senjabladet Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side Gudstjenester side Torsken menighet side Tranøy menighet side 20-23

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "senjabladet Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side 16-19 Tranøy menighet side 20-23"

Transkript

1 nr senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side Gudstjenester side Torsken menighet side Tranøy menighet side Finnsnes-natta side Infoside Berg kommune side 31 side Kirkens Nødhjelps fasteaksjon Ta godt imot bøssebærerne 23. mars!

2 4 Andakt 5 Våre kirker 6 Berg menighet senjabladet Ansvarlig utgiver Senjaprosjektet v/ prosjektleder Rachel Vangen Hoholm og leder av prosjektstyret Fred Flakstad Kontakt Senjabladet Kapellveien 26, 9310 Sørreisa tlf / fax Annonser Håkon Ryvoll Design, layout, sats: Reiner Schaufler Produksjon ABC-grafisk, Målselv 1. utgivelse januar 2010 Opplag: ca kort notert Nye menighetsråd på kurs - Hele Senja og Indre Troms prostier ble innkalt til kurs for opplæring i styreansvaret som medlemmer som har sete i menighetsråd/ fellesråd har. Finnsnes hotell var arena, og KA (Kirkens arbeidsgiveri og interesseorganisasjon) stilte med kursholdere. Etter kurset hadde KA en orientering omkring de endringer som forventes i den nye organiseringen av Den norske kirke, når kirken skal skilles fra staten. Det er mange ulike tanker både hos de som er pådrivere i utprøvingsordninger og de som gjennomfører forsøk med nye ordninger. Det blir spennende å se hvordan dette blir i framtiden og nye kurs for menighetsråd blir det helt sikkert. Det lokale menighetsarbeidet skal alltid bestå. Vi får besøk fra Midtre Namdal - Inge Torseth. Han kommer 26. mars og skal presentere samarbeidsprosjektet mellom menighetene der nede, og det gleder vi oss til. Rådene, fellesrådet, ansatte, tillitsvalgte og prosten er invitert. (Se egen omtale annet sted i bladet.) 10 Sørreisa menighet 14 Gudstjenester 16 Torsken menighet 20 Tranøy menighet 24 Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 27 Felles informasjon 31 Berg kommunes infoside Forside: Glassvindu av Torvald Moseid i korrommet av Berg kirke, Skaland, fra FOTO: Reiner Schaufler Bakside: Flakstadvåg kirke. FOTO: Gunnar Torgersen Posten - som distributør av Senjabladet, har gitt oss saftige utfordringer. Det er nesten umulig å finne ut hvor mange husstander som bor for eksempel i Sørreisa. Alt etter hvem som spør har vi tre forskjellige tall som avviker med 184 stk husstander. Siste blad før jul kom ikke ut til deler av folket i Tranøy. Etter nyttår ble det klart at deler av Sørreisa heller ikke hadde fått bladet, og at bladet for Dyrøy menighet heller ikke nådde alle husstander der. Dette er svært beklagelig, og saken er drøftet med salgsavdelingen for posten som er stasjonert sørpå. Vi fikk noe reduksjon i prisen, men det hjalp lite når trykkeriet var konkurs og nye blad ikke kunne trykkes opp. Det arbeides i disse dager med ny avtale med posten, og det føles ikke som om de har full oversikt over antall husstander i vårt område.. Snart 2 meter tele i marka Meld begravelser så tidlig som mulig, det er vår oppfordring. Graverne innenfor Senja kirkelige fellesråd har satt fokus på saken og bedt alle om å melde inn dødsfall til menighetskontorene så raskt som mulig. Det er utfordrende og tidkrevende med opptil 5-6 dager med tining pr grav, men de holder fast ved at de ved tidlig melding, langt på vei skal være klare når gravfølget kommer. Vårrengjøring i våre kirker - Konfirmasjoner og mange høytidsdager står for døren og kirkeinventar og vinduer hadde trengt en runde med klut og såpe. Har du tid og lyst til å delta så ring Gunnar på telefon , vi trenger all den hjelpen vi kan få. Mitt kirkested - Redaksjonen minner om at vi ønsker å høre om ditt kirkested (se side 5). Send oss et bilde og en tekst, vi gleder oss til å høre din historie. 2 senjabladet 1/2010

3 Gratulerer! Senja kirkelige fellesråd er realisert! Departementet gav sin godkjenning til å prøve ut kirkesamarbeid over kommunegrensene i midten av januar Siden da har vi fått etablert Senja kirkelige fellesråd og både kirkepolitikerne, ansatte, eksterne medarbeidere og prosjektstyret skal ha et rungende takk for alt arbeid som er lagt ned for at dette endelig er etablert og kan prøves ut. Personalet har stått sammen om fordeling og tilpassing av nye arbeidsoppgaver, tillitsvalgte har heiet forsøket fram, kirkepolitikerne, rådmenn og ordførere har vist vilje og evne til å tenke annerledes og prosjektstyret bistår forsøket hele veien fram. Vi har derfor gode muligheter til å få til et forsøk som kirkedepartementet kan bruke som vurderingsgrunnlag når framtidens kirke skal beskrives. Mulige endringer i kirke-norge etter 2013 Det er mange som skal mene noe om hvordan kirken skal være organisert etter Det er derfor vanskelig å si noe bestemt nå, men det er signalisert ganske klart at det vil bli større enheter, og det vil bli endringer på finansieringen av kirken. Kirkemøtet har vedtatt at de to arbeidsgiverlinjene (prestene som har bispedømmerådet som arbeidsgiver og de øvrige kirkelige tilsatte som har menighetsrådene som arbeidsgiver) skal ha felles arbeidsgiver i den nye kirkeordningen. Presteforeningen har sammen med sine aktører fått til et forlik om at prester og bispedømmerådstilsatte skal fortsette å være statsansatte, samtidig som deler av prestestanden, politikere og humanetikere jobber for å skille staten fra kirken. Dette er vanskelig å forstå for mange. Videre hersker det stor usikkerhet omkring premissene for sammenslåing til større enheter; blir det overtallighet, hvordan organiseres dette, endres dagens prostigrenser? Vil det bli mulig å holde liv i så mange kirker som vi har i dag, og vil kirketjener- og organistoppgaver bli lønnede oppgaver i alle sokn i framtiden? Soknet som juridisk enhet er foreslått fjernet, og kirkelovens bestemmelser om daglig leder i hver menighet vil da være overflødig. Det kan ikke sitte en kirkeverge på hvert nes. Slik må det også bli når pengestrømmen endres og det skal være større enheter. Men til tross for alle disse signalene og at man kan skimte konturene av framtidskirken ved at det deles ut penger til de som vil forsøke samarbeid med større enheter på tvers av kommunegrensene, vet vi lite sikkert hvordan det blir til slutt. Vi har et signal til; med mindre folket reiser seg for fortsatt statskirke, så vil kirkedepartementet, når kirken er skilt fra staten, - legges ned. Det blir nye tider! Distriktsprofil Rachel Vangen Hoholm, prosjektleder Senja kirkelige fellesråd er et forsøk som har i seg en distriktsprofil for kirkene lokalt, for menighetene lokalt og som sikrer betjening ute i hver kommune. Det er et sterkt ønske fra oss som driver forsøket å etterhvert få med hele prostiet, slik at disse målene, med distriktsprofilen, kan prøves ut og dokumenteres innenfor en prostienhet. Vi tror det blir et viktig forsøk for menighetene i Senja prosti i opptakten til større enheter, og verdifullt for de som skal foreslå nye ordninger. Vi i Senja kirkelige fellesråd vil invitere med oss Lenvik og Dyrøy i løpet av Våre tanker er at det er fordelaktig å få prøvd ut et samarbeid for hele prostiet og sett hva som er mulig å få til, framfor å bli diktert når den tid kommer. Trosopplæringsmidler Trosopplæringsmidler vil komme, og disse deles ut til prostiene som igjen skal dele videre til menighetene. Et fellesskap i Senja kirkelige fellesråd ville være svært tjenlig for disse midlene og gi uante muligheter til oppgaverealisering i hele prostiet. Senja kirkelige fellesråd ingen prestisje Senja kirkelige fellesråd er stolt av å være i gang. Det er store oppgaver og utfordringer foran oss, og det er utallige muligheter. Det er ingen prestisje i forsøket verken for fellesrådet, menighetsrådene, ansatte, tillitsvalgte eller våre respektive kommuner. Dersom forsøket etter endt prøvetid ender med at man går hver til sitt for å avvente endringene på kirkesektoren som blir bestemt av Storting og regjering, så har alle prosjektmenighetene et greit og avklart forhold til det. Dog er dagens økonomiske situasjon for menighetene hver for seg, helt prekær, og et samarbeid ville tvunget seg fram av den grunn. Det er derfor godt å være i gang. Dagens forsøk har i seg alle muligheter og vi lar oss begeistre av at så mange vil dette. Vi kjenner ikke morgendