EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES"

Transkript

1 EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES HANDELSHØYSKOLEN BI Intensiv oppdatering på få dager HØST

2

3 VERDIFULL KOMPETANSE FOR DEG OG DIN ARBEIDSGIVER Executive Short Progammes er intensive kvalitetskurs på høyt faglig nivå. Kursene går over 2 5 dager. Du deltar i et dynamisk og inspirerende læringsmiljø der vi veksler mellom forelesninger, refleksjon, case og gruppeoppgaver. Når du drar tilbake til kontoret, har du med deg nye praktiske verktøy som du umiddelbart kan ta i bruk i jobbhverdagen. MER ENN ET KURS. Vi legger til rette for at læringen ikke bare skjer de dagene selve kurset varer. I forkant av kurset vil du få tilsendt relevante fagartikler. Du får også mulighet til å sende inn en beskrivelse av de utfordringer du møter i din arbeidshverdag og som du ønsker å diskutere under kurset. INSPIRERENDE MØTEPLASS. På våre Executive Short Programmes møter du mennesker med ulik erfaringsbakgrunn fra mange ulike bransjer. Kursene er tilrettelagt for ledere og spesialister, og de representerer en unik anledning til å få impulser fra andre miljøer enn det du selv jobber i. På nettverksmiddagen etter første kursdag får du også god mulighet til å diskutere med forelesere og øvrige deltakere. Den nye kompetansen kan du ta i bruk umiddelbart når du er tilbake på jobb. VERDI FOR ARBEIDSGIVER. Arbeidsgiveren din nyter også godt av kompetansehevingen. Alle virksomheter har behov for kompetente medarbeidere som bidrar til innovasjon og forretningsutvikling. Gjennom å diskutere og løse relevante case, får du verdifull innsikt som har direkte relevans for din arbeidsgiver. Tilbake på jobb kan du dele din nye kunnskap med kolleger. Executive Short Programmes passer godt inn i en travel arbeidshverdag. Jeg har deltatt på to kurs, som ble ledet av tunge faglige ressurser, med undervisning knyttet til praktiske eksempler og jeg var veldig fornøyd med utbyttet! Pål André Eriksen General Manager, Kongsberg Maritime 3

4 Jeg så et behov for faglig påfyll for å kunne bidra enda bedre inn i strategiarbeid og ved viktige veivalg. I en hektisk hverdag passet Executive Short Programmes veldig godt, og jeg anbefaler dette videre til andre ledere i samme situasjon som meg. Chul Christian Aamodt investor, gründer og ansvarlig redaktør i enerwe.no 4

5 KURSOVERSIKT HØSTEN 2015 September Lederutvikling i organisasjonen sept side 6 Forretningsforståelse for teknologer sept side 7 Fremtidens organisasjoner sept side 8 Oktober Global strategies for the offshore industries okt side 9 Lean for økt lønnsomhet okt side 10 Quality, Risk and Crisis Management okt side 11 Strategy in Action okt side 12 Kontraktsledelse og kontraktsforhandlinger okt side 13 Digitalisering for vekst og innovasjon okt side 14 November Transformasjonsledelse nov side 15 B2B Innovation in Modern Markets nov side 16 HRM strategisk HR for bedre prestasjoner nov side 17 Lede og implementere strategisk endring nov side 18 Økonomiforståelse for ledere nov side 19 Forhandlingskompetanse for ledere nov side 20 Ny som leder nov side 21 Desember Strategisk prosjektledelse des side 22 Med mindre annet er oppgitt i kursbeskrivelsene, holdes kursene i Oslo 5

6 Ledelse er å skape oppslutning om målrettet samarbeid gjennom å gjøre det meningsfullt. Jan Ketil Arnulf, professor LEDERUTVIKLING I ORGANISASJONEN Norske bedrifter investerer store summer i lederutvikling. De færreste vet hva de får igjen. Gjennom disse tre dagene gir vi deg nye perspektiver på hvordan bedriften best kan tilrettelegge for lederutvikling. Du får innsikt i hvilke prosesser som skaper bedre ledere, og lærer å kartlegge din organisasjons sterke og svake sider innenfor ledelse. Kurset gir deg samtidig et godt fundament for hvordan du kan utvikle deg selv som leder. Hvordan utvikles lederekspertise? Læring i jobben: Nødvendigheten av refleksjon Coaching: Dialog og relasjon som verktøy i individuell lederutvikling Metoder og verktøy for utvikling av interne lederutviklingsprogram Kurset passer for ledere og mellomledere som tilrettelegger for lederutvikling i bedriften. KURSANSVARLIG Jan Ketil Arnulf, professor september, Oslo PRIS kr Veldig godt fornøyd med dagene. Absolutt et kurs jeg vil anbefale! Kathrine Gjestad HR-leder, Sparebank1 Nordvest 6

7 Virksomheter som lykkes med strategisk bruk av teknologi, kjennetegnes av god dialog mellom forretningsutviklere og teknologer. Espen Andersen, førsteamanuensis FORRETNINGSFORSTÅELSE FOR TEKNOLOGER Sett av tre dager og lær mer om hvordan du kan bidra til bedriftens strategiske utvikling gjennom teknologiske muligheter. Kurset gir deg forståelse for hvilke teknologiske tiltak som er viktige i strategisk forretningsutvikling og som bidrar til økt verdiskapning. Du blir også bedre i å kommunisere teknologiske muligheter med andre som ikke har samme teknologiske innsikt. Teknologiutvikling over tid. Påvirkning på forretningsmuligheter Bransje- og konkurranseforhold når teknologier går gjennom ulike faser Forståelse for teknologiens rolle og utvikling innenfor din egen bransje Fra strategisk tenkning til konkrete tiltak og løsninger Kurset passer for deg som jobber med teknologi og teknologiutvikling og som ønsker å bidra i den strategiske utviklingen av virksomheten. KURSANSVARLIGE Espen Andersen, førsteamanuensis og Ragnvald Sannes, førstelektor september, Oslo PRIS kr

8 Vi er tilgjengelig når som helst og hvor som helst. Dette setter helt nye krav til ledelse og samarbeid og fysisk utforming av fremtidens arbeidsplasser. Donatella De Paoli, førsteamanuensis FREMTIDENS ORGANISASJONER Teknologien endrer måten vi interagerer på. Stadig mer av samhandlingen mellom ledere, medarbeidere, kunder og andre samarbeidspartnere foregår i digitale rom. I dette kurset får du kunnskap om hvordan du kan håndtere den digitale arbeidshverdagen slik at du blir mer effektiv som leder. Du lærer teknikker for å lede de du ikke ser til vanlig, og for planlegging av kontorer og møteplasser tilpasset den digitale hverdagen. Trender arbeid, teknologi og kontor i endring Hva gjør digitaliseringen med arbeid, vaner og stress? Ledelse av virtuelle team fra ulike avdelinger, organisasjoner og kulturer Ulike generasjoner digitalt innfødte og digitale immigranter «Kontorer» i en digital arbeidshverdag Kurset henvender seg til ledere på ulike nivåer og nøkkelpersoner som har ansvar for å lede ansatte og team eller legge strategi for kontorutvikling. KURSANSVARLIG Donatella De Paoli, førsteamanuensis september, Oslo PRIS kr

9 Rather than downsizing, the offshore industry should look for new market opportunities. Torger Reve, Professor GLOBAL STRATEGIES FOR THE OFFSHORE INDUSTRIES Falling oil prices and new demand patterns for energy have changed the competitive situation for the offshore energy industries dramatically. To meet these challenges, the industry should look for opportunities in developing areas, such as the booming Ocean Industries, emerging as the future global resource pool. This course will train your analytical skills to find new market niches and paths of innovation. We analyze the role of dynamic industrial clusters and best practice from offshore industries. You will learn from other industries facing similar transformations, highlighting the role of knowledge-based development. KEY TOPICS Strategic analysis Business models and innovation New market niches and areas of development TARGET GROUP Executives in the offshore oil and gas industry, as well as project, contract and market managers with technical and commercial background. COURSE RESPONSIBLE Torger Reve, Professor 12th 13th October, Oslo FEE NOK

10 Lean-filosofien kan forbedre organisering og samhandling på alle nivåer i organisasjonen. Espen Skaldehaug, førstelektor og Pål Berthling-Hansen, førsteamanuensis LEAN FOR ØKT LØNNSOMHET En økende andel norske virksomheter bruker tanker og metoder som inngår i Lean, og etablerer på denne måten en kultur for kontinuerlig forbedring og verdiskaping. Lean-filosofien kan forbedre organisering og samhandling på alle nivåer i organisasjonen. Like fullt er forståelse for økonomiens rolle i virksomhetsstyring kritisk. Dette kurset gir deg grundig innsikt i modeller og verktøy for god virksomhetsstyring. Lean-filosofien vs. tradisjonell økonomisk styring Lean - verktøy og metoder Kostnadsforståelse og kalkulasjon Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC) og Time Driven ABC Kundelønnsomhetsanalyser og strategiske kostnadsanalyser Strukturkostnader og kostnadskutt Kurset egner seg for alle som trenger økt innsikt om Lean-filosofien, virksomhetenes styringssystemer og kostnadsanalyser, for å oppnå bedre økonomiske resultater. KURSANSVARLIGE Pål Berthling-Hansen, førsteamanuensis og Espen Skaldehaug, førstelektor oktober, Oslo PRIS kr

11 QUALITY, RISK AND CRISIS MANAGEMENT Managing in an age of uncertainty means being a decisive leader in an environment of continuous change. This course explores key challenges related to quality, risk and crisis management. You will learn to make confident decisions under uncertainty, and master safe operations in a world of change. We apply a refined learning approach, using a range of tools, methodologies and real life cases. The course is a collaboration between BI Norwegian Business School and Cranfield University, School of Management. KEY TOPICS Risk-based quality management principles The impact of rapid changes and unpredictable forecasts Dynamic risk and opportunity management Complexity issues in business and organisations Decision making under uncertainty Communication and crisis management TARGET GROUP Managers seeking to adopt best practice management in business and organisational environments with high degree of uncertainty. COURSE RESPONSIBLE Jon Lereim, Senior Adviser and Stephen Carver, Lecturer 19th 24th October, BI Norwegian Business School, Oslo, and Cranfield University, London FEE kr

12 En vellykket strategi avhenger av kvaliteten på de strategiske beslutningene og hvordan de gjennomføres i organisasjonen. Amir Sasson, førsteamanuensis STRATEGY IN ACTION Få innsikt i grunnleggende strategisk tenkning og få trening i å ta vellykkede beslutninger basert på strategisk analyse. Du lærer hvordan strategiarbeid er nært relatert til økt lønnsomhet og engasjement i organisasjonen. Deltakernes erfaringer med strategiske prosesser er en viktig del av diskusjonene. Etter endt kurs vil du være godt rustet til å bidra i strategiprosesser og i selskapets strategiutvikling. Strategisk analyse Intern analyse: Verdiskaping, ressurser og konkurransestyrke Ekstern analyse: Analyse av organisasjonens omgivelser Strategiprosesser, implementering og kontroll Ulike konkurransestrategier Konsernstrategier Internasjonale strategier Vertikal integrasjon, oppkjøp, outsourcing Strategiske allianser Kurset henvender seg til deg som har ansvar for strategiarbeid, eller har ambisjoner om å ta større del i strategiarbeidet i organisasjonen. KURSANSVARLIG Amir Sasson, førsteamanuensis oktober, Oslo Spennende med vidt forskjellige deltakere, blanding av forskningsmodeller og erfaringsutveksling, gruppearbeid og sterke faglige krefter i undervisningen. Hanne Kleiven Seniorkonsulent, Webstep Partner PRIS kr

13 Solide strategier for kontraktsledelse kan være en avgjørende suksessfaktor. Morten Lund, høyskolelektor KONTRAKTSLEDELSE OG KONTRAKTS- FORHANDLINGER I enhver virksomhet er praktisk talt alle inntekter og kostnader knyttet til ulike kontrakter. Kurset gir deg kunnskap om sentrale prinsipper for forhandlinger og kontraktsledelse, og forståelse for de generelle krav til utforming av kontrakter. Undervisningen er praktisk tilrettelagt, slik at du kan bruke dette direkte i din egen jobbhverdag. I tillegg til undervisning vil det legges vekt på diskusjoner og erfaringsutveksling. Kontraktsjus og -ledelse Ledelse, strategi, risikostyring, budsjettering Internasjonale kontraktsforhold Kontrakter for leie eller kjøp av næringslokaler til egen næringsvirksomhet Låneavtaler og andre typer finansieringsavtaler Avtaler om kjøp og salg av varer og produkter Ulike typer samarbeidsavtaler Avtaler med det offentlige Kurset passer for deg som inngår avtaler og kontrakter, henter inn anbud eller deltar i forhandlinger. KURSANSVARLIG Morten Lund, høyskolelektor oktober, Oslo PRIS kr

14 Sophia-Antipolis, Reception DIGITALISERING FOR VEKST OG INNOVASJON Smart bruk av teknologi kan transformere virksomheten. I dette unike kurset møter du ledende miljøer på området. Du får oversikt over digitale muligheter, og hva som kjennetegner virksomheter som er fremragende på digitalisering. Vi jobber med case der vi jobber frem mulige strategiske valg og løsninger. Kurset gjennomføres i samarbeid med Accentures Technology Lab og SKEMA Business School. Kurset gir gode nettverksmuligheter, med et sosialt program med felles middager og utflukter. Den avsluttende dagen vil foregå på vinslottet Château Saint Roseline. Digitalisering av din virksomhet Teknologisk utvikling, disrupsjon og konkurranseendring Teknologisk endring og strategi Analyse av forretningsmuligheter Den digitale leder Topp- og mellomledere i privat og offentlig sektor som ønsker å ha et aktivt forhold til digitalisering. KURSANSVARLIGE Espen Andersen, førsteamanuensis og Ragnvald Sannes, førstelektor oktober, Sophia Antipolis, Frankrike PRIS kr

15 Du kan videreutvikle deg som leder gjennom å finne sider ved deg selv det er effektivt å benytte i lederrollen. Geir Thompson, førsteamanuensis TRANSFORMASJONSLEDELSE Å bli en mer kompetent leder handler dels om kunnskap i ledelse, men også i stor grad om å utvikle måten man leder på i praksis. Forskning viser at ledere som i høy grad følger modellen om transformasjonsledelse oftere utvikler og motiverer sine medarbeidere, samtidig som de leder virksomheten i ønsket retning. Kurset har fokus på de viktigste ferdighetene innen transformasjonsledelse. Du vil gjennomføre en 360-vurdering av deg selv, som vi bruker for å øke din bevissthet rundt de ulike utviklingsområdene vi gjennomgår underveis. Hva er transformasjonsledelse? Hvordan motivere medarbeidere mot en visjon? Hvordan skape gode og effektive relasjoner? Hvordan engasjere og utfordre medarbeidere? Hvordan være en rollemodell? Utvikling av selvforståelse i lederrollen Kurset henvender seg til ledere på alle nivåer med personalansvar. KURSANSVARLIG Geir Thompson, førsteamanuensis november, Oslo PRIS kr

16 Innovation is rarely the product of randomness, coincidence or surprise, but the result of a good idea and meticulous planning. Alexander Vossen, Assistant Professor BUSINESS TO BUSINESS INNOVATION IN MODERN MARKETS Innovation is a key driver of economic success. This ensures profitability in all major economies and is often at the top of the list in terms of management priority. In the digital age, trends such as communication technology and Big Data act as facilitators for the speed, accuracy and diffusion of innovative ideas. This course will give you insights on the challenges of being innovative within B2B settings. We will present top research and management practice in order to help you develop a systematic approach to innovation. KEY TOPICS Fundamental strategies for B2B innovation Conducting and rolling out B2B innovation Pitfalls and threats in B2B innovation The innovation process - through cases by Harvard Business School TARGET GROUP Managers and decision makers. People from research & development, marketing and human resources will also benefit from this course. COURSE RESPONSIBLE Alexander Vossen, Assistant Professor 3rd 5th November, Oslo FEE NOK

17 Effektiv HR handler om å forstå sine medarbeidere, hva som skaper lojalitet og virkelig gode prestasjoner. Altfor mange organisasjoner er opptatt av å kopiere andres verktøy og systemer, uten kunnskap om hva som egentlig virker. Bård Kuvaas, professor HUMAN RESOURCE MANAGEMENT En helhetlig HR-strategi er avgjørende for verdiskaping. Manglende kunnskap om effekten av egne HR-tiltak kan koste selskapet dyrt. I kurset får du forskningsbasert og veldokumentert kunnskap om effektiv HR som øker produktiviteten og lønnsomheten i din organisasjon. Altfor mange organisasjoner er opptatt av å kopiere andres verktøy og systemer uten kunnskap om hva som egentlig virker. Med dette kurset blir du bevisst på hva vi vet fungerer, og hvordan dette kan omsettes i praksis. Hva er HR og effektiv HR? HR-tiltak som forsterker hverandre Hvordan sikre at ønsket HR faktisk blir implementert? Opplever linjen at HR-tiltakene faktisk bidrar til økt produktivitet? HR for gode relasjoner, høyt engasjement og gode prestasjoner Kurset henvender seg like mye til ledere innenfor HR-funksjonen som til ledere med linjeansvar. KURSANSVARLIG Bård Kuvaas, professor november, Oslo PRIS kr Likte veldig godt kombinasjonen med faglig bra innhold, en god gruppesammensetning og tid til refleksjon/diskusjon. Flott også at det var konsentrert på noen få dager og med definert tematikk som det var mulig å gå litt i dybden i. Tove Merete Hagen HR-sjef, Stiftelsen Norsk Luftambulanse 17

18 Selv om en strategi oppleves tydelig for de som har formulert den, vil den ikke nødvendigvis oppleves slik for resten av organisasjonen. Ragnhild Kvålshaugen, førsteamanuensis og Helene Loe Colman, førsteamanuensis LEDE OG IMPLEMENTERE STRATEGISK ENDRING Å realisere gode og relevante strategier er noe mange organisasjoner sliter med. For å implementere ny strategi må det ofte krevende endringsprosesser til. Dette kurset gir deg kunnskap om sentrale faktorer som bidrar til vellykket realisering av strategi. Kurset er forankret i anerkjent forskningsbasert kunnskap om strategirealisering og endring. I tillegg trekkes det fram praktiske eksempler for diskusjon og refleksjon. Ledelsens rolle i implementering av strategi, herunder både topp- og mellomledelse Hvordan skape god prosess for implementering? Hvilke faktorer hemmer realisering av strategi? Hvordan realisere strategiske endringer? Kurset henvender seg til deg som har ansvar for strategiarbeid, med spesielt fokus på å realisere strategien i organisasjonen. KURSANSVARLIGE Ragnhild Kvålshaugen, førsteamanuensis og Helene Loe Colman, førsteamanuensis november, Oslo PRIS kr

19 Jeg er mektig imponert over begge forelesernes kunnskap og evnen til å formidle på en forståelig måte for meg som ikkeøkonom. Fra første minutt hadde de meg på tuppen av stolen; og slik satt jeg til jeg gikk hjem tredje dag. Veldig bra! Arild Risholm Sæther, Sales Manager High Seas, ProNav AS ØKONOMIFORSTÅELSE FOR LEDERE For ledere er det viktig å forstå og anvende økonomisk informasjon for styring og utvikling. Kurset gir deg verktøy en leder bør ha god kjennskap til for å ta gode og raske beslutninger. Du lærer å tolke og analysere økonomiske måltall som fanger opp viktige aspekter ved den økonomiske utviklingen. Samspillet mellom strategi og økonomisk styring Sammenhengen mellom resultatregnskap, balanse og kontantstrøm Økonomisk analyse årsregnskap, risiko, kredittvurdering Beyond Budgeting budsjett eller ikke budsjett? Kommunikasjon av økonomisk informasjon Kurset henvender seg til ledere, beslutningstakere og styremedlemmer som har behov for helhetsforståelse for økonomiske sammenhenger. Kurset krever ingen formell økonomiutdanning. KURSANSVARLIGE Pål Berthling-Hansen, førsteamanuensis og Espen Skaldehaug, førstelektor november, Oslo PRIS kr

20 Forhandlingskompetanse er en viktig nøkkel til suksess - enten du skal få det beste ut av dine medarbeidere, gjennomføre tøffe forhandlinger eller etablere verdiskapende strategisk samarbeid. Laura E. M. Traavik, førsteamanuensis FORHANDLINGSKOMPETANSE FOR LEDERE Dette kurset gir deg en unik teoretisk og praktisk tilnærming til hvordan du kan bli en bedre forhandler. Kurset trener opp din evne til å analysere, planlegge og lede vellykkede forhandlinger. Øvelsene styrker din forhandlingsevne, og du blir bedre rustet til å løse konflikter, styrke relasjoner og møte ulike typer forhandlingssituasjoner. Hva er forhandlinger? Forskjellige typer forhandlinger Forhandlinger strategi og teknikk Rammer for å vurdere ulike typer forhandlinger Kurset er rettet mot ledere og mellomledere som ønsker å forbedre sin forhandlingsevne og bli bevisst mekanismene som gjelder i forhandlinger. KURSANSVARLIG Laura E. M. Traavik, førsteamanuensis november, Oslo PRIS kr Jeg fikk mange gode verktøy som jeg bruker daglig i møter og forhandlinger. Forhandlingene fungerer allerede bedre! Michael Schilling Managing Director, nexiles GmbH 20

21 Når du blir leder stilles det helt nye krav og forventninger til deg. Anders Dysvik, professor og Lars Glasø, professor NY SOM LEDER For å lykkes i overgangen som ny leder trenger du kunnskap, verktøy og metoder. Kurset gir deg kunnskap og ferdigheter som gjør deg mer trygg og effektiv i lederrollen. Du deltar i en læringsprosess hvor du blir mer bevisst på dine lederegenskaper, samtidig som du blir kjent med de siste forskningsfunnene på egenskaper ved god ledelse. Hva er ledelse? Ulike former for ledelse og deres effektivitet Hvordan virker ledelse? Motivasjon, holdninger, sosiale relasjoner og bruk av mål og tilbakemeldinger Dine utfordringer i lederrollen Kurset er relevant for deg som ønsker å utvikle deg som leder, enten du er ny i lederrollen eller allerede har ledererfaring. KURSANSVARLIGE Anders Dysvik, professor og Lars Glasø, professor november, Oslo PRIS kr Gode eksempler og praktiske oppgaver var med på å øke forståelse av det faglige stoffet. Kurset gav meg økt motivasjon i min lederrolle. Marit Brenne Ottesen Sales Coach, Grünenthal Norway AS 21

22 Vil du lede din bedrift er det prosjektet som tar deg dit du skal. Jonas Söderlund, professor STRATEGISK PROSJEKTLEDELSE For å lykkes med prosjektarbeid er det avgjørende med tydelig eierskap, solid prosjektledelse og ikke minst god koordinering av parallelle prosjekter. Kurset legger vekt på hvordan du skaper prosjektsuksess. Hva er de strategiske suksessfaktorene? Du får god forståelse for prosjekteierskap og hvordan du utvikler god porteføljestyring av prosjekter. Strategisk prosjektvirksomhet Prosjektets rolle i bedriften Strategisk porteføljeledelse av prosjekter Eierstyring av prosjekter i et strategisk og operativt virksomhetsperspektiv Organisering og ressursstyring Kurset er relevant for linjeledere, prosjekteiere og prosjektledere, samt andre som er involvert i prosjektbaserte virksomheter. KURSANSVARLIGE Jonas Söderlund, professor og Jon Lereim, professor II desember, Oslo PRIS kr Meget bra og inspirerende kurs med gjenkjennelige problemstillinger. Også veldig ok med deltakere fra mange forskjellige bedrifter og offentlig etater. Kirsti Fjeldstad Rådgiver fag/produkt, Knif Trygghet Forsikring AS 22

23 PRAKTISK INFORMASJON HVEM KAN DELTA? Executive Short Programmes henvender seg til ledere, mellomledere og spesialister i privat og offentlig sektor. Kursene har ingen formelle opptakskrav, men det er en fordel om du har en god kombinasjon av utdanning og praktisk erfaring. PÅMELDING Der er løpende påmelding på våre nettsider bi.no/esp. KURSAVGIFTEN Med mindre annet er oppgitt, inkluderer kursavgiften all kursdokumentasjon og bevertning, inklusiv nettverksmiddag første kursdag. Se for øvrig priser under hvert enkelt kurs. Executive Short Programmes er MVA-frie. FLERE DELTAKERE FRA SAMME BEDRIFT Læringsutbyttet øker dersom flere kolleger deltar på samme kurs. Ta gjerne kontakt med oss for et tilbud dersom dere er tre eller flere fra samme bedrift som ønsker å delta. ER DU BI ALUMNI? BI Alumni får 20 % rabatt på Executive Short Programmes. Du kan også ta med deg inntil tre kolleger som får samme prisfordel når dere følger kurset sammen. Mer informasjon på bi.no/esp. BI CERTIFICATE IN BUSINESS EXCELLENCE Som de fleste andre toneangivende handelshøyskoler, tilbyr BI et Certificate in Business Excellence. Dette er en anerkjennelse for investeringen du og din arbeidsgiver gjør i din videreutvikling. Etter atten kursdager med Executive Short Programmes oppnår du sertifikatet, en unik mulighet til å få en anerkjent bekreftelse fra en av Europas ledende handelshøyskoler. KONTAKT OSS Vi hjelper deg gjerne med spørsmål om Executive Short Programmes: Telefon: bi.no/esp 23

24 MER INFORMASJON: bi.no/esp KVALITETSKURS I VERDENSKLASSE Når du tar kurs på BI, er du sikret faglig kvalitet på topp internasjonalt nivå. På Financial Times prestisjetunge liste over verdens beste handelshøyskoler, er Handelshøyskolen BI rangert som nr. 38 i Europa og nr. 3 i Norden. BI har også de tre mest prestisjefylte internasjonale akkrediteringene for handelshøyskoler. Kun 1% av verdens handelshøyskoler har oppnådd alle disse akkrediteringene, som er: AACSB The Association to Advance Collegiate Schools of Business EQUIS European Quality Improvement Systems AMBA The Association of MBAs 6/2015

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES HANDELSHØYSKOLEN BI Intensiv oppdatering på få dager VÅR 2016 1 VERDIFULL KOMPETANSE FOR DEG OG DIN ARBEIDSGIVER Executive Short Progammes er intensive kvalitetskurs på høyt

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES HANDELSHØYSKOLEN BI Intensiv oppdatering på få dager VÅR 2016 1 VERDIFULL KOMPETANSE FOR DEG OG DIN ARBEIDSGIVER Executive Short Progammes er intensive kvalitetskurs på høyt

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2014

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2014 EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2014 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå Executive Short Programmes er intensive kurs på høyt faglig nivå for deg som ønsker å oppnå størst mulig læringsutbytte i løpet

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Executive Short Programmes er intensive kvalitetskurs på høyt faglig nivå som gjennomføres over to

Detaljer

LEAN for økt lønnsomhet hvordan LEAN gir din bedrift økt verdiskapning

LEAN for økt lønnsomhet hvordan LEAN gir din bedrift økt verdiskapning EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES LEAN for økt lønnsomhet hvordan LEAN gir din bedrift økt verdiskapning 20. 22. april Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES LEAN for økt lønnsomhet

Detaljer

DIGITALISERING FOR VEKST OG INNOVASJON

DIGITALISERING FOR VEKST OG INNOVASJON EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES DIGITALISERING FOR VEKST OG INNOVASJON unik læringsopplevelse i teknologiparken Sophia Antipolis, Frankrike 4.- 8. mai 2015 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå DIGITALISERING

Detaljer

EFMD. EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt!

EFMD. EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt! EFMD EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt! VÅR 2013 Handelshøyskolen BI Næringslivet skaper verdier gjennom kompetente medarbeidere Kontinuerlig kompetanseutvikling er et viktig

Detaljer

Gå OPP EN VEKTKLaSSE På Få DaGEr!

Gå OPP EN VEKTKLaSSE På Få DaGEr! Gå OPP EN VEKTKLaSSE På Få DaGEr! Handelshøyskolen BI lanserer Executive Short Programmes Nytt og attraktivt programtilbud for ledere og faglig nøkkelpersoner Executive Short Programmes er intensive programmer

Detaljer

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Lederutdanning Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Leadership Acceleration Programme Bli godt rustet til å videreutvikle lederrollen din På vår lederutdanning Leadership Acceleration

Detaljer

Topplederutdanning. Styrk din forretningsutvikling med en internasjonal utdanning

Topplederutdanning. Styrk din forretningsutvikling med en internasjonal utdanning Topplederutdanning Styrk din forretningsutvikling med en internasjonal utdanning Executive Management Programme INSEAD Oppnå strategisk skarphet med den nyeste kunnskapen På vår topplederutdanning Executive

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES HØST 2014

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES HØST 2014 EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES HØST 2014 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå Executive Short Programmes er intensive kvalitetskurs på høyt faglig nivå for deg som ønsker å oppnå størst mulig læringsutbytte

Detaljer

Styreutdanning. Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid

Styreutdanning. Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid Styreutdanning Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid Executive Board Programme INSEAD Skap verdi i styret og bidra til forretningsutviklingen På vår styreutdanning Executive Board Programme

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2016 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av inntil 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Strategisk ledelse i byggenæringen Informasjonsmøte 23. mai 2013

Strategisk ledelse i byggenæringen Informasjonsmøte 23. mai 2013 Strategisk ledelse i byggenæringen Informasjonsmøte 23. mai 2013 Senter for byggenæringen, Handelshøyskolen BI (www.bi.no/bygg) Lena E. Bygballe og Katrine S. Fjellestad BIs videre- og etterutdanningstilbud

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES HØST 2013

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES HØST 2013 HANDELSHØYSKOLEN BI EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES HØST 2013 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå NÆRINGSLIVET SKAPER VERDIER GJENNOM KOMPETENTE MEDARBEIDERE På BI Executive møter du forelesere som kombinerer

Detaljer

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Et samarbeidsprosjekt mellom Handelshøyskolen BI og NCE NODE HVORFOR STYRKE KOMPETANSEN PÅ INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING? NCE NODE (Norwegian Offshore & Drilling

Detaljer

Metier tar tempen på prosjektnorge - 2015

Metier tar tempen på prosjektnorge - 2015 Metier tar tempen på prosjektnorge - 2015 Otto Husby Prosjektdirektør Metierundersøkelsen 2015 Hensikt: Etablere en rettesnor for prosjektintensive virksomheter. Hvordan ligger vi an i forhold til andre,

Detaljer

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS HR-huset Din HR-Partner. HR-huset bidrar til utvikling og verdiskapning for mennesker og organisasjoner

Detaljer

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 Social Project Management CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 We human beings are social beings. We come into the world as the result of others actions. We survive here in dependence on others.

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Strategi med kunden i fokus

Strategi med kunden i fokus Strategi med kunden i fokus 4. November 2016 Trond Winther, Head of Department SAFER, SMARTER, GREENER Innhold 1 Bakgrunn og utfordring 2 Strategi 3 Læringer 2 Our vision: global impact for a safe and

Detaljer

MENINGSFULL LEDELSE. Programmet inneholder følgende åtte hovedtema: «Ledelse er kunsten å oppnå resultater gjennom dem man leder».

MENINGSFULL LEDELSE. Programmet inneholder følgende åtte hovedtema: «Ledelse er kunsten å oppnå resultater gjennom dem man leder». MENINGSFULL LEDELSE «Ledelse er kunsten å oppnå resultater gjennom dem man leder». Programmet gir deg en innføring i viktige elementer for å lykkes i lederrollen. Du får kunnskap og praktisk verktøy som

Detaljer

Sikkerhetskultur. Fra måling til forbedring. Jens Chr. Rolfsen 301012

Sikkerhetskultur. Fra måling til forbedring. Jens Chr. Rolfsen 301012 Fra måling til forbedring Jens Chr. Rolfsen Innhold Perspektiver på sikkerhet Rammeverk for vurdering av sikkerhetskultur Et praktisk eksempel Kultur og endringsevne 2 Perspektiver på sikkerhet Sikkerhet

Detaljer

Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet?

Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet? Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet? Hilde Britt S.Mellbye Konserndirektør HÅG Noen innledende spørsmål: Kan man analysere deg frem til banebrytende ideer?

Detaljer

Digitalisering. Fra frykt til praksis. Research and Education Network seminar BI, Nydalen 15. februar Espen Andersen

Digitalisering. Fra frykt til praksis. Research and Education Network seminar BI, Nydalen 15. februar Espen Andersen www.espen.com self@espen.com Digitalisering Fra frykt til praksis Research and Education Network seminar BI, Nydalen 15. februar 2017 Espen Andersen Førsteamanuensis Institutt for strategi, Handelshøyskolen

Detaljer

Digital Grid: Powering the future of utilities

Digital Grid: Powering the future of utilities Digital Grid: Powering the future of utilities Will digital help us do less or be more? Gunnar Westgaard September 2017 In response to the lightning quick pace of change, businesses are asking, What is

Detaljer

Gled deg til å gå på jobben

Gled deg til å gå på jobben Lederprogrammet for deg som er en kvinne i business Enten du leder et enkeltpersonforetak, lite AS eller har lederansvar i et større selskap, vil du ha nytte av å styrke din evne til selvledelse og god

Detaljer

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS Våren 2014 Deltakelse er gratis! Meld deg på via no.platon.net/pb Påmelding Deltakelse er gratis (NOK 500,-. faktureres ved å utebli uten å gi beskjed) Deltakelse er gratis!

Detaljer

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE Læringsarena for forretnings- og utviklingsorientert HR Foto: Heidi Widerøe sfortegnelse: 1 Hvorfor velge dette programmet? 2 Organisering av programmet

Detaljer

Akademisk frihet under press

Akademisk frihet under press Akademisk frihet under press 17.November 2015 Unni Steinsmo October 2015 Dette er SINTEF Overgangen til en bærekraftig økonomi Our responsibility: To take care of the environment, To manage the resources,

Detaljer

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager Lederutdanning for styrere er viktig for videre utvikling av barnehagene! Svært varierte lederoppgaver, en mengde ulike krav og lite lederutdanning er ofte

Detaljer

SkillsCamps. Korte og effektive treningsworkshops for ledere

SkillsCamps. Korte og effektive treningsworkshops for ledere SkillsCamps Korte og effektive treningsworkshops for ledere Feedback Vi trenger hjelp til å utvikle oss, vokse og lære. Hvorfor er det noen ganger vanskelig å akseptere tilbakemeldinger som er ment å hjelpe?

Detaljer

«UTVIKLENDE LEDELSE»

«UTVIKLENDE LEDELSE» «UTVIKLENDE LEDELSE» Et lederutviklingsprogram i regi av Din Utvikling as KORT BESKRIVELSE >>> Utviklende ledelse er et lederprogram for ledere på alle nivåer. VI regner med at du som leder har et ønske

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

"Luck favours those who are prepared" Teknologi er løsningen

Luck favours those who are prepared Teknologi er løsningen "Luck favours those who are prepared" Teknologi er løsningen NGU 6.februar 2014 Unni Steinsmo. Konsernsjef SINTEF Teknologi er løsningen! 1 SINTEF1950 2010: Fra oppdragskontor ved NTH til et av Europas

Detaljer

«Lederutvikling gode verktøy er en suksessfaktor» Ketil Olsen Daglig leder / Partner Volo AS

«Lederutvikling gode verktøy er en suksessfaktor» Ketil Olsen Daglig leder / Partner Volo AS «Lederutvikling gode verktøy er en suksessfaktor» Ketil Olsen Daglig leder / Partner Volo AS 1 - gjør deg bedre i møte med andre mennesker 2 Vår posisjon Volo er et kompetansesenter for sertifisering,

Detaljer

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM Utkast til LEDERUTVIKLINGSPROGRAM for Introduksjon 3 Bakgrunn og tema 3 Metode og tilnærming 3 Gjennomføringsplan 4 Ressurspersoner 8 Vilkår og betingelser 8 3015 DRAMMEN Tlf. +47 917 21 000 2 Introduksjon

Detaljer

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel Utvikling av skills for å møte fremtidens behov Janicke Rasmussen, PhD Dean Master janicke.rasmussen@bi.no Tel 46410433 Skills project results Background for the project: A clear candidate profile is defined

Detaljer

European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP)

European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP) European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP) Partnersamling, NCE Aquaculture 12.5.2016 Kristian Henriksen Daglig leder, akvarena Visjon og mål Verdensledende teknologi for bærekraftig

Detaljer

Nyttestyring og viktigheten av den gode kunde. Magne Jørgensen

Nyttestyring og viktigheten av den gode kunde. Magne Jørgensen Nyttestyring og viktigheten av den gode kunde Magne Jørgensen Hva er et vellykket IT-prosjekt? Suksess er kontekstavhengig, men bør minimum inkludere: Oppnådd nytte (gevinster, verdi, måloppnåelse, ROI)

Detaljer

CONCURRENT DESIGN Effek0v prosjektering basert på BIM BUILDING SMART NORGE

CONCURRENT DESIGN Effek0v prosjektering basert på BIM BUILDING SMART NORGE CONCURRENT DESIGN Effek0v prosjektering basert på BIM BUILDING SMART NORGE - 25.11.15 Agenda: Kort om Epsis Concurrent Design hva er det og hvor kommer det fra? Prosjekteksempler Sesjonsplanlgging, roller

Detaljer

HR trender. Sven Kinden Iversen, Fagansvarlig

HR trender. Sven Kinden Iversen, Fagansvarlig HR trender Sven Kinden Iversen, Fagansvarlig 1 Om HR Norge HR Norge er organisasjonen for alle som utøver HRfaget En medlemsorganisasjon med 3000 virksomhets- og individuelle medlemmer, som leverer HRrelevant

Detaljer

Serviceledelse i praksis. getleadingedge.no

Serviceledelse i praksis. getleadingedge.no Serviceledelse i praksis getleadingedge.no Henning Friberg Henning Friberg har bred erfaring fra servicebransjen og har blant annet ledet servicebedrifter i inn og utland. Å sikre at serviceleveransen

Detaljer

Ny innsikt gir mulighet for ny utsikt. Selvinnsikt, samhandling og mestringsmiljø. Tidspunkt vår 2013: Rosfjord strandhotell, 17. -19. april 2013.

Ny innsikt gir mulighet for ny utsikt. Selvinnsikt, samhandling og mestringsmiljø. Tidspunkt vår 2013: Rosfjord strandhotell, 17. -19. april 2013. Aktive ledere Aktive ledere er ledere som både tenker og snakker om ledelse, og deretter også gjør det! En aktiv leder skaper visjoner, motivasjon og handling - for seg selv og sine omgivelser. Aktive

Detaljer

Er norske virksomheter digitale sinker? Hva betyr det? Og hvorfor er de det?

Er norske virksomheter digitale sinker? Hva betyr det? Og hvorfor er de det? Er norske virksomheter digitale sinker? Hva betyr det? Og hvorfor er de det? Ragnvald Sannes Førstelektor, Institutt for Strategi Handelshøyskolen BI E-post: ragnvald.sannes@bi.no 14.10.2015 1 Hva vi gjør

Detaljer

Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014

Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014 Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014 Paul Torgersen Leder Metier Consulting 20. oktober 2014 Side 2 Innhold Hva er prosjektsuksess? Hva kjennetegner de beste? Mine

Detaljer

IT-lederkonferansen (Hvorfor) er norske virksomheter digitale sinker? Invitasjon til diskusjon basert på en pågående undersøkelse

IT-lederkonferansen (Hvorfor) er norske virksomheter digitale sinker? Invitasjon til diskusjon basert på en pågående undersøkelse IT-lederkonferansen 2015 (Hvorfor) er norske virksomheter digitale sinker? Invitasjon til diskusjon basert på en pågående undersøkelse Ragnvald Sannes Førstelektor, Institutt for Strategi Handelshøyskolen

Detaljer

FORNYELSE OG OMSTILLING HVA INNEBÆRER DET?

FORNYELSE OG OMSTILLING HVA INNEBÆRER DET? FORNYELSE OG OMSTILLING HVA INNEBÆRER DET? Norwegian Innovation Cluster Forum 2016 Erik W. Jakobsen Bergen, 8. september FORNYELSE OG OMSTILLING HVA ER DET? Omstilling = innovasjon Omstilling uten innovasjon

Detaljer

ALT STARTER MED EN DRØM! TØR DU FORFØLGE DEN?

ALT STARTER MED EN DRØM! TØR DU FORFØLGE DEN? ALT STARTER MED EN DRØM! TØR DU FORFØLGE DEN? ET PROGRAM AV I SAMARBEID MED FOR DEG SOM TØR Tør du å gjøre en forskjell? Tør du å lede an og sette tøffe mål? Tør du å realisere dine drømmer? SLIK BLIR

Detaljer

utfordrende dager Det kommer langt mer enn første skoledag

utfordrende dager Det kommer langt mer enn første skoledag Rektorprogrammet Det kommer langt mer utfordrende dager enn første skoledag Svært varierte lederoppgaver, en mengde ulike krav og lite leder utdanning er ofte hverdagen for en rektor. For noen kan hverdagen

Detaljer

Mellomlederutvikling for museene

Mellomlederutvikling for museene Mellomlederutvikling for museene Mellomlederutvikling for museene Opplever du utfordringer i lederollen? Er du ny som leder? Har du dilemmaer du ønsker å diskutere med likesinnede? Har du behov for faglig

Detaljer

«Vet du verdien av IT!»

«Vet du verdien av IT!» Velkommen til nettverksmøte om IT i Praksis! «Vet du verdien av IT!» Klarer du å synliggjøre verdien av IT for din organisasjon? Er forretningsledelsen bevisst hvilke verdier som IT skaper for virksomheten?

Detaljer

Ledelse av en prosjektintensiv bedrift. Joakim Slørstad og Erik Aursnes Dammen

Ledelse av en prosjektintensiv bedrift. Joakim Slørstad og Erik Aursnes Dammen Ledelse av en prosjektintensiv bedrift Joakim Slørstad og Erik Aursnes Dammen 1 Trend researchers say: Project driven Companies ARE the Future! Prof. Richard Scase, leading European future researcher.

Detaljer

Mellomlederutvikling for museene

Mellomlederutvikling for museene Mellomlederutvikling for museene Mellomlederutvikling for museene Opplever du utfordringer i lederollen? Er du ny som leder? Har du dilemmaer du ønsker å diskutere med likesinnede? Har du behov for faglig

Detaljer

Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien. Hva vil studentene møte? / 1 / Min bakgrunn

Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien. Hva vil studentene møte? / 1 / Min bakgrunn Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien Hva vil studentene møte? Torfinn Kildal Siv.øk / 1 / Min bakgrunn Siv.øk NHH 25 år operativ ledererfaring i norskbaserte internasjonale teknologi

Detaljer

Presentasjon hos Forskningsparken 24. Januar 2011

Presentasjon hos Forskningsparken 24. Januar 2011 Presentasjon hos Forskningsparken 24. Januar 2011 Hvordan bli en bedre Business Coach? v/mette Slinning Sterkt internasjonalt, kundefokusert konsulentselskap 23 land 900 konsulenter 84 kontorer AUSTRALIA

Detaljer

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring Mange organisasjoner opplever i dag et gap mellom strategiske innkjøpsmål og operativ handling. Det gjennomføres en rekke initiativer; herunder kategoristyring, leverandørhåndtering og effektivitet i innkjøpsprosessene

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

alt starter med en drøm! tør du forfølge den?

alt starter med en drøm! tør du forfølge den? alt starter med en drøm! tør du forfølge den? For deg som tør Tør du å gjøre en forskjell? Tør du å lede an og sette tøffe mål? Tør du å realisere dine drømmer? slik blir du sjef Hinderknuserne er et intensivt

Detaljer

På lag med det nye Norge. Elisabeth Svanholm Meyer, Regiondirektør Europa

På lag med det nye Norge. Elisabeth Svanholm Meyer, Regiondirektør Europa På lag med det nye Norge Elisabeth Svanholm Meyer, Regiondirektør Europa Formål Innovasjon Norge er staten og fylkeskommunenes virkemiddel for lønnsom næringsutvikling over hele landet Hovedmål Innovasjon

Detaljer

Vi presenterer. Talent Management

Vi presenterer. Talent Management Vi presenterer Talent Management Finnes det en suksessformel for vellykket Talent Management som gir resultater uten innsats og kostnader? Nei, dessverre - men et solid HR-håndverk sammen med smarte og

Detaljer

ALLE HAR BEHOV FOR Å LYKKES MED SALGET

ALLE HAR BEHOV FOR Å LYKKES MED SALGET ALLE HAR BEHOV FOR Å LYKKES MED SALGET 68% kjøper deg før ditt produkt eller tjeneste! KONSULENT TRENING VERKTØY Gjennom egen erfaring, og vår nordisk samarbeidspartner, har vi bistått over 700 selskaper

Detaljer

Digitaliseringsskolen i Bergen

Digitaliseringsskolen i Bergen Digitaliseringsskolen i Bergen Økt kunnskap og inspirasjon i fire deler Digitaliseringsskolen er et samarbeid mellom Bergen Næringsråd, PwC og EVRY. Kurset går over fire samlinger, og tilbyr praktisk rettet

Detaljer

Anette Mellbye, VP Schibsted Change Office, på HR Norges HR Forum 2017

Anette Mellbye, VP Schibsted Change Office, på HR Norges HR Forum 2017 Anette Mellbye, VP Schibsted Change Office, på HR Norges HR Forum 2017 QVARTZ og Microsoft har utviklet en rapport som dykker inn i konkrete utfordringer rundt digital transformasjon Bakgrunn for studien

Detaljer

«Alle» snakker om det, men hva er innovasjon?

«Alle» snakker om det, men hva er innovasjon? «Alle» snakker om det, men hva er innovasjon? (Chesbrough, 2003; Chesbrough et al. 2006; Maznevski and Chudoba, 2000) Fra lukket til åpen innovasjon Endring i hvordan kunnskap genereres og deles Tilgang

Detaljer

Eierne, styret og ledelsen Corporate governance i Norge

Eierne, styret og ledelsen Corporate governance i Norge EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Effektive lederkurs på få dager EFMD Eierne, styret og ledelsen Corporate governance i Norge 22. oktober, 30. 31. oktober 2013 Johan H. Andresen Øyvind Bøhren Ståle Kyllingstad

Detaljer

Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor. Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway

Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor. Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway Smidig metodikk brukt riktig kan gi store effekter. Her >30%

Detaljer

Foreløpig innholdsfortegnelse

Foreløpig innholdsfortegnelse Foreløpig innholdsfortegnelse 1. Prosjekter og deres betydning 1.1 Hva er egentlig et prosjekt? 1.2 En moderne prosjektforståelse 1.3 Prosjekters mangfold i arbeidslivet 1.4 Prosjekt er svaret på endringsbehov

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Kommunikasjon Salg Ledelse Kultur Team. Topp prestasjoner hver dag

Kommunikasjon Salg Ledelse Kultur Team. Topp prestasjoner hver dag Kommunikasjon Salg Ledelse Kultur Team Topp prestasjoner hver dag TrueNorth Consulting AS Å inspirere, trene og utvikle medarbeidere slik at de utvikler seg til å leve opp til sitt potensiale gir ditt

Detaljer

Frokostmøte 12. juni 2012 Framtidens ledere i bygg- og anleggsbransjen. FLIBA, EBA og Senter for byggenæringen, ved Handelshøyskolen BI

Frokostmøte 12. juni 2012 Framtidens ledere i bygg- og anleggsbransjen. FLIBA, EBA og Senter for byggenæringen, ved Handelshøyskolen BI Frokostmøte 12. juni 2012 Framtidens ledere i bygg- og anleggsbransjen FLIBA, EBA og Senter for byggenæringen, ved Handelshøyskolen BI Agenda 0830-0850 Velkommen og om FLIBA-prosjektet v/ arrangører og

Detaljer

Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi

Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi Industrial Biotech Network Norway Etablert juni 2012 IBNN etablert juni 2012 IBNN sekretariat etablert mars 2013 Besøksadresse: Havnegate 7 7010 Trondheim Postadresse:

Detaljer

Congruent AS & Cani Gruppen AS From inspired thinking comes inspired execution

Congruent AS & Cani Gruppen AS From inspired thinking comes inspired execution Congruent AS & Cani Gruppen AS From inspired thinking comes inspired execution Felles tjenestetilbud til organisasjoner From inspired thinking comes inspired execution Congruent & Cani Gruppen AS inngår

Detaljer

Integrert lederutviklingsprogram og studium

Integrert lederutviklingsprogram og studium Ledelse av prosesser - Oppbrudd, forandring og forvandling Integrert lederutviklingsprogram og studium Et samarbeidsprosjekt mellom: Lederskap as Institutt for dynamisk ledelse og organisasjonsutvikling

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

VRI Østfold 2011-2013

VRI Østfold 2011-2013 VRI Østfold 2011-2013 Innsatsområde Helse- og omsorgsteknologi og serviceinnovasjon Bjørn Horten Daglig leder Borg Innovasjon VRI Østfold 2011-2013 Målsetting: etablering av flere og større næringsrettede

Detaljer

Russland etter Shtokman

Russland etter Shtokman Russland etter Shtokman Offshore Strategikonferansen 2007 Stavanger, onsdag 7. februar Regionaldirektør Håkon Skretting 1 Generelle kommentarer 1. Altfor stor fokus på om Hydro eller Statoil kommer med

Detaljer

Praktiske perspektiver på ledergrupper

Praktiske perspektiver på ledergrupper Praktiske perspektiver på ledergrupper Bergen Næringsråd 27.mai 2015 Anders J. Dahl Nils-Helge Fjeld Hva er en ledergruppe? Eksempel på grupper Høy Team Avhengighet Ledergruppe Lav Sosial gruppe Lav Felles

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A.

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A. Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden Januar 2012 Glenn A. Hole Innledning HUSK Uansett hvilken strategi Drammen Taxi bestemmer

Detaljer

Ny i HR-ROLLEN DETTE MÅ DU HA KONTROLL PÅ. Versjon 1.1 (november 2016)

Ny i HR-ROLLEN DETTE MÅ DU HA KONTROLL PÅ. Versjon 1.1 (november 2016) Ny i HR-ROLLEN DETTE MÅ DU HA KONTROLL PÅ Versjon 1.1 (november 2016) Ny i HR-rollen 2 Innhold side 3 side 4 side 5 side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Innledning Forventninger til HR-rollen Så, hvor

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 I tre av spørsmålene på evalueringsskjemaet etterspurte vi om konkrete tilbakemeldinger på deltagernes: 1) forventninger til dagen, 2) refleksjoner

Detaljer

Bachelor of Management

Bachelor of Management Bachelor of Management Grunnutdanning i ledelse Prosjektledelse l Endringsledelse Bachelor of Management Offentlig godkjent grad på 180 studiepoeng. Inntil 90 fi frie studiepoeng i graden som kan innpasses

Detaljer

Lederprogrammet. Fra ord til endring

Lederprogrammet. Fra ord til endring Lederprogrammet Fra ord til endring Lederprogrammet «Fra ord til endring» Senter for Ledelse sitt lederprogram er utviklet i skjæringspunktet mellom moderne ledelsesteori og praksis. Vi har de siste 17

Detaljer

IKT-ABC. Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves. 08/05/2008 NKUL, Trondheim www.itu.no

IKT-ABC. Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves. 08/05/2008 NKUL, Trondheim www.itu.no IKT-ABC Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves Agenda Bakgrunn for IKT-ABC Hva forskning viser Helhetlig skoleutvikling Hva er IKT-ABC? Betydningen av IKT-strategi Praktisk oppgave:

Detaljer

Congruent AS & Cani Gruppen AS

Congruent AS & Cani Gruppen AS Congruent AS & Cani Gruppen AS From inspired thinking comes inspired execution Felles tjenester for individer From inspired thinking comes inspired execution Congruent & Cani Gruppen AS inngår samarbeid

Detaljer

Verktøy. til understøttelse av innovasjonsprosessen

Verktøy. til understøttelse av innovasjonsprosessen Verktøy til understøttelse av innovasjonsprosessen Kim Hamli, Induct Software, 26.mai 2011 Helping Norway, Sweden, and Denmark Form EU-Funded Open Healthcare Innovation Zone KASK Innovation Project: Exploit

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

HB 3.D.10. Strategi

HB 3.D.10. Strategi HB 3.D.10 Strategi 2016-2021 Innhold 1. Visjonen side 3 2. Husbankens mål i perioden side 3 3. Strategiske veivalg for å nå målene side 4 1. Visjonen «Alle skal bo godt og trygt» 2. Husbankens mål i perioden

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Velkommen til HR frokostmøte Digital læring og utvikling

Velkommen til HR frokostmøte Digital læring og utvikling Velkommen til HR frokostmøte Digital læring og utvikling Refleksjonspanel: «Hvordan styrke og effektivisere digital læring i organisasjoner?» Elkjøp v. Stein Riibe, EVRY v. Kirsti Christie v., Aker Solutions

Detaljer

Hva er prosessledelse og hvordan forske på det - hva, hvordan og hvorfor prosessledelse?

Hva er prosessledelse og hvordan forske på det - hva, hvordan og hvorfor prosessledelse? Hva er prosessledelse og hvordan forske på det - hva, hvordan og hvorfor prosessledelse? Ragnhild Kvålshaugen, professor i strategi og gaveprofessor i effektive byggeprosesser Hva er prosessledelse? 1.

Detaljer

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 NCE-supported clusters NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE

Detaljer

Strategisk ledelse, MASTRA

Strategisk ledelse, MASTRA Executive MBA «Reelt løft av egen kompetanse» Kjell Haarr, International Relations Manager, Posten Norge Executive MBA Strategisk ledelse, MASTRA Strategisk ledelse Executive MBA i strategisk ledelse,

Detaljer

Fra urolig sjø til stille havn Forhandlingskurs

Fra urolig sjø til stille havn Forhandlingskurs Fra urolig sjø til stille havn Forhandlingskurs Om forhandlingskursene Vi forhandler hele tiden, ofte uten at vi tenker over det. Dessverre har vi ikke alltid den beste strategien for hånden og det fører

Detaljer

LOS STEVNET SCANDIC LERKENDAL TRONDHEIM September «Inkluderende og Lærende Arbeidsliv»

LOS STEVNET SCANDIC LERKENDAL TRONDHEIM September «Inkluderende og Lærende Arbeidsliv» LOS STEVNET 2017 SCANDIC LERKENDAL TRONDHEIM 27. - 28. September «Inkluderende og Lærende Arbeidsliv» LOS-Vandring med 8 spennende læringscase fra Norge Keynote Michael Ballé - Lead with Respect Keynote

Detaljer

Norge; et lite land, men store merder.

Norge; et lite land, men store merder. Norge; et lite land, men store merder. Skal norske bedrifter engasjere seg i Europeiske havbrukssatsinger? TEKMAR 2011 Britannia 07.12.2011 Noralf Rønningen Project and Development Manager Annual turnover

Detaljer

Trenger helsesektoren en innovativ leverandørindustri?

Trenger helsesektoren en innovativ leverandørindustri? Trenger helsesektoren en innovativ leverandørindustri? Hvordan standardisering, samspill og innovasjon i en klynge kan bidra til å bygge en bærekraftig og innovativ leverandørindustri som leverer gode

Detaljer