Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen"

Transkript

1 Bankenes Sikringsfond Høstkonferansen 2013 Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen Tobias Lange Corporate Finance Leder Oslo Joakim Svingen Corporate Finance Bergen, 24. september 2013 Aksjer Obligasjoner Netthandel Corporate Finance Side 0

2 Disclaimer This presentation is provided for information purposes only. It should not be used or considered as an offer to sell or a solicitation of an offer to buy any securities. Any opinions expressed are subject to change without prior notice. This presentation is based on information from various sources believed to be reliable. Although all reasonable care has been taken to ensure that the information herein is not misleading, Norne Securities AS makes no representation or warranty expressed or implied as to its accuracy or completeness. Neither Norne Securities AS, its partners and employees, nor any other person connected with it, accepts any liability whatsoever for any direct or consequential loss of any kind arising out of the use or reliance on the information in this presentation. This presentation is prepared for general circulation and general information. It does not take into account the specific investment objectives and financial situation of any recipient. Investors seeking to buy or sell any securities discussed or recommended in this presentation, should seek independent financial advice relating thereto. This presentation may not be distributed, quoted from or reproduced for any purpose without written approval by Norne Securities AS. DISCLOSURE OF INTERESTS Norne Securities AS is constantly seeking investment-banking mandates, and may at any time perform investment banking or other services or solicit investment banking or other mandates from the company or companies covered in this presentation. Norne Securities AS may from time to time as part of its investment services hold positions in securities covered in this presentation. Under our internal regulations, our analysts are not permitted to purchase new securities in the companies they cover. Holdings are specified as part of shareholder information in each presentation. DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES Research reports are prepared by Norne Securities AS for information purposes only. Norne Securities AS and its employees are not subject to the Rules of the Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) governing research analyst conflicts. The research reports are intended for distribution in the United States solely to major U.S. institutional investors as defined in Rule 15a-6 under the United States Securities Exchange Act of 1934, as amended and may not be furnished to any other person in the United States. Each major U.S. institutional investor that receives a copy of a Norne Securities AS research report by its acceptance thereof represents and agrees that it shall not distribute or provide copies to any other person. Reports are prepared by Norne Securities AS and distributed to major U.S. institutional investors under Rule 15a-6(a)(2). These research reports are prepared by Norne Securities AS and distributed in the United States under Rule 15a-6(a)(2). Side 1

3 Agenda Norne Securities Bakgrunn... 8 Verdivurdering Valg av fusjonsmodell Innspill til en konstruktiv prosess Oppsummering Side 2

4 Norne Securities Side 3

5 Kort om Norne Sterk tilstedeværelse i hele landet Stiftet i 2008 Kontorer i Bergen og Oslo - tett på verdiskapende næringer 37 ansatte 25 i Bergen 4 i Oslo 8 i Vilnius Eies av 14 sparebanker med en samlet forvaltningskapital på NOK 220 milliarder Selskapet har i tillegg cirka 80 tilknyttede banker med en samlet forvaltningskapital på NOK 260 milliarder Side 4

6 Bredt nedslagsfelt i det norske markedet Norges nest største distribusjonskanal: 1.6 millioner bankkunder gjennom eierbanker og tilknyttede banker Distribusjonskraft Mer enn bankrådgivere 400 filialer fra Sør- til Nord-Norge netthandelskunder Privat og institusjonell kundeportefølje 1-10 filialer filialer filialer >30 filialer Tilknyttet bank Eier bank Side 5

7 Norne Securities - et fullservice verdipapirforetak Corporate Finance Aksjehandel Obligasjoner Analyse Netthandel Norne er en totalleverandør av verdipapir- og kapitalmarkedstjenester for våre kunder Side 6

8 Bank og finans - Norne er et av landets ledende meglerhus for sparebanker Full analysedekning Kredittbok Fondsobligasjonslån Ansvarlig lån Egenkapitalbevis Struktur Full analysedekning innen bank og finans Samtlige børsnoterte sparebanker inkludert DnB Jobber nå med å ta opp dekning også på unoterte egenkapitalbevis Egenutviklet ratingmodell tilpasset norske sparebanker Mer detaljert enn våre konkurrenter Dekker alle sparebanker i Norge Banker med vekst Banker med ønske om å styrke kjerne- og ansvarlig kapitaldekning Banker med call/forfall Banker med vekst Banker med ønske om å styrke ansvarlig kapitaldekning Banker med call/forfall Basel III aktualiserer dette for mange Økt fokus på egenkapital og ren kjernekapital Sparebankstiftelser Flere banker ønsker å vurdere fusjon med en nabobank Trenden går i retning av noe færre enheter Sterke lokale- og regionale sparebanker vil fortsatt bestå Side 7

9 Bakgrunn Side 8

10 Utviklingen i antall sparebanker i Norge de siste 90 årene Antallet sparebanker har vært relativt stabilt i perioden , ser vi nå begynnelsen på en ny bølge? 2011 Sparebanken Vest og SpareBank 1 Hardanger fusjonerte Rygge-Vaaler Sparebank og Halden Sparebank fusjonerte Øystre Slidre Sparebank og Sparebank 1 Hallingdal fusjonerer Holla Lund Sparebank og Sparebanken Telemark fusjonerer Bø Sparebank og Seljord Sparebank fusjonerer Nes Prestegjelds Sparebank og Hol Sparebank Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør Rørosbanken og Tolga-Os Sparebank (fusjonsforhandlinger) Kilde: Sparebankforeningen Side 9

11 Drivere for strukturelle endringer blant bankene BM Makro Skala fordeler Kompetanse Regelverk Kan ta større engasjement Kan bygge kompetansesenter på BM i banken Lavere risiko som følge av diversifisering på antall engasjement og bransjer Betydelig usikkerhet i Europa og USA. Uenighet om/når det slår inn i Norge Økte krav til soliditet og tilgang til kapital IT/innkjøp/admin Funding Sparing som produktområde Eiendomsmegling Forsvare og utvide kundegrunnlaget i nærområdet Mersalg Nyansatte stiller større krav til muligheter og betingelser i bedriften Økt regulatorisk kompleksitet (Basel III, IFRS, etc) Generell sentralisering fører til konkurranse om kvalifisert arbeidskraft i distriktene Endringer i regelverk har muliggjort og forenklet strukturelle endringer Side 10

12 Hva har vært de faktiske driverne Spb Sør og Spb Pluss Sparebanken Sør og Sparebanken Pluss Bankene ønsket å sammen skape en stor og sterk regionbank i Sør-Norge med regional beslutningsevne I tillegg ønsket de å slå seg sammen for å få bedre kompetanse og løfteevne på bedriftsmarked De to fusjonspartnerne utfyller hverandre «Med utgangspunkt i den sterke stillingen Sparebanken Pluss har i Kristiansandsområdet, Agder og gjennom Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap ( KNIF ), samt Sparebanken Sørs brede og sterke tilstedeværelse i Agder og Telemark, vil den nye banken få en meget gunstig posisjon både innenfor bedrifts-, organisasjons- og personmarkedet.» Stordriftsfordeler og utfyllende kontornett Bankene ønsker å utnytte de relative styrkene i hver bank Kostnadseffektivt i Sparebanken Pluss Utnytte det brede distribusjonsapparatet og de gode marginene til Sparebanken Sør Stordriftsfordeler på IKT, stab/fellestjenester/drift Side 11

13 Hva har vært de faktiske driverne bak Hol Spb og Nes Prestegjelds Spb Hol Sparebank og Nes Prestegjelds Sparebank Bankene ønsket å skape en fremtidsrettet konkurransedyktig sparebank med sterk lokal forankring i Hallingdal Begge banker opplever at økt konkurranse har ført til press på marginer dette krever vekst eller kostnadskutt Vekstmuligheter i Buskerud Bedre muligheter for å lykkes samlet Bedre muligheter til å bistå lokalt næringsliv samlet (kapasitet og kompetanse) Økte krav til kompetanse Økte krav til risikostyring og internkontroll krever lavere nøkkelpersonrisiko Økte krav til kompetanse er ekstra ressurskrevende for små banker fordi små fagmiljøer og krevende arbeidsmarked utfordrer kompetanseutviklingen Ønske om å sammen skape sterke fagmiljøer og være en attraktiv arbeidsplass Stordriftsfordeler og utfyllende kontornett Hol Sparebank hadde høyere rentenetto Nes Prestegjelds Sparebank hadde lavere kostnadsprosent Økt finansiell kraft sterkere lokal medspiller Side 12

