Siste: Årgang 69. Våler kommune. FN s eldredag i Våler, tradisjonen tro. side 10. Ønskebrønn, tankevekkende artikkel fra Mali.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Siste: Årgang 69. Våler kommune. FN s eldredag i Våler, tradisjonen tro. side 10. Ønskebrønn, tankevekkende artikkel fra Mali."

Transkript

1 Årgang 69 November/desember 2009 Våler kommune FN s eldredag i Våler, tradisjonen tro. side 10 Ønskebrønn, tankevekkende artikkel fra Mali. side 20 Juletrefest - for en stund siden side 13 Korjenter på koselig høsttur! side 20 Siste: rett før vi går i trykken: Ljom skal ha en adventskonsert i Svinndal kirke den 22. november kl Våler Sangkor skal ha en julekonsert i Våler kirke den 27. desember kl Det Norske Misjonsselskap arrangerer julemesse på Fredheim fredag 20.novemeber fra kl Salg av julekaker, lodd m.m. Trekning kl Annonsert skaporgelkonsert i Våler kirke den 15. november er dessverre utsatt. Ny dato annonseres senere.

2 I GODE OG ONDE DAGER VERDEN ENDRER SEG. LIVET ENDRER SEG. SÅNN ER DET BARE. Trygghet, ærlighet og dialog er grunnstener i et sterkt forhold. Slik er det også i forhold til banken din! Hos oss får du personlige råd som er riktige for akkurat deg. Når ting endrer seg økonomisk, på godt eller vondt, kan du trygt snakke med en av våre dyktige rådgivere. Kontakt oss på telefon Bank. Forsikring. Og deg.

3 Årgang 69 November desember Utgis av Våler og Svinndal menighetsråd. Utkommer 6 ganger i året. Opplag: 1900 Trykk: Stens Trykkeri Redaktør: Sissel Madsø Granvang Midtveien 20 Folkestad Tlf. mob.: e-post: Distributør: Laila Guthus Tlf.: Mobil: Kasserer: Kirkeverge Eva Marie Pedersen Tlf. arb Gaver til bladet: Bankgiro: Redaktøren har ordet Sommeren er lagt bak oss og det er på tide å se fremover mot kaldere og mørkere tider. Alle kan vel ikke hate vinteren? Jeg syns det er lettere å puste, fargene er skarpere og man kan glede seg til jul! En ny sommer kommer da alltids, og da kan man glede seg til den da - etter jul, etter nyttår, påske og 17.mai. Mye moro! Moro er det også å lage et helt nytt Menighetsblad i farger og greier. Jeg har lest Våler og Svinndal Menighetsblad siden jeg flyttet til Våler i 1975, 12 år gammel. Menighetsbladet har på mange måter vært Vålers avis, og noe man kastet seg over for å få lest først av alle i familien. Da jeg ble spurt om jeg ville være redaktør for Menighetsbladet, ropte jeg JA! Dette skal bli moro. Sammen har vi i redaksjonskomiteen nå lagt opp til endel nytt i tillegg til det dere er vant til fra før. Vi gjør også som IKEA, prøver skrifttypen Verdana i tekstene, slik at man tar hensyn til de svaksynte. Vi vil gjerne ha tilbakemelding på om dette er en grei skrift å lese. Fra og med neste nummer vil det også bli anledning til å få annonsene sine i farger. Vi ønsker oss fler annonsører, slik at vi kan utvide bladet med 4 sider til. Håper dere liker den nye utformingen. Jeg vil også ønske dere alle en riktig God Jul! Sissel Madsø Granvang ØNSKER DU Å ANNONSERE? Vi legger fra 2010 om til helfargede annonser, -kontakt oss, så priser vi den. Send inn ferdig annonse - eller så lager jeg den for deg. Kunngjøringer av møter og arrangementer er gratis. Send teksten inn på mail: Utgivelser og innleveringsfrister for Våler og Svinndal menighetsblad 2010 Har du et arrangement du vil at flere skal vite om? send en mail - så lager vi en kunngjøring eller en annonse på det. Vi minner om at stoff til bladet må være OSS I HENDE - SENEST den angitte dato. Bladet kommer ut i midten av den førstnevnte måneden i utgaven. Utgave Innleveringsfrist Utgave Innleveringsfrist januar/februar 1. januar juli/august 1.juli mars/april 1.mars september/oktober 1.september mai/juni 15.april november/desember 1.november 3

4 Biskop Helga Haugland Byfugliens juleandakt Hva er det mennesker innerst inne søker? Mon tro om det ikke er å bli elsket. Uten vilkår. For den jeg er og ikke for det jeg får til. Vår lengsel er etter kjærlighet som holder og bærer og kommer oss i møte forfra. Og som aldri vender seg bort. Denne kjærligheten kom til oss første julenatt da engelen proklamerte: Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det født dere en Frelser. Kjærligheten viser sitt ansikt den første julenatt. I strimen fra stjernen julenatt skjer underet. Broen ble til mellom himmel og jord. Det sanne lys var i ferd med å komme til verden. Gud er kjærlighet. Han er ikke tilbaketrukket og fjern og venter på at vi skal finne han. Han lot ikke tiden bare gå, men han kom selv inn i verden. Lyset skinner ennå. Han oppsøker og kommer oss i møte for å gi oss det vi ønsker oss aller mest: Kjærlighet som holder og som bærer og som møter oss forfra. Jesus bringer lys i mørket og varme i kulden. I ham kommer Gud nær, slik verden var den gang, og slik verden er nå: Skaperverket er truet og har feber. Mennesker sulter. Det er ufred og uforsonlighet på jorden. Håp avløses av fortvilelse. Likevel synger vi om fred på jorden. For vi kan ikke la være å tro at fred og rettferdighet er mulig. Vi kjemper for en bedre verden. Gud ble som en av oss for å bære sammen med oss og fri oss fra mørket. Evighetens Gud kom som et barn som heter Jesus - Herren frelser. Han kommer oss i møte for å vinne våre hjerter. Med kjærlighet som gir oss glede, håp og fred. Velsignet julehøytid! Fra kosmos, fra å være usynlig, trer Gud mennesker helt nær. Inn i verdens mørke - ned til menneskers kaos - kom han for å skape fred og bringe lys. Staben på kirkekontoret vil få ønske alle innbyggerne i Våler og Svinndal en fredelig og god adventstid og en riktig God Jul og et Godt Nytt år! Takk til de avtroppende menighetsrådene! Det har vært avholdt menighetsrådsvalg, som du ser på siden til høyre her, og nye menighetsråd trer i kraft fra 1. november. De "gamle" menighetsrådene ved hver sin leder; Grethe Gjølstad fra Våler og Eva Funderud fra Svinndal, hadde sitt siste felles menighetsrådsmøte på Klokkergården i Svinndal den 30. september. Etter vanlig saksbehandling koste begge rådene seg med deilig felles kveldsmat som Svinndal menighetsråd bød på. Deretter ble det servert kaffe og kake og det vanket mange hyggelige takketaler i stua på Klokkergården. En stor TAKK til hvert enkelt menighetsrådsmedlem for den innsats de har gjort for bygda gjennom de siste åra! 4

