BRENNHETT MATERIALE. Glad for økt aktivitet SIDE Spleiser ikke på julehjerter SIDE 50. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRENNHETT MATERIALE. Glad for økt aktivitet SIDE 14-16. Spleiser ikke på julehjerter SIDE 50. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen"

Transkript

1 Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen NOVEMBER 2010 BRENNHETT MATERIALE Glad for økt aktivitet SIDE Politikere og næringsliv var samstemt om hva fremtidens Tromsø manglet. Men i dag fremstår Gullegget som en brennhet konfliktarena. Vi forteller historien om hvordan kommersielle interesser, politisk prestisje og lokaliseringskonflikter har skapt splittelse mellom alle aktørene. SIDE Spleiser ikke på julehjerter SIDE 50

2 SIDE SIDE Fyller kassa SIDE SIDE SIDE SidE 4-7 SIDE SIDE SIDE SiDe 6-7 SiDe SiDe 8-9 SiDe 4-5 Løft blikket KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD- NORGE ER akkurat presentert, og med dette viktige utviklingstrekk innen næring og samfunn i landsdelen. Næringsforeningen har fulgt opp med en spørreundersøkelse blant våre drøyt 700 medlemsbedrifter. Slik får vi innsikt i hva næringslivet selv mener er viktige saker, muligheter og utfordringer inn mot Vi er landsdelens største næringsorganisasjon og har fordelen av at samtlige næringer og bransjer er godt representert i vårt nettverk. Når vi spør medlemmene får vi svært god respons, og klare retningslinjer for hva vi som næringsforening bør jobbe med. UNDERSØKELSEN VISER AT NÆRINGSLI- VET i Tromsø og regionen går godt og optimismen er stor innen de aller fleste bransjer. Viktige indikatorer på dette er bedriftenes tæringsevne, eller ordrereserver som det kalles, planer for nyansettelser og minimale utsikter for permitteringer. Det er gledelig at mange bedrifter planlegger å ansette nye medarbeidere i 2011, men det er samtidig utfordrende at kompetansekravet legges så høyt. Dette gjelder også for de tradisjonelle bransjene som varehandel, transport og reiseliv, noe som i praksis betyr at bedriftene ønsker medarbeidere med fagbrev og høyere utdannelse. TIL ALLE UNGDOMMER SOM nå grubler på hva dere skal bli; det er i aller høyeste grad bruk for dere i næringslivet, så skaff dere utdannelse, teoretisk eller praktisk! Gjerne en utdannelse som ender ut i et fagbrev innen praktiske fag som servitør, snekker, butikkfag, hotell og restaurant. Næringslivet er faktisk helt avhengige av at dere vil satse og investere i den kompetansen vi trenger, nå og fremover. Jeg lover at vi skal gjøre vårt for å skaffe dere innpass, men vær gjerne aktiv selv og ta kontakt med bedrifter for å tilby din kompetanse, enten du er lærling eller straks ferdig utdannet. I FORRIGE MARKANT SATTE vi fokus på en ukultur mellom fylker og byer i nord, hvor manglende samarbeid, lokaliseringsstrid og revirtenking legger klamme begrensninger på utvikling og vekst. Dette er dessverre en tendens som ofte gjør seg gjeldende innad i regioner og byer, for eksempel i Tromsø. Lokalisering og konkurranse er en åpenbar del av vår historie dette å knive om funksjoner, skoler, kaier og veier. I Tromsø går debatten om Nordområdemuseet, innfartsvei til byen, Rockens hus, hvor stor passasjerterminalen på Prostneset skal være, hvor vi skal handle, om idrettsanleggenes framtid og for ikke å glemme, den omdiskuterte storstua for næring, kultur og idrett! Vi debatterer og duellerer om hva byen skal være, hvor høye tanker det er klokt å ha, og hvor hårete visjonene våre kan være for ikke å havne i båsen «stormannsgal» eller «gigantomani». VI HAR IGJEN FÅTT opp debatten om den nye «nordingen», som noen mener er viktig mens andre hevder er passé. Jeg mener all åpen og konstruktiv debatt er bra, bare vi evner å se ut over vår egen navle, bunnlinje og kommunegrense, og at vi vil hverandre vel. Mitt håp er at flere unge, eldre, bedriftsledere, studenter og politikere ser behovet for, og har vilje og mot til å engasjere seg sterkere for byens, samfunnets og næringslivets beste. For å trives og lykkes må vi være åpne for andres tanker, inkludere konkurrenten, være nysgjerrig og søke samarbeid. Tenk så fint hvis vi oftere kunne høre øredøvende applaus når noen satser og lykkes? VI I NÆRINGSFORENINGEN JUBLER for et spennende 2010 hvor det fortsatt er et sterkt nasjonalt fokus på nord, hvor næringslivet går godt, byggeprosjektene tar seg opp igjen, og for at julegatene nå er på plass i byens gater. Vi sender varme ønsker til alle våre gamle og nye medlemmer, samarbeidspartnere og alle dere som for første gang får Markant hjem i postkassene. Grete Kristoffersen direktør For å trives og lykkes må vi være åpne for andres tanker, inkludere konkurrenten, være nysgjerrig og søke samarbeid. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen FEBRUAR 2010 Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen april 2010 næringslivsmagasinet for Tromsøregionen juni år Næringslivsmagasinet for tromsøregionen september 2010 Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen TROMSØ BLIR STADIG MER SJENERØS Tromsø avstår fra regionale næringsutviklingsmidler på cirka 25 millioner kroner i året, og lar disse gå til næringsutvikling i resten av fylket. Tromsø lar det også dryppe RDA-midler ut i distriktene. SIDE 4-5. TRENGER flyplass- HJElp Mens enhver småflyplass har dedikerte forkjempere, tar Tromsø flyplassen og dens størrelse for gitt. Nå nedgraderes Tromsø lufthavn. SIDE 6-7 Får aldri Fri Tilgjengelighet via elektroniske medier gjør at vi stiller stadig tøffere krav til hver andre om å svare på henvendelser, også når vi egentlig har fri. Hatet i nord nær sagt hvem som helst kan handle arvesølv i nordland bare ikke troms. Hvor lenge skal sinnene få komme i kok til felles verste for nord-norge? Best ut av finanskrisen i Troms på trygd med euro Karriere fra nettverk Skal skape bio-vekst Stille hos investorene Konkret satsing i nord Doblet omsetningen Den «glemte» milliardindustrien Karlsøy blir kraftleverandør Søker større skoleutfordringer NR NR NR NR

3 AKTUELT Best i klassen Markant er det næringslivsmagasinet her til lands med høyest kvinneandel 48 prosent! SIDE 4-5 Rigget for riggene Maritim Sveiseservice satser offshore. SIDE 6-7 Sentrum er motebyen Sentrum har ennå hegemoniet innen sko og klær her i byen. Men må bli flinkere sammen. SIDE Multitasking gir lavere kvalitet En flink multitasker er i praksis en «småfull» ansatt. SIDE MEDLEMSNYTT Satser på galla Det er på tide med en egen festdag og -kveld for Tromsøs kultur- og næringsliv. SIDE 48 TEMA Stridens kjerne Her er historien om «Gullegget» i Tromsdalen, et prosjekt som risikerer å bli ødelagt på grunn av motstridende kommersielle og politiske interesser. Og selvsagt en strid om lokalisering. SIDE Mange gratispassasjerer De nydelige julelysene i sentrum kommer alle til gode, men ikke alle er med på spleiselaget. SIDE 50 Torghatten satser...side 8 Vinn-vinn i Barlindhaug...SIDE Hjemmet ble butikk...side 12 Grenselinjeavtalens muligheter...side 57 Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen NOVEMBER 2010 Brennhett materiale Glad for økt aktivitet SIDE Politikere og næringsliv var samstemt om hva fremtidens tromsø manglet. men i dag fremstår Gullegget som en brennhet konfliktarena. Vi forteller historien om hvordan kommersielle interesser, politisk prestisje og lokaliseringskonflikter har skapt splittelse mellom alle aktørene. Spleiser ikke på julehjerter SIDE 50 SiDe UTGIVER: Næringsforeningen i Tromsøregionen ANSVARLIG REDAKTØR: Grete Kristoffersen PRODUKSJON: KRYSSPRESS TRYKK: Lundblad Media AS OPPLAG: REDAKSJON OG ANNONSEKONTAKT: Telefon REDAKSJONEN AVSLUTTET: 18. november BESØKSADRESSE: Grønnegata 83 Telefon: Telefaks: n Forsidebilde: Espen Kristiansen, Tromsø Lufthavn

4 AKTUELT 48 Andel kvinner i Markant: % Det er for få synlige kvinner i Tromsøs næringsliv og på Næringsforeningens arenaer. Unntaket er foreningens næringsmagasin Markant, som fra starten har latt mange kvinner komme til orde. Bilde- og sitatvalg i Markant: n Ord: Astri Edvardsen n Bilde: Rune Stoltz Bertinussen i Næringsforeningen i Tromsøregionen (NFTR). bedriftslederne ser behovet og vil endre denne kjedelige statusen Den store majoriteten av ledere i Tromsøs næringsliv er menn. Bransjene som har flest kvinnelige daglige ledere, kan kun vise til en prosentandel på rundt 20 til like over 30. Jo større bedriftene er, dess lavere er antallet kvinner i lederstolene. Statistikken er innhentet til Grete Kristoffersens bedriftsprosjekt med problemstillingen: Hvordan øke kvinneandelen i næringslivet i Tromsø? Målet med prosjektet er å kartlegge kvinneandelen i næringslivet og få flere kvinner opp og frem i næringslivet. Dette er en stor og viktig utfordring! I dag går næringslivet glipp av utrolig mange flotte kvinner noe vi definitivt ikke har råd til, sier Kristoffersen, direktør Få kvinner på møtearenaer Status i næringslivet gjenspeiles i stor grad i NFTRs medlemsmasse. Få kvinner er blant kontaktpersonene i medlemsbedriftene, og få aktive kvinner deltar på foreningens arrangementer. Internt har vi hatt et stort engasjement rundt å få flere kvinner synlige på våre møtearenaer, og det har vi klart i år har flere kvinner deltatt på våre arrangementer enn tidligere år, forteller hun. Dette betyr at det hjelper å sette fokus på utfordringen, sette oss mål og deretter jobbe konkret for å skape endring. Nå ønsker vi at det i næringslivet tas en debatt rundt hvordan vi kan få flere kvinner inn i lederposisjoner, og at Kvinnetungt Markant En arena som skiller seg positivt ut, er Næringsforeningens magasin Markant. Siden første utgivelse i 2006, har næringsmagasinet for Tromsøregionen hatt over 40 prosent kvinnelige kilder. Dette årets tre første utgaver har hatt en kvinneandel på hele 48 prosent. Markant tar fletta på andre medier, som over flere år har hatt en satsing for å få andelen kvinnelige kilder opp mot 30 til 40 prosent. Nå har magasinet nesten halvt om halvt med kvinner og menn noe som er utrolig motiverende! Kristoffersen forklarer entusiastisk bakgrunnen for suksessen: Vi har alltid sagt at vi skal ha kvinner som kilder i Markant det Menn Kvinner er noe vi har vært sta på. Mange gir oss positive tilbakemeldinger på at magasinet er nyttig og inspirerende, og at det har god representasjon av kvinner. Vi viser bredden i næringslivet, og ikke bare de få som ofte stikker seg fram. På Næringslivets hus går det sport i å få flere kvinner fram! God timing for kvinneløft Næringsforeningens direktør ønsker at denne «sporten» skal bre om seg, og påpeker at timingen er god. Nå pågår et generasjonsskifte i Tromsø. Det er faktisk mange svært dyktige menn som er i ferd Markant år for år Magasinet for næringslivet i Tromsøregionen kom for første gang ut i juni Siden den gang er det utgitt totalt 25 utgaver av Markant. Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen NOVEMBER 2006 Kolossal OL-forventning Side 6-7 Uoppdaget oppdager Side Kollektivt innmeldt Side Til Tromsø for å OPPLEVE Og det skjer i disse dager. Alle drar av sted for å handle, hver til sin by. Men Tromsø lokker fortsatt til seg handlelystne utenfra på jakt etter en samlet opplevelse. Side år med eget magasin! Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen JUNI 2007 Generalene går Knut Schrøder, Torvall, Lind, Odd Erik Hansen og Henrik Andenæs har mange tanker om det å være toppleder og om Tromsøs fremtid. Vi samlet dem i et unikt toppmøte. SIDE Næringsliv stenges ute SIDE 8-9 Kompetansen tvinges sørover SIDE Kan tjene på kunst SIDE Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen oktober 2008 By uten vinnerkultur Tromsø by har mye å juble for og mange som lykkes, men ingen tradisjon i å dyrke dem fram. SIDE Reparerer finansuro Istedenfor å handle nytt, sendes mer til reparasjon. SIDE Test i butikk fest på nett Stadig flere kunder prøver produktet i butikken, men kjøper det på nett. SIDE 8-9 4

5 Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Best ut av n Næringslivet i Tromsø har generelt få kvinnelige ledere. Jo større bedriften er, jo færre kvinner sitter i sjefsstolen, viser statistikk fra Næringsdatabasen produsert for NFTR av Bedriftskompetanse, Norut og Jupiter. n Den generelle statusen gjenspeiles i Næringsforeningens medlemsmasse: kvinneandelen er lav blant kontaktpersonene i medlemsbedriftene, og blant deltakerne på foreningens møtearenaer. n Unntaket er Næringsforeningens magasin Markant, som hele tiden har hatt over 40 prosent kvinnelige kilder. n Statistikken er innhentet til Grete Kristoffersen, direktør i Næringsforeningen, sitt bedriftsprosjekt om hvordan øke kvinneandelen i Tromsøs næringsliv. Prosjektet inngikk i Hovedprogrammet til Nordnorsk Lederutvikling. med å gå over i pensjonistenes rekker. Dette er den god anledning for å få til et kvinneløft, sier hun. Kristoffersen mener at lederne i næringslivet har et særlig ansvar for å få ting til å skje. Hun minner om at jobben ikke er gjort ved å sende kvinnelige ansatte på lederprogram og styreseminarer. Vi ledere må være bevisste når vi skal rekruttere arbeidstakere og peke ut ansatte til å lede prosjekter, holde bedriftspresentasjoner og så videre. Selv har jeg rekruttert en rekke dyktige kvinner inn i egen organisasjon. Det er et paradoks at flere kvinner tar høyere utdanning uten at kvinneandelen blant ledere i næringslivet har økt. Sats på de dyktige kvinnene! Svært positivt! At over 40 prosent kvinner opptrer i næringsmagasinet Markant, er gledelig, mener Erika Jahr (bildet), fagmedarbeider og forsker ved Institutt for journalistikk. Hun er også forfatter av boka «Kjønn og journalistikk i mediene». Det virker som at dere har arbeidet aktivt for å få det til, sier Jahr. Hun mener at kvinner i utgangspunktet burde vært bedre representert i media enn de generelt er i dag. Å bruke kvinner som kilder er viktig. De utgjør halvparten av Norges befolkning, og har kompetanse innenfor de samme områdene som menn har. Forskning viser også at kvinner har en spesiell kompetanse på ulike områder. For eksempel er kvinner er bredt orienterte når det gjelder ledertankegang, sier Jahr. I norsk nyhetsjournalistikk er det kun 31 prosent kvinnelige kilder, og bare 19 prosent av de engasjerte ekspertene er kvinner, viser undersøkelsen The Global Media Monitoring Project ifølge Dagbladet. Kjønnsbalansen er ennå skjev, men er på bedringens vei, tilføyer forskeren og forfatteren. Bilde: Tor Andersen, Institutt for journalistikk. oktober 2009 FeBruar 2010 tid for et nytt tromsø TEMANUMMER: investorer bejubler byen, regjeringen spruter inn mer polarpenger og på ulike tider og steder bryter det fram nye store og små prosjekter. Tromsø blir stadig mer sjenerøs Tromsø avstår fra regionale næringsutviklingsmidler på cirka 25 millioner kroner i året, og lar disse gå til næringsutvikling i resten av fylket. Tromsø lar det også dryppe rda-midler ut i distriktene. side 4-5. Frisk satsing i Lyngen SIDE Inviterer til arktisk jul SIDE 33 finanskrisen side i Troms på trygd side

6 A K T U E LT Ser mot nye ho Maritim Sveiseservice har nylig investert nærmere to millioner kroner for å gjøre seg selv i stand til å konkurrere om oppdrag innen offshore-virksomheten. n Ord: Sverre Bottenvann n Bilder: Rune Stoltz Bertinussen Nå satser vi på å spisse oss som underleverandører til olje- og gassnæringa, sier Roar Karlsen, som er daglig leder i bedriften. Maritim Sveiseservice håper å ta steget inn i den sertifiseringsbevisste olje- og gassektoren, siden firmaet nylig er sertifisert etter ISO 9001:2008.Sertifiseringsprosessen startet allerede i Troms fylkeskommune stilte med RDA-midler i 2007, og Karlsen takker både fylkeskommunen, Innovasjon Norge og oljeselskapet Det Norske for at de nå kan kjempe om nye kontrakter. Maritim Sveiseservice AS og daglig leder Roar Karlsen kan se mot nye markeder i olje- og gassektoren med den nye sertifiseringen. 6 Selve prosessen har kostet oss nærmere to millioner kroner i egeninnsats, og vi håper selvsagt på nye oppdrag som kan dekke inn dette, smiler han, samtidig som han poengterer at det slett ikke bare er energisektoren som er opptatt av sertifisering. Vi måtte nok ha gjennomført en sertifiserings- prosess før eller senere. Det blir stadig flere kvalitetskrav over hele linjen, både innen bygg og anlegg og industrien for øvrig. Og vi er veldig bevisst på pertroleumsrelaterte oppdrag er en fugl på taket. Kjernevirksomheten vår er fortsatt den tradisjonelle maritime næringa, bygg og anlegg og industrien på land. Sjelden Maritim Sveiseservice er i eksklusivt selskap. Det er den andre nordnorske maritime bedriften som har ISO 9001:2008, en sertifisering for kvalitetssikring og kvalitetsstyring som er påkrevd for å arbeide med de store aktørene på både supplybåter og rigger. Sertifiseringen er et bevis på at våre kvalitetssystemer er i henhold til internasjonale standarder. Det har ikke vært

7 risonter Man må våge seg på nye utfordringer, både innenfor de nye vekstnæringene og på tvers av landegrensene! ROAR KARLSEN noen kultur i bransjen her nord for å sertifisere seg, men når flere og flere oppdragsgivere nå er kvalitetsbevisste så må man følge dette opp, sier Karlsen. Han ser ikke bort fra at de tidligere har gått glipp av oppdrag på grunn av manglende sertifisering. Mer aktivitet i nord De nye, store lokalene til Maritim Sveiseservice nord i Breivika sto ferdig i Investeringen i anlegget beløp seg til over 20 millioner kroner, en investering Karlsen håper skal lønne seg i takt med større aktivitet i Nord-Norge. Vi som alle andre forventer en økning av både seismikk- og supplyfartøy her nord. Da er det viktig å være sertifisert for alle typer oppdrag innen vedlikehold, reparasjoner og feilsøking på både rigg og fartøy, sier han, og understreker at Maritim Sveiseservice er i hard konkurranse med lavprisland og derfor må ha flere ben å stå på. I bygg og anlegg sliter vi med hard konkurranse fra lav- pris- land, og vi er i en fase hvor vi må tenke nytt for å kunne møte denne konkurransen. Men industrioppdragene går jevnt og trutt, spesielt innenfor reparasjoner av tyngre kjøretøy, rør og hydraulikk. Han legger også vekt på at nye markeder utgjør en stadig større del av omsetningen. Oppdrag i Russland står nå for 25 prosent av omsetningen vår, og er således en viktig kundegruppe. Man må våge seg på nye utfordringer, både innenfor de nye vekstnæringene og på tvers av landegrensene! 3 gode grunner for å bli medlem i Næringsforeningen! Samlet Styrke En stor og sterk næringsforening gir næringspolitisk tyngde og gjennomslagskraft. Med samlet styrke vil vi løfte frem stadig bedre premisser for næringslivet i tromsøregionen. Full Fart Næringsforeningen står for å skape fart og aktivitet i tromsø regionen. Vi vil være med å bygge en robust region med konkurransekraft - til gode for innbyggerne, samfunnet og våre medlemmer. Nyttig arena Næringsforeningen er et inkluderende og nyttig nerttverk. Her finner du en arena for samarbeid, markedsføring og salg - som kan gi din bedrift mer luft under vingene. meld inn din bedrift i dag på eller ta kontakt på tlf:

8 AKTUELT Lys framtid Etter en lykkelig skilsmisse med Hurtigruten, har Torghatten Nord AS landet milliardkontrakter innenfor sjøgående kollektivtransport. TORGHATTEN NORD AS n Startet opp i januar 2009, og er 100 prosent eid av Torghatten-konsernet. n Selskapet har rundt 625 ansatte fordelt på fartøyer og avdelingskontorene på Stokmarknes og i Tromsø, samt hurtigbåtekspedisjonen i Bodø. n I august signerte Torghatten Nord en kontrakt verdt nær 1,4 milliarder kroner med Statens Vegvesen. Vi er stor i Nord-Norge og fortsetter gjerne å bli større, sier Bjørn Laksforsmo, administrerende direktør i Torghatten Nord AS. n Ord: Astri Edvardsen n Bilde: Rune Stoltz Bertinussen Torghatten Nords hovedaktivitet er drift av ferger og hurtigbåter. Vi har et 50-talls fartøy som går på rundt 30 ruter fra Brønnøysund i sør til Finnmarksgrensen i nord, sier administrerende direktør Bjørn Laksforsmo. Selskapet ble skilt ut av Hurtigruten ASA, og solgt til Torghatten ASA (et av Norges største transportkonsern) for snart to år siden. Nesten samtlige av de 606 ansatte knyttet til ferge- og hurtigbåtdriften, takket ja til å jobbe videre i det nye selskapet. I dag teller arbeidsstokken cirka 625 personer. Det var en lykkelig skilsmisse både for Hurtigruten og oss. Vi har begge blomstret fordi vi har fått konsentrere oss mer om våre kjernevirksomheter, og står bedre stilt i forhold til kapitaltilgang, forteller Laksforsmo. Drift i stor skala I Troms er vi det største marine selskapet vi har to av fem hurtigbåtruter, og 10 av 12 fergeruter. Vi er stor i Nord-Norge og fortsetter gjerne å bli større, smiler han. Nå er tre båter under bygging til Troms hvorav to er til Tromsø kommune og en til forbindelsen Rotsund-Havnnes i Nordreisa. Ei ferge er også under bygging til Ona i Møre, og vil utgjøre en ekspansjon for selskapet sørover. Direktøren utelukker ikke at Torghatten Nord i framtida vil ekspandere ytterligere nasjonalt og også internasjonalt. For oss handler det om å ha ei sunn drift i bunnen, og gripe muligheter når de kommer innenfor vårt strategiske virksomhetsfelt. Milliardavtaler I oppstartåret 2009 landet Torghatten Nord kontrakter til 1,4 milliarder kroner. I år har selskapet signert en avtale med Statens Vegvesen for nær tilsvarende sum den største fergekontrakten hittil. Fire store gassferger er under bygging og skal driftes på Vestfjord-sambandene BodøVærøy-Røst-Moskenes og Lødingen-Bognes. I tillegg skal to ordinære dieselferger driftes. Kontrakten trer i kraft i 2013 og går over 10 år. Dette er en milepæl både for Torghatten Nord og for de reisende over Vestfjorden, sier Laksforsmo. Først og fremst betyr kontrakten langsiktighet i arbeidet vi gjør. I 2013 vil den stå for 25 prosent av vår omsetning. Dette gir oss et godt grunnlag for å gjøre investeringer, og for å legge til rette for våre ansatte og våre kunder. Kontrakten vil også gi reiselivsnæringen i Lofoten en viktig forutsigbarhet gjennom kontinuitet i rutetilbudet. Fornying Torghatten Nord er opptatt av å tenke nytt. Gjennom bruk av ny teknologi skal Vestfjord-fergene gå på flytende naturgass noe som vil gi en betydelig miljøgevinst. Samme type gevinst men i mindre skala vil også skapes gjennom bruk av mer effektive motorer og varmegjenbruk i to av de nye Troms-fergene. Disse vil i tillegg ha et relativt nytt design målet er å gi dem et trygt og samtidig et mer tiltalende uttrykk. Selskapet har dessuten planer om å lage bookingsystem og gi bedre informasjon om ruter og kanselleringer på nett. Vi har et klart prosjekt i forhold til kundene. Fergedrift er ikke spesielt «sexy», men jeg går ikke med på premisset om at kundene reiser med oss fordi de må. De har et valg, og vi jobber for at de skal ønske å reise med oss flere ganger. Hva ønsker Torghatten Nord at Næringsforeningen skal fokusere på? Næringsforeningen spiller en viktig rolle i utviklingen av Tromsø og tilretteleggingen for næringslivet. Men jeg skulle gjerne ønske at næringslivet i Tromsø i større grad hadde fokus på å selv skape verdier, enn på å bruke offentlige støtteordninger og RDA-midler, sier Laksforsmo. Næringslivet har en egenverdi og et selvstendig ansvar for drive næringsutvikling. Førstereaksjonen når det skjer noe, bør ikke være hvordan vi kan benytte offentlige støtteordninger, men hvordan vi skal løse ting selv! 8

9 Har du god nok oversikt......over bedriftens økonomi? La oss hjelpe deg med å få det. Vi kan regnskap, og vi kan gjerne overta ditt. Vi holder til nær deg og leverer regnskapstjenester, lønnstjenester og økonomisk rådgivning. I tillegg til å ta hånd om rutineoppgavene kan vi også gå dypere inn i tallene dine, utføre regnskapsanalyser og foreslå forbedringer i driften av selskapet ditt. Hvorfor velge enten eller når du kan få både nærheten fra en lokal aktør og tryggheten fra et stort fagmiljø? Knut Larsen, regnskapskonsulent, Visma i Tromsø Besøk oss i Sjølundvegen 7 eller ring meg på Vi er der du er Den femte Arctic Frontiers konferansen finner sted i Tromsø januar 2011 Arctic Frontiers er blitt en viktig arena for drøftinger omkring arktiske problem stillinger. Arctic Frontiers 2011 utforsker endringer i Arktis. Konferansen er rettet mot politikere, byråkrater, næringslivsrepresentanter, forskere og organisasjonsliv. Arrangementet har norsk, engelsk og russisk som offisielle språk, og har de siste årene samlet nærmere 1000 deltakere i Tromsø i slutten av januar. Nytt av 2011 er Arctic Frontiers Næringspolitisk Forum, onsdag 26. januar. Velkommen til Arctic Frontiers! For registrering og mer informasjon gå til 9

10 AKTUELT INN i arbeidslivet Geraldine Bruun kom på mange måter «hjem» da hun med hjelp av INN Tromsø ble engasjert som mini-trainee i Barlindhaug Consult. n Ord: Sverre Røed-Bottenvann n Bilde: Rune Stoltz Bertinussen For gjennom ordningen har hun den siste måneden fått brukt bakgrunnen sin som mekanisk ingeniør i et internasjonalt miljø hos Barlindhaug Consult. Bruun er fra Frankrike, og jobber til daglig på avdelingen for marin teknologi sammen med blant andre Nicolas Serre og Basile Bonnemaire, også de fra Frankrike. Her får jeg virkelig brukt kvalifikasjonene mine, og er utrolig glad for denne muligheten, sier Bruun selv. Håpet på strøjobber Hun kom til Tromsø for tre måneder siden, etter at samboeren fikk seg jobb på Norsk Polarinstitutt. Geraldine snakker foreløpig kun fransk og engelsk, og belaget seg på å få en og annen strøjobb siden hun ikke behersker norsk. Men etter å ha kontaktet Næringsforeningen i Tromsøregionen sitt prosjekt, INN Tromsø, ble situasjonen en annen. Denne ordningen er en videreføring av arbeidet vårt for å få tak i språkpraksisplasser til internasjonale innflyttere. Den nye ordningen er mer spisset, hvor vi i størst mulig grad forsøker å matche kandidatens bakgrunn med praksisplassen. På denne måten blir traineen en større ressurs for bedriften, og med Geraldine var det full klaff, sier leder i INN Tromsø, Heidi Johansen. Internasjonal profil Barlindhaug Consult er glad for at det eksisterer et slikt tilbud, og adm.dir Arnor Jensen understreker at Geraldine Bruun er en ressurs de er glad for å ha med på laget. Ansatte med Geraldines bakgrunn er absolutt interessante for oss. Og poenget med denne ordningen er jo at det er kompetansen hennes som er avgjørende, det at hun skal lære seg norsk kommer i andre rekke. Barlindhaug Consult er uansett involvert i så mange prosjekter med internasjonal profil at arbeidsspråket stort sett er engelsk, sier Jensen, og viser til prosjekter på Melkøya, Ormen Lange-feltet og Shtokman. Den glemte partneren Jensen er tilfreds med INN Tromsøs tilbud. I de fleste parforhold i dag er det to karrierer å ta hensyn til. Dette er en utfordring når man skal rekruttere internasjonal kompetanse hit til byen, og jeg er glad for at INN Tromsø har tatt tak i dette. Oppfølging og tilrettelegging for partner har vært et tilbud vi har savnet tidligere, sier han. Partnerne har vært en glemt gruppe, og mange sitter på mye kompetanse. Når begge er i jobb får de tilgang til et nettverk som er avgjørende i forhold til integrering, og de får brukt evnene sine. Sannsynligheten for at et par blir boende her er mye større hvis dette er på plass, forklarer Heidi Johansen. I utgangspunktet skal en minitrainee være på arbeidsplassen i tre måneder, men det gjøres individuelle tilpasninger hvis kandidaten eller bedriften har behov HOVEDPROGRAMMET 2011 «du må ha vært der for å kunne forstå» Det gjør noe med deg. Æresord. Hovedprogrammet er en investering for livet og arbeidslivet. Du vil bli utfordret, engasjert, berørt og kanskje forandret. Av læring og opplevelser som skaper ny handling og varig nytte, samtidig som det gir rom for refleksjon og «det store perspektivet». En fortrolig møteplass Av nærmere 1000 tidligere deltakere på Hovedprogrammet, vet du kanskje om minst én. Og sjansen er stor for at vedkommende har funnet både et personlig og lederfaglig nettverk uten sidestykke, venner for livet og kanskje seg selv på reisen mot utøvelse av bedre ledelse. Vi blir stolte når vi hører ledere si «vi har gått på nnl». Personlig utvikling Hovedprogrammet er et samlingsbasert topplederprogram som er tilpasset at du som leder er i full jobb ved siden av programmet. På Hovedprogrammet får du dele dine erfaringer og tanker med andre ledere. Samtidig får du innsikt i andre ledere sin hverdag og andre virksomheter sine utfordringer. Du er pensum og din egen utvikling er det viktigste «prosjektet». Erfaringsbasert læring På Hovedprogrammet arbeider vi med utgangspunkt i dine daglige utfordringer i «kunsthåndverket» ledelse. Tenkemåte, handlemåte, kulturbygging, om det å skape resultater, om å skape lagånd og energi for å nevne noe. Gjennom ulike pedagogiske opplegg, caser, øvelser og praktisk arbeid blir du kjent med dynamikken i en organisasjon. Alt i et langsiktig, helhetlig og verdibasert perspektiv der vi vil fremme spontanitet, kreativitet og mening. Målet vårt er at Hovedprogrammet skal gi deg INNSIKT FERDIGHETER VARIG NYTTE «Hovedprogrammet vil jeg anbefale på det varmeste» Jeg som på forhånd syntes jeg kjente meg selv godt, har lært enda mer om mine reaksjoner og relasjoner til andre. Nyttig! I tillegg har jeg fått kunnskap, ideer og lært teknikker jeg kan bruke og bruker i min lederfunksjon. Programmet har en fin balanse mellom praksis og teori, caser og øvelser, gode samtaler og refleksjon. Dagene er spennende og utfordrende, og du blir utsatt for mange og varierte opplevelser. Britt «Bitten» Houge, OU- leder Skien Kommune Tjeldberget Bodø Tlf: Fax:

11 Geraldine Bruun får brukt kompetansen sin hos Barlindhaug Consult, etter å ha vært i kontakt med INN Tromsø. Her møtte hun også sine franske landsmenn Nicolas Serre (t.v.) og Basile Bonnemaire, i en bedrift som er internasjonalt orientert. for det. Håpet er at bedriftene selv lønner kandidatene, men dette er ikke et krav fra INN Tromsø. Vi trenger flere bedrifter som kan ta i mot aktuelle kandidater. Formålet er å introdusere kandidatene til norsk arbeidsliv og presentere bedriftene for høyt kvalifisert arbeidskraft. Språket er av stor betydning for den generelle integreringen i samfunnet vårt, og derfor er det også viktig for oss at de lærer norsk. Derfor tilbyr vi språkkurs og språktrening i tillegg til det de fanger opp på jobb, sier Johansen. 3 Faglig utvikling og trening innenfor «kunstarten» og håndverket ledelse 3 Kunnskap, innsikt og ferdigheter 3 Personlig utvikling og inspirasjon 3 Tilbakemelding og veiledning 3 Nyttige prosjekter og utviklingsarbeid knyttet til deg og din virksomhet 3 Opplevelser og oppdagelser i spennende rammer 3 Nye ideer 3 Rom for ettertanke og læring 3 Resultater og konkret forbedring Om NNL NNL er en stiftelse etablert i 1986 av bedrifter, fylkeskommuner, kommuner, høgskoler, forskningsinstitusjoner og Universitetet i Tromsø. Verdibasert ledelse er vår plattform. Vi tilbyr også bedriftsin terne og spesialprogram for bedrifter og virksomheter, i tillegg til de åpne lederpro grammene Hovedprogrammet, Ledelse i Front og Opptur. NNL driver et omfattende utviklingsarbeid, og har anerkjente, egenut viklede arbeidspsykologiske verktøy. Neste Hovedprogram starter 7. februar Ta kontakt med oss for utfyllende informasjon. 11

12 AKTUELT Gjestfri suksess Suksessen med hotellet Home Sleep har gitt Kristine B. Aase frihet til å satse på sitt forfatterskap. n Ord og bilde: Espen Andreassen «Hjemme ute» er mottoet til Home Sleep og hotelleier Kristine B. Aase. Kunsten på veggene, den vedfyrte peisen og det hjemmekoselige kjøkkenet og stua etterlater et helt annet inntrykk enn man får ved et vanlig hotell. Etter fire år er Home Sleep blitt så vellykket at enkeltmannsforetaket dekker en full stilling hele året, men Aase har i tillegg en bigeskjeft. Fire av de fem rommene leies ut, mens det femte er omgjort til skriveværelse. Det er fra dette rommet Aase praktiserer sitt andre yrke; som forfatter. Romanene hun skriver (hun jobber med sin femte), er for det danske markedet. Jobben som hotelleier gir henne den nødvendige friheten til å skrive. Vi har investert kraftig i kunst for å kunne gi våre gjester et egenartet inntrykk, sier Aase. Denne veggskulpturen har navnet «Engelen» og er designet av Pia Pedersen. Kunst på veggene Det såkalte hotellet er et helt vanlig bolighus i et helt vanlig nabolag, noe Aase mener er en av grunnene til at det har gått så bra. Dette er mye mer personlig. Vi har hele tiden forsøkt å innrede det slik at vi selv ønsker det skal være der vi bor. Gjestene skal ikke ha inntrykk av å bo i et offentlig rom, forteller hun. Når hun sier «vi» mener hun seg selv og mannen Ragnar, men i all hovedsak driftes hotellet av henne. Mange av veggene er også kledd i kunst av kunstnere fra Tromsø. Vi har investert kraftig i kunst for å kunne gi våre gjester et egenartet inntrykk. Det finnes så mange dyktige kunstnere i Tromsø. Vi ønsker å slå gjennom klisjeene om fjord og fjell og fortelle de besøkende at dette er en moderne og spenstig by, sier Aase som selv er utflyttet danske. Billig hotell Home Sleep tilbyr de vanlige bekvemmelighetene man forbinder med hotell, som for eksempel et bredt tilbud av TV-kanaler, DVD-spiller og trådløst internett. Men forsøker også å gi noe de andre ikke har. Politikken vår er at vi ikke skal spare noe på gjestene. Dynene er av dun, teppene av ull og kaffen er nykvernet. Gjestene skal ikke sitte med følelsen av at de blir spart på, forteller Aase. Prisene klarer hun å holde svært konkurransedyktige sammenliknet med andre hotell i byen. Jeg tror nok i tillegg vi er alt for flinke til å gi rabatt til våre mest trofaste kunder, smiler Aase. Home Sleep åpnet dørene for første gang for fem år siden. Siden har daglig leder Kristine B. Aase fått flere og flere gjester. Gjengangere Trofaste kunder finnes det etter hvert mange av. Flere og flere kommer tilbake etter det første besøket. Ved ett tilfelle ble en gjest værende i hele ni måneder! I tillegg brukes Home Sleep av mange bedrifter. Vi ser at flere og flere kommer igjen, noe bookinglistene våre gjenspeiler. Vi har bookinger av gjengangere frem til 2012, noe som gir oss en viss forutsigbarhet i driften. Trafikken er jevn hele året selv om juni selvfølgelig er best besøkt, sier hun. Home Sleep har kun fem rom, og Aase har ingen som helst ambisjoner om å utvide. Vi skal ikke være en hemmelighet og vi skal ikke være eksklusive. Vi ønsker bare ikke å bli store, men heller beholde vårt personlige preg. Vi ønsker å være minst, sier hun. Home Sleep har mye mer til felles med et helt vanlig hjem enn et hotell. 12

13 Billig og gratis parkering i sentrum Alltid ledig (maks kr. 20,-) Enkel parkering i sentrum Tilgjengelig 24 timers parkering i sentrum Enkelt både kort og myntbetaling Alltid ledig 920 P-plasser i Fjellet, 920 P-plasser i Fjellet. 180 P-plasser på Seminaret. 180 P-plasser på Seminaret P Rimelig nattparkering Kun 5,- pr time i Fjellet P-hus mellom P maksimalt 20,- for hele tidsrommet. Tilgjengelig Ypperlig og billig parkering for deg som bor i sentrum. Enkelt 24 timers Flere parkering fordeler i kommer: sentrum. utvidelse av Fjellet Både P-hus kort med og myntbetaling. ca. 500 P-plasser og heis opp til fortauet på oversiden av Gyllenborg skole. P P Fjellet P-hus Kun kr. 5,- pr. time mellom kl Kr. 20,- pr. time mellom kl (maks kr. 100,-) Gateparkering Kun kr. 18,- pr time mellom kl P Gratis gateparkering i sentrum (Gjelder kun offentlige trafi kkskilt) P Gateparkering mellom kl (mandag - fredag) Gateparkering mellom kl (lørdag) Det er også gratis på søndager. Vestregata 23, 9008 TROMSØ Tlf.:

14 AKTUELT Alt av utbygging er bra for sentrum Daglig leder Finn L. Johannessen i sentrumsbutikken Brødrene Johannessen as er ikke skremt verken av Jekta eller andre store utbygginger i Tromsø akkurat nå. Han ser med begeistring på alle som satser. n Ord og bilde: Oddny J. Johnsen Jeg synes det er så fantastisk at noen tør å ta risiko for å utvikle byen vår videre! Jeg er full av beundring for alt de nå har fått satt i gang på Langnes. Planene for Mack-kvartalet er jo skikkelig flotte, og som fotballentusiast er jeg også begeistret for «Gullegget» selv om jeg ville plassert det her i verftstomta, smiler den daglige lederen. Han ser ingen trusler verken for egen virksomhet eller for sentrum generelt vedrørende de mange nye planene. Økt aktivitet vil komme hele byen til gode, mener han. Vi merker det tydelig i butikken når det er et større arrangement i byen, som for eksempel Døgnvill. De tilreisende kommer så avgjort ikke bare for musikkens del, de handler også. Kompetanse og innsats Men skal du drive butikk i Tromsø, og kanskje spesielt i sentrum, må du være dyktig for å overleve, understreker den erfarne innehaveren av butikken som har blitt kåret til «Årets handelsbedrift» tre ganger. Du må ha peiling på det du driver med, du må ha en unik idé og tilføre byen noe nytt, og så må du være dedikert, ellers går det ikke. Men har du dette så har Tromsø mange «hull» i vareutvalget. Her er rom for mye spennende, men vi kan ikke etablere butikker som finnes overalt ellers. Det er de unike konseptene som trekker kunder. Derfor tror han Christian Ringnes blir nødt til å by på noe nytt i kjøpesenteret sitt, han tror ikke Mack-kvartalet vil lykkes gjennom å fylle opp med butikker som byen har fra før. Også sentrene må tenke nisjer, det er grenser for hvor mange butikker av samme kjede denne byen trenger, mener Johannessen. Men han er overbevist om at Mack-kvartalet vil tilføre Tromsø noe helt nytt, utvide varetilbudet og trekke flere til byen. Han vil ikke bare «støvsuge» alt av sentrumsbutikker inn under felles tak, da? Nei. I likhet med da Nerstranda senter kom, tror jeg dette kjøpesenteret vil være et trekkplaster og bidra positivt til handelen for alle sentrumsbutikkene. Trosser beliggenhet Beliggenhet har aldri vært noe fortrinn for Brødrene Johannesen as. Da brødrene Harald og Fridjof etablerte butikk i Tromsø sammen i 1949 må det, oversatt til 2010-forhold, ha fortont seg som om noen skulle starte klesbutikk ute ved Olavsvern. Ja, dette lå skikkelig på landet, og folk lurte på om min far og min onkel var sprø som la en butikk «ut hit». Med Tromsøbrua ble butikken på bruhodet betydelig mer sentral, og faktisk har beliggenheten de siste årene blitt bedre og bedre etter hvert som utbyggingen av sentrum har tatt til. For eksempel har byggingen av Seminaret og det nye Tinghuset hatt positive ringvirkninger for bedriften. Nå er vi jo mer i sentrum enn noen gang, men helt ærlig har beliggenheten aldri vært noe problem. Hovedmassen av kundene våre er faste kunder. Ennå har vi svært få kunder som bare stikker innom på impuls for å se. De aller fleste som kommer til oss har tatt en kjøpsbeslutning allerede før de kommer inn døra, forklarer Johannessen. Trosser åpningstid Bortsett fra på torsdager hvor det er langåpent, går de ansatte ved Brødrene Johannessen hjem klokken hver dag. Finn L. Johannessen har ingen planer om å utvide åpningstiden. Han har ingen tro på at mersalget mellom klokken og 18 vil forsvare ulempen med å ha folk gående i skiftturnus. Han tror heller ikke servicen økes ved økte åpningstider tvert imot. Det er dyrt å ha fagfolk på jobb på ettermiddagene, og vi kommer ikke til å fire på egne servicekrav. Våre kunder er menn, og du vet nå hvordan vi menn er. Vi gjør gjerne innkjøp i siste liten, og bør gjerne buksa kunne legges opp på timen. Johannessen har rundt 750 faste kunder i sitt kartotek, og har gjennomført kundeundersøkelser. Økte åpningstider har ikke vært noe krav fra kundene. Egne p-plasser Angående parkering er butikken særdeles privilegert med 13 egne plasser i bakgården, pluss parkeringshus like i nærheten. Men jeg blir noe forundret når politikerne vår hele tiden forsøker å begrense biltrafikken i sentrum, BUTIKKSAMMENSETNINGEN I SENTRUM OG PÅ LANGNES, ANTALL ANSATTE BREDT VAREUTVALG MED HOVEDVEKT PÅ NÆRINGS- OG NYTELSESMIDLER KLÆR SENTRUM LANGNES SKO

15 og fjerner parkeringsplassene. Jeg er full av respekt for mennesker som tar på seg slike viktige VAREHANDEL I SENTRUM, ANSATTE Butikkhandel med sko og klær 27% Handel med reparasjon av motorvogner 1% Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner 14% Annen butikkhandel i spesialforretninger 20% Bensinstasjoner 4% Butikkhandel med bøker musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger 7% verv i samfunnet vårt, men jeg skulle ønske at de i større grad hentet inn fakta og erfaringer fra Butikkhandel 17% Butikkhandel med IKT utstyr i spesialforretning 4% Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger 6% oss som har vårt virke i denne byen, framfor å hente inspirasjon og ideer fra andre byer som ikke har sammenliknbare utfordringer med Tromsø. Det bygges nå for vekst i Tromsø. Johannessen har selv bygd og solgt Byporten. Nå går han med enda flere planer på Finn L. Johannessen liker at så mange velger å satse i Tromsø nå om dagen. Sentrum er motebyen Ferske tall fra Næringsdatabasen viser at sentrum er overveldende størst på utvalg av klær i Tromsø. 556 mennesker i Tromsø jobber i butikk med å selge oss sko og klær, og de aller fleste av dem har sin arbeidsplass i sentrum. Nærmere bestemt over 300, mens under 100 av de som selger klær og sko har sitt arbeidssted på Langnes. Når det gjelder butikker med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler, blant annet dagligvarehandel, er forholdet nøyaktig motsatt. Av de totalt 1452 som jobber innen blokka, og er overbevist om at det blir viktig å få på plass attraksjoner som kan trekke enda flere besøkende til byen. denne sektoren er 350 av dem i sving på Langnes, mens rundt 75 befinner seg i sentrum. Tallene er hentet fra Næringsdatabasen som Bedriftskompetanse har laget på oppdrag fra Næringsforeningen i Tromsøregionen. Alle registrerte aktive virksomheter i Tromsøregionen er med i denne basen. Dataene er hentet fra Brønnøysundregistrene med regnskapsdata oppdatert for 2008 og selskapsopplysninger fra 2010.»» 15

16 AKTUELT ««Må bli flinkere sammen Ingen kjøpesenter kan, uansett størrelse, konkurrere mot det mangfold og de gode opplevelsene som man finner i et bysentrum, mener senterleder Solveig Worum. Men hun ber sentrumsbutikkene bli flinkere til å markedsføre seg samlet. Worum mener mange butikker i sentrum har en stor jobb å gjøre når det gjelder markedsføring, åpningstider, og det å spille på lag med andre sentrumsbutikker. Jeg savner større initiativ, og flere felles satsninger både på aktiviteter og markedsføring. Sentrum vil alltid bestå, og vi må bli flinkere til å markedsføre styrken vår, som er et pulserende liv bestående av handel, kultur og næring, sier hun. Martin Antonsen, daglig leder i Bokhuset Libris i Storgata er bekymret for at Tromsø får en overkapasitet av butikker. Selv om en nyetablering som Mack-kvartalet blir positivt for trafikken til sentrum, tror jeg det kan slå ut negativt for byen som helhet. Denne og andre nyetableringer vil føre til en overkapasitet som vil gå utover inntjeningen til næringsdrivende i byen. Enkeltstående butikker er mest utsatt, og tomme butikklokaler i sentrum er ikke noe pent syn, sier Antonsen. Han tror tyngdepunktet i handelen i enda større grad vil forskyves sørover i sentrum og Nerstandas senterleder Solveig Worum tror at et nytt kjøpesenter i Mack-kvartalet vil bidra til å forsterke sentrums posisjon, og vil bli et spennende trekkplaster for byens befolkning. Forutsetningen er planene om kulturscene, underjordisk parkering og strandpromenade realiseres. Likhet er kjedelig Jeg håper ikke sentrumsbutikkene havner i det planlagte kjøpesenteret i Mack-kvartalet, da dette vil bidra til en kjedelig butikkmiks. Jeg sier ikke at sentrumsbutikkene er kjedelige, tvert i mot finner man her spennende nisjebutikker som man kanskje ikke finner på et senter. Det som er kjedelig er at man finner de samme butikkene på flere steder i Tromsø. 25 av er bekymret for nordbyen. Jeg tror det er liv laga i sentrum, og at folk liker å handle her. Men dersom stadig flere enkeltstående butikker forsvinner, reduseres sentrum til et området der man går på kafé. Jeg mener politikerne bør kjenne sin besøkelsestid. De må se på helheten, og tenke over hva slags by vi skal være og hva slags næringsliv vi vil ha. I stedet for å godkjenne alle slags store prosjekter, håper jeg politikerne heller kan jobbe for å gjøre det enklere for folk med gode ideer å drive virksomhet i et levende sentrum, mener Antonsen. Nerstrandas 46 butikker vil også finnes på Jekta i 2012, noe som bidrar til at vi ønsker å optimalisere butikkmiksen vår enda mer i årene fremover. Jeg håper derfor at Mack-kvartalet satser på spennende konsepter som man ikke finner fra før av i Tromsø, og Bekymret for overkapasitet Bokhuset Libris har etablert seg på Jekta, på Pyramiden og i sentrum. Vi kan enkelt flytte virksomheten til for eksempel Mack-kvartalet. Økonomisk har sentrumsdrift lite å si for oss. Men vi brenner for å skape et aktivt og levende sentrum. Markedsføringsmessig har sentrum mye å gå på. Jeg tror absolutt det kan være en fordel å markedsføre oss samlet. Men like viktig er det å tiltrekke oss nye konsepter og nye butikker som kan løfte sentrum, mener han. at de gjerne ser på utenlandske, innovative butikkonsepter, sier Worum. Samlet satsing Bør sentrum markedsføres samlet? Ja, sentrum bør og må i større grad markedsføres samlet for å stå i mot den økte konkurransen som kommer. Hver butikk i et kjøpesenter betaler mellom en og to prosent av netto omsetning i markedsføringsbidrag. Dette beløpet brukes til felles markedsføring og aktiviteter som igjen bidrar til å trekke kunder til senteret. Frittstående butikker har ikke samme krav, og dermed er det lett å redusere eller kutte ut markedsføringskostnader. Men realiteten er dessverre at det ikke lenger er nok å sette opp en reklamebukk i Storgata for å trekke kunder inn i butikken. Andre virkemidler må tas i bruk, og ett viktig virkemiddel vil være hva sentrumsbutikkene og Nerstranda gjør felles i ulike markedsføringskanaler. 16

17 Velkommen innom Sjøgata 2 (gamle Televerkbygget vis à vis SAS-hotellet) Her finnes alltid et topp utvalg av ur fra Rolex, Breitling for Bentley og Breitling i tillegg har Vi et Spennende utvalg fra: montblanc ur, penner, smykker, vesker og andre finere gaveartikler locman italy ur og ringer VictoRinox ur og foldekniver Tel

18 AKTUELT Skal få tromsøværingene Tromsøværingene bruker mindre penger på handel enn sammenlignbare byer. Det håper Laila Myrvang å gjøre noe med når nye Jekta Storsenter står ferdig. n Ord: Sverre Bottenvann n Bilde: Rune Stoltz Bertinussen Hvis man sammenligner handelen i Tromsø med byer i landet for øvrig, skiller Tromsø seg ut. Tromsøværingene bruker mindre penger på handel enn sammenlignbare byer, og mange av innbyggerne her handler andre steder enn i Tromsø. Det håper vi å gjøre noe med når nye Jekta Storsenter står ferdig, sier senterleder Laila Myrvang. Egen destinasjon Hun er tilfreds med at åtte års ventetid er over, og at byggearbeidene har kommet i gang på Langnes. Når nye Jekta står klar til påske i 2013, er det med et mål om å omsette for nærmere en milliard kroner mer enn hva kjøpesenteret gjør i dag. Myrvang tror at symboleffekten av å ha et av Norges største kjøpesentre alene vil tiltrekke seg flere kunder. Vi håper å se større tilsig av kunder fra hele landsdelen, og at tromsøværingene bruker mer penger her. Det er potensial for mer handling i egen by, og Nord- Norges største kjøpesenter vil bli en destinasjon i seg selv i så måte! Butikksammensetning viktigst Myrvang tror at byen generelt er avhengig av andre trekkplastre for å øke handelsvolumet, men at det for Jekta isolert sett er kombinasjonen av ulike butikker som er viktigst. Jekta Storsenter vil være avhengig av en god butikkmiks for å øke handelsvolumet. Her har vi vært heldige og fått spennende konsepter på plass allerede. Responsen fra potensielle leietakere har vært enorm og vi må være påholdne på de siste kvadratmeterne som foreløpig ikke er fylt opp, sier Myrvang. Bedre struktur De som har vært på Jekta de siste ukene vet at trafikksituasjonen har bydd på en del utfordringer. Men enkelte ganger må ting bli litt verre før de blir bedre. Tidligere denne måneden gikk det ut informasjon til alle husstandene om trafikk- og parkeringssituasjonen på Langnes. Hele Langnes har ligget brakk i lang tid og det er utrolig godt at arbeidet nå er igangsatt. Tidligere har det vært mer eller mindre tilfeldig hvor kundene har kjørt og parkert. Dette vil vi nå få bedre struktur på, sier Myrvang, og signaliserer at juletrafikken vil ha fin flyt ved hjelp av nye parkeringsplasser og nye innganger til senteret. Tromsøværingene legger igjen mye penger andre steder enn i Tromsø. Det tror jeg vi kan endre på når nye Jekta Storsenter står ferdig, sier senterleder Laila Myrvang. Arbeidsplassglass Brede synsfelt og mange bruksområder. Fredrik Langes gate 20 Telefon: Multigressiv Ergo et utmerket brilleglass på jobben, i hjemmet, til hobby og fritid. Gir høyest mulig komfort ved nær arbeid. KONTAKT OSS I DAG! 18

19 til å handle mer Norengros Markedshuset AS butikk Strandveien 106 Tlf Åpningstider Alle priser eks. mva 129,- Kopipapir Scandicopy 2500 ark Kvalitetspapir med høy hvithet og god opasitet Vnr ark TILBUD! Makuleringsmaskin Fellowes SB-89ci Vnr Brevordner rød 25,- Vnr Brevordner sort Vnr ,- 1990,- Førpris 3930,- Dagbok A5 sort Vnr Brevordner blå Vnr Vnr Brevordner hvit Vnr Brevordner fra kr 8,90 pr.stk Friele kaffe 500g 15 poser 19

20 AKTUELT Multitasking gir la IQen faller, produktiviteten og kvaliteten går ned. Multitasking gjør oss ikke til bedre, men til «småfulle» arbeidstakere, viser forskning. n Ord: Astri Edvardsen Vi utfører stadig flere arbeidsoppgaver «samtidig». Et eksempel er hyppig veksling mellom å skrive en tekst, lese og svare på e-post, snakke i telefonen og kommunisere direkte med kolleger altså multitaske. Teknologiske verktøy åpner for slik jobbing, og hensikten er å øke produktiviteten. Men i stedet oppnår vi det motsatte, forklarer Kjeld Fredens, hjerneforsker og viseformann i det danske Kompetencerådet, til avisen Politiken.dk. Dårligere kvalitet Fredens hevder at multitasking har blitt normalt så normalt at vi selv ikke legger merke til at det vi produserer er middelmådig. Ingen med hele 10 prosent. IQ-en faller UNIVERSITY OF LONDON ønsker å innrømme at kvaliteten lider. Forskning ved Stanford University i USA viser at arbeidet til personer som gjør flere ting samtidig er av dårlig sort, ifølge DN.no. Nettavisen melder også at University of London har kommet fram til at stadige forstyrrelser gjennom e-post og telefoner, fører til at IQ-en faller med hele 10 prosent. Hjernen kan ikke multitaske. Korttidshukommelsen evner å holde fire til fem baller i luften på en gang. Hvis omgivelsene kaster tre baller inn i spillet i form av avbrytelser, så er det kun to baller igjen til å utføre den opprinnelige oppgaven. Det tilsvarer å være småfull, sier hjerneforskeren. Gjelder komplekse oppgaver Fredens presiserer at multitasking kan fungere når vi gjør ting det går automatikk i, men at nye og mer sammensatte oppgaver fordrer konsentrasjon. Alt arbeid skal ha både haretid og skilpaddetid, men nå er det for mye haretid. Undersøkelser Hjerneforsker Kjeld Fredens. Bilde: Privat. viser at hvis man arbeider med en komplisert oppgave, tar det fem til ti minutter å komme inn i arbeidet igjen hver gang man blir forstyrret. Derfor arbeider man langsommere når man prøver å multitaske, forklarer han. Ugunstig med kontorlandskap Løsningen på en produktivitetsu tfordring er derfor ikke å legge opp til mer multitasking, understreker hjerneforskeren. Tvert imot. Han tar til orde for at ledere skal gå inn for at de ansatte i større grad får konsentrert seg, og advarer mot åpne kontorlandskap. Arbeidet vi utfører med mange forstyrrelser som i kontorlandskap, risikerer å ikke bli grundig nok. Etterpå prøver man gjerne å fikse litt på det og få det til å se bra ut. Men det er en stor risiko for at det bare blir overfladisk, påpeker Fredens. Alt arbeid skal ha både haretid og skilpaddetid, men nå er det for mye haretid. KJELD FREDENS, HJERNEFORSKER MULTITASKING n Multitasking er å utføre flere oppgaver «samtidig». n Begrepet er hentet fra dataverdenen, og handler om kjøring av flere oppgaver (tilsynelatende) samtidig på samme prosessorenhet. n Multitasking har blitt vanlig på mange arbeidsplasser. Bakgrunnen er ønske og krav om økt produktivitet. I tillegg muliggjør teknologiske verktøy i større grad en slik arbeidsform. n Forskning viser at de egentlige resultatene av multitasking er fallende IQ, produktivitet og kvalitet. Hjernen jobber best når den får konsentrere seg om én oppgave. Kilder: Store norske leksikon, Politiken.dk, DN.no 10 tips for bedre bruk av tid 1Innrøm at multitasking gjør deg mindre produktiv. Slik er det for alle selv for unge arbeidstakere som vokste opp med å gjøre lekser, se på tv og skrive SMS-er samtidig. Lag en arbeidsliste 2 daglig. Å vite hva du konkret skal gjøre, er viktig for å vurdere tidsbruk og legge opp en plan for arbeidsdagen. Gjør det viktigste først. 3 Bruk for eksempel en time om morgenen til det du har satt øverst på din prioriteringsliste før du skjekker mailboksen og gjør andre ting. Vit når du jobber best. 4 Er du mest produktiv om morgenen, kan det være smart å arbeide med de viktigste oppgavene nettopp da. Gjør det lett å komme 5 i gang. For eksempel kan du prøve å «bryte ned» arbeidsprosjekter i flere biter, slik at du unngår å bli overveldet. Sjekk mailboksen ved 6 forhåndsbestemte tidspunkter. Effektiviteten lider dersom du leser og svarer på e-post med en gang den kommer. Gjør deg «ferdig» med 7 e-posten så snart den er lest. Svar dersom det er en forespørsel, eller lag et punkt på gjørelisten hvis meldingen gjelder noe du må huske å følge opp senere. Organiser web-adresser. Bruk bokmer- 8 keverktøy for å holde oversikt over nettsteder du ønsker å huske eller sjekke ut, i stedet for å ha tilfeldige notater. Tenk på nøkkelord. 9 Reduserer du antall ord i nettsøk, vil du kunne spare noen sekunder og over tid vil det utgjøre en forskjell. Våg å bruke mer 10 tid. Husk at en som bruker tiden godt, responderer senere på noen ting enn en ivrig multitasker. Kilde: Penelope Trunk s Brazen Careerist 20

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Hva kan Sektor bidra med? Hva koster det å bygge butikk? En butikk trenger

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Sektor Eiendomsutvikling kan mye om å drive butikk. I våre sentre leier vi

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Attraktive butikker skaper levende sentre. Forskningsleder Per Gunnar Rasmussen Institutt for bransjeanalyser

Attraktive butikker skaper levende sentre. Forskningsleder Per Gunnar Rasmussen Institutt for bransjeanalyser Attraktive butikker skaper levende sentre Forskningsleder Per Gunnar Rasmussen Institutt for bransjeanalyser Hva vil jeg snakke om? Den «nye» kunde krav og forventninger Hva bestemmer kundens valg av handelssted

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE

NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE Næringslivets Muligheter vs Trusler TROMSØ 3. MAI 2012 RADISSON BLU HOTEL 3 08.30 ı 09.00 Kaffe og registrering. 09.00 ı 09.10 Velkommen til Næringsarena

Detaljer

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011 Kunsten å lykkes Narvik 25. Januar 2011 Elisabeth Gullner Lykkes med egen bedrift? Ny-etablerer Har bedrift i dag Ønsker vekst Finne lykkeformelen. Hvem? Hva? Hvordan? Styrende prinsipper Motivasjon Energi

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Identitetsplattform for Hamarregionen

Identitetsplattform for Hamarregionen Identitetsplattform for Hamarregionen Felles ståsted felles fokus Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen. Hva skal Hamarregionen stå for? Hva skal regionen være kjent for? Hva skal

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept Frokostmøte Aboteke 15. September 2010 7. Øra er under utvikling og flere aktører planlegger utbygging av butikklokaler. Hva skal fylle disse lokalene? Mangler vi noe på Øra? Hvis du kunne bestemt

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer B R A N D B O O K steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer Veien fra én merkevare til et hus av merkevarer innledning 7 om oss 9 merkevarestrategi 17 verdier 29 suksessområder 33 visjon

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din?

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Det kan være nyåpning, ryddesalg, venne-kveld, jubileum, nye kolleksjoner, spennende besøk eller noe annet. Slik kommuniserer du enkelt

Detaljer

Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service

Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service KMDs nettverkssamling regional planlegging, 18. juni 2014 Aud Tennøy, PhD By- og regionplanlegging Forskningsleder kollektivtrafikk, areal-

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Hva er din største utfordring når det handler om å selge og å rekruttere?

Hva er din største utfordring når det handler om å selge og å rekruttere? Hva er din største utfordring når det handler om å selge og å rekruttere? 3 vanlige feil de fleste gjør som dreper veksten i vår bedrift: 1. Vi gjør det om oss. Selvfølgelig ønsker du å dele det du selv

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis

Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis Plan for innlegget 1. Kort om medarbeiderdrevet innovasjon 2. Om jakten på beste praksis 3. Jaktens resultater 4. Seks råd for å lykkes med MDI 5. Medarbeiderdrevet

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE STEG 1: SØKNAD GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE 1.1. Vennligst beskriv det sosiale problemet og utfordringene, for barn i ditt samfunn, som du ønsker å løse. Beskriv problemets omfang og bruk statistikk

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større.

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større. Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle,

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Handelsutvikling i Norge. - Hva skjer?

Handelsutvikling i Norge. - Hva skjer? OK Handelsutvikling i Norge - Hva skjer? Er det sentrumsbaserte kjøpesentra som skal redde sentrumshandelen? Eller er løsningen overbygde gater? Storkaia Brygge, Kristiansund Sentrum Løkkemyra

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

Gründertrening. ofte stilte spørsmål

Gründertrening. ofte stilte spørsmål Gründertrening ofte stilte spørsmål SPØRSMÅL OG SVAR OM HVEM GRÜNDER- TRENING PASSER FOR Kan jeg være med selv om jeg ikke er klar til å starte bedriften ennå? JA! Du kan være med hvis du VIL STARTE din

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?.

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Vel, jeg er medlem av Ungdomspanelet, som forhåpentligvis en

Detaljer

Tine Anette, Arbeidsinstituttet

Tine Anette, Arbeidsinstituttet Kronprinsparets fond Å være ung har alltid vært utfordrende. Det handler om å være unik men ikke annerledes. Unge i dag lever i en verden der alt er synlig, der man kan være sosial 24 timer i døgnet uten

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach!

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! 7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! Av Rachel Wilmann 7 punkter som er avgjørende for at du og bedriften din skal lykkes enten du har en liten eller stor virksomhet.. 7- stegs guiden til

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø De 10 største samiske bykommunene Registrert i valgmant allet 2009 Øknin g 1989-2009 (%) De 10 største samiske distriktskommner Registrert

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Bygg et veikart for å løfte din salgsorganisasjon til et nytt nivå Finn ut hvordan du blir morgendagens vinner innen salg og salgsledelse

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni 1986-2011 25år FAUSKE NÆRINGSFORUM Samarbeidspartnere: SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN Produksert av posten AS Velkommen Fauskemessa har blitt til messa! Fauskemessa (nå messa) har rike tradisjoner helt

Detaljer

Telemark kommunikasjonsstrategi

Telemark kommunikasjonsstrategi Telemark kommunikasjonsstrategi 1 2 Kontraster som strategi Den overordnede ideen for den den visuelle identiteten til Telemark er kontraster som utfyller hverandre. I fargelæren heter det komplementære

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Ni gode råd til deg som vil opp og frem i næringslivet i nord

Ni gode råd til deg som vil opp og frem i næringslivet i nord Ni gode råd til deg som vil opp og frem i næringslivet i nord Det finnes ett kjennetegn som mange av våre medlemmer har felles: I Næringsforeningen finner du ca. 700 medlemsbedrifter som hver eneste dag

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Torsdag 24. januar 2013

Torsdag 24. januar 2013 Torsdag 24. januar 2013 2 N O R D M Ø R S K O N F E R A N S E N 2 0 1 3 Velkommen! Da er det klart for årets Nordmørskonferanse, og i år er det en aldri så liten markering, det er 25 år siden den første

Detaljer

AIR Selvbestemmelsesskala. ELEVSKJEMA Tilpasset versjon

AIR Selvbestemmelsesskala. ELEVSKJEMA Tilpasset versjon AIR Selvbestemmelsesskala ELEVSKJEMA Tilpasset versjon Elevens navn Dato Skole Klasse Fødselsdato HVORDAN FYLLE UT DETTE SKJEMAET Svar på disse spørsmålene om hvordan du får til det du vil eller trenger.

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter:

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Dette er et «ferdig opplegg» for de som ønsker å sette i

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Bysentra ligger i ruiner!

Bysentra ligger i ruiner! OK Bysentra ligger i ruiner! Gatene ligger tomme og forlatte Attraktive lokaler står ledige Om de leies ut, er det ikke akkurat til H&M Årsaken til elendigheten er selvfølgelig kjøpesentrene - De har ødelagt

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd Ingar Skaug Levende lederskap En personlig oppdagelsesferd Om forfatteren: INGAR SKAUG er en av Norges få toppledere av internasjonalt format. Han hadde sentrale lederroller i de store snuoperasjonene

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke Gründertrening kursinnhold, uke for uke UKE 1 Bygg ditt livsverk og sett spor! Om veivalg, tidsbruk og fokus GRÜNDER, JEG? Få tankesettet til en profesjonell gründer. Hvordan du får ut ditt potensiale

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

Befolkningsutvikling og arbeidskraftbehov"

Befolkningsutvikling og arbeidskraftbehov Befolkningsutvikling og arbeidskraftbehov" Om Hammerfest. Fra tilbakegang til vekst. Kommunens satsning i perioden og videre fremover! Trenger vi gjøre noe nå da? Om Hammerfest Næringsforening og vår rolle.

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014

PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014 PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014 1 2 Om lederundersøkelsen Spørreundersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse AS for Proffice i perioden 19.09 15.10.2014 Et landsrepresentativt

Detaljer

Kjære Stavanger borger!!

Kjære Stavanger borger!! Kjære Stavanger borger Nok en gang ønsker vi DEG velkommen til din nye og etter hvert meget spennende by-portal på Facebook. Vi anbefaler deg nå til også å ta litt tid ut av din travle dag for å lese dette

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

ANNONSE. Gøril Johansen har vært 13 år i utlandet for UD. Nå sendes hun til Tromsø for å utvikle Arctic Frontiers.

ANNONSE. Gøril Johansen har vært 13 år i utlandet for UD. Nå sendes hun til Tromsø for å utvikle Arctic Frontiers. Meny Bli abonnen LØRDAG 5. DESEMBE 2015 5. DES 2015 ANNONSE ARCTIC FRONTIERS TROMSØ NORDOMRÅDENE POLITIKK UTENRIKSPOLITIKK Hun skal styrke lytteposten i nord Av INGER PRÆSTENG THUEN 19. november 2015,

Detaljer

Learning activity: a personal survey

Learning activity: a personal survey Learning activity: a personal survey A personal Survey - sammendrag Hvem er du? Karoline Fonn, 23 år, journalistikkstudent i Bodø og distriktsmedarbeider i KRIK Nordland. Hva er ditt oppdrag? Jeg skal

Detaljer

Kultur- og merkeplattform for Kunsthøgskolen i Oslo

Kultur- og merkeplattform for Kunsthøgskolen i Oslo Kultur- og merkeplattform for Kunsthøgskolen i Oslo De beste virksomheter i verden har tydelige svar på livets store spørsmål. De fleste andre har rikelig med svar på livets små spørsmål, men ikke på de

Detaljer