Trender som leder til suksess

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trender som leder til suksess"

Transkript

1 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2007 CONNECTED Trender som leder til suksess Har du noe å selge er det opplevelsene du kan knytte til det som er avgjørende, sier Jeneanne Rae, professor og direktør i Peer Insight. side 4 NARF velger Conecto side 2 Et fantastisk verktøy... side 7 Conecto ISO-sertifisert... side 8

2 Leder NARF velger Leverandør av opplevelser! ved Sverre O. Helsem morgendagens inkasso for sine medlemmer Innovasjon og omdømme var temaet for Reputation Institute sin verdenskonferanse i Oslo i slutten av mai. Sammenhengen mellom innovasjon og et godt omdømme ble belyst gjennom flere spennende og underholdende foredrag. Conecto AS fremsto som det beste valget da NARF, Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, fremforhandlet ny inkassoavtale for sine medlemmer. Godt omdømme, høy gjenvinning og innovative IT-løsninger var noen av flere kriterier som skilte Conecto fra konkurrentene. Når NARF (Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening) valgte ny samarbeidspartner for inkassotjenester er det med nettopp dette som bakteppe. Godt omdømme, innovative IT-løsninger og høy gjenvinning. Professor Jeneanne Rae poengterte under konferansen at 80 % av næringsvirksomheten i USA og Europa består av tjenesteyting. I disse bedriftene utgjør medarbeiderne den viktigste ressursen. Conectos virksomhet faller også inn under betegnelsen tjenesteytende virksomhet. Viktige funksjoner som opplæring og utvikling av kompetanse og bygging av en god bedriftskultur er avgjørende for å lykkes. Det er summen av all kommunikasjon mellom bedriftens medarbeidere og omgivelsene som er avgjørende for hvordan bedriften blir oppfattet. Når vi i den vestlige verden har tilgang til det meste vi ønsker oss, er opplevelsen av leveransen mer avgjørende for kundetilfredsheten enn tjenestene i seg selv. Som de fleste seriøse inkassobyråer leverer Conecto et teknisk godt inkassoprodukt der handlingene gjøres til riktig og avtalt tid og formelle og lovpålagte brev har det teknisk sett riktige innholdet. I tillegg til dette er vi en leverandør av opplevelser. Det er hvordan våre oppdragsgivere og skyldnere opplever oss som er avgjørende for suksessen. Vårens omdømmemålinger viser at dere som kunder og skylderne har en bedre opplevelse av leveransen fra Conecto enn noen gang tidligere. Skylderne opplever leveransen så bra at de vil foretrekke å betale krav fra Conecto fremfor krav fra andre byråer. Det kan være greit å vite og greit å styre etter. Vi ønsker dere en riktig god sommer. Inkassobransjen har vært i stor utvikling de siste årene, og Conecto har ledet an i denne utviklingen. Det er vokst frem et helt nytt tankesett i forhold til skyldnerbehandling. Ved å innarbeide kjerneverdiene ansvar, kommunikasjon og medmenneskelighet som grunnlag for inkassoarbeidet har Conecto oppnådd høyere gjenvinning for sine kunder enn tidligere. Dette vil NARFs medlemmer og deres kunder nå nyte godt av. NARF har forhandlet den nye inkassoavtalen på vegne av alle sine medlemmer og deres kunder. De økonomiske betingelsene i avtalen er derfor svært gunstige, noe som vil gjøre det enkelt for NARFs medlemmer å velge eller anbefale Conecto som inkassopartner for sine kunder. Innsynsløsninger Gode web-programmer sikrer regnskapsbyråene god oversikt og kontroll over inkassosakene til sine klienter. Conectos kundeweb er utviklet for at en tredjepart skal kunne kontrollere, styre eller gjennomføre inkassoarbeidet på vegne av sine kunder. Der kunden selv ønsker det kan selskapet selv gjennomføre, ha innsyn og kommunisere med Conecto i inkassoarbeidet, men med full innsikt for regnskapsbyrået. SkyldnerWeb Som første norske inkassobyrå lanserte Conecto for to år siden SkyldnerWeb, der skyldner kan administrere sin gjeld på egenhånd. Mange skyldnere vegrer seg for å ta kontakt med inkassobyrået, og målsetningen er å gjøre det enklere for skyldner å ordne opp i saken sin selv. På SkyldnerWeb kan skyldnerne se status på sine egne saker, etablere nedbetalingsordninger, kommunisere med saksbehandler og betale med kort. Løsningen kommer kundene til gode i form av raskere inndrivelse og høyere gjenvinning. Conecto er et godt valg for NARFs medlemmer og deres kunder. De siste årene har selskapet vokst organisk til å bli det 5. største inkassoselskapet i Norge. Grunnlaget for suksessen er godt omdømme, høy gjenvinning og innovative IT-løsninger. Gå inn på eller ta kontakt med Petter Adde, for ytterligere informasjon og oppkobling mot avtalen. Petter Adde, Conecto AS Sverre O. Helsem Administrerende direktør 2 Connected 2/2007

3 Conecto Academy - HR satt i system Med ansvar som kjerneverdi, og høyere gjenvinning som visjon, stilles det betydelige krav til våre medarbeidere. Med ansvar som kjerneverdi, og høyere gjenvinning som visjon, stilles det betydelige krav til våre medarbeidere. Gode resultater skapes av menneskene i organisasjonen. Derfor er HR arbeidet så viktig. Både bredde og spesialisering står sentralt i all kompetanseutvikling innenfor vårt fagområde. HR-ansvarlig i Conecto oppfordrer til engasjement - vi ønsker en positiv holdning til livslang læring. Vi subsidierer ekstern utdanning, også utdanning som i utgangspunktet ikke ansees relevant for selve inkassoarbeidet. Valg av verdigrunnlag er en beslutning om hvilke verdier Conecto skal bygge sin identitet rundt. Verdiene vi har valgt (ansvar, kommunikasjon og medmenneskelighet) skal prege alt vi gjør. Vi har tro på selvledelse, og ønsker å utvikle både ledere og medarbeidere til å styre seg selv og sine relasjoner i tråd med markeds- og kundekrav, organisasjonsverdier og enkeltindividets behov for faglig og personlig utvikling. Vi ønsker sterke, rause og kompetente medarbeidere. Det finnes ingen spesiell utdanning innenfor området inkasso. Innfordring av pengekrav er likevel et fag i norsk næringsliv, og oppgavene som faller under dette faget er sammensatte. Våre saksbehandlere skal ha god tallforståelse, noe juridisk kompetanse, innsikt i myndighetskrav, god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, god kommunikasjonsevne og ikke minst ha integritet og være beslutningsdyktige. Nyansatte i Conecto går gjennom 1 ukes intern innføring i bedriften. Vi ser på systemer, produkter, kommunikasjon, etikk og moral, og ikke minst kvalitetsstyring. Deretter følger en mer spesialisert opplæringen innenfor det produktområdet vedkommende skal arbeide med. Denne opplæringen skjer avdelingsvis, og er i hovedsak basert på coaching, medlytt, hospitering og tett oppfølging fra en erfaren kollega. Kvaliteten på det produktet som til slutt leveres vil alltid være en kombinasjon av individuelle og personlige forutsetninger, faglig opplæring og trivsel på arbeidsplassen. Motivasjon og læringskurve stiger når den ansatte opplever at vedkommende får tillit, at oppgavene er positive og lystbetonte, og at vedkommende mestrer oppgavene sine. Trygghet er en viktig forutsetning for suksess. Faglig kompetanse sammen med en løsningsorientert holdning kan være avgjørende for et godt forhandlingsklima dersom det oppstår uenighet mellom partene. Conecto har en meglerposisjon, og respekten for individet står sentralt. Det å ri prinsipper, stå på kravet og være stri kan være formelt uangripelig, men gir sjelden uttelling i forhold til gode og HR-ansvarlig i Conecto, Marit Johansen varige løsninger. Vi satser derfor mye på å gjøre våre ansatte trygge og bevisste på kommunikasjon, tvistehåndtering og meglerrollen. Conecto er ikke representert blant de byråene som Inkassoklagenemnda siden 2003 har sagt at har behandlet saker i strid med inkassoloven og god inkassoskikk. Det er vi stolte av, og vi ønsker at det skal fortsette slik. Men vi vet det krever fokus - både på kontinuerlig opplæring og holdningsskapende arbeid. Connected 2/2007 3

4 Trender som leder til suksess: Den høyre hjerneh Det meste av businessen i den vestlige verden består nå i tjenestelevering. Uansett gjelder at har du noe å selge, er det opplevelsene du kan knytte til det det dreier seg om. Og her handler det om å bringe inn den høyre hjernehalvdel; å være kreativ og innovativ for omdømmet ditt avhenger av det. Det hevder Jeneanne Rae, amerikansk professor og direktør og medgründer av Peer Insight. Peer Insight hjelper ledere mot den innovasjonstenkingen som er nødvendig i vår relativt nye tjenesteytende økonomi. I den anledning var hun invitert foredragsholder til Reputation Institute sin internasjonale konferanse som i år ble holdt i Oslo for første gang. Conecto var en av de seks sponsorene. Customers experience is king Tjenesteyting og IT er en stor del her utgjør nå over 80 prosent av næringslivet både innen EU og USA. Bakteppet er et gradvis makroøkonomisk skifte fra slutten av 1980-tallet, da det ble produsert like mye varer som tjenester i USA, og frem til i dag hvor under en fjerdedel av landets BNP har sitt utspring i vareproduksjon. Gjennom globaliseringen har de fleste av oss lett tilgang til alle mulige varer; vi har beveget oss forbi det vi har behov for på dette nivået og er heller lei av alle tingene. Når en spør hva folk helst ønsker seg; ting eller opplevelser, svarer over halvparten opplevelser. Dette gjelder på tvers av yrker, aldersgrupper og geografisk tilhørighet, sier professoren med henvisning til en undersøkelse utført av psykologisk fakultet ved University of Colorado at Boulder. Parallelt med dette har utviklingen gått fra fokus på kvaliteten ved produserte varer og tjenester, til graden av innovasjonsevne som viktigste suksesskriterium. Den virkelige valutaen i dette systemet er kundens opplevelser, mener Rae: customers experience is king. Summen av hvordan bedriften oppleves, utgjør omdømmet. Derfor har det blitt et etablert syn at bedriftens omdømme må pleies, for ignoreres det, lider også de økonomiske resultatene. Et godt omdømme er en betingelse for vekst. What s out: Goods Era Selling products Competitors Quality Factory Roads & Trucks Systems thinking Outsourced market research Management Big, loud brands Incremental improvement Lab-based innovation Outsourcing Best ideas Hierarchical structures Omdømmet avhenger av mange ulike faktorer. En av de viktigste er nå altså evnen til å være og å fremstå som innovativ. Vi må være mer kreative enn tidligere for å nå kundene. La oss ikke glemme den rasjonelle venstre hjernehalvdel men også bringe inn den høyre, oppfordrer Rae. Åpen innovasjon gir nye løft Den driftige professoren er også spaltist for Business Week online, og trakk i sin siste artikkel frem flere eksempler på selskaper som har hatt stor suksess på innovasjonsfronten også ved å tenke på innovasjon i seg selv som noe annet. What s in: Services Era Delivering experiences Customers Personalization IT + front-line people Internet Design thinking Internal ethnographic studies Entrepreneurship Authentic brands Game-changing innovation Open innovation Employee engagement Best questions Collaborative structures 4 Connected 2/2007

5 alvdels tid Vi må vekk fra en fastlåst tenkning om å samle gode ideer internt i selskapet. I stedet må vi samle innspill fra alle rundt oss gjerne fra helt annet hold enn ens egen bransje. En trend hos selskaper som scorer høyt innen innovasjon og følgelig også gjør det godt på omdømme- og omsetningsfronten, er at de ikke lenger gjør alt selv. De har innsett at de ikke er suverene, at de må åpne opp innovasjonsprosessen fordi de beste ideene skapes på helt andre måter enn tidligere. Funksjonalitetsfusjonen mellom Nikes treningssko og Apples ipod for å se hvor fort og langt man løper, er et typisk eksempel. Denne innstillingen om at de fleste smarte mennesker ikke jobber for oss, er opphavet til produktet. Åpen innovasjon virker svært nyskapende, sier Rae. Andre trekk ved suksessbedriftene er at man forlater hierarkiet til fordel for flatere strukturer. Man må involvere flest mulig ansatte i firmaets utvikling, og det er unge, teknologisk kunnskapsrike mennesker som lyttes til ved idémyldringene og som slipper til på de viktige arenaene. Innovasjon er positivt drivende for omdømmet. La oss ikke glemme den rasjonelle venstre hjernehalvdel, men også bringe inn den høyre, oppfordrer professor Jeneanne Rae. Connected 2/2007 5

6 Bekrefter at Conecto gjør noe riktig Det professor Jeneanne Rae sier harmonerer godt med Conectos satsingsområder de siste årene. Det er spesielt oppløftende å høre det fra hennes munn ettersom hun også driver en bedrift i et av verdens hardeste konkurransemiljøer, sier salgs- og kommunikasjonssjef i Conecto, Richard Riekeles. Det er selvsagt ikke tilfeldig at Conecto var en av sponsorene for den internasjonale omdømmekonferansen. Det passet som hånd i hanske når årets overordnede tema var innovasjon som plattform for omdømmebygging. Salgs- og kommunikasjonssjef Richard Riekeles i Conecto. Vi jobber kontinuerlig med omdømme. Slik vi ser det gjør vi det også indirekte for våre kunder via opplevelsen deres skyldnere har når de møter oss. Relasjonen mellom våre kunder og skyldnerne utvikles også gjennom vår fremtreden på telefonen eller via SkyldnerWeb, sier Riekeles. Conecto er en tjenesteleverandør, og er følgelig opptatt av å stadig tilpasse seg og forbedre seg i forhold til kundens behov. Derfor spiller innovasjon en fremtredende rolle i Contecto, noe som førte til status som første inkassobyrå som virkeliggjør sin visjon om høyere gjenvinningsgrad via nye teknologiske løsninger. SkyldnerWeb med betalingsløsning for kort og chatfunksjonalitet, påminnelser og betalingsmulighet via sms er innovasjon på høyt nivå. Ansatte-involvering for helhet Det er som Rae sier; i en slags forlengelse av det gamle uttrykket kunden har alltid rett kan vi nå si at kundens opplevelse betyr alt. Det nytter lite å påstå at en er annerledes enn hvordan en oppleves. For å lykkes her har Conecto jobbet målbevisst med å innarbeide verdisettet sitt hos alle ansatte. Derfor kjenner vi oss godt igjen i Raes beskrivelse av ansatte-involvering som et viktig skritt mot suksess. Vi mener vi har klart å få et eierskap til verdiene våre på en særskilt god måte. I bedrifter ser man ofte at noen kan ramse opp verdiene, men vet ikke hvordan de kan implementeres i hverdagen, mens resten ikke engang kjenner dem, sier Riekeles. Omdømme avhenger av helhetlig kommunikasjon. Det man sier, det man gjør og hvordan dette oppfattes utad må stemme overens. Derfor er det å skape en felles forståelse så viktig. Omdømmet kan ikke kopieres Conecto kjenner seg også igjen i Raes moment angående åpen innovasjon. Riekeles forteller at mange av deres gode løsninger har kommet som tilbakemeldinger og ideer fra kundene. Dessuten har de ikke vært redde for å diskutere utfordringer og utvikling med dem som like gjerne kan dele informasjon med konkurrerende inkassobyråer. Vi er mer opptatt av å få nye tanker opp og frem enn å holde kortene tett til brystet. Dersom noe vi gjør kopieres, er det jo bare et bevis på at vi har lykkes, mener Riekeles, og fortsetter: Det blir jo sjelden like troverdig når man kopierer noe andre har, og gjør man det for å oppnå det samme omdømmet, tror jeg misjonen er umulig. For det mest tungtveiende grunnlaget for et godt omdømme, er ektehet. Hvis det er fraværende klarer man ikke å innfri forventingene som gjør at en fortjener det gode omdømmet. 6 Connected 2/2007

7 Conecto Omdømmemålinger 2007: - Et fantastisk styringsverktøy, både for våre kunder og oss selv, sier adm. dir. Sverre Helsem. For 3. år på rad har Conecto tatt temperaturen på relasjonen til sine viktigste interessentgrupper kunder, skyldnere og egne ansatte. Hensikten med Conectos omdømmemålinger er å finne ut hvordan det står til med relasjonene i trekantforholdet mellom kundene, skyldnerne og Conectos egen organisasjon. Fordi inkasso i veldig stor grad dreier seg om kommunikasjon, er det svært viktig at vi kontinuerlig måler, vedlikeholder og utvikler disse relasjonene. Som tidligere år er det representanter fra konsulentfirmaet Martin Fidem, BI-professor Peggy Brønn (som rådgiver) og Questback som gjennomfører målingene. Det er lagt stor vekt på at det er de samme parameterne som måles hvert år, slik at utviklingen kan avleses direkte og over tid. Nå etter 3. måling ser vi virkelig kraften i dette verktøyet, både for kundene våre og for oss selv, sier Sverre Helsem. Viktige resultater - Da vi i 2005 for første gang gjennomførte omdømmemålinger fant vi blant annet ut at mange av kundene våre i liten grad var klar over hvordan Conecto faktisk arbeider med skyldnerne. Dette har vi forsøkt å rette opp ved å benytte kundearrangementer, samarbeidsmøter og Connected til å kommunisere tydeligere hvordan vi jobber. I 2006 fikk vi vite at vi kunne bli bedre i kommunikasjonen med skyldnerne, og det ble derfor gjennomført et omfattende opplæringsprogram for alle ansatte. I årets måling var dette avviket borte. - På denne måten gir undersøkelsen oss gode indikasjoner på hvor vi bør sette inn innsatsen den kommende perioden, sier Helsem. Den viktige balansegangen Conecto er av den klare oppfatning at skyldnere skal behandles med respekt. Våre tre viktigste verdier er ansvar, kommunikasjon og medmenneskelighet. Vi vet vi løser flest saker når vi behandler skyldner på en ordentlig måte. Enkelte vil imidlertid hevde at dette er en for snill fremgangsmåte overfor personer som skylder penger. - Ved å spørre skyldnerne hvordan de oppfatter behandlingen de har fått av Conecto, og se dette i forhold til gjenvinning over tid, kan vi styre graden av press vi legger på skyldneren for å få til en løsning. Dette gir oss et uvurderlig styringsverktøy i forhold til å oppnå optimal gjenvinning av penger, kunder og omdømme. På denne måten kan vi sammen med oppdragsgiver bestemme og justere bruken av ulike virkemidler i innfordringsarbeidet, sier Helsem. Kundespesifikke resultater Omdømmemålingene blir gjort innenfor trekantforholdet oppdragsgiver skyldner Conecto. Med andre ord kan de oppdragsgiverne som ønsker det få tilbakemeldinger spesifikt fra sine egne skyldnere. Dette gir oss mulighet til å differensiere måten vi arbeider med skyldner på for forskjellige oppdragsgivere. Samtidig gir det oppdragsgiver anledning til å sammenligne resultater fra skyldnerne med resultater fra egne målinger de har foretatt blant kundene sine. Oppdragsgiverne kan også få konkrete tilbakemeldninger på sitt kunde- og samarbeidsforhold med Conecto. - Dette gir oss et viktig early warning - system for om det er forhold i samarbeidet vi bør fokusere mer på, avslutter Sverre Helsem, adm. dir. i Conecto. Conectos fagseminar 2007 Conectos årlige fagseminar ble avholdt på Thon Hotell Opera i mars. Det var god deltakelse og et variert program. Temavariasjoner spant over salg/kreditt, kommunikasjon og selvbetjente inkassoløsninger. Foredragsholdere kom fra Creditinform, Eniro, HaCon, og Conecto. Deltakerne ga gode tilbakemeldinger, og vi ser frem til neste års seminar. Har du forslag og/eller ønsker til tema er du velkommen til å dele disse med oss! Connected 2/2007 7

8 NS-EN ISO 9001:2000 Design og produksjon: Foto: Conecto - Conectos nye kvalitetsstempel heter QS Noen bruker lenger tid enn andre. Vi har hørt at det kan gjøres på 6 måneder, men i Conecto brukte vi flere år. Først nå følte vi oss klare til å invitere Det norske Veritas for å foreta en ISO sertifisering av vårt kvalitetsstyringssystem. Den viktigste årsaken til at dette har tatt tid er at vi har balansert vekst og utvikling, vi har involvert alle medarbeidere, og vi har krevd høy kvalitet på det arbeidet vi har gjort. Det tar litt tid å bli best. Den lange ferden startet på Hafjell vinteren Ingen tenkte ISO den gang, men vi ønsket oss et system der oppgaver og rutiner var beskrevet og lett tilgjengelig. Kundene våre var blitt både flere og større, og Conecto hadde vokst. Antall medarbeidere hadde økt fra 4 til 14. Det var blitt umulig å vite hva alle gjorde. Behovet for oversikt, struktur, kontroll og gode rutiner var blitt tydelig for alle. Konkurransen i markedet var hard, og vi ønsket den gang som nå å levere bedre kvalitet enn det som var forventet. Derfor spurte vi for første gang i 1998 kundene våre om hva de mente om Conecto og det arbeidet vi gjorde. Målingen viste at vi hadde høy grad av tillit. For å beholde denne tilliten, samtidig som vi skulle vokse og videreutvikle effektiv og lønnsom drift, var vi avhengig av at det vi gjorde ble satt i system. Den spede begynnelse bestod i å kartlegge alle prosesser i bedriften. Hva driver vi egentlig med? Og hvordan gjør vi det? Prosessbeskrivelser ble utformet sakte men sikkert. Endring av inkassoprogramvare nye rutiner medførte nye prosesser. Bitene falt på plass. Professor Jeneanne Rae sier i denne utgaven at innovasjon er positivt drivende for en bedrifts omdømme. Kreativitet og opplevelser rundt leveransen bestemmer kundetilfredsheten, og skaper samtidig et omdømme rundt leverandøren. Samtidig sier Rae at vi ikke må glemme den rasjonelle venstre hjernehalvdel, som representerer system og struktur. Vår kvali- tetsstyring skal ivareta denne delen av leveransen. Uten hjelp fra Quality Support AS og Tom Juell Andersen hadde vi sikkert brukt flere år til. Tom har ventet når vi prioriterte andre oppgaver, og stilt opp når vi kom på banen igjen. Han har loset oss gjennom ulendt terreng, og lot oss aldri tape målet av syne da det først ble satt. Nå er 14 blitt til 81 medarbeidere, som drar nytte av et fullverdig system for kvalitetsstyring. Gevinsten forutsetter at systemet brukes aktivt. Noen års erfaring har vist at forbedringsarbeidet er både hjertet og motoren i systemet. Forbedringsarbeidet sørger på en effektiv måte for at feil rettes opp, avvik korrigeres, risiko reduseres og forbedringsmuligheter utnyttes. Systemet foreligger i én utgave, den er elektronisk og tilgjengelig for alle. Enkelt og greit. Kontakt oss gjerne! Connected skal være et bindeledd mellom kundene og oss. Vi setter derfor pris på både spørsmål og meninger! Kontakt ansvarlig redaktør R i c h a r d R ie k e le s på markedsavdelingens telefon, , eller e-post: Conecto AS tlf: faks: Grini Næringspark 17. Postboks 85, 1332 Østerås 8 Connected 2/2007

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør Sterk på inkasso MEDLEMSEID TAPER DU PENGER? Vi vil bli din nye inkassoleverandør Vi skal være løsningsorienterte i vårt arbeid og behandle alle med respekt Sigrid Espen Linda OM KREDITORFORENINGEN ØST

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde Årsrapport 2007 Conecto Kunde Skyldner Innhold Administrerende direktør har ordet Vekst i trådt marked Administrerende direktør har ordet... 2 Begivenheter i 2007... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse...

Detaljer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger Vi har kompetanse på utestående fordringer Om Kreditorforeningen Vest Kreditorforeningen Vest er en forening for

Detaljer

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2007 CONNECTED Volvo Finans Fleksibilitet og sikkerhet er nøkkelfaktorer for Volvo Finans Norge AS, påpeker daglig leder Bjørn Skotte og kredittsjef Pål

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

VERDI-DOKUMENT. Malm 2013 1

VERDI-DOKUMENT. Malm 2013 1 VERDI-DOKUMENT Malm 2013 1 Visjon Jekta AS har som visjon for sin virksomhet: Gi folk muligheter I dette legger vi at alle hos oss skal bidra, slik at hver enkelt som kommer til oss skal få muligheter

Detaljer

Produktutvikling. Restaurant Laksestua bygd opp et nytt matkonsept; lokale råvarer og høy kvalitet

Produktutvikling. Restaurant Laksestua bygd opp et nytt matkonsept; lokale råvarer og høy kvalitet Litt historie Alta Friluftspark etablert 1989 Familiebedrift Fokus på sommerturisme 1992: Første anlegget bygd 10 snøscootere Snøballen begynte å rulle. Tæring etter næring - langsiktig plan og gradvise

Detaljer

Conecto er en rollemodell

Conecto er en rollemodell ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2008 CONNECTED Conecto er en rollemodell Det sier førsteamanuensis Peggy Simic Brønn ved Handelshøyskolen BI. Omdømmearbeid krever langsiktig arbeid på

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

DnB NOR om den økonomiske utviklingen

DnB NOR om den økonomiske utviklingen ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2006 CONNECTED DnB NOR om den økonomiske utviklingen Ingen grunn til dramatikk, sier konsernøkonom Nils Terje Furunes i DnB NOR. side 4 Flotte resultater

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Gjelder fra november 2014 til november 2017 Innhold Innledning... 3 Vårt slagord... 3 Visjon... 3 Vår verdiplattform... 3 Lek og læring... 4 Vennskap... 5 Likeverd... 6 Satsningsområder...

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Moderne samhandling gir konkurransefortrinn

Moderne samhandling gir konkurransefortrinn Moderne samhandling gir konkurransefortrinn IBM Smarter Business 7november Arne Berven IT sjef Vi skaper uforglemmelige øyeblikk Visjon Skal vi nå denne visjonen må vi fra IT funksjonen bidra til verktøy

Detaljer

Slik jobber vi med kommunikasjon. Per Tøien Kommunikasjonssjef

Slik jobber vi med kommunikasjon. Per Tøien Kommunikasjonssjef Slik jobber vi med kommunikasjon Per Tøien Kommunikasjonssjef Jeg har tenkt å si noe om premissene for vår jobbing med kommunikasjon Premissene for det daglige arbeidet ligger i hva vi har bestemt oss

Detaljer

Forbrukerombudet. side 4-5. Bonanza for inkasso?... side 3. Media i forliksrådet?... side 7. Omdømmetips... side 8

Forbrukerombudet. side 4-5. Bonanza for inkasso?... side 3. Media i forliksrådet?... side 7. Omdømmetips... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2008 CONNECTED Forbrukerombudet Flere forbrukerfeller i krisetider? Vi har spurt forbrukerombud Bjørn Erik Thon. side 4-5 Bonanza for inkasso?... side

Detaljer

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Forventninger til medarbeiderne Sjelden formulert krav og forventninger j g g Hva er den enkeltes ansvarsområde Den psykologiske k kontrakt kt En psykologisk

Detaljer

Styrket markedsposisjon

Styrket markedsposisjon Årsrapport Innhold Administrerende direktør har ordet.................. 2 Administrerende direktør har ordet Styrket markedsposisjon Innovasjon................. 3 Conectohistorien En historie om gjenvinning...

Detaljer

Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering

Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering Visjon 1 Vår visjon Virksomhetsidé 2 Norsk akkreditering (NA) har som visjon at vi skal; Skape TILLIT og ANERKJENNELSE

Detaljer

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen HR/HMS Agdering 2009 HR Funksjonen sett fra topplederstolen Visjonen og verdiene Agder Energi - en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger Verdiene: Troverdighet Nærhet Handlekraft Nyskaping

Detaljer

Om omdømme og omdømmebygging Evig eies kun et dårlig rykte

Om omdømme og omdømmebygging Evig eies kun et dårlig rykte Om omdømme og omdømmebygging Evig eies kun et dårlig rykte Fagseminar Norsk Havneforening 23.4-25.4.2012, Daglig leder Kristin S. Storli Definisjon omdømme Hvordan måles omdømme Viktigheten av å ha et

Detaljer

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste)

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste) OPPLEGG FOR MEDARBEIDERSAMTALE Mål, status og utvikling 1. Innledning og formålet med samtalen 2. Rammer for medarbeidersamtalen innhold og forberedelse 3. Hvordan gjennomføre den gode samtalen? 4. Oppsummeringsskjema

Detaljer

Kursholder. Roar Eriksen Cand. Psychol. Lade ledelse og organisasjonsutvikling ladeledelse@gmail.com Tlf 99 22 44 13

Kursholder. Roar Eriksen Cand. Psychol. Lade ledelse og organisasjonsutvikling ladeledelse@gmail.com Tlf 99 22 44 13 Kursholder Roar Eriksen Cand. Psychol Lade ledelse og organisasjonsutvikling ladeledelse@gmail.com Tlf 99 22 44 13 Oversikt - Introduksjon, mål for dagen - En kognitiv forståelsesmodell - Meg selv i samtalen

Detaljer

Telenor. EDB Business Partner. side 4. side 2. Innovasjon som omdømmeplattform... side 6. Ungdomsprosjektet i NIF... side 7

Telenor. EDB Business Partner. side 4. side 2. Innovasjon som omdømmeplattform... side 6. Ungdomsprosjektet i NIF... side 7 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1, 2007 CONNECTED Telenor Kredittsjef Per Åge Bæra vektlegger Conectos verdisett, innovative holdning og raske oppstart. side 4 EDB Business Partner Smart

Detaljer

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Arbeidsgiverstrategien skal bidra til å virkeliggjøre kommunens samfunnsoppdrag. Våre ansatte blir vist tillit og vet at gode resultater og utvikling

Detaljer

Norges Skiforbund Langrenn

Norges Skiforbund Langrenn Norges Skiforbund Langrenn NSF - LANGRENN Gode sammen! Målsetting Hva er realistisk? Skal være noe å strekke seg etter! 3-punkts lister Må være kjent for alle involverte. Skaper vinnere dersom en tar konsekvensen

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene. Karrieredag organisasjon og ledelse, 2.nov 2012 Grete Johansen, Great Place to Work

Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene. Karrieredag organisasjon og ledelse, 2.nov 2012 Grete Johansen, Great Place to Work Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene Karrieredag organisasjon og ledelse, 2.nov 2012 Grete Johansen, Great Place to Work Great Place to Work Institute! Fokus på hva de beste gjør bedre! Samler de

Detaljer

MEDARBEIDERDREVET INNOVASJON. kristin@maaltidetshus.no kristin@fairwind.no

MEDARBEIDERDREVET INNOVASJON. kristin@maaltidetshus.no kristin@fairwind.no MEDARBEIDERDREVET INNOVASJON kristin@maaltidetshus.no kristin@fairwind.no Medarbeiderdrevet innovasjon er innvolvering av menneskene i hele organisasjonen i innovasjonsarbeidet, gjennom strategisk, systematisk

Detaljer

Profesjonelt kunnskapsarbeid i en byråkratisk kontekst. Prof. Thomas Hoff Psykologisk institutt Universitetet i Oslo

Profesjonelt kunnskapsarbeid i en byråkratisk kontekst. Prof. Thomas Hoff Psykologisk institutt Universitetet i Oslo Profesjonelt kunnskapsarbeid i en byråkratisk kontekst Prof. Thomas Hoff Psykologisk institutt Universitetet i Oslo NOCM 22. september 2013 FOA seminar Prof.Dr. Thomas Hoff 3 22. september 2013 FOA seminar

Detaljer

Bedre hverdag med elektronisk overføring

Bedre hverdag med elektronisk overføring #04 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bedre hverdag med elektronisk overføring Grue Sparebank har siden april i år overført misligholdte saker elektronisk via inkassoløsningen SDC til Conecto.

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Holdninger, etikk og ledelse Grunnfilosofi I ULNA ønsker vi å skape et inkluderende miljø der ulikheter sees på som et gode, der man blir anerkjent for den man er og der opplevelsen av likeverd står sentralt

Detaljer

Ivaretagelse og motivasjon av ansatte. Norges Svømmeforbund

Ivaretagelse og motivasjon av ansatte. Norges Svømmeforbund Ivaretagelse og motivasjon av ansatte Norges Svømmeforbund Agenda 1. Hvem er jeg? 2. Ideal lederen hvordan ser han/hun ut? 3. Ideallederen i forskning hva sier den? 4. Hva motiverer? 5. Hvordan ivareta?

Detaljer

ORDEN I. Bilinkasso på agendaen side 6. Godt skodd for fremtiden. Vekst i nye inkassosaker side 10. Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto

ORDEN I. Bilinkasso på agendaen side 6. Godt skodd for fremtiden. Vekst i nye inkassosaker side 10. Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto #03 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto ORDEN I kommuneøkonomien Det går rundt en milliard kroner inn og ut i Øvre Eiker kommune i løpet av et år. Vi sender ut minst tusen fakturaer per måned.

Detaljer

VERDIER OG ETIKK I CRAMO

VERDIER OG ETIKK I CRAMO VERDIER OG ETIKK I CRAMO Kjære kollega og samarbeidspartnere, I Cramo er det gjennomført et omfattende arbeid for å utarbeide og implementere visjon, strategi og de verdier som skal prege konsernet. Disse

Detaljer

Unik og ettertraktet. Workshop Unik og ettertraktet 1. oktober 2004. Jørn Hakon Riise jorn@humankapitalgruppen.no

Unik og ettertraktet. Workshop Unik og ettertraktet 1. oktober 2004. Jørn Hakon Riise jorn@humankapitalgruppen.no Unik og ettertraktet Workshop Unik og ettertraktet 1. oktober 2004 Jørn Hakon Riise jorn@humankapitalgruppen.no Agenda Mytenes makt Hva er organisasjonsidentitet? Hvordan måle identitetsstyrke? Hvilke

Detaljer

REKRUTTERING COACHING SKREDDERSYDDE LØSNINGER KURS. Personlig utvikling - Team bygging - Samarbeids relasjoner - Samarbeide leder/sekretær

REKRUTTERING COACHING SKREDDERSYDDE LØSNINGER KURS. Personlig utvikling - Team bygging - Samarbeids relasjoner - Samarbeide leder/sekretær REKRUTTERING COACHING SKREDDERSYDDE LØSNINGER KURS Personlig utvikling - Team bygging - Samarbeids relasjoner - Samarbeide leder/sekretær HVILKEN ROLLE VIL DU HA FREMOVER? Hva skal til for å komme dit?

Detaljer

Vår visjon for hvordan DERE digitaliserer virksomheten gjennom ny teknologi. Foredraget svarer opp:

Vår visjon for hvordan DERE digitaliserer virksomheten gjennom ny teknologi. Foredraget svarer opp: Vår visjon for hvordan DERE digitaliserer virksomheten gjennom ny teknologi. Foredraget svarer opp: 1. Hva som karakteriserer de som lykkes i å oppnå lønnsomhet med Digitalisering hvordan de styrer retningen

Detaljer

Begrepet Ledelse og Lederrollen

Begrepet Ledelse og Lederrollen Begrepet Ledelse og Lederrollen Hva vil jeg oppnå med min ledelse? Løse oppdraget og ta vare på mine menn Hvilke egenskaper bør en leder ha? Hvilke utfordringer kan en leder forvente? Viktige egenskaper

Detaljer

Quo Vadis. Hvor går du hen? Vi gir mennesker mulighet for utvikling, arbeid og aktivitet!

Quo Vadis. Hvor går du hen? Vi gir mennesker mulighet for utvikling, arbeid og aktivitet! Quo Vadis Hvor går du hen? Vi gir mennesker mulighet for utvikling, arbeid og aktivitet! Visjon Vår visjon forteller oss hvor vi skal: Vi gir Mennesker Mulighet for Utvikling, Arbeid og Aktivitet! Vi

Detaljer

Etisk refleksjon Hvorfor og Hvordan

Etisk refleksjon Hvorfor og Hvordan Etisk refleksjon Hvorfor og Hvordan Demensomsorgens ABC 03. og 04. September 2015 Solveig A. Aamlii 03.09.15 VÅR HVERDAG Pasienter og pårørende som vet hva de har krav på. Arbeidsgiver, lover, regler,

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Samling info-medarbeider Oslo 2012

Samling info-medarbeider Oslo 2012 Godt omdømme er lyden av trivsel Samling info-medarbeider Oslo 2012 Trond G. Skillingstad Informasjonssjef, Helse Nord-Trøndelag Thomas Brøndbo Artist Omdømme - Hva er det? - Hvorfor er det viktig? - Hvordan

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Lederprogrammet del 1 Formålet med våre butikker: Vi ønsker å drive spennende, attraktive og lønnsomme butikker som blir foretrukket av kundene Hva driver

Detaljer

Arbeidsmiljø og omdømme i Rissa kommune?

Arbeidsmiljø og omdømme i Rissa kommune? Arbeidsmiljø og omdømme i Rissa kommune? Samling for nytt kommunestyre Råkvåg, 1. oktober 2015 Kine Kimo Larsen, kultursjef Ola Andreas Stavne, personalsjef Hva er arbeidsmiljø? Fysisk og psykisk Trivsel

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

BARNS DELTAKELSE I EGNE

BARNS DELTAKELSE I EGNE BARNS DELTAKELSE I EGNE BARNEVERNSSAKER Redd barnas barnerettighetsfrokost 08.09.2011 Berit Skauge Master i sosialt arbeid HOVEDFUNN FRA MASTEROPPGAVEN ER DET NOEN SOM VIL HØRE PÅ MEG? Dokumentgjennomgang

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Sertifikater SERTIFIKAT Ledelsessystemet ved Sarpsborg AB Mölndal, Sverige Sarpsborg AS Sarpsborg, Norge Ingår i Frigaardgruppen oppfyller kravene i

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

Sammenslåing av to avdelinger innen psykisk helsevern

Sammenslåing av to avdelinger innen psykisk helsevern Utviklingsprosjekt Sammenslåing av to avdelinger innen psykisk helsevern Nasjonalt topplederprogram Kull 9, høst 2010 Mette Bengtson Bakgrunn og organisatorisk forankring av prosjektet Ved Lovisenberg

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN

1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN 1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN Bang. Modell: Storaas er med på å forme er med på å forme ORGANISASJONENS KULTUR SAMSPILLET MELLOM MENNESKER HVILKEN SAMHANDLING OG KULTUR ØNSKER

Detaljer

Salg! Business to business. v/ulf Rasmussen Partner, Euro Business School

Salg! Business to business. v/ulf Rasmussen Partner, Euro Business School Salg! Business to business v/ulf Rasmussen Partner, Euro Business School Mega trender for salgsorganisasjoner Kilde: McKinsey & Company - 2014 Side 3 Mega trender for salgsorganisasjoner Kilde: McKinsey

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Veier til synlighet Bygge et godt omdømme. Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge

Veier til synlighet Bygge et godt omdømme. Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge Veier til synlighet Bygge et godt omdømme Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge Definisjon omdømme Kortversjon: Inntrykket omverden har av

Detaljer

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap Medarbeidersamtaler Universitetet for miljø- og biovitenskap 1 UMBs visjon Universitetet for miljø- og biovitenskap skal gjennom utdanning og forskning bidra til å sikre livsgrunnlaget til dagens og fremtidens

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

views personlig overblikk over preferanser

views personlig overblikk over preferanser views personlig overblikk over preferanser Kandidat: Ola Nordmann 20.05.2005 Rapport generert: 21.07.2006 cut-e norge as pb. 7159 st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 36 10 35 E-post: info.norge@cut-e.com www.cut-e.no

Detaljer

ledende på gjenvinning og miljøtjenester

ledende på gjenvinning og miljøtjenester istockphoto ledende på gjenvinning og miljøtjenester I spennet mellom visjonære tanker og nære handlinger Norsk Gjenvinning-konsernet er landets ledende aktør innenfor gjenvinning og miljøtjenester. Vi

Detaljer

Omdømme og omdømmebygging

Omdømme og omdømmebygging Omdømme og omdømmebygging Hva er omdømme? Hvorfor jobbe med omdømme? Hvordan bygges omdømme? Omdømme Omdømme = Summen av oppfatninger Hva er omdømme? Folks erfaring Kommunikasjon Oppfatning Omdømme Medieomtale

Detaljer

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling. Omdømme 2015

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling. Omdømme 2015 TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling Omdømme 2015 Bakgrunn og formål med undersøkelsen TNS Gallups årlige syndikerte omdømmeundersøkelse gjennomføres blant et utvalg av Norges største og mest kjente virksomheter.

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

DIN PASIENT Vårt felles ansvar

DIN PASIENT Vårt felles ansvar DIN PASIENT Vårt felles ansvar Din pasient vårt felles ansvar CrediCare skal skape bedre løsninger for mennesker. Det gjør vi ved å smelte sammen teknologi og brukeropplevelse. Nå har CrediCare, sammen

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

Hendelsesbasert kundedialog - er du klar for det? Foredrag i Sørlandets kunnskapspark, 9. oktober 2008 av seniorrådgiver i ScanForum AS og

Hendelsesbasert kundedialog - er du klar for det? Foredrag i Sørlandets kunnskapspark, 9. oktober 2008 av seniorrådgiver i ScanForum AS og Hendelsesbasert kundedialog - er du klar for det? Foredrag i Sørlandets kunnskapspark, 9. oktober 2008 av seniorrådgiver i ScanForum AS og førstelektor ved Handelshøyskolen BI Gorm Kunøe. gorm.kunoe@bi.no

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM Utkast til LEDERUTVIKLINGSPROGRAM for Introduksjon 3 Bakgrunn og tema 3 Metode og tilnærming 3 Gjennomføringsplan 4 Ressurspersoner 8 Vilkår og betingelser 8 3015 DRAMMEN Tlf. +47 917 21 000 2 Introduksjon

Detaljer

Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale. Notat vedtatt av Hovedstyret 12.06.14

Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale. Notat vedtatt av Hovedstyret 12.06.14 Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale Notat vedtatt av Hovedstyret 12.06.14 Skriftserien nr. 4/2015 1. INNLEDNING Universiteter, høyskoler og andre forskningsinstitusjoner er

Detaljer

FOKUS. Normer for samhandling

FOKUS. Normer for samhandling FOKUS Normer for samhandling Hva er FOKUS? FOKUS er normer for adferd i hverdagen. Fokusområdene representerer konkrete forventninger som ledere og medarbeidere har til hverandre. Dette har vi kalt for

Detaljer

Sandnes-modellen. Kommunikasjons og omdømmebygging

Sandnes-modellen. Kommunikasjons og omdømmebygging Sandnes-modellen Kommunikasjons og omdømmebygging Jan Inge Abrahamsen Seksjonsleder strategi og økonomi 3. Juni 2008 Kommunikasjonsmodell Verdier Ideen Hvorfor vi er til Hvem vi er Visjonen Visuelt Komm.

Detaljer

Nyskaping i bank og finansnæringen innovasjon og utvikling. Norsk senter for prosjektledelse 15. november 2002

Nyskaping i bank og finansnæringen innovasjon og utvikling. Norsk senter for prosjektledelse 15. november 2002 Nyskaping i bank og finansnæringen innovasjon og utvikling Norsk senter for prosjektledelse 15. november 2002 Nyskaping i bank og finansnæringen innovasjon og utvikling Hva er innovasjon Hvorfor innovasjon

Detaljer

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn!

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samhandling om oppvekst: Plattform for oppvekst Barnehage, grunnskole og kulturskole Flerkultur Inkludering Lederforankring Berit

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

MEDARBEIDERSKAP. -frigjør organisasjonens iboende kraft! -bry deg om arbeidsplassen din! Osmund Ueland osmund@teamwork.no

MEDARBEIDERSKAP. -frigjør organisasjonens iboende kraft! -bry deg om arbeidsplassen din! Osmund Ueland osmund@teamwork.no MEDARBEIDERSKAP -frigjør organisasjonens iboende kraft! -bry deg om arbeidsplassen din! Osmund Ueland osmund@teamwork.no Teamworks fagmiljø Arbeidende styreleder Osmund Ueland Utvikling forankret i styre,

Detaljer

Fra ord til handling Når resultatene teller!

Fra ord til handling Når resultatene teller! Fra ord til handling Når resultatene teller! Av Sigurd Lae, Considium Consulting Group AS Utvikling av gode ledelsesprosesser i et foretak har alltid til hensikt å sikre en resultatoppnåelse som er i samsvar

Detaljer

FÅ TING GJORT MED OUTLOOK

FÅ TING GJORT MED OUTLOOK FÅ TING GJORT SAMMENDRAG Hvor mye ville din bedrift tjent hvis alle de ansatte fikk 2-10 timer ekstra hver uke? Basert på David Allen sine GTDprinsipper vil Outlook og hverdagen oppleves helt annerledes

Detaljer

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling. Omdømmeindekser 2014

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling. Omdømmeindekser 2014 TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling Omdømmeindekser 201 Bakgrunn og formål med undersøkelsen TNS Gallups årlige syndikerte omdømmeundersøkelse gjennomføres blant et utvalg av Norges største og mest kjente

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2014 2018

STRATEGISK PLAN 2014 2018 014 2018 STRATEGISK PLAN 2014 2018 1 FORORD Riksrevisjonen er tildelt en viktig samfunnsrolle som uavhengig revisjons- og kontrollorgan. Stortinget har gitt Riksrevisjonen oppdraget med å kontrollere at

Detaljer

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012 2012 Oktober 2012 INNHOLD Omdømmetrender og LD: bygge verdi Undersøkelser viser at det mange ledere er mest redd for, er tap av omdømme. Årsaken er enkel: Omdømme handler om tillit, og de fleste former

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet. Og oppgavene til neste gang: Erfaringer fra sist: 05.11.2012

Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet. Og oppgavene til neste gang: Erfaringer fra sist: 05.11.2012 Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet Og oppgavene til neste gang: Hvilke mål er det naturlig å sette for din butikk? Hvordan vil du sette målene? Hvordan tenker du å bryte dem ned til mål du kan bruke

Detaljer

Ledelse. i utdanningssektoren i Nord-Trøndelag. Tid for ledelse

Ledelse. i utdanningssektoren i Nord-Trøndelag. Tid for ledelse Ledelse i utdanningssektoren i Nord-Trøndelag Tid for ledelse A - Innledning Utdanningssektoren i Nord-Trøndelag har høy bevissthet og stort fokus på ledelse. Gjennom de siste årene har vi jobbet med å

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet

Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1088-18-AAS Feil! Fant ingen flettefelt i 05.05.2009 overskriftsposten til datakilden. Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder?

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Internkonsulenter skal ha funksjon som prosessveiledere overfor linjen i forbindelse med gjennonføring av arbeidspolitiske verksted. Bakgrunn Den nye arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK

ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK FORORD Uloba har hatt en eventyrlig vekst de siste 20 årene. Vi har hatt stor suksess i å fronte kampen for likestilling og likeverd, og det er nå på tide for oss å fokusere enda

Detaljer

Outsourcing av forretningsprosesser muligheter og fallgruver

Outsourcing av forretningsprosesser muligheter og fallgruver Outsourcing av forretningsprosesser muligheter og fallgruver Norsk Arbeidslivsforum 2. mars 2006 Kurt Harald Aase Dir. Forretningsutvikling Bluegarden AS Erfaringsbakgrunn Direktør Forretningsutvikling

Detaljer

Foto: Åsa Maria Mikkelsen STRATEGI 2015-2017

Foto: Åsa Maria Mikkelsen STRATEGI 2015-2017 Foto: Åsa Maria Mikkelsen STRATEGI 2015-2017 1. LOOPs visjon Vi skaper gode vaner Med vi menes ansatte i LOOP og de vi samarbeider med. Med skaper menes at LOOP tilrettelegger tjenester og verktøy av høy

Detaljer

MULTICONSULTS VERDIER

MULTICONSULTS VERDIER MULTICONSULTS VERDIER Kjære medarbeider Verden rundt oss forandrer seg stadig. En dynamisk verden vil også påvirke oss i MULTICONSULT, og vi kan ikke isolere oss fra det som skjer i omverdenen. Vi blir

Detaljer

KOMMERSIALISERING AV TEKNOLOGI

KOMMERSIALISERING AV TEKNOLOGI Seeing AND believing Fra gode ideer (?) - til praktisk nytte KOMMERSIALISERING AV TEKNOLOGI Frode Heldal, frode.heldal@hist.no!1 Kreativ tenking 2 Disposisjon Litt forskjellig om innovasjon Innovasjon

Detaljer

Managing Culture av Kirsti Christie

Managing Culture av Kirsti Christie Managing Culture av Kirsti Christie HR & adm sjef, Norsk Folkehjelp Konserndirektør, r, Organisasjon & HR, Avishuset Dagbladet Sosialantropolog, UiO & Australia Personaldirektør r i Nycomed/Amersham/GE

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer