6 markedssymposium 9 DEN GYLDNE HANE 13 SRF-PRISEN 3 STYRELEDERS BERETNING. 4 REFERAT FRA årsmøte medlemsmøter OG ARRANGEmENTER 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "6 markedssymposium 9 DEN GYLDNE HANE 13 SRF-PRISEN 3 STYRELEDERS BERETNING. 4 REFERAT FRA årsmøte 2008. 6 medlemsmøter OG ARRANGEmENTER 2008"

Transkript

1 08 årsberetning 2008

2 6 markedssymposium 3 STYRELEDERS BERETNING 4 REFERAT FRA årsmøte medlemsmøter OG ARRANGEmENTER DEN GYLDNE HANE 13 SRF-PRISEN 10 årsregnskap, BALANSE 2008 OG BUDSJETT NOTER 12 BERGENSFONDET, SRF-PRISEN, mm. 13 SRF-PRISEN STYRET I SRF 2008, VALGKOmITEENS INNSTILLING FOR 2009

3 [STYRELEDERS BERETNING 2008] Kjære SRF-medlemmer! 2008 var et jubelår med fantastisk fremmøte på våre arrangementer. Om det er den nye profilen som gjorde det, om det er nettverksbyggingen som gjorde det, eller om det var innholdet i møtene våre, så hadde vi i alle fall mannsterkt oppmøte i hele Det ene arrangementet etter det andre ble fullbooket etter første mailutsendelse. Slikt gir styret og administrasjonen en god følelse for at aktivitetene og emnene treffer godt i vår målgruppe. Tilbakemeldingene som vi fikk etter hvert arrangement viste også at vi har gjort mye rett. Det skal vi glede oss over. Nyhet; Reklame- og designkonkurransen Den Gyldne Hane Etter at Kreativt Forum tonet ut i Bergen på 90-tallet har reklamebransjen etterlyst et forum for å vise seg frem og konkurrere seg imellom. Etter et par års sonderinger, og mye arbeidsinnsats, arrangerte SRF for første gang Den Gyldne Hane i april Vi lærte mye, og jeg ser frem til et nytt arrangement til våren og håper Den Gyldne Hane blir en god tradisjon. Tilstede og godt synlig Alle arrangementene har vært annonsert i Bergens Tidende. I tillegg har vi laget nye profilannonser som presenterer uttalelser fra våre sponsorer. Dette viser eksisterende og nye medlemmer at SRF er en aktiv forening. I tillegg benyttes bannere og rollups for ytterligere å synliggjøre SRF på våre arrangementer. God økonomisk drift I 2008 har vi hatt fokus på god økonomisk drift av SRF. I år kan vi også med glede presentere regnskapet som viser et positivt årsresultat på kr ,- som tilføres egenkapitalen som nå er på kr ,-. Foreningens soliditet styrkes fra år til år gjennom økt egenkapital, og midler avsettes for fremtidige investeringer i arrangementer til glede for SRFs medlemmer. Administrasjonens gode kostnadskontroll og oversikt gir oss i styret trygghet for videre drift og muligheter til å utvikle organisasjonen. så langt har resultert i 75 nye prøvemedlemmer. Vi må nok innse at trenden med synkende medlemstall på personlige medlemmer og studenter er vanskelig å snu, mens derimot små og mellomstore bedrifter er interessert i SRF sitt nettverk. Nå blir det spennende å se hvordan vår tids økonomiske situasjon vil gi utslag på medlemstallene for Stødig strategi Styret og administrasjonen har videreført den strategi som ble presentert for årsmøtet i 2005 med verdiene Kompetent, Leken, Inkluderende og Modig KLIM. Dette har vært grunnmuren i alle de arrangementer som har vært gjennomført. Jeg er sikker på at veien videre basert på denne strategien vil være verdiskapende også i fremtidens SRF. Til slutt vil jeg takke administrasjonen og styret for et glitrende samarbeid. Det har vært krevende, morsomt og givende. Jeg ønsker det nye styret lykke til med et spennende SRF-år. La SRF fortsatt være Ditt viktigste nettverk! Borghild Lovise Feet Styreleder Medlemsverving i høst Til tross for gode tilbakemeldinger på arrangementer har vi mistet 40 medlemskap. For å øke medlemsantallet hadde vi derfor i høst en offensiv medlemsvervekampanje - Bli en SRF er du også! - som 03

4 [REFERAT FRA årsmøte 2008] Tirsdag 26. februar kl , Akvariet i Bergen Antall fremmøte: 54, Stemmeberettigede: 48 Referent: Tone H. Sandven Dagsorden: 1. Styrets årsberetning Årsregnskap Revisors og desisorers beretning 4. Valg Styreleder Kari Wulf ledet årsmøtet og ønsket velkommen. Det fremkom ingen kommentarer til innkallingen. Styreleder erklærte årsmøtet for lovlig satt og refererte til dagsordenen. Dagsordenen ble godkjent. med gratis medlemskap i 3 måneder. Kampanjen resulterte i 53 nye prøvemedlemmer, det ble her kommentert fra årsmøtets deltakere at prøvemedlem kan være en dårlig benevnelse, det ble også stilt spørsmål om hva vi gjør etter at disse 3 månedene er gått. Styreleder informerte om at det er hva vi gjør i de tre månedene som er viktig, og at det er dette som danner grunnlag for ønsket om videre medlemskap. Gjennomføring av medlemsundersøkelse Gode tilbakemeldinger, spesielt populære er våre frokostmøter Ny SRF-profil kom på plass i løpet av Denne er mer i tråd med ønsket om å være en moderne medlemsorganisasjon basert på stolte tradisjoner. Før gjennomgang av styrets årsberetning informerte styreleder litt om høydepunkter og fokusområdene i 2007: Strategi: God økonomisk drift/ fortsatt sterk vekt på økonomistyring og kostnadskontroll. Noe som har resultert i at foreningens soliditet styrkes fra år til år gjennom økt egenkapital. Arrangementer med inntjening og sponsorer Adm./styret har jevnt over fokus på nyskaping (ref. Den Gylne Hane) og det å sikre god kvalitet på alle arrangement. Det ble også presisert hvor viktig det er med oppfølging av SRFs sponsorer. Gode og attraktive møter for våre medlemmer, totalt 47 arrangementer Markedssymposiet, heldagsmøte Frokostmøter, totalt 15 møter er gjennomført Utfordreren, totalt 2 møter er gjennomført Temamøter, totalt 11 møter er gjennomført Kulturtilbud, totalt 18 kulturtilbud Avisen Nettverk i BT oktober 2007 Mål om vekst i medlemsmassen: Medlemstallet synker fortsatt Gjennomføring av vervekampanje Bli en SRF er du også Synlighet SRF har gjennom 2007 vært betraktelig mer synlig enn tidligere, gjennom annonsering i Bergens Tidende. Det ble samtidig rettet en stor takk til BT som en viktig og svært god samarbeidspartner for SRF. Styrket administrasjon Høsten 2007 fikk SRF en ny fast 100% stilling på kontoret med ansettelsen av Hans Martin Opsal. KLIM strategi om å være Kompetent, Leken, Inkluderende og Modig Dette har vært grunnmuren i alle arrangementer som har vært gjennomført. 1. Styrets årsberetning: Styreleder gjennomgikk årsberetningen side for side. Referatet ingen kommentarer. SRF-prisen ingen kommentarer. Årsberetning 2007 ble godkjent. 2. Årsregnskap 2007 Styret fremla et regnskap for 2007 med et årsresultat på kr ,- og en egenkapital på kr ,- 04

5 Det ble kommentert at drift data var høyere enn budsjettert. Styreleder henviste til økte kostnader i forbindelse med oppdatering av nettsider. Det ble også kommentert og gitt honnør til styret og administrasjonen for at det er levert et solid regnskap, med økt egenkapital. Det ble videre stilt spørsmål til at SRF reelt har en betydelig kapital på kr ,- og hvilke tanker styret har rundt forvaltning av disse midlene. Styreleder informerte om at styret/adm. bevisst har bygget opp SRFs egenkaptital, dette med henvisning til SRFs fortid, og i en periode, noe mer usikker økonomi. I tillegg ønsker styret at bedre økonomisk resultat og styring, vil gi utslag i høyere kvalitet på ulike arrangement, som f.eks. Markedssymposiet. En utvidet administrasjon med ansettelsen av Hans Martin Opsal er også resultat av bedret økonomi. Årsmøtet ba styret ha en bevisst holdning til hvordan disse midlene er plassert, og sørge for en trygg form for forvaltning, f.eks. gjennom en høyrentekonto og best mulig rente. Det ble videre presisert at styret ikke skal vurdere plassering i form av aksjer. Styremedlemmer for 2 år: Tone Sandven Vegard Sletten Varamedlemmer: Dave Spilde Gudrun Jebsen Roy Blommedal Desisorer: Lars Henrik Berge Helge Øvrebø Revisor: Irene Leknessund Representant til NMF: Borghild Feet Varamedlem: John Magnar Bøe Valgkomiteen trer av etter sin innstilling. Styrets forslag til valgkomite: Den sittende styreleder er medlem av valgkomitteen. Det skal i tillegg velges fire medlemmer: Kari Wulf Elisabeth A. Seim Mette Skaugvold Harold Sletten Årsmøtet berømmet igjen styret for det gode årsresultatet og at egenkapitalen igjen har økt. Årsmøtet godkjente regnskapet for 2007, og styret ble gitt ansvarsfrihet. 3. Revisors og desisorenes beretning Revisors beretning ble opplest. Desisorenes beretning ble opplest. Begge ble godkjent. 3. Valg Styreleder Kari Wulf ledet valget, med godkjennelse fra leder i valgkomiteen, Elisabeth A. Seim. Det ble også informert om hvem medlemmene i valgkomiteen har bestått av. Valgkomiteens innstilling var: Styreleder: Borghild Feet Nestleder: John Magnar Bøe Ikke på valg: Nina Eknes Ramm Eirik Hokstad Varamedlemmer: Knut Espelid Berith Silden Lisbeth Hope Frugård Alle valg var enstemmige og ved akklamasjon. Det ble kommentert at ny styreleder skal velges skriftlig noe årsmøtets fremmøtte ordnet på stedet. Kari Wulf takket styret og administrasjonen for et godt, morsomt og krevende samarbeid med spennende prosesser og mange faglige diskusjoner. Hun ønsket videre det nye styret lykke til, og Borghild Feet fikk overrakt styrelederkjedet. Borghild Feet takket årsmøtet for tillitten og gav uttrykk for at hun så frem til et fortsatt godt samarbeid med en flott gjeng i styret, og at hun gledet seg til å ta fatt på oppgaven som styreleder. Borghild informerte også om at Bergens Tidende nå overtar produksjonen av SRFs reklamemateriell, etter at Tibe Republic har hatt dette oppdraget i fire år. Etter ordinært årsmøte ble SRF-prisen utdelt. SRF-prisen 2007 gikk til: Akvariet i Bergen. Kvelden ble avsluttet i restaurant Nøstet med servering av Akvariets velkjente fiskesuppe. 05

6 [MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2008] Vi har hatt 30 medlemsarrangementer, 22 kulturtilbud og 4 andre arrangementer hvor SRF har vært samarbeidspartner i 2008.: JANUAR :. 8. januar Frokostklubben Folkeuniversitetet En lærerik og inspirerende morgen med Petter A. Berg som foredragsholder. Petter A. Berg er en av Norges mest kjente kapasiteter innen selgerutvikling og coaching. Antall deltakere: 75 Media: Branns satsing på egen TV-kanal for å tilfredsstille nordmenn og supportere. På symposiet fortalte de om både seriegull og satsingen på Brann-TV. Kultur: Årets Kulturgründer ble kåret, og vinneren av konkurransen ble Vokalgruppen Taus. Underholdning: Nathalie Nordnes. Antall deltakere: 230.: FEBRUAR :. 11. mars Frokostklubben Norges Kreative Fagskole Frokostklubben Norges Kreative Fagskole: Med det spennende temaet «Lojale kunder på livstid». Det var hovedlærer Jan Inge Karlsen Wüller som satte fokus på hvordan vi kan skape trofaste kunder på livstid. Foredraget var delt i to: 1) Strategisk design og reklame. 2) Kreativ metode. Antall deltakere: februar Frokostklubben DNS Med Bjarte Hjelmeland som fortellende og underholdende vert. Nå er det nye tider og ny giv for DNS. Ett av mange mål for Bjarte Hjelmeland i rollen som ny teatersjef ved DNS er å gjøre terskelen lavere for folk som ikke er vant til å bruke dette fantastiske huset. Antall deltakere: mars Medlemstilbud GROW08 Salgs- og Reklameforeningen er samarbeidspartner med GROW08, og inviterte til en spennende og inspirerende dag med fokus på hvordan kreativitet og innovasjon kan bidra til økt verdiskaping både i eksisterende virksomheter og for oppstart av nye etableringer. 18. januar Markedssymposium 2008 Ble en ubetinget suksess med fullsatt sal i Magnus Barfot kino. Vi hadde både internasjonale og nasjonale kapasiteter på programmet. En inspirerende dag for alle som er opptatt av informasjon, salg, reklame og markedsføring. A convenience truth: Mintels Ragnar Lorentzen gav oss de hotteste trendene innen mat, og spesielt conveniencetrenden. Design: Bjørn Rybakken, Tangram, viste mangelen på norsk design i et europeisk perspektiv. Reklame: Anders Gottlieb Nygård, kreativ leder i NAKED sitt London-byrå, fortalte om markedskommunikasjonen nå, og viste utradisjonelle løsninger på cases. Her var det ingen grenser for kreativitet og nytenking. Trender: Trond Blindheim og Morten William Knudsen gav oss utdrag fra sin bok «Forbrukersosiologi» Omdømme: Apeland fortalte oss om «Det gode selskap, omdømmebygging i praksis» og hvilke økonomiske muligheter som ligger i å tenke gjennom bedriftens renommé. 13. februar Medlemstilbud/kultur Brann Medlemstilbud på kampen Brann Everton, Uefa-Cupkamp på Brann Stadion. 26. februar Årsmøte SRF Årsmøtet i SRF ble avholdt på Akvariet i Bergen. SRF-prisen ble delt ut og tildelt Akvariet i Bergen. Etter årsmøtet ble det en presentasjon av Akvariet, med tilhørende omvisning og informasjon om alle de nye og spennende områdene det er blitt grepet fatt i. Årsmøtet er selvsagt åpent for alle våre medlemmer. Antall deltakere: 54.: MARS :. 6. mars Lunsjmøte Visma Her var temaet «Kundepleie eller korrupsjon», et tema som er meget dagsaktuelt og utfordrende. For hvor går grensen mellom representasjon og smøring? Foredragsholder var Christian Fredrik Magnus, som er leder av advokatvirksomheten i Visma og spesialist på skatt og merverdiavgift. Antall deltakere: 58.: APRIL :. 3. april Kveldsarrangement Ulriksbanen SRF inviterte til en spennende debatt om Ulriksbanen på Calibar, med Hansa ølskole som oppvarming til debattanter i tørrtrening. Debattpanelet besto av: Øyvind Boska, kommunikator. Christian Foss, kommende driver av Ulriksbanen. Trond Amland, direktør i Fløibanen. Einar Johan Grieg, daglig leder Bergen Turlag. Debattleder tidligere SRF-formann Arne Johannesen. Antall deltakere: april Den Gyldne Hane Premierer for et nytt SRF-arrangement som skal gjennomføres en gang i året. Prisutdeling for beste reklame- og designjobber presentert/vist i Konkurran- 06

7 sen har fått navnet Den Gyldne Hane og er først og fremst for bransjen, men selve arrangementet med prisutdeling er åpen for alle våre medlemmer. Prisutdeling i 15 kategorier. Antall deltakere: april Medlemstilbud/kultur Bergen Kammermusikkforening Bergen Kammermusikkforening inviterte medlemmer i SRF til de unges kammerkonsert no28, og gav de interesserte muligheten til å høre noen av de flotte unge musikktalentene i Bergen. De fremførte en spennende og ny konsertform hvor konserten ble spilt til visning av en stumfilm. 29. april Medlemstilbud Markedstrendkonferansen SRF har samarbeid med Norsk Markedsanalyse Forening (NMF) og vi inviterte våre medlemmer til årets markedstrendkonferanse Kommunikasjon som kobler..: MAI :. 1. mai Medlemstilbud/kultur Konsert med Ute Lemper Peer Gynt Grieghallen SRF-medlemmer fikk tilbud om 2 for mai Frokostklubben Festspillfrokost Det er blitt en tradisjon i SRF å avholde en Festspillfrokost hvert år før Festspillene går av stabelen i Bergen. For 3. året på rad fikk vi gleden av å høre festspilldirektør Per Boye Hansen presentere festspillprogrammet og tankene bak det. Antall deltakere: mai Medlemstilbud Nordiske Mediedager Mange av oss har allerede stiftet bekjentskap med Bergens store konferanse, Nordiske Mediedager, som går av stabelen hvert år i mai. På denne store konferansen kommer mediefolk fra hele verden til Bergen. Nordiske Mediedager inviterte medlemmene i SRF til å bli med på konferansen 2008 til en ekstra hyggelig pris. 27. mai Lunsjmøte Bergen Banking Bergen Banking inviterte i samarbeid med OAK Capital & Crédit Agricole CIB til lunsjmøte på Fløyen. Antall deltakere: 60.: JUNI :. 3. juni Medlemstilbud/kultur Festspillavslutning Festspillene i Bergen gav medlemmer i SRF 30% rabatt på avslutningskonserten Gurrelieder 3. og 4. juni i Grieghallen. 4. juni Frokostklubben CAPA CAPA kinoreklame var det første selskapet i verden som gikk over til å bruke digital teknologi på kinoreklame og full HD i alle sine kinosaler. De viste oss at med seks kanals lyd er det muligheter til å kunne lage et mer realistisk og spennende lydbilde. Sammen med Digital 3D på kino fikk vi en gripende opplevelse. Antall deltakere: mai Medlemstilbud/kultur Konsert med Clannad på Ole Bull Scene. Clannad har i over 30 år markert seg som de fineste representanter for irsk musikk. De har vært en døråpner for den bølgen av irsk musikk som nærmest har vært konstant de siste tiårene. SRF medlemmer fikk tilbud om 2 for mai Medlemstilbud/kultur Konsert med Julian Berntzen + Tingsek i Logen Teater. SRF-medlemmer fikk tilbud om 2 for mai 17. mai-frokost Hotel Norge Den tradisjonsrike 17. mai-frokosten på Hotel Norge, hvor alle medlemmer i SRF med familie og venner er invitert til oppvarming før deltagelse i 17. maiprosesjonen. Antall deltakere: mai Morgenseminar NIMA SRF og NIMA Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk har i fellesskap konkludert med at det kan bli en spennende arena når innkjøpere og selgere møtes og skaper nye relasjoner. Derfor arrangerte vi i samarbeid med NIMA - et morgenseminar, tirsdag 20.mai på Grand. Dette seminaret skilte seg ut fra våre vanlige frokostklubber og ble kjørt i regi av NIMA. Vi lærte mye om hvordan innkjøperne tenker og hva de er opptatt av. Antall deltakere: juni Medlemstilbud/kultur Madonna SRF fikk noen fribilletter til Madonna-party fredag og lørdag. De ble fordelt blant våre medlemmer som var raskt ute. Antall deltakere: juni Sommeravslutning Sjøboden Med hotdogs på SRF-kontoret og en tur på Sjøboden møttes medlemmer i SRF til en uformell sommeravslutning. Antall deltakere: 22 07

8 [MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2008] 25. juni Medlemstilbud/kultur Grieghallen/Salsa de Colombia Ballet Nacional de la Salsa de Colombia i Norge gjennomførte en av tidenes største kulturutvekslinger mellom Norge og Colombia. De vil fremføre forestillingen Semblanza de la salsa salsaens historie, i Grieghallen onsdag 25. juni. SRF medlemmer fikk tilbud om spesialpris på denne forestillingen..: AUGUST :. 14. august Medlemstilbud/kultur Hollywood i Bergen? Alle medlemmer i SRF fikk tilbud om en rabatt på 20% av ordinær billettpris. 20. august Medlemstilbud/kultur The Roots/Grieghallen Medlemmer i SRF har fikk et spesialtilbud på denne Festlige konserten: 2 billetter for prisen av august Frokostklubben Valeo it Med fokus på kundestrategi og på salgsorganisasjonen samt de muligheter som finnes til å samle og organisere kundeinformasjon. Antall deltakere: 90.: SEPTEMBER :. IKEA-frokost i det «lille» varehuset i Åsane, som er et viktig varehus i IKEA-systemet. De omsetter mest pr. kvm i verden og har passert 1,5 millioner besøkende pr. år. Vi fikk høre om IKEAs vei til omdømmetoppen og hvordan IKEA tenker posisjonering. Antall deltakere: september Frokostklubben Chess Tema for denne frokostklubben var: NY TID, NYE MULIGHETER, NY VERDEN! Chess har som filosofi å tilby enkle og logiske abonnementer som gjør at din totale mobilbruk blir billigere. Vi fikk høre litt om hvordan de tenker med hensyn til nye produkter og nye kundegrupper. Antall deltakere: september Medlemstilbud/kultur Carte Blanche BEFORE LONG Therese Skauges avskjedsforestilling. Medlemmer i SRF fikk spesialpris på billetter. 25. september Q Rafto-prisen Denne dagen ble det offentliggjort at pastor Bulambo Lembelembe Josué fra DR Kongo fikk RAFTO-prisen for I samarbeid med Vestnorsk filmsenter og Grafill arrangerte Salgs- og Reklameforeningen i Bergen en stor tilstelning i Magnus Barfot kino. Arrangementet ble fulltegnet. Hensikten var å sette søkelys på det arbeid som Raftostiftensen gjør for å fremme menneskerettigheter i verden. På arrangementet fikk vi bl.a. presentert Piraya films nyeste film, før premieren i Norge, «Yoduk Story». Det er 2. året vi gjennomfører denne hyllesten til RAFTOstiftelsen. Antall deltakere: 130 sin suksess forestilling. Den ble spilt på Ole Bull Scene i Bergen. Medlemmer i SRF fikk spesialpris på denne forestillingen. 2. oktober Medlemstilbud/kultur Roar Brekke Standup-show med Roar Brekke på Ricks til spesialpris for SRF-medlemmer. 7. oktober Frokostklubben Advokatfirmaet Thommessen Regjeringen la fredag 9. mai 2008 frem forslag til ny markedsføringslov. Advokat (H) Eirik W. Raanes, partner i Thommessen Krefting Greve Lund AS, fortalte om hovedtrekkene i forslaget til ny markedsføringslov og de konsekvenser det har for dagens markedsførere. Antall deltakere: oktober Medlemstilbud/kultur Cannes Lions Show Medlemmer i SRF ble invitert til Cannes Lions Show! Her ble verdens beste reklamefilmer fra Cannes Lions vist. Det var i Magnus Barfot Kino. Gratis for SRF medlemmer. 9. oktober Medlemstilbud NMF Bergen Norsk Markedsanalyse Forening Inviterte medlemmer i SRF til Seminar: -Medielandskapet forandrer seg! Torsdag 9. oktober på BT. 9. oktober Medlemstilbud INMA Fagseminaret var organisert og tilrettelagt av INMA som er en interesseorganisasjon. De jobber på tvers av bransjeforgreninger for å hjelpe faget og bransjen interaktiv marketing. Heldags fagseminar gratis for medlemmer i SRF. 10. september Frokostklubben IKEA Odd Rune Bjørge, varehussjef ved IKEA i Åsane, inviterte til «IKEA-dans» og flott.: OKTOBER : oktober Medlemstilbud/kultur Konsert med Ingrid Bjørnov Til Elise? - Ingrid Bjørnov var i Bergen med 16. oktober Medlemstilbud/kultur Brann Åpen dag Brann er en av samarbeidspartnerne til Salgs- og Reklameforeningen, og når de hadde sin årlige åpen dag -fest på 08

