EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015"

Transkript

1 EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå

2 EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Executive Short Programmes er intensive kvalitetskurs på høyt faglig nivå som gjennomføres over to til fem dager. Gjennom interaksjon med våre fremste fagressurser gir kursene rom for å diskutere de mange spørsmålene du sitter inne med. Samtidig får du innblikk i praktiske verktøy som du umiddelbart kan ta i bruk i jobben. Du deltar i en dynamisk og inspirerende læringsprosess der vi kombinerer forelesninger, refleksjonsbolker, case, plenumsdiskusjoner og gruppeoppgaver. MYE MER ENN ET KURS Vi legger til rette for at læringen ikke bare skjer de 2 5 dagene selve kurset varer. I forkant av kurset vil du få tilsendt relevante fagartikler. Du får mulighet til å sende inn en beskrivelse av utfordringer du møter i din arbeidshverdag og som du ønsker å diskutere under kurset. NETTVERKSBYGGING Som deltaker kommer du inn i et miljø som stimulerer deg til å knytte nye kontakter. Gjennom aktiv deltakelse får dere mulighet til å bli godt kjent. Nettverksmiddagen den første kursdagen er en viktig del av kurset og god anledning til å bli bedre kjent med foreleserne og de øvrige deltakerne. Campus BI, Nydalen. Foto: Nicolas Tourrenc 2

3 94 % DELTAKERNE ER OVER % DELTAKERNE ER OVER 30 ÅR 79 % MER ENN 10 ÅRS YRKESERFARING ng HVEM MØTER DU? På våre Executive Short Programmes møter du mennesker med ulik erfaringsbakgrunn på tvers av bransjer. Våre kurs er en unik læringsarena som gir deg rik anledning til å få nyttige impulser fra andre miljøer enn de du selv jobber i. Gruppestørrelsen er tilpasset for optimal interaksjon og læringsutbytte. KVALITETSKURS I VERDENSKLASSE Når du tar kurs på BI, er du sikret faglig kvalitet på topp internasjonalt nivå. Financial Times rangerer verdens beste handelshøyskoler ut fra kriterier som studentenes karriereutvikling, internasjonalisering av programmer og faglig stab. På denne prestisjetunge listen er Handelshøyskolen BI rangert som nr 38 i Europa og nr 3 i Norden. I tillegg kan Handelshøyskolen BI skilte med de tre mest prestisjefylte internasjonale akkrediteringene en handelshøyskole kan få. BI er dermed del av et eksklusivt selskap; kun 1 % av verdens handelshøyskoler har oppnådd alle disse akkrediteringene, som er: AACSB The Association to Advance Collegiate Schools of Business EQUIS European Quality Improvement Systems AMBA The Association of MBAs Yrkeserfaring Ledererfaring 72 % HAR LEDERERFARING 79 % MER ENN 10 ÅRS YRKESERFARING 72 % HAR LEDERERFARING 3

4 Campus BI, Nydalen. Foto: Nicolas Tourrenc VERDIFULL KOMPETANSE FOR DEG OG DIN ARBEIDSGIVER En stor andel av de som tar kurs og videreutdanning ved BI, får dette helt eller delvis dekket av sin arbeidsgiver. Her er noen av grunnene til at arbeidsgiverne prioriterer denne kompetansehevingen: Relevante problemstillinger fra arbeidsplassen: Med kursdeltakere fra ulike bransjer brukes konkrete erfaringer fra deltakernes egen jobbhverdag aktivt i diskusjoner og cases. Ny kompetanse gir deg konkurransefortrinn: 83 % av deltakerne opplever at videreutdanning på BI har styrket deres karrieremuligheter. Kunnskapsdeling: Tilbake på kontoret blir din nye kompetanse realisert, ikke minst gjennom erfaringsutveksling med kolleger. Flere fra samme bedrift: Læringsutbyttet øker dersom flere kollegaer deltar på samme kurs. Ta gjerne kontakt med oss for et tilbud dersom dere er tre eller flere fra samme bedrift som ønsker å delta. «Jeg hadde høye forventninger og stiller høye krav, men Executive Short Programmes innfrir! Jeg vil absolutt anbefale dette videre. Perfekt lengde, kort og intenst noe som gjør det mulig å få til i en hektisk hverdag!» Tidligere deltaker 4

5 Foto: Nicolas Tourrenc KURSOVERSIKT FEBRUAR Strategy in Action strategisk tenkning og analyse februar side 6 MARS Lede og implementere strategisk endring mars side 7 HRM - Strategisk HR for bedre prestasjoner mars side 8 Forhandlingskompetanse for ledere mars side 9 Identitet og merkevarebygging mars side 10 APRIL Lean for økt lønnsomhet april side 11 MAI Digitalisering for vekst og innovasjon mai i Antibes side 12 Ny som leder mai side 14 Strategisk prosjektledelse mai side 15 Økonomiforståelse for ledere mai side 16 SEPTEMBER Lederutvikling i organisasjonen september side 17 Med mindre annet er oppgitt, holdes kursene i Oslo 5

6 STRATEGY IN ACTION strategisk tenkning og analyse En vellykket strategi avhenger både av kvaliteten på de strategiske beslutningene og hvordan de gjennomføres i organisasjonen. I dette kurset lærer du grunnleggende prinsipper innenfor strategisk tenkning og strategiske analysemodeller, samt hvordan du kan ta vellykkede beslutninger basert på disse. «Kurset henvender seg til deg som har ansvar innen strategiarbeid, eller har ambisjoner om å ta større del i strategiarbeidet i organisasjonen. Kurset passer like godt enten du jobber i privat eller offentlig sektor.» Amir Sasson Førsteamanuensis Du lærer hvordan godt strategiarbeid er nært relatert til økt produktivitet, lønnsomhet og engasjement i organisasjonen. Dine og de øvrige deltakernes erfaringer med strategiske prosesser vil være en viktig del av diskusjonene i kurset. Etter endt kurs vil du være godt rustet til å bidra i strategiprosesser og i utviklingen av strategi. VI SETTER FOKUS PÅ: Strategibegrepet og de strategiske fundamentene Strategisk analyse Intern analyse: Verdiskaping, ressurser og konkurransestyrke Ekstern analyse: Analyse av organisasjonens omgivelser Strategiprosesser, implementering og kontroll av strategier Ulike konkurransestrategier Konsernstrategier og internasjonale strategier Vertikal integrasjon, oppkjøp, outsourcing Strategiske allianser KURSANSVARLIG: Amir Sasson, førsteamanuensis TID OG STED: februar, Handelshøyskolen BI, Oslo PRIS: kr Mer informasjon og påmelding: 6

7 LEDE OG IMPLEMENTERE STRATEGISK ENDRING hvordan skape en vellykket prosess for implementering av strategi Å realisere gode og relevante strategier er noe mange organisasjoner sliter med. Selv om strategien fremstår tydelig for de som har formulert den, vil den ikke nødvendigvis oppleves slik for resten av organisasjonen. For å implementere en ny strategi må det ofte krevende endringsprosesser til. Kurset gir deg kunnskap og forståelse for sentrale faktorer som bidrar til vellykket realisering av strategi. Kurset er forankret i anerkjent forskningsbasert kunnskap om strategirealisering og endring. I tillegg trekkes det fram praktiske eksempler for diskusjon og refleksjon. Kurset henvender seg til deg som har ansvar innen strategiarbeid, med spesielt fokus på å realisere strategien i organisasjonen. «Veldig bra kurs! Konkret og med nyttige tips til å bruke i hverdagen. Gleder meg til neste kurs.» Fredrik Thaulow, sjefskonsulent VI SETTER FOKUS PÅ: Ledelsens rolle i implementering av strategi, herunder både topp- og mellomledelse Hvordan skape en god prosess for implementering? Hvilke faktorer hemmer realisering av strategi? Hvordan håndtere når eksisterende organisasjon hindrer realisering av strategiske endringer? Ragnhild Kvålshaugen Helene Loe Colman KURSANSVARLIG: Ragnhild Kvålshaugen, førsteamanuensis, Helene Loe Colman, førsteamanuensis TID OG STED: mars, Handelshøyskolen BI, Oslo PRIS: kr Mer informasjon og påmelding: 7

8 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT strategisk HR for bedre prestasjoner En helhetlig HR-strategi er avgjørende for en organisasjons verdiskaping. Manglende kunnskap om effekten av egne HR-tiltak kan koste, fordi det er en klar sammenheng mellom beste praksis innenfor HR og gode organisatoriske resultater. «Effektiv HR handler om å forstå sine med arbeidere, hva som skaper lojalitet og virkelig gode prestasjoner. Altfor mange organisa sjoner er opptatt av å kopiere andres verktøy og systemer uten kunnskap om hva som egentlig virker.» Bård Kuvaas I kurset får du forskningsbasert og veldokumentert kunnskap om effektiv HR som øker produktiviteten og lønnsomheten i din organisasjon. Hensikten med kurset er å bli bevisst på hva vi vet fungerer og hva som ikke fungerer og deretter omsette dette i praksis. Kurset henvender seg like mye til ledere innenfor HR-funksjonen som til ledere med linjeansvar. VI SETTER FOKUS PÅ: Hva er HR og effektiv HR? HR-tiltak som forsterker hverandre Hvordan sikre at ønsket HR faktisk blir implementert Brukervennlig HR opplever linjen at HR-tiltakene faktisk bidrar til økt produktivitet? HR for gode relasjoner, høyt engasjement og gode prestasjoner KURSANSVARLIG: Bård Kuvaas, professor TID OG STED: mars, Handelshøyskolen BI, Oslo PRIS: kr Mer informasjon og påmelding: 8

9 FORHANDLINGSKOMPETANSE FOR LEDERE bli bevisst på egen forhandlingsevne og lær de beste forhandlingsteknikkene Forhandlingskompetanse er en viktig nøkkel til suksess enten du skal få det beste ut av dine medarbeidere, gjennomføre tøffe forhandlinger eller etablere verdiskapende strategiske samarbeid. Dette kurset gir deg en unik teoretisk og praktisk tilnærming til hvordan du kan bli en bedre forhandler. Kurset er forskningsbasert og gir deg gjennom simuleringer og øvelser mulighet til å trene opp din evne til å analysere, planlegge og lede en vellykket forhandling. Kurset er rettet mot ledere og mellomledere som ønsker å forbedre sin forhandlingsevne og vil bli mer bevisst mekanismene som gjelder innen forhandlinger. Du vil merke effekten umiddelbart for deg og din organisasjon; forhandlingsevnen øker og du blir bedre rustet til å løse konflikter, styrke relasjoner og møte ulike typer forhandlingssituasjoner. «Det var et veldig bra kurs, og jeg fikk mange innspill som jeg bruker daglig i møter og forhandlinger. Med gode verktøy har forhandlingene allerede vist seg å fungere bedre!» Michael Schilling, Managing Director, nexiles GmbH VI SETTER FOKUS PÅ: Hva er forhandlinger? Forskjellige typer forhandlinger Forhandlinger, strategi og taktikk Rammer for å vurdere ulike typer av forhandlinger Forhandlingskompetanse for ledere Laura E. Mercer Traavik KURSANSVARLIG: Laura E. M. Traavik, førsteamanuensis TID OG STED: mars, Handelshøyskolen BI, Oslo PRIS: kr Mer informasjon og påmelding: 9

10 IDENTITET OG MERKEVAREBYGGING hvordan vinne markedet og treffe brukeren Det nye medielandskapet er med på å skape nye trender i stadig økende tempo. Forbruk og holdninger til ulike merkevarer gjenspeiler dette. For virksomheter er det helt avgjørende å forstå de prosessene som skjer for å opprettholde konkurransekraft. I dette kurset vil du lære å analysere de kulturelle trendene, forstå sentrale trekk ved medie- og konsumsamfunnet, og hva det vil si for forbrukerne å bygge identitet i et livsstilsamfunn. Dette er nødvendig kompetanse for å kunne utvikle og forsterke merkevarer i vår tid. Kurset henvender seg til deg som har erfaring og ikke minst interesse for hvordan kommunikasjon og merkevarebygging skjer og bør skje. Kurset passer for ledere, kommunikatører og andre beslutningstakere i bedrifter som forvalter merkevarer i form av varer eller tjenester. VI SETTER FOKUS PÅ: Hvordan bygge sterke merkevarer på en treffsikker og effektiv måte i dag? Hvordan forstå den moderne forbrukeren og vår samtid? Hvordan knytte innsikt om forbruk, forbrukere, kultur og media sammen slik at man bygger sterke varige merkevarer? Hvordan kommunisere med markedet på en måte som gir din organisasjon et varig konkurransefortrinn? Foto: Truls L tvedt «Forståelse av merkevarenes kulturelle liv er essensielt for bedrifters suksess i dag. Vi gir deg denne innsikten.» Knut Kolnar, førsteamanuensis og Morten William Knudsen, høyskolelektor, Handelshøyskolen BI KURSANSVARLIGE: Knut Kolnar, førsteamanuensis, Morten William Knudsen, høyskolelektor TID OG STED: mars, Handelshøyskolen BI, Oslo PRIS: kr Mer informasjon og påmelding 10

11 LEAN FOR ØKT LØNNSOMHET hvordan Lean gir din bedrift økt verdiskaping Lean-filosofien brukes til å forbedre organiseringen og samhandlingen på alle nivåer i en organisasjon. En økende andel av norske virksomheter bruker tanker og metoder som inngår i Lean, og etablerer på denne måten en kultur for kontinuerlig forbedring og verdiskaping. «Er veldig fornøyd med kurset - en god blanding av akademia og praktisk tilnærming.» Tidligere deltaker Du får en grundig innsikt i teorier, modeller og verktøy for god virksomhetsstyring. Vi drøfter blant annet hvordan Lean-filosofien fungerer i forhold til modellstyring og tradisjonell økonomisk styring. Kurset egner seg for alle som trenger økt innsikt om Lean-filosofien, virksomhetenes styringssystemer og kostnadsanalyser, for å oppnå bedre økonomiske resultater. VI SETTER FOKUS PÅ: Lean-filosofien i forhold til tradisjonell økonomisk styring Lean-filosofiens fundament og bruk i ulike funksjoner Lean - verktøy og metoder Lean versus modellstyring Kostnadsforståelse /Kalkulasjon Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC) /Time Driven ABC (TDABC) Kundelønnsomhetsanalyser og strategiske kostnadsanalyser Strukturkostnader Kostnadskutt Espen Skaldehaug og Pål Berthling-Hansen KURSANSVARLIGE: Pål Berthling-Hansen, førsteamanuensis, Espen Skaldehaug, førstelektor TID OG STED: april, Handelshøyskolen BI, Oslo PRIS: kr Mer informasjon og påmelding: 11

12 DIGITALISERING FOR VEKST OG INNOVASJON unik læringsopplevelse i teknologiparken Sophia Antipolis Digitalisering handler om å transformere virksomheten med smart bruk av teknologi. I samarbeid med Accentures Technology Lab og SKEMA Business School gir vi deg en unik mulighet til å møte de ledende miljøene på området, og lære hvordan du kan jobbe med digitalisering i egen virksomhet. Gjennom presentasjoner, praktiske eksempler og demonstrasjoner av digitale løsninger får du oversikt over digitale muligheter. Hva kjennetegner ledere og virksomheter som er fremragende på digitalisering? Og hva må eventuelt til for å transformere din virksomhet? Vi jobber med case der vi går dypere inn i en problematikk og jobber med mulige strategiske valg og løsninger. Dette gir rikelig anledning til å drøfte utfordringer og søke ideer for egen virksomhet. VI SETTER FOKUS PÅ Digitalisering av din virksomhet Teknologisk utvikling, disrupsjon og konkurranseendring Sammenhengen mellom teknologisk endring, organisasjonsendring og endring av strategi Verktøy og teknikker for analyse av forretningsmessige muligheter med teknologi Den digitale leder; transformatør eller følger med et digitalt mindset? Digitale strategier og digitale løsninger Kurset passer for topp- og mellomledere i privat og offentlig sektor som ønsker å ha et aktivt forhold til digitalisering. Kursansvarlige: Espen Andersen og Ragnvald Sannes KURSANSVARLIGE: Espen Andersen, førsteamanuensis, Ragnvald Sannes, førsteamanuensis TID OG STED: mai 2015, Sophia Antipolis, Frankrike PRIS: kr (reise og opphold kommer i tilllegg) Mer informasjon og påmelding: 12

13 GJENNOMFØRING Kurset gjennomføres over fem dager i samarbeid med Accentures Technology Lab og SKEMA Business School. Begge disse institusjonene er lokalisert i teknologiparken Sophia Antipolis, som ligger i umiddelbar nærhet av Nice og Antibes. NETTVERK Nettverkselementet i et slikt kurs er vesentlig. Vi vil derfor stimulere til at de som deltar får rikelig anledning til å bli godt kjent med hverandre. Parallelt vil det bli lagt opp til et sosialt program hvor vi organiserer felles middager og diverse utflukter. Samtlige deltakere tilbys mulighet for å bo på samme hotell i Antibes. Den avsluttende dagen vil foregå på vinslottet Château Sainte Roseline. 13

14 NY SOM LEDER et dynamisk kurs for deg som vil utvikle deg i lederrollen Som ny leder stilles det helt nye krav og forventninger til deg. Evnen til å takle de mange nye utfordringene kommer normalt med erfaring og tid, men for å lykkes best mulig i overgangen trenger du kunnskap, verktøy, metoder og innspill. Formålet med kurset er å gi deg kunnskap og ferdigheter som gjør deg mer trygg og effektiv i utøvelsen av din nye lederrolle i organisasjonen. I dette kurset deltar du i en prosess hvor du blir mer bevisst på dine lederegenskaper, samtidig blir du kjent med de mest robuste forskningsfunnene på egenskaper ved god ledelse. VI SETTER FOKUS PÅ: Hva er ledelse? - Forskning på ulike former for ledelse og deres effektivitet - Transformasjonsledelse Hvordan virker ledelse? - Ulike former for motivasjon og holdninger til leder og organisasjonen - Kilder til indre motivasjon og sosial relasjon til organisasjonen - Bruk av mål og tilbakemeldinger Dine utfordringer i lederrollen - Case, diskusjon og erfaringsutveksling Hvordan lede på en god måte inspirere, motivere og engasjere - Verktøy og virkemidler, dialogbasert case Kurset er relevant for deg om ønsker å utvikle deg som leder, enten du er ny i lederrollen i din organisasjon eller allerede har ledererfaring. Kurset består av en blanding av undervisning, casegjennomgang, gruppeøvelser og gruppediskusjoner. «Faglig solid, relevant, engasjerende og engasjert! Dysvik er raus med å by på seg selv og det setter jeg pris på!» Hege Randen, Redaksjonssjef, Cappelen Damm AS Anders Dysvik og Lars Glasø KURSANSVARLIGE: Anders Dysvik, professor, Lars Glasø, professor TID OG STED: mai, Handelshøyskolen BI, Oslo PRIS: kr Mer informasjon og påmelding: 14

15 STRATEGISK PROSJEKTLEDELSE porteføljeledelse og eierstyring av prosjekter For å lykkes med prosjektarbeid er det avgjørende med tydelig eierskap, solid prosjektledelse og ikke minst god koordinering av ulike prosjekter som løper parallelt. I dette kurset legger vi vekt på hvordan du kan skape prosjektsuksess. Hva er de strategiske suksessfaktorene og hvordan bør prosjektet planlegges og gjennomføres? Etter endt kurs skal du ha et klarere syn på hva som kjennetegner et godt prosjekteierskap, god prosjektledelse og hvordan utvikle en god porteføljestyring av prosjekter. Vil du lede din bedrift er det prosjektet som tar deg dit du skal. Jonas Söderlund Professor Kurset er relevant for toppledere, linjeledere, prosjekteiere og prosjektledere, samt andre aktører som er involvert i prosjektbasert virksomhet. VI SETTER FOKUS PÅ: Strategisk prosjektvirksomhet Prosjektets rolle i bedriften Strategisk porteføljeledelse av prosjekter Eierstyring av prosjekter i et strategisk og operativt virksomhetsperspektiv Organisering og ressursstyring i prosjektbaserte virksomheter «Meget bra og inspirerende kurs med gjenkjennelige problemstillinger. Også veldig ok med deltakere fra mange forskjellige bedrifter og offentlige etater.» Kirsti Fjeldstad, Rådgiver fag/produkt, Knif Trygghet Forsikring AS KURSANSVARLIGE: Jonas Söderlund, professor, Jon Lereim, professor II TID OG STED: mai, Handelshøyskolen BI, Oslo PRIS: kr Mer informasjon og påmelding: 15

16 ØKONOMIFORSTÅELSE FOR LEDERE ledelsesmessige utfordringer knyttet til økonomisk styring For ledere er det viktig å forstå og anvende økonomisk informasjon for styring og utvikling. Kurset tar utgangspunkt i utfordringer knyttet til forståelse og tolkning av økonomiske data og rapporter. I kurset fokuserer vi på nøkkeltall som fanger opp viktige aspekter av en virksomhets økonomiske utvikling. Du får verktøy og metoder som en leder bør kunne for å ta bedre og raskere beslutninger basert på økonomiske data. Dette kurset henvender seg til ledere eller beslut ningsansvarlige som har behov for en større og overordnet helhetsforståelse for økonomiske sammenhenger. Det er også egnet for styremedlemmer som har behov for en forståelse av en virksomhets økonomiske situasjon og utvikling, basert på nøkkeltall som fremkommer i et regnskap. VI SETTER FOKUS PÅ: Samspillet mellom strategi og økonomisk styring Sammenhengen mellom resultatregnskapet, balansen og kontantstrømmen Økonomisk analyse årsregnskapet, risikoklassifisering, kredittvurdering, inntekts/kostnadsanalyse Beyond Budgeting budsjett eller ikke budsjett? Andre måleparametere: Balanced scorecard Kommunikasjon av økonomisk informasjon til interessenter Kurset krever ingen formell økonomiutdanning. «For min del var dette spot-on. Jeg fikk bekreftet at jeg har grunnleggende kunnskap, fikk faglig påfyll og ble inspirert til å lære mer.» Cecilie Johnsen, Økonomi- og administrasjonssjef, Assessit AS Espen Skaldehaug og Pål Berthling-Hansen KURSANSVARLIGE: Pål Berthling-Hansen, førsteamanuensis, Espen Skaldehaug, førstelektor TID OG STED: mai, Handelshøyskolen BI, Oslo PRIS: kr Mer informasjon og påmelding: 16

17 LEDERUTVIKLING I ORGANISASJONEN lederutvikling som integrert HR-strategi Norske bedrifter investerer store summer i lederutvikling. De færreste vet hva de får igjen. Gjennom disse tre dagene gir vi deg nye perspektiver på hvordan bedriften best kan tilrettelegge for lederutvikling og hvilke prosesser som viser seg å skape bedre ledere. «Ledelse er å skape oppslutning om målrettet samarbeid gjennom å gjøre det meningsfylt. Ledere utøver både maktbruk, styring og ledelse uten alltid å reflektere over det.» Jan Ketil Arnulf Førsteamanuensis Etter avsluttet kurs vil du kunne kartlegge din organisasjons sterke og svake sider innen ledelse og se forbedringsmulighetene. Kurset gir deg samtidig et godt fundament for hvordan du kan utvikle deg selv som leder. Kurset passer for ledere og mellomledere som tilrettelegger for lederutvikling i bedriften. VI SETTER FOKUS PÅ: Hvordan utvikles lederekspertise? Metoder og verktøy for utvikling av internt lederutviklingsprogram Læring i jobben: Nødvendigheten av refleksjon Coaching: Dialog og relasjon som verktøy i individuell lederutvikling «Godt med en foreleser som tydelig har så god kjennskap til stoffet at vi kunne bruke det direkte inn i problemstillinger og spørsmål som deltakerne hadde. Tommel opp!» Egil Engen, Leder Administrasjonsavdelingen, Kreftregisteret KURSANSVARLIG: Jan Ketil Arnulf, førsteamanuensis TID OG STED: september, Handelshøyskolen BI, Oslo PRIS: kr Mer informasjon og påmelding: 17

18 BI CERTIFICATE IN BUSINESS EXCELLENCE Som de fleste toneangivende Business Schools i verden, innfører nå Handelshøyskolen BI et Certificate in Business Excellence. BI Certificate in Business Excellence (BI CIBE) er en anerkjennelse av den investeringen du har gjort i forhold til din videreutdanning og din personlige utvikling. Etter at du har gjennomført minst atten kursdager innenfor vår portefølje av Executive Short Programmes (f.eks. 6 kurs à 3 dager), oppnår du sertifikatet BI CIBE. BI Certificate in Business Excellence er en unik mulighet til å få en verdifull utmerkelse fra en av Europas ledende Handelshøyskoler bra for deg og bra for din arbeidsgiver! Har du gjennomført ett eller flere Executive Short Programmes tidligere? Selvsagt får du uttelling for disse når du bygger opp ditt BI CIBE! Kontakt oss gjerne for spørsmål. 18

19 PRAKTISK INFORMASJON Executive Short Programmes er intensive kurs over to til fem dager. Kursene har ingen eksamen. Etter endt kurs mottar du et kursbevis. Du kan oppnå et BI Certificate in Business Exellence (BI CIBE) ved å delta på flere kurs. HVEM KAN DELTA Executive Short Programmes henvender seg i første rekke til ledere, mellomledere og spesialister i privat og offentlig sektor. Kursene er uten formelle opptakskrav, men det forutsettes at deltakerne har en god kombinasjon av teoretisk bakgrunn og praktisk erfaring. PRIS Med mindre annet er oppgitt, inkluderer prisen all kursdokumentasjon og bevertning under kurset, inklusiv nettverksmiddagen første kursdag. Executive Short Programmes er MVA-frie. FLERE FRA SAMME BEDRIFT Læringsutbyttet øker dersom flere kollegaer deltar på samme kurs. Ta gjerne kontakt med oss for et tilbud dersom dere er tre eller flere fra samme bedrift som ønsker å delta. PÅMELDING Det er løpende påmelding på bi.no/esp. Ved påmelding til kursene fyller du inn din personlige utdannings- og yrkesprofil for at våre faglige ressurser skal være best mulig forberedt i den pedagogiske tilretteleggingen av kurset. RABATT FOR BI ALUMNI Er du medlem av BI Alumni får du 20% rabatt på alle våre Executive Short Programmes. Du har også anledning til å ta med deg inntil tre kollegaer som oppnår den samme medlemsfordelen når dere følger kurset sammen. 19

20 Returadresse: Handelshøyskolen BI, N-0442 Oslo For mer informasjon og påmelding: bi.no/esp E-post: 1/2015

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2014

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2014 EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2014 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå Executive Short Programmes er intensive kurs på høyt faglig nivå for deg som ønsker å oppnå størst mulig læringsutbytte i løpet

Detaljer

DIGITALISERING FOR VEKST OG INNOVASJON

DIGITALISERING FOR VEKST OG INNOVASJON EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES DIGITALISERING FOR VEKST OG INNOVASJON unik læringsopplevelse i teknologiparken Sophia Antipolis, Frankrike 4.- 8. mai 2015 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå DIGITALISERING

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES HANDELSHØYSKOLEN BI Intensiv oppdatering på få dager VÅR 2016 1 VERDIFULL KOMPETANSE FOR DEG OG DIN ARBEIDSGIVER Executive Short Progammes er intensive kvalitetskurs på høyt

Detaljer

LEAN for økt lønnsomhet hvordan LEAN gir din bedrift økt verdiskapning

LEAN for økt lønnsomhet hvordan LEAN gir din bedrift økt verdiskapning EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES LEAN for økt lønnsomhet hvordan LEAN gir din bedrift økt verdiskapning 20. 22. april Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES LEAN for økt lønnsomhet

Detaljer

EFMD. EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt!

EFMD. EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt! EFMD EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt! VÅR 2013 Handelshøyskolen BI Næringslivet skaper verdier gjennom kompetente medarbeidere Kontinuerlig kompetanseutvikling er et viktig

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES HANDELSHØYSKOLEN BI Intensiv oppdatering på få dager VÅR 2016 1 VERDIFULL KOMPETANSE FOR DEG OG DIN ARBEIDSGIVER Executive Short Progammes er intensive kvalitetskurs på høyt

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES HANDELSHØYSKOLEN BI Intensiv oppdatering på få dager HØST 2015 1 VERDIFULL KOMPETANSE FOR DEG OG DIN ARBEIDSGIVER Executive Short Progammes er intensive kvalitetskurs på høyt

Detaljer

Gå OPP EN VEKTKLaSSE På Få DaGEr!

Gå OPP EN VEKTKLaSSE På Få DaGEr! Gå OPP EN VEKTKLaSSE På Få DaGEr! Handelshøyskolen BI lanserer Executive Short Programmes Nytt og attraktivt programtilbud for ledere og faglig nøkkelpersoner Executive Short Programmes er intensive programmer

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES HØST 2014

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES HØST 2014 EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES HØST 2014 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå Executive Short Programmes er intensive kvalitetskurs på høyt faglig nivå for deg som ønsker å oppnå størst mulig læringsutbytte

Detaljer

Topplederutdanning. Styrk din forretningsutvikling med en internasjonal utdanning

Topplederutdanning. Styrk din forretningsutvikling med en internasjonal utdanning Topplederutdanning Styrk din forretningsutvikling med en internasjonal utdanning Executive Management Programme INSEAD Oppnå strategisk skarphet med den nyeste kunnskapen På vår topplederutdanning Executive

Detaljer

Styreutdanning. Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid

Styreutdanning. Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid Styreutdanning Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid Executive Board Programme INSEAD Skap verdi i styret og bidra til forretningsutviklingen På vår styreutdanning Executive Board Programme

Detaljer

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Lederutdanning Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Leadership Acceleration Programme Bli godt rustet til å videreutvikle lederrollen din På vår lederutdanning Leadership Acceleration

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE Læringsarena for forretnings- og utviklingsorientert HR Foto: Heidi Widerøe sfortegnelse: 1 Hvorfor velge dette programmet? 2 Organisering av programmet

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2016 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av inntil 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Serviceledelse i praksis. getleadingedge.no

Serviceledelse i praksis. getleadingedge.no Serviceledelse i praksis getleadingedge.no Henning Friberg Henning Friberg har bred erfaring fra servicebransjen og har blant annet ledet servicebedrifter i inn og utland. Å sikre at serviceleveransen

Detaljer

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager Lederutdanning for styrere er viktig for videre utvikling av barnehagene! Svært varierte lederoppgaver, en mengde ulike krav og lite lederutdanning er ofte

Detaljer

Strategisk ledelse i byggenæringen Informasjonsmøte 23. mai 2013

Strategisk ledelse i byggenæringen Informasjonsmøte 23. mai 2013 Strategisk ledelse i byggenæringen Informasjonsmøte 23. mai 2013 Senter for byggenæringen, Handelshøyskolen BI (www.bi.no/bygg) Lena E. Bygballe og Katrine S. Fjellestad BIs videre- og etterutdanningstilbud

Detaljer

Dypere forståelse av egen rolle. Svein Dyrrdal, leder IKT Drift NHH LEDERSKOLE

Dypere forståelse av egen rolle. Svein Dyrrdal, leder IKT Drift NHH LEDERSKOLE Dypere forståelse av egen rolle Svein Dyrrdal, leder IKT Drift NHH LEDERSKOLE BERGEN KOMMUNES LEDERSKOLE GULL 4505 prosess. Bergen kommunes lederskole tar utgangspunkt i de utfordringene ledere står ovenfor

Detaljer

utfordrende dager Det kommer langt mer enn første skoledag

utfordrende dager Det kommer langt mer enn første skoledag Rektorprogrammet Det kommer langt mer utfordrende dager enn første skoledag Svært varierte lederoppgaver, en mengde ulike krav og lite leder utdanning er ofte hverdagen for en rektor. For noen kan hverdagen

Detaljer

Eierne, styret og ledelsen Corporate governance i Norge

Eierne, styret og ledelsen Corporate governance i Norge EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Effektive lederkurs på få dager EFMD Eierne, styret og ledelsen Corporate governance i Norge 22. oktober, 30. 31. oktober 2013 Johan H. Andresen Øyvind Bøhren Ståle Kyllingstad

Detaljer

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS HR-huset Din HR-Partner. HR-huset bidrar til utvikling og verdiskapning for mennesker og organisasjoner

Detaljer

MENINGSFULL LEDELSE. Programmet inneholder følgende åtte hovedtema: «Ledelse er kunsten å oppnå resultater gjennom dem man leder».

MENINGSFULL LEDELSE. Programmet inneholder følgende åtte hovedtema: «Ledelse er kunsten å oppnå resultater gjennom dem man leder». MENINGSFULL LEDELSE «Ledelse er kunsten å oppnå resultater gjennom dem man leder». Programmet gir deg en innføring i viktige elementer for å lykkes i lederrollen. Du får kunnskap og praktisk verktøy som

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

«UTVIKLENDE LEDELSE»

«UTVIKLENDE LEDELSE» «UTVIKLENDE LEDELSE» Et lederutviklingsprogram i regi av Din Utvikling as KORT BESKRIVELSE >>> Utviklende ledelse er et lederprogram for ledere på alle nivåer. VI regner med at du som leder har et ønske

Detaljer

Digitalisering former samfunnet

Digitalisering former samfunnet Digitalisering former samfunnet Digitaliseringsstrategi for Universitetet i Bergen Vedtatt av universitetsstyret 20.oktober 2016 1 Innledning Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype

Detaljer

VELKOMMEN TIL PROSJEKTLEDERSKOLEN 2011

VELKOMMEN TIL PROSJEKTLEDERSKOLEN 2011 VELKOMMEN TIL PROSJEKTLEDERSKOLEN 2011 EKSPERT PÅ NOEN DAGER? Kanskje ikke. Men ProsjektLederSkolen er et fagseminar som gir teori en praktisk betydning og vil gjøre deg bedre rustet til å gjennomføre

Detaljer

Bachelor of Management

Bachelor of Management Bachelor of Management Grunnutdanning i ledelse Prosjektledelse l Endringsledelse Bachelor of Management Offentlig godkjent grad på 180 studiepoeng. Inntil 90 fi frie studiepoeng i graden som kan innpasses

Detaljer

Fra urolig sjø til stille havn Forhandlingskurs

Fra urolig sjø til stille havn Forhandlingskurs Fra urolig sjø til stille havn Forhandlingskurs Om forhandlingskursene Vi forhandler hele tiden, ofte uten at vi tenker over det. Dessverre har vi ikke alltid den beste strategien for hånden og det fører

Detaljer

Integrert lederutviklingsprogram og studium

Integrert lederutviklingsprogram og studium Ledelse av prosesser - Oppbrudd, forandring og forvandling Integrert lederutviklingsprogram og studium Et samarbeidsprosjekt mellom: Lederskap as Institutt for dynamisk ledelse og organisasjonsutvikling

Detaljer

HB 3.D.10. Strategi

HB 3.D.10. Strategi HB 3.D.10 Strategi 2016-2021 Innhold 1. Visjonen side 3 2. Husbankens mål i perioden side 3 3. Strategiske veivalg for å nå målene side 4 1. Visjonen «Alle skal bo godt og trygt» 2. Husbankens mål i perioden

Detaljer

Mellomlederutvikling for museene

Mellomlederutvikling for museene Mellomlederutvikling for museene Mellomlederutvikling for museene Opplever du utfordringer i lederollen? Er du ny som leder? Har du dilemmaer du ønsker å diskutere med likesinnede? Har du behov for faglig

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Kultur- og organisasjonsbygging Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på masternivå. Det er samlingsbasert og gjennomføres på deltid over ett år. Undervisningen

Detaljer

Mellomlederutvikling for museene

Mellomlederutvikling for museene Mellomlederutvikling for museene Mellomlederutvikling for museene Opplever du utfordringer i lederollen? Er du ny som leder? Har du dilemmaer du ønsker å diskutere med likesinnede? Har du behov for faglig

Detaljer

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING LEDER- OG PERSONALUTVIKLING TEAMUTVIKLING, LEDELSE OG KOMMUNIKASJON BAKGRUNN, OPPLEGG OG GJENNOMFØRING INNLEDNING Lederrollen er en av de mest krevende og komplekse oppgaver i bedriften. Etter hvert som

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Et samarbeidsprosjekt mellom Handelshøyskolen BI og NCE NODE HVORFOR STYRKE KOMPETANSEN PÅ INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING? NCE NODE (Norwegian Offshore & Drilling

Detaljer

Frokostmøte 12. juni 2012 Framtidens ledere i bygg- og anleggsbransjen. FLIBA, EBA og Senter for byggenæringen, ved Handelshøyskolen BI

Frokostmøte 12. juni 2012 Framtidens ledere i bygg- og anleggsbransjen. FLIBA, EBA og Senter for byggenæringen, ved Handelshøyskolen BI Frokostmøte 12. juni 2012 Framtidens ledere i bygg- og anleggsbransjen FLIBA, EBA og Senter for byggenæringen, ved Handelshøyskolen BI Agenda 0830-0850 Velkommen og om FLIBA-prosjektet v/ arrangører og

Detaljer

Fagansvarlige: Øyvind L. Martinsen, PhD Cathrine Filstad, PhD Institutt for Ledelse og Organisasjon

Fagansvarlige: Øyvind L. Martinsen, PhD Cathrine Filstad, PhD Institutt for Ledelse og Organisasjon HRM Fagansvarlige: Øyvind L. Martinsen, PhD Cathrine Filstad, PhD Institutt for Ledelse og Organisasjon Hva er HRM? Human Resource Management Forvaltning av menneskelige ressurser. Dreier seg om: Menneskelig

Detaljer

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 I tre av spørsmålene på evalueringsskjemaet etterspurte vi om konkrete tilbakemeldinger på deltagernes: 1) forventninger til dagen, 2) refleksjoner

Detaljer

Ny innsikt gir mulighet for ny utsikt. Selvinnsikt, samhandling og mestringsmiljø. Tidspunkt vår 2013: Rosfjord strandhotell, 17. -19. april 2013.

Ny innsikt gir mulighet for ny utsikt. Selvinnsikt, samhandling og mestringsmiljø. Tidspunkt vår 2013: Rosfjord strandhotell, 17. -19. april 2013. Aktive ledere Aktive ledere er ledere som både tenker og snakker om ledelse, og deretter også gjør det! En aktiv leder skaper visjoner, motivasjon og handling - for seg selv og sine omgivelser. Aktive

Detaljer

Bakgrunn. ASSIST-kurset består av: Klasseromsundervisning: 7 ganger Veiledningsgrupper: 8 ganger Små skriftlige oppgaver: 4 Praktiske oppgaver: 3

Bakgrunn. ASSIST-kurset består av: Klasseromsundervisning: 7 ganger Veiledningsgrupper: 8 ganger Små skriftlige oppgaver: 4 Praktiske oppgaver: 3 ASSIST Bakgrunn ASSIST-kurset er basert på Sagenemodellen (KNB), som var en modell for intern opplæring som ble utviklet og implementert i Bydel Sagene i Oslo. Evalueringer av KNB indikerer at dette er

Detaljer

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM Utkast til LEDERUTVIKLINGSPROGRAM for Introduksjon 3 Bakgrunn og tema 3 Metode og tilnærming 3 Gjennomføringsplan 4 Ressurspersoner 8 Vilkår og betingelser 8 3015 DRAMMEN Tlf. +47 917 21 000 2 Introduksjon

Detaljer

OPERATIV LEDERSKAPSUTVIKLING. Program 2017

OPERATIV LEDERSKAPSUTVIKLING. Program 2017 OPERATIV LEDERSKAPSUTVIKLING Program 2017 OPERATIV LEDERUTVIKLING PROGRAM 2017 Om programmet Programmet Operativ lederutvikling stammer fra forskningsprosjektet Operativ ledelse som har gått ved NTNU,

Detaljer

Vi presenterer. Talent Management

Vi presenterer. Talent Management Vi presenterer Talent Management Finnes det en suksessformel for vellykket Talent Management som gir resultater uten innsats og kostnader? Nei, dessverre - men et solid HR-håndverk sammen med smarte og

Detaljer

Lederutviklingsprogram 2015

Lederutviklingsprogram 2015 Lederskolen Lederutviklingsprogram 2015 Asker Mulighetenes kommune Hovedmål: Asker er en fremtidsrettet, inkluderende og ansvarsbevisst kommune i en region i vekst, hvor balanse mellom vekst og vern gir

Detaljer

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Bygg et veikart for å løfte din salgsorganisasjon til et nytt nivå Finn ut hvordan du blir morgendagens vinner innen salg og salgsledelse

Detaljer

Gled deg til å gå på jobben

Gled deg til å gå på jobben Lederprogrammet for deg som er en kvinne i business Enten du leder et enkeltpersonforetak, lite AS eller har lederansvar i et større selskap, vil du ha nytte av å styrke din evne til selvledelse og god

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte. Målgruppe. Opptakskrav og rangering

Studieplan 2017/2018. Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte. Målgruppe. Opptakskrav og rangering Studieplan 2017/2018 Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15 Bakgrunn for studiet Målgruppe: Målgruppen for studiet er ledere i privat, offentlig og frivillig sektor, og de som kunne tenke seg å

Detaljer

Studie i Praktisk Ledelse

Studie i Praktisk Ledelse Gjennom prosjektet Kompetansekraft Verdal er det avdekt et behov blant bedriftene i industriparken om å styrke ledelseskompetansen. Kurset Praktisk ledelse er et tilbud som vil møte dette behovet. Kurset

Detaljer

Bakgrunn. Målgruppe 10.01.2012. Studieprogram i næringsutvikling, innovasjon og kompetanseutvikling i SMB

Bakgrunn. Målgruppe 10.01.2012. Studieprogram i næringsutvikling, innovasjon og kompetanseutvikling i SMB Studieprogram i næringsutvikling, innovasjon og kompetanseutvikling i SMB Bakgrunn Spørsmål om tilbud på kompetanseheving for lokale / regionale ressurspersoner har jevnlig kommet i den senere tid. Blilyst

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Strategisk ledelse, MASTRA

Strategisk ledelse, MASTRA Executive MBA «Reelt løft av egen kompetanse» Kjell Haarr, International Relations Manager, Posten Norge Executive MBA Strategisk ledelse, MASTRA Strategisk ledelse Executive MBA i strategisk ledelse,

Detaljer

Foreløpig innholdsfortegnelse

Foreløpig innholdsfortegnelse Foreløpig innholdsfortegnelse 1. Prosjekter og deres betydning 1.1 Hva er egentlig et prosjekt? 1.2 En moderne prosjektforståelse 1.3 Prosjekters mangfold i arbeidslivet 1.4 Prosjekt er svaret på endringsbehov

Detaljer

SkillsCamps. Korte og effektive treningsworkshops for ledere

SkillsCamps. Korte og effektive treningsworkshops for ledere SkillsCamps Korte og effektive treningsworkshops for ledere Feedback Vi trenger hjelp til å utvikle oss, vokse og lære. Hvorfor er det noen ganger vanskelig å akseptere tilbakemeldinger som er ment å hjelpe?

Detaljer

«Lederutvikling gode verktøy er en suksessfaktor» Ketil Olsen Daglig leder / Partner Volo AS

«Lederutvikling gode verktøy er en suksessfaktor» Ketil Olsen Daglig leder / Partner Volo AS «Lederutvikling gode verktøy er en suksessfaktor» Ketil Olsen Daglig leder / Partner Volo AS 1 - gjør deg bedre i møte med andre mennesker 2 Vår posisjon Volo er et kompetansesenter for sertifisering,

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

TID FOR FORANDRING Fabi-akademiet et samarbeid mellom Fabi AS og Handelshøyskolen BI

TID FOR FORANDRING Fabi-akademiet et samarbeid mellom Fabi AS og Handelshøyskolen BI TID FOR FORANDRING Fabi-akademiet et samarbeid mellom Fabi AS og Handelshøyskolen BI FABI-AKADEMIET en unik mulighet for videreutvikling faglig, personlig og relasjonsmessig For oss i Fabi Group står kompetanse

Detaljer

KREATIV UTVIKLING AV ENGASJERTE MENNESKER

KREATIV UTVIKLING AV ENGASJERTE MENNESKER KREATIV UTVIKLING AV ENGASJERTE MENNESKER Opplevelsesrike veier til en bedre, morsommere og mer lønnsom arbeidsdag for deg og teamet ditt. Vi i Puzzle Learning inviterer deg til å tilbringe noen dager

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

Veksthus for ledere. Magne Orten, Mette Holand, Anne Mari Mordal. Arbeidsmiljøkonferansen 21. og 22.mars 2012. Foto: Einar Engdal

Veksthus for ledere. Magne Orten, Mette Holand, Anne Mari Mordal. Arbeidsmiljøkonferansen 21. og 22.mars 2012. Foto: Einar Engdal Veksthus for ledere Magne Orten, Mette Holand, Anne Mari Mordal Arbeidsmiljøkonferansen 21. og 22.mars 2012 Foto: Einar Engdal Veksthus for ledere 2-årig lederutviklingsprogram for Molde kommune Høst 2007

Detaljer

Strategi og ledelse som tar topplinjen, kunnskap og emosjoner på alvor

Strategi og ledelse som tar topplinjen, kunnskap og emosjoner på alvor Collioureprogrammet - lederutvikling HumanKapitalGruppen starter et nytt program i lederskap som tar topplinjen, kunnskap og emosjoner på alvor du lærer å utvikle din lederatferd med støtte i topplinjen

Detaljer

Etablering av en felles prosjektmodell i politiet

Etablering av en felles prosjektmodell i politiet Etablering av en felles prosjektmodell i politiet DIFI s gevinstrealiseringsseminar 18.12.2013 Cato Rindal, IKT-direktør Politidirektoratet Mange analyser har pekt på politiets umodenhet knyttet til prosjekter

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Ledelse i skolen. Krav og forventninger til en rektor

Ledelse i skolen. Krav og forventninger til en rektor Ledelse i skolen Krav og forventninger til en rektor Innledning Skoleledelsen, med rektor i spissen, kan ha stor positiv innvirkning på læringsmiljøet og elevenes læringsutbytte. Dette forutsetter utøvelse

Detaljer

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017 NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017 Bakside omslag (foran) Velkommen Uke 7 er en felles samling for nye tillitsvalgte fra ulike bedrifter og landsdeler. Gjennom forelesninger,

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN

2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN 2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN Kurs Lederseminar Barnehagebasert kompetanseutvikling Web-basert personalutviklingssystem Bedriftsdoktoren LARS R. GRIMSTAD BEDRIFTSDOKTOREN KURS DU OCH JAG ALFRED!

Detaljer

Talentutviklingsprogrammet

Talentutviklingsprogrammet Bærum kommune 2012 2013 Talentutviklingsprogrammet Bakgrunn HP 2010-2013: Lederrekruttering Bakgrunn HP 2010-2013: Likestilling Overordnet mål: Mobilisere og videreutvikle talenter i kommunen med henblikk

Detaljer

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Arbeidsgiverstrategien skal bidra til å virkeliggjøre kommunens samfunnsoppdrag. Våre ansatte blir vist tillit og vet at gode resultater og utvikling

Detaljer

Strategi: Hvordan lage noe mer enn bare planer? Bergen Næringsråd, Kjapt & Nyttig 6.4.11

Strategi: Hvordan lage noe mer enn bare planer? Bergen Næringsråd, Kjapt & Nyttig 6.4.11 Strategi: Hvordan lage noe mer enn bare planer? Bergen Næringsråd, Kjapt & Nyttig 6.4.11 Bakgrunn vårt tjenestespekter STRATEGI LØSNING LEDERSKAP OG GJENNOMFØRING Strategiske analyser og kartlegging av

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES HØST 2013

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES HØST 2013 HANDELSHØYSKOLEN BI EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES HØST 2013 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå NÆRINGSLIVET SKAPER VERDIER GJENNOM KOMPETENTE MEDARBEIDERE På BI Executive møter du forelesere som kombinerer

Detaljer

Hvordan utøve godt prosjekteierskap i ByR?

Hvordan utøve godt prosjekteierskap i ByR? Hvordan utøve godt prosjekteierskap i ByR? Nasjonal Nettverkssamling Stjørdal 4. november 2014 12.11.2014 Torbjørn Wekre - Distriktssenteret og Wiggo Hustad - Deloitte Hvorfor sette fokus på dette temaet?

Detaljer

PROGRAM FOR TOPPLEDERGRUPPER I STATEN

PROGRAM FOR TOPPLEDERGRUPPER I STATEN 1 PROGRAM FOR TOPPLEDERGRUPPER I STATEN Hensikten med Program for toppledergrupper er å bidra til bedre ledelse i staten. Regjeringens Program for bedre styring og ledelse 1 i staten har bedre ledelse

Detaljer

Digitaliseringsskolen i Bergen

Digitaliseringsskolen i Bergen Digitaliseringsskolen i Bergen Økt kunnskap og inspirasjon i fire deler Digitaliseringsskolen er et samarbeid mellom Bergen Næringsråd, PwC og EVRY. Kurset går over fire samlinger, og tilbyr praktisk rettet

Detaljer

Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015. Bedriftsinterne kurs. kurs@qualisoft.no +47 518 70000. Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted

Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015. Bedriftsinterne kurs. kurs@qualisoft.no +47 518 70000. Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015 Bedriftsinterne kurs Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted Basiskurs i QualiWare Introduksjon til (BPM) Business Process Management Professional Certificate

Detaljer

Verdibasert ledelse. HMS faglig forum 23.10.09

Verdibasert ledelse. HMS faglig forum 23.10.09 Verdibasert ledelse HMS faglig forum 23.10.09 Refleksjon(er) (bruk 1 minutt!) Hvilke problemstillinger rir deg akkurat nå! Hvordan har du det som menneske? Hvordan kan din leder støtte deg i dette arbeidet?

Detaljer

FORNYELSE OG OMSTILLING HVA INNEBÆRER DET?

FORNYELSE OG OMSTILLING HVA INNEBÆRER DET? FORNYELSE OG OMSTILLING HVA INNEBÆRER DET? Norwegian Innovation Cluster Forum 2016 Erik W. Jakobsen Bergen, 8. september FORNYELSE OG OMSTILLING HVA ER DET? Omstilling = innovasjon Omstilling uten innovasjon

Detaljer

Globalisering og kunnskapsdeling i klynger

Globalisering og kunnskapsdeling i klynger Globalisering og kunnskapsdeling i klynger Rolv Petter Amdam, Handelshøyskolen BI Ove Bjarnar, Høgskolen i Molde / Møreforsking Molde Svekkes de regionale kunnskapsnettverkene? Multinasjonale selskaper

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE. Bærum kommune LEDELSESPOLICY. Vedtatt i Rådmannens medbestemmelsesmøte

BÆRUM KOMMUNE. Bærum kommune LEDELSESPOLICY. Vedtatt i Rådmannens medbestemmelsesmøte BÆRUM KOMMUNE Bærum kommune LEDELSESPOLICY 2010 Vedtatt i Rådmannens medbestemmelsesmøte 12.11.2010 1. Ledelse i Bærum kommune Det overordnete målet for ledelse og ledelsesutvikling i Bærum kommune er

Detaljer

Muligheter sosiale medier og digitalisering gir innen HR

Muligheter sosiale medier og digitalisering gir innen HR Muligheter sosiale medier og digitalisering gir innen HR Med utgangspunkt i Gelx Utviklingen går fort vanskelig å følge med Økt fokus på standardisering vs arbeidsglede To av tre medarbeidere opplever

Detaljer

«Fyr» Fellesfag, Yrkesretting og relevans Endring og utvikling til beste for elever og lærere på yrkesfaglig utdanningsprogram i VGO

«Fyr» Fellesfag, Yrkesretting og relevans Endring og utvikling til beste for elever og lærere på yrkesfaglig utdanningsprogram i VGO «Fyr» Fellesfag, Yrkesretting og relevans Endring og utvikling til beste for elever og lærere på yrkesfaglig utdanningsprogram i VGO Ledelse, kultur og organisasjonsutvikling. Hva? Hvorfor? Hvordan? Øyvind

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system

Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system HVA KJENNETEGNER ET HELHETLIG OG GODT SYSTEM FOR STYRKET LEDELSE? Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system Nasjonal erfaringskonferanse om ledelse 2013

Detaljer

GILA-videre. Lederutvikling for teknologer. September 2006 juni 2007. Teknisk-naturvitenskapelig forening

GILA-videre. Lederutvikling for teknologer. September 2006 juni 2007. Teknisk-naturvitenskapelig forening GILA-videre Lederutvikling for teknologer September 2006 juni 2007 Teknisk-naturvitenskapelig forening Målsetning GILA-videre programmet Utvikle teknologer til gode ledere av menneskelige ressurser gjennom

Detaljer

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN 3 INNLEDNING Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype Universitetet i Bergens (UiB)

Detaljer

Prosjektbasert ledelse

Prosjektbasert ledelse Prosjektbasert ledelse 2 Hva er prosjektbasert ledelse? En moderne virksomhets situasjon: Har gjennomført mange prosjekter; allsidige erfaringer med prosjektledelse Er dyktig på å lede et enkelt prosjekt

Detaljer

ORGANISERING OG ENDRING I PROSJEKTBASERT VIRKSOMHET - ET PRAKSISPERSPEKTIV. Roger Klev Praxes AS / NTNU

ORGANISERING OG ENDRING I PROSJEKTBASERT VIRKSOMHET - ET PRAKSISPERSPEKTIV. Roger Klev Praxes AS / NTNU 1 ORGANISERING OG ENDRING I PROSJEKTBASERT VIRKSOMHET - ET PRAKSISPERSPEKTIV Roger Klev Praxes AS / NTNU Spørsmål Hvem har «full oversikt» i din organisasjon / i ditt prosjekt? Hvordan folk jobber, om

Detaljer

IKT-ABC. Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves. 08/05/2008 NKUL, Trondheim www.itu.no

IKT-ABC. Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves. 08/05/2008 NKUL, Trondheim www.itu.no IKT-ABC Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves Agenda Bakgrunn for IKT-ABC Hva forskning viser Helhetlig skoleutvikling Hva er IKT-ABC? Betydningen av IKT-strategi Praktisk oppgave:

Detaljer

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen På de neste sidene ber vi deg svare på en rekke spørsmål eller ta stilling til en rekke påstander. Merk av det svaralternativet som passer

Detaljer

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN INNLEDNING 3 UiB I ET DIGITALISERT SAMFUNN 4 OVERORDNEDE MÅL FOR DIGITALISERING VED UiB 6 FEM STRATEGIER FOR DIGITALISERING

Detaljer

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Ønsker 1. Bistand fra NiT til å identifiserer og innhente Spesialister til å veilede studenter 2.

Detaljer

Velkommen til sertifisering i persolog personprofiler

Velkommen til sertifisering i persolog personprofiler Velkommen til sertifisering i persolog personprofiler Frigjør potensialet få bedre konkurranseevne Ved å bli sertifisert trener, har du tilgang til en verktøykasse med svært effektive verktøy for blant

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Lederprogrammet. Fra ord til endring

Lederprogrammet. Fra ord til endring Lederprogrammet Fra ord til endring Lederprogrammet «Fra ord til endring» Senter for Ledelse sitt lederprogram er utviklet i skjæringspunktet mellom moderne ledelsesteori og praksis. Vi har de siste 17

Detaljer

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering.

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering. <Navn> <Avdeling, sted> Vegvesenboka Ledelse, styring og organisering Vegvesenboka Nasjonal transportplan: Nasjonale mål for transportpolitikken Tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig

Detaljer