Siste: Årgang 69. Våler kommune. FN s eldredag i Våler, tradisjonen tro. side 10. Ønskebrønn, tankevekkende artikkel fra Mali.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Siste: Årgang 69. Våler kommune. FN s eldredag i Våler, tradisjonen tro. side 10. Ønskebrønn, tankevekkende artikkel fra Mali."

Transkript

1 Årgang 69 November/desember 2009 Våler kommune FN s eldredag i Våler, tradisjonen tro. side 10 Ønskebrønn, tankevekkende artikkel fra Mali. side 20 Juletrefest - for en stund siden side 13 Korjenter på koselig høsttur! side 20 Siste: rett før vi går i trykken: Ljom skal ha en adventskonsert i Svinndal kirke den 22. november kl Våler Sangkor skal ha en julekonsert i Våler kirke den 27. desember kl Det Norske Misjonsselskap arrangerer julemesse på Fredheim fredag 20.novemeber fra kl Salg av julekaker, lodd m.m. Trekning kl Annonsert skaporgelkonsert i Våler kirke den 15. november er dessverre utsatt. Ny dato annonseres senere.

2 I GODE OG ONDE DAGER VERDEN ENDRER SEG. LIVET ENDRER SEG. SÅNN ER DET BARE. Trygghet, ærlighet og dialog er grunnstener i et sterkt forhold. Slik er det også i forhold til banken din! Hos oss får du personlige råd som er riktige for akkurat deg. Når ting endrer seg økonomisk, på godt eller vondt, kan du trygt snakke med en av våre dyktige rådgivere. Kontakt oss på telefon Bank. Forsikring. Og deg.

3 Årgang 69 November desember Utgis av Våler og Svinndal menighetsråd. Utkommer 6 ganger i året. Opplag: 1900 Trykk: Stens Trykkeri Redaktør: Sissel Madsø Granvang Midtveien 20 Folkestad Tlf. mob.: e-post: Distributør: Laila Guthus Tlf.: Mobil: Kasserer: Kirkeverge Eva Marie Pedersen Tlf. arb Gaver til bladet: Bankgiro: Redaktøren har ordet Sommeren er lagt bak oss og det er på tide å se fremover mot kaldere og mørkere tider. Alle kan vel ikke hate vinteren? Jeg syns det er lettere å puste, fargene er skarpere og man kan glede seg til jul! En ny sommer kommer da alltids, og da kan man glede seg til den da - etter jul, etter nyttår, påske og 17.mai. Mye moro! Moro er det også å lage et helt nytt Menighetsblad i farger og greier. Jeg har lest Våler og Svinndal Menighetsblad siden jeg flyttet til Våler i 1975, 12 år gammel. Menighetsbladet har på mange måter vært Vålers avis, og noe man kastet seg over for å få lest først av alle i familien. Da jeg ble spurt om jeg ville være redaktør for Menighetsbladet, ropte jeg JA! Dette skal bli moro. Sammen har vi i redaksjonskomiteen nå lagt opp til endel nytt i tillegg til det dere er vant til fra før. Vi gjør også som IKEA, prøver skrifttypen Verdana i tekstene, slik at man tar hensyn til de svaksynte. Vi vil gjerne ha tilbakemelding på om dette er en grei skrift å lese. Fra og med neste nummer vil det også bli anledning til å få annonsene sine i farger. Vi ønsker oss fler annonsører, slik at vi kan utvide bladet med 4 sider til. Håper dere liker den nye utformingen. Jeg vil også ønske dere alle en riktig God Jul! Sissel Madsø Granvang ØNSKER DU Å ANNONSERE? Vi legger fra 2010 om til helfargede annonser, -kontakt oss, så priser vi den. Send inn ferdig annonse - eller så lager jeg den for deg. Kunngjøringer av møter og arrangementer er gratis. Send teksten inn på mail: Utgivelser og innleveringsfrister for Våler og Svinndal menighetsblad 2010 Har du et arrangement du vil at flere skal vite om? send en mail - så lager vi en kunngjøring eller en annonse på det. Vi minner om at stoff til bladet må være OSS I HENDE - SENEST den angitte dato. Bladet kommer ut i midten av den førstnevnte måneden i utgaven. Utgave Innleveringsfrist Utgave Innleveringsfrist januar/februar 1. januar juli/august 1.juli mars/april 1.mars september/oktober 1.september mai/juni 15.april november/desember 1.november 3

4 Biskop Helga Haugland Byfugliens juleandakt Hva er det mennesker innerst inne søker? Mon tro om det ikke er å bli elsket. Uten vilkår. For den jeg er og ikke for det jeg får til. Vår lengsel er etter kjærlighet som holder og bærer og kommer oss i møte forfra. Og som aldri vender seg bort. Denne kjærligheten kom til oss første julenatt da engelen proklamerte: Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det født dere en Frelser. Kjærligheten viser sitt ansikt den første julenatt. I strimen fra stjernen julenatt skjer underet. Broen ble til mellom himmel og jord. Det sanne lys var i ferd med å komme til verden. Gud er kjærlighet. Han er ikke tilbaketrukket og fjern og venter på at vi skal finne han. Han lot ikke tiden bare gå, men han kom selv inn i verden. Lyset skinner ennå. Han oppsøker og kommer oss i møte for å gi oss det vi ønsker oss aller mest: Kjærlighet som holder og som bærer og som møter oss forfra. Jesus bringer lys i mørket og varme i kulden. I ham kommer Gud nær, slik verden var den gang, og slik verden er nå: Skaperverket er truet og har feber. Mennesker sulter. Det er ufred og uforsonlighet på jorden. Håp avløses av fortvilelse. Likevel synger vi om fred på jorden. For vi kan ikke la være å tro at fred og rettferdighet er mulig. Vi kjemper for en bedre verden. Gud ble som en av oss for å bære sammen med oss og fri oss fra mørket. Evighetens Gud kom som et barn som heter Jesus - Herren frelser. Han kommer oss i møte for å vinne våre hjerter. Med kjærlighet som gir oss glede, håp og fred. Velsignet julehøytid! Fra kosmos, fra å være usynlig, trer Gud mennesker helt nær. Inn i verdens mørke - ned til menneskers kaos - kom han for å skape fred og bringe lys. Staben på kirkekontoret vil få ønske alle innbyggerne i Våler og Svinndal en fredelig og god adventstid og en riktig God Jul og et Godt Nytt år! Takk til de avtroppende menighetsrådene! Det har vært avholdt menighetsrådsvalg, som du ser på siden til høyre her, og nye menighetsråd trer i kraft fra 1. november. De "gamle" menighetsrådene ved hver sin leder; Grethe Gjølstad fra Våler og Eva Funderud fra Svinndal, hadde sitt siste felles menighetsrådsmøte på Klokkergården i Svinndal den 30. september. Etter vanlig saksbehandling koste begge rådene seg med deilig felles kveldsmat som Svinndal menighetsråd bød på. Deretter ble det servert kaffe og kake og det vanket mange hyggelige takketaler i stua på Klokkergården. En stor TAKK til hvert enkelt menighetsrådsmedlem for den innsats de har gjort for bygda gjennom de siste åra! 4

5 Kirkevalget 14. september I Våler var det gledelig mange som deltok på valg til nye menighetsråd og på direktevalg av medlemmer til bispedømmeråd/kirkemøte. Tidligere har menighetene våre ligget på et stemmeantall på ca 3% ved valg til menighetsråd. Nå steg tallene til hhv 22,8% valgdeltagelse i Svinndal og 14,3% i Våler! Slik sett var valget en suksess! I tillegg var det tydelig at de som stemte hadde meninger for veldig mange av stemmesedlene var det gjort endringer på. Tellekorpset fikk mye å gjøre men det var i grunn bare moro! Et lite skår i gleden var det at svært få ungdommer benyttet den nye muligheten de hadde til å stemme på kirkevalget. Da det var for første gang at valget ble gjennomført slik som det ble denne gangen, er det selvfølgelig ting som kunne vært gjort bedre og annerledes. Det skal vi prøve å gjøre noe med om allerede to år, når det er valg igjen. Denne gangen ble nemlig menighetsrådene valgt for kun 2 år for at vi neste gang skal kunne ha valg samtidig med kommunevalget som finner sted i Kirkevalg og kommunevalg kommer deretter til å være på samme tid hvert fjerde år fremover. For første gang kunne kirkemedlemmer i år også stemme direkte på kandidater til bispedømmeråd/ Kirkemøte. Fra Borg bispedømmeråd ble følgende valgt inn: Erling Birkedal, Frøydis Indgjerdingen, Andreas Henriksen Aarflot og Kirsti Harda Frøshaug Menighetsrådet er menighetens styrings- og strategiorgan og leder menighetens virksomhet i det sognet der du bor. Sammen med presten, øvrige kirkeansatte og frivillige medarbeidere skal rådet ivareta kirkens oppdrag: Å vekke og nære det kristelige liv i menighetene. Menighetsrådets oppgaver er blant annet å: - innarbeide og utrede trosopplæring, kirke musikk og diakoni - organisere aktiviteter - vedta strategier til gudstjenestelivet - vedta kirkeofringer - vedta bruk og utleie av kirken - forvalte menighetens økonomi Vi ønsker de nye rådene LYKKE TIL med sitt viktige arbeid for menighetene våre! Det nye menighetsrådet i Svinndal ble: Nederst fra venstre: Sogneprest Svein Th. Kasin, Odd Einar Kjærnsrød (leder), Jon Gisle Rønning og Alf Thuen. Øverst fra venstre: Inger Oline O. Hovland (vara) Berit I. Larsen (vara), Elin Austad (vara), Tone Glendrange Skolt, Elin Valle, Anne Kari Moslått og Berit Stangjordet (vara). Det nye menighetsrådet i Våler ble: Fra venstre: May Torill Listerud, Inger-Lise Ålesve Storvold, Bjørg H. Rådal Blomqvist, Hege T. Blomfeldt Unnerud, Trude A. Skovdahl (nestleder), Harald Sandbæk (vara), Trond Gustavsen (leder), sogneprest Svein Th. Kasin og Grete Weydahl (vara). Jorunn Breivik (vara), Anne-Grethe Haug Fleischer (vara) og Merete Bjerketvedt (vara) var ikke tilstede da bildet ble tatt. Til nye medlemmer av Våler Kirkelige Fellesråd ble Odd Einar Kjærnsrød, Alf Thuen, Trond Gustavsen og Trude A. Skovdahl valgt. Kirkelig Fellesråd skal blant annet sørge for rammebetingelser for menighetene, ivareta økonomi- og arbeidsgiveransvar, styre planprosesser samt sørge for drift, vedlikehold og forvaltning av kirker og kirkegårder. 5

6 VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER VÅLER KIRKEKONTOR Post og besøksadresse: Helse- og sosialsenteret, 1592 Våler Tlf. sentralbord: Fax Mobil: Internettadresse: SOGNEPREST Svein Thorleif Kasin. Tlf.: Kontortid tirsdager kl og onsdag kl For øvrig etter avtale. Tlf. priv.: mobil: KIRKEVERGE / DAGLIG LEDER Eva Marie Pedersen. Tlf.: mobil: MENIGHETSFULLMEKTIG OG KIRKETJENER VÅLER Ingrid Hermansen. Tlf.: Kontortid: Tirsdager kl , onsdager kl og fredager kl Tlf. priv.: mobil: KANTOR Tatiana Grushina. Tlf.: Mobil: TROSOPPLÆRINGSKONSULENT Eileen Beate Mingeødegård Tlf.: Mobil jobb: Tlf. priv.: KIRKETJENER SVINNDAL Elisabeth Sælid Kjærnsrød. Tlf.: Mobil: LEDER VÅLER KIRKELIGE FELLESRÅD (til 30/11-09, Grethe Adele Gjølstad Tlf. priv.: ) LEDER VÅLER MENIGHETSRÅD Trond Gustavsen Mobil: Gaver mottatt fra TAKK SÅ MYE! Årgang 69 Utgave Våler kommune Totalt mottatt kr ,- i gaver! FN s eldredag i Våler, tradisjonen tro. side 4 Ønskebrønn, tankevekkende artikkel fra Mali. side 4 LEDER SVINNDAL MENIGHETSRÅD Odd Einar Kjærnsrød Mobil: GIRO Edith A. Aasen 200,- Anna 200,- Edith Haug 150,- Fam. Ole-Severin Mellegaard 200,- Inger og Bjørn Dechsling 500,- Astrid og Helmer Spjøter 300,- Bjørn Inge Jensen 300,- NN 200,- Else Marie og Ivar J. Hauge 300,- KN 400,- Margrete Stangerengen 100,- Inger S. Gåsbakk 150,- Ove Geir Sandnes 200,- Berit og Karl Hersleth 200,- Aa og T Nybråten 200,- Ingebjørg Wang 200,- Solveig Olsen Kure 200,- Anthonie Kjærnes 200,- Ruth Enderød og Eline Rosnæs 300,- Solveig og Torbjørn Faale 200,- Alf Thuen 200,- P og HP Mellegaard 250,- Jan Erik Fotland og Eva Tømterud 300,- Herdis Ombustvedt 75,- Inge-Johanne Ellefsæter 200,- NN 200,- Bjørg Skolt 200,- NN 200,- Lars Otto Hammer 200,- Martin Fledsberg Vatne 250,- Liv og Kai Paulshus 300,- Ola Carsten Mindrebøe 500,- Martin Madsen 75,- Roar Gjermund Veidahl 200,- NN 200,- Kristian Olimb 200,- R og J Madsen 200,- Magnussen 200,- Aa og H Østby 300,- Leif Gunnar Kjærnsrød 100,- M. Roos 200,- Kirsten Mathea Bjørnli Aasen 200,- Jon Kristen Mosseros 300,- Åge Frølandshagen 300,- Sanderød 200,- NN 100,- Ragnar Skjoldberg 200,- Ingrid Storengen 200,- Arnold Paulshus 300,- Eva Anstensrud 200,- Kirsten M. Olsen 200,- Signe Lundem 200,- Ingeborg Larsen 300,- Edith Antonie Aasen 75,- A og H Nordli 300,- Else og Gunnar Flesjø 200,- Marit Guthus 200,- NN 200,- Gerd Afseth 150,- Therese Kiserud og Erik Espenes 200,- Astrid Skovdahl 100,- Hans Th Henstad Løken 300,- R og B Mingeødegård 200, Anna og Trygve Guttulsrud 200,- Evy og Kåre Ertnes 200,- Kristine Fossum 150,- Eva Toverød 200,- Fam T. Kjærnsrød 200,- Juletrefest - en gang for lenge siden. side 4 Korjenter på koselig høsttur! side 4 6

7 Ulike utfordringer krever ulike løsninger

8 VARM KONSERT I HØSTKVELDEN, Svinndal kirke: Søndag 18. oktober, på selveste TV-aksjonsdagen, avholdt Svinndal menighetsråd sin årvisse konsert i Svinndal kirke. På disse konsertene samler de det meste av Vålers musikkrefter, fra sangkor via korps til barne- og ungdomskantori. Et verbalinnslag hører vanligvis også med. Våler Sangkor med sin dirigent Anna Kubberød kom inn i prosesjon til tonene fra Dona nobis pacem (Gi oss fred ), en riktig og viktig oppfordring i vår tid. Deretter fulgte Lux vitae, og så en spennende versjon av Høyr kor kyrkjeklokka lokkar. Her hadde dirigenten funnet frem til et arrangement på en spretten folketonemelodi med ditto rytme, og klokken jublet virkelig! Likeledes ga den svenske Klinga, mina klockor publikum en snev av Lindgrensk sommerfølelse i høstmørket. Som alltid er det kontakten mellom kor og dirigent som særlig gjør det fint å høre Våler sangkor, men også repertoaret kan ofte kunsten å overraske. Etter fellessalmen Vi rekker våre hender frem (Ellingsen/Kverno) inntok Svinndal Barne- og Ungdomskantori mikrofonene, med sin dirigent Tatiana Grushina ved piano og orgel. De fire jentene Elida Cassandra Engen, Emilie Andersen, Helene Ariane Andersen og Lisa Nilsen som representerte kantoriet denne kvelden imponerte stort. Fire stemmer alene i en kirke er et vågestykke uten sikkerhetsnett, men både sangere og dirigent gjorde en flott innsats og fikk varm og velfortjent applaus. En allestedsnærværende konferansier Arnfinn Hovland kastet seg inn med solo sammen med jentene i You raise me up, og en ting er sikkert: Selv om jentene sang jeg kan ikke gå på vannet, jeg har vannskrekk til og med, så mangler de verken mot eller sangglede. Når de så har en utmerket dirigent (som også akkompagnerte alle andre på dyktig vis!), burde antall deltakere i koret fort kunne øke! Deretter var det Inger Thinn sin tur til å innta plassen foran mikrofonen. Tema for hennes fremføring av tekster var HØST og publikum fikk nyte tekst av såvel Per Sivle og Herman Wildenvey som egenkomponert tekst av Inger Thinn selv. Høst på småbruket imponerte publikum, levende fremført og vart lest av tekstforfatteren. Avslutningsvis sang Thinn Høstvise av Tove Jansson. Versene ble fremført a cappella, mens hun inviterte med seg publikum til å synge med på refrengene. En kjent og kjær vise, godt kjent av publikummet som gav alt når de sang med! Voksenkorpset Ljom startet med Air av Purcell, dirigert av en småsvett Sverre Caspersen som så vidt rakk å senke taktstokken etter Moss Janitsjars konsert på Arena, før han måtte heve den for Ljom. Deretter fulgte en utrolig Nocturne. Tonebildet var kanskje noe avantgardistisk, men så vakkert og så natt! Korpset avsluttet så som akkompagnatør til fellessalmen Bred dina vida vingar, i et spesielt arrangement hvor tappenstreksignalet var lagt inn. Da høstkonsert-pytt-og-panne Bjørg Alfredsen hadde takket alle deltakere med en stilfull bukett og konferansieren hadde ønsket alle vel hjem, gikk publikum ut til høstmørke og smårimete biler, varme innvendig og utvendig og litt rikere. I KRISE? Snakk med noen! Ring Døgnåpent Fra kan du også sende SOS-meldinger. Krisesenteret i Moss Tlf Alltid åpent! Ta kontakt før det blir alvor FAMILIEVERN KONTORET Løkkegata 15, 1532 Moss Tlf Mental Helse HJELPETELEFON for Mossedistriktet Dronningensgt.12 Moss Dyreklinikk Osloveien 35 (under JYSK AS) Alt innen smådyrpraksis, røntgen, kirurgi og medisinske utredninger. Veterinær Maria Nilsson: SJV Spesialkompetanse hund- og kattesykdommer. Våre åpningstider: Mandag og torsdag Tirsdag onsdag og fredag Lørdag Tlf hele døgnet. 8

9 fra Kulturetaten: Kulturinformasjon fra Våler kommune Bygdebøker Vi minner om at bygdebøkene nå foreligger komplett for hele kommunen. Hele serien på fem bind koster bare kr Bøkene er rimelige i pris og selv om de første er trykket for flere år siden er prisen fortsatt den samme. Opplaget er begrenset så du bør kanskje sikre deg at barn og barnebarn får ei bok. Bygdebøker er fine presanger både til jul, fødselsdager og konfirmasjon. Liste over lag og foreninger Vet du at på kommunens hjemmeside ligger det en liste over lag og foreninger i kommunen. Der kan dere se hvem som er leder og finne telefonnr. og adressen hvis dere trenger det. Gå inn på og klikk på kultur- og undervisning. Finner dere feil eller foreninger som ikke står på lista så ta gjerne kontakt med oss. Bind 1: Gårdshistorie for Svinndal - del 1 Gnr , 122 og 125 kr. 375,- Bind 2: Gårdshistorie for Svinndal - del 2 Gnr , unntatt 122 og 125 kr. 375,- Bind 3: Gårdshistorie for Våler - del 1 Gnr kr. 450,- Bind 4: Gårdshistorie for Våler del 2 Gnr kr. 450,- Bind 5: Gårdshistorie for Våler del 3 Gnr kr. 450,- Kulturkalender Vi startet i fjor med kulturkalender på nett. Den er ikke kommet helt i gang, men flere og flere melder inn sine arrangement. Gå derfor inn på nettet og se om det er arrangement du har lyst til å overvære.har dere spørsmål eller tilføyelser til forenings-lista eller kulturkalenderen så ringe Våler kommune, send et brev eller bruk e-post eller TEKST: Einar Pedersen Solgård skog 9 Tlf MOSS Fax SALG-SERVICE-DELELAGER GRESSKLIPPERE-MOTORSAGER HAGEREDSKAP-VANNING FRØ-JORD-TORV-GJØDSEL-KALK Dame og Herrefrisør Solarium Sperrebotn Tirs-ons-fre Tors Lør GRAVMONUMENTER - Innskripsjon - Sandblåsing - Oppussing - Skifer - Skulpturer MOSS STENHUGGERI Jens Dahlbom & Sønn Jutulveien 2 v/tigerplassen, 1534 Moss Tlf.: Priv.: Fax: Mobil:

10 FN s Eldredag i Våler. Eldredagen i Våler har eksistert siden først på 1990-tallet. Det er etter hvert blitt et arrangement på Helse og Sosialsenteret på formiddagen og et arrangement på Herredshuset på ettermiddagen. Det er Våler kommunes Eldreråd i samarbeide med Våler Pensjonistforening som arrangerer. Det var helse- og sosialsjef Sonja Rønneberg som ønsket velkommen til den internasjonale Eldredagen i Våler den 8.oktober. Det startet i Kantina på H/S senteret. Sonja Rønneberg kunne fortelle at mottoet er Bedre livskvalitet for de eldre. Og hun kunne røpe at de nå ventet på kommunens Ja til å etablere en SANSEHAGE i den lille atriumshagen utenfor vestibylen. Den skal være for alle, men spesielt et tilbud til beboere med demens ved Hjemmet. Ellers var det sang av gruppen Gladlåten med damene Thorild Herbjørnsrød og Aud Ingebrigtsen fra Langhus. Tradisjonen tro ble det servert rømmegrøt og spekemat. Klokka 17 kunne Gerd Engebretsen som både er leder av Eldrerådet og Pensjonistforeningen, ønske velkommen til et fullsatt Herredshus. Ordfører Wøien Funderud skrøt av Eldrerådet i Våler. De kommer med mange viktige forslag og de er gode å ha som høringsinstans i saker som angår de eldre. Eldrerådet blir lyttet til sa ordføreren. Det var også hilsen fra representant fra Norsk Pensjonistforbund. Han kunne fortelle at Forbundet i dag har medlemmer i landet. Han trakk frem flere områder hvor Forbundet arbeider. Her nevnte han arbeidet for flere enerom på sykehjemmene, slutt på 15 prosent ektefelletrekk i pensjonen og at tannhelse må bli en del av det offentlige helsetilbud. Så var det selvsagt rømmegrøt også her og videre kringle og kaffe. Deretter en lang og avslappende sekvens med gamle slagere fra Gladlåt-damene fra Langhus. TEKST og FOTO: Ivar J. Hauge Idésenter for utemiljø - Belegningsstein - Kantstein - Skifer - Heller - Støttemur Folkestad Industrifelt, Våler Tel ØISTEINS GATE 1, 1511 MOSS Telefon: Faks: E-post: 10

11 AUTORISERT FOTTERAPEUT Birgith Breivik tlf Jeg kommer hjem til deg! Fotkremer Gavekort ENGERDAL Gjerlaug s Tel / Hytteferie web: //p-gjerla.home.online.no Takstmann/ Byggmester: John Egil Måleng Folkestadhøgda 12, 1592 Våler Telefon: E-post: Sertifisert for: Kan også bistå med: Verditakst Prosjektering Boligsalgsrapport Byggesøknader Tilstandsrapport Byggoppfølging Skadetakster 11

12 Familigudstjeneste Under Familiegudstjenesten var det dåp, sang av Våler kirkes barnekor og utdeling av bøker til 6 åringene. Her synger alle pekesanger etter preken og Eileen og presten fører an. Barnekoret og 6-åringene følger godt opp sammen med dirigent Cecilie Sandal. Din Interiør-leverandør Tlf.: Fax: Våler i Østfold Leverandør av ekte håndknyttede tepper ENGROSSALG AV BLOMSTRENDE POTTEPLANTER OG EFØY Anne Kari Moslått 1593 Svinndal Tlf: , Faks: e-post: VÅLER GRAVESERVICE AS GRAVING - SPRENGNING TRANSPORT Sentralgodkjent firma Mobil Fax E-post: Vi har godkjenning for montering av renseanlegg 12 SALONG KLIPPY Solarium Svinndal Tlf.: BØNDENES HUS, SVINNDAL - Et godt alternativ ved store og små arrangementer. Bordsetning opp til 200 personer. Ring for bestilling

13 Juletrefest...for en stund siden Romjulen var juletrefesttid. Det var søndagsskolejuletrefest tredje juledag, Blindeforeningens juletrefest fjerde dag, og hvis man ville, fantes det juletrefester både femte og sjette dag jul, også. Den aller fineste var Blindeforeningens juletrefest på Tingvoll. Midt på gulvet i den store salen sto et kjempetre som tok pusten fra både voksne og barn. Det var ring på ring rundt treet, og de minste gikk med strålende øyne hånd i hånd i den nest innerste ringen. De holdt så fast i hverandre at det bare var så vidt de slapp når de skulle klappe i hendene eller vaske sitt tøy eller raske over isen, slik damene og herrene gjorde. Etter mange runder rundt juletreet var det gjerne en sketsj, litt opplesning eller noen som sang, så var det kakao og spising av medbrakte smørbrød ute i lillesalen, og så var det tyven-tyven og sju-vakre-jenter-i-enring og sånt som fikk de store til å aktivisere seg litt mer enn de hadde gjort rundt juletreet. Her gjaldt det å passe sine skritt som den reneste Gudmund Torsen Storebingen (han som var gjev i ett og alt, vet dere) og gå litt ekstra fort eller ekstra langsomt hvis man så at her var det muligheter til å komme rett overfor riktig person når man skulle søke etter vennen sin eller gå til seters. For de minste var dette ganske så fornøyelig når voksne måtte gå tvekroket for å gå arm i arm med dem. De voksne måtte jo slå krøll på seg, mens de selv kunne spasere behagelig opprett av sted. Etter at alle de gamle juleleksangene var gjennomgått, begynte fru Trondstad, sydamen fra Spydeberg som alltid ledet disse juletrefestene med sikker hånd, å synge På låven sitter nissen. En staut nisse kom inn av døren, med en svulmende sekk på ryggen. Han ble raskt omringet av ivrige barn, og de minste var i første rekke. De store fikk pose til og med syvende klasse, men de holdt seg litt i bakgrunnen. De syntes nesten det var litt flaut å vise iveren sin i en sånn sammenheng; de var jo nesten voksne! Men de tok imot posen da turen kom til dem, og de var ikke mindre interessert i innholdet enn de yngre når de tittet ned i posene sine. I 1953 inneholdt den en blodappelsin og et rødt eple, en hjerteformet bringebærkjærlighet-påpinne, en Hassel-sjokolade, en lakrisstang, en liten eske rosiner og noen løse bokstavkjeks. Noen begynte straks å forgripe seg på lekkeriene, mens andre ville gjemme alt til de kom hjem. Lillesøster appellerte til Storebror og byttet Hasselsjokoladen mot bringebærkjærligheten, noe trettenåringen, gutt og småforeelsket, syntes var praktfullt. Skulle han gå og sutte på en bringebærkjærlighet! Det fikk være grenser. Takk og pris at han hadde en fornuftig lillesøster som ikke var så glad i sjokolade! Etterhvert ruslet alle opp i garderoben og fikk på seg yttertøy og ekstrautstyr av ymse slag det var måneskinn og klart, og ganske kaldt. Trette, oppspilte barn trampet hjemover i kald snekveld, de aller minste på mors arm eller fars skulder. Noen hadde kort vei, andre hadde noen kilometer foran seg, men inne i alle skinte julesangene, juletreet og nærheten til det lille bygdesamfunnet de var en del av. TEKST : Inger Thinn 13

14 VAKTSKIFTE BØRGE SANDAL TAKKER FOR SEG som redaktør av Våler og Svinndal menighetsblad. Det ble ikke så lett å kombinere redaktørjobben her med organiststillingen i Råde, så han valgte å overlate vårt blad til en annen. Vi i Våler og Svinndal Menighetsråd kan bare takke for at han og Cecilie har gjort bladet til en delikat trykksak; et blad det har vært en glede å motta, ikke minst på grunn av de vakre fotografiene på forsiden. Som alltid er det litt vemodig å si adjø, men vi godtar valget ditt, Børge, og sier TUSEN TAKK for den jobben du og Cecilie har gjort, og vi ønsker deg fortsatt lykke til i Råde. VELKOMMEN til Sissel Madsø Granvang, som overtar stafettpinnen etter Børge. Sissel har bodd i Våler siden hennes foreldre flyttet hit rundt midten av 70-tallet, og vi er veldig takknemlige for at hun har påtatt seg jobben. Ikke minst er vi glade for at hun har gjort det med glede og entusiasme! Som leserne vil se av herværende nummer, har hun valgt å gi bladet en litt annerledes layout, og menighetsråd og redaksjon synes det er morsomt at skiftende redaktører bringer bladet fremover, i takt med teknisk utvikling og de muligheter dette gir. Hjertelig velkommen skal du være, Sissel! Hjertelig takk for din gave til menighetsarbeidet: Kateketfondet, konto nr Orgelfond Svinndal, konto nr Blomsterfond Våler, konto nr Blomsterfond Svinndal, konto nr STEINAR ENDERØD A/S MASKINENTREPENØR MASSETRANSPORT - GRAVING OG PLANERING 1591 SPERREBOTN - tlf Mobil Våler og Svinndal Menighetsråd KIRKEBYGDEN GRENDEHUS Et trivelig lokale for utleie alle dager. Grendesal, grupperom m.v. Ring barnehagen for bestilling og opplysning om priser på tlf BYGGMESTER FRITS BLOMQVIST Byggeoppdrag utføres på nytt og gammelt Holmen - Tlf FAGKUNNSKAP GIR TRYGGHET Våler Vannverk BA Du treffer oss på Folkestad, i det nye bankbygget i 2. etg. Tlf.: E-post: 14 Etabl Byggmester Ulf Johannessen KVALITETSBYGG TØMRER - ASBEST - BETONGARBEIDE Bjerkeli 1591 Sperrebotn Vi freser bedre enn din katt! Fresemasse / oppmalt asfalt selges. Ypperlig til bruk på gårdsveier o.l. Vadbakken 6, 1592 Våler Tlf Mob Tel./Fax Mobil

15 30. nov. er det MILKERtreff på Våk kl Denne kvelden planlegger vi adventstreff med konfirmantene. Vi skal også ha litt kveldsmat og en andakt. Neste MILKERtreff blir i 2010! MILK står for Minilederkurs og er et opplegg Norges KFUK- KFUM har utarbeidet for å trekke fjorårets konfirmanter inn i menighetens arbeid. UNG i Våler 4. desember er det adventstreff for alle nyinnskrevne konfirmanter. Denne kvelden samles vi på Våk kl og holder på til ca Tanken bak dette er at vi som konfirmantledere skal bli litt bedre kjent med det nye kullet før det hele braker løs på nyåret. MILKere kommer også til å være sammen med oss og servere grøt med mandel i. Velkommen konfirmant 2010! Hilsen Svein og Eileen Innskrivning av konfirmanter 2010 Sofie er en av konfirmantene 2010 og hun gleder seg! Onsdag 28. oktober hadde vi innskrivning av det nye konfirmantkullet. Svein var på plass i Våler kirke og Eileen var i Svinndal. På denne kvelden trakk vi opp noen linjer for hva konfirmantene og deres foresatte kan forvente seg i løpet av konfirmasjonsåret. Dette gjelder da særlig ulike gudstjenester, undervisning og leiren som kommer til sommeren. På grunn av sykdom er det eksakte antall konfirmanter litt uklart, men foreløpig er 35 innskrevet i Våler og 11 i Svinndal. Det er alltid spennende å treffe nye konfirmanter og vi gleder oss til å være sammen med dem et år! Hilsen Svein og Eileen FOLKEBADET VÅLER Folkebadet ved Vålerhallen er åpent Åpningstid: Hver torsdag kl Bassengtid: Barn / voksne Voksne Pris: Barn kr 20,- Voksne kr 40,- Barn under 12 år må være i følge med voksne! Badet er stengt i skolens ferier. Spørsmål rettes til virksomhet kultur, Våler kommune 15

16 Møteplassen Godt Nytt Vi har øvelse på Fredheim hver torsdag kl Annenhver torsdag har vi kveldsmat på øvelsene. Vi ønsker alle barn som har lyst til å komme og se om de vil begynne å synge med oss, velkommen på øvelser! Vi er i alderen ca 3 år- 4. klasse. Vi har ingen aldersgrense! Ta kontakt med Eileen Mingeødegård, Miriam Westin eller Anne Kari Moslått tlf.: hvis du lurer på noe! Våler kirkes barnekor Velkommen til øvelser hver onsdag på Våk skole. Cecilie Sandal dirigerer. Spørsmål? Kontakt leder Sissel Vinje på tlf.: Svinndal barne- og ungdomskantori for barn og ungdom fra 4. klasse og oppover. Øvelse i Svinndal kirke tirsdager kl Kontakt vår leder: Arnfinn Hovland, tlf.: , eller organisten. Våler Sangkor Koret ønsker velkommen til øvelse på Kirkebygden skole hver torsdag kl Vi ønsker flere medlemmer, både damer og herrer. Har DU lyst å synge i kor så møt opp på neste øvelse, eller ta kontakt med leder Ruth Else Villadsen, Dillingøy gård, 1591 Sperrebotn. Tlf e-post: Diakoniutvalget i Svinndal avholder hyggemøte på Klokkergården den siste tirsdagen i hver måned kl Bevertning /underholdning. Alle er velkomne! Våler og Svinndal Pensjonistforening Alle møtene er normalt på Våler Herredshus fra kl til kl Vi har underholdning på alle samlingene våre. Det er sang, musikk og kaffekos og alle tar med litt til matbordet vårt. Vi har også foredrag over aktuelle temaer. Er du innflytter og ny i bygda? Kom og besøk oss, dere skal bli godt mottatt! Ingen skal behøve å være ensomme så lenge det er en pensjonistforening i bygda! Kontakt gjerne leder Gerd Engebretsen på tlf.: eller mobil: VELKOMMEN! Friidrettsguppa tar gjerne i mot flere barn på treningene. Vålerhallen: Torsdager Alle over 6 år velkomne. Spørsmål kan rettes til Ole Petter Gjerlaug, tlf.: , eller Mari Rognlien, tlf.: Er det noen som ønsker friidrett lagt inn i treningen, ta kontakt. Trim for de minste! Våler Turn og Lek. Hver mandag kan gutter og jenter i aldreren 1-4 år møtes i Vålerhallen. En time med sang og lek fra kl ! Er det noe dere lurer på, ta kontakt med Wenche P. Johansen tlf.: , eller Anna Gjerlaug tlf.: Ellers ønsker vi barn og foreldre hjertelig velkomne! Våler skolemusikkorps Våler skolemusikkorps kan tilby undervisning for musikanter og drillelever. Øvelsene foregår på Våkhuset hver onsdag: - Individuell - eller gruppeinstruksjon (30 minutter) mellom kl og Instruksjon i drill kl Fellesøvelser: aspiranter kl hovedkorps kl Drill instruktør: Lise-Kristin Aaberg-Ljunggren Eventuelle spørsmål kan stilles til: Audun, tlf:: eller Anne Louise Fastsatte møtedato for felles menighetsrådsmøter for både Våler menighetsråd og Svinndal menighetsråd: Onsdag den på kantina på helse- og sosialsenteret Onsdag den på Svinndal Skole Onsdag den på kantina på helse- og sosialsenteret Felles årsmøte for både Våler og Svinndal menighetsråd søndag den på Fredheim. Menighetsrådsmøtene er åpne for alle og starter kl 19:00. Utleie av Fredheim Lag, foreninger og privatpersoner er velkomne til å leie Fredheim for arrangementer. Vi har følgende priser: Storesal - kr. 400,- Lillesal - kr. 150,- Kjøkken - kr. 250,- Leie av hele huset kr. 800,- Ta kontakt med Arnfinn Hovland, tlf DAG S UTEMILJØ Utfører arbeid innen : Trefelling, beskjæring, gressklipping og diverse hagearbeid. Utfører også maling av hus utvendig og stenlegging. Godt utført arbeid til overkommelige og hyggelige priser! 16 Adresse: Dags utemiljø / Dag Åsheim. Onsaker 1593 Svinndal. Tlf :

17 BygdeCafeen har åpent mandag, tirsdag og onsdag fra kl Dagens rett hver tirsdag på Bygde- Cafèen fra Utstilling Marit S Antonsen utstiller akvareller og malerier på Våler/Svinndal Frivilligsentralen. Kanskje du finner en julegave på utstillingen? Velkommen! Bingogruppen Vi møtes på Frivilligsentralen mandager i like uker kl Enkelt bevertning. Lekse-kafè Leksehjelp for 5-7 klassetrinn hver mandag fra kl på Frivilligsentralen. Våler bibliotek kommer på Frivilligsentralen onsdag 4.november og onsdag 2. desember. Du kan bestille og hente boken hos oss - biblioteket har et utvalg av bøker - lydbøker - tidskrifter med. Tradisjon og kultur Vi er noen jenter som syns det er gøy å gjøre juleforberedelser sammen. Fredag 20. november 2009 kl møtes vi på Frivilligsentralen for å lage SYLTE. Har du lyst å være med - så heng deg på. Påmeldingsfrist torsdag 12. november til Anne Karin Sæby på mob / Frivilligsentralen på tlf / FN`s FRIVILLIGHETSDAG 5. desember Våler/Svinndal Frivilligsentral markerer dagen onsdag den 9. desember med Åpen Hus fra kl Enkelt bevertning. Velkommen. Data opplæring for 55 pluss på Bygdesentralen - PC fra grunnen av. - Litt mer om PC. - Internettbruk - finn frem på internett. - send og motta epost. - Tekstbehandling/Regneark Onsdag 11. nov. torsdag 12. nov. fredag 13.nov kl Mandag 30.nov. tirsdag 1. des. onsdag 2. des. kl Onsdag 20. jan. tirsdag 21. jan. onsdag 22. jan. kl Pris kr. 100, - Ta med egen laptop / bærbar pc. Bildebehandling på PC Ta med digitalt fotoapparat - evt. egen laptop / bærbar pc. tirsdag 17. november / onsdag 18. november kl tirsdag 26. januar / onsdag 27. januar kl Pris kr. 100, - Påmelding til Lasse Christensen tlf / eller Frivilligsentralen / JULEGRANTENNING på Våk. Lørdag den 28.november. Eget program JULEGRANTENNING Kirkebygden. Søndag den 29.november. Eget program. JULEGRANTENNING OG JULEMARKED I SVINNDAL. Søndag 6. desember fra kl Eget program Våler/Svinndal Frivilligsentral ønsker alle en riktig God jul og et Godt nyttår! Sentralen holder juleferie i uke 52 og 53. Velkommen igjen fra mandag 4. januar Boken kommer... Er et tilbud til alle i Våler kommune som ikke er i stand til å besøke biblioteket selv. Du kan nå ringe tlf eller sende mail folkebibl.no til biblioteket for å bestille de bøker/lydbøker og andre media du ønsker å låne. Frivillige vil bringe ut bøker den første torsdag i hver måned. Frivilligsentralen og biblioteket i samarbeid. Babysang Velkommen til baby-/småbarnssang annenhver mandag på Våk Misjonshus kl 11-13! Vi har samlingsstund med tradisjonelle barnesanger, kristne barnesanger, rim og regler før vi spiser lunsj sammen. Datoene er 16.nov, 30.nov og 14.des. Inga-May Naustvik Mandagsklubb Dette er en klubb for barn fra 1.-4.klasse. Vi samles annenhver mandag på Våk Misjonshus kl til Vi synger, hører om Jesus og gjør morsomme aktiviteter sammen! Datoene er: 9.november 23.november 7.desember Åpen barnehage! Er et gratis tilbud til foreldre, besteforeldre, dagmammaer o.l. som er hjemme med førskolebarn 0-6 år og som ønsker å møte andre i samme situasjon til lek og fellesskap. Barnehagen ligger vegg-i-vegg med Helsestasjon på Våler Helse- og Sosialsenter. Ingen påmelding, bare møt opp og bli så lenge det passer dere; tirsdag og torsdag fra kl (stengt i skoleferier) Ta med matpakke, kaffe og te får du kjøpt. Hjertelig velkommen! For spørsmål: Ring pedagogisk leder Eli Sannem TLF.: eller kontakt Helsestasjonen.

18 Første torsdag i måneden er det BØNNEMØTER på Våk misjonshus kl Vi ønsker gamle og nye bedehusgjengere velkommen på møter og til middagssamvær og ser med forventning fram mot et utvidet samarbeid mellom våre to foreninger! Svinndal Normisjon, Våler og Svinndal Misjonssamband Annonsesponsor: Fre 20. november kl Fredheim Julemesse NMS v/knut Lande Tors 26. november kl Vestby menighetshus Bokkveld v/ Lunde Forlag Fre 27. november kl Våk Julemesse NLM Ons 2. desember kl Våk Misjonsmøte - taler: Gunnar Navestad Søn 13. desember kl Fredheim Nyttårsaften 31. des. kl Fredheim Åpent Hus Julemøte - taler: Torill Bredeg Godt nytt synger Misjonssambandet Våler og Svinndal Leder: Kay Armann Ellefsæter Tlf. priv.: , arb.: Mobil: e-post: Svinndal Normisjon Kontaktperson: Anne Kari Moslått Stuttingen 6, 1593 Svinndal Tlf. priv.: arb.: Mobil: e-post: TOMTER TIL SALGS PÅ FOLKESTAD Prisantydning: fra kr Tomtestørrelse: ca. 1 mål Prospekt over tomtene kan fåes ved henvendelse til: Kontor tlf kl 9-15 Ved interesse så ta kontakt for visning på Mobil tlf / Knut Bjerke Entrepenør A.s Postboks 3, 1592 Våler Telefon: Telefaks: Mobil: Epost: til: Hjemmeside: 18

19 Amerikansk auksjon på kirkebakken. Tradisjonen tro arrangerte menighetsrådet i Svinndal også i høst amerikansk auksjon på kirkebakken utenfor Svinndal kirke. Auksjonen fant sted søndag 13. september. Denne søndagen markerer starten på Svinndaluka og dagen startet med en familiegudstjeneste i kirken. Godt Nytt deltok med fin sang, det var utdeling av fireårsbok og det var kirkekaffe. Deretter startet den årlige auksjonen på kirkebakken hvor auksjonariusene Thomas Hagen og Arnfinn Hovland styrte showet. Thomas og Arnfinn var som alltid i storform! Etter kjappe bud og mye latter kom det inn ca kr 9.000,- til menighetsarbeidet på auksjonen. Det er vi strålende fornøyde med! En kjempestor takk til dere som hvert år gir gaver til auksjonen i form av meget velsmakende naturalia, fine planter, flotte håndarbeid, gode bruksting osv. En like stor takk også til alle dere som er med på å by på gavene og som sørger for at det blir penger utav gavene. Tilslutt en stor salutt og takk til Arnfinn og Thomas som skaper en fin ramme rundt auksjonen og som leder oss alle igjennom de hektiske og morsomme budrundene! Svinndal menighetsråd HELLIG TRE KONGERS-FEST Misjonsselskapets foreninger i Våler arrangerer sin tradisjonelle juletrefest på Våler Helse- og Sosialsenter 6. januar 2010 kl Vi får besøk av Bjørg og Magne Grønlien fra NMS. Kaker til felles fat.- Misjonsoffer. Alle er hjertelig velkommen! Lysgudstjenester i advent i Våler og Svinndal Det er en fin tradisjon vi har med lysgudstjenester i mørketida. På 1.søndag i advent, 29. november blir det lysgudstjeneste i Våler kirke. Gudstjenesten begynner kl. 15. Våler Skolemusikkorps deltar. Speiderne i Våler har med Betlehems-lyset, som er tent i Betlehem, og de leser tekster fra Bibelen og tenner lys. Inger Thinn holder dagens preken, hvor hun vil komme med noen adventstanker. Nytt av året er at vi etter lesning av forbønnen vil slå tolv slag med kirkeklokken, som en markering og opptakt til klimakonferansen i København i desember. Dette gjøres etter anbefaling fra biskopene om at det skal slås tolv slag i alle landets kirker på 1. søndag i advent. Klokkeslagene symboliserer at vi befinner oss i tolvte time når det gjelder å gjøre noe med klimaendringene, og de varsler fare og håp og skal vekke oss til handling. Etter gudstjenesten blir det fakkeltog fra kirken til Berg- tunet. Fakler kan kjøpes utenfor kirken. På Berg- tunet er det forskjellig program med blant annet julegrantenning og nisse med poser til barna ute og salg av grøt og annet godt inne. På 2. søndag i advent, 6. desember, er det lysgudstjeneste i Svinndal kirke. Den gudstjenesten begynner også kl. 15. Her er det Svinndal Skolekorps som gjør det meste. Korpset spiller til salmesang og deltagere i korpset leser tekster fra Bibelen og tenner lys. Korpset spiller også egne musikkstykker i gudstjenesten. Etter gudstjenesten spiller Ljom mens vi synger Deilig er jorden og tenner julegrana utenfor kirken. Derfra er det fakkeltog til plassen utenfor butikken, hvor det er diverse program hvor blant annet Ordføreren pleier å holde tale før julegrana tennes der. Det er aktiviteter for barna og det er salg av grøt og annet godt inne på Bygdesentralen. Onsdag 9. desember, kl arrangerer Origosenteret lysgudstjeneste i Svinndal kirke i samarbeid med Svinndal menighet. Beboere ved Origosenteret deltar med blant annet tekstlesning og sang og musikkinnslag. Og det kommer predikant fra Kirkens Bymisjon. Dette er en meget sterk og inderlig gudstjeneste, som selvsagt også er åpen for alle. Som avslutning på gudstjenesten tennes lys når vi går ut og vi står i ring og synger utenfor kirketrappa. Meget stemningsfullt og sterkt! Telefon: Etter gudstjenesten innbys alle til en veldig koselig kirkekaffe i storstua på Origosenteret. TEKST : Svein Kasin

20 SBUK på hyggelig høsttur! Korjenter kommer og går, men Krødsherad består! I mange år har Svinndal barne og ungdomskantori startet høstsemesteret med en helgetur til Noresund. En glad gjeng dro fredag etter skoletid, og på lørdag var det fullt program. En lang øvingsøkt hvor nytt stoff ble innstudert. Deretter gikk turen til Furumo svømmehall hvor basseng og sklier ble prøvd. Koret rakk også et besøk hos bygdas kantor, som for øvrig også heter Tatiana. Vel tilbake på menighetshuset lagde jentene taco og underholdt med sin egen utgave av Norske talenter. Søndag formiddag skulle lærdommen brukes. Jentene sang vakkert på gudstjenesten i Olberg kirke, og de deltok også ved kirkekaffen etterpå. Selv om de ikke var så mange høstet de mye ros fra tilhørerne. Det var en sliten gjeng som kom fornøyd hjem. All denne moroa burde flere få oppleve, og det får du mulighet til hvis du begynner i koret! Ta kontakt med Tatiana så blir det kanskje Krødsheradtur på deg neste år! TEKST og FOTO: Arnfinn Hovland og kantor Tatiana Grushina Tlf: I dypet av en brønn ligger drømmer som venter på å gå i oppfyllelse. Salimatou Abdoulaye har en stor drøm for sin lille datter. Ønskebrønn...en tankevekkende artikkel fra Kirkens Nødhjelp Belquisa og mamma: Fire måneder gamle Belquisa er med mamma Salimatou Abdoulaye overalt hvor hun går. - Som enhver mor ønsker jeg det beste for barnet mitt, sier Salimatou. Foto: Greg Rødland Buick 20

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

november - desember 2010 Våler/Svinndal Frivilligsentral knutepunktet for samarbeid på kryss og tvers, med møteplasser, mangfold og muligheter

november - desember 2010 Våler/Svinndal Frivilligsentral knutepunktet for samarbeid på kryss og tvers, med møteplasser, mangfold og muligheter JULEGRANTENNING Våk. Lørdag 27. november. Eget program JULEGRANTENNING Kirkenbygden. Søndag den 28. november. Eget program. Våler kommune Vi ønsker stor kreativitet og mangfold på julegrantenningen på

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Salvasjonisten korpsblad for Bodø korps Nov - des 2014 Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Søndagen 23 nov Kl.10:30 Bønn Kl.11:00 Gudstjeneste Mandag 24 nov Tirsdag 25 nov Kl.18:00 Andakt på Fengslet

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

SVINNDALUKA 2004 PROGRAM

SVINNDALUKA 2004 PROGRAM SVINNDALUKA 2004 PROGRAM LØRDAG 11. SEPTEMBER Kl. 8.00-18.00 Svinndal Meieri (SPAR). Veiestasjon tyttebær. Kl.14.00 - Ut på tur med smilet på lur : FAMILIETUR til Svinndal 4H`s leirsted v/svinndal Varde.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Mål: (generelle) Fylle førjulstiden med forventning, glede og undring Gjøre barna kjent med julens tradisjoner og skikker Ta vare på tradisjoner som er en viktig

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR DESEMBER

MÅNEDSPLAN FOR DESEMBER MÅNEDSPLAN FOR DESEMBER Uke/ Dag MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 3 4 SOFIA 1ÅR MØTEDAG HUSK STOR MATPAKKE 5 VARM MAT GRUPPER 6 TUR TIL SENTRUM FOR Å SE JULELYS 7 FØRJULSKOS 10 11 12 13 14 MØTEDAG

Detaljer

Månedsbrev november I oktober måned Vi trener på å gjøre ting helt selv! Prosjekt ansiktet dit og mitt FN- dagen Prosjekt stopp

Månedsbrev november I oktober måned Vi trener på å gjøre ting helt selv! Prosjekt ansiktet dit og mitt FN- dagen Prosjekt stopp Månedsbrev november I oktober måned har vi kost oss masse med deilig vær av sol, og regn og rusk. Dette har vært flott for prosjekt høst for oss. Det har gjort at vi har fått deilige turer rundt tunevannet

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: SØNDAG 13. MARS 2011 KL. 13:00 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 28. februar 2011 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 13. mars 2011

Detaljer

Advent, en tid for ettertanke

Advent, en tid for ettertanke Virksomhetsplan, Praktiske opplysninger, Årsplan 2015-2016, Pedagogisk plan og Foreldrepost finner dere også på vår hjemmeside: www.hogmo.barnehageside.no Advent, en tid for ettertanke Det finnes noen

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MARIKÅPENE JUNI OG JULI 2012

MÅNEDSPLAN FOR MARIKÅPENE JUNI OG JULI 2012 MÅNEDSPLAN FOR MARIKÅPENE JUNI OG JULI 2012 Når mai er forbi, så ta deg en tur til steinrøysa neri bakken, da blomstrer det nyperoser i ur ved steinrøysa neri bakken. Og blåklokka står og ringler i kratt.

Detaljer

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken gudstjenester desember 2009 Tirsdag 1. desember Vandregudstjeneste Søndag 6. desember 17.00 Markering av verdens HIV/AIDS dag. Fakkeltog fra Rådhuset til Domkirken.

Detaljer

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget.

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget. Her finner dere tre tabeller. Den første viser en oversikt over dugnadsgjengene, den andre inneholder en vaktoversikt for hver forestilling, og den tredje viser telefonnummer til foreldrene i korpset.

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Månedsbrev for desember - Bjørka

Månedsbrev for desember - Bjørka Månedsbrev for desember - Bjørka Så er november snart over og desember står for døren. Det kom ikke så mye snø som mange av oss hadde håpet på men vi har fått akt på akematter noen dager og til og med

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden Askeladden Nr. 4 2009 Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger Lucia Månedsplan Adventstiden Juleforberedelsene i barnehagen begynner like før 1. søndag i advent. Feiring av julehøytiden

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Pinsen er den tredje av de store kristne høytidene. Den regnes også som kirkens fødselsdag, for i pinsen kommer Den

Detaljer

Innkjøring Julegudstjeneste i Gand kirka, Vi går kl. 09.15. Innkjøring

Innkjøring Julegudstjeneste i Gand kirka, Vi går kl. 09.15. Innkjøring Mandag 3.des Tirsdag 4.des Onsdag 5.des Torsdag 6.des Fredag 7.des Innkjøring Innkjøring Julegudstjeneste i Gand kirka, Vi går kl. 09.15 Varm mat Vi baker lussekatter Innkjøring Mandag 10.des Tirsdag 11.des

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage

Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage Mål: (generelle) Fylle førjulstiden med forventning, glede og undring Gjøre barna kjent med julens tradisjoner og skikker Ta vare på tradisjoner som er en viktig

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE

VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE NOVEMBER: 30. kl. 11.00 LYSMESSE med dåp. Jeløy Kirkes Aspirantkor, Barnekor, Ungdomskor og Vokalensemble. BTP. DESEMBER: 7. kl. 11.00 ADVENTSGUDSTJENESTE med dåp og nattverd.

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Månedsbrev for Kongekrabbane. Desember 2014!

Månedsbrev for Kongekrabbane. Desember 2014! Månedsbrev for Kongekrabbane Desember 2014! November: I november har vi hatt temaet Etikk, religion og filosofi. Vi har jobbet med det sosiale miljøet i gruppa og snakket om hvordan vi skal være mot hverandre.

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Aleksander Søreng 1975 Sandvika 2 Bjørnar Gisle Grytvik 1954 Fillingsnes 3 Hans Kristian Werkland 1997 Bonenget 4 Terje Grytvik 1957 Fillingsnes 5 Bjørgvin Einar

Detaljer

Månedsbrev for Kongekrabbane/Sjøstjernene Desember 2013!

Månedsbrev for Kongekrabbane/Sjøstjernene Desember 2013! Månedsbrev for Kongekrabbane/Sjøstjernene Desember 2013! November: I november har vi hatt temaet Etikk, religion og filosofi. Vi har jobbet med det sosiale miljøet i gruppa og snakket om hvordan vi skal

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Vi ser tilbake på november

Vi ser tilbake på november Vi ser tilbake på november I november har Maxiklubben vært i turnhallen hver onsdag. Dette er noe de fleste barna gleder seg til hele uka, altså ukens høydepunkt. Maxiklubben har også denne måneden hatt

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Se himlen ligger og hviler. På jordens gule strå Vi står rundt krybben og smiler. For vi er fremme nå

Se himlen ligger og hviler. På jordens gule strå Vi står rundt krybben og smiler. For vi er fremme nå Se himlen ligger og hviler. På jordens gule strå Vi står rundt krybben og smiler. For vi er fremme nå Her kan vi drømme om den fred Som vi skal eie engang. For dette barn har himlen med Og jorden fylles

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høst 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Kulturprogram for høsten 2014 Etter en lang og varm sommer med mange aktiviteter i hagen,

Detaljer

Hva skjer? desember 2011

Hva skjer? desember 2011 Informasjon fra Frelsesarmeen, Mandal korps (menighet), desember 2011 Hva skjer? desember 2011 desember 2011 Korpsbladet, Mandal korps - 1 Frelsesarmeen er et mangfoldig og særpreget kristent kirkesamfunn

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR MARIKÅPENE DESEMBER

MÅNEDSBREV FOR MARIKÅPENE DESEMBER MÅNEDSBREV FOR MARIKÅPENE DESEMBER Desember-sangen: (mel: O jul med din glede) Når dagen er mørkest, så vet vi en sang, vi hilser den alle velkommen, som barna har ønsket så mangen en gang titusener ganger

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 42 ETTERLYSNING! Har noen sett/lånt vår skotskrutede trillebag. Sist sett på kjøkkenet i menighetssalen. Den frakter ukentlig matvarer mellom Rema og kirken og er dypt

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang Livet i Brønnøy: Nissen er Torg-væring: Her er Nissen fra Torget. Hvem er det tror du? Jo, det er meg. Jeg begynner å dra litt på årene, så både håret og skjegget har begynt å bli grått. Kanskje jeg kommer

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

ADVENTSTIDEN PÅ GRØNN AVDELING 2013

ADVENTSTIDEN PÅ GRØNN AVDELING 2013 ADVENTSTIDEN PÅ GRØNN AVDELING 2013 Vi gleder oss til jul og har en koselig førjulstid preget av forventning og glede Bøleråsen barnehage, Bregnefaret 5, 1405 Langhus Tlf. Grønn: 64853154 Kontoret: 64853150

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

Songar til julefesten 2014

Songar til julefesten 2014 Songar til julefesten 2014 Tenn lys! Det lyser i stille grender Nå tennes tusen julelys Deilig er jorden Glade jul Et barn er født i Betlehem O Jul med din glede Jeg gikk meg over sjø og land Så går vi

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET JANUAR 2012 Hei alle sammen Da er vi i gang med et nytt år med mange spennende ting som skjer! Vi hadde en kjempe koselig adventstid med mange fine stunder på Sverdet og

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 6

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 6 Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 6 November M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Desember M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 September har gitt oss mange flotte utedager med godt og varmt høstvær. Vi ser at barna trives med å være ute. Mange er svært glad i å sykle og det

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Møt opp i hagen mandag 10. juni kl. 10.00

Møt opp i hagen mandag 10. juni kl. 10.00 Medlemsblad for Prestrudsenteret og Kløverengas venner Nr. 30, Juni 2013 VÅRDUGNAD I HAGEN Ser vi et par generasjoner tilbake i tid var det en uskreven regel at vi ikke måtte plante ut sommerplantene før

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Adventsamling på avdeling kl 9.00 Med Ellen 3 9.00 med Marianne Kulturskole 3 år kl 10.15 4 år kl 11.00 8 9.00 med Marianne

Detaljer

Januar. 6. TURDAG/UTEAKTIVITET De eldste barna og noen av 1åringene går på tur

Januar. 6. TURDAG/UTEAKTIVITET De eldste barna og noen av 1åringene går på tur Januar UKE 1 MANDAG 4. Planleggingsdag. Barnehagen er stengt TIRSDAG 5. Vi fortsetter med verksted. Noen blir inne og resten ute. Senere vil det bli VI FEIRER HENRIK SOM BLE 3 ÅR 2. JAN. Henrik J 2 11.

Detaljer

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned.

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Det er rart å tenke på at årets første sommermåned allerede

Detaljer

Nyhetsbrev for november

Nyhetsbrev for november Nyhetsbrev for november Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. Grenene på trærne utenfor Sofienbergsenteret

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

KORPSLAPP NOVEMBER 2015 www.fetskolekorps.no. Følg oss på facebook

KORPSLAPP NOVEMBER 2015 www.fetskolekorps.no. Følg oss på facebook Hei alle sammen, Jula nærmere seg med stormskritt, og som dere ser på månedens korpslapp, er det mange aktiviteter fremover. Tiden kan oppleves som litt hektisk for mange, men det er også en tid for å

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4. 13 Samling Ellen Varm mat: Kjøttdeig og spagetti. 20 Samling Eldste: Torunn Minste: Ellen

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4. 13 Samling Ellen Varm mat: Kjøttdeig og spagetti. 20 Samling Eldste: Torunn Minste: Ellen Arbeidsplan for Rødhette august 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 : 5 : 7 : Torunn Henrik 4 år 6 : Tomatsuppe m/makaroni 8 Tur dag 11 : Torunn 12 : Torunn 13 Kjøttdeig og spagetti 14 15 Tur dag

Detaljer

Kalender desember 2014 - januar 2015

Kalender desember 2014 - januar 2015 Søndag 30. november 1. søndag i advent Uke 49 Kalender desember 2014 - januar 2015 Man.01.des.-Fre.22.des Settes Julegrytene ut. Grytene står på Kløverhuset og på Torgalmenningen Mandag 01.des. spiller

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr.

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. Mandat Partinavn Kvotient 01 Det norske Arbeiderparti 225,192.8570 02 Høyre 163,735.7140

Detaljer