9 Stadion 16. oktober, var alle medlemmer i SRF invitert. SRF var også til stede med egen stand. 22. oktober Frokostklubben Allkopi Mandag 15. september åpnet Allkopi sin nye profilavdeling i Bergen. På denne fikk vi innblikk i hvordan bedriften jobber og hvilke mye muligheter de nå får med de store investeringer de har foretatt i ny teknologi. Som en av de første fikk vi se Allkopi s nye lokaler og produksjonsutstyr. Antall deltakere: 42.: NOVEMBER :. 7. november Medlemstilbud/kultur James Bond 50 SRF-medlemmer ble invitert til premieren på den nye James Bond filmen «Quatum Of Solace» Det var ikke bare film, men også skikkelig 007-party. Dvs. pent antrekk og lett bespisning med drikke. Kvelden startet på Bocca kl Etterfulgt av premiereforestillingen på «Quantum Of Solace» på Bergen Kino. Alt avrundet med Bond-Party på Felize etter filmen. kull. Med litt mat og drikke fant vi frem det skapende talentet. Mange oppdaget både hvor morsomt det er å tegne og ble bedre kjent med sine skjulte talenter. 28. november Medlemstilbud/kultur Carte Blanche Carte Blanche-forestillingen UMA har begeistret stort på sin turne. Da forestillingen kom til Bergen, fikk medlemmer i SRF spesialpris 28. og 29. november. 28. oktober Medlemstilbud/kultur Bergens Kammermusikkforening Bergens Kammermusikkforening inviterte til konsert i Grand Selskapslokaler. Konserten var med Michelangelo Strykekvartett ledet av den berømte svenske cellisten Frans Helmerson. SRF-medlemmer fikk spesialpris på denne konserten. 28. oktober Frokostklubben Visma På Frokostklubben med Visma ble det rettet fokus på prosesser i verdikjeden, og hvordan man gjennom effektivisering av prosesser kan øke lønnsomheten i bedriften. Det handler om utfordringen som de fleste bedrifter står overfor: økt krav til effektivitet, et tema som burde oppta alle innen næringslivet. Antall deltakere: oktober Kveldsarrangement Ulriken 643 Ulriken 643 inviterte alle medlemmer i SRF til en presentasjon av Ulriken som destinasjon, landemerke og identitetsbærer for Bergen. Først fikk vi en guidet omvisning i de historiske Rekstensamlingene, som er et bygg med mye spennende innhold og historikk. Deretter ble det en presentasjonen av Bergens nyeste opplevelsesprodukt og hva det vil inneholde. Antall deltakere: november Medlemstilbud/kultur Ulf Lundell Medlemmene i SRF fikk tilbud om å kjøpe 2 for 1 til denne konserten med Ulf Lundell som turnerte Bergen med konserten Unplugged. 13. november Ettermiddagsarrangement Omdømmekonferanse Den årlige profil-/omdømme-undersøkelsen av store norske bedrifter ble presentert av direktør Erik Dalen i Synovate, som også står bak undersøkelsen. Arrangementet var et samarbeid mellom Norsk Markedsanalyseforening i Bergen (NMF) og Salgs- og Reklameforeningen (SRF). For anledningen var vi i auditorium 3 i Jussbygget på Sydneshaugen. Antall deltakere: november Frokostklubben Be Found På denne Frokostklubben presenterte Be Found sin bedrift og fortalte oss om hvordan vi kan skaffe målrettet trafikk til våre nettsteder, og hvordan vi kan få flest mulig av dem som besøker en nettside til å bli. Antall deltakere: november Medlemstilbud/kultur Tegnekurs Bryggen Under veiledning av Jette Meyer fra Bryggen Kunstskole fikk vi en hyggelig ettermiddag. Med blanke ark, blyant og 30. november Bakedag Møllerens Salgs- og Reklameforeningen har sammen med Møllerens de to siste årene arrangert julebaking for hele familien. Det har blitt en stor suksess og etter to års gjennomføring inngår det som en del av juletradisjonen i SRF. Vi baker pepperkaker, tradisjonelle julekaker og maler kakemenn. Antall deltakere: 85.: DESEMBER:. 11. desember Juleavslutning Clarion Hotel Bergen Airport I samarbeid med Clarion Hotel Bergen Airport (Musikk Hotellet på Flyplassen) inviterte vi til julesamling. Det ble Juletapas, underholdning og god tid til å slå av en prat med andre SRF-medlemmer. Arrangementet var gratis for medlemmer med følge. Antall deltakere: desember Medlemstilbud/kultur Julekonsert Medlemmer i SRF fikk spesialtilbud på Julekonsert: Tre sammensatte menn, fra to kontinent. På Hotell Norge. 09

10 [REGNSKAP OG BUDSJETT] Resultat Budsjett Regnskap Budsjett Driftsinntekter Medlemskap/Kontingenter Arrangementinntekter Sponsor/andre inntekter Sum inntekter 1) Driftskostnader Arrangement kostnader 2) Personalkostnader Reklame/Trykksaker/Nettverk Leie, strøm, renhold Honnorar Regnskap/juridisk/markedsundersøkelser Kontingenter Drift data Av- og nedskrivninger Andre driftskostnader Fondsavsetning 3) Sum kostnader Driftsresultat Netto fi nansposter Årsresultat * øreavrunding [BALANSE] Eiendeler Kundefordringer 4) Andre fordringer Bank/Aksjer Egenkapital/Gjeld Egenkapital 4) Leverandørgjeld Offentlige avgifter Annen gjeld 5) Sum Eiendeler Sum Egenkapital/Gjeld

11 [NOTER] Regnskapsprinsipper Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapskikk. SRF har videre fulgt relevante bestemmelser i NRS utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt. Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. SRF har også i 2008 satt regnskapet ut til firma. Autorisert Regnskapsfører Astrid Teigland i Visma Services Norge AS- avdeling Bergen 1) Salgsinntekter Av salgsinntektene er 56,75% av inntektene utenfor avgiftsområdet. Det danner grunnlag for forholdsmessig fordeling av mva-fradrag i ) Arrangement kostnader Det er avsatt til dekning av kostnader ifm. Markedssymposiet Bergen 3. februar 2009 Styret i Salgs- og Reklameforeningen Borghild Feet Styreleder John Magnar Bøe Nestleder Eirik Hokstad Styremedlem Anleggsmidler/langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig bruk for virksomheten og vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler aktiveres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være av forbigående karakter. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er tilstede. SRF har i 2008 ikke hatt avskrivninger på anleggsmidler. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer føres i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en vurdering av de utestående fordringene. SRF har i 2008 ikke avsatt noe til påregnelige tap på kundefordringer. 3) Fondsavsetning Avsatt til fremtidige aktiviteter 4) Egenkapital Egenkapital pr kr tilført resultat 2008 kr = Egenkapital per kr ) Annen gjeld Gjelder i hovedsak avsetninger til diverse aktiviteter og fondsavsetning for god fremtidig økonomisk drift er driftsfond som består av månedlige avsetninger på kr fra 2007 og er avsatt til aktiviteter i er pensjonsavsetning er avsetning til kostnader påløpt i 2008 til regnskapsførsel er avsatte feriepenger. Nina Eknes Ramm Styremedlem Tone Sandven Styremedlem Vegard Sletten Styremedlem Dave Spilde Varamedlem Pensjonsforpliktelser Pensjonspremie føres sammen med lønnskostnader. For øvrig følges NRSs regler for føring av pensjoner og pensjonskostnader Gudrun Jebsen Varamedlem Roy Gunnar Blommedal Varamedlem 1 1

12 [BERGENSFONDET, SRF-PRISEN, mm.] Styret Styret i Bergensfondet har i 2008 bestått av Arne Johannesen (leder), Svein Nordahl Pedersen, Lars-Henrik Berge, Øivind Johannessen og Borghild Feet. Det har vært avholdt tre styremøter i På grunn av den negative utviklingen i finansmarkedet er deler av fondets kapital nedskrevet. SRF-PRISEN Komiteen har bestått av Elisabeth Anfinsen Seim, Mette Skaugvold, Kari Wulf, Borghild Feet og John Magnar Bøe. Aktiva Bankinnskudd Sum Styret har behandlet tre søknader om bidrag, og besluttet å gi kr til Varg Veum statuen utenfor Strand Hotell. REGNSKAP, BERGENSFONDET 2008 Passiva Kapital Renter Sum Regnskap Nedskrivning av finansaktiva Renter Utdeling av bidrag til Varg Veum statue Årsresultat HEDERSTEGN Medlemmer i Ordenskapitlet: Knut Espelid, Fredrik Schaefer, Peter Kolderup Greve, Nina Broch Mathisen og foreningens styreleder. Ordenstegn deles kun ut i forbindelse med jubileer. Det har derfor ikke vært avholdt noen møter i komiteen i Aktiva Innestående i bank Beholdning verdipapirer Sum Passiva Egenkapital Underskudd Sum Statutter for Bergensfondet Bergensfondet ble opprettet i 1988 etter initiativ fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen. Bergensfondets formål er å tilføre ressurser til idèer, aktiviteter og tiltak som har som utgangspunkt å skape virksomhet i og interesse for Bergensområdet. Fondets grunnkapital er minimum kr Årlig kan fondets styre disponere kapitalens avkasting, samt en nedbygging av selve fondet med ca 10 % av grunnkapitalen. Fondet ledes av et styre på 5 medlemmer. Styret kan hvert år velge om ett eller flere tiltak skal tildeles ressurser. Imidlertid skal styre påse at de tiltak som velges tildeles ressurser i en slik grad at målbare resultater oppnås. Fondets grunnkapital kan bygges ned over tid. Endringer av fondets statutter krever godkjennelse i Salgs- og Reklameforeningen i Bergen. MEDLEMSSTATISTIKK Firmamedlemmer Personlige medlemmer Honnør/student Prøvemedlemmer 75*) *) Definisjon prøvemedlem: Medlem med gratis prøvetid på 3 mnd. REPRESENTASJON FOR SRF Norges Markedsføringsforbunds styre: Borghild Feet 17. mai komiteen: Arne Storetvedt Det nyttige Selskabs forretningsfasadepris, jury: Kai Ove Carlsen Norsk Handelsmuseum/Norsk Reklamemuseums styre: Kåre Offerdal FORENINGENS ARKIV Foreningens arkiv er oppbevart i Bergen Byarkiv. 12

13 [SRF PRISEN 2007] SRF-prisen gikk til Akvariet i Bergen SRF-prisen har etablert seg som en prestisjetung pris. Akvariet i Bergen var en klar vinner for sin utvikling av produktopplevelsen Akvariet og ikke minst for arbeidet med å styrke merkevaren. Bergen har fått en revitalisert stolthet i Akvariet, og juryen er imponert over all den oppmerksomhet som er blitt til både via nasjonale og lokale medier. Ikke bare har stedet fått utvidet omfanget av attraksjoner, det har vært mye aktivitet spesielt på nasjonalt tv. Det har skjedd en ytterligere folkeliggjøring ved å gi navn til enkeltindivider, lage dem til filmstjerner og åpne dørene for eksotiske individer som så vidt juryen har fått med seg vi aldri før har sett i levende live her i Norge. Kees Oscar Ekeli, som siden 2002 har vært den entusiastiske direktør for Akvariet i Bergen og har hatt stor betydning for alle forandringer som har skjedd på Nordnespynten. Hans kjærlighet for fiskene, reptilene og sjøpattedyrene synes godt. Kinofilmen SOS Svartskjær har hovedrolleinnehavere fra årets SRF pris vinner hovedrolleinnehaverne heter Selma og Zelters. Det har vært en meget populær tv-serie som har gått på TV2 som også kommer fra årets SRF vinner. Det er krokodiller, det er pingviner, det er seler, det er eksotiske øgler i tropisk avdeling det er mating og ikke minst mange flotte opplevelser og god informasjon fra de profesjonelle vertene vinneren har. PRISVINNERE DE SISTE 3 ÅRENE: SK Brann 2004 BergenFest 2005 Stoltzekleiven Opp 2006 Borghild Feet (påtroppende styreleder), Irene Alvheim (markedssjef Akvariet i Bergen) og Kari Wulf (avtroppende styreleder). STATUTTER FOR SRF-PRISEN 1. SRF-PRISEN er opprettet av Salgs- og Reklameforeningen i Bergen i Prisen kan tildeles en person, et firma, en organisasjon eller en institusjon i Bergensdistriktet - som særlig har fremhevet seg på markedsføring i videste betydning. 3. Utdelingen av hedersprisen er et ledd i Salgs- og Reklameforeningens arbeid for høy faglig standard, sunne prinsipper, ansvarsfølelse og god forretningsskikk i all markedsføring til beste for samfunnet, næringslivet og forbrukerne. 4. Det er Salgs- og Reklameforeningens hensikt at hedersprisen skal være honnør til mottager og være en spore til det dyktige og dristige initiativ. 5. Prisen deles ut i februar hvert år på foreningen årsmøte. 6. Jury: Foreningens styreleder, nestleder, samt de 3 siste års styreledere. 7. SRF sørger for at utdelingen av hedersprisen gjøres kjent i rimelig tid før juryen starter sitt arbeide. Tilsendte forslag må ha en skriftlig begrunnelse. 13

14 [STYRET I SRF 2008] Styret i Salgs- og Reklameforeningen representerer mange ulike bransjer i Bergen, men fellesnevneren er at alle har sin virksomhet innen salg og markedsføring. For styret har det vært viktig å sørge for arrangementer med faglig god kvalitet, og hvor det har vært gitt rom for nettverksbygging. På denne måten håper vi at vi klarer å beholde eksisterende medlemmer og trekke til oss nye. Fra venstre: Borghild Feet styreleder, Eirik Hokstad styremedlem, Tone Sandven styremedlem, Vegard Sletten styremedlem, Dave Spilde varamedlem, Nina Eknes Ramm styremedlem, Gudrun Jebsen varamedlem, John Magnar Bøe nestleder og Roy Gunnar Blommedal varamedlem. [VALGKOMITÈENS INNSTILLING FOR 2009] Styreleder: Revisor: John Magnar Bøe Øivind Johannessen Nestleder: Representant til Norges Markedsføringsforbunds Eirik Hokstad generalforsamling: John Magnar Bøe Styremedlemmer for 2 år: Tone Sandven Varamedlem: Vegard Sletten Eirik Hokstad Styremedlemmer for 1 år: Styrets forslag til valgkomitè: Roy Gunnar Blommedal Den sittende styreleder er medlem av valgkomitèen. Gunnar Nilsen Det skal dessuten velges fire medlemmer: Borghild Feet Varamedlemmer: Kari Wulf Veline Høyland Elisabeth A. Seim Asgeir Steinsland Hansen Mette Skaugvold Mette Mæhle Varamedlemmer: Disisorer: Harold Sletten Lars Henrik Berge Knut Espelid Helge Øvrebø Berith Silden 14

15 [VALGKOmITÈENS INNSTILLING FOR 2009] John Magnar Bøe [Ass. regionsdirektør Vital Forsikring ASA, Region Kyst] Utdannelse: Markedsføringsskolen, NHHK, Diplomstudie i Markedsføring og Markedskommunikasjon. Praksis: Merkevaresjef i Vital. Produkt-og Markedsdirektør i DnB og Postbanken. Lederpraksis fra Vesta Hygea, Vital og DnB-konsernet. Har også 8 års fartstid fra reklamebransjen i Bergen. Har ledet LIMRAS (Life Insurance Marketing & Research Assosiation). Eirik Hokstad (Markedssjef Ulriken643) Utdanning: Bachelor i International business and marketing ved BI Bergen (NMH). Praksis: Markedssjef i KJS Servering og rådgiver i BB Rådgivning ASA. Jobber nå som markedssjef i Ulriken643 med å utvikle Ulriken til å bli Bergens viktigste attraksjon. Tone Sandven (Markedssjef i Lagunen Storsenter) Utdanning: Diplomøkonom BI, med spesialisering innenfor markedsføring. Fagkurs i prosjektstyring ved NHH. Praksis: Markedssjef på Lagunen Storsenter. Har bl.a. arbeidet mye med merkevarestrategi og gjennomføring av kommunikasjonsprosesser. Tidligere praksis fra avis, bank, og detaljhandel. Vegard Sletten (Markedssjef Glamox Norge) Utdanning: Markedsføring, økonomi og ledelse fra Handelshøyskolen BI Praksis: Arbeider som Markedssjef ved Glamox Norge, som er et Norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer belysnings-løsninger til det proffesjonelle marked. Roy Gunnar Blommedal (Marketing konsulent TrygVesta) Utdannelse: Bachelor i Markedsføring fra BI, Master i Marketing og Master i E-Business fra University of Western Australia. Praksis: Bergen Branding. Tidligere jobbet med salgsstøtte i Vesta, distriktsansvarlig på Vestlandet (forhandleroppfølging). Saksbehandler på Skandiabanken Bilfi nans. Promotionansvarlig, produktsjef for Hansa Borg Bryggerier AS. Gunnar Nilsen (Salgs- og Markedssjef i Mediehuset Bergens Tidende) Utdannelse fra Universitetet i Bergen og Handelshøyskolen BI. Praksis: Avdelingsleder i Hi-Fi Klubben. Salgssjef, Markedssjef og konstituert Daglig leder for Kverneland Bil AS. Har i dag salgs, personal og resultatansvar for all omsetning i alle mediekanaler overfor relasjons- og nøkkelkunder i Mediehuset Bergens Tidende. Er også medlem i Markedsrådet i Media Norge Salg. Veline Høyland (Sponsorsjef i Sparebanken Vest) Utdanning: Mellomfag i Statsvitenskap fra Høgskolen i Molde, Styrekompetanse og Markedsføring fra BI Bergen med mer. Praksis: Rosendal Fjordhotel; salg på kurs og konferanse samt resepsjon. Sparebanken Vest; kundekonsulent for privatmarkedet, Markedskonsulent i region PM Bergen og nå Sponsorsjef ved markedsavdelingen med ansvar for konsernavtalene. Mette Mæhle (Daglig leder i Alf Gundersen) Utdanning: Siv. øk. fra Heriot-Watt University i Edinburgh og senere utdannelse fra BI og University of Houston innen kommunikasjon, markedsføring og e-handel. Praksis: Har jobbet vekselvis i forsikring, reklamebyrå og bank. Erfaring fra DnB/Vital med produktansvar og markedsansvar på både privat- og bedriftssiden, og 11 års byråerfaring, de siste årene som daglig leder. Asgeir Steinsland Hansen (Community Manager Chess Communication AS) Utdanning: Utdannet Cand Mag fra UiB samt sosionom fra HIB. Praksis: Jobber til dagen med kjede og forreningsmarkedet til Chess, med ansvaret for å realisere salgspotensiale i nye og eksisterende avtaler. Har fra tidligere erfaring med ledelse og salg/markedsføring innenfor hotell, restaurant, og eiendom. 15

16 VI TAKKER VåRE SAmARBEIDSPARTNERE Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Enhjørningsgården Bryggen, 5003 Bergen Telefon Telefaks

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsberetning 2007. Og SRF-prisen for 2007 går til...

Årsberetning 2007. Og SRF-prisen for 2007 går til... 07 Og SRF-prisen for 2007 går til... Årsberetning 2007 VI TAKKER VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE 1908-2008 100år Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Enhjørningsgården Bryggen, 5003 Bergen Telefon 55 32 17 17

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsberetning 2009. Salgs- og Reklameforeningen i Bergen

Årsberetning 2009. Salgs- og Reklameforeningen i Bergen 09 Årsberetning 2009 Salgs- og Reklameforeningen i Bergen BErgen Markedssymposium 3 styreleders beretning 4 REFERAT FRA Årsmøte 2009 6 medlemsmøter og arrangementer 2009 10 årsregnskap, balanse 2009 og

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2015 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2013 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 628 000 314 000 Sum driftsinntekter 628

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2014 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2014 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 687 500 628 000 Sum driftsinntekter 687

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 55 325 0 Sponsorinntekter Ringerike Grand

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Aktivitetsregnskap 2010 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2010 2009 2008 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2014 REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2014 REGNSKAP 2014 OG BUDSJETT 2015 BALANSE 2014 SRF FREMMER DYKTIGE TALENTER

MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2014 REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2014 REGNSKAP 2014 OG BUDSJETT 2015 BALANSE 2014 SRF FREMMER DYKTIGE TALENTER ÅRSBERETNING 2014 1 ÅRSBERETNINGEN 2014 4 5 8 10 11 12 13 14 19 STYRELEDERS BERETNING MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2014 REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2014 REGNSKAP 2014 OG BUDSJETT 2015 BALANSE 2014 NOTER MEDLEMSTATISTIKK

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682 Årsregnskap 2012 for Nidaros Kampforening Foretaksnr. 897664682 Årsberetning 2012 Virksomhetens art Foreningen driver i Trondheim kommune. Foreningen har følgende undergrupper i år 2012: Ladehirden -lærer

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Organisasjonsnr. 986408819 Utarbeidet av: Vorma Økonomi og Regnskap SA Autorisert regnskapsførerselskap Sparebankgården 2C 2150 ÅRNES Organisasjonsnr. 971455012

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem Norsk Bridgeforbund Resultatregnskap 2006 Note 2005 DRIFTSINNTEKTER: Salgsinntekter (1.015.518) 3 (866.400) Medlemskontingenter og lisenser (3.194.321) (3.095.975) Startavgifter mesterskapsturneringer

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Norsk Geologisk Forening - org.nr. 971 376 023 Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning RESULTATRAPPORT beløp i 1.000 kr NOTE 31.12.10

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

\)vtltllt^ Firma: Oppland Legeforening RESULTATREGNSKAP 2011

\)vtltllt^ Firma: Oppland Legeforening RESULTATREGNSKAP 2011 RESULTATREGNSKAP 11 \)vtltllt^ KONTO NAVN NOTE REGNSKAP 11 BUDS.JETT 11 REGNSKAP O1O 31 Kursavgifter 311 Kursavgifter kurskomiteen 39 Overføringer fra DNLF 391 Tilskudd til støttekollega-ordningen SUM

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SKUP Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse RESULTATREGNSKAP

SKUP Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER: Konferanseavgifter kr 1.201.185 kr 1.309.000 Tilskudd internasjonalt arbeid 3.675 70.000 Tilskudd fritt ord 200.000 250.000 Tilskudd andre 357.568 170.000

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 1. Åpning av møtet Oslo avdelings leder, Trond Haider, ønsket velkommen. Møtet var innen gjeldende frister annonsert

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

REFERAT FRA Årsmøte 2010

REFERAT FRA Årsmøte 2010 år SERENI N B T G 2010 STYRELEDERS BERETNING 3 styreleders beretning 4 REFERAT FRA Årsmøte 2010 6 medlemsmøter og arrangementer 2010 10 årsregnskap, 2010 balanse 2010 budsjett 2011 11 noter 12 bergensfondet,

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 101 356 63 091 Offentlige tilskudd 3 140 177 113 830

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Econa Bergen. Årsmøte for 2014 TORSDAG 5. MARS KL 18.00 GRAND SELSKAPSLOKALER, BERGEN

Econa Bergen. Årsmøte for 2014 TORSDAG 5. MARS KL 18.00 GRAND SELSKAPSLOKALER, BERGEN Econa Bergen Årsmøte for 2014 TORSDAG 5. MARS KL 18.00 GRAND SELSKAPSLOKALER, BERGEN Årsmøte for 2014 Agenda: 1. Valg av ordstyrer 2. Godkjenning av dagsorden 3. Godkjenning av referent og to til å signere

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing Arsregnskap 213 for Leksvik Bygdeallmen n ing Organ isasjonsn r. 93974584 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert reg nskapsfo rerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 98 49164

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer