Magasinet Næringsliv. Møre og Romsdal Sogn og Fjordane. Christie & Opsahl AS: MOLDEBADET. Mai / Juni Næringslivsmagasinet 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Magasinet Næringsliv. Møre og Romsdal Sogn og Fjordane. Christie & Opsahl AS: MOLDEBADET. Mai / Juni 2010. Næringslivsmagasinet 1"

Transkript

1 Magasinet Næringsliv Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Christie & Opsahl AS: MOLDEBADET SIDE 6-9 Mai / Juni 2010 Næringslivsmagasinet 1

2 MAI / JUNI 2010 Næringsliv Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Innhold Utgiver: Bedrift Media Tlf Fax: FJORDANE BIOENERGI AS Fyrer opp med nytt samarbeid 4 NORLÉNS AGENTURER Tilbyr fornyelse på lekeplassen 5 NEPPE REVISJONS- FORSLAG FØR TIL HØSTEN 8 CHRISTIE & OPSAHL AS og samarbeidspartnere 9 KOSBERGS ARKITEKT- KONTOR AS gjør området komplett 10 SYKDOM UNDER FERIE KAN GI RETT TIL NYE FERIEDAGER Idé og konsept: Glomma Media AS Tlf Salgsleder: Kjetil Akselsen Tlf Redaktør: Øystein Hatlelid 6 CHRISTIE & OPSAHL AS og samarbeidspartnere 11 ATECO SYSTEMS AS Spesialist på systemer for skanning av regnskapsbilag Produksjon: Bedrift Media Trykk: Prinfo Unique Distribusjon: Bring Forsidebilde: 7 CHRISTIE & OPSAHL AS og samarbeidspartnere Distribueres til virksomhetene i Møre og Romsdal Sogn og Fjordane 2 Næringslivsmagasinet

3 Fjordane Bioenergi AS: Fyrer opp med nytt samarbeid Nå fyrer Fjordane Bioenergi AS i Stryn opp miljøvennlig varme for alvor. Nytt partnerskap med kraftselskapet Tussa for mer miljøvennlig varme. Olav Tenden står bak selskapene Olav Tenden Transport og Tenden Container og Gjenvinning AS. For to år siden etablerte han Fjordane Bioenergi AS. Kompetanse - Vi har god kompetanse på både transport og avfallshåndtering, noe som kommer til nytte i Fjordane Bioenergi AS. For det er jo slik at bioenergi ikke er en gullgruve i seg selv. Det krever mye arbeid, spesielt i logistikk og sortering. For å få lønnsomhet i driften må en ha transportlinjer som er kostnadseffektive. I så måte blir jo Kvivsvegen som åpner om to år utrolig viktig, sier Tenden. Sortering - Olav Tenden tar oss med inn i den store hallen han har ved anlegget i Stryn. - Her kan du se de forskjellige kvalitetene av trevirke. Sortering, kvalitet og volum er viktige stikkord. Vi er nå i dialog med Mesta om å få til et prøveprosjekt angående rydding av trevirke langs veiene. I tillegg vil representanter fra Tussa Energi, Biostigen Møre og Romsdal og underentreprenør delta i prosjektgruppen. Men i dette trevirket kan det være mye rart, eksempelvis salt som stammer fra salting av vei. I tillegg får vi inn byggavfall. Her skal trevirket skilles ut, og sorteringen er viktig. Blant annet har vi en maskin som tar bort alt metall. Og så er det slik at ovner er forskjellige. Noen tar en type trevirke, en annen må ha rent trevirke, slik som det vi eksempelvis får fra møbelindustrien. prøving og feiling, det siste skal en helst ikke gjøre for mye av. - Alt koster, og som nevnt er en på eggen av det som er økonomisk forsvarlig i dette arbeidet. Derfor må vi være sikre på at vi gjør ting rett. Nå føler vi at vi er på god vei. Selskapet har til nå ikke ansatte, men vil nå få en daglig leder og tre fire ansatte innen kort tid. - Vi bygger kompetanse selv ved erfaringer og ved å lære av andre som driver med det samme rundt om i landet. Nå har vi egne sorteringsanlegg på Otta, Stryn, Stranda, Sykkylven og Vågsøy. Transportselskapet og disse anleggene gir oss mulighet til å drive bioenergi lønnsomt, noe vi mener å kunne klare på en tre til fire år, mener Tenden. For volum er alfa omega. Nytt partnerskap At kraftselskapet Tussa nå går inn på eiersiden i Fjordane Bioenergi AS betyr mye. Det vil gi selskapet en helt ny totalkompetanse som energileverandør, langt mer enn som leverandør av flis alene. - Jeg har hele tiden vært opptatt av at avfall er energi. I Stryn leverer forbrenningsanlegget varme til flere kommunale og fylkeskommunale bygg i tillegg til en del private næringsbygg. Rundt 5 6 GWH blir levert årlig. At Tussa nå i tillegg setter opp et bioenergianlegg i Ørsta er midt i blinken. Trenden med å sende avfall til Sverige kan vi være med på å snu ved å behandle avfall og trevirke lokalt til lokal oppvarming og energi, sier Olav Tenden, som går mot strømmen og ønsker seg en like kald vinter neste år. - Vi er klar til å møte enda en kald vinter med miljøvennlig bioenergi, helt klart, smiler han. FLIS: Olav Tenden i Fjordane Bioenergi AS satser kraftigere på miljøvennlig bioenergi med treflis som energikilde, nå sammen med kraftgiganten Tussa. Læring Olav Tenden hadde ikke regnet med å tjene mye på bioenergi de første årene. Det er mye å ta tak i, spesielt læring, Stryn Miljøpark Stryn - Tlf.: E-post: - Næringslivsmagasinet 3

4 Tilbyr fornyelse SURNADAL: Med 22 års erfaring i bransjen introduserer Norléns Agenturer en ny generasjon klatrestativ og parkutstyr i Midt-Norge. Norléns Agenturer på Kvanne Surnadal representerer Skandinavias eneste svanemerka produsent av park- og lekeutstyr i Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene. - Kundene vil ha sikre løsninger med god funksjon, og som krever lite vedlikehold. Hvis design teller, har vi spennende ting også, sier Per Johnny Norlén. 4 Næringslivsmagasinet på lekeplassen God økonomi i lav risiko Søve Lekemiljø sine stabile aluminiumog HPL hardplate-løsninger har siden 2001 erstattet værslitte og oppflisete trekonstruksjoner mange steder. De moderne klatre- og lekeapparatene er smidige, og gir et mangfold av lekemuligheter, uten å være så plasskrevende. - Enkelte trestativer holder kanskje 7-8 år. Søve-produktene har 15 års garanti, og ei forventet levetid på 30 år. Produsenten har luka bort risikopunkt der barna kan skade seg i leken. Løsningene våre er ikke rimeligst, men på sikt lønner det seg å satse på produkter med sparsomt vedlikeholdsbehov og lav skaderisiko, sier Norlén. Inkluderende løsninger Søve ligger også i forkant når de lanserer sine universelt utforma utemøbler. Her kan rullestol og barnevogn integreres med sitteplass for barn og voksne, slik at alle kan sitte sammen. 22 års erfaring og veritasgodkjenning som lekeplassinspektør gjør at Per Johnny Norlén kan rettlede kundene i planlegging av lekeanlegg. - God planlegging svarer seg. Kommer vi inn på rett tidspunkt, kan kunden unngå at løsningene blir uhensiktsmessige og dyrere enn nødvendig, sier Per Johnny Norlén i Norléns Agenturer. Per Johnny Norlén Nystuvegen Kvanne Tlf.: Fax Epost:

5 Neppe revisjonsforslag før til høsten Finansdepartementet fremmer trolig likevel ikke lovforslag om revisjonsplikt for små foretak ennå. Det er mer sannsynlig at et lovforslag vil bli lagt frem for Stortinget høsten TEKST: PER-KR. AASEN I Regjeringens varsel til Stortinget om bebudede saker i vårsesjonen, er lovforslaget om revisjonsplikt for små foretak ikke tatt med. Revisorforeningen forventer derfor at et lovforslag ikke vil bli lagt frem for Stortinget før i høstsesjonen Fritak i Sverige Regjeringen i Sverige foreslår at hundretusener av selskaper skal fritas fra revisjonsplikt fra og med Alt tyder derfor på at Stortinget vil måtte ta en forholdsvis rask avgjørelse. Både Norge og Sverige har de siste årene diskutert unntak fra revisjonsplikt for småbedrifter, mens Danmark har hatt fritak for de minste i flere år allerede. Nå har regjeringene i våre naboland fremmet nye forslag. Danskene vil øke grensen for revisjonsplikt fra 3 til 8 millioner danske kroner i omsetning. I Sverige innføres valgfrihet, det vi i praksis si fritak for aksjeselskaper hvor bare én av følgende tre verdier er overskredet: 3 ansatte, 3 millioner svenske kroner i nettoomsetning, 1,5 millioner i balansesum. Fakta om forslaget: Omfatter aksjeselskap - 70 prosent av alle selskapene Unntaket er formulert som en valgmulighet Hvis unntaket skal benyttes må aksjeselskapet aktivt velge bort revisor Foreslås å virke fra og med regnskapsåret 2011 Trolig norsk forslag i år Svenskene gikk imidlertid tøft ut da utredningen ble lagt fram for to år siden. Der ble nemlig 50 ansatte og 83 millio- Adm. dir. Sandra Riise i Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening er glad svenskene ser ut til å frita de minste selskapene for revisjonsplikt. ner kroner i omsetning foreslått som grenser. Den norske utredningen ga flertall for å beholde uendret revisjonsplikt for aksjeselskaper, men revisjonspliktutvalget var delt i sitt syn på saken. På den ene siden står skattemyndighetene, Økokrim og revisorforeningen blant annet, mens «brukerne», det vil si regnskapsførerne, NHO og andre bedriftsorganisasjoner ønsker fritak og forenkling. I Norge har saken blitt liggende i Finansdepartementet, men Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) etterlyser en løsning. Kompromissløsning - Nå har nesten hele Europa valgt å fjerne revisjonsplikten for svært mange av aksjeselskapene. Når også våre nærmeste handelspartnere velger å forenkle på denne måten, kan jeg ikke skjønne annet enn at det må få konsekvenser for det valget de norske myndighetene skal ta i nærmeste fremtid, sier administrerende direktør Sandra Riise i Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening. Dette kan vanskelig beskrives som annet enn helomvending fra den svenske regjeringens side. Etter å ha gått sterkt ut, måtte de gi noe. Møtet med virkeligheten har imidlertid tvunget dem til å revurdere. Det positive er at det i dette ligger en anerkjennelse av revisjonens betydning for beskyttelse av skattefundamentet. Samtidig er det en innrømmelse av manglende oversikt over de samfunnsøkonomiske konsekvensene av en høy grense, kommenterer direktør Per Hanstad i Den norske Revisorforening. Næringslivsmagasinet 5

6 Vi Gratulerer! Frænavegen Molde Tlf: Vi har utført landmålingsarbeid og utstikking Eidem Elnesvågen Tlf: Faks: www.consulentpartner.no D I S T R I K T E T S S T Ø R S T E T E K N I S K E I N S T A L L A S J O N S S E L S K A P g Vi har utført maling- og byggtapetserarbeidene 6422 Molde - Tlf: Faks: Takk for oppdraget! Luftbehandlingsanleggene er vår leveranse Industriveien 39 A, 7080 Heimdal Våre samarbeidspartnere: Murmester Mørkedal As Rørgata Kristiansund Tlf: Storgaten , Åndalsnes Tlf: Rådgivere innen bygg, elektroteknikk og akustikk COWI AS - Grandfjæra 24D Molde Sentralbord: Vi har levert bassengutstyret og butikkinnredningen til Postboks Flisa Tlf: Faks: Endelig står det der; er blitt byens stolthet og noe folkene til entreprenørselskapet Christie & Opsahl AS har god grunn til å være fornøyd med. Christie & Opsahl AS: - Så absolutt, sier anleggsleder Eldar Røysland i Christie & Opsahl AS. - Her er det mange som har grunn til å smile og være stolte, både vi som har jobbet med prosjektet i over to år og de som har finansiert det, sier Røysland. - For dette anlegget har blitt godt mottatt av byens befolkning? - Siden det ble åpnet 10.april i år har tilbakemeldingene vært enestående positive. Og det er jo unikt at en forholdsvis liten by som Molde klarer dette. Det er jo takket være investorer som har sett behov og muligheter, og som har våget. Innholdsrikt De som har våget å satse på prosjektet er Molde kommune, Angvik Eiendom og Seilet hotell eiendom AS. Og byggherrene valgte det tradisjonsrike ingeniør- og entreprenørselskapet Christie & Opsahl som samarbeidspartner og totalentreprenør. Selskapet har bidratt aktivt med å utvikle prosjektet videre fra et forprosjekt frem til ferdig prosjekt som inneholder et stort badeland, spa, treningssenter, 54 nye hotellrom for Rica Seilet hotell og ny konferanseavdeling. Eldar Røysland viser oss stolt rundt i det nye flotte bygget som med sin utforming er godt integrert med Seilet hotell som bygget er koplet sammen med via en flott innebygd gangbro. Røysland legger ikke skjul på at prosjektet har betydd mye. Stolt av benyttet lokale selskapet fra Romsdal og Sunnmøre. For Christie & Opsahl s vedkommende har det generert 250 millioner kroner i omsetning. - Hvor mange mennesker har dere hatt i sving? - Christie & Opsahl har hatt ti ingeniører og mellom 30 og 40 ansatte i sving på prosjektet. Med underleverandørene har det totalt lagt på rundt 130 mennesker. Så det har betydd mye for sysselsettingen. Ringvirkningene er store i et slikt prosjekt. Det er mange som har fått matpakka si fra dette bygget de vel to årene vi har holdt på, sier han. Prosjektutvikling og totalprosjekter Tradisjonelle entreprenørtjenester innen institusjons- og yrkesbygg, kaier, bruer og betongrehabilitering Stål- og metallarbeider Betongsaging og -boring Flott badeland Røysland åpner døren inn til selve hovedavdelingen i bygget, Moldes nye badeland. Her er bassenger i alle størrelser, dybder og temperaturer. Omgivelsene er lyse og trivelige med et lite spisested og pauseområde i den ene enden. Fra en høy BADELAND: Anleggsleder Eldar Røysland i Christie & Opsahl viser stolt fram Moldes nye badeland. Et flott anlegg med flere bassenger i alle størrelser, dybder og temperaturer for store og små. Og med gode muligheter for de stupeglade. Ringvirkninger - Å føre opp et slikt bygg betyr mye for mange. Foruten teknisk personell med kompetanse på vann og basseng har vi utelukkende 6 Næringslivsmagasinet Næringslivsmagasinet 7

7 MOLDEBADET inneholder badeland, treningssenter, SPA, hotellrom og konferanseavdeling. MOLDEBADET: Badeanlegget 2685 m² Teknisk eknisk kjeller 1734 m² Totalt 4419 m² RICA SEILET HOTELL: Rom og konferanseavdeling 3352 m² TRENINGSSENTERET: Treningsareal 1189 m² SPA: SPA og behandling 397 m² FELLESAREALE: Trapper og teknisk rom 463 m² rampe og nedover langs veggene slynger et stort rør seg. For selvfølgelig er utstyrt med en VANNSKLIE: Alle badeland med respekt for seg selv har vannsklie, intet unntak. Og det er en respektabel utgave som er montert. 8 Næringslivsmagasinet respektabel vannsklie. - Den ble godkjent, men det viste seg at den ble litt for rask. Derfor er den nå modifisert slik at hastigheten er mer behagelig, men fortsatt rask, sier Røysland. For modifisering må til i et slikt bygg. - Det er naturlig at det er behov for justeringer en viss tid framover. For det har vært utfordringer vi ikke har vært borti før. Klimaskillet mellom badeanlegget og den tørre delen av bygget har vært utfordrende, likeså lyd og vibrasjoner fra badet og treningslokalene til øvrige deler av bygget. - Et slikt anlegg har vel gitt barnesykdommer? - De ser vi fortløpende og løser fortløpende. Vi tar ting med en gang vi oppdager dem. Dette er det største prosjektet Christie & Opsahl har hatt. Alle som har jobbet med bygget har tatt inn over seg at slurv i et slikt prosjekt får store konsekvenser. Fra første dag har vi derfor hatt sterk fokus på kvalitetskontroll for å sikre at byggherren får et godt produkt og blir fornøyd med oss som totalentreprenør. Bygget er blitt vår stolthet, og jeg opplever at alle involverte ser det på samme måte. Harmoni og trening Eldar Røysland tar oss med inn i harmonien, bokstavelig talt. Avdelingen for SPA har allerede rukket å bli en SPA: Personlig velvære, avslapning. Stikkord for den nye SPA avdelingen i populær oase av personlig velvære i rosenes by. - Tenk å ligge her å se på stjernehimmelen, sier Røysland ved et lite basseng fullt av lys i alle farger. I taket ser en stjernehimmelen. - En kan se at de beveger seg. Utrolig. Det er ikke spart på noe, verken her eller i resten av bygget. Her er det brukt resurser, sier Røysland. - Med badeland, spa og treningssenter har vel Rica Seilet Hotell også fått et nytt marked? - Det er klart. Også at det er så sentralt inn til sentrum betyr mye. Her kan en leie seg inn på nye rom og suiter, bade, trene, få spa og dra på shopping. Og kanskje kombinere det med en fotballkamp hos naboen, MFK på Aker Stadion. Jo, dette får så absolutt ringvirkninger i distriktet og i byen, sier Eldar Røysland. Christie & Opsahl AS Hovedkontor i Molde: Sofus Jørgensensvei Molde Telefon: Telefax: Avdelingskontor i Ålesund: Myrabakken Næringssenter 6010 Ålesund Telefon: Telefax: E-post: Webside: Kosbergs Arkitektkontor AS: Området komplett Kosbergs Arkitektkontor AS i Molde har tegnet både Seilet hotell og Aker Stadion. Nå har de gjort Reknesområdet komplett med. Utfordringen har ikke lagt på størrelsen, hevder sivilarkitekt Ivar Gussiås. - Det er nok kompleksiteten som har vært den største utfordringen og er nok det mest kompliserte bygget jeg har vært med på, sier arkitekten hos Kosbergs Arkitektkontor AS som har åtte ansatte. Store hensyn - Hva har gitt størst utfordring? - Egentlig mange ting. Men alle badebassengene i forhold til det klimatiske i bygget er en ting. En annen er hensynene vi har tatt til hotellrommene rundt støy og vibrasjoner fra for eksempel treningssenteret. Hammerø & Storvik Prosjekt AS: Moldeselskapet Hammerø & Storvik Prosjekt AS har vært med helt siden noen nevnte et mulig badeland på denne tomten. Nå er de glade og fornøyde. Når planløsningene var klar ble utfordringen å bygge det driftsmessing bra, og ta alle hensyn. - Og det har dere klart? - Ja, det vil jeg si. De tilbakemeldingene vi har fått tilbake har vært aldeles formidable. Nå sist fra en gruppe funksjonshemmede. I tillegg til gode tilbakemeldinger fra publikum og brukere har også hotelldirektøren og drivere av bygget sagt at de er svært fornøyde. Kjell Kosberg har vært med helt fra idè og utredningsstadiet. Selv har jeg arbeidet med prosjektet siden oppstart, sier Gussiås. FORNØYD: Prosjektleder ved Hammerø & Storvik Arnold Askeland er svært fornøyd med det flotte nye anlegget. Prosjektleder hos Hammerø & Storvik Prosjekt AS, Arnold Askeland ser allerede nå at prosjektet ser ut til å bli en suksess. - Hele to tusen mennesker var inne helga etter åpningen. Siden har ca seks hundre mennesker vært inne hver dag, sier Askeland. Med fra starten Hammerø & Storvik ble etablert for 25 år siden og har hovedkontor i Molde og avdelingskontorer i Ålesund og Kristiansund. Selskapet har 18 ansatte og har vært med i KOMPLETT: - Vi har tatt store hensyn til nabobyggene og dermed vårt valg av stein og glass, sier sivilarkitekt Ivar Gussiås ved Kosbegs Arkitektkontor AS i Molde. Høy kvalitet Både Seilet Hotell og Aker Stadion hadde sine runder med debatt i lokal presse før de ble oppført. Begge har Kosbergs Arkitektkontor sin signatur på. Med var debatten fraværende. - Vi føler på mange måter at vi nå har gjort Reknes og tomta komplett. Vi har i vårt arbeid tatt hensyn til at skulle gli fint inn i naboskap med Seilet og det tilhørende Bjørnsonhuset på den ene siden og stadion. Spesielt med bruken av kombinasjonen med stein og glass. Jeg tror nok at debatten rundt bygget har uteblitt fordi folk ser at området nå er ferdigstilt med en helhet i høy kvalitet, sier Ivar Gussiås. Granfjæra 28 - Postboks Molde Telefon: Telefax: E-post: En lykke for regionen prosjektet helt fra ideen om et badeland på denne tomten ble lagt på bordet. De har som byggeherrens prosjektleder vært bindeledd mellom byggherrene og totalentreprenøren Christie & Opsahl AS. - Dagfinn Storvik hos oss har fulgt alle fasene helt fra ide til ferdig bygg. I starten var det jo en plan for et badeland alene, en tanke som etter hvert ble skrinlagt som lite gjennomførbart. Men investorene så interessen for et helhetlig tilbud, noe vi har fått med dette anlegget, sier Askeland. Han er imponert over samarbeidet over faggruppene i prosjektet. Godt samarbeid - Vi har opplevd et flott samarbeid, og det er mange som har bidratt til å få det så bra som det har blitt, både arkitekter, byggherre, prosjekterende og entreprenører. Et slikt komplisert anlegg er aldri helt fritt for feil, men innkjøringen går som planlagt og følges godt opp. - Hva betyr dette for Molde og regionen? - Enormt. Det er en lykke for byen, som jo anlegget primært er ment for, men også de omliggende kommunene vil nyte godt av tilbudet, mener Askeland. Hammerø & Storvik Prosjekt AS Øvre veg Molde Telefon: Telefax: E-post: Næringslivsmagasinet 9

8 Sykdom under ferie kan gi rett til nye feriedager Blir en arbeidstaker syk i løpet av ferien, har vedkommende krav på nye feriedager senere samme år, hvis vilkårene er oppfylt. TEKST: PER-KR. AASEN Vilkårene ved sykdom under ferieavvikling er i grove trekk de samme som ved sykefravær før ferien, men forskjellen er at det stilles krav om at man har vært syk minst seks virkedager i ferien for å kunne få rett til nye dager. Det kan imidlertid være krav om færre dager for ansatte med tariffavtale, noe som må undersøkes i hver enkelt bedrift. Blir arbeidstaker syk før ferien, kan man kreve at hele ferien utsettes og i stedet avvikles senere i ferieåret, forutsatt at man er 100% arbeidsufør. Hvis arbeidstaker blir langvarig sykmeldt at ferien ikke kan avvikles innen ferieårets utløp, kan vedkommende kreve å få overført inntil 12 virkedager (to uker) ferie til det påfølgende ferieår. Dette kravet må fremsettes innen ferieårets utløp. Hovedvilkårene for utsettelse ved sykdom under ferien etter ferieloven 9 nr 1 annet ledd er: Arbeidstaker må ha vært helt arbeidsufør (100%) i minst 6 virkedager under ferien 10 Næringslivsmagasinet Arbeidsuførheten må dokumenteres i form av legeerklæring Arbeidstaker må fremme krav om utsettelse, enten muntlig eller skriftlig Kravet må fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt. Kravet til minst 6 virkedager Etter ferieloven 9 nr. 1 annet ledd kan arbeidstaker som har vært helt arbeidsufør minst 6 virkedager i ferien, kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Sykdom på fridager før eller etter ferien vil derfor ikke telle med i beregningen, selv om det dreier seg om ukedager som ellers er å regne som virkedager i lovens forstand. Søndager og lovbestemte helge- eller høytidsdager regnes ikke som virkedager etter loven. Sykdom på slike dager teller derfor ikke med i beregningen. I kommunal sektor gir hovedtariffavtalen 7.1 rett til utsatt ferie der man har vært syk minst 5 virkedager. I staten gir Sentral særavtale om ferie for statstjenestemenn punkt 2 rett til utsatt ferie ved sykdom ved fravær helt ned til én dag. Ferieloven 9 nr 1 første og annet ledd dekker følgende situasjoner: 1. At arbeidstaker blir arbeidsufør før ferien, senest siste arbeidsdag. Her kan arbeidstaker velge om vedkommende vil kreve ferie utsatt etter første eller annet ledd. Forskjellen er at hvis arbeidstaker velger å utsette ferien etter annet ledd, må arbeidsuførheten vare minst 6 virkedager. 2. At arbeidstaker blir arbeidsufør før ferien, men etter at arbeidet er avsluttet før ferien. Her må arbeidsuførheten vare minst 6 virkedager i ferien etter 9 nr 1 annet ledd for å få ferien utsatt. 3. For det tredje dekker annet ledd de tilfellene hvor arbeidsuførheten oppstår under selve ferien. Også etter annet ledd er det tale om en rett til å kreve at ferien «utsettes». Uttrykket er valgt for å klargjøre at den sykdomsperiode som gir grunnlag for utsettelse ikke anses som ferie i forhold til folketrygdlovens bestemmelser. Arbeidstaker vil således normalt ha krav på sykepenger etter vanlige regler i denne sykdomsperioden.

9 Fra venstre Trond-Vidar Aarseth, Jan-Arve Aarseth og Henning Åm. Anders Giske Hagen var ikke til stede da bildet ble tatt. ATECO AS: Spesialist på systemer for skanning av regnskapsbilag ATECO Systems AS passerte 10 år i 2009 og har helt siden oppstarten hatt som visjon å satse smalt på Systemer for ERP, Lønn og Personal. Selskapet har rundt 300 kunder, alt fra små selskaper til store konsern. Daglig leder Jan-Arve Aarseth sier det er ekstra hyggelig at så mange store selskaper har fått opp øynene for at en liten kompetansebedrift kan ha noe og tilføre. 4 største Visma Partner i Norge i 2009 ATECO Systems AS kom på 4 plass blant Visma Software Norge AS sine autoriserte partnere i Mye av suksessen skyldes salg av Visma Dokumentsenter, et produkt som er lett å lære og som gir synlige gevinst for kundene fra første dag. Finanskrisen har gjort de fleste bedriftsledere mer opptatt av rasjonalisering og effektivisering av økonomifunksjonen i bedriften. Å redusere papirmengden, effektivisere attestasjonsrutiner og til slutt oppnå effektive betalingsrutiner mot leverandører er det våre kunder får som gevinst av en investering i systemer for skanning av bilag. I Norges eliten på salg av lønnsystemer. I tillegg til å selge jevnt og trutt med ERP systemer, har også ATECO Systems AS bemerket seg ved å være helt i Norgestoppen på salg av lønnsystemer fra Huldt & Lillevik. -Vi har vært blant de 5 beste i Norge på salg av lønnsystemer helt siden oppstarten av selskapet, sier Jan-Arve Aarseth. ATECO Systems AS Boks 9116 Blindheim 6023 Ålesund Telefon: Næringslivsmagasinet 11

10 Gratulerer folket med supert badeland i Molde!

BRØDRENE RØSAND AS: Røsand As har med årene blitt en betydelig. i byggebransjen i Midt-Norge. Fra sitt hovedkontor på Averøya styres selskapets

BRØDRENE RØSAND AS: Røsand As har med årene blitt en betydelig. i byggebransjen i Midt-Norge. Fra sitt hovedkontor på Averøya styres selskapets BRØDRENE RØSAND AS: Entreprenørselskapet Brødrene Røsand As har med årene blitt en betydelig aktør i byggebransjen i Midt-Norge. Fra sitt hovedkontor på Averøya styres selskapets mange prosjekter. Og i

Detaljer

STATUS 2 ÅR ETTER FRAVALG AV REVISJONSPLIKT: RAPPORTEN #4-2012

STATUS 2 ÅR ETTER FRAVALG AV REVISJONSPLIKT: RAPPORTEN #4-2012 RAPPORTEN #4-2012 FRAVALG AV REVISJONSPLIKT: STATUS 2 ÅR ETTER FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: REGNSKAPS- OG PERSONALADMINISTRASJON: ØKONOR SOM TOTALLEVERANDØR SKATTEFRI OMDANNELSE AV NUF TIL NORSK AKSJESELSKAP

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

Gjelder fra: 01.09.2014. Godkjent av: Nedenfor følger en oversikt over regler og administrative rutiner knyttet til

Gjelder fra: 01.09.2014. Godkjent av: <ikke styrt> Nedenfor følger en oversikt over regler og administrative rutiner knyttet til Dok.id.: 1.2.2.1.10.0 Feriefritid og ferieoppgjør Utgave: 0.06 Skrevet av: Bente A. Reinnøk/ Hanne Augustinussen Gjelder fra: 01.09.2014 Godkjent av: Dok.type: Informasjon Sidenr: 1 av 6 Nedenfor

Detaljer

Top End windows from Nordvestvinduet don t just give you a new look at the world, but also give the world a new look at you.

Top End windows from Nordvestvinduet don t just give you a new look at the world, but also give the world a new look at you. Top End windows from Nordvestvinduet don t just give you a new look at the world, but also give the world a new look at you. Nordvestvinduet er spesialister på å designe individuelle løsninger for de aller

Detaljer

En utbyggers hverdag. Andreas Ringdal, Christie & Opsahl AS. Molde Næringsforum Bransjetreff for Bygg og anlegg 02.02.12

En utbyggers hverdag. Andreas Ringdal, Christie & Opsahl AS. Molde Næringsforum Bransjetreff for Bygg og anlegg 02.02.12 En utbyggers hverdag Andreas Ringdal, Christie & Opsahl AS Molde Næringsforum Bransjetreff for Bygg og anlegg 02.02.12 Christie Partner - gruppen Christie Partner AS Entreprenørene Produksjon Bolig Fritid

Detaljer

Gjemnes. Tingvoll. Aure. Averøy. Gjemnes RINDAL. Smøla. Smøla SUNND. Sunndal. Eide. Eide SMØLA. Kristiansund SUNNDAL TINGVOLL.

Gjemnes. Tingvoll. Aure. Averøy. Gjemnes RINDAL. Smøla. Smøla SUNND. Sunndal. Eide. Eide SMØLA. Kristiansund SUNNDAL TINGVOLL. SUNND Kristiansund Rindal Sunndal Tingvoll Gjemnes Aure SUNNDAL Kristiansund røy SURNADAL Eide Gjemnes RINDAL Gjemnes SMØLA Eide Aure Smøla Eide Tingvoll Smøla a SUNNDAL TINGVOLL Averøy Y Smøla NORDMØRSKONFERANSEN

Detaljer

VOLUM PROSJEKTER SE VERDEN PÅ NYTT

VOLUM PROSJEKTER SE VERDEN PÅ NYTT SE VERDEN PÅ NYTT En spenstig invitasjon til dialog om løsninger på produkt, design og logistikk rundt fremtidens vinduer, dører, glass og fasader. VOLUM PROSJEKTER De største byggeprosjektene er ofte

Detaljer

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon.

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon. Med en historie som går tilbake til stiftelsen av aksjeselskapet Ofoten Jernmalmgruber i 1935, kan Evenes Kraftforsyning AS i 2010 feire 75 år som lokal kraftleverandør. Vi har i dag nettkunder innen offentlig

Detaljer

Hvem er vi. Håp i Havet. Lite anlegg fra Norge. Classic Norway. Regionen. Runar Myklebust 10. Mars 2010

Hvem er vi. Håp i Havet. Lite anlegg fra Norge. Classic Norway. Regionen. Runar Myklebust 10. Mars 2010 Håp i Havet Lite anlegg fra Norge Runar Myklebust 10. Mars 2010 Hvem er vi Classic Norway - Eierstyrt kjede - Hovedkontor i Molde - Salg / Marked / Drift Regionen - 3 Flyplasser -Tog -Hurtigruten - Cruicebåter

Detaljer

Næringslivets. ønskeliste for forenkling. Sandra Riise Administrerende direktør i NARF

Næringslivets. ønskeliste for forenkling. Sandra Riise Administrerende direktør i NARF Næringslivets ønskeliste for forenkling på økonomiområdet Sandra Riise Administrerende direktør i NARF 1. Næringslivet i Norge 2. NARF og Regnskapsførerbransjen 3. Forutsetning for forenkling 4. Ønskelista

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE Dønna kommune RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV FERIE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 02.09.09 Retningslinjene for forvaltning av ferie er utarbeidet med bakgrunn i at ledere skal få en bedre forståelse

Detaljer

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse EIENDOMSKONFERANSEN 2014 6. NOVEMBER, RICA SEILET HOTEL Før situasjon Målsetting: Sparebanken Møre ville

Detaljer

BRINGING BRANDS TO LIFE

BRINGING BRANDS TO LIFE BRINGING BRANDS TO LIFE Vårt fokus er å skape hyggelige handleopplevelser gjennom spennende emballasje. Fra handleposer til innpakningspapir, fra gaveesker til gavebånd osv. For det enkelte selskap og

Detaljer

1. Tiden for ferie, overføring av og forskuttering av feriefritid, jfr. ferieloven 7 nr. 3.

1. Tiden for ferie, overføring av og forskuttering av feriefritid, jfr. ferieloven 7 nr. 3. Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement Arbeidsgiveravdelingen PM 2001-01 Dato 2001.01.05 Til Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder Statens personalhåndbok pkt 8.05.02, 8.05.03, 8.05.04

Detaljer

Designer dine løsninger. Din ressurs i prosjektet

Designer dine løsninger. Din ressurs i prosjektet Designer dine løsninger Din ressurs i prosjektet Vi har erfaring fra 30 år i bransjen Vi i Greno og hjelper deg med å legge hele puslespillet. Med en helhetlig forståelse for de ulike brikkene vil vi kunne

Detaljer

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder. Jørgen Hals

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder. Jørgen Hals Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder Jørgen Hals BM ENTREPRENØR- OG W INDUSTRIKONSERNET AF GRUPPEN Omsetning i 2007 på 5.538 millioner Resultat før skatt på 232 millioner Notert på Oslo Børs

Detaljer

TÜV godkjente og Svanemerkede lekeapparater. www.sove.no. Markedets raskeste leveringstid. 15 års garanti SØVE 2O12 KATALOGEN. For barnas skyld!

TÜV godkjente og Svanemerkede lekeapparater. www.sove.no. Markedets raskeste leveringstid. 15 års garanti SØVE 2O12 KATALOGEN. For barnas skyld! Markedets raskeste leveringstid www.sove.no års garanti TÜV godkjente og Svanemerkede lekeapparater SØVE 2O12 KATALOGEN For barnas skyld! Søve Katalogen 2012 SANDLEK En sandkasse finnes på enhver lekeplass.

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Situasjonskartet i 2010.

Situasjonskartet i 2010. Situasjonskartet i 2010. Selskapene: Konsernet består i dag av 5 operative selskaper i tillegg til noen holding og eiendomsselskaper. Virksomheten til de operative selskapene er delt i følgende områder:

Detaljer

Eneboliger og fritidshus SE VERDEN PÅ NYTT

Eneboliger og fritidshus SE VERDEN PÅ NYTT SE VERDEN PÅ NYTT En spenstig invitasjon til dialog om løsninger på produkt, design og logistikk rundt fremtidens vinduer, dører, glass og fasader. Eneboliger og fritidshus VISJON HVEM ER NORDVEST VINDUET?

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

TÜV godkjente og Svanemerkede lekeapparater. www.sove.no. Markedets raskeste leveringstid. 15 års garanti SØVE 2O12 KATALOGEN. For barnas skyld!

TÜV godkjente og Svanemerkede lekeapparater. www.sove.no. Markedets raskeste leveringstid. 15 års garanti SØVE 2O12 KATALOGEN. For barnas skyld! Markedets raskeste leveringstid www.sove.no 15 års garanti TÜV godkjente og Svanemerkede lekeapparater 2O12 KATALOGEN For barnas skyld! Søve Katalogen 212 Fitness Søve Fitness, er to helt nye serier gymapparater

Detaljer

ELEKTRISKE PEISER. Hjemmets nye flamme

ELEKTRISKE PEISER. Hjemmets nye flamme ELEKTRISKE PEISER Hjemmets nye flamme Kunsten å fornye norsk fyringstradisjon I Norge står fyringstradisjonen sterkt. Gleden ved å komme inn til levende ild er rotfestet i norske hjerter. Det samme er

Detaljer

TÜV godkjente og Svanemerkede lekeapparater. www.sove.no. Markedets raskeste leveringstid. 15 års garanti SØVE 2O12 KATALOGEN. For barnas skyld!

TÜV godkjente og Svanemerkede lekeapparater. www.sove.no. Markedets raskeste leveringstid. 15 års garanti SØVE 2O12 KATALOGEN. For barnas skyld! Markedets raskeste leveringstid www.sove.no 15 års garanti TÜV godkjente og Svanemerkede lekeapparater SØVE 2O12 KATALOGEN For barnas skyld! Søve Katalogen 2012 Ballspill For barn og unge er ballspill

Detaljer

Din leverandør av pukk, grus og sand Graving Alle sorter grus Tomtearbeid Støpesand Masseflytting

Din leverandør av pukk, grus og sand Graving Alle sorter grus Tomtearbeid Støpesand Masseflytting www.mester-bygg.no www.mesterhus.no 2 www.mester-bygg.no MESTER-BYGG -ingen jobb for liten, ingen for stor Mester-Bygg har den faglige kunnskapen og den lokale forankringen som sørger for at alle byggeprosjekter

Detaljer

Torghallen. helsesenter Ålesund. helse i sentrum

Torghallen. helsesenter Ålesund. helse i sentrum Torghallen helsesenter Ålesund helse i sentrum g, amt gsar, 2 ed al ute like Torghallen Helsesenter. Nå kan dere være med på å skape et nytt og moderne fullservice helsesenter i hjertet av Ålesund. Eiendommen

Detaljer

Dette er et miljøvennlig produkt

Dette er et miljøvennlig produkt INSPIRASJON Dette er et miljøvennlig produkt Sporbarhet er viktig for forbrukere verden over, også for Søve. Søve tar et miljøvennlig og sosialt ansvar ved å stille spesifikke krav til leverandørene. Dette

Detaljer

INNHOLD. Lov om ferie [ferieloven]. Kap I. Alminnelige bestemmelser. LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven].

INNHOLD. Lov om ferie [ferieloven]. Kap I. Alminnelige bestemmelser. LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven]. LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven]. DATO: LOV-1988-04-29-21 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: ISBN 82-504-1497-7 IKRAFTTREDELSE: 1990-01-01, 1989-01-01, 1988-05-01. SIST-ENDRET:

Detaljer

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14.

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14. Pressemelding Oslo 14. oktober 2013 Store forventninger til populær finsk produsent av skyvedører og veggmoduler: - Gir økt lønnsomhet, bedre design og høyere kvalitet Skreddersydde elementer gjør konstruksjon

Detaljer

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra...

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra... Page 1 of 5 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven]. Skriv ut DATO: LOV-1988-04-29-21 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

Ingen oppdrag er for store eller for små

Ingen oppdrag er for store eller for små Ingen oppdrag er for store eller for små En allsidig entreprenør Aas & Nordal Entreprenørforretning AS (AaN) ble etablert i 1957, og jobber med vedlikehold og nybygg av alt fra videregående skoler til

Detaljer

Agenda. NBEFs årsmøtekonferanse 2010

Agenda. NBEFs årsmøtekonferanse 2010 Geir Melbye NBEFs årsmøtekonferanse 2010 Agenda. 1. E.C.Dahls Eiendom AS 2. Vår filosofi 3. Forvaltning og drift av våre bygg 4. Energieffektivitet og universell utforming 5. Utfordringer i Sentrum, særlig

Detaljer

TÜV godkjente og Svanemerkede lekeapparater. www.sove.no. Markedets raskeste leveringstid. 15 års garanti SØVE 2O12 KATALOGEN. For barnas skyld!

TÜV godkjente og Svanemerkede lekeapparater. www.sove.no. Markedets raskeste leveringstid. 15 års garanti SØVE 2O12 KATALOGEN. For barnas skyld! Markedets raskeste leveringstid www.sove.no års garanti TÜV godkjente og Svanemerkede lekeapparater SØVE 2O12 KATALOGEN For barnas skyld! Søve Katalogen 2011 Nyhet! Handikaptilpasset trapp med håndtak,

Detaljer

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3.

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3. Ferieloven Tittel: Lov om ferie Dato: 29.04.1988 Sist endret: 01.07.2003 Publikasjon: ISBN 82-504-1497-7 Departement: Arbeids- og administrasjonsdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kap I. Alminnelige

Detaljer

Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten

Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten Velkommen til frokostseminar Effektiv timefangst for Bygg- og maskin entreprenører - Spar tid på timeregistrering og få bedre oversikt over dine data! Agenda

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Løsninger for komfort og energibesparelser. Innganger. luftporter varmestrålere varmluftsvifter

Løsninger for komfort og energibesparelser. Innganger. luftporter varmestrålere varmluftsvifter Løsninger for komfort og energibesparelser Innganger luftporter varmestrålere varmluftsvifter Har du fått oppleve Frico? Mange forretningsbygg er utsatt for trekk og kjølig luft innenfor inngangen. Det

Detaljer

RAPPORTEN #2-2010 TID FOR FERIEPENGER FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: HAR DU AVTALENE I BOKS? ALT KLART FOR PAPPAPERM?

RAPPORTEN #2-2010 TID FOR FERIEPENGER FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: HAR DU AVTALENE I BOKS? ALT KLART FOR PAPPAPERM? RAPPORTEN #2-2010 TID FOR FERIEPENGER FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: HAR DU AVTALENE I BOKS? ALT KLART FOR PAPPAPERM? SUNN VEKST FOR ØKONOR ALT KLART FOR PAPPAPERM? Fedre skal selvsagt også få sin tid med

Detaljer

Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk

Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI RingAlm Tre AS er en tradisjonsrik leverandør av bygg til landbruk og industri. Bedriften har drevet byggevirksomhet siden 1955, og

Detaljer

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no Fokus på fremtiden www.rr-a.no Råd & Regnskap Råd & Regnskap er et av de største regnskapskontorene i Oslo og Akershus, med rundt 50 ansatte og et løpende samarbeid med over 1400 bedriftskunder landet

Detaljer

Landbruks- B Y G G. tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI. www.ringalm.no

Landbruks- B Y G G. tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI. www.ringalm.no Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI www.ringalm.no BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI RingAlm Tre AS er en tradisjonsrik leverandør av bygg til landbruk og industri. Bedriften

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

Acusto er en ledende leverandør. av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg

Acusto er en ledende leverandør. av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg Acusto er en ledende leverandør av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg Miljø Vi planlegger fremtidens bygg Resultatet er miljøvennlige og effektive bygginnredninger i alle typer bygg.

Detaljer

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn Kurs i ferie Fagleder Hege Øhrn Regulering av ferie Ferieloven Arbeidstidsdirektivet artikkel 7 Hovedtariffavtalen Kap. 1 7 Ferielovens formål Sikre arbeidstakere årlig ferie og feriepenger, jf. feriel.

Detaljer

Vis deg frem. Bli ny. Showroom, utstillinger, messestand og butikkinnredninger

Vis deg frem. Bli ny. Showroom, utstillinger, messestand og butikkinnredninger 48 Vis deg frem Å presentere seg selv og sine produkter blir stadig mer viktig. Her får du tipsene om hvordan du optimerer showroom og bedriftens utstillingsvindu. Showroom, utstillinger, messestand og

Detaljer

ARBEIDSGLEDE PÅ VÅR MÅTE

ARBEIDSGLEDE PÅ VÅR MÅTE ARBEIDSGLEDE På vår måte Sweco har som visjon å bli Europas mest respekterte kunnskapsbedrift innen teknikk, miljø og arkitektur. Som rådgivere ønsker vi å sette nye standarder i bransjen og videreutvikle

Detaljer

Totalløsningen for et behagelig inneklima. Bensinstasjoner

Totalløsningen for et behagelig inneklima. Bensinstasjoner Totalløsningen for et behagelig inneklima Bensinstasjoner Frico tilbyr totalløsninger for et behagelig inneklima på bensinstasjoner, så vel i butikken som i bilvaskehallen, i skap for luftkompressorer

Detaljer

Infrarød varme: Fremtidens oppvarming> i dag!

Infrarød varme: Fremtidens oppvarming> i dag! Oppnå balanse i ditt inneklima!! Kun fordeler med infrarød varme: Lun og behagelig varme Trygg og sunn varme Lite varmetap ved lufting Astma og Allergivennlig Unngå tørr luft Øker luftfuktigheten med 40-50%

Detaljer

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek)

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Innlegg på OTC-konferanse februar 2013 «DEN OPPLYSTE OG KUNNSKAPSRIKE FORBRUKER» (Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Jeg har lyst til å åpne med et spørsmål, nemlig

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Vår fagkunnskap - Din trygghet. Breivik Glassveggsystem kan tilpasses de fleste typer interiør i kontorlandskap og næringsbygg

Vår fagkunnskap - Din trygghet. Breivik Glassveggsystem kan tilpasses de fleste typer interiør i kontorlandskap og næringsbygg Breivik Glassveggsystem kan tilpasses de fleste typer interiør i kontorlandskap og næringsbygg Vår fagkunnskap - Din trygghet NordvestTrykkAS Breivik Trevare AS Postboks 7668 Spjelkavik, 6022 Ålesund Tlf.:

Detaljer

Fra drøm til virkelighet

Fra drøm til virkelighet Fra drøm til virkelighet Falk Bygg Helt siden etableringen av Falk Bygg har målsettingen vært å sette kundene i fokus ved å levere kvalitet. Kvalitet i alle ledd. Vel vitende om at det produktet som overleveres

Detaljer

Ot.prp. nr. 53 (1999-2000)

Ot.prp. nr. 53 (1999-2000) Ot.prp. nr. 53 (1999-2000) Om lov om endringer i folketrygdloven og ferieloven Tilråding fra Sosial- og helsedepartementet av 26. mai 2000, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 Ot.prp. nr. 53 2 1

Detaljer

TRIBUNESTOLER OG TELESKOPTRIBUNER

TRIBUNESTOLER OG TELESKOPTRIBUNER TRIBUNESTOLER OG TELESKOPTRIBUNER KOMFORT I HØYSETET! Det stilles ofte krav til at idrettsanleggene også skal fungere som multianlegg for bedre utnyttelse. For dette kreves komfortable og funksjonelle

Detaljer

Bratte teigar Lang drift ved Røldal skisenter

Bratte teigar Lang drift ved Røldal skisenter Bratte teigar Lang drift ved Røldal skisenter Magasinet for Suldal og Røldal Nr. 4 vinter 2010/11 GRATIS magasin for hyttefolk og folk i Suldal og Røldal! Matkultur Kortreist mat hos familien Landsnes

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

OPPLEV art OG SE FILMEN

OPPLEV art OG SE FILMEN OPPLEV art OG SE FILMEN DESIGN FRa VEDUM Produktene er kjernen i Vedums virksomhet. Vår langsiktige tenkning gjelder også design. Uansett stil moderne eller tradisjonell skal våre produkter ha et utseende

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS

SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS QUALITY IN WOOD SINCE 1857 TRADISJON INNOVASJON DESIGN 1 2 3 Tre er det mest miljøvennlige, vakre og mest fleksible gulvmaterialet som finnes. Det er derfor vi kun arbeider

Detaljer

inspirasjon med kvalitet og begeistring skal vi bidra til gode rom og opplevelser Biblioteket i Alexandria Snøhetta Prosjekt: Arkitekt:

inspirasjon med kvalitet og begeistring skal vi bidra til gode rom og opplevelser Biblioteket i Alexandria Snøhetta Prosjekt: Arkitekt: inspirasjon Nyt vår brosjyre og la deg inspirere. Se hva vi kan bidra med og opplev eksempler på hva vi har levert og utført for en rekke oppdragsgivere over mange år. med kvalitet og begeistring skal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Oddrun Rønning. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei.

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Oddrun Rønning. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei. Saksbehandler: Oddrun Rønning SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja x Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei

Detaljer

Drømmen om et vakrere hus

Drømmen om et vakrere hus Drømmen om et vakrere hus Vår kjærlighet til tre har sin forklaring Vår bedrift har bygget trapper i det lille innlandssamfunnet Norsjø i Västerbotten siden 1923. Det er ganske lett å forstå hvorfra vi

Detaljer

Lindab RdBX Innovative veggprofiler Raskere helt enkelt

Lindab RdBX Innovative veggprofiler Raskere helt enkelt Lindab RdBX Innovative Raskere helt enkelt Lindab RdBX Doble timene hver dag Lindab har forenklet bygging av vegger. Resultatet er de nye Lindab RdBXveggprofilene en innovativ løsning som gjør monteringen

Detaljer

Brukerkonferanse Proplan Attføring(CAT) 1-3 september - Thomas Marti

Brukerkonferanse Proplan Attføring(CAT) 1-3 september - Thomas Marti Brukerkonferanse Proplan Attføring(CAT) 1-3 september - Thomas Marti Program for brukerkonferansen Dag 1 10.00-10.15 Velkommen Proplan 10.15-10.45 Visma produktutvikling Geir Langeland, Visma 10.45-11.45

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Deres ref.:200500830- Vår ref.:954/699/07/øk Dato:21.12.2007 /CRS

Deres ref.:200500830- Vår ref.:954/699/07/øk Dato:21.12.2007 /CRS Y R K E S O R G A N 1 5 A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D Arbeid og Inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo ARBEIDS - OG INKLUDERINGSOEPARTEMENTET MOTTATT 27 DES 2007 Deres ref.:200500830-

Detaljer

Lindab RdBX Innovative veggprofiler Raskere helt enkelt

Lindab RdBX Innovative veggprofiler Raskere helt enkelt Innovative Raskere helt enkelt Doble timene hver dag Lindab har forenklet bygging av vegger. Resultatet er de nye veggprofilene en innovativ løsning som gjør monteringen raskere, enklere og mer fleksibel

Detaljer

Nyt utelivet. Hagestuer og Balkonginnglassing

Nyt utelivet. Hagestuer og Balkonginnglassing Nyt utelivet Hagestuer og Balkonginnglassing NYT LIVET TIL FULLE Er det bare naboen som skal hygge seg ute uavhengig av temperatur, vind og regn? Du er velkommen til en av våre dyktige forhandlere for

Detaljer

Se meg i øynene og si at jeg ikke må bruke halve dagen på å fikse gravemaskinskuffen.

Se meg i øynene og si at jeg ikke må bruke halve dagen på å fikse gravemaskinskuffen. Se meg i øynene og si at jeg ikke må bruke halve dagen på å fikse gravemaskinskuffen. 1 Norske hardhauser siden 1970 Året er 1970, stedet er Klepp og tanken er krystallklar: Vi skal lage produkter som

Detaljer

Vår ref: Saksbehandler: Dato 2011/188-5 Kjell Andersen

Vår ref: Saksbehandler: Dato 2011/188-5 Kjell Andersen Bindal kommune Rådmannen Olje- og energidepartementet Einar Gerhardsens plass 1 Postboks 8148 Dep. 0033 OSLO Melding om vedtak Vår ref: Saksbehandler: Dato 2011/188-5 Kjell Andersen 31.01.2011 Høringsuttalelse

Detaljer

VEDLIKEHOLD & TILBEHØR FOTBALLMÅL INNBYTTERBENKER NETT VEDLIKEHOLDSMASKINER

VEDLIKEHOLD & TILBEHØR FOTBALLMÅL INNBYTTERBENKER NETT VEDLIKEHOLDSMASKINER VEDLIKEHOLD & TILBEHØR FOTBALLMÅL INNBYTTERBENKER NETT VEDLIKEHOLDSMASKINER VEDLIKEHOLD & SERVICE Godt vedlikehold av kunstgress forlenger levetiden på kunstgressbanen betydelig. Fordelen ved at banen

Detaljer

Verditransport for fremtiden.

Verditransport for fremtiden. Verditransport for fremtiden. Vi produserer trygge og varige rørløsninger, gjennom innovasjon på et stødig grunnlag. Vi vet at vi har et stort ansvar, og at den jobben vi gjør er uhyre viktig. Hver dag.

Detaljer

Sentralt i Sør. DØR TIL DØR-AKSJON! Sett utenfra ser kanskje det å lage dører ganske enkelt ut. I virkeligheten er det et håndverk

Sentralt i Sør. DØR TIL DØR-AKSJON! Sett utenfra ser kanskje det å lage dører ganske enkelt ut. I virkeligheten er det et håndverk Sentralt i Sør Nordic Dørfabrikk AS har sin beliggenhet i Lyngdal, ca. en times kjøring vestover fra Kristiansand. Sørlandskommunen er preget både av turisme, landbruk og industri. Allsidigheten i næringslivet

Detaljer

PÅ TIDE MED NYTT ILDSTED? Vi leverer, monterer og garanterer

PÅ TIDE MED NYTT ILDSTED? Vi leverer, monterer og garanterer PÅ TIDE MED NYTT ILDSTED? Vi leverer, monterer og garanterer SÅ RASKT! Ta med deg din peisdrøm til din nærmeste Ildstedet-butikk og snakk med en av våre rådgivere om løsninger som passer ditt rom og lommebok.

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

en STØDIG samarbeidspartner

en STØDIG samarbeidspartner en STØDIG samarbeidspartner Jærentreprenør en STØDIG samarbeidspartner Jærentreprenør ble etablert i 1983 og har ca. 75 ansatte. Fra kontoret på Varhaug bygger vi videre på jærske entreprenørtradisjoner.

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

- hvor opplevelser venter og ferieminner skapes

- hvor opplevelser venter og ferieminner skapes - hvor opplevelser venter og ferieminner skapes Helt innerst i Rosfjorden vokser det nå frem en lun og solrik ferieidyll, med alt det beste Sørlandet har å by på, og enda litt til. Lyse kvelder, nydelig

Detaljer

Sendt: 4. januar :13 Kragset, Ingvild Lindås, Ivar Sigbjørn;Peder K Småge

Sendt: 4. januar :13 Kragset, Ingvild Lindås, Ivar Sigbjørn;Peder K Småge Fra: Sendt: 4. januar 2017 05:13 Til: Kragset, Ingvild Cc: Lindås, Ivar Sigbjørn;Peder K Småge (psmaage@online.no) Emne: SV: Vedr salg av Røssøyvågen molo Hei igjen og godt nytt år. Jeg kan ikke se at

Detaljer

er av illustrativ karakter.

er av illustrativ karakter. 2 Bildet er av illustrativ karakter. - hvor opplevelser venter og ferieminner skapes Helt innerst i Rosfjorden vokser det nå frem en lun og solrik ferieidyll, med alt det beste Sørlandet har å by på, og

Detaljer

Emballasje er en samlebetegnelse på innpakningsmateriale du kan bruke til å pakke produktet ditt i.

Emballasje er en samlebetegnelse på innpakningsmateriale du kan bruke til å pakke produktet ditt i. Emballasje fra Foodgarage. Foto/design: Scandinavian Design Group. Valg av emballasje kan være avgjørende for om salget av nettopp ditt produkt blir en suksess eller ikke. Det er emballasjen som kommuniserer

Detaljer

Når forskning og bedriftutvikling gir suksess. Den nye generasjonen elæring, 21. september 2005

Når forskning og bedriftutvikling gir suksess. Den nye generasjonen elæring, 21. september 2005 Når forskning og bedriftutvikling gir suksess Den nye generasjonen elæring, 21. september 2005 Et prosjekt med fremdrift og entusiasme Deltakere i LAP-prosjektet Brukerbedrifter: Forskningsinstitusjoner

Detaljer

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING Clima Teknikk AS Skredderveien 3 S I D E 1 1537 Moss Bankgiro: 5081.05.78955 E-post: post@climateknikk.no Tlf: 69 27 26 00 Org. Nr:

Detaljer

Høring av utkast til ny postlov Fylkesrådmannens innstilling

Høring av utkast til ny postlov Fylkesrådmannens innstilling Arkivsak: 201300222-21 Arkivkode:---/N00 Samferdselsavdelinga Saksbehandler: Ann-Kristin Johnsen Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkestinget (FT) 10.12.2014 Høring av utkast til ny postlov Fylkesrådmannens

Detaljer

Miljøvennlig varme fra Danmark

Miljøvennlig varme fra Danmark Miljøvennlig varme fra Danmark Siden 1978 har Scan produsert det vi selv kaller varmende møbler ved vår fabrikk utenfor Odense i Danmark. En kombinasjon av Dansk design og fokus på smarte detaljer har

Detaljer

REGNSKAP VERDI FOR HVEM?

REGNSKAP VERDI FOR HVEM? REGNSKAP VERDI FOR HVEM Regnskap og revisjonsberetning Den norske Revisorforening Regnskap og revisjonsberetning Regnskap Verdi for hvem Hva gir informasjon verdi Relevans Tillitt Økonomi- og regnskapstreff

Detaljer

BREEAM Erfaringer med nye moduler om avfall og materialer. Basert på utbyggingen av Asker Panorama

BREEAM Erfaringer med nye moduler om avfall og materialer. Basert på utbyggingen av Asker Panorama BREEAM Erfaringer med nye moduler om avfall og materialer. Basert på utbyggingen av Asker Panorama Av Yngvar Bekkevold 2016-01-27 OKK Entreprenør 1 OKK ble grunnlagt i Drammen 2. juli 1945 av Ole K Karlsen.

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner

Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner Bakgrunnen for dette notatet er forskjeller i statistikker for sykefraværet utarbeidet av SSB, KS og enkeltkommuner. KS, SSB og de fleste

Detaljer

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett -

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen

Detaljer

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag Har du en drøm om å bygge ditt eget hus, eller vil du helst sette nøkkelen i døra og flytte rett inn i en helt ferdig leilighet eller hus? Trolldalen har litt av

Detaljer

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag LAMPHOLMEN TENNFJORD TROLLDALEN TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag Har du en drøm om å bygge ditt eget hus, eller vil du helst sette nøkkelen i døra og flytte rett inn i en helt ferdig leilighet

Detaljer

TÜV godkjente og Svanemerkede lekeapparater. www.sove.no. Markedets raskeste leveringstid. 15 års garanti SØVE 2O12 KATALOGEN. For barnas skyld!

TÜV godkjente og Svanemerkede lekeapparater. www.sove.no. Markedets raskeste leveringstid. 15 års garanti SØVE 2O12 KATALOGEN. For barnas skyld! Markedets raskeste leveringstid www.sove.no års garanti TÜV godkjente og Svanemerkede lekeapparater SØVE 2O12 KATALOGEN For barnas skyld! Søve Katalogen 212 Klatreapparater Når barna blir større og utvikler

Detaljer

Aksoy Konaklari. Et fantastisk anlegg med panoramautsikt. Aksoy Konaklari ligger bare 650 m fra stranden i Akbuk.

Aksoy Konaklari. Et fantastisk anlegg med panoramautsikt. Aksoy Konaklari ligger bare 650 m fra stranden i Akbuk. Aksoy Konaklari Et fantastisk anlegg med panoramautsikt. Med gangavstand til butikker, supermarkeder, promenade, strender, restauranter og et ukentlig frukt- og grønnsaksmarked har du det du trenger for

Detaljer

Bailine, 12. januar 2007. Per Olav Andersen Mastermind Regnskapstjenster AS

Bailine, 12. januar 2007. Per Olav Andersen Mastermind Regnskapstjenster AS Bailine, 12. januar 2007 Per Olav Andersen Mastermind Regnskapstjenster AS Hvem er Per Olav Andersen? Siviløkonom Revisjonsmedarbeider, KPMG Økonomisjef, Hafslund ASA Direktør, økonomi og forretningsutviling,

Detaljer

SVØMMEHALL MED BADELAND PÅ JESSHEIM. Innspill fra UllensakerSvømmerne og Ullensaker Idrettsråd

SVØMMEHALL MED BADELAND PÅ JESSHEIM. Innspill fra UllensakerSvømmerne og Ullensaker Idrettsråd SVØMMEHALL MED BADELAND PÅ JESSHEIM N 08.10.2013 Innspill fra og Ullensaker Idrettsråd Forord og har i samarbeid utviklet et forslag på ny svømmehall med badeland på Jessheim. Vi er innstilt på et 25 m

Detaljer

AKER BRYGGE - FONDBYGGET. Kontor: 1.161 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Arealeffektivt

AKER BRYGGE - FONDBYGGET. Kontor: 1.161 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Arealeffektivt V.01.2015 Støperigata 2 AKER BRYGGE - FONDBYGGET Kontor: 1.161 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Arealeffektivt Representativt bygg Eget kundesenter Tilpasses kundens ønsker og behov Innflytting:

Detaljer

Uførepensjon og AFP - en refleksjon. Knut Dyre Haug

Uførepensjon og AFP - en refleksjon. Knut Dyre Haug Uførepensjon og AFP - en refleksjon Knut Dyre Haug AFP og UP -? Litt rar problemstilling? AFP er ikke alene i ledelsens makt, slik en beslutning om UP er Allikevel: bedriftene har en begrenset mengde penger

Detaljer