14 Hva har vært de faktiske driverne Tolga-Os Spb og Rørosbanken Rørosbanken og Tolga-Os Sparebank (fusjonsforhandlinger pågår) Bankene ønsker å skape en stor og sterk regionbank i Østerdalen Kompetanse og løfteevne på bedriftsmarked «Et avgjørende moment har vært å få en større løfteevne overfor lokalt næringsliv. Flere bedrifter er i ferd med å vokse fra oss i størrelse, noe som har sammenheng med regelverket for største lovlige engasjement.» Økte krav til kompetanse Økte krav til kompetanse og rapportering krever mer interne ressurser Strengere kapital- og likviditetskrav krever økt fokus og oppfølging Ønsker å skape et enda bredere kompetansemiljø både kunder og lokalsamfunn kan nyte godt av Stordriftsfordeler og utfyllende kontornett Sammen vil bankene kunne oppnå mer kostnadseffektiv drift Filialstruktur er også her i stor grad utfyllende Svært gode muligheter til videre vekst og utvikling i markedsområdet Side 13

15 Hvem bør vurdere fusjon? Svak soliditet i dag og manglende evne til å nå nye krav? Egenkapitalbevisemisjon kan være et godt alternativ hvis banken ønsker å beholde sin selvstendighet 1. Finnes det lokal kapital? 2. Forventes det god egenkapitalavkastning i årene som kommer? 3. Ønsker man å få inn en ny interessentgruppe i bankens forstanderskap? Dersom det ikke er mulig/ønskelig kan banken vurdere å fusjonere med en mer solid bank Vil banken kunne være en god bank for lokalsamfunnet i årene fremover? Kapasitet og kompetanse til å håndtere utlån til personmarked og spesielt næringsliv? 1. Har banken nok Autoriserte Finansielle Rådgivere/Autoriserte næringsrådgivere og oppfattes banken som en attraktiv arbeidsplass for eksisterende og potensielle nye ansatte? 2. Klarer banken å skape sterke fagmiljøer for de ulike produktene innenfor personmarked? Betalingsformidling, kreditt, forsikring, samt sparing og plassering 3. Har banken kompetente rådgivere innenfor de aktuelle bransjene i markedsområdet? Stor forskjell på industri, landbruk, varehandel, transport, eiendom osv Dersom det ikke er mulig i dagens form kan banken vurdere fusjon Side 14

16 Emisjon av egenkapitalbevis kan være et alternativ Kapitalbehov Ønsker å styrke ren kjernekapital fra dagens nivå Forventer høyere utlånsvekst enn egenkapitalavkastning i årene som kommer Har fondsobligasjoner og/eller ansvarlig lån med call/forfall Lokal kapital Kunder av banken Lokale bedrifter, private investorer og kommuner Profesjonelle forvaltere, verdipapirfond, stiftelser og investorer med interesse for banker Utsikter og ambisjoner om god egenkapitalavkastning og utbytte Mange sparebanker har levert meget bra egenkapitalavkastning de siste årene Banker som vurderer emisjon bør ha ambisjoner om egenkapitalavkastning på minimum 7-10 % En høy andel kontantutbytte Side 15

17 Verdivurdering Side 16

18 Prinsipper for verdivurdering De mest brukte metodene 1. Bokført egenkapital Bokført egenkapital avviker ofte ikke mye fra verdijustert egenkapital. Dette er fordi fordringer og forpliktelser til virkelige verdier dominerer balansen Det foretas ikke justeringer for mer eller mindre verdier Ulike regnskapsprinsipper Eventuelle skjulte reserver, som merverdier i eiendom eller verdipapirer, fremkommer ikke Side 17

19 Prinsipper for verdivurdering - De mest brukte metodene 2. Sammenligninger på ulike nøkkeltall INNTJENING OG LØNNSOMHET Rentenetto: Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Netto provisjonsinntekter: Netto provisjonsinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Kostnader i % av inntekter (K/I): Kostnader i prosent av inntekter. Tap på utlån: Tap på utlån, garantier mv i prosent av gjennomsnittlig brutto utlån. Egenkapitalavkastning: Resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital. KREDITTKVALITET Andel utlån til privatmarkedet: Brutto utlån til privatkunder i prosent av brutto utlån til kunder (ultimo). Andel utlån til næringsliv: Brutto utlån til kunder fratrukket brutto utlån til privatmarkedet i prosent av brutto utlån til kunder (ultimo). Vekst i brutto utlån: Endring i brutto utlån i perioden i prosent av brutto utlån i begynnelsen av perioden. Misligholdte lån i % av brutto utlån: Lån som er misligholdt (90 dager) i prosent av brutto utlån til kunder (ultimo). Tapsutsatte lån i % av brutto utlån: Lån som ikke er misligholdt, men som banken vurderer som tapsutsatte i prosent av brutto utlån til kunder (ultimo SOLIDITET Egenkapitalandel: Egenkapital (ultimo) i prosent av forvaltningskapital (ultimo). Ren kjernekapitaldekning: Kjernekapital (minus fondsobligasjoner) i prosent av risikovektede eiendeler (ultimo). Kjernekapitaldekning: Kjernekapital (ultimo) i prosent av risikovektede eiendeler (ultimo). Kapitaldekning: Ansvarlig kapital (ultimo) i prosent av risikovektede eiendeler (ultimo). FINANSIERING OG LIKVIDITET Innskuddsdekning: Innskudd fra kunder (ultimo) i prosent av brutto utlån til kunder (ultimo). Bufferindikator: Kontanter og fordringer på sentralbanker, utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner, sertifikater og obligasjoner og aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning definert som omløpsmidler i prosent av forvaltningskapital (ultimo). Indikatoren er justert for pantsettelse av verdipapirer for F-lån. Andel ekstern VP-fin av FVK: Utstedte sertifikater og obligasjoner, ansvarlige lån og fondsobligasjoner i prosent av forvaltningskapital (ultimo). Durasjon på ekstern finansiering (år): Tid til forfall (angitt i år) på gjeld til kredittinstitusjoner, utstedte sertifikater og obligasjoner, ansvarlige lån og fondsobligasjoner. Side 18

20 Prinsipper for verdivurdering - De mest brukte metodene 3. Verdijustert egenkapital Justere bokførte verdier for mer og mindre verdier Aktiva siden Eiendom Verdipapirer (aksjer, obligasjoner etc.) Utlånsporteføljen Øvrige eiendeler (immaterielle eiendeler) Anleggsmidler Passiva siden Pensjon (avsetning i forhold til forpliktelse) Innlån (obligasjoner og sertifikat) Fastrente innskudd Rettssaker, søksmål eller tvister Fondsobligasjoner og ansvarlig lån Gir et godt bilde av verdiene i bankene Side 19

21 Prinsipper for verdivurdering Andre metoder 4. Markedsprising Antall egenkapitalbevis x markedskurs Notering Lite likviditet i enkelte egenkapitalbevis 5. Inntjeningsmodell 70,00 65,00 60,00 55,00 50,00 45,00 40,00 jan. 12 feb. 12 mar. 12 apr. 12 mai. 12 jun. 12 jul. 12 aug. 12 sep. 12 okt. 12 nov. 12 des. 12 jan. 13 Neddiskonterer forventet kontantstrøm Sensitiv for justeringer i diskonteringssats og vekstrate, små endringer i forutsetninger gir betydelig verdiendringer Kontantstrøm langt frem i tid (5 år og mer) utgjør mesteparten av verdien Usikkerhet knyttet til fremtidig kontantstrøm Side 20

22 Valg av fusjonsmodell Side 21

23 Fusjonsmodeller Tradisjonell fusjon Tradisjonell fusjon Terra modell Tingvoll modell Hallingdal modell (stiftelse) Hva? Sammenslåing av tradisjonelle sparebanker uten bruk av egenkapitalbevis De enkelte bankers sparebankfond (egenkapital) samles i den fusjonerte banks balanse Fordeler Enkel modell Fortsetter som tradisjonell sparebank Slipper opprettelse av en eller to stiftelser (kostnader til opprettelse og drift) Hvem? Eksempler Holla Spb og Lunde Spb (2004) Grong Spb og Verran Spb (2006) Ankenes Spb og Narvik Spb (2007) Ulemper Du får ikke skilt mellom opptjent egenkapital i de to bankene som fusjonerer Modellen kan derfor oppfordre til «bygderan» der mindre sparebanker blir slukt av større Side 22

24 Fusjonsmodeller Terra modell Tradisjonell fusjon Terra modell Tingvoll modell Hallingdal modell (stiftelse) Hva? Sammenslåing av tradisjonelle sparebanker og banker med egenkapitalbevis De enkelte bankers sparebankfond (egenkapital) kan merkes i den fusjonerte banks balanse Overskuddet fordeles mellom fondene etter eierandel (gaver kan utdeles i området til de opprinnelige bankene) Fordeler Fortsetter som tradisjonell sparebank Slipper opprettelse av en eller to stiftelser (kostnader til opprettelse og drift) Motvirker «bygde-ran» Ulemper Krever noe mer detaljert fusjonsplan og vedtekter Hvem? Eksempler Nes Prestegjelds Spb og Hol Spb (2013) Side 23

25 Fusjonsmodeller Tingvoll modell Tradisjonell fusjon Terra modell Tingvoll modell Hallingdal modell (stiftelse) Hva? Fusjon gjennom salg av innmaten i banken Betaling i form av egenkapitalbevis og/eller kontanter (legges i en stiftelse) Banken avvikles Fordeler Kapital skapt i bygda, blir i bygda Stiftelsen vil få løpende avkastning i form av utbytte og renter Stiftelsen kan konsentrere seg om å dele ut gaver Hvem? Eksempler Spb Møre og Tingvoll Spb (2009) Spb Sogn og Fjordane og Fjaler Spb (2010) Spb Vest og Spb1 Hardanger (2011) Ulemper Stiftelsen blir en liten (uviktig) eier om overtakende bank er betydelig større Lite/ingen diversifisert investering i sparebankstiftelsen Side 24

26 Fusjonsmodeller Hallingdal modell (stiftelse) Tradisjonell fusjon Terra modell Tingvoll modell Hallingdal modell (stiftelse) Hva? Konverterer en del av sparebankfondet til egenkapitalbevis (overføres til sparebankstiftelse) Minimum EUR 5 mill igjen i sparebankfondet Fordeler Skaffer egenkapitalinstrument uten å måtte gjennomføre emisjon Kan brukes av banker både banker som er egenkapitalbevisbanker i dag og de som ikke er det Hvem? Eksempler Ringerikes Spb, Gran Spb og Spb Jevnaker Lunner (2010) Rygge-Vaaler Spb og Halden Spb (2011) Bø Spb og Seljord Spb (2012) Ulemper Skiller sparebanken og stiftelsen fra hverandre Krever eget styre, generalforsamling og administrasjon Side 25

27 Innspill til en konstruktiv prosess Side 26

28 Sparebankenes tre eller fire interessentgrupper Innskytervalgte (kunder) Blir det endringer i mine betingelser? Får jeg beholde rådgiveren min? Sparebank Ansattevalgte Blir det nedleggelse av kontorer? Er arbeidsplassen min trygg? Kommunevalgte Blir filialnettet i kommunen opprettholdt? Vil fusjonen føre til endringer i blant de bankansatte i kommunen? Egenkapitalbeviseiervalgte Hva skjer med egenkapitalbevisene mine? Blir det utbytte neste år? Side 27

29 Innspill 1: Involver de ansatte tidlig i prosessen Hvorfor? Prosess godt forankret Inkludere ansatte tidlig i prosessen så de ikke føler at alle beslutninger er tatt Unngå uheldig rykte spredning og usikkerhet Tap av nøkkelpersonell Lavere produktivitet kan ta ressurser og fokus vekk fra utadvendt aktivitet lavere vekst enn normalt for en perioden Hvordan? Informer nøkkelpersonell så tidlig som mulig Etablere prosjektgruppe Ansatte representanter med i prosjektgruppe, blir med på alle viktige beslutninger de berørtes av slik som Navnevalg Lokalisering Avdelinger/resultatenheter Når? Når det blir etablert en prosjektgruppe I god tid før offentliggjøring Side 28

30 Innspill 2: Forankre fusjonen godt før offentliggjøring Ledelsen Hele ledergruppen involvert Styret Ta med styreformann i prosjektgruppe bør helst være prosjektleder Hele styret må holdes fortløpende orientert Felles styreseminar for begge banker Forstanderskapet Inkluder lederen i forstanderskapet i prosjektgruppen, eventuelle motforestillinger avdekkes tidlig Informer ytterligere forstanderskapsmedlemmer i forkant eller ved offentliggjøring Side 29

31 Innspill 3: Søk råd om fusjonsmodell fra flere rådgivere Valg av modell Tradisjonell fusjon Terra modell Tingvoll modell Hallingdal modell Opprettelse av stiftelse? For enkelte banker vil det være en god løsning å opprette en stiftelse Ikke opplagt at dette er det beste alternativet for alle banker Flere har uttrykt skepsis til opprettelse av stiftelse Skiller ut gavevirksomheten Ekteskapet mellom banken og stiftelsen like tett om 20 år? Innhent råd fra flere rådgivere Sørg for å få belyst temaet fra flere uavhengige kilder, da kan banken lettere velge riktig løsning for sin bank Side 30

32 Hva kan rådgiver bidra med? Finansiell rådgiver Finansielle betraktninger, inkludert fusjonssynergier og kapitalstruktur Verdivurdering/Bytteforhold Valg av fusjonsmodell (opprettelse av stiftelse?) Børsmeldinger (Utvidet børsmelding) Utarbeidelse av Informasjonsmemorandum/Prospekt Kontakt mot markedet (både egen og fremmedkapital) Investorpresentasjoner Prosjektleder/støtte Juridisk rådgiver Sammenslutningsavtale Utforming av vedtak i styre og forstanderskap (inkl. vedtekter) Etablering av eventuell stiftelse Offentlige søknader (Finanstilsynet og Konkurransetilsynet) Fusjonsplan Redegjørelse til Oslo Børs Dialog med Finanstilsynet og eventuelt Oslo Børs Bistå ved børsmeldinger og utarbeidelse av Informasjonsmemorandum/Prospekt Side 31

33 Oppsummering Side 32

34 Oppsummering Vi tror på fortsatt mange sparebanker i årene som kommer Kun vært tre fusjoner annonsert så langt i år De fleste bankene er solide, godt drevet og godt rustet til å møte fremtiden Enkelte kan vurdere egenkapitalbevis som et alternativ En grundig prosess rundt verdivurdering er viktig Bruk flere metoder Innhent eksterne vurderinger ved behov De som ser behovet for å vurdere strukturelle grep Involver de ansatte tidlig i prosessen Forankre fusjonen godt i alle organer Søk råd om fusjonsmodell fra flere rådgivere Side 33

35 Bergen Fortunen 1, 7. etg Postboks 622 Sentrum 5807 Bergen Oslo Parkveien 61, 2. etg Postboks 2507 Solli 0202 Oslo Tlf: Fax: E-post: Web:

Egenkapitalbevis - Mulig også for mindre banker!

Egenkapitalbevis - Mulig også for mindre banker! Egenkapitalbevis - Mulig også for mindre banker! Joakim Svingen Corporate Finance 975 90 571 js@norne.no Aksjer Obligasjoner Netthandel Corporate Finance www.norne.no Side 0 Disclaimer This presentation

Detaljer

To attraktive, men ulike investeringsmuligheter

To attraktive, men ulike investeringsmuligheter To attraktive, men ulike investeringsmuligheter Sparebank 1 Kjøp kursmål NOK 97 Sparebank 1 SR-Bank Kjøp kursmål NOK 48 September 09 1 Sparebank 1 : Befolkning 463 tusen 81 kontorer Forvaltningskapital:

Detaljer

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013 Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim. mars 201 Hvorfor diskuterer vi en boligboble i Norge? 9 9 % å/ å % 8 8 Boligrente > >

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

En oppdatering på global og norsk økonomi

En oppdatering på global og norsk økonomi En oppdatering på global og norsk økonomi Grimstad 14. desember 2012 Arild Berge Danske Bank Kristiansand Global økonomi Vendepunkt i USA: - Boligmarkedet friskmeldt - Arbeidsmarkedet bedre enn sitt rykte

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2014 (Samme periode i 2013 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.14: Resultat før skatt 74,1 mill. (55,3

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2013 (Samme periode i 2012 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.13: Resultat før skatt 55,3 mill. (59,9

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

Agenda -Historikk Content -Aktiviteter -Daglig Målstyring. -Erfaringsutveksling. Bruk av målstyring - erfaringsutveksling. Svein Ove Eimhjellen

Agenda -Historikk Content -Aktiviteter -Daglig Målstyring. -Erfaringsutveksling. Bruk av målstyring - erfaringsutveksling. Svein Ove Eimhjellen Lean i LAG - Roxar Bruk av målstyring - erfaringsutveksling. Svein Ove Eimhjellen This presentation is provided for information purposes p only. It should not be used or considered as an offer to sell

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 30.6.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Delårsregnskap for 1. halvår 2014 og 2. kvartal 2014 Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 Steinar Haugli, adm. banksjef 1. halvår 2014 Finansiell måloppnåelse

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef SpareBank 1 Ringerike Hadeland Den anbefalte og ledende banken i en region med sterk vekst

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD Direktør Finansstyring Inger Lise Strøm1 Regnskap Q3 Finansielle mål Kostnader EK-avkastning og utbytte Finansiering Egenkapital Oppsummering 2

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Banken der du treffer mennesker 2. kvartal 2014 HOVEDTREKK ANDRE KVARTAL God bankdrift og utbytte bidrar til godt resultat i kvartalet.

Detaljer

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2014

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2014 Sparebanken Sør 3. kvartal 2014 Informasjon minner om Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fusjonerte med virkning fra 1. januar 2014. Sparebanken Pluss var overtakende bank i fusjonen, og endret navn

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker

Kvartalsrapport 4. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker Kvartalsrapport 4. kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL God underliggende

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.09. GENERELT. Den negative utviklingen i realøkonomien har fortsatt inn i 2009 på tross av nasjonale og internasjonale tiltakspakker. Overskriftene

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank har besluttet å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2015

Delårsrapport 1. halvår 2015 Delårsrapport 1. halvår 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 17,0 mill. før skatt første halvår 2015. Etter skatt ble resultatet kr 13,6 mill. tilsvarende

Detaljer

Aurskog Sparebank. Presentasjon av banken Egenkapitalbevisseminaret, 21. oktober 2015. Adm. Banksjef Odd Nordli

Aurskog Sparebank. Presentasjon av banken Egenkapitalbevisseminaret, 21. oktober 2015. Adm. Banksjef Odd Nordli Aurskog Sparebank esentasjon av banken Egenkapitalbevisseminaret, 21. oktober 2015 Adm. Banksjef Odd Nordli Agenda I. Introduksjon II. Regnskaps- og nøkkeltall III. Egenkapitalbevis AURG IV. Oppsummering

Detaljer

Sparebanken Sør Q4 2011

Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2006

Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsrapport 2.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Finanskrisen i 2008 svekket mange land 2 Fornyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt i Hellas?

Detaljer

Meldal Sparebank. Kvartalsrapport

Meldal Sparebank. Kvartalsrapport Meldal Sparebank Kvartalsrapport 30. 0 6. 2 0 1 1 KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.11 Driftsresultatet. Meldal Sparebank hadde etter andre kvartal 2011 et resultat før skattekostnad på 11,220 mill. kroner, som

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Utviklingen i finansmarkedene

Utviklingen i finansmarkedene Utviklingen i finansmarkedene Danske Markets Norge Kjell Johansen Island 01.05.2015 +47 85 41 99 53 kjjo@danskebank.com 2 Simulering av renterisiko Utfallsrom aktuelle renter 3m Nibor 5-års swap 10-års

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 KVARTALSRAPPORT 2. Kvartal isolert 2. Kvartal Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 27.343 30.005 56.288 59.369 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 22 802 26 497 71 389 79 289 106 175 Rentekostnader og lignende kostnader 10 031 13 809 32 587 41 003 56 372 Netto

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Om ya Bank ya Bank har drevet bankvirksomhet i Norge siden oppstarten i 2006. Banken har kontoradresse i Oslo og Trondheim. Banken henvender seg til privatmarkedet

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 28.945 29.364 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader 15.095 17.584 71.123 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. 3. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2012. 3. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2012 3. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 3. kvartalsrapport 2012 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL MORBANK Godt resultat i tredje kvartal. Fortsatt økning i provisjonsinntekter. Ren kjernekapital

Detaljer

Sparebanken Sør Q2 2011

Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer