ForsikringsNytt. Tar vare på kirkebyggene selv. Nyhetsblad for bedrifter i offentlig sektor nr Bergen kirkelige fellesråd:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ForsikringsNytt. Tar vare på kirkebyggene selv. Nyhetsblad for bedrifter i offentlig sektor nr. 2 2011. Bergen kirkelige fellesråd:"

Transkript

1 ForsikringsNytt Nyhetsblad for bedrifter i offentlig sektor nr Bergen kirkelige fellesråd: Tar vare på kirkebyggene selv Kjenner du til sikkerhetsforskriftene? side 4 Frykter frostskader under bakken side 7

2 Leder ForsikringsNytt nr Foto: Johnny Syversen Alexander Vistnes, salgssjef Giftermål, barnedåp, begravelse. Det er mange følelser knyttet til en kirke. Hva gjøres for å unngå at et sted med så mange begivenheter og historie ikke skal bli skadet? Bergen kirkelige fellesråd har stort fokus på skadeforebygging og sikkerhetsrutiner. I denne utgaven av ForsikringsNytt kan du lese mer om forvaltning av nettopp kirkebygg. Vinteren er rett om hjørnet, og vi erfarte i fjor at det ble veldig mange frostskader. Hva gjør du for å unngå at rør fryser og sprekker på din eiendom? Sørg for at du er oppdatert og har lest sikker hetsforskriftene, så slipper du ubehagelig heter om skaden likevel skulle skje. Ta en ekstra sjekk på at bedriftens biler er riktig skodd. Vinterdekkene skal ha minimum 3 mm mønsterdybde. Hva synes du om ForsikringsNytt? Vi vil om kort tid sende ut en e-post til et utvalg av bedriftskundene våre der vi ber om en tilbakemelding. Flott om du tar deg tid til å besvare. Ønsker deg en fin førjulstid! Innhold: 03 BKF: Tar vare på kirkene selv 04 Kjenner du til sikkerhetsforskriftene? 05 Spør KLP: risikerer jeg reduksjon? 06 Spør KLP: Hva er virksomhetsansvar? 07 Frykter frostskader under bakken 08 Sikre deg mot høststormen Alexander Vistnes, salgssjef, KLP Skadeforsikring AS PS! Visste du at KLP har laget en unik bankløsning for deg som bedriftskunde? Les om dette på siste side, og send oss en e-post for å få mer informasjon! På forsiden: Fana Kirke i Bergen. Foto: Bergen kirkelige fellesråd. Nye forsikringsobjekter? Husk at det er kunden som er ansvarlig for å melde inn nye objekter skriftlig til Kontakt oss! For spørsmål om bedriftens/virksomhetens konkrete forsikringer, kontakt oss på e-post: eller telefon Har du spørsmål relatert til forsikring eller skadeforebygging som du ønsker besvart i ForsikringsNytt? Send oss forslag, ris og ros på Send e-postadressen din til Hver vår sender KLP Skadeforsikring ut en kundeundersøkelse på e-post. For å få vite hva du er fornøyd og/eller misfornøyd med av det vi gjør, trenger vi dine svar og din e-postadresse. På forhånd takk! 2

3 Tar vare på kirkene selv Tre råd for å sikre kirkebygg: 1. Sjekk at det elektriske anlegget er dimensjonert for å tåle de belastningene som kommer om vinteren. Ofte tar en i bruk provisoriske oppvarmingsordninger for å varme opp kalde kirker. Ledningene kan da gå varme og ta fyr. 2. Tenk gjennom hvor rask og hvor omfattende hjelp en kan for vente å få fra lokalt brannvesen. Hvis en brann starter utvendig, kan den ha utviklet seg mye før alarmen går. Utvendig sprinkleranlegg kan være en god løsning. 3. En innbruddsalarm har effekt ikke bare mot innbrudd, men også mot hærverk. (Kilde: Geir Grønsholt, fagsjef i KLP) Mariakirken, Bergen. Tekst: Bente Bang Ødegård Foto: Bergen kirkelige fellesråd - Kirkene er historie-, kultur- og arkitekturbærere for byens innbyggere, og må forvaltes deretter, sier leder for BKF Bygg Paul Marhaug. Bevisstheten rundt skade fore bygging og sikkerhetsrutiner for kirke byggene er stor i BFK. I likhet med flere andre kirkelige fellesråd drifter de sin egen eiendomsportefølje, i stedet for å sette den bort. - Vi tenker at forvaltning av kirkebygg er noe mer enn ordinær eiendomsforvaltning. Vår visjon for drift og vedlikehold er kvalitet som varer, og dette mener vi sikres best ved å bygge opp vår egen kompetanse på de ulike fagområdene, sier Marhaug. Bergen kirkelige fellesråd (BKF) Eier m 2 bygg Dette er fordelt på 32 kirker, 27 kirkegårder, 9 barnehager, 5 kapell med mer BKF består av 430 medarbeidere. Av disse jobber 55 ansatte i BKF Bygg - Spesielt på håndverkersiden har vi skapt gode miljøer for de gamle arbeidsmetodene, og har de siste årene spesialisert oss innen restaurering og rehabilitering. Også innen drift og planlegging bygger vi opp kompetansen med tanke på bevaring av kirkebygg, sier han. Spesielle problemstillinger for kirker - På forebyggende vedlikehold og daglig drift er det viktig at våre medarbeidere har den rette holdningen til vår litt spesielle byggmasse. Verdifull kunst og uerstattelige bygningsdeler, som ofte er flere hundre år gamle, må behandles med omtanke. Sikring mot tyveri, brann eller andre ødeleggelser har også et ekstra fokus hos BKF. Alle bygg er sikret med innbrudds- og tyverialarmer, og akkurat nå holder de på med et større prosjekt når det gjelder automatisk slukkeanlegg for trekirker. BFK leverer også tjenester utover eget forvalteransvar. De siste par årene har de bistått nabokommuner med prosjektledelse og utførelse av relativt omfattende arbeider. Ryddig og grei anbudsprosess BKF var i høst på anbud med forsikring på sine kirker, og KLP ble valgt som forsikringsleverandør. - Dette er første gang BKF har hatt en anbudskonkurranse om forsikring av kirkebygg, så vi var veldig spente på responsen og tilbudene. Det er dagligdags for oss å ha anbudskonkurranser på Doffin og TED, men forsikring er et spesielt område. Prosessen ble ryddig og grei, og vi er fornøyde med resultatet, forteller Hege Eeg i BKF. - Vi mottok to tilbud ett fra KNIF Trygghet Forsikring og ett fra KLP. Evalueringskriteriene var 70 prosent på pris, 20 prosent på vilkår og rabattgivende tiltak, og 10 prosent på service og oppfølging. Det ble en enkel evaluering da KLP var klart billigst. Videre ble vi imponerte av beskrivelsen av service og oppfølging. Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid med KLP! For dagene som kommer 3

4 Kjenner du til sikkerhetsforskriftene? Typiske avkortingssituasjoner: Tyveri, hærverk eller brann forårsaket av at vinduer på bakkeplan ikke var lukket og låst Elektrisk utstyr som ikke er sikret med overspenningsvern (mot lynnedslag) Tap av bagasje eller eiendel på reise på grunn av manglende tilsyn Skade på tak på grunn av for stor snømengde Brann i bygning fordi påtente avfallsbeholdere står for nær bygning eller ikke er sikret Varer står ikke tilstrekkelig langt over golvet (10 cm) ved oversvømmelse Vann- og frostskader på grunn av manglende påsetting av varme. Tekst: Bente Bang Ødegård Foto: Scanpix Følger du sikkerhetsforskriftene er sjansen for at en skade inntreffer mindre. Disse akt som hetsreglene kan spare deg for mye bry og ubehag som følger med tyveri, brann, vannskader eller lignende. I tillegg vil du da unngå reduksjon i erstatningsutbetalingen, sier Lars Wiig, avdelingsleder for Oppgjør i KLP Skadeforsikring. For at forsikringen skal gjelde fullt ut når du virkelig trenger den, er det viktig at du har gjort det du som kunde har ansvar for ifølge for sikringsavtalen, nemlig å sette deg inn i vilkår og sikkerhetsforskrifter. Hvis en skade skjer som følge av at sikkerhetsforskriftene ikke er overholdt, kan forsikringsselskapet kreve at erstatningen reduseres. Det må være årsakssammenheng mellom det at sikkerhetsforskriftene ikke er fulgt, og at skaden skjer. Manglende varmepåsetting - De siste årene har vi spesielt sett en sterk økning i avkortings saker innen vann- og frostskader som skyldes manglende påsetting av varme, forteller Wiig. - Takstmennene som har befaring der en vannskade har oppstått, har som rutine at de skal finne årsaken, og sjekker alltid om det er påsatt Avkorting: Reduksjon i erstatningsbeløpet hvis skaden er fremkalt forsettlig eller ved grov uaktsomhet. Det kan også bli avkorting ved brudd på sikkerhetsforskriftene. Sikkerhetsforskrift: Påbud i forsikringsavtalen, blant annet om at du må treffe bestemte tiltak for å forebygge skade. (Kilde: Finansportalen.no) tilstrekkelig varme til at frostskader unngås. Er manglende varmepåsetting årsak til frostskaden, vil det som regel medføre avkorting, og den kan fort være på opptil 30 prosent, sier han. Han forteller at KLP samler inn mye fakta og har en grundig saksbehandling før selskapet bestemmer seg for å redusere erstatningsutbetalingen. Juridisk avdeling er alltid involvert i vurderingen. 4

5 Spør KLP! Foto: Helene Mack Ege Skriv til og spør oss om forsikring! Lars Wiig, avdelings leder oppgjør Når slike vannskader oppstår, vil takstmann alltid kartlegge ytre omstendigheter omkring skadeårsak og hvor mye varme som er påsatt. Som en tommelfingerregel basert på tidligere saker som har vært til behandling i Finansklagenemnda, vil kravet til tilstrekkelig oppvarmet normalt ikke være oppfylt dersom påsatt varme er mindre enn 75 W pr. m 2. Konklusjon: Vannskader som følge av frost er dekket av for sikringen. Men det skal vurderes om det foreligger brudd på sikkerhets for skriftene og derav mulig reduksjon i erstatningen. Hvor mye reduksjon varierer fra sak til sak. Vi anbefaler derfor at det er påsatt tilstrekkelig varme slik at det ikke oppstår frostskader. Risikerer jeg reduksjon i erstatningen? Spørsmål: Jeg er daglig leder for en virksomhet som holder til i lokaler av eldre dato. For å spare strøm i den kalde årstiden skrur vi ned varmen i både produksjonsrom og andre oppholdsrom i helgene til ca 12 C. Hva sier forsikringsselskapet til dette om det skulle bli en vannskade? Svar: I forsikringsavtalen du som kunde har med oss er det også knyttet opp sikkerhets forskrifter som omtaler ulike tiltak som sikrede aktivt må sette inn for å hindre at skade oppstår. Dersom sikrede unnlater å overholde bestemmelsene i sikkerhetsforskriftene, kan retten til erstatning bortfalle eller reduseres. Dette følger av forsikringsavtaleloven, som også er en del av forsikringsavtalen. Når det gjelder ditt konkrete spørsmål, så vil det kunne få konsekvenser for erstatnings utmålingen dersom det oppstår frostskade på røranlegget som igjen medfører en vannskade. Dette med bakgrunn i sikker hetsforskriftene tilknyttet næringsbyggforsikring hvor det heter at bygning skal holdes tilstrek kelig oppvarmet for å unngå frostskader. Hva som er tilstrekkelig vil kunne bero på mange forhold, men som hovedregel skal ikke et innvendig rør kunne fryse om det er satt på tilstrekkelig varme. Selv om termostaten på ovner er satt på C vil uisolerte vannledninger montert mot yttervegg, innvendig i skap, benker og så videre kunne fryse, da temperaturen i slike områder avhengig av utetemperatur ofte kan komme under 0 C. Eksempel på redusert utbetaling i reiseforsikringssak: Sikkerhetsforskriften som er brutt i dette tilfellet lyder slik: Forsikrede skal holde tilsyn med de forsikrede gjenstander. I dette ligger også en plikt til å påse at alle eiendeler tas med når forsikrede forlater et sted. Høsten 2009 ble et kamera sannsynliggjort stjålet på et utested i Trondheim. Kameraet lå under noe yttertøy på sittegruppe der forsikringstakeren og vennene gikk til og fra hele kvelden. Nytt kamera av tilsvarende modell koster ca kroner Vurdering: Forsikringstaker vurderes å være mer enn lite å legge til last for tapet av kameraet siden han ikke har hatt tilstrekkelig tilsyn med det. Det er en klar årsakssammenheng mellom brudd på sikkerhetsforskriftene og tyveriet av kameraet. Tatt i betraktning kameraets verdi, at tyveriet fant sted fra pub/spisested med mange til stede, og det faktum at tyveriet først ble oppdaget da Foto: Dreamstime.com de skulle gå ved 24-tiden, taler ikke til sikredes fordel. Vilkårene for at selskapet kan foreta en avkorting er oppfylt. For dagene som kommer 5

6 Spør KLP! Foto: Helene Mack Ege Skriv til og spør oss om forsikring! Ingun Medhus, avdelings leder oppgjør person/ansvar Hva er virksomhetsansvar? Spørsmål: Jeg er daglig leder i en liten verkstedsbedrift med sju ansatte. Vi leier lokaler til drift og publikumsmottak. Vi har tegnet yrkesskade dekning, og har også forsikret biler, maskin park og innbo. Dere anbefaler å tegne forsikring for virksomhetsansvar i tillegg til alt dette. Hvorfor? Svar: Virksomhetsansvaret er ment å dekke erstatningsansvar bedriften kan komme i. Hva man kan risikere å komme opp i avhenger selvsagt av hvilken virksomhet man driver, men en sporadisk gjennomgang av noen typetilfeller vil forhåpentligvis bidra til å konkretisere hva vi snakker om med virksomhetsansvaret. Arbeidsgiveransvar Et naturlig utgangspunkt er arbeidsgiveran svaret i skadeserstatningsloven 2 1. Det er bedriften som blir ansvar lig for skader ansatte under arbeid påfører andre. En ansatt som er uaktsom i sin omgang med kjemikalier og ødelegger lakken på en båt satt inn på verkstedet, foranlediger som hovedregel at bedriften kommer i erstatningsansvar. Mange skader oppstår ved feil bruk av maskiner og påfølgende skade på produktet, på produksjonslokalene eller tredjemanns eiendom. Er feilen å anse som uaktsom, blir bedriften erstatningsansvarlig. Publikum Areal beregnet for publikum representerer alltid en risiko for en virksomhet. En kunde som skader seg ved fall på nyvasket gulv eller ved klemskade på en maskin som ikke er godt nok sikret, vil nok kreve erstatning. Produkt- og forurensingsansvar Bedriften kan også komme i ansvar hvis det som er produsert viser seg å ha skadelige egenskaper. Etter produktansvarsloven kan forbrukere gå direkte på produsenten. Etter forurensingsloven er den som forurenser miljøet ansvarlig for skaden, uten hensyn til skyld. Og etter naboloven kan en virksomhet komme i ansvar for tiltak som representerer skade eller ulempe for naboene, for eksempel støy. Mobbing Domstolene har i flere saker kjent arbeidsgiver erstatningsansvarlig for mobbing og trakassering av en medarbeider, enten på grunn av egen skyld, for eksempel at man ikke hadde gjort nok for å hindre mobbingen, eller direkte etter arbeidsgiveransvaret, det vil si uten hensyn til egen skyld. Jeg håper at du og din bedrift aldri vil komme i nærheten av slike forhold jeg har beskrevet her. Men kanskje har du nå et litt bedre grunnlag for å vurdere om du trenger forsikring for virksomhetsansvar. Forebygger med selv slukkende containerskap Tekst og foto: Bente Bang Ødegård I vår gikk det kommunale foretaket Kongsberg kommunale eiendom KF til innkjøp av 35 containerskap med selvslukkingsmekanisme til sentrums området. I et bysentrum er det ikke alltid like lett å plassere containere så langt fra bygningsvegg som det i utgangspunktet kreves. Da er det viktig å finne alternative måter å forebygge brann på. Energi- og ENØK-ingeniør i KKE Hallvard Benum viser fram den selvutløsende dysen i et av kommunens nye containerskap. Løsningen er kjøpt hos Total Holding i Fredrikstad. Den DNV-godkjente selvslukkingsmekanismen har et enkelt prinsipp, den fungerer som et sprinkleranlegg. Dersom containeren tar fyr, vil dysen utløses når temperaturen når 74 C. Da tømmes hele slukkingsbeholderen, som inneholder en type hallonbasert gass. 6

7 Frykter frostskader under bakken Omfattet av eiendomsforsikringen Et godt snølag vil isolere og bidra til å bremse telen på vei nedover i grunnen, men dersom snøen uteblir, vil telen skyte nedover i grunnen. Det vil kunne skje raskt og telen vil etter all sannsynlighet stikke dypere enn vi er vant til. - Det er først og fremst stikkledningene fra hovedledning til bygning som vil rammes. De større vann- og avløpsledningene er det såpass mye bevegelse i hele tiden at disse neppe fryser, sier Nilsen. - KLP Skadeforsikring dekker rørbrudd på disse stikkledningene under den vanlige eiendomsforsikringen, så lenge forsikringstaker har fulgt offentlige forskrifter og de lokale tilpasningene til disse, sier han. Vintermatter mot rørfrost De aller fleste rør- og vannledninger er lagt frostfritt, det vil si om lag 1,5 til 2 m ned i grunnen (i Sør-Norge). Det er grunn til å anta at disse dybdene, med de forutsetninger sommerens og høstens vær har lagt, ikke vil være tilstrekkelig for at ledningsnettet skal ligge frostfritt. - Dette kan føre til mange uheldige og ubehagelige situasjoner, både for private husholdninger og ikke minst for kommunale eldreinstitusjoner, skoler og barnehager. Hvordan ville hverdagen på et sykehjem arte seg dersom tilgangen på rennende vann i krana plutselig forsvant? spør Nilsen. Det er imidlertid noen enkle tiltak som kan settes i verk dersom snøen uteblir og kulda kommer for fullt. Såkalte vintermatter (f. eks. Glava), eller annet egnet isolasjonsmateriale, kan legges direkte på bakken over vann- og avløpsledningene. De vil kunne fylle den samme oppgaven som snøen vanligvis ivaretar. Tekst: Bente Bang Ødegård Foto: Dreamstime.com Alt regnet i Sør-Norge i sommer gjør at grunnen er mettet av vann. Det vil føre til store skader når frosten kommer. Heldig vis dekker eien doms for sik ringen slike frostskader. Kombinasjonen av høy vannmetning i grunnen og den kommende vinterkulda byr på utfordringer: dyptgående tele med frostskader på rør og vannledninger, og muligheter for frostsprengning på bygningsfundament og grunnmur. - Vi frykter at disse problemene vil melde seg ganske raskt dersom kulda setter inn før det har lagt seg noe særlig snø på bakken, sier Thomas Nilsen, seniorrådgiver innen skadeforebygging i KLP. Overvann og tilbakeslag Noen av utfordringene som følge av høy vannmetning i grunnen har allerede vist seg i form av overvanns- og tilbakeslagsskader fordi kommunenes rørledningsnett blir overbelastet. I områder med høy utbyggingsfaktor kan utfordringene være ekstra store. Terrengets naturlige drenasje bygges ned og asfalteres for å gi plass til nye boligeller næringsområder. Dette er oss! Bedriftsavdelingen i KLP Skadeforsikring, fra venstre: Alexander Vistnes, Karoline Baltzersen og Peter Tornsberg. Foto: Helene Mack Ege For dagene som kommer 7

8 Høststormene er her! Det er på tide å ta grep for å forebygge stormskader: Foto: Scanpix Husk at du som huseier blir ansvarlig for alle skader forårsaket av alle løse gjenstander dersom de ikke er forsvarlig sikret. Sørg derfor for at konstruksjoner med stort vindfang er forsvarlig forankret. Trampolinen i hagen blir lett et «flygende objekt» når stormvinden kommer. Den må demonteres eller festes godt. Båter i opplag, levegger og garasjer med åpen port kan lett bli «offer» for vindens herjinger. Her gjelder det derfor også å sikre godt og lukke dørene. Alle bygg under oppføring må sikres ekstra godt. Vær obs på at gamle trær, eller tjukke greiner på trær, kan blåse ned i stormen og føre til stor skade på personer og eiendom. Bli bedriftskunde i KLP Banken! KLP Banken tilbyr nå en innskuddsrente på 3,0 prosent til bedrifter med offentlig tilknytning. Rentesatsen gjelder både plassering og vanlig driftskonto. Innskuddskunder får også tilgang til nettbank med betalingsformidling og andre tjenester. Bli kunde i KLP Banken i dag - send en e-post til så tar vi kontakt med deg! Best kundetilfredshet i bedriftsmarkedet KLP har de mest tilfredse og lojale bedriftskundene, viser årets EPSI-analyse av kundetilfredsheten i skade for sikrings bransjen. Kundenes tilbakemeldinger er alltid viktige innspill i vår utvikling. Å få de beste tilbakemeldinger i bransjen er en anerkjennelse til våre ansatte, som gjør en fremragende jobb i sam handling med våre kunder, sier direktør Elin Evjen Hagen i KLP. Med en kundetilfredshet på drøye 72 poeng har KLP en score som er bedre enn hva tilfellet er for konkurrentene. KLP scorer høyere enn konkurrentene på alle de målte parametrene. Det er spesielt gledelig at vi innfrir forventninger i kundedialogen både før og etter en skade. Kunden er i fokus og vi står på hver dag for å forenkle kundens hverdag, sier Hagen. Utgiver: KLP Skadeforsikring AS Redaktør: Bente Bang Ødegård Layout: Kaktus Kommunikasjon Trykk: RL-Trykk Hovedkontor Dronning Eufemias gate Oslo Tlf: Faks: KLP Skadeforsikring AS Org.nr Pb 400, Sentrum, 0103 Oslo E-post:

Hva dekker forsikringen?

Hva dekker forsikringen? Hva dekker forsikringen? Hva forsikringen omfatter Behovet for forsikring og hvilke forsikringer man bør tegne, avhengig av hvilke aktører som inngår, og hvilke roller de ulike aktørene innehar: Aktører:

Detaljer

d ID-Forsikring Forsikringsbevis og forsikringsvilkår

d ID-Forsikring Forsikringsbevis og forsikringsvilkår Forsikringsbevis og forsikringsvilkår d ID-Forsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

Problemer med overvann/ kloakk i Brønnøysund. Stephen Albert Høgeli Brønnøy kommune

Problemer med overvann/ kloakk i Brønnøysund. Stephen Albert Høgeli Brønnøy kommune Problemer med overvann/ kloakk i Brønnøysund Stephen Albert Høgeli Brønnøy kommune Litt historie - skadesaker Årstall Sted Skadeomfang Årsak 2011 Trappeveien 1 og 5 03.01.11 To stk. kjelleroversvømmelser

Detaljer

Skadetakstkonferanse Anticimex, 10.-11.01.12. Finansklagenemnda Harald Sverdrup adm.direktør

Skadetakstkonferanse Anticimex, 10.-11.01.12. Finansklagenemnda Harald Sverdrup adm.direktør Skadetakstkonferanse Anticimex, 10.-11.01.12 Finansklagenemnda Harald Sverdrup adm.direktør Tema Noen innspill sett med klageorganets blikk 1. type skadesaker med takst 2. de mest utfordrende sakene 3.

Detaljer

Vi viser til hyggelig samtale og sender som avtalt tilbud på forsikringene vi ble enige om.

Vi viser til hyggelig samtale og sender som avtalt tilbud på forsikringene vi ble enige om. Tilbud 15. november 2012 LONGYEARBYEN HUNDEKLUBB Pb. 196 9171 LONGYEARBYEN Tilbud på forsikring Vi viser til hyggelig samtale og sender som avtalt tilbud på forsikringene vi ble enige om. Tilbudet er basert

Detaljer

VVS FORENINGEN. 06.11.13 Leverandør- håndverker- forsikring Presentasjon av en som har hae en fot i alle leire. UHordringer vi alle møter.

VVS FORENINGEN. 06.11.13 Leverandør- håndverker- forsikring Presentasjon av en som har hae en fot i alle leire. UHordringer vi alle møter. VVS FORENINGEN 06.11.13 Leverandør- håndverker- forsikring Presentasjon av en som har hae en fot i alle leire. UHordringer vi alle møter. Ståle Bjørnson Takstmann for Jernbanepersonalet Forsikring Fagbrev

Detaljer

Fagdag gjenvinning 2.12.2015 Tryg Forsikring. Even Tumyr

Fagdag gjenvinning 2.12.2015 Tryg Forsikring. Even Tumyr Fagdag gjenvinning 2.12.2015 Tryg Forsikring Pål Even Hansen 9 år i Tryg 21 år i Siemens Trygs representant i FG Brann Elektroingeniør Even Tumyr 20 år i Tryg 5 år i Hydro Aluminium Ingeniør Arbeidsoppgaver:

Detaljer

KOLLEKTIV ANSVARSFORSIKRING

KOLLEKTIV ANSVARSFORSIKRING Forsikringsavtale KOLLEKTIV ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER I Vellenes Fellesorganisasjon (VFO) 01.07.2012 30.06.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Forsikringsavtalen Side 1.1 Omfang 3 1.2 Forsikringsvilkår 3

Detaljer

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING KASKO Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

HVORDAN FOREBYGGE OG REDUSERE SKADER VED PÅSATTE KIRKEBRANNER?

HVORDAN FOREBYGGE OG REDUSERE SKADER VED PÅSATTE KIRKEBRANNER? HVORDAN FOREBYGGE OG REDUSERE SKADER VED PÅSATTE KIRKEBRANNER? PÅSATTE BRANNER ER EN TRUSSEL MOT KIRKEBYGGENE FOREBYGGING AV PÅSATT BRANN Om lag 40 % av kirkebrannene i Norge er påsatt. Utfordringene rundt

Detaljer

ForsikringsNytt. Ny og enklere Museumsforsikring. Nyhetsblad for bedrifter i offentlig sektor nr. 1 2012. Kundeside med totaloversikt side 3

ForsikringsNytt. Ny og enklere Museumsforsikring. Nyhetsblad for bedrifter i offentlig sektor nr. 1 2012. Kundeside med totaloversikt side 3 ForsikringsNytt Nyhetsblad for bedrifter i offentlig sektor nr. 1 2012 Ny og enklere Museumsforsikring Kundeside med totaloversikt side 3 Sykefraværet ned med 21 prosent side 6 Leder ForsikringsNytt nr.

Detaljer

Forsikringssum og egenandelsoversikt fremkommer nedenfor, sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger på side 2 og 3.

Forsikringssum og egenandelsoversikt fremkommer nedenfor, sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger på side 2 og 3. FORSIKRINGSBEVIS NSOFs Innboforsikring Pluss Student Gjelder fra 01.01.2015, eller senere innmelding. Mellom Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF) og Codan Forsikring AS (Selskapet) er det inngått avtale om

Detaljer

ForsikringsNytt. Møtestedet. nr. 2 2010. Nyhetsblad for bedrifter i offentlig sektor

ForsikringsNytt. Møtestedet. nr. 2 2010. Nyhetsblad for bedrifter i offentlig sektor ForsikringsNytt nr. 2 2010 Nyhetsblad for bedrifter i offentlig sektor Møtestedet Leder ForsikringsNytt nr.2-2010 Er du forberedt på vinteren? Foto: Johnny Syversen Alexander Vistnes, salgssjef Et år på

Detaljer

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Energi Norge Energiakademiet 25. januar 2012 Advokat Hallvard Gilje Aarseth Tema Et forsvarlig sikkerhetsnivå En

Detaljer

Ekstremvær og oversvømmelser

Ekstremvær og oversvømmelser Ekstremvær og oversvømmelser Stephen Høgeli Kommunene må erstatte vannskader Landets 429 kommuner må heretter ta mye mer ansvar for oppgradering og vedlikehold av vann- og kloakkledninger. I Stavanger-dommen

Detaljer

Oppstuvning i avløpsledninger og erstatning. Ann-Janette Hansen, juridisk spesialrådgiver Fredrikstad kommune. ajah@fredrikstad.kommune.

Oppstuvning i avløpsledninger og erstatning. Ann-Janette Hansen, juridisk spesialrådgiver Fredrikstad kommune. ajah@fredrikstad.kommune. Oppstuvning i avløpsledninger og erstatning Ann-Janette Hansen, juridisk spesialrådgiver Fredrikstad kommune. ajah@fredrikstad.kommune.no Erstatningskrav: Vannressursloven 47, 2 ledd bokstav d Vannressursloven

Detaljer

ELSIKKERHETS- SJEKKEN

ELSIKKERHETS- SJEKKEN - DEN STORE - ELSIKKERHETS- SJEKKEN - Hvor trygt er det hjemme hos deg? - Elsikkerhetsbrosjyre for barne- og ungdomsskolen fra EB EB.NO - TLF. 03101 side 2 ELSIKKERHET Har du tenkt over hva som i verste

Detaljer

Forsikringstilbud kunde 2406983

Forsikringstilbud kunde 2406983 Returadresse: Boks 778 Sentrum, 0106 Oslo Kundenr.: 2406983 Sidenr.: 1 av 5 BADEHUSETS VENNER Kjørestad Terrasse 15 4550 Farsund Forsikringstilbud kunde 2406983 Vi har gleden av å tilby følgende forsikringer

Detaljer

KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING

KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Forsikringsavtale KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING FOR MEDLEMMER I Vellenes Fellesorganisasjon (VFO) 01.07.2013 30.06.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Forsikringsavtalen Side 1.1 Omfang 3 1.2 Forsikringsvilkår 3

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4598 10.3.2003

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4598 10.3.2003 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4598 10.3.2003 KOMBINERT Hund urinert på parkett misfarging plutselig uforutsett? Den 11.8.00 oppdaget sikrede en stor våt flekk på eikeparketten. Det viste seg at

Detaljer

AVTALE VINTEROPPLAG. Nordre Jarlsberg Brygge Marina AS

AVTALE VINTEROPPLAG. Nordre Jarlsberg Brygge Marina AS AVTALE VINTEROPPLAG Utleier: Nordre Jarlsberg Brygge Marina AS Kontakter: Driftsleder Kjell-Arne Solberg-Johansen, mobil 901 69 666 e-postadresse kjellarne@nordrejarlsbergbrygge.no Leiekontrakten gjelder

Detaljer

Fokus Bank - Strømforsikring

Fokus Bank - Strømforsikring Forsikringsbevis Fokus Bank - Strømforsikring Forsikringsbevis nr: 104-8083 Forsikringstaker: Fokus Bank Sikrede: Innehaver av kredittkort utstedt av Fokus Bank, og som benytter 365 Privat kredittkortet

Detaljer

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Advokat Jens F Naas-Bibow

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Advokat Jens F Naas-Bibow Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Advokat Jens F Naas-Bibow Energi Norges temadag, 25. januar 2010 www.thommessen.no Målsetning Et forsvarlig sikkerhetsnivå

Detaljer

Endring i forsikringsavtale SP397765

Endring i forsikringsavtale SP397765 Tyrikollen Boligsameie S4472 Pb. 6666 St Olavs plass 0129 OSLO Endring i forsikringsavtale SP397765 Forsikringsavtalen er en del av samarbeidsavtalen mellom Huseiernes Landsforbund og Skadeforsikring.

Detaljer

Forsikringsveiledning for norske konsertarrangører

Forsikringsveiledning for norske konsertarrangører Forsikringsveiledning for norske konsertarrangører Til bruk ved fremforhandling av forsikringsavtale i samarbeid med Quality Broker. Utarbeidet av Norsk Rockforbund og Quality Broker Forsikringstyper Det

Detaljer

Temadag 14.04.11. Temadag 14.04.11

Temadag 14.04.11. Temadag 14.04.11 Temadag 14.04.11 1 Temadag 14.04.11 2 Temadag 14.04.11 Navn: Steinar Fuglerud Andersen Firma: Gjensidige Forsikring Stilling: Fagsjef privat Rutiner og prosesser for vårt oppgjørsapparat Opplæring/kursvirksomhet

Detaljer

Brukerveiledning for DOVAs VA-anlegg

Brukerveiledning for DOVAs VA-anlegg Versjon 20.09.2015 Brukerveiledning for DOVAs VA-anlegg Gjør dette når du kommer til hytta etter en tids fravær! Kontroller at anlegget ditt er driftsklart, at styreskapet får strøm og at kranene er åpne,

Detaljer

SÆRVILKÅR NR. 207. Superforsikring i tilknytning. til kollektiv innboforsikring i. If (2004/08)

SÆRVILKÅR NR. 207. Superforsikring i tilknytning. til kollektiv innboforsikring i. If (2004/08) SÆRVILKÅR NR. 207 Superforsikring i tilknytning til kollektiv innboforsikring i If (2004/08) Forsikringen gjelder for medlem av forbund/forening som har en gyldig løpende avtale om kollektiv innboforsikring

Detaljer

Fokus Bank - Betalingsforsikring

Fokus Bank - Betalingsforsikring Forsikringsbevis Fokus Bank - Betalingsforsikring Forsikringsbevis nr: 104-7491 Forsikringstaker: Sikrede: Fokus Bank Innehaver av kredittkort utstedt av Fokus Bank, og som har tegnet betalingsforsikring

Detaljer

Stopp. vannlekkasjene

Stopp. vannlekkasjene Stopp vannlekkasjene DRIKKEVANN - EN FELLES RESSURS I Bergen forsvinner i dag ca. 30% av drikkevannet på veien fram til din kran. Selv om det totale vannforbruket er lavere i dag enn for 15 år siden,

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Tilleggsforsikring Uførekapital

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Tilleggsforsikring Uførekapital Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Tilleggsforsikring Uførekapital Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Tilleggsforsikring Uførekapital 1. Omfang 3 2. Definisjoner 3 3.

Detaljer

Vann, avløp og nye rettsregler 2009. Rettferdighet og likebehandling i ansvarsskadesaker

Vann, avløp og nye rettsregler 2009. Rettferdighet og likebehandling i ansvarsskadesaker l/s x ha 180 160 140 120 Skien kommune, Rettferdighet og likebehandling i ansvarsskadesaker Finn Jenssen Overing. drift avløp 100 80 60 40 20 Nedbørsintensitet Skien, Elstrøm RA, 14/8-2008 0 18:00 19:00

Detaljer

OLJEFRI.NO & NEDGRAVDE OLJETANKER. Standardpresentasjon informasjonsmøte høsten 2015 Naturvernforbundet og Oljefri

OLJEFRI.NO & NEDGRAVDE OLJETANKER. Standardpresentasjon informasjonsmøte høsten 2015 Naturvernforbundet og Oljefri OLJEFRI.NO & NEDGRAVDE OLJETANKER Standardpresentasjon informasjonsmøte høsten 2015 Naturvernforbundet og Oljefri HVA ER GALT MED OLJEFYRING? 1 liter fyringsolje gir 2,7 kg CO2 - Parafinkamin slipper

Detaljer

Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring. Advokat Jørgen Brendryen

Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring. Advokat Jørgen Brendryen Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring Advokat Jørgen Brendryen OVERSIKT Hva slags erstatningsansvar har man som prosjekterende? Når kan man bli pålagt erstatningsansvar? Hva dekker

Detaljer

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta Trygg hyttekos unngå brann på hytta Eksplosiv hyttevekst Antall hytter i Norge har økt dramatisk de siste årene. Hyttene blir større og bostandarden høyere. For mange er hytta blitt en ekstra bolig. Vi

Detaljer

Bonitas Eiendomsforvaltning AS 2013. Naboforhold. Den generelle regel

Bonitas Eiendomsforvaltning AS 2013. Naboforhold. Den generelle regel Naboforhold Den generelle regel Den generelle regel om naboforhold Råderetten over egen eiendom har sine rettslige begrensninger. Som eier av en eiendom, kan det hende at man har noe eller setter i gang

Detaljer

Stopp. vannlekkasjene

Stopp. vannlekkasjene Stopp vannlekkasjene DRIKKEVANN - EN FELLES RESSURS I Bergen forsvinner i dag ca. 30% av drikkevannet på veien fram til din kran. Selv om det totale vannforbruket er lavere i dag enn for 15 år siden,

Detaljer

Ditt lokale vaktselskap

Ditt lokale vaktselskap Ditt lokale vaktselskap Hundetjeneste Trygghet utenfor hjemmet Unik personlig service I0 10 min. utrykningsgaranti! Mer om vår utrykningsgaranti finner du på sikkerhetsgruppen.no/10mingaranti Hvorfor velge

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis nr: 104-9245 Forsikringstaker: Personellforbundet Org.nr: 960 475 135 Forsikringstakers adresse: Grønland 6-8, 0188 Oslo Forsikringsperiode: 01.01.2015

Detaljer

Skaden har skjedd Hva nå?

Skaden har skjedd Hva nå? Skaden har skjedd Hva nå? Vedlagt følger skademeldingsskjema som vi ønsker utfylt og returnert så snart som mulig, gjerne pr. e-post eller faks. Sørg for å sikre båten og gjør alle forhåndsregler for å

Detaljer

Brannvern. ForsikringsNytt. nr.1-2008. - ikke bare for de spesielt interesserte... Nyhetsblad fra KLP Skadeforsikring for bedrift og næring

Brannvern. ForsikringsNytt. nr.1-2008. - ikke bare for de spesielt interesserte... Nyhetsblad fra KLP Skadeforsikring for bedrift og næring ForsikringsNytt nr.1-2008 Nyhetsblad fra KLP Skadeforsikring for bedrift og næring Brannvern - ikke bare for de spesielt interesserte... I denne utgaven kan du også lese om: Miljøfyrtårnsertifisering i

Detaljer

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet Utestasjonerte Forsikringer for ansatte i utlandet 08764-12.2011 Forsikring for utestasjonerte Har bedriften din ansatte i utlandet? Forsikring for utestasjonerte gir trygghet under utenlandsoppholdet

Detaljer

Bestemmelser om installasjon og bruk av vannmålere, Molde kommune Vedtatt av styret for Molde Vann og Avløp KF 27.5.2013

Bestemmelser om installasjon og bruk av vannmålere, Molde kommune Vedtatt av styret for Molde Vann og Avløp KF 27.5.2013 Bestemmelser om installasjon og bruk av vannmålere, Molde kommune Vedtatt av styret for Molde Vann og Avløp KF 27.5.2013 Virkeområde Bestemmelser om installasjon og bruk av vannmålere gjelder for vannmålere

Detaljer

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg.

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. Kjøpsveileder varmestyring Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. 1 Et styringssystem sørger for minimal energibruk når du er hjemme, og effektivt energibruk når du ikke er tilstede. Hva er

Detaljer

Forsikringsdagene 2014. Risiko og ansvar relatert til forsikring

Forsikringsdagene 2014. Risiko og ansvar relatert til forsikring Forsikringsdagene 2014 Risiko og ansvar relatert til forsikring Olav Kjærland Risikoingeniør/Underwriter - KLP Skadeforsikring Bygningsingeniør/Branningeniør Siste 15 år i Forsikring Brannsjef i interkommunalt

Detaljer

S IKKERHETSHÅNDBOK IKKERHETSHÅNDBOK. Arbeid i nærheten av høyspenningsanlegg

S IKKERHETSHÅNDBOK IKKERHETSHÅNDBOK. Arbeid i nærheten av høyspenningsanlegg S IKKERHETSHÅNDBOK IKKERHETSHÅNDBOK Arbeid i nærheten av høyspenningsanlegg Innhold: 1. Skal du grave? 2. Skal du felle trær? 3. Skal du bruke heiseredskap? 4. Skal du brøyte? 5. Huskeregler 5.1 - for

Detaljer

[17.04.12] BILREGLEMENT SERVICE. Storfjord kommune

[17.04.12] BILREGLEMENT SERVICE. Storfjord kommune [17.04.12] SERVICE Bilreglement ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse Ny Bilkjøring og risiko Denne håndboken er utarbeidet som et ledd i det skadeforebyggende arbeid i Storfjord

Detaljer

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Emerio Norge AS «Vi i Emerio mener at bemanning og rekruttering er mye mer enn å gjennomgå søknader og lese CV er.» En imponerende CV er ikke alt Svært

Detaljer

BRUKERINSTRUKS OG INFORMASJON FOR VANN- OG AVLØPSANLEGGET PÅ GRANHOLMEN, PUTTHOLMEN OG FLYNDRESKJÆR

BRUKERINSTRUKS OG INFORMASJON FOR VANN- OG AVLØPSANLEGGET PÅ GRANHOLMEN, PUTTHOLMEN OG FLYNDRESKJÆR BRUKERINSTRUKS OG INFORMASJON FOR VANN- OG AVLØPSANLEGGET PÅ GRANHOLMEN, PUTTHOLMEN OG FLYNDRESKJÆR http://sites.google.com/site/granholmenhytte/ GRANHOLMEN VANN- OG AVLØPSLAG SA Org.nr. 993 574 481 MVA

Detaljer

Tryg Forsikring. Driftsforumsmøte 07.10.2015. Foto: Stian Sætveit

Tryg Forsikring. Driftsforumsmøte 07.10.2015. Foto: Stian Sætveit Tryg Forsikring Driftsforumsmøte 07.10.2015 Foto: Stian Sætveit Risikoingeniør Industri Pål Even Hansen 8år i Tryg Forsikring 21 år i Siemens Trygs representant i FG Brann Elektroingeniør Arbeidsoppgaver

Detaljer

www.forbrukeradvokaten.no Ola Fæhn Forbrukeradvokaten Forbrukersaker, forsikringstvister og boligkrangler

www.forbrukeradvokaten.no Ola Fæhn Forbrukeradvokaten Forbrukersaker, forsikringstvister og boligkrangler 2013 Ola Fæhn Forbrukeradvokaten Forbrukersaker, forsikringstvister og boligkrangler Valg av produkter www.forbrukeradvokaten.no Ville dere omlakkert en bil hvis jeg kom med lakken jeg ville dere skulle

Detaljer

Fullstendige vilkår, 01.04.08, SIN01

Fullstendige vilkår, 01.04.08, SIN01 Fullstendige vilkår, 01.04.08, SIN01 1. OM FORSIKRINGEN Forsikringen gjelder for deg som eier av produktet. Ved kjøp av hvitevarer gjelder forsikringen kun for privatpersoner. Dersom du selger eller gir

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelskonseptet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste kollektive innboforsikring? Økonomisk

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelle vilkår GEN01 3 1. Forsikringsavtalen og

Detaljer

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne.

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne. HMS. HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Kommunal- og Regionaldepartementet har nå avklart at borettslag, sameier og velforeninger er å anse som "virksomheter", og som sådan vil være omfattet

Detaljer

VANN, AVLØP OG NYE RETTSREGLER 2014 DET ULOVFESTEDE OBJEKTIVE ANSVARET

VANN, AVLØP OG NYE RETTSREGLER 2014 DET ULOVFESTEDE OBJEKTIVE ANSVARET VANN, AVLØP OG NYE RETTSREGLER 2014 DET ULOVFESTEDE OBJEKTIVE ANSVARET VED ADVOKAT GUTTORM JAKOBSEN ADVOKATFIRMAET GUTTORM JAKOBSEN AS KONGSVEIEN 91, 1177 OSLO TLF. 900 69 522 guttorm.jakobsen@juris.no

Detaljer

Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar

Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar Trygg og sikker camping Hedmarken, Midt-Hedmark og Ringsaker brannvesen har tatt utgangspunkt i gjeldende lovverk, samt temaveiledningen for campingplasser

Detaljer

LOFAVØR CAMPINGVOGNFORSIKRING

LOFAVØR CAMPINGVOGNFORSIKRING LOFAVØR CAMPINGVOGNFORSIKRING KASKO Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap

Detaljer

Høgliaposten Utgave 1/2012.

Høgliaposten Utgave 1/2012. Informasjonsavis for Høglia Borettslag. Høgliaposten Utgave 1/2012. Publisert 15.01.2012 Vedlikehold. Det mest prekære vedlikeholdet på bygningsmassens tak er godt i gang. Grunnet været vi har hatt den

Detaljer

190 cm. 158 cm. Bredde av laftaplank 7cm

190 cm. 158 cm. Bredde av laftaplank 7cm 190 cm 158 cm Bredde av laftaplank 7cm 255 67 71 225 66 73 190 cm 158 cm Bredde av laftaplank 7cm 3 fase strømledning fra stolpe 25 mm i ytre diameter kapasitet skal stå på ledningen Stuevindu 3x6 ruter

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2015 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV 1930-02-21:

Detaljer

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 Forsikringene gjelder for sikrede som privatperson. Forsikringene omfatter ikke dekning for privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson

Detaljer

båt USIKKER PÅ BÅTFORSIKRING? VI LOSER DEG UNNA SKJÆR I SJØEN!

båt USIKKER PÅ BÅTFORSIKRING? VI LOSER DEG UNNA SKJÆR I SJØEN! båt USIKKER PÅ BÅTFORSIKRING? VI LOSER DEG UNNA SKJÆR I SJØEN! HVORFOR BØR DU HA EN GOD BÅTFORSIKRING? Uten båtforsikring kan de økonomiske konsekvensene bli svært alvorlige om du skulle komme ut for en

Detaljer

Sikring mot tyveri FG-112:6. Beskyttelsesklassene B1, B2 og B3. Sikkerhetsforskrift for næringslivet

Sikring mot tyveri FG-112:6. Beskyttelsesklassene B1, B2 og B3. Sikkerhetsforskrift for næringslivet Sikring mot tyveri Beskyttelsesklassene B1, B2 og B3 Sikkerhetsforskrift for næringslivet FG-112:6 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD-OMFANG-UTGIVELSE... 1 BESKYTTELSESKLASSE B1... 2 1 DØRER, PORTER, LUKER OG

Detaljer

635761.TYG19L. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller det er noe du ønsker å diskutere nærmere. Kontaktinformasjon finner du nedenfor.

635761.TYG19L. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller det er noe du ønsker å diskutere nærmere. Kontaktinformasjon finner du nedenfor. 15. juli 2014 NORGES HOVSLAGERFORENING Sørbygdavegen 22 co/ Nikolai Refsahl 2335 STANGE Endring i forsikringsavtale SP635761 Nå er endringene vi ble enige om gjennomført, og du finner dem på de neste sidene.

Detaljer

Bedriftenes ansvar ved båtutleie

Bedriftenes ansvar ved båtutleie Bedriftenes ansvar ved båtutleie Nasjonal konferanse om fisketurisme 16. og 17. januar 2007 Mia Ebeltoft Hva er en forsikring? En risikooverføring Forsikringstaker/bedriften slipper å sitte med uvissheten

Detaljer

BRUKERINSTRUKS OG INFORMASJON FOR VANN- OG AVLØPSANLEGGET PÅ KJERRINGHOLMEN

BRUKERINSTRUKS OG INFORMASJON FOR VANN- OG AVLØPSANLEGGET PÅ KJERRINGHOLMEN BRUKERINSTRUKS OG INFORMASJON FOR VANN- OG AVLØPSANLEGGET PÅ KJERRINGHOLMEN INNHOLD Ansvarsforhold...3 TO DO OR NOT TO DO!...4 Vedlikehold av pumpestasjon...5 Åpning og stenging av hytta i sesongen...6

Detaljer

Forsikringsdagene Hamar 2015. Aktuelle temaer og eksempler fra skadeoppgjør

Forsikringsdagene Hamar 2015. Aktuelle temaer og eksempler fra skadeoppgjør Forsikringsdagene Hamar 2015 Aktuelle temaer og eksempler fra skadeoppgjør Tema Storskader så langt i år Problemstillinger knyttet til kommuners ansvar ved arealplanlegging og byggetillatelser Nytt innen

Detaljer

HØSTKONFERANSEN 2008 I GEIRANGER 16. OKTOBER 2008. KOMMUNENS ANSVAR FOR SKADE SOM FØLGJE AV FLOM OG TILBAKESLAG I KJELLERE

HØSTKONFERANSEN 2008 I GEIRANGER 16. OKTOBER 2008. KOMMUNENS ANSVAR FOR SKADE SOM FØLGJE AV FLOM OG TILBAKESLAG I KJELLERE HØSTKONFERANSEN 2008 I GEIRANGER 16. OKTOBER 2008. KOMMUNENS ANSVAR FOR SKADE SOM FØLGJE AV FLOM OG TILBAKESLAG I KJELLERE ADVOKATFIRMAET HAAVIND VISLIE AS ADVOKAT GUTTORM JAKOBSEN g.jakobsen@haavind.no

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger N O R D S K R E N T E N B O R E T T S L A G R A P P O R T VA R M E TA P I R E K K E H U S S T Y R E T N O R D S K R E N T E N S TÅ L E T O L L E F S E N 1. Grunnlag for rapporten 2. Gjennomgang av boligene

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelsprogrammet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste innboforsikring LOfavør Kollektiv

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelsprogrammet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste innboforsikring LOfavør Kollektiv Hjem? Økonomisk trygghet

Detaljer

Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013

Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013 Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013 Hovedresultater fra EPSI sin kundetilfredshetsstudie av skadeforsikring i Norge presenteres under. Analysen av forsikringsbransjen i Norge baserer seg på 2500

Detaljer

3M Bygg, vedlikehold og sikkerhet Prestige vindusfilm. Et klart. Valg

3M Bygg, vedlikehold og sikkerhet Prestige vindusfilm. Et klart. Valg 3M Bygg, vedlikehold og sikkerhet Prestige vindusfilm Et klart Valg Den nye vindusfilmgenerasjonen fra 3M En ny ytelsesstandard De fleste vindusfilmer som reduserer solvarme er tonet mørke, inneholder

Detaljer

- A better sense of security

- A better sense of security - A better sense of security For en tryggere hverdag Sikkerhet har forskjellige betydninger for personer og bransjer. Ingen har like behov, derfor må alle behandles inviduelt. Alltid24 leverer skreddersydde

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet

Detaljer

JURIDISK ANSVAR FOR TILBAKESLAG I AVLØPSLEDNING

JURIDISK ANSVAR FOR TILBAKESLAG I AVLØPSLEDNING JURIDISK ANSVAR FOR TILBAKESLAG I AVLØPSLEDNING V/ Linda Marie Pettersen KLP Skadeforsikring AS 1. Innledning Tema: - Del 1. Ansvar for ledningseier for skader forårsaket av tilbakeslag i avløpsledning

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen Kjære YS-Medlem 85 000 medlemmer tar ikke feil! Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no 1 Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer Mandag 15.4 (kl 14.15-16.00): Arbeidsgiveransvaret

Detaljer

Workshop om velferdsteknologi inklusive demo

Workshop om velferdsteknologi inklusive demo Workshop om velferdsteknologi inklusive demo Klæbu 18. januar 2013 Sikkerhets- og trygghetsfunksjoner som er viktig for å kunne mestre eget liv lengst mulig Funksjoner som er ønskelig å få dekket i hjemmene

Detaljer

Status i kommunene hvordan løses oppgaven i dag?

Status i kommunene hvordan løses oppgaven i dag? Status i kommunene hvordan løses oppgaven i dag? Fagseminar myndighetsutøvelse GVD 9. okt 2014 DEL 1 REGELVERK HVA GJELDER? Plan- og bygningsloven Forurensningsforskriften Avtalevilkårene Selvkostregelverket

Detaljer

Takstmann Knut Terje Karlstad AS

Takstmann Knut Terje Karlstad AS Bruerveien 34 1550 Hølen MIDLERTIDIG RAPPORT Skadenummer: 100415 TR Thonbygget Sameie Pilestredet Park 32 Oslo Tlf: 64958420 Faks: 64950915 Mob: 95157920 Epost: terje@karlstad-takst.no Rapportnr.: 2008082

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN Brosjyre_brann.indd 2 22.11.10 17.43 OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelskonseptet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen 85 000 medlemmer tar ikke feil! Kjære YS-Medlem Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

REHABILITERING OG ETTERISOLERING

REHABILITERING OG ETTERISOLERING REHABILITERING OG ETTERISOLERING Rehabilitering og etterisolering av eldre boliger Rehabilitering og etterisolering 2 Innledning Dette heftet viser eksempler på hvordan man enkelt kan rehabilitere/etterisolere

Detaljer

Innredningssystem til garasje, bod, kjeller, loft og vaskerom ORGANISÉR MER PLASS I HUSET DITT! Forenkler hverdagen!

Innredningssystem til garasje, bod, kjeller, loft og vaskerom ORGANISÉR MER PLASS I HUSET DITT! Forenkler hverdagen! Innredningssystem til garasje, bod, kjeller, loft og vaskerom ORGANISÉR MER PLASS I HUSET DITT! Forenkler hverdagen! Hvorfor Organice? Organice er et praktisk innredningssystem for garasjen, boden, kjelleren,

Detaljer

DEKKVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD

DEKKVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD DEKKVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD DEKK ER VIKTIGE FOR SIKKERHETEN OG KJØREKOMFORTEN Dekkene er den eneste forbindelsen mellom bilen og veien. Kontaktfeltet

Detaljer

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett TEKNISK Ingeniørvesenet Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett Ord og uttrykk forklaring Avløp/Avløpsvann: Brukes om vann som transporteres bort, både kloakk (avløp fra toalett,

Detaljer

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane.

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: VISA Gold Forsikringsbevis nr: 104-7688 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Sparebanken Sogn og Fjordane Innehaver av Visa Gold kredittkort utstedt

Detaljer

Det er DEG det kommer an på!

Det er DEG det kommer an på! Det er DEG det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Du kan: redde liv forebygge branner gi beskjed når noe er galt slokke branntilløp Vi har alle et ansvar! nr. 1 Lovens

Detaljer

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015 Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Begrensninger ved krig, terror m.v....2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Oppsigelse av forsikringen... 3 5. Følgene av svik... 3 6. Periodisering

Detaljer

Rednings- og bergingsforsikring PS602

Rednings- og bergingsforsikring PS602 Rednings- og bergingsforsikring PS602 I samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09 Innledning Forsikringstakeren er GoMore ApS, nedenfor kalt GoMore, som driver websiden gomore.no Bileieren

Detaljer

Avdekke skadeårsak. Når er undersøkelsene og skaderapporten utfyllende nok? v/ Arild Havsgård Avdelingsleder Takst BK

Avdekke skadeårsak. Når er undersøkelsene og skaderapporten utfyllende nok? v/ Arild Havsgård Avdelingsleder Takst BK Avdekke skadeårsak. Når er undersøkelsene og skaderapporten utfyllende nok? v/ Arild Havsgård Avdelingsleder Takst BK Hvorfor er skadeårsak viktig? Skadeårsak avgjør om skaden er dekket eller ikke. Skadeårsak

Detaljer

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake Lukk vindu Tilbake Forsikringsvilkår Kriminalitetsforsikring USG1-7 Innholdsfortegnelse og innledning 1 HVEM forsikringen gjelder for 2 HVOR forsikringen gjelder 3 NÅR forsikringen gjelder 4 HVA forsikringen

Detaljer

VÅT HØST SENDTE STRØMPRISEN NED

VÅT HØST SENDTE STRØMPRISEN NED Nyhetsbrev januar 2015 VÅT HØST SENDTE STRØMPRISEN NED KUNDER ER SVÆRT FORNØYDE NY MILLION TIL UTDELING LOS-DAGER HOS VITENSENTERET www.los.no VÅT HØST SENDTE PRISEN NED Strømprisene i Norge var betydelig

Detaljer

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING Clima Teknikk AS Skredderveien 3 S I D E 1 1537 Moss Bankgiro: 5081.05.78955 E-post: post@climateknikk.no Tlf: 69 27 26 00 Org. Nr:

Detaljer