ForsikringsNytt. Tar vare på kirkebyggene selv. Nyhetsblad for bedrifter i offentlig sektor nr Bergen kirkelige fellesråd:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ForsikringsNytt. Tar vare på kirkebyggene selv. Nyhetsblad for bedrifter i offentlig sektor nr. 2 2011. Bergen kirkelige fellesråd:"

Transkript

1 ForsikringsNytt Nyhetsblad for bedrifter i offentlig sektor nr Bergen kirkelige fellesråd: Tar vare på kirkebyggene selv Kjenner du til sikkerhetsforskriftene? side 4 Frykter frostskader under bakken side 7

2 Leder ForsikringsNytt nr Foto: Johnny Syversen Alexander Vistnes, salgssjef Giftermål, barnedåp, begravelse. Det er mange følelser knyttet til en kirke. Hva gjøres for å unngå at et sted med så mange begivenheter og historie ikke skal bli skadet? Bergen kirkelige fellesråd har stort fokus på skadeforebygging og sikkerhetsrutiner. I denne utgaven av ForsikringsNytt kan du lese mer om forvaltning av nettopp kirkebygg. Vinteren er rett om hjørnet, og vi erfarte i fjor at det ble veldig mange frostskader. Hva gjør du for å unngå at rør fryser og sprekker på din eiendom? Sørg for at du er oppdatert og har lest sikker hetsforskriftene, så slipper du ubehagelig heter om skaden likevel skulle skje. Ta en ekstra sjekk på at bedriftens biler er riktig skodd. Vinterdekkene skal ha minimum 3 mm mønsterdybde. Hva synes du om ForsikringsNytt? Vi vil om kort tid sende ut en e-post til et utvalg av bedriftskundene våre der vi ber om en tilbakemelding. Flott om du tar deg tid til å besvare. Ønsker deg en fin førjulstid! Innhold: 03 BKF: Tar vare på kirkene selv 04 Kjenner du til sikkerhetsforskriftene? 05 Spør KLP: risikerer jeg reduksjon? 06 Spør KLP: Hva er virksomhetsansvar? 07 Frykter frostskader under bakken 08 Sikre deg mot høststormen Alexander Vistnes, salgssjef, KLP Skadeforsikring AS PS! Visste du at KLP har laget en unik bankløsning for deg som bedriftskunde? Les om dette på siste side, og send oss en e-post for å få mer informasjon! På forsiden: Fana Kirke i Bergen. Foto: Bergen kirkelige fellesråd. Nye forsikringsobjekter? Husk at det er kunden som er ansvarlig for å melde inn nye objekter skriftlig til Kontakt oss! For spørsmål om bedriftens/virksomhetens konkrete forsikringer, kontakt oss på e-post: eller telefon Har du spørsmål relatert til forsikring eller skadeforebygging som du ønsker besvart i ForsikringsNytt? Send oss forslag, ris og ros på Send e-postadressen din til Hver vår sender KLP Skadeforsikring ut en kundeundersøkelse på e-post. For å få vite hva du er fornøyd og/eller misfornøyd med av det vi gjør, trenger vi dine svar og din e-postadresse. På forhånd takk! 2

3 Tar vare på kirkene selv Tre råd for å sikre kirkebygg: 1. Sjekk at det elektriske anlegget er dimensjonert for å tåle de belastningene som kommer om vinteren. Ofte tar en i bruk provisoriske oppvarmingsordninger for å varme opp kalde kirker. Ledningene kan da gå varme og ta fyr. 2. Tenk gjennom hvor rask og hvor omfattende hjelp en kan for vente å få fra lokalt brannvesen. Hvis en brann starter utvendig, kan den ha utviklet seg mye før alarmen går. Utvendig sprinkleranlegg kan være en god løsning. 3. En innbruddsalarm har effekt ikke bare mot innbrudd, men også mot hærverk. (Kilde: Geir Grønsholt, fagsjef i KLP) Mariakirken, Bergen. Tekst: Bente Bang Ødegård Foto: Bergen kirkelige fellesråd - Kirkene er historie-, kultur- og arkitekturbærere for byens innbyggere, og må forvaltes deretter, sier leder for BKF Bygg Paul Marhaug. Bevisstheten rundt skade fore bygging og sikkerhetsrutiner for kirke byggene er stor i BFK. I likhet med flere andre kirkelige fellesråd drifter de sin egen eiendomsportefølje, i stedet for å sette den bort. - Vi tenker at forvaltning av kirkebygg er noe mer enn ordinær eiendomsforvaltning. Vår visjon for drift og vedlikehold er kvalitet som varer, og dette mener vi sikres best ved å bygge opp vår egen kompetanse på de ulike fagområdene, sier Marhaug. Bergen kirkelige fellesråd (BKF) Eier m 2 bygg Dette er fordelt på 32 kirker, 27 kirkegårder, 9 barnehager, 5 kapell med mer BKF består av 430 medarbeidere. Av disse jobber 55 ansatte i BKF Bygg - Spesielt på håndverkersiden har vi skapt gode miljøer for de gamle arbeidsmetodene, og har de siste årene spesialisert oss innen restaurering og rehabilitering. Også innen drift og planlegging bygger vi opp kompetansen med tanke på bevaring av kirkebygg, sier han. Spesielle problemstillinger for kirker - På forebyggende vedlikehold og daglig drift er det viktig at våre medarbeidere har den rette holdningen til vår litt spesielle byggmasse. Verdifull kunst og uerstattelige bygningsdeler, som ofte er flere hundre år gamle, må behandles med omtanke. Sikring mot tyveri, brann eller andre ødeleggelser har også et ekstra fokus hos BKF. Alle bygg er sikret med innbrudds- og tyverialarmer, og akkurat nå holder de på med et større prosjekt når det gjelder automatisk slukkeanlegg for trekirker. BFK leverer også tjenester utover eget forvalteransvar. De siste par årene har de bistått nabokommuner med prosjektledelse og utførelse av relativt omfattende arbeider. Ryddig og grei anbudsprosess BKF var i høst på anbud med forsikring på sine kirker, og KLP ble valgt som forsikringsleverandør. - Dette er første gang BKF har hatt en anbudskonkurranse om forsikring av kirkebygg, så vi var veldig spente på responsen og tilbudene. Det er dagligdags for oss å ha anbudskonkurranser på Doffin og TED, men forsikring er et spesielt område. Prosessen ble ryddig og grei, og vi er fornøyde med resultatet, forteller Hege Eeg i BKF. - Vi mottok to tilbud ett fra KNIF Trygghet Forsikring og ett fra KLP. Evalueringskriteriene var 70 prosent på pris, 20 prosent på vilkår og rabattgivende tiltak, og 10 prosent på service og oppfølging. Det ble en enkel evaluering da KLP var klart billigst. Videre ble vi imponerte av beskrivelsen av service og oppfølging. Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid med KLP! For dagene som kommer 3

4 Kjenner du til sikkerhetsforskriftene? Typiske avkortingssituasjoner: Tyveri, hærverk eller brann forårsaket av at vinduer på bakkeplan ikke var lukket og låst Elektrisk utstyr som ikke er sikret med overspenningsvern (mot lynnedslag) Tap av bagasje eller eiendel på reise på grunn av manglende tilsyn Skade på tak på grunn av for stor snømengde Brann i bygning fordi påtente avfallsbeholdere står for nær bygning eller ikke er sikret Varer står ikke tilstrekkelig langt over golvet (10 cm) ved oversvømmelse Vann- og frostskader på grunn av manglende påsetting av varme. Tekst: Bente Bang Ødegård Foto: Scanpix Følger du sikkerhetsforskriftene er sjansen for at en skade inntreffer mindre. Disse akt som hetsreglene kan spare deg for mye bry og ubehag som følger med tyveri, brann, vannskader eller lignende. I tillegg vil du da unngå reduksjon i erstatningsutbetalingen, sier Lars Wiig, avdelingsleder for Oppgjør i KLP Skadeforsikring. For at forsikringen skal gjelde fullt ut når du virkelig trenger den, er det viktig at du har gjort det du som kunde har ansvar for ifølge for sikringsavtalen, nemlig å sette deg inn i vilkår og sikkerhetsforskrifter. Hvis en skade skjer som følge av at sikkerhetsforskriftene ikke er overholdt, kan forsikringsselskapet kreve at erstatningen reduseres. Det må være årsakssammenheng mellom det at sikkerhetsforskriftene ikke er fulgt, og at skaden skjer. Manglende varmepåsetting - De siste årene har vi spesielt sett en sterk økning i avkortings saker innen vann- og frostskader som skyldes manglende påsetting av varme, forteller Wiig. - Takstmennene som har befaring der en vannskade har oppstått, har som rutine at de skal finne årsaken, og sjekker alltid om det er påsatt Avkorting: Reduksjon i erstatningsbeløpet hvis skaden er fremkalt forsettlig eller ved grov uaktsomhet. Det kan også bli avkorting ved brudd på sikkerhetsforskriftene. Sikkerhetsforskrift: Påbud i forsikringsavtalen, blant annet om at du må treffe bestemte tiltak for å forebygge skade. (Kilde: Finansportalen.no) tilstrekkelig varme til at frostskader unngås. Er manglende varmepåsetting årsak til frostskaden, vil det som regel medføre avkorting, og den kan fort være på opptil 30 prosent, sier han. Han forteller at KLP samler inn mye fakta og har en grundig saksbehandling før selskapet bestemmer seg for å redusere erstatningsutbetalingen. Juridisk avdeling er alltid involvert i vurderingen. 4

5 Spør KLP! Foto: Helene Mack Ege Skriv til og spør oss om forsikring! Lars Wiig, avdelings leder oppgjør Når slike vannskader oppstår, vil takstmann alltid kartlegge ytre omstendigheter omkring skadeårsak og hvor mye varme som er påsatt. Som en tommelfingerregel basert på tidligere saker som har vært til behandling i Finansklagenemnda, vil kravet til tilstrekkelig oppvarmet normalt ikke være oppfylt dersom påsatt varme er mindre enn 75 W pr. m 2. Konklusjon: Vannskader som følge av frost er dekket av for sikringen. Men det skal vurderes om det foreligger brudd på sikkerhets for skriftene og derav mulig reduksjon i erstatningen. Hvor mye reduksjon varierer fra sak til sak. Vi anbefaler derfor at det er påsatt tilstrekkelig varme slik at det ikke oppstår frostskader. Risikerer jeg reduksjon i erstatningen? Spørsmål: Jeg er daglig leder for en virksomhet som holder til i lokaler av eldre dato. For å spare strøm i den kalde årstiden skrur vi ned varmen i både produksjonsrom og andre oppholdsrom i helgene til ca 12 C. Hva sier forsikringsselskapet til dette om det skulle bli en vannskade? Svar: I forsikringsavtalen du som kunde har med oss er det også knyttet opp sikkerhets forskrifter som omtaler ulike tiltak som sikrede aktivt må sette inn for å hindre at skade oppstår. Dersom sikrede unnlater å overholde bestemmelsene i sikkerhetsforskriftene, kan retten til erstatning bortfalle eller reduseres. Dette følger av forsikringsavtaleloven, som også er en del av forsikringsavtalen. Når det gjelder ditt konkrete spørsmål, så vil det kunne få konsekvenser for erstatnings utmålingen dersom det oppstår frostskade på røranlegget som igjen medfører en vannskade. Dette med bakgrunn i sikker hetsforskriftene tilknyttet næringsbyggforsikring hvor det heter at bygning skal holdes tilstrek kelig oppvarmet for å unngå frostskader. Hva som er tilstrekkelig vil kunne bero på mange forhold, men som hovedregel skal ikke et innvendig rør kunne fryse om det er satt på tilstrekkelig varme. Selv om termostaten på ovner er satt på C vil uisolerte vannledninger montert mot yttervegg, innvendig i skap, benker og så videre kunne fryse, da temperaturen i slike områder avhengig av utetemperatur ofte kan komme under 0 C. Eksempel på redusert utbetaling i reiseforsikringssak: Sikkerhetsforskriften som er brutt i dette tilfellet lyder slik: Forsikrede skal holde tilsyn med de forsikrede gjenstander. I dette ligger også en plikt til å påse at alle eiendeler tas med når forsikrede forlater et sted. Høsten 2009 ble et kamera sannsynliggjort stjålet på et utested i Trondheim. Kameraet lå under noe yttertøy på sittegruppe der forsikringstakeren og vennene gikk til og fra hele kvelden. Nytt kamera av tilsvarende modell koster ca kroner Vurdering: Forsikringstaker vurderes å være mer enn lite å legge til last for tapet av kameraet siden han ikke har hatt tilstrekkelig tilsyn med det. Det er en klar årsakssammenheng mellom brudd på sikkerhetsforskriftene og tyveriet av kameraet. Tatt i betraktning kameraets verdi, at tyveriet fant sted fra pub/spisested med mange til stede, og det faktum at tyveriet først ble oppdaget da Foto: Dreamstime.com de skulle gå ved 24-tiden, taler ikke til sikredes fordel. Vilkårene for at selskapet kan foreta en avkorting er oppfylt. For dagene som kommer 5

6 Spør KLP! Foto: Helene Mack Ege Skriv til og spør oss om forsikring! Ingun Medhus, avdelings leder oppgjør person/ansvar Hva er virksomhetsansvar? Spørsmål: Jeg er daglig leder i en liten verkstedsbedrift med sju ansatte. Vi leier lokaler til drift og publikumsmottak. Vi har tegnet yrkesskade dekning, og har også forsikret biler, maskin park og innbo. Dere anbefaler å tegne forsikring for virksomhetsansvar i tillegg til alt dette. Hvorfor? Svar: Virksomhetsansvaret er ment å dekke erstatningsansvar bedriften kan komme i. Hva man kan risikere å komme opp i avhenger selvsagt av hvilken virksomhet man driver, men en sporadisk gjennomgang av noen typetilfeller vil forhåpentligvis bidra til å konkretisere hva vi snakker om med virksomhetsansvaret. Arbeidsgiveransvar Et naturlig utgangspunkt er arbeidsgiveran svaret i skadeserstatningsloven 2 1. Det er bedriften som blir ansvar lig for skader ansatte under arbeid påfører andre. En ansatt som er uaktsom i sin omgang med kjemikalier og ødelegger lakken på en båt satt inn på verkstedet, foranlediger som hovedregel at bedriften kommer i erstatningsansvar. Mange skader oppstår ved feil bruk av maskiner og påfølgende skade på produktet, på produksjonslokalene eller tredjemanns eiendom. Er feilen å anse som uaktsom, blir bedriften erstatningsansvarlig. Publikum Areal beregnet for publikum representerer alltid en risiko for en virksomhet. En kunde som skader seg ved fall på nyvasket gulv eller ved klemskade på en maskin som ikke er godt nok sikret, vil nok kreve erstatning. Produkt- og forurensingsansvar Bedriften kan også komme i ansvar hvis det som er produsert viser seg å ha skadelige egenskaper. Etter produktansvarsloven kan forbrukere gå direkte på produsenten. Etter forurensingsloven er den som forurenser miljøet ansvarlig for skaden, uten hensyn til skyld. Og etter naboloven kan en virksomhet komme i ansvar for tiltak som representerer skade eller ulempe for naboene, for eksempel støy. Mobbing Domstolene har i flere saker kjent arbeidsgiver erstatningsansvarlig for mobbing og trakassering av en medarbeider, enten på grunn av egen skyld, for eksempel at man ikke hadde gjort nok for å hindre mobbingen, eller direkte etter arbeidsgiveransvaret, det vil si uten hensyn til egen skyld. Jeg håper at du og din bedrift aldri vil komme i nærheten av slike forhold jeg har beskrevet her. Men kanskje har du nå et litt bedre grunnlag for å vurdere om du trenger forsikring for virksomhetsansvar. Forebygger med selv slukkende containerskap Tekst og foto: Bente Bang Ødegård I vår gikk det kommunale foretaket Kongsberg kommunale eiendom KF til innkjøp av 35 containerskap med selvslukkingsmekanisme til sentrums området. I et bysentrum er det ikke alltid like lett å plassere containere så langt fra bygningsvegg som det i utgangspunktet kreves. Da er det viktig å finne alternative måter å forebygge brann på. Energi- og ENØK-ingeniør i KKE Hallvard Benum viser fram den selvutløsende dysen i et av kommunens nye containerskap. Løsningen er kjøpt hos Total Holding i Fredrikstad. Den DNV-godkjente selvslukkingsmekanismen har et enkelt prinsipp, den fungerer som et sprinkleranlegg. Dersom containeren tar fyr, vil dysen utløses når temperaturen når 74 C. Da tømmes hele slukkingsbeholderen, som inneholder en type hallonbasert gass. 6

7 Frykter frostskader under bakken Omfattet av eiendomsforsikringen Et godt snølag vil isolere og bidra til å bremse telen på vei nedover i grunnen, men dersom snøen uteblir, vil telen skyte nedover i grunnen. Det vil kunne skje raskt og telen vil etter all sannsynlighet stikke dypere enn vi er vant til. - Det er først og fremst stikkledningene fra hovedledning til bygning som vil rammes. De større vann- og avløpsledningene er det såpass mye bevegelse i hele tiden at disse neppe fryser, sier Nilsen. - KLP Skadeforsikring dekker rørbrudd på disse stikkledningene under den vanlige eiendomsforsikringen, så lenge forsikringstaker har fulgt offentlige forskrifter og de lokale tilpasningene til disse, sier han. Vintermatter mot rørfrost De aller fleste rør- og vannledninger er lagt frostfritt, det vil si om lag 1,5 til 2 m ned i grunnen (i Sør-Norge). Det er grunn til å anta at disse dybdene, med de forutsetninger sommerens og høstens vær har lagt, ikke vil være tilstrekkelig for at ledningsnettet skal ligge frostfritt. - Dette kan føre til mange uheldige og ubehagelige situasjoner, både for private husholdninger og ikke minst for kommunale eldreinstitusjoner, skoler og barnehager. Hvordan ville hverdagen på et sykehjem arte seg dersom tilgangen på rennende vann i krana plutselig forsvant? spør Nilsen. Det er imidlertid noen enkle tiltak som kan settes i verk dersom snøen uteblir og kulda kommer for fullt. Såkalte vintermatter (f. eks. Glava), eller annet egnet isolasjonsmateriale, kan legges direkte på bakken over vann- og avløpsledningene. De vil kunne fylle den samme oppgaven som snøen vanligvis ivaretar. Tekst: Bente Bang Ødegård Foto: Dreamstime.com Alt regnet i Sør-Norge i sommer gjør at grunnen er mettet av vann. Det vil føre til store skader når frosten kommer. Heldig vis dekker eien doms for sik ringen slike frostskader. Kombinasjonen av høy vannmetning i grunnen og den kommende vinterkulda byr på utfordringer: dyptgående tele med frostskader på rør og vannledninger, og muligheter for frostsprengning på bygningsfundament og grunnmur. - Vi frykter at disse problemene vil melde seg ganske raskt dersom kulda setter inn før det har lagt seg noe særlig snø på bakken, sier Thomas Nilsen, seniorrådgiver innen skadeforebygging i KLP. Overvann og tilbakeslag Noen av utfordringene som følge av høy vannmetning i grunnen har allerede vist seg i form av overvanns- og tilbakeslagsskader fordi kommunenes rørledningsnett blir overbelastet. I områder med høy utbyggingsfaktor kan utfordringene være ekstra store. Terrengets naturlige drenasje bygges ned og asfalteres for å gi plass til nye boligeller næringsområder. Dette er oss! Bedriftsavdelingen i KLP Skadeforsikring, fra venstre: Alexander Vistnes, Karoline Baltzersen og Peter Tornsberg. Foto: Helene Mack Ege For dagene som kommer 7

8 Høststormene er her! Det er på tide å ta grep for å forebygge stormskader: Foto: Scanpix Husk at du som huseier blir ansvarlig for alle skader forårsaket av alle løse gjenstander dersom de ikke er forsvarlig sikret. Sørg derfor for at konstruksjoner med stort vindfang er forsvarlig forankret. Trampolinen i hagen blir lett et «flygende objekt» når stormvinden kommer. Den må demonteres eller festes godt. Båter i opplag, levegger og garasjer med åpen port kan lett bli «offer» for vindens herjinger. Her gjelder det derfor også å sikre godt og lukke dørene. Alle bygg under oppføring må sikres ekstra godt. Vær obs på at gamle trær, eller tjukke greiner på trær, kan blåse ned i stormen og føre til stor skade på personer og eiendom. Bli bedriftskunde i KLP Banken! KLP Banken tilbyr nå en innskuddsrente på 3,0 prosent til bedrifter med offentlig tilknytning. Rentesatsen gjelder både plassering og vanlig driftskonto. Innskuddskunder får også tilgang til nettbank med betalingsformidling og andre tjenester. Bli kunde i KLP Banken i dag - send en e-post til så tar vi kontakt med deg! Best kundetilfredshet i bedriftsmarkedet KLP har de mest tilfredse og lojale bedriftskundene, viser årets EPSI-analyse av kundetilfredsheten i skade for sikrings bransjen. Kundenes tilbakemeldinger er alltid viktige innspill i vår utvikling. Å få de beste tilbakemeldinger i bransjen er en anerkjennelse til våre ansatte, som gjør en fremragende jobb i sam handling med våre kunder, sier direktør Elin Evjen Hagen i KLP. Med en kundetilfredshet på drøye 72 poeng har KLP en score som er bedre enn hva tilfellet er for konkurrentene. KLP scorer høyere enn konkurrentene på alle de målte parametrene. Det er spesielt gledelig at vi innfrir forventninger i kundedialogen både før og etter en skade. Kunden er i fokus og vi står på hver dag for å forenkle kundens hverdag, sier Hagen. Utgiver: KLP Skadeforsikring AS Redaktør: Bente Bang Ødegård Layout: Kaktus Kommunikasjon Trykk: RL-Trykk Hovedkontor Dronning Eufemias gate Oslo Tlf: Faks: KLP Skadeforsikring AS Org.nr Pb 400, Sentrum, 0103 Oslo E-post:

Ekstremvær koster. Magasinet Utgave 5 Oktober 2011

Ekstremvær koster. Magasinet Utgave 5 Oktober 2011 Magasinet Utgave 5 Oktober 2011 05 Ekstremvær koster Store mengder nedbør, stormflo, flom og skred gir økt risiko for bygninger, kraftforsyninger, veier og jernbanelinjer hvordan møter vi utfordringene?

Detaljer

ForsikringsNytt. Å oppleve en storbrann. nr.2-2008. - Målselv Asvo. Nyhetsblad fra KLP Skadeforsikring AS for bedrift og næring

ForsikringsNytt. Å oppleve en storbrann. nr.2-2008. - Målselv Asvo. Nyhetsblad fra KLP Skadeforsikring AS for bedrift og næring ForsikringsNytt nr.2-2008 Nyhetsblad fra KLP Skadeforsikring AS for bedrift og næring Å oppleve en storbrann - Målselv Asvo Leder ForsikringsNytt nr.2 I denne utgaven av ForsikringsNytt for bedrift og

Detaljer

ForsikringsNytt. Tunge investeringer letter jobben. nr.1-2009. - Innherred Renovasjon IKS. Nyhetsblad fra KLP Skadeforsikring AS for bedrift og næring

ForsikringsNytt. Tunge investeringer letter jobben. nr.1-2009. - Innherred Renovasjon IKS. Nyhetsblad fra KLP Skadeforsikring AS for bedrift og næring ForsikringsNytt nr.1-2009 Nyhetsblad fra KLP Skadeforsikring AS for bedrift og næring Tunge investeringer letter jobben - Innherred Renovasjon IKS Leder ForsikringsNytt nr.1 2009 Foto: Jonny Syversen Salgssjef

Detaljer

Samspill. Den store kvalitetsreisen sikkerhet SidE 6. CNC Produkter AS: Investerer i sine ansatte. Forsikringsbegreper. Brant ned til grunnen

Samspill. Den store kvalitetsreisen sikkerhet SidE 6. CNC Produkter AS: Investerer i sine ansatte. Forsikringsbegreper. Brant ned til grunnen forsikring for næringslivet CNC Produkter AS: Investerer i sine ansatte Gode personalforsikringer skaper trygghet for de ansatte i Elektroservice Hallingdal. side 4 Den store kvalitetsreisen mot sikkerhet

Detaljer

Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK. Kommentarhefte

Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK. Kommentarhefte Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK Kommentarhefte : INNHOLD Side FORORD 3 Hvem reglene gjelder for 3 Åndsverksloven 3 Innspill til forbedringer 3 DEL 1 OM GOD RÅDGIVNINGSSKIKK

Detaljer

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Mycoteam 2009 Ved kopiering fra denne bok skal kilde Mycoteam oppgis. Boken kan bestilles fra www.mycoteam.no

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

Kampen om kompetansen

Kampen om kompetansen Magasinet Utgave 6 Desember 2012 06 Kampen om kompetansen I 2030 må hver tredje ungdom velge å utdanne seg innen helsefag dersom vi skal få nok hender og hoder til å dekke behovet. Eller vi kan begynne

Detaljer

LEDER. Om Moss Boligbyggelag

LEDER. Om Moss Boligbyggelag LEDER For oss i Moss Boligbyggelag handler alt om én sak KUNDEPLEIE. Det innebærer at alt vårt arbeid går ut på å levere best mulig kvalitet på våre tjenester til borettslagene og sameiene, og til deg

Detaljer

ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING. Passer på verdens raskeste mann. Securitas gjør utelivet tryggere. Last ned 24 timer gratis!

ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING. Passer på verdens raskeste mann. Securitas gjør utelivet tryggere. Last ned 24 timer gratis! ET MAGASIN OM SIKKERHET FRA SECURITAS p e r s o n b e s k y t t e l s e Passer på verdens raskeste mann o r d e n s va k t e r Securitas gjør utelivet tryggere ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING Tradisjonelle

Detaljer

Naturskader. og erstatning. En forbrukerorientering utgitt av Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond

Naturskader. og erstatning. En forbrukerorientering utgitt av Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond Naturskader og erstatning En forbrukerorientering utgitt av Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond Dette heftet gir veiledning til forbrukere som har fått skader på sine eiendommer og eiendeler

Detaljer

Naturskader. og erstatning. En forbrukerorientering utgitt av Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond

Naturskader. og erstatning. En forbrukerorientering utgitt av Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond Naturskader og erstatning En forbrukerorientering utgitt av Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond Dette heftet gir veiledning til forbrukere som har fått skader på sine eiendommer og eiendeler

Detaljer

ANLEGGS MASKINEN. Gjør klart til grunnlovsfeiring. Nr. 8-2012 53. ÅRGANG HETT MASKINMARKED LØFTERIKT YRKESVALG LÆRLINGER PÅ SUPERKURS

ANLEGGS MASKINEN. Gjør klart til grunnlovsfeiring. Nr. 8-2012 53. ÅRGANG HETT MASKINMARKED LØFTERIKT YRKESVALG LÆRLINGER PÅ SUPERKURS ANLEGGS HETT MASKINMARKED LØFTERIKT YRKESVALG LÆRLINGER PÅ SUPERKURS 8 20 52 Nr. 8-2012 53. ÅRGANG MASKINEN OM ANLEGGSBRANSJEN OG MASKINENTREPRENØRENES FORBUND Gjør klart til grunnlovsfeiring NASTA SERVICEAVTALE

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2013. Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet. dem. Noen vil gjerne ha identiteten din.

Kundebladet. Nr. 1 2013. Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet. dem. Noen vil gjerne ha identiteten din. Kundebladet Nr. 1 2013 Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet er tatt av dem. Noen vil gjerne ha identiteten din. Nye Tanemsbrua 10 år. Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor:

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

BOLIGSKOLEN. Gode råd og smarte tips for deg som skal kjøpe eller selge bolig

BOLIGSKOLEN. Gode råd og smarte tips for deg som skal kjøpe eller selge bolig BOLIGSKOLEN Gode råd og smarte tips for deg som skal kjøpe eller selge bolig Første fase Kjøpe bolig Selge bolig Valg av megler Visning Pris Oppgjør Ny hverdag Gjennom boka Boligskolen loser vi deg steg

Detaljer

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet HMS-arbeid i boligselskaper betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt og trygt miljø Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet - Brannen

Detaljer

NÅR SANT SKAL SIES. En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling

NÅR SANT SKAL SIES. En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling NÅR SANT SKAL SIES En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling NÅR SANT SKAL SIES En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling 1. Sammendrag...4 2. En åpen bedriftskultur...5 En åpen

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Hvordan bli en anbudsvinner

Hvordan bli en anbudsvinner Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud http://anbudsassistenten.no Alle rettigheter til dette dokumentet tilhører forfatteren. Ingen deler av

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Forsikringsrett våren 2012

Forsikringsrett våren 2012 Forsikringsrett våren 2012 Opplysnings- og omsorgspliktene II Advokat Hans Kenneth Viga Temaene Grupperingen av opplysnings- og omsorgspliktene Forsikringstakers opplysningsplikt p Endring av risikoen

Detaljer

Huseiernes Landsforbund. Sør-Rogaland HL VOKSER I ROGALAND ET SIKKERT HJEM MEDLEMSFORDELER. www.huseierne.no

Huseiernes Landsforbund. Sør-Rogaland HL VOKSER I ROGALAND ET SIKKERT HJEM MEDLEMSFORDELER. www.huseierne.no Huseiernes Landsforbund Sør-Rogaland HL VOKSER I ROGALAND ET SIKKERT HJEM MEDLEMSFORDELER www.huseierne.no Leder Trygghet en grunnleggende verdi for alle boligeiere d Det gleder meg stort at vi nå kan

Detaljer

KBBL-medlem nr. 4000 s. 7

KBBL-medlem nr. 4000 s. 7 Nr 4 2012 Medlemsblad for kristiansund boligbyggelag Grindhaugen Borettslag s. 32 Perfekt pendlerbolig s. 36 Go KBBL-medlem nr. 4000 s. 7 d ju a o ss i r f l NY PORTTELEFON? La proffen ta seg av jobben!

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Kundebladet. Nr. 2 2013. Les bl.a. om: Riktige kort på reisen. Nå er vi. Lego på lek og alvor. Mange gamle setre i Klæbu

Kundebladet. Nr. 2 2013. Les bl.a. om: Riktige kort på reisen. Nå er vi. Lego på lek og alvor. Mange gamle setre i Klæbu Kundebladet Nr. 2 2013 Les bl.a. om: Riktige kort på reisen Nå er vi Lego på lek og alvor Mange gamle setre i Klæbu Kundebladet Innhold Nr. 2 2013 4 Sommeren er kort.. med gode og riktige betalingskort

Detaljer

Vi utdanner fremtidens fagfolk

Vi utdanner fremtidens fagfolk Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2012 l 30. årgang l Livsstilsmagasin fra ditt nettselskap Blendet av nye ipad 16 Smart strøm til Lofoten 08 Vi utdanner fremtidens fagfolk Se

Detaljer

Du må klage til kjøperen så fort som mulig etter at du ble klar over avtalebruddet. Viser ikke kjøperen noen tegn til å ville oppfylle avtalen, bør

Du må klage til kjøperen så fort som mulig etter at du ble klar over avtalebruddet. Viser ikke kjøperen noen tegn til å ville oppfylle avtalen, bør Salg av bolig Kjøp og salg av bolig er for folk flest den største økonomiske transaksjonen de befatter seg med. Går noe galt, kan det koste deg dyrt. Du gjør derfor lurt i å sette deg inn i reglene for

Detaljer

Når kredittkortet går varmt. Dyrt å utsette betalingen. Ingrid og Anders ble liggende etter. Tema: Oppussing. Bad og soverom i ett.

Når kredittkortet går varmt. Dyrt å utsette betalingen. Ingrid og Anders ble liggende etter. Tema: Oppussing. Bad og soverom i ett. 1 2014 kroner 49,- Ingrid og Anders ble liggende etter Dyrt å utsette betalingen Når kredittkortet går varmt Tema: Oppussing Bad og soverom i ett Nytt liv med heis Dugnad kan gi skatt Foto: Skeidar du

Detaljer