EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015"

Transkript

1 EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå

2 EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Executive Short Programmes er intensive kvalitetskurs på høyt faglig nivå som gjennomføres over to til fem dager. Gjennom interaksjon med våre fremste fagressurser gir kursene rom for å diskutere de mange spørsmålene du sitter inne med. Samtidig får du innblikk i praktiske verktøy som du umiddelbart kan ta i bruk i jobben. Du deltar i en dynamisk og inspirerende læringsprosess der vi kombinerer forelesninger, refleksjonsbolker, case, plenumsdiskusjoner og gruppeoppgaver. MYE MER ENN ET KURS Vi legger til rette for at læringen ikke bare skjer de 2 5 dagene selve kurset varer. I forkant av kurset vil du få tilsendt relevante fagartikler. Du får mulighet til å sende inn en beskrivelse av utfordringer du møter i din arbeidshverdag og som du ønsker å diskutere under kurset. NETTVERKSBYGGING Som deltaker kommer du inn i et miljø som stimulerer deg til å knytte nye kontakter. Gjennom aktiv deltakelse får dere mulighet til å bli godt kjent. Nettverksmiddagen den første kursdagen er en viktig del av kurset og god anledning til å bli bedre kjent med foreleserne og de øvrige deltakerne. Campus BI, Nydalen. Foto: Nicolas Tourrenc 2

3 94 % DELTAKERNE ER OVER % DELTAKERNE ER OVER 30 ÅR 79 % MER ENN 10 ÅRS YRKESERFARING ng HVEM MØTER DU? På våre Executive Short Programmes møter du mennesker med ulik erfaringsbakgrunn på tvers av bransjer. Våre kurs er en unik læringsarena som gir deg rik anledning til å få nyttige impulser fra andre miljøer enn de du selv jobber i. Gruppestørrelsen er tilpasset for optimal interaksjon og læringsutbytte. KVALITETSKURS I VERDENSKLASSE Når du tar kurs på BI, er du sikret faglig kvalitet på topp internasjonalt nivå. Financial Times rangerer verdens beste handelshøyskoler ut fra kriterier som studentenes karriereutvikling, internasjonalisering av programmer og faglig stab. På denne prestisjetunge listen er Handelshøyskolen BI rangert som nr 38 i Europa og nr 3 i Norden. I tillegg kan Handelshøyskolen BI skilte med de tre mest prestisjefylte internasjonale akkrediteringene en handelshøyskole kan få. BI er dermed del av et eksklusivt selskap; kun 1 % av verdens handelshøyskoler har oppnådd alle disse akkrediteringene, som er: AACSB The Association to Advance Collegiate Schools of Business EQUIS European Quality Improvement Systems AMBA The Association of MBAs Yrkeserfaring Ledererfaring 72 % HAR LEDERERFARING 79 % MER ENN 10 ÅRS YRKESERFARING 72 % HAR LEDERERFARING 3

4 Campus BI, Nydalen. Foto: Nicolas Tourrenc VERDIFULL KOMPETANSE FOR DEG OG DIN ARBEIDSGIVER En stor andel av de som tar kurs og videreutdanning ved BI, får dette helt eller delvis dekket av sin arbeidsgiver. Her er noen av grunnene til at arbeidsgiverne prioriterer denne kompetansehevingen: Relevante problemstillinger fra arbeidsplassen: Med kursdeltakere fra ulike bransjer brukes konkrete erfaringer fra deltakernes egen jobbhverdag aktivt i diskusjoner og cases. Ny kompetanse gir deg konkurransefortrinn: 83 % av deltakerne opplever at videreutdanning på BI har styrket deres karrieremuligheter. Kunnskapsdeling: Tilbake på kontoret blir din nye kompetanse realisert, ikke minst gjennom erfaringsutveksling med kolleger. Flere fra samme bedrift: Læringsutbyttet øker dersom flere kollegaer deltar på samme kurs. Ta gjerne kontakt med oss for et tilbud dersom dere er tre eller flere fra samme bedrift som ønsker å delta. «Jeg hadde høye forventninger og stiller høye krav, men Executive Short Programmes innfrir! Jeg vil absolutt anbefale dette videre. Perfekt lengde, kort og intenst noe som gjør det mulig å få til i en hektisk hverdag!» Tidligere deltaker 4

5 Foto: Nicolas Tourrenc KURSOVERSIKT FEBRUAR Strategy in Action strategisk tenkning og analyse februar side 6 MARS Lede og implementere strategisk endring mars side 7 HRM - Strategisk HR for bedre prestasjoner mars side 8 Forhandlingskompetanse for ledere mars side 9 Identitet og merkevarebygging mars side 10 APRIL Lean for økt lønnsomhet april side 11 MAI Digitalisering for vekst og innovasjon mai i Antibes side 12 Ny som leder mai side 14 Strategisk prosjektledelse mai side 15 Økonomiforståelse for ledere mai side 16 SEPTEMBER Lederutvikling i organisasjonen september side 17 Med mindre annet er oppgitt, holdes kursene i Oslo 5

6 STRATEGY IN ACTION strategisk tenkning og analyse En vellykket strategi avhenger både av kvaliteten på de strategiske beslutningene og hvordan de gjennomføres i organisasjonen. I dette kurset lærer du grunnleggende prinsipper innenfor strategisk tenkning og strategiske analysemodeller, samt hvordan du kan ta vellykkede beslutninger basert på disse. «Kurset henvender seg til deg som har ansvar innen strategiarbeid, eller har ambisjoner om å ta større del i strategiarbeidet i organisasjonen. Kurset passer like godt enten du jobber i privat eller offentlig sektor.» Amir Sasson Førsteamanuensis Du lærer hvordan godt strategiarbeid er nært relatert til økt produktivitet, lønnsomhet og engasjement i organisasjonen. Dine og de øvrige deltakernes erfaringer med strategiske prosesser vil være en viktig del av diskusjonene i kurset. Etter endt kurs vil du være godt rustet til å bidra i strategiprosesser og i utviklingen av strategi. VI SETTER FOKUS PÅ: Strategibegrepet og de strategiske fundamentene Strategisk analyse Intern analyse: Verdiskaping, ressurser og konkurransestyrke Ekstern analyse: Analyse av organisasjonens omgivelser Strategiprosesser, implementering og kontroll av strategier Ulike konkurransestrategier Konsernstrategier og internasjonale strategier Vertikal integrasjon, oppkjøp, outsourcing Strategiske allianser KURSANSVARLIG: Amir Sasson, førsteamanuensis TID OG STED: februar, Handelshøyskolen BI, Oslo PRIS: kr Mer informasjon og påmelding: 6

7 LEDE OG IMPLEMENTERE STRATEGISK ENDRING hvordan skape en vellykket prosess for implementering av strategi Å realisere gode og relevante strategier er noe mange organisasjoner sliter med. Selv om strategien fremstår tydelig for de som har formulert den, vil den ikke nødvendigvis oppleves slik for resten av organisasjonen. For å implementere en ny strategi må det ofte krevende endringsprosesser til. Kurset gir deg kunnskap og forståelse for sentrale faktorer som bidrar til vellykket realisering av strategi. Kurset er forankret i anerkjent forskningsbasert kunnskap om strategirealisering og endring. I tillegg trekkes det fram praktiske eksempler for diskusjon og refleksjon. Kurset henvender seg til deg som har ansvar innen strategiarbeid, med spesielt fokus på å realisere strategien i organisasjonen. «Veldig bra kurs! Konkret og med nyttige tips til å bruke i hverdagen. Gleder meg til neste kurs.» Fredrik Thaulow, sjefskonsulent VI SETTER FOKUS PÅ: Ledelsens rolle i implementering av strategi, herunder både topp- og mellomledelse Hvordan skape en god prosess for implementering? Hvilke faktorer hemmer realisering av strategi? Hvordan håndtere når eksisterende organisasjon hindrer realisering av strategiske endringer? Ragnhild Kvålshaugen Helene Loe Colman KURSANSVARLIG: Ragnhild Kvålshaugen, førsteamanuensis, Helene Loe Colman, førsteamanuensis TID OG STED: mars, Handelshøyskolen BI, Oslo PRIS: kr Mer informasjon og påmelding: 7

8 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT strategisk HR for bedre prestasjoner En helhetlig HR-strategi er avgjørende for en organisasjons verdiskaping. Manglende kunnskap om effekten av egne HR-tiltak kan koste, fordi det er en klar sammenheng mellom beste praksis innenfor HR og gode organisatoriske resultater. «Effektiv HR handler om å forstå sine med arbeidere, hva som skaper lojalitet og virkelig gode prestasjoner. Altfor mange organisa sjoner er opptatt av å kopiere andres verktøy og systemer uten kunnskap om hva som egentlig virker.» Bård Kuvaas I kurset får du forskningsbasert og veldokumentert kunnskap om effektiv HR som øker produktiviteten og lønnsomheten i din organisasjon. Hensikten med kurset er å bli bevisst på hva vi vet fungerer og hva som ikke fungerer og deretter omsette dette i praksis. Kurset henvender seg like mye til ledere innenfor HR-funksjonen som til ledere med linjeansvar. VI SETTER FOKUS PÅ: Hva er HR og effektiv HR? HR-tiltak som forsterker hverandre Hvordan sikre at ønsket HR faktisk blir implementert Brukervennlig HR opplever linjen at HR-tiltakene faktisk bidrar til økt produktivitet? HR for gode relasjoner, høyt engasjement og gode prestasjoner KURSANSVARLIG: Bård Kuvaas, professor TID OG STED: mars, Handelshøyskolen BI, Oslo PRIS: kr Mer informasjon og påmelding: 8

9 FORHANDLINGSKOMPETANSE FOR LEDERE bli bevisst på egen forhandlingsevne og lær de beste forhandlingsteknikkene Forhandlingskompetanse er en viktig nøkkel til suksess enten du skal få det beste ut av dine medarbeidere, gjennomføre tøffe forhandlinger eller etablere verdiskapende strategiske samarbeid. Dette kurset gir deg en unik teoretisk og praktisk tilnærming til hvordan du kan bli en bedre forhandler. Kurset er forskningsbasert og gir deg gjennom simuleringer og øvelser mulighet til å trene opp din evne til å analysere, planlegge og lede en vellykket forhandling. Kurset er rettet mot ledere og mellomledere som ønsker å forbedre sin forhandlingsevne og vil bli mer bevisst mekanismene som gjelder innen forhandlinger. Du vil merke effekten umiddelbart for deg og din organisasjon; forhandlingsevnen øker og du blir bedre rustet til å løse konflikter, styrke relasjoner og møte ulike typer forhandlingssituasjoner. «Det var et veldig bra kurs, og jeg fikk mange innspill som jeg bruker daglig i møter og forhandlinger. Med gode verktøy har forhandlingene allerede vist seg å fungere bedre!» Michael Schilling, Managing Director, nexiles GmbH VI SETTER FOKUS PÅ: Hva er forhandlinger? Forskjellige typer forhandlinger Forhandlinger, strategi og taktikk Rammer for å vurdere ulike typer av forhandlinger Forhandlingskompetanse for ledere Laura E. Mercer Traavik KURSANSVARLIG: Laura E. M. Traavik, førsteamanuensis TID OG STED: mars, Handelshøyskolen BI, Oslo PRIS: kr Mer informasjon og påmelding: 9

10 IDENTITET OG MERKEVAREBYGGING hvordan vinne markedet og treffe brukeren Det nye medielandskapet er med på å skape nye trender i stadig økende tempo. Forbruk og holdninger til ulike merkevarer gjenspeiler dette. For virksomheter er det helt avgjørende å forstå de prosessene som skjer for å opprettholde konkurransekraft. I dette kurset vil du lære å analysere de kulturelle trendene, forstå sentrale trekk ved medie- og konsumsamfunnet, og hva det vil si for forbrukerne å bygge identitet i et livsstilsamfunn. Dette er nødvendig kompetanse for å kunne utvikle og forsterke merkevarer i vår tid. Kurset henvender seg til deg som har erfaring og ikke minst interesse for hvordan kommunikasjon og merkevarebygging skjer og bør skje. Kurset passer for ledere, kommunikatører og andre beslutningstakere i bedrifter som forvalter merkevarer i form av varer eller tjenester. VI SETTER FOKUS PÅ: Hvordan bygge sterke merkevarer på en treffsikker og effektiv måte i dag? Hvordan forstå den moderne forbrukeren og vår samtid? Hvordan knytte innsikt om forbruk, forbrukere, kultur og media sammen slik at man bygger sterke varige merkevarer? Hvordan kommunisere med markedet på en måte som gir din organisasjon et varig konkurransefortrinn? Foto: Truls L tvedt «Forståelse av merkevarenes kulturelle liv er essensielt for bedrifters suksess i dag. Vi gir deg denne innsikten.» Knut Kolnar, førsteamanuensis og Morten William Knudsen, høyskolelektor, Handelshøyskolen BI KURSANSVARLIGE: Knut Kolnar, førsteamanuensis, Morten William Knudsen, høyskolelektor TID OG STED: mars, Handelshøyskolen BI, Oslo PRIS: kr Mer informasjon og påmelding 10

11 LEAN FOR ØKT LØNNSOMHET hvordan Lean gir din bedrift økt verdiskaping Lean-filosofien brukes til å forbedre organiseringen og samhandlingen på alle nivåer i en organisasjon. En økende andel av norske virksomheter bruker tanker og metoder som inngår i Lean, og etablerer på denne måten en kultur for kontinuerlig forbedring og verdiskaping. «Er veldig fornøyd med kurset - en god blanding av akademia og praktisk tilnærming.» Tidligere deltaker Du får en grundig innsikt i teorier, modeller og verktøy for god virksomhetsstyring. Vi drøfter blant annet hvordan Lean-filosofien fungerer i forhold til modellstyring og tradisjonell økonomisk styring. Kurset egner seg for alle som trenger økt innsikt om Lean-filosofien, virksomhetenes styringssystemer og kostnadsanalyser, for å oppnå bedre økonomiske resultater. VI SETTER FOKUS PÅ: Lean-filosofien i forhold til tradisjonell økonomisk styring Lean-filosofiens fundament og bruk i ulike funksjoner Lean - verktøy og metoder Lean versus modellstyring Kostnadsforståelse /Kalkulasjon Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC) /Time Driven ABC (TDABC) Kundelønnsomhetsanalyser og strategiske kostnadsanalyser Strukturkostnader Kostnadskutt Espen Skaldehaug og Pål Berthling-Hansen KURSANSVARLIGE: Pål Berthling-Hansen, førsteamanuensis, Espen Skaldehaug, førstelektor TID OG STED: april, Handelshøyskolen BI, Oslo PRIS: kr Mer informasjon og påmelding: 11

12 DIGITALISERING FOR VEKST OG INNOVASJON unik læringsopplevelse i teknologiparken Sophia Antipolis Digitalisering handler om å transformere virksomheten med smart bruk av teknologi. I samarbeid med Accentures Technology Lab og SKEMA Business School gir vi deg en unik mulighet til å møte de ledende miljøene på området, og lære hvordan du kan jobbe med digitalisering i egen virksomhet. Gjennom presentasjoner, praktiske eksempler og demonstrasjoner av digitale løsninger får du oversikt over digitale muligheter. Hva kjennetegner ledere og virksomheter som er fremragende på digitalisering? Og hva må eventuelt til for å transformere din virksomhet? Vi jobber med case der vi går dypere inn i en problematikk og jobber med mulige strategiske valg og løsninger. Dette gir rikelig anledning til å drøfte utfordringer og søke ideer for egen virksomhet. VI SETTER FOKUS PÅ Digitalisering av din virksomhet Teknologisk utvikling, disrupsjon og konkurranseendring Sammenhengen mellom teknologisk endring, organisasjonsendring og endring av strategi Verktøy og teknikker for analyse av forretningsmessige muligheter med teknologi Den digitale leder; transformatør eller følger med et digitalt mindset? Digitale strategier og digitale løsninger Kurset passer for topp- og mellomledere i privat og offentlig sektor som ønsker å ha et aktivt forhold til digitalisering. Kursansvarlige: Espen Andersen og Ragnvald Sannes KURSANSVARLIGE: Espen Andersen, førsteamanuensis, Ragnvald Sannes, førsteamanuensis TID OG STED: mai 2015, Sophia Antipolis, Frankrike PRIS: kr (reise og opphold kommer i tilllegg) Mer informasjon og påmelding: 12

13 GJENNOMFØRING Kurset gjennomføres over fem dager i samarbeid med Accentures Technology Lab og SKEMA Business School. Begge disse institusjonene er lokalisert i teknologiparken Sophia Antipolis, som ligger i umiddelbar nærhet av Nice og Antibes. NETTVERK Nettverkselementet i et slikt kurs er vesentlig. Vi vil derfor stimulere til at de som deltar får rikelig anledning til å bli godt kjent med hverandre. Parallelt vil det bli lagt opp til et sosialt program hvor vi organiserer felles middager og diverse utflukter. Samtlige deltakere tilbys mulighet for å bo på samme hotell i Antibes. Den avsluttende dagen vil foregå på vinslottet Château Sainte Roseline. 13

14 NY SOM LEDER et dynamisk kurs for deg som vil utvikle deg i lederrollen Som ny leder stilles det helt nye krav og forventninger til deg. Evnen til å takle de mange nye utfordringene kommer normalt med erfaring og tid, men for å lykkes best mulig i overgangen trenger du kunnskap, verktøy, metoder og innspill. Formålet med kurset er å gi deg kunnskap og ferdigheter som gjør deg mer trygg og effektiv i utøvelsen av din nye lederrolle i organisasjonen. I dette kurset deltar du i en prosess hvor du blir mer bevisst på dine lederegenskaper, samtidig blir du kjent med de mest robuste forskningsfunnene på egenskaper ved god ledelse. VI SETTER FOKUS PÅ: Hva er ledelse? - Forskning på ulike former for ledelse og deres effektivitet - Transformasjonsledelse Hvordan virker ledelse? - Ulike former for motivasjon og holdninger til leder og organisasjonen - Kilder til indre motivasjon og sosial relasjon til organisasjonen - Bruk av mål og tilbakemeldinger Dine utfordringer i lederrollen - Case, diskusjon og erfaringsutveksling Hvordan lede på en god måte inspirere, motivere og engasjere - Verktøy og virkemidler, dialogbasert case Kurset er relevant for deg om ønsker å utvikle deg som leder, enten du er ny i lederrollen i din organisasjon eller allerede har ledererfaring. Kurset består av en blanding av undervisning, casegjennomgang, gruppeøvelser og gruppediskusjoner. «Faglig solid, relevant, engasjerende og engasjert! Dysvik er raus med å by på seg selv og det setter jeg pris på!» Hege Randen, Redaksjonssjef, Cappelen Damm AS Anders Dysvik og Lars Glasø KURSANSVARLIGE: Anders Dysvik, professor, Lars Glasø, professor TID OG STED: mai, Handelshøyskolen BI, Oslo PRIS: kr Mer informasjon og påmelding: 14

15 STRATEGISK PROSJEKTLEDELSE porteføljeledelse og eierstyring av prosjekter For å lykkes med prosjektarbeid er det avgjørende med tydelig eierskap, solid prosjektledelse og ikke minst god koordinering av ulike prosjekter som løper parallelt. I dette kurset legger vi vekt på hvordan du kan skape prosjektsuksess. Hva er de strategiske suksessfaktorene og hvordan bør prosjektet planlegges og gjennomføres? Etter endt kurs skal du ha et klarere syn på hva som kjennetegner et godt prosjekteierskap, god prosjektledelse og hvordan utvikle en god porteføljestyring av prosjekter. Vil du lede din bedrift er det prosjektet som tar deg dit du skal. Jonas Söderlund Professor Kurset er relevant for toppledere, linjeledere, prosjekteiere og prosjektledere, samt andre aktører som er involvert i prosjektbasert virksomhet. VI SETTER FOKUS PÅ: Strategisk prosjektvirksomhet Prosjektets rolle i bedriften Strategisk porteføljeledelse av prosjekter Eierstyring av prosjekter i et strategisk og operativt virksomhetsperspektiv Organisering og ressursstyring i prosjektbaserte virksomheter «Meget bra og inspirerende kurs med gjenkjennelige problemstillinger. Også veldig ok med deltakere fra mange forskjellige bedrifter og offentlige etater.» Kirsti Fjeldstad, Rådgiver fag/produkt, Knif Trygghet Forsikring AS KURSANSVARLIGE: Jonas Söderlund, professor, Jon Lereim, professor II TID OG STED: mai, Handelshøyskolen BI, Oslo PRIS: kr Mer informasjon og påmelding: 15

16 ØKONOMIFORSTÅELSE FOR LEDERE ledelsesmessige utfordringer knyttet til økonomisk styring For ledere er det viktig å forstå og anvende økonomisk informasjon for styring og utvikling. Kurset tar utgangspunkt i utfordringer knyttet til forståelse og tolkning av økonomiske data og rapporter. I kurset fokuserer vi på nøkkeltall som fanger opp viktige aspekter av en virksomhets økonomiske utvikling. Du får verktøy og metoder som en leder bør kunne for å ta bedre og raskere beslutninger basert på økonomiske data. Dette kurset henvender seg til ledere eller beslut ningsansvarlige som har behov for en større og overordnet helhetsforståelse for økonomiske sammenhenger. Det er også egnet for styremedlemmer som har behov for en forståelse av en virksomhets økonomiske situasjon og utvikling, basert på nøkkeltall som fremkommer i et regnskap. VI SETTER FOKUS PÅ: Samspillet mellom strategi og økonomisk styring Sammenhengen mellom resultatregnskapet, balansen og kontantstrømmen Økonomisk analyse årsregnskapet, risikoklassifisering, kredittvurdering, inntekts/kostnadsanalyse Beyond Budgeting budsjett eller ikke budsjett? Andre måleparametere: Balanced scorecard Kommunikasjon av økonomisk informasjon til interessenter Kurset krever ingen formell økonomiutdanning. «For min del var dette spot-on. Jeg fikk bekreftet at jeg har grunnleggende kunnskap, fikk faglig påfyll og ble inspirert til å lære mer.» Cecilie Johnsen, Økonomi- og administrasjonssjef, Assessit AS Espen Skaldehaug og Pål Berthling-Hansen KURSANSVARLIGE: Pål Berthling-Hansen, førsteamanuensis, Espen Skaldehaug, førstelektor TID OG STED: mai, Handelshøyskolen BI, Oslo PRIS: kr Mer informasjon og påmelding: 16

17 LEDERUTVIKLING I ORGANISASJONEN lederutvikling som integrert HR-strategi Norske bedrifter investerer store summer i lederutvikling. De færreste vet hva de får igjen. Gjennom disse tre dagene gir vi deg nye perspektiver på hvordan bedriften best kan tilrettelegge for lederutvikling og hvilke prosesser som viser seg å skape bedre ledere. «Ledelse er å skape oppslutning om målrettet samarbeid gjennom å gjøre det meningsfylt. Ledere utøver både maktbruk, styring og ledelse uten alltid å reflektere over det.» Jan Ketil Arnulf Førsteamanuensis Etter avsluttet kurs vil du kunne kartlegge din organisasjons sterke og svake sider innen ledelse og se forbedringsmulighetene. Kurset gir deg samtidig et godt fundament for hvordan du kan utvikle deg selv som leder. Kurset passer for ledere og mellomledere som tilrettelegger for lederutvikling i bedriften. VI SETTER FOKUS PÅ: Hvordan utvikles lederekspertise? Metoder og verktøy for utvikling av internt lederutviklingsprogram Læring i jobben: Nødvendigheten av refleksjon Coaching: Dialog og relasjon som verktøy i individuell lederutvikling «Godt med en foreleser som tydelig har så god kjennskap til stoffet at vi kunne bruke det direkte inn i problemstillinger og spørsmål som deltakerne hadde. Tommel opp!» Egil Engen, Leder Administrasjonsavdelingen, Kreftregisteret KURSANSVARLIG: Jan Ketil Arnulf, førsteamanuensis TID OG STED: september, Handelshøyskolen BI, Oslo PRIS: kr Mer informasjon og påmelding: 17

18 BI CERTIFICATE IN BUSINESS EXCELLENCE Som de fleste toneangivende Business Schools i verden, innfører nå Handelshøyskolen BI et Certificate in Business Excellence. BI Certificate in Business Excellence (BI CIBE) er en anerkjennelse av den investeringen du har gjort i forhold til din videreutdanning og din personlige utvikling. Etter at du har gjennomført minst atten kursdager innenfor vår portefølje av Executive Short Programmes (f.eks. 6 kurs à 3 dager), oppnår du sertifikatet BI CIBE. BI Certificate in Business Excellence er en unik mulighet til å få en verdifull utmerkelse fra en av Europas ledende Handelshøyskoler bra for deg og bra for din arbeidsgiver! Har du gjennomført ett eller flere Executive Short Programmes tidligere? Selvsagt får du uttelling for disse når du bygger opp ditt BI CIBE! Kontakt oss gjerne for spørsmål. 18

19 PRAKTISK INFORMASJON Executive Short Programmes er intensive kurs over to til fem dager. Kursene har ingen eksamen. Etter endt kurs mottar du et kursbevis. Du kan oppnå et BI Certificate in Business Exellence (BI CIBE) ved å delta på flere kurs. HVEM KAN DELTA Executive Short Programmes henvender seg i første rekke til ledere, mellomledere og spesialister i privat og offentlig sektor. Kursene er uten formelle opptakskrav, men det forutsettes at deltakerne har en god kombinasjon av teoretisk bakgrunn og praktisk erfaring. PRIS Med mindre annet er oppgitt, inkluderer prisen all kursdokumentasjon og bevertning under kurset, inklusiv nettverksmiddagen første kursdag. Executive Short Programmes er MVA-frie. FLERE FRA SAMME BEDRIFT Læringsutbyttet øker dersom flere kollegaer deltar på samme kurs. Ta gjerne kontakt med oss for et tilbud dersom dere er tre eller flere fra samme bedrift som ønsker å delta. PÅMELDING Det er løpende påmelding på bi.no/esp. Ved påmelding til kursene fyller du inn din personlige utdannings- og yrkesprofil for at våre faglige ressurser skal være best mulig forberedt i den pedagogiske tilretteleggingen av kurset. RABATT FOR BI ALUMNI Er du medlem av BI Alumni får du 20% rabatt på alle våre Executive Short Programmes. Du har også anledning til å ta med deg inntil tre kollegaer som oppnår den samme medlemsfordelen når dere følger kurset sammen. 19

20 Returadresse: Handelshøyskolen BI, N-0442 Oslo For mer informasjon og påmelding: bi.no/esp E-post: 1/2015

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner HR-undersøkelsen 008 HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? Om Ernst & Young HR Norge Ernst & Young er en ledende global aktør innen revisjon, skatt avgift, transaksjoner rådgivning. Våre 0 000 ansatte

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN

I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN Lederutviklingsprogram for Sandnesskolen 2013-2015 SANDNES I SENTRUM FOR FRAMTIDEN Sandnes kommunes visjon lyder som følger: Sandnes i sentrum for framtiden.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. www.virke.no/kurs

Innholdsfortegnelse. www.virke.no/kurs Kurskatalog Høst 2012 2 Innholdsfortegnelse Vår kursportefølje er bygget på et ønske om å skape inspirasjon, engasjement, gjennomslagskraft og personlig utvikling for våre deltakere. Vi fokuserer spesielt

Detaljer

Hvordan gjøre ledergruppen til et effektivt verktøy for å nå våre mål?

Hvordan gjøre ledergruppen til et effektivt verktøy for å nå våre mål? Fordypningsoppgave topplederprogram kull 7: Kristine Brevik, Hans Ole Siljehaug, Vegard Dahl. Hvordan gjøre ledergruppen til et effektivt verktøy for å nå våre mål? 1 Innholdsfortegnelse Innledning og

Detaljer

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Nr. 1 - mars 2013 www.prosjektledelse.org Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Side 5-7 NFP arena 2013 side 8-10 Nye Microsoft Project side 22-23 Kl 8:34 SOFIE, KRISTIAN, MORTEN

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

Overgangen til en virtuell organisasjon

Overgangen til en virtuell organisasjon Overgangen til en virtuell organisasjon Hvilke krav stilles til struktur, ledelse og de ansattes kapabiliteter ved innføring av virtuell kommunikasjon. Ragne Karine Eklind Veileder Harald Knudsen Masteroppgaven

Detaljer

Robust organisering. Verktøybok for kunnskapsbedrifter

Robust organisering. Verktøybok for kunnskapsbedrifter 1 Robust organisering Verktøybok for kunnskapsbedrifter 2 Innhold Begrepsforklaringer og verktøybokas oppbygning 4 Robust kunnskapsbedrift 6 Myter og utfordringer 12 Arbeidspraksis, teamarbeid og ansvarskompetanse

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

SNF-rapport nr. 08/11. Banker uten budsjett - hvem er de?

SNF-rapport nr. 08/11. Banker uten budsjett - hvem er de? Banker uten budsjett - hvem er de? En studie av norske sparebanker uten budsjett av Hilde Johannessen SNF Prosjekt nr. 7980 Beyond Budgeting Research Program Prosjektet er finansiert av Statoil SAMFUNNS-

Detaljer

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for tre år i UUV-sak 129/12 Sist oppdatert 12.10.2012 Gjelder fra høst 2012 Side 1 av 22 Innhold 1. Innledning... 3

Detaljer

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden Årsrapport 2012 Møt studentene våre Utvikling for fremtiden 4 8 Forsiden: Ida Iki, tidligere musikkdesignstudent fra NKF driver eget studio. Les mer om henne på side 22. Årsrapport 2012 Vårt løfte er snart

Detaljer

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning?

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Masteroppgave i endringsledelse Møyfrid Oftedal Vea Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

«HVOR DER INGEN KAMP ER, KAN DER HELLER INGEN SEIER KOMME» R

«HVOR DER INGEN KAMP ER, KAN DER HELLER INGEN SEIER KOMME» R MAGMA 0215 FAGARTIKLER 47 «HVOR DER INGEN KAMP ER, KAN DER HELLER INGEN SEIER KOMME» R ledelses- og medarbeiderutvikling som skaper resultater THERESE S. KINAL er spesialist i grensesnittet mellom strategi,

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10 LØNN OG ØKONOMIPROSESSER Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 8 1/10 Store virksomheter setter ut Lavere kostnader, høyere faglig nivå Ting du bør tenke på før du outsourcer Viktig med fleksibel samarbeidspartner

Detaljer