KJEMPET OG VANT SIDE 27

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KJEMPET OG VANT SIDE 27"

Transkript

1 KJEMPET OG VANT SIDE 27 ISSN Løssalg kr. 40,- NR. 6, RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ En av verstingene: Wiggo Marthinussen, Simply Upside

2 2 SIDE TO Foss versus Nordlys Bedriftskompetanse AS er et konsulentfirma som ble etablert i 1983 og som frem til i dag har hatt en kontrollert vekst. Vi er i dag 35 ansatte med betydelig erfaring og nettverk. Vi er et miljø hvor både læring, utvikling og resultatfokusering for våre kunder og oss selv blir satt i fokus. Gjennom tilpasset arbeidsform skal vi være en sentral bidragsyter for problemløsing, utvikling og verdiskaping hos våre kunder. Vi har en sentral markedsposisjon i Nord-Norge, og ønsker å ta et ansvar for å videreutvikle både privat og offentlig sektor. Finansminister Per Kristian Foss har fått nok av tøvet fra Ap-medlem og sjefredaktør Hans Kr. Amundsen i Nordlys. Avisa Nordlys i Tromsø har fått finansminister Per Kristian Foss på nakken etter å ha skrevet mye tøv om avviklingen av den regionalt differensierte arbeidsgiveravgiften (RDA). I en kraftfull lederartikkel 3. desember svarer redaktør Hans Kr. Amundsen. Svaret består i hovedsak i en understrekning er hvor viktig saken er for landsdelen, dernest hvor enormt viktig avisa Nordlys er for både landsdelen og dets næringsliv. Hans Kr. Amundsen vet like godt som oss at den eneste muligheten for å komme ut av EUs klør når det gjelder RDA er å si opp EØS-avtalen, men det har Amundsen aldri skrevet et pip om. For det strider mot partiets linje Derfor står han avkledd når han kommer i krangel med Foss, like avkledd som Landsdelsutvalget, som dro til Brussel i oktober for å lese EU og ESA teksten, samt avsløre regjeringens mangelfulle arbeid. To dager senere måtte LU-delegasjonen gjøre en pinlig retrett fra Brussel med halen mellom beina og konstatere at regjeringen vel hadde gjort det den kunne, og at slaget var tapt. Det skrev faktisk Nordlys. Derimot synes vi at Amundsen skylder sine lesere såpass at han opplyser dem om hvilke politiske bindinger han og hans avis er pålagt, eller har pålagt seg selv gjennom sitt nære samrøre med Arbeiderpartiet. Kort sagt: Hvor, i avisens kommentarartikler finner vi redaktør Amundsen og hvor finner vi den politiske agitatoren Amundsen? Hvilken holdning har redaktør Amundsen til EØS-avtalen? Så mye om realitetene i RDA-saken. En annen realitet er at norsk presse etter sigende ble av-politisert i løpet av de siste år. Med ett viktig unntak: Avisen Nordlys i Tromsø, som fortsatt er en ren partiavis for DNA, og partimedlem og sjefsredaktør Hans Kr. Amundsen, som er både redaktør og partikommissær i partiorganet. Amundsen bør ta lærdom av sin kollega i Avisa Nordland, som ble påtvunget medlemskap i Arbeiderpartiet da han ble ansatt som redaktør i avdøde Nordlands Framtid. Han meldte seg prompte ut av partiet samme dag som partiet solgte seg ut av A-pressen. Epoken med partiaviser er over her til lands. Det er bare Hans Kr. Amundsen som ikke har oppdaget det. Finn Bjørnar Hansen Myten om nordlendingen har en tendens til å leve evig. På femtitallet fikk vi ikke hybler i Oslo, i dag blir vi sett på som svinkjefta og gjestfrie. I motsetning til andre folkeslag i Norge har vi et hoff av mytespinnere. Arthur Arntzen, Helge Stangnes, Bremnes-familien, Halfdan Sivertsen, Lars-Andreas Larssen, Arnt Ryvold, Ingrid Evertsen, Jan Ivar Jacobsen, Martin Schanche, Boknakaran, Steinar Bastesen alle hevder sin rett til å være som de er, fordi de er nordlendinger. De holder liv i myten om folk nordpå, og noen tjener seg rike på den. Til tross for at landsdelen gjennom mange tusen år preges av kraftig innvandring fra øst og sør, tviholder disse kulturskikkelsene på vår egenart. Nord-Norge har flest asylsøkere per innbyggere på landsbasis, men vi er ofte lite villige til å la innflytelse utenfra forandre våre kulturelle uttrykk. Julesnacks? I riktig tid før jul kommer flere nordlendinger med bøker med tema fra nord. Tore Skoglund og Arthur Hammerfest Tromsø Bodø Trondheim Bergen Oslo Vi setter våre kunderelasjoner høyt. Derfor har vi den senere tiden styrket vår organisasjon med senior rådgivere med høy kompetanse. Vi leverer et bredt spekter av produkter og tjenester innen næringsliv og forvaltning. Vår forretningsmodell er som følger; Forretningsutvikling Organisasjonsutvikling Lederutvikling Rekruttering Coaching Prosjektledelse Organisasjonsutvikling Næringsutvikling Du finner også utfyllende informasjon om oss på Management for hire Strategiutvikling Styrearbeid Bedriftsutvikling Krisehåndtering Finansiell rådgivning Konsekvensanalyser Offentlig planlegging Omstillingsprosesser Nettverksutvikling Kontakt gjerne en av våre daglige ledere for en prat. Du treffer oss på følgende steder; Rune Erland Hansen, tlf , Arvid Jensen (Hammerfest), tlf , Knut B. Andreassen (Tromsø), tlf , Berit Laastad (Bodø), tlf , Svein Jarle Midtøy (Trondheim) tlf Kulturell tvangstrøye: Vi e bare sånn, og ka så? Arntzen har produsert sitt om humor og alvor, Arnt Ryvold i NRK har skrevet tradisjonelt og godt om mytene som omgir nordlendingen, mens Yngve Olsen Sæbbe i Nordlys har lagd bok om Tromsø. Ingrid Evertsen og Tore Skoglund er blant de fremste representantene for nord-humoren. Det samme kan i aller høyeste grad sies om Martin Schanche og Steinar Bastesen, selv om de ufrivillig kastes inn som humorister på den offentlige arena. De av oss som ikke husker krigen sliter med myten om nordlendingen. Vi ler riktignok av Mossa og Oluf, og får klump i halsen når Ola Bremnes synger om fjell og fjæra. Men i mylderet av politisk korrekte bøker om hvem nordlendingen er, savner vi et mer framtidsretta fokus. David og Ole Det holder ikke å kverne på vedtatte oppfatninger om nordlendingen, det blir gamle sanger om igjen, bokstavelig talt. Jeg etterlyser mer enn sitat fra Vett og Uvett, savner nye ideer. Idol-treeren David Pedersen (17) fra Andenes er en av de få som har slått gjennom land og strand rundt uten å klistre på seg den nordnorske myten. Han er seg selv, uavhengig av regional tilhørighet. Noen vil hevde at han har oppnådd resultater fordi han er nordfra, det får så være. Han har i alle fall ikke markedsført seg som noen nordnorsk merkevare, i motsetning til det øvrige nordnorske kulturelle hoffet. Den 26 år gamle filmskaperen Arnt Ryvold har skrevet godt på eget forlag om myten om nordlendingen. Ole Giæver fra Tromsø rettet nylig kritikk mot ungdomshuset Tvibit i Tromsø. Han mener det er diskriminerende å arrangere langfilmkonkurranse med tittelen Ka e spesielt med Nord-Norge. Det vitner om en selvopptatt navlebeskuelse uten like, når man på død og liv skal ha det nordnorske perspektivet i alt som skjer. Det er greit at det fins mennesker som er opptatt av den nordnorske identiteten, men det skal ikke påtvinges ungdom som en tvangstrøye, sier han. Overdøves De nye stemmene fra nord blir overdøvet av sanger om kokfesk og hysa og bøker om ælsk i snykov og mørtna. Er det på tide at gammelpeisan tar helg og sier takk for seg?

3 LEDER 3 Et nytt distriktsregime Det neste året blir spennende her ute i distrikts-norge. Vi mister den regionalt differensierte arbeidsgiveravgiften, som vil ha temmelig uforutsigbare konsekvenser for landsdelens næringsliv utenom Nord-Troms og Finnmark. En konsekvens av dette igjen er at norske distriktspolitiske ordninger i fremtiden må være langt på vei geografi-nøytrale, noe som neppe er til distriktenes fordel her nord. Og for det tredje har Kommunenes Sentralforbund (KS) inngått en avtale med Kommunal- og Regionaldepartementet om en gjennomgang av kommunestrukturen i Norge. Det sistnevnte vil garantert munne ut i en anbefaling om en betydelig reduksjon av antallet selvstendige kommuner her til lands. Det skal vi ikke nødvendigvis beklage, for det vil trolig kunne frigjøre ressurser til en positiv utvikling av både skoler og velferdstilbud i grisgrendte strøk. Når det er sagt så skal vi likevel være både åpne og lydhøre overfor de som hevder at nærhet mellom innbyggere og styringsorganer i små kommuneenheter er et gode for seg. Ren økonomisk rasjonalitet i form av innsparte kroner verken kan eller bør derfor legges ensidig til grunn når det gjelder sammenslåing av kommuner. Uansett, så forteller disse begivenheter at tiden der norske distrikter fikk en positiv særbehandling av det vi kan kalle stor-samfunnet er forbi. Det vil kort fortalt innebære større fraflytting og sterkere sentralisering knyttet til et fåtall sterke vekstsentra i landsdelen, der Tromsø og Bodø trolig vil være de sterkeste motorene, mens en håndfull større byer og tettsteder fortsatt vil kunne oppleve vekst. Det er dessverre den brutale sannhet, og det spiller neppe noen vesentlig rolle om det er den nåværende regjeringskoalisjon, eller alternativet, Arbeiderpartiet, som sitter i regjeringskontorene. Årsaken til denne utviklingen er enkel: Gjennom EØSavtalen har Norge fraskrevet seg retten til å drive en egen Det vil kort fortalt innebære større fraflytting og sterkere sentralisering knyttet til et fåtall sterke vekstsentra i landsdelen, der Tromsø og Bodø trolig vil være de sterkeste motorene, mens en håndfull større byer og tettsteder fortsatt vil kunne oppleve vekst. ver de siste mer enn 50 år. norsk distriktspolitikk, og dermed fraskrevet oss retten til å bruke de virkemidler som norsk distriktspolitikk har rådet over de siste mer enn 50 år. Norsk distriktspolitikk oppsto på 1950-tallet i bakkant av den første Nord-Norge meldingen som Gerhardsens regjering fremmet, sammen med opprettelsen av det opprinnelige Nord-Norge fondet, som senere ble Distriktenes Utbyggingsfond (DUF) deretter SND, og fra nyttår Statsminister Kjell Magne Bondevik. Hans regjering har godtatt EØS og samtidig en dramatisk endring av norsk distriktspolitikk. Hvor bevisst har hans forståelse av disse endringene vært, eller er den et offer for tidligere politiske beslutninger som ikke kan reverseres? Uansett bør han nå selv komme på banen og forklare hvorfor 50 år gamle prinsipper for norsk distriktspolitikk er kastet på skraphaugen. Innovasjon Norge. Politikken oppsto som et svar på en aksellererende fraflytting fra store deler av landet og mot det indre Østlandet. Særlig var denne fraflyttingen markert sterk i Nord-Norge, og ble en regulær trussel mot mulighetene til en balansert økonomisk utvikling i både Nord-Norge og andre deler av landet. Det var derfor temmelig unison politisk enighet om tiltak som rettet seg særskilt mot områder med særlige problemer. Slike tiltak rettet seg særskilt mot næringsutvikling og infrastruktur. Skiftende regjeringers dilemma i årene fra rundt 1950 til 1975 var faktisk å finne en balanse mellom tiltak som stanset fraflytting sørover, og som samtidig tillot et jevnt sig av kvalifisert arbeidskraft nord- og vestfra til Østlandet, der den sterkeste økonomiske utviklingen foregikk Jevnt over var resultatet av denne politikken svært god, og i motsetning til vårt naboland, Sverige, slapp blant annet Nord-Norge en dramatisk avfolkning av store områder Fraflytting har vi fortsatt hatt, men den har vært kontrollert, samtidig som det er bygd opp sterke vekstsentra, som langt på vei vil kunne stå på egne ben.. Det vi nå vil oppleve er et grenseskille i norsk distriktspolitikk, der særbehandlingsperioden nå synes over. Og om politikerne helst vil si det motsatte, så er dette en villet politikk i en koalisjon som strekker seg over et politisk fargekart fra Ap til Høyre. Og politikkens umiddelbare ofre vil trolig være småkommunene, der vekstkraften fra før av er lav og mulighetene for positiv utvikling kun i liten grad er til stede. Ingen vil tvangsflytte mennesker fra slike områder, men tilgangen til ressurser for investeringer i slike områder vil gradvis tørke opp, og skape nye krav til geografisk mobilitet hos befolkningen. Norge har i mange år ført en distriktspolitikk hvor kravene til avkastning av investeringer i distriktene har vært svært lave. Trolig vil vi nå oppleve at slike krav skjerpes, og at terskler for slike investeringer, både i næringer og infrastruktur, heves betydelig. Norge har i minst et kvart århundre vært et anderledesland når det gjaldt distriktssatsing i europeisk forstand. Neppe noe annet sted finner vi en så sterk egalitet i forhold til tilbud til befolkningen som i Norge, Det gjelder omsorgstjenester, utdanning og kulturtilbud, og de har kostet dramatisk mye. Det har vi likevel sett oss råd til takket være enorme oljeinntekter. Trolig er nå denne epoken forbi, dog uten at det vil Gjennom EØS-avtalen har Norge fraskrevet seg retten til å drive en egen norsk distriktspolitikk, og dermed fraskrevet oss retten til å bruke de virkemidler som norsk distriktspolitikk har rådet over de siste mer enn 50 år. være tale om å fjerne noe av det som er bygget opp. Det vi kan vente oss er en svekket vilje til fortsatt utbygging av slike goder på stadig mindre steder. Det vi kan beklage er at disse endringene skjer uten debatt og uten at politikerne som tar beslutningene synes videre interessert i en dialog med de som berøres av så viktige endringer i en tidligere konsensus-preget del av norsk innenrikspolitikk. Frykten for at en debatt om konsekvensene av RDA skal utarte til en regulær EU-debatt er trolig for stor. Likevel tror vi faktisk at folk etter hvert vil oppdage at det som nå skjer faktisk dreier seg om noe mer enn bare arbeidsgiveravgiften. Foss versus Nordlys Vi e bare sånn, og ka så? Et nytt distriktsregime Laget for skattefritak Rådmannen feilinformerte kommunestyret Hermann sa nei til Winter Cities Blomseth: Amatørmessig og klønete Valgforsker: Showpreget og meningsløs En vekkelse over Nord-Norge? Gjesteskribent: Det lysner også nordpå Rana Gruber: Mot ny gullalder Mo i Rana: God lagånd gode resultater INNHOLD NR : Pyramidespill: Bløff og fanteri Simply Upside: Mere lureri Norit: Fra downside til upside Pyramidespill: Når kommer forbudet? Pyramidespill: Staten vil ha sitt EUs nye fiskeripolitikk: Det glade vanvidd DUgnadsgjeng får nye dørkilt RDA og ESA: Katastrofen er fullbyrdet Nord-Norges største byggeprosjekt Uten budsjettsprekk Nødstrøm fra Vesterålen Største nordnorske kontrakt Utdanning til ledighet? års kamp kronet med seier Kampklar leder Næringsliv på rett spor Cowboy-Ruth tilbyr tips Gamle skjelett skrangler mest Kreativ kommune Martinsen-saken: Litt gravid? På jakt etter skald Skuffefyll til kroner dagen Anlegg i verdensklasse Har Mercur Maritime skutt gullfuglen? NæringsRapport ISSN: ANSVARLIG REDAKTØR: Leiv Berg Utgiver: NæringsRapport, Grønnegt. 32, 4. etg., postboks 1166, 9262 Tromsø Tlf.: Fax : Markedskonsulenter Dag Danielsen, og Fred Erik Aanesen, Journalister: Finn Bjørnar Hansen, Odd Mikalsen, Ingrid Klein Hedlund, og Arne Eriksen, Sideproduksjon BokstavHuset AS Trykk: Harstad Tidende Annonse-/abonnementshenvendelser: Tlf.: Abonnementspris kr. 500,- pr. år

4 4 TROMSØ KOMMUNES OL-FORBEREDELSER Selskapet Tromsø 2014 AS på kommunalt initiativ: Laget for skattefritak Mack AS, TFDS AS, Troms Kraft AS og Sparebank 1 Nord-Norge har gitt sine bidrag til å dekke kostnader ved OL-søknaden under forutsetning av at de får skattefradrag for sine tilskudd. Tromsø kommune må først opprette et aksjeselskap, Tromsø 2014 AS der de fire bidragsyterne får være aksjonærer. Men ennå er de ukjent med aksjonæravtalen som Herman Kristoffersen har tenkt å svinebinde dem med, slik at kommunen skal ha full kontroll alene over OL-forberedelsene. Saksbehandlerne i Tromsø kommune laget tidlig i november et utkast til aksjonæravtale som skattemyndighetene og de påtenkte aksjonærene - neppe har sett maken til. Utkastet til aksjonæravtale er ennå ikke levert til de glade giverne Mack AS, TFDS AS, Troms Kraft AS og Sparebank 1 Nord-Norge. Informasjonssjef Tone Jensen i Sparebank 1 Nord-Norge undersøkte for få dager siden høyt og lavt i banken, etter forespørsel fra NæringsRapport, men ingen, heller ikke administrerende banksjef Hans Olav Karde, visste om noen aksjonæravtale for Tromsø 2014 AS. Saksbehandler Eskil Freibu i Tromsø kommune visste ikke om at bidragene fra de fire potensielle aksjonærene allerede var begynt å komme inn da Næringsrapport kunne fortelle ham det for få dager siden. Aksjonæravtalen skal forevises og underskrives av de nye aksjonærene etter at styret i Tromsø 2014 AS formelt har godkjent at de fire store Tromsøbedriftene får lov til å tre inn som eiere, forteller Eskil Freibu. I Tromsø kommune forutsetter man at dette skal gå glatt, uten problemer av noe slag. Skattefradrag kan gis til aksjonærer for «tilskudd til ny virksomhet», når formålet med tilskuddene er å dekke underskudd i det nye selskapet. Rådmann Stein Rudaa skrev til kommunestyret i september om næringslivets tilskudd: «Midlene måtte skytes inn i et aksjeselskap for at slik fradragsrett skatterettslig sett skulle oppnås.» Kommunen styrer Utkastet til aksjonæravtale mellom Tromsø kommune og TFDS, Mack, Troms Kraft og Sparebank Harde bud fra Hermann: Aksjonærgruppen forplikter seg til å stemme i samsvar med de forslag som kommunen fremsetter på selskapet generalforsamling. Vil adm.dir. Tor Lægreid i TFDS gi tilskudd til kostnadene som styreleder Tor Lægreid i Tromsø 2014 AS har med arbeidet med OL-søknaden, hvis TFDS ikke får trekke tilskuddet fra på skatten? 1 Nord-Norge dokumenterer at Tromsø 2014 AS vil bli et meget spesielt aksjeselskap. De fire påtenkte aksjonærene skal til sammen ha 65 prosent av aksjene, mens Tromsø kommune skal ha bare 35 prosent av aksjene i Tromsø 2014 AS. Men: «Partenes felles forutsetning er at Kommunens faktiske og rettslige kontroll over selskapet i så stor utstrekning skal være uforandret etter Askjonærgruppens inntreden på eiersiden.» Pkt. 2 i avtalen forplikter Aksjonærgruppen til å «..stemme i samsvar med de forslag som Kommunen fremsetter..» på selskapets generalforsamling. Kort sagt: «Aksjonærgruppen plikter således å avstå fra å benytte sin majoritetsinteresse i Selskapet til at andre løsninger enn det Kommunen ønsker blir gjennomført.» Styrets beslutninger skal være i samsvar med «..de signaler som Kommunen gir uttrykk for..». Avtalen skal gjelde inntil endelig beslutning blir fattet om Tromsø blir eller ikke blir nasjonal kandidat for vinter-ol 2014, det vil si ved Stortingets behandling i løpet av Godkjent av ordføreren Tromsø kommune har plassert på konto kroner som aksjekapital, inklusive overkurs pr. aksje på 100 kroner, til Tromsø 2014 AS. Kapitalen er fordelt på 100 aksjer, hver pålydende kroner. Etter kommunestyrets prinsippvedtak om salg av aksjer, har den kommunalt oppnevnte Styringsgruppen for OL 2014 gjort vedtak om pris for aksjeposten. De fire bedriftene skal til sammen betale bare 65 kroner, eller 1 én kroner pr. aksje, som kommunen har gitt en verdi på kroner, inklusive overkursen. 12. november ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Tromsø 2014 AS. Bare ordfører Herman Kristoffersen og en saksbehandler var til stede. På dette møtet ble aksjonæravtalen og salgsprisen pr. aksje godkjent av ordfører Herman Kristoffersen. De fire bedriftene har i løpet av desember betalt inn hver kroner, til sammen kroner, til Tromsø 2014 AS, - før de er gjort kjent med utkastet til aksjonæravtale. Arne Eriksen Reelt eierskap før skattefritak Generelt kan man si at det skal framgå klart hvem som er reell eier av aksjene i et selslap før skattefritak for tilskudd fra aksjonærer kan godtas, sier skattejurist Juha Seppola ved Tromsø Ligningskontor. Hvis kjøperne har betalt bare en symbolsk pris for aksjene, og selger beholder rettighetene som normalt følger med eierskap av aksjer, kan det herske sterk tvil om kjøperne faktisk eier aksjene. Aksjeeiere skal normalt ha innflytelse i et selskap i forhold til sin aksjepost. Hvis så ikke er tilfelle, kan det hende at myndighetene ikke vil godta skattefritak for tilskudd fra de nye aksjonærene, sier Seppola.

5 TROMSØ KOMMUNES OL-FORBEREDELSER 5 Ny registrering og ny aksjekapital må til for Tromsø 2014 AS: Rådmannen feilinformerte kommunestyret Tromsø 2014 AS, ble stiftet 7. juli i år og «..deretter registrert i Foretaksregisteret..», skrev rådmann Stein Rudaa til kommunestyret, 15. september i år. Påstanden var dessverre ikke korrekt. Først 1. desember ble en slags søknad om registrering i Foretaksregisteret mottatt i Brønnøysund. Men mye tyder på at «søknaden» må avvises av formelle grunner, når den omsider kan behandles om ca. to uker. Registrering i Foretaksregisteret forutsetter nytt stiftelsesmøte og ny bekreftelse fra revisor på at en aksjonær har betalt minst kroner som aksjekapital til selskapets bankkonto. Uten registrering oppfyller ikke Tromsø 2014 AS Aksjelovens krav, selskapet eksisterer ikke som selvstendig juridisk person. Næringslivets forutsetning om skattefradrag for tilskudd til OL-forberedelsene er da ikke oppfylt. Hele hensikten med et «AS» var å gi skattefritak for bridrag fra næringslivet. Rådmannen skrev i en saksutredning til formannskapets møte 22. september: «Tromsø 2014 AS ble derfor stiftet og deretter registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund. Tromsø 2014 AS er etter dette en selvstendig juridisk person.» Dette var og er ikke korrekt. Den nye henvendelsen om registrering kan neppe behandles før etter nyttår på grunn av postmengden til registrene, får Nærings- Rapport opplyst fra Brønnøysundregistrene. Det er et forventet underskudd for regnskapsåret 2003 som de fire store Tromsø-bedriftene skal dekke inn, som aksjonærer. Dermed vil de være berettiget til skattefradrag for sine respektive tilskudd på sine egne regnskaper. Men uten et registrert aksjeselskap kan det ikke foreligge et revidert regnskap, og dermed kan det heller ikke gis skattefradrag til de potensielle aksjonærene. Brudd på Aksjeloven Unnlatelsen av registrering er brudd på Aksjelovens paragraf 2-18: Christian Overvaag, Tove Karoline Knudsen og Irene Valstad Simonsen hadde signert dokumentene og registreringsblanketten som ble sendt til Brønnøysund i juli. Der var det krysset «Nei», ingen registrering i Foretaksregisteret (Illustrasjonsbilde). «(1) Selskapet skal meldes til Foretaksregisteret innen tre måneder etter at stiftelsesdokumentet er undertegnet.» Overskridelsen av fristen på tre måneder har konsekvenser, ifølge samme paragraf: «(3) Er selskapet ikke meldt til Foretaksregisteret innen fristens utløp, kan registrering ikke finne sted. Forpliktelser etter stiftelsesdokumentet er da ikke lenger bindende.» Krysset «Nei» I juli signerte selskapets representanter Tove Karoline Knutsen, Christian Overvaag og Irene Valstad Simonsen registreringsdokumenter som ble sendt til Brønnøysund. På registreringsblanketten ble det krysset «Nei» der det spørres om selskapet skal registreres i Foretaksregisteret. Tromsø 2014 AS ble derfor kun registrert i Enhetsregisteret, og fikk foretaksnummer Jurist og saksbehandler Eskil Freibu ble engasjert i prosjektet medio august, og ble oppmerksom på unnlatelsen av korrekt registrering først i november. Freibu opplyser til Næringsrapport at forsendelsen til Brønnøysundregistrene av 1. desember ikke inneholdt ny stiftelsesprotokoll, og heller ikke noe dokument fra revisor. Kjendiser i styret Det er av fundamental politisk betydning at det er Tromsø kommune som betaler inn aksjekapitalen, som initiativtaker og eier av selskapet. Ingen skal være i tvil om hvem som har kontroll over Tromsøs OL-forberedelser. Men en bønn om ny bevilgning på minimum kroner til ny aksjekapital fra Tromsø kommune kan bli en pinlig kanossagang for ordfører Herman Kristoffersen. Et Styringsgruppen hadde i november et bankinnksudd på kroner, «gjeld til kredittinstitusjoner» på kroner, og var skyldig til sammen kroner i merverdiavgift. Underskuddet var på dette tidspunktet kroner. «Tromsø 2014 AS» har til og med desember mottatt kroner fra Troms fylkeskommune, fra Tromsø kommune, fra Landsdelsutvalget, kroner fra Karsløy kommune, og det er utbetalt til sammen kroner fra fire store bedrifter i Tromsø. I sum har selskapet, eller mer korrekt den kommunalt oppnevnte Styringsgruppen, disponert over ca. 2,2 millioner kroner. I en søknad om tilskudd fra Troms fylkeskommune, datert 23. juni, opererte Styringsgruppen med en kostnadsramme på 1,2 millioner kroner. Selskapet har betalt kroner for «ekspertbistand». eventuelt lån må godkjennes av formannskapet. Saken kan bli ytterligere pinlig for Tromsø kommune på grunn av den selebre listen av av personer som har gått med på å sitte i styret for Tromsø 2014 AS. Administrerende direktør i TFDS, Tor Lægreid er styreformann i Tromsø 2014 AS. Blant styremedlemmene, valgt 12. november, finner vi lederen for Stortingets Nobelkomite, Ole D. Mjøs, artisten Tove Karoline Knutsen, skiløperne Vegard Ulvang og Trude Dybendal Hartz, tidligere ordfører i Tromsø Erlend Rian, administrerende banksjef Hans Olav Karde og rådmann i Tromsø Stein Rudaa. Arne Eriksen OL-HELTER MÅ SPISE GODT Det er i høst utbetalt kroner i godtgjørelse til Erlend Rian, og en like stor sum til Tove Karoline Knudsen, som godtgjørelse, uten at selskapet Tromsø 2014 AS er registrert i Foretaksregisteret. Foreløpig er Tromsø kommune, via den kommunalt oppnevnte Styringsgruppen, ansvarlig for virksomheten. Man har spist godt underveis, får vi håpe. Spisestedet «God & Mætt» har i november mottatt kroner for tre anledninger, Markens Grøde ble begunstiget en utbetaling på kroner, Arktika har servert for kroner, mens Appetite Bar & Grill ble tilgodesett med kroner. Tromsø 2014 AS har hatt ansvar for en happening på Rica Hotell Karasjok, som beløp seg til kr Det er foretatt en utbetaling til Lillehammer Miljø på kroner, det er handlet hos International Pin Club for kroner. Pins for OL i Tromsø 2014 kan bli et gullkantet samleobjekt om noen måneder. I en tidlig periode måtte prosjektet ta et lån på kroner i Sparebank 1 Nord-Norge. Sparebanken Finans har tjent gode penger på Tromsøelitens anstrengelser for å bringe vinter-ol til byen i år Inntil 3. november ble bankkontoen belastet for til sammen kroner i favør av Sparebanken Finans.

6 6 TROMSØ KOMMUNES OL-FORBEREDELSER Herman sa nei til Winter Cities «Røde Herman» tordnet mot planene om det store «Winter Cities»-arrangementet. Det ville bli kommunalt sløseri, til glede for en angivelig fest- og reiseglad ordfører Erlend Rian. Men tirsdag 21. juni 1988 ga Tromsø kommunestyre klarsignal for «Winter Cities»- arrangementet. Tromsø skulle settes på verdenskartet, intet mindre. 37 representanter stemte for og 32 mot en kommunal garanti for et lån på nærmere 10 millioner kroner. Arbeiderpartiet, SV og RV stemte mot at kommunens skulle gi garanti for lånet. To utbrytere fra Arbeiderpartiet, Tor Forfang og Tor Zachariassen, sikret flertall for kommunal garanti for ordfører Erlend Rians prestisjeprosjekt. Enkelte Ap-representanter mente Høyre var i en Winter-rus. De kritiserte Høyre fordi det ikke ble stilt betingelser om tilskudd fra næringslivet. Gruppeleder Svein Ludvigsen (H) svarte at arrangementet ville gi næringslivet store utfordringer om over tid mer skattepenger til Tromsø kommune. Den store klimariktige boligutstillingen «Bo i Nord» skulle være selvfinansieriende, ble det høytidelig lovt fra talerstolen. RVs gruppeleder Herman Kristoffersen viste til at hundrevis av ansatte ved teknisk etat nylig hadde demonstrert mot kommunens altfor trange budsjettrammer, Skolene trengte mer penger, og helse- og sosialetaten hadde dokumentert et behov for ytterligere 14 millioner kroner. Folket sa nei «Folket sier NEI!» skrev «Nordlys» lørdag 26. mai 1988, en måned før kommunestyrets behandling av saken. Avisa hadde bedt folk ringe inn og si sin mening, og over to sider ble det gjengitt et stort antall ytringer der det store flertallet var negative til at Tromsø skulle arrangere denne festen. «Informasjonen har ikke vært god nok, og folk i Tromsø har fått en masse feilinformasjon», hevdet ordfører Erlend Rian i en kommentar. Media hadde ansvaret for å ha feilinformert folk, påpekte ordføreren. Avisa «Nordlys» var sjøl mye mer positiv til arrangementet. Bedriften Nordlys AS fikk kontrakten på flere annonseaviser for «Winter Cities» og «Bo i Nord». Nordlys-journalister bidro med redaksjonelt stoff, som blant annet framholdt hvor lønnsomt arrangementet skulle bli for Tromsø kommune. På lederplass skrev «Nordlys» 3. mars 1990 at avisa mente «..Winter Cities er blitt en glimrende idé.» I mars 1990 gikk arrangementet av stabelen, med besøk av ordførere fra vinterbyer i Canada, Japan, Østerrike, Sverige og Finland. «Snørydding» skulle angivelig være et sentralt tema for ordførernes mange møter og konferanser under arrangementet. Tromsø kommune viste fram sitt store prestisjeprosjekt «Bo i Nord». Da prosjektet til slutt ble evaluert av eksperter, måtte en tiltenkt byggepris Herman Kristoffersen, eller «Røde Herman», var sterkt kritisk til den kostbare festen for «Winter Cities»-eliten, som RV mente ble presset frem av en reiseglad og PR-kåt ordfører i Tromsø, Erlend Rian (H). Faksimile fra NæringsRapport nr , som allerede da bekreftet fiaskoen holdes tilbake, fordi den nye bydelen og de enkelte boligene ikke var spesielt klimatilpasset likevel. Tapte minst 35 mill.kr I 1994 ble skandalen dokumentert. En kommunal kontrollkomite la fram sin rapport. Bare på byggeprosjektet «Bo i Nord» hadde Tromsø kommune tapt 30 millioner kroner. Den ekstra klimatilpassingen hadde kostet mer enn entreprenører ville ta risikoen på i boligmarkedet. For at ordfører Erlend Rian overhodet skulle ha noen boliger å vise de celebre gjestene i mars 1990, måtte Tromsø kommune subsidiere enterprenørene, på skattebetalernes regning. Tidligere var det konstatert at Tromsø kommune måtte innfri minst 5,9 millioner kroner av de garantiene som kommunestyret hadde gitt til hovedarrangementet «Winter Cities». Den politiske og økonomiske eliten i Tromsø fikk noen fantastiske festdager, mens kommunens øvrige innbyggere måtte innse at kommunens økonomiske situasjon var ytterligere forverret.. Arne Eriksen Jan Blomseth (FrP): Amatørmessig og klønete Jeg synes det er ytterst amatørmessig at man ikke en gang greier å få registrert et selskap i Foretaksregisteret i Brønnøysund, sier medlem av formannskapet i Tromsø, JanBlomseth (FrP). Det er også påfallende at de har stelt seg slik at ingen av aksjonærene vil få fradragsrett for sine bidrag, slik de ble forespeilt. Aksjonæravtalen er utformet slik at Tromsø kommune har full råderett over det nye selskapet, og det vil hindre at de andre aksjonærene blir godkjent av skattemyndighetene som reelle eiere. Jan Blomseth mener det er uheldig at rådmannen har hevdet overfor kommunestyret at selskapet faktisk var registrert i Foretaksregisteret. Når rådmannen fremmer en slik påstand uten dekning, da vet man ikke lenger hva man skal tro av det som kommer fra det hold. Blomseth har undersøkt med Brønnøysundregistrene og funnet ut at det ikke eksisterer noe Tromsø 2014 AS, og at prosjektet da drives som personlig næringsvirksomhet. Tromsø kommune hefter for all gjeld som prosjektet har pådratt seg. Dette har bare styrket mitt standpunkt om at kommunen aldri skulle innlatt seg på det luftige OLeventyret. Når Styringsgruppen ikke en gang greier å registrere et selskap i Brønnøysund, hvordan skulle de da greie å forberede et gigantarrangement som vinterolympiske leker? Spør Jan Blomseth. Noen ny bevilgning til eventuell ny aksjekapital for Tromsø 2014 AS vil Jan Blomseth ikke høre tale om. Vi har tapt nok penger Ny bevilgning fra Tromsø Kommune til eventuell ny aksjekapital kommer ikke på tale, sier Jan Blomseth (Frp), medlem av Tromsø kommunes formannskap. på dette eventyret, Tromsø kommune har ikke råd til å kaste bort mer på et så amatørmessig og klønete opplegg, sier Jan Blomseth. Firma leid som sekretariat Vi er mange som gjør mye gratis for dette prosjektet på fritida, sier sjefsingeniør Jørn Roar Moe, for tiden i 50 prosent permisjon fra sin stilling i Tromsø kommunes avdeling for byutvikling. Via sitt selskap Strek Arkitekt- og Planleggingskontor AS, som er leid inn som sekretariat for Styringsgruppen, arbeider Moe halv stilling med OLforberedelsene. Moe kan ikke angi noe tidspunkt for når det ble inngått avtale mellom Strek Arkitekt- og Planleggingskontor AS og Styringsgruppen (Tromsø 2014 AS). Foreløpig har det ikke blitt foretatt noen utbetaling fra Styringsgruppen (Tromsø 2014 AS) til det innleide firmaet, og Jørn Roar Moe vil ikke kommentere hvor mye selskapet kan ha til gode for sine tjenester. Registrert i februar Tidlig i februar i år registrerte sivilingeniør Jørn Roar Moe i Tromsø selskapet Strek Arkitekturog Planlegginskontor AS i foretaksregisteret i Brønnøysund. Moe ble sjøl registrert som styreleder og daglig leder, mens arkitekt Nagina Malla er styremedlem. Forretningsadressen er Maridalsveien 6 i Oslo. Revisor for det nye selskapet ble Hedmark og Oppland Revisjonskontor AS på Hamar. Samme revisjonsfirma ble via Jørn Roar Moe engasjert som revisor for Tromsø 2014 AS. Kort tid etter registrering av sitt selskap, luftet sjefsingeniøren på Byutviklingskontoret ideen om å arrangere vinter-ol i Tromsø for ordfører Herman Kristoffersen. Herman Kristoffersen skal umiddelbart ha forblitt taus i tre minutter. Det ble i hemmelighet etablert et «Arbeidsfellesskap» som laget en skisse og argumentsamling for å arrangere vinter-ol i 2014 i Tromsø. Blant de fem personene i «Arbeidsfellesskapet» var Jørn Roar Moe og Nagina Malla. 12. mai slapp Herman Kristoffersen ideen for media på Fløya ved Tromsø. «Så vilt at det er vakkert» skrev sjefredaktør Hans Kristian Amundsen i»nordlys».

NæringsRapport. Kvinnesnert. Full guffe. Side 33. Side 36

NæringsRapport. Kvinnesnert. Full guffe. Side 33. Side 36 NæringsRapport ISSN 0801-0625 Løssalg kr. 20,- NR. 4, 2004 Kvinnesnert 04 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Det er nye takter i det tradisjonsrike Lars Holm Shipping for nå er det «Tromsøjenta» Adrianne Ubeda

Detaljer

Løssalg kr. 40,- NR. 2, 2003

Løssalg kr. 40,- NR. 2, 2003 Les NæringsRapports krimnovelle: FC - alle kan begå en feil... s. 5 Løssalg kr. 40,- NR. 2, 2003 Ran ved Friske Lilly RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ høylys dag - Det er nesten fornærmende å bli tilbudt kjønnskvoterte

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17 Nr. 9-2013 - 96. årgang Nord- Norges finanstopp Side 17 N Y H E T E R Nå lager vi BankID 2.0! Thorbjørn Sundbøe er prosjektleder for «BankID 2.0», et av de største løftene som er gjort i BankID siden

Detaljer

20. ÅRGANG. i såkorn. Motiver ungdommen. Skal landsdelen og petroleumsbransjen

20. ÅRGANG. i såkorn. Motiver ungdommen. Skal landsdelen og petroleumsbransjen Nr. 3 2010 FOKUS: NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 20. ÅRGANG -Nordområdene -Olje- og gassnæringa Ugress i såkorn Sparebank 1 Nord Norges heleide investeringsselskap, SNN Invest, har avskrevet hele 85 millioner

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

NæringsRapport. Port of Narvik. Ring han Lund med en gang - side 18 NR.4-2007. Nord-norges næringsblad ISSN 0801-0625. FINALE I RETTSALEN - side 8

NæringsRapport. Port of Narvik. Ring han Lund med en gang - side 18 NR.4-2007. Nord-norges næringsblad ISSN 0801-0625. FINALE I RETTSALEN - side 8 Ring han Lund med en gang - side 18 NæringsRapport NR.4-2007 Nord-norges næringsblad ISSN 0801-0625 Ole Lund Riber FINALE I RETTSALEN - side 8 Olav Fjell Brynjar Forbergskog VOKSER I SØR - side 23 Martin

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2013. Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet. dem. Noen vil gjerne ha identiteten din.

Kundebladet. Nr. 1 2013. Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet. dem. Noen vil gjerne ha identiteten din. Kundebladet Nr. 1 2013 Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet er tatt av dem. Noen vil gjerne ha identiteten din. Nye Tanemsbrua 10 år. Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor:

Detaljer

Får aldri. Stille hos investorene. Konkret satsing i nord. Doblet omsetningen. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

Får aldri. Stille hos investorene. Konkret satsing i nord. Doblet omsetningen. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen 4 år Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen juni 2010 Får aldri fri Tilgjengelighet via elektroniske medier gjør at vi stiller stadig tøffere krav til hver andre om å svare på henvendelser, også når vi

Detaljer

Magasinet. Februar 2013

Magasinet. Februar 2013 Magasinet Februar 2013 01 Skraper kassen Økt lønn og pensjoner. Høyere lån og flere innbyggere. Og stigende renter. Kommunene har noen økonomiske utfordringer foran seg viser en undersøkelse gjennomført

Detaljer

Ett år etterpå. Forord. NEI TIL EUs SKRIFTSERIE NR. 2 1995. Dag Seierstad. Hva sa de? Hvordan gikk det? En gjennomgang av noen av ja-sidas

Ett år etterpå. Forord. NEI TIL EUs SKRIFTSERIE NR. 2 1995. Dag Seierstad. Hva sa de? Hvordan gikk det? En gjennomgang av noen av ja-sidas NEI TIL EUs SKRIFTSERIE NR. 2 1995 Ett år etterpå Dag Seierstad Hva sa de? Hvordan gikk det? En gjennomgang av noen av ja-sidas spådommer fra EU-kampen Ett år etterpå Forord Det blåste friskt i innspurten

Detaljer

FULL FEST I PARTYMAN. Tel Tromsø? Brilliant satsing. Dialog med Dualog. Utgavens hovedtema: IT, internett og telekom. Suksess i Mosjøen:

FULL FEST I PARTYMAN. Tel Tromsø? Brilliant satsing. Dialog med Dualog. Utgavens hovedtema: IT, internett og telekom. Suksess i Mosjøen: VISJONÆRE NORDLANDSBANKEN side 3 Tel Tromsø? www.destinasjontromso.no RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Suksess i Mosjøen: FULL FEST I PARTYMAN NR. 1, 2000 Brilliant satsing Tromsø-mannen Leif Erik Knutsen har

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK BI KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT SPESIALSEMINAR FRA BI BANK OG FORSIKRING Kristin Bekkeseth,

Detaljer

VINNER VINTEREN. Bekymring på gateplan SIDE 36-37. Renoverte taxinæringen SIDE 16-17. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

VINNER VINTEREN. Bekymring på gateplan SIDE 36-37. Renoverte taxinæringen SIDE 16-17. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen FEBRUAR 2011 VINNER VINTEREN Tromsø er den suverene vinterdestinasjonen i Nord- Norge for utenlandske turister. Men bak suksessen er antallet gjestedøgn stusselig

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

Markedsrapport. i SKAGEN Fondene. SKAGEN Fondene

Markedsrapport. i SKAGEN Fondene. SKAGEN Fondene Tilbake til førstesiden Markedsrapport Juni 2005 3 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

Tema: Arbeid. Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser

Tema: Arbeid. Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser Foto: Colourbox.com Tema: Arbeid - - - Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser Arbeid til alle - Om årsaker, virkninger og

Detaljer

NæringsRapport. Denne utgaven: Grundig gjennomgang av Nordnorsk IKT. Datamekker Dips

NæringsRapport. Denne utgaven: Grundig gjennomgang av Nordnorsk IKT. Datamekker Dips Berget som fødte en mus - leder side 3 NæringsRapport NR. 6-2006 Nord-norges næringsblad - nærgående og grundig Datamekker Dips -Det lå nok i meg allerede fra guttedagene jeg var interessert i elektronikk

Detaljer

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2014 KJØPER FINALE Etter å ha hatt et godt øye til hverandre i lang tid, har nå Visma kjøpt samtlige aksjer i Finale Systemer AS. Det to direktørene Øystein

Detaljer

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 2-2013 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Henter inn milliarder til Tromsø Takket være internasjonale selgere som Nina Soleng i KSAT, henter Tromsø

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

12 milliarder i Nord Norge

12 milliarder i Nord Norge BÅTSFJORDS PETTER SMART side 32 NR. 2, 2000 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Kamp om byggekroner: 12 milliarder i Nord Norge Glade lakser Daglig leder Martin (t.v.) og styreleder Tarald Sivertsen i Follalaks

Detaljer

Kampen om kommuneformuen Historier om gråsoner, ukultur og maktmisbruk

Kampen om kommuneformuen Historier om gråsoner, ukultur og maktmisbruk Kampen om kommuneformuen Historier om gråsoner, ukultur og maktmisbruk Artikkelserie i Aftenposten Februar 2010 Januar 2011 Journalistene bak prosjektet: Gunhild Haugnes (gunhild@aftenposten.no, mob. 975

Detaljer

Kommunerevisoren. NKRF Tidsskrift // 2 // 2014 // 69. årgang

Kommunerevisoren. NKRF Tidsskrift // 2 // 2014 // 69. årgang Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift // 2 // 2014 // 69. årgang LES MER OM: // Jørgen Kosmo en bauta i norsk samfunnsliv // KOSTRA Husgud eller kommuneplage? // Kontrollutvalgskonferansen 2014 \\ INNHOLD \\

Detaljer

Nekter å ta imot faktura på papir

Nekter å ta imot faktura på papir Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2012 Nekter å ta imot faktura på papir Når statlige virksomheter fra 1. juli i år begynner å kreve elektroniske fakturaer i EHF-format, betyr dette slutten på

Detaljer

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord LEDERNE Møteledelse: Når sjefen snakker for mye Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord Etaten: Suksess for komiserie om ledelse FLF inn i Lederne www.lederne.no 04

Detaljer

07. PENGENES HISTORIE 23. HVITSNIPPKRIMINALITET 15. AKSJER

07. PENGENES HISTORIE 23. HVITSNIPPKRIMINALITET 15. AKSJER E T A N N E R L E D E S M A G A S I N O M Ø K O N O M I 07. PENGENES HISTORIE 23. HVITSNIPPKRIMINALITET 15. AKSJER 1. årg. kr I S S N 1 5 0 2 6 2 3 X PENGENES HISTORIE INFLASJON BAK MURENE FREMTIDENS PENGER

Detaljer