alle sammen! Mai måned har vært en spennende måned. Vi har gjort så mange kjekke ting og dagene fyker av gårde. Det nærmer seg sommer og vi har hatt noen nydelige

Detaljer

Økt trivsel økt læring. En videregående skole å bli glad i...

Økt trivsel økt læring. En videregående skole å bli glad i... En videregående skole å bli glad i... 2 Et godt sted for en god start... 3 Dyrk dine kreative evner Sports- og friluftsaktiviteter Her på Slåtthaug har vi fokus på fysisk aktivitet, og er alltid på utkikk

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR FRELSESARMEENS BARNEHAGER

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR FRELSESARMEENS BARNEHAGER PEDAGOGISK PLATTFORM FOR FRELSESARMEENS BARNEHAGER Innledning Ordet «plattform» betyr grunnlag eller utgangspunkt. Frelsesarmeens barnehagers pedagogiske plattform danner utgangspunkt for alt arbeidet

Detaljer

Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt

Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt FAKTA OM SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKTET 2013/14 Samarbeidspartner innenfor kunst- og kulturmiljø: Bente Aasheim (Animasjon i skolen) Maria Veie Sandvik og Iselin Lindstad

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER 2012 Hei alle sammen! Da har enda en måned gått og vi på Sølje har hatt en fantasisk fin og rolig måned hvor vi har blitt enda bedre kjent med bara deres. Det er

Detaljer

Kim Stian Gjerdingen Bakke

Kim Stian Gjerdingen Bakke Velkommen inn! Har du lyst til å spille i band, spille klarinett, piano, trekkspill, cello, trompet eller trommer? Vil du lære å tegne og male? Eller har du mer lyst til å synge i kor, danse eller spille

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

La barn være barn. Velkommen til skolestart!

La barn være barn. Velkommen til skolestart! La barn være barn Velkommen til skolestart! Trygge, glade barn trives og lærer! Velkommen til skolestart på Steinerskolen Det er første skoleår og det vi kaller barnets år. Barnet kommer til skolen med

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR 2013. Hei alle sammen! Takk for en innholdsrik og flott måned sammen med deres barn. Vi har hatt en fin måned sammen med flere kjekke og lærerike aktiviteter sammen.

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2016 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! Det er ikke lenge til du skal ta et valg om hva slags videregående opplæring

Detaljer

Ups &Downs Bærum 28. januar 2010

Ups &Downs Bærum 28. januar 2010 Ups &Downs Bærum 28. januar 2010 FRA BARNEHAGE TIL FAST JOBB: MYE MORO OG LITT STREV ERFARINGER & REFLEKSJONER KRISTIAN BOGEN Tre viktige rettesnorer Alminneliggjøre ( Normalitetens mangfold ) Inkludere

Detaljer

Steinerskolen Videregående skole

Steinerskolen Videregående skole Steinerskolen Videregående skole Studiekompetanse og allsidig utvikling. Vi tilbyr Studiekompetanse tilsvarende studiespesialiserende program, allmenne fag i offentlig skole. Du får en variert skoledag

Detaljer

Høringen gis av medlemsskolene i Kristent Pedagogisk Nettverk. Vi representerer 449 ansatte og 1621 elever med tilhørende foreldre.

Høringen gis av medlemsskolene i Kristent Pedagogisk Nettverk. Vi representerer 449 ansatte og 1621 elever med tilhørende foreldre. Høringsuttalelse til ny friskolelov Lov om frittstående skoler Dato: 7. januar Høringen gis av medlemsskolene i Kristent Pedagogisk Nettverk. Vi representerer 449 ansatte og 1621 elever med tilhørende

Detaljer

Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud

Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Åpne og gratis tilbud WONG CHUNG-YU Trinn: 8. - 10. Tidspunkt: 07.10. - 13.11.11 Varighet: 45 min. FAGOMRÅDER:

Detaljer

Skoleverket. Introduseres i 2012

Skoleverket. Introduseres i 2012 Skoleverket Introduseres i 2012 Vi ønsker oss en skole som henter det beste ut av lærere, elever, foreldre og besteforeldre, kunstnere, næringslivsledere, helsearbeidere... Nesten uansett hvor i all verden

Detaljer

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport.

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Jeg opplever at jeg har et ansvar. Jeg har en oppgave, og jeg må bidra.

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE UTDANNINGSVALG, 1. Læreplan for utdanningsvalg Formål: Utdanningsvalg (UV) skal bidra til å skape sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskolen og videregående opplæring bedre sammen. Å få prøve

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

HUSET ET MALEPROSJEKT MED Yngve Henriksen og 5.klassene ved

HUSET ET MALEPROSJEKT MED Yngve Henriksen og 5.klassene ved HUSET ET MALEPROSJEKT MED Yngve Henriksen og 5.klassene ved Svolvær skole Nov./des. 2001 i regi av Vågan biblioteks prosjekt: Biblioteket som kunstformidler, Nordnorsk Kunstnersentrum og Svolvær barne-

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole OG Fagplan Tromsø Kulturskole Alle skal lykkes Utarbeidet høst 2008 Red: Janne A. Nordberg Teamkoordinator kulturlek og verksted Fagplan kulturlek og verksted Side 2 Forord Norsk Kulturskoleråd bestemte

Detaljer

toppidrett og høyere utdanning - erfaringer

toppidrett og høyere utdanning - erfaringer Tilrettelegging av kombinasjonen toppidrett og høyere utdanning - erfaringer Toppidrettsseminar, Bergen, 12.april 2011 Olympiatoppen/Erling Rimeslåtten ...Noe å forholde seg til nr. 1 STATENS ANSVAR ER

Detaljer

Utdanningsvalg KURS 2015/2016. i videregående skole på Nedre Romerike. 9. trinn

Utdanningsvalg KURS 2015/2016. i videregående skole på Nedre Romerike. 9. trinn Utdanningsvalg KURS i videregående skole på Nedre Romerike 2015/2016 9. trinn VELKOMMEN TIL KURS! Velkommen til kurs i faget utdanningsvalg. Det er ikke lenge til du skal ta en av dine første valg for

Detaljer

talenter mot toppen Akkurat nå blomstrer en ny Gunn-Rita ett eller annet sted i Rogaland

talenter mot toppen Akkurat nå blomstrer en ny Gunn-Rita ett eller annet sted i Rogaland talenter mot toppen Akkurat nå blomstrer en ny Gunn-Rita ett eller annet sted i Rogaland talenter mot toppen 1 010 idrettslag i Rogaland representerer heldigvis toppidrett men først og fremst breddeidrett.

Detaljer

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl hva er Sandvika vgs? Sandvika er en moderne videregående skole som satser på elever som virkelig har lyst til å få noe positivt ut av skolegangen. Først og fremst gjelder det kunnskaper og ferdigheter

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer

NORLANGUE - ASSOCIATION DES PARENTS D ELEVES NORVEGIENS. Svar - Høring forslag om endringer av privatskoleloven (ny friskolelov)

NORLANGUE - ASSOCIATION DES PARENTS D ELEVES NORVEGIENS. Svar - Høring forslag om endringer av privatskoleloven (ny friskolelov) Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Oslo Dep 0032 Oslo St Germain en Laye, 14/1 2015 Svar - Høring forslag om endringer av privatskoleloven (ny friskolelov) Vi viser til høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet,

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet Tumaini [håp] Et utdanningsprosjekt Livet ble ikke som forventet Utdanning til unge Maasai-jenter Vi befinner oss sørøst i Kenya, helt på grensa til Tanzania og i skyggen av det mektige Mount Kilimanjaro.

Detaljer

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR Utarbeidet av Ruseløkka barnehage, Oslo PROSJEKTTITTEL «I hagen til Miró» FORANKRING I RAMMEPLANEN Barnehagen skal bidra til at barna «utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og

Detaljer

La barn være barn. Informasjon om 1. klasse på Steinerskolen

La barn være barn. Informasjon om 1. klasse på Steinerskolen La barn være barn Informasjon om 1. klasse på Steinerskolen Velkommen til skolestart på Steinerskolen Trygge, glade barn trives og lærer! Det er første skoleår og det vi kaller barnets år. Barnet kommer

Detaljer

FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad

FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad Ett år på FFA ga meg drømmejobben! F redrikstad agakademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad Ann-Charlotte, Regnskap og økonomi Utdanningen fra FFA har gitt

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

16/17 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET SKOLETUR 2015

16/17 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET SKOLETUR 2015 16/17 SKOLETUR 2015 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET STUDIESPESIALISERING MED PROGRAMOMRÅDENE FOR: LFAG SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Søk via VELKOMMEN TIL

Detaljer

Kreative yrker Joacim Lund, Aftenposten 8. desember 2012

Kreative yrker Joacim Lund, Aftenposten 8. desember 2012 II TEKST MED OPPGAVER Kreative yrker Joacim Lund, Aftenposten 8. desember 2012 Før i tiden var idealet i arbeidslivet å være lojal og utholdende. Premien var trygghet, gullklokke og god pensjon. I dag

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Søgne kulturskole Tilbud skoleåret 2011 2012

Søgne kulturskole Tilbud skoleåret 2011 2012 Tilbud skoleåret 2011 2012 eies og drives av Søgne kommune. Den ble opprettet i 1998. Kulturskolen er i prinsippet åpen for alle innbyggere i kommunen, men barn og ungdom er hovedmålgruppen. Hvorfor gå

Detaljer

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø De 10 største samiske bykommunene Registrert i valgmant allet 2009 Øknin g 1989-2009 (%) De 10 største samiske distriktskommner Registrert

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017 Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2013 2017 Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon basert på et bredt frivillig engasjement fra medlemmer

Detaljer

gode grunner til å velge Steinerskolen

gode grunner til å velge Steinerskolen 10 gode grunner til å velge Steinerskolen Kunnskaping og evaluering 1 Steinerskolen har ambisiøse kunnskapsmål for hver enkelt elev. Samtidig er det pedagogiske opplegget langsiktig: Skolens mål er å skape

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

14/15 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET

14/15 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET 14/15 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET STUDIESPESIALISERING MED PROGRAMOMRÅDENE FOR: REALFAG SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Søk via www.drottningborg.vgs.no

Detaljer

Forberedelser til åpen skole

Forberedelser til åpen skole Forberedelser til åpen skole Hvis OD-dagen skal bli en suksess må det gode forberedelser til. Måten Bankgata Ungdomsskole har løst dette på er å dele alle oppgavene inn i 11 ulike kategorier, eller grupper.

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Humla i august: Marihøna i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Faste plasser - Vennskap - Lek - Trygghet

Humla i august: Marihøna i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Faste plasser - Vennskap - Lek - Trygghet Til mamma og pappa! Aksepter at jeg er meg på godt og vondt. Gi meg betingelsesløs kjærlighet også når jeg handler i strid med det dere vil. Kjenn på både positive og negative følelser dere har for meg.

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Framtidig naturbruksutdanning i Nordland

Framtidig naturbruksutdanning i Nordland Framtidig naturbruksutdanning i Nordland Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling AS 14. Oktober 2014 Grunnlag Utredning om Mære Landbruksskole 2013 Yrkesretting og relevans i fellesfagene 2014

Detaljer

ATLE SPONBERG / FØRSTEAMANUENSIS FIOLIN

ATLE SPONBERG / FØRSTEAMANUENSIS FIOLIN STUDER STRYK TROMSØ Tromsø er Nord-Norges hovedstad og har både småbyens sjarm og storbyens larm. Byen er kjent for sitt pulserende uteliv og mangfoldige kulturliv. Her tilbys konserter i alle sjangrer,

Detaljer

Toppidrettslinje Hopp

Toppidrettslinje Hopp Ny linje med oppstart høsten: 2015 Toppidrettslinje Hopp Velkommen til: Hospitering Onsdag 11.2. kl 10.00-14.00 Toppidrettsgymnaset i Telemark TiT er en landsdekkende privat videregående skole. Skolen

Detaljer

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden.

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Nelson Mandela 2013/2014 1 HVEM ER DU OG HVA ER VIKTIG FOR DEG? Vi vil at

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune ble startet i 2006, og er et prosjekt som baserer seg på skolenes egne kunst-

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune er et prosjekt som ble startet i 2006. Prosjektet er basert på skolens eget kunst-

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

gode grunner til å velge Steinerskolen

gode grunner til å velge Steinerskolen 11 gode grunner til å velge Steinerskolen 1 Steinerskolen har ambisiøse kunnskapsmål for hver enkelt elev. Samtidig er det pedagogiske opplegget langsiktig: Skolens mål er å skape en livslang motivasjon

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 Saksbehandler: Cathrine Furu HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Referat Lillehammer/ HiL Alpine Team

Referat Lillehammer/ HiL Alpine Team Referat Lillehammer/ HiL Alpine Team Lillehammer har en visjon om å bli Europas mest komplette vintersportsdestinasjon Hafjell/Kvitfjell ønsker å arrangere Alpin VM 2017 Lillehammer ønsker å arrangere

Detaljer

Velkommen til foreldremøte for Vg2!

Velkommen til foreldremøte for Vg2! Velkommen til foreldremøte for Vg2! Vårt tilbud er utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag (HO) og Studiespesialisering (ST) Våre grunnleggende verdier Faglig stolthet Inkluderende holdning Engasjert

Detaljer

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag Bygg-og anlegg Norge trenger dyktige håndverkere, i tillegg er ingeniører med praktisk bakgrunn sterkt etterspurt. Mange gode jobb og utdanningsmuligheter senere. Vi har Vg1 Bygg-og anleggsteknikk,vg2

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MARS 2013. Hei alle sammen! Velkommen tilbake fra påskeferie! Håper dere alle har hatt en nydelig påske og kost dere! Enda en måned er gått og i mars har vi gjort mye kjekt

Detaljer

Ikke bare en dans på roser

Ikke bare en dans på roser Ikke bare en dans på roser Den første bloggen var rene solskinnshistorien, men her kommer, omsider, litt om hvordan det var å komme hit og hvordan de første fire ukene har vært. Alle sa til meg; «Du er

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer