Hva preger sikkerhetsarbeidet? Å bli tatt på senga, og/eller som julekvelden på kjerringa?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva preger sikkerhetsarbeidet? Å bli tatt på senga, og/eller som julekvelden på kjerringa?"

Transkript

1 Hva preger sikkerhetsarbeidet? Å bli tatt på senga, og/eller som julekvelden på kjerringa? HMS-KONFERANSEN FOR NÆRINGSLIV OG FORVALTNING 1-2 NOV TRONDHEIM

2 DAG 1 En rekke hendelser i år, fra togulykken Alnabru-Sjursøya, askeskyen fra Island som lammet flytrafikken, til BPs oljeutblåsning i Mexicogolfen, har gjort at det stilles kritiske spørsmål til vår sikkerhet og beredskap. I tillegg har vi debatten om de mer snikende og uvisse farer som truer oss over tid. Det er alt fra skadelige effekter av nanoteknologi til klimaendringer. Samtidig sliter vi fortsatt med de kjente, små hendelser som i sum gir store konsekvenser. Dette illustrerer bredden i temaer for årets Sikkerhetsdager. 09:30 11:30 Tatt på senga? Dette året har inneholdt flere hendelser hvor sikkerhetsarbeidet har blitt på tatt på senga. Denne sesjonen fokuserer på hva man gjør når det uventede inntreffer, planlegging av fleksibel krisehåndtering av det uventede samt hvordan ny teknologi kan ta oss på senga Sesjonsleder: Seniorforsker/Førsteamanuensis II Eirik Albrechtsen, SINTEF/ 09:30 10:15 Håndtering av det uventede En askesky lammer plutselig flytrafikken i Europa hvordan ivareta flysikkerheten i en situasjon preget av beslutninger under usikkerhet, målkonflikter og tvil til godheten av målinger og modeller? Adm.dir. Sverre Quale, Avinor 10:15 11:00 Resiliens og krisehåndtering Hvordan kan næringslivet og samfunnet håndtere kriser på en fleksibel og robust måte? Professor Kurt Petersen, Universitetet i Lund 11:00 11:30 Nanopartikler og helserisiko Ny teknologi - ny usikkerhet Professor Bjørn Hilt, Velkommen til to givende dager! Lunsj :30 12:30

3 12:30 14:00 Banal risiko - hvordan håndtere de mange små hendelser som i sum gir store konsekvenser. Sesjonen retter seg spesielt mot risikovurdering av de vanlige arbeidsulykker og av erfaringer med HMS-arbeid i bedrifter som gir suksess. Sesjonsleder: Underwritingssjef Tone Hjulstad, Tryg 12:30-13:00 Fra sprengstoffindustri til bilverksted. Erfaringsoverføring Å motivere ledere og medarbeidere til å ha et HMS fokus er på mange måter vanskeligere når risikoen er liten. Finnes det da noen enkle løsninger? HR Direktør/HMS ansvarlig Tryggve Magnussøn, MøllerGruppen 13:00-13:30 Best i klassen Erfaringer fra vinner av NHO Reiselivs HMS pris 2010 Adm.dir. Nina Askvik og Sikkerhetssjef Kim Birkelid, Radisson Blu Hotel Norge 13:30-14:00 Hvordan få bedrifter og samfunn til å ta banal risiko på alvor? Danske erfaringer. Risikoforståelse av de hyppige ulykker forårsaket av banale risikoer 14:30 16:00 Som julekvelden på kjerringa? Det er kjekt å bygge nytt, og invitere kongen til å klippe snorer. Men hvordan står det til med vedlikeholdet av det vi har bygget? Store deler av den kritiske infrastrukturen har oppnådd teknisk levealder, noe som vi ikke minst har erfart etter vinterens togkaos. Vi ser på hvordan ulike bransjer håndterer utfordringene. Sesjonsleder: Førsteamanuensis Per Schjølberg, 14:30-15:00 Hvordan håndteres sikkerhetsutfordringene ved aldrende oljeplattformer? Dr. Gerhard Ersdal, Petroleumstilsynet 15:00-15:30 En jernbane i forfall er det trygt å ta de togene som kommer? Professor Jørn Vatn, Jernbaneverket/ 15:30-16:00 Gamle ledninger kommer det vann, og er det rent? Seniorforsker Jon Røstum, SINTEF Pause :00-16:15 Dr.ing. Kirsten Jørgensen, Danmarks Tekniske Universitet Pause :00-14:30

4 DAG 2 16:15-17:45 Risikohåndtering av klimaendringene Klimatoppmøtet i København klarte ikke å levere en bindende internasjonal klimaavtale. Samtidig kan fokuset på fremtidige utslippsreduksjoner ha skygget for et tilsvarende fokus på klimatilpasning. I denne sesjonen ser vi nærmere på håndteringsstrategier for klimaendringene i risikotermer. Sesjonsleder: Seniorrådgiver Cathrine Andersen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 16:15-16:45 Fra klimapolitikk til realisme Klimaforskning og et stadig bedre kunnskapsgrunnlag har bidratt til et stort fokus på konsekvensene av klimaendringene. Samtidig er debatten fortsatt utpreget politisk, men det er også viktig å flagge en pragmatisk tilnærming for å ivareta sentrale samfunnsinteresser. Professor Helge Drange, Bjerknessenteret for klimaforskning 16:45-17:15 Klimarisikorådgivning for nordisk næringsliv Internasjonalt opplever forsikringsbransjen en økning i klimarelaterte skader, og skadeprognosene fremover er dramatiske. Hvordan kan forsikringsbransjen være en pådriver for at bedrifter kartlegger egen risikoeksponering og iverksetter tilpasningstiltak? Konserndirektør Truls Holm Olsen og Rådgiver Tom Anders Stenbro, Tryg 08:30-11:30 Læring av hendelser og øvelser Sesjonsleder: PhD Siri Wiig, Petroleumstilsynet 08:30-09:00 Hvordan kunne Alnabru-Sjursøya ulykken skje? Hva var det egentlig som gikk galt da vognene på Alnabru løp løpsk og dundret inn på Sjursøya i Oslo havn? Seniorrådgiver Ingvild Ytrehus, Statens Havarikommisjon for Transport 09:00-09:30 Ulykker i transportsektoren - hva hemmer og fremmer læring? Det er 10 år siden Åsta- og Sleipnerulykken. Hva har ulike aktører lært av disse ulykkene? Hvilke spor har ulykkene etterlatt i de berørte selskaper, i bransjen generelt og hos myndighetene? Hvordan kunne man ha lært mer enn man faktisk gjorde? Seniorforsker Ranveig Kviseth Tinmannsvik, SINTEF 09:30-10:00 Det du ser etter, er det du finner Hva forårsaker ulykker? Synspunkter på ulykker som fenomen innenfor ulike aktivitetsområder. Hva vil kreves av fremtidens ulykkesgranskninger? PhD Jonas Lundberg, Linköpings Universitet Pause :00-10:30 17:15-17:45 Forretningsmessige risikoer og muligheter i bedrifter som følge av klimaendringene Klimaendringene skaper et nytt risikolandskap for bedrifter med nasjonale og internasjonale reguleringer, juridiske implikasjoner, samt markedsmessige endringer og uavklarte fysiske forhold. Hvilke forretningsmessige utfordringer, muligheter og tilnærmingsmåter finnes i kjølvannet av det nye risikolandskapet? Narve Mjøs, Climate Change and Environmental Services, Det Norske Veritas Konferansemiddag kl Alle deltakere er velkommen til konferansemiddag i Palmehaven på Britannia Hotel. 10:30-11:00: Hva lærte norske myndigheter av håndteringen av pandemien i 2009? Pandemisk influensa kan utvikle seg til en alvorlig samfunnskrise. Influensapandemien i 2009 gjorde ikke det. Hvordan kan erfaringene fra håndteringen av ny influensa A (H1N1) brukes til å styrke samfunnets beredskap mot eventuelle mer alvorlige sykdomsutbrudd i fremtiden? Seniorrådgiver Erik Thomassen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskapet 11:00-11:30: Effekter av katastrofer på sikkerhetsog beredskapsopplæring Katastrofer har betydning for involverte selskapers resultater og renommé, og har historisk bidratt til omfattende endring i reguleringer og lovverk. Hvilke spørsmål bør toppledelse og styre være opptatt av for å sikre at selskapet skal unngå katastrofer og takle dem best mulig hvis de oppstår? Adm.dir. Eli Sætersmoen, Falck Nutec AS Lunsj :30-12:30

5 DAG 2 12:30 14:00 Drep mytene? Kan vi stole på etablerte sannheter i sikkerhetsarbeidet? Produseres det nye løsninger og tilnærminger i forskningen? Sesjonsleder: Seniorforsker Ragnar Rosness, SINTEF 12:30-13:00 Skadestatistikk - viktig premiss for forebygging Arbeider arbeids- og trafikksikkerhetsmyndighetene etter et skjevt bilde? Forsker Johan Lund, Universitet i Oslo 13:00-13:30 Siste fra Milano eller keiserens nye klær? Status og trender etter den internasjonale sikkerhetskonferansen Workingonsafety.net på Røros september 2010 Professor Jan Hovden, Seniorforsker/Førsteamanuensis II Eirik Albrechtsen, SINTEF/ 14:30 15:30 Alltid beredt!? Sesjonen gir en oversikt over norske sårbarhetsutfordninger særlig knyttet til energiforsyning. Samtidig gir Deepwater Horizon katastrofen i Mexicogolfen også grunnlag for refleksjoner om sårbarheten til norsk petroleumsvirksomhet til havs. Sesjonsleder: Professor Jan Hovden, 14:30-15:00 Alltid beredt? Sårbarhetsutfordringer sett fra NVEs ståsted Seniorrådgiver Roger Steen, Norges vassdrags- og energidirektorat 15:00-15:30 Hva kan norsk oljevirksomhet lære av Deepwater Horizon ulykken? Innlegg fra Petroleumstilsynet 13:30-14:00 Some myths about industrial safety The industrial world holds a number of assumptions which make safety management flawed. What are these assumptions and what other vision can be proposed? Presentation in English. Assistant to the Chair of Industrial Safety Denis Besnard, Mines-ParisTech Pause :00-14:30

6 PRAKTISKE OPPLYSNINGER TID OG STED 1. og 2. november Britannia Hotel, Trondheim PÅMELDING Elektronisk påmelding på Hvis det oppstår problemer med registreringen, send e-post til DELTAKERAVGIFT Avgiften er kr 5800 inkl. mva (kr 4640 eks. mva) ved registrering før 1. oktober Kr 6200 inkl. mva (kr 4960 eks. mva) ved registrering etter 1. oktober. Deltakeravgiften dekker hele konferansen, lunsj og kaffepauser begge dager samt festmiddag på Britannia Hotel mandag 1.november. For deltakere som kun ønsker å delta én av dagene er deltakeravgiften kr 3000 inkl. mva. (uten middag). HOTELLROM Et antall hotellrom er forhåndsbestilt på Britannia Hotel. Kryss av på påmeldingen hvis overnatting ønskes reservert gjennom Videre. BEKREFTELSE Bekreftelse med praktisk informasjon blir sendt deltakerne på e-post 2 3 uker før konferansen starter. Hotellbestilling må garanteres med kredittkort. BETALING Avgifter skal betales før konferansestart, fortrinnsvis med kredittkort. All kredittkortinformasjon som oppgis i forbindelse med påmeldingen krypteres. Konferansens konto er i Den norske Bank, med referanse Påmeldingen anses gyldig når betaling er mottatt. AVMELDING Hvis avmelding skjer innen 1. oktober vil hele beløpet, med fradrag av et avmeldingsgebyr på kr 500, bli refundert. Ved avmelding etter denne dato vil det ikke bli refundert noe. SEKRETARIAT 2010 Videre v/ Randi Kojen Telefon: eller PROGRAMKOMITÉ 2010 Rådgiver Janniche Cramer, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Fagsjef HMS Ingrid Engesæt, Norges Bilbransjeforbund Dr.ing. Kirsten Jørgensen, Danmarks Tekniske Universitet Professor Kurt Petersen, Universitetet i Lund Rådgiver Sverre Røed-Larsen, Røed-Larsen HMS Rådgiving Sikkerhetsrådgiver Øystein Skaar Skogvang, Safetec Seniorrådgiver Roger Steen, Norges vassdrags- og energidirektorat Rådgiver Tom Anders Stenbro, Tryg PhD Siri Wiig, Petroleumstilsynet Seniorrådgiver Ingvild Ytrehus, Statens Havarikommisjon for Transport Førsteamanuensis II Eirik Albrechtsen, Nordisk produktsjef Monica Rydland Anundsen, Tryg Stipendiat Ivonne Herrera, Professor Jan Hovden, Førstekonsulent Randi Kojen, Videre Professor Jørn Vatn, Leder risikorådgivning Per Vetaas, Tryg

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Publikasjon fra Geminisenteret Risiko og sårbarhetsstudier ved NTNU og SINTEF

Publikasjon fra Geminisenteret Risiko og sårbarhetsstudier ved NTNU og SINTEF Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag. Det finnes ingen endelige løsninger. Publikasjon fra Geminisenteret Risiko og sårbarhetsstudier ved NTNU og SINTEF Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag.

Detaljer

Norges offentlige utredninger 2000: 24. Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet

Norges offentlige utredninger 2000: 24. Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet Norges offentlige utredninger 2000: 24 Et sårbart samfunn Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet Innstilling fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 3. september 1999 Avgitt

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

Samfunnssikkerhet og risikoforskning (SAMRISK) Innstilling fra en utredningsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd

Samfunnssikkerhet og risikoforskning (SAMRISK) Innstilling fra en utredningsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd Samfunnssikkerhet og risikoforskning (SAMRISK) Innstilling fra en utredningsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd Forord Utredningsgruppen for planlegging av en forskningssatsning innen samfunnssikkerhet

Detaljer

Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014 KOMMENTARUTGAVE 13.06.2014. Ragnar Brevik, Carlo Aall, Jan Ketil Rød

Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014 KOMMENTARUTGAVE 13.06.2014. Ragnar Brevik, Carlo Aall, Jan Ketil Rød Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014 KOMMENTARUTGAVE 13.06.2014 Pilotprosjekt om testing av skadedata fra forsikringsbransjen for vurdering av klimasårbarhet og forebygging av klimarelatert naturskade

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Klimatilpasning og byplanlegging i fire norske byer

Klimatilpasning og byplanlegging i fire norske byer Jan Erling Klausen, Inger-Lise Saglie Knut Bjørn Stokke Marte Winsvold Klimatilpasning og byplanlegging i fire norske byer NOTAT 2012:101 Tittel: Forfatter: Klimatilpasning og byplanlegging i fire norske

Detaljer

Sydhavna (Sjursøya) - et område med forhøyet risiko

Sydhavna (Sjursøya) - et område med forhøyet risiko RAPPORT Sydhavna (Sjursøya) - et område med forhøyet risiko Februar 2014 INNHOLD Forord... 7 Sammendrag... 8 01 Innledning... 11 1.1 Mandat... 12 1.2 Problemstilling og avgrensing... 13 1.3 Organisering

Detaljer

5TIPS TIL EFFEKTIV REISE

5TIPS TIL EFFEKTIV REISE Island Gjør forretningsreisen til et sant eventyr DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Reiseadministrasjon Spar tid og kostnader ved bruk av teknikk Dødtid på reisen Få mest ut av reisen ved

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS MØTEROM VÆRNES NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

Arbeid i møte med. Hvordan møter man aggresjon i praksis?

Arbeid i møte med. Hvordan møter man aggresjon i praksis? Arbeid i møte med VOLD OG trusler I HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Hvordan møter man aggresjon i praksis? GARDERMOEN 17.-18. FEB 2016 Sett av dagene allerede nå! Fokus på praktiske råd! Vold og trusler er en

Detaljer

fra Vestfold Er vi godt nok forberedt? Mer flom og nedbør - også i Vestfold!

fra Vestfold Er vi godt nok forberedt? Mer flom og nedbør - også i Vestfold! 28. årg. Nr. - 2-2014 Røde Kors Røde Kors fra Vestfold Ny klimarapport viser: Er vi godt nok forberedt? Mer flom og nedbør - også i Vestfold! Les mer på side 2. Mer flom og nedbør i Vestfold. Les mer på

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

H M S O G K U L T U R

H M S O G K U L T U R HMS OG KULTUR INNHOLD 1. Innledning 4 2. HMS og kultur 5-6 3. Kjennetegn ved god HMS-kultur 7-20 4. Kilder til innsikt i egen HMS-kultur 21-23 5. Forhold som kan påvirke HMS-kulturen 24-30 6. Lederskap

Detaljer

Agresso Brukerkonferanse 2009

Agresso Brukerkonferanse 2009 Meld deg på før 1. juli og vinn reisegavekort Agresso Brukerkonferanse 2009 HAMAR 20. - 22. september 2009 AGRESSO BRUKERFORENING Den blå tråden Velkommen til Agresso Brukerkonferanse 2009 Årets konferanse

Detaljer

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET 1 NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET 2 Sammendrag Nasjonal sikkerhetsmyndighet Risiko 2015 gir en vurdering av sårbarheter i sam funnet, verdier som er verdt å beskytte og risiko for spionasje, sabotasje, terror

Detaljer

Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE

Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE 2010 Fra EBL til Energi Norge I dagens samfunn er energi og energibruk viktigere enn noensinne. Samfunnet er mer sårbart for forsyningssvikt,

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 1: Introduksjon

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 1: Introduksjon Tema Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg Modul 1: Introduksjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2007 ISBN: 978-82-7768-109-2 Forsidefoto: Berit Roald, Scanpix

Detaljer

nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Advokaten Våre medlemmer Generalsekretæren Fremtidens IT-hverdag

nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Advokaten Våre medlemmer Generalsekretæren Fremtidens IT-hverdag nr. 2-1999 Innhold: Advokaten Våre medlemmer Generalsekretæren Fremtidens IT-hverdag Start din egen nettbutikk nifnytt medlemsblad for norske inkassobyråers forening Utdanningsprogram for NIF Regler om

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Cyberkriminalitet i fokus

Cyberkriminalitet i fokus www.pwc.no/crimesurvey Cyberkriminalitet i fokus Global Economic Crime Survey 2011 Resultater for Norge PwC gjennomfører undersøkelsene for å gi styrer og ledere bedre forutsetning for å identifisere risikoer

Detaljer

Sikkerhet i komplekse prosjekter. En undersøkelse av tiltak for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i fire byggeprosjekter

Sikkerhet i komplekse prosjekter. En undersøkelse av tiltak for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i fire byggeprosjekter Sikkerhet i komplekse prosjekter En undersøkelse av tiltak for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i fire byggeprosjekter Hilde Nykamp Asgeir Skålholt Finn Ørstavik Rapport 23/2011 Sikkerhet i komplekse

Detaljer

Godt sikkerhetsarbeid i bedrifter. Forebygging av arbeidsulykker

Godt sikkerhetsarbeid i bedrifter. Forebygging av arbeidsulykker Godt sikkerhetsarbeid i bedrifter Forebygging av arbeidsulykker Hvert år arrangerer ROSS gemini senter i samarbeid med Tryg konferansen Sikkerhetsdagene. Denne publikasjonen er en del av dette samarbeidet.

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon 12 RAPPORT VEILEDNING Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-270-9 Grafisk produksjon:

Detaljer

FINANSNÆRINGENS BETYDNING I SAMFUNNET

FINANSNÆRINGENS BETYDNING I SAMFUNNET HELE BILAGET ER EN ANNONSE FRA FINANS NORGE FINANSNÆRINGENS BETYDNING I SAMFUNNET Kunnskap gir kontroll, sier Kristina Picard, programleder i Teenage Boss. Forbrukerombudet og Finans Norge går sammen om

Detaljer

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale til eldre Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2013 MAI 2013 241 570 Rapport fra Helsetilsynet

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2006: 6

NOU Norges offentlige utredninger 2006: 6 NOU Norges offentlige utredninger 2006: 6 Når sikkerheten er viktigst Beskyttelse av landets kritiske infrastrukturer og kritiske samfunnsfunksjoner Innstilling fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon

Detaljer

Vil du også være med og påvirke?

Vil du også være med og påvirke? Vil du også være med og påvirke? Som medlem hos oss kan du knytte kontakter på tvers av fag og bransjer. Trine Tveter, Standard Norge Administrerende direktør Les mer om medlemskap i Standard Norge på

Detaljer