Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke. Årbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke. Årbok 2012-2013"

Transkript

1 Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke Årbok

2 Haugesund misjonskirke 2Sted Kirkebygget har adresse Tømmerdalen 21 som ligger i Skåredalen, øst for Haugesund sentrum.

3 Velkommen til Misjonsforbundets generalforsamling 2014 i Haugesund misjonskirke Vi gleder oss til å møte deg! Misjonsforbundets visjon, Guds barns enhet og menneskers frelse, gir en tydelig retning for oss lokalt, sentralt og internasjonalt. Gjennom våre verdier rotfestet, raus og relevant sier vi mye om hvordan vi ønsker å arbeide. Til sist har vi gjennom Vekst 2020 en opplevelse av å ha samlet oss om hva vi konkret skal satse på. Dette har gitt oss ny kraft og mer fart i vårt arbeid for å bygge Guds rike. Vi vil gjennom årets Generalforsamling bygge videre på det Gud har lagt på våre hjerter! Generalforsamlingen samler oss fra hele landet til spennende dager i Haugesund misjonskirkes flotte kirkebygg. Vertsmenigheten for Generalforsamlingen 2014 er en menighet som virkelig har tatt Vekst 2020 utfordringen på alvor og de siste årene opplevd fornyelse og vekst. Et av fokusområdene under Generalforsamlingen er disippelliv. I et Vekst 2020 perspektiv handler det ikke bare om fordobling, men også fordypning, å styrke vårt kristne liv i menighetene og fellesskapet. Disippelliv er et av de fem satsningsområdene i strategiplanen som skal behandles under forhandlingene. Strategiplanen er skrevet for å inspirere og gi retning både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Den er praktisk tilrettelagt med mål og tiltak for hvordan vi kan satse sammen og bruke våre ressurser i årene framover. Vi tror disse dagene vil ha stor betydning for Misjonsforbundet i tiden som ligger foran. Misjonsforbundet er et fellesskap av nær 100 menigheter, og det er derfor viktig at alle menigheter møter med delegater og er med på å ta avgjørelser og bære ansvaret for vår framtid. Misjonsforbundet Ung har sitt landsmøte parallelt på samme sted denne gangen, og dette understreker at vi står sammen i arbeidet. Vi har også lyst til å oppmuntre den enkelte menighet og den enkelte misjonsforbunder til å be for Generalforsamlingen og sakene som skal behandles. Kristus er hode for menigheten og kilden til all vekst i Guds rike. Det er Han som må få lede, også de avgjørelser som skal fattes på Generalforsamlingen. Velkommen til Haugesund! Øyvind Haraldseid generalsekretær Ove Gundersen styreleder 3

4 Misjonsforbundets årbok for årene 2012 og 2013 Innhold 3 Hilsen fra generalsekretær og styreleder 4 Innholdsfortegnelsen 5 Program 6 Liten skole om forkortelser, Forretningsorden for Generalforsamlingen 7 Dagsorden 9 Bilag 1: Rapport fra Kontrollkomiteen 10 Bilag 2: Hovedstyrets årsberetning Bilag 3: Øvrige rapporter Trossamfunnet, PMF, PO, Misjonsforbundet UNG 37 Bilag 4: Endring av 4 i Lover 38 Bilag 5: Endring av 8 i Anbefalte vedtekter for menighetene 39 Bilag 6: Endring av 12 i Anbefalte vedtekter for menighetene 40 Bilag 7: Navneendring av Misjonsforbundet 41 Bilag 8: Misjonsforbundets strategi Praktisk informasjon ved Generalforsamlingen 43 Misjonsforbundet i 130 år 4

5 TALERE Program Fredag kl Hovedtaler Javier Gomez som er leder for Misjonsforbundet i Colombia Lørdag kl Hovedtale på festkvelden er generalsekretær Øyvind Haraldseid Søndag kl Hovedtale av daglig leder i Misjonsforbundet UNG, Svein Aksel Guttormsen Nakkestad. Torsdag 29. Mai Servering av varm mat Seminar med tema «Disippelliv» Kafé Fredag 30. Mai 8.30 Bønn og lovsang 9.00 Forhandlinger Lunsj Hilsen fra ordføreren, forhandlinger Forhandlingene slutt Middag Offentlig møte. Tale av Javier Gomez Kafé Lørdag 31. mai 8.30 Bønn og lovsang 9.00 Forhandlinger Kaffepause Forhandlinger Lunsj Fritid / tematur (påmelding) Middag på Radisson Blu Festkveld i misjonskirka. Tale av generalsekretær Øyvind Haraldseid Misjonsforbundet UNG arrangerer i sitt Landsmøte en lederkonferanse fra fredag kl til lørdag kl Dette skjer parallelt med Generalforsamlingens program, men måltidene foregår samtidig. Søndag 1. Juni Gudstjeneste. Ordinasjon Tale av daglig leder i UNG, Svein Aksel G. Nakkestad Kirkekaffe enkelt måltid 5

6 Forretningsorden Dagsorden sak 5: Liten skole for ferskinger Her finner du en rekke forkortelser og uttrykk som kan forekomme ofte i løpet av forhandlingene: ATH: Ansgar Teologiske Høgskole ABS: Ansgar Bibelskole DNM: Det Norske Misjonsforbund GF: Generalforsamlingen i Misjonsforbundet HS: Hovedstyret, Det Norske Misjonsforbunds øverste valgte styre. IFFEC: The International Federation of Free Evangelical Churches et internasjonalt samarbeid av nasjonale kirker, som Misjonsforbundet er en del av. INA: Internasjonal avdeling i Misjonsforbundet som ledes av misjonssekretæren. IR: Internasjonalt Råd et rådgivende organ for HS i forhold til internasjonalt arbeid. KA: Kommunikasjonsavdelingen i Misjonsforbundet som også omfatter Misjonsbladet. MSK: Misjonsforbundets Speiderkorps er en del av Misjonsforbundet UNG. NA: Nasjonal avdeling i Misjonsforbundet NBUKI: Den nordiske barne- og ungdomskomitéen i IFFEC et viktig samarbeidsorgan for Misjonsforbundet UNG. NR: Nasjonalt Råd et rådgivende organ i forhold til HS for det nasjonale arbeidet. PMF: Predikant- og Misjonærforeningen en relasjonsbasert og faglig organisasjon for pastorer, misjonærer og forkynnere i Misjonsforbundet. PMR: Predikant- og Menighetsrådet er rådgivende i forhold til Hovedstyret når det gjelder etiske eller teologiske problemstillinger. PO: Personalorganisasjonen er en fagorganisasjonen for alle pastorer, misjonærer og andre ansatte i Misjonsforbundet og på skolene. UNG: Misjonsforbundet UNG, selvstendig organisasjon med Landsmøte (LM) som øverste organ og Landsstyre som øverste valgte organ. Forretningsorden 1. En lovlig innkalt generalforsamling er beslutningsdyktig med det antall godkjente representanter som har møtt. 2. Generalforsamlingen velger ordstyrer og viseordstyrer. Disse ordner seg imellom ledelsen av møtet, og har fullmakt til å foreslå endringer i rekkefølgen på dagsorden. 3. Møteprotokoll føres av valgte sekretærer. Den undertegnes av møtelederne, sekretærene og to valgte representanter. 4. Ingen representanter har rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak, med unntak av forslagsstilleren. Representanter som forlanger ordet til forretningsordenen har ett minutts taletid. Møtelederen har rett til å foreslå forkorting av taletiden og foreslå strek med de inntegnede talere. 5. Alle forslag må innleveres skriftlig til møtelederne, undertegnet med representantens navn. Nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt, og heller ikke kan da forslag trekkes tilbake. Forslag utenom de på sakslisten oppsatte saker kan ikke fremmes. 6. Votering i ordinære saker avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har Hovedstyrets leder dobbeltstemme. Lovforslag må ha minst to tredjedels flertall for å bli vedtatt på Generalforsamlingen. Alle valg foregår skriftlig når det er mer enn én kandidat, eller når en av representantene forlanger det. 7. I møteprotokollen føres inn alle forslag og de vedtak som er gjort. Ved skriftlig avstemming føres antall stemmer for og imot. Likeledes innføres i møteprotokollen navnene på de representanter som har hatt ordet under de forskjellige saker. 8. Utskrift av møteprotokollen sendes menighetene senest ti uker etter Generalforsamlingens slutt, med fire ukers frist for innsigelser. 9. Generalforsamlingens forretningsorden godkjennes ved åpningen av hver generalforsamling, og gjelder inntil forslag om forretningsorden er behandlet og godkjent på neste generalforsamling. 6

7 Dagsorden MISJONSFORBUNDETS GENERALFORSAMLING HAUGESUND, 29. MAI-1. JUNI 2014 DAGSORDEN 1. Forhandlingene åpnes ved Hovedstyrets leder, Ove Gundersen Konstituering 2. Fullmaktskomiteens rapport ved formann Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner fullmaktskomiteens rapport over fremmøtte representanter til Generalforsamlingen. 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen har ingen merknader til innkalling eller dagsorden. 4. Valg av ordstyrer og viseordstyrer Hovedstyrets innstilling til vedtak: Per Ravna (Bodø) velges til ordstyrer. Marion Bojanowski (Grimstad) velges til viseordstyrer. 5. Godkjenning av forretningsorden. Se side 6. Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner forslaget til forretningsorden. 6. Valg av sekretærer og to representanter til å undertegne protokollen 7. Valg av tellekorps 8. Kontrollkomiteens rapport. Bilag 1 Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen tar kontrollkomiteens rapport til etterretning. Årsberetning og rapporter 9. Hovedstyrets årsberetning Bilag 2. (Øvrige rapporter (Trossamfunnet, PMF, PO, UNG). Bilag 3 Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner Hovedstyrets årsberetning for Øvrige rapporter tas til orientering. Økonomi/regnskap 10. Årsregnskap Se eget saksdokument. Sakspapirer sendes ut separat. Regnskapet er også tidligere sendt ut 9. september Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner regnskapet for Årsregnskap Se eget saksdokument. Sakspapirer sendes ut separat. Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner regnskapet for Valgforberedelse 12. Forslag på kandidater til valgene. Eventuell tale for kandidatene. Lovsaker 13. Endring av 4 i Lover for Det Norske Misjonsforbund. Bilag 4. Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen vedtar Hovedstyrets forslag til endring av 4 i Lover for Det Norske Misjonsforbund. Saker av prinsipiell og strategisk karakter 14. Endring av 8 i Anbefalte vedtekter for menighetene. Bilag 5. Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen vedtar Hovedstyrets forslag til endring av 8 i Anbefalte vedtekter for menigheter i Det Norske Misjonsforbund. 15. Endring av 12 i Anbefalte vedtekter for menighetene. Bilag 6. Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen vedtar Hovedstyrets forslag til endring av 12 i Anbefalte vedtekter for menigheter i Det Norske Misjonsforbund. 16. Navneendring av Misjonsforbundet. Bilag 7. Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen ber Hovedstyret fremme en sak om navneendring for Misjonsforbundet til Generalforsamlingen Misjonsforbundets strategi Se eget saksdokument. Bilag 8. Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen vedtar Hovedstyrets forslag til Strategi for Misjonsforbundet for perioden , og anbefaler menighetene å utvikle egne strategier med basis i verdiene og målsetningene i strategien. >> 7

8 Økonomi/budsjett 18. Rammebudsjett for 2015 og Se eget saksdokument. Sakspapirer sendes ut separat. Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner Hovedstyrets forslag til rammebudsjett for 2015 og Generalforsamlingen gir Hovedstyret fullmakt til å revidere budsjettene og inkludere nye, mindre prosjekter dersom dette kan skje ved omprioriteringer eller økte inntekter uten at balansen i budsjettet forrykkes. Valgene for perioden Valgkomiteen orienterer og leder valget. Se eget saksdokument. 19. Hovedstyrets leder Utgående: Ove Gundersen 20. Seks medlemmer til Hovedstyret Utgående: Kristin Rakli Andersen, Turid Wærstad, Jan Åge Gabrielsen, Øyvind Gryting, Jorunn Hummelsund og Ingvild Sæther 21. To varamedlemmer til Hovedstyret Utgående: Sjur Brændeland (1.vara) og Bente Elisabeth Nome (2. vara) Øvrige valg 22. Leder for, og to medlemmer til kontrollkomiteen Utgående: Kolbein Rege (leder), Inger Lill Pedersen og Karl Mosvold 23. To medlemmer til Predikant- og menighetsrådet Utgående: Reidun Koch og Erna S. Ultvedt 24. Leder for, og fire medlemmer til valgkomiteen (ledes av Generalforsamlingens ordstyrer) Utgående: Anne Wenche Hellem (V), leder, Siv Kathrin Stark (N), Frode Øvergaard (V), Thorleif Bruseland (S) og Jørn Haugeland (S). 25. Valg av revisor Misjonsforbundet benytter revisjonsfirmaet BDO AS, org.nr Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen gjenvelger BDO AS som revisor for de neste to årene. Øvrige saker 26. Generalforsamlingen 2016 Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen takker for invitasjonen fra.. om å være lokal arrangør for Generalforsamlingen Generalforsamlingen avholdes i tidsrommet mai. 8

9 BILAG 1 Rapport fra kontrollkomiteen 9

10 BILAG 2 HOVEDSTYRETS ÅRSBERETNING Noen av medlemmene i Hovedstyret, f.v.: Kristin Rakli Andersen, Jorunn Hummelsund, Ove Gundersen (styreleder), Knut Moholt, André Møskeland, Øyvind Haraldseid, Sjur Brændeland og Øyvind Gryting (nestleder). ANSVARLIGHET I SATSINGENE GIR VEKST Det er en pågående positiv synergi i samarbeidet mellom Misjonsforbundet lokalt, regionalt og sentralt. Vi ser dette i våre fellesarrangementer som stadig trekker flere mennesker. Vi ser det i menighetsplantingene og menighetsutviklingsprosjekter. I arbeidet med strategiplan for var det påfallende hvor enkelt det var å samles om satsingsområdene. Dette er primært på grunn av den tydelige retningen som Vekst 2020 har gitt oss i vårt arbeid. Et viktig vedtak fra Generalforsamlingen i 2012 i Arendal var å gjøre «Levende tro» til Misjonsforbundets trosopplæringsplattform, ikke bare et verktøy for Misjonsforbundet UNG. Dette har satt i gang gode og nødvendige prosesser. Samtidig påvirker og styrker det relasjonen mellom Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG på en fruktbar måte. Vi registrerer samtidig med vekst og utvikling at det også er menigheter som opplever store utfordringer. Godt samarbeid mellom staben sentralt og lokalt lederskap har skapt nytt engasjement, etablert replantingsprosjekter eller prosesser for ansvarlig avvikling. I perioden har vi sett nødvendigheten av å forebygge negative trender. Vi har da satset på å forebygge gjennom kurs og veiledning for å bygge godt lederskap i menighetene. Vekstakademiet, Menighetsskolen og Samarbeids- og konflikthåndteringskurset har vært viktige arenaer for å utøve dette. Hovedstyret opplever at staben er en viktig katalysator for det arbeidet som skjer i lokalmenighetene og i vårt internasjonale arbeid. Ved Generalforsamlingen i 2012 i Arendal ble ny generalsekretær innsatt. Under ledelse av forrige generalsekretær, Jarle Råmunddal, ble det blant annet arbeidet med stabens oppdrag i Misjonsforbundet, og resultatet ble formuleringen: «En enhetlig stab for menighet og misjon». Nåværende generalsekretær, Øyvind Haraldseid, har sammen med staben gitt viktige bidrag i utviklingen av en enhetlig strategi for Misjonsforbundet. 10

11 Organisasjon Generalforsamlingen i 2012 Generalforsamlingen er Misjonsforbundets øverste myndighet og samles ordinært hvert annet år. Misjonsforbundet avholdt generalforsamling mai 2012 i Arendal misjonskirke. Det var 149 stemmeberettigede, 107 delegater fra 44 menigheter, i tillegg til stemmeberettigede pastorer og styremedlemmer. Øyvind Haraldseid ble enstemmig valgt som ny generalsekretær i Misjonsforbundet for en periode på seks år. Status og veien videre for Vekst 2020 var også en viktig sak under forhandlingene. «Levende tro» ble vedtatt som Misjonsforbundets plattform for trosopplæring, og utvikling av lokale Vekst 2020-planer ble vedtatt som mål for menighetene. To prinsipielt viktige saker ble også behandlet: Hovedstyret utfordret Generalforsamlingen til å tydeliggjøre hva som uttrykker en sunn relasjon mellom menighetene og fellesskapet. Den andre saken handlet om hvordan friheten til medlemskap i annet juridisk trossamfunn skal formuleres i lover og vedtekter. Arendal misjonskirke la forholdene godt til rette for arrangementet, og det var mange som kom på de offentlige møtene. Avtroppende generalsekretær Jarle Råmunddal ble takket på en behørig måte for sine seks år som generalsekretær. Øyvind Haraldseid ble innsatt som ny generalsekretær under avslutningsgudstjenesten søndag. Hovedstyret Hovedstyret er Misjonsforbundets øverste valgte organ, og har hatt følgende sammensetning etter Generalforsamlingen: Ove Gundersen (leder), Øyvind Gryting (nestleder), Kristin Rakli Andersen, Jan Åge Gabrielsen, Jorunn Hummelsund, Ingvild Sæther, Turid Wærstad, André Møskeland (Misjonsforbundet UNG), Erling Hellum (Ansgarskolen) og Knut Moholt (Predikant- og Misjonærforeningen), Sjur Brændeland (1. vara), Bente E. Nome (2. vara). Fordelingen mellom kvinner og menn, blant Hovedstyrets medlemmer som er valgt av Generalforsamlingen, er fem kvinner og fire menn, inkludert vararepresentanter. Fra administrasjonen møter generalsekretæren fast i Hovedstyret. I tillegg møter misjonssekretæren, som er tillagt stedfortrederansvar for generalsekretæren, og administrasjonssjefen, som fungerer som Hovedstyrets sekretær. Kommunikasjonslederen har anledning til å møte. Hovedstyret har i perioden avholdt ti ordinære styremøter og behandlet 158 saker. Hovedstyret har hatt et bredt spekter av saker til behandling, blant disse nevnes spesielt: Forberede valg av generalsekretær Strategi Godkjenne menighetsplantingsprosjekter Opptak og oppløsning av menigheter Hensiktsmessige strukturer for menigheter i vekst Økonomi- og eiendomsforvaltning Omdanning av fonds Tarifforhandlinger og pensjonsordninger Internasjonalt arbeid Trossamfunnets styre Trossamfunnets styre oppnevnes av Hovedstyret og ivaretar saker som angår det registrerte trossamfunnet. Trossamfunnets styre har i perioden bestått av Gjermund Igland, Arne Lindtveit, Alexander Paul, Hildegunn Hausevik Johnsen og generalsekretæren er styrets sekretær. Det vises for øvrig til egen årsberetning for trossamfunnet. Predikant- og menighetsrådet (PMR) Predikant og menighetsrådet er et rådgivende organ for Hovedstyret i teologiske, etiske og ordningsmessige spørsmål. Faste medlemmer i PMR er generalsekretær, misjonssekretær, Hovedstyrets leder, leder i PMF, daglig leder i Misjonsforbundet UNG og rektor på Ansgar Teologiske Høgskole. I tillegg velges to menighetsrådgivere av og blant menighetsrådgiverne, og to medlemmer velges direkte av Generalforsamlingen. Generalsekretæren er rådets leder. På Generalforsamlingen i 2012 ble Erna Ultvedt og Reidun Koch valgt som medlemmer av PMR. PMR har i perioden hatt fem møter og behandlet 36 saker. Blant sakene som har vært behandlet nevnes; veiledning i forhold til samboerskap, anbefaling til forkynnertjeneste, situasjoner knyttet til våre menigheter, menigheter som søker pastorer og andre arbeidere. Under Generalforsamlingen i 2012 ble Øyvind Haraldseid innsatt til ny generalsekretær i Misjonsforbundet. 11

12 BILAG 2 HOVEDSTYRETS ÅRSBERETNING Nasjonalt råd i Misjonsforbundet, f.v.: Svein Aksel G. Nakkestad, Jorunn Hummelsund, Gordon Valen, Torben M. Joswig, Pål Brenne, Maria Morfjord og Øyvind Haraldseid. Nasjonalt råd Nasjonalt råd har som oppgave å være Hovedstyrets rådgivende organ innenfor Misjonsforbundets nasjonale arbeid. I perioden har rådet arbeidet tett sammen med nasjonal avdeling i utvikling og implementering av strategier for arbeidet. Det er avholdt sju møter. Rådet har også hatt en studietur, sammen med UNG, med fokus på Levende tro. Rådet har hatt følgende medlemmer: Gordon Valen, Maria Morfjord, Pål Brenne, Ingrid Lindberg, Jim Foss, Thomas Aas Pedersen og Jorunn Hummelsund. Generalsekretær og leder av nasjonal avdeling har i tillegg til daglig leder i UNG og menighetsrådgiverne møtt i rådets møter. Organisere og administrere fellesskapets daglige drift og prosjekter Mobilisere, støtte og være en ressurs Per utgjorde Misjonsforbundets stab 13,55 årsverk fordelt på 19 medarbeidere. Av disse var seks kvinner og tretten menn. Ved utgangen av 2012 utgjorde staben 13,5 årsverk fordelt på 19 medarbeidere. Årsverkene er fordelt slik: Administrasjon, økonomi og ledelse (5,7), Kommunikasjonsavdelingen (1,8), Internasjonal avdeling (2,15), Nasjonal avdeling (3,6) og Liv & Vekst (0,3). I perioden har følgende personer vært ansatt: Jarle Råmunddal (generalsekretær), t.o.m. aug. 2012, Øyvind Haraldseid (ge- Internasjonalt råd Internasjonalt råd har som oppgave å være Hovedstyrets rådgivende organ innenfor Misjonsforbundets ytremisjons- og bistandsfaglig arbeid. Rådet har satt viktig tematikk på dagsorden så som; nærhet til misjon, Romania-satsingen, tilbud til hjemkomne misjonærer og misjonærbarn med internatskoleerfaring med mer. Rådet har avholdt seks møter i perioden. Rådet har bestått av følgende medlemmer: Bente E. Nome, Jørgen Haug, Ingrid Eskilt og Solveig Eriksen. Leder av internasjonal avdeling, misjonssekretær Eilif Tveit, har ledet rådets arbeid og fungert som sekretær. Generalsekretæren møter i rådet ved behov. Misjonsforbundets hovedkontor Staben ved Misjonsforbundets hovedkontor har som oppdrag å være en enhetlig stab for menighet og misjon, og skal i samsvar med Misjonsforbundets oppdrag og verdier: Utøve visjonært og strategisk lederskap Fra august 2012 overtok Øyvind Haraldseid (t.h.) oppgaven som generalsekretær etter Jarle Råmunddal. 12

13 neralsekretær), f.o.m. sept. 2012, Eilif Tveit (misjonssekretær, generalsekretærens stedfortreder), Viggo Koch (spesialrådgiver for bistand og misjon), Øyvind Slåtta (misjonskonsulent), Kjersti Gulli Petersen (misjons- og administrasjonskonsulent), Torben M. Joswig (leder nasjonal avdeling), Roy Elling Foss (menighetsrådgiver), Karstein Morfjord (menighetsrådgiver), Geir Johannessen (menighetsrådgiver), Jon Arne Hoppestad (prosjektleder Liv & Vekst og giveroppfølging), Anne Margrethe Mandt-Anfindsen (ansvarlig redaktør /kommunikasjonsleder), Jorunn Sørlie Hagen (kommunikasjonsmedarbeider), Trond Filberg (fungerende kommunikasjonsleder /redaktør), Yngve H. Brosstad (administrasjonssjef), Rune Fridell (økonomileder/it-ansvarlig), t.o.m. des. 2013, Eva Ekelund (regnskapsfører), Marit Hübenbecher (økonomikonsulent), Grete Skjennum Østerhus (kontorsekretær), Ingunn Rui, (arkivleder HSA), Gjermund Igland (prosjektkonsulent trossamfunnet), f.o.m. sept. 2012, og Jens Kåre Lindal (prosjektkonsulent Veien til Tjeneste). Arbeidsmiljø og stabsutvikling Takket være god kompetanseoverføring og rett mann på rett plass, ble det en god stafettveksling mellom gammel og ny generalsekretær i begynnelsen av perioden. Ved avslutning av perioden har en sentral medarbeider fått innvilget ett års permisjon og en annen medarbeider har sagt opp sin stilling. Dette har medført noen viktige endringer i staben. Det har også i perioden vært fokus på stabsutvikling. I tillegg til stabsmøter og stabsdager, har staben hatt en stabstur til Barcelona, Spania. Staben har også vært aktivt med i prosessen med å utforme Misjonsforbundets strategi for perioden Arbeidsmiljøet ved Misjonsforbundets hovedkontor anses som godt, og det har heller ikke vært skader eller ulykker relatert til arbeidet. Sykefraværet har i 2012 vært 1,23 % og i 2013 vært 1.56 %. Dette er noe opp i forhold til foregående to år, og skyldes noen langtidssykemeldinger. Ledelsen har hatt fokus på det forebyggende, oppfølging av sykemeldte og å iverksette tiltak for å avhjelpe situasjonen. Hovedstyret erkjenner imidlertid at det kan være en utfordring å avpasse forventinger i forhold til kapasitet. Historisk selskap og arkiv (HSA) Historisk selskap og arkiv har som oppgave å ivaret Ordinasjon Haraldseid Øyvind Generalforsamlingen 2012 (59) JSHfoto a Misjonsforbundets historiske arv. Dette er plassert på Ansgarskolen, Kristiansand. Arkivet er en verdifull ressurs i arbeidet med å ta vare på Misjonsforbundets rike historie. Hovedstyret oppnevner styret i HSA som i perioden har bestått av Jarle Abelson, Ingulf Diesen, Bjørn Øyvind Fjeld, Hallvard Hagelia, Per Ravna og Kari Lorentzen. Ingulf Diesen fratrådte sin plass i styret i 2013 og ble behørig avtakket. Arkivleder, Ingunn Rui, fungerer som styrets sekretær. Etter mange år ved hovedkontoret i forskjellige stillinger, sluttet Rune Fridell Misjonsforbundets samarbeidsrelasjoner Internasjonalt International Federation of Free Evangelical Churches (IFFEC) er det internasjonale fellesskap av Misjonsforbundets søstersamfunn. Dette er et viktig fellesskap som gir oss identitet, tilhørighet og støtte. Jarle Råmunddal satt ut sin generalsekretærperiode i IF- FECs Executive Committee og Eilif Tveit sitter i IFFECs Mission Committee. Begge ble valgt inn for perioden På IFFECs teologi konferanse i Athen, Hellas i 2012, var Misjonsforbundet representert ved generalsekretær, Øyvind Haraldseid. Misjonsforbundet har egne samarbeidsavtaler med samarbeidskirkene i de landene vi er engasjert i. På vegne av styret i HSA takket Ingunn Rui og overbrakte blomster til Ingulf Diesen som i mange år har bidratt meget med både innhold og oppbygning av Misjonsforbundets historiske arkiv. 13

14 BILAG 2 HOVEDSTYRETS ÅRSBERETNING Nasjonalt Misjonsforbundet har vært representert i: Norges Kristne Råds styre, Øyvind Haraldseid og Ingunn Folkestad Breistein (vara) Religionspolitisk utvalg (p.t. ingen representant) Norsk Teologisk Samtaleforum, Reidar Salvesen Norsk Økumenisk Kontaktforum for Kvinner (p.t. ingen representant) Det Norske Bibelselskap, Øyvind Haraldseid (representantskapet) og Viggo Koch (vara i representantskapet). Kirkens Nødhjelp, Viggo Koch (representantskapet) Digni, Viggo Koch (leder av representantskapet) Egedeinstituttet med Viggo Koch (viseordfører i representantskapet) NORME, møter i representantskapet DAWN med Jens Kåre Lindal i styret Willow Creek Norge med Rune Fridell Finnerud gård Styret med Rune Fridell, Yngve Brosstad (vara) og Viggo Koch, Jarle Råmunddal (vara) og representantskapet med Øyvind Mediaas (leder), Arild Eriksen (vara), Elsebeth Lorentsen, Einar O. Rognstad (vara). I tillegg har Misjonsforbundet medlemskap i: Familie og Medier Kristelig Pressekontor Menneskeverd Kristelig studieforbund Hjelp jødene hjem Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep Til helhet Frivillighet Norge Hovedorganisasjonen Virke Knif innkjøp Dessuten har Misjonsforbundet intranett. I tillegg kommer siden minaksjon.no for innsamlingsaksjoner og misjonsbladet.no som videresender brukere til en side om bladet på vår ordinære hjemmeside. Trykksaker og produksjoner Det er produsert flere trykksaker, spesielt har vi fått gode tilbakemeldinger på brosjyren «Hvem er vi?» som presenterer Misjonsforbundet. Det er dessuten produsert flere filmer som er publisert på hjemmesida vimeo.com/misjonsforbundet. Profil med logo og håndbok Hovedstyret er glad for at Misjonsforbundets grafiske profil stadig benyttes av flere menigheter. Fra introduksjonen av ny profil i 2008 og til slutten av 2013 er det 49 misjonsmenigheter som har fått utarbeidet profilprodukter. Misjonsforbundet tilbyr menighetene ferdige profilprodukter som logo i forskjellige varianter i forhold til formål, brevmal og andre dokumentmaler som giroark, maler og fortrykksfiler for kontortrykksaker som konvolutter, adresselapper, annonsemaler og powerpointmal. Vår kommunikasjonsavdeling er også behjelpelig med å utarbeide maler for stempel, visittkort og veggskilt for kirkebygg. Kommunikasjon Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG sitt kommunikasjonsarbeid ivaretas gjennom kommunikasjonsavdelingen og bidrar til å koordinere informasjon mellom organisasjonene. Misjonsbladet Misjonsbladet ble grunnlagt i 1904 og har i dag et opplag på I 2012 ble det utgitt fem nummer, mens det i 2013 ble utgitt fire nummer. Bladet gis ut gratis til alle som ønsker å motta det, og særlig er medlemmene i våre menigheter en viktig målgruppe. Inntektene er frivillig abonnementsgaver og annonser. Kommunikasjonsleder og ansvarlig redaktør i Misjonsbladet, Anne Margrethe Mandt-Anfindsen startet i studiepermisjon fra Trond Filberg (t.h.) fungerer i stillingen. Hjemmesider Misjonsforbundet drifter tre hjemmesider: misjonsforbundet. no, prosjektkatalogen.org og facebook.com/misjonsforbundet. 14

15 Økonomi Hovedstyret har i perioden hatt et tydelig fokus på budsjett, innsamling og økonomistyring for å skape en sunn økonomi. Overføringer fra menighetene og gaver fra enkeltgivere er grunnpilaren i Misjonsforbundets økonomi. I 2012 utgjorde overføringer fra menighetene cirka 6,2 millioner kroner, mens tilsvarende beløp i 2013 var cirka 7,1 millioner kroner. I perioden har det samlet sett vært en positiv utvikling i overføringer fra menighetene og gaver fra enkeltgivere. I 2013 ble det igangsatt en ordning der kalenderåret deles i tre like deler, mellom Nasjonal avdeling, Internasjonal avdeling og Misjonsforbundet UNG, som har hvert sitt kampanjevindu. I et kampanjevindu har man forkjørsrett på innsamlingstiltak og aksjoner for inntektsbringende arbeid. Det planlegges å gjøre en evaluering av kampanjetenkningen i Trossamfunnstilskudd utgjorde i 2012 kr og for 2013 kr Tilskuddet fra NORAD til utviklingsprosjekter og andre prosjekter i perioden utgjorde drøyt 4 millioner kroner per år i 2012 og Regnskap 2012 Konsernregnskapet (Morselskapet Det Norske Misjonsforbund inkl. Ansgarskolen AS) viser et driftsresultat etter finans- og ekstraordinære poster på kr Misjonsforbundets resultatregnskap (ekskl. Ansgarskolen) viser et underskudd etter finans- og ekstraordinære poster på kr I forbindelse med årsoppgjørsdisposisjonene blir øremerkede midler som ikke er brukt, avsatt i balansen til formålet. Tilsvarende blir underskudd dekket inn med midler fra tidligere avsatte fondsmidler og fri egenkapital. Finansinntekter som er knyttet opp til fond og avsetninger er tilført egenkapital med selvpålagte restriksjoner. Den reelle renteavkastningen er lavere enn bankinnskuddet skulle tilsi. Gaveinntektene i 2012 har vist en svak nedgang i forhold til Tarifforhandlinger Hovedstyret har i perioden gjennomført tarifforhandlinger med Misjonsforbundets personalorganisasjon (PO). Tariffavtalene bidrar til å sikre regulerte lønns- og arbeidsforhold for ansatte innen Misjonsforbundet og i menighetene. Personalforsikringer Misjonsforbundets hovedstyre og POs styre har høsten 2013 ført forhandlinger om ny pensjonsordning for Misjonsforbundet. For partene har det vært et felles mål å sikre trygge arbeidsvilkår for de ansatte og bærekraftighet med forutsigbarhet for arbeidsgiverne. Partene er enige om følgende hovedelementer: Dagens ytelsesbaserte pensjonsordning i DNB erstattes med en ny innskuddsbasert pensjonsordning i DNB med virkning f.o.m Arbeidstakere som får vesentlig lavere pensjonsytelser ved overgang til innskuddspensjon bør lønnskompenseres. Det tegnes en kollektiv avtale om uførekapital med 12 G i dekning (KNIF Trygghet). Dagens kollektive avtale om gruppelivsforsikring utvides til å omfatte ektefelle med 10 G i dekning. For den ansatte utvides dekningen fra 15 til 30 G (KNIF Trygghet). Regnskap 2013 Regnskapet for 2013 forelå ikke på det tidspunktet Årboka gikk i trykken. Det vises til ettersendt regnskap med noteopplysninger og revisjonsberetning. Gaveinntektene i 2013 viser en svak økning i forhold til 2011 og Eiendom og kapital Det Norske Misjonsforbund eier alle aksjene i Ansgarskolen som er organisert som et konsern. Leder av hovedstyret er generalforsamling i morselskapet for skolen. I tillegg har Misjonsforbundet 1 aksje i leirstedet Vegårtun, 212 aksjer i Knif Trygghet Forsikring AS og og aksjer i Mentor Medier AS. 15

16 BILAG 2 HOVEDSTYRETS ÅRSBERETNING Justnes misjonskirke er nyplantet menighet. Nasjonalt Hovedstyret ser med takknemlighet på det gode arbeidet som gjøres i våre menigheter, og den veksten og optimismen som vi registrerer. Det oppleves også at menighetsrådgiverne spiller en viktig rolle i samspillet med menighetene. Satsingen «Vekst 2020» har vært styrende for det strategiske og visjonære arbeidet. I Misjonsforbundet er det tatt nye steg for å utvikle verktøy så visjonen kan omsettes til virkelighet. Hovedfokus i vårt nasjonale arbeid er menighetsplanting, menighetsutvikling og lederutvikling. Menighetsplanting Misjonsforbundet opplever vekst innenfor menighetsplanting. Det er utarbeidet en plan for menighetsplanting, iverksatt tiltak for å mobilisere til planting, støtte og utruste plantere. Nettverkssamlinger, coaching og kompetanseheving er viktige stikkord i arbeidet. Som et ledd i dette arbeidet, ble det arrangert en studietur for ni personer fra Østlandet til Hamburg høsten Dette er personer som enten forbereder seg på eller har startet menighetsplantinger i vår sammenheng. Mange av våre plantinger har til nå funnet sted i Kristiansandsområdet, men det er nå blitt tydelig at nye plantinger også vil skje flere andre steder i landet i tida som ligger foran. Menighetsutvikling Misjonsforbundet startet i 2012 å utvikle en egen «menighetsskole». Målet er skape et verktøy til inspirasjon og utvikling for å bygge sunne, misjonale menigheter. Menighetsskolen er prøvd ut første gang i møte med flere menigheter i Nord-Norge. Gjennom flere år med tett samarbeid, har vi hentet inspirasjonen fra Evangelical Covenant Church (ECC), et av våre søskenkirkesamfunn i USA. Mye av innholdet i menighetskolen bygger på ECC menighetsutviklingsverktøy Congregational Vitality. Det arbeides mye med å videreutvikle og tilpasse dette til norsk virkelighet. Det er nasjonal avdeling, sammen med generalsekretær, som har ansvar for å utforme menighetsskolen. I tillegg er det etablert et eget fagråd for menighetsutvikling i Misjonsforbundet bestående av lokale pastorer, Ansgarlærere og sentralt ansatte. Dette for å kvalitetssikre utviklingsarbeidet. 16

17 Lederutvikling I lys av Vekst 2020 har Misjonsforbundet jobbet målrettet med å bygge godt lederskap. I tillegg til den direkte kontakt med ledere og lederskap skjer dette gjennom gode lederarrangement og seminarer. Vekstakademiet ble arrangert både i 2012 og 2013 på Ansgarskolen. Begge årene var det rundt deltakere fra Norge, Danmark, Finland, Tyskland, USA, Romania, Hong Kong og Frankrike. Vekstakademiet har utviklet seg til å være en katalysator for visjonært lederskap. På Lederkonferansen i Oslo misjonskirke Betlehem, som er et samarbeid mellom Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG, deltok nærmere 250 ledere fra våre menigheter. Misjonsforbundere er også godt representert på lederseminarene på Liv & Vekst, på Willow Creeks Global Leadership Summit og andre arenaer for lederutvikling. Misjonsforbundets predikant & misjonærforening (PMF) har et tett og godt samarbeid med misjonsforbundet sentralt. De har hatt et velfungerende styre og avholder årlig sitt «Vintermøte Pit stop», sist år i Rømskog. Vekst 2020 Misjonsforbundet er nå snart en tredjedel på vei til år Vekst 2020 satsingen har som mål å fordoble antall menighetsaktive gjennom menighetsplanting, menighetsutvikling, lederutvikling og arbeid for barn og unge. Det som måles er antall gudstjenestebesøkende, deltakere i smågrupper, frivillige medarbeidere og antall barn og unge. Det er også en uttalt målsetning å plante 20 nye menigheter. Hvordan ligger vi an så langt? Hva måles? Gjenomsnittlig gudstjenestebesøk Antall personer i menighetenes smågrupper Antall frivillige medarbeidere i menighetene Barn og unge Tallene baserer seg på tall fra menighetene i november hvert år. Tallene så langt gir oss grunn til å tro på at vi vil kunne nå målene for tiårsperioden. Menighetsrådgivere Menighetsrådgiverne er lokalmenighetens primære kontakt med Misjonsforbundet. I tillegg til å være en ressurs og kontaktperson for menigheter og ansatte, arbeider også menighetsrådgiverne strategisk med tiltak som vil bety mye på lengre sikt. Et eksempel på dette er utvikling av menighetsskolen. Menighetsrådgiver Geir Johannessen holdt innlegg under Vekstakademiet. Trossamfunnet Det juridiske trossamfunnet Det Norske Misjonsforbund hadde per et medlemstall på mot pr Dette gav en tilbakebetaling av kirkeskatten i 2013 på kroner. For øvrig vises det til egen årsmelding for Trossamfunnet. Utvikling i menighetene Misjonsforbundet består pr av 93 menigheter med til sammen medlemmer. Pr var det 94 menigheter med til sammen medlemmer. Dette viser en svak vekst de siste årene. Medlemsutviklingen for Misjonsforbundet siden 1924 ser slik ut: Statistikk 2012 viser følgende distriktsvis fordeling (tall i parentes er fra år 2010): Distrikt Antall medlemmer Antall menigheter Sør 4507 (4 323) 35 (35) Øst (1 684) 22 (25) Vest (1 321) 14 (13) Midt 864 (890) 10 (10) Nord 435 (468) 13 (16) Totalt (8 686) 94 (99) 17

18 BILAG 2 HOVEDSTYRETS ÅRSBERETNING Statistikk 2012 (tall i parentes er fra år 2010) viser: 13 menigheter har medlemstall mellom 200 og 585, til sammen (4 424) 30 menigheter har medlemstall mellom 50 og 199, til sammen (2 980) 51 menigheter har medlemstall på under 50, til sammen (1 282) Pastorer I perioden har omkring 50 pastorer vært ansatt i våre menigheter og omkring 50 personer har vært ansatt som barne- eller ungdomsarbeidere/pastorer. På Generalforsamlingen i 2012 ble følgende ordinert til pastortjeneste i Misjonsforbundet: Elisabeth Heggheim Thorsen, Maria Morfjord, Geir Johannessen, Martin Morfjord, Jim Lynwood Foss og Gordon Valen. Nasjonale prosjekter I perioden har Misjonsforbundet hatt seks menighetsplantinger som nasjonale fellesprosjekter. Etter at vi vedtok Vekst 2020, har Misjonsforbundet hatt menighetsplanting som hovedfokus for våre nasjonale fellesprosjekter. Dette har vært en god prosjektperiode og flere nyplantinger har blitt etablert. Det jobbes også kontinuerlig med å forprosjektere flere nye plantinger og re-plantinger. Prosjekter i denne perioden: Ytre Randesund Justnes Torridal Flekkerøya Follow (Greverud) Hånes Nye menigheter Generalforsamlingen i 2012 vedtok en lovendring som innebærer at Hovedstyret har fått myndighet til å behandle søknader om opptak av menigheter i Misjonsforbundet. Hovedstyret har behandlet to søknader om opptak i 2013: Justnes misjonskirke, stiftet 31. januar 2013, med 69 medlemmer, ble opptatt som menighet i Misjonsforbundet på Hovedstyrets møte mars Ytre Randesund misjonskirke, stiftet 5. mars 2013, med 69 medlemmer, ble opptatt som menighet i Misjonsforbundet på Hovedstyrets møte mars Oppløste menigheter Hovedstyret har mottatt melding om oppløsning av fire menigheter i toårsperioden: Smedvik misjonsmenighet, stiftet 1964, 1 medlem, oppløst 12. oktober 2012 By misjonsforening, stiftet i 1936, 7 medlemmer, oppløst 4. april Vennesla misjonsmenighet, stiftet 1990, cirka 40 medlemmer, oppløst mars Jordet misjonsmenighet, stiftet i 1935, 5 medlemmer, oppløst 15. desember Torben M. Joswig, leder av Nasjonal avdeling i Misjonsforbundet, holdt innlegg i Lederkonferansen Hovedstyret beklager at utviklingen har vært slik at nedleggelse ble det mest naturlige. Hovedstyret vil samtidig overbringe en takk til dem som gjennom mange år har vært med i arbeidet. Nasjonal lederkonferanse februar 2013 ble det avholdt nasjonal lederkonferanse for Misjonsforbundet i Oslo misjonskirke Betlehem. Tema var «Led i nytt landskap», og konferansen samlet omkring 250 deltakere tilbudt et rehabiliterings- og omsorgstilbud av god kvalitet for unge rusmisbrukere og andre vanskeligstilte på Finnerud gård. Sammenslåtte menigheter To av våre menigheter i Heddal, Eben Ezer og Salem, slo seg sammen i Den sammenslåtte menigheten har tatt navnet Heddal misjonskirke. 18

19 Liv & Vekst Liv & Vekst sommerfestival, Stavern Liv & Vekst sommerfestival er den fellessamlingen i Misjonsforbundet som samler flest mennesker. Målsettingen med Liv & Vekst sommerfestival er å være et sted for fellesskap og styrket Jesustro. «Hvor er du?» var temaet på festivalen i 2012, mens det i 2013 var «Kom». Festivalen hadde i 2012 omkring påmeldte deltakere, tallet for 2013 var omkring I tillegg til dette kommer møtebesøkende og ikke-registerte dagsbesøkende. Liv & Vekst skal være en festival for alle generasjoner, og barna og ungdommene har sine egne aldersbestemte tilbud: Supersommer (4-11), Camp Stagedive (12-16) og Across (16+). Sommerfestivalen er et samarbeid mellom Misjonsforbundet, Misjonsforbundet UNG og Ansgarskolen. Runar Eldebo var en av hovedtalerne i Stavern. Liv & Vekst i nord Misjonsmenigheter i nord har tatt initiativ til et Liv & Vekst-arrangement nordpå. I 2013 ble det for første gang også arrangert Stagedive i nord. På Liv & Vekst i nord møttes 200 deltakere, hvorav 55 var ungdom. Dette foregikk juni på Soltun Folkehøgskole, Evenskjer. Liv & Vekst-komiteen var ledet fra Tromsø, og generalsekretær Øyvind Haraldseid og leder av Nasjonal avdeling, Torben Martin Joswig, var talere. 19

20 BILAG 2 HOVEDSTYRETS ÅRSBERETNING Ansgarskolen 100 år Ansgarskolen I 2013 feiret Ansgarskolen 100 år, og jubileet ble markert med en festhelg dagene mai. Fredag var det offisiell feiring, lørdag var det åpen dag med seminarer og grillfest, samt festgudstjeneste i Kilden kulturhus søndag, festmøte for barna og konsert med Ansgar Gospel Choir. Ved jubileet ble det utgitt et festskrift, en bok med tittelen «Forankring og fornyelse». Ansgarskolen regnes blant landets største frikirkelige utdanningsinstitusjoner innen kristendom og teologi, og består av to enheter: Ansgar Teologiske Høgskole (ATH) og Ansgar Bibelskole (ABS). Rektor er Harald Nygaard. Ansgarskolen er organisert som et konsern der Det Norske Misjonsforbund eier alle aksjene. Leder av hovedstyret er generalforsamling i morselskapet. For øvrig vises det til Ansgarskolens egen årsberetning. 20

PROTOKOLL FRA MISJONSFORBUNDET. Åptt t c 1 Åpning Forhandlingene ble åpnet av Hovedstyrets leder, Ove Gundersen. - Ordstyrer: Per Ravna, Bodø

PROTOKOLL FRA MISJONSFORBUNDET. Åptt t c 1 Åpning Forhandlingene ble åpnet av Hovedstyrets leder, Ove Gundersen. - Ordstyrer: Per Ravna, Bodø MISJONSFORBUNDET Adr: Chr stian Krohgs g 34, N-0186 OSLO TlÍt+47-233257 50 Faksz+47-22 9801 69 Bank: 3000.15.10300 Org.no.: 960 474708 E-post: post@misjonsforbundet.no lnternett: www.misjonsforbundet.no

Detaljer

LOVER FOR DET NORSKE MISJONSFORBUND

LOVER FOR DET NORSKE MISJONSFORBUND LOVER FOR DET NORSKE MISJONSFORBUND Lovene ble vedtatt på DNMs generalforsamling (årskonferanse) i Drammen 9.-12. mai 2002. Med endringer: Generalforsamlingen i Ålesund 20.-23. mai 2004, Generalforsamlingen

Detaljer

Saksdokumenter Misjonsforbundet UNGs Landsmøte 2016

Saksdokumenter Misjonsforbundet UNGs Landsmøte 2016 Saksdokumenter Misjonsforbundet UNGs Landsmøte 2016 Innhold Velkommen til Landsmøtet 2016! 3 Forslag til dagsorden 4 Konstituering 4 Misjonsforbundet UNGs sentrale virksomhet 4 Andre saker 4 Økonomi 4

Detaljer

LOVER FOR MISJONSKIRKEN NORGE

LOVER FOR MISJONSKIRKEN NORGE LOVER FOR MISJONSKIRKEN NORGE 1 FORMÅL OG VISJON 1.1 FORMÅL Misjonskirken Norge (MKN) er en sammenslutning av kristne menigheter og foreninger. Formålet er å virke for Guds rikes vekst og utbredelse innenfor

Detaljer

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET (Vedtatt på Misjonsforbundets generalforsamling 20.-23. mai 2004. Med endringer: Generalforsamlingen 13.-16. mai 2010) Vedtektene har status som generalforsamlingens

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

MISJONSMENIGHET VEDTEKTER. Vedtatt i årsmøte 11. mars 2007 Justert i årsmøtet 17. mars 2013

MISJONSMENIGHET VEDTEKTER. Vedtatt i årsmøte 11. mars 2007 Justert i årsmøtet 17. mars 2013 GRIMSTAD MISJONSMENIGHET VEDTEKTER Vedtatt i årsmøte 11. mars 2007 Justert i årsmøtet 17. mars 2013 Statuttene bygger på Anbefalte statutter for menigheter i Det Norske Misjonsforbund vedtatt av DNMs generalforsamling

Detaljer

GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND

GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND FORMÅL OG BASIS 1 Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har til formål å utbre Guds rike. Derfor vil NLM forkynne evangeliet og fremme ansvar for misjon nasjonalt

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE FRIE EVANGELISKE FORSAMLINGER I NORGE. 1. Navn. 2. Formål

VEDTEKTER FOR DE FRIE EVANGELISKE FORSAMLINGER I NORGE. 1. Navn. 2. Formål VEDTEKTER FOR DE FRIE EVANGELISKE FORSAMLINGER I NORGE 1. Navn Bevegelsens navn er De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge (DFEF) 2. Formål De Frie Evangeliske Forsamlinger (DFEF) er en sammenslutning

Detaljer

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF)

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Til KPFs ekstraordinære generalforsamling 28. april-07. Sak: 2 Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Det foreslås at disse vedtektene erstatter gjeldene grunnregler

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSKIRKEN NORGE

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSKIRKEN NORGE ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSKIRKEN NORGE Vedtektene har status som generalforsamlingens anbefalte vedtekter for menighetene i Misjonskirken Norge. Generalforsamlingen kan endre vedtektene

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

ANBEFALTE STATUTTER FOR MENIGHETER I DET NORSKE MISJONSFORBUND

ANBEFALTE STATUTTER FOR MENIGHETER I DET NORSKE MISJONSFORBUND ANBEFALTE STATUTTER FOR MENIGHETER I DET NORSKE MISJONSFORBUND 1 FORMÅL OG MOTTO 1.1 FORMÅL Menighetens formål er å virke for Guds rikes vekst og utbredelse innenfor og utenfor vårt eget land. Menigheten

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE FRIE EVANGELISKE FORSAMLINGER I NORGE. 1. Navn. Bevegelsens navn er De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge (DFEF) 2.

VEDTEKTER FOR DE FRIE EVANGELISKE FORSAMLINGER I NORGE. 1. Navn. Bevegelsens navn er De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge (DFEF) 2. VEDTEKTER FOR DE FRIE EVANGELISKE FORSAMLINGER I NORGE 1. Navn Bevegelsens navn er De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge (DFEF) 2. Formål De Frie Evangeliske Forsamlinger (DFEF) er en sammenslutning

Detaljer

STATUTTER FOR LYNGDAL MISJONSMENIGHET

STATUTTER FOR LYNGDAL MISJONSMENIGHET STATUTTER FOR LYNGDAL MISJONSMENIGHET Statuttene er utarbeidet med utgangspunkt i Forbundstyrets forslag til anbefalte statutter for menigheter i Det Norske Misjonsforbund av november 2003. Endringene

Detaljer

Johnny Omdal - 28 år - Nomineres som leder Pastor i Salem misjonskirke og timelærer på Ansgar Bibelskole

Johnny Omdal - 28 år - Nomineres som leder Pastor i Salem misjonskirke og timelærer på Ansgar Bibelskole Johnny Omdal - 28 år - Nomineres som leder Pastor i Salem misjonskirke og timelærer på Ansgar Bibelskole Tidligere har jeg jobbet som ungdomspastor i Randesund Misjonskirke. Har derfor vært på flere av

Detaljer

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Sakliste Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Sakliste Åpning av OIKs ting Sak nr. 1 Sak nr. 2 Sak nr. 3 Sak nr. 4 Sak nr. 5

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune.

1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune. VEDTEKTER FOR NLA HØGSKOLEN AS (Vedtatt i generalforsamling 9. desember 2009 med endringer 21.11.2012 og 21.05.2014) 1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets

Detaljer

NLMs GRUNNREGLER. Formål og basis. Generalforsamlingen

NLMs GRUNNREGLER. Formål og basis. Generalforsamlingen NLMs GRUNNREGLER Formål og basis 1 Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har til formål å utbre Guds rike. Derfor vil NLM forkynne evangeliet og fremme ansvar for misjon nasjonalt og internasjonalt. Vi vil

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

NMS GRUNNREGLER og vedtekter

NMS GRUNNREGLER og vedtekter NMS GRUNNREGLER og vedtekter VEDTATT AV NMS GENERALFORSAMLING JUNI 2017 GRUNNREGLER 1 Det Norske Misjonsselskap (NMS) er en selvstendig organisasjon innenfor Den norske kirke og et redskap for å realisere

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: Forslag nye vedtekter:

Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: Forslag nye vedtekter: 1 Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: 1 Basis Norkirken Bergen står tilsluttet Normisjon, og er et selvstendig menighetsfellesskap innen rammen av Den norske kirke. Norkirken Bergen bygger

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40 Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013 Kapittel 1 Om Misjon 10/40 1-1 Subjekt for vedtektene Misjon 10/40 er et privat initiativ, organisert som en forening og godkjent av styret for

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Helene Mersland Gundersen - 25 år - Nomineres som nestleder Lærer

Helene Mersland Gundersen - 25 år - Nomineres som nestleder Lærer Helene Mersland Gundersen - 25 år - Nomineres som nestleder Lærer Har jeg vært noe involvert i UNGs sentrale leirarbeid. Stagedive og med Alle-Sammen (Liv&Vekst), men mesteparten av mitt engasjement har

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

Vedtekter Sg LIVE vedtatt endringer 19. mars 2011

Vedtekter Sg LIVE vedtatt endringer 19. mars 2011 Vedtekter Sg LIVE VEDTEKTER for organisasjonen Skjærgårds LIVE Vedtatt på stiftelsesmøtet på Risøya den 1. juli 2008. Endringer vedtatt av Landsmøtet i Oslo den 19. mars 2011. 1. BASIS 1.1 Skjærgårds LIVE

Detaljer

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE GRUNNREGLER FOR SØNDAGSSKOLEN NORGE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 SØNDAGSSKOLEN NORGE SØNDAGSSKOLEN NORGE er en sammenslutning av innmeldte søndagsskoler og barnegrupper.

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag. Oslo, 2. januar 2017 Til medlemmer i Åpen folkekirke Velkommen til årsmøte i Åpen folkekirke 3. mars 2018 Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.45 Kl 09.30 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

STRATEGIPLANEN 2015-2018

STRATEGIPLANEN 2015-2018 STRATEGIPLANEN 2015-2018 VEDTATT I HAUGESUND 2014 AV GENERALFORSAMLINGEN I MISJONSFORBUNDET OG LANDSMØTET I MISJONSFORBUNDET UNG INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 2 VISJONEN... 3 VERDIENE... 4 STRATEGI

Detaljer

Protokoll fra Speiderstyrets møte 12. juni 2003 Dok. nr. 78/03 Referat fra Arbeidsutvalgets møte 24. juni 2003 Dok. nr. 79/03

Protokoll fra Speiderstyrets møte 12. juni 2003 Dok. nr. 78/03 Referat fra Arbeidsutvalgets møte 24. juni 2003 Dok. nr. 79/03 Norges speiderforbund Dok. nr. 90/03 Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo Sak nr. 71/03 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 19. AUGUST 2003 Møtet ble holdt på Forbundskontoret i Øvre Vollgate 9, Oslo Følgende deltok

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Statutter. DOCS-#34457-v24-Redd_Barnas_Statutter.doc/DOCS (pdf-versjon)/pm

Statutter. DOCS-#34457-v24-Redd_Barnas_Statutter.doc/DOCS (pdf-versjon)/pm Versjon: Vedtatt på landsmøtet 18. september 2005 Senere revidert av landsmøtet 20. september 2009 25. september 2011 15. september 2013 og sist 20. september 2015 Kapittel 1 Formål Kapittel 2 Organisasjon

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 6.januar 2013. Hei alle medlemmer og venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Håper du har fått ladet batteriene i jula, og at du er klar for et nytt

Detaljer

VEDTEKTER FOR LYNGDAL MISJONSMENIGHET

VEDTEKTER FOR LYNGDAL MISJONSMENIGHET VEDTEKTER FOR LYNGDAL MISJONSMENIGHET Vedtektene er utarbeidet med utgangspunkt i «anbefalte vedtekter for menigheter i misjonsforbundet». (Vedtatt på Misjonsforbundets generalforsamling 20.-23. mai 2004.

Detaljer

Vedtekter for ISPO Norge

Vedtekter for ISPO Norge Vedtekter for ISPO Norge 1 FORMÅL ISPO - Norge er en lokal forening av International Society for Prosthetics and Orthotics (lspo), som er underlagt ISPOs lover og har til formål: på nasjonalt plan å arbeide

Detaljer

STATUTTER FOR KIRKENS NØDHJELP

STATUTTER FOR KIRKENS NØDHJELP STATUTTER FOR KIRKENS NØDHJELP Vedtatt av Representantskapet 23. oktober 1979 med endringer av 4 av 26. november 1993, 5 av 25. november 1983 og 22. april 1994, 4 av 22. november 1996, 5 og 6 av 26. november

Detaljer

Vinne, bygge og engasjere. Velkommen til. LEDERKONFERANSE & ÅRSMØTE Stabekk 2.- 4. mars

Vinne, bygge og engasjere. Velkommen til. LEDERKONFERANSE & ÅRSMØTE Stabekk 2.- 4. mars Vinne, bygge og engasjere 90 2012 1922 Velkommen til LEDERKONFERANSE & ÅRSMØTE Stabekk 2.- 4. mars 2012 Program Fredag 18.00 Kveldsmat, HLT-bygget 19.00 Åpningsmøte og bursdagsfest Lørdag 08.30 Frokost

Detaljer

HVEM ER VI HVEM ER VI?

HVEM ER VI HVEM ER VI? HVEM ER VI HVEM ER VI? Visjon: Guds barns enhet og menneskers frelse Denne formuleringen har fulgt oss helt siden stiftelsen i 1884, og den er like viktig og relevant i dag. Visjonen oppsummerer det vi

Detaljer

NOTE: 2 og 3 i Lovverk for Normisjon lyder: 2 Normisjon bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter.

NOTE: 2 og 3 i Lovverk for Normisjon lyder: 2 Normisjon bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. Lover for Normisjon Mandal Vedtatt på konstituerende årsmøte i Mandal bedehus 11. okt. 2000. 5 endret på årsmøtet 22.jan.2003. 5 endret på årsmøtet 26. januar 2006. 5c samt 8 og 9 endret på årsmøtet 27.februar.13.

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Guds barns enhet og menneskers frelse. Strategi for Misjonsforbundets nasjonale og internasjonale virksomhet 2008-2014

Guds barns enhet og menneskers frelse. Strategi for Misjonsforbundets nasjonale og internasjonale virksomhet 2008-2014 Sak nr 16 Misjonsforbundets generalforsamling 2008 Guds barns enhet og menneskers frelse Strategi for Misjonsforbundets nasjonale og internasjonale virksomhet 2008-2014 1 Oppdrag Det Norske Misjonsforbund

Detaljer

Innkalling til generalforsamling i OBOS 2015

Innkalling til generalforsamling i OBOS 2015 Innkalling til generalforsamling i OBOS 2015 MANDAG 20. APRIL 2015 KL 18.30 I FOLKETS HUS, YOUNGSGT. 11, OSLO Enkel servering fra kl 17.00. NB! Vedlagt navneseddel leveres i utfylt stand ved møtelokalet.

Detaljer

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte Nord-Trøndelag Norsk Kulturskoleråd Nord-Trøndelag v/ann Evy Duun Fylkets hus Steinkjer Dato Saksbehandler +47 990 46 710 www.kulturskoleradet.no annevy.duun@ks.no 24.02.17 Ann Evy Duun VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 12. mai 2017 Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Tid: Tirsdag 13. juni 2017 kl. 15:00-18:00 Sted: Nye Kulturhuset, Youngs gate 6 Registrering til generalforsamling

Detaljer

For Ski musikkråd er alle musikksjangre likeverdige, og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Ski musikkråd er alle musikksjangre likeverdige, og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. Forslag til nye: VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD 2017 Vedtatt på Årsmøtet Februar 1985 Senere revidert på årsmøtene 30/01/1986, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98, 02/03/2009, 04/02/13. Sist

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene Årsmøtesak 5 Forslag til endring i statuttene Ved forrige endring i statuttene i 2009 var tanken å harmonere INs statutter til ICOMOS statutter. Det har vært en innskjerping på hvor lenge et medlem kan

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 23. april 2013 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 23. mai 2013 kl. 16:00-18:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Vedtekter for return2sender

Vedtekter for return2sender R2S::Vedtekter 1. GRUNNLAG Visjon: Evangeliet tilbake til utgangspunktet! return2sender (R2S) er Den Norske Israelsmisjons barne- og ungdomsbevegelse. Vi vil se unge ta del i misjonsoppdraget for det jødiske

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 VEDTATT PÅ LANDSMØTE 31. MAI 2015 INNHOLD 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Kontingent... 3 5 Organisasjonens oppbyggingsform... 4 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 5 6 Generelt...

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Revidert på årsmøte april 2013 F O R M Å L Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon

Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon Vedtekter for Acta - barn og unge i Normisjon 1 GRUNNLAG Acta barn og unge i Normisjon er Normisjons barne- og ungdomsarbeid og består av foreninger og direktemedlemmer

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. Vedtekter for Østfold musikkråd Vedtatt av årsmøtet 29.4.14 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Østfold musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

LOVER FOR MED ISRAEL FOR FRED Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29.juli 1978 med endringer av 26.juli 1980 og 26.juni 1993.

LOVER FOR MED ISRAEL FOR FRED Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29.juli 1978 med endringer av 26.juli 1980 og 26.juni 1993. Forslag til justerte lover for MIFF. I møte onsdag 10. februar 2016 vedtok hovedstyret enstemmig å anbefale MIFFs generalforsamling 17. april 2016 å godkjenne disse nye lovene. Se også vedlagt dokument

Detaljer

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL Vedtekter 1 NAVN Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL FSRH skal være et forum for faglig identitet og tilhørighet gjennom idé-, erfarings- og kunnskapsutveksling. FSRH skal bidra til

Detaljer

VEDTEKTER FOR DIAKONOVA

VEDTEKTER FOR DIAKONOVA VEDTEKTER FOR DIAKONOVA 1 Basis Stiftelsen Diakonova er en frittstående og selveiende diakoni-institusjon med hovedsete i Oslo. Stiftelsens totale virksomhet skal være forankret i Guds ord slik det er

Detaljer

Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel

Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 16. juni 2015 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004, 3. juni 2009 og 16. juni 2015 1. Organisasjon Det Kongelige

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 11. desember 2013

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 11. desember 2013 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 11. desember 2013 1 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Hovedmål Unio er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon med følgende hovedmål: å bedre medlemmenes

Detaljer

Vedtekter for Ungdommens Nordiske Råd

Vedtekter for Ungdommens Nordiske Råd Vedtekter for Ungdommens Nordiske Råd Vedtatt i Helsingfors 26.10.2002 Revidert i Oslo 26.10.2003 Revidert i Stockholm 31.10.2004 Revidert i Reykjavik 23.10.2005 Revidert i Oslo 28.10.2007 Revidert i Helsingfors

Detaljer

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 Forslag til vedtak: t tar godkjenning av protokollen for årsmøtet 2014 til orientering. NKA 3/15 a PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Endret ved årsmøte 16.10.03. Revidert 25.oktober 2006 og den 24. oktober 2007. 1 FORMÅL Formålet til Bemanningsbransjen i NHO Service er å: Ivareta medlemmenes

Detaljer

SAMMEN OM. menighet og diakoni. Prosjektkatalog 2012

SAMMEN OM. menighet og diakoni. Prosjektkatalog 2012 SAMMEN OM menighet og diakoni Prosjektkatalog 2012 INNHOLD Enhet menighet diakoni s 4 Nasjonalt Menighetsplanting og -utvikling s 6 Fakta om arbeidet i Norge s 8 Internasjonalt Kina Lang tids samarbeid

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Generalforsamling

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Generalforsamling 1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål å fremme medlemmenes faglige interesser når det gjelder deres arbeid som sosiologer. å bidra til etablering og styrking av

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Innkalling og sakspapirer til Kretstingets årsmøte for speideråret 2014 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund 10. mars 2015, kl. 19.00

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen.

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen. (vedtatt av landsstyret 08.12.12) Vedlegg til denne norm: Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE, vedtatt på generalforsamling 2009 Avtale om overdragelse av arbeidsgiveransvar (virksomhetsoverdragelse) Avtale

Detaljer

Som menighetsbevegelse ønsker DNB å satse målrettet for å nå denne visjonen.

Som menighetsbevegelse ønsker DNB å satse målrettet for å nå denne visjonen. 14a I/2013 LM Strategier for Det Norske Baptistsamfunn Innledning Et fellesskap av levende, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet er visjonen til Det Norske Baptistsamfunn (DNB), vedtatt i 1994.

Detaljer

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen Vedtekter Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig Vedtatt av generalforsamlingen 03.05.2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD KAP. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer