Sjåførhåndbok. Informasjon Instrukser og prosedyrer for brøytesjåfører i MSS. Utgave nr. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sjåførhåndbok. Informasjon Instrukser og prosedyrer for brøytesjåfører i MSS. Utgave nr. 2"

Transkript

1 Sjåførhåndbok Informasjon Instrukser og prosedyrer for brøytesjåfører i Utgave nr. Revidert: 01.oktober 015

2 Innhold 1. Intensjon med Opplysninger om Viktig informasjon til traktoreier / sjåfører Forretningside strategi visjoner Overordnede mål innenfor Helse Miljø - Sikkerhet Kvalitetspolitikk Miljøpolitikk ENØK og Miljø rutiner I Kompetanse Opplæring - Trening Avvikshåndtering i Rapporteringsrutiner Varsling og beredskapsplan HMS Egenerklæring for -Maskinell Snøservice AS Instrukser Prosedyrer Skjemaer - Sjekklister av 19

3 1. Intensjon med Sjåførhåndboken inngår i sitt kvalitetssystem og er ment å gi våre innleide sjåfører et innblikk i hvordan vi kontinuerlig tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i. er også en del av innholdet i sjåførpermen. Både sjåførhåndboka og innholdet i Sjåførpermen blir gjennomgått i et felles møte med alle sjåfører før oppstart av vintersesongen. I Sjåførpermen vil det i tillegg til denne sjåførhåndboka også ligge vedlagt: INSTRUKSER, MALER, SKJEKKLISTER og SKJEMAER, samt en BRØYTEPLAN og et KART for det området vedkommende sjåfør skal brøyte og har ansvar for. BRØYTEPLAN/KART viser brøyteområde med opphaugings-plasser, tekniske detaljer og eventuelle spesielle forhold som maskinfører skal være oppmerksom på ved utførelse av oppdraget.. Opplysninger om Organisasjonsnummer: Navn/foretaksnavn: Organisasjonsform: MVA -MASKINELL SNØSERVICE AS Aksjeselskap Gamle Leirdals vei 14 Forretningsadresse: 1081 OSLO Postboks 171 Furuset Postadresse: 1001 OSLO Internettadresse: Telefonnummer: E-post adresse: Revisor Forsikringsselskap Bank PwC Oslo Gjensidige Forsikring ASA Askim & Spydeberg Sparebank 3 av 19

4 3. Viktig informasjon til traktoreier / sjåfører (Ref: I-16-Instruks Snøbrøytesjåfører) Innkalling/varsel om brøyting AS kaller inn når det er behov for brøyting, men ta gjerne kontakt når en evt. kan regne med brøyting. Det kan være feil med telefonforbindelsen. Etter innkalling skal kjører innen to timer møte opp på avtalt sted for igangsetting av brøyting. Ved sykdom skal AS ha beskjed snarest, selv om det ikke er ventet snø. Viktige detalj punkter: I henhold til kontrakt/avtale så forplikter traktoreier som underentreprenør og selvstendig næringsdrivende å delta med vintervedlikehold for -Maskinell SnøService AS i angitt periode beskrevet i kontrakten. Traktoreier har ansvaret for sin brøyterute og at det blir brøytet i henhold til plan og avtale. Dersom må ut å rette opp feil/mangler så vil traktor eier bli trukket for påløpte kostnader. Traktoreier / kjører forplikter seg til å gjøre seg godt kjent med brøyteruta / sin rode. For kontroll/merknader og hjelp i dette arbeidet, så benyttes skjema: MS-1 Sjåførgjennomgang av brøyterute. Snøen hauges godt ut og opp på anviste haugeplasser i henhold til område kart. Utvis spesiell forsiktighet ved gjerder og kantstein etc. Skader påført brøytet eiendom må erstattes av traktoreier. Det er viktig at må få beskjed om/når haugeplasser er fulle, slik at vi kan avtale med gårdeier om bortkjøring av snøen. Ved sene snøfall må en brøyte det viktigste hos alle kunder først, for så senere å kjøre tilbake for finbrøyting. Ved kontinuerlige snøfall brøytes det så ofte som praktisk mulig. Traktoreier / kjører representerer -Maskinell Snøservice AS ute hos kunden. I tilfeller hvor tvister oppstår, skal kjører opptre korrekt, og henvise kunden til AS. Traktor skal ha fungerende varsel-lampe, lodd og kjettinger og traktor skal være profilert med Maskinell Snøservice AS (godt synlig). Traktoreier har ansvar for skader som traktor eventuelt måtte påføre kunder eller andre. Ved skader påført biler/objekter hvor eier ikke er tilstede skal skjema; MS-03_Beklager uhell benyttes og legges igjen slik at eier vet hvem som har påført skaden. Skaden skal i tillegg rapporteres til på skjema; RS-03_Rapporteringsskjema-Uønsket hendelse Traktorer og biler plasseres etter anvisning Ref: P-05_Prosedyre Parkeringsplan tomta. Utleverte nøkler skal tas godt vare på. Om ikke annet er avtalt, skal alle nøkler oppbevares i nøkkelskap på kjørekontor når de ikke er i bruk. Alle Traktoreiere/underentreprenører må signere: MS-05_Bekreftelse fra sjåfører. Dette skjemaet er en bekreftelse på at du har fått innføring i og kjennskap til kvalitetssystemer, Miljøpolicy, HMS mål og krav som gjelder i, samt en kvittering på at dokumentasjon er innlevert, sjåføropplysninger er utfylt og at sjåførhåndbok er mottatt. 4 av 19

5 Rapportering: AS skal ha melding om antall kjørte timer, når brøytingen startes og avsluttes. Det må også gis beskjed dersom noe hindrer brøyting. Timer rapporteres på: RS-01_Rapporteringsskjema Rutekjøring. AS må også ha beskjed ved eventuell ekstrakjøring. Ekstra timer rapporteres på: RS-0_Rapporteringsskjema Ekstrakjøring. HMS AS må ha melding om eventuelle skader og eller uønskede hendelser. Rapporteres på: RS-03_Rapporteringsskjema Uønsket Hendelse (RUH) Alle som jobber i eller for -Maskinell Snøservice AS vil før oppstart av hver vintersesong få en innføring i sitt kvalitetssystem og derigjennom vil dere få oppdatert kunnskap om sin kvalitetspolitikk, miljøpolicy, HMS mål, regler og rutiner som gjelder. Traktoreier / kjører er ansvarlig for sin egen sikkerhet og forplikter seg til å følge de retningslinjer/regler/rutiner som gjelder for oppdraget og i -Maskinell Snøservice AS. Hver enkelt traktoreier/sjåfør får utdelt hver sin håndbok/sjåførperm som inneholder: Nødvendig og nyttig informasjon, HMS dokumenter, sikkerhetsinstrukser, sjekklister, skjemaer og maler osv. Underentreprenører (UE) Innleide (UE) som har registrert eget foretak må bekrefte at deres foretak har lovpålagt HMS system i aktivt bruk. (HMS-Egenerklæring). HMS egenerklæring oppbevares sammen med kontrakt dokumenter for hver enkelt UE. Utlevering av utstyr Ved utlevering av utstyr så skal det benyttes spesifisert skjema: MS-06_Kvittering - Utlevering av utstyr Vedlikehold av utstyr Vedlikehold av utstyr skal gjøres i henhold til: SL-08_Sjekkliste vedlikehold av PLOG SL-09_Sjekkliste vedlikehold av SALTAPPARAT SL-10_Sjekkliste kalibrering av SALTAPPARAT SL-11_Sjekkliste vedlikehold av STRØAPPARAT 5 av 19

6 4. - Forretningside strategi visjoner Forretningside -Maskinell Snøservice AS skal levere vedlikehold av utearealer uansett årstid, inkludert feiing og rengjøring av garasjeanlegg og andre uteområder. Hovedarbeidsområdet for vår virksomhet skal være på Østlandet. Oppdragsgiverne våre skal være både offentlige og private aktører. Strategi -Maskinell Snøservice AS skal være blant de ledende aktør innen vår bransje. Visjon Vi skal videreutvikle våre tjenester i tråd med etterspørsel i markedet og etter kundenes ønsker og behov. Våre verdier Vi skal kjennetegnes på: Kvalitet Pålitelig - Stå på vilje - Folkelig. Etikk Alle typer arbeid skal skje innenfor gjeldende lover, forskrifter og regler, samt at alt arbeids skal baseres på ærlighet, åpenhet, troverdighet og tillit. All ledelse skal utøves etter forretningsmessige, faglige og etisk sunne prinsipper. Miljø Vi har som målsetting å redusere vår miljøbelastning og vi skal tilrettelegge infrastruktur og systemer for at ansatte i skal kunne opptre skånsomt overfor miljøet. Standard Vi skal alltid prioritere sikkerhet for både mennesker og miljø, derfor skal selskapets styringssystem så baseres på kravene i NS-ISO og prinsippene for total kvalitetsledelse. Ledelse Alle som har et lederansvar i skal utvise sitt lederskap profesjonelt og gå foran som et godt eksempel og har således et særskilt ansvar for at vi utøver våre oppgaver i henhold til lov, forskrift og standard samt i henhold til våre HMS-planer. Personell Alle som jobber i eller for plikter å medvirke i kvalitet - og HMS- arbeidet og utføre sine oppgaver i henhold til vår policy, våre standard, HMS, rutiner og prosedyrer. Alle plikter å ha ekstra fokus på sikkerhet for seg selv, sine medarbeidere og på det ytre miljø. Kommunikasjon I skal vi legge stor vekt på god kommunikasjon og dialog både innad i bedriften og ut overfor våre kunder, leverandører og partnere. Åpenhet, fortrolighet og imøtekommenhet er egenskaper vi skal bestrebe oss etter. På denne måten skal vi sikre god og lønnsom drift Fornøyde kunder, fornøyde eiere og fornøyde medarbeidere! 6 av 19

7 5. - Overordnede mål innenfor Helse Miljø - Sikkerhet HMS: 0.Personskader, lavt fravær generelt, 0.Fravær med årsak i arbeidsmiljøet. Ytre miljø: Ingen uønskede utslipp til luft, jord eller vann. Kvalitetsmål: Alltid levere i henhold til avtaler og få betalt for vår verdiskapning. Utstyr: 0. skader på utstyr/objekter. Målbart: De mål vi setter oss skal kunne måles og følges opp. Kontinuerlig forbedring: Vi skal ha fokus på kontinuerlig forbedring av vårt kvalitetssystem. Kvalitet: Vi vil alltid gjøre vårt ytterste for at våre kunder skal være fornøyd med oss! At jobben blir utført som den skal og i henhold til avtale. Vi skal ikke ha kundebortfall grunnet utilfredse kunder. Første gangs kunder skal forbli våre faste kunder Kunnskap og entusiasme er fellesnevner for oss i og vi stiller oss med glede til kundens disposisjon med veiledning og service. Målsetting: 0-feil/avvik på levert tjeneste. Vi skal lykkes ved å: Fremstå som en pålitelig og god samarbeidspartner for våre kunder og leverandører. Tilby effektive løsninger på vedlikehold av utearealer og være en leverandør som driver virksomheten på en måte som sikrer høy kvalitet og god service som det viktigste konkurransemiddel. For å nå våre mål skal vi: Utvikle og holde ved like vårt kvalitetsstyringssystem. Ha en klar og tydelig fordeling av ansvar og myndighet. Sikre at kvalitetskrav og leveringstider overholdes. Utvikle og opprettholde et høyt faglig nivå innenfor alle funksjoner ved å gjennomføre systematisk opplæring og trening. Drive virksomheten med minst mulig miljøbelastning. Gjennom en aktiv kommunikasjon med våre kunder og ved å følge med i markedet så skal vi påse at markedet har kjennskap til oss, vår miljøprofil og våre produkter/tjenester. HMS Opplæring Alle som jobber i eller for får innføring i og kunnskap om sitt kvalitetssystem og vår fokus på miljø. Intern Kommunikasjon Vi skal sikre god kommunikasjon internt igjennom god dialog og regelmessige driftsmøter. 7 av 19

8 6. - Kvalitetspolitikk -Maskinell Snøservice AS skal tilpasse sin kvalitetspolitikk slik at den passer vår organisasjon, drift og selskapsstruktur og vi skal ha etablert kvalitetsmål som er målbare og forenlig med denne. Kvalitetspolitikken skal jevnlig bli evaluert av bedriftens ledelse og valgte representanter. Maskinell Snøservice AS skal alltid levere den beste løsningen tilpasset kundens behov, hvor vi skal tilby kundene attraktive løsninger for service og vedlikehold av utearealer både vinter og sommer. Våre produkter og tjenester skal kjennetegnes som god miljøprofil og høy kvalitet i alle ledd. Dette innebærer: At vi skal identifisere kundens krav og behov for å kunne tilby den beste totalløsningen. At vår kvalitet skal være vårt konkurransefortrinn som sikrer at er og blir den foretrukne leverandør. At alle våre leveranser skal skje i henhold til avtale, til rett tid, med riktig kvalitet og alltid være i samsvar med interne og eksterne krav, standarder og regelverk. At vi skal ha et effektivt system for forbedring og utvikling som bidrar til økt kundeverdi og lønnsom drift. At vi skal følge opp leverandører og samarbeidspartnere for å sikre at krav og retningslinjer blir ivaretatt. At vi skal ha tydelig dokumenterte prosesser for vår virksomhet, og hele tiden arbeide med å gjøre prosessene bedre og mer effektive. At våre policy og våre prinsipper skal være en integrert del i alle aktiviteter og vårt kvalitetssystem skal sikrestille at vi kan kvalifisere oss i ulike anbudsprosesser. At vi gjennom informasjon og opplæring skal sikre at samtlige som arbeider i eller for inkludert innlede underentreprenører innehar høy kvalitets- og miljøbevissthet. At vårt kvalitetssystem skal bidra til å sikre at virksomheten tilfredsstiller krav og spesifikasjoner stilt av myndighetene, kunder og våre egne krav. Kvalitetssystem Vi skal ha et kvalitetssystem som skal sikre: At bedriftens policyer og prinsipper er en integrert del i alle aktiviteter At bedriften gjennomfører aktiviteter i samsvar med interne og eksterne krav, standarder og regelverk At bedriften leverer produkter og tjenester som kjennetegnes ved høy kvalitet At bedriften følger opp leverandører og samarbeidspartnere for å sikre at krav og retningslinjer er ivaretatt At vi kontinuerlig jobber med forbedring, læring og utvikling At vårt kvalitetssystem skal bidra til gi oss et konkurransefortrinn og en foretrukket leverandør At vårt kvalitetssystem skal bidra til å sikre at vi er kvalifisert til ulike anbudsprosesser 8 av 19

9 7. - Miljøpolitikk I Maskinell Snøservice AS skal miljøfokus inngå som en integrert del av vår virksomhet. Vi har som målsetting å redusere vår miljøbelastning og tilrettelegge infrastruktur og systemer for at ansatte i skal kunne opptre skånsomt overfor miljøet. Dette innebærer: At vi har høye målsettinger for vårt miljøarbeid og ser på lovbestemte krav og forskrifter som minimumskrav. At vi arbeider for å minimere miljøpåvirkningen fra vår virksomhet og at vi tar miljøspørsmål med i betraktningen ved utvikling av nye produkter, tjenester, systemløsninger og metoder. At vi arbeider kontinuerlig med opplæring og informasjon for at alle som jobber i eller for skal ta miljøansvar og at de har forståelse, vilje og evne til å ta hensyn til det ytre miljøet og hindre forurensning. At vi viser stor åpenhet i miljøspørsmål i forhold til våre interessenter og at vår miljøpolicy er synlig for alle. At vårt kvalitetssystem skal bidra til at vår miljøpolicy blir fulgt og at vi når de miljø mål vi setter oss. At vi informerer våre kunder om vår miljøpolitikk. Dette gjør vi fordi våre kunder skal være trygge på at vi tar hensyn til miljøet, at vi følger miljøriktige prinsipper, at vi tilfredsstiller samfunnskravene og følger de lover, forskrifter og regler som gjelder. Avfallshåndtering Alt avfall håndteres forskriftsmessig og hentes/leveres godkjent miljøstasjon. Administrasjon/Kontor: Kildesortering av papir, plast og organisk avfall. Verksted/lager/drift: Kildesortering av papp/papir/plast/stål. Spesialavfall/Farlig avfall: Hentes/Leveres godkjent miljøstasjon. Eksempler på farlig avfall: 1. Vanlige avfettingsvæsker. Alle typer olje, unntatt matoljer 3. Alle kjemiske væsker som inneholder løsemiddel 4. Maling og lakk (også vannbaserte) 5. Tjære og tjæreprodukter 6. Treimpregneringsmidler 7. Lim og tetningsmasser 8. Batterier og akkumulatorer 9. Asbestholdige bygge- og isolasjonsprodukter. Miljøfyrtårn Det er vårt mål at vi i løpet av 015 så er en sertifisert Miljøfyrtårn bedrift. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer at vi systematisk arbeider med miljøtiltak i hverdagen, at vi oppfyller miljøkrav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og sikrer et godt arbeidsmiljø. 9 av 19

10 8. ENØK og Miljø rutiner I Inkludert Energisparetips og Tips om ØKO-kjøring I -Maskinell Snøservice AS er vi opptatt av energiforbruk og at vi gjør det vi kan for å redusere forbruk og holde et så lavt energiforbruk som mulig i forhold til vår drift og vår virksomhet. ENØK rutiner inngår som en del av vårt kvalitetssystem og alle som jobber i eller for får grunnleggende kunnskap om vårt kvalitetssystem, vår fokus på miljø, våre prosedyrer og våre ENØK rutiner. Energisparing er ikke kun et tema for ledelsen. Vi har satt energisparing på dagsorden fordi vi opptatt av at alle i bedriften er med og bidrar til å redusere energiforbruket. «Mange bekker små gjør en stor å». Eksempel: Jeg slår av lys og slår helt av data/elektrisk utstyr når jeg går for dagen? Tiltak - i : Vi har termostatstyrte panelovner. Vi har tidsstyrt ventilasjonsanlegg. Vi har dusjsparehoder i vårt dusjanlegg Belysning i det enkelte rom er tilpasset aktiviteten i rommet. Vi benytter sparepærer/lavenergi lyspærer der dette er mulig. Vi har fast rutine på at vi slår av lys i rom som ikke er i bruk. Alt utstyr som ikke er i bruk blir slått helt av (Ikke standby /hvilemodus). Utstyr som har behov for motor varmer i vintersesong har tidsur. Vi starter ikke oppvaskmaskinen før den er full. Varmtvannsbereder har termostat som holder 70 grader. Vi har innført system for kildesortering av vårt avfall. Vi reiser ikke på tjenestereiser om det ikke er nødvendig. Om vi vurderer en tjenestereise som strengt nødvendig så skal vi så langt det er mulig velge de minst miljøbelastede transportmidler. Bruk av engangsartikler er redusert til et absolutt minimum. Alle våre sjåfører har fokus på Øko kjøring og at Tomgangskjøring skal unngås. All transport inklusive varetransport planlegges med hensyn til miljø/kjørelengder/lavest mulig utslipp. 10 av 19

11 ENERGI spare tips Omhandler hvordan hver og en kan bidra. 1. Temperaturen i lokaler Oppvarming er den desidert største posten i energiregnskapet. Om du senker temperaturen fra 1 til 0 grader så reduserer du forbruket til oppvarming med ca. 5%.. Riktig lufting Et vindu på gløtt gir kald trekk. Dette fører også til at gulv og vegger blir kalde. Sett heller dører og vinduer på vid gap for full gjennomtrekk en kort stund, et par tre minutter er nok til å skifte ut inneluften. 3. Senk temperaturen i rom som ikke brukes Dersom du sitter med et stort hus, kan det være lurt å «dele opp» huset i forskjellige temperatursoner. Det er ikke nødvendig at hele huset skal være like varmt. Det viktigste er da at dørene mellom varme og kalde rom blir utstyrt med tetningslister og at dørene holdes lukket. De varmeste sonene bør ligge mest mulig sentralt i huset eller eventuelt mot syd. 4. Vurder behovet for elektriske apparater Elektriske apparater gjør hverdagen enklere, men de står for en stadig større andel av strømforbruket vårt. Vurder behovet! 5. Unngå standby-forbruk Velger du å la elektriske apparater stå i stand-by, bruker apparatet fortsatt en del strøm. Denne unødvendige strømbruken kan du lett redusere med å sørge for at apparatet er helt avslått. 6. Ender du opp med dobbelt sett? Når du kjøper nytt kjøleskap eller TV velger du da å bruke to i fortsettelsen? Da har du i så fall økt strømforbruket, i stedet for å redusere, selv om de nye apparatene er langt mer effektive. 7. Se etter energimerking Energimerkingen viser hvor mye strøm apparatet bruker. A++ er best og G er dårligst. 11 av 19

12 ØKO kjøring: Tips for deg som vil kjøre økonomisk og miljøvennlig Med noen små endringer i kjøreteknikk kan du redusere forbruket og utslippet med 10-0 prosent, uten å kjøre mindre. Økokjøring gir flere gevinster enn de rent miljømessige. For det første sparer man penger - flere tusenlapper i året. For det andre er en øko-sjåfør en tryggere sjåfør. For det tredje sliter du mindre på bilen hvis du følger prinsippene for økokjøring. Kjøretips Kjør jevnt - les trafikken Unngå raske stopp og start. Målet er å unngå alle unødvendige oppbremsinger. Se langt frem, og planlegg hvordan du kan passere neste kryss, rundkjøring eller hindring med minst mulig oppbremsing. Slipp gassen inn mot f.eks. lyskryss, og la bilen rulle inn mot krysset. Når du slipper gasspedalen mens bilen står i gir, er forbruket alltid null. Kjør på høyt gir Høyt gir betyr bedre energieffektivitet, lavere forbruk, mindre utslipp og mindre støy. Mange biler kan kjøre på høyeste gir i 50 km/t. Hold fartsgrensen Luftmotstanden, og dermed drivstofforbruket, øker ved høye hastigheter. Det s amme gjør støynivå og dekkslitasje. Akselerer raskt Sørg for å få bilen raskt opp i ønsket hastighet. Det krever mindre drivstoff enn langsom akselerering. Hopp gjerne over gir under akselereringen. Sjekk dekktrykket en gang i måneden Svært mange nordmenn kjører med for lite luft i dekkene. Feil lufttrykk i dekkene kan gi økte kostnader og økte utslipp. En beregning fra Transportøkonomisk institutt viste at en bileier som kjører med for lite luft i dekkene i snitt får 30 kroner i økte drivstoffutgifter, og slipper ut kilo unødvendig CO i året. Unngå unødvendig last Ta ut tung last du ikke har bruk for. Ta av takgrind og tak boks når de ikke er i bruk. Høyere vekt og luftmotstand kan gi betydelig høyere forbruk og utslipp. Bruk minst mulig aircondition i sommerhalvåret Klimaanlegget krever energi, som kommer fra drivstoffet. Det betyr økt forbruk og utslipp. Kle deg etter været, og bruk aircondition minst mulig. Husk at åpne vinduer gir mer luftmotstand, som også gir økt forbruk - enda høyere enn aircondition ved høye hastigheter. Bruk motorvarmer ved temperaturer under 5 plussgrader En varm motor har lavere utslipp og forbruk enn en kald motor. Kaldstart gir også slitasje på motoren. Det holder at motorvarmeren står på en times tid før du skal kjøre. Ta bilen på service jevnlig Feiljustert motor, slitte tennplugger og lignende kan gi høyere forbruk og utslipp av miljøskadelige stoffer enn nødvendig. 1 av 19

13 9. Kompetanse Opplæring - Trening Den kompetanse som hver og en besitter er grunnleggende for vår konkurranseevne, derfor vil -Maskinell Snøservice AS sørge for at alt personell har den nødvendige kompetansen og at de har forståelse av hvilken rolle hver og en har i forhold til den oppgave/tjeneste som skal utføres. Vi legger vekt på at alle bidrar positivt, at de er motivert og står på for å hjelpe hverandre og gjøre hverandre gode. Ansvaret for å kartlegge, analysere, utarbeide og gjennomføre planer for kompetanseheving ligger hos bedriftsledelsen. Dokumenterte kvalifikasjoner sikrer at vårt personell har et godt utgangspunkt for å ivareta helse, miljø og sikkerhet i gjennomføring av arbeidsoppdragene. Dvs. fagkunnskap + erfaring til å kunne utføre sin funksjon og de arbeidsoppgaver som skal utføres. Alle ansatte også innleid personell må kunne vise til erfaring med bruk av det utstyret de skal benytte i arbeidsoppdraget. Vi krever praksis tilsvarende 1 år med bruk av gjeldende maskintype og praksis må kunne dokumenteres med referanser fra tidligere arbeidsgivere eller oppdragsgivere. Den generelle kompetansen som kreves er, minimum: Fagkompetanse / sertifikater /Yrkesbevis knyttet til stilling/oppgave. Gyldig HMS kurs Gyldig Førstehjelpskurs. Opplæring og trening utfører arbeidsoppdrag for en mengde forskjellige oppdragsgivere hvor det ofte er områder med komplisert trafikk og infrastruktur som setter store krav til maskinfører. Det å være maskinfører i innebærer også et ansvar for å ivareta sikkerheten for seg selv, for sine medarbeidere og samfunnet for øvrig, så derfor i forbindelse med oppstart av vintersesongen (hver høst) så gjennomfører driftsleder og daglig leder i en felles samling med alle sjåfører/maskinførere hvor HMS og miljø står i fokus. Hensikten med samlingen er å gi deltakerne en oppfriskning, innsikt og forståelse for sin kvalitets og miljøpolitikk, HMS prosedyrer og de mål og krav som gjelder i. Resultat av oppnådde mål og miljøgevinster blir også presentert på denne årlige samlingen. Dette gjør vi fordi vi ønsker å vise at de mål vi setter oss og at de tiltak vi iverksetter gir effekt. Sjåførhåndbok I forbindelse med vinterdrift så får alle våre sjåfører hver sin sjåførperm som inneholder: Nødvendig og nyttig informasjon, HMS dokumenter, sikkerhetsinstrukser, sjekklister, skjemaer og maler osv. I sjåførpermen ligger også en spesifikk brøyte plan for det området vedkommende har ansvar for /skal jobbe på. Dvs. en brøyteplan/kart som viser brøyteområde med opphaugings-plasser, tekniske detaljer og eventuelle spesielle forhold som maskinfører skal være oppmerksom på ved utførelse av oppdraget. Signering/bekreftelse fra sjåfør Alle sjåfører/maskinførere må signere og bekrefte de har fått innføring og kjennskap til sitt kvalitetssystem, policy og de mål og krav som gjelder i, samt bekrefter med sin signatur at de har mottatt og lest igjennom sjåførhåndbok. Ref: MS-05_Bekreftelse fra sjåfør forts. 13 av 19

14 Praktisk gjennomgang av Brøyterute Når sjåfører/maskinfører får utdelt sin brøyterute må de før oppstart gjennomføre en fysisk befaring og en gjennomkjøring av brøyteruten/det område som vedkommende skal jobbe på. Dette gjør vi for å sikrestille at sjåfør/maskinfører får se og merket seg alle detaljer på rode/område og merket seg eventuelle spesielle OBS-punkter som de skal være spesielt oppmerksomme på når de utfører. Det benyttes spesifisert skjema: Ref: MS-1_Sjåførgjennomgang av Brøyterute Etter endt befaring kvitter sjåføren for at han/hun har hatt en fysisk befaring av roden og at han/hun har blitt gjort oppmerksom på de OBS-punkter som er på roden. Alle OBS-punkter noteres ned på skjemaet MS-1. En kopi av MS-1 skal oppbevares i sjåførmappen og alltid være tilgjengelig for sjåføren. Kompetansebevis Som en del av vårt kompetansekrav så må alle som arbeider i eller for inneha kompetansebevis/førerkort/maskinførerbevis for det utstyr, bil/maskin som skal benyttes. Kompetansebevis må fremlegges/dokumenteres før vedkommende får begynne på arbeidsoppdraget. Sjåføropplysninger Sjåførene fyller ut skjemaet MS-07_Sjåføropplysninger som vi oppbevarer i egen mappe i administrasjonen. I tillegg tar kopi av kompetansebevis/førerkort/maskinførerbevis på hver enkelt sjåfør som vi vedlegger i sjåføropplysninger. Underentreprenører (UE) Selv om er overordnet ansvarlig for all drift og utførelse så hviler det også et ansvar på underentreprenører og innleide sjåfør som jobber på oppdrag for. UE har plikt til å sørge for at sjåføren til enhver tid innehar gyldige sertifikater/førerkort, maskinførerbevis, kompetansebevis for det utstyr de skal håndtere og plikter å melde til om eventuelle endringer/avvik. 14 av 19

15 10. Avvikshåndtering i En viktig del av sitt kvalitetsarbeid er å ha et godt innarbeidet system for avvikshåndtering. Et levende og godt avvikssystem betyr færre uønskede og farlige hendelser, bedre kvalitet og ikke minst, god læring i organisasjonen. Internkontrollforskriften krever at virksomheter har et eget system for å håndtere avvik. Dette innebærer at vi må ha en prosess, den må være kjent for alle og vi må være tro mot den. Ansvar Alle som jobber i eller for har et ansvar for å følge våre prosedyrer for avvikshåndtering. Dette innebærer at alle som oppdager et avvik skal rapportere og melde fra om avviket til driftsleder. (Ref Rapporteringsrutiner) Driftsleder sørger for at avviket blir registrert og behandlet. Avviksprosess Vår avviksprosess er definert og innebærer følgende elementer i saksgangen: 1) Strakstiltak. ) Registrering. 3) Korrigerende tiltak. 4) Analyse. 5) Forebyggende tiltak. 6) Oppfølging. 7) Trend analyse. Forbedringsprosess Et hvert avvik vil kunne danne grunnlag for iverksettelse av en forbedringsprosess. Dette innebærer at alle avvik registreres i og behandles systematisk i henhold til samme prosedyre. Et avvik kan under behandlingen bli vurdert slik at det flyttes fra et avvik over til forbedringsprogram for videre behandling der. Vi jobber aktivt med avvik og forbedringer for å oppnå fem viktige hovedpunkter: Økt sikkerhet. Økt kvalitet. Økt trivsel. Redusert negativ miljøpåvirkning. Redusert kostnad. Gode rapporteringsrutiner er en forutsetning for å oppnå våre fem hovedpunkter. Kvalitetsansvarlig I er det driftsleder som er Kvalitetsansvarlig og som innehar en viktig rolle i oppfølging, vedlikehold og utvikling våre systemer for avvikshåndtering. Økonomiansvarlig/kontroller I er det vår økonomiansvarlig som også er vår kontrollfunksjon og som påser at alle avvik blir fulgt opp og som kvitterer ut avviket som lukket når tiltak er funnet hensiktsmessig. 15 av 19

16 11. Rapporteringsrutiner Viktig! Rapportering av antall timer AS skal ha melding om antall kjørte timer, når brøytingen startes og avsluttes. Det må også gis beskjed dersom noe hindrer brøyting. Timer rapporteres på: RS-01_Rapporteringsskjema Rutekjøring. Rapportering av ekstrakjøring AS må også ha beskjed ved eventuell ekstrakjøring. Ekstrakjøring rapporteres på: RS-0_Rapporteringsskjema Ekstrakjøring. Rapportering av skade/uønsket hendelse AS må ha melding om eventuelle skader og eller uønskede hendelser. Rapporteres på: RS-03_Rapporteringsskjema Uønsket Hendelse (RUH) Beklager Uhell Skulle du være uheldig å skade noe, og eier ikke er tilstede så benytter du meldeskjema MS-03_Beklager Uhell 1. Du fyller ut skjemaet og legger det igjen som informasjon til eier.. Du må i tillegg rapportere skaden inn til på RUH skjemaet: RS-03 ***** Avviksbehandling Ref. Avviksbehandling I, så betrakter vi alle avvik som en uønsket hendelse. Alle som jobber i eller for har et ansvar for å rapportere et hvert avvik/uønskede hendelse. Dette innebærer at alle som oppdager et avvik skal rapportere og melde fra om avviket til driftsleder. Det er utarbeidet eget rapporteringsskjema for innrapportering av uønsket hendelse. Ref: RS-03_Rapporteringsskjema Uønsket Hendelse (RUH) Ansvar for oppfølging Driftsleder i sørger for registrering analyse - oppfølgning tiltak stenge avvik. Ansvar for kontroll Økonomiansvarlig/kontroller har ansvar for å kontrollere at avvik følges opp og at tiltak iverksettes og at avvik sluttbehandles og lukkes. Rapportering til kunde Alle avvik som har direkte relevans til en kunde eller tredjepart, uavhengig av om det er regulert av kontrakten eller ikke, så skal kunden informeres om avviket, samt hva som er/blir gjort av tiltak. Det er driftsleder sitt ansvar og sørge for at kunden holdes informert om avviket og de tiltak som iverksettes. 16 av 19

17 1. Varsling og beredskapsplan I varsles følgende ved brann og andre ulykker: Daglig leder Ole- Tormod Amundrød Mobil: Driftsleder Geir Hagadokken Mobil: Arbeidstilsynet (ved alvorlig personskade): Telefon: Giftinformasjonen Telefon: Giftinformasjonssentralen har som oppgave å gi informasjon i forbindelse med akutte forgiftninger, og svarer på spørsmål om giftighet av kjemiske stoffer/produkter, førstehjelp og medisinsk behandling. Sørg for å ha faktaopplysninger klare når du ringer. Akutt forurensning En akutt forurensning skal håndteres iht. beredskapsplanen nedenfor, umiddelbart etter at forurensningen er oppdaget. 1. Tett lekkasjen umiddelbart.. Vurder utslippsmengde og forurensningsfare. 3. Registrer drenasjeveier. 4. Ikke skumlegg (unntatt ved antennelsesfare). 5. Ikke spyl eller fortynn. 6. Absorber med absorbenter (som bark, sagflis og annet materiale). 7. Varsle brannvakta i kommunen så snart det er mulig. 8. Sperr av midlertidig. 9. Avklar videre med brannvesenet. 10. Orienter overordnet. Det er den som er ansvarlig for forurensningen som prinsipielt skal bære alle kostnader. Tips: ICE: Registrerer en pårørende person som du kaller ICE (=In Case of Emergency) med tilgjengelige telefonnummer på mobiltelefonen din. Ønsker du flere kontakter, registrer disse som ICE1, ICE, ICE3 osv. 17 av 19

18 13. HMS Egenerklæring for -Maskinell Snøservice AS HMS-Egenerklæring Om helse - miljø - sikkerhet 18 av 19

19 14. Instrukser Prosedyrer Skjemaer - Sjekklister Som løse vedlegg sjåførpermen vil du også finne: Instrukser Prosedyrer Skjemaer Sjekklister. Om eller når du eventuelt har behov for flere kopier så kan du henvende deg til administrasjonen i for å få flere kopier. Under ser et register og en oversikt over hvilke Instrukser, Prosedyrer, Skjemaer og Sjekklister som skal være vedlagt i sjåførhåndboka. Dok- ID Dokument navn Beskrivelse D-10 Risikovurdering Vinterdrift Viser risikovurdering Vinterdrift I-01 Personlig sikkerhetsinstruks Instruks/veiledning - Personlig sikkerhet I-0 Arbeid på veg/trafikkdirigering (SVV) Instruks/Veiledning Arbeid på veg/trafikkdirigering I-04 Instruks Transport av Maskiner Instruks/veiledning Transport av Maskiner I-05 Instruks Transport av Masser Instruks/veiledning - Massetransport I-09 Instruks - Bruk av personlig verneutstyr Instruks/veiledning - Bruk av personlig verneutstyr I-14 Instruks - Kildesortering i Instruks/plakat Hva og hvordan vi kildesorterer I-15 Instruks - Håndtering av kjemikalier Instruks/plakat Hvordan håndtere kjemikalier MS-03 Beklager Uhell Benyttes for å informere berørt /eier om uhell/skade MS-05 Bekreftelse fra sjåfør Sjåfør bekreftelse - (HMS) rutiner etc. MS-06 Kvittering Utlevering av utstyr Benyttes når UE skal kvittere ut - Lån av utstyr fra MS-07 Sjåføropplysninger Benyttes for registrering av Sjåføropplysninger MS-1 Sjåførgjennomgang av brøyterute Benyttes ved gjennomgang av brøyterute m/sjåføren P-05 Parkeringsplan på tomta Oversiktsplan parkering av utstyr/biler på tomta RS-01 Rapportering av Rutekjøring Benyttes for rapportering av Rutekjøring RS-0 Rapportering av Ekstra kjøring Benyttes for rapportering av Ekstrakjøring RS-03 Rapportering Uønsket hendelse (RUH) Benyttes for rapportering av Avvik/Uønsket hendelse SL-08 Sjekkliste vedlikehold av PLOG Benyttes ved sjekk og overhaling av PLOG SL-09 Sjekkliste vedlikehold av SALTAPPARAT Benyttes ved sjekk og vedlikehold av SALTAPPARAT SL-10 Sjekkliste kalibrering av SALTAPPARAT Benyttes ved kalibrering av SALTAPPARAT SL-11 Sjekkliste vedlikehold av STRØAPPARAT Benyttes ved sjekk og vedlikehold av STRØAPPARAT Forklaring: D = Dokument I = Instruks MS = Mal-Skjema P = Prosedyre RS = Rapporteringsskjema SL = Sjekkliste 19 av 19

Sjåførhåndbok. Informasjon Instrukser og prosedyrer for brøytesjåfører i MSS

Sjåførhåndbok. Informasjon Instrukser og prosedyrer for brøytesjåfører i MSS Sjåførhåndbok Informasjon Instrukser og prosedyrer for brøytesjåfører i MSS Versjon 1-2016 Innhold 1. Intensjon med Sjåførhåndboka... 3 2. Om MSS-Maskinell Snøservice AS... 4 3. Nøkkelinformasjon... 5

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1 Vår intensjon med en er å beskrive overfor våre kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i. Utgave nr. 1 Revidert: 29.mai 2015 Innhold

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner...3 1.2 Om IMB Maskiner...3 1.3 Definisjoner av sentrale begrep

Detaljer

1. Velkommen til MSS Kvalitetshåndbok... 3. 2. Om MSS-Maskinell Snøservice AS... 4. 3. Nøkkelinformasjon... 5. 4. Organisasjonskart...

1. Velkommen til MSS Kvalitetshåndbok... 3. 2. Om MSS-Maskinell Snøservice AS... 4. 3. Nøkkelinformasjon... 5. 4. Organisasjonskart... Kvalitetshåndbok Vår intensjon med denne Kvalitetshåndboken er å beskrive overfor våre kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i MSS.

Detaljer

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015 NS-EN ISO 14001:2015 ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY as Drammen 05.10.2015 ------------------------- Daglig leder Side : 2 av 7 INNHOLD ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY AS... 3 Miljøpolicy... 3 Miljøaspekter...

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST November 2011 Linda Karen Eide VEST Innledning Helse- og omsorgsdepartementet har satt krav

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

10 punkter for grønnere kjøring

10 punkter for grønnere kjøring Målet med kampanjen Gjør bilbruken grønn (MAKE CARS GREEN) er å redusere påvirkningen biler har på miljøet samt å hjelpe førere å tenke grønt før de kjører. 10 punkter for grønnere kjøring Kjøp grønt Planlegg

Detaljer

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens Daglig leder 10.001 200114 1.0 representant 1. Innledning 1.1 Miljøledelse i Vitek AS 1.2 Bedriftsopplysninger

Detaljer

A1 Dokument 8. Vedlagte fastsatte skjema som skal brukes: 8 Fastsatte skjema som skal brukes:

A1 Dokument 8. Vedlagte fastsatte skjema som skal brukes: 8 Fastsatte skjema som skal brukes: A Dokument 8 Vedlagte fastsatte skjema som skal brukes: 8 Fastsatte skjema som skal brukes: - Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS) iht Forskrift om offentlige anskaffelser, Vedlegg 2 - Melding

Detaljer

BEKREFTELSE. Vi bekrefter herved at. Helge Kristoffersen AS

BEKREFTELSE. Vi bekrefter herved at. Helge Kristoffersen AS BEKREFTELSE Vi bekrefter herved at Helge Kristoffersen AS har, sammen med Transportsentralen Svanco AS, innført NLFs system Kvalitet og miljø på vei. Bekreftelsen gjelder så lenge bedriften har avtale

Detaljer

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene R100 HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 10.12.2014 Innhold Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

Teko print & kopi AS

Teko print & kopi AS 6.1.215 Statistikk Teko print & kopi AS Miljøfyrtårn Teko print & kopi AS Miljørapport for 214 Du har levert miljørapporter for årene: 29 21 211 212 213 214 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 25 2 21 %

Detaljer

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere Miljø og samfunnsansvarsrapport 2014 HMS Energi og klima Berendsen har gjennom mange år arbeidet med miljø- og kvalitetskrav og dette er i dag en integrert del av selskapets daglige virke. Sammen arbeider

Detaljer

Hva er et miljøledelsessystem?

Hva er et miljøledelsessystem? Hva er et miljøledelsessystem? o Integrert rutiner i styringssystemene for å sikre o Oversikt over virksomhetens miljøbelastning/risiko o Lovlig drift o Mer miljøeffektivitet (dvs. mindre miljøbelastning

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Velkommen til Risavika Havn

Velkommen til Risavika Havn HMS informasjon Innhold Velkommen til Risavika Havn...4 Hvis ulykken er ute...5 Brann...5 HMS-stasjoner...6 Redningsutstyr...6 ISPS adgang...7 HMS-kart...8 Verneutstyr...10 Trafikale forhold...11 Sikker

Detaljer

Rapport etter tilsyn hos Midt-Norge Slakteri AS i Levanger kommune

Rapport etter tilsyn hos Midt-Norge Slakteri AS i Levanger kommune Rapport etter tilsyn hos Midt-Norge Slakteri AS i Levanger kommune Virksomhet Virksomhetens adresse Organisasjonsnummer (BEDR) Midt-Norge Slakteri AS Deltagere fra Kirkegata 70 virksomheten 7600 Levanger

Detaljer

Grønt sykehus grønn standard

Grønt sykehus grønn standard Miljøledelse miljøsertifisering Grønt sykehus grønn standard Norsk forening for Sterilforsyning 05.06.2015 Mette Myhrhaug, spesialrådgiver kvalitet Vestre Viken HF Miljøstyring Grønt sykehus Bakgrunn Miljøstandarden

Detaljer

Internkontroll i borettslag og sameier

Internkontroll i borettslag og sameier Oslo kommune Brann- og redningsetaten Brannforebyggende avdeling Internkontroll i borettslag og sameier - Enkelt og lønnsomt Å INNFØRE OG UTØVE INTERNKONTROLL ER MYE ENKLERE ENN DU TROR! TRYGGHET OG SIKKERHET

Detaljer

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as 1 Innholdsfortegnelse: Innledning s.2 Menneskerettigheter s.3 Arbeidstaker rettigheter og sosiale forhold s.4 Ytre miljø s.5 Bekjempelse av korrupsjon s.6 Revisjoner

Detaljer

Om HMS og litt. Henry, styreledersamling

Om HMS og litt. Henry, styreledersamling Om HMS og litt. Henry, styreledersamling 9.2.2017 HMS H Mye Skriftlig Eller noe lurt? Ansvar på toppen? Styreleder Daglig leder HMS-leder Ansvar på toppen? Styreleder! Styret - Står for den totale og formelle

Detaljer

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter Vegdrift 2007 Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Mer fokus på kvalitet Riksrevisjonen: Tidligere krav i våre

Detaljer

Økokjøring. Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2. utslipp med minst 10-20 prosent

Økokjøring. Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2. utslipp med minst 10-20 prosent KLIMAVEIEN Økokjøring Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2 utslipp med minst 10-20 prosent 1 Dette er økokjøring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bruk høyest mulig gir

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Vinterdrift av Gulskogen Arena kunstgressbane med undervarme i Drammen kommune

Vinterdrift av Gulskogen Arena kunstgressbane med undervarme i Drammen kommune DRAMMEN KOMMUNE Vei, natur, idrett Vedlegg 1: Kravspesifikasjon Vinterdrift av Gulskogen Arena kunstgressbane med undervarme i Drammen kommune REF: 14/7823 Vedlegg: 1 Oversiktskart 2 Mal for rapport for

Detaljer

Gjennomføringsskjema for opplæring i bedrift Produksjonsteknikk (PT)

Gjennomføringsskjema for opplæring i bedrift Produksjonsteknikk (PT) Gjennomføringsskjema for opplæring i bedrift Produksjonsteknikk (PT) Navn: Bedrift: Læretid: Hovedområde: Produksjon Hovedområde: Vedlikehold Hovedområde: Dokumentasjon og kvalitet Kompetansemål Side Kompetansemål

Detaljer

En reise på 1. klasse!

En reise på 1. klasse! Systemhåndbok Mars 2016 Visjon En reise på 1. klasse! Politikk Dental Sør AS skal være den foretrukne leverandør av dentalutstyr for offentlige og private tannklinikker i Norge, og en trygg arbeidsplass

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 5,53

Detaljer

Rammeavtale for rørinspeksjon av private avløpsledninger og tetthetsprøving av avløpsledninger

Rammeavtale for rørinspeksjon av private avløpsledninger og tetthetsprøving av avløpsledninger BERGEN KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN Rammeavtale for rørinspeksjon av private avløpsledninger og tetthetsprøving av avløpsledninger Anskaffelsesnr. EØS 023-2016 1 Tilleggsbestemmelser til standardkontrkat

Detaljer

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B HMS- System Side 1 INSTRUKS FOR VERNERUNDER B Vernerunde gjennomføres hver 14. dag etter oppsatt plan. Alle firma som har arbeider gående i angjeldende tidsrom skal delta på vernerundene. Verneprotokoll

Detaljer

«Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!»

«Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!» Petroleumstilsynet & Miljødirektoratets samarbeidsseminar: Kostnadskutt en miljørisiko? 17.03.2015 v/hilde-marit Rysst «Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!» Er oljearbeideren opptatt av miljø? JA! Men,

Detaljer

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Helse Miljø og Sikkerhet i bygging av fjernvarmenettet og drift av varmesentralen HMS-/og Kvalitetsleder Silja Strømme Eidsiva Bioenergi AS En god og generell

Detaljer

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet Systematisk Helse Miljø Sikkerhet Arbeid Hva er internkontroll / systematisk HMS arbeid? Forskriftens definisjon: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres,

Detaljer

Guideline. HMS Policy

Guideline. HMS Policy Guideline HMS Policy Bilfinger Industrial Services Norway AS Kort beskrivelse Denne guideline skal anvendes av Selskapets enheter ved planlegging, gjennomføring og oppfølging av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Detaljer

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD KJØREREGLER FOR HMS INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD 6. KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD 7. AVVIKSHÅNDTERING

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring.

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Arbeidsmiljøloven En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll iht. AT 703 Forankret i

Detaljer

Forventninger til HMS-system og etterlevelse

Forventninger til HMS-system og etterlevelse Forventninger til HMS-system og etterlevelse Punktene som er listet i det følgende beskriver Statnetts forventninger til leverandørers HMS-system og etterlevelse av dette, i tilknytning til Statnetts prosjekter.

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Statnetts forventninger til leverandørene

Statnetts forventninger til leverandørene Statnetts forventninger til leverandørene Slik vil vi ikke ha det. Stegene i anskaffelsesprosessen 1. Kvalifisering av leverandører Kvalifisere leverandører som er i stand til å levere en vare/tjeneste

Detaljer

FELLES LEDELSESSYSTEM Felles/ Virksomhet /Tjenesteområde: Prosjekt og utbygging

FELLES LEDELSESSYSTEM Felles/ Virksomhet /Tjenesteområde: Prosjekt og utbygging FELLES LEDELSESSYSTEM Felles/ Virksomhet /Tjenesteområde: Prosjekt og utbygging Prosessnavn: Beredskapsplan Prosjekt Sist endret/erstatter: 12.09.2013/ 12.08.2008 Prosesseier/sist endret av (e-postadresse):

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)

BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ 2 Innholdsfortegnelse 1. Formål og hensikt 3 2. Definisjoner 3

Detaljer

Innholdfortegnelse - kapittel 1 INNLEDNING 2 3 4 LEVERANDØRER 5 ORGANISASJONEN 6 7 8 KVALITET 9 MILJØVENNLIG 10 MÅLSETTING 11 12 AVVIKSHÅNDTERING

Innholdfortegnelse - kapittel 1 INNLEDNING 2 3 4 LEVERANDØRER 5 ORGANISASJONEN 6 7 8 KVALITET 9 MILJØVENNLIG 10 MÅLSETTING 11 12 AVVIKSHÅNDTERING Kvalitetshåndbok Vi skal være en ledende samarbeidspartner, som står for innovative, effektive og lønnsomme løsninger - og en effektiv leverandør av forbruksmateriell, verktøy og utstyr. Innholdfortegnelse

Detaljer

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0.

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0. Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516 NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 4 2. Omfang... 4 1.1 Ansvar for dokumentet...

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

Sammenhengen mellom og

Sammenhengen mellom og Sammenhengen mellom og Kvalitet HMS v/ Geir A. Molland Haugaland Kraft EBL 4. mars 2008 Forenklet historikk, et utgangspunkt HMS: Fra lavstatus til kritisk suksessfaktor Kvalitet: Fra selvfølgelighet /

Detaljer

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 januar 2015 Rev.nr.1.0 Erstatter plan av oktober 2012 Utarbeidet av Norsk Biokraft AS

Detaljer

Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013

Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013 Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013 Miljøledelse = Styring av Anskaffelser Hva er en anskaffelse? Alt som genererer en faktura Dvs kjøp eller

Detaljer

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet Miljøhåndbok INNHOLD 1. Introduksjon Miljøstyringssystemet 2. Gunvald Johansen Bygg AS Organisasjon 3. Visjon og politikk 4. Miljøstyringssystemet a) Organisasjon og ansvar b) Planlegging c) Iverksetting

Detaljer

Utskriftsvennlig statistikk - Taxi Hedmark AS - Miljøfyrtårn. Årlig klima- og miljørapport for 2016

Utskriftsvennlig statistikk - Taxi Hedmark AS - Miljøfyrtårn. Årlig klima- og miljørapport for 2016 https://rapportering.miljofyrtarn.no/environmentalreport/printstatistics/1145 Side 1 av 8 9.3.17 Taxi Hedmark AS Årlig klima- og miljørapport for 16 Beskrivelse av virksomheten: Taxisentral med tilknyttede

Detaljer

R101 Rutiner for opplæring av ansatte ved gjenvinningsstasjonene

R101 Rutiner for opplæring av ansatte ved gjenvinningsstasjonene 1. HENSIKT Formål Formålet med rutinen er å sikre at alle ansatte på får den en de har behov for og krav på for å utføre sin jobb tilfredsstillende og for å opprettholde høyeste mulige sikkerhetsnivå.

Detaljer

Kommuneoverlegen Miljørettet helsevern

Kommuneoverlegen Miljørettet helsevern Kommuneoverlegen Miljørettet helsevern Internkontroll 21.9.2010 1 Internkontrollplikt Internkontrollplikten innebærer en plikt til å overholde myndighetskravene og dokumentere at disse faktisk overholdes.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 2 MÅLSETNINGER FOR SHA I PROSJEKTET... 3 2.1

Detaljer

Strategisk miljøplan for NSB-konsernet. Foto: ROM Eiendom

Strategisk miljøplan for NSB-konsernet. Foto: ROM Eiendom Strategisk miljøplan for NSB-konsernet Foto: ROM Eiendom Visjon NSB skal være kundenes favoritt og Nordens mest nyskapende transportkonsern. Hovedmål NSB-konsernet har som hovedmål å skape verdier for

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 6, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 2 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: 2.1 VERNERUNDE, RISIKOVURDERING,

Detaljer

Beredskapsplan for ytre miljø

Beredskapsplan for ytre miljø Vedlegg E.9 Beredskapsplan for ytre miljø Håndtering av miljøskadelige hendelser HENSIKT Sikre at alle hendelser og/ eller situasjoner som kan ha miljøskadelig påvirkning registreres, rapporteres til aktuell

Detaljer

[17.04.12] BILREGLEMENT SERVICE. Storfjord kommune

[17.04.12] BILREGLEMENT SERVICE. Storfjord kommune [17.04.12] SERVICE Bilreglement ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse Ny Bilkjøring og risiko Denne håndboken er utarbeidet som et ledd i det skadeforebyggende arbeid i Storfjord

Detaljer

Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr: Fv 808 Parsell Åsen - Torvet

Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr: Fv 808 Parsell Åsen - Torvet YM-plan Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr: Fv 808 Parsell Åsen - Torvet Versjon 2012-12-17 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato: Godkjent av: Fv 808 X E6 Hemnesberget.

Detaljer

KOMMUNALTEKNIKK. Miljøplan for (prosjekt)

KOMMUNALTEKNIKK. Miljøplan for (prosjekt) KOMMUNALTEKNIKK Miljøplan for (prosjekt) Versjon Versjon: Dato: Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon 0.9 dd.mm.åååå Versjon 1.0 Versjon 1.1 Versjon 1.2 Versjon 1.X INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3

Detaljer

OV 001 Veileder til overordnet instruks for HMS revisjon i Bergen kommune. Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

OV 001 Veileder til overordnet instruks for HMS revisjon i Bergen kommune. Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. Hensikt... 2 2. Målgruppe og Bakgrunn for veileder... 2 3. Definisjoner... 3 4. Gjennomføring... 3 4.1 Grunnlag (input)... 3 4.2 Beskrivelse...

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-10-17

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-10-17 Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem Ref: kap. C2 pkt. 8, kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 Prosjektnavn: Reasfaltering flyoperative flater Rena Militære Flyplass Prosjektnummer: 100362 Kontraktsnummer: 420287 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Dokumentnavn: Policy og mål

Dokumentnavn: Policy og mål Formål Omfang Ansvar Å avklare organisasjon, ansvar og kompetanse hos de ulike funksjonene Virksomheten har en flat organisasjonsstruktur delt inn i funksjoner, hvor ansvarsfordelingen fremgår av organisasjonsdiagrammet.

Detaljer

I.SFT (utkast)

I.SFT (utkast) 1 Rapport nr.: 2006.049.I.SFT (utkast) Virksomhet: Kemira Chemicals AS Bedriftsnummer: 941559190 Virksomhetens adresse: EMAS-registrert: Øraveien 14 1630 Gamle Fredrikstad Nei SFTs arkivkode: Anleggsnummer:

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 9 Handlingsplan for 1 Teko print & kopi AS Miljørapport 9 Generelt Omsetning 6, Millioner kr Arbeidsmiljø Sykefravær

Detaljer

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid.

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid. Side 1 av 6, versjon 02 2008-06 1. DEFINISJONER OG MÅL 1.1. DEFINISJONER Med INTERNKONTROLL menes å påse at krav til å fremme helse, miljø og sikkerhet fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift,

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

miljøstrategi for norsk idrett

miljøstrategi for norsk idrett miljøstrategi for norsk idrett 1. INNLEDNING Idrettsstyret vedtok miljøstrategi for norsk idrett 28. februar 2011. Som Norges største frivillige bevegelse, er det viktig at idretten viser et samfunnsansvar

Detaljer

Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål

Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål Universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken 8.mai 2012 Litt om Universitetet i Bergen:

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

Veiledning om plikter og rettigheter. for leverandører og underleverandører

Veiledning om plikter og rettigheter. for leverandører og underleverandører Veiledning om plikter og rettigheter for leverandører og underleverandører 101101110100011010100000111000011010010101010000011100 Innholdsfortegnelse Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt

Detaljer

HMS og kvalitet i prosjektet

HMS og kvalitet i prosjektet HMS og kvalitet i prosjektet Hva kreves (kapittel D) Kvalitetssystem ISO 9001 Kvalitetsplan og kontrollplan HMS system SJA sikker jobb analyse Revisjoner Kurs HMS/KS møter / samlinger Ansvar for underleverandører

Detaljer

Industriens støttespiller. Skap merverdier i dialog med oss

Industriens støttespiller. Skap merverdier i dialog med oss Industriens støttespiller Skap merverdier i dialog med oss Alfsen og Gunderson AS Ca 70 ingeniører med spesialkompetanse innen: Vannteknikk Luftteknikk Oljetåke Tørketeknikk Luftavfukting Pulverteknikk

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av rektor 17.08.09, med hjemmel i Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 26.06.08. Ved eksamen i Trondheim

Detaljer

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det kan koste mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge at feilen skjer. Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp

Detaljer

Det handler om vår identitet

Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Jernværket ble grunnlagt 1657, og er i dag en av Norges eldste og mest tradisjonsrike bedrifter. Gategods ble en del av produksjonen i 1952, og

Detaljer

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR INDUSTRIMEKANIKERFAGET

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR INDUSTRIMEKANIKERFAGET Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR INDUSTRIMEKANIKERFAGET Gjennomføringsskjema for opplæring i bedrift Industrimekanikerfaget Lærlingens navn: Bedriftens navn: Læretid:

Detaljer

FELLES LEDELSESSYSTEM

FELLES LEDELSESSYSTEM FELLES LEDELSESSYSTEM Beredskapsplan Prosjekt Felles/ Resultatenhet /Tjenesteområde: Prosjekt og utbygging Sist endret/erstatter: 12.08.2008 Prosesseier/sist endret av (e-postadresse): RE-leder /bjørn.erik.brennum@asker.kommune.no

Detaljer

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen Utpeking av koordinator 13 Utpeking og oppfølging av

Detaljer

Erfaringer med ISO 14001. Miljøledelse, Grønn Byggallianse

Erfaringer med ISO 14001. Miljøledelse, Grønn Byggallianse Erfaringer med ISO 14001 Miljøledelse, Grønn Byggallianse 2/5/2010 2 Innhold Litt om Undervisningsbygg Erfaringer med ISO 14001 Våre miljømål 3 Et skolebygg å være stolt av! Oslos største eiendomsforvalter

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem : Kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. : (standarden) Merk spesielt standardens bestemmelser om «Dokumentert informasjon» (pkt. 7.5). Alle

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet 2017-2020 Universitetsmuseet i Bergen INNHOLD Forord 1 Målsetting og ansvar 1.1 Overordnede målsettinger for arbeidsmiljøet ved Universitetsmuseet 1.2 HMS-mål

Detaljer

YM-plan. Ytre miljøplan. Her kan du sette inn et bilde fra prosjektet. Versjon

YM-plan. Ytre miljøplan. Her kan du sette inn et bilde fra prosjektet. Versjon YM-plan Ytre miljøplan Her kan du sette inn et bilde fra prosjektet Prosjekt/kontrakt nr: / Versjon 2010-04-16 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato:

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN Nye Hegg skole Utgave nr Dato Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse 1 15.11.2012 Ingrid G Eklund Ivan Hansen Bjørn Haraldsen 2/12 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Systematisk kvalitets- og HMS-arbeid i bedriften. Regionsjef Paul Olaf Baraas

Systematisk kvalitets- og HMS-arbeid i bedriften. Regionsjef Paul Olaf Baraas Systematisk kvalitets- og HMS-arbeid i bedriften Regionsjef Paul Olaf Baraas Hvorfor kurs? Kurset gir innføring i hvorfor en bør jobbe systematisk med kvalitets- og HMS-arbeid i bedriften. Dette danner

Detaljer

I en miljøbevisst virksomhet

I en miljøbevisst virksomhet I en miljøbevisst virksomhet Fokus: hvilken atferd ønskes (ikke hvordan endring) Tenk synergi: miljø, IK og langsiktig økonomi Husk virkning på: Virksomhetens effektivitet understøtter hovedmål? De ansatte

Detaljer

Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT. 18.08.2009 Universitetet i Tromsø

Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT. 18.08.2009 Universitetet i Tromsø Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT 18.08.2009 Universitetet i Tromsø Retningslinjer og arbeidsrutiner Alle interne retningslinjer og arbeidsrutiner ved UiT er hjemlet i norsk lovverk : Webside : http://uit.no/hms/5889/

Detaljer

Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken

Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken Verneombudets etiske retningslinjer Etikk skiller seg fra moral

Detaljer

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS Bærekraftsrapport 2010 Breeze Gruppen AS Det finnes endel mennesker der ute... Noen ganger kan man treffe dem på en kafe, der de nyter en god lunsj i en travel arbeidsuke. Noen ganger treffer man dem i

Detaljer

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Dato. 07.04.2015 Forside Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) jfr. Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Detaljer

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2017 2019 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-handlingsplan) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er forankret i universitetets HMS - handlingsplan,

Detaljer

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Møtedato: 27. september 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 908 47 910 Bodø, 15.9.2017 Styresak 97-2017 Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Styret i Helse

Detaljer

Tidsfrist: B: Forebyggende og korrigerende tiltak (endring av prosedyrer eller lignende): Tidsfrist:

Tidsfrist: B: Forebyggende og korrigerende tiltak (endring av prosedyrer eller lignende): Tidsfrist: AVVIKSMELDING Kontrakt: Entreprenør: Beskrivelse av avviket: Årsak til avviket: Konsekvenser av avviket: Forslag til avviksbehandling: A: Lukking av avvik (fysiske tiltak / strakstiltak): Tidsfrist: B:

Detaljer

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner v/marit Norberg og Siv Wergeland Kort om oss Bergensbasert konsulentselskap stiftet

Detaljer

Energi og vann. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter

Energi og vann. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter Energi og vann Varme Vi bruker mye energi for å holde det varmt inne. Ved å senke temperaturen med to grader sparer man en del energi. Redusert innetemperatur gir dessuten et bedre innemiljø. 1 3 år Aktiviteter

Detaljer