5 Kirkevalget 14. september I Våler var det gledelig mange som deltok på valg til nye menighetsråd og på direktevalg av medlemmer til bispedømmeråd/kirkemøte. Tidligere har menighetene våre ligget på et stemmeantall på ca 3% ved valg til menighetsråd. Nå steg tallene til hhv 22,8% valgdeltagelse i Svinndal og 14,3% i Våler! Slik sett var valget en suksess! I tillegg var det tydelig at de som stemte hadde meninger for veldig mange av stemmesedlene var det gjort endringer på. Tellekorpset fikk mye å gjøre men det var i grunn bare moro! Et lite skår i gleden var det at svært få ungdommer benyttet den nye muligheten de hadde til å stemme på kirkevalget. Da det var for første gang at valget ble gjennomført slik som det ble denne gangen, er det selvfølgelig ting som kunne vært gjort bedre og annerledes. Det skal vi prøve å gjøre noe med om allerede to år, når det er valg igjen. Denne gangen ble nemlig menighetsrådene valgt for kun 2 år for at vi neste gang skal kunne ha valg samtidig med kommunevalget som finner sted i Kirkevalg og kommunevalg kommer deretter til å være på samme tid hvert fjerde år fremover. For første gang kunne kirkemedlemmer i år også stemme direkte på kandidater til bispedømmeråd/ Kirkemøte. Fra Borg bispedømmeråd ble følgende valgt inn: Erling Birkedal, Frøydis Indgjerdingen, Andreas Henriksen Aarflot og Kirsti Harda Frøshaug Menighetsrådet er menighetens styrings- og strategiorgan og leder menighetens virksomhet i det sognet der du bor. Sammen med presten, øvrige kirkeansatte og frivillige medarbeidere skal rådet ivareta kirkens oppdrag: Å vekke og nære det kristelige liv i menighetene. Menighetsrådets oppgaver er blant annet å: - innarbeide og utrede trosopplæring, kirke musikk og diakoni - organisere aktiviteter - vedta strategier til gudstjenestelivet - vedta kirkeofringer - vedta bruk og utleie av kirken - forvalte menighetens økonomi Vi ønsker de nye rådene LYKKE TIL med sitt viktige arbeid for menighetene våre! Det nye menighetsrådet i Svinndal ble: Nederst fra venstre: Sogneprest Svein Th. Kasin, Odd Einar Kjærnsrød (leder), Jon Gisle Rønning og Alf Thuen. Øverst fra venstre: Inger Oline O. Hovland (vara) Berit I. Larsen (vara), Elin Austad (vara), Tone Glendrange Skolt, Elin Valle, Anne Kari Moslått og Berit Stangjordet (vara). Det nye menighetsrådet i Våler ble: Fra venstre: May Torill Listerud, Inger-Lise Ålesve Storvold, Bjørg H. Rådal Blomqvist, Hege T. Blomfeldt Unnerud, Trude A. Skovdahl (nestleder), Harald Sandbæk (vara), Trond Gustavsen (leder), sogneprest Svein Th. Kasin og Grete Weydahl (vara). Jorunn Breivik (vara), Anne-Grethe Haug Fleischer (vara) og Merete Bjerketvedt (vara) var ikke tilstede da bildet ble tatt. Til nye medlemmer av Våler Kirkelige Fellesråd ble Odd Einar Kjærnsrød, Alf Thuen, Trond Gustavsen og Trude A. Skovdahl valgt. Kirkelig Fellesråd skal blant annet sørge for rammebetingelser for menighetene, ivareta økonomi- og arbeidsgiveransvar, styre planprosesser samt sørge for drift, vedlikehold og forvaltning av kirker og kirkegårder. 5

6 VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER VÅLER KIRKEKONTOR Post og besøksadresse: Helse- og sosialsenteret, 1592 Våler Tlf. sentralbord: Fax Mobil: Internettadresse: SOGNEPREST Svein Thorleif Kasin. Tlf.: Kontortid tirsdager kl og onsdag kl For øvrig etter avtale. Tlf. priv.: mobil: KIRKEVERGE / DAGLIG LEDER Eva Marie Pedersen. Tlf.: mobil: MENIGHETSFULLMEKTIG OG KIRKETJENER VÅLER Ingrid Hermansen. Tlf.: Kontortid: Tirsdager kl , onsdager kl og fredager kl Tlf. priv.: mobil: KANTOR Tatiana Grushina. Tlf.: Mobil: TROSOPPLÆRINGSKONSULENT Eileen Beate Mingeødegård Tlf.: Mobil jobb: Tlf. priv.: KIRKETJENER SVINNDAL Elisabeth Sælid Kjærnsrød. Tlf.: Mobil: LEDER VÅLER KIRKELIGE FELLESRÅD (til 30/11-09, Grethe Adele Gjølstad Tlf. priv.: ) LEDER VÅLER MENIGHETSRÅD Trond Gustavsen Mobil: Gaver mottatt fra TAKK SÅ MYE! Årgang 69 Utgave Våler kommune Totalt mottatt kr ,- i gaver! FN s eldredag i Våler, tradisjonen tro. side 4 Ønskebrønn, tankevekkende artikkel fra Mali. side 4 LEDER SVINNDAL MENIGHETSRÅD Odd Einar Kjærnsrød Mobil: GIRO Edith A. Aasen 200,- Anna 200,- Edith Haug 150,- Fam. Ole-Severin Mellegaard 200,- Inger og Bjørn Dechsling 500,- Astrid og Helmer Spjøter 300,- Bjørn Inge Jensen 300,- NN 200,- Else Marie og Ivar J. Hauge 300,- KN 400,- Margrete Stangerengen 100,- Inger S. Gåsbakk 150,- Ove Geir Sandnes 200,- Berit og Karl Hersleth 200,- Aa og T Nybråten 200,- Ingebjørg Wang 200,- Solveig Olsen Kure 200,- Anthonie Kjærnes 200,- Ruth Enderød og Eline Rosnæs 300,- Solveig og Torbjørn Faale 200,- Alf Thuen 200,- P og HP Mellegaard 250,- Jan Erik Fotland og Eva Tømterud 300,- Herdis Ombustvedt 75,- Inge-Johanne Ellefsæter 200,- NN 200,- Bjørg Skolt 200,- NN 200,- Lars Otto Hammer 200,- Martin Fledsberg Vatne 250,- Liv og Kai Paulshus 300,- Ola Carsten Mindrebøe 500,- Martin Madsen 75,- Roar Gjermund Veidahl 200,- NN 200,- Kristian Olimb 200,- R og J Madsen 200,- Magnussen 200,- Aa og H Østby 300,- Leif Gunnar Kjærnsrød 100,- M. Roos 200,- Kirsten Mathea Bjørnli Aasen 200,- Jon Kristen Mosseros 300,- Åge Frølandshagen 300,- Sanderød 200,- NN 100,- Ragnar Skjoldberg 200,- Ingrid Storengen 200,- Arnold Paulshus 300,- Eva Anstensrud 200,- Kirsten M. Olsen 200,- Signe Lundem 200,- Ingeborg Larsen 300,- Edith Antonie Aasen 75,- A og H Nordli 300,- Else og Gunnar Flesjø 200,- Marit Guthus 200,- NN 200,- Gerd Afseth 150,- Therese Kiserud og Erik Espenes 200,- Astrid Skovdahl 100,- Hans Th Henstad Løken 300,- R og B Mingeødegård 200, Anna og Trygve Guttulsrud 200,- Evy og Kåre Ertnes 200,- Kristine Fossum 150,- Eva Toverød 200,- Fam T. Kjærnsrød 200,- Juletrefest - en gang for lenge siden. side 4 Korjenter på koselig høsttur! side 4 6

7 Ulike utfordringer krever ulike løsninger

8 VARM KONSERT I HØSTKVELDEN, Svinndal kirke: Søndag 18. oktober, på selveste TV-aksjonsdagen, avholdt Svinndal menighetsråd sin årvisse konsert i Svinndal kirke. På disse konsertene samler de det meste av Vålers musikkrefter, fra sangkor via korps til barne- og ungdomskantori. Et verbalinnslag hører vanligvis også med. Våler Sangkor med sin dirigent Anna Kubberød kom inn i prosesjon til tonene fra Dona nobis pacem (Gi oss fred ), en riktig og viktig oppfordring i vår tid. Deretter fulgte Lux vitae, og så en spennende versjon av Høyr kor kyrkjeklokka lokkar. Her hadde dirigenten funnet frem til et arrangement på en spretten folketonemelodi med ditto rytme, og klokken jublet virkelig! Likeledes ga den svenske Klinga, mina klockor publikum en snev av Lindgrensk sommerfølelse i høstmørket. Som alltid er det kontakten mellom kor og dirigent som særlig gjør det fint å høre Våler sangkor, men også repertoaret kan ofte kunsten å overraske. Etter fellessalmen Vi rekker våre hender frem (Ellingsen/Kverno) inntok Svinndal Barne- og Ungdomskantori mikrofonene, med sin dirigent Tatiana Grushina ved piano og orgel. De fire jentene Elida Cassandra Engen, Emilie Andersen, Helene Ariane Andersen og Lisa Nilsen som representerte kantoriet denne kvelden imponerte stort. Fire stemmer alene i en kirke er et vågestykke uten sikkerhetsnett, men både sangere og dirigent gjorde en flott innsats og fikk varm og velfortjent applaus. En allestedsnærværende konferansier Arnfinn Hovland kastet seg inn med solo sammen med jentene i You raise me up, og en ting er sikkert: Selv om jentene sang jeg kan ikke gå på vannet, jeg har vannskrekk til og med, så mangler de verken mot eller sangglede. Når de så har en utmerket dirigent (som også akkompagnerte alle andre på dyktig vis!), burde antall deltakere i koret fort kunne øke! Deretter var det Inger Thinn sin tur til å innta plassen foran mikrofonen. Tema for hennes fremføring av tekster var HØST og publikum fikk nyte tekst av såvel Per Sivle og Herman Wildenvey som egenkomponert tekst av Inger Thinn selv. Høst på småbruket imponerte publikum, levende fremført og vart lest av tekstforfatteren. Avslutningsvis sang Thinn Høstvise av Tove Jansson. Versene ble fremført a cappella, mens hun inviterte med seg publikum til å synge med på refrengene. En kjent og kjær vise, godt kjent av publikummet som gav alt når de sang med! Voksenkorpset Ljom startet med Air av Purcell, dirigert av en småsvett Sverre Caspersen som så vidt rakk å senke taktstokken etter Moss Janitsjars konsert på Arena, før han måtte heve den for Ljom. Deretter fulgte en utrolig Nocturne. Tonebildet var kanskje noe avantgardistisk, men så vakkert og så natt! Korpset avsluttet så som akkompagnatør til fellessalmen Bred dina vida vingar, i et spesielt arrangement hvor tappenstreksignalet var lagt inn. Da høstkonsert-pytt-og-panne Bjørg Alfredsen hadde takket alle deltakere med en stilfull bukett og konferansieren hadde ønsket alle vel hjem, gikk publikum ut til høstmørke og smårimete biler, varme innvendig og utvendig og litt rikere. I KRISE? Snakk med noen! Ring Døgnåpent Fra kan du også sende SOS-meldinger. Krisesenteret i Moss Tlf Alltid åpent! Ta kontakt før det blir alvor FAMILIEVERN KONTORET Løkkegata 15, 1532 Moss Tlf Mental Helse HJELPETELEFON for Mossedistriktet Dronningensgt.12 Moss Dyreklinikk Osloveien 35 (under JYSK AS) Alt innen smådyrpraksis, røntgen, kirurgi og medisinske utredninger. Veterinær Maria Nilsson: SJV Spesialkompetanse hund- og kattesykdommer. Våre åpningstider: Mandag og torsdag Tirsdag onsdag og fredag Lørdag Tlf hele døgnet. 8

9 fra Kulturetaten: Kulturinformasjon fra Våler kommune Bygdebøker Vi minner om at bygdebøkene nå foreligger komplett for hele kommunen. Hele serien på fem bind koster bare kr Bøkene er rimelige i pris og selv om de første er trykket for flere år siden er prisen fortsatt den samme. Opplaget er begrenset så du bør kanskje sikre deg at barn og barnebarn får ei bok. Bygdebøker er fine presanger både til jul, fødselsdager og konfirmasjon. Liste over lag og foreninger Vet du at på kommunens hjemmeside ligger det en liste over lag og foreninger i kommunen. Der kan dere se hvem som er leder og finne telefonnr. og adressen hvis dere trenger det. Gå inn på og klikk på kultur- og undervisning. Finner dere feil eller foreninger som ikke står på lista så ta gjerne kontakt med oss. Bind 1: Gårdshistorie for Svinndal - del 1 Gnr , 122 og 125 kr. 375,- Bind 2: Gårdshistorie for Svinndal - del 2 Gnr , unntatt 122 og 125 kr. 375,- Bind 3: Gårdshistorie for Våler - del 1 Gnr kr. 450,- Bind 4: Gårdshistorie for Våler del 2 Gnr kr. 450,- Bind 5: Gårdshistorie for Våler del 3 Gnr kr. 450,- Kulturkalender Vi startet i fjor med kulturkalender på nett. Den er ikke kommet helt i gang, men flere og flere melder inn sine arrangement. Gå derfor inn på nettet og se om det er arrangement du har lyst til å overvære.har dere spørsmål eller tilføyelser til forenings-lista eller kulturkalenderen så ringe Våler kommune, send et brev eller bruk e-post eller TEKST: Einar Pedersen Solgård skog 9 Tlf MOSS Fax SALG-SERVICE-DELELAGER GRESSKLIPPERE-MOTORSAGER HAGEREDSKAP-VANNING FRØ-JORD-TORV-GJØDSEL-KALK Dame og Herrefrisør Solarium Sperrebotn Tirs-ons-fre Tors Lør GRAVMONUMENTER - Innskripsjon - Sandblåsing - Oppussing - Skifer - Skulpturer MOSS STENHUGGERI Jens Dahlbom & Sønn Jutulveien 2 v/tigerplassen, 1534 Moss Tlf.: Priv.: Fax: Mobil:

10 FN s Eldredag i Våler. Eldredagen i Våler har eksistert siden først på 1990-tallet. Det er etter hvert blitt et arrangement på Helse og Sosialsenteret på formiddagen og et arrangement på Herredshuset på ettermiddagen. Det er Våler kommunes Eldreråd i samarbeide med Våler Pensjonistforening som arrangerer. Det var helse- og sosialsjef Sonja Rønneberg som ønsket velkommen til den internasjonale Eldredagen i Våler den 8.oktober. Det startet i Kantina på H/S senteret. Sonja Rønneberg kunne fortelle at mottoet er Bedre livskvalitet for de eldre. Og hun kunne røpe at de nå ventet på kommunens Ja til å etablere en SANSEHAGE i den lille atriumshagen utenfor vestibylen. Den skal være for alle, men spesielt et tilbud til beboere med demens ved Hjemmet. Ellers var det sang av gruppen Gladlåten med damene Thorild Herbjørnsrød og Aud Ingebrigtsen fra Langhus. Tradisjonen tro ble det servert rømmegrøt og spekemat. Klokka 17 kunne Gerd Engebretsen som både er leder av Eldrerådet og Pensjonistforeningen, ønske velkommen til et fullsatt Herredshus. Ordfører Wøien Funderud skrøt av Eldrerådet i Våler. De kommer med mange viktige forslag og de er gode å ha som høringsinstans i saker som angår de eldre. Eldrerådet blir lyttet til sa ordføreren. Det var også hilsen fra representant fra Norsk Pensjonistforbund. Han kunne fortelle at Forbundet i dag har medlemmer i landet. Han trakk frem flere områder hvor Forbundet arbeider. Her nevnte han arbeidet for flere enerom på sykehjemmene, slutt på 15 prosent ektefelletrekk i pensjonen og at tannhelse må bli en del av det offentlige helsetilbud. Så var det selvsagt rømmegrøt også her og videre kringle og kaffe. Deretter en lang og avslappende sekvens med gamle slagere fra Gladlåt-damene fra Langhus. TEKST og FOTO: Ivar J. Hauge Idésenter for utemiljø - Belegningsstein - Kantstein - Skifer - Heller - Støttemur Folkestad Industrifelt, Våler Tel ØISTEINS GATE 1, 1511 MOSS Telefon: Faks: E-post: 10

11 AUTORISERT FOTTERAPEUT Birgith Breivik tlf Jeg kommer hjem til deg! Fotkremer Gavekort ENGERDAL Gjerlaug s Tel / Hytteferie web: //p-gjerla.home.online.no Takstmann/ Byggmester: John Egil Måleng Folkestadhøgda 12, 1592 Våler Telefon: E-post: Sertifisert for: Kan også bistå med: Verditakst Prosjektering Boligsalgsrapport Byggesøknader Tilstandsrapport Byggoppfølging Skadetakster 11

12 Familigudstjeneste Under Familiegudstjenesten var det dåp, sang av Våler kirkes barnekor og utdeling av bøker til 6 åringene. Her synger alle pekesanger etter preken og Eileen og presten fører an. Barnekoret og 6-åringene følger godt opp sammen med dirigent Cecilie Sandal. Din Interiør-leverandør Tlf.: Fax: Våler i Østfold Leverandør av ekte håndknyttede tepper ENGROSSALG AV BLOMSTRENDE POTTEPLANTER OG EFØY Anne Kari Moslått 1593 Svinndal Tlf: , Faks: e-post: VÅLER GRAVESERVICE AS GRAVING - SPRENGNING TRANSPORT Sentralgodkjent firma Mobil Fax E-post: Vi har godkjenning for montering av renseanlegg 12 SALONG KLIPPY Solarium Svinndal Tlf.: BØNDENES HUS, SVINNDAL - Et godt alternativ ved store og små arrangementer. Bordsetning opp til 200 personer. Ring for bestilling

13 Juletrefest...for en stund siden Romjulen var juletrefesttid. Det var søndagsskolejuletrefest tredje juledag, Blindeforeningens juletrefest fjerde dag, og hvis man ville, fantes det juletrefester både femte og sjette dag jul, også. Den aller fineste var Blindeforeningens juletrefest på Tingvoll. Midt på gulvet i den store salen sto et kjempetre som tok pusten fra både voksne og barn. Det var ring på ring rundt treet, og de minste gikk med strålende øyne hånd i hånd i den nest innerste ringen. De holdt så fast i hverandre at det bare var så vidt de slapp når de skulle klappe i hendene eller vaske sitt tøy eller raske over isen, slik damene og herrene gjorde. Etter mange runder rundt juletreet var det gjerne en sketsj, litt opplesning eller noen som sang, så var det kakao og spising av medbrakte smørbrød ute i lillesalen, og så var det tyven-tyven og sju-vakre-jenter-i-enring og sånt som fikk de store til å aktivisere seg litt mer enn de hadde gjort rundt juletreet. Her gjaldt det å passe sine skritt som den reneste Gudmund Torsen Storebingen (han som var gjev i ett og alt, vet dere) og gå litt ekstra fort eller ekstra langsomt hvis man så at her var det muligheter til å komme rett overfor riktig person når man skulle søke etter vennen sin eller gå til seters. For de minste var dette ganske så fornøyelig når voksne måtte gå tvekroket for å gå arm i arm med dem. De voksne måtte jo slå krøll på seg, mens de selv kunne spasere behagelig opprett av sted. Etter at alle de gamle juleleksangene var gjennomgått, begynte fru Trondstad, sydamen fra Spydeberg som alltid ledet disse juletrefestene med sikker hånd, å synge På låven sitter nissen. En staut nisse kom inn av døren, med en svulmende sekk på ryggen. Han ble raskt omringet av ivrige barn, og de minste var i første rekke. De store fikk pose til og med syvende klasse, men de holdt seg litt i bakgrunnen. De syntes nesten det var litt flaut å vise iveren sin i en sånn sammenheng; de var jo nesten voksne! Men de tok imot posen da turen kom til dem, og de var ikke mindre interessert i innholdet enn de yngre når de tittet ned i posene sine. I 1953 inneholdt den en blodappelsin og et rødt eple, en hjerteformet bringebærkjærlighet-påpinne, en Hassel-sjokolade, en lakrisstang, en liten eske rosiner og noen løse bokstavkjeks. Noen begynte straks å forgripe seg på lekkeriene, mens andre ville gjemme alt til de kom hjem. Lillesøster appellerte til Storebror og byttet Hasselsjokoladen mot bringebærkjærligheten, noe trettenåringen, gutt og småforeelsket, syntes var praktfullt. Skulle han gå og sutte på en bringebærkjærlighet! Det fikk være grenser. Takk og pris at han hadde en fornuftig lillesøster som ikke var så glad i sjokolade! Etterhvert ruslet alle opp i garderoben og fikk på seg yttertøy og ekstrautstyr av ymse slag det var måneskinn og klart, og ganske kaldt. Trette, oppspilte barn trampet hjemover i kald snekveld, de aller minste på mors arm eller fars skulder. Noen hadde kort vei, andre hadde noen kilometer foran seg, men inne i alle skinte julesangene, juletreet og nærheten til det lille bygdesamfunnet de var en del av. TEKST : Inger Thinn 13

14 VAKTSKIFTE BØRGE SANDAL TAKKER FOR SEG som redaktør av Våler og Svinndal menighetsblad. Det ble ikke så lett å kombinere redaktørjobben her med organiststillingen i Råde, så han valgte å overlate vårt blad til en annen. Vi i Våler og Svinndal Menighetsråd kan bare takke for at han og Cecilie har gjort bladet til en delikat trykksak; et blad det har vært en glede å motta, ikke minst på grunn av de vakre fotografiene på forsiden. Som alltid er det litt vemodig å si adjø, men vi godtar valget ditt, Børge, og sier TUSEN TAKK for den jobben du og Cecilie har gjort, og vi ønsker deg fortsatt lykke til i Råde. VELKOMMEN til Sissel Madsø Granvang, som overtar stafettpinnen etter Børge. Sissel har bodd i Våler siden hennes foreldre flyttet hit rundt midten av 70-tallet, og vi er veldig takknemlige for at hun har påtatt seg jobben. Ikke minst er vi glade for at hun har gjort det med glede og entusiasme! Som leserne vil se av herværende nummer, har hun valgt å gi bladet en litt annerledes layout, og menighetsråd og redaksjon synes det er morsomt at skiftende redaktører bringer bladet fremover, i takt med teknisk utvikling og de muligheter dette gir. Hjertelig velkommen skal du være, Sissel! Hjertelig takk for din gave til menighetsarbeidet: Kateketfondet, konto nr Orgelfond Svinndal, konto nr Blomsterfond Våler, konto nr Blomsterfond Svinndal, konto nr STEINAR ENDERØD A/S MASKINENTREPENØR MASSETRANSPORT - GRAVING OG PLANERING 1591 SPERREBOTN - tlf Mobil Våler og Svinndal Menighetsråd KIRKEBYGDEN GRENDEHUS Et trivelig lokale for utleie alle dager. Grendesal, grupperom m.v. Ring barnehagen for bestilling og opplysning om priser på tlf BYGGMESTER FRITS BLOMQVIST Byggeoppdrag utføres på nytt og gammelt Holmen - Tlf FAGKUNNSKAP GIR TRYGGHET Våler Vannverk BA Du treffer oss på Folkestad, i det nye bankbygget i 2. etg. Tlf.: E-post: 14 Etabl Byggmester Ulf Johannessen KVALITETSBYGG TØMRER - ASBEST - BETONGARBEIDE Bjerkeli 1591 Sperrebotn Vi freser bedre enn din katt! Fresemasse / oppmalt asfalt selges. Ypperlig til bruk på gårdsveier o.l. Vadbakken 6, 1592 Våler Tlf Mob Tel./Fax Mobil

15 30. nov. er det MILKERtreff på Våk kl Denne kvelden planlegger vi adventstreff med konfirmantene. Vi skal også ha litt kveldsmat og en andakt. Neste MILKERtreff blir i 2010! MILK står for Minilederkurs og er et opplegg Norges KFUK- KFUM har utarbeidet for å trekke fjorårets konfirmanter inn i menighetens arbeid. UNG i Våler 4. desember er det adventstreff for alle nyinnskrevne konfirmanter. Denne kvelden samles vi på Våk kl og holder på til ca Tanken bak dette er at vi som konfirmantledere skal bli litt bedre kjent med det nye kullet før det hele braker løs på nyåret. MILKere kommer også til å være sammen med oss og servere grøt med mandel i. Velkommen konfirmant 2010! Hilsen Svein og Eileen Innskrivning av konfirmanter 2010 Sofie er en av konfirmantene 2010 og hun gleder seg! Onsdag 28. oktober hadde vi innskrivning av det nye konfirmantkullet. Svein var på plass i Våler kirke og Eileen var i Svinndal. På denne kvelden trakk vi opp noen linjer for hva konfirmantene og deres foresatte kan forvente seg i løpet av konfirmasjonsåret. Dette gjelder da særlig ulike gudstjenester, undervisning og leiren som kommer til sommeren. På grunn av sykdom er det eksakte antall konfirmanter litt uklart, men foreløpig er 35 innskrevet i Våler og 11 i Svinndal. Det er alltid spennende å treffe nye konfirmanter og vi gleder oss til å være sammen med dem et år! Hilsen Svein og Eileen FOLKEBADET VÅLER Folkebadet ved Vålerhallen er åpent Åpningstid: Hver torsdag kl Bassengtid: Barn / voksne Voksne Pris: Barn kr 20,- Voksne kr 40,- Barn under 12 år må være i følge med voksne! Badet er stengt i skolens ferier. Spørsmål rettes til virksomhet kultur, Våler kommune 15

16 Møteplassen Godt Nytt Vi har øvelse på Fredheim hver torsdag kl Annenhver torsdag har vi kveldsmat på øvelsene. Vi ønsker alle barn som har lyst til å komme og se om de vil begynne å synge med oss, velkommen på øvelser! Vi er i alderen ca 3 år- 4. klasse. Vi har ingen aldersgrense! Ta kontakt med Eileen Mingeødegård, Miriam Westin eller Anne Kari Moslått tlf.: hvis du lurer på noe! Våler kirkes barnekor Velkommen til øvelser hver onsdag på Våk skole. Cecilie Sandal dirigerer. Spørsmål? Kontakt leder Sissel Vinje på tlf.: Svinndal barne- og ungdomskantori for barn og ungdom fra 4. klasse og oppover. Øvelse i Svinndal kirke tirsdager kl Kontakt vår leder: Arnfinn Hovland, tlf.: , eller organisten. Våler Sangkor Koret ønsker velkommen til øvelse på Kirkebygden skole hver torsdag kl Vi ønsker flere medlemmer, både damer og herrer. Har DU lyst å synge i kor så møt opp på neste øvelse, eller ta kontakt med leder Ruth Else Villadsen, Dillingøy gård, 1591 Sperrebotn. Tlf e-post: Diakoniutvalget i Svinndal avholder hyggemøte på Klokkergården den siste tirsdagen i hver måned kl Bevertning /underholdning. Alle er velkomne! Våler og Svinndal Pensjonistforening Alle møtene er normalt på Våler Herredshus fra kl til kl Vi har underholdning på alle samlingene våre. Det er sang, musikk og kaffekos og alle tar med litt til matbordet vårt. Vi har også foredrag over aktuelle temaer. Er du innflytter og ny i bygda? Kom og besøk oss, dere skal bli godt mottatt! Ingen skal behøve å være ensomme så lenge det er en pensjonistforening i bygda! Kontakt gjerne leder Gerd Engebretsen på tlf.: eller mobil: VELKOMMEN! Friidrettsguppa tar gjerne i mot flere barn på treningene. Vålerhallen: Torsdager Alle over 6 år velkomne. Spørsmål kan rettes til Ole Petter Gjerlaug, tlf.: , eller Mari Rognlien, tlf.: Er det noen som ønsker friidrett lagt inn i treningen, ta kontakt. Trim for de minste! Våler Turn og Lek. Hver mandag kan gutter og jenter i aldreren 1-4 år møtes i Vålerhallen. En time med sang og lek fra kl ! Er det noe dere lurer på, ta kontakt med Wenche P. Johansen tlf.: , eller Anna Gjerlaug tlf.: Ellers ønsker vi barn og foreldre hjertelig velkomne! Våler skolemusikkorps Våler skolemusikkorps kan tilby undervisning for musikanter og drillelever. Øvelsene foregår på Våkhuset hver onsdag: - Individuell - eller gruppeinstruksjon (30 minutter) mellom kl og Instruksjon i drill kl Fellesøvelser: aspiranter kl hovedkorps kl Drill instruktør: Lise-Kristin Aaberg-Ljunggren Eventuelle spørsmål kan stilles til: Audun, tlf:: eller Anne Louise Fastsatte møtedato for felles menighetsrådsmøter for både Våler menighetsråd og Svinndal menighetsråd: Onsdag den på kantina på helse- og sosialsenteret Onsdag den på Svinndal Skole Onsdag den på kantina på helse- og sosialsenteret Felles årsmøte for både Våler og Svinndal menighetsråd søndag den på Fredheim. Menighetsrådsmøtene er åpne for alle og starter kl 19:00. Utleie av Fredheim Lag, foreninger og privatpersoner er velkomne til å leie Fredheim for arrangementer. Vi har følgende priser: Storesal - kr. 400,- Lillesal - kr. 150,- Kjøkken - kr. 250,- Leie av hele huset kr. 800,- Ta kontakt med Arnfinn Hovland, tlf DAG S UTEMILJØ Utfører arbeid innen : Trefelling, beskjæring, gressklipping og diverse hagearbeid. Utfører også maling av hus utvendig og stenlegging. Godt utført arbeid til overkommelige og hyggelige priser! 16 Adresse: Dags utemiljø / Dag Åsheim. Onsaker 1593 Svinndal. Tlf :

17 BygdeCafeen har åpent mandag, tirsdag og onsdag fra kl Dagens rett hver tirsdag på Bygde- Cafèen fra Utstilling Marit S Antonsen utstiller akvareller og malerier på Våler/Svinndal Frivilligsentralen. Kanskje du finner en julegave på utstillingen? Velkommen! Bingogruppen Vi møtes på Frivilligsentralen mandager i like uker kl Enkelt bevertning. Lekse-kafè Leksehjelp for 5-7 klassetrinn hver mandag fra kl på Frivilligsentralen. Våler bibliotek kommer på Frivilligsentralen onsdag 4.november og onsdag 2. desember. Du kan bestille og hente boken hos oss - biblioteket har et utvalg av bøker - lydbøker - tidskrifter med. Tradisjon og kultur Vi er noen jenter som syns det er gøy å gjøre juleforberedelser sammen. Fredag 20. november 2009 kl møtes vi på Frivilligsentralen for å lage SYLTE. Har du lyst å være med - så heng deg på. Påmeldingsfrist torsdag 12. november til Anne Karin Sæby på mob / Frivilligsentralen på tlf / FN`s FRIVILLIGHETSDAG 5. desember Våler/Svinndal Frivilligsentral markerer dagen onsdag den 9. desember med Åpen Hus fra kl Enkelt bevertning. Velkommen. Data opplæring for 55 pluss på Bygdesentralen - PC fra grunnen av. - Litt mer om PC. - Internettbruk - finn frem på internett. - send og motta epost. - Tekstbehandling/Regneark Onsdag 11. nov. torsdag 12. nov. fredag 13.nov kl Mandag 30.nov. tirsdag 1. des. onsdag 2. des. kl Onsdag 20. jan. tirsdag 21. jan. onsdag 22. jan. kl Pris kr. 100, - Ta med egen laptop / bærbar pc. Bildebehandling på PC Ta med digitalt fotoapparat - evt. egen laptop / bærbar pc. tirsdag 17. november / onsdag 18. november kl tirsdag 26. januar / onsdag 27. januar kl Pris kr. 100, - Påmelding til Lasse Christensen tlf / eller Frivilligsentralen / JULEGRANTENNING på Våk. Lørdag den 28.november. Eget program JULEGRANTENNING Kirkebygden. Søndag den 29.november. Eget program. JULEGRANTENNING OG JULEMARKED I SVINNDAL. Søndag 6. desember fra kl Eget program Våler/Svinndal Frivilligsentral ønsker alle en riktig God jul og et Godt nyttår! Sentralen holder juleferie i uke 52 og 53. Velkommen igjen fra mandag 4. januar Boken kommer... Er et tilbud til alle i Våler kommune som ikke er i stand til å besøke biblioteket selv. Du kan nå ringe tlf eller sende mail folkebibl.no til biblioteket for å bestille de bøker/lydbøker og andre media du ønsker å låne. Frivillige vil bringe ut bøker den første torsdag i hver måned. Frivilligsentralen og biblioteket i samarbeid. Babysang Velkommen til baby-/småbarnssang annenhver mandag på Våk Misjonshus kl 11-13! Vi har samlingsstund med tradisjonelle barnesanger, kristne barnesanger, rim og regler før vi spiser lunsj sammen. Datoene er 16.nov, 30.nov og 14.des. Inga-May Naustvik Mandagsklubb Dette er en klubb for barn fra 1.-4.klasse. Vi samles annenhver mandag på Våk Misjonshus kl til Vi synger, hører om Jesus og gjør morsomme aktiviteter sammen! Datoene er: 9.november 23.november 7.desember Åpen barnehage! Er et gratis tilbud til foreldre, besteforeldre, dagmammaer o.l. som er hjemme med førskolebarn 0-6 år og som ønsker å møte andre i samme situasjon til lek og fellesskap. Barnehagen ligger vegg-i-vegg med Helsestasjon på Våler Helse- og Sosialsenter. Ingen påmelding, bare møt opp og bli så lenge det passer dere; tirsdag og torsdag fra kl (stengt i skoleferier) Ta med matpakke, kaffe og te får du kjøpt. Hjertelig velkommen! For spørsmål: Ring pedagogisk leder Eli Sannem TLF.: eller kontakt Helsestasjonen.

18 Første torsdag i måneden er det BØNNEMØTER på Våk misjonshus kl Vi ønsker gamle og nye bedehusgjengere velkommen på møter og til middagssamvær og ser med forventning fram mot et utvidet samarbeid mellom våre to foreninger! Svinndal Normisjon, Våler og Svinndal Misjonssamband Annonsesponsor: Fre 20. november kl Fredheim Julemesse NMS v/knut Lande Tors 26. november kl Vestby menighetshus Bokkveld v/ Lunde Forlag Fre 27. november kl Våk Julemesse NLM Ons 2. desember kl Våk Misjonsmøte - taler: Gunnar Navestad Søn 13. desember kl Fredheim Nyttårsaften 31. des. kl Fredheim Åpent Hus Julemøte - taler: Torill Bredeg Godt nytt synger Misjonssambandet Våler og Svinndal Leder: Kay Armann Ellefsæter Tlf. priv.: , arb.: Mobil: e-post: Svinndal Normisjon Kontaktperson: Anne Kari Moslått Stuttingen 6, 1593 Svinndal Tlf. priv.: arb.: Mobil: e-post: TOMTER TIL SALGS PÅ FOLKESTAD Prisantydning: fra kr Tomtestørrelse: ca. 1 mål Prospekt over tomtene kan fåes ved henvendelse til: Kontor tlf kl 9-15 Ved interesse så ta kontakt for visning på Mobil tlf / Knut Bjerke Entrepenør A.s Postboks 3, 1592 Våler Telefon: Telefaks: Mobil: Epost: til: Hjemmeside: 18

19 Amerikansk auksjon på kirkebakken. Tradisjonen tro arrangerte menighetsrådet i Svinndal også i høst amerikansk auksjon på kirkebakken utenfor Svinndal kirke. Auksjonen fant sted søndag 13. september. Denne søndagen markerer starten på Svinndaluka og dagen startet med en familiegudstjeneste i kirken. Godt Nytt deltok med fin sang, det var utdeling av fireårsbok og det var kirkekaffe. Deretter startet den årlige auksjonen på kirkebakken hvor auksjonariusene Thomas Hagen og Arnfinn Hovland styrte showet. Thomas og Arnfinn var som alltid i storform! Etter kjappe bud og mye latter kom det inn ca kr 9.000,- til menighetsarbeidet på auksjonen. Det er vi strålende fornøyde med! En kjempestor takk til dere som hvert år gir gaver til auksjonen i form av meget velsmakende naturalia, fine planter, flotte håndarbeid, gode bruksting osv. En like stor takk også til alle dere som er med på å by på gavene og som sørger for at det blir penger utav gavene. Tilslutt en stor salutt og takk til Arnfinn og Thomas som skaper en fin ramme rundt auksjonen og som leder oss alle igjennom de hektiske og morsomme budrundene! Svinndal menighetsråd HELLIG TRE KONGERS-FEST Misjonsselskapets foreninger i Våler arrangerer sin tradisjonelle juletrefest på Våler Helse- og Sosialsenter 6. januar 2010 kl Vi får besøk av Bjørg og Magne Grønlien fra NMS. Kaker til felles fat.- Misjonsoffer. Alle er hjertelig velkommen! Lysgudstjenester i advent i Våler og Svinndal Det er en fin tradisjon vi har med lysgudstjenester i mørketida. På 1.søndag i advent, 29. november blir det lysgudstjeneste i Våler kirke. Gudstjenesten begynner kl. 15. Våler Skolemusikkorps deltar. Speiderne i Våler har med Betlehems-lyset, som er tent i Betlehem, og de leser tekster fra Bibelen og tenner lys. Inger Thinn holder dagens preken, hvor hun vil komme med noen adventstanker. Nytt av året er at vi etter lesning av forbønnen vil slå tolv slag med kirkeklokken, som en markering og opptakt til klimakonferansen i København i desember. Dette gjøres etter anbefaling fra biskopene om at det skal slås tolv slag i alle landets kirker på 1. søndag i advent. Klokkeslagene symboliserer at vi befinner oss i tolvte time når det gjelder å gjøre noe med klimaendringene, og de varsler fare og håp og skal vekke oss til handling. Etter gudstjenesten blir det fakkeltog fra kirken til Berg- tunet. Fakler kan kjøpes utenfor kirken. På Berg- tunet er det forskjellig program med blant annet julegrantenning og nisse med poser til barna ute og salg av grøt og annet godt inne. På 2. søndag i advent, 6. desember, er det lysgudstjeneste i Svinndal kirke. Den gudstjenesten begynner også kl. 15. Her er det Svinndal Skolekorps som gjør det meste. Korpset spiller til salmesang og deltagere i korpset leser tekster fra Bibelen og tenner lys. Korpset spiller også egne musikkstykker i gudstjenesten. Etter gudstjenesten spiller Ljom mens vi synger Deilig er jorden og tenner julegrana utenfor kirken. Derfra er det fakkeltog til plassen utenfor butikken, hvor det er diverse program hvor blant annet Ordføreren pleier å holde tale før julegrana tennes der. Det er aktiviteter for barna og det er salg av grøt og annet godt inne på Bygdesentralen. Onsdag 9. desember, kl arrangerer Origosenteret lysgudstjeneste i Svinndal kirke i samarbeid med Svinndal menighet. Beboere ved Origosenteret deltar med blant annet tekstlesning og sang og musikkinnslag. Og det kommer predikant fra Kirkens Bymisjon. Dette er en meget sterk og inderlig gudstjeneste, som selvsagt også er åpen for alle. Som avslutning på gudstjenesten tennes lys når vi går ut og vi står i ring og synger utenfor kirketrappa. Meget stemningsfullt og sterkt! Telefon: Etter gudstjenesten innbys alle til en veldig koselig kirkekaffe i storstua på Origosenteret. TEKST : Svein Kasin

20 SBUK på hyggelig høsttur! Korjenter kommer og går, men Krødsherad består! I mange år har Svinndal barne og ungdomskantori startet høstsemesteret med en helgetur til Noresund. En glad gjeng dro fredag etter skoletid, og på lørdag var det fullt program. En lang øvingsøkt hvor nytt stoff ble innstudert. Deretter gikk turen til Furumo svømmehall hvor basseng og sklier ble prøvd. Koret rakk også et besøk hos bygdas kantor, som for øvrig også heter Tatiana. Vel tilbake på menighetshuset lagde jentene taco og underholdt med sin egen utgave av Norske talenter. Søndag formiddag skulle lærdommen brukes. Jentene sang vakkert på gudstjenesten i Olberg kirke, og de deltok også ved kirkekaffen etterpå. Selv om de ikke var så mange høstet de mye ros fra tilhørerne. Det var en sliten gjeng som kom fornøyd hjem. All denne moroa burde flere få oppleve, og det får du mulighet til hvis du begynner i koret! Ta kontakt med Tatiana så blir det kanskje Krødsheradtur på deg neste år! TEKST og FOTO: Arnfinn Hovland og kantor Tatiana Grushina Tlf: I dypet av en brønn ligger drømmer som venter på å gå i oppfyllelse. Salimatou Abdoulaye har en stor drøm for sin lille datter. Ønskebrønn...en tankevekkende artikkel fra Kirkens Nødhjelp Belquisa og mamma: Fire måneder gamle Belquisa er med mamma Salimatou Abdoulaye overalt hvor hun går. - Som enhver mor ønsker jeg det beste for barnet mitt, sier Salimatou. Foto: Greg Rødland Buick 20

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 Årgang 70 November/desember 2010 Våler kommune God Jul! Biskopens juleandakt side 6 Eldredag i Våler side 9 Høsttakkefest side 20 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER VÅLER KIRKEKONTOR

Detaljer

Velkommen til kirken!

Velkommen til kirken! Min barndoms jul på 50-tallet Bibeldagen 2015 Kontrollert galskap se side 4-5 se side 5 se side 8 Kirkekontakten FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR. 5 2014 60. ÅRGANG Velkommen til kirken! Jul

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Familiegudstjenestesatsing

Familiegudstjenestesatsing Trygve Gulbrandsens verdier se side 2 TV-aksjon 2014 se side 5 Utdeling av 4-års bok se side 8 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.3 2014 60. ÅRGANG Familiegudstjenestesatsing i Mysen kirke GØY

Detaljer

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid nr. 2-2009 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 25. årgang november/desember 2011 Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg I en av julehøytidens

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Askim Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle NYTT OM TROSOPPLÆRING I ASKIM MENIGHET Side 10 KONFIRMANT 2013 Påmeldingsinformasjon www.askimmenighet.no

Detaljer

Salvator - Frelseren

Salvator - Frelseren MENIGHETSBLADET Nr. 1-2008 64. årgang «- Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser.» Joh 4, 42 Hilsen til menighetene i Brydalen, Tylldalen, Tynset og Kvikne Salvator - Frelseren

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby Råde gjennom 2012 Råde Menighet er en menighet for mennesker innen et bestemt geografisk område. Grensene faller sammen med grensene for

Detaljer

I N N H O L D NR. 1 FEBRUAR 2015 66. ÅRGANG. Side Misjonsdag 30 Krise 35 Klever 36 Bruno 38 Legesenter 47 Dilemma 52 Glimt 57

I N N H O L D NR. 1 FEBRUAR 2015 66. ÅRGANG. Side Misjonsdag 30 Krise 35 Klever 36 Bruno 38 Legesenter 47 Dilemma 52 Glimt 57 NR. 1 FEBRUAR 2015 66. ÅRGANG I N N H O L D Side Med rom for hvorfor 1 Prisdryss 4 Diakoniens år 8 Noen må våke 16 Kultur 21 SMS-varsling 24 Juletrefest 26 Side Misjonsdag 30 Krise 35 Klever 36 Bruno 38

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Menighetsbladet. Nr. 5-2013. Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år!

Menighetsbladet. Nr. 5-2013. Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år! Nr. 5-2013 Menighetsbladet Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år! Hilsen menighetene i Kilebygda, Melum, Skotfoss og Solum Fra innholdet Tenn lys - 02 Vintersang

Detaljer

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der,

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der, Konfirmasjon side5 SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H MARS 2014 NR. 1 74. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 Tar jeg soloppgangens vinger og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 Bispevisitas og grunnlovsfeiring leder Menighetene i Stange og Tangen har

Detaljer

Menighetsblad. Flekkefjord & Hidra. Andakt Diakonens Hjørne Min Salme Min barndoms jul Adventshilsen fra Madagaskar og Spania Julekonserter på Hidra

Menighetsblad. Flekkefjord & Hidra. Andakt Diakonens Hjørne Min Salme Min barndoms jul Adventshilsen fra Madagaskar og Spania Julekonserter på Hidra D E N N O R S K E K I R K E S Menighetsblad Flekkefjord & Hidra NR. 5 2010 Årgang 59 Gjør døren høy, gjør porten vid! Den ærens konge kommer hit! Han hersker over alle land og er all verdens frelser sann.

Detaljer

Menighetsblad Høsten 2014 Årgang 62

Menighetsblad Høsten 2014 Årgang 62 INFORMASJON Menighetsblad Høsten 2014 Årgang 62 Høsten ligger foran oss med mange nye muligheter og aktiviteter. Inne i bladet står det mye om det som skal skje. Velkommen! Leie av Kirkestua på Stavsjø

Detaljer

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune. Fløværingen Informasjon for Flå kommune Nr 38 juni 2015 God sommer Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.no Redaktørens SPALTE Flå

Detaljer

MENIGHETSBLADET. for

MENIGHETSBLADET. for MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D K V E R N E S Nr.. 2 JUNI 2014 61. årgang Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot. Bekken risler for vår tørste, korn og blomst

Detaljer

menighetsblad To kammerkonserter Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 Ildsjelen fra Strandlykkja GOD PÅSKE!

menighetsblad To kammerkonserter Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 Ildsjelen fra Strandlykkja GOD PÅSKE! STANGE Nr. 1 2008 61. årgang OG menighetsblad TANGEN To kammerkonserter i Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 GOD PÅSKE! Ildsjelen fra Strandlykkja Side 4 og 5 Sokler leder Året som

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Se side 6. "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12

Se side 6. Tore på sporet : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12 Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 1 2011) "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet Tore Strømøy, kjent for sine mange populære NRK-programmer,

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010 Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 2. juni 2011 62. årgang Innhold Prestens hjørne 2 Fra kirkeverge og fellesråd Fleire folk trengst 3 Misjonsprosjekt i Brasil 4 Kirkevalg 2011 Lillesand

Detaljer

God jul. Nr 6-2010 - 60. årgang

God jul. Nr 6-2010 - 60. årgang Nr 6-2010 - 60. årgang God jul Du grønne, glitrende tre, goddag! Velkommen, du som vi ser så gjerne, med julelys og med norske flagg og høyt i toppen den blanke stjerne! Ja, den må skinne, for den skal

Detaljer

menighetsblad NR.3 God sommer! BESØK SOM SATTE SPOR EN SJELDEN MULIGHET SOMMERENS MARIA

menighetsblad NR.3 God sommer! BESØK SOM SATTE SPOR EN SJELDEN MULIGHET SOMMERENS MARIA menighetsblad NR.3-2011 65. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no God sommer! BESØK SOM SATTE SPOR EN SJELDEN MULIGHET SOMMERENS MARIA - 2011 65. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no DEN NORSKE KIRKE Nøtterøy, Teie og

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Grenseland. Ny ordfører AVISA LAKK I RØMSKOG KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT ÅPNET BUTIKK

Grenseland. Ny ordfører AVISA LAKK I RØMSKOG KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT ÅPNET BUTIKK Nr. 8 September 2011 Grenseland AVISA et møtested FOr AremArK marker rømskog LAKK I RØMSKOG Nå kan du få fikset lakken lokalt! Side 13 KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT Knut eng, som startet Norsk Lettmetall, var

Detaljer

Menighetsbladet. Nr 4 / 2008 Ringebu prestegjeld 64. årgang. Ringebu Fåvang Venabygd

Menighetsbladet. Nr 4 / 2008 Ringebu prestegjeld 64. årgang. Ringebu Fåvang Venabygd Menighetsbladet Nr 4 / 2008 Ringebu prestegjeld 64. årgang Ringebu Fåvang Venabygd 2 R I N G E B U M E N I G H E T S B L A D Prekestolen her i Menighetsbladet, er åpen for alle som har et hjertesukk de

Detaljer

Nr 4-2011 - 61. årgang

Nr 4-2011 - 61. årgang Nr 4-2011 - 61. årgang Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Engelsk sangerstevne i Orkdal kirke I løpet av helgen

Detaljer

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 Nr. 3 2011 64. årgang Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 www.stangemenighet.no Kulturkirke eller kulturuke Side 3 Kulturen endres Side 6 Menighetsrådsvalg Side 7 og 11 Stange kirke som kulturelt

Detaljer

Lys Våken i Lier kirkene

Lys Våken i Lier kirkene Nr. 7 2012 UTGIVERE: MENIGHETSRÅDENE I FROGNER, TRANBY, SJÅSTAD OG SYLLING - 65. ÅRGANG Lys Våken i Lier kirkene I denne utgave: Leder: Respekt side 2 Ny organisering av kirken side 3 Konfirmantjubileum

Detaljer