VEDTEKTER Den Bosniske kulturforeningen Preporod. Paragraf 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTEKTER Den Bosniske kulturforeningen Preporod. Paragraf 1"

Transkript

1 VEDTEKTER Den Bosniske kulturforeningen Preporod 1. FORENINGENS FORM, NAVN OG STED. Paragraf 1 Den Bosniske kulturforeningen Preporod er borgerlig og rettslig person som har status som samfunnsorganisasjon, etablert for å fullføre alle mål som er satt med hensyn til disse vedtektene. Paragraf 2 Fullstending navn på foreningen: Bosnisk kulturforening Preporod i Norge. (videre i teksten kun referert til som forening). Hovedsete er i Oslo Foreningen vil være aktuell i hele Norge. All arbeid utføres av valgt styre. Hvis det finnes behov for det kan foreningen etablere flere filialer. Stempelet til foreningen er rund med følgende tekst: Bosnisk kulturforening Preporod i Norge, med logoen i midten. 2. FORENINGENS MÅL Paragraf 3 Foreningen er en frivillig organisasjon hvis mål er å ta vare på alle bosniske nasjonale verdier i henhold til den positive historiske tradisjonen. Dette innebærer kontinuelig forbedring og pleie av det bosniske kulturelle samfunn i forhold til dagens oppnåelser, humanistiske, tekniske og andre vitenskap, men samtidig også å ta vare på nære kulturelle samarbeid med alle folkeslag som bor i Norge og også utenfor landets grenser. Paragraf 4 Det materielle grunnlag for oppnåelsen av disse målene, utgjør: medlemskapskontigent, kulturelle aktiviteter, støtte fra norsk stat og legater. Foreningen vil også ha klar fordel av sine auksjoner, utstillinger osv. Paragraf 5 I forbindelse med oppnåelsen av mål som er satt, samarbeider foreningen men politiske, religiøse og andre statlige organisasjoner, først og fremst kulturelle institusjoner.

2 3. MÅL OG INNHOLD AV GITTE OPPGAVER Paragraf 6 I samhold med mål som er satt, utfører foreningen følgende oppgaver: 1. Aktiv samarbeid med Kulturforeningen Preporod i Sarajevo. 2. Gjøre almenheten kjent med bosniske kulturelle, først og fremst vitenskapelige, litterære og kunstneriske oppnåelser. 3. Spesiell fokus på det å ta vare på og pleie det bosniske språk. 4. Publisering av blader og aviser hvis mål er å ta for seg gitte tema i forbindelse med det bosnisk vitenskapelige, kulturelle og kunstneriske liv, og muligens også publisering av bøker, både av bosniske og andre forfattere. 5. Arrangering av diverse samenkomster, med vitenskapelig, litterær eller kunstnerisk tema, herunder også konserter og utstillinger. 6. Oppretholde relasjoner med kulturelle og offentlige personer hvis arbeider er relevante for det bosniske folk. 7. Oppretholde nære relasjoner med vitenskapelige, kulturelle og andre institusjoner i Norge og utland. 8. Støtte til elever og studenter som driver med kunst. 9. Etablering av kunstneriske, kulturelle og sportslige grupper. 10. Pleie av kulturelle og andre relasjoner mellom det bosniske og norske folk, og også andre folkeslag som er bosatt i Norge. 11. Markering og presantasjon av kunstneriske og andre viktige oppnåelser gjort i Norge, som er relevante for det bosniske samfunn. 12. Aktivitet i alle andre aksjoner som er rettet mot foreningens mål. 4. MEDLEMMER, DERES RETT OG OBLIGASJONER Paragraf 7 Medlemskap er åpent for alle som tilhører nasjonen, alle borgere fra Bosnia og Hercegovina, men også andre borgere som i deskripsjonen av våre mål og oppgaver finner sin interesse. Ved å signere medlemskortet viser vedkommende at de godtar disse vedtektene og andre bestemmelser i forbindelse med foreningens arbeid. Paragraf 8 Foreningens medlemmer utgjør: Regelmessige, frivillige og æresmedlemmer. Regelmessige medlemmer betaler medlemskontigent etter hva som er bestemt på styrets årsmøte. For bestemte fortjenester gjort for foreningen og dets fremgang av gitte pesoner, har styret mulighet til å bestemme om de skal bli kåret til æresmedlemer. Paragraf 9 Alle medlemer føres i medlemsregisteret som er bestemt av foreningets styre.

3 Paragraf 10 Foreningets medlemer har rett til å bidra i alle aksjoner og på alle begivenheter, i henhold til egne muligheter og bestemmelser. Foreningets medlemer har spesielt rett til å: - komme med forslag som skal bidra til forbedring eller fremgang av foreningen. - vise til alle feil i foreningen og foreslå hvordan de skal kunne tas bort/rettes opp. - i forbindelse med foreningets bestemmelser, velge styret og selv bli valgt inn i styret. Paragraf 11 Foreningens medlemer er med sitt arbeid og oppførsel, forpliktet til å opprettholde foreningens ansikt utad og samtidig utføre alle oppgaver som er presentert i statuten: - betaling av medlemskontigent - bidra til utførelsen av foreningens mål og oppgaver, og rekrutere flere medlemer fra sin nærmiljø. - i henhold til egne muligheter, godta å gjennomføre bestemte oppgaver som er gitt av styret, i rammen av denne statuten. Paragraf 12 Medlemskap opphører ved: 1.Dødsfall 2.Utmelding ved skriftlig henvendelse til styret. 3.Unngåelse av regelmessig betaling av medlemskontigentet i forhold til satt frist, altså tre måneder etter fristen. 4.Utmelding p.g.a. negativ innflytelse på foreningen, unngåelse av uførelsen av gitte oppgaver uten gyldig grunn, og ved direkte arbeid imot foreningen. I forbindelse med paragraf 4. bestemmes utmeldelsen av styret. Den gitte medlem kan, i løpet av 15 dager fra mottatt bestemmeles, klage på vedtaket. Hvis klagen skulle bli avvist, har den gitte medlem rett til å ta opp sin klage på foreningets årsmøte. Deres bestemmelse er endelig. 5. FORENINGEN BESTÅR AV 1. Årsmøtet 2. Styret 3. Styret i eventuelle filialer Paragraf 13 Clan 14 Foreningens årsmøte består av alle tilstedeværende medlemer av foreningen. For implementering av bestemmelser er det nødvendig med positiv respons fra over halvparten av de medlemene som er tilstedeværende på årsmøtet.

4 Paragraf 15 Regelmessig årsmøtet bestemmer gjennomføringen av alle viktige mål og oppgaver i foreningen, spesielt følgende: - valg av nytt styre - hvis nødvendig, valg av bestemt stryre som skal bidra i forbindelse med utførelsen av bestemte viktige oppgaver. - går gjennom styrets referat i forbindelse med deres aktiviterer og foreslår nye arbeidsmetoder om nødvendig. - bestemmer årets budsjett - bestemmer eventuelle forandringer eller tilleggelser til foreningens vedtekter - bestemmer eventuell tilknytning til andre foreninger/organisasjoner, m.a.o. arbeidsslutt for foreningen. - rett til å bestemme over andre ting som styret legger frem på Årsmøtet, hvis de finner ut at godkjenning fra Årsmøtet er nødvendig. Invitasjon til årsmøtet må sendes til medlemer senest 15 dager før årsmøtet finner sted, og det sammen med en utarbeidet dagsorden. Årsmøtet kan med full rett bestemme dersom 1/4 av foreningens medlemmer er tilstede. I tilfellet at tallet på oppmøte er lavt, vil årsmøtet bli forskyvet 8 dager og vil så holdes med det antall tilstedeværende medlemer. Bestemmelser vedtas når over halvparten av de tilstedeværende stemmer. Det føres en referat av årsmøtet, som ved siden av referenten vil bli bekreftet av to av styrets medlemer. Paragraf 16 Uregelmessig årsmøtet kalles inn på samme måte som ved vanlig årsmøtet, men dette med krav fra foreningens medlemer. Uregelmessig årsmøtet bestemmer kun over det gitte forslag, altså det som er krevd av bestemte personer eller styret. Uregelmessig årsmøtet vedtar sine bestemmelser på samme måte som ved vanlig årsmøtet. Paragraf 17 Foreningets styre består av 7 medlemer og deres oppgaver fordeler seg slik: a) foreningets leder b) foreningets nestleder (sekretær) c) regnskapsfører d) styrets medlemer som hver for seg kan ha bestemte oppgaver. Paragraf 18 På årsmøtet foreslårs det 7 kandidater til styrets medlemer, hvor det også foreslås hvilken funksjon i styret de gitte kandidatene bør ha, som nevnt i paragraf 17. Paragraf 19

5 I tilfellet at styret har behov for et nytt medlem mellom to årsmøter, har de rett til selv å bestemme hvem de ønsker å velge. Paragraf 20 Foreningens styre er ansvarlig for realisering av all arbeid som er relatert til foreningens aktiviteter og mål. Styrets mandat har en varighet på ett år, men kan om nødvendig forlenges. Paragraf 21 Styrets leder fører alle møter og signerer alle andre dokumenter i forbindelse med kulturforeningens arbeid. Lederen skal også representere foreningen på alle tredjeparts møter med andre foreninger eller personer. I tilfellet at lederen ikke kan møte opp, er nestlederen autorisert til å presentere foreningen. Paragraf 22 I forbindelse med fremgang og for å forbedre foreningens arbeid, er det mulig å opprette filialer. Styret i disse filialene blir valgt på deres Årsmøter og i forbindelse med deres bestemmelser og vedtekter. 6. VED PRESENTASJON AV FORENINGEN Paragraf 23 I det offentlige liv er lederen ansvarlig for å være foreningens ansikt utad, men kan bli erstattet av nestlederen eller an av de andre medlemmene som styret bestemmer. 7. FORENINGENS KAPITAL Paragraf 24 Foreningens kapital består av: - inntekt fra medlemskontigent og andre bidrag og donasjoner - bidrag som er blitt tildelt fra staten - inntekt fra foreningens aktiviteter Paragraf 25 Foreningen er forpliktet i å holde en oversikt over alle ressurser om de disponerer. Ressursene kan kun brukes ved arbeid og oppnåelse av noen av foreningens mål. Bruk av disse bestemmes av foreningens styre.

6 8. INFORMERING OM FORENINGENS ARBEID Paragraf 26 Referat fra foreningens aktiviteter blir gitt på regelmessige og uregelmessige Årsmøter og via offentlig kommunikasjon med sine medlemmer. (Webside, sosiale medier o.l.) 9. SLUTTBESTEMMELSER Paragraf 27 Disse bestemmelsene ble vedtatt på Årsmøtet Paragraf 28 Tolkning av disse vedtektene og andre dokumenter blir gjort av foreningens styre. Kulturforeningen Preporod i Norge Leder Sanela Numanovic

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

VEDTEKTER. Som revidert av generalforsamlingen 23. mars 2004 og 14. mars 2011 KAPITTEL I. NAVN, ADRESSE, FORMÅL OG VIRKSOMHET. Artikkel 1. Navn.

VEDTEKTER. Som revidert av generalforsamlingen 23. mars 2004 og 14. mars 2011 KAPITTEL I. NAVN, ADRESSE, FORMÅL OG VIRKSOMHET. Artikkel 1. Navn. VEDTEKTER Som revidert av generalforsamlingen 23. mars 2004 og 14. mars 2011 KAPITTEL I. NAVN, ADRESSE, FORMÅL OG VIRKSOMHET Artikkel 1. Navn. Under navnet Den norske klubben Costa Blanca opprettes nærværende

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått)

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått) Forslag til lovendring (uthevet med blått) Stiftet 17.januar 1960 Vedtatt på årsmøte 21.3.1960 med senere endringer senest årsmøtet 328.32.201209 Godkjent av Akershus Idrettskrets 5.1.2009. Foreningens

Detaljer

Vedtekter for EMIL Sist endret 28.10.2014

Vedtekter for EMIL Sist endret 28.10.2014 Vedtekter for EMIL Sist endret 28.10.2014 1 Formål 1-1 Linjeforeningen EMIL er Energi og miljø-ingeniørenes linjeforening. Linjeforeningen EMIL ble stiftet 28. september 1998. 1-2 Hensikt EMIL søker å

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Vedtekter for HBRS. Endret 26. april 2015. Basis

Vedtekter for HBRS. Endret 26. april 2015. Basis Basis Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS) skal ledes av medlemmer som har som mål og arbeide for og fremme mennesker som søker, har eller har hatt diagnosen transseksualisme og som går igjennom en kjønnskorrigerende

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Vedtekter. for Norges Bygdekvinnelag

Vedtekter. for Norges Bygdekvinnelag Vedtekter for Norges Bygdekvinnelag INNHOLD 1. Vedtekter for Norges Bygdekvinnelag...3 2. Normalvedtekter for fylkeslagene...7 3. Normalvedtekter for lokallagene...10 4. Regler og instruks for valgnemnda

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Kvalitshåndbok Hasundgot IL vedlegg 1. Side 1 av 8 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 Loven er utarbeidet på grunnlag av vedtak på NOIL s årsmøte 30.november og 3. desember 1979 og senere presiseringer av disse. NIF s lovnorm

Detaljer

FOR MEDLEMSFORENINGENE I NORGES SOPP- OG NYTTEVEKSTFORBUND. Målet med håndboka er å:

FOR MEDLEMSFORENINGENE I NORGES SOPP- OG NYTTEVEKSTFORBUND. Målet med håndboka er å: HÅNDBOK FOR MEDLEMSFORENINGENE I NORGES SOPP- OG NYTTEVEKSTFORBUND Målet med håndboka er å: Gi styrene i medlemsforeningene råd og hjelp til driften av foreningen Håndboka og tilhørende skjema ligger på

Detaljer

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6 Landsmøtesak 5 Forbundsstyret Vedtektsendringer Innsendt av Berører i vedtekter 5a Forbundsstyret 3 5b Forbundsstyret 6 5c Epilepsiforeningen i Haugaland og Sunnhordland 6 5d Forbundsstyret 7 5e Sør Trøndelag

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

LYCÉE FRANÇAIS RENÉ CASSIN D OSLO FORENINGEN FOR DEN FRANSKE SKOLEN I OSLO STATUTTER

LYCÉE FRANÇAIS RENÉ CASSIN D OSLO FORENINGEN FOR DEN FRANSKE SKOLEN I OSLO STATUTTER LYCÉE FRANÇAIS RENÉ CASSIN D OSLO Skovvein 9 0257 Oslo Norvège tél. : 00 47 22 92 51 20 fax 00 47 22 56 06 99 www.rcassin.no FORENINGEN FOR DEN FRANSKE SKOLEN I OSLO STATUTTER Vedtatt i Ekstraordinær Generalforsamling

Detaljer