Vi begynner årsmøtet med sang og andakt ved Christian Frøystad. Deretter blir det måltidsfellesskap før vi går over på sakslisten.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi begynner årsmøtet med sang og andakt ved Christian Frøystad. Deretter blir det måltidsfellesskap før vi går over på sakslisten."

Transkript

1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BETANIA MISJONSFORSAMLING TORSDAG 5. MARS KL Styret i Betania Misjonsforsamling kaller herved inn til årsmøte torsdag 5. mars kl i Betania. Stemmeberettiget på årsmøtet er medlemmer over 15 år som har betalt medlemskontingent for Vi begynner årsmøtet med sang og andakt ved Christian Frøystad. Deretter blir det måltidsfellesskap før vi går over på sakslisten. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av sekretær/referent. 4. Valg av to personer til å underskrive referatet fra årsmøtet 5. Valg av referent til BetaniaPosten 6. Presentasjon og godkjenning av årsmeldingen 7. Presentasjon og godkjenning av regnskapet 8. Presentasjon av budsjettet 9. Valg av styre, valgkomité og revisor 10. Informasjon om huskomité og festkomité som styret har oppnevnt, basert på valgkomitéens forslag 11. Presentasjon av valgresultatet 12. Orienteringer 13. Samtale om arbeidet. Årsmøte handler om fortid, nåtid og framtid. Hvilke erfaringer har vi gjort fra siste års virke? Hvor er vi i virksomheten i dag og hvilke mål har vi for det videre arbeid? Årsmøte er med å gi retning for virksomheten gjennom valg av styret og samtale om arbeidet. Din tilstedeværelse og deltagelse på årsmøtet er viktig. Det er satt av god tid til samtale om arbeidet. Ta årsmøtet med i bønn til Gud. Vel møtt! Med vennlig hilsen Arne Kløve Formann Johannes Selstø Forsamlingsleder 1

2 ÅRSMELDING FOR BETANIA MISJONSFORSAMLING VIRKEÅR «Stå stille og gi akt på Guds under» Job 37,14 Stans opp - se. Gjennom en årsmelding kan vi få øye på Guds gjerning i året som ligger bak. Den er med å gi retning for arbeidet som ligger foran. Møter og arrangement En 14-dagers møteserie med Nils Kåre Strøm og Stig Skarstein ble gode samlinger til oppbyggelse og fornyelse. Møteuken på høsten med Gunnar Hamnøy satte på en god måte fokus på misjonsarbeidet. Storfamiliemøtene én gang i måneden synes å samle færre folk enn andre søndagsmøter. Tidspunktet ble på slutten av året flyttet fra kl 1630 til Søndagsmøtene er hovedsamlingen i arbeidet, med et fremmøte på 75 i snitt gjennom året. Styret sammen med møteledergruppen søker å legge til rette for at disse møtene skal gi noe for alle generasjoner. I vårsemesteret ble det på tre søndagsmøter satt fokus på Diakoni. Vi er takknemlig for det Mette Goa Hugdal fikk formidlet. Tema på møtene i november var «Jesus i hverdagslivet mitt» Lillesøndag, søndagsskole og juniorgruppen er en viktig del av søndagsmøtene. På formiddagstreffene siste tirsdag i måneden har en invitert talere fra andre menigheter i Trondheim. Dette oppleves berikende. Conzept (ungdomsgruppe) har hatt mange gode samlinger. Det er få ungdommer i Betania i denne aldersgruppen. Dette gjør arbeidet sårbart. Det arbeides med å finne opplegg som kan være samlende for så mange som mulig. Betania Ung legger på en god måte til rette for lørdagssamlinger. I snitt samles 55 ungdommer. De tre siste årene har 50 nye ungdommer funnet sin plass i Betania Ung. Medlemsmøtene satte fokus på «Konstruktiv kritikk tilbakemelding» og «Generasjoner særpreg og utfordringer». Regionleder Olav Vestbøstad innledet om temaene. Medlemsmøtene er viktige møtepunkt mellom styret og forsamlingen. Det er en arena for samtale om arbeidet. Styret etterlyser større oppslutning om disse møtene. Strikkekaféen én gang i måneden er et sosialt treffsted som har samlet strikkelystne kvinner fra flere nasjoner. Forsamlingsutflukt til Korsvika (Lade) etter et søndagsmøte i august bygger gode relasjoner mellom generasjonene. Styret fattet vedtak om at det fra 2015 ikke arrangeres møte 1. nyttårsdag kl Begrunnelsen for dette er oppslutningen og utfordringen knyttet til å få personer som kan ta ansvar for de mange oppgaver som skal ivaretas på møtet. Talere fra NLM Region Midt-Norge (ansatte og frivillige), Fjellheim Bibelskole, Val vgs. og forkynnere i Hovedstyrets tjeneste har deltatt på lørdag og søndagsmøtene. Forsamlingsleder har talt på omtrent halvparten av søndagsmøtene. Dåp - konfirmasjon Syv barn er dette året døpt i Betania. Siden 1997 er 33 barn og unge døpt i forsamlingen. For første gang i Betanias historie ble en ungdom konfirmert i Betania. NLM Region Midt- Norge hadde ansvar for konfirmantundervisningen. Bønnekort med navn på alle barna i alder 0-15 år ble laget. Bønnekortet revideres hvert semester. Vi er takknemlig for at flere barnefamilier finner sin åndelige heim i forsamlingen. Samlivskurs Tre ektepar fikk samlivskurset «Syv kvelder om å være to» i bryllupsgave. Styret ser på dette som en viktig investering for å styrke ekteskapet. Kurset er et samarbeid mellom Betel, Salem, Trondheim Frikirke og Betania. Bibelgrupper og foreninger Én ny forening er innmeldt: Amen. Det er nå 12 registrerte grupper i Misjonsforsamlingen. I tillegg kommer fem grupper i Betania Ung. 2

3 Tjenestegrupper Styret er takknemlig for de mange tjenestegrupper som har et spesielt ansvar for enkeltområder i virksomheten: formiddagstreff, omsorgsgruppe, forbedergruppe, huskomité, festkomiteer, pyntegruppe, møteledergruppe, forsangere og musikere, nattverdgruppe, møteverter, teknikere lyd og bilde, søndagsskole- og juniorledere, ledere i Conzept, BetaniaPosten, brannvernleder. Arbeid blant innvandrere Bli-kjent-treff annenhver torsdag har samlet mellom 15 og 25 innvandrere. Dette er et sosialt samvær med mat, spill, konkurranse og en kort presentasjon av den kristne tro. Et bibelkurs på 8 kvelder startet opp i høstsemesteret. Mellom 7 og 10 innvandrere deltar på kurset. Flere innvandrere kommer regelmessig på søndagsmøtene. Sang og musikk Jentegruppen Sela ble lagt ned i april. Gruppen har formidlet mye god sang og musikk. Den vil bli savnet. Koret Cantaremos har også dette året gledet oss med sang på møter og konsert. Påsken i ord og toner, Syng med oss og Vi synger julen inn er samlinger som utløser mange gode tilbakemeldinger. Veiledningskurs NLM har et veiledningskurs for misjonsfellesskap som går over to år, med to samlinger i året. Målsetting er å plante nye fellesskap og fornye eksisterende. Syv personer fra Betania Ung og Misjonsforsamlingen deltar på opplegget. Mellom samlingene kommer gruppen sammen til samtale om arbeidet og setter opp konkrete målsettinger for hvordan arbeidet kan videreutvikles. Betania var vertskap for samlingen i mars, med innkvartering og praktisk tilretteleggelse av lokaliteter og servering. Oppussing Nytt kjøkken i første etasje og renovert kjøkken i kjelleretasjen er blitt svært tjenlige rom. Det er montert lyddempende plater i taket i kjellerstuen, ny skyvedør mellom storsal og lillesal med lyddempende glass, malt vegger i storsal, fornyet scene og utsmykning i fronten. Kostnadene er dekket gjennom midler fra Husfondet. Dugnadsinnsatsen har vært stor blant de unge og eldre i forsamlingen. Styret inviterte til dugnadsfest for å takke alle som har deltatt i oppussingen, og feire at vi har fått mer tjenlige lokaler. Lokalisering En arbeidsgruppe ble i 2013 nedsatt for å kartlegge muligheter til satsing på nytt forsamlingslokale. Komiteen har hatt samtaler med regionleder og kontakt med enkeltpersoner i NLMs forening på Heimdal. Komitéen vurderer det slik at en relokalisering forutsetter et samarbeid med Misjonsforeningen på Heimdal. Styret avventer endelig rapport for arbeidsgruppen. Utsendinger Familien Marianne og Steinar Hole er utsendinger i Øst-Asia. Familien Silja og Dag Ottar Kiplesund kom i juni fra Etiopia. Margrete Mork reiste i september til Etiopia. Tone Maria Grünning reiste i november til Sentral-Asia. Vi er takknemlig for at vi som forsamlingen kan støtte utsendingene gjennom bønn og givertjeneste. Skoler og barnehage Vi har hatt besøk fra Rødde Folkehøgskole, Val og Sygna videregående skole og Fjellheim Bibelskole. Spiren barnehage deltok på høsttakkefesten. Alle 6-åringer som sluttet ved Spiren fikk et gratis årsabonnement på Superblink fra Betania. 3

4 Gjenbruksbutikk Flere fra forsamlingen har også dette året deltatt aktivt på Gjenbruksbutikken på Saupstad. Midlene som samles inn er et betydelig tilskudd i misjonens gaveinntekter. Kontaktflaten med mennesker som ikke har noen tilhørighet til en kristen forsamling er gjennom dette arbeidet utvidet. Økonomi Regnskapsrapport legges fram på årsmøtet. Regnskapsavtalen med NLM Økonomiservice ble sagt opp fra Ny avtale skrives med lokal autorisert regnskapsfører i januar Solveig Veie overtok som kasserer etter Eldar Nikolai Almli. Styret vil takke Eldar for tjenesten. Styret takker Solveig som svarte ja til å ta over som kasserer. Ansatte Ewa og Kenth Björklund er vaktmester. Johannes Selstø er forsamlingsleder i 100 prosent stilling. Heimlov Olaug Rønsberg døde 16.januar 93 år gammel. Vi lyser fred over hennes minne. Styret Har hatt 13 møter og behandlet 107 saker. Det har vært ett fellesmøte med styret i Ungdomsforeningen. Representant fra styret i Betania Ung har deltatt på flere styremøter. Erlend Laberget, som på årsmøtet 2014 ble valgt som fast medlem, flyttet til Haugesund. har møtt som fast medlem i hans sted. Takk Styret vil takke den enkelte for fellesskap og den tjeneste de har utført. Sammen takker vi Gud for hans nåde og kall til å tjene ham. Arne Kløve Hildegunn Kiplesund Ingebrigt Meisingset Formann Nestformann Johannes Selstø Forsamlingsleder 4

5 SAK 9 VALG AV STYRE, VALGKOMITÉ OG REVISOR STYRET Følgende medlemmer sitter igjen: Arne Kløve Erlend Laberget Ingebrigt Meisingset Følgende medlemmer går ut: Hildegunn Kiplesund 1.vara Anders S Nordli 2. vara Liv Melland Nordtug 3. vara Valgkomitéens forslag: Bjørn Kero Anders S. Nordli Liv Melland Nordtug Skal velges: To representanter for to år Tre vararepresentanter for ett år Erlend Laberget flyttet 2014 til Haugesund. 1. vara vil således rykke opp som fast medlem for ett år. VALGKOMITÉ Følgende medlemmer sitter igjen: Christian Frøystad Erlend Andreas Gjære Følgende medlemmer går ut: Marit Kløve Arne Rynning Sigurd Veie 1. vara Svein Olav Kiplesund 2.vara Valgkomitéens forslag: Hildegunn Kiplesund Marit Kløve Arne Rynning Sigurd Veie Skal velges Tre representanter for to år To vararepresentanter for ett år REVISOR Hans Olav Sekkesæter har vært revisor i Revisor velges for ett år Valgkomitéens forslag: Hans Olav Sekkesæter 5

Husk regionårsmøtet i Fjellhallen på Stjørdal 9.-10. juni!

Husk regionårsmøtet i Fjellhallen på Stjørdal 9.-10. juni! Nr 2 Trondheim, april 2012 20. årgang Foto: Turid Agøy Onsdag 11. april var 40 50 personer samlet i kjellerstua i Betania til et felles måltid. Det var et fargerikt fellesskap med representanter fra flere

Detaljer

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2015 ÅRGANG 46 Årsmøte Søndag 22. mars Kl. 1600 Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no 1 Forsamlingslederen har ordet Stor

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region Midt-Norge 11. april 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang

Detaljer

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni.

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni. Region Midt-Norge 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun SISTE INDRE for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 Organ ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun SISTE INDRE L eder av Gabriel Pollestad, Kretsformann Hilsen

Detaljer

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

Årsrapport 2014. Jeg er glad for alle dere som er

Årsrapport 2014. Jeg er glad for alle dere som er Årsrapport 214 Da er 214 gått inn i historiebøkene! Et år som har inneholdt oppturer og nedturer. Men Gud har i Matt. 28:2b lovet å være med oss alle dager, både i opp- og ned-turer. Vi kan også i år være

Detaljer

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding 50 nr. 2-2015 årgang Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding Årsmøtehelg Midthordland Indremisjon Fredag 5. juni Tweenskveld Alle 5.-7.klassinger er velkommen til en kjekk kveld med møte og aktiviteter

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

Jubileumshilsen. ved formannen i Fredrikstad Indremisjon

Jubileumshilsen. ved formannen i Fredrikstad Indremisjon Jubileumshilsen ved formannen i Fredrikstad Indremisjon Når vi nå feirer Fredrikstad Indremisjons 100 års jubileum, er jeg fylt av takknemlighet til alle dem som gjennom disse årene har vært med å føre

Detaljer

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler.

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler. Region vest 07. desember 122. Årgang 22 2012 For ennå er det bare en kort stund, så kommer han som skal komme, og han skal ikke drøye. Heb 10,37 To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke,

Detaljer

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on».

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on». Region Nord 19. APRil 123. ÅRgAng 07 2013 Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette. jes 40,31 satser på 10 12-åringer

Detaljer

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake.

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake. Region Sør 10. februar 122. Årgang 03 2012 Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud. Salme 146,5 25 mill på tre uker Bare de tre siste ukene i desember kom det

Detaljer

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord.

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord. Nytt fra Februar/ mars 2011 Nr. 1 11 årgang www.normisjon.no Telemark og Vestfold/Buskerud Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne

Detaljer

«Bedre enn julegavene»

«Bedre enn julegavene» 08. februar 123. Årgang 03 2013 Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. 1 Tim 2,1 «Bedre enn julegavene» Gleden var stor blant barn og ansatte

Detaljer

TIL KRETSMØTET I NRI 2015

TIL KRETSMØTET I NRI 2015 1 TIL KRETSMØTET I NRI 2015 Dokumentet NRI- veien videre er kretsstyrets innstilling til årsmøtet 2015 og beskriver tiltak og satsingsområder for arbeidet videre. Dokumentet er utarbeidet i samråd med

Detaljer

Kvinneforbundet. 90-års jubileum 1916-2006. Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre

Kvinneforbundet. 90-års jubileum 1916-2006. Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre Kvinneforbundet 90-års jubileum 1916-2006 Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre La oss fortsatt gjøre det gode og ikke bli trette Samfunnet har forandret seg i løpet av Kvinneforbundets 90 årige historie,

Detaljer

Kirkenytt Metodistkirken Halden

Kirkenytt Metodistkirken Halden Kirkenytt Metodistkirken Halden Nr. 1 Mars Mai 2014 Årgang 63 Alfred Glomsrød Fladeby ble døpt 09. februar. Her sees dåpsbarnet sammen med foreldrene Oda og Anders Fladeby, prest og faddere. Vi gratulerer

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD 0 ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkeformål: Administrasjon, kirker og kirkegårder. ÅRET 2014 I KORTE TREKK Askøy kirkelige fellesråd sitt arbeidsområde og ansvar er knyttet opp mot Kirkeloven

Detaljer

22 B Salem menighets kontaktsenter for barn og unge i Trondheim

22 B Salem menighets kontaktsenter for barn og unge i Trondheim 1 Rapport 2007 22 B Salem menighets kontaktsenter for barn og unge i Trondheim et trekantsamarbeid mellom Trondheim kommune, Vital forsikring ASA/Trondheim Torg og Salem. 2 Forord Rapporten er skrevet

Detaljer

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Innhold Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2012 2014...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM

Detaljer

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Vekkelsesrapport N o r d i c H a r v e s t M i s s i o n D E S 2 0 1 4 Hjertet i vår jul er Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Velkommen Vekkelsesrapport DES 2014 N O R D I C h a r v e s t M I S

Detaljer

Nr. 10 Torsdag 15 desember 2005 45. år gang

Nr. 10 Torsdag 15 desember 2005 45. år gang BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 10 Torsdag 15 desember 2005 45. år gang Bergen Døvesenter

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

Årsrapport 2012 Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord

Årsrapport 2012 Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord Årsrapport 2012 Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord www.brunstad.org Innhold Forord 4 Økonomi 6 VIRKSOMHETSOMRÅDER - Møter og samlinger - Søndagsskole - U18 - Trosopplæring - Ungdomsarbeid - Seniortreff

Detaljer