«Gjennom 15 år med hjerter som slår»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Gjennom 15 år med hjerter som slår»"

Transkript

1 Fagtidsskrift for NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere NSF-LKS hjemmeside: nr årgang Kongress 2008 i Tromsø april «Gjennom 15 år med hjerter som slår» Sidene Foto: Bård Løken Destinasjon Tromsø Hjertesunt kosthold, hva er det? Sidene 32 og 33 Lansering hos LHL: HOVEDARTIKKEL: 15 år i vekst: NSF-LKS jubilerer Sidene 9-15 Side 19

2 NSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere DIACOR AS LEVERER UTSTYR INNEN HJERTE-, LUNGE-, ANESTESI., INTENSIV- OG NUKLEÆRMEDISIN SAMT NEVROLOGI SCHILLER AT-10plus - Hvile EKG - Arbeids EKG - Spirometri - Strekkodeleser - Trådløs overføring til sykehusets nettverk DIACOR AS leverer: Hvile EKG - Arbeids EKG - Holter EKG - Spirometri - 24 t BT DIACOR AS Postboks 179 Alnabru, 0614 OSLO, Telefon: , Faks: , E-post: 2

3 NSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere NSF-LKS Kontakttelefon for Hjerteposten: Carina Alm mobil: Epost: Utgivelse 3 ganger årlig. Opplag Neste nr. juni 2008 Medlemmer i NSF-LKS får Hjerteposten fritt tilsendt. Sats, layout og trykk: Høgskoleavisa Grafiske AS Sukkerhuset, E.C.Dahls gt. 2, 7012 Trondheim E-post: Tlf: ISDN-nr.: Telefaks: Trykk: Teto Grafiske. Veiledning for artikkelforfattere i tidskriftet Hjerteposten Artikler og leserinnlegg kan leveres til Tidsskriftet Hjertepostens redaksjonskomité eller styremedlemmene i NSF-LKS. Manuskript leveres elektronisk, fortrinnsvis skrevet i Microsoft Word. Om annen programvare benyttes oppgi hvilken. Manuskriptet bør ikke overskride 7 A4 sider med bruk av Times New Roman skriftstørrelse 12 og enkel linjeavstand. Ved bruk av innrykk i tekst, bruk tabulator, og ikke mellomrom. Hjerteposten ser gjerne at det følger med tabeller, bilder eller illustrasjoner til manuskriptene. De kan legges direkte i teksten, eller leveres på separate filer, angi i så fall plasseringssted og eventuell bildetekst. Det er viktig at illustrasjoner er tydelige. Oppgi også referanseliste dersom det er benyttet. Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere og bearbeide manuskripter som skal trykkes. Overskrifter og undertitler tar redaksjonen seg av. Tidsskriftet Hjerteposten samarbeider nært med nettsiden til faggruppen av LKS for elektronisk publisering av aktuelle artikler og utvalgt fagstoff. Artikkelforfattere som ønsker å reservere seg mot evt. publisering på nettsiden, må oppgi dette ved innsending av manuskript til Hjerteposten. Rett fra hjertet: Møt Ann Jorunn Johansen Sidene 6-7 Innhold TEMA: HLR - Skal vi droppe munn-tilmunn? Side 8 - Referat fra ESC-kongress 2007 i Wien - Abstract presentert i Barcelona: Patient lifestyle modification Sidene ANNONSE: DIACOR s 2 LEDER s 4 Om LKS s 5 Styrets adresser s 5 Rett fra hjertet - møt Ann Jorunn Johansen s 6-7 TEMA: HLR - Skal vi droppe munn-til-munn? s 8 Hovedartikkel: 15 år i vekst - NSF-LKS 15-årsjubileum s 9-14 Jubileumshilsen fra Grete Sand - NSF-LKS første leder s 15 Jubileumshilsen fra Norsk Cardiologisk Selskap ved Cecilie Risøe s 16 ANNONSE: NSF-LKS verveannonse s 17 Hjertesviktforum s 18 Lansering av European Heart Health Charter hos LHL s 19 ANNONSE: Nasjonalforeningen for folkehelsen - Hjertelinjen s 20 NSF-LKS Vårkongress 2008 Tromsø og GF i Tromsø s ANNONSE: Unilever Becel pro-activ s 25 ANNONSE: Simdax - Orion Pharma s 26 DEBATT: Navneendring Hvorfor? s 27 Hjerte- og karsykdom i fremtiden s INTERNASJONALT HJØRNE: Referat fra ESC-kongress 2007 i Wien s 30 INTERNASJONALT HJØRNE: Abstract «Patient lifestyle modification» s 31 Hjertesunt kosthold hva er det? s LOKALGRUPPENE: Temakveld på Rikshospitalet s LOKALGRUPPENE: NSF-LKS Rogaland - Presentasjon av lokalstyret s LOKALGRUPPENE: Adresser s 37 Hjerter i utakt - Nasjonalforeningens hjerteaksjon s STIPEND: Diacor s 39 STIPEND: Astra Zeneca s 40 ANNONSE: Høgskolen i Bergen / NSF-LKS videreutdanning kull 4 og kull s 41 Kongresskalender - etterlysning e-postadresser - dato for kongress i Tromsø s 42 ANNONSE: St. Jude s 43 ANNONSE: PolarMed s 44 Nettadressen til NSF-LKS: 3

4 NSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere Marit Mørkved Larsen, leder i NSF-LKS Kjære LKS-medlemmer! Godt nytt jubileumsår 2008 til alle medlemmer av Landsgruppen av Kardiologiske Sykepleiere! I år skal vi være stolte av det vi har utrettet i disse 15 årene og se fremover mot nye muligheter og nye høydepunkt. Et høydepunkt kan for eksempel være at ALLE kommer til Jubileumskongress i Tromsø i april. Mange ledere ser frem til at vi får flere spesialsykepleiere i kardiologisk sykepleie og i tillegg flere som studerer videre på høyere nivå. Erfaringsbasert kunnskap til hjertepasienter eller studier som gir faglig fordypning gjør en forskjell. I dette nummeret av Hjerteposten kan dere igjen lese om European Heart Health charter. Som kardiologisk sykepleier oppfordres du til å dele din kunnskap der du er: La forebygging og rehabilitering være en selvfølgelig del i hele behandlingskjeden og sørg for at du får gitt ditt bidrag! På kongressen i Tromsø vil du få oppdatert og forskningsbasert kunnskap. Høsten 2007 var jeg så heldig å få delta på Landsmøtet i Norsk sykepleierforbund. Faggruppelederne var invitert med tale og forslagsrett og de 33 faggruppene fikk i løpet av uken vist mangfoldet i dagens sykepleie.i et høyspesialisert helsevesen har sykepleierne tatt ansvar for faglig fordypning og pasientenes advokater er mange. I samarbeide med de øvrige landsgruppene gleder jeg meg over å bli møtt med respekt for det NSF-LKS har utrettet og står for. Et nytt innslag på kongressprogrammet er at vi første dag inviterer til en kort samling av sykepleiere i fag-, forsknings- og undervisningsstillinger og en parallell samling av sykepleierledere. Målet et effektiv nettverksbygging og videre utveksling av gode ideer og tiltak. Generalforsamling 2008 nærmer seg og jeg minner om at fristen for å melde saker er 6. mars. I skrivende stund står følgende saker på agendaen: Forslag til vedtektsendringer: Forslagsstiller Styret NSF-LKS Studentmedlemsskap Forslag til vedtak: Sykepleierstudenter som har studentmedlemskap i NSF har anledning til å melde seg inn i NSF-LKS. Kontigenten er lik for alle medlemmer. Begrunnelse: Studenter som ønsker medlemskap i NSF-LKS bør få anledning til å være medlem under utdanningen. Dette kan gi dem mulighet til et større faglig engasjement til det beste for hjertepasienter. Medlemsavgift Forslag til vedtak: Øke medlemsavgiften til kr. 300,- per år Begrunnelse: Sikre NSF-LKS sin økonomi Medlemsskap Forslag til vedtak: Et medlem som ikke har betalt medlemsavgiften etter 2. purring vil automatisk bli utmeldt. Begrunnelse: NSF vil ikke sende ut giro med dobbelt betaling. Styret anbefaler at følgende tekst strykes: «De som ikke har betalt etter purring på medlemskontingent vil få giro med dobbel kontingent påfølgende år. Dersom kontingenten ikke blir betalt to år på rad, blir medlemskapet avsluttet.» Tidsskriftet Hjerteposten: Tidsskriftet Hjerteposten skal være tilgjengelig i PDF-format på NSF-LKS nettside. Begrunnelse: Styret har fått innspill fra medlemmer om et økt behov for artikler tilgjengelig på nett. Det er flere studenter som etterspør fagartiklene som står i Hjerteposten elektronisk.ved å legge tidsskriftet ut på nettsiden kan vi eventuelt bidra til økt bruken av NSF-LKS sin nettside. NSF-LKS får ny postadresse: Forslag til vedtak: Se pkt 1. Navn: «Landsgruppens adresse er i Bergen» endres til: Landsgruppens adresse er i Oslo ved NSFs hovedkontor. Begrunnelse: NSF-LKS sparer utgifter til postboks. Flere medlemmer i styret kan hente posten. Post som ikke hentes ettersendes til leder. Jeg ser frem til å se dere i Tromsø! 4

5 NSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere Landsgruppen av kardiologiske sykepleiere, LKS Stiftet: Generell beskrivelse: Våre medlemmer er sykepleiere som møter hjertepasienten og pårørende der hvor de er. Videreutdanning: Videreutdanning i kardiologisk sykepleie ved Høgskolen i Bergen. 1 1/2 år varighet deltid, 60 studiepoeng. Fagområde: Sykepleie til hjertepasienter Kardiologi Kompetanse: Ide- og kunnskapsutvikling Klinisk forskning Utviklingsarbeid Hjerte- og lungeredning Livsstilendringer inkl: - røykestopp - kostveiledning - fysisk aktivitet Sykdomslære om hjertesykdommer inkl: - medikamentell behandling - rytmeforstyrrelser - revaskularisering inkl: - PCI - hjertekirurgi - behandling ved akutt hjerteinfarkt - behandling ved hjertestans - behandling ved hjertesvikt Målgruppe: Hjertepasienten, både barn og voksne og pårørende. Risikanten, det vil si personer med stor risikobelastning som står i fare for å få hjerte- og karsykdom. Arbeidsområder: - Medisinske og kirurgiske avdelinger og poliklinikker i spesialisthelsetjenesten. - Pleie og omsorg i førstelinjetjenesten - Rehabiliteringsinstitusjoner Ansvarsområder: Pleie Overvåking Veiledning og rådgivning Helseopplysning Styret i NSF-LKS 2006/2007: Leder: Marit Mørkved Larsen Medisinsk overvåking, Rikshospitalet, 0027 Oslo Tlf p: Tlf a: / Mob: Epost: Styremedlemmer: Øivind Kristensen Hjerterehabiliteringen Aker Universitetssykehus HF Trondheimsveien 235, 0514 Oslo Tlf a: Mob: Tlf p: Epost a: Epost p: Kari Hanne Gjeilo Haldensgt 26B 7014 Trondheim Tlf a: / Mob: Epost a: Anita Isaksen Haukeland Universitetssykehus Hjerteavdelingen Mob: Epost a: Epost p: Guri Holmen Gundersen Hjerteovervåkningen Sykehuset Levanger Mob: Epost a: Carina S. Alm Nasjonalforeningen for folkehelsen Postboks 7139, Majorstuen 0307 Oslo Tlf a: Tlf p: Mob: Epost a: Varamedlemmer: Irene Drotningsvik Hjerteavdelingen Haukeland Universitetssykehus Jonas Lies vei Bergen Tlf a: Tlf p: Mob: Hilde Kristin Korbøl 2110 Slåstad Tlf p: Tlf m: Epost p: Epost a: Valgkomite: Nina Fålun Postboks Os Tlf. p: Anne Grethe Vågen Anne E. Malmgren Autorisert regnskapsfører: Magne Brekke, tlf. a Statsautorisert revisor: Helge Frosta A/S Postboks 118, Sentrum, 5804 Bergen Internasjonalt samarbeid: CCNAP Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions of the European Society of Cardiology Chair: Tone M. Norekvål Tangen 5177 Bjørøyhamn Tlf: Mob: Epost: Core Committee of CCNAP Member: Marit Mørkved Larsen Arbeidsgruppe for kardiologiske sykepleiere i Norden: Medlemmer: Nina Fålun Tone M. Norekvål 5

6 NSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere «Uten henne hadde vi ikke vært der vi er i dag. Hun er en pådriver og setter fag- og kompetanseutvikling i fokus. Til tross for stramme budsjett kjemper hun alltid kampen for fagutvikling» lyder det klart fra kollegiet i nord. Møt Ann Jorunn Johansen oversykepleier på hjertemedisinsk avdeling, UNN - Tromsø Intervjuet av Sissel Christensen, fagsykepleier UNN Redaksjonelt bearbeidet av Heidi Lunde Elstad, Hjerteposten Jeg er født, oppvokst og har gått på sykepleierskolen her i Tromsø. Jeg er gift og har to voksne barn. Har jobbet på sykehuset UNN i Tromsø siden 1977, alle disse årene i avdelinger med hovedfokus på hjertepasienter. Sykepleieleder har jeg vært siden 1980, og oversykepleier ved hjertemedisinsk avdeling i flere år. I dag har jeg det overordnede sykepleiefaglige ansvaret for hjertemedisinsk sengepost/utredning, hjertemedisinsk laboratorium og medisinsk intensiv. Vi har i alt 104 sykepleiere og hjelpepleiere fordelt på disse postene. Hvordan bruker du lederrollen for å oppnå de faglige målene i avdelingen/seksjonen? Jeg arbeider tett mot avdelingssykepleierne i de ulike postene i avdelingen.vi gjennomfører fellesmøter, og så har jeg individuelle samtaler med lederne hver uke. To ganger i året er alle lederne og fagsykepleier samlet til faglige planleggingsdager. Det er viktig for meg å vite hva som «rører» seg i avdelingen. Av samme grunn forsøker jeg også å delta på internundervisning og på sykepleieklinikk (se nedenfor). Har du eksempler på noe som har bidratt til å bedre sykepleien, pasient- og pårørende tilbudet ved din avdeling/seksjon? I flere år har vi arbeidet for å høyne sykepleiefaget i avdelingen. Godt planlagte aktiviteter og ansvarliggjøring av sykepleierne i forhold til oppgaver de påtar seg har hevet det faglige nivået.vi har halvårsplaner for det faglige arbeidet i postene. Disse planene utarbeides i samarbeid mellom lederne og fagsykepleiere og henges opp på informasjonstavlene, godt synlig i samtlige poster. Det er viktig at alle ser at de faglige oppgavene er prioritert her hos oss. Driften kan være vanskelig i lange perioder. Turnover og lite pleiepersonale er kjente utfordringer. Ved at de faglige aktivitetene er godt planlagt er det lettere å få gjennomført oppgavene, tross vanskelige tider. Eksempler på faglige oppgaver i avdelingen: Internundervisning én time hver uke, enten i den enkelte post eller felles. Medisinsk intensiv samler internundervisningen til fire fagdager fordelt gjennom året. All internundervisning er lagt inn i turnus. Sykepleieklinikk én time hver uke. Fokus er pleiepersonalets opplevelser knyttet til pasientpleien, pårørendearbeid, etikk osv. Faglige ressursgrupper. Disse er både organisert i den enkelte post og på tvers av postene. Gruppene har ansvar for å legge fram sitt arbeid i internundervisning. Vi forsøker å gi de ansatte oppgaver de ønsker å fordype seg i. Et eksempel er Hjerte-lunge redningsgruppa som trener personalet to ganger i året. Det er lagt til rette for at avdelingen til enhver tid har seks kvalifiserte instruktører i hjerte-lunge redning. 6

7 NSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere Praksisveileder for sykepleiestudentene som har sin spesialhelsetjenestepraksis hos oss. Vi har avsatt en stilling til dette. Denne sykepleieren er tilsatt med bakgrunn i sitt faglige engasjement. I perioder har vi 8-12 studenter og både studentene og vi er svært fornøyd med denne ordningen. Medisinsk intensiv har egen fagutviklingssykepleier. Denne sykepleieren er utdannet intensivsykepleier. En fagsykepleier for hele Hjertemedisinsk avdeling som har ansvar for gjennomføring av deler av halvårsplanen. Fagsykepleier har fra høsten 2007 fått permisjon i deltidsstilling for å bidra i fordypningsdelen i kardiologisk sykepleie på Høgskolen i Tromsø. Fagsykepleier har hovedfag i sykepleievitenskap. «Hjertepasienten» et kompetanseutviklingsprogram for nye sykepleiere i posten. Seks fagdager gjennomføres én til to ganger i året. «Klinisk stige» etterutdanningsprogram ved UNN for å bli klinisk spesialist i sykepleie. Her har avdelingen prioritert en deltaker. Her ser vi allerede faglige resultater som er bra for pasientene. Vår fagsykepleier er veileder i klinisk stige. «Klinisk videreutdanning i sykepleie med fordypning i kardiologisk sykepleie». Denne utdanningen drives nå av høgskolen, men er en bestilling fra Hjertemedisinsk avdeling. Utdanningen hadde en «trang fødsel». Fagsykepleier, lederne og jeg har arbeidet mye for å få denne i gang. Allerede i 1999 etterlyste vi et slikt tilbud til våre sykepleiere, men av ulike grunner ble oppstarten først november Hjertemedisinsk avdeling gir seks sykepleiere permisjon for å delta. Jeg har stor tro på at disse skal bli viktige ressurspersoner i vår avdeling. Elektronisk pasientjournal i DIPS er en prioritert oppgave. Denne er viktig for en god behandlingsplan for sykepleie til pasientene. Elektronisk prosedyre i Doc-map. Vi arbeider mye for at denne skal gi gode prosedyrer og retningslinjer for sykepleien. En sykepleier har et spesielt ansvar her. Alt pleiepersonell har en fordypningsdag i året. Denne må de ha en faglig plan for og søke om på forhånd. En ny og spennende faglig oppgave er oppfølgingsgrupper av hjertepasienter som skrives ut fra hjertemedisinsk avdeling. Dette er et samarbeid mellom vår avdeling og medisinsk poliklinikk og her deltar flere engasjerte sykepleiere. Den første oppfølgingsgruppen starter på nyåret og har fokus på pasienter med hjertesvikt. Jeg er stolt over at vi klarer å gjennomføre dette faglige programmet, ikke minst fordi jeg ser at pasientene våre får bedre sykepleie. Hvordan prioriterer du arbeidet med å øke interessen for kompetanse- og kunnskapsutvikling overfor de ansatte i din avdeling/seksjon? Noe har jeg nevnt allerede. Jeg forsøker å la de ansatte få fordype seg i oppgaver de selv ønsker, og gir mange sykepleiere permisjon for å utdanne seg. I den grad vi har midler, får de reise på aktuelle kurs, for eksempel LKS-kongressene. Jeg tilstreber å gi sykepleiere som ønsker å gjøre noe faglig, rom til det. Jeg vil også framheve vårt samarbeid med det medisinske miljøet. Legene tar sitt undervisningsansvar på alvor og stiller gjerne opp på undervisning. Har landsgruppen av kardiologiske sykepleiere tilstrekkelig faglig fokus? LKS har et godt faglig fokus. Det er viktig at sykepleierne får vite hva som foregår innenfor fagfeltet vårt i hele landet. «Hjerteposten» er kjempebra. Kongressene er spennende og inspirerende. Jeg vil også framheve vår egen lokalgruppe for kardiologiske sykepleiere med lokalgruppeleder Unni Lorentzen. De gjør et godt arbeid! Hvordan opplever du faggruppens fokus i forhold til ledere? Faggruppen er bra for lederne.vi får vite hva som «rører» seg i landet. Har du en «hjertesak» eller noe helt spesielt du brenner for som du gjerne vil dele med Hjertepostens lesere? Få de ansatte inspirert slik at de kan utvikle seg og synes at det er spennende å jobbe med hjertefaget! Jeg forsøker å jobbe gjennom andre; legge til rette slik at de ansatte får utvikle seg faglig. Det er viktig at de tar ansvar for sine idéer og oppgaver, at de får et eierskap til oppgavene. Det nytter lite at jeg er engasjert hvis jeg ikke har med meg personalgruppen. En stor utfordring nå, er omorganiseringene på UNN. Vi blir slått sammen i en stor hjerte- og lungeklinikk. Her er det viktig at vi opprettholder vårt faglige fokus og at sykepleielederne ikke mister sin funksjon! Til slutt vil jeg understreke min tro på gode fagmiljøer for sykepleiere som arbeider med hjertepasienter. Jeg ser utdanningen i kardiologisk sykepleie og fagmiljøet i lokalgruppa vår som viktige ressurser som stimulerer vårt fagmiljø rundt hjertepasientene. 7

8 NSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere Skal vi droppe munn-til-munn? Kristian Lexow, Leder NRR Tidsskriftet The Lancet publiserte i fjor en studie som omfattet 4000 japanere med bevitnet, plutselig hjertestans (1). Artikkelen konkluderer med at munn-til-munn metoden stjeler så mye verdifull tid fra brystkompresjonene at det kan være verdt å vurdere å bare gi brystkompresjoner ved plutselig hjertestans. Det er reist flere innvendinger mot konklusjonene i denne studien. For det første var overlevelsen i alle grupper lav, uansett tiltak. Av de som bare fikk brystkompresjoner overlevde 6 prosent, mens 4 prosent overlevde av de som fikk standard HLR med både brystkompresjoner og munn-tilmunn innblåsninger. Bare 2 prosent av de som ikke fikk noen form for «bystander-cpr» overlevde. Dessuten ble studien gjennomført i henhold til de gamle guidelines med 2:15 som standard HLR-metode (isteden for 30:2). Verken det europeiske (ERC) eller norske resusciteringsrådet (NRR) mener at studien gir grunnlag for å endre gjeldende retningslinjer. Det er velkjent at kroppen, spesielt hos voksne, har oksygenreserver som kan vare flere minutter og som er tilstrekkelige til at ventilering ikke er så nødvendig de første minuttene etter plutselig hjertestans. NRR har anbefalt at nødmeldetjenesten (AMK-sentralene) ved plutselig hjertestans fortsatt gir standard telefoninstruksjon med både brystkompresjoner og munn-til-munn til de innringere som har lært dette fra før. Men det anbefales også at nødmeldetjenesten etter hvert legger om telefoninstruksjonen ved plutselig hjertestans til bare å omfatte brystkompresjoner i alle fall de første 5-10 minuttene til innringere som ikke fra før har lært standard HLR. Denne nye praksisen er allerede i ferd med å implementeres ved flere AMK-sentraler. Resuscitasjonsrådet har med dette som utgangspunkt utarbeidet et nytt forslag til telefonveiledet HLR fra AMK som ivaretar dette. Dette forslaget er tilbudt de regionale AMK-sentralene for videre implementering i nødmeldetjenesten. Du kan lese uttalelsene om artikkelen fra ERC, UK Resuscitation Council og NRR og dessuten se NRRs utkast til ny algoritme for telefonveiledet HLR på NRRs anbefaling 1. Standard HLR (30:2) er fortsatt anbefalt som det beste ved plutselig hjertestans. Standard HLR med 30:2 bør brukes av alle som behersker dette, dvs. de som har gått på førstehjelpskurs. 2. Barn og pasienter med hjertestans som skyldes oksygenmangel (drukning, kvelning etc.) skal alltid tilbys standard HLR med brystkompresjoner og ventilering. 3. Brystkompresjoner alene kan være godt nok de første minuttene etter plutselig hjertestans av kardial årsak hos voksne. 4. Lekfolk som ikke kan, eller av ulike grunner ikke vil utføre munn-til-munn, oppfordres uansett til alltid å gi brystkompresjoner. Referanser 1. SOS-KANTO study group. Cardiopulmonary resuscitation by bystanders with chest compression only (SOS_KANTO): an observational study. Lancet 2007;369: Trenger du mer oppdatering på Hjerte- og lungeredning? På Norsk Resuscitasjonsråds hjemmeside (www.nrr.org) finner du blant annet: - Informasjon om NRR - Nytt fra NRR - Guidelines - Kurs - HLR-plakater - Linker - Frequent Answered Questions Kort sagt alt du trenger å vite om HLR! 8

9 NSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere 15 år i vekst: Milepæler i LKS historie Historisk oversikt Landsgruppen av kardiologiske sykepleiere fyller 15 år i Dette er ikke lang tid i historisk sammenheng, men sammenliknet med andre landsgrupper har vi i denne korte tidsperioden rukket å bli både stor og slagkraftig. Nina Fålun, Marit Hellesvik, Tone M. Norekvål Tidligere ledere av NSF-LKS Jubileet gir oss anledning til å gjøre oss noen refleksjoner; Hvilken retning valgte vi å gå i? Hva har vi fått til i disse årene? Hva har vært våre merkesaker? Vi har i løpet av 15 år bygget en bærekraftig organisasjon som har stor medlemsmasse (>1000 medlemmer), god økonomi, godt lederskap og stor faglig entusiasme. LKS har vært med på å sette en faglig standard innenfor kardiologisk sykepleie; ved blant annet å engasjere sykepleiere i nasjonal og internasjonal forskning og prosjektsamarbeid, som foredragsholdere ved nasjonale og internasjonale kongresser, som artikkelskribenter i Hjerteposten og ved å etablere vår nasjonale videreutdanning i kardiologisk sykepleie i samarbeid med Høgskolen i Bergen (HiB). En gjennomgang av våre hovedsatsingsområder disse 15 årene vil vise dere mangfoldet og styrken i landsgruppen. Organisasjonsbygging Allerede i 1989 ble det tatt et initiativ av sykepleiere på Rikshospitalet; Norge var det eneste landet i Norden som ikke hadde egen kardiologisk sykepleierorganisasjon, her måtte noen ta grep! Arbeidet kom ikke ordentlig i gang før i Da ble det etablert et interimsstyre med representanter fra Oslo. Det første årsmøtet i Norsk Cardiologisk Sykepleierforening ble holdt i april 1995 i Oslo. Det nyvalgte styret besto av åtte sykepleiere som kom fra Osloregionen og Bergen (1). «De første årene var strevsomme.vi møttes på restaurant (gresk, for de som husker det ), møterom på sykehus og forbundskontorer. Styremøtene var lagt til etter arbeidstid. For dem som kom fra Bergen, dreide det seg ofte om å trosse både sykdom, vær og vind. Det var å ta siste flyet hjem, og stå opp igjen kl.06.det kunne være høy temperatur på møtene, vi skulle jo tross alt skape noe nytt.vi måtte finne opp alt sjøl; fra hvordan logoen skulle se ut, hvordan vi skulle markedsføre oss, hva slags forhold vi skulle ha til industrien til hvordan vi skulle frakte utstyr fram og tilbake til våre seminarer. Men vi hadde tro på at vi ville lykkes, det var drivkraften». (Berith Hjellestad) I dag har vi lederavlønning, telefonkonferanser og to til tre dagers styremøter. Dette er et resultat av en nødvendig profesjonalisering. Den geografiske fordelingen er etter hvert betydelig endret; alle landsdeler har hatt representanter enten i styret eller i sentrale prosjektgrupper. Kjært barn har mange navn Navnet Norsk Cardiologisk Sykepleier Forening (NCSF) ble valgt fordi tilsvarende nordiske og europeiske organisasjoner hadde liknende benevnelser. Allerede i 1994 ble navnet endret til Norsk Kardiologisk Sykepleierforening (NKSF) legene syntes vi la oss for tett opp til navnet på Norsk Cardiologisk Selskap. I 1998 inngikk vi et forpliktende samarbeid med NSF. I tillegg til årlig overføring av drifts- og prosjektmidler, ble nå medlemstjenestene også overtatt av NSF. NKSF forpliktet seg på sin side til å delta/bidra inn i Sentralt Fagråd, et sentralt samordningsorgan for alle faggruppene i NSF. En konsekvens av dette samarbeidet var at alle faggruppene måtte skifte/samordne navn i 2001, i vårt tilfelle til NSF s landsgruppe av kardiologiske sykepleiere (NSF- LKS).Denne siste navneendringen medførte mye arbeid og kostet oss kr Fra seminar til kongress Allerede ett år etter oppstart ble det invitert til seminar i Oslo.Tema var livskvalitet ved bruk av ICD, hjertesvikt og hjertetransplantasjon. 9

10 NSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere LKS banneret er brukt på alle våre kongresser siden «Vi hang lenge med på legekongresser, men de var jo ikke for oss egentlig.vi så jo hvor moro det var når vi en sjelden gang fikk anledning til å høre på en sykepleier som foredragsholder. Vi tenkte at dette måtte vi få til selv! Vi startet arbeidet med å etablere en organisasjon i Vi sendte ut invitasjoner til alle aktuelle sykehus og på et blunk hadde vi 270 medlemmer. Sykepleierne var veldig sultne på eget fag. Og da vi arrangerte det første seminaret, kom det 70 deltakere, og folk var helt elleville! Vi fikk litt hetta over den voldsomme responsen, men når jeg ser meg tilbake, må jeg jo si at vi fikk til noe bra!» (Marit Hellesvik) Fram til 2001 ble det arrangert to årlige seminar. Deretter endret styret profil fra halvårlige dagsseminar til årlige tredagersseminar (Trondheim, 2001). Fra 2005 valgte vi å endre navn fra seminar til kongress Tre tidligere ledere. Fra høyre: Tone M. Norekvål, Nina Fålun og Aud Hiller. Røros, 2003 Ledere : Grete Sand : Gunn-Torill Homme : Marit Hellesvik : Nina Fålun : Aud Hiller : Tone Merete Norekvål : Marit Mørkved Larsen (Kristiansand). Vi har hele tiden holdt våre forelesertema innenfor områdene praktiske ferdigheter, klinisk kunnskap, forskning og fagutvikling og etisk refleksjon. Kongressdeltakelsen har økt betydelig, fra 70 deltakere i 1994 til 291 i Det er dermed etablert et landsomfattende nettverk sykepleiere og sykehus imellom. Medlemmene oppfordres til å bidra på våre kongresser i større grad enn før.ved innsending av abstrakt til poster eller fritt foredrag er vår landsgruppe en foregangsgruppe når det gjelder medlemsdeltakelse inn i egne og andres kongresser. NSF-LKS er dermed med på å løfte fram kunnskap ved å presentere utviklingsprosjekter og forskning fra egen profesjonell hverdag (2). NSF-LKS har ved to anledninger vært vertskap for nordiske/internasjonale kongresser. Det første arrangementet var Nordisk Kardiologisk Kongress i Oslo (2001) der vi utarbeidet sykepleiesesjonene. Neste store arrangement var Annual Spring Meeting on Cardiovascular Nursing i Bergen (2006). Her slo vi den nasjonale LKSkongressen sammen med det sykepleiefaglige vårmøtet i ESC. Samarbeidet mellom LKS og ESC ble en suksess både faglig og økonomisk. 430 deltakere fra 20 land tok del i disse festdagene. Vi hadde ny rekord både med hensyn til antall kongressdeltakere og antall innsendte abstract 115 i alt (3,4). Det har vært svært arbeidskrevende å bygge opp landsgruppens seminar- og kongressaktivitet. I mange år ivaretok styret selv arbeidet med påmelding, bestilling av hotell og seminarlokaler og føring av regnskap. Først de senere årene har vi benyttet kongressbyrå til å ivareta praktisk arbeid. Den arbeidsinnsats som er lagt ned, har i stor grad bidratt til vår økonomiske vekst. Vi hadde ingen startkapital. I dag har vi en sunn økonomi, hovedsakelig fra inntekter knyttet til økende seminar- og kongressdeltakelse. Å få sikret en økonomisk basis gjorde det mulig for styret å løfte blikket; Starte planlegging og videreutvikling av fagtidsskrift, etablere lokalgrupper, starte prosjektarbeid og nasjonal videreutdanning i kardiologisk sykepleie. Fra stensilblekke til profilert fagtidsskrift og egen nettside Informasjonsformidling var i starten en arbeidskrevende prosess. Alle styremedlemmer måtte delta i stensilering, adressering og frankering av konvolutter. Først i 1998 kom forløperen for Hjerteposten; i kopiert og stiftet utgave. Hensikten med å utgi eget blad var å nå medlemmene på en mer hensiktsmessig måte, gjøre informasjonen mer leservennlig og avlaste styret med informasjonsformidling. Fra 1999 har vi bygget opp Hjerteposten til et profesjonelt fagtidsskrift med kvalitetsartikler og stort fokus på formidling av aktuelle hendelser i fagmiljøet. I 2000 endret tidsskriftet format fra A4 til A5, og vi besluttet å utgi tre nummer årlig. Egen redaksjonskomité ble opprettet i Tidsskriftet favner vidt og er høyt verdsatt av våre medlemmer. I

11 NSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere Avslutningsseminaret til kull 1, Videreutdanning i kardiologisk sykepleie. Bergen, 2004 opprettet vi egne nettsider i regi av SykepleienNett/ NSF. Dette gjorde det enklere å gi fortløpende informasjon til våre medlemmer. Fagaktivitet i vekst Vi hadde lenge et ønske om å gripe fatt i større prosjekter. Men våget vi? Hadde vi nok kompetanse? Var mange nok interessert? Vi både ville og kunne, viste det seg. Tre store prosjekter er iverksatt av landsgruppen. Allerede i 2001 fikk vi bevilget penger fra NSF (kr ) til et prosjekt der vi kartla alle hjertesviktpoliklinikkene i Norge (5,6). Fire år senere fulgte vi opp med en ny undersøkelse (7). Denne gangen også med prosjektmidler fra NSF, men nå som del av en europeisk undersøkelse i samarbeid med den europeiske forskergruppen UNITE hvor vi vurderte våre resultater opp mot sammenliknbare data fra Europa (HF Clinics in Europe Study) (8). NSF-LKS har siden 2005 hatt fokus på hjerte og tobakk og HLR som sine profileringssaker. I 2006 fikk vi midler fra NSF (kr ) til å gjennomføre en studie om «Hjerte og tobakk», der vi kartlegger metoder og modeller for røykestopp. Hensikten er å utvikle en intervensjonsmodell for røykestopp initiert og drevet av sykepleiere som jobber med hjertepasienter. I 2004 ble det etablert et samarbeid med Norsk Resuscitasjonsråd (NRR). Gjenopplivning har vært et tema som presenteres fortløpende i Hjerteposten, og NRR har bidratt med HLR-opplæring av våre medlemmer; først med stand på seminaret i 2004 og videre med trening av praktiske ferdigheter innen HLR på kongressene både i 2006 og Hovedvekten av samarbeidet har imidlertid vært relatert til Videreutdanning i kardiologisk sykepleie ved HiB hvor studentene har gjennomgått både Grunnkurs og Gruppelederkurs i AHLR. Begge kursene er nå en del av studieplanen som obligatoriske kurs med kursprøve (9). Videreutdanning i kardiologisk sykepleie Ett større arbeid i regi av NSF-LKS ble igangsatt våren 2001; da fikk vi tildelt prosjektmidler fra NSF for å etablere en nasjonal prosjektgruppe som hadde som mandat å utrede behovet for en nasjonal videreutdanning i kardiologisk sykepleie.vi møtte på en del kritiske røster mot utdanningen i startfasen; spesielt fra intensivmiljøet, men også fra NSF sentralt. Motstanden gikk hovedsakelig ut på at det ikke var ønskelig med ekspansjon i eksisterende videreutdanningstilbud. En nasjonal survey ble likevel utført der både ikke-medlemmer, LKSmedlemmer og arbeidsgivere ble forespurt. Tilbakemeldingene fra eget fagmiljø var udelt positiv (10,11), og samarbeidet med Høgskolen i Bergen ble etablert. Studieplanen ble skrevet og godkjent i 2002, og 10. mars 2003 kunne det første kullet med videreutdanningsstudenter starte opp. «Forventningane til utdanninga var store. Det å føle meg trygg i pasientsituasjonar var det viktigaste.vita at eg hadde den nyaste og beste kunnskapen om det aktuelle, basert på forskning. For slik å kunne formidla tryggleik vidare til pasienten. Eg 11

12 NSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere hadde nok størst forventningar til meg sjølv. Dette ville og skulle eg, ikkje berre gjennomføra, men verkelig læra. Utdanninga svarte så klart til forventningane. Eg var skikkelig inspirert frå første dag.» (Magnhild Nøstbakken, Hjerteposten 1/07 s.8-9: Intervju med spesialsykepleiere i kardiologisk sykepleie) Utdanningen var innledningsvis på 45 studiepoeng (for øvrig den første videreutdanningen ved HiB som hadde mer enn 30 studiepoeng), og i 2007 ble forskningsmetode på 15 studiepoeng lagt til studiet. Kull nr. 3 fullfører sin videreutdanning med 60 studiepoeng våren Styret i NSF-LKS besluttet på sitt møte i juni 2004 å anbefale spesialsykepleier i kardiologisk sykepleie som tittel på uteksaminerte kandidater fra den nasjonale videreutdanningen. Denne beslutningen hadde støtte i NSF s Fagavdeling. Forhandlinger for å oppnå spesialsykepleierlønn blir utført lokalt. Det planlegges i nær framtid en påbygging av vår kardiologiske videreutdanning til mastergrad (HiB). Dette er dermed et unikt utdanningstilbud både i nasjonal og europeisk sammenheng. LKS har fortsatt et nært eierskap til utdanningen i Bergen. To tidligere ledere, Nina Fålun og Tone M. Norekvål, er ansatt i bistillinger ved HiB for å ivareta fagansvaret for videreutdanningen. LKS tette bånd til utdanningen må sikres også for fremtiden, ved at fagansvaret er forankret i LKS sitt styre. Landsgruppen kan dermed opprettholde og videreutvikle den faglige profilen som er forankret i studieplanen. Nordisk og internasjonalt arbeid LKS deltar i både nordisk og europeisk samarbeid. Den nordiske samarbeidsgruppen så dagens lys i Sverige i 1992, noe som inspirerte til opprettelse av vår egen landsgruppe ett år senere. «Vi fikk en tilfeldig invitasjon til Sverige. Sykepleiere fra flere nordiske land skulle samles. Jeg hev meg rundt, fikk avdelingen til å dekke utgiftene og reiste til en campinghytte i Uppsala. Benket rundt et kjøkkenbord bestemte vi oss for å satse på et samarbeid i Norden. Arbeidet var i flere år ganske så uformelt, i den forstand at vi samlet oss privat, på flatsenger og til enkle måltider. Men bare se hva vi fikk til!» (Marit Hellesvik) Marit Hellesvik var første norske representant i denne gruppen. Finland og Norge var de to siste nordiske land som knyttet seg til samarbeidsgruppen. Hovedarbeidet i gruppen har vært å lage et sykepleieprogram til den Nordiske Kardiologiske Kongressen. Det første sykepleieprogrammet til denne kongressen ble faktisk laget allerede i 1991, i Oslo. Da fikk vi avsatt hele tre timer til egne foredragsholdere. Vår europeiske tilknytning ble etablert i 1994, også denne gangen med Marit Hellesvik som deltaker. Hun ble styrets representant i The Working Group of Cardiocascular Nursing, en undergruppe av European Society of Cardiology (ESC). I begynnelsen var arbeidsgruppens hovedfokus å utarbeide et felles sykepleiefaglig program til den årlige ESC kongressen (12). «I starten besto gruppa av noen få ildsjeler. Særlig representantene fra Nederland var aktive. Vi møttes rundt om i Europa, møtene ble holdt på kafeer, i parker eller hjemme hos noen. Økonomien måtte den enkelte stå for selv.» (Marit Hellesvik) De senere år har gruppen blitt en profesjonell aktør i ESC med eget fagtidsskrift (European Journal on Lokalgrupper Marit Hellesvik har vært LKS representant inn i nordiske og internasjonale samarbeidsgrupper i mange år. Her mottar hun pris som Æresmedlem i Første lokalgruppe ble dannet i Bergen/Hordaland Oslo/Akershus 2002 Troms 2003 Sør-Trøndelag, Vestfold 2004 Nordland, Oppland, Hedemark 2005 Møre og Romsdal, Aust Agder og Vest Agder 2006 Nord Trøndelag 12

13 Cardiovascular Nursing), egen europeisk forskergruppe (UNITE), egen kongress (Annual Spring Meeting on Cardiovascular Nursing) og ny organisasjonsstruktur (WG 24 ble i 2006 et Council i ESC CCNAP) (13). Tone M. Norekvål ble valgt inn i styret i Hun har innehatt ledervervet siden 2006 (14). Samarbeid med nordiske og europeiske organisasjoner har fungert som døråpner for norske kardiologiske sykepleiere; de inviteres som foredragsholdere i ulike fora, de bidrar inn i forskermiljøet i Europa og vi henter tilbake Europas beste forelesere til videreutdanningen i kardiologisk sykepleie ved HiB. NSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere Fra sentralstyre til levende lokalaktivitet NSF-LKS søkte NSF om midler til opprettelse av lokalgrupper i 1999 (kr ). Da var allerede lokalgruppen i Bergen/Hordaland etablert året før. Neste fylke som tok utfordringen, var Oslo og Akershus i Deretter har aktiviteten vokst, til vi i dag har 11 aktive lokalgrupper der alle landsdeler er representert. En hjelp på veien for nye grupper har vært «Håndbok for etablering av lokalgruppe» som kom i Første lokalgruppeleder-konferanse gikk av stabelen i Ålesund i Siden har dette vært en årlig begivenhet. I 2007 har lokalgruppelederne møttes ved hele to anledninger. Denne lokale aktiviteten sikrer at landsstyret har et systematisk samarbeid og kommunikasjon med engasjerte fagmiljøer i det ganske land. Lokalgruppene på sin side bidrar til at NSF-LKS er tydelig tilstedeværende i lokalmiljøet (15,16). Noen tanker om veien videre Mye har skjedd innen kardiologisk sykepleietjeneste siden Vi har etablert oss med ulike selvstendige funksjoner; det var utenkelig med sykepleierdrevet sviktpoliklinikk for bare 15 år siden. I dag har vi i Norge over 30 velfungerende enheter. Ulike rehabiliteringstilbud og opprettelse av pasientskoler har fulgt i kjølvannet av poliklinikkene. Sykepleiere hadde dessuten liten trening i å formidle kunnskap; i dag bidrar vi som foredragsholdere i både nasjonale og internasjonale fora. Medlemmer medlemmer medlemmer medlemmer medlemmer medlemmer 2007 > 1000 medlemmer Æresmedlemmer 2005 Nina Fålun og Marit Hellesvik 2006 Berith Hjellestad Representanter fra hele LKS sin historie. Fra høyre: Anne Relbo, Aud Hiller, Tone M. Norekvål, Berith Hjellestad, Nina Elstad. Røros, 2003 Landsgruppen hadde ingen erfaring med å arrangere seminar; i dag kan vi være vertskap for store internasjonale arrangement. Informasjon ble distribuert via stensilerte brev; i dag har vi et velrenommert fagtidsskrift. Det var like utenkelig å etablere egen videreutdanning; i dag har vi en nasjonal videreutdanning i regi av NSF- LKS og i tillegg to frittstående utdanningstilbud (17). Vi har i felleskap nådd tilsynelatende uoppnåelige mål.vi skal derfor legge lista høyt når vi planlegger for de neste 15 årene.ved å se oss tilbake og vurdere hva vi utrettet, kan vi planlegge for fremtiden.vi skal være like handlekraftige, dyktige på å forme faget, utvikle den profesjonelle kardiologiske sykepleierollen og styrke det nasjonale samarbeidet som har vært også de neste 15 årene. Fremtidige utfordringer vil i hovedsak dreie seg om kompetansebygging; Kardiologiske spesialsykepleiere har som følge av sin utdanning ulike spesialiteter/fordypningsfokus som etterspørres og som mange sykehus etter hvert legger inn som kompetansekrav. Arbeidsgivere må ha klare forventninger til ny kompetanse, og vite å nyttiggjøre seg denne til beste for pasientene. Spesialkompetanse er helt nødvendig for å holde tritt med medisinsk og medisinteknisk utvikling. Selvstendige funksjoner som blant annet sykepleieutført ekko vokser fram (18,19). NSF-LKS må i så måte være nytenkende og i forkant av utviklingen og gi innspill til videreutdanningen. Landsgruppen må initiere og gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter i mye større grad enn i dag. Samarbeid med universitets- og høgskolemiljøer må etterspørres. Etter hvert vil fagmiljøet få mange masterkompetente sykepleiere, blant annet gjennom vår nasjonale videreutdanning. Vi må etterspørre deres kompetanse inn i landsgruppen.vi må samtidig fortsette å være synlige både nasjonalt og internasjonalt, både som landsgruppe og som enkeltpersoner. Sist, men ikke minst; i dag er det hovedsakelig spesialisthelsetjenesten som er representert i landsgrup- 13

14 NSF s Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere pen. Fremtidig satsingsområde må være å få flere medlemmer fra kommunehelsetjenesten. Kunnskapsbygging innenfor sykehjem og hjemmesykepleietjeneste vil ha avgjørende betydning for kvalitet på tjenester knyttet opp mot kardiologiske problemstillinger også som brobygging inn mot sykehusene. Vi ønsker oss alle til lykke med 15-årsjubileet og gleder oss over det vi har fått til og det vi skal møte av utfordringer i fremtiden! Seminarvirksomhet 1994 Oslo Livskvalitet, ICD, Hjertesvikt, transplantasjoner 1995 Oslo Hjerteinfarkt; Utredning, behandling og sykepleieinformasjon 1995 Fredrikstad Hjertesvikt 1996 Bergen Sykepleieforskning og arytmi 1996 Feiring Sykepleie til hjertekirurgiske pasienter 1997 Oslo Transplantasjoner; Etisk utfordring eller dilemma 1997 Oslo Rehabilitering; Trening, kost og sykepleieinformasjon 1998 Oslo Rehabilitering (reprise ) 1998 Trondheim PTCA, EKG, Sykepleieprosjekter. (5 års jubileum) 1998 Stavanger Hjertesvikt; Fokus på sykepleie 1999 Oslo Kirurgisk sykepleie, fokus på barn 2000 Bergen Kvinner og hjertesykdom; Bare sliten eller syk? 2000 Tromsø Vett og uvett: kunnskap om kardiologi 2001 Trondheim Roller, etikk og handlekraft; Fremtidige utfordringer i kardiologisk sykepleie. (Første gang ett årlig seminar nå over tre dager) 2002 Oslo Kors på halsen eller ti kniver i hjertet (Første gang med abstracts) 2003 Røros I medgang, motgang og medvind i seilene (Jubileumsseminar 10 år) 2004 Ålesund Hode og hjerte; Felles glede - felles smerte? 2005 Kristiansand Med hjarte på rette staden 2006 Bergen New frontiers in cardiac care/ Spring Meeting 2007 Stavanger Fra vogge til anker med nye tanker REFERANSER 1. Fålun, N år i medgang, motvind og med vind i seilene! Hjerteposten, 03-03; Norekvål, T. M Det handlar om å dele kunnskap med andre, men korleis skrive abstracts? Hjerteposten, 3-06: Norekvål, T. M. (red) th Annual Springmeeting on Cardiovascular Nursing. Hjerteforum nr 3, vol 19, s Redaksjonen Hjerteposten Stemningsrapport fra GF og 6th Annual Spring Meeting i Bergen. Hjerteposten 02-06; Hjellestad, B., Norekvål, T. M Kartlegging av eksisterende hjertesviktpoliklinikker i Norge. Abstract 6. Sykepleierkongressen oktober, Oslo 6. Hjellestad, B., Norekvål, T. M Heart failure outpatient clinics do we organize to the best of our patients? Abstract at XIX Nordic Congress of Cardiology in Odense June 7. Norekvål, T.M., Strömberg, A., Hjellestad, B., Jaarsma, T The European Heart Failure Management Programme Survey: Results from Norway. Abstract akseptert som foredrag, 6th Annual Spring Meeting on Cardiovascular Nursing, Bergen May. European Journal of Cardiovascular Nursing May;5 Suppl 1:1, Norekvål, T. M., Strömberg, A., Jaarsma, T. The European Heart Failure Management Programme Survey: Results from the Nordic countries. Oral presentation at XXI Nordic Congress of Cardiology, Oulo June. International Journal of Cardiology, vol 19, Suppl June 2007, p Fålun, N., Norekvål, T. M., Lexow, K Videreutdanningsstudenter i kardiologiske sykepleie deltar i nytt livreddende kursprogram! Hjerteposten, 03-07: Norekvål, T. M Nytt utdanningstilbud: Videreutdanning for kardiologiske sykepleiere Miniforedrag på 6. Sykepleierkongressen oktober, Oslo 11. Norekvål, T. M., Fålun, N., Mat hisen,l.tollefsen, S., Hiller, A., Christensen, S. Hjellestad, B. Mowinckel, N., Elstad, N A need for a specialisation in cardiovascular nursing? A national survey amongst employers and practitioners in Norway. Poster at 3rd annual Springmeeting in Cardiovascular Nursing, Stockholm april. European Journal of Cardiovascular Nursing, 2003; 2:1, p Hellesvik, M NSF-LKS nordiske og internasjonale engasjement. Hjerteposten, 01-01; Norekvål, T.M., Scholte op Reimer, W., Deaton, C. The European Council on Cardiovascular Nursing and Alllied Professions: Toward promoting excellence in cardiovascular care. Progress on Cardiovascular Nursing, Fall 2007;22(4): Elstad, H.L Ny norsk sykepleieleder i ESC. Intervju i Hjerteposten, 03-06; Drotningsvik, I Stemningsrapport fra kveldsseminar. Hjerteposten, 02-07; Venås, J Nord-Trøndelag med hjertet i fokus. Hjerteposten, 01-01; Norekvål, T. M., Fålun, N., Alm, C Cardiovascular Nursing in Norway on the Move. Progress in Cardiovascular Nursing, Fall 2005; Gundersen, G. H Enkel ekkokardiografi en ny sykepleieoppgave! Hjerteposten, 01-07; Nestvold, L Guri baner vei i hjertemedisinen. Adressavisen 20. november 2007, s

15 NSF s Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere Hilsen fra NSF-LKS første leder Jeg har blitt invitert til å skrive noen ord i forbindelse med 15 års jubileet for NSF LKS i og med at jeg var med og dannet foreningen den gang. Det er veldig moro å vite at den fortsatt «lever i beste velgående». Jeg har ikke vært medlem de siste ti årene, men har forstått at det er en aktiv og godt organisert faggruppe. NKSF (Norsk kardiologisk sykepleierforening), som det het først, ble dannet av en liten gruppe sykepleiere på Rikshospitalet. Vi kom fra medisinsk og kirurgisk avdeling og fra medisinsk poliklinikk. Bakgrunnen for oppstart var at det hadde vært en rivende utvikling innen kardiologien i mange år og sykepleiere var mer aktive og fokusert på fag. Mange hadde vært på europeiske kongresser og vi visste at det allerede eksisterte både en nordisk og europeisk faggruppe innen kardiologi. Det var bare et spørsmål om tid når vi skulle danne vår faggruppe. Målet i første omgang var å danne en interessegruppe med fokus på fag og erfaringsutveksling på tvers av sykehusene i Norge. Det var viktig for oss at den skulle være landsdekkende, at alle sykehus som jobbet med hjertepasienter skulle få anledning til å være med. Da kom første utfordring. Hvordan skulle vi nå ut til alle, hvilke sykehus fantes hvor, hvilke sykehus hadde hvilke avdelinger og hvem skulle vi sende invitasjon til? Jeg husker at vi satt med Rikshospitalets interne telefonkatalog hvor det var en oversikt over ulike sykehus i hele landet og noterte oss adresser. Internett var ikke tilgjengelig den gangen Hjelp, det høres ut som det er en evighet siden! Vi lagde en enkel "invitasjon" hvor det sto hvem vi var, formålet med gruppen og hva vi ønsket å jobbe med. Dette ble sendt til avdelingssykepleiere og undervisningssykepleiere på sykehusene. Det var sikkert mange vi ikke nådde den gangen, men vi måtte begynne et sted. Responsen var veldig bra, spesielt småsykehusene var positive! Oppløftet av dette, kunne vi bare sette i gang med videre arbeid. Foreningen måtte ha navn, logo, vedtekter og medlemmer! Det var mye arbeid og sene kveldstimer, og det var godt at et par i gruppa hadde erfaring med organisasjonsarbeid fra før. Vi møtte på noen utfordringer Vi måtte få godkjenning av NSF for å starte opp, og de var faktisk prinsipielt i mot slike faggrupper den gang. De ønsket ikke oppdeling i «organsykepleiere». Men vi fikk godkjenning til slutt og NSF hjalp oss etter hvert mye med praktiske ting som utlån av møtelokale, medlemslister kjørt ut på data og selvklebende navnelapper til utsendingene. Vi fikk også en del motstand fra intensivgruppa som mente at deres gruppe dekket dette fagfeltet bra nok. Men vi argumenterte mot dem, fordi vår målgruppe inkluderte så mange andre avdelinger og arbeidsfelt. Norsk Cardiologisk Selskap møtte oss også med skepsis i starten, de kunne ikke helt se behovet for en slik gruppe. Men det endret seg og vi fikk jo egen spalteplass i «Hjerteforum» en stund, før eget fagblad ble en realitet! Økonomien var lik null.vi hadde ikke noen form for inntekter til gruppa i starten. Alt ble basert på «frivillig fritid». Vi hadde styremøter privat, vi «lånte» konvolutter fra RH, alt annet materiell som frimerker osv. betalte vi av egen lomme. I starten satt vi til og med og slikket frimerker og lettelsen var stor da vi kjøpte en frimerkesvamp, for ikke å snakke om da vi leide en frankeringsmaskin! Økonomien gjorde sitt til at det første interimsstyret og også det første valgte styret som ble dannet, besto kun av sykepleiere fra Østlandet. Vi kunne ikke finansiere reisepenger til annet. Ulike medisinske firma fikk også invitasjon til medlemskap og tilbud om å være utstillere på vårt planlagte første seminar. Økonomien bedret seg sakte, men sikkert ettersom medlemmene meldte seg inn. Vi var veldig stolte da vi kunne avholde vårt første faglige seminar på Rikshospitalet, med ca. 130 påmeldte synes jeg å huske.. Det har vært en voldsom utvikling innen kardiologifaget, og det har også ført til store utfordringer for sykepleierne. Videreutdanning av kardiologiske sykepleiere og opprettelse av hjertesviktpoliklinikker er i hvert fall to eksempler på hva som har skjedd etter «min tid» i foreningen. Det å ha en faggruppe som NSF-LKS, forenkler igangsetting av prosjekter og annen kompetanseutvikling. Seminarene og fagbladet blir et viktig formidlingsorgan på tvers av sykehusene og på tvers av kommuner og helseforetak. Jeg ønsker dere lykke til med jubiléet og videre arbeid framover! Vennlig hilsen Grete Sand 15

16 NSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere Jubileumsgratulasjon fra Norsk Cardiologisk Selskap Det er med stor glede Norsk Cardiologisk Selskap gratulerer de kardiologiske sykepleiere med 15 år som egen faggruppe. Dere er gode samarbeidspartnere, og det er viktig for oss at dere lykkes. Etableringen av egne faggrupper innen sykepleien gjenspeiler samtidig viktige utviklingstrekk innen norsk helsevesen. Mye av det som i dag er selvfølgelig, var ikke lett å forutse som medisinerstudent på 1970-tallet. Det dreier seg ikke bare om en utvikling fra det generelle til stadig mer spesialisert kunnskap, men også om nye former for samarbeid. Tydeligst er dette kommet til syne i de sykepleierdrevne hjertesviktpoliklinikker, men det finnes også nær beslektede områder hvor spesialtrente sykepleiere allerede utfører eller er i ferd med å overta det som tradisjonelt har vært regnet som legeoppgaver. I tillegg er det noen sykepleiere som er eller kan bli involvert i høyspesialiserte funksjoner som ekkokardiografi, pacemakerkontroller og avansert assistanse på arytmilaboratoriene.de fleste kardiologiske sykepleiere er likevel tilknyttet hjerteovervåkninger, hjertesengeposter og hjertepoliklinikker. Dette er ikke mindre viktige funksjoner. Over tid opparbeider den enkelte betydelig spesialkompetanse,spesielt innen rytmediagnostikk,men også i ulike former for avansert monitorering i en overvåkningssituasjon eller i observasjon av normalt pasientforløp ved en sengepost slik at de pasientene som avviker fra dette, raskt fanges opp. Dette er viktig kvalitetssikring i praksis. Hva verdsetter legene spesielt hos sykepleierne? Det finnes ikke ett svar på dette, men jeg har hørt mange lovord om hukommelse for pasienter, empati og evnen til small talk. Pasientene vil kanskje fremheve at dere har litt mer tid ved polikliniske konsultasjoner og gir øyenkontakt. I bunnen ligger selvsagt observasjonsevne og den faglige kompetansen. I et stadig mer komplekst og krevende helsevesen hvor de fleste har vært med på så mange omorganiseringer og sparetiltak at de er grundig lei, er fagkunnskap en slags kjerne som gir trygghet og gjør at jobben likevel oppleves som meningsfull. Det er av stor betydning for faget hjertesykdommer å ha en stabil gruppe av dedikerte sykepleiere. Jeg håper derfor de aller fleste av dere vil bli i faget. Det er viktig for legene, men enda viktigere for pasientene. Gresset er ikke grønnere på andre enger. Vi arbeider innen et spennende fag som er i rask utvikling. Det er stadig ny kunnskap og nye teknikker, vi blir aldri utlært, og faget blir aldri kjedelig. Men det er viktig med møteplasser for faglig påfyll og utveksling av erfaringer. Dette gjelder også for kardiologiske sykepleiere. Det er ved en anledning som dette også på sin plass å rette en spesiell takk til de av dere som har hatt overskudd nok til å bære frem organiseringen av en egen faggruppe. Dette blir ofte arbeid på kveld og fritid og vitner om et særlig engasjement og overskudd. Deres arbeid bidrar til å gi kardiologiske sykepleiere egen faglig identitet. Lykke til fremover! Oslo, januar 2008 Cecilie Risøe Formann, Norsk Cardiologisk Selskap 16

17 NSF s Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere Verv ti medlemmer og vinn tur til kongressen i Tromsø! Du som allerede er medlem jobber kanskje sammen med noen som ikke er det? Du vet at det er flotte vervepremier å vinne? Med mange medlemmer får vi større tyngde i ulike fora; fagpolitisk i NSF, mot politikere, media og i samfunnet ellers. Både enkeltmedlemmer og lokallag kan verve! Medlemsfordeler: Som medlem får du tre nummer i året av vårt eget fagtidsskrift, Hjerteposten Du får muligheter til å søke stipend Du får muligheter til å søke prosjektmidler fra NSF via NSF-LKS Du får rimeligere seminaravgift på vår årlige kongress Du møter et nasjonalt og internasjonalt nettverk av sykepleiere som jobber med hjertepasienter Du får støttemedlemskap i Norsk Cardiologisk Selskap (NCS) Du kan abonnere på Hjerteforum, tidsskriftet til NCS, for 200,- per år Du kan få gratisabonnement på Lipidforum Vervepremier deles ut i forbindelse med vår årlige kongress eller sendes pr. post for de som ikke er til stede. Verving av: 3 medlemmer - reisemappe/visittkortmappe 5 medlemmer - fleeceteppe 10 medlemmer - fri deltageravgift på kongressen i Tromsø april Jeg vil bli medlem i NSF-LKS (Medlemsskap forutsetter medlemsskap i NSF) Navn Sykehus/Avdeling Medlemsnr. NSF: Tittel Privatadresse Postnr/-sted Tlf. privat Tlf. arbeid E-post Svarslipp sendes: Hilde Kristin Korbøl, Medisinsk poliklinikk, Sykehuset Innlandet HF, Kongsvinger, 2226 Kongsvinger Påmelding også via Medlemsansvarlig i NSF: tlf.: Medlemsansvarlig NSF-LKS: Hilde Kristin Korbøl. E-post: 17

18 NSF s Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere Hjertesviktforum 2007 Hjertesviktforum er et tverrfaglig forum for leger, fysioterapeuter og sykepleiere som jobber med hjertesviktpasienter. Det årlige seminaret i regi av Norsk Hjertesviktforum (NHF) ble tradisjonen tro, arrangert i begynnelsen av november i Oslo. Dette arrangementet går over to dager, med en ettermiddagssesjon torsdag og fullt program fredag. Hjertesviktforum er som kjent et tverrfaglig forum for leger, fysioterapeuter og sykepleiere som jobber med hjertesviktpasienter. Med ca. 80 deltagere både i år og i fjor, ser det ut til at seminaret har en målgruppe i denne størrelsesorden her i landet. Mange jobber ofte alene med denne pasientgruppen, og ser fram til å møte andre innen samme arbeidsfelt for faglig og sosial utveksling. Programmet dekket mange relevante temaer i forhold til hjertesvikt, presentert av forelesere fra ulike ståsteder og bakgrunn. Sykepleier og VAD-koordinator Gro Sørensen fra Hjerteavdelingen på Rikshospitalet snakket engasjert om sin erfaring med mekanisk hjerte, det vil si hjertepumpen Ventrassist (VAD), som er operert inn hos noen få pasienter med alvorlig hjertesvikt. Som regel er indikasjonen å låne tid til transplantasjon, men den kan også implanteres for permanent støtte til pasienter som er uaktuelle for transplantasjon. Lege og stipendiat Tobias Bjørkeng ved Lovisenberg sykehus snakket om sitt prosjekt om søvnapne ved hjertesvikt, noe som kan påvirke livskvaliteten til sviktpasientene i stor grad. Lege og forsker Brage Amundsen ved NTNU i Trondheim, foreleste om trening ved hjertesvikt, hvor han informerte om metoder å vurdere effekt av trening ved hjelp av ulike parametre. Det er viktig å finne individuell dose (mengde og intensitet), og respons av treningen må evalueres. Hjertesviktsykepleier Edny Flagstad ved Skien sykehus (Telemark) refererte fra sin evalueringsundersøkelse om pasientene hadde fått med seg informasjonen som var gitt, noe alle ikke hadde. Kari Korneliussen ved sviktpoliklinikken på Tønsberg sykehus (SiV) fortalte om sin erfaring fra samarbeid mellom 1. og 2.linjetjenesten angående individuelle opplegg for hjertesviktpasienter etter utskrivelse fra sykehus. Lege og stipendiat og styremedlem i NHF, Marit Aarønæs, gjennomgikk de nye guidelines for hjertesvikt med bakgrunn i artikkel i Tidsskriftet for den norske legeforening, nr Andre sviktrelaterte temaer som ble belyst var anemi og hjertesvikt, hjertesvikt og statiner og akutt hjertesvikt. Gro Sørensen til venstre og Hjertesviktforums leder Anne Grete Vågen Det ble avholdt årsmøte i NHF med gjennomgang av vedtekter, regnskap og valg av nye styremedlemmer. På valg i 2007 var fysioterapeut Birgitta Blakstad Nilson som stilte til gjenvalg, og lege Jan Berg-Johansen som gikk ut av styret i år. Lege Brage Amundsen ble valgt inn som nytt styremedlem. Styret for NHF for 2008 består av: Anne Grethe Vågen, sykepleier (leder) Marit Aaronæs, lege og representant for NCS sin arbeidsgruppe for hjertesvikt Birgitta Blakstad Nilsson, fysioterapeut Aud Hiller, sykepleier og representant for NSF-LKS Brage Amundsen, lege På vegne av styret i NHF ønsker vi nye og gamle medlemmer og seminardeltakere velkommen til hjertesviktseminar høsten 2008, denne gang i Trondheim.Tid og sted vil bli annonsert senere. Aud Hiller 18

19 NSF s Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere Lansering av European Heart Health charter hos LHL Lanseringen fant sted den 2. oktober 2007 med statssekretær Wegard Harsvik til stede. Ved Carina Alm, seksjonsleder Nasjonalforeningen for folkehelsen Nøkkelordet i dette charter, som vi omhandlet i forrige Hjerteposten, er forebygging. For første gang på europeisk plan er forebygging satt på agendaen på denne måten. Ved å signere charteret har underskriverne gitt sin støtte til, og samtidig et løfte om å forplikte seg til å arbeide for. Selve lanseringen av charteret er en av oppgavene LHL har forpliktet seg til. I tillegg har de fått i oppgave å lage oversikt over hvilke handlingsplaner som eksisterer vedrørende hjerte- og karsykdommer i Norge i dag. Den tredje store oppgaven er å sette fokus på kvinner og hjerte- og karsykdom, noe de allerede er godt i gang med ved sin kampanje: «Hjerterdamer Go Red». For å få til så store og viktige oppgaver trenger man å være mange aktører. LHL har invitert følgende til å støtte opp om charteret: Helse- og omsorgsdepartementet Sosial- og helsedirektoratet Norsk Cardiologisk Selskap Nasjonalforeningen for folkehelsen NSF LKS Norges Diabetesforbund Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Forebygging er viktig på alle nivåer i et samfunn: - På politisk nivå ved hjelp av lovgivning, forskrifter, planlegging og kampanjer - Helsepersonell kan gi råd, identifisere personer i risikosonen og behandle etter gjeldende retningslinjer - Hver enkelt av oss har ansvar for å gjøre de riktige valgene og leve sunt Myndighetene både i Norge og Europa er spesielt opptatt av de sosiale ulikhetene i helse som også kommer til uttrykk når det gjelder hjerte- og karskdommer. Statssekretær Wegard Harsvik som var til stede på lanseringen kom med følgende eksempel. Hvis man kan «løfte» de 25 prosent av mennene mellom år som står lavest på rangstigen når det gjelder hjertehelsa opp til samme nivå i helse som den fjerdedelen menn i samme aldersgruppe som har best helse, vil samfunnet spare like mye penger som det koster å utrydde kreft i denne aldersgruppen. Fra venstre Knut Magne Ellingsen, LHL, statssekretær Wegard Harsvik og fung. generalsekretær Frode Jahren, LHL, ved den norske lanseringen av hjertehelsecharteret. Harsvik sa også at interessen for forebygging er tung å bære frem politisk. Helse- og omsorgsdepartementet får mye kritikk for å snakke om frukt og grønt og ikke håndtere sykehuskrisene. Han hevdet at det går an å tenke flere tanker samtidig og at helse-norge må være i forkant. Han illustrerte dette poeng med et sitat fra «fotballfilosofen» Maradona; I don t run where the ball is, I run where the ball is going to be. Vi kunne ikke være mer enige! Forpliktet Det ble spørsmål fra salen hvordan man skal sikre at dette charter ikke bare blir enda et flott dokument som alle er enige i, men som raskt blir lagt i en skuff? Svaret på dette var at man ved å underskrive også hadde forpliktet seg til å arbeide for saken. Å gi sin tilslutning til et slikt dokument innebærer et ansvar for å få til resultater. De kardiologiske sykepleierne er representert i begge arbeidsgruppene som skal jobbe videre med utredning og implementering av charteret, og lover å bidra. Harsvik ble spurt om myndighetene så at forebygging og rehabilitering griper inn i hverandre og at rehabilitering også er å forebygge sykdom? Han kunne berolige med at denne sammenhengen ser man godt. Rehabilitering må gjøres til en integrert del av en behandlingsprosess og ikke «klistres på» til slutt, det er en foreldet tilnærming, avsluttet statssekretæren og ønsket lykke til videre med arbeidet. Last ned hjertehelsecharteret på: 19

20 NSF s Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere Nasjonalforeningens Hjertelinje er et telefontilbud for hjertesyke, deres pårørende og andre med spørsmål om hjerte- og karsykdom. Nasjonalforeningens Hjertelinje er ikke en medisinsk eller diagnostisk tjeneste, og kan derfor ikke erstatte besøk hos lege. Hjertelinjen formidler også Nasjonalforeningens ti hjertebrosjyrer om ulike temaer knyttet til hjerte- og karsykdommer. Hjertelinjen er betjent av helsepersonell med taushetsplikt. De svarer på spørsmål om kosthold, trening, mentale reaksjoner og samliv i forbindelse med hjerte- og karsykdom. Telefontjenesten er gratis, innringer betaler bare vanlig lokaltakst. Hjertelinjen er åpen man-fre Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon som arbeider for å bedre folkehelsen gjennom forskning, opplysning og praktiske tiltak. Nasjonalforeningens hjerteforskning og forebyggende arbeid finansieres av innsamlede midler, uten statstøtte. 20

Milepæler i LKS historie Historisk oversikt 1993-2008

Milepæler i LKS historie Historisk oversikt 1993-2008 15 år i vekst: Milepæler i LKS historie Historisk oversikt 1993-2008 Landsgruppen av kardiologiske sykepleiere fyller 15 år i 2008. Dette er ikke lang tid i historisk sammenheng, men sammenliknet med andre

Detaljer

Handlingsplan Revideres fortløpende på styremøter i 2016 Siste revidering

Handlingsplan Revideres fortløpende på styremøter i 2016 Siste revidering Handlingsplan 2016 Revideres fortløpende på styremøter i 2016 Siste revidering 04.01.2016 1 1. INNSATSOMRÅDE: NSF-LKS skal være et forum for ide og kunnskapsutvikling Mål: Økt faglig engasjement og kunnskapsutvikling

Detaljer

Handlingsplan 2015 NSF-LKS

Handlingsplan 2015 NSF-LKS Handlingsplan 2015 NSF-LKS Utformet på styremøte januar 2015 Revideres fortløpende på styremøter i 2015 1. INNSATSOMRÅDE: Økonomi - NSF-LKS har økonomistyring Mål: NSF-LKS skal tilstrebe en god økonomi

Detaljer

Handlingsplan Revideres fortløpende på styremøter i 2017 Siste revidering

Handlingsplan Revideres fortløpende på styremøter i 2017 Siste revidering Handlingsplan 2017 Revideres fortløpende på styremøter i 2017 Siste revidering 06.01.2017 1 1. INNSATSOMRÅDE: NSF-LKS skal være et forum for ide og kunnskapsutvikling Mål: Økt faglig engasjement og kunnskapsutvikling

Detaljer

Ressurser og kompetanse ved hjertesviktpoliklinikker i Norge

Ressurser og kompetanse ved hjertesviktpoliklinikker i Norge Ressurser og kompetanse ved hjertesviktpoliklinikker i Norge Gunhild Brørs Leder Norsk sykepleieforbunds landsgruppe av kardiologiske sykepleiere (NSF-LKS) Fag og forskningssykepleier, Klinikk for medisin

Detaljer

Stemningsrapport fra NSF-LKS kongress i Stavanger Sidene 23-25

Stemningsrapport fra NSF-LKS kongress i Stavanger Sidene 23-25 Fagtidsskrift for NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere NSF-LKS hjemmeside: http://www.sykepleierforbundet.no/lks nr. 2-07 - 9. årgang HOVEDARTIKKEL: Syke kvinnehjerter trenger rehabilitering Sidene

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 Norsk sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice

Detaljer

Avslutningsseminar Kull 1 Videreutdanning i kardiologisk sykepleie Høgskolen i Akershus 14.- 15.mai 2009

Avslutningsseminar Kull 1 Videreutdanning i kardiologisk sykepleie Høgskolen i Akershus 14.- 15.mai 2009 Avslutningsseminar Kull 1 Videreutdanning i kardiologisk sykepleie Høgskolen i Akershus 14.- 15.mai 2009 14. og 15. mai markerte avslutningen for det første kullet som har gjennomført videreutdanning i

Detaljer

Medlemsbrev. Nytt styre i NSFLIS. Fra landsstyret NSFLIS. I dette nummeret: Desember 2012

Medlemsbrev. Nytt styre i NSFLIS. Fra landsstyret NSFLIS. I dette nummeret: Desember 2012 Medlemsbrev Fra landsstyret NSFLIS Desember 2012 Nytt styre i NSFLIS Nytt landsstyre i NSFLIS ble valgt på Generalforsamlingen 31.oktober 2012 i Trondheim. Landsstyret har nå hatt sitt første landsstyremøte

Detaljer

Hjertesviktpoliklinikk hvordan følge opp pasientene og få til et samarbeide med 1. linjetjenesten

Hjertesviktpoliklinikk hvordan følge opp pasientene og få til et samarbeide med 1. linjetjenesten Hjertesviktpoliklinikk hvordan følge opp pasientene og få til et samarbeide med 1. linjetjenesten Ved Kari Korneliussen, kardiologisk sykepleier ved hjertesviktpoliklinikken, SiV, Tønsberg Kari Korneliussen,

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD 1 INNSATSOMRÅDE: En sterk og tydelig faggruppe Prioriterte arbeidsområder 2014 2016 : - Rekruttere og beholde medlemmer - Fylkeskontakt og vararepresentant i alle fylker - Samarbeid mellom faggrupper -

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

NSF-LKSs VEDTEKTER FOR LOKALGRUPPER

NSF-LKSs VEDTEKTER FOR LOKALGRUPPER NSF-LKSs VEDTEKTER FOR LOKALGRUPPER Innholdsfortegnelse 1 Navn 2 2 Medlemskap og medlemsrettigheter 2 3 Formål 2 4 Årsmøtet 2 5 Lokalstyret 4 6 Nominasjonskomiteen 5 7 Kontingent 5 8 Innmelding og utmelding

Detaljer

HANDLINGSPLAN NSF/FFD INNSATSOMRÅDE:

HANDLINGSPLAN NSF/FFD INNSATSOMRÅDE: 1 HANDLINGSPLAN 2012-2014 NSF/FFD INNSATSOMRÅDE: En sterk og tydelig faggruppe Prioriterte arbeidsområder 2012-2014: - Rekruttere og beholde medlemmer - Fylkeskontakt og vararepresentant i alle fylker

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Hjertesviktpoliklinikk- Sykepleieoppfølging av pasienter med kronisk hjertesvikt OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål: Sikre at pasienter med kronisk

Detaljer

Velkommen til kongress!

Velkommen til kongress! Velkommen til kongress! Fra redning til lindring. Den årlige kongressen til NSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere Bergen 20.-22. April 2016 0 Onsdag 20. april Tidspunkt Foredrag Forelesere 10:00-12:30

Detaljer

Tverrfaglighet i hjerterehabilitering ved Sykehuset i Vestfold. Kari Peersen Spesialfysioterapeut og phd stipendiat

Tverrfaglighet i hjerterehabilitering ved Sykehuset i Vestfold. Kari Peersen Spesialfysioterapeut og phd stipendiat Tverrfaglighet i hjerterehabilitering ved Sykehuset i Vestfold Kari Peersen Spesialfysioterapeut og phd stipendiat Tverrfaglig Hjerterehabilitering Multidisciplinary Multicomponent Multifaceted Comprehensive

Detaljer

Kunnskapshåndtering i spesialisthelsetjenesten Samtaler med brukerne

Kunnskapshåndtering i spesialisthelsetjenesten Samtaler med brukerne Kunnskapshåndtering i spesialisthelsetjenesten Jeg har en time i uken til å oppdatere meg, og da har jeg ikke tid til å lære meg alt på nytt hver gang databasene endrer grensesnitt overlege ved universitetssykehus

Detaljer

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form.

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Referatstyremøte 06.04.2013 Godkjenning av forrige møtereferat Orienteringssaker Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Foreningens økonomi, herunder sak i forhold til skatteetaten (Even/Michael)

Detaljer

Fagstige for søkere med høyskoleutdanning og/eller universitetsutdanning

Fagstige for søkere med høyskoleutdanning og/eller universitetsutdanning Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige Klinisk fagstige stimulerer til praksisnær, faglig videreutvikling. Du kan dokumentere dine kunnskaper i fagstigen, og legge dette til grunn

Detaljer

Hvordan utnytte forskningskompetansen i klinikken?

Hvordan utnytte forskningskompetansen i klinikken? Hvordan utnytte forskningskompetansen i klinikken? Erfaringer med bruken av kombinerte stillinger Tove Aminda Hanssen, Forsknings- og fagsykepleier Ph.d, Postdoktorstipendat Hjerte- og lungeklinikken,

Detaljer

Handlingsplan 2017 og 2018

Handlingsplan 2017 og 2018 Handlingsplan 2017 og 2018 INNSATSOMRÅDE 1: Organisering av Lungesykepleie Hovedmål: At det er høy kvalitet på Lungesykepleie på alle lungemedisinske avdelinger i landet. Delmål: Tiltak: Hovedaktiviteter:

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Klinisk Sykehjemsarbeid

Klinisk Sykehjemsarbeid Klinisk Sykehjemsarbeid Seminar 21. juni 2006 i forbindelse med 100-års jubileet ved Avdeling for sykepleie, HiST Anne G. Vinsnes 1 State-of-the-Art Innenfor eldreomsorgen har vi et pasientunderlag med

Detaljer

Handlingsplan. NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg 2015-2017

Handlingsplan. NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg 2015-2017 Handlingsplan NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg 2015-2017 INNSATSOMRÅDE: Medlemmer og organisasjonen Mål: Medlemmene er informerte, aktive og engasjerte og er bevisste på betydningen av å stå

Detaljer

Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige!

Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige! Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige! Klinisk fagstige stimulerer til praksisnær, faglig videreutvikling. Du kan dokumentere dine kunnskaper i fagstigen, og legge dette til grunn

Detaljer

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL Vedtekter 1 NAVN Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL FSRH skal være et forum for faglig identitet og tilhørighet gjennom idé-, erfarings- og kunnskapsutveksling. FSRH skal bidra til

Detaljer

Forum for eldreomsorg

Forum for eldreomsorg HØGSKOLEN I AGDER Agder University College Forum for eldreomsorg Disposisjon o Hva er Forum for eldreomsorg? Sentrale ideer. o Hensikt og målgruppe. o Fire satsingsområder. o Ansvar, økonomi, juss. o Dagskonferanse

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

Bruk av forsknings- og utviklingskompetanse i praksis

Bruk av forsknings- og utviklingskompetanse i praksis Bruk av forsknings- og utviklingskompetanse i praksis Tove Aminda Hanssen, Helsefaglig forskningsleder, Ph.D. Klinisk Forskningsavdeling UNN, Tromsø Photo Credit: Mark Ledingham, Tromsø kommune Tove A.

Detaljer

Velkommen til NSFLOS seminardager

Velkommen til NSFLOS seminardager Velkommen til NSFLOS seminardager Ibsenhuset Skien sentrum, 2. 4. september 2010 Temaet for seminaret er: Samhandling og organisering i spesialisthelsetjenesten med fokus på operasjonssykepleie, utdanning,

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Fleksibel bruk av sykepleiere ved Stavanger Universitetssykehus, medisinsk avdeling. Nasjonalt topplederprogram, kull 10

Utviklingsprosjekt: Fleksibel bruk av sykepleiere ved Stavanger Universitetssykehus, medisinsk avdeling. Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Utviklingsprosjekt: Fleksibel bruk av sykepleiere ved Stavanger Universitetssykehus, medisinsk avdeling. Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Inger Skjæveland Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland

Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland Vedtekter Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland 1 Navn Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Oppland forkortet NSFLSL Oppland 2 Medlemskap og medlemsrettigheter

Detaljer

Ny livsstil mat og trivsel

Ny livsstil mat og trivsel Rehabilitering 2005/3/0336 "Ny livsstil mat og trivsel" Lars Gunnar Heggdalsvik Landsforeningen for hjerte og lungesyke Ny livsstil mat og trivsel Sluttrapport Forord Dette prosjektet ble opprinnelig tenkt

Detaljer

Stemningsrapport fra GF og 6th Annual Spring Meeting i Bergen

Stemningsrapport fra GF og 6th Annual Spring Meeting i Bergen Fagtidsskrift for NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere NSF-LKS hjemmeside: http://www.sykepleierforbundet.no/lks nr. 2-06 - 8. årgang Stemningsrapport fra GF og 6th Annual Spring Meeting i Bergen

Detaljer

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT!

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR INVITASJON DELTA MED EGNE LIVSBILDER LAR-pasienter i hele landet oppfordres til å stille inn fokus på livet sitt og fange

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Nyhetsbrev. Kjære kollega!

Nyhetsbrev. Kjære kollega! Nyhetsbrev Kjære kollega! 01.07.12 Her kommer litt informasjon fra NSF/FFD Bak oss har vi sykepleiesymposium og Generalforsamling, og dette er det nye styret i perioden 2012-2014 Leder: Tilla Landbakk,

Detaljer

Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige!

Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige! Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige! Klinisk fagstige stimulerer til praksisnær, faglig videreutvikling. Du kan dokumentere dine kunnskaper i fagstigen, og legge dette til grunn

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR.

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. ÅRSBERETNING 2014 FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. 980 202 453 1 ÅRSBERETNING FOR NORSK DYSTONIFORENING 2014 Årsberetningens innhold er basert på kravene i Regnskapsloven 3-3. Virksomhetens art og hvordan

Detaljer

Sluttrapport Extrastiftelsen, rehabilitering

Sluttrapport Extrastiftelsen, rehabilitering Sluttrapport Extrastiftelsen, rehabilitering Søkerorganisasjon: Lymfekreftforeningen Søknadsnummer: 2014/RBM9710 Prosjektnavn: «Lymfomdagen 2014» Prosjektnummer: 2013-3-281 Kapittelinndeling Forord Sammendrag

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE. Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE. Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere 1 FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre 05.09.2011 NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere 1 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 KVALITETSKRAV...

Detaljer

Når er det nok? Publisert av Anonymous 31 januar :01 Powered by Enalyzer

Når er det nok? Publisert av Anonymous 31 januar :01 Powered by Enalyzer Når er det nok? Publisert av Anonymous 31 januar 2017-13:01 Powered by Enalyzer Side 1 Når er det nok? Publisert av Anonymous 31 januar 2017-13:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svart Avvist Ufullstendig

Detaljer

Velkommen til kongress!

Velkommen til kongress! Velkommen til kongress! Fra redning til lindring. Den årlige kongressen til NSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere Bergen 20.-22. April 2016 0 Onsdag 20. april Tidspunkt Foredrag Forelesere 10:00-12:30

Detaljer

Handlingsplan LaH NSF Østfold

Handlingsplan LaH NSF Østfold Handlingsplan 2017-2020 LaH NSF Østfold Ifølge «VEDTEKTER LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE NSF» 3 Formål skal lokal faggruppe: - Skape møteplasser for fag- og kunnskapsutvikling - Bidra til utvikling av faglig

Detaljer

Økt KOLS kompetanse. Lena Marie Haukom Prosjekt og e-læringskoordinator ved Sørlandet sykehus HF

Økt KOLS kompetanse. Lena Marie Haukom Prosjekt og e-læringskoordinator ved Sørlandet sykehus HF Økt KOLS kompetanse Lena Marie Haukom Prosjekt og e-læringskoordinator ved Sørlandet sykehus HF Behov for økt KOLS kompetanse 250 000-300 000 nordmenn har KOLS i dag Pasientgruppen er økende KOLS forverring

Detaljer

ÅRSPLAN Pasient- og pårørendearbeid. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde

ÅRSPLAN Pasient- og pårørendearbeid. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde ÅRSPLAN 2017 Årsplanen bygger på følgende dokumenter: Avtale om drift av nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse

Detaljer

Hjerte-lunge-redning startet av tilstedeværende 1. Definisjon Andel pasienter med plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus

Hjerte-lunge-redning startet av tilstedeværende 1. Definisjon Andel pasienter med plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem: Kvalitetsindikatorbeskrivelse [ID-nr] Hjerte-lunge-redning startet av tilstedeværende 1. Definisjon Andel pasienter med plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus

Detaljer

SOMMERNYTT FRA FYLKESSTYRET

SOMMERNYTT FRA FYLKESSTYRET SOMMERNYTT FRA FYLKESSTYRET Her kommer en liten oppdatering fra fylkesstyret. De fleste har nok tatt velfortjent sommerferie. Vi håper likevel at mottakerne av dette brevet videresender det til sine medlemmer

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter.

Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter. SLUTTRAPPORT Prosjektnummer: 2007/3/0358 Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter. Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte

Detaljer

Strategisk handlingsplan

Strategisk handlingsplan Strategisk handlingsplan 2009 2011 Perioden 2009 2011 Strategisk handlingsplan LEVE er en livssynsnøytral, frivillig organisasjon, og har siden stiftelsen i 1999 arbeidet for å sikre etterlatte ved selvmord

Detaljer

Videreutdanning i klinisk sykepleie

Videreutdanning i klinisk sykepleie Videreutdanning i klinisk sykepleie 60 studiepoeng Gastrosykepleie, Uroterapi, Stomisykepleie, Revmatologisk sykepleie, Nevrosykepleie Infeksjonssykepleie og smittevern, Diabetessykepleie, Lungesykepleie

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Oppdatert og vedtatt GF Bergen 2007 1 NAVN 1.0 Navn Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av psykiatriske sykepleiere. Forkortet : NSF/LPS 2 FORMÅL

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2013 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

INVITASJON TIL VMHs FAGSEMINAR OG LANDSMØTE 2016

INVITASJON TIL VMHs FAGSEMINAR OG LANDSMØTE 2016 INVITASJON TIL VMHs FAGSEMINAR OG LANDSMØTE 2016 Vi ønsker velkommen til Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen, 8.-10. april 2016 VMHs landsstyre har gleden av å invitere alle våre medlemmer til fagseminar

Detaljer

VEDTEKTER FOR NSFLIS

VEDTEKTER FOR NSFLIS VEDTEKTER FOR NSFLIS 1 Navn Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere, forkortet NSFLIS. 2 Medlemskap og medlemsrettigheter A. Medlemmer: Medlemskap i NSFLIS er åpent for medlemmer i

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG DEN ER RIK, SOM TAKKER DEN SOM TAR IMOT CANETTI Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG Frivillig innsats gir

Detaljer

13.februar 2011. Side 1 av 7

13.februar 2011. Side 1 av 7 Årsrapport 2010 13.februar 2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2010 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted på Hurdalssjøen, mens ungdomssamlingen

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet «Lokale nettverksmøter om sorgstøtte» var et 2-årig

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Alltid tilstede... En informasjonsbrosjyre om anestesisykepleie

Alltid tilstede... En informasjonsbrosjyre om anestesisykepleie Alltid tilstede... En informasjonsbrosjyre om anestesisykepleie Hva er historien? Allerede på slutten av 1800 tallet startet sykepleiere å gi anestesi. Den gang var det kirurgen som hadde det medisinske

Detaljer

Kompetansebygging og fagledelse, en stor utfordring

Kompetansebygging og fagledelse, en stor utfordring Enhetsleder Birgit Reisch, Øya helsehus Kompetansebygging og fagledelse, en stor utfordring Foto: Geir Hageskal ALENE ELLER FLERE SAMMEN? Hvordan er det å arbeide ved ei avdeling med mange sykepleiere

Detaljer

Ny organisering av sykepleietjenesten 2010

Ny organisering av sykepleietjenesten 2010 Ny organisering av sykepleietjenesten 2010 Hvordan lykkes med samarbeid i sykehus? Hvordan lykkes med samarbeid i sykehus? Klinikk for hjertemedisin Klinikkens enheter: Hjertemedisinsk laboratorium Angiografi

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 )

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 ) Oppstart: Figur 1: rådmann Rune Opstad, Lena Røsæg Olsen, Ragnvald Storvoll, Eli Margrethe Antonsen og Bente Ervik Vi hadde oppstart av prosjektet 1.november 2004. Dette var 3 mnd etter planlagt oppstart.

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2019

STRATEGIPLAN 2016-2019 STRATEGIPLAN 2016-2019 utarbeidet av styret i NORSK DYSTONIFORENING Vedtatt av Styret 29.01.2016 ORG.NR. 980 202 453 INNLEDNING HVOR STÅR NDF I DAG? Norsk Dystoniforening i 2015: NDF er en moderne mellomstor

Detaljer

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter.

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter. Årsrapport 2012 Styret 2012. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Nasjonalforeningen

Detaljer

Treårsplan for utvikling av Forbundet

Treårsplan for utvikling av Forbundet Treårsplan for utvikling av Forbundet 2017-2020 1. Å styrke det eksisterende lokale arbeidet Arbeidet med å bygge de eksisterende lokalforbundene må fortsette. Rekrutteringen må økes, og lokale styrer

Detaljer

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: ÅRSMELDING 2011 I 2011 var det 10 år siden Tromsø og Gaza by ble vennskapsbyer. Vi skulle selvsagt ha ønsket at markeringen av disse 10-årene kunne ha skjedd sammen med et fritt Gaza og et fritt Palestina.

Detaljer

Nyhetsbrev - grupper. Nyheter. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med]

Nyhetsbrev - grupper. Nyheter. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med] Nyhetsbrev - grupper - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #3.11. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med] Mulighet: Lær mer om mangfold i speideren i Helsinki

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

VELKOMMEN til hjerterehabilitering

VELKOMMEN til hjerterehabilitering VELKOMMEN til hjerterehabilitering Trenger du hjelp til å komme tilbake i arbeid? Er du redd for å være i fysisk aktivitet? Trenger du hjelp til vektreduksjon? Ønsker du å lære om hjertevennlig kosthold?

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Fagorganisasjon for sykepleiere og jordmødre Stiftet i 1912 102 år gammelt forbund Norges 4. største forbund Mer enn 100 000 medlemmer NSF har alltid hatt som formål: Høy faglige

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2010-2012 NSF/FFD INNSATSOMRÅDE:

HANDLINGSPLAN 2010-2012 NSF/FFD INNSATSOMRÅDE: 1 INNSATSOMRÅDE: En sterk og tydelig faggruppe - Rekruttere og beholde medlemmer - Fylkeskontakt og vararepresentant i alle fylker - Samarbeid mellom faggrupper - Fremme og vera pådrivar for felles saker

Detaljer

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 Først vil jeg takke for invitasjonen til å fortelle litt om hvordan vi har innført selvhjelpsgrupper i Foreningen for brystkreftopererte. For å forstå hvorfor jeg

Detaljer

RHABU. Regional fagkonferanse. Ledig stilling i RHABU NYHETSBREV. Nr. 2 2013 Desember

RHABU. Regional fagkonferanse. Ledig stilling i RHABU NYHETSBREV. Nr. 2 2013 Desember NYHETSBREV RHABU Nr. 2 2013 Desember Regional fagkonferanse Nåer programmet for vår regionale fagkonferanse (nesten) klart. I tillegg til spennende plenumsforelesninger har vi over 20 bidrag til de parallelle

Detaljer

Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til..

Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til.. Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til.. NSFs landskonferanse i veiledning 2017 Invitasjon Landskonferansen 2017 NSFs faggruppe for veiledere inviterer til årets landskonferanse i Drammen. Temaet

Detaljer

Søknadsskjema for Phil Parker Lightning Process TM Trening med Live Landmark, Velliveien 21, 1358 Jar, Tlf:91855303

Søknadsskjema for Phil Parker Lightning Process TM Trening med Live Landmark, Velliveien 21, 1358 Jar, Tlf:91855303 1 Søknadsskjema for Phil Parker Lightning Process TM Trening med Live Landmark, Velliveien 21, 1358 Jar, Tlf:91855303 Navn: Adresse: Postnummer: Land: Tlf. hjem: Mobil: E-postadresse: Mann/Kvinne: Fødselsdato:

Detaljer

Årsberetning 2015-2016

Årsberetning 2015-2016 Årsberetning 2015-2016 Følgende årsberetning legges fram til godkjenning på generalforsamlingen 11. mai 2016 Styret Styret har bestått av følgende personer: Stig Koteng Leder St. Olavs Hospital HF Rolf

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Fortsatt like aktuell. s2 Prosess Vedtak LM 2013 Sentralstyret legger fram en strategiplan for landsmøteperioden 2013 2015 som behandles i

Detaljer

Ny norsk sykepleierleder

Ny norsk sykepleierleder Fagtidsskrift for NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere NSF-LKS hjemmeside: http://www.sykepleierforbundet.no/lks nr. 3-06 - 8. årgang TEMA: ELIN AMRUD: Hjertet opp i røyk eller sykepleieledet

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

Velkommen til kongress!

Velkommen til kongress! Velkommen til kongress! Fra redning til lindring Den årlige kongressen til NSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere Bergen 20.-22. April 2016 0 Onsdag 20. april Tidspunkt Foredrag Forelesere 10:00-12:30

Detaljer

Formidling og presentasjon

Formidling og presentasjon Formidling og presentasjon Kurs i helsepedagogikk 5. mars 2015 Ved Kari Vik Stuhaug Kontekst Tenk gjennom kven målgruppa er. Pårørande? Pasientar? Fagfolk? Tidlegare kunnskap om emnet? Tilpass kunnskapsmengda

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

Sykepleien helsetjenestens hemmelige tjenester?

Sykepleien helsetjenestens hemmelige tjenester? Sykepleien helsetjenestens hemmelige tjenester? Lederkonferansen Tromsø 28. 30.10.09. Arr. Landsgruppa for sykepleierledere Hanne Marit Bergland Fylkesleder NSF Troms Din kunnskap - pasientens sikkerhet

Detaljer

MUNNSTELL Gjemt og Glemt?

MUNNSTELL Gjemt og Glemt? FOREDRAGSHOLDER: Anne Lene Einbu Oversykepleier med.avd Diakonhjemmet sykehus og Elisabeth Ruud Rønning Høgskolelektor Diakonhjemmet Høgskole MUNNSTELL Gjemt og Glemt? Samarbeidsprosjekt mellom Diakonhjemmet

Detaljer