6 markedssymposium 9 DEN GYLDNE HANE 13 SRF-PRISEN 3 STYRELEDERS BERETNING. 4 REFERAT FRA årsmøte medlemsmøter OG ARRANGEmENTER 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "6 markedssymposium 9 DEN GYLDNE HANE 13 SRF-PRISEN 3 STYRELEDERS BERETNING. 4 REFERAT FRA årsmøte 2008. 6 medlemsmøter OG ARRANGEmENTER 2008"

Transkript

1 08 årsberetning 2008

2 6 markedssymposium 3 STYRELEDERS BERETNING 4 REFERAT FRA årsmøte medlemsmøter OG ARRANGEmENTER DEN GYLDNE HANE 13 SRF-PRISEN 10 årsregnskap, BALANSE 2008 OG BUDSJETT NOTER 12 BERGENSFONDET, SRF-PRISEN, mm. 13 SRF-PRISEN STYRET I SRF 2008, VALGKOmITEENS INNSTILLING FOR 2009

3 [STYRELEDERS BERETNING 2008] Kjære SRF-medlemmer! 2008 var et jubelår med fantastisk fremmøte på våre arrangementer. Om det er den nye profilen som gjorde det, om det er nettverksbyggingen som gjorde det, eller om det var innholdet i møtene våre, så hadde vi i alle fall mannsterkt oppmøte i hele Det ene arrangementet etter det andre ble fullbooket etter første mailutsendelse. Slikt gir styret og administrasjonen en god følelse for at aktivitetene og emnene treffer godt i vår målgruppe. Tilbakemeldingene som vi fikk etter hvert arrangement viste også at vi har gjort mye rett. Det skal vi glede oss over. Nyhet; Reklame- og designkonkurransen Den Gyldne Hane Etter at Kreativt Forum tonet ut i Bergen på 90-tallet har reklamebransjen etterlyst et forum for å vise seg frem og konkurrere seg imellom. Etter et par års sonderinger, og mye arbeidsinnsats, arrangerte SRF for første gang Den Gyldne Hane i april Vi lærte mye, og jeg ser frem til et nytt arrangement til våren og håper Den Gyldne Hane blir en god tradisjon. Tilstede og godt synlig Alle arrangementene har vært annonsert i Bergens Tidende. I tillegg har vi laget nye profilannonser som presenterer uttalelser fra våre sponsorer. Dette viser eksisterende og nye medlemmer at SRF er en aktiv forening. I tillegg benyttes bannere og rollups for ytterligere å synliggjøre SRF på våre arrangementer. God økonomisk drift I 2008 har vi hatt fokus på god økonomisk drift av SRF. I år kan vi også med glede presentere regnskapet som viser et positivt årsresultat på kr ,- som tilføres egenkapitalen som nå er på kr ,-. Foreningens soliditet styrkes fra år til år gjennom økt egenkapital, og midler avsettes for fremtidige investeringer i arrangementer til glede for SRFs medlemmer. Administrasjonens gode kostnadskontroll og oversikt gir oss i styret trygghet for videre drift og muligheter til å utvikle organisasjonen. så langt har resultert i 75 nye prøvemedlemmer. Vi må nok innse at trenden med synkende medlemstall på personlige medlemmer og studenter er vanskelig å snu, mens derimot små og mellomstore bedrifter er interessert i SRF sitt nettverk. Nå blir det spennende å se hvordan vår tids økonomiske situasjon vil gi utslag på medlemstallene for Stødig strategi Styret og administrasjonen har videreført den strategi som ble presentert for årsmøtet i 2005 med verdiene Kompetent, Leken, Inkluderende og Modig KLIM. Dette har vært grunnmuren i alle de arrangementer som har vært gjennomført. Jeg er sikker på at veien videre basert på denne strategien vil være verdiskapende også i fremtidens SRF. Til slutt vil jeg takke administrasjonen og styret for et glitrende samarbeid. Det har vært krevende, morsomt og givende. Jeg ønsker det nye styret lykke til med et spennende SRF-år. La SRF fortsatt være Ditt viktigste nettverk! Borghild Lovise Feet Styreleder Medlemsverving i høst Til tross for gode tilbakemeldinger på arrangementer har vi mistet 40 medlemskap. For å øke medlemsantallet hadde vi derfor i høst en offensiv medlemsvervekampanje - Bli en SRF er du også! - som 03

4 [REFERAT FRA årsmøte 2008] Tirsdag 26. februar kl , Akvariet i Bergen Antall fremmøte: 54, Stemmeberettigede: 48 Referent: Tone H. Sandven Dagsorden: 1. Styrets årsberetning Årsregnskap Revisors og desisorers beretning 4. Valg Styreleder Kari Wulf ledet årsmøtet og ønsket velkommen. Det fremkom ingen kommentarer til innkallingen. Styreleder erklærte årsmøtet for lovlig satt og refererte til dagsordenen. Dagsordenen ble godkjent. med gratis medlemskap i 3 måneder. Kampanjen resulterte i 53 nye prøvemedlemmer, det ble her kommentert fra årsmøtets deltakere at prøvemedlem kan være en dårlig benevnelse, det ble også stilt spørsmål om hva vi gjør etter at disse 3 månedene er gått. Styreleder informerte om at det er hva vi gjør i de tre månedene som er viktig, og at det er dette som danner grunnlag for ønsket om videre medlemskap. Gjennomføring av medlemsundersøkelse Gode tilbakemeldinger, spesielt populære er våre frokostmøter Ny SRF-profil kom på plass i løpet av Denne er mer i tråd med ønsket om å være en moderne medlemsorganisasjon basert på stolte tradisjoner. Før gjennomgang av styrets årsberetning informerte styreleder litt om høydepunkter og fokusområdene i 2007: Strategi: God økonomisk drift/ fortsatt sterk vekt på økonomistyring og kostnadskontroll. Noe som har resultert i at foreningens soliditet styrkes fra år til år gjennom økt egenkapital. Arrangementer med inntjening og sponsorer Adm./styret har jevnt over fokus på nyskaping (ref. Den Gylne Hane) og det å sikre god kvalitet på alle arrangement. Det ble også presisert hvor viktig det er med oppfølging av SRFs sponsorer. Gode og attraktive møter for våre medlemmer, totalt 47 arrangementer Markedssymposiet, heldagsmøte Frokostmøter, totalt 15 møter er gjennomført Utfordreren, totalt 2 møter er gjennomført Temamøter, totalt 11 møter er gjennomført Kulturtilbud, totalt 18 kulturtilbud Avisen Nettverk i BT oktober 2007 Mål om vekst i medlemsmassen: Medlemstallet synker fortsatt Gjennomføring av vervekampanje Bli en SRF er du også Synlighet SRF har gjennom 2007 vært betraktelig mer synlig enn tidligere, gjennom annonsering i Bergens Tidende. Det ble samtidig rettet en stor takk til BT som en viktig og svært god samarbeidspartner for SRF. Styrket administrasjon Høsten 2007 fikk SRF en ny fast 100% stilling på kontoret med ansettelsen av Hans Martin Opsal. KLIM strategi om å være Kompetent, Leken, Inkluderende og Modig Dette har vært grunnmuren i alle arrangementer som har vært gjennomført. 1. Styrets årsberetning: Styreleder gjennomgikk årsberetningen side for side. Referatet ingen kommentarer. SRF-prisen ingen kommentarer. Årsberetning 2007 ble godkjent. 2. Årsregnskap 2007 Styret fremla et regnskap for 2007 med et årsresultat på kr ,- og en egenkapital på kr ,- 04

5 Det ble kommentert at drift data var høyere enn budsjettert. Styreleder henviste til økte kostnader i forbindelse med oppdatering av nettsider. Det ble også kommentert og gitt honnør til styret og administrasjonen for at det er levert et solid regnskap, med økt egenkapital. Det ble videre stilt spørsmål til at SRF reelt har en betydelig kapital på kr ,- og hvilke tanker styret har rundt forvaltning av disse midlene. Styreleder informerte om at styret/adm. bevisst har bygget opp SRFs egenkaptital, dette med henvisning til SRFs fortid, og i en periode, noe mer usikker økonomi. I tillegg ønsker styret at bedre økonomisk resultat og styring, vil gi utslag i høyere kvalitet på ulike arrangement, som f.eks. Markedssymposiet. En utvidet administrasjon med ansettelsen av Hans Martin Opsal er også resultat av bedret økonomi. Årsmøtet ba styret ha en bevisst holdning til hvordan disse midlene er plassert, og sørge for en trygg form for forvaltning, f.eks. gjennom en høyrentekonto og best mulig rente. Det ble videre presisert at styret ikke skal vurdere plassering i form av aksjer. Styremedlemmer for 2 år: Tone Sandven Vegard Sletten Varamedlemmer: Dave Spilde Gudrun Jebsen Roy Blommedal Desisorer: Lars Henrik Berge Helge Øvrebø Revisor: Irene Leknessund Representant til NMF: Borghild Feet Varamedlem: John Magnar Bøe Valgkomiteen trer av etter sin innstilling. Styrets forslag til valgkomite: Den sittende styreleder er medlem av valgkomitteen. Det skal i tillegg velges fire medlemmer: Kari Wulf Elisabeth A. Seim Mette Skaugvold Harold Sletten Årsmøtet berømmet igjen styret for det gode årsresultatet og at egenkapitalen igjen har økt. Årsmøtet godkjente regnskapet for 2007, og styret ble gitt ansvarsfrihet. 3. Revisors og desisorenes beretning Revisors beretning ble opplest. Desisorenes beretning ble opplest. Begge ble godkjent. 3. Valg Styreleder Kari Wulf ledet valget, med godkjennelse fra leder i valgkomiteen, Elisabeth A. Seim. Det ble også informert om hvem medlemmene i valgkomiteen har bestått av. Valgkomiteens innstilling var: Styreleder: Borghild Feet Nestleder: John Magnar Bøe Ikke på valg: Nina Eknes Ramm Eirik Hokstad Varamedlemmer: Knut Espelid Berith Silden Lisbeth Hope Frugård Alle valg var enstemmige og ved akklamasjon. Det ble kommentert at ny styreleder skal velges skriftlig noe årsmøtets fremmøtte ordnet på stedet. Kari Wulf takket styret og administrasjonen for et godt, morsomt og krevende samarbeid med spennende prosesser og mange faglige diskusjoner. Hun ønsket videre det nye styret lykke til, og Borghild Feet fikk overrakt styrelederkjedet. Borghild Feet takket årsmøtet for tillitten og gav uttrykk for at hun så frem til et fortsatt godt samarbeid med en flott gjeng i styret, og at hun gledet seg til å ta fatt på oppgaven som styreleder. Borghild informerte også om at Bergens Tidende nå overtar produksjonen av SRFs reklamemateriell, etter at Tibe Republic har hatt dette oppdraget i fire år. Etter ordinært årsmøte ble SRF-prisen utdelt. SRF-prisen 2007 gikk til: Akvariet i Bergen. Kvelden ble avsluttet i restaurant Nøstet med servering av Akvariets velkjente fiskesuppe. 05

6 [MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2008] Vi har hatt 30 medlemsarrangementer, 22 kulturtilbud og 4 andre arrangementer hvor SRF har vært samarbeidspartner i 2008.: JANUAR :. 8. januar Frokostklubben Folkeuniversitetet En lærerik og inspirerende morgen med Petter A. Berg som foredragsholder. Petter A. Berg er en av Norges mest kjente kapasiteter innen selgerutvikling og coaching. Antall deltakere: 75 Media: Branns satsing på egen TV-kanal for å tilfredsstille nordmenn og supportere. På symposiet fortalte de om både seriegull og satsingen på Brann-TV. Kultur: Årets Kulturgründer ble kåret, og vinneren av konkurransen ble Vokalgruppen Taus. Underholdning: Nathalie Nordnes. Antall deltakere: 230.: FEBRUAR :. 11. mars Frokostklubben Norges Kreative Fagskole Frokostklubben Norges Kreative Fagskole: Med det spennende temaet «Lojale kunder på livstid». Det var hovedlærer Jan Inge Karlsen Wüller som satte fokus på hvordan vi kan skape trofaste kunder på livstid. Foredraget var delt i to: 1) Strategisk design og reklame. 2) Kreativ metode. Antall deltakere: februar Frokostklubben DNS Med Bjarte Hjelmeland som fortellende og underholdende vert. Nå er det nye tider og ny giv for DNS. Ett av mange mål for Bjarte Hjelmeland i rollen som ny teatersjef ved DNS er å gjøre terskelen lavere for folk som ikke er vant til å bruke dette fantastiske huset. Antall deltakere: mars Medlemstilbud GROW08 Salgs- og Reklameforeningen er samarbeidspartner med GROW08, og inviterte til en spennende og inspirerende dag med fokus på hvordan kreativitet og innovasjon kan bidra til økt verdiskaping både i eksisterende virksomheter og for oppstart av nye etableringer. 18. januar Markedssymposium 2008 Ble en ubetinget suksess med fullsatt sal i Magnus Barfot kino. Vi hadde både internasjonale og nasjonale kapasiteter på programmet. En inspirerende dag for alle som er opptatt av informasjon, salg, reklame og markedsføring. A convenience truth: Mintels Ragnar Lorentzen gav oss de hotteste trendene innen mat, og spesielt conveniencetrenden. Design: Bjørn Rybakken, Tangram, viste mangelen på norsk design i et europeisk perspektiv. Reklame: Anders Gottlieb Nygård, kreativ leder i NAKED sitt London-byrå, fortalte om markedskommunikasjonen nå, og viste utradisjonelle løsninger på cases. Her var det ingen grenser for kreativitet og nytenking. Trender: Trond Blindheim og Morten William Knudsen gav oss utdrag fra sin bok «Forbrukersosiologi» Omdømme: Apeland fortalte oss om «Det gode selskap, omdømmebygging i praksis» og hvilke økonomiske muligheter som ligger i å tenke gjennom bedriftens renommé. 13. februar Medlemstilbud/kultur Brann Medlemstilbud på kampen Brann Everton, Uefa-Cupkamp på Brann Stadion. 26. februar Årsmøte SRF Årsmøtet i SRF ble avholdt på Akvariet i Bergen. SRF-prisen ble delt ut og tildelt Akvariet i Bergen. Etter årsmøtet ble det en presentasjon av Akvariet, med tilhørende omvisning og informasjon om alle de nye og spennende områdene det er blitt grepet fatt i. Årsmøtet er selvsagt åpent for alle våre medlemmer. Antall deltakere: 54.: MARS :. 6. mars Lunsjmøte Visma Her var temaet «Kundepleie eller korrupsjon», et tema som er meget dagsaktuelt og utfordrende. For hvor går grensen mellom representasjon og smøring? Foredragsholder var Christian Fredrik Magnus, som er leder av advokatvirksomheten i Visma og spesialist på skatt og merverdiavgift. Antall deltakere: 58.: APRIL :. 3. april Kveldsarrangement Ulriksbanen SRF inviterte til en spennende debatt om Ulriksbanen på Calibar, med Hansa ølskole som oppvarming til debattanter i tørrtrening. Debattpanelet besto av: Øyvind Boska, kommunikator. Christian Foss, kommende driver av Ulriksbanen. Trond Amland, direktør i Fløibanen. Einar Johan Grieg, daglig leder Bergen Turlag. Debattleder tidligere SRF-formann Arne Johannesen. Antall deltakere: april Den Gyldne Hane Premierer for et nytt SRF-arrangement som skal gjennomføres en gang i året. Prisutdeling for beste reklame- og designjobber presentert/vist i Konkurran- 06

7 sen har fått navnet Den Gyldne Hane og er først og fremst for bransjen, men selve arrangementet med prisutdeling er åpen for alle våre medlemmer. Prisutdeling i 15 kategorier. Antall deltakere: april Medlemstilbud/kultur Bergen Kammermusikkforening Bergen Kammermusikkforening inviterte medlemmer i SRF til de unges kammerkonsert no28, og gav de interesserte muligheten til å høre noen av de flotte unge musikktalentene i Bergen. De fremførte en spennende og ny konsertform hvor konserten ble spilt til visning av en stumfilm. 29. april Medlemstilbud Markedstrendkonferansen SRF har samarbeid med Norsk Markedsanalyse Forening (NMF) og vi inviterte våre medlemmer til årets markedstrendkonferanse Kommunikasjon som kobler..: MAI :. 1. mai Medlemstilbud/kultur Konsert med Ute Lemper Peer Gynt Grieghallen SRF-medlemmer fikk tilbud om 2 for mai Frokostklubben Festspillfrokost Det er blitt en tradisjon i SRF å avholde en Festspillfrokost hvert år før Festspillene går av stabelen i Bergen. For 3. året på rad fikk vi gleden av å høre festspilldirektør Per Boye Hansen presentere festspillprogrammet og tankene bak det. Antall deltakere: mai Medlemstilbud Nordiske Mediedager Mange av oss har allerede stiftet bekjentskap med Bergens store konferanse, Nordiske Mediedager, som går av stabelen hvert år i mai. På denne store konferansen kommer mediefolk fra hele verden til Bergen. Nordiske Mediedager inviterte medlemmene i SRF til å bli med på konferansen 2008 til en ekstra hyggelig pris. 27. mai Lunsjmøte Bergen Banking Bergen Banking inviterte i samarbeid med OAK Capital & Crédit Agricole CIB til lunsjmøte på Fløyen. Antall deltakere: 60.: JUNI :. 3. juni Medlemstilbud/kultur Festspillavslutning Festspillene i Bergen gav medlemmer i SRF 30% rabatt på avslutningskonserten Gurrelieder 3. og 4. juni i Grieghallen. 4. juni Frokostklubben CAPA CAPA kinoreklame var det første selskapet i verden som gikk over til å bruke digital teknologi på kinoreklame og full HD i alle sine kinosaler. De viste oss at med seks kanals lyd er det muligheter til å kunne lage et mer realistisk og spennende lydbilde. Sammen med Digital 3D på kino fikk vi en gripende opplevelse. Antall deltakere: mai Medlemstilbud/kultur Konsert med Clannad på Ole Bull Scene. Clannad har i over 30 år markert seg som de fineste representanter for irsk musikk. De har vært en døråpner for den bølgen av irsk musikk som nærmest har vært konstant de siste tiårene. SRF medlemmer fikk tilbud om 2 for mai Medlemstilbud/kultur Konsert med Julian Berntzen + Tingsek i Logen Teater. SRF-medlemmer fikk tilbud om 2 for mai 17. mai-frokost Hotel Norge Den tradisjonsrike 17. mai-frokosten på Hotel Norge, hvor alle medlemmer i SRF med familie og venner er invitert til oppvarming før deltagelse i 17. maiprosesjonen. Antall deltakere: mai Morgenseminar NIMA SRF og NIMA Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk har i fellesskap konkludert med at det kan bli en spennende arena når innkjøpere og selgere møtes og skaper nye relasjoner. Derfor arrangerte vi i samarbeid med NIMA - et morgenseminar, tirsdag 20.mai på Grand. Dette seminaret skilte seg ut fra våre vanlige frokostklubber og ble kjørt i regi av NIMA. Vi lærte mye om hvordan innkjøperne tenker og hva de er opptatt av. Antall deltakere: juni Medlemstilbud/kultur Madonna SRF fikk noen fribilletter til Madonna-party fredag og lørdag. De ble fordelt blant våre medlemmer som var raskt ute. Antall deltakere: juni Sommeravslutning Sjøboden Med hotdogs på SRF-kontoret og en tur på Sjøboden møttes medlemmer i SRF til en uformell sommeravslutning. Antall deltakere: 22 07

8 [MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2008] 25. juni Medlemstilbud/kultur Grieghallen/Salsa de Colombia Ballet Nacional de la Salsa de Colombia i Norge gjennomførte en av tidenes største kulturutvekslinger mellom Norge og Colombia. De vil fremføre forestillingen Semblanza de la salsa salsaens historie, i Grieghallen onsdag 25. juni. SRF medlemmer fikk tilbud om spesialpris på denne forestillingen..: AUGUST :. 14. august Medlemstilbud/kultur Hollywood i Bergen? Alle medlemmer i SRF fikk tilbud om en rabatt på 20% av ordinær billettpris. 20. august Medlemstilbud/kultur The Roots/Grieghallen Medlemmer i SRF har fikk et spesialtilbud på denne Festlige konserten: 2 billetter for prisen av august Frokostklubben Valeo it Med fokus på kundestrategi og på salgsorganisasjonen samt de muligheter som finnes til å samle og organisere kundeinformasjon. Antall deltakere: 90.: SEPTEMBER :. IKEA-frokost i det «lille» varehuset i Åsane, som er et viktig varehus i IKEA-systemet. De omsetter mest pr. kvm i verden og har passert 1,5 millioner besøkende pr. år. Vi fikk høre om IKEAs vei til omdømmetoppen og hvordan IKEA tenker posisjonering. Antall deltakere: september Frokostklubben Chess Tema for denne frokostklubben var: NY TID, NYE MULIGHETER, NY VERDEN! Chess har som filosofi å tilby enkle og logiske abonnementer som gjør at din totale mobilbruk blir billigere. Vi fikk høre litt om hvordan de tenker med hensyn til nye produkter og nye kundegrupper. Antall deltakere: september Medlemstilbud/kultur Carte Blanche BEFORE LONG Therese Skauges avskjedsforestilling. Medlemmer i SRF fikk spesialpris på billetter. 25. september Q Rafto-prisen Denne dagen ble det offentliggjort at pastor Bulambo Lembelembe Josué fra DR Kongo fikk RAFTO-prisen for I samarbeid med Vestnorsk filmsenter og Grafill arrangerte Salgs- og Reklameforeningen i Bergen en stor tilstelning i Magnus Barfot kino. Arrangementet ble fulltegnet. Hensikten var å sette søkelys på det arbeid som Raftostiftensen gjør for å fremme menneskerettigheter i verden. På arrangementet fikk vi bl.a. presentert Piraya films nyeste film, før premieren i Norge, «Yoduk Story». Det er 2. året vi gjennomfører denne hyllesten til RAFTOstiftelsen. Antall deltakere: 130 sin suksess forestilling. Den ble spilt på Ole Bull Scene i Bergen. Medlemmer i SRF fikk spesialpris på denne forestillingen. 2. oktober Medlemstilbud/kultur Roar Brekke Standup-show med Roar Brekke på Ricks til spesialpris for SRF-medlemmer. 7. oktober Frokostklubben Advokatfirmaet Thommessen Regjeringen la fredag 9. mai 2008 frem forslag til ny markedsføringslov. Advokat (H) Eirik W. Raanes, partner i Thommessen Krefting Greve Lund AS, fortalte om hovedtrekkene i forslaget til ny markedsføringslov og de konsekvenser det har for dagens markedsførere. Antall deltakere: oktober Medlemstilbud/kultur Cannes Lions Show Medlemmer i SRF ble invitert til Cannes Lions Show! Her ble verdens beste reklamefilmer fra Cannes Lions vist. Det var i Magnus Barfot Kino. Gratis for SRF medlemmer. 9. oktober Medlemstilbud NMF Bergen Norsk Markedsanalyse Forening Inviterte medlemmer i SRF til Seminar: -Medielandskapet forandrer seg! Torsdag 9. oktober på BT. 9. oktober Medlemstilbud INMA Fagseminaret var organisert og tilrettelagt av INMA som er en interesseorganisasjon. De jobber på tvers av bransjeforgreninger for å hjelpe faget og bransjen interaktiv marketing. Heldags fagseminar gratis for medlemmer i SRF. 10. september Frokostklubben IKEA Odd Rune Bjørge, varehussjef ved IKEA i Åsane, inviterte til «IKEA-dans» og flott.: OKTOBER : oktober Medlemstilbud/kultur Konsert med Ingrid Bjørnov Til Elise? - Ingrid Bjørnov var i Bergen med 16. oktober Medlemstilbud/kultur Brann Åpen dag Brann er en av samarbeidspartnerne til Salgs- og Reklameforeningen, og når de hadde sin årlige åpen dag -fest på 08

9 Stadion 16. oktober, var alle medlemmer i SRF invitert. SRF var også til stede med egen stand. 22. oktober Frokostklubben Allkopi Mandag 15. september åpnet Allkopi sin nye profilavdeling i Bergen. På denne fikk vi innblikk i hvordan bedriften jobber og hvilke mye muligheter de nå får med de store investeringer de har foretatt i ny teknologi. Som en av de første fikk vi se Allkopi s nye lokaler og produksjonsutstyr. Antall deltakere: 42.: NOVEMBER :. 7. november Medlemstilbud/kultur James Bond 50 SRF-medlemmer ble invitert til premieren på den nye James Bond filmen «Quatum Of Solace» Det var ikke bare film, men også skikkelig 007-party. Dvs. pent antrekk og lett bespisning med drikke. Kvelden startet på Bocca kl Etterfulgt av premiereforestillingen på «Quantum Of Solace» på Bergen Kino. Alt avrundet med Bond-Party på Felize etter filmen. kull. Med litt mat og drikke fant vi frem det skapende talentet. Mange oppdaget både hvor morsomt det er å tegne og ble bedre kjent med sine skjulte talenter. 28. november Medlemstilbud/kultur Carte Blanche Carte Blanche-forestillingen UMA har begeistret stort på sin turne. Da forestillingen kom til Bergen, fikk medlemmer i SRF spesialpris 28. og 29. november. 28. oktober Medlemstilbud/kultur Bergens Kammermusikkforening Bergens Kammermusikkforening inviterte til konsert i Grand Selskapslokaler. Konserten var med Michelangelo Strykekvartett ledet av den berømte svenske cellisten Frans Helmerson. SRF-medlemmer fikk spesialpris på denne konserten. 28. oktober Frokostklubben Visma På Frokostklubben med Visma ble det rettet fokus på prosesser i verdikjeden, og hvordan man gjennom effektivisering av prosesser kan øke lønnsomheten i bedriften. Det handler om utfordringen som de fleste bedrifter står overfor: økt krav til effektivitet, et tema som burde oppta alle innen næringslivet. Antall deltakere: oktober Kveldsarrangement Ulriken 643 Ulriken 643 inviterte alle medlemmer i SRF til en presentasjon av Ulriken som destinasjon, landemerke og identitetsbærer for Bergen. Først fikk vi en guidet omvisning i de historiske Rekstensamlingene, som er et bygg med mye spennende innhold og historikk. Deretter ble det en presentasjonen av Bergens nyeste opplevelsesprodukt og hva det vil inneholde. Antall deltakere: november Medlemstilbud/kultur Ulf Lundell Medlemmene i SRF fikk tilbud om å kjøpe 2 for 1 til denne konserten med Ulf Lundell som turnerte Bergen med konserten Unplugged. 13. november Ettermiddagsarrangement Omdømmekonferanse Den årlige profil-/omdømme-undersøkelsen av store norske bedrifter ble presentert av direktør Erik Dalen i Synovate, som også står bak undersøkelsen. Arrangementet var et samarbeid mellom Norsk Markedsanalyseforening i Bergen (NMF) og Salgs- og Reklameforeningen (SRF). For anledningen var vi i auditorium 3 i Jussbygget på Sydneshaugen. Antall deltakere: november Frokostklubben Be Found På denne Frokostklubben presenterte Be Found sin bedrift og fortalte oss om hvordan vi kan skaffe målrettet trafikk til våre nettsteder, og hvordan vi kan få flest mulig av dem som besøker en nettside til å bli. Antall deltakere: november Medlemstilbud/kultur Tegnekurs Bryggen Under veiledning av Jette Meyer fra Bryggen Kunstskole fikk vi en hyggelig ettermiddag. Med blanke ark, blyant og 30. november Bakedag Møllerens Salgs- og Reklameforeningen har sammen med Møllerens de to siste årene arrangert julebaking for hele familien. Det har blitt en stor suksess og etter to års gjennomføring inngår det som en del av juletradisjonen i SRF. Vi baker pepperkaker, tradisjonelle julekaker og maler kakemenn. Antall deltakere: 85.: DESEMBER:. 11. desember Juleavslutning Clarion Hotel Bergen Airport I samarbeid med Clarion Hotel Bergen Airport (Musikk Hotellet på Flyplassen) inviterte vi til julesamling. Det ble Juletapas, underholdning og god tid til å slå av en prat med andre SRF-medlemmer. Arrangementet var gratis for medlemmer med følge. Antall deltakere: desember Medlemstilbud/kultur Julekonsert Medlemmer i SRF fikk spesialtilbud på Julekonsert: Tre sammensatte menn, fra to kontinent. På Hotell Norge. 09

10 [REGNSKAP OG BUDSJETT] Resultat Budsjett Regnskap Budsjett Driftsinntekter Medlemskap/Kontingenter Arrangementinntekter Sponsor/andre inntekter Sum inntekter 1) Driftskostnader Arrangement kostnader 2) Personalkostnader Reklame/Trykksaker/Nettverk Leie, strøm, renhold Honnorar Regnskap/juridisk/markedsundersøkelser Kontingenter Drift data Av- og nedskrivninger Andre driftskostnader Fondsavsetning 3) Sum kostnader Driftsresultat Netto fi nansposter Årsresultat * øreavrunding [BALANSE] Eiendeler Kundefordringer 4) Andre fordringer Bank/Aksjer Egenkapital/Gjeld Egenkapital 4) Leverandørgjeld Offentlige avgifter Annen gjeld 5) Sum Eiendeler Sum Egenkapital/Gjeld

11 [NOTER] Regnskapsprinsipper Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapskikk. SRF har videre fulgt relevante bestemmelser i NRS utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt. Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. SRF har også i 2008 satt regnskapet ut til firma. Autorisert Regnskapsfører Astrid Teigland i Visma Services Norge AS- avdeling Bergen 1) Salgsinntekter Av salgsinntektene er 56,75% av inntektene utenfor avgiftsområdet. Det danner grunnlag for forholdsmessig fordeling av mva-fradrag i ) Arrangement kostnader Det er avsatt til dekning av kostnader ifm. Markedssymposiet Bergen 3. februar 2009 Styret i Salgs- og Reklameforeningen Borghild Feet Styreleder John Magnar Bøe Nestleder Eirik Hokstad Styremedlem Anleggsmidler/langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig bruk for virksomheten og vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler aktiveres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være av forbigående karakter. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er tilstede. SRF har i 2008 ikke hatt avskrivninger på anleggsmidler. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer føres i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en vurdering av de utestående fordringene. SRF har i 2008 ikke avsatt noe til påregnelige tap på kundefordringer. 3) Fondsavsetning Avsatt til fremtidige aktiviteter 4) Egenkapital Egenkapital pr kr tilført resultat 2008 kr = Egenkapital per kr ) Annen gjeld Gjelder i hovedsak avsetninger til diverse aktiviteter og fondsavsetning for god fremtidig økonomisk drift er driftsfond som består av månedlige avsetninger på kr fra 2007 og er avsatt til aktiviteter i er pensjonsavsetning er avsetning til kostnader påløpt i 2008 til regnskapsførsel er avsatte feriepenger. Nina Eknes Ramm Styremedlem Tone Sandven Styremedlem Vegard Sletten Styremedlem Dave Spilde Varamedlem Pensjonsforpliktelser Pensjonspremie føres sammen med lønnskostnader. For øvrig følges NRSs regler for føring av pensjoner og pensjonskostnader Gudrun Jebsen Varamedlem Roy Gunnar Blommedal Varamedlem 1 1

12 [BERGENSFONDET, SRF-PRISEN, mm.] Styret Styret i Bergensfondet har i 2008 bestått av Arne Johannesen (leder), Svein Nordahl Pedersen, Lars-Henrik Berge, Øivind Johannessen og Borghild Feet. Det har vært avholdt tre styremøter i På grunn av den negative utviklingen i finansmarkedet er deler av fondets kapital nedskrevet. SRF-PRISEN Komiteen har bestått av Elisabeth Anfinsen Seim, Mette Skaugvold, Kari Wulf, Borghild Feet og John Magnar Bøe. Aktiva Bankinnskudd Sum Styret har behandlet tre søknader om bidrag, og besluttet å gi kr til Varg Veum statuen utenfor Strand Hotell. REGNSKAP, BERGENSFONDET 2008 Passiva Kapital Renter Sum Regnskap Nedskrivning av finansaktiva Renter Utdeling av bidrag til Varg Veum statue Årsresultat HEDERSTEGN Medlemmer i Ordenskapitlet: Knut Espelid, Fredrik Schaefer, Peter Kolderup Greve, Nina Broch Mathisen og foreningens styreleder. Ordenstegn deles kun ut i forbindelse med jubileer. Det har derfor ikke vært avholdt noen møter i komiteen i Aktiva Innestående i bank Beholdning verdipapirer Sum Passiva Egenkapital Underskudd Sum Statutter for Bergensfondet Bergensfondet ble opprettet i 1988 etter initiativ fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen. Bergensfondets formål er å tilføre ressurser til idèer, aktiviteter og tiltak som har som utgangspunkt å skape virksomhet i og interesse for Bergensområdet. Fondets grunnkapital er minimum kr Årlig kan fondets styre disponere kapitalens avkasting, samt en nedbygging av selve fondet med ca 10 % av grunnkapitalen. Fondet ledes av et styre på 5 medlemmer. Styret kan hvert år velge om ett eller flere tiltak skal tildeles ressurser. Imidlertid skal styre påse at de tiltak som velges tildeles ressurser i en slik grad at målbare resultater oppnås. Fondets grunnkapital kan bygges ned over tid. Endringer av fondets statutter krever godkjennelse i Salgs- og Reklameforeningen i Bergen. MEDLEMSSTATISTIKK Firmamedlemmer Personlige medlemmer Honnør/student Prøvemedlemmer 75*) *) Definisjon prøvemedlem: Medlem med gratis prøvetid på 3 mnd. REPRESENTASJON FOR SRF Norges Markedsføringsforbunds styre: Borghild Feet 17. mai komiteen: Arne Storetvedt Det nyttige Selskabs forretningsfasadepris, jury: Kai Ove Carlsen Norsk Handelsmuseum/Norsk Reklamemuseums styre: Kåre Offerdal FORENINGENS ARKIV Foreningens arkiv er oppbevart i Bergen Byarkiv. 12

13 [SRF PRISEN 2007] SRF-prisen gikk til Akvariet i Bergen SRF-prisen har etablert seg som en prestisjetung pris. Akvariet i Bergen var en klar vinner for sin utvikling av produktopplevelsen Akvariet og ikke minst for arbeidet med å styrke merkevaren. Bergen har fått en revitalisert stolthet i Akvariet, og juryen er imponert over all den oppmerksomhet som er blitt til både via nasjonale og lokale medier. Ikke bare har stedet fått utvidet omfanget av attraksjoner, det har vært mye aktivitet spesielt på nasjonalt tv. Det har skjedd en ytterligere folkeliggjøring ved å gi navn til enkeltindivider, lage dem til filmstjerner og åpne dørene for eksotiske individer som så vidt juryen har fått med seg vi aldri før har sett i levende live her i Norge. Kees Oscar Ekeli, som siden 2002 har vært den entusiastiske direktør for Akvariet i Bergen og har hatt stor betydning for alle forandringer som har skjedd på Nordnespynten. Hans kjærlighet for fiskene, reptilene og sjøpattedyrene synes godt. Kinofilmen SOS Svartskjær har hovedrolleinnehavere fra årets SRF pris vinner hovedrolleinnehaverne heter Selma og Zelters. Det har vært en meget populær tv-serie som har gått på TV2 som også kommer fra årets SRF vinner. Det er krokodiller, det er pingviner, det er seler, det er eksotiske øgler i tropisk avdeling det er mating og ikke minst mange flotte opplevelser og god informasjon fra de profesjonelle vertene vinneren har. PRISVINNERE DE SISTE 3 ÅRENE: SK Brann 2004 BergenFest 2005 Stoltzekleiven Opp 2006 Borghild Feet (påtroppende styreleder), Irene Alvheim (markedssjef Akvariet i Bergen) og Kari Wulf (avtroppende styreleder). STATUTTER FOR SRF-PRISEN 1. SRF-PRISEN er opprettet av Salgs- og Reklameforeningen i Bergen i Prisen kan tildeles en person, et firma, en organisasjon eller en institusjon i Bergensdistriktet - som særlig har fremhevet seg på markedsføring i videste betydning. 3. Utdelingen av hedersprisen er et ledd i Salgs- og Reklameforeningens arbeid for høy faglig standard, sunne prinsipper, ansvarsfølelse og god forretningsskikk i all markedsføring til beste for samfunnet, næringslivet og forbrukerne. 4. Det er Salgs- og Reklameforeningens hensikt at hedersprisen skal være honnør til mottager og være en spore til det dyktige og dristige initiativ. 5. Prisen deles ut i februar hvert år på foreningen årsmøte. 6. Jury: Foreningens styreleder, nestleder, samt de 3 siste års styreledere. 7. SRF sørger for at utdelingen av hedersprisen gjøres kjent i rimelig tid før juryen starter sitt arbeide. Tilsendte forslag må ha en skriftlig begrunnelse. 13

14 [STYRET I SRF 2008] Styret i Salgs- og Reklameforeningen representerer mange ulike bransjer i Bergen, men fellesnevneren er at alle har sin virksomhet innen salg og markedsføring. For styret har det vært viktig å sørge for arrangementer med faglig god kvalitet, og hvor det har vært gitt rom for nettverksbygging. På denne måten håper vi at vi klarer å beholde eksisterende medlemmer og trekke til oss nye. Fra venstre: Borghild Feet styreleder, Eirik Hokstad styremedlem, Tone Sandven styremedlem, Vegard Sletten styremedlem, Dave Spilde varamedlem, Nina Eknes Ramm styremedlem, Gudrun Jebsen varamedlem, John Magnar Bøe nestleder og Roy Gunnar Blommedal varamedlem. [VALGKOMITÈENS INNSTILLING FOR 2009] Styreleder: Revisor: John Magnar Bøe Øivind Johannessen Nestleder: Representant til Norges Markedsføringsforbunds Eirik Hokstad generalforsamling: John Magnar Bøe Styremedlemmer for 2 år: Tone Sandven Varamedlem: Vegard Sletten Eirik Hokstad Styremedlemmer for 1 år: Styrets forslag til valgkomitè: Roy Gunnar Blommedal Den sittende styreleder er medlem av valgkomitèen. Gunnar Nilsen Det skal dessuten velges fire medlemmer: Borghild Feet Varamedlemmer: Kari Wulf Veline Høyland Elisabeth A. Seim Asgeir Steinsland Hansen Mette Skaugvold Mette Mæhle Varamedlemmer: Disisorer: Harold Sletten Lars Henrik Berge Knut Espelid Helge Øvrebø Berith Silden 14

15 [VALGKOmITÈENS INNSTILLING FOR 2009] John Magnar Bøe [Ass. regionsdirektør Vital Forsikring ASA, Region Kyst] Utdannelse: Markedsføringsskolen, NHHK, Diplomstudie i Markedsføring og Markedskommunikasjon. Praksis: Merkevaresjef i Vital. Produkt-og Markedsdirektør i DnB og Postbanken. Lederpraksis fra Vesta Hygea, Vital og DnB-konsernet. Har også 8 års fartstid fra reklamebransjen i Bergen. Har ledet LIMRAS (Life Insurance Marketing & Research Assosiation). Eirik Hokstad (Markedssjef Ulriken643) Utdanning: Bachelor i International business and marketing ved BI Bergen (NMH). Praksis: Markedssjef i KJS Servering og rådgiver i BB Rådgivning ASA. Jobber nå som markedssjef i Ulriken643 med å utvikle Ulriken til å bli Bergens viktigste attraksjon. Tone Sandven (Markedssjef i Lagunen Storsenter) Utdanning: Diplomøkonom BI, med spesialisering innenfor markedsføring. Fagkurs i prosjektstyring ved NHH. Praksis: Markedssjef på Lagunen Storsenter. Har bl.a. arbeidet mye med merkevarestrategi og gjennomføring av kommunikasjonsprosesser. Tidligere praksis fra avis, bank, og detaljhandel. Vegard Sletten (Markedssjef Glamox Norge) Utdanning: Markedsføring, økonomi og ledelse fra Handelshøyskolen BI Praksis: Arbeider som Markedssjef ved Glamox Norge, som er et Norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer belysnings-løsninger til det proffesjonelle marked. Roy Gunnar Blommedal (Marketing konsulent TrygVesta) Utdannelse: Bachelor i Markedsføring fra BI, Master i Marketing og Master i E-Business fra University of Western Australia. Praksis: Bergen Branding. Tidligere jobbet med salgsstøtte i Vesta, distriktsansvarlig på Vestlandet (forhandleroppfølging). Saksbehandler på Skandiabanken Bilfi nans. Promotionansvarlig, produktsjef for Hansa Borg Bryggerier AS. Gunnar Nilsen (Salgs- og Markedssjef i Mediehuset Bergens Tidende) Utdannelse fra Universitetet i Bergen og Handelshøyskolen BI. Praksis: Avdelingsleder i Hi-Fi Klubben. Salgssjef, Markedssjef og konstituert Daglig leder for Kverneland Bil AS. Har i dag salgs, personal og resultatansvar for all omsetning i alle mediekanaler overfor relasjons- og nøkkelkunder i Mediehuset Bergens Tidende. Er også medlem i Markedsrådet i Media Norge Salg. Veline Høyland (Sponsorsjef i Sparebanken Vest) Utdanning: Mellomfag i Statsvitenskap fra Høgskolen i Molde, Styrekompetanse og Markedsføring fra BI Bergen med mer. Praksis: Rosendal Fjordhotel; salg på kurs og konferanse samt resepsjon. Sparebanken Vest; kundekonsulent for privatmarkedet, Markedskonsulent i region PM Bergen og nå Sponsorsjef ved markedsavdelingen med ansvar for konsernavtalene. Mette Mæhle (Daglig leder i Alf Gundersen) Utdanning: Siv. øk. fra Heriot-Watt University i Edinburgh og senere utdannelse fra BI og University of Houston innen kommunikasjon, markedsføring og e-handel. Praksis: Har jobbet vekselvis i forsikring, reklamebyrå og bank. Erfaring fra DnB/Vital med produktansvar og markedsansvar på både privat- og bedriftssiden, og 11 års byråerfaring, de siste årene som daglig leder. Asgeir Steinsland Hansen (Community Manager Chess Communication AS) Utdanning: Utdannet Cand Mag fra UiB samt sosionom fra HIB. Praksis: Jobber til dagen med kjede og forreningsmarkedet til Chess, med ansvaret for å realisere salgspotensiale i nye og eksisterende avtaler. Har fra tidligere erfaring med ledelse og salg/markedsføring innenfor hotell, restaurant, og eiendom. 15

16 VI TAKKER VåRE SAmARBEIDSPARTNERE Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Enhjørningsgården Bryggen, 5003 Bergen Telefon Telefaks

NETT- VERK. Didrik Munch skal samle Media Norge til «ett rike» www.srf.no

NETT- VERK. Didrik Munch skal samle Media Norge til «ett rike» www.srf.no NETT- VERK ANNONSEBILAG TIL BERGENS TIDENDE SALGS- OG REKLAMEFORENINGEN I BERGEN HØSTEN 08 Didrik Munch skal samle Media Norge til «ett rike» www.srf.no Like sikkert som høsten Høsten er over oss. For

Detaljer

MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2014 REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2014 REGNSKAP 2014 OG BUDSJETT 2015 BALANSE 2014 SRF FREMMER DYKTIGE TALENTER

MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2014 REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2014 REGNSKAP 2014 OG BUDSJETT 2015 BALANSE 2014 SRF FREMMER DYKTIGE TALENTER ÅRSBERETNING 2014 1 ÅRSBERETNINGEN 2014 4 5 8 10 11 12 13 14 19 STYRELEDERS BERETNING MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2014 REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2014 REGNSKAP 2014 OG BUDSJETT 2015 BALANSE 2014 NOTER MEDLEMSTATISTIKK

Detaljer

nettverk 1 Medlemsblad for Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Juni 2004 PRESTASJONSKULTUR I FOKUS UTEN SALG - INGEN BEDRIFT RELASJONSPLEIE

nettverk 1 Medlemsblad for Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Juni 2004 PRESTASJONSKULTUR I FOKUS UTEN SALG - INGEN BEDRIFT RELASJONSPLEIE nettverk Medlemsblad for Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Juni 2004 PRESTASJONSKULTUR I FOKUS UTEN SALG - INGEN BEDRIFT RELASJONSPLEIE KREATIVT FORUM STARTER OPP I BERGEN DIPLOMOPPGAVER BI VISUELL

Detaljer

Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005

Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005 nettverk Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005 Bergenserne har talt Jubileumsfest Bybanen www.orangeriet.no Kort fortalt Er det noe vi Vestlendinger har til felles, så er det

Detaljer

Årsmelding 2014. Årsmelding 2014

Årsmelding 2014. Årsmelding 2014 Årsmelding 2014 Design: Trykk: Årsmelding 2014 Innhold Styrets beretning 05 Visjon og roller 08 Prosjekter og aktiviteter 2014 09 Raff Designuke 2014 Your Street Kompetansehevende tiltak Nettsamfunnet

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Kjære SRF-venn! for alle de skuelystne.at vi ikke vant prisen for morsomste innslag får så være - det sporer bare til ny innsats neste år.

Kjære SRF-venn! for alle de skuelystne.at vi ikke vant prisen for morsomste innslag får så være - det sporer bare til ny innsats neste år. Nr.. 2-2003 Kjære SRF-venn! Vårens aktiviteter er ferdig avviklet, og vi kan se tilbake på mange hyggelige - og ikke minst nyttige stunder sammen. Vi begynte "i skyene" med SAS, så druknet vi nesten hos

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi

ÅRSBERETNING 2012. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi ÅRSBERETNING 2012 Innhold 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi 2. Rapport fra komiteene 2.1 Rapport Mediemøter 2.2 Rapport MedieDagen 2.3 Rapport Markedsansvarlig

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle ÅRSRAPPORT 2014 Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle events, kurs, seminar og konferanser.

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB Årsmelding 2012 Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB fra Ski vgs under NM for ungdomsbedrifter 2012. Foto: UE Design og

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Dataforeningens landsmøte 2014. 25. 27. april 2014, Rica Hotel Bodø. Den Norske Dataforening. Saksdokumentasjon

Dataforeningens landsmøte 2014. 25. 27. april 2014, Rica Hotel Bodø. Den Norske Dataforening. Saksdokumentasjon Dataforeningens landsmøte 2014 25. 27. april 2014, Rica Hotel Bodø Den Norske Dataforening Saksdokumentasjon 1 2 Innhold 1. Åpning, dagsorden og saksliste... 4 1.1 Dagsorden...4 2. Delegater / deltakere

Detaljer

KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB ÅRSRAPPORT

KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB ÅRSRAPPORT KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB ÅRSRAPPORT 2012 Innhold Hilsen fra Andreas Mikkelsen 3 2012 kort fortalt 4 Styret og eierstruktur 7 Generalsekretæren har ordet 8 Administrasjonen 9 Medlemstilbud 10 Oddane

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

INFO. helsen. løs. www.bergen-chamber.no. Side 3 5. Fra visjon til handling i BS2020. Teaterentreprenøren klar for Bikubesong

INFO. helsen. løs. www.bergen-chamber.no. Side 3 5. Fra visjon til handling i BS2020. Teaterentreprenøren klar for Bikubesong INFO 1 Nr. 2006 www.bergen-chamber.no På helsen løs Side 3 5 La Bergen Skinne Fra visjon til handling i BS2020 Teaterentreprenøren klar for Bikubesong Bergen skal skinne Statoils førstedame i Bergen s

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA Årsmelding og regnskap 2014 Coop Vestfold og Telemark SA NB NB! Hu! Hu skskatatdudumå måbebe nyny ttette me me dle dle msms koko rterte t dit t dit t for t forå åfåfå gle gle dedeavavdedeuliuli keketiltil

Detaljer

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv info www.bergen-chamber.no Tema: Samfunnsansvar 05 NR.5 2008 Støtte til lokalt kulturliv Begrenset ansvar Kontantprinsippet -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere en saga blott hindrer veibygging

Detaljer

Oi! 3. mersmak og merverdi

Oi! 3. mersmak og merverdi Årsrapport 2010 Oi! 3 mersmak og merverdi Oi! 5 innhold Dette er Oi! Hilsen fra styreleder og daglig leder Trøndersk matmanifest Prosjektene 6 8 10 13 Trøndersk Matfestival 14 Smak på Trøndelag! 16 Grønn

Detaljer

årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo.

årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo. årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo. Foto: Eva Rose STYRELEDERS ORD Kjære medlemmer av GramArt Det skjedde

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007

Årsberetning og regnskap 2007 Årsberetning og regnskap 2007 Omdømmeprosjektet Åpning av Papirbredden Medlem nr 700 LIER NÆRINGSRÅD - veien til et sterkere næringsliv! Innholdsfortegnelse Styrets beretning for 2007 s 3 STYRET Daglig

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3 Årsrapport 2010 Tilstede i lokalmiljøet Banken der du treffer mennesker 3 Linn Cecilie og Mari, LSK Kvinner 4 INNHOLD Leder 4 Nøkkeltall 5 Konsern- og selskapsstruktur 6 Årsberetning 2010 8 Resultatregnskap

Detaljer

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender Årsrapport 2014 Om LillestrømBanken Finansiell kalender 2015 Om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har vært og er å betjene folk flest i Lillestrøm-området med banktjenester.

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer