Telefon Telefaks , Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato BBY april 2008 KKOL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Telefon55569290 Telefaks 55 56 93.60, Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 200403781-156 BBY-6112 10. april 2008 KKOL"

Transkript

1 l I SAMFERDSELSETATEN Neumanns gate l (6. etg.) kt)\/l\/ll IMF KUMMUNb I l Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon Telefaks , HORDALAND FYLKESKOMMUNE Hordaland Fylkeskommune, Samferdselsavdelinga Postboks BERGEN Arkivar. Eksp. U.off. Dok.nr. 1 5 APR 2008 Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato BBY april 2008 KKOL Dialog med NSB/Staten om enhetstakst for innbyggere i Arna Representanten Kristin Akselberg (A) fremmet følgende skriftlige spørsmål til Arna bydelsstyre: Hva g/ør byrådet for at enhetstaksten skal bli et fullverdig tilbud også for innbyggerne i Arna bydel? Har byrådet noen planer om et initiativ for å få dette til? Byråd Lisbeth Iversen gav følgende svar: "Ansvaret for kollektivtrafikk i Bergen er tilbakeført til Hordaland Fylkeskommune fra og med Takstmyndigheten for bussene i Bergen forvaltes derfor nå av Hordaland Fylkeskommune samtidig som NSB fremdeles forvalter takstmyndigheten for togreiser. Når tilrettelegger i form av plan -/reguleringsmyndighet for bybanenett og annen fysisk Dersom NSB^s kombikort skal omfattes av enhetstakstordningenfor bussreiser, tilsier dette en årlig kostnad i underkant av 4 millioner kroner. Dersom det innføres ny enkeltbillett vil merkostnadene iflg. grove vurderinger kunne bli ca. kr. 8 millioner pr. år. Byrådet vil tilskrive Hordaland Fylkeskommune og oppfordre til at det innledes dialog med får ta del i enhetstaksten i Bergen." I tråd med svar oversendes herved oppfordring om at det innledes dialog med NSB/Staten hvor man ser på muligheter for å finne løsninger hvor også innbyggerne i Arna får ta del i enhetstaksten i Bergen. Med væmiig hilsen vefoes samferdselsdirektør ~ i %/vm Kjell Kolskogen avdelingsleder Vedlegg:Kopi av brev til Bystyrets kontor, kopi av brev fra / til Bjarte Gjellesvik. Kopi til: SKYSS, PB 7900, 5020 BERGEN

2 BERGEN KOMMUNE a, miljø og byutvikling v Intern korrespondanse Saksnr.: Saksbehandler: SIDS Emnekode: BYDE-0239 Til: Bystyrets kontor Kopi til: Byrådsleders avdeling Samferdselsetaten Fra: Byråd Lisbeth Iversen Dato: 18. mars 2008 Svar på skriftlig spørsmål nr. 2 fra repr Kristin Akselberg (A) til ARBS vedr. enhetstakst - også for innbyggerne i Arna Repr. Kristin Akselberg (A) har fremmet følgende spørsmål nr. 2 fra til ARBS " Enhetstakst - Også for innbyggerne i Arna Bakgrunn: Veldig mange som bor i Arna benytter seg av toget, og venter fremdeles på at enhetstaksten også skal gjelde her. Ved årsskifte opplever vi i stedet at prisene øker. Enhetstaksten for buss er nå kr 23,-, mens vi i Arna må betale kr 31,- for å ta toget mellom Arna-Bergen. Dvs. at det koster nesten 35 % mer å reise med tog fra Arna til sentrum enn hva innbyggerne i de øvrige bydelene betaler for å ta bussen til sentrum. Dersom vi velger å kombinere buss og tog (kr 23,-+ kr 31,- = kr 54,-) øker kostnaden med nesten 135 %. Enhetstaksten er ikke et fullverdig tilbud når ca av byens ca innbyggere må betale mer for sine reiser enn resten av Bergen kommune sine innbyggere. I tillegg er toget et miljøvennlig kollektivtilbud som det burde satses på. Dersom enhetstaksten også gjaldt tog og kombinasjonen buss/tog tror vi at flere av innbyggerne i Arna vil benytte seg av kollektivtransport. Byrådet bør snarest ta denne saken opp med fylkeskommunen. Det må være mulig å lage et spleiselag på kostnadene, slik de har gjort i Oslo-området." Spørsmål: Hva gjør byrådet for at enhetstaksten skal bli et fullverdig tilbud også for innbyggerne i Arna bydel? Har byrådet noen planer om et initiativ for å få dette til? Svar: Ansvaret for kollektivtrafikk i Bergen er tilbakeført til Hordaland Fylkeskommune fra og med Takstmyndigheten for bussene i Bergen forvaltes derfor nå av Hordaland Fylkeskommune samtidig som NSB fremdeles forvalter takstmyndigheten for togreiser. Når

3 tilrettelegger i form av plan -/ reguleringsmyndighet for bybanenett og annen fysisk Dersom NSB' s kombikort skal omfattes av enhetstakstordningen for bussreiser, tilsier dette en årlig kostnad i underkant av 4 millioner kroner. Dersom det innføres ny enkeltbillett vil merkostnadene i flg. grove vurderinger kunne bli ca. kr. 8 millioner pr. år. Byrådet vil tib&rlyjjhqfd^ at det innledes dialog-med får ta del i enhetstaksten i Bergen Lisbeth Iversen Byråd for klima, miljø og byutvikling 2 av 2

4 BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR KLIMA, MILJØ OG BYUTVIKLING Bergen Rådhus Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 05556/ Telefaks Bjarte Gjellesvik Andr. Gjellesviksv INDRE ARNA Sentralarkivet Saks nr.: Mottatt A.vdaling/kontor: Saksbehandler: Of_Q Offentlig: V Arkiv nr: Dok..nr.ia. Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode BBY-7112 SIDS Dato 3. april 2008 Lokaltaksten med lokaltog Arna - Bergen Vi viser til Deres brev av 16.januar I Arna bydelsstyrets møte ble det reist følgende spørsmål av representant Kristin Akselberg: "Hva gjør byrådet for at enhetstaksten skal bli et fullverdig tilbud også for innbyggerne i Arna bydel? Har byrådet noen planer om et initiativ for å få dette til? Byråd Lisbeth Iversen gav følgende svar: Ansvaret for kollektivtrafikk i Bergen er tilbakeført til Hordaland Fylkeskommune fra og med Takstmyndigheten for bussene i Bergen forvaltes derfor nå av Hordaland Fylkeskommune samtidig som NSB fremdeles forvalter takstmyndigheten for togreiser. Når ' tilrettelegger i form av plan -/ reguleringsmyndighet for bybanenett og annen fysisk Dersom NSB' s kombikort skal omfattes av enhetstakstordningen for bussreiser, tilsier dette en årlig kostnad i underkant av 4 millioner kroner. Dersom det innføres ny enkeltbillett vil merkostnadene i flg. grove vurderinger kunne bli ca. kr. 8 millioner pr. år. Byrådet vil tilskrive Hordaland Fylkeskommune og oppfordre til at det innledes dialog med får ta del i enhetstaksten i Bergen Lisbeth Iversen Byråd for klima, miljø og byutvikling Kopi: Samferdselsetaten

5 Indre Arna 16/1-08 A- Byråd Lisbeth Iversen - sb ^ > nr Jé Rådhuset Bergen Kommune ' Lokaltaksten med lokaltog Åma - Bergen. Lokaltaksten er frå nyttår sett til kr 31 på lokalbanestrekningen Arna-Bergen. Dette verkar både urimeleg og ulogisk all den tid lokaltaksten for buss i Bg.kommune er frose på 23 kr. Eg skjonar ikkje korleis slikt er mogeleg. Eg vil understreka at lokalbanestrekningen er innanfor Bg kommune sine grenser og di for er kommunen sitt ansvar. Eg føreset vidare at kommunen får orden på dette slik at lokalbanetaksten på strekningen Arna-Bergen vert harmonisert med busstakstane i Bergen Kommune. Her må Bergen Kommune gå høgt på banen overfor fylke og stat slik at ein får gjennomført dette omgåande. Eg har veldig tru på at om Bergen Kommune klarar å frysa takstane for kollektivreisande dei nærasle åra vil ein få auka passasjertalet kraftig på buss og bane. Takstfrys såman med auke i utgiftene til drivstoff-bompengar og P-utgifter vil truleg auka antallet kollektivreisade kraftig. Ein føresetnad er naturiegvis at kollektivselskapa har eit tett og godt rutetilbod. Her er det vel framleis ikkje så lite å retta på. Difor er det viktig at kommunen har kontinuerlig tilsyn og stiller krav til selskapa som traffikerer i kommunen. ilesvik (Tidlegare leiar i Bydelsutval 07 Arna) Andr.Gjellesviksv Indre Arna

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier 11 Nyttig å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier Du kan ikke alltid si opp Leiern. Det avhenger av hvilken leieavtale du har inngått! En tidsubestemt leieavtale? Det er en leieavtale som varer helt

Detaljer

JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST

JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE N R. 1700-2 /2007 FORVALTNINGSREVISJON Behandlet i kontrollutvalget i sak 33/07 INNHOLDSREGISTER 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunnen for

Detaljer

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Juni 2010 Forord Fylkesordfører-/rådslederkollegiet drøftet i 2008 behovet for å styrke fylkeskommunenes innsats for økt kollektivtransport.

Detaljer

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper Utarbeidet av Riksrevisjonen mai 2013 God dialog gir bedre revisjon og oppfølging Riksrevisjonen ønsker

Detaljer

Til fylkestinget Fra fylkesordfører

Til fylkestinget Fra fylkesordfører Til fylkestinget Fra fylkesordfører Spørsmål fra Svein Abrahamsen (venstre): Jeg har følgende spørsmål til fylkesordføreren til fylkestingsmøtet den 21. april 2015, jf. reglementet for ansvar og myndighet

Detaljer

Vår ref: 2011/ 67 Oslo, 1. november 2011

Vår ref: 2011/ 67 Oslo, 1. november 2011 Helse- og omsorgsdepartementet Pb. 8011 Dep 0030 Oslo Vår ref: 2011/ 67 Oslo, 1. november 2011 Høringssvar - Forslag til lovendringer i samband med etablering av Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning

Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning Ingrid J. Lauvrak, Kystverkets beredskapsavdeling Bakgrunnen for arbeidet Initiativet til å sette i gang et arbeid innen

Detaljer

Kåre Helland: Magnhild Huseby:

Kåre Helland: Magnhild Huseby: Kåre Helland: Dette er kanskje den vanskeligste saken vi har i denne perioden. Det er stort engasjement i saken. Det er viktig å poengtere at det ikke bare må være økonomiske forhold som gjør at vi må

Detaljer

Saksframlegg. Svar på høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer

Saksframlegg. Svar på høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Søgne kommune Arkiv: X31 Saksmappe: 2013/2819-30172/2013 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 19.09.2013 Saksframlegg Svar på høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer

Detaljer

Nest-Sotra United mer enn et fotballag

Nest-Sotra United mer enn et fotballag Nest-Sotra United mer enn et fotballag Intervju med Tove Iren Vindenes Nest-Sotra United er plukket ut til å delta i Special Olympic 2011. Special Olympics er verden største idrettsarrangement i 2011.

Detaljer

Barn som reiser alene - en veileder for foreldre

Barn som reiser alene - en veileder for foreldre Barn som reiser alene - en veileder for foreldre Ditt barn er ikke alene om å reise alene - side 2 Hvilken reisemåte skal man velge? - side2 Når kan barn reise alene? - side 3 Hovedanbefalinger for ulike

Detaljer

Flere og mer fornøyde kunder

Flere og mer fornøyde kunder Flere og mer fornøyde kunder Kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer Utgiver: Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Februar 2012 Foto: Anne Lise Norheim/Kolumbus: side 2,

Detaljer

overlast, faktisk har fått oppreisning noe som for mange er svært viktig.

overlast, faktisk har fått oppreisning noe som for mange er svært viktig. Torbjørn Røe Isaksen (H) [11:56:11]: «Både staten og kommuner har hatt ordninger for å gi vederlag til bl.a. tatere/romani-barnehjemsbarn. Det ser ut til at mange tatere som har krav på vederlag, faktisk

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSPROTOKOLL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK

REPRESENTANTSKAPSPROTOKOLL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK REPRESENTANTSKAPSPROTOKOLL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK SAKSNR. : 25/14 MØTEDATO : 13.-14.11.2014 SAKSBEH. : Toril H Forsmo MØTESTED : Clarion Grand Hotel, Østersund ARKIV : Perm DELTAKERE : Jann-Arne Løvdahl,

Detaljer

Bybanen signaliserer ambisjoner og Interessen for boliger med nærhet til kvalitet, bybanestopp er økende. Bergen vokser.

Bybanen signaliserer ambisjoner og Interessen for boliger med nærhet til kvalitet, bybanestopp er økende. Bergen vokser. Bybanen setter spor Baner vei for byutvikling Livet langs linjen Bybanen er ryggraden i det nye kollektivsystemet og en svært viktig premissleverandør for byutviklingen. Der hvor Bybanen bygges, dannes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Oslo, august 2010 Saksbehandler: og Kristin Kvarme Telefon: 800 83 028 (08:00-15:00) Avdeling for Datafangst Den europeiske samfunnsundersøkelsen hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Statistisk

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

STATSBUDSJETTET 2015 - Innspill fra Skolenes landsforbund Skolenes landsforbund viser til regjeringens framlegg til statsbudsjett for neste år.

STATSBUDSJETTET 2015 - Innspill fra Skolenes landsforbund Skolenes landsforbund viser til regjeringens framlegg til statsbudsjett for neste år. Vår.ref: AFi Deres ref: Dato: 23.10.2014 Til Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité Stortinget 0026 OSLO STATSBUDSJETTET 2015 - Innspill fra Skolenes landsforbund Skolenes landsforbund viser

Detaljer

Kundefokus Respekt for hverandre Arbeidsglede Samfunnsansvar

Kundefokus Respekt for hverandre Arbeidsglede Samfunnsansvar Kundefokus Respekt for hverandre Arbeidsglede Samfunnsansvar Vi har en felles målsetting! Durapart AS sin visjon/ langsiktige mål er å være førstevalget for alle som vil tilbake til arbeidslivet, og våre

Detaljer

Faglige innspill til behandling av hurtigbåt

Faglige innspill til behandling av hurtigbåt Faglige innspill til behandling av hurtigbåt Vi mener hurtigbåtstrekningen Trondheim Brekstad siden 2007/2008 har vært nedprioritert. Til tross for politiske føringer ytret i offentligheten har vi opplevd

Detaljer

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS En ansettelsesprosess starter gjerne med et behov; virksomheten trenger ny kompetanse, oppdragsmengden øker, man må erstatte en som skal slutte/går

Detaljer

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Lister 01.08.2012 INNHOLD 1. Formål med planen... 3 2. Mål for skolemiljøarbeidet... 3 2.1. Skolens

Detaljer

FASTSETTELSE AV GOODWILL VED ERVERV AV FASTLEGEPRAKSIS - MAL FOR KLAGE TIL SKATTEETATEN

FASTSETTELSE AV GOODWILL VED ERVERV AV FASTLEGEPRAKSIS - MAL FOR KLAGE TIL SKATTEETATEN FASTSETTELSE AV GOODWILL VED ERVERV AV FASTLEGEPRAKSIS - MAL FOR KLAGE TIL SKATTEETATEN Skatteetaten har i saker om praksiserverv lagt til grunn en ny tilnærming ved beregning av goodwill i fastlegepraksiser,

Detaljer

Svar på høring - nye forskrifter i prisutjevningsordningen for melk

Svar på høring - nye forskrifter i prisutjevningsordningen for melk Fornyings- og administrasjonsdepartementet Steinar Hauge Postboks 8004 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2007/538-4 Saksbeh.: Marianne Dahll Dato: 11.06.2007 MAB MADA 411.2 Erlend Smedsdal Svar på høring

Detaljer