God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå Side Trygve om jula som var Side Røysterett for Alle 25 år Side 16-20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20"

Transkript

1 Jula årgang Laussal kr. 50,- God Jul Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå Side 8-12 Trygve om jula som var Side Røysterett for Alle 25 år Side Jul i barnehagen Side 32-34

2 USKEDALSPOSTEN Side 2 Leiar Uskedalen den attraktive bygda. Vi vil med bakgrunn i ein modell frå Telemarkforsking sei noko om kva som skal til for å skapa ei attraktiv bygd med eit godt omdøme. Modellen syner at det er tre avgjerande faktorar som medverkar til utvikling og vekst. Den tredje faktoren er busetnad, ein avgjerande faktor for ei positiv utvikling i ei bygd med auka folketal. Næringar knytta til busetnad kan vera kommunale tenester som barnehage, skule, bustadfelt, helse og omsorg. Med andre ord: Alle tenester som direkte er retta mot innbyggjarane. Det eine er bedrift. Det handlar om næringsverksemd som produserer varer eller tenester lokalt, nasjonalt eller ut av landet. Det kan vera varer frå basisnæringar som landbruk, fiske og industri. Uskedalen har eit variert næringsliv. Eit mellombels stopp på Eidsvik er uheldig. Nyskaping og positiv utvikling i landbruksnæringa og matbedrifter( t.d. Hjønnevåg, Friheim Gardsmat og Elins Matgleder ) motverkar denne tilbakegangen. Vi må heller ikkje gløyma ei stabil næring i byggebransjen med Uskedal Trelastlager som ei tradisjonsrik og solid verksemd. Den andre faktoren er besøk. Det vil sei alle former for besøksnæringar der kunden må møta fram personleg for å få utført si teneste. Her handlar det om bygda si evne til å tiltrekkja seg kjøpekraft. Uskedalen som andre plassar gjeld dette butikkar, overnatting, servering, kultur og fritidsaktivitetar. På dette område merkar vi ei positiv utvikling. La oss nemna Sparbuikken, Dønhaug Gjestegard, Festidalen, Aktivitetsdagen/Hopp i havet og tilgang til naturen og fjella i Uskedalen. Felles for alle faktorane er dei menneska som bur her, samhandlar og medverkar til å skapa trivsel og eit godt bumiljø. Med denne leiaren i Uskedalsposten vågar vi påstaden om at Uskedalen er ei attraktiv bygd med god utvikling og eit godt omdøme. La oss halda på det og gjera vårt til at denne tendensen held fram i åra framover. Leiar Kristian Olav Bringedal i Uskedal Utvikling

3 USKEDALSPOSTEN Side 3 EIN GUD MED KROPP Pål Dale er prostiprest Det er mektig å sjå på naturen her i Kvinnherad. Det varierte og storslegne landskapet vekker ein undring, og det finstemte livet vi ser kan få oss til å spørje: Kva, - eller kven står bak alt dette? Er det berre blitt slik, eller? Dersom vi fylgjer litt med er der og ein del spor som vitnar om at dyr eller fuglar ferdast i terrenget kring oss. Men nokre av dei ser vi sjeldan. Ofte er dei ute når vi er inne, eller når vi søv. Ein kan lett tenke at dei ikkje finst, men når sporsnøen dekker bøane skjønar vi at det er meir liv kring oss enn vi kjem på. Skaparen er usynleg, det veit vi. Mange meiner difor at han ikkje fins. Likevel, ser vi etter er der mange spor å sjå etter han, både i naturen og i oss sjølve. Men vanskelegare blir det å finne ut kven han er, og korleis han er. I Johannesevangeliet 1.18 les vi: Ingen har nokon gong sett Gud, men den einborne, som er Gud, og som er i fanget til Far, han har synt oss kven han er. Juleevangeliet vil hjelpe oss med å finne svar. Vi skal sleppe å gisse og spekulere og leite og aldri heilt finne ut av dette. Jula vil gjere Gud tydeleg og truverdig for oss, difor vart han menneske i Jesus. Ein kropp, så nær oss som vi kan vere til andre. Dette har eg tenkt ein del på i år, og eg synes det er så flott. Kolossarbrevet 1.15 strekar under det same: Han er biletet av den usynlege Gud Difor er reisa til Betlehem noko større enn ei koseleg eller dramatisk forteljing: Det er Gud si reise til oss, Gud sin veg til gjere seg kjend for verda. Gjenom Jesus kan vi kjenne han, vere visse på kven han er, og kva han vil oss. Difor kan vi og finne ein sikker grunn for trua, slik vi syng i ein julesong: Han er Frelser min. Eg ynskjer kvar og ein ei fredfull og god julehøgtid! Pål Dale, prostiprest

4 USKEDALSPOSTEN Side 4 Den trufaste tenaren Tekst og foto: Ola Matti Mathisen Inger Elise Helgeland i Husneskyrkje. Det er haust og det ruskar ute, for å sitera Garborg. Men vi sit lunt inne i Husneskyrkja der prest, organist og kykjetenar har avvikla to omgangar med hausttakkegudsteneste for skule-elevar. Kyrkjetenaren, Inger Elise Helgeland (62) frå Uskedalen tek fram nistepakke og termos. Ho skal snart vidare til neste arbeidsoppgåve. Inger Elise har vore ein trufast tenar heile livet og sviktar ikkje. Men ho forsikrar at det ikkje er vanleg at ho nyt lunsjen på denne måten. For å vera heilt eksakt er ho kyrkjetenar i Husnes og Valen og kyrkjegardsarbeidar i Husnes, Valen og Holmedal. Denne arbeidsdagen starta ho klokka halv åtte med vask på Valen og heldt altså fram på Husnes, No skal ho attende til Valen og klyppa busker dagen ut. Inger Elise meiner at alt arbeid er like meiningsfylt sjølv om det kan verka trivielt. -Det er det samme kva ein gjer, seier Inger Elise. Vi har også møtt henne i arbeid med måling av gjerdet rundt Uskedalskykja der ho eigentleg ikkje er tilsett. Men i praksis tek dei kyrkjetilsette i Kvinnherad eit tak over heile kommunen når det er behov.

5 USKEDALSPOSTEN Side 5 Inger Elise og Cort Holtermann målar gjerde rundt Uskedalen kyrkje før jubleet. Ho vaks opp på det ho kallar eit enkelt småbruk i Myrane, i ein kristen heim, saman med bror Togeir, far Sigurd og mor Helga. Dei hadde 2 kyr, 4-5 kalvar, 2 grisar og nokre høns. Næringsgrunnlaget vart styrkt ved leige av nabobruket som Sigurd Arnesen eigde. -Vi hadde det enkelt, men trygt og godt, sleg Inger Elise fast. Ho utdanna seg som kosthaldsøkonom i Oslo og det tok 5 år når praksistida reknast inn. Inger Elise gjekk internatlina og starta med ein jobb i tråd med det. Den var på jordbruksskulen Tomb i Råde i Østfold, som eigentleg hadde Lars Korvald som rektor men han var mest oppteken av politikken. Inger Elise var ansvarleg for internat og kjøken, inkludert innkjøp og reinhald -med andre ord var ho ein nøkkelperson på den høgt ansette skulen. Ho trivdes godt og vart der i 11 år. Etter den lange arbeidsøkta i Østfold unna ho seg eit friår og det nytta ho til reiseverksemd. Turen gjekk mellom anna til USA der mora hadde to tanter og Klar for ringing i Utne kyrkje. tre onklar. Dermed var buproblemet løyst og på tre månader var Inger Elise innom 15 statar, med vekt på Midtvesten. -Eg hadde lyst til å sjå noko anna og det var ei fin tid, minnast ho. Neste stopp i livet var i Ullensvang kommune, nærare bestemt i Utne. Der gjorde ho teneste i 4 år som kyrkjetenar, kyrkjelydsarbeidar og kyrkjegardsarbeidar. Inger Elise budde på Aga og køyrde dagleg strekninga Aga-Utne. Tomb jordbruksskule var arbeidsplassen hennar i 11 år.

6 USKEDALSPOSTEN Side 6 Utne kyrkje ligg på ein dominerande plass i hardanger. Det innebar mange utfordringar. Det gjekk ofte ras i Velure og det hendte at Inger Elise ikkje kom på jobb eller frå jobb. Då var det godt å gå og banke på døra til ei utflytta uskedeling Ovidia Jåstad og spørja om hus for natta. Andre gongar hendte det at ho overnatta i sakristiet i kyrkja. Inger Elise tok 1992 eit steg over fjorden til ein annan ansett kristen skule. Ho var på Framnes i 10 år frå 1992 til 2002 men hadde eit mindre ansvarsområde enn på Tomb. I ettertid kan ho glede seg over at elevtalet har auka mykje ved både Tomb og Framnes. Mange bur no heime. Då broren omkom i ei tragisk ulukke på riksvegen i Husnes i 1997 vurderte Inger Elise å flytta heim til Uskedalen og det gjorde ho for 11 år sidan. No bur ho i barndomsheimen. -Når var fyrste gongen du var i kyrkja? -Det må vera 15.april Det var dåpsdagen min, og sidan var eg med foreldra mine i kyrkja og bedehuset, seier den trufaste tenaren i Herren sin vingard, for å nytta ein bibelsk formulering. -Men du tok vel eit bevisst val ein gong? -Jau, det skjedde då eg var 13 år, i samband med 100-åsjubileet til Indremisjonssamskipnaden på stemnestaden i Uskedalen i Etter talen til Tormod Vågen på føremiddagsmøtet tok eg valet, å fylgja Jesus.eit ungdomsstemne i Uskedalen. Etter eit føredragsmøte bestemte eg meg til å fylgja Jesus. Eg huskar til og med veret det regna og var surt. -Har aldri tvilen overmanna deg? -Det er klart at alle tvilar ein eller annan gong. Det har også eg gjort. innrømmer Inger Elise. Ho har opp gjennom åra halde mange andaktar for ho brenn for å få bodskapen om Jesus vidare ut. Til slutt vil ho helsa alle lesarar av Uskedalsposten ei velsigna god jul og eit godt nyttår med dette verset: Fra krybben til korset gikk veien for deg, slik åpnet du porten til himlen for meg. Velsign oss, vær med oss, gi lys på vår vei, så alle kan samles i himlen hos deg!

7 USKEDALSPOSTEN Side 7 TI OM JULA Av: Camilla M. Ripel, Amalie H. Rød, Anne Zofia Fonn, Nellie Marie Hagen og Ella Karina Hjønnevåg Spørsmål: - Kva ynskjer du deg til jul? - Likar du best å gje eller å få presangar? - Kva julesong likar du best? Anne Grete Sjo- -Snille ungar -Å gje presanga -Julekveldsvisa av Alf Prøysen. Erlend Bjørnebøle - Ny bukse. - Gje men det er gøy og få. - Musevisa. Knut Inge Eidsvik - Snø. - Gje. - På låven sitter nissen. Haldis Amalie Åkra. - Hovudlykt. - Kjekt begge deler. - Ei stjerne skinner i natt. Stine Soldal - Skjerf, hue og snø. - Gje. - Musevisa. Ida Marie Kildal Eidsvik. - Eg veit ikkje. - Eg liker og gje gåver og gjere andre glad. - Eg er så glad kver julekveld. Hanna Tvilde. - Ponsjo. - Kanskje gje. - Away in manger. Mia Storevik Myklebust. - Sminke. - Å gje. - Deilig er jorden. Svanild Haugland. - Bare snille barn. - Eg liker best og gje gåver. - Det lyser i stille grender. Emilie Bringedal - X box 360 kinect. - Få. - All i want for christmas its you. Kom og ver med i Uskedal utvikling og sei di meining om gode tiltak og utvikling av bygda. Faste møte er fyrste onsdagen i månaden, kl. 19 i Gamleskulen Møteplan våren 2014: * 5. febr. : Årsmøte - Handlingsplan 2014 * 5. mars: Dialogforum: Tema vert kunngjort seinare * 2. april: Sentrumsutvikling: Status for arbeidet med Arealstrategi * 7. mai: Kultur, turisme og friluftsliv - omdømebygging og profilering * 4. juni: Studietur - besøksmål Har du gode saker, meld frå til: eller Medlemsskap kr. 200,- for verksemder, lag/organisasjonar og einskildpersonar. Konto:

8 USKEDALSPOSTEN Side 8 Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå Av Jon Harald Kjærland Yngres samla i peisestova ein kveld i Nokon kjente? Uskedalen Indremisjon og bedehuset har i år jubileum. Indremisjonen har 150 års jubileum og det er 80 år sidan Uskedal bedehus vart bygd i Opp gjennom åra har det vore mykje aktivitet i bedehuset. Vi har her teke med nokre fakta og bilder frå tida i bedehuset, og vi trur det er mange som vil kjenna igjen fjesa i Unge Røyster frå 1981 i bilete over. - Uskedalen Indremisjon vart starta i 1863 etter eit oppbyggingsmøte med Samson Stueland frå Omvikdalen. - Sjølv om vi fekk kyrkja i 1914, ynskte mange eit bedehus i bygda. - Allereie året etter (1915) vart det skipa ungdomsforening tilhøyrande Uskedalen Indremisjon. Det skjedde i skulehuset ved Uskedalssjøen, altså gamleskulen. Nils Lavik (seinare stortingsmann) leida møtet og det var rundt 40 frammøtte. - Ungdomslaget var særleg ivrige etter å skaffa indremisjonen eige bedehus. Laget hadde sitt eige handskrivne blad som heitte Sædekorn (Det er det same som såkorn. - Uskedalen sundagsskule stara rundt Indremisjonen peika i starten ut leiarar til sundagsskulen. Samlingane var i starten i skulehusa. - Året 1925 hadde Indremisjonen samla inn til saman kr ,- til nytt bedehus i bygda. Indremisjonen fekk kjøpa tomt hos Sigurd Leite for kr. 400,- - i 1933 reiste dei bedehuset, med mykje dugnadsinnsats, og noko innleigd arbeid. Indremisjonen måtte låna kr. 3000,- for å få ferdig bedehuset. Ein dugnadstime vart verdsett til 50 øre oktober 1933 vart bedehuset vigsla. Festen varde i 6 timar, og om lag 300 menneske deltok. Det tok altså 70 år frå Indremisjonen vart skipa til vi hadde eige hus. I år er bedehuset 80 år. - Vinteren 1935 kom mange til tru då emissær Sandven hadde møter i bygda. Krigsåret 1940 var det også vekkjingstid i Uskedalen. - Bedehuset har i periodar vore utleigd til folkeskule og framhandsskule i åra mellom Året 1947 fekk vi springvatn og i 1958 vart vedfyrt oppvarming modernisert til elektriske panelomnar. Det var enno utedo bak bedehuset.

9 USKEDALSPOSTEN Side 9 Jon Harald Kjærland og Sella Hjønnevåg på jubileumsfesten, der dei hadde historiske tilbakeblikk rundt bedehuset og indremisjonen i Uskedal. - Garderobe- og toalettilbygg stod ferdig til 100- års jubileet til Uskedalen Indremisjon i 1963, og kosta den gongen kr ,- - Indremisjonen hadde songlag, som Samson Leite leida gjennom ein mannsalder. Han spelte mandolin. Ei tid var her ein mannskvartett, der brødrene Haugland utgjorde fleirtalet. På talet var det også ein damekvartett som gledde oss med fin song. - Yngres barnelag vart drive i 1940-åra og ein periode frå 1965 og utetter. - Yngste-/unge Røyster starta i Styret i laget vart i starten valgt av medlemmer frå ungdomsforrening av Indremisjonen. - Peisstova og kjøken i kjellaren vart fornya i med flott peis, nye bord og stolar. I 1982 vart det sprengt ut mykje fjell, og parkeringsplassen vart utvida vart storesalen pust opp med golvbelegg, ny belysning, nye stolar og ny plattform. Det vart bytt til nye isolerte vindauger i heile bygget. Det vart også kjøpt inn utsmykking forma som ein kross, laga av Thor Lakselv. - Indremisjonen og Ungdomsforreningen slo seg saman i 1980 fordi det vart vanskjeleg å finna styrekanidatar til to lag. Det vart oppretta ei ungdomsnemd. - Nelly Kjærland starta i januar 2005 opp Småbarnstreff. Same året starta Tore Mathiesen opp barne-/ungd.laget Hobbyklubben. I 2012 starta Nelly Kjærland også opp Kreative Jenter 8-88 år. Laga er innmeldt i Indremisjonen vart bedehuset fornya ved at toaletta vart ombygde m/handycap toalett og dusj. Det vart bygd nytt kjøken i hovedetasjen, nytt elektrisk inntak m/nytt sikringsskap. Det vart kjøpt inn nye bord. Kostnadskalkylen var om lag ,- kr. Arbeida vart hovudsakleg gjort på dugnad, og vi trengte ikkje opna banklån. - Bedehuset feira 75 års jubileum i 2008, då var tidl general sekr. i Indremisj.forbundet Ole Abel Sveen festtalar. - Hausten 2007 vart konfirmant-timane for uskedelingane flytta frå ungdomsskulen i Rosendal til bedehuset her.

10 USKEDALSPOSTEN Side 10 Aud Isaksen Haugland, Torunn Kjærland og Inger Haugland steller til fest ved 20-årsjubileumet for Unge Røyster i Peder Kjærland held tale på 17. festen i 1996.

11 USKEDALSPOSTEN Side 11 Tre generasjoner Myklebust på jubileumsfesten for bedehuset i år. Gunnar Kjærland fortalde frå misjonsmarka til lydhøyre tilskodarar på juletrefesten 2012.

12 USKEDALSPOSTEN Side 12 Triveleg leik på småbarnstreff vart gamlakjøkenet pust opp til aktivitetsrom og hobbylager. Peisstova vart malt; golv, vegger og tak. Romma er i flittig bruk i barnelagsarbeid. - Hobbyklubben har samla inn over kr ,- til bedehus-modernisering, + gjeve datakanoner, rømingslys m.m og ei varmepumpe. - Det er i år montert 2 stk varmepumper i henholsvis storesalen og peisstova til ein verdi av over kr ,-. Vi har no eit godt tenleg bedehus. På Hobbyklubb-samlingane er alle romma i bruk. - Indremisjonen har sundagsmøter dei sundagane det ikkje er gudsteneste i kyrkja. Videre er det bønemøter kvar onsdag gjennom heile året. - Indremisjonen starta opp med frie nattverdmøter frå januar Dette var nokre glimt av kva som har skjedd oppgjennom. Takk til alle som løftar arbeidet i bedehuset med praktisk arbeid, kjøkentenesta og vasking, leiarverv, møteleiing, song og musikk gjennom travle kvardagar og helgar. Kvar og ein er uendeleg viktig, akkurat i den oppgåva du har. Nydeleg mat også på jubileumsfesten i år.

13 USKEDALSPOSTEN Side 13

14 USKEDALSPOSTEN Side 14 Trygve om jula som var Tekst og foto: Ola Matti Mathisen Tryge heima i godstolen. Noko av det Trygve Haugland (han fylte 85 i juli) hugsar best frå julefeiringa i heimbygda Uskedalen då han voks opp er julefestane og spesielt minnast han eit tablå under ein fest i Helgheim i krigstida. Ein av dei store slagarane i førkrigstida var Sjømannen og stjernen sunge av Jens Book-Jensen og den hadde arrangøren gjort mykje utav. Sverre, Finn og Edvard Myklebust og Håkon Hansen hadde iført seg kostymer som gjorde at dei likna sjøfolk og dei stod og song oppe på noko som likna ei kommandobru. Framføringa gjorde eit sterkt inntrykk i den aktuelle situasjon både på havet og heime og Trygve har seinare aldri gløymt teksten til slageren. Den er ein av mange songar som han med sin malmfulle bass har gleda uskedelingane med ned gjennom åra. Tyskarane held tein relativt låg profil i Uskedalen under krigen og korkje denne festen eller andre festar hadde besøk av okkupasjonsmakta sjølv om dei hadde ein vaktbåt på fjorden ved Herøysund. Til dømes hadde musikklaget då ein relativt aktiv periode, også i samanheng med jula. Siste helga før jul var dei på farten rundt i bygda og spela jula inn og juleafta spela dei på Dønhaug, noko mange eldre i bygda framleis minnast med glede. Ungguten Trygve var allereie då på plass i musikklaget han debuterte der då han var elleve og eit halvt år og var julemusikar første gongen i Helgheim i Han var innom både althorn og kornett, men endte på tuba. I 1986 vart han æresmedlem i muskklaget.

15 USKEDALSPOSTEN Side 15 Undervegs til Døssland passerte foreldra Marie og Andreas, Ingrid Ljosnes og han ein husmannsplass kalla Fantastova som Anna Døssland eigde og der budde det ein fantefamilie. Familien var i full gang med kroppsvasken til jul og tenkte ikkje over at den skjedde nærmast offentleg formidla gjennom dei gardinlause vindauga! Men det er verd å streka under at fantane var eit fredsommeleg folkeferd som ikkje gjorde nokon fortred. Det var aldri bråk knytta til dei. -Dei kjøpte til og med mjølk av oss som dreiv med ku og dei selde ymse ting, til dømes vispar og spann, fortel Trygve. Ein av dei fine og fortente heidringer som Tryge har fått. Minikonserten på Skårhaug vart alltid avslutta med Ja vi elsker og kunne vore ein provokasjon hvis den hadde vorte oppfatta slik. Men Trygve kan berre hugsa eit direkte møte med tyskarane og det var i Helgheim. Ein gong då dei var ferdig med øvinga kom det ein patrulje på 3 mann som hadde våpen i beltet. Men det einaste dei hadde å bemerke var at lokalet ikkje var blenda skikkeleg. Dei første 4 leveåra var Trygve på Døssland der onkel Knut og mormor Kaia budde og der Berit og Ivar Kåre Døssland bur idag. Dei flytta til Haugland i Men dei heldt fram med å feire en del av julafta på Døssland. Feiringa tok til med jule-evangeliet og ein julesang. Det fyrste julekveldsminnet som Trygve har er av det meir harmlause slaget. Vel framme på Døssland fekk slektningane frå Haugland servert graut etter å ha ete lutefisk og risengrynsuppe til middag heime. Julekveldsfeiringa var prega av mykje sang og gang rundt juletreet, helst i romjula Julebukktradisjonen var også levande og vart praktisert tretttandeog tjugendedagen. Då gjekk ungane rundt i Haugland-området og fekk kjeks, søtsaker og appelsinar. Då song dei og ikkje minst unge Trygve som var ein av i skulekoret. Dei song tostemt i starten, men etterkvart fekk den legendariske dirigent og lærar Andreas Haugland den songglade guten til å gå over i bassen og sidan har han vore der! Han var år då det skjedde. Tenoren Sverre Myklebust var gjennom alle år ein god songarbror for Trygve. Julefestane var eit stort kapitel for seg. Dei var det 5 av då Trygve vaks opp, men han var stort sett ikkje med på fleire enn 3 av dei. Det var fest på bedehuset andre juledag og nyårsdag, 2 festar i skulen tredjedagen og ungdomslaget sin femtedagsfest i Helgheim.. Den siste var mest populær med opptil 5 ringar rundt treet!

16 USKEDALSPOSTEN Side 16 Røysterett for Alle 25 år Av Svein Rimestad, Foto: Hans Ordin Østebø/ Ola Matti Mathisen Røysterett for Alle fotografert på Bygdetunet Rød i samband med CD innspeling i Foto: Hans Ordin Østebø. No har me altså hatt det kjekt i eit kvart hundreår, og det lyt me sjølvsagt markera. Eit attersyn vekker mange minne hjå veteranane i koret. Det kan vera freistande å gje att litt frå "Soga om "Røysterett for Alle", Nordeuropas vakraste samling av kvedande kvinner og menn" - eit lite kjent verk utgjeve ved 10-årsjubileet: "Hausten 1987 var ei hard tid med mykje åndeleg armod i Noregsveldet. Folket streva med å halda hus, familie, hytte, båt og bil i stand, og svært få såg seg brydde med å lyfta åsynet mot aktivitetar som kunne kveikja anden. Det spurdest likevel at Bjørgulv frå Eik opp gjennom tidene hadde gjort mykje for å bøta på denne armoda, og som prov på dette skulle han få kommunen sin kulturpris. Ei fylking av frie kvinner og menn samla seg difor under leiing av Kristian frå Bringedal for at tildelingsgildet ikkje skulle verta utan fyndige og vellåtande kvad ved eit så viktig høve. Dei hadde og kunnskap om at Bjørgulv tykte at kveding var ein alt for lite skatta aktivitet i tida. Det hende nok at folk som hadde samla seg, song litt for maten og slikt, men skikkeleg kveding etter grundig førebuing var eit stort sakn i bygda. Dei samkvedande ved kulturprisgildet hadde ei kjensle av at kvada vart vel fagna, og det var og semje om at tiltaket ikkje minst hadde vore givande for utøvarane sjølve. Det vart difor til at ein samlast etter midtvintersblotet for å freista å skipa til eit lag som kunne stetta folk sin trong til å lyda på kveding, og dei særskilt interesserte sin trong for å skipa til samkveding. Etter ein del øvingskveding og samsnakking med ulike lovkunnige, vart det laga vedtekter som vart stadfesta på eit høgtidsamt skipingsmøte halde i "Uskedal barnepedagogiske institutt" nittande mars i det Herrens år nitten hundre og åttiåtte. Deretter kunne ein gjera kjent på tinget at det blanda samkvadlaget Røysterett for Alle var skipa

17 USKEDALSPOSTEN Side 17 Røysterett for Alle har vore på tre turar utanlands,- Skotland, Latvia og Italia. Her er koret på slottsbesøk i Latvia i Innleiinga femner ein tidsbolk på 3-4 månader, og å fortsetja like detaljert vil verta for dyrt (trykkeriutgifter). Me tek heller ei stuttare oppsummering av resten -og vonar de ikkje fell i svevn: I starten var me eit kor på snautt 20 - berre uskedelingar. Utviklinga har gått til at me no har songarar frå strekkja Sunde til Dimmelsvik, og for tida tel me rundt 30 medlemer. Me har vore med på ulike prosjekt opp gjennom åra, og berre for å nemna noko: Brazz Brør, i regi av Rikskonsertane, med fleire kor og korps frå kommunen - Elvisprosjektet, eit lokalt initiativ med kor, korps og einskiltmusikarar frå kommunen - Askeoppkok, eit initiativ frå ASK og musikkskulen, der me samarbeidde med psykisk utviklingshemma - Mariamusik saman med Rosendal Songlag -og seinast i fjor, då me hadde ei eiga framføring i samband med Fokemusikkveka: "Grendastev, mytespinn og fjordtrallar". Dette siste er vel det mest krevjande prosjektet me har hatt til no, med både kjent stoff, nytt og eigenprodusert stoff, samt innhyrt hjelp både til musikk, dans og til å koreografera oss sjølve i tillegg. For eit bygdekor er det på grensa til galskap å stella i stand slikt på 10 månader frå ingen ting. Utan dirigent Maria Malmsten og hennar evner som tonesetjar og arrangør - samt auge og sans for mykje anna - hadde nok ikkje dette "verket" sett dagsens ljos. Ulike seminar, songarstemne, konsertar åleine eller saman med andre, blåturar, turar til Skottland, Latvia og Italia, festar og anna tull nemner me ikkje i det heile. Dette er den femte jubileumsoppsetjinga vår gjennom tidene - og slike har me altså hatt jamt og trutt kvart femte år. Haugesund kommune markerte under sin tradisjonell "Open dag" i Rådhuset i år at det er hundre år sidan kvinner fekk røysterett i Noreg.

18 USKEDALSPOSTEN Side 18 Koret har sidan skipinga i 1984 vore med på alle 17. mai dagane. Her vert nasjonalsongen Ja, vi elsker framført i samspel med Uskedal skulemusikklag Dei hadde merka seg namnet vårt, og meinte det ville høva ekstra godt dersom me ville synga ved markeringa. "Har de noko på repertoaret som kan ha med emnet å gjera?" Det hadde me ikkje, men sidan me og markerer i år, kunne me ikkje dy oss... Bass, tekstforfattar og omsetjar Svein Rimestad. Det siste produkte til Svein Rimestad er julesongen «Snart er det morgon». Denne vil bli urframført under julekonsert i kyrkja 15. desember. Den er attgjeve på side 21. Tonen er av Maria Malmsten. Røysterett for alle Tone: Maria Malmsten Arrangement: Maria Malmsten Tekst: Svein Rimestad Ei røyst har mykje ved seg, og mangt kan ho få sagt. Går du til urna, då har, og gjev ho makt. Er rette røyster samde, kan utgangen bli stor både ved valet, og for eit blanda kor. Refreng: Røysterett for alle, for kvinner som for menn, Ein rett du tek for sjølvsagt; dei kjempa hardt for den. I hundre år har retten stått med både fynd og klem, -og sist, men ikkje minst: Vårt blandakor er tjuefem. Ei røyst kan nyttast ulikt alt etter kva som trengst: Bydande, bedande, mjukt der det når lengst. Ved urna trengst ein setel når du vil ditt ha sagt. Koret treng røyster med tone og med takt. Refreng: Sjå no på Løvebakken, ein ny kabal er lagt. Gjekk du til urna? Utøvde du di makt? Kan henda er du misnøgd, skal tru kva dei får løyst? Høvet det var der, du la vel inn di røyst? Refreng: I dette blandakoret er røysteretten klår: Me røystar stadig, meir enn kvart andre år. Sjå, røystene er samde, me finn at song er bra. Tenk før du ber oss, kan henda får du "ja!" Refreng: "Røysterett for Alle", for kvinner og for menn, I koret er det sjølvsagt; me kjempa knapt for den. I hundre år har retten stått med både fynd og klem, -og sist, men ikkje minst: Vårt blandakor er tjuefem.

19 USKEDALSPOSTEN Side 19 Lydopptak 2014 av lokalproduserte tekstar urframført på Folkemusikkveka Stemmeøving i gymsalen på Bringedalsbygda skule. Frå venstre: Kåre Vetrhus, Jan Ove Olsen, Svein Rimestad, Kjell Sigbjørn Røssland, Steinar Naterstad, Kristian Olav Bringedal, Lars Henrik Skogtun, Jostein Grov. Ved pianoet med ryggen til: Maria Malmsten Leiarar i koret opp gjennom åra: Dirigentar: (Dirigentar frå Kulturskulen fylgjer skuleåret) 1988 Bjørn Ove Sunde 1988, -89 og Bjørg Marie Ljosnes fyrste halvår -90 Kristian Olav Bringedal 1990 og -91 Jens Musland 1990/91 og 91/92 Oddbjørn Skeie 1992 Eldbjørg Myklebust 1992/93 og 93/94 Gunn Elisabeth Sivertsen 1993 (vår) Jostein Grov 1994/95 Terje Gudding 1993 (haust) Randi Ljosnes 1995/96 Vincent Spencer 1994 og -95 Kristian Olav Bringedal 1996/97 Daniel Rye 1996,-97 og -98 Jostein Grov 1997/98... t.o.m. 2005/06 Turid Anne Ruste 1999 Venke Vetrhus 2006/07... og fram til no Maria Malmsten 2000 Sissel Årseth 2001 t.o.m. -03 Kristian Olav Bringedal 2004 t.o.m. -07 Lars Henrik Skogtun 2008 og -09: Svein Rimestad 2010, -11 og -12 Lars Henrik Skogtun Haldor Tveit

20 USKEDALSPOSTEN Side 20 Snart er det morgon Av Svein Rimestad I Betlehem er natta kald, men det er lunt i herbergstall. Til fødestove du'r han knapt, men barnet kjem, nytt liv er skapt. Maria turkar barn og sveitte med smil til Josef som fagna dette. Snart er det morgon, to har vorte tre: I manntalsboka skal det takast med. Den vesle kviler, mett og varm. Så trygt han ligg på mor sin arm. Mor kjenner gleda, tankar sviv om vegen fram, koss' vert hans liv? Ei stjerne blenkjer gjennom gluggen, no kan dei kvila på høy, i skuggen. Snart er det morgon, to har vorte tre: Det som var utlagt kan med tid få skje. Rundt gjætarbål er kjensla varm, og sut for fe finst i kvar barm. Brått englar syng om kongen stor. Dei reddast då, men engleord: "De finn han i ein stall der inne", -gjev mod og styrke til mann og kvinne. Snart er det morgon, to har vorte tre: Og framtidsvona veks seg sterk ved det. Tre vismenn etter vegen kald, dei gjev seg stjerna heilt i vald. Og gåvene som dei har med, ber stordomsbod, ver viss på det. Maria veit dei fann den rette, det gjer ho fegen å røyna dette. Snart er det morgon, to har vorte tre, og verda kviler, enn er ro og fred. I morgon bleik er sola varm, ho skin så lint i gluggekarm. I høyet søv dei, barn og mor. Dei treng til kvild, snart går det ord som gjer at dei lyt landet røma: Kvart gutebarnet vil kongen døma. No er det morgon, to har vorte tre, og verda kviler, venta just på det.

21 USKEDALSPOSTEN Side 21

22 USKEDALSPOSTEN Side 22 Av: Camilla M. Ripel, Amalie H. Rød, Anne Zofia Fonn, Nellie Marie Hagen og Ella Karina Hjønnevåg Amalie `s jul Om jula gleder eg meg til : At familie kommer på besøk, At eg og mamma baker jule kjeks, At vi kan vere i snøen visst det er det, At det er julafte At vi skal pynte til jul, At vi skal ete julemiddag, Amalie s julekjeks favoritt: Kransekakestenger Anne Zofia sin jul Om jula pleier vi å spise masse pinnekjøtt, vente på å åpne gaver, åpne gaver og å legge oss. Eg elsker jula siden det er gaver, eg kan vera våken til midnatt, masse mat(nam mat), tv (lenge). Vi åpner gaver ved midnatt. Anne Zofia s julekjeks favoritt: Serinakaker

23 USKEDALSPOSTEN Side 23 Camilla`s jul! Om jula pleier eg : Å ake, Å bake, Å vere med venner, og familie Å vera på julehandel med mamma pappa og lillesøstre Ting som skjer i jula: Vera ute i snøen (vist det er), Ete pinnekjøtt, Er med nabo og venner (forkortelse:bff), Jesus bursdag, Opne pakkar, Drikke julebrus Camilla`s favoritt kjeks: karamellkjeks pepperkaker Kva Ella gjer i jula. Tanten min Gudrun Karina kjem kvar jul. ho er veldig tøysete, vi eter alltid pinnekjøtt til jul, til lunsj så eter vi graut. Det er nam nam Eg elskar det. Kvar gang det er julemorgon får vi opne ein pakke og resten av pakkane må vi vente med og opne til kvelden kommer. Ella s julekjeks favoritt: Havrespon Nellie Ting eg gjer i jul Eg opnar pakker har det gøy. Det eg liker aller best med jula er at det er mange som har det fint JULA ER BEST!!! Eg har 4 dyr og dei har alle ein pakke ( Eg har kjøpt ) Det var ein gong, eg fant den nyaste sokken til Hilde og begynte og måla kaninen og klyppte i sokken til Hilde, eg viste sokken til Hilde, Hilde sa: Neii!!Det var den nyeste sokken til Hilde og så tok eg sokken på kaninen og var heilt perfekt ikkje gjør da heima! Eg liker julepynten og gavene, vert fall snøen. Kver jul går eg ut og begynner og ha det gøy Men kordan kommer det snø??

24 USKEDALSPOSTEN Side 24 Juledikt av Camilla M. Ripel Juledikt av Ella Karina Hjønnevåg Sjå kva du får når du fargelegg alle felta med prikk i. Prikk til Prikk Lær å teikne fugl..

25 USKEDALSPOSTEN Side 25 Fjøsnissen Av: Nellie Marie Hagen Nellie Marie i avisredaksjonen har skrive ein fin julehistorie om fjøsnissen til juleavisa i år. Kos deg med denne! Det var ei gong ein nisse som var så ensom, ingen av dei andre nissene ville vere med han. Ein dag så skullle alle skogsnisser ut i skogen. -Kan eg vere med? spurde fjøsnissen. -Nei, sa den eine skogsnissen og gjekk, han spurte mange nisser om å vere med dei, men alle sa nei. Han blei veldig lei seg og såg opp på månen og sa: -Kvifor vil ingen vere med meg? Neste dag våkna fjøsnissen og såg at han låg i skogen heilt åleineog hadde ingen peiling på kor heimen hans var. Han blei litt redd, men han visste at ingenting var farlig. Han gjekk opp på det høgaste fjellet og såg om han kunne sjå nissane, men såg ingen.. Plutselig såg han ein nisse og gjekk bort til han. Kvifor låg eg i skogen? Spurte fjøsnissen. Fordi vi vil ikkje ha deg her meir, sa skogsnissen. Fjøsnissen gjekk vekk og begynte å grina i skogen. Plutselig kom det eit lys og det var faren til fjøsnissen. Han sa: Opp med humøret, du er ein nisse, du er sikkert flink til noko. Fjøsnissen begynte å smila og sa takk for støtta. Plutselig sovna han. Neste dag var han heilt utslitt, men var fortsatt glad. Han gjekk ut i naturen og fant seg mat og drikke, men ingen måtte sjå han så han gjekk lenger og lenger opp i fjellet. Han var så forsiktig han kunne. Plutselig datt han langt ned, han fekk veldig vondt. Han var på ein bondegård, alle dyra kom bort for å trøysta han. Det var nett som om han kunne forstå dei. Han gav dei mat og drikke. Skogsnissen såg det og sa: -du er verkeleg ein nisse. Dei gjekk heim og så kom julenissen og sa: - du kan bli kalla, det blei stilt ei stund og så sa han FJØSNISSE. Alle jubla og klappa. Kvar jul gjekk fjøsnissen til alle dyra og av dei mat og drikke og kjærlighet. Det var slik fjøsnissen fekk jobben sin.

26 USKEDALSPOSTEN Side 26 Den hjelpsame sjåføren Tekst og foto: Ola Matti Mathisen Per og Lars med drosjeskilt og fotominnar.

27 USKEDALSPOSTEN Side 27 Dette er den nærmast uslitelege grøne Opel Kapitän 1956 som Bjarne stadig mekka på bilen når noko var gale. Ein tidlegare passasjer meiner den var like god heilt til slutten. Biletet vart teke i Beinavikjo dagen etter den store brannen i 1963, og til venstre står Karl Bergstø, Torbjørn Øyre og Lars Ljosnes. Bilen vart nytta som drosje heilt til Kva karakteriserte far, Bjarne Myklebust? -At han alltid var snill og hjelpsom, svarar sønene Per og Lars som Uskedalsposten har samla til ein liten minnetime om ein uskedeling som gjekk bort altfor tidleg. Sjåføren på brekketoppen var berre 57 år då han døde i For 3 år sidan hadde Uskedalsposten ein stor reportasje om kollegaen hans, Fridtjof Sunde som budde på Solheim på den andre sida av vegen, mindre enn eit steinkast unna. Då er det berre rett og rimeleg at vi også ofrar nokre sider på den andre markante sjåføren. Vi kallar dei ikkje konkurrentar, for dei var gode vener gjennom heile livet og utfylte kvarandre. Bjarne vart født og vaks opp oppunder Haugen og gjekk Folkehøgskulen på Halsnøy før han begynte å ofra seg for bilar, som vart livet hans. Han køyrde tidleg for broren Olav både lastebil og drosje. Han hadde mykje fast køyring og det fekk også Bjarne til dømes ansatte på Telegrafen i Beinavikjo og brød for Arnesen. Han leverte brød i Herøysund og hadde telefondamer med attende! For Tørres på Trelasten køyrde han ferietur. Han køyrde drosje både under og etter krigen og var aktivt med i kampane ved Gavlen då uskedelingane stilte opp med kanon montert på lastebil. Medan Sunde hadde 11 bilar gjennom livet hadde Bjarne 5 og den Skilnaden kan lett forklarast. Sunde fekk halda på lengre med jobben sin medan Myklebust hadde ein bil ualminnelig lenge fordi han reparerte den Stadig når det var noko i vegen. Det var ein nærmast usliteleg Opel Kapitän som vart køyrd i Uskedalen tett innpå 20 år og rulla kilometer!

28 USKEDALSPOSTEN Side 28 Bjarnes kjøyrebevis frå okkupasjonstida og medlemsbevis i NDF frå Bjarne kjøpte denne raude Opel Rekord i 1966 og hadde den som reserve i 2 år. Biletet er teke ved uthuset på Brekketoppen som fungerte som garasje.. Som ein forstå hadde Bjarne eit spesielt tillitsforhold til Opel. I 1968 kjøpte han ein ny Rekord som vart nytta til drosje.

29 USKEDALSPOSTEN Side 29 Koseleg prat heime i stova Bjarne Myklebust og Kjell Yri Dette var den fyrste bilen, ein 7-seters grøn Chevrolet som er fotografert ein stad på Austlandet under ein ferietur. Truleg rundt 1950.

30 USKEDALSPOSTEN Side 30 Uskedelingar var gjerne på ferietur med Bjarne, ofte i lånte eller innleigde bilar. Her er Tørres Myklebust med familie og vener på tur medan det andre biletet truleg er teke på Haukeli. Denne svarte Plymouth var også ein 7-seter og den gjekk som drosje til midt på 1950-talet, truleg I den var det plass til ein barnevogn mellom setene.

31 USKEDALSPOSTEN Side 31 JULEPRESANGER! HUSFLID PRODUKTER TREVARE PRODUKTER HAGE UTEPRODUKTER TRYKKING PÅ DIV. ARTIKLER VED -tar imot bestilling og kjører ut. VASKERI -dyner, madrasser, tepper, klær, soveposer, kjeledresser m.m. UTEOPPDRAG -rydding av skog/hage, rive bygninger, produksjon og oppsett av gjerde o.l. TLF: epost: Rimeleg overnatting og frukost i ein lun og koseleg atmosfære, finn du sentralt i Uskedal sentrum. Ope heile året. Nausthaugen 1, 5463 Uskedalen Tlf.: Mobil: Fax:

32 USKEDALSPOSTEN Side 32 Jul i barnehagen Av: Camilla M. Ripel, Amalie H. Rød, Anne Zofia Fonn, Nellie Marie Hagen og Ella Karina Hjønnevåg Snart er juleforberedelsane i full gong for skulekameratane og dei andre i barnehagen. Vi i avisgruppa var i barnehagen for å høyra kva dei gjorde på i desember. Vi traff 4 kjekke skulekameratar som alle gleda seg til jul! Lene Hjelmeland -Kva gjer de i barnehagen i desember? -Vi lage kjeks og julepynt. -Pleier de å ha noko spesielle aktiviteter? -Julepresangar til dei heime. -Kva songar pleier de å syngja? -På låven sitter nissen. -Har de adventskalender? -Ja det har vi. -Kva presangar er det? -Vi får besøk av lusiatog- skulekameratene. Begge barnehagene. Grautfest då kommer smånisser (7 klasse).

33 USKEDALSPOSTEN Side 33 Wiliam : -Kva ynskjer du deg til jul? -Hemmelig! Har sagt det til mamma. -Kva synest du er kjekkast med jula? -Å få pakkar. -Kva gleder du deg mest til i jula? -Ake. -Kva julemat likar du best? -Pinnakjøt og pepperkaker -Kva likar du med julenissen? -At han kjem med pakkar. Han kjem om natta. -Kvifor trur du nissen har så stor mage? -Han har ete så masse graut. -Eg skal til Thailand i jula, og vi skal åpna pakkane før vi reiser. -Eg og Isak har vore i Nissedalen. Vi fekk sitja i vogna hans og klappa reinsdyra hans. Eg gleder meg til jul! Malene: -Kva ynskjer du deg til jul? -Spel til DS. -Kva synest du er kjekkast med jula? -Vera oppe lenge og få pakkar. -Kva gleder du deg mest til i jula? -Ake og stå på ski. -Kva julemat likar du best? -Kjøttmiddag. Likar veldig godt kakemenn og pepperkaker og! -Kva likar du med julenissen? - At vi får pakkar av han. Eg trur det er noko som har kledd seg ut.. -Kvifor trur du nissen har så stor mage? -For han har ete så mykje graut. -Vi skal til syden i jula trur eg. Isak: -Kva ynskjer du deg til jul? - hemmelig -Kva synest du er kjekkast med jula? -få pakker -Kva gleder du deg mest til i jula? -at vi får masse snop, masse snø og på nyttårs aften liker eg rakettar. -Kva julemat likar du best? -pepperkaker og pepperkakehus. -Kva likar du med julenissen? -at han gjer pakker. -Kvifor trur du nissen har så stor mage? -for han har ete masse graut.

34 USKEDALSPOSTEN Side 34 Isak, Willam, Malene og Linnea sat klar og venta på oss når vi kom for å snakka om jula. Linnea: -Kva ynskjer du deg til jul? - badekle, spel til 3D DS en min og svømmebriller. -Kva synest du er kjekkast med jula? -å få presanger og julesokk med godteri i. -Kva gleder du deg mest til i jula? -å vere lenge oppe og ake og stå på ski og lage snøhule. -Kva julemat likar du best? -pinnakjøt, dessert pepperkaker og kakemenn. -Kva likar du med julenissen? -at eg får presanger av han. -Kvifor trur du nissen har så stor mage? -for han har ete masse graut. På nyttårsaften liker eg og sjå på når dei skyter opp raketter.

35 USKEDALSPOSTEN Side 35 HUSNES STORSENTER - Tlf DIN LOKALE LEVERANDØR TELEFON Vi ynskjer alle våre kundar og leverandørar ei riktig god jul og eit godt nytt år. Vi takkar for alle oppdraga i året som snart er til endes. Stian Haugland tlf Tor Ove Haugland Arne Johs. Haugland tlf Brekketoppen, 5463 Uskedalen Vakttelefon Tlf: Bilutleie Understellsbehandling Viking/NAF redningstjeneste Sal av Tysse-tilhengarar Leverar blomar til alle anledningar. Velkommen inn eller ring og bestill.

36 USKEDALSPOSTEN Side 36 Glimt frå presten Sellevold sin fotoalbum Av: Kristian Olav Bringedal Bilete: Kvinnherad lærarlag ved bispevisitasen, Malmanger prestegard, april Vi har valt å bruka originalteksten som er skriven på baksida 1. rekkje sitjande frå venstre: Lærarinnene frk Syse og fru Storegjerde, prost Sellevold og frue, biskop Indrebø, Kari Øystese og res.kap Øystese, lærarinnene fru Kviteberg og Gudr. Dahle 2. rekkje:lærarane Johan Omvik, P. Kjærland, Røssland, Nikolai Enes og frue, Betzy, fru Volle, frk. Mæland, fru Røssland, fru Dommersnes, frk. Omvik, lærarane Andr. Årsand, Torkjell Naterstad, Andr. Haugland og Paul Kirkhus 3. rekkje: Lærarane Skeie, Ullaland, Karl Lønning, Nikolai Røssland, Ljosnes, Sigurd Haugland, Samson Solheim, Ragnvald Guddal og Jonas Kirkhus Vår merknad: På bilete kjenner vi særleg desse lærarane: Andreas Haugland: Haugland skule Sigurd Haugland: Ølve og seinare Haugland skule Olav Ljosnes: Skorpo, men og i Mauranger Peder Kjærland: Framhaldskulen i Uskedalen Anna Omvik: Uskedal skule Johan Omvik: Uskedal skule

37 USKEDALSPOSTEN Side 37 Det seiest at eit fotografi fortel meir enn tusen ord. Brev, foto og anna dokumetasjon utgjer ein viktig del av historia vår. Difor var det stor stas her ein dagen då Knut Sellevold kom på kulturkontoret med tre fotoalbum for gjennomsyn. Sellevold er son til presten Knut Andreas Sellevold. Han er kantor og bur i Sandnes. Han har tenestegjort i Sauda frå 1986, ei tid saman med presten Arne O. Øystese. I tida før pensjonsalderen var han kantor i Madlamarka kyrkje i Stavanger. I albumane finn vi mellom anna: Familiebilete Postkort Visitas- og prestebilete Konfirmantgrupper Uskedal kyrkje med det karakteristiske kuppeltårnet som seinare blei skifta. Bilete er teke frå Nedre Fet Frå venstre: Prost Bjørn G. Zachariassen, biskop Andreas Fleischer, sokneprest Knut Andreas Sellevold

38 USKEDALSPOSTEN Side 38 Av konfirmantbilete har vi valt ut tre grupper, bilete som ikkje var med i 90 års hefte til Uskedal kyrkje. Konfirmantane frå 2. oktober rekkje frå venstre: Else Mæland, Reidun Myklebust, Astrid Myklebust, Ruth Slåke, Aslaug Fykse, Thordis Mykelbust 2. rekkje frå venstre: Arne Musland, Kåre Hauge, sokneprest Knut Sellevold, Johannes Hauge, Kåre Larsen Desse er ikkje med på bilete: Svein Myklebust, Målfrid Arnesen, Rita Arnesen, Else Fjellandsbø Konfirmantane frå 15. september rekkje frå venstre: Sigrun Eidsvik, Maren Myklebust, Klara Eik, Margit Skorpen, Johanna Myklebust, Jenny Stensletten, Lillian Stensletten 2. rekkje frå venstre: Lars Myhre, Bjarne Eik, sokneprest Knut Sellevold, Fritjof Wang, Olav Stensletten Konfirmantane frå 9. oktober rekkje frå venstre: Helga Haugland, Agnes Eik, Anna Kjærland, Johanna Fjellandsbø, Beate Skorpen, Marta Stensletten, Ågot Eide 2. rekkje frå venstre: Eirik Myklebust, Kåre Eik, sokneprest Knut Sellevold, Einar Sunde, Bjarne L. Rød, Peder Stensletten, Audun Hroar Olsen

39 USKEDALSPOSTEN Side 39..med klær fra Halsabrotet USKEDALEN Mob / E-post: REPARASJON AV HVITEVARER OG EL.VERKTØY SUNNHORDLAND ELEKTROSERVICE AS NAUSTHAUGEN USKEDALEN SERVICE TELEFON: God Jul og Godt Nytt år Husnes Storsenter 5460 Husnes Tlf: Fax:

40 USKEDALSPOSTEN Side 40 Uskedal kyrkje er 100 år i Soknerådet har ei jubileumsnemnd som har sett saman eit flott og variert program for jubilemsåret. Uskedalsposten presenterer her jubileumsprogrammet fram til august Dato: 19. januar 2014, kl Gudsteneste/program: Gudsteneste Medverkande: Pål Dale Informasjon: Årsmøte m/ sak om innføring av Norsk salmebok Dato: 28. januar 2014, kl Gudsteneste/program: Salmekveld Mathias Orheim Medverkande: Marit E. Totland, Aslaug Hellesøy, Jan Ove Totland, Marit Lindekleiv, Kristian Bringedal Informasjon: Mathias Orheim ( ) frå Stårheim i Nordfjord er den blinde sjåaren som spela på glas. Han er forknynnar, forfattar, komponist, gardbrukar og historikar. I Norsk salmebok finn vi 6 salmar av Orheim. Til to av dei mest kjende har han både skrive teksten og melodien,- Å, var eg meir deg Jesus lik og Er hev ei teneste stor for Gud. Orheim forkynte ein glad og praktisk kristendom. Det er sagt at Orheim kristna både nynorsken og fela for bedehusfolket. På Orheimkvelden i kyrkja vert det mykje song og musikk. Diktinga hans vert sett inn i ein kulturelle og religiøs samanheng. Dato: 8. februar 2014 Gudsteneste/program: Tårnagent-helg Medverkande: Berta Haugland m/ fl. Informasjon: 9 åringane vert inviterte til å bli kjend med kyrkja og Bibelen, ved å vera agentar. Samlinga vert avslutta med gudsteneste. Del av trusopplæringa. Dato: 9. februar 2014, kl Gudsteneste/program: Gudsteneste med Tårn-agentane Medverkande: Pål Dale.

41 USKEDALSPOSTEN Side 41 Dato: 9. mars 2014, kl Gudsteneste/program: Gudsteneste Medverkande: S.H. Nilsen Informasjon: Samtalegudstenete m/ konfirmantane focus Quartet som held konsert i Uskedalen kyrkje 21. mars 2014, kl Dato: 21. mars 2014, kl Gudsteneste/program: Sørstatsgospel Medverkande: focus Quartet Informasjon: Gosplekvartett frå Austevoll, tidlegare ein trio kjent med namnet Br. Nordstrand. Har turnert og delteke på gospelfestivalar i inn- og utland, mellom anna på den årlege og tradisjonsrike songfestivalen National Qartet Convention i Lousiville i USA. På konserten vert det framført eit variert repertoar, frå gode bedehussongar til songar henta frå amerikansk sørstats-gospel. Varemerke er songar med ein klar evangelisk bodskap, framført i ei variert tonedrakt og i ein lett folkeleg uttrykksmåte. Gruppa står bak tre CD innspelingar. Den siste innspelinga vart gjort i Nashville, saman med lokale musikarar og Ben Speer som produsent. Dato: 6. april 2014, kl Gudsteneste/program: Jubileumskonsert Medverkande: Lokale song- og musikkgrupper, Gjest: Kantor Håvard Skaadel Informasjon: Song og musikk er og har vore ein viktig del av kyrkja sitt arbeid, for bygda og for kulturlivet generelt. Det fyrste orgelet var alt på plass til vigslinga i Kyrkja fekk nytt orgel i Til jubileumskonserten har vi invitert kor, korps, solistar og andre song- og musikkgrupper. Gjest er kantor Håvard Skaadel frå Norheim menighet i Karmøy kommune. Det vert og tid til innøving av nokre salmar frå den nye salmeboka.

42 USKEDALSPOSTEN Side 42 Dato: 11. april 2014, kl Gudsteneste/program: Jubileumsbok, presentasjon og fotokåseri Medverkande: Boknemnda v/ Kaare Skaala Informasjon: Ei eiga boknemnd legg fram den nyskrivne boka om Uskedal kyrkje. Boka vitnar om eit grundig historisk arbeid. Med bakgrunn i innsamla foto og annan dokumentasjon vert det ei framføring i form av eit fotokåseri. Dato: 17. april 2014, kl Gudsteneste/program: Gudsteneste Påske - skjærtorsdag Medverkande: J. O. Totland Dato: 20. april 2014, kl Gudsteneste/program: Gudsteneste Påske Høgtidsguds-teneste Medverkande: S. H. Nilsen Dato: 27. april 2014, kl Gudsteneste/program: Gudsteneste - konfirmasjon Medverkande: S. H. Nilsen Dato: 10. mai 2014 Gudsteneste/program: Myldrestund/ Krølletreff Medverkande: Berta Haugland m/ fl. Informasjon: Trusopplæringstiltak for 1, 2 og 3 åringane. Alle vert inviterte til songstund og å høyra, sjå og oppleva bibelforteljinga om Sauen som vart attfunnen Dato: 17. mai 2014, kl Gudsteneste/program: Gudsteneste Medverkande: Prest, Røysterett for Alle vert med. Dato: 15. juni 2014, kl Gudsteneste/program: Gudsteneste, Gamaldags kyrkjeferd Medverkande: Prest Informasjon: Ein vil gjenskapa ei gudsteneste i Uskedalen for om lag 80 år sidan. Alle går frå Musland, Ljosnes, Rød, Eik og Steinsletto. Dei frå Skorpo ror til Neset og går kyrkjevegen bort til kyrkja. Vi syng frå Nynorsk salmebok 1925,- innført i Uskedalen Kyrkja fekk orgel alt til vigslinga i Difor brukar vi organist i tillegg til forsongar Dato: 13. juli 2014, kl Gudsteneste/program: Friluftsguds-teneste på Skorpo Medverkande: Prest Informasjon: Den årlege friluftsgudstenesta på Skorpo tok til i presten Holm si tid. Dei fyrste åra var gudstenesta i tunet til Johannes Hauge oppe i Skorpo. Dei siste 10 åra har ein nytta tunet eller låven til Ole Kristoffer Vågen. I 2014 vil vi i tilegg til gudstenesta invitera til historisk vandring i det vakre natur- og kulturlandskapet på Skorpo. Fokus vil vera: Tunet i det blå, Øredalen med tufta etter Hergborgstova og Skorpefjellet med Skorpevatne og jettegryter. Med atterhald om endringar. Om ikkje anna er sagt, er alle tilskipingane i kyrkja Alle arrangementa vert kunngjort i Kyrkjelydsbladet og på nettsida uskedalen.no

43 USKEDALSPOSTEN Side 43 KVA SKJER I JULA? Uskedalen Bedehus Desember 9. des. kl Søndagssk. Gullivergjeng/Tårnagentar 9. des. kl Konfirmantgruppa 9. des. kl Hobbyklubben har juleavslutning. 11. des. kl Småbarnstreff. 17. des. kl Kreative jenter 27.des. kl Julefest for små og store. Kvar onsdag kl Bønemøte i vetlesalen JULEFEST FOR SMÅ OG STORE Uskedal bedehus Fredag 27. des. kl Av program nemner vi: - Julespel av barnelag i bedehuset. - Innslag av Hobbyklubben. - Andakt v/georg Hestad. - Matøkt og posar til borna. - JULETREGONG, m m VELKOMMEN TIL SMÅ OG STORE. Uskedalen Kyrkje JULETREFEST Grendahuset Vonheim lørdag 28. des. kl Tale, juletregang, leikar m.m Kansje kjem nissen med noko til borna. Ta med kaffi og noko å bita i. 8. des kl Lysmesse 15.des kl Julekonsert. 24.des kl Julekveldsgudsteneste. Alle er hjarteleg velkomne! Redaksjonen: Camilla M. Ripel Amalie H. Rød Anne Zofia Fonn Nellie Marie Hagen Ella Karina Hjønnevåg Ola Matti Mathisen (leiar) Tore Mathiesen (leiar) Britt Torill M. Mathiesen (leiar) Trykkeri: Kvinnherad Vekst AS, Uskedalen Kontakt: Hobbyklubben v/tore Mathiesen Muslandsvegen 144, 5463 Uskedalen Tlf: Ola Matti Mathisen Tlf: Utgiver av Uskedalsposten er Hobbyklubben i Uskedalen som er ein barne- og ungdomsklubb frå 5. kl og oppover. Vi har aktivitetar på bedehuset i Uskedalen anna kvar mandag frå kl

44 USKEDALSPOSTEN Side 44 Juleevangeliet I dei dagane lét keisar Augustus lysa ut at det skulle takast manntal over heile verda. Dette var første gongen dei tok manntal, og det hende medan Kvirinius var landshovding i Syria. Då fór alle heim, kvar til sin by, og skulle skriva seg i manntalet. Også Josef drog då frå byen Nasaret i Galilea og opp til Judea, til Davidsbyen, som heiter Betlehem, for han høyrde til Davids hus og ætt og skulle skriva seg der saman med Maria, som var lova bort til han. Ho venta då barn. Og medan dei var der, kom tida då ho skulle føda, og ho fekk son sin, den førstefødde. Ho sveipte han og la han i ei krubbe, for det var ikkje husrom for dei. Det var nokre gjetarar der i området som var ute på marka og heldt vakt over flokken sin om natta. Med eitt stod ein Herrens engel framfor dei, og Herrens herlegdom lyste kringom dei. Då vart dei gripne av stor redsle. Men engelen sa til dei: «Ver ikkje redde! Sjå, eg kjem til dykk med bod om ei stor glede, ei glede for heile folket: I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by. Han er Messias, Herren. Og det skal de ha til teikn: De skal finna eit barn som er sveipt og ligg i ei krubbe.» Brått var det ein stor himmelhær saman med engelen; dei lova Gud og song: «Ære vere Gud i det høgste, og fred på jorda blant menneske Gud har glede i!» Då englane hadde fare attende til himmelen, sa gjetarane til kvarandre: «Lat oss gå inn til Betlehem og sjå dette som har hendt, det som Herren har kunngjort for oss.» Så skunda dei seg dit og fann Maria og Josef og det vesle barnet som låg i krubba. Då dei fekk sjå det, fortalde dei alt som hadde vorte sagt dei om dette barnet. Alle som høyrde på, undra seg over det gjetarane fortalde. Men Maria gøymde alt dette i hjartet sitt og grunda på det. Og gjetarane vende attende. Dei lova og prisa Gud for alt dei hadde høyrt og sett; alt var slik som det var sagt dei.

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND DEL 1 1 Så lenge ingen såg meg, fekk eg vera i fred. Mamma likte ikkje at eg forstyrra når ho hadde besøk. Ho hysja og bad meg stikka av. Av og til kom det folk eg

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo Jon Fosse Kveldsvævd Forteljing Oslo 2014 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2013 ISBN 978-82-521-8585-0 Om denne boka Kveldsvævd er ein frittståande

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

Årsmelding. Rosendal Skulekorps

Årsmelding. Rosendal Skulekorps Årsmelding Rosendal Skulekorps 2012 Organisasjonen 2012: Leiar: Nestleiar: Kasserar: Skrivar: Styremedlem: Martha Skeie Olsen (1 år) Annbjørg Fossberg (1 år att) Ann Torunn Bauge (2 år) Kjersti Bennæs

Detaljer

Julebrev 2015 fra familien Jansen

Julebrev 2015 fra familien Jansen Julebrev 2015 fra familien Jansen Nok et år, ja to år faktisk, er gått unna. Hei venner og familie :) Hos oss har de siste 2 årene vært så stadig i endring og travel at vi ikke rakk å skrive noe julebrev

Detaljer

Årsmelding. Rosendal Skulekorps

Årsmelding. Rosendal Skulekorps Årsmelding Rosendal Skulekorps 2014 Organisasjonen 2014: Leiar: Nestleiar: Kasserer: Skrivar: Styremedlem: Martha Skeie Olsen Rannveig Helleland Ann Torunn Bauge Inger Johanne Hauge 1 vara: Gunn Marit

Detaljer

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Månen som ville lyse som ei sol (2012) av Elin Grimstad - og bruk av læringsvenn på 1. trinn PRESENTASJON AV BOKA: Kvifor er eg ikkje meir som sola?

Detaljer

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK INNHALD FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SONG/SALME... 2 3. NÅDEHELSING/OPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESING...

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Maria Parr Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Illustrert av Bo Gaustad Det Norske Samlaget Oslo 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av eboknorden 2013 ISBN 978-82-521-8583-6

Detaljer

ÅRSPLAN(TRUSOPPLÆRING Kvar%T'dag%er%merka%med%"T"%og%nummer,%samt%"S"%(for%Stord%kyrkjelyd)%eller%"N"%(for%Nysæter%kyrkjelyd) T14%er%ikkje%sett%inn%,%fordi%den%er%sett%saman%av%ei%rekkje%med%hendingar%over%eit%heilt%skuleår.%Det%pregar%likevel%oppsettet%av%andre%T'dagar,%t.d.%ved%at%det%er%liten%aktivitet%i%april/mai%som%er%tida%for%konfirmasjonar%hos%oss.

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK NYNORSK 1 Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. DETTE ER BOKA TIL Her kan de lime

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

JULEKONSERT MED BEATE LECH,

JULEKONSERT MED BEATE LECH, SANGTEKSTER TIL JULEKONSERT MED BEATE LECH, JUNIORKORET OG SINGIT-GRUPPE 19/12 KL 18:00 Mitt hjarte alltid vankar 1. vers: Solist synger alene 2. vers: o-o-o (tre-stemt) 3. vers: o-o-o (tre-stemt) 16 takters

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar Godøya 23.02.2014 Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror Brotne relasjonar Vi kan gjere det verre Ignorere Angripe person i staden for sak Manipulere Involvere feil menneske Snakke

Detaljer

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Det har vore eit flott halvår på raud gruppe. I gruppa har me 13 born, 10 jenter og 3 gutar, ein pedagog og ein assistent. Me har hatt tre studentar denne hausten.

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei

2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei Mosby 17.01.2017 2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei heilage skriftene, som kan gjera deg

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2 Nynorsk Opp-ned musene av Roald ahl et var ein gong ein gamal mann på 87 år som heitte Laban. I heile sitt liv hadde han vore ein stille og roleg person.

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for born NYNORSK

Minnebok. Minnebok. for born NYNORSK for born 1 NYNORSK Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon døyr. DENNE BOKA TILHØYRER Her

Detaljer

Februar 2015 Januar, månaden som gjekk Månaden som kjem

Februar 2015 Januar, månaden som gjekk Månaden som kjem Februar 2015 Januar, månaden som gjekk Denne månaden har me jobba med tema tog. Me har lagt opp til varierte erfaringar for læring. Dei store har lekt med det fine toget dei har laga av banan-øskjer. Det

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for born NYNORSK

Minnebok. Minnebok. for born NYNORSK Minnebok for born 1 NYNORSK Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon døyr. Når vi

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

DET NÆRMAR SEG VÅR MÅNADSBREV FOR MARS.

DET NÆRMAR SEG VÅR MÅNADSBREV FOR MARS. MÅNADSBREV FOR MARS. Frøet Eg ligger bare her og gror og drikker vatn og spiser jord. Her er så varmt og mørkt og vått. Her er så fredelig og godt. I natt kom regnet lett på tå og banka ganske sakte på.

Detaljer

Månedsbrev april 2015

Månedsbrev april 2015 Månedsbrev april 2015 MARS 2015 Mars har gitt oss nokon solfylte og varme dagar, der me har fått kjenne på våren. Spørsmålet om å gå med jakke og sko kom ganske fort. Uteleiken fekk eit vårpreg over seg,

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Folkemusikkveka i Kvinnherad 20. 27. oktober

Folkemusikkveka i Kvinnherad 20. 27. oktober Folkemusikkveka i Kvinnherad 20. 27. oktober Helsing frå ordføraren Folkemusikkveka vert skipa til i Hordaland 3. kvart år. No er det Kvinnherad sin tur. Vi gler oss til ei veke full - pakka med gode konsertar

Detaljer

OK, seier Hilde og låser.

OK, seier Hilde og låser. 4 Tor Arne, Mie og Markus skal i symjehallen medan Hilde og eg er på kunstutstillinga. Hilde stressar med å sjå etter at dei har fått alt med seg. Eg står og ventar. Eg merkar eg er utolmodig, eg kan ikkje

Detaljer

Preike Molde Domkirke 4. s i advent Det er 4. søndag i advent. Alle lysa våre brenn no. Det er snart jul. Maria er høggravid.

Preike Molde Domkirke 4. s i advent Det er 4. søndag i advent. Alle lysa våre brenn no. Det er snart jul. Maria er høggravid. Preike Molde Domkirke 4. s i advent 2015 Josef Det er 4. søndag i advent. Alle lysa våre brenn no. Det er snart jul. Maria er høggravid. Denne søndagen har nettopp vore Maria sin søndag. Vi brukar å høyre

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

Til... Frå... God Jul, Kald Kaffi Sauen!

Til... Frå... God Jul, Kald Kaffi Sauen! Til... Frå... God Jul, Kald Kaffi Sauen! Eit lite julekorthefte! Eg gleder meg til jul. Kanskje er eg ikkje aleine om det. Famile, julefilmar, julebrus, kakemenn og ikkje minst julehefte. Eg har i ei årrekkje

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Brannsår, rus eller friheit?

Brannsår, rus eller friheit? Brannsår, rus eller friheit? Eg la hendene bak ryggen og kneip meg sjølv i armen. Eg hadde førebudd meg på dette. Førebudd meg for den vonde heksa. Ho sat der, i sofaen, rusa. Alt var gitt opp, og no var

Detaljer

Birger og bestefar på bytur til Stavanger

Birger og bestefar på bytur til Stavanger Birger og bestefar på bytur til Stavanger Denne dagen var heilt spesiell, for i dag skulle Birger få lov å bli med bestefar frå Hjelmeland der dei bur, til Stavanger, for å selja plommer på torget. Kvelden

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 1 PREPOSISJONAR Vi deler preposisjonane inn i ulike grupper etter kva dei fortel om: Stad: Tid:

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Jon Fosse. Andvake. Forteljing

Jon Fosse. Andvake. Forteljing Jon Fosse Andvake Forteljing 2007 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Omslag: Stian Hole/Blæst design Printed in Denmark Trykk og innbinding: Nørhaven Paperback AS, 2008 Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia,

Detaljer