Studieadministrative prosesser Studieavdelingen NTNU Videre. Innledende kartlegging

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieadministrative prosesser Studieavdelingen NTNU Videre. Innledende kartlegging"

Transkript

1 1 Studieadministrative prosesser Studieavdelingen NTNU Videre Innledende kartlegging

2 2 Innledende kartlegging - Tilnærming Det som presenteres i denne oppsummeringen er resultatet fra en innledende kartlegging av det studieadministrative prosessene ved NTNU I kartleggingen har vi hatt fokus på å identifisere Prosesser og hovedhovedaktiviteter Roller og ansvar i de ulike aktivitetene Støttesystemer som benyttes Videre har vi jobbet med å identifisere forbedringsområder i Prosess Teknologi og Organisasjons dimensjonen (PTO): Prosesser: Er den aktuelle prosessen etablert og fungerer optimalt i organisasjonen? Teknologi/Støttesystemer: Understøtter teknologien prosessen hensiktsmessig? Organisering: rolle og ansvars fordeling, kompetanse og ledelse og styring i prosessene Forbedringsområdene skal nå bearbeides og vil danne beslutningsunderlag for hvilke prosesser prosjektet skal jobbe videre med

3 3 Bidragsytere i prosessen Kartlegging gjennomført den , og Deltakere fra NTNU Videre: Markedsføring Anne-Gunn Bakken Vegard Moen Eli Rebecca Vinogradoff Kurs Anne Kojedal Cecilie Aurvoll Eva Lien Oddbjørg Mikkelsen Bente Moslet Økonomi Inger Solfrid Bostad Elin Astrid Wiik Randi Helene Wold Konferanser Karen Margrethe Bratt Astrid Ingegjerd Bye Mari Sæterbakk Prosjekt Ragna Ann Berge Aud Kvam Eirik Rasmussen Bente Sellereite Referat godkjent av deltakerne

4 4 Hovedaktiviteter i prosessen Konferanse Konferanseadministrasjon Rådgivning Følge opp budsjett og regnskap Deltagerbehandling Administrere/registrere påmelding Bestilling av lokaler/hoteller Redigering av Web-sider Arrangere sosiale arrangement/turer Administrere gjennomføring/betjene sekretariat Utarbeide abstract/manusbehandling Arrangere utstilling

5 5 Identifiserte forbedringsområder i prosessene Konferanse Ingen felles oversikt over alle konferanser Ikke "obligatorisk" å legge det inn i oversikt Lokalisering Gløshaugen vs Dragvoll Treghet i økonomisystemet Behov for tilrettelagt og stabilt system Behov for bedre intern og ekstern markedsføring av hva NTNU VIDERE kan tilby Tid og kapasitet Mye overtid på ansatte Mange ansatte har redusert arbeidstid Interne rutiner og sjekklister er utdaterte Mangler gruppeleder

6 6 Hovedaktiviteter i prosessen Kurs Initieringsfase: Bedrift Fagmiljø NTNU Videre ser behov i samfunnet Midler Enkeltpersoner Finne kontaktperson(er) Forhåndsinnmelding Legges ut som planlagt kurs. Kursinnmelding 2 frister i året Studieplan og budsjett Kontaktmøte fagmiljø Markedsføring Bestille kurslokaler Opptak Søknader inn via e-post Opprette kurs i FS og legge inn søknadene Sjekke kompetansekrav: Innpassing, vurdering av realkompetanse. Sendes fakultet Vurdere om kurs skal kjøres Opptaksbrev Eksamensmelding. It's learning. FS Gjennomføring Bestille mat og drikke Administrere kursmateriell Delta på åpning Opplæring i It's learning Løpende kontakt med studentene Løpende kontakt med faglærere Gjennomføre avmeldinger Sjekk overføring til It's learning Eksamen Oppmelding i FS Utføre trekk fra eksamen Oppgave/papirer til eksamenslokalet Desentral eksamen Lokal eksamen Sensur Karakterutskrift Kursbevis Vitnemål Evaluering Oppgjør/prosjektregnskap

7 7 Identifiserte forbedringsområder i prosessene Kurs Innmeldingsprosessen er tungvint og manuell Mange systemer å forholde seg til og støttesystemene er ikke tilpasset EVU EpN kan ikke brukes pga semesterbasert Utfordring å skaffe kurslokaler Fagmiljø har ikke tid til kursutvikling. Kursutvikling i fagmiljø styrt etter ledig kapasitet, ikke marked Manglende kundeorientering Behov for at fagmiljø prioriterer EVU i planlegging Ikke alle fakultet har faste EVU-koordinator Få kontaktperson på alle fakultet Opprette idéforum? Internt Skulle ønske det var mer kapasitet i markedsføringsgruppa Behov for mer tid til utviklingsarbeid

8 8 Hovedaktiviteter i prosessen Prosjekt Kursutvikling Initieringsfase Følge med på nasjonale trender. Statsbudsjett Målgrupper: Lærere, Siv.ing., Ledere Kursadministrasjon Gjør noe selv Kurs-gruppa gjør en del avhengig av type kurs

9 9 Identifiserte forbedringsområder i prosessene Prosjekt EVU nedprioriteres Fagmiljøene mangler tid til å utvikle kurs Bedre kunnskap i fagmiljø om hva NTNU Videre gjør Midler til å utvikle kurs Tidligere egen pott til utlysning. Mer skjult nå Ekstern finansiering av kurstilbud viktig Gap mellom strategi og realitet Bruk av Norgesuniversitetet Kursfasiliteter Organisatorisk plassering

10 10 Hovedaktiviteter i prosessen Marked Oppstartsaktiviteter Kursutvikling Ide/behov for kurs Rådgivning ifht kursutvikling Oppstartsmøte Forklare prosess Definere målgruppe Plan for markedsaktiviteter Godkjenning av budsjett Kursinnmelding Markedsføringsaktiviteter Finne kanaler Språklig tilrettelegging Kursweb Mottakere Direct Mail Generell profilering av EVU Utarbeide materiell Større markedsføringskampanjer Messer, konferanser, utstillinger

11 11 Identifiserte forbedringsområder i prosessene Marked Manglende kapasitet/tid hos faglærere Til utvikling av nye kurs Til å sette seg inn problemstillinger når de planlegger kurs Til å holde kurs Mangelfull deltakelse i utvikling av nye støttesystemer Papirbasert søknadsprosess Innmelding av aktivitet Omfattende og lang prosess som gjør markedsføring vanskelig Fagmiljø kjenner ikke frister kursinnmelding Kan være utfordrende at fagmiljø eier prosessen Evalueringsmodul KVASS? Questback Kurslokaler Internt Behov for CRM-system Savner faste møter. Mister info.

12 12 Hovedaktiviteter i prosessen Økonomi Oppretter hvert EVU kurs/konferanse som et prosjekt i regnskapssystemet Fakturering og oppfølging av innbetaling for EVU kurs og konferanser, samt regnskap Overfører data fra FS til Bravo (alle kursdeltagerne blir registrert i FS). Legge inn foretaksnavn i FS hvis et firma skal betale regningen til EVU studenten Fakturaen blir lagt ut i Bravo Må bruke Bravo for å få ha en egen reskontro Følger opp studentene i forhold til innbetaling av faktura Purrer via Bravo Legger rammefaktura for hvert prosjekt inn i Oracle Institutt/fakultet og/eller eksterne kunder får evt overskudd/underskudd når kurset og/eller konferanse er gjort opp Konferanser Håndterer betaling med kredittkort fra deltagere på konferanser Tungvint prosess i dag, men NTNU skal lage et system/portal for kredittkort bruk Årlig er det ca 3000 deltakere på konferanser Håndtering av SEVU Regnskap Årsavslutning Innkjøp av rekvisita til avdelingen Avstemme bankkonto hver dag Behandle inngående faktura Reiseregning Honorarer

13 13 Identifiserte forbedringsområder i prosessene Økonomi Postering på rammefaktura er tungvint. Rammefaktura på hvert prosjekt Kredittkort betaling er veldig arbeidskrevende. Må manuelt taste inn kredittkortnummerne til brukerne. Sårbart. Har ikke mulighet for å sikre beløp på kredittkortet (mangler sikkerhetskode), i tilfelle de påmeldte ikke stiller opp på konferansene/kursene. Vanskeliggjør kontroll av om kredittkort er stjålet. Kan risikere å miste penger Skal utvikle felles system for online betaling, men ikke ferdig ennå Støttesystemer Mange systemer å forholde seg til Problem med at brukerne ikke er godt nok involvert i systemutvikling/innkjøpsprosessen. Systemer blir ikke godt nok tilpasset. De blir bare tredd et nytt system over hodet som ikke fungerer i forhold til deres arbeidsoppgaver Har ikke et fullgodt regnskapssystem Ingen forbindelse mellom FS og Oracle, Events og Oracle Utallige møter mellom FS og Oracle Må sy sammen systemene selv

14 14 Identifiserte forbedringsområder i prosessene Fra andre fakultet og institutt I utvikling av EVU-tilbud er det uklart hvordan instituttnivået er involvert. Det kan synes som om faglærer kommuniserer direkte med NTNU Videre og at prosessen derfor oppleves som "privatisert". Fakultetet skal kvalitetssikre informasjonen, men det er uklart hvordan informasjonen tilflyter fakultetet. Behov for rolleavklaring mot NTNU Videre Instituttene er forpliktet til tilby EVU-kurs, men det vanskelig å ta ansvar for faglærers virksomhet og det er generelt vanskelig å ansvarliggjøre instituttene ifht EVU Vanskelig opptaksprosess for EVU siden den skal være så fleksibel - vanskelig å forutse antall studenter som ønsker studierett Krav til fleksibilitet i etterutdanningsprogrammene fører til mye ekstraarbeid. Bruker bl.a. ikke EpN og Utdanningsplaner Mye brevskriving mellom NTNU videre og fakultetet som følge av at man ikke har felles støttesystemer Behov for bedre kommunikasjon med NTNU Videre i forbindelse med utvikling og evaluering av kurs/studier. (I dag gir ikke NTNU Videre bistand og rådgivning til enhetene om behov i markedet).

15 15 Oppsummering av de viktigste forbedringsområdene DRAFT i et PTO perspektiv Perspektiv Prosess Teknologi Organisasjon Kompetanse Målstyring & Ledelse Evaluering Kommentarer Kan være utfordrende at fagmiljø eier prosessen Behov for bedre intern og ekstern markedsføring av hva NTNU VIDERE kan tilby Innmeldingsprosessen er tungvint, manuell og tidkrevende. Vanskeliggjør markedsføring. Interne rutiner og sjekklister er utdaterte Mange systemer å forholde seg til Støttesystemer ikke godt nok tilpasset EVU. Brukerne blir ikke er godt nok involvert i systemutvikling. Har ikke et fullgodt regnskapssystem. Ingen forbindelse mellom FS og Oracle, Events og Oracle. Må sy sammen systemene selv Behov for CRM-system Treghet i økonomisystemet Organisatorisk plassering av NTNU Videre Behov for faste EVU-koordinator ved alle fakultet Behov for mer tid til utviklingsarbeid Behov for mer kapasitet i markedsføringsgruppa Gap mellom overordnet strategi og realitet EVU nedprioriteres. Fagmiljø har ikke tid til kursutvikling. Manglende kundeorientering. Kursutvikling i fagmiljø styrt etter ledig kapasitet, ikke marked.

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

1. Introduksjon til faget

1. Introduksjon til faget Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tove Hepsø og Tor Atle Hjeltnes 16.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO066D/IINI1006 Økonomisk styring og regnskap 1. Resymé: I den

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Indeks side 1. Innledning side 2. I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2

Indeks side 1. Innledning side 2. I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2 1 INDEKS: Indeks side 1 Innledning side 2 I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2 II. Andre forhold, avtaler og dokument av viktighet for avtalenside 3 a) 1. Kommuneavtalen

Detaljer

Kom i gang med AvtaleGiro

Kom i gang med AvtaleGiro Kom i gang med AvtaleGiro Veiledning for betalingsmottaker AvtaleGiro p. 1-18 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BETALINGSMOTTAKER / BANK... 3 2.1 DELTAKERE... 3 2.2 BESKRIVE DAGENS SITUASJON... 3 2.3 ARBEIDSGRUPPE...

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Vedlegg. Rapport 3/2011. Revisjon av tilskuddsordningen for behandlingsreiser til utlandet

Vedlegg. Rapport 3/2011. Revisjon av tilskuddsordningen for behandlingsreiser til utlandet Vedlegg Rapport 3/2011 Revisjon av tilskuddsordningen for behandlingsreiser til utlandet Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 5.8.2011 Innhold 1 TILSKUDDSORDNINGENS UTFORMING... 3 1.1 BESKRIVELSE AV TILSKUDDSORDNINGENS

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Opplæringsdag. Leiested. 8.-9. september 2014. Lise T. Sagdahl. Seniorrådgiver Rektor stab NTNU lise.sagdahl@ntnu.no. Kunnskap for en bedre verden

Opplæringsdag. Leiested. 8.-9. september 2014. Lise T. Sagdahl. Seniorrådgiver Rektor stab NTNU lise.sagdahl@ntnu.no. Kunnskap for en bedre verden Opplæringsdag Leiested 8.-9. september 2014 Lise T. Sagdahl Seniorrådgiver Rektor stab NTNU lise.sagdahl@ntnu.no Mandat nasjonal leiestedsgruppe Universitets- og høgskolerådet (UHR) ba gruppen: Utvikle

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Rapport Mange flere vil

Rapport Mange flere vil Rapport Mange flere vil Historikk Mestringskurset "Å leve et friskere liv", ÅLFL, er en norsk utgave av Selvhjelpsprogram for kronisk syke og funksjonshemmede, utviklet ved Patient Education Research Center,

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-010 Innkalling Møte

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Fullmaktsstrukturen ved Helse Nord IKT

Fullmaktsstrukturen ved Helse Nord IKT Fullmaktsstrukturen ved Helse Nord IKT Internrevisjonsrapport nr 12/08 03.06.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn, formål...3 1.2 Avgrensing og tilnærming...3 2 FUNN OG VURDERINGER...

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN

Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN Prosjektplan er godkjent av rådmennene i regionen den 19.12.12 Prosjektansvarlig (PA): Jan Olav Grønland Prosjektleder

Detaljer

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Innholdsfortegnelse 1.0. SAMMENDRAG...3 2.0. DØGNÅPEN KOMMUNE...5 2.1. Bakgrunn og forankring...5 2.2. Innbyggere og næringsliv...5 2.3. Staten og andre kommuner...6

Detaljer

(forsidebilde - sett inn!) Avdeling: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014. Oppdatert 08.11.2013. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen

(forsidebilde - sett inn!) Avdeling: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014. Oppdatert 08.11.2013. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen (forsidebilde - sett inn!) Avdeling: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014 Oppdatert 08.11.2013. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen Kvalitetsarbeid handler om å ha gode rutiner og bred deltakelse for å nå Kunsthøgskolens

Detaljer

Erfaringsrapport fra besøk på tre institutter

Erfaringsrapport fra besøk på tre institutter 1302 1901 NOTAT TIL OPAD UNIVERSITETET FOR M ILJØ- OG BIOVITENSKAP PERSONAL- OG ORGANISASJONSAVDELINGEN FRA LENA MARIE KJØBLI DATO: 27.6.12 Erfaringsrapport fra besøk på tre institutter 1. Innledning I

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Sist revidert 01.04.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner... 4 1.2 Om IMB Maskiner... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Grunnleggende kunnskap om regnskap

Grunnleggende kunnskap om regnskap Grunnleggende kunnskap om regnskap - for deg som er aktiv i en forening med liten økonomi Artikkelen er skrevet av Tomas Andersen Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs

Detaljer