Forelesningsnotat torsdag 29.april 2004 elektronisk versjon finnes på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forelesningsnotat torsdag 29.april 2004 elektronisk versjon finnes på http://158.39.26.116/kirkekonferanse/program/"

Transkript

1 Forelesningsnotat torsdag 29.april 2004 elektronisk versjon finnes på

2 Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) samt databaser Max Ingar Mørk Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon Disposisjon FDVU - noen grunnleggende begreper og metoder Tilstandsvurdering og vedlikehold FDVU-kostnader, nøkkeltall og benchmarking Databaser Databaserte FDVU-systemer Sentral kirkebyggdatabase Kulturarv i fritt forfall - FDVU samt databaser 2 Tilstandskurven Forventningsavvik Byggefeil/skade Kvalitet / Funksjon Nye krav -Offentlig -Marked -Virksomhet Bærekraftig bygging Ref.: S. Bjørberg Multiconsult Utvikling Oppgradering TG 0 Utskifting Akkumulert vedlikeholdsbehov Påvirkningsmulighet Periodisk vedlikehold TG 1 Reparasjon Utbedring TG 2 TG 3 Idé, Program Ferdigstillelse TG = Tilstandsgrad iht NS Kulturarv i fritt forfall - FDVU samt databaser 3

3 Skippertak eller planlagt vedlikehold? Kostnad Preventivt vedlikeh. Mindre repar. Preventivt vedlikeh. Følge - skade Store repar. Følge - skade Utskift TG=0 TG=1 TG=2 TG=3 Ingen Svake Middels Kraftige symptomer symptomer kraftige symptomer symptomer (evt Kulturarv i fritt forfall - FDVU samt databaser sammenbrudd) 4 Tilstandsanalyse etter NS 3424 Metodeskjema Bygningens egenskaper Tilstandsgrad Konsekvenser ved ved skade skade Konsekvensgrad Vurdering Svikt/ikke svikt svikt Risiko Risiko Liten-middels-stor for for H M S E Ø Tiltak Tiltak Bruker- og og myndighetskrav Sannsynlighet Referansenivå for for skade skade f.eks. f.eks. TG TG 1 Høy/lav Høy/lav Kulturarv i fritt forfall - FDVU samt databaser 5 Tilstandsrapport Eksempel på samleskjema Bygn.del / Tilstandsbygn.funksj. beskrivelse 21 Grunn og fundament 22 Bæresystemer 23 Yttervegger 24 Innervegger 25 Dekker 26 Yttertak Mindre sprekker i muren Ingen synlige skader Råte i panel på V- og S-vegg Riper i overflaten Reparert for 1 år siden Taket lekker som en sil TG 0-3 Ref.nivå 0-3 Svikt KG 0-3 Risiko Tiltak 2 1 Svikt 3 Middels Forsterke muren. Pusse Mulig 0 0 skjult 3 svikt Middels Nærmere undersøkelser 1 1 Svikt 2 Middels / liten 2 1 Svikt 3E 1Ø Liten 0 1 Ikke svikt 2 Liten Ingen 3 1 Svikt 3 Stor Skifte råtnet panel Sparkling og maling Kjøpe flere bøtter Kulturarv i fritt forfall - FDVU samt databaser 6

4 Riksantikvarens verktøy for tilstandsregistrering og vedlikehold av kirker 1.Tilstand og vedlikehold av kirkebygg, prioritering av tiltak og bistand Prosedyrer og registreringsskjema 2.Program for vedlikehold og istandsetting av fredete og listeførte kirker Veiledning til forvaltere Kulturarv i fritt forfall - FDVU samt databaser 7 Optimalt vedlikehold Sammenhengen mellom løpende og periodisk vedlikehold for å opprettholde ønsket tilstandsnivå (f. eks. TG 1) Vedlikeholdskostnad Optimalt arbeidsområde Total vedlikeholdskostnad Periodisk vedlikehold (forebyggende) Løpende vedlikehold Byggforsk: ca. 100 kr./m² år For kirker: ca. 200 kr./m² år Kilde: Byggforsk Kulturarv i fritt forfall - FDVU samt databaser 8 Livssykluskostnader Kontoplan etter NS 3454 STANDARDPOSTER BYGG- OG EIENDOMSFORVALTNING TILLEGGSPOSTER FM - Facilities Management FDVU 10 Kapital- Forvaltningskostnader 20 kostnader 30 Drifts- kostnader 40 Vedlikeholdskostnader 50 Utviklings- kostnader Service/Støttekostnad til 60 Ledig 70 kjernevirksomheten 80 Potensiale i eiendom 90 Ledig 11 Prosjektkost nader 21 Skatter og avgifter 31 Løpende drift 41 Planlagt vedlikehold 51 Løpende ombygging Adm. og kontorledelse 81 Ombygging Restkostnad 22 Forsikringer 32 Renhold 42 Utskiftinger 52 Offentlige krav og pålegg Sentralbord/resepsjonstjeneste 82 Påbygg/Tilbygg Administrasjon 33 Energi Oppgradering Kantine/Catering tjeneste Vann og avløp Møbler og inventar Avfallshåndtering Flytting/rokkering arbeidsplasser Vakt og sikring Tele- og IT-tjenester Utendørs 47 Utendørs 57 Utendørs Post- og budtjeneste 87 Utendørs Rekvisita- og kopieringstjeneste Diverse 29 Diverse 39 Diverse 49 Diverse 59 Diverse Diverse 89 Diverse Kulturarv i fritt forfall - FDVU samt databaser 9

5 Fra regnskapstall til FDVUkostnader Forskr. om budsjettordning, NS 3454 Livssykluskostnader regnskap og revisjon for KF for bygg og MR Kontoplan Ut fra regnskapet må utgiftene fordeles med en viss andel for hver H.formål 1: Kirkelig adm 1 Kapitalkostnader kirke Lønn & sos.utg. Hva med møtegodtgjørelse og 2 Forvaltningskostnader ytelser til MR? 21 Skatter og avgifter 22 Forsikringer Utstyr Vedlikehold 23 Administrasjon Andre driftsutgifter: Alle 29 Diverse utgifter knyttet til kontordrifta Hva med utg. til men.arbeid: Dåpsoppl, diakoni, bibler osv.? Overføringsutgifter 39 Kalk. utgifter/komm. tj.yt.? 3 Driftskostnader 7 Overføringsinntekter 31 Løpende drift (inkl vedl) 70 Sykelønn (tas til inntekt?) 32 Renhold 33 Energi H.formål 2: Kirker 34 Vann og avløp Lønn & sos. utg 35 Avfallshåndtering Kirketjener-lønn 36 Vakt og sikring Renholder-lønn 37 Utendørs Vikarer? 39 Diverse Utstyr Vedlikehold 151 Vedlikehold bygninger 4 Vedlikeholdskostnader Herav: Løpende vedl 41 Planlagt vedlikehold Større (planlagt) vedlikehold 42 Utskiftninger 153 Vedlikehold uteanlegg 47 Utendørs 157 Vintervedlikehold 49 Diverse Andre driftsutgifter 211 Elektrisk energi 212 Renhold 214 Kommunale avgifter 5 Utviklingskostnader 222 Forsikringer 51 Løpende ombygging 233 Telefon 52 Offentlige krav og pålegg 270 Vedlikehold invent/utstyr 53 Oppgradering 279 Alarmovervåking 57 Utendørs Resten er løpende drift 59 Diverse Overføringsutgifter 390 Kalk utg./komm. tj.yt N ybygg og nyanlegg? Salgs- og leieinntekter 7 O verføringsinntekter? Kulturarv i fritt forfall - FDVU samt databaser 10 FDVU-kostnader for 66 kirker i Møre i Utviklingskostnader Vedlikeholdskostnader Driftskostnader Forvaltningskostnader Molde domkirke Nesset kirke Aure kyrkje Røbekk kirke Øre kyrkje Vestnes kyrkje Bremsnes kirke Giske kyrkje Rindal kirke Øye kyrkje Tingvoll kyrkje Sira kyrkje Sylte kyrkje Otrøy kyrkje Vartdal kyrkje Kvernes kirke Mo kyrkje Åsskard kyrkje Ranes kyrkje Straumsnes kyrkje Grytten kirke Vistdal kyrkje Hen kirke Holm kyrkje Fiksdal kyrkje Geiranger kyrkje Brattvær kirke Øvre Rindal kapell Voll kyrkje Liabygda kyrkje N-Heggdal kapell Eikesdal kyrkje Øverdalen kirke Kulturarv i fritt forfall - FDVU samt databaser 11 FDVU-kostnader på underpostnivå Gjennomsnitt for 66 kirker i Møre i LØNN ADM 21 AVGIFTER 22 FORSIKRINGER 23 ADMINISTRASJON 29 KALK UTG ADM 30 LØNN DRIFT 31 LØPENDE DRIFT 33 ENERGI 36 VAKT OG SIKRING 37 UTENDØRS 39 KALK UTG DRIFT 40 USPES VEDL 41 PLANL VEDL 42 UTSKIFTINGER 47 UTENDØRS 49 KALK UTG VEDL 51 LØP OMBYGG 52 OFF KRAV 53 OPPGRAD 57 UTENDØRS Kulturarv i fritt forfall - FDVU samt databaser 12

6 1600 Nøkkeltall Forvaltnings- og driftskostnader pr. m² BTA for 66 kirke i Møre i 1999 sortert etter kostnad D/BTA F/BTA Giske kyrkje Frei kirke Tresfjord kyrkje Aukra kyrkje Eide kirke Ørsta kyrkje Bremsnes kirke Vestnes kyrkje Aure kyrkje Norddal kyrkje Vigra kyrkje Todalen kyrkje Bjørke kyrkje Røvik kyrkje Vistdal kyrkje Veøy kyrkje Gjemnes kirke Ranes kyrkje Edøy gamle kirke Molde domkirke Holm kyrkje Rindal kirke Kvernes kirke Grytten kirke Straumsnes kyrkje Vike kyrkje Eid kyrkje Sunnylven kyrkje Stangvik kyrkje N-Heggdal kapell Kors kirke Brattvær kirke Bergmo småkirke Kulturarv i fritt forfall - FDVU samt databaser 13 Nøkkeltall Forvaltnings- og driftskostnader pr. m² BTA 2002-nivå Minverdi Minverdi Lav Lav verdi verdi Median Median Høy Høy verdi verdi Maksverdi Maksverdi Kr. Kr. pr. pr. kvm. kvm. bruttoareal bruttoareal Forvaltning Forvaltning Drift Drift Forvaltning Forvaltning og og drift drift Kulturarv i fritt forfall - FDVU samt databaser 14 Nøkkeltall Dyre og billige kirker Molde domkrk. Mediankirken Eikesdal kyrkje Total FD-kostnad , , ,- Pr. m 2 grunnflate 744,- 616,- 463,- Pr. m 2 bruttoareal 431,- 467,- 373,- Pr. kirkelig handl. 3370,- 3567,- 5601,- Pr. gudstjeneste 5968,- 5808,- 7002,- Pr. gudstj.delt. 38,- 73,- 283,- Pr. medl. i soknet 96,- 174,- 651, Kulturarv i fritt forfall - FDVU samt databaser 15

7 Nøkkeltall Vedlikeholds- og utviklingskostnader Beregningsprosedyre: Samlede V- og U-kostnader i 1999 ble fordelt likt på samlet areal for de 66 kirkene. Disse kostnadene ble sammenlignet med planlagte tiltak de neste fire år. Disse viste seg å ligge ca. 50% høyere enn 99-nivået. En antar at det planlagte nivået ligger nærmere behovet på lang sikt, eller bærekraftig nivå. VU-kostnader pr. m² BTA (2002): Normalt nivå V 130,- pr. m² U 60,- pr. m² Bærekraftig nivå V 200,- pr. m² U 90,- pr. m² Kulturarv i fritt forfall - FDVU samt databaser 16 Beregningseksempel Årlige kostnader for en gjennomsnittlig stor kirke i Møre med BTA 400 m² og midlere kostnadsnivå 2002: Forvaltning 21 % Utvikling 8 % Vedlikehold 18 % Drift 53 % Forvaltning kr. 140, = kr ,- Drift kr. 350, = kr ,- Vedlikehold kr. 130, = kr ,- Utvikling kr. 60, = kr ,- kr , Kulturarv i fritt forfall - FDVU samt databaser 17 Benchmarking sammenligning av nøkkeltall Kirkene i Møre Normalt nivå Kyrkfakta Median Videreg. skole (nfb) Idrettsbygning (nfb) Univ. og høgskole (nfb) Videreg. skole (HolteProsjekt) Idrettshall, håndball (HolteProsjekt) Skoler (Årskostnader) Helsebygg (Årskostnader) Alle eiend. - eide (DFM-nøgletal) Kr. pr. kvm BTA Forvaltning Drift Vedlikehold Utvikling Kulturarv i fritt forfall - FDVU samt databaser 18

8 Noen utsagn basert på FDVU-undersøkelsen i Møre Tilstanden til kirkene har antagelig aldri vært så god som nå, men det har heller aldri stått så store verdier på spill Vedlikeholdstiltak blir ikke satt i gang før skadene er synlige Det er ingen enkel sammenheng mellom FDVU-kostnadene og kirkens størrelse, aktivitetsnivå, alder eller materiale Vedlikeholdsinnsatsen må økes for å holde tilstanden oppe på lengre sikt ( bærekraftig nivå ) (+ ca. 50%?) Samarbeid mellom kirkelige og antikvariske myndigheter gir en synergieffekt som er til fordel for kirkeforvaltningen Sektoren trenger økt bygningsteknisk kunnskap og kompetanse Kulturarv i fritt forfall - FDVU samt databaser 19 Databaserte FDVU-systemer Hva er et FDVU-system? Forenklet sagt er det et informasjonssystem for FDVU som inneholder: Teknisk informasjon Økonomisk informasjon Virksomhetsinformasjon Kilde: K.B. Kvinge / Multiconsult Kulturarv i fritt forfall - FDVU samt databaser 20 Databaserte FDVU-systemer Det finnes en rekke systemer på markedet De fleste er modulbaserte Eksempel: Modulsystemet til Plania Kulturarv i fritt forfall - FDVU samt databaser 21

9 Databaserte FDVU-systemer De tre vanligste fallgruvene Manglende målsetting - Hva skal systemet brukes til? Manglende avsetting av egne personellressurser For detaljert og omfattende datafangst - alt på en gang Kilde: K.B. Kvinge / Multiconsult Kulturarv i fritt forfall - FDVU samt databaser 22 Sentral FDVU-database for kirkebygg Utvikles av KA på oppdrag fra KKD Database for felles forsikringsordning FDVU-database med opplysninger om Dnk s kirker og andre bygninger, inventar, eiendeler og verdier KAs strategiplan: Utvikle databaser og verktøy for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kirker Felles arena for alle kirkeforvalterne: Kirkekonsulenten, Riksantikvaren, bispedømmekontorene og kirkevergene Komplett kirkelig bygg- og eiendomsregister Kulturarv i fritt forfall - FDVU samt databaser 23 Hvorfor sentral database? Kirkene representerer landets viktigste kulturskatt representerer store økonomiske, arkitektoniske og tekniske verdier skal forvaltes i et nasjonalt og langsiktig perspektiv forvaltes i et samspill mellom aktører i flere sektorer og på flere nivåer er kompliserte enkeltbygg med felles særtrekk og felles løsninger / strategier krever kompetanse ut over lokalt nivå eies lokalt, men tilhører samme organisasjon er underlagt eget lovverk Kulturarv i fritt forfall - FDVU samt databaser 24

10 r Kirkebyggdatabasen Detaljeringsnivåer Tilstandsanalyse, nivåer Bygningens tilstand T F I Verdifastsettelse Forsikringsdata Detaljeringsnivå Fa sad er Yttertak Dekk er Bygg In ner veg ger VVS E l-kraft Tele Overordnet DV-plan Ombygging DV-plan Ombygging Vinduer Dør e r Taknedløp FDVUdata Skader Beslag T e tte lis ter Ka r m er G lasslister Puss : 18 Kulturarv i fritt forfall - FDVU samt databaser 25 Figur: B. F. Kristiansen / Multiconsult Kirkebyggdatabasen Framdriftsplan Forprosjekt Klarering med KKD Forberedende møter Prosjektbeskrivelse Utredning Prosjektorganisering Workshop 1 og 2 Konkurransegrunnlag Tilbudsinnhenting Tilbudsvurdering Etablere redaksjon Utvikling Kontrahering Programutvikling/tilpasning Innlegging av sentrale data Implementering Opplæring av brukere Innlegging av forsikringsog andre brukerdata Driftsfase Lokal drift FDVU Redaksjonell drift Teknisk drift Videre utvikling Brukerstøtte Kulturarv i fritt forfall - FDVU samt databaser 26 Kirkebyggdatabasen Innhold Sentral kirkebyggdatabase (FDVU) Kirkevergenes arkiver Geistlig status Historiske data Grunnboksdata Statistiske data Kart og planer Kostnadsdata Bygningsdata Dokumenter, Byggetegninger avtaler Bygningsdeler DV-systemer Bygn.funksjoner IK-system/HMS Antikvarisk verdi Brannvern Verneregler Driftsdata Interiør Energidata Inventar Forsikringsdata Tekn. Presentasjonsfoto installasjoner Tilstandsfoto Kirkekonsulentens kirkeregister Riksantikvarens kirkeregister KNIFs forsikringsdatabase Kirkerådets KMEprosjekt (energi) Annen bygningsrelatert informasjon Kulturarv i fritt forfall - FDVU samt databaser 27

11 Kirkelig FDVUsystem Rapportgenerator Utlisting av fritt valgte data på ulike nivåer (f.eks. kommune, fylke, hele landet) Hovedside Verktøykasse FDVU-verktøy for tilstandsanalyser, årskostnader, vedlikeholdsplaner, nøkkeltall Kunnskapsbank Byggforsk kunnskapssystemer Kirkekonsulenten informerer Eksterne lenker og databaser Eksterne lenker Riksantikvarens info-blader Lovdata Kirkelige lenker Eksterne databaser Kirkekons Sentral kirkedatabase (FDVU) Kirkeverger Askeladden KNIF Geistlig status Grunnboksdata Kart og planer Bygningsdata Byggetegninger Bygningsdeler Bygn.funksjoner Antikvarisk verdi Verneregler Interiør Inventar Tekn. install. Historiske data Statistiske data Kostnadsdata Dokum., avtaler DV-systemer IK-system/HMS Brannvern Driftsdata Energidata Forsikringsdata Presentasj.foto Tilstandsfoto Kulturarv i fritt forfall - FDVU samt databaser 28 Riksantikv. KMEprosj. Annen info Kirkelig årsstatist. Kirkebyggdatabasen Internettbasert system 434 kirkeverger / fellesråd 1700 kirker Kirkeregnskap Kirkelig medlemsregister Kirkekonsulenten Riksantikvaren Bispedømmekontorene Sentral server Kulturarv i fritt forfall - FDVU samt databaser 29 Kirkebyggdatabasen Funksjonalitet 1. Bygg- og eiendomsdata 2. Tegninger 3. Kart 4. Foto og dokumenter 5. Drift og vedlikehold 6. Økonomi FDVU Kulturarv i fritt forfall - FDVU samt databaser 30

12 Funksjonalitet 1. Bygg- og eiendomsdata Administrative opplysninger Gnr/bnr, GAB, adresse, geistlig tilhørighet Tomteinformasjon Eier, størrelse, beskaffenhet, klausuler Teknisk bygningsinformasjon Byggeår, arkitekt, type, størrelse, konstruksjoner, materialer, funksjoner, VVS, El, Tele, sikring Innredning og inventar Antikvariske opplysninger Kulturarv i fritt forfall - FDVU samt databaser 31 Plantegninger Snitt Detaljer Tematiske tegninger Renhold Brann Funksjonalitet 2. Tegninger Grafisk funksjonalitet for: Kulturarv i fritt forfall - FDVU samt databaser 32 Funksjonalitet 3. Kart GIS-baserte kart for zooming fra hele Norge til den enkelte kirke Eiendomskart Situasjonskart Reguleringsplaner Kulturarv i fritt forfall - FDVU samt databaser 33

13 Funksjonalitet 4. Foto og dokumenter Foto Generell presentasjon Tilstand/skade/vedlikehold Dokumentasjon (interiør, inventar, utstyr, før-etter) Dokumenter Skjøter, kontrakter Brev, avtaler Sakspapirer, vedtak, godkjenninger Kulturarv i fritt forfall - FDVU samt databaser 34 Funksjonalitet 5. Drift og vedlikehold Logg for vedlikeholds- og utviklingstiltak Tilstandsrapporter / vedlikeholdsplaner Personell Forsikring Energi Renhold Vakt og sikring DV-instrukser Arbeidsordre Serviceavtaler HMS / Internkontroll Kulturarv i fritt forfall - FDVU samt databaser 35 Funksjonalitet 6. Økonomi FDVU FDVU-regnskap etter NS 3454 Budsjettoppfølging FDVU Nøkkeltall - lokalt, regionalt, nasjonalt Benchmarking Kulturarv i fritt forfall - FDVU samt databaser 36

14 Framtidas kirkenettverk? Kirkeportalen Kirkevergen Lokale datasystem for adm. og kirk. virks. Intranett for Dnk, mailsystem, publisering KA: PAIregister Sentral kirkegårdsdatabase KA: Kirkebyggdatabase (FDVU) Kirkerådet: Menighetsstatistikk SSB: Kirkeregnskapsstatistikk Kirkerådet: Elektronisk kirkebok & medl.reg Kulturarv i fritt forfall - FDVU samt databaser 37 Oppsummering Planmessig FDVU kan brukes for å oppnå bedre oversikt bedre tekniske løsninger bedre utnyttelse av økonomiske ressurser Felles kirkebyggdatabase gir felles arena for alle kirkeforvaltere bedre kunnskapsgrunnlag bedre forvaltningsverktøy systematisk kompetanseoppbygging og -spredning og - forhåpentligvis - bedre bygningsforvaltning Kulturarv i fritt forfall - FDVU samt databaser 38

15 Utbedring av betongskader Reparasjonsmetoder Jan M Østvik Betongens 6 v- er Vann Volder Vondt Så derfor Vis Vann Vekk Dato: Side: 2 Reparasjonsmetoder Overflatebehandling Mekanisk reparasjon Realkalisering Kloriduttrekk Katodisk beskyttelse Dato: Side: 3

16 Dato: Side: 4 Forarbeider Forarbeidenes kvalitet er styrende for reparasjonens sluttresultat Aktuelle rengjøringsmetoder Sandblåsing Vannmeisling Høytrykksrengjøring med og uten sand Lavtrykksrengjøring med og uten sand Bruk av ulike kjemikalier (maling/lakkfjernere) Sandblåsing Tørr sand påføres under høyt trykk. Sandpartiklene river av maling, belegg etc Fordeler En effektiv rengjøringsmetode Gir en ru overflate og derved god heft for slemminig/puss mm Egner seg godt til rengjøring av armering Passer best på frittliggende konstruksjoner Ulemper Støvplager Passer dårlig til tykke malingsbelegg Vanskelig å samle opp Uegnet på gamle pussede fasader Gir en meget ru overflate Dato: Side: 5 Vannmeisling Vann under svært høyt trykk 450 til 1000 BAR og en vannmengde fra 160 til 240 l pr min presses gjennom en 3,5 til 6 mm dyse Passer til meisling/fjerning av betong inn til og bak armeringen. Ofte brukt på kaier og brukonstruksjoner i tilknytning til reparasjoner som følge av klorider Store krav til sikkerhet under utførelse Passer dårlig på bygninger Dato: Side: 6

17 Dato: Side: 7 Høytrykksrengjøring med vann Vann påføres overflaten under høyt trykk og roterende dyser og river gammel overflatebehandlingen av konstruksjonselementet Fordeler Rimelig i bruk ved behandling etter f eks brann Effektiv å rimelig metode for rengjøring av malt betong Ulemper Begrensede muligheter for oppsamling av avfallsprodukter Vannsøl Kan etterlate spor i overflaten som vil vises etter overflatebehandling Kan ikke brukes på pussede flater Lavtrykksrengjøring - Slurryvasking Hovedprinsippet er at en blanding av vann og sand påføres konstruksjonen ved bruk av trykkluft med lavt trykk 2 6 bar Vannforbruk 2 6 liter/min Sandforbruk kg pr m 2 Bruksområder Fjerning av maling på betong Fjerning maling på gammel puss Rensk av fuger på teglvegg Rengjøring av naturstein Fjerning av graffiti Rengjøring av metaller Dato: Side: 8 Kriterier for valg av rengjøringsmetode Type maling/belegg som skal fjernes Fastheten på underlaget (puss/betong) Underlagets overflatestruktur Hva skal påføres etter rengjøringen Type konstruksjon og konstruksjonens beliggenhet Krav til rengjort flate Spesielle miljøhensyn Dato: Side: 9

18 Dato: Side: 10 Mekanisk reparasjon Mekanisk reparasjon omfatter følgende deloperasjoner Merking av skader Fjerning av løs/skadet betong Rengjøring av korrodert armering og sårflater Forsterkning/innlegging av ny armering Påføring av korrosjonsbeskyttelse Forvanning og påføring av heftbro Fylling av skaden gjennom sprøyting, mørtling eller utstøping Etterbehandling av reparasjonsområdene for å hindre uttørring Etterbehandling/overflatebehandling for å skape lik overflate på konstruksjonen Generelle krav til mekanisk reparasjon Det må settes krav til de ulike materialene som inngår i prosessen Krav til ferdig reparert flate Krav til utstyr Krav til utførende/arbeidsledelse Krav til kontroll Krav til dokumentasjon Krav til sluttrapport fra utførende Dato: Side: 11 Fjerning av betong for mekanisk reparasjon Skadeårsak Karbonatisert betong Kloridinfisert betong Karbonatisert og kloridinfisert betong Frostskadet betong Brannskadet betong Nedbrytende kjemikaler Alkaliekiselreaksjoner Støpefeil Kriterier for fjerning av betong Der armeringen ligger i karbonatisert betong, fjernes betongen i en dybde av 20 mm bak armeringen Der armeringen ligger i betong med kloridinnhold over kritisk grenseverdi, fjernes betongen i en dybde av 30 mm bak armeringen. Kritisk grenseverdi skal være angitt Tilsvarende som for kloridinfisert betong, men med lavere grenseverdier All frostskadet og porøs betong fjernes All betong som har vært utsatt for temperaturer over +300 o C og eller betong med påvist redusert fasthet fjernes All skadet betong fjernes. I tillegg fjernes ytterligere betong i en dybde som fastsettes gjennom prøving i hvert enkelt tilfelle Generelle kriterier kan ikke settes opp. Må bestemmes spesielt for hvert enkelt tilfelle Steinreir og dårlig utstøpt betong fjernes Dato: Side: 12

19 Dato: Side: 13 Realkalisering Gjenvinner betongens korrosjonsbeskyttende egenskaper i form av økt ph gjennom transport av alkalier fra et ytre reservoar inn i betongens porevolum ved å koble armeringen til den negative polen i en likestrømskrets og elektrodenettet til den positive polen Karbonatisert betong Lav ph, ph< 9 Realkalisert betong Høy ph > 12 Generelle arbeidsoperasjoner Forarbeider fjerning av maling eller annen overflatebehandling Reparasjon av synlige skader Realkalisering varighet 3 8 dager Etterarbeider Dato: Side: 14 Arbeidsoperasjoner ved realkalisering Kontroll og etablering av armeringskontinuitet Etablering av ledningskontakter til armeringen Montering av elektrodenett Påføring av elektrolytt Vedlikehold av elektrolytt Tilkobling av strøm Justering og kontroll av spenning Testing av ph i konstruksjonen Frakobling av strøm Fjerning av elektrodenett og elektrolytt Etterarbeider Dato: Side: 15

20 Dato: Side: 16 Kloriduttrekk Reduserer kloridinnholdet i konstruksjonen til under kritisk grense Kloriduttrekk går i korthet ut på å transportere negative Cl-ioner bort fra armeringen ved å sette armeringen til den negative polen i en likestrømskrets Nært på betongoverflaten etableres det et elektrodenett som kobles til den positive polen i en likestrømskrets Det påføres en elektrolytt Generelle arbeidsoperasjoner Forarbeider fjerning av maling Reparasjon av synlige skader Kloriduttrekk varighet på 2 3 uker Etterarbeider Dato: Side: 17 Arbeidsoperasjoner ved kloriduttrekk Kontroll og etablering av armeringskontinuitet Etablering av ledningskontakter til armeringen Bestemmelse av målepunkter for kontrollmålinger av kloridinnholdet Montering av elektrodenett Påføring av elektrolytt Vedlikehold av elektrolytt i form av fukting Tilkobling av strøm Justering og kontroll av spenning Måling av kloridinnholdet i konstruksjonen Frakobling av strøm Fjerning av elektrodenett og elektrolytt Etterarbeider Dato: Side: 18

21 Dato: Side: 19 Katodisk beskyttelse Forskyver armeringens potensial til et nivå hvor det termodynamisk ikke kan korrodere Det er vanskelig for stålet å korrodere Korrosjonshastigheten er akseptabelt lav Anodesystemer Det er flere ulike anodesystemer for katodisk beskyttelse: Nettanoder Tråd eller båndanoder Stavanoder Ledende belegg Offeranoder Dato: Side: 20 Arbeidsoperasjoner ved KB Kontroll og etablering av armeringskontinuitet Etablering av ledningskontakter til armeringen Montering anoder Kortslutningskontroll Kabeltrekking, installasjon og tilkobling av strøforsyning Montering og oppkobling av referanseelektroder Oppkobling av styreenhet I gangkjøring - innregulering Oppkobling mot modem Drifts- og vedlikeholdsmanual Garantiperiode Dato: Side: 21

22 Dato: Side: 22 Strømtetthet ved de ulik metodene Det påtrykkes en likespenning mellom armeringen og en elektrode på betongoverflaten Katodisk Beskyttelse Liten strømtetthet (3-20 ma/m 2 ) Kloriduttrekk og Realkalisering Høy strømtetthet (0,5-2,0 A/m 2 ) Prinsippskisse for alle elektrokjemiske metoder Dato: Side: 23 Takk for meg! Dato: Side: 24

23 Nasjonal konferanse vedrørende forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av våre kirker Kulturarv i fritt fall april 2004, Høgskolen i Narvik Veiledning for antikvarisk rehabilitering Rådgivende ingeniør Jan Lindland Stærk & Co. a.s Konferanse: Kulturarv i fritt forfall april 2004 / HiN Skader på en fredet bygning Konferanse: Kulturarv i fritt forfall april 2004 / HiN Bakgrunn for veiledningen Stadig flere byggverk med betongkonstruksjoner blir verneverdige/eller har kulturhistorisk verdi Manglende kompetanse om betongskader/ betongrehabilitering innen kulturminneforvaltningen Rehabilitering av verneverdige betongkonstruksjoner reiser en del antikvariske problemstillinger som er avgjørende for valg av utbedringsmetode Konferanse: Kulturarv i fritt forfall april 2004 / HiN

24 Veiledning i metoder for utbedring av karbonatisert betong i verneverdige bygninger Utarbeidet av Stærk & Co for Riksantikvaren ned bakgrunn i gjennomførte prosjekt Rapporten er tilgjengelig på Konferanse: Kulturarv i fritt forfall april 2004 / HiN Karbonatisering hva skjer? Konferanse: Kulturarv i fritt forfall april 2004 / HiN Veiledningen omhandler: Mekanisk reparasjon Elektrokjemisk realkalisering Katodisk beskyttelse Korrosjonsinhibitorer Preventiv overflatebehandling Konferanse: Kulturarv i fritt forfall april 2004 / HiN

25 Konferanse: Kulturarv i fritt forfall april 2004 / HiN For hver metode omtales: Metodebeskrivelse Bygningsmessige konsekvenser Antikvariske konsekvenser Drifts- og vedlikeholdsmessige konsekvenser Konferanse: Kulturarv i fritt forfall april 2004 / HiN Antikvariske elementer Arkitektur Inngrep Materialer og byggemetoder Reversibilitet Lesbarhet Konferanse: Kulturarv i fritt forfall april 2004 / HiN

26 Arkitektur - endringer I hvilken grad utbedringen bidrar til bevaring av karakter, uttrykk og overflate på mikronivå samt form på makronivå Ved overflatebehandling av tidligere ubehandlede flater Endring i farge Annen type overflatebehandling enn opprinnelig Endret overflatestruktur som følge av forbehandling, reparasjoner og/eller overflatebehandling Konferanse: Kulturarv i fritt forfall april 2004 / HiN Endret overflatestruktur som følge av forbehandling Konferanse: Kulturarv i fritt forfall april 2004 / HiN Endret overflatestruktur som følge av reparasjon Konferanse: Kulturarv i fritt forfall april 2004 / HiN

27 Inngrep Ut fra et antikvarisk synspunkt ønskes minst mulig inngrep i konstruksjonen Fjerning betong Fjerning av overflatebehandling Fjerning av puss Konferanse: Kulturarv i fritt forfall april 2004 / HiN Materialer og byggemetode Ut fra et antikvarisk synspunkt ønskes minst mulig bruk av nye materialer eller annen byggemetode reparasjonsmateriale ny puss overflatebehandling anodesystem m/tilhørende kabling og instrumentering Konferanse: Kulturarv i fritt forfall april 2004 / HiN Reversibilitet Med reversibilitet menes muligheten for å fjerne nye materialer/deler uten å skade originalmaterialet Korrosjoninhibitorer og impregneringer er ikke reversible Konferanse: Kulturarv i fritt forfall april 2004 / HiN

28 Lesbarhet Tiltakene skal være minst mulig synlige, men lesbare og ikke forstyrrende reparasjonsområder anodesystem m/tilhørende kabling og instrumentering Konferanse: Kulturarv i fritt forfall april 2004 / HiN Svært synlige reparasjoner Konferanse: Kulturarv i fritt forfall april 2004 / HiN Lite synlig reparasjon Konferanse: Kulturarv i fritt forfall april 2004 / HiN

29 Misfarging Konferanse: Kulturarv i fritt forfall april 2004 / HiN Tilstandskontroll - prøveprosjekt Tilstandsanalyse må alltid utføres i forkant av utbedring Gjennomføring av prøveprosjekt er svært viktig for å oppnå et optimalt antikvarisk og kulturhistorisk sluttresultat En rehabilitering krever ydmykhet ift antikvariske elementer Konferanse: Kulturarv i fritt forfall april 2004 / HiN

30 Bevaring av kunst og inventar - hvorfor og hvordan Mille Stein Malerikonservator/forsker NIKU Status Konservatorens arbeid Jeg vil beskrive dagens situasjon med hensyn til bevaring av kirkekunst og kirkeinventar ut i fra mitt faglige ståsted. Som malerikonservator i Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) arbeider jeg ut i fra et overordnet prinsipp, formulert av den engelske kritiker John Ruskin. I 1849 erklærte han: "Take proper care of your monuments, and you do not need to restore them" (Tschudi-Madsen 1985). Ruskins avstandstaging til restaurering må ses i sammenheng med den restaureringsiver som ellers var gjeldende i hans samtid. Monumenter kunne da bli "tilbakeført" til et utseende de aldri hadde hatt, men som de ideelt sett kunne eller burde ha hatt (etter enkelte restaureringsarkitekters mening). En tilsvarende restaureringsiver gjorde seg mer eller mindre gjeldende også i Norge. Helt frem til årene ble kirkens kunst og inventar ofte overmalt eller avdekket for å "tilbakeføres" til et tidligere utseende. Sikringsarbeidet, eksempelvis i form av fastlegging av løs maling, var lavt prioritert. Resultatet av denne strategi ser vi som arbeider med behandling av kirkekunst i dag. Mange nye skader er oppstått på grunn av feilbehandling. Det, og ny kunnskap om miljøets nedbrytende effekt på materialer, har fått oss til å endre kursen og til å prioritere sikring fremfor restaurering (Lidén 1991), (Stein 2003). En tilsvarende ideologisk plattform finner vi i det internasjonale fagmiljøet (Hanssen-Bauer 1996). Mye av arbeidsinnsatsen legges på det preventive arbeid, dvs. å tilrettelegge miljøet som kulturminnet er i, slik at nedbrytningen går langsomst mulig (Vingelsgaard et al. 1998). Innenfor dette feltet utføres også forskning med hensyn til å definere grenseverdier for miljøbelastning og for å redusere denne belastningen mest mulig. Riksantikvarens klimaprosjekt, som ble påbegynt i 1986 og som i dag går under navnet Kirkeoppvarmingsprosjektet, er et eksempel på dette (Marstein & Stein 1987), (Olstad & Stein 1996), (Olstad et al. 2001). Inkludert i konservatorens preventive arbeid er rådgivning om hvordan kunst og inventar skal håndteres og vedlikeholdes. De fleste skader på våre kulturminner er nemlig menneskeskapte pga manglende kunnskap om hva som nedbryter og skader. Den utøvende delen av bevaringsarbeidet til en konservator består i å sikre ustabile strukturer, et arbeide som gjerne kalles konservering. Målet for behandlingen er å forlenge kulturminnets levetid lengst mulig, samtidig som det bevares uten vesentlige endringer og uten at senere behandlingsmuligheter begrenses. Valg av behandlingsmetode tilpasses derfor det enkelte kulturminnets materialer, nedbrytningsstadium og oppbevaringsmiljø. Begrunnelsen for den overnevnte minimalistiske holdning til restaurering finner vi etter min mening i hvordan vi (konservatorer og antikvarer) betrakter kirkens kunst og inventar. Vi ser på dem som historiske kilder. De er informanter om fortidens bruk av materialer og redskap, og om utvikling av nye produkter. De forandringer de har gjennomgått visualiserer nye moter i kunst og arkitektur, og nye religiøse og liturgiske retninger. Forandringene kan også fortelle om kulturminnets varierende status i dets historie. Disse kildene vil vi derfor endre minst mulig. Hvilket også er i overensstemmelse med hvordan Kulturminneloven definerer kulturminner som vitenskapelige kilder, og rundskrivet om kirker og kirkegårder begrunner vernet av kirkene og dets inventar (Miljøverndepartementet 2000), 5). Derfor blir også undersøkelsen og dokumentasjonen av det enkelte kulturminnet så viktig.

Tilstandsanalyse av bygninger

Tilstandsanalyse av bygninger Tilstandsanalyse av bygninger Erfaringer med tilstandsanalyse 9. Mars 2004 Seksjonsleder Geir Juterud Multiconsult AS Innhold 1. Innledning Hva er formålet med tilstandsanalysen Referansenivå Beslutningsgrunnlaget

Detaljer

Informasjon om KAs kirkebyggdatabase

Informasjon om KAs kirkebyggdatabase Informasjon om KAs kirkebyggdatabase 17.12.2004 1 Noen viktige milepæler St.meld. nr. 14 (2000-2001) Børs og katedral om økonomien i den norske kirke. KA foreslår i sine merknader en felles forsikringsordning

Detaljer

Byggeskader og feil Erfaringer

Byggeskader og feil Erfaringer Byggeskader og feil Erfaringer FoU-ansvarlig, professor II Svein Bjørberg Multiconsult AS Dato: Side: 1 Erfaringer Byggskade: Skade som følge av gal design, gal utførelse etc Byggefeil: Gal utførelse dvs

Detaljer

Forelesningsnotat fredag 30.april 2004 elektronisk versjon finnes på http://158.39.26.116/kirkekonferanse/program/

Forelesningsnotat fredag 30.april 2004 elektronisk versjon finnes på http://158.39.26.116/kirkekonferanse/program/ Forelesningsnotat fredag 30.april 2004 elektronisk versjon finnes på http://158.39.26.116/kirkekonferanse/program/ Hasvik kirke hva skjer? Hva gjør vi med kirker som ikke kan/skal brukes lengre? 1. Nedleggelse

Detaljer

NORSK KIRKEBYGGKONFERANSE TILSTANDSVURDERING AV KIRKEBYGG

NORSK KIRKEBYGGKONFERANSE TILSTANDSVURDERING AV KIRKEBYGG NORSK KIRKEBYGGKONFERANSE TILSTANDSVURDERING AV KIRKEBYGG RUNE LANGELAND RIMESTAD Rune Langeland Rimestad Lærling 1977-79 Tømrersvenn 1979 Byggmester 1983 NITO Takstingeniør (Verditakst/skadetakst/eierskifte/tilstand)

Detaljer

NORSK STANDARD NS 3424:2012

NORSK STANDARD NS 3424:2012 NORSK STANDARD NS 3424:2012 Tilstandsanalyse for byggverk Innhold og gjennomføring 1. Omfang Angir krav til hvordan en tilstandsanalyse skal gjennomføres, og hvordan tilstand skal beskrives, vurderes og

Detaljer

Rapport. Oppdragsnavn: Gruben Kirke. Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner. Dokumentkode: REHAB

Rapport. Oppdragsnavn: Gruben Kirke. Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner. Dokumentkode: REHAB Rapport Oppdragsnavn: 1400262 Gruben Kirke Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner Dokumentkode: Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Høyer Finseth.

Detaljer

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk Tilstandsanalyse NS-EN 16096 Vedlikeholdsstrategi for Museumssektoren 6.6.13 Håvard Christiansen Enhetlig forvaltning av 14 nasjonale festninger og 22 grensebefestninger

Detaljer

Drift, vedlikehold og risikoanalyse

Drift, vedlikehold og risikoanalyse Drift, vedlikehold og risikoanalyse Samspill mellom ledelse og ansatte Alle planer må ha klare beskrivelse av: Vedlikeholdstiltak Angi kostnad Fremdriftsplan Vi skiller mellom tre typer vedlikeholdsplaner:

Detaljer

NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk

NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk 29. Mai 2013 NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk 2012-VERSJONEN - HVA ER NYTT? MERETE H. MURVOLD, STANDARD NORGE Hva får du høre om? 1. STANDARDER FOR TILSTANDSANALYSER 2. NS 3424 BAKGRUNN OG SYSTEMATIKK

Detaljer

NORSK STANDARD NS 3424

NORSK STANDARD NS 3424 NORSK STANDARD NS 3424 Tilstandsanalyse for byggverk Innhold og gjennomføring 1. Omfang Definerer hvilke elementer som skal inngå 2. Definisjoner 2.1 Konsekvensgrad 2.2 Svikt 2.3 Symptom 2.4 Tilstand 2.5

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk Tilstandsanalyser som underlag for vedlikeholdsplaner Håvard Christiansen Bakgrunn Tilstandsanalyse av nasjonale festningsverk 2007 Kongsvinger Utrasing av mur i juli

Detaljer

Oppgradering. Mars 2010 Svein Bjørberg & Anders-Johan Almås

Oppgradering. Mars 2010 Svein Bjørberg & Anders-Johan Almås Oppgradering Mars 2010 Svein Bjørberg & Anders-Johan Almås 1 Oppgradering hva er det? Noen vanlige uttrykk Rehabilitering sette i stand uten å endre Restaurering tilbakeføre til en bestemt tidsepoke. Ikke

Detaljer

Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til istandsetting av kirker og kirkeinventar

Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til istandsetting av kirker og kirkeinventar - Side 1 av 5 HB 8.B.16 02.2017 Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til istandsetting av kirker og kirkeinventar Innhold 1. Formål 2. Hvilke kirker omfattes av ordningen 3. Hvem kan

Detaljer

Gamle hus representerer store ressurser

Gamle hus representerer store ressurser Gamle hus representerer store ressurser Hvordan gjennomføre gode klimatiltak og samtidig ta vare på de kulturhistoriske verdiene? Marte Boro, Seniorrådgiver Riksantikvaren v/ Annika Haugen Enøk for å redusere

Detaljer

NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig

NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig 15. Mai 2013 Professor / FoU-leder Svein Bjørberg Tilstand hva er det? 2 NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig Bakgrunn Standarden

Detaljer

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført)

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) Eiendomsprosjektet 1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) 3. Tilstandsgrad på eiendomsmassen (utført) 4. Identifisere vedlikeholdsetterslep

Detaljer

Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til istandsetting av kirker og kirkeinventar

Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til istandsetting av kirker og kirkeinventar - Side 1 av 5 HB 8.B.16 02.2016 Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til istandsetting av kirker og kirkeinventar Innhold 1. Formål 2. Hvilke kirker omfattes av ordningen 3. Hvem kan

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader.

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. Hadsel kommune Innhold 1 Anbefalte tiltak, beskrivelse og kostnadsberegning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Arealer... 2 1.3

Detaljer

Nedbrytningsmekanismer, reparasjon og vedlikehold av betongkonstruksjoner

Nedbrytningsmekanismer, reparasjon og vedlikehold av betongkonstruksjoner Nedbrytningsmekanismer, reparasjon og vedlikehold av betongkonstruksjoner Teknologidagene 2011 Jan-Magnus Østvik Dr. Ing Sjefsingeniør TMT Tunnel- og betongseksjonen Betong er evigvarende, eller? Armerte

Detaljer

- restaureringsseminar på Aulestad 11.02.2009

- restaureringsseminar på Aulestad 11.02.2009 Utskifting og bevaring - restaureringsseminar på Aulestad 11.02.2009 Bildet viser hovedbygningen på Aulestad like før restaureringsarbeidet startet i januar 2008. Det var ikke lett å se at noe var alvorlig

Detaljer

Rehabilitering av verneverdige bygg til gode forbilder. Ellen M Devold Asker rådhus 15.10.15

Rehabilitering av verneverdige bygg til gode forbilder. Ellen M Devold Asker rådhus 15.10.15 Rehabilitering av verneverdige bygg til gode forbilder Ellen M Devold Asker rådhus 15.10.15 Gode forbilder NVE-bygget Påstand: Gode forbilder er trygge på seg selv En angrepsmåte Definer handlingsrommet

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGNINGSFYSIKK

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGNINGSFYSIKK VEDLEGG V01 DRAMMEN EIENDOM KF YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGNINGSFYSIKK KRAV OG YTELSER TIL PROSJEKTERING RIBY Generelle krav og ytelser til prosjekteringen Prosjekteringen for rådgiverne

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 1/6 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 20.11.2008 N-99.1 08/24606 08/95196 Saksbehandler: Inger-Marie Nygård Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Eierstyring og eiendom

Detaljer

Bygningsmessig oppgradering uten tap av kulturhistorisk eller teknisk verdi

Bygningsmessig oppgradering uten tap av kulturhistorisk eller teknisk verdi Bygningsmessig oppgradering uten tap av kulturhistorisk eller teknisk verdi Seminar 9. mars 2016. Brygger og andre kaldhus. Ellen M Devold, Høyer Finseth as Punkter for å lykkes Utgangspunkt hva har vi?

Detaljer

Gamlestua, Heierstad. Gbrnr.: 18 / 1. HOF kommune. Askeladden ID 86490-1

Gamlestua, Heierstad. Gbrnr.: 18 / 1. HOF kommune. Askeladden ID 86490-1 Gamlestua, Heierstad Gbrnr.: 18 / 1 HOF kommune Askeladden ID 86490-1 1 Kart som viser Heierstad i Hof kommune, og stuas plassering i forhold til de andre husene på gården. 2 Heierstad Gamlestua, Heierstad

Detaljer

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1 Objektinformasjon Askeladden ID 134528-1 Lokalitet Halden gamle politistasjon og fengsel - Torvet 4 Bruksnavn på eiendom TORGET Bygningens egenavn Politistasjon Bygningsart/bygningstype Politistasjon Kommunenr,

Detaljer

Energisparing eller bygningsvern? Ja takk, begge deler!

Energisparing eller bygningsvern? Ja takk, begge deler! UTFORDRINGER VED RESTAURERING Istandsetting av bestående eller tilbakeføring? Seminar Levanger kommune 13. februar 2012 Energisparing eller bygningsvern? Ja takk, begge deler! Senior rådgiver Marte Boro,

Detaljer

BJERKVIK KIRKE - TILSTANDSVURDERING AV TÅRN

BJERKVIK KIRKE - TILSTANDSVURDERING AV TÅRN RAPPORT BJERKVIK KIRKE - TILSTANDSVURDERING AV TÅRN OPPDRAGSGIVER Kirkevergen i Narvik EMNE DATO / REVISJON: 30. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 713209-RIB-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF FDVUS Rutiner for oppfølging, organisering, kompetanse, verktøy, rapportering sett fra et Helseforetak.

Oslo universitetssykehus HF FDVUS Rutiner for oppfølging, organisering, kompetanse, verktøy, rapportering sett fra et Helseforetak. Oslo universitetssykehus HF FDVUS Rutiner for oppfølging, organisering, kompetanse, verktøy, rapportering sett fra et Helseforetak FSTL 2010 16 Juni av Elin S. Berggren Organisasjon Regjering HSØ RHF OUS

Detaljer

Tilstandsanalyser som et effektivt verktøy for å synliggjøre vedlikeholds og oppgraderingsbehov. 15. Februar 2012

Tilstandsanalyser som et effektivt verktøy for å synliggjøre vedlikeholds og oppgraderingsbehov. 15. Februar 2012 Tilstandsanalyser som et effektivt verktøy for å synliggjøre vedlikeholds og oppgraderingsbehov. 15. Februar 2012 Formål og hovedmål Bystyret har vedtatt følgende formål og hovedmål for Boligbygg: Foretaket

Detaljer

A204 SØGNE KIRKE, SØGNE KOMMUNE, VEST-AGDER

A204 SØGNE KIRKE, SØGNE KOMMUNE, VEST-AGDER NIKU OPPDRAGSRAPPORT 189/2012 A204 SØGNE KIRKE, SØGNE KOMMUNE, VEST-AGDER Tilstandsregistrering av kunst og inventar Stein, Mille Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736

Detaljer

Det er tatt utgangspunkt i krav i NS-EN ISO I SVV Prosesskode 2 er noen av kravene skjerpet, og det er en rekke krav som kommer i tillegg.

Det er tatt utgangspunkt i krav i NS-EN ISO I SVV Prosesskode 2 er noen av kravene skjerpet, og det er en rekke krav som kommer i tillegg. Sjekkliste for prosjekterende av KB Dette er en sjekkliste for prosjekterende av katodisk beskyttelse av betong ved påtrykt strøm. Sjekklisten gjelder katodisk beskyttelse av betong eksponert mot atmosfæren

Detaljer

NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig

NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig Høringsmøte, Oslo 19. oktober 2012 Professor, FoU-leder Svein Bjørberg NTNU / Multiconsult AS 1 Tilstand? 2 Standard for tilstandsanalyse - NS 3600

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole

Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole Til: Trøgstad kommune Fra: Norconsult v/tobin Rist Dato: 2014-11-20 Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole Livssykluskostander er summen av kapitalkostnader og alle kostnader til

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, i

Detaljer

Klimaforandringer, energisparing og verneverdige bygninger. Annika Haugen, Bygningsavdelingen 4. september 2014 annika.haugen@niku.

Klimaforandringer, energisparing og verneverdige bygninger. Annika Haugen, Bygningsavdelingen 4. september 2014 annika.haugen@niku. Klimaforandringer, energisparing og verneverdige bygninger Annika Haugen, Bygningsavdelingen 4. september 2014 annika.haugen@niku.no Hvorledes sikre og forvalte norske kirkebygg i fremtidens klima? Utvikling

Detaljer

SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING

SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING Beregnet til AS Sandakerveien 11 Dokument type Rapport Dato Sep 2013 SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING Revisjon 2013/09/26 Dato 2013/09/05 Utført av EAL Kontrollert

Detaljer

NTNU - Kursdagene 2008

NTNU - Kursdagene 2008 NTNU - Kursdagene 2008 Benchmarking Nøkkeltall Hvordan måle m nøkkeltall? n Hvordan bruke nøkkeltall? n Hva er benchmarking? Benchmarking er prosessen med kontinuerlig å måle og sammenligne sine forretningsprosesser

Detaljer

Kulturminnesamling. Kommuner i Sør-Trøndelag April 2011

Kulturminnesamling. Kommuner i Sør-Trøndelag April 2011 Kulturminnesamling Kommuner i Sør-Trøndelag April 2011 Ny Plan og Bygningslov Hvilke bestemmelser er aktuelle for bygningsvernet? Stikkord: Formelt vern/verneverdi Søknadspliktige tiltak; Saksbehandling;

Detaljer

Kulturminnesamling. Kommunene i Sør-Trøndelag Januar 2011

Kulturminnesamling. Kommunene i Sør-Trøndelag Januar 2011 Kulturminnesamling Kommunene i Sør-Trøndelag Januar 2011 Ny Plan og Bygningslov Hvilke bestemmelser er aktuelle for bygningsvernet? Stikkord: Formelt vern/verneverdi Søknadspliktige tiltak; Saksbehandling;

Detaljer

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Adm. levekår/osk/helsesenter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad...

Detaljer

Tilstandsanalyse. kolbjørn vegar os

Tilstandsanalyse. kolbjørn vegar os Tilstandsanalyse kolbjørn vegar os Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige byggverk - EN 16096 ( NS 3423) Condition survey and report of built cultural heritage Teknisk registrering og vurdering av

Detaljer

Tilstandsbarometeret 2013

Tilstandsbarometeret 2013 Tilstandsbarometeret 2013 Frogn kommune OPPDRAG Kartleggingsdugnad 2013 EMNE Tilstand og vedlikeholdsstatus i kommunal og fylkeskommunal bygningsmasse DOKUMENTKODE 124829-TVF-RAP-001-215 Med mindre annet

Detaljer

Rehabilitering av svømmehaller. Pål Kjetil Eian, seksjonsleder Bygningsfysikk, Norconsult AS

Rehabilitering av svømmehaller. Pål Kjetil Eian, seksjonsleder Bygningsfysikk, Norconsult AS Rehabilitering av svømmehaller Pål Kjetil Eian, seksjonsleder Bygningsfysikk, Norconsult AS 1 Tenk totaløkonomi når ny svømmehall skal planlegges eller eksisterende rehabiliteres! Investeringskostnad +

Detaljer

Strategisk analyse for oppgradering. 7. Mars 2012 Anders-Johan Almås aja@multiconsult.no

Strategisk analyse for oppgradering. 7. Mars 2012 Anders-Johan Almås aja@multiconsult.no Strategisk analyse for oppgradering 7. Mars 2012 Anders-Johan Almås aja@multiconsult.no 1 Agenda Strategisk analyse teori og bakgrunn Nordisk forskningsprosjekt SURE Veileder for bærekraftig oppgradering

Detaljer

Elektrokjemiske metoder ved reparasjon av betongkonstruksjoner. Jan-Magnus Østvik Statens vegvesen, Vegdirektoratet TMT, Tunnel og betongseksjonen

Elektrokjemiske metoder ved reparasjon av betongkonstruksjoner. Jan-Magnus Østvik Statens vegvesen, Vegdirektoratet TMT, Tunnel og betongseksjonen Elektrokjemiske metoder ved reparasjon av betongkonstruksjoner Jan-Magnus Østvik Statens vegvesen, Vegdirektoratet TMT, Tunnel og betongseksjonen Agenda Hvorfor KB? Hva er KB? Hvordan virker KB? Dette

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, Kompetanse,

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

Saksbehandlingsrutiner

Saksbehandlingsrutiner Saksbehandlingsrutiner Kulturminnemyndighet og forvaltningsansvar Riksantikvaren er kulturminnemyndighet for de bygningene, anleggene og uteområdene staten eier og som enten er fredet etter kulturminneloven

Detaljer

Veiledning i metoder for utbedring av karbonatisert betong i verneverdige bygninger

Veiledning i metoder for utbedring av karbonatisert betong i verneverdige bygninger Veiledning i metoder for utbedring av karbonatisert betong i verneverdige bygninger Januar 2004 Jan Lindland, Stærk & co Forord Utbedring av betongskader på verneverdige betongkonstruksjoner reiser en

Detaljer

OPPDATERT PROGRAM. Utskriftbar program og forelesningsnotat finne du på http://158.39.26.116/kirkekonferanse/program/

OPPDATERT PROGRAM. Utskriftbar program og forelesningsnotat finne du på http://158.39.26.116/kirkekonferanse/program/ OPPDATERT PROGRAM Utskriftbar program og forelesningsnotat finne du på http://158.39.26.116/kirkekonferanse/program/ http://158.39.26.116/kirkekonferanse/ Side 1 av 4 23.04.2004 Hovedside-> Studietilbud->

Detaljer

Agenda. NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk

Agenda. NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk Teknisk vinteruke 08 Vedlikeholdsplanlegging NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk Siv. ing. Øyvind Harridsleff Multiconsult AS Agenda LCC - hva og hvorfor? Definisjoner Metode oppbygging og struktur

Detaljer

Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Benchmarking brukt i en fylkeskommune

Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Benchmarking brukt i en fylkeskommune NTNU - Kursdagene 2007 Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Benchmarking brukt i en fylkeskommune Hva er benchmarking? Benchmarking er prosessen med kontinuerlig å måle og sammenligne sine forretningsprosesser

Detaljer

Vernebestemmelser. Generelt

Vernebestemmelser. Generelt Vernebestemmelser Generelt Bestemmelsene henviser til de ulike vernekategoriene. Inntil fredningssaken er gjennomført vil bestemmelsene være gyldige som vernerestriksjoner innenfor de arealer som Forsvaret

Detaljer

Tilstandsanalyse som arbeidsverktøy

Tilstandsanalyse som arbeidsverktøy Tilstandsanalyse som arbeidsverktøy Foreleser: Seniorforsker Arne Nesje Badeteknisk 2011 Sarpsborg 1 Tilstandsanalyse for hvem og av hvem? Ekstern undersøkelse Undersøkelse av driftspersonalet av eget

Detaljer

FRIP BEVARINGSPROGRAM FOR FREDETE HUS I PRIVAT EIE. Plan for perioden

FRIP BEVARINGSPROGRAM FOR FREDETE HUS I PRIVAT EIE. Plan for perioden FRIP BEVARINGSPROGRAM FOR FREDETE HUS I PRIVAT EIE Plan for perioden 2013-2020 1 16.09.2013 1. Rammer 1.1 Innledning Ved behandlingen av St.meld. nr. 16 (2004 2005) Leve med kulturminner, sluttet Stortinget

Detaljer

Oppmåling og tilstand. Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø

Oppmåling og tilstand. Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø Oppmåling og tilstand Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø 1 Innhold Innledning Oppmåling 1. etasje 2. etasje 3. etasje Snitt Fasader Gammelfjøsets tilstand Kilder

Detaljer

LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016

LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016 LOHØGDA BORETTSLAG LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016 Formål ved vedlikehold Økt krav om komfort og sakte nedbrytning av bygningsmassen medfører et behov for vedlikehold for å opprettholde bygningstekniske,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/1926 SAMLET SAKSFREMSTILLING - VINDUSPROGRAMMET 2014 I RØROS KOMMUNE Arkiv: GID L 42 Arkivsaksnr.: 13/1926 Saksbehandler: Marit Gilleberg Saksnr. Utvalg

Detaljer

A 186 Froland kirke, Froland kommune, Aust-Agder Tilstandsregistrering av kunst og inventar

A 186 Froland kirke, Froland kommune, Aust-Agder Tilstandsregistrering av kunst og inventar NIKU Oppdragsrapport 187/2009 A 186 Froland kirke, Froland kommune, Aust-Agder Mille Stein Froland kirke. Foto: Iver Schonhowd, Riksantikvaren 2009. Befaringsrapport. Bakgrunn Sted: A 186 Froland kirke

Detaljer

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader Bergen kommunale bygg Bergen, 27.02.2009 Bakgrunn BKB skal rehabilitere tak og fasader på Nordnes skole. Før tekniske beskrivelser kan utarbeides, har Fylkesnes

Detaljer

Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Benchmarking brukt i en fylkeskommune

Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Benchmarking brukt i en fylkeskommune Storefjell mars-07 Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Benchmarking brukt i en fylkeskommune Hva er benchmarking? Benchmarking er prosessen med kontinuerlig å måle og sammenligne sine forretningsprosesser

Detaljer

Vedlikehold av kirkebygg og inventar. Max Ingar Mørk KA

Vedlikehold av kirkebygg og inventar. Max Ingar Mørk KA Vedlikehold av kirkebygg og inventar Max Ingar Mørk KA Dette vil vi snakke om Hvorfor skal vi vedlikeholde? Hvem har ansvaret? Hvilke vedlikeholdsrutiner trenger vi? Hva slags vedlikeholdstiltak ld k er

Detaljer

Presentasjon av formålsbygg

Presentasjon av formålsbygg Presentasjon av formålsbygg Knut Olav Thorset 06.03.2012 1 Hvem er Knut Olav? Bodd i Vikersund siden våren 1990. Kommer opprinnelig fra Øvre Eiker. Kjøpt hus i Østhellinga 1995. Har de siste 25 år hatt

Detaljer

A 189 Tromøy kirke, Arendal kommune, Aust-Agder Tilstandsregistrering av kunst og inventar

A 189 Tromøy kirke, Arendal kommune, Aust-Agder Tilstandsregistrering av kunst og inventar NIKU Oppdragsrapport 188/2009 A 189 Tromøy kirke, Arendal kommune, Aust-Agder Mille Stein Tromøy kirkes altertavle trenger behandling. Foto: Iver Schonhowd, Riksantikvaren 2009. Befaringsrapport. Bakgrunn

Detaljer

Ogndal skole. Steinkjer kommune. Tilstandsanalyse av varmeanlegget. April Ogndal skole- Tilstandsanalyse av varmeanlegget

Ogndal skole. Steinkjer kommune. Tilstandsanalyse av varmeanlegget. April Ogndal skole- Tilstandsanalyse av varmeanlegget 1 Steinkjer kommune Ogndal skole Tilstandsanalyse av varmeanlegget COWI AS Okkenhaugveien 4 7604 Levanger Telefon 02694 www.cowi.no April 2014 Dokumentnr. 00 Versjon 01 Utgivelsesdato 25.04.2014 Utarbeidet

Detaljer

Museumsbygninger til nytte og besvær?

Museumsbygninger til nytte og besvær? Museumsbygninger til nytte og besvær? Diskusjonsmøte 6.6.2013 om dokumentasjon Siv Leden seniorrådgiver «De største utfordringene synes å knytte seg til samlingsforvaltningen, herunder bevaringen av de

Detaljer

St. Olavs hospital Øya Kompleks

St. Olavs hospital Øya Kompleks Landsverneplan for helsesektoren LVP Helse Forvaltningsplan St. Olavs hospital Øya Kompleks 9. april 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. GODKJENNING 3 2. BAKGRUNN 3 2.1. Forvaltningsplanens bakgrunn og formål

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

Svar til Kirkebakken 26 - gbnr. 200/1300- Østre Porsgrunn kirke - Oppføring av ny kirke - uttalelse. Porsgrunn kommune

Svar til Kirkebakken 26 - gbnr. 200/1300- Østre Porsgrunn kirke - Oppføring av ny kirke - uttalelse. Porsgrunn kommune Porsgrunn kommune Postboks 128 3901 PORSGRUNN /Avdeling for areal og transport Vår dato 06.07.2017 Deres dato 2017-06- 08T00:00:00 Vår referanse 16/07542-29 Deres referanse 15/07210-48 Vår saksbehandler

Detaljer

Prosjekt: Etterslep i vedlikehold. Seminar Rehabilitering av skoleanlegg Lillestrøm, 27. Okt. 2005 Anders Overrein

Prosjekt: Etterslep i vedlikehold. Seminar Rehabilitering av skoleanlegg Lillestrøm, 27. Okt. 2005 Anders Overrein Prosjekt: Etterslep i vedlikehold Seminar Rehabilitering av skoleanlegg Lillestrøm, 27. Okt. 2005 Anders Overrein Siviling. Anders Overrein AS -kort presentasjon Referanser Tilrettelegging FDVU i nybygg

Detaljer

ing Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

ing Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Hva er boligsalgsrapport? Boligsalgsrapport er en teknisk gjennomgang av en bolig eller leilighet. Er laget av fire(nå 2) takstorganisasjoner sammen for å tilfredsstille markedets behov for enhetlig tilstandsanalyse.

Detaljer

Katodisk beskyttelse av betong - rehabilitering av kaier på Statoil sitt anlegg på Kårstø. Norsk Betongforening - 9. oktober 2014

Katodisk beskyttelse av betong - rehabilitering av kaier på Statoil sitt anlegg på Kårstø. Norsk Betongforening - 9. oktober 2014 Katodisk beskyttelse av betong - rehabilitering av kaier på Statoil sitt anlegg på Kårstø Norsk Betongforening - 9. oktober 2014 Innhold Kaienes oppbygging og funksjon Skader og skadeårsaker Vurdering

Detaljer

INNEKLIMAKONTROLL OG VISJONER

INNEKLIMAKONTROLL OG VISJONER INNEKLIMAKONTROLL OG VISJONER Oslo 22. september 2014 Harald Ringstad, 94 84 20 80, harald.ringstad@ka.no KA Avdeling for kirkebygg og kulturminneforvaltning Bud kirke Ringebu stavkirke fra 1220 Hedalen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Administrasjonsbygg INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad...

Detaljer

Begreper og beskrivelser standarder 1504

Begreper og beskrivelser standarder 1504 Workshop byggutengrenser.no 15.Februar 2012 Slik kan betongoverflater etterbehandles Begreper og beskrivelser standarder 1504 Rådgivende ingeniør Jan Lindland, Stærk & Co. a.s NS-EN 1504 «Produkter og

Detaljer

Vi gjør noe med det! Mulige løsninger og verktøy. Håkon Kleiven Oppland fylkeskommune

Vi gjør noe med det! Mulige løsninger og verktøy. Håkon Kleiven Oppland fylkeskommune Vi gjør noe med det! Mulige løsninger og verktøy Håkon Kleiven Oppland fylkeskommune Overordnet strategi NOU 22-2004 Vedlikeholdte bygninger gir mer til alle Det foreligger overordnede politisk bestemte

Detaljer

LCC-beregning for Bokollektiv Ytre Enebakk Metodikk og inndata

LCC-beregning for Bokollektiv Ytre Enebakk Metodikk og inndata Dato: 23. nov 2015 LCC-beregning for Ytre Enebakk Metodikk og inndata Livssykluskostnader er summen av kapitalkostnader og alle kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling i brukstiden og

Detaljer

(R1) Betongrehabilitering metoder og utførelse MB/16jan13

(R1) Betongrehabilitering metoder og utførelse MB/16jan13 (R1) Betongrehabilitering metoder og utførelse MB/16jan13 Tirsdag 9. april fredag 12. april 2013 1. Omtale "(R1) - Betongrehabilitering - utførelse for produksjonsleder, kontrolleder, formann og bas" er

Detaljer

Tilstandsvurdering Gamle Sykehuset LYB

Tilstandsvurdering Gamle Sykehuset LYB RAPPORT Tilstandsvurdering Gamle Sykehuset LYB OPPDRAGSGIVER Sameiet Vei 210 EMNE DATO / REVISJON: 10. februar 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 713283-RAP-RIB-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

Det er tatt utgangspunkt i krav i NS-EN ISO I SVV Prosesskode 2 er noen av kravene skjerpet, og det er en rekke krav som kommer i tillegg.

Det er tatt utgangspunkt i krav i NS-EN ISO I SVV Prosesskode 2 er noen av kravene skjerpet, og det er en rekke krav som kommer i tillegg. Sjekkliste for prosjekterende av KB Dette er en sjekkliste for prosjekterende av katodisk beskyttelse av betong ved påtrykt strøm. Sjekklisten gjelder katodisk beskyttelse av betong eksponert mot atmosfæren

Detaljer

Totale arealkostnader FDVUS og Kapital. Hvordan fremskaffe kvantitativt underlag om arealkostnader?

Totale arealkostnader FDVUS og Kapital. Hvordan fremskaffe kvantitativt underlag om arealkostnader? MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivertjenester competent creative - complete NTNU kursdagene januar 2007 Totale arealkostnader FDVUS og Kapital Hvordan fremskaffe kvantitativt underlag om arealkostnader?

Detaljer

Delstrategi for oppgradering og verdibevarende vedlikehold

Delstrategi for oppgradering og verdibevarende vedlikehold Delstrategi for oppgradering og verdibevarende vedlikehold Formannskapet 08.03.2016 Eiendomsdirektør Kristine Hjellup Horne Enhetssjef Eiendomsforvaltning Bjørn Fredrik Kristiansen Bakgrunn Eiendomsstrategi

Detaljer

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG NORDRE FINSTAD I SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 MANDAT: Prosject AS er av styret i Nordre Finstad I

Detaljer

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Prosjekt: PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB Tittel: Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Dokumentnummer: PGCAas-RIB-RAP-103 Til: Statsbygg Sammendrag: Det skal bygges ny barnehage

Detaljer

Hva jeg skal snakke om?

Hva jeg skal snakke om? OVERTAGELSE OG DRIFT AV BYGNINGER 6. MAI 2013 Rådgiverne er viktig for en god ferdigstillelse Utviklingssjef Ari Soilammi, RIF Hva jeg skal snakke om? Hva må byggherren tenke på for at de skal få : Prosjektering

Detaljer

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG REKKE 68 OG 90 TILSTANDSRAPPORT NR 2 FOR DØRER/VINDUER OG FASADER I REKKEHUS N NOVEMBER 2008 Plogveien 1 Postboks 91, Manglerud 0612 OSLO Tlf. 22 57 48 00 Fax. 22 19 05 38 HALLAGERBAKKEN

Detaljer

Sivilarkitekt Lars Grimsby Alvøveien 155 5179 Godvik

Sivilarkitekt Lars Grimsby Alvøveien 155 5179 Godvik Til: TKG 46 A/S Torolv Kveldulvsonsgate 49 8800 Sanclnessjøen Dato: 15.01.2012 Vurderin av Håreks ate 7 i Sandness -øen som antikvarisk b nin På oppdrag fra TKG 46 A/S er undertegnede bedt om å vurdere

Detaljer

KLP - prosjekt for reduksjon av risiko og mindre skader på kommunale bygninger

KLP - prosjekt for reduksjon av risiko og mindre skader på kommunale bygninger KLP - prosjekt for reduksjon av risiko og mindre skader på kommunale bygninger PROSJEKTDELTAKERE: Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) KLP skadeforsikring Stiftelsen Byggsertifisering (SB) Dr.ing

Detaljer

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk Restaureringer av norske festningsmurer Nordisk kalkforum 2014 Håvard Christiansen Enhetlig forvaltning av 14 nasjonale festninger og 22 grensebefestninger Akershus

Detaljer

TILSTANDSANALYSE NAMDALSTUN Vikna kommune

TILSTANDSANALYSE NAMDALSTUN Vikna kommune TILSTANDSANALYSE NAMDALSTUN Vikna kommune RAPPORT 03.11.2015 SAMMENDRAG Bygget er i dårlig stand og har behov for betydelige vedlikehold og oppgradering. Taket på bygget er så dårlig at det er lekkasjer

Detaljer

Oppgradering av skolebygg i Oslo

Oppgradering av skolebygg i Oslo Oppgradering av skolebygg i Oslo Oslo, 18. september 2012 Atle Sverre Hansen 100990 1.1 Undervisningsbygg Oslo KF Prosjekterer, bygger, drifter og forvalter skolebygg i Oslo Forvalter 1,4 millioner m²,

Detaljer

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Undersøkelse av boligen Undersøkelse Grunn og fundamenter visuell vurdering av grunn opplysning om fundamenter fra eier eller byggeskikk ingen grunnundersøkelser OBS! Ikke påstå ting du ikke har sett.

Detaljer

VILLA DE SVING MARÅK

VILLA DE SVING MARÅK TILSTANDSVURDERING AV VILLA DE SVING MARÅK GNR. 114, BNR. 01, Stranda Kommune reg.nr. 03, dato: 08.05.07, prosj.nr. 514624 03 oppdragsgiver Møre og Romsdal Fylke 33 1 2 3 5 4 67 8 9 11 10 12 13 17 18 14

Detaljer

Betongrehabilitering ny veiledning i bruk av standardverket

Betongrehabilitering ny veiledning i bruk av standardverket Betongrehabilitering ny veiledning i bruk av standardverket Eva Rodum Tunnel- og betongseksjonen, TMT Teknologidagene, 2011-10-13 Innhold Bakgrunn bestandighetsproblematikk og skader Betongrehabilitering

Detaljer

Livssykluskostnader og virksomhetskostnader

Livssykluskostnader og virksomhetskostnader Livssykluskostnader og virksomhetskostnader Bergen, 19. september 2012 Atle Sverre Hansen 100990 1.1 Undervisningsbygg Oslo KF Prosjekterer, bygger, drifter og forvalter skolebygg i Oslo Forvalter 1,4

Detaljer