Magasinet Næringsliv. Møre og Romsdal Sogn og Fjordane. Christie & Opsahl AS: MOLDEBADET. Mai / Juni Næringslivsmagasinet 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Magasinet Næringsliv. Møre og Romsdal Sogn og Fjordane. Christie & Opsahl AS: MOLDEBADET. Mai / Juni 2010. Næringslivsmagasinet 1"

Transkript

1 Magasinet Næringsliv Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Christie & Opsahl AS: MOLDEBADET SIDE 6-9 Mai / Juni 2010 Næringslivsmagasinet 1

2 MAI / JUNI 2010 Næringsliv Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Innhold Utgiver: Bedrift Media Tlf Fax: FJORDANE BIOENERGI AS Fyrer opp med nytt samarbeid 4 NORLÉNS AGENTURER Tilbyr fornyelse på lekeplassen 5 NEPPE REVISJONS- FORSLAG FØR TIL HØSTEN 8 CHRISTIE & OPSAHL AS og samarbeidspartnere 9 KOSBERGS ARKITEKT- KONTOR AS gjør området komplett 10 SYKDOM UNDER FERIE KAN GI RETT TIL NYE FERIEDAGER Idé og konsept: Glomma Media AS Tlf Salgsleder: Kjetil Akselsen Tlf Redaktør: Øystein Hatlelid 6 CHRISTIE & OPSAHL AS og samarbeidspartnere 11 ATECO SYSTEMS AS Spesialist på systemer for skanning av regnskapsbilag Produksjon: Bedrift Media Trykk: Prinfo Unique Distribusjon: Bring Forsidebilde: 7 CHRISTIE & OPSAHL AS og samarbeidspartnere Distribueres til virksomhetene i Møre og Romsdal Sogn og Fjordane 2 Næringslivsmagasinet

3 Fjordane Bioenergi AS: Fyrer opp med nytt samarbeid Nå fyrer Fjordane Bioenergi AS i Stryn opp miljøvennlig varme for alvor. Nytt partnerskap med kraftselskapet Tussa for mer miljøvennlig varme. Olav Tenden står bak selskapene Olav Tenden Transport og Tenden Container og Gjenvinning AS. For to år siden etablerte han Fjordane Bioenergi AS. Kompetanse - Vi har god kompetanse på både transport og avfallshåndtering, noe som kommer til nytte i Fjordane Bioenergi AS. For det er jo slik at bioenergi ikke er en gullgruve i seg selv. Det krever mye arbeid, spesielt i logistikk og sortering. For å få lønnsomhet i driften må en ha transportlinjer som er kostnadseffektive. I så måte blir jo Kvivsvegen som åpner om to år utrolig viktig, sier Tenden. Sortering - Olav Tenden tar oss med inn i den store hallen han har ved anlegget i Stryn. - Her kan du se de forskjellige kvalitetene av trevirke. Sortering, kvalitet og volum er viktige stikkord. Vi er nå i dialog med Mesta om å få til et prøveprosjekt angående rydding av trevirke langs veiene. I tillegg vil representanter fra Tussa Energi, Biostigen Møre og Romsdal og underentreprenør delta i prosjektgruppen. Men i dette trevirket kan det være mye rart, eksempelvis salt som stammer fra salting av vei. I tillegg får vi inn byggavfall. Her skal trevirket skilles ut, og sorteringen er viktig. Blant annet har vi en maskin som tar bort alt metall. Og så er det slik at ovner er forskjellige. Noen tar en type trevirke, en annen må ha rent trevirke, slik som det vi eksempelvis får fra møbelindustrien. prøving og feiling, det siste skal en helst ikke gjøre for mye av. - Alt koster, og som nevnt er en på eggen av det som er økonomisk forsvarlig i dette arbeidet. Derfor må vi være sikre på at vi gjør ting rett. Nå føler vi at vi er på god vei. Selskapet har til nå ikke ansatte, men vil nå få en daglig leder og tre fire ansatte innen kort tid. - Vi bygger kompetanse selv ved erfaringer og ved å lære av andre som driver med det samme rundt om i landet. Nå har vi egne sorteringsanlegg på Otta, Stryn, Stranda, Sykkylven og Vågsøy. Transportselskapet og disse anleggene gir oss mulighet til å drive bioenergi lønnsomt, noe vi mener å kunne klare på en tre til fire år, mener Tenden. For volum er alfa omega. Nytt partnerskap At kraftselskapet Tussa nå går inn på eiersiden i Fjordane Bioenergi AS betyr mye. Det vil gi selskapet en helt ny totalkompetanse som energileverandør, langt mer enn som leverandør av flis alene. - Jeg har hele tiden vært opptatt av at avfall er energi. I Stryn leverer forbrenningsanlegget varme til flere kommunale og fylkeskommunale bygg i tillegg til en del private næringsbygg. Rundt 5 6 GWH blir levert årlig. At Tussa nå i tillegg setter opp et bioenergianlegg i Ørsta er midt i blinken. Trenden med å sende avfall til Sverige kan vi være med på å snu ved å behandle avfall og trevirke lokalt til lokal oppvarming og energi, sier Olav Tenden, som går mot strømmen og ønsker seg en like kald vinter neste år. - Vi er klar til å møte enda en kald vinter med miljøvennlig bioenergi, helt klart, smiler han. FLIS: Olav Tenden i Fjordane Bioenergi AS satser kraftigere på miljøvennlig bioenergi med treflis som energikilde, nå sammen med kraftgiganten Tussa. Læring Olav Tenden hadde ikke regnet med å tjene mye på bioenergi de første årene. Det er mye å ta tak i, spesielt læring, Stryn Miljøpark Stryn - Tlf.: E-post: - Næringslivsmagasinet 3

4 Tilbyr fornyelse SURNADAL: Med 22 års erfaring i bransjen introduserer Norléns Agenturer en ny generasjon klatrestativ og parkutstyr i Midt-Norge. Norléns Agenturer på Kvanne Surnadal representerer Skandinavias eneste svanemerka produsent av park- og lekeutstyr i Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene. - Kundene vil ha sikre løsninger med god funksjon, og som krever lite vedlikehold. Hvis design teller, har vi spennende ting også, sier Per Johnny Norlén. 4 Næringslivsmagasinet på lekeplassen God økonomi i lav risiko Søve Lekemiljø sine stabile aluminiumog HPL hardplate-løsninger har siden 2001 erstattet værslitte og oppflisete trekonstruksjoner mange steder. De moderne klatre- og lekeapparatene er smidige, og gir et mangfold av lekemuligheter, uten å være så plasskrevende. - Enkelte trestativer holder kanskje 7-8 år. Søve-produktene har 15 års garanti, og ei forventet levetid på 30 år. Produsenten har luka bort risikopunkt der barna kan skade seg i leken. Løsningene våre er ikke rimeligst, men på sikt lønner det seg å satse på produkter med sparsomt vedlikeholdsbehov og lav skaderisiko, sier Norlén. Inkluderende løsninger Søve ligger også i forkant når de lanserer sine universelt utforma utemøbler. Her kan rullestol og barnevogn integreres med sitteplass for barn og voksne, slik at alle kan sitte sammen. 22 års erfaring og veritasgodkjenning som lekeplassinspektør gjør at Per Johnny Norlén kan rettlede kundene i planlegging av lekeanlegg. - God planlegging svarer seg. Kommer vi inn på rett tidspunkt, kan kunden unngå at løsningene blir uhensiktsmessige og dyrere enn nødvendig, sier Per Johnny Norlén i Norléns Agenturer. Per Johnny Norlén Nystuvegen Kvanne Tlf.: Fax Epost:

5 Neppe revisjonsforslag før til høsten Finansdepartementet fremmer trolig likevel ikke lovforslag om revisjonsplikt for små foretak ennå. Det er mer sannsynlig at et lovforslag vil bli lagt frem for Stortinget høsten TEKST: PER-KR. AASEN I Regjeringens varsel til Stortinget om bebudede saker i vårsesjonen, er lovforslaget om revisjonsplikt for små foretak ikke tatt med. Revisorforeningen forventer derfor at et lovforslag ikke vil bli lagt frem for Stortinget før i høstsesjonen Fritak i Sverige Regjeringen i Sverige foreslår at hundretusener av selskaper skal fritas fra revisjonsplikt fra og med Alt tyder derfor på at Stortinget vil måtte ta en forholdsvis rask avgjørelse. Både Norge og Sverige har de siste årene diskutert unntak fra revisjonsplikt for småbedrifter, mens Danmark har hatt fritak for de minste i flere år allerede. Nå har regjeringene i våre naboland fremmet nye forslag. Danskene vil øke grensen for revisjonsplikt fra 3 til 8 millioner danske kroner i omsetning. I Sverige innføres valgfrihet, det vi i praksis si fritak for aksjeselskaper hvor bare én av følgende tre verdier er overskredet: 3 ansatte, 3 millioner svenske kroner i nettoomsetning, 1,5 millioner i balansesum. Fakta om forslaget: Omfatter aksjeselskap - 70 prosent av alle selskapene Unntaket er formulert som en valgmulighet Hvis unntaket skal benyttes må aksjeselskapet aktivt velge bort revisor Foreslås å virke fra og med regnskapsåret 2011 Trolig norsk forslag i år Svenskene gikk imidlertid tøft ut da utredningen ble lagt fram for to år siden. Der ble nemlig 50 ansatte og 83 millio- Adm. dir. Sandra Riise i Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening er glad svenskene ser ut til å frita de minste selskapene for revisjonsplikt. ner kroner i omsetning foreslått som grenser. Den norske utredningen ga flertall for å beholde uendret revisjonsplikt for aksjeselskaper, men revisjonspliktutvalget var delt i sitt syn på saken. På den ene siden står skattemyndighetene, Økokrim og revisorforeningen blant annet, mens «brukerne», det vil si regnskapsførerne, NHO og andre bedriftsorganisasjoner ønsker fritak og forenkling. I Norge har saken blitt liggende i Finansdepartementet, men Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) etterlyser en løsning. Kompromissløsning - Nå har nesten hele Europa valgt å fjerne revisjonsplikten for svært mange av aksjeselskapene. Når også våre nærmeste handelspartnere velger å forenkle på denne måten, kan jeg ikke skjønne annet enn at det må få konsekvenser for det valget de norske myndighetene skal ta i nærmeste fremtid, sier administrerende direktør Sandra Riise i Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening. Dette kan vanskelig beskrives som annet enn helomvending fra den svenske regjeringens side. Etter å ha gått sterkt ut, måtte de gi noe. Møtet med virkeligheten har imidlertid tvunget dem til å revurdere. Det positive er at det i dette ligger en anerkjennelse av revisjonens betydning for beskyttelse av skattefundamentet. Samtidig er det en innrømmelse av manglende oversikt over de samfunnsøkonomiske konsekvensene av en høy grense, kommenterer direktør Per Hanstad i Den norske Revisorforening. Næringslivsmagasinet 5

6 Vi Gratulerer! Frænavegen Molde Tlf: Vi har utført landmålingsarbeid og utstikking Eidem Elnesvågen Tlf: Faks: www.consulentpartner.no D I S T R I K T E T S S T Ø R S T E T E K N I S K E I N S T A L L A S J O N S S E L S K A P g Vi har utført maling- og byggtapetserarbeidene 6422 Molde - Tlf: Faks: Takk for oppdraget! Luftbehandlingsanleggene er vår leveranse Industriveien 39 A, 7080 Heimdal Våre samarbeidspartnere: Murmester Mørkedal As Rørgata Kristiansund Tlf: Storgaten , Åndalsnes Tlf: Rådgivere innen bygg, elektroteknikk og akustikk COWI AS - Grandfjæra 24D Molde Sentralbord: Vi har levert bassengutstyret og butikkinnredningen til Postboks Flisa Tlf: Faks: Endelig står det der; er blitt byens stolthet og noe folkene til entreprenørselskapet Christie & Opsahl AS har god grunn til å være fornøyd med. Christie & Opsahl AS: - Så absolutt, sier anleggsleder Eldar Røysland i Christie & Opsahl AS. - Her er det mange som har grunn til å smile og være stolte, både vi som har jobbet med prosjektet i over to år og de som har finansiert det, sier Røysland. - For dette anlegget har blitt godt mottatt av byens befolkning? - Siden det ble åpnet 10.april i år har tilbakemeldingene vært enestående positive. Og det er jo unikt at en forholdsvis liten by som Molde klarer dette. Det er jo takket være investorer som har sett behov og muligheter, og som har våget. Innholdsrikt De som har våget å satse på prosjektet er Molde kommune, Angvik Eiendom og Seilet hotell eiendom AS. Og byggherrene valgte det tradisjonsrike ingeniør- og entreprenørselskapet Christie & Opsahl som samarbeidspartner og totalentreprenør. Selskapet har bidratt aktivt med å utvikle prosjektet videre fra et forprosjekt frem til ferdig prosjekt som inneholder et stort badeland, spa, treningssenter, 54 nye hotellrom for Rica Seilet hotell og ny konferanseavdeling. Eldar Røysland viser oss stolt rundt i det nye flotte bygget som med sin utforming er godt integrert med Seilet hotell som bygget er koplet sammen med via en flott innebygd gangbro. Røysland legger ikke skjul på at prosjektet har betydd mye. Stolt av benyttet lokale selskapet fra Romsdal og Sunnmøre. For Christie & Opsahl s vedkommende har det generert 250 millioner kroner i omsetning. - Hvor mange mennesker har dere hatt i sving? - Christie & Opsahl har hatt ti ingeniører og mellom 30 og 40 ansatte i sving på prosjektet. Med underleverandørene har det totalt lagt på rundt 130 mennesker. Så det har betydd mye for sysselsettingen. Ringvirkningene er store i et slikt prosjekt. Det er mange som har fått matpakka si fra dette bygget de vel to årene vi har holdt på, sier han. Prosjektutvikling og totalprosjekter Tradisjonelle entreprenørtjenester innen institusjons- og yrkesbygg, kaier, bruer og betongrehabilitering Stål- og metallarbeider Betongsaging og -boring Flott badeland Røysland åpner døren inn til selve hovedavdelingen i bygget, Moldes nye badeland. Her er bassenger i alle størrelser, dybder og temperaturer. Omgivelsene er lyse og trivelige med et lite spisested og pauseområde i den ene enden. Fra en høy BADELAND: Anleggsleder Eldar Røysland i Christie & Opsahl viser stolt fram Moldes nye badeland. Et flott anlegg med flere bassenger i alle størrelser, dybder og temperaturer for store og små. Og med gode muligheter for de stupeglade. Ringvirkninger - Å føre opp et slikt bygg betyr mye for mange. Foruten teknisk personell med kompetanse på vann og basseng har vi utelukkende 6 Næringslivsmagasinet Næringslivsmagasinet 7

7 MOLDEBADET inneholder badeland, treningssenter, SPA, hotellrom og konferanseavdeling. MOLDEBADET: Badeanlegget 2685 m² Teknisk eknisk kjeller 1734 m² Totalt 4419 m² RICA SEILET HOTELL: Rom og konferanseavdeling 3352 m² TRENINGSSENTERET: Treningsareal 1189 m² SPA: SPA og behandling 397 m² FELLESAREALE: Trapper og teknisk rom 463 m² rampe og nedover langs veggene slynger et stort rør seg. For selvfølgelig er utstyrt med en VANNSKLIE: Alle badeland med respekt for seg selv har vannsklie, intet unntak. Og det er en respektabel utgave som er montert. 8 Næringslivsmagasinet respektabel vannsklie. - Den ble godkjent, men det viste seg at den ble litt for rask. Derfor er den nå modifisert slik at hastigheten er mer behagelig, men fortsatt rask, sier Røysland. For modifisering må til i et slikt bygg. - Det er naturlig at det er behov for justeringer en viss tid framover. For det har vært utfordringer vi ikke har vært borti før. Klimaskillet mellom badeanlegget og den tørre delen av bygget har vært utfordrende, likeså lyd og vibrasjoner fra badet og treningslokalene til øvrige deler av bygget. - Et slikt anlegg har vel gitt barnesykdommer? - De ser vi fortløpende og løser fortløpende. Vi tar ting med en gang vi oppdager dem. Dette er det største prosjektet Christie & Opsahl har hatt. Alle som har jobbet med bygget har tatt inn over seg at slurv i et slikt prosjekt får store konsekvenser. Fra første dag har vi derfor hatt sterk fokus på kvalitetskontroll for å sikre at byggherren får et godt produkt og blir fornøyd med oss som totalentreprenør. Bygget er blitt vår stolthet, og jeg opplever at alle involverte ser det på samme måte. Harmoni og trening Eldar Røysland tar oss med inn i harmonien, bokstavelig talt. Avdelingen for SPA har allerede rukket å bli en SPA: Personlig velvære, avslapning. Stikkord for den nye SPA avdelingen i populær oase av personlig velvære i rosenes by. - Tenk å ligge her å se på stjernehimmelen, sier Røysland ved et lite basseng fullt av lys i alle farger. I taket ser en stjernehimmelen. - En kan se at de beveger seg. Utrolig. Det er ikke spart på noe, verken her eller i resten av bygget. Her er det brukt resurser, sier Røysland. - Med badeland, spa og treningssenter har vel Rica Seilet Hotell også fått et nytt marked? - Det er klart. Også at det er så sentralt inn til sentrum betyr mye. Her kan en leie seg inn på nye rom og suiter, bade, trene, få spa og dra på shopping. Og kanskje kombinere det med en fotballkamp hos naboen, MFK på Aker Stadion. Jo, dette får så absolutt ringvirkninger i distriktet og i byen, sier Eldar Røysland. Christie & Opsahl AS Hovedkontor i Molde: Sofus Jørgensensvei Molde Telefon: Telefax: Avdelingskontor i Ålesund: Myrabakken Næringssenter 6010 Ålesund Telefon: Telefax: E-post: Webside: Kosbergs Arkitektkontor AS: Området komplett Kosbergs Arkitektkontor AS i Molde har tegnet både Seilet hotell og Aker Stadion. Nå har de gjort Reknesområdet komplett med. Utfordringen har ikke lagt på størrelsen, hevder sivilarkitekt Ivar Gussiås. - Det er nok kompleksiteten som har vært den største utfordringen og er nok det mest kompliserte bygget jeg har vært med på, sier arkitekten hos Kosbergs Arkitektkontor AS som har åtte ansatte. Store hensyn - Hva har gitt størst utfordring? - Egentlig mange ting. Men alle badebassengene i forhold til det klimatiske i bygget er en ting. En annen er hensynene vi har tatt til hotellrommene rundt støy og vibrasjoner fra for eksempel treningssenteret. Hammerø & Storvik Prosjekt AS: Moldeselskapet Hammerø & Storvik Prosjekt AS har vært med helt siden noen nevnte et mulig badeland på denne tomten. Nå er de glade og fornøyde. Når planløsningene var klar ble utfordringen å bygge det driftsmessing bra, og ta alle hensyn. - Og det har dere klart? - Ja, det vil jeg si. De tilbakemeldingene vi har fått tilbake har vært aldeles formidable. Nå sist fra en gruppe funksjonshemmede. I tillegg til gode tilbakemeldinger fra publikum og brukere har også hotelldirektøren og drivere av bygget sagt at de er svært fornøyde. Kjell Kosberg har vært med helt fra idè og utredningsstadiet. Selv har jeg arbeidet med prosjektet siden oppstart, sier Gussiås. FORNØYD: Prosjektleder ved Hammerø & Storvik Arnold Askeland er svært fornøyd med det flotte nye anlegget. Prosjektleder hos Hammerø & Storvik Prosjekt AS, Arnold Askeland ser allerede nå at prosjektet ser ut til å bli en suksess. - Hele to tusen mennesker var inne helga etter åpningen. Siden har ca seks hundre mennesker vært inne hver dag, sier Askeland. Med fra starten Hammerø & Storvik ble etablert for 25 år siden og har hovedkontor i Molde og avdelingskontorer i Ålesund og Kristiansund. Selskapet har 18 ansatte og har vært med i KOMPLETT: - Vi har tatt store hensyn til nabobyggene og dermed vårt valg av stein og glass, sier sivilarkitekt Ivar Gussiås ved Kosbegs Arkitektkontor AS i Molde. Høy kvalitet Både Seilet Hotell og Aker Stadion hadde sine runder med debatt i lokal presse før de ble oppført. Begge har Kosbergs Arkitektkontor sin signatur på. Med var debatten fraværende. - Vi føler på mange måter at vi nå har gjort Reknes og tomta komplett. Vi har i vårt arbeid tatt hensyn til at skulle gli fint inn i naboskap med Seilet og det tilhørende Bjørnsonhuset på den ene siden og stadion. Spesielt med bruken av kombinasjonen med stein og glass. Jeg tror nok at debatten rundt bygget har uteblitt fordi folk ser at området nå er ferdigstilt med en helhet i høy kvalitet, sier Ivar Gussiås. Granfjæra 28 - Postboks Molde Telefon: Telefax: E-post: En lykke for regionen prosjektet helt fra ideen om et badeland på denne tomten ble lagt på bordet. De har som byggeherrens prosjektleder vært bindeledd mellom byggherrene og totalentreprenøren Christie & Opsahl AS. - Dagfinn Storvik hos oss har fulgt alle fasene helt fra ide til ferdig bygg. I starten var det jo en plan for et badeland alene, en tanke som etter hvert ble skrinlagt som lite gjennomførbart. Men investorene så interessen for et helhetlig tilbud, noe vi har fått med dette anlegget, sier Askeland. Han er imponert over samarbeidet over faggruppene i prosjektet. Godt samarbeid - Vi har opplevd et flott samarbeid, og det er mange som har bidratt til å få det så bra som det har blitt, både arkitekter, byggherre, prosjekterende og entreprenører. Et slikt komplisert anlegg er aldri helt fritt for feil, men innkjøringen går som planlagt og følges godt opp. - Hva betyr dette for Molde og regionen? - Enormt. Det er en lykke for byen, som jo anlegget primært er ment for, men også de omliggende kommunene vil nyte godt av tilbudet, mener Askeland. Hammerø & Storvik Prosjekt AS Øvre veg Molde Telefon: Telefax: E-post: Næringslivsmagasinet 9

8 Sykdom under ferie kan gi rett til nye feriedager Blir en arbeidstaker syk i løpet av ferien, har vedkommende krav på nye feriedager senere samme år, hvis vilkårene er oppfylt. TEKST: PER-KR. AASEN Vilkårene ved sykdom under ferieavvikling er i grove trekk de samme som ved sykefravær før ferien, men forskjellen er at det stilles krav om at man har vært syk minst seks virkedager i ferien for å kunne få rett til nye dager. Det kan imidlertid være krav om færre dager for ansatte med tariffavtale, noe som må undersøkes i hver enkelt bedrift. Blir arbeidstaker syk før ferien, kan man kreve at hele ferien utsettes og i stedet avvikles senere i ferieåret, forutsatt at man er 100% arbeidsufør. Hvis arbeidstaker blir langvarig sykmeldt at ferien ikke kan avvikles innen ferieårets utløp, kan vedkommende kreve å få overført inntil 12 virkedager (to uker) ferie til det påfølgende ferieår. Dette kravet må fremsettes innen ferieårets utløp. Hovedvilkårene for utsettelse ved sykdom under ferien etter ferieloven 9 nr 1 annet ledd er: Arbeidstaker må ha vært helt arbeidsufør (100%) i minst 6 virkedager under ferien 10 Næringslivsmagasinet Arbeidsuførheten må dokumenteres i form av legeerklæring Arbeidstaker må fremme krav om utsettelse, enten muntlig eller skriftlig Kravet må fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt. Kravet til minst 6 virkedager Etter ferieloven 9 nr. 1 annet ledd kan arbeidstaker som har vært helt arbeidsufør minst 6 virkedager i ferien, kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Sykdom på fridager før eller etter ferien vil derfor ikke telle med i beregningen, selv om det dreier seg om ukedager som ellers er å regne som virkedager i lovens forstand. Søndager og lovbestemte helge- eller høytidsdager regnes ikke som virkedager etter loven. Sykdom på slike dager teller derfor ikke med i beregningen. I kommunal sektor gir hovedtariffavtalen 7.1 rett til utsatt ferie der man har vært syk minst 5 virkedager. I staten gir Sentral særavtale om ferie for statstjenestemenn punkt 2 rett til utsatt ferie ved sykdom ved fravær helt ned til én dag. Ferieloven 9 nr 1 første og annet ledd dekker følgende situasjoner: 1. At arbeidstaker blir arbeidsufør før ferien, senest siste arbeidsdag. Her kan arbeidstaker velge om vedkommende vil kreve ferie utsatt etter første eller annet ledd. Forskjellen er at hvis arbeidstaker velger å utsette ferien etter annet ledd, må arbeidsuførheten vare minst 6 virkedager. 2. At arbeidstaker blir arbeidsufør før ferien, men etter at arbeidet er avsluttet før ferien. Her må arbeidsuførheten vare minst 6 virkedager i ferien etter 9 nr 1 annet ledd for å få ferien utsatt. 3. For det tredje dekker annet ledd de tilfellene hvor arbeidsuførheten oppstår under selve ferien. Også etter annet ledd er det tale om en rett til å kreve at ferien «utsettes». Uttrykket er valgt for å klargjøre at den sykdomsperiode som gir grunnlag for utsettelse ikke anses som ferie i forhold til folketrygdlovens bestemmelser. Arbeidstaker vil således normalt ha krav på sykepenger etter vanlige regler i denne sykdomsperioden.

9 Fra venstre Trond-Vidar Aarseth, Jan-Arve Aarseth og Henning Åm. Anders Giske Hagen var ikke til stede da bildet ble tatt. ATECO AS: Spesialist på systemer for skanning av regnskapsbilag ATECO Systems AS passerte 10 år i 2009 og har helt siden oppstarten hatt som visjon å satse smalt på Systemer for ERP, Lønn og Personal. Selskapet har rundt 300 kunder, alt fra små selskaper til store konsern. Daglig leder Jan-Arve Aarseth sier det er ekstra hyggelig at så mange store selskaper har fått opp øynene for at en liten kompetansebedrift kan ha noe og tilføre. 4 største Visma Partner i Norge i 2009 ATECO Systems AS kom på 4 plass blant Visma Software Norge AS sine autoriserte partnere i Mye av suksessen skyldes salg av Visma Dokumentsenter, et produkt som er lett å lære og som gir synlige gevinst for kundene fra første dag. Finanskrisen har gjort de fleste bedriftsledere mer opptatt av rasjonalisering og effektivisering av økonomifunksjonen i bedriften. Å redusere papirmengden, effektivisere attestasjonsrutiner og til slutt oppnå effektive betalingsrutiner mot leverandører er det våre kunder får som gevinst av en investering i systemer for skanning av bilag. I Norges eliten på salg av lønnsystemer. I tillegg til å selge jevnt og trutt med ERP systemer, har også ATECO Systems AS bemerket seg ved å være helt i Norgestoppen på salg av lønnsystemer fra Huldt & Lillevik. -Vi har vært blant de 5 beste i Norge på salg av lønnsystemer helt siden oppstarten av selskapet, sier Jan-Arve Aarseth. ATECO Systems AS Boks 9116 Blindheim 6023 Ålesund Telefon: Næringslivsmagasinet 11

10 Gratulerer folket med supert badeland i Molde!

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus Kundemagasin for Finale Systemer as / August 2011 Veiskillet Både regnskapsførere og revisorer står foran det de fleste betegner som de vanskeligste veivalgene i bransjens historie. SIDENE 10-27 Misforstått

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

LYSE TIDER. Krigen om revisjonsplikten. Utvikler batteri av papir Side 14-15. På tide å gi flere råd

LYSE TIDER. Krigen om revisjonsplikten. Utvikler batteri av papir Side 14-15. På tide å gi flere råd Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2010 Nils Brendemo er ansvarlig for økonomien i et energiselskap som har vokst fra 5 til 600 millioner kroner i omsetning dette første desenniet av 2000.

Detaljer

ice.net mobilt bredbånd for nordmenn flest

ice.net mobilt bredbånd for nordmenn flest TEMA: Forbrukermarkedet Nr 5-2008 ice.net mobilt bredbånd for nordmenn flest For mange nordmenn er sommerferie forbundet med hytteliv og lengre perioder med rolige dager ved sjø, skog og fjell, reiser

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 2 Juni 28 8. årgang Opplag 20.0 Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2014 KJØPER FINALE Etter å ha hatt et godt øye til hverandre i lang tid, har nå Visma kjøpt samtlige aksjer i Finale Systemer AS. Det to direktørene Øystein

Detaljer

Fokus på faste stillinger

Fokus på faste stillinger Nr. 1 mars 2010 Magasin for Yngre legers forening Fokus på faste stillinger Vi er nesten 7 000 yngre leger som er midlertidig ansatt. Mange av oss tilbys svært kortvarige vikariater. Side 8 intervju med

Detaljer

Magasinet. Næringsliv. Landbrukshuset as: Huset med det store hjertet SIDE 8. Mars / April 2007. Næringslivsmagasinet 1

Magasinet. Næringsliv. Landbrukshuset as: Huset med det store hjertet SIDE 8. Mars / April 2007. Næringslivsmagasinet 1 Magasinet Næringsliv Nordmøre Romsdal Landbrukshuset as: Huset med det store hjertet SIDE 8 Mars / April 2007 Næringslivsmagasinet 1 MARS/APRIL 2007 Næringsliv Nordmøre Romsdal omegn* Innhold Utgiver:

Detaljer

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008 Rehab Nr. 2 2008 21 årgang nytt Nyheter nytt Ettertraktet rørfornying 1 Leder Nyheter Øystein Olimb Anleggsleder Hvis ikke mannen passer tiden så passer ikke tiden mannen. Denne setningen har jeg hørt

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 1 Mai 2010 10. årgang Opplag 17.000 Til næringslivet i timesregionen rundt

Detaljer

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10 LØNN OG ØKONOMIPROSESSER Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 8 1/10 Store virksomheter setter ut Lavere kostnader, høyere faglig nivå Ting du bør tenke på før du outsourcer Viktig med fleksibel samarbeidspartner

Detaljer

Statoil P-hus. Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim. Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud. Side 15.

Statoil P-hus. Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim. Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud. Side 15. Nr. 1 2010 13. årgang Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim Side 9 Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud Side 15 Statoil P-hus Side 6 Peabnytt 1 Adm. direktør har

Detaljer

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling Foto: Frode Aga Ansatte direkte i byggenæringens over 29000 bedrifter Sogn og Fjordane 5055 Møre og Romsdal 12418 Nordland 11070 Troms 6411 Finnmark 3775

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer

Nekter å ta imot faktura på papir

Nekter å ta imot faktura på papir Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2012 Nekter å ta imot faktura på papir Når statlige virksomheter fra 1. juli i år begynner å kreve elektroniske fakturaer i EHF-format, betyr dette slutten på

Detaljer

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse ISMAgazine Nr 2 / 2011 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse Ny fakturaløsning: Registrer regningen på nett Visma ordner resten Nå kan

Detaljer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer NOTAT 2010 9 Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer Undersøkelse blant fem gårdsvarmeanlegg Liv Grethe Frislid Knut Krokann Serie Redaktør Tittel Notat Agnar Hegrenes Gårdsvarmeanlegg

Detaljer

Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA!

Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA! L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 6 1/09 REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA! Krisetider er omstillingstider Cash management som del av regnskapsleveransen

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering 4 07 i Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering Trond B. Brekke i Bernhd Brekke AS TEMA: Trondheimsbedrifter som har hentet kapital i utlandet. Møteplassen LEDER FOTO:

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid

en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid BALANSE en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid Det er næringslivets plikt å ta samfunnsansvar ved å støtte idrettslag og ideelle organisasjoner, mener administrerende direktør Olav

Detaljer

FREMTIDENS BY. Smarte løsninger når behovet melder seg ISEKK eller container. Nå med hentegaranti! Les om

FREMTIDENS BY. Smarte løsninger når behovet melder seg ISEKK eller container. Nå med hentegaranti! Les om DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.FREMTIDENSBY.NO Nr 11 DESEMBER 2014 FREMTIDENS BY Sentrum åpner seg mot sjøen Sørenga Sjøbad: Om et halvt år kan Oslo nyte et nytt tilskudd

Detaljer

Tema: Prosjektledelse. kostnadseffektivitet. Verdensnyheten GKflex. GK satser på renrom. Skatteetatens nybygg Kort byggetid fokus på produksjonsfasen

Tema: Prosjektledelse. kostnadseffektivitet. Verdensnyheten GKflex. GK satser på renrom. Skatteetatens nybygg Kort byggetid fokus på produksjonsfasen september/oktober 2007 Verdensnyheten GKflex GK satser på renrom (Hilmar Kjos første sertifiserte renromstekniker) Skatteetatens nybygg Kort byggetid fokus på produksjonsfasen Åtte osloskoler trengte varmepumpehjelp!

Detaljer