EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES"

Transkript

1 EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES HANDELSHØYSKOLEN BI Intensiv oppdatering på få dager HØST

2

3 VERDIFULL KOMPETANSE FOR DEG OG DIN ARBEIDSGIVER Executive Short Progammes er intensive kvalitetskurs på høyt faglig nivå. Kursene går over 2 5 dager. Du deltar i et dynamisk og inspirerende læringsmiljø der vi veksler mellom forelesninger, refleksjon, case og gruppeoppgaver. Når du drar tilbake til kontoret, har du med deg nye praktiske verktøy som du umiddelbart kan ta i bruk i jobbhverdagen. MER ENN ET KURS. Vi legger til rette for at læringen ikke bare skjer de dagene selve kurset varer. I forkant av kurset vil du få tilsendt relevante fagartikler. Du får også mulighet til å sende inn en beskrivelse av de utfordringer du møter i din arbeidshverdag og som du ønsker å diskutere under kurset. INSPIRERENDE MØTEPLASS. På våre Executive Short Programmes møter du mennesker med ulik erfaringsbakgrunn fra mange ulike bransjer. Kursene er tilrettelagt for ledere og spesialister, og de representerer en unik anledning til å få impulser fra andre miljøer enn det du selv jobber i. På nettverksmiddagen etter første kursdag får du også god mulighet til å diskutere med forelesere og øvrige deltakere. Den nye kompetansen kan du ta i bruk umiddelbart når du er tilbake på jobb. VERDI FOR ARBEIDSGIVER. Arbeidsgiveren din nyter også godt av kompetansehevingen. Alle virksomheter har behov for kompetente medarbeidere som bidrar til innovasjon og forretningsutvikling. Gjennom å diskutere og løse relevante case, får du verdifull innsikt som har direkte relevans for din arbeidsgiver. Tilbake på jobb kan du dele din nye kunnskap med kolleger. Executive Short Programmes passer godt inn i en travel arbeidshverdag. Jeg har deltatt på to kurs, som ble ledet av tunge faglige ressurser, med undervisning knyttet til praktiske eksempler og jeg var veldig fornøyd med utbyttet! Pål André Eriksen General Manager, Kongsberg Maritime 3

4 Jeg så et behov for faglig påfyll for å kunne bidra enda bedre inn i strategiarbeid og ved viktige veivalg. I en hektisk hverdag passet Executive Short Programmes veldig godt, og jeg anbefaler dette videre til andre ledere i samme situasjon som meg. Chul Christian Aamodt investor, gründer og ansvarlig redaktør i enerwe.no 4

5 KURSOVERSIKT HØSTEN 2015 September Lederutvikling i organisasjonen sept side 6 Forretningsforståelse for teknologer sept side 7 Fremtidens organisasjoner sept side 8 Oktober Global strategies for the offshore industries okt side 9 Lean for økt lønnsomhet okt side 10 Quality, Risk and Crisis Management okt side 11 Strategy in Action okt side 12 Kontraktsledelse og kontraktsforhandlinger okt side 13 Digitalisering for vekst og innovasjon okt side 14 November Transformasjonsledelse nov side 15 B2B Innovation in Modern Markets nov side 16 HRM strategisk HR for bedre prestasjoner nov side 17 Lede og implementere strategisk endring nov side 18 Økonomiforståelse for ledere nov side 19 Forhandlingskompetanse for ledere nov side 20 Ny som leder nov side 21 Desember Strategisk prosjektledelse des side 22 Med mindre annet er oppgitt i kursbeskrivelsene, holdes kursene i Oslo 5

6 Ledelse er å skape oppslutning om målrettet samarbeid gjennom å gjøre det meningsfullt. Jan Ketil Arnulf, professor LEDERUTVIKLING I ORGANISASJONEN Norske bedrifter investerer store summer i lederutvikling. De færreste vet hva de får igjen. Gjennom disse tre dagene gir vi deg nye perspektiver på hvordan bedriften best kan tilrettelegge for lederutvikling. Du får innsikt i hvilke prosesser som skaper bedre ledere, og lærer å kartlegge din organisasjons sterke og svake sider innenfor ledelse. Kurset gir deg samtidig et godt fundament for hvordan du kan utvikle deg selv som leder. Hvordan utvikles lederekspertise? Læring i jobben: Nødvendigheten av refleksjon Coaching: Dialog og relasjon som verktøy i individuell lederutvikling Metoder og verktøy for utvikling av interne lederutviklingsprogram Kurset passer for ledere og mellomledere som tilrettelegger for lederutvikling i bedriften. KURSANSVARLIG Jan Ketil Arnulf, professor september, Oslo PRIS kr Veldig godt fornøyd med dagene. Absolutt et kurs jeg vil anbefale! Kathrine Gjestad HR-leder, Sparebank1 Nordvest 6

7 Virksomheter som lykkes med strategisk bruk av teknologi, kjennetegnes av god dialog mellom forretningsutviklere og teknologer. Espen Andersen, førsteamanuensis FORRETNINGSFORSTÅELSE FOR TEKNOLOGER Sett av tre dager og lær mer om hvordan du kan bidra til bedriftens strategiske utvikling gjennom teknologiske muligheter. Kurset gir deg forståelse for hvilke teknologiske tiltak som er viktige i strategisk forretningsutvikling og som bidrar til økt verdiskapning. Du blir også bedre i å kommunisere teknologiske muligheter med andre som ikke har samme teknologiske innsikt. Teknologiutvikling over tid. Påvirkning på forretningsmuligheter Bransje- og konkurranseforhold når teknologier går gjennom ulike faser Forståelse for teknologiens rolle og utvikling innenfor din egen bransje Fra strategisk tenkning til konkrete tiltak og løsninger Kurset passer for deg som jobber med teknologi og teknologiutvikling og som ønsker å bidra i den strategiske utviklingen av virksomheten. KURSANSVARLIGE Espen Andersen, førsteamanuensis og Ragnvald Sannes, førstelektor september, Oslo PRIS kr

8 Vi er tilgjengelig når som helst og hvor som helst. Dette setter helt nye krav til ledelse og samarbeid og fysisk utforming av fremtidens arbeidsplasser. Donatella De Paoli, førsteamanuensis FREMTIDENS ORGANISASJONER Teknologien endrer måten vi interagerer på. Stadig mer av samhandlingen mellom ledere, medarbeidere, kunder og andre samarbeidspartnere foregår i digitale rom. I dette kurset får du kunnskap om hvordan du kan håndtere den digitale arbeidshverdagen slik at du blir mer effektiv som leder. Du lærer teknikker for å lede de du ikke ser til vanlig, og for planlegging av kontorer og møteplasser tilpasset den digitale hverdagen. Trender arbeid, teknologi og kontor i endring Hva gjør digitaliseringen med arbeid, vaner og stress? Ledelse av virtuelle team fra ulike avdelinger, organisasjoner og kulturer Ulike generasjoner digitalt innfødte og digitale immigranter «Kontorer» i en digital arbeidshverdag Kurset henvender seg til ledere på ulike nivåer og nøkkelpersoner som har ansvar for å lede ansatte og team eller legge strategi for kontorutvikling. KURSANSVARLIG Donatella De Paoli, førsteamanuensis september, Oslo PRIS kr

9 Rather than downsizing, the offshore industry should look for new market opportunities. Torger Reve, Professor GLOBAL STRATEGIES FOR THE OFFSHORE INDUSTRIES Falling oil prices and new demand patterns for energy have changed the competitive situation for the offshore energy industries dramatically. To meet these challenges, the industry should look for opportunities in developing areas, such as the booming Ocean Industries, emerging as the future global resource pool. This course will train your analytical skills to find new market niches and paths of innovation. We analyze the role of dynamic industrial clusters and best practice from offshore industries. You will learn from other industries facing similar transformations, highlighting the role of knowledge-based development. KEY TOPICS Strategic analysis Business models and innovation New market niches and areas of development TARGET GROUP Executives in the offshore oil and gas industry, as well as project, contract and market managers with technical and commercial background. COURSE RESPONSIBLE Torger Reve, Professor 12th 13th October, Oslo FEE NOK

10 Lean-filosofien kan forbedre organisering og samhandling på alle nivåer i organisasjonen. Espen Skaldehaug, førstelektor og Pål Berthling-Hansen, førsteamanuensis LEAN FOR ØKT LØNNSOMHET En økende andel norske virksomheter bruker tanker og metoder som inngår i Lean, og etablerer på denne måten en kultur for kontinuerlig forbedring og verdiskaping. Lean-filosofien kan forbedre organisering og samhandling på alle nivåer i organisasjonen. Like fullt er forståelse for økonomiens rolle i virksomhetsstyring kritisk. Dette kurset gir deg grundig innsikt i modeller og verktøy for god virksomhetsstyring. Lean-filosofien vs. tradisjonell økonomisk styring Lean - verktøy og metoder Kostnadsforståelse og kalkulasjon Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC) og Time Driven ABC Kundelønnsomhetsanalyser og strategiske kostnadsanalyser Strukturkostnader og kostnadskutt Kurset egner seg for alle som trenger økt innsikt om Lean-filosofien, virksomhetenes styringssystemer og kostnadsanalyser, for å oppnå bedre økonomiske resultater. KURSANSVARLIGE Pål Berthling-Hansen, førsteamanuensis og Espen Skaldehaug, førstelektor oktober, Oslo PRIS kr

11 QUALITY, RISK AND CRISIS MANAGEMENT Managing in an age of uncertainty means being a decisive leader in an environment of continuous change. This course explores key challenges related to quality, risk and crisis management. You will learn to make confident decisions under uncertainty, and master safe operations in a world of change. We apply a refined learning approach, using a range of tools, methodologies and real life cases. The course is a collaboration between BI Norwegian Business School and Cranfield University, School of Management. KEY TOPICS Risk-based quality management principles The impact of rapid changes and unpredictable forecasts Dynamic risk and opportunity management Complexity issues in business and organisations Decision making under uncertainty Communication and crisis management TARGET GROUP Managers seeking to adopt best practice management in business and organisational environments with high degree of uncertainty. COURSE RESPONSIBLE Jon Lereim, Senior Adviser and Stephen Carver, Lecturer 19th 24th October, BI Norwegian Business School, Oslo, and Cranfield University, London FEE kr

12 En vellykket strategi avhenger av kvaliteten på de strategiske beslutningene og hvordan de gjennomføres i organisasjonen. Amir Sasson, førsteamanuensis STRATEGY IN ACTION Få innsikt i grunnleggende strategisk tenkning og få trening i å ta vellykkede beslutninger basert på strategisk analyse. Du lærer hvordan strategiarbeid er nært relatert til økt lønnsomhet og engasjement i organisasjonen. Deltakernes erfaringer med strategiske prosesser er en viktig del av diskusjonene. Etter endt kurs vil du være godt rustet til å bidra i strategiprosesser og i selskapets strategiutvikling. Strategisk analyse Intern analyse: Verdiskaping, ressurser og konkurransestyrke Ekstern analyse: Analyse av organisasjonens omgivelser Strategiprosesser, implementering og kontroll Ulike konkurransestrategier Konsernstrategier Internasjonale strategier Vertikal integrasjon, oppkjøp, outsourcing Strategiske allianser Kurset henvender seg til deg som har ansvar for strategiarbeid, eller har ambisjoner om å ta større del i strategiarbeidet i organisasjonen. KURSANSVARLIG Amir Sasson, førsteamanuensis oktober, Oslo Spennende med vidt forskjellige deltakere, blanding av forskningsmodeller og erfaringsutveksling, gruppearbeid og sterke faglige krefter i undervisningen. Hanne Kleiven Seniorkonsulent, Webstep Partner PRIS kr

13 Solide strategier for kontraktsledelse kan være en avgjørende suksessfaktor. Morten Lund, høyskolelektor KONTRAKTSLEDELSE OG KONTRAKTS- FORHANDLINGER I enhver virksomhet er praktisk talt alle inntekter og kostnader knyttet til ulike kontrakter. Kurset gir deg kunnskap om sentrale prinsipper for forhandlinger og kontraktsledelse, og forståelse for de generelle krav til utforming av kontrakter. Undervisningen er praktisk tilrettelagt, slik at du kan bruke dette direkte i din egen jobbhverdag. I tillegg til undervisning vil det legges vekt på diskusjoner og erfaringsutveksling. Kontraktsjus og -ledelse Ledelse, strategi, risikostyring, budsjettering Internasjonale kontraktsforhold Kontrakter for leie eller kjøp av næringslokaler til egen næringsvirksomhet Låneavtaler og andre typer finansieringsavtaler Avtaler om kjøp og salg av varer og produkter Ulike typer samarbeidsavtaler Avtaler med det offentlige Kurset passer for deg som inngår avtaler og kontrakter, henter inn anbud eller deltar i forhandlinger. KURSANSVARLIG Morten Lund, høyskolelektor oktober, Oslo PRIS kr

14 Sophia-Antipolis, Reception DIGITALISERING FOR VEKST OG INNOVASJON Smart bruk av teknologi kan transformere virksomheten. I dette unike kurset møter du ledende miljøer på området. Du får oversikt over digitale muligheter, og hva som kjennetegner virksomheter som er fremragende på digitalisering. Vi jobber med case der vi jobber frem mulige strategiske valg og løsninger. Kurset gjennomføres i samarbeid med Accentures Technology Lab og SKEMA Business School. Kurset gir gode nettverksmuligheter, med et sosialt program med felles middager og utflukter. Den avsluttende dagen vil foregå på vinslottet Château Saint Roseline. Digitalisering av din virksomhet Teknologisk utvikling, disrupsjon og konkurranseendring Teknologisk endring og strategi Analyse av forretningsmuligheter Den digitale leder Topp- og mellomledere i privat og offentlig sektor som ønsker å ha et aktivt forhold til digitalisering. KURSANSVARLIGE Espen Andersen, førsteamanuensis og Ragnvald Sannes, førstelektor oktober, Sophia Antipolis, Frankrike PRIS kr

15 Du kan videreutvikle deg som leder gjennom å finne sider ved deg selv det er effektivt å benytte i lederrollen. Geir Thompson, førsteamanuensis TRANSFORMASJONSLEDELSE Å bli en mer kompetent leder handler dels om kunnskap i ledelse, men også i stor grad om å utvikle måten man leder på i praksis. Forskning viser at ledere som i høy grad følger modellen om transformasjonsledelse oftere utvikler og motiverer sine medarbeidere, samtidig som de leder virksomheten i ønsket retning. Kurset har fokus på de viktigste ferdighetene innen transformasjonsledelse. Du vil gjennomføre en 360-vurdering av deg selv, som vi bruker for å øke din bevissthet rundt de ulike utviklingsområdene vi gjennomgår underveis. Hva er transformasjonsledelse? Hvordan motivere medarbeidere mot en visjon? Hvordan skape gode og effektive relasjoner? Hvordan engasjere og utfordre medarbeidere? Hvordan være en rollemodell? Utvikling av selvforståelse i lederrollen Kurset henvender seg til ledere på alle nivåer med personalansvar. KURSANSVARLIG Geir Thompson, førsteamanuensis november, Oslo PRIS kr

16 Innovation is rarely the product of randomness, coincidence or surprise, but the result of a good idea and meticulous planning. Alexander Vossen, Assistant Professor BUSINESS TO BUSINESS INNOVATION IN MODERN MARKETS Innovation is a key driver of economic success. This ensures profitability in all major economies and is often at the top of the list in terms of management priority. In the digital age, trends such as communication technology and Big Data act as facilitators for the speed, accuracy and diffusion of innovative ideas. This course will give you insights on the challenges of being innovative within B2B settings. We will present top research and management practice in order to help you develop a systematic approach to innovation. KEY TOPICS Fundamental strategies for B2B innovation Conducting and rolling out B2B innovation Pitfalls and threats in B2B innovation The innovation process - through cases by Harvard Business School TARGET GROUP Managers and decision makers. People from research & development, marketing and human resources will also benefit from this course. COURSE RESPONSIBLE Alexander Vossen, Assistant Professor 3rd 5th November, Oslo FEE NOK

17 Effektiv HR handler om å forstå sine medarbeidere, hva som skaper lojalitet og virkelig gode prestasjoner. Altfor mange organisasjoner er opptatt av å kopiere andres verktøy og systemer, uten kunnskap om hva som egentlig virker. Bård Kuvaas, professor HUMAN RESOURCE MANAGEMENT En helhetlig HR-strategi er avgjørende for verdiskaping. Manglende kunnskap om effekten av egne HR-tiltak kan koste selskapet dyrt. I kurset får du forskningsbasert og veldokumentert kunnskap om effektiv HR som øker produktiviteten og lønnsomheten i din organisasjon. Altfor mange organisasjoner er opptatt av å kopiere andres verktøy og systemer uten kunnskap om hva som egentlig virker. Med dette kurset blir du bevisst på hva vi vet fungerer, og hvordan dette kan omsettes i praksis. Hva er HR og effektiv HR? HR-tiltak som forsterker hverandre Hvordan sikre at ønsket HR faktisk blir implementert? Opplever linjen at HR-tiltakene faktisk bidrar til økt produktivitet? HR for gode relasjoner, høyt engasjement og gode prestasjoner Kurset henvender seg like mye til ledere innenfor HR-funksjonen som til ledere med linjeansvar. KURSANSVARLIG Bård Kuvaas, professor november, Oslo PRIS kr Likte veldig godt kombinasjonen med faglig bra innhold, en god gruppesammensetning og tid til refleksjon/diskusjon. Flott også at det var konsentrert på noen få dager og med definert tematikk som det var mulig å gå litt i dybden i. Tove Merete Hagen HR-sjef, Stiftelsen Norsk Luftambulanse 17

18 Selv om en strategi oppleves tydelig for de som har formulert den, vil den ikke nødvendigvis oppleves slik for resten av organisasjonen. Ragnhild Kvålshaugen, førsteamanuensis og Helene Loe Colman, førsteamanuensis LEDE OG IMPLEMENTERE STRATEGISK ENDRING Å realisere gode og relevante strategier er noe mange organisasjoner sliter med. For å implementere ny strategi må det ofte krevende endringsprosesser til. Dette kurset gir deg kunnskap om sentrale faktorer som bidrar til vellykket realisering av strategi. Kurset er forankret i anerkjent forskningsbasert kunnskap om strategirealisering og endring. I tillegg trekkes det fram praktiske eksempler for diskusjon og refleksjon. Ledelsens rolle i implementering av strategi, herunder både topp- og mellomledelse Hvordan skape god prosess for implementering? Hvilke faktorer hemmer realisering av strategi? Hvordan realisere strategiske endringer? Kurset henvender seg til deg som har ansvar for strategiarbeid, med spesielt fokus på å realisere strategien i organisasjonen. KURSANSVARLIGE Ragnhild Kvålshaugen, førsteamanuensis og Helene Loe Colman, førsteamanuensis november, Oslo PRIS kr

19 Jeg er mektig imponert over begge forelesernes kunnskap og evnen til å formidle på en forståelig måte for meg som ikkeøkonom. Fra første minutt hadde de meg på tuppen av stolen; og slik satt jeg til jeg gikk hjem tredje dag. Veldig bra! Arild Risholm Sæther, Sales Manager High Seas, ProNav AS ØKONOMIFORSTÅELSE FOR LEDERE For ledere er det viktig å forstå og anvende økonomisk informasjon for styring og utvikling. Kurset gir deg verktøy en leder bør ha god kjennskap til for å ta gode og raske beslutninger. Du lærer å tolke og analysere økonomiske måltall som fanger opp viktige aspekter ved den økonomiske utviklingen. Samspillet mellom strategi og økonomisk styring Sammenhengen mellom resultatregnskap, balanse og kontantstrøm Økonomisk analyse årsregnskap, risiko, kredittvurdering Beyond Budgeting budsjett eller ikke budsjett? Kommunikasjon av økonomisk informasjon Kurset henvender seg til ledere, beslutningstakere og styremedlemmer som har behov for helhetsforståelse for økonomiske sammenhenger. Kurset krever ingen formell økonomiutdanning. KURSANSVARLIGE Pål Berthling-Hansen, førsteamanuensis og Espen Skaldehaug, førstelektor november, Oslo PRIS kr

20 Forhandlingskompetanse er en viktig nøkkel til suksess - enten du skal få det beste ut av dine medarbeidere, gjennomføre tøffe forhandlinger eller etablere verdiskapende strategisk samarbeid. Laura E. M. Traavik, førsteamanuensis FORHANDLINGSKOMPETANSE FOR LEDERE Dette kurset gir deg en unik teoretisk og praktisk tilnærming til hvordan du kan bli en bedre forhandler. Kurset trener opp din evne til å analysere, planlegge og lede vellykkede forhandlinger. Øvelsene styrker din forhandlingsevne, og du blir bedre rustet til å løse konflikter, styrke relasjoner og møte ulike typer forhandlingssituasjoner. Hva er forhandlinger? Forskjellige typer forhandlinger Forhandlinger strategi og teknikk Rammer for å vurdere ulike typer forhandlinger Kurset er rettet mot ledere og mellomledere som ønsker å forbedre sin forhandlingsevne og bli bevisst mekanismene som gjelder i forhandlinger. KURSANSVARLIG Laura E. M. Traavik, førsteamanuensis november, Oslo PRIS kr Jeg fikk mange gode verktøy som jeg bruker daglig i møter og forhandlinger. Forhandlingene fungerer allerede bedre! Michael Schilling Managing Director, nexiles GmbH 20

21 Når du blir leder stilles det helt nye krav og forventninger til deg. Anders Dysvik, professor og Lars Glasø, professor NY SOM LEDER For å lykkes i overgangen som ny leder trenger du kunnskap, verktøy og metoder. Kurset gir deg kunnskap og ferdigheter som gjør deg mer trygg og effektiv i lederrollen. Du deltar i en læringsprosess hvor du blir mer bevisst på dine lederegenskaper, samtidig som du blir kjent med de siste forskningsfunnene på egenskaper ved god ledelse. Hva er ledelse? Ulike former for ledelse og deres effektivitet Hvordan virker ledelse? Motivasjon, holdninger, sosiale relasjoner og bruk av mål og tilbakemeldinger Dine utfordringer i lederrollen Kurset er relevant for deg som ønsker å utvikle deg som leder, enten du er ny i lederrollen eller allerede har ledererfaring. KURSANSVARLIGE Anders Dysvik, professor og Lars Glasø, professor november, Oslo PRIS kr Gode eksempler og praktiske oppgaver var med på å øke forståelse av det faglige stoffet. Kurset gav meg økt motivasjon i min lederrolle. Marit Brenne Ottesen Sales Coach, Grünenthal Norway AS 21

22 Vil du lede din bedrift er det prosjektet som tar deg dit du skal. Jonas Söderlund, professor STRATEGISK PROSJEKTLEDELSE For å lykkes med prosjektarbeid er det avgjørende med tydelig eierskap, solid prosjektledelse og ikke minst god koordinering av parallelle prosjekter. Kurset legger vekt på hvordan du skaper prosjektsuksess. Hva er de strategiske suksessfaktorene? Du får god forståelse for prosjekteierskap og hvordan du utvikler god porteføljestyring av prosjekter. Strategisk prosjektvirksomhet Prosjektets rolle i bedriften Strategisk porteføljeledelse av prosjekter Eierstyring av prosjekter i et strategisk og operativt virksomhetsperspektiv Organisering og ressursstyring Kurset er relevant for linjeledere, prosjekteiere og prosjektledere, samt andre som er involvert i prosjektbaserte virksomheter. KURSANSVARLIGE Jonas Söderlund, professor og Jon Lereim, professor II desember, Oslo PRIS kr Meget bra og inspirerende kurs med gjenkjennelige problemstillinger. Også veldig ok med deltakere fra mange forskjellige bedrifter og offentlig etater. Kirsti Fjeldstad Rådgiver fag/produkt, Knif Trygghet Forsikring AS 22

23 PRAKTISK INFORMASJON HVEM KAN DELTA? Executive Short Programmes henvender seg til ledere, mellomledere og spesialister i privat og offentlig sektor. Kursene har ingen formelle opptakskrav, men det er en fordel om du har en god kombinasjon av utdanning og praktisk erfaring. PÅMELDING Der er løpende påmelding på våre nettsider bi.no/esp. KURSAVGIFTEN Med mindre annet er oppgitt, inkluderer kursavgiften all kursdokumentasjon og bevertning, inklusiv nettverksmiddag første kursdag. Se for øvrig priser under hvert enkelt kurs. Executive Short Programmes er MVA-frie. FLERE DELTAKERE FRA SAMME BEDRIFT Læringsutbyttet øker dersom flere kolleger deltar på samme kurs. Ta gjerne kontakt med oss for et tilbud dersom dere er tre eller flere fra samme bedrift som ønsker å delta. ER DU BI ALUMNI? BI Alumni får 20 % rabatt på Executive Short Programmes. Du kan også ta med deg inntil tre kolleger som får samme prisfordel når dere følger kurset sammen. Mer informasjon på bi.no/esp. BI CERTIFICATE IN BUSINESS EXCELLENCE Som de fleste andre toneangivende handelshøyskoler, tilbyr BI et Certificate in Business Excellence. Dette er en anerkjennelse for investeringen du og din arbeidsgiver gjør i din videreutvikling. Etter atten kursdager med Executive Short Programmes oppnår du sertifikatet, en unik mulighet til å få en anerkjent bekreftelse fra en av Europas ledende handelshøyskoler. KONTAKT OSS Vi hjelper deg gjerne med spørsmål om Executive Short Programmes: Telefon: bi.no/esp 23

24 MER INFORMASJON: bi.no/esp KVALITETSKURS I VERDENSKLASSE Når du tar kurs på BI, er du sikret faglig kvalitet på topp internasjonalt nivå. På Financial Times prestisjetunge liste over verdens beste handelshøyskoler, er Handelshøyskolen BI rangert som nr. 38 i Europa og nr. 3 i Norden. BI har også de tre mest prestisjefylte internasjonale akkrediteringene for handelshøyskoler. Kun 1% av verdens handelshøyskoler har oppnådd alle disse akkrediteringene, som er: AACSB The Association to Advance Collegiate Schools of Business EQUIS European Quality Improvement Systems AMBA The Association of MBAs 6/2015

Kun det BESTE eller godt nok?

Kun det BESTE eller godt nok? 2 0 1 1/1 2 BI LEADERSHIP MAGAZINE Kun det BESTE eller godt nok? Hvilke type er du? 6 NÅR LEDERE VURDERES 10 EKSEMPELETS MAKT SKAPER ENGASJERTE ANSATTE 18 CAREER SUCCESS FOR INTERNATIONAL WOMEN BI LEADERSHIP

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Nr. 1 - mars 2013 www.prosjektledelse.org Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Side 5-7 NFP arena 2013 side 8-10 Nye Microsoft Project side 22-23 Kl 8:34 SOFIE, KRISTIAN, MORTEN

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Business. analytics. big data - big Opportunities foto: Cathrine holst

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Business. analytics. big data - big Opportunities foto: Cathrine holst Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Har du utfordringer du ikke har løst? Business No. 9 / Febr. 13 analytics big data - big Opportunities foto: Cathrine holst Eric Berkowitz, tracx Rundbordsdiskusjon:

Detaljer

«HVOR DER INGEN KAMP ER, KAN DER HELLER INGEN SEIER KOMME» R

«HVOR DER INGEN KAMP ER, KAN DER HELLER INGEN SEIER KOMME» R MAGMA 0215 FAGARTIKLER 47 «HVOR DER INGEN KAMP ER, KAN DER HELLER INGEN SEIER KOMME» R ledelses- og medarbeiderutvikling som skaper resultater THERESE S. KINAL er spesialist i grensesnittet mellom strategi,

Detaljer

MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014

MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014 MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014 Artikkel 1: Velferdsteknologi og endringsprosesser. Artikkel 2: «Tidlig informasjon og opplæring ved innføring av velferdsteknologi. En empirisk

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Dynamisk Styring i SpareBank1 Skadeforsikring AS: En kvalitativ studie om ansattes kontroll og virksomhetens utvikling.

Dynamisk Styring i SpareBank1 Skadeforsikring AS: En kvalitativ studie om ansattes kontroll og virksomhetens utvikling. Dynamisk Styring i SpareBank1 Skadeforsikring AS: En kvalitativ studie om ansattes kontroll og virksomhetens utvikling. Beyond Budgeting in SpareBank1 Skadeforsikring AS: A qualitative study about employees

Detaljer

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner HR-undersøkelsen 008 HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? Om Ernst & Young HR Norge Ernst & Young er en ledende global aktør innen revisjon, skatt avgift, transaksjoner rådgivning. Våre 0 000 ansatte

Detaljer

Hva jobber en HR-avdeling med?

Hva jobber en HR-avdeling med? Artikkel Hva jobber en HR-avdeling med? Lucie Kathrine Sunde-Eidem En organisasjons verdi og produksjonskraft ligger mer i organisasjonens intellekt og servicemuligheter enn i organisasjonens hard assets

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

Innholdsfortegnelse. www.virke.no/kurs

Innholdsfortegnelse. www.virke.no/kurs Kurskatalog Høst 2012 2 Innholdsfortegnelse Vår kursportefølje er bygget på et ønske om å skape inspirasjon, engasjement, gjennomslagskraft og personlig utvikling for våre deltakere. Vi fokuserer spesielt

Detaljer

Overgangen til en virtuell organisasjon

Overgangen til en virtuell organisasjon Overgangen til en virtuell organisasjon Hvilke krav stilles til struktur, ledelse og de ansattes kapabiliteter ved innføring av virtuell kommunikasjon. Ragne Karine Eklind Veileder Harald Knudsen Masteroppgaven

Detaljer

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess En studie av Sparebank 1 Regnskapshuset SMN BE 333E Innovasjon og Entreprenørskap Av Christina Tro Christina Tro Oppkjøp som vekststrategi En

Detaljer

Emnekode: BE 320 E Dato: 05.12.2014 Opgavetittel: Hvordan drive strategiarbeid, og hvordan drives det i en liten bedrift?

Emnekode: BE 320 E Dato: 05.12.2014 Opgavetittel: Hvordan drive strategiarbeid, og hvordan drives det i en liten bedrift? Emnekode: BE 320 E Dato: 05.12.2014 Opgavetittel: Hvordan drive strategiarbeid, og hvordan drives det i en liten bedrift? Kandidatnr.: 202494 Einar Bjørn Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse i Sammendrag

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Det er din fremtid 4 Audit & Advisory 6 Consulting 10 Financial Advisory 14 Deloitte Advokatfirma DA 18 Hvordan søke jobb i Deloitte 22 Deloitte

Detaljer

Bakgrunnen for at David Norton, Robert Kaplan og. «The Balanced Scorecard» mer enn et målesystem. Øyvind Husby Johan Løvlie

Bakgrunnen for at David Norton, Robert Kaplan og. «The Balanced Scorecard» mer enn et målesystem. Øyvind Husby Johan Løvlie FAGARTIKKEL Øyvind Husby er siviløkonom fra BI (1994). Han har 4 års erfaring fra revisjon og rådgivning, og jobber i dag som konsulent i KPMG Management Consulting innen områdene strategiutvikling og

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Robust organisering. Verktøybok for kunnskapsbedrifter

Robust organisering. Verktøybok for kunnskapsbedrifter 1 Robust organisering Verktøybok for kunnskapsbedrifter 2 Innhold Begrepsforklaringer og verktøybokas oppbygning 4 Robust kunnskapsbedrift 6 Myter og utfordringer 12 Arbeidspraksis, teamarbeid og ansvarskompetanse

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet innovasjonogforskning.no Nr. 5 september 2014 PATENT & VAREMERKE Les om Piratkopiering Import av falske varer er et voksende problem immaterielle verdier

Detaljer

EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS TIL MER EFFEKTIV OUTSOURCING

EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS TIL MER EFFEKTIV OUTSOURCING Faggruppe Forum for sourcing og outsourcing på plass DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ASP La eksterne ta seg av datadriftingen Strategi Ta gode, strategiske valg før du setter ut EFFEKTIV

Detaljer

Hvordan skape innovative nettverk?

Hvordan skape innovative nettverk? Artikkelen er publisert i Magma i oktober 2008 med fokus på innovasjon, referanse: Gausdal, A. H. (2008) 'Hvordan Skape Innovative Nettverk?' Magma, 11, 5, 53-63. Hvordan skape innovative nettverk? Av:

Detaljer

Kurskatalog. September 2011 februar 2012 KURS SERTIFISERING KARRIERE. Glasspaper åpner kontor i Bergen og Tønsberg Side 4

Kurskatalog. September 2011 februar 2012 KURS SERTIFISERING KARRIERE. Glasspaper åpner kontor i Bergen og Tønsberg Side 4 Kurskatalog September 2011 februar 2012 Glasspaper åpner kontor i Bergen og Tønsberg Side 4 Komplett kursportefølje for utviklere! Side 8 Oppgradere til Office 2010? Vi hjelper deg! Side 12 KURS SERTIFISERING

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner

Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner 7/2012 Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner Av: Gunhild Thunem, Tore Vånge og Mari Helenedatter Aarbakke KUN Senter for kunnskap og likestilling www.kun.nl.no Likeverdige offentlige

Detaljer

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen -

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen - Industriell utdanning i en postindustriell tid - Kristin Svendsen - Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Nyskaping og kommersialisering 2011/12 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... I SAMMENDRAG...

Detaljer

Software arrangeres for 25. gang 9. - 11. februar 2010 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, Oslo

Software arrangeres for 25. gang 9. - 11. februar 2010 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, Oslo Software arrangeres for 25. gang 9. - 11. februar 2010 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, Oslo Arkitekter & arkitekturer Software Testing Mobil IT Scrum Sikkerhet i SOA Å mestre outsourcing

Detaljer

Forord. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon slik at nyskaping og verdiskaping kan fortsette å blomstre i norsk næringsliv.

Forord. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon slik at nyskaping og verdiskaping kan fortsette å blomstre i norsk næringsliv. Forord Dette prosjektet er basert på undertegnedes hovedoppgave i psykologi: Dialogens dynamikk, musikkens mangfold og språkets spenninger. En studie av organisasjonens polyfone virkelighet (2004). Det

Detaljer