DEN NORSKE KIRKE Stange menighet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEN NORSKE KIRKE Stange menighet"

Transkript

1 DEN NORSKE KIRKE Stange menighet Årsmelding for Stange menighet 2008 Oversikt Innledning Takk Menighetsrådets sammensetning Kasserer Arbeidsutvalget Menighetsrådets utvalg og deres arbeide Gudstjenesteutvalget Musikkutvalget Barne- og ungdomsutvalget Diakoniutvalget Økonomiutvalget Kirkens SOS Stange kirkelige fellesråd Stange menighetssenter Vollbo Åpen barnehage Økonomi Annet Innledning Statistikken viser at det i Stange menighet ble holdt 57 gudstjenester i 2008 hvorav 43 var på søn- og helligdager. 45 gudstjenester ble holdt i kirken eller på menighetssenteret, mens 10 ble holdt på institusjon(er) og 2 ble holdt annet sted i soknet. Antall gudstjenester med nattverd var 19. Antall fremmøtte ved gudstjenestene var tilsammen 4144 og totalt antall nattverdsdeltakere var familie- og barnegudstjenester samlet 649 deltakere, 3 ungdomsgudstjenester samlet 494 deltakere og 2 julaftensgudstjenester samlet tilsammen 419 deltakere. Det ble i 2008 utdelt 22 4-årsbøker. 17 frivillige deltok i gjennomføringen av gudstjenester i løpet av året, 15 frivillige deltok i menighetens barne- og ungdomsarbeide, 10 deltok i menighetens diakonale arbeide og ca 30 frivillige deltok i øvrig komitéer, utvalgsarbeide og dugnader. Ifølge regnskapet samlet menigheten inn kroner ved offer/kollekt hvorav kroner var til våre egne virksomheter. Menighetsrådet vurderer arbeidet i menigheten som omfattende og godt drevet. Fremmøtet ved gudstjenestene og andre arrangementer anses å være stabilt i forhold til tidligere år. Stange menighet - Årsmelding 2008 side 1 av 9

2 side 2 Takk Menighetsrådet ønsker å takke alle frivillige, fra skriftlesere til de som vasker, fra kirkeverter til de som organiserer ungdomsklubben vår, fra de som besøker barnefamiliene til de som koker kaffe, fra de som arbeider med menighetsbladet til de som fører våre regnskaper. Vi er klar over at det blant disse er flere gjengangere, og de skal ha en ekstra takk. Menighetsrådets sammensetning I 2008 har Stange menighetsråd hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Sekretær Sokneprest: Rådsmedlem Rådsmedlem Rådsmedlem Rådsmedlem Rådsmedlem Varamedlem Nils-Kristian Møller Marit Nordsveen Anne Mælum Frede Mandt Fjågesund Inger Marie Bye Kjell Sørum Bjørg Langsethagen Vegard Fikke Aud Elin Løvås Elisabeth Børresen Svergja Inge-Beate Austlid har hatt permisjon fra menighetsrådet i hele perioden. Menighetsrådet har hatt 9 møter i 2008 og behandlet 47 saker. Det er ført referat/protokoll fra alle møtene. Kasserer Gunvor Skovli har ført menighetsrådets regnskap for Regnskapet føres i regnskapssystemet "DaTax Totaløkonomi Start" som er innkjøpt av menigheten. Arbeidsutvalget Menighetsrådets arbeidsutvalg består av lederen, nestlederen, sekretæren og soknepresten. Arbeidsutvalget håndterer saker som kommer opp mellom rådsmøtene og tilrettelegger saker for menighetsrådet. Arbeidsutvalget har vanligvis hatt møter i forkant av rådsmøtene. Stange menighet - Årsmelding 2008

3 side 3 Menighetsrådets utvalg og deres arbeide Menighetsrådet har hatt følgende aktivitetsutvalg: Gudstjenesteutvalg Musikkutvalg Barne- og ungdomsutvalg Diakoniutvalg Økonomiutvalg Gudstjenesteutvalget Gudstjenesteutvalget består av menighetsrådet, soknepresten og kantor. Det har ikke vært holdt ordinære møter i Gudstjenesteutvalget i Utvalget funksjon har vært ivaretatt ved sokneprestens løpende kontakt med øvrige parter. Plan for første og andre halvårs gudstjenester med oversikt over tid og sted, prest, organist, tekstleser, kirkeverter, offerformål, eventuelt kirkekaffe og annet har vært satt opp og ajourholdt i et samarbeide mellom prestene og menighetsrådet. Musikkutvalget Årsberetning Kirkemusikalsk arbeid i Stange menighet 2008 var et fruktbart år for det kirkemusikalske arbeidet i menigheten. I løpet av året har Stange kirke vært gjestet av forskjellige kor, korps og ensembler i forbindelse med kirkelige handlinger, gudstjenester og konserter. Særlig vil jeg fremheve samarbeidskonserter med Stange kulturskole og Festspillene i Elverum i august. Stange kirkes musikkutvalg: Utvalget består av Kari Bjørgen, Anne Mælum, Ola Nordsveen og ledes av Martin Lennox. I løpet av året har utvalget hatt 4 møter, og holdt jevnlig kontakt med bruk av e-post. Utvalget fungerer som et bindeledd mellom kantor, menighetsråd og eksterne aktører og det bistår med praktisk hjelp under avvikling av konserter i Stange menighet. I løpet av 2008 har utvalget samarbeidet med Stange kommune, avdeling kultur & fritid. Blant annet har kommunen bidratt med betydelig støtte til konsertvirksomheten. Konserter: Det ble avholdt 16 konserter i Stange kirke (2 konserter i Strandlykkja kapell, 1 konsert på Stange sykehjem og 1 konsert i Stange menighetssenter) i løpet av 2008, hvorav 13 var i samarbeid med Stange kirkes musikkutvalg og 3 var utleiekonserter (u). Stange menighet - Årsmelding 2008

4 side 4 Dato Hvor Hva Hvem Stange kirke Kirkefortelling Birgitte Bjørnstad Sæbø Strandlykkja kapell Kammerkonsert Jagoda Szotak,Ola Nordsveen,Stein Westgaard, Martin L Strandlykkja Sju siste ord på Kvartett fra Oslo, kirkens prester kapell korset Stange kirke Aftensong Kirkekor og Martin Lennox Stange kirke Korstevne (u) Tangen mannskor m.fl Stange kirke Sommerkonsert Stange kulturskole Stange kirke Årets Festspillene i Elverum festspillkonsert Menighetssenter Kaffekonsert (cello) Jagoda Szostak og Martin Lennox Stange kirke Trompet & orgel Terje Kola og Martin Lennox Stange Sykehjem Kaffekonsert (cello) Jagoda Szotak og Martin Lennox Stange kirke Sakte Sanger Anne Lande & Per Husby Stange kirke Adventskonsert (u) Stange videregående skole Stange kirke Adventskonsert Stange kulturskole Stange kirke Ni lesninger & Kirkekor/konfirmanter og Martin Lennox lysmesse Stange kirke Julekonsert (u) Karoline Amb m.fl Stange kirke Vi synger og spiller Lokale korps m.fl. Gudstjenester: I løpet av året har flere musikere og kor beriket noen av gudstjenestene med musikkinnslag. Stange kirkekor: Ved utgangen av 2008 hadde Stange kirkekor 15 medlemmer. Styret i koret har bestått av: Marit Lahlum Ruud (sekretær/leder) og Bjørg Græsli (kasserer). Anne Lise Røhne er forvalter av korskjerfene og Martin Lennox er dirigent. I løpet av året har koret hatt 36 øvelser, enten i menighetssenter eller Stange kirke. På samtlige øvelser settes det av tid til sosialsamvær hvor noen av korets medlemmer ordner en enkel kaffekopp. Øvelsesplaner, repertoarlister og praktiske informasjoner sendes ut regelmessig av dirigenten. Koret hadde 13 opptredener i løpet av året i forbindelse med gudstjenester i Stange kirke, Stange menighetssenter og Strandlykkja kapell. Dato Hvor Hva Stange kirke Aftensang Askeonsdag Menighetssenter Gudstjeneste Menighetens årsmøte Stange kirke Tomasmesse Maria budskapsdag Stange kirke Gudstjeneste Påskedag Stange kirke Aftensang Aftensang etter anglikansk mønster Strandlykkja kapell Gudstjeneste Pinsedag Stange menighet - Årsmelding 2008

5 side Stange kirke Gudstjeneste Konfirmasjon Stange kirke Gudstjeneste Avskjed med Morten Stensberg Stange kirke Liturgi Gjennomgang av liturgi med konfirmantene Stange kirke Gudstjeneste Bots- og bededag Stange kirke Gudstjeneste Allehelgensdag Stange kirke Lysmesse De ni lesninger med konfirmantene Stange kirke Gudstjeneste Juledag I løpet av året har koret samarbeidet med Ola Nordsveen (fløyte) og Terje Kola (trompet). Årsmøtet fant sted 9.januar. Dessuten hadde koret en hyggelig utflukt til Oslo konserthus og Munch-museet, 19.januar. Koret avsluttet vårsemesteret på Balberg, 4. juni og høstsemesteret hjemme hos lederen, 7. desember. Økonomi: Årets tilskudd fra Stange menighetsråd til det kirkemusikalske arbeidet i menigheten ble kr ,-. Samlet utgifter til musikertjeneste i gudstjenester i løpet av året har vært kr ,36. Kirkekoret får ingen særskilt tilskudd fra menighetsrådet, medlemmene betaler kr.600,- i årlig kontingent, dessuten får koret tildelt voksenopplæringsmidler fra Musikkens studieforbund (i samarbeid med Hedmark musikkråd). Barne- og ungdomsutvalget Utvalget har bestått av følgende: Vegard Fikke leder Aud Elin Engeskaug Løvås Kjell Sørum Bjørg Langsethagen May Sigrun Rusdal Fikke Størsteparten av arbeidet til utvalget består i å drive SMUK (Stange Menighets Ungdomsklubb). Dette er et tilbud for 5-7 klasse som er ca hver 3 fredag i kjelleren på Stange menighetssenter Vollbo. Vi har fortsatt et veldig bra oppmøte, og har i hatt mellom 60 og 80 brukere + ledere på klubbkveldene. Tilbudet er som tidligere med biljard, bordtennis, fotballspill, air-hockey, play-station, diskotek og kiosk. Vi serverer også et varmt måltid til alle som kommer. 1. søndag i advent deltok utvalget med å arrangere Lys Våken i Stange kirke for 11 åringene. Dette var et landsomfattende arrangement der vi skulle overnatte i kirka vår. Det kom hele 16 stk som ville overnatte dette var kjempebra! Utvalget har også i år deltatt med det praktiske - servering ved familiegudstjenestene og servering til konfirmantene ved presentasjon pilegrimsvandring - samtalegudstjeneste og konfirmasjonsgudstjenesten. Stange menighet - Årsmelding 2008

6 side 6 Utvalget deltok også ved utdeling av 4-års kirkebok i kirken. Alle døpte barn i Stange menighet har fått tilsendt dåpsopplæringsmateriell på 2 og 3 års dåpsdag. Det ble oppført en ny versjon av spillet om Jorinda i Hamardomen, og det deltok 3 unger som hadde tilknytning til Stange. Dette prosjektet fortsetter inntil videre. Utvalget vil takke Arnfinn Bjørgen for føring av regnskapet til SMUK, og vi vil også takke ungdomslederne som har deltatt i året som er gått. Der har vi hatt stor hjelp av Jørgen Bye Bjørseth, Eirik Løvås, Heidi-Nikoline Løvås, Guro Sørum, Martin Andreassen og David Aleksander Lothe, samt hjelp i fra rådsmedlemmer og foreldre. Tusen takk for at dere stiller opp og hjelper oss på SMUK kveldene. Diakoniutvalget Diakoniutvalget har i 2008 bestått av Inger Marie Bye(leder), Marit Nordsveen, Ruth Berg, Kari Gjerstad, Elisabeth Børresen Svergja og Nils-Kristian Møller. Utvalgets medlemmer har besøkt og overrakt menighetens blomsterhilsen til ca 70 jubilanter som har fylt runde år. Under fasteaksjonen i mars sørget diakoniutvalget for bevertning til konfirmantene da de kom inn etter sin flotte innsats. De gikk pilgrimsmarsj fra Stange til Tangen kirke i april, og da var det også noen av oss som gikk sammen med dem. Ellers har vi holdt konfirmantkappene i orden og hjulpet til der disse brukes. Medlemmene i utvalget har hjulpet til etter behov ved ulike anledninger, som for eksempel ved klubbkveldene til SMUK. Ved menighetens juletrefest 5. dag jul hjalp vi til med pynting og servering, og det kom 49 personer med stort og smått. Vi stod også som vertskap for 50-årskonfirmantenes jubileumsfest 26.oktober. Det kom 21 personer som hygget seg med snitter og kaker og mintes forskjellig fra tiden de "gikk og leste". Også i 2008 har det væt kontaktmøter med diakoniutvalg i de andre menighetene i Stange fellesrådsområde. På disse møtene utveksles erfaringer og ideer og felles problemstillinger diskuteres. Økonomiutvalget Det har ikke vært avholdt ordinære møter i Økonomiutvalget. Se ellers under avsnittet om økonomi nedenfor. Stange menighet - Årsmelding 2008

7 side 7 Kirkens SOS Marit Nordsveen er Stange menighets representant i den lokale avdeling av Kirkens SOS. Stange kirkelige fellesråd Nils-Kristian Møller har vært Stange menighets representant i fellesrådet. Marit Nordsveen har vært vararepresentant. Stange menighetssenter Vollbo Styret i Stange Menighetssenter Vollbo har i 2008 vært Nils-Kristian Møller, Jorunn Bye Gjerlaug, Tor Andersen, Sigmund Rye Berg, Vegard Fikke, Kjell Sørum og Frede Mandt Fjågesund. Styret sammensetning er tre representanter fra menighetsrådet, soknepresten og tre representanter valgt av årsmøtet. Utleie Menighetssenterets inntekter utgjøres av leieinntekter. Lokalene i 2. etasje leies ut fast til Stange kirkelige fellesråd. Øvrige lokaler er også tilgjengelige for planmessig eller sporadisk utleie. Fellesrådet hadde i 2008 en vurdering av lokalenes hensiktsmessighet, størrelse og tilgjengelighet og et forslag om å flytte til andre lokaler. Innvendingene mot lokalene på menighetssenteret var mangel på fellesareal/resepsjon, gjennomgang for å komme til de innerste kontorene og mangel på tilgjengelighet for bevegelseshemmede. Forskjellige alternativer ble diskutert med kirkevergen og lederen for fellesrådet, og fellesrådet konkluderte til slutt med at kirkekontoret skulle forbli på menighetssenteret. De tiltakene som ble diskutert er gjengitt nedenfor. Stange frikirke leier kirkesalen og stuene til sine møter og gudstjenester. Menighetsrådets gudstjenesteplan danner utgangspunktet for hvilke søndager som er tilgjengelige for frikirken. Frikirken holder også åpen ungdomskafé hver torsdag i kjelleren under kirkesalen. Stange menighetsråd ser på ungdomskaféen som et positivt tiltak for ungdom i menigheten generelt og har i 2008 valgt å støtte tiltaket ved ikke å kreve inn husleie for disse torsdagskveldene. Av egne faste aktiviteter på menighetssenteret kan nevnes Åpen barnehage og ungdomsklubben SMUK. Ut over dette har lokalene vært leid ut i forbindelse med fødselsdager og andre familiære merkedager. Vedlikehold Det har ikke vært utført større reparasjons- eller vedlikeholdsarbeider på bygningen i Stange Elektriske har gjennomgått og byttet ut røkvarslerne i alle rom. Røkvarslerne skal være seriekoblet slik at utslag i ett rom skal gi varsling i hele bygningen. Arbeidet med dette var ikke ferdig ved utgangen av Stange menighet - Årsmelding 2008

8 side 8 Planer for utbedringer og økt funksjonalitet Følgende utbedringsforslag har vært oppe til diskusjon med fellesrådet og kirkevergen: Utvidelse av leieforholdet til også å omfatte de to rommene mot nord i første etasje. Dette vil gi fellesrådets leder mulighet for egen kontorplass ved behov. I påvente av en mer omfattende løsning med heis vil dette også gjøre det mulig å ekspedere funksjonshemmede på et kontor i første etasje. Utvendig bro mellom inngangen i hjørnet til inngangen til kontorene. Dette vil gi trappeløs tilgang til kontorplassen i første etasje. Ny inngangsdør og ny dør til kontoret i første etasje som begge er brede nok for funksjonshemmede med rullestol. Heis mellom første og andre etasje. Diskuterte alternativer har vært en utvendig men innebygget heis basert på repoet ved inngangsdøren, og en løsning på østsiden samen med en ombygging av toaletter og vaskerom. Omgjøring av spiserom i 2. etasje til kontor og omgjøring av dagens konsulentkontor til fellesareal/resepsjon. Ta i bruk nordøstre rom nede til pause-/spiserom med tilgang til kjøkkenet. Disse forslagene vil bli diskutert videre, internt og med fellesrådet, med hensyn til tid, kostnader og praktisk gjennomføring. Økonomi Leieinntektene har vært kroner hvorav ca 58% er fra fellesrådet. I tillegg kommer leieinntekt fra Åpen barnehage på ca kroner som ikke er fakturert. Frivillig innsats har bidratt til å holde utgiftene nede. Medregnet renteinntekter har menighetssenteret hatt et overskudd på kroner. Bygningen er fullverdiforsikret gjennom KNIF for kr ,- Åpen barnehage Stange menighet driver Åpen barnehage i kjellerlokalene på Vollbo. Barnehagen er et tilbud til barn i alderen 0-5 år i følge med foreldre/foresatte. Barnehagen holder åpent tirsdager og torsdager fra kl 10 til kl 13. Menighetsrådet har fungert som styre for barnehagen, men det er gjort vedtak om å endre dette til et mindre styre der også barnehagens styrer og en representant for brukerne vil få plass. Barnehagen har to ansatte. Anne Brit Helseth er styrer og Anne Kathrine Vasaasen er assistent, begge i 20% stilling. Barnehagen drives med støtte fra Stange kommune og tilbyr et variert program til de barna som benytter tilbudet. Barna har ikke faste plasser i en åpen barnehage og fremmøtet er frivillig. Åpen barnehage er et godt tilbud til alle familier, også fremmedkulturelle, som Stange menighet - Årsmelding 2008

9 side 9 velger ikke å benytte et fast barnehagetilbud. Åpningstidene har vært bekjentgjort under rubrikken "Kirketoget" i menighetsbladet og under "HA-tavla" i Hamar Arbeiderblad, samt ved oppslag på helsestasjonene. Gjennomsnittlig antall barn pr gang har i 2008 vært 13 som er det samme antallet som i Foreldrebetaling er 20 kroner pr gang til dekning av materiell. Økonomi Menighetsrådets årsregnskap viser et driftsunderskudd på kroner. Dette kompenseres ved at vi har hatt finansinntekter på netto kroner. Årsaken til de høye finansinntektene er høyere rente på bankinnskudd enn forventet. Tilsammen viser regnskapet for 2008 et netto overskudd på kroner. Det føres separate regnskaper for menighetssenteret, musikkutvalget og SMUK. Det vises forøvrig til revidert årsregnskap som fremlegges på årsmøtet. Menighetsrådet vurderer økonomien som god og stabil i alle ledd av virksomheten. Annet Menigheten hadde også i 2008 gleden av å ønske årets 50-års konfirmater velkommen til kirken og til menighetssenteret. Det var 21 av kullet på 50 konfirmanter fra 1958 som hadde funnet veien Til Stange kirke og menighetssenteret 26. oktober. Stange menighet har egen side på internett: Stange 3. mars 2009 Nils-Kristian Møller menighetsrådsleder Stange menighet - Årsmelding 2008

10 ÅRSREGNSKAP FOR STANGE MENIGHETSRÅD 2008 Driftsregnskap Note Regnskap Budsjett Regnskap Inntekter Billettinntekter Salg, materiell Offer, egen virksomhet Offer, til andre Innsamlede midler, konfirmanter Egenandel konfirmanter Inntekter, Lys våken Sum driftsinntekter Utgifter Kontorrekvisita Utstyr/kirketek Andre aktivitetsrelaterte utgifter Utgifter konfirmanter Utgifter diakonale tiltak Utgifter dåpsopplæring Utgifter barn/unge Gaver/blomster Musikk/sang Opplæring, kurs Servering Husleie Diverse utgifter 500 Datautgifter Overføring av innsamlede midler Overføring av inns. midler, konfirmanter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter/utgifter Renteinntekter Renteutgifter/bankgebyrer Sum finansinntekter/utgifter Bevegelser i øremerkede fond Utstyrsfond Kultur-ungdoms--og barnefond Netto driftsresultat (overskudd) Disponering av overskuddet: Overført ubundne fond Rolf Moen Else Liberg Gunvor Skovli revisor revisor kasserer Årsregnskap 2008 Stange menighetsråd Driftsregnskap

11 BALANSE Noter Regnskap Regnskap Eiendeler Kortsiktige fordringer Bankinnskudd Utstyrsfond Orgelfond Kultur-ungdoms--og barnefond Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Noter til regnskapet 1 Spesifikasjon over offergaver, egen virksomhet: Barne- og ungdomsarb Diakoni 5317 Dåpsarbeidet 5878 Konfirmantarbeidet 1041 Orgelfondet 3664 Menighetens eget arbeid 4570 Musikkarbeidet 1659 Jorinda 1678 Sum Spesifikasjon andre aktivitetsrelaterte utgifter Servering fasteaksjonen 503 Alterbuketter 1696 Kirkekaffe års konfirmanter 4634 Juletrefest 595 Adventkrans 2700 Sum Støtte til prosjektet Tidsbroen Gjelder bl.a.feilfakturerte utgifter fra Coop som skal viderefaktureres Vollbo menighetssenter, Romedal menighetsråd og Smuk. Periodisert kostnad Mamut kostnader til utbetaling i 2009 Årsregnskap 2008 Stange menighetsråd Balanse

12 Budsjett for Stange menighetsråd 2009 Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Inntekter Billettinntekter Salg, materiell Ref av mva Ovf. Fra fellesrådet Offer, egen virksomhet Offer, til andre Innsamlede midler, konfirmanter Egenandel konfirmanter Inntekter, Lys våken Ovf fra øremerkede fond 3000 Sum driftsinntekter Utgifter Kontorrekvisita Utstyr/kirketek Andre aktivitetsrelaterte utgifter Utgifter konfirmanter Utgifter diakonale tiltak Utgifter dåpsopplæring Utgifter barn/unge Gaver/blomster Musikk/sang Opplæring, kurs 2000 Servering Husleie Diverse utgifter 500 Datautgifter Valg 5000 Overføring til fellesrådet Overføring av innsamlede midler Overføring av inns. midler, konfirmanter Bevegelse i øremerkede fond 3000 Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter/utgifter Renteinntekter Renteutgifter/bankgebyrer Sum finansinntekter/utgifter Netto driftsresultat Budsjett

13 Kirkemusikk regnskap 2008 Stange menighets musikkutvalg Inntekter Billettinntekter ,00 Kollekt 3 006,00 Platesalg 950,00 Tilskudd Stange kommune ,00 Tilskudd Stange menighet ,00 Tilskudd Tangen menighet 4 000,00 Kreditrenter 506,00 Sum inntekter ,00 Utgifter Honorer til eksterne utøvere ,00 Utgifter ved gudstjenester ,00 Konsertutgifter 8 000,00 Musikkinnkjøp 1 448,00 Kirkekor avsluttning 1 357,86 Tilbehør notestativer 965,00 Annonseutgifter 945,00 Kontorrekvisita 1 753,50 Diverse utlegg 1 469,00 Bankgebyrer 73,00 Sum utgifter ,36 Resultat 4 507,64 Balanse Balanse pr ,50 Årets overskudd 4507,64 Balanse pr ,14 Musikkutvalg regnskap 2008

14 Stange Menighetssenter Vollbo Driftsresultat Pr INNTEKTER UTGIFTER 1. HUSLEIE Stange Kirkelig fellessråd Kr ,00 Stange Frikirke Kr ,00 Lag/Foreninger/Andre Kr ,00 2. Renter Kr ,00 3. Div Kr. 975,00 4. Driftsutgifter Strømutgifter Kr ,54 Forsikring KNIF Kr ,00 Komm.avgifter Kr ,00 Presto Brannteknisk Kr ,00 Diverse Kr ,79 5. Vedlikehold Kr ,50 6. Gebyrer Kr. 48, SUM Kr ,00 Kr ,83 Balanse/Driftsoverskudd-2008 Kr , SUM Kr ,00 Kr ,00 ========================== Beholdning Pr Kto.Nr Kr ,17 Beholdning pr Kto.Nr Kr ,04 Kasserer: Dag A Andersen Rev: Hallvar Johansen

15 Årsregnskap for Åpen barnehage, Stange, 2008 Konto Beskrivelse Beløp 100 Fast lønn Pensjonsinnskudd Forsikringsordninger Arbeidsgiveravgift Sum personalkostnader Arbeidsmateriale Aktivitetsrelaterte utgifter Forsikringer Forsikringer personell 1870 Forsikringer barn/ansvar 1900 Husleie Inventar og utstyr 2020 Leker og lekeutstyr Sum driftsutgifter Sum utgifter Foreldreinnbetaling Statstilskudd Kommunalt tilskudd Sum driftsinntekter Resultat drift Renteinntekter brukskonto Renteinntekter sparekonto 948 Sum finansinntekter Årsresultat Balanse Pr 1.jan Pr 31.des Endring Kasse 544,00 510,00-34,00 Driftskonto , , ,00 Høyrentekonto , ,89 948,00 Skyldig husleie , ,00 0,00 Skyldig husleie , ,00 Skyldige pers.kostn , ,00 0,00 Skyldige pers.kostn , ,95 Sum , , ,95 Rolf Moen revisor Else Liberg revisor Nils-Kristian Møller styreleder Årsregnskap 2008 Åpen barnehage

16 ÅRSREGNSKAP FOR STANGE OG TANGEN MENIGHETSBLAD 2008 Resultatregnskap Driftsinntekter Abonnementer Annonser Renteinntekter Sum driftsinntekter Utgifter Trykking Porto Diverse Gebyrer 0 Tap på fordringer Sum utgifter Resultat (underskudd) (underskudd) Resultat ovf. Egenkapital Balanse Eiendeler Driftskonto Sparekonto Postbanken Kundefordringer Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital, IB Overført underskudd fra resultatregnskap Leverandørgjeld Sum egenkapital og gjeld Gjennomsnittlig pris pr utgivelse :5 = kr Gjennomsnittlig pris pr utgivelse :5 = kr Stange, 05,02,08 Rolf Moen revisor Else Liberg revisor Gunvor Skovli kasserer

DEN NORSKE KIRKE Stange menighet

DEN NORSKE KIRKE Stange menighet DEN NORSKE KIRKE Stange menighet Oversikt 1 Innledning 2 Takk 3 Menighetsrådets sammensetning 4 Menighetsrådets utvalg og deres arbeide 4.1 Gudstjenesteutvalget 4.2 Musikkutvalget 4.3 Barne- og ungdomsutvalget

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

SAKNR. 32/16: GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER HØSTEN 2016 ØKONOMI TEGNEUTSTYR OG DÅPSMATERIELL

SAKNR. 32/16: GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER HØSTEN 2016 ØKONOMI TEGNEUTSTYR OG DÅPSMATERIELL Møtested: Møtedato: Onsdag 20.04.16 Møtetid: Kl. 1900 Saksliste 4/16 Stavern menighetsråd INNKALLING Faste medlemmer samt 1. vara innkalles Forfall meldes Kari Dahle Halvorsen, mobil 48 04 48 39 eller

Detaljer

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 Muruvik Vel hadde et overskudd på kr. 34 623 i 2011 mot et underskudd i 2010 på kr. 14 774. Budsjettet for 2011 stipulerte et overskudd på kr. 15 540. Muruvik Vel har hatt

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 NIL Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2014 2013 Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 Sum driftsinntekter

Detaljer

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten. " kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten.  kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS o Arsregnskap Beboerforeningen Bassengtomten 2014 " kjeldsberg Eiendomsforvaltninq AS Beboerforeningen ------------------~~ ResultatregnskaQ Bassengtomten Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av:

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av: Årsberetning 2012 Styret har i perioden bestått av: Formann: Kåre Karlstad Kasserer Håkon Fottland (ett år) Styremedlemmer Christian Sæther Riksheim (TSF-leder) (de to gjenværende styreplassene uten personforslag

Detaljer

Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre

Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre Fagerstrand Idrettsforening Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre Konto Kontonavn Note Reelt Budsjett Avvik 3100 Treningsavgift Allidrett 1 9 275,00 4 000,00 5 275,00 3101 Treningsavgift Styrke 1 43 065,00

Detaljer

Årsmelding 2015 Krødsherad kirkelige fellesråd/menighetsråd

Årsmelding 2015 Krødsherad kirkelige fellesråd/menighetsråd Årsmelding 2015 Krødsherad kirkelige fellesråd/menighetsråd 1. FELLESRÅDET / MENIGHETSRÅDET. Fellesrådet / Menighetsrådet har hatt følgende sammensetning: Leder: Kristin Øverli Nestleder: Gudrun Bjørka

Detaljer

Det registreres en nedgang antall nattverdgjester selv med tilnærmet samme antall gudstjenester med nattverdgang (22 i 2014 mot 21 i 2013)

Det registreres en nedgang antall nattverdgjester selv med tilnærmet samme antall gudstjenester med nattverdgang (22 i 2014 mot 21 i 2013) Årsmelding 2014 Virksomhet Kirken Totalt var det i alt 2981 besøkende til kirken, en økning på 499 personer fra 2013. Av disse var 2.564 til stede ved ordinære gudstjenester. 417 personer var tilstede

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Kirkestuen Møtedato: TIRSDAG 050313 Møtetid: Kl. 1900 Saksliste 02/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Nils Bondevik Haga, Stig Olav Skeie, Kristi Marie

Detaljer

Saksliste soknera d 23.04.2014

Saksliste soknera d 23.04.2014 Saksliste soknera d 23.04.2014 Sak Emne 24/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Godkjennes 25/2014 Referater Sokneråd 26.3.2014 Forslag til vedtak: Godkjennes 26/2014 Orienteringer

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

REGNSKAP 2010. Inntekter Budsjett Resultat Avvik

REGNSKAP 2010. Inntekter Budsjett Resultat Avvik REGNSKAP 2010 Inntekter Budsjett Resultat Avvik Offentlig støtte Bærum 320 000 387 529 Offentlig støtte Asker 50 000 58 481 Offentlig støtte Akershus 90 000 109 587 Egenandel, Hiorthen 45 000 47 300 Renter

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Oslo-områdets INNKALLINGTILÅRSMØTE2015 Oslo&områdetsinnkallertilordinærtårsmøtepåBjerkesalen Bingenveien1,1923Sørum. Torsdag26.FEBRUARKL19.00. Tilbehandlingforeligger: 1.Godkjenningavinnkallingen. 2.Godkjennelseavsakslisten.

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken fylles ut av menighetsrådets

Detaljer

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Styret i NORSØK 2006 ved Stjernehuset. Fra venstre Kristin Sørheim, Erik L. Moen, Ole Syltebø, Anita Villa og Kirsty McKinnon Innhold Årsberetning

Detaljer

Sunnfjord Landbrukstenester SA. Resultatregnskap

Sunnfjord Landbrukstenester SA. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekt 17 742 050 15 430 204 Sum driftsinntekter 17 742 050 15 430 204 1 Lønnskostnad 17 494 345 15 159 320 6 Ordinær avskrivning 5 000

Detaljer

Resultatregnskap ISACA Norway Chapter

Resultatregnskap ISACA Norway Chapter Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontingenter 1 104 896 126 418 Julemøte/årsmøte/medlemsmøter 53 500 47 988 CISA-seminar 280 000 134 125 CISM-seminar 54 000 0 Nasjonale seminarer

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

Årsregnskap 2013, resultat og balanse

Årsregnskap 2013, resultat og balanse Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og omegn Årsregnskap 2013, resultat og balanse Driftsinntekter Budsjett 2013 Regnskap 2013 Administrasjon/felles 49 400 48 643 Kontingent 39 000 34 590 Annen inntekt

Detaljer

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 BUDSJETT 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 Driftsinntekter 2014 Budsjett 2013 Fylkeskulturadm Grunnstønad 702 000 702 000 684 000 Medlemskontingent 193 248 140 000 152 982 Andre driftsinntekter

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2009

VIRKSOMHETSPLAN 2009 . VIRKSOMHETSPLAN 2009 Fjell menighet www.fjellkirke.no Virksomhetsplan for Den norske kirke på Fjell 2009 side 1 av 8 Visjon for Fjell menighet Fjell kirke er et hellig sted som er åpent for alle. Et

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen

Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen Dagsorden: 1. Årsberetning 2. Regnskap 3. Budsjett 4. Valg 1. Formann på valg 1 år Espen Krogh 2. Viseformann på valg 2 år Olav Frang 3.

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsmelding 2012. Styret:

Årsmelding 2012. Styret: Årsmelding 2012 Styret: Arne Landmark Haslum Heidi Holstad Oslo Thor Even Tomter Brøttum Olav Thorstad Rolf Messenlien Lillehammer Reidun Holten Oslo Toril Johnsen Hans Tjernæs Gaupen Bergljot Urdahl Lillehammer

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011

ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011 DEN NORSKE KIRKE Snillfjord menighetsråd Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 17.04.2012 ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011 Snillfjord felles-og menighetsråd Snillfjord felles-og menighetsråd

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 7. mars 2014 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2013 på styremøte

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

6 713,87 6 713,87 1 500,00 1 500,00. 17 900,00 900,00 15.06 Mammut,medlemskontingent 64 20 000,00 20 000,00 3 375,00 3 375,00

6 713,87 6 713,87 1 500,00 1 500,00. 17 900,00 900,00 15.06 Mammut,medlemskontingent 64 20 000,00 20 000,00 3 375,00 3 375,00 Kassedagbok 2012 Bilag Dato Forklaring Nr. 1010 Kasse 1035 Bank Driftskonto 1045 Bank Kontingent 1060 Bank 1500 Kundefordringer 2400 Leverandørgjeld 2900 Egenkapital 3011 Medlemskontingent 3230 Kommunal

Detaljer

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009 Ålen idrettslag Resultatregnskap 2009 Note Inntekter Diverse inntekter 1.060.218 Sponsoravtaler 246.500 NM orientering 100.000 Offentlige tilskudd 1 188.467 Medlemskontingent 75.300 Sum inntekter 1.670.485

Detaljer

Skarpskytten Regnskap 2011 og budsjett 2012

Skarpskytten Regnskap 2011 og budsjett 2012 Regnskap 2011 og budsjett 2012 Regnskap 2011 Skydeselskabet har i 2011 hatt inntekter på kr 747 021,- og oppnådde et overskudd på kr 269 654,- De største inntektspostene i 2011 er medlemskontingent (108

Detaljer

Pensjonistuniversitetet Årsmøte 16. februar 2016

Pensjonistuniversitetet Årsmøte 16. februar 2016 Pensjonistuniversitetet Årsmøte 16. februar 2016 Årsmøte 2016 Pensjonistuniversitetet i Larvik Side 1 Dagsorden. Styrets årsberetning. Årsregnskap med revisorberetning. Valg av styre. Valg av revisor med

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Foto: Yngve Grønvik Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd 25.oktober 2012. Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan

Detaljer

Resultatregnskap. Landslaget for Dølehest. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. Landslaget for Dølehest. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontingent 364 548 340 489 Salg dølehestkalender 77 460 53 120 Salg videofilm Dølehesten 2 400 9 200 Salg hingstekatalog 1 700 8 950 Salg

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Resultatregnskap Note 2012 2011 Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Lønnskostnader m.m. 2 91 280 34 230 Annen driftskostnad 2 618 533 178 140 Driftsresultat -35

Detaljer

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD ÅRSOPPGJØR 2015 SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD Resultatregnskap Sør-Trøndelag musikkråd Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Formidling 261 635 110 480 Tilskudd Musikkens studieforbund 572 079 277

Detaljer

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner)

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner) Wikimedia Norge Regnskap 2014 Regnskap for Wikimedia Norge for 2014, inklusive årets disponeringer. Det er ingen nedskrivninger eller avskrivninger, etter disponeringer er resultatet et overskudd på kr

Detaljer

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00 Resultatregnskap Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Annonseinntekter (3040) kr 5 000,00 kr 2 000,00 kr 8 900,00 kr 8 000,00 Andre inntekter (3070,3080) Note 1 kr 13 770,00

Detaljer

Resultat. Regnskapsår: 2008. Konto Tekst i periode i periode

Resultat. Regnskapsår: 2008. Konto Tekst i periode i periode 3120 Webannonse - inntekter -4 50 4 50 3321 Påmeldingsinntekt - Vinterprøven -56 626,00-50 00-6 626,00 3322 Påmeldingsinntekt - høstprøven -55 64-33 00-22 64 3323 Påmeldingsinntekt - Klubbmesterskap -2

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE I Medlemmer i Nordre Greverud Vel innkalles herved til ordinært årsmøte som avholdes torsdag 26. mars 2009 kl. 20.00 i Idrettshuset på Østre Greverud. Møtet blir en fin anledning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Utarbeidet av Svein Louis Bersaas Haugesund 08.02.2015 Årsregnskapet for Haugesund Seilforening - 2014 DRIFTREGNSKAPET 2014 2013 2012 Driftsinntekter

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter;

1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter; ÅRSMØTE 2015 1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter; - I 4c) foreslås tatt inn «har eller» slik at paragrafen vil lyde: «Rett til familemedlemskap

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Røvik og Veøy menighetsråd Årsmelding for 2013

DEN NORSKE KIRKE Røvik og Veøy menighetsråd Årsmelding for 2013 DEN NORSKE KIRKE Røvik og Veøy menighetsråd Årsmelding for 2013 Side 1 av 7 1 INNLEDNING Røvik og Veøy menighetsråd sin årsmelding er ment å gi en oversikt over virksomheten og den aktivitet som har foregått

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader

Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap VelferdstingetiOslo og Akershus Driftsinntekter og driftskostnader Note Tilskudd 1, 2 12 589 883 8 864 956 Sum tilskudd 12 589 883 8 864 956 Bevilgninger 3 9 822 072 6 643 772 Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 14.10.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy menighetsråd Onsdag 8.10.14 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Faste medlemmer: Gunnlaug

Detaljer

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb 27.10.2010, kl. 20.00 Sted: Møterom i 2. etg i Marikollhallen. Agenda SAK 1. Legge frem resultatregnskap og balanse for klubben i 2009, og få årsmøtet sin godkjenning

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 510 273 397 348 Annen driftsinntekt 2 831 100 1 630 701 Sum driftsinntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Årsmøte. Tau Bedehus 24.01.2011

Årsmøte. Tau Bedehus 24.01.2011 Årsmøte Tau Bedehus 24.01.2011 Innkalling til årsmøte Tau Bedehus Mandag 24.01.2011 kl. 19.00 Andakt ved Rekebord etter årsmøte Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Valg av møteleder Valg av

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

Styret har gått igjennom foreningens bankforbindelser, og besluttet å samle disse hos Sparebank 1. I tilegg beholdes en konto hos Postbanken.

Styret har gått igjennom foreningens bankforbindelser, og besluttet å samle disse hos Sparebank 1. I tilegg beholdes en konto hos Postbanken. Årsmelding 2002 Årsmøtet Årsmøtet ble holdt 29. mai 2002 på Munkholmen. 20 medlemmer var til stede. Forut for selve årsmøtet ble det holdt et foredrag av historiker Terje V. Brattberg om Klosteret på Munkholmen

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA Årsregnskap 2014 Landbrukstjenester Solør Odal SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 2 513 661 2 791 960 Lønn og påslag 15 785 989 14 768 481 Annen driftsinntekt

Detaljer

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer:

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer: DEN NORSKE KIRKE Snillfjord menighetsråd Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010 ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2009 Snillfjord felles-og menighetsråd Snillfjord felles-og menighetsråd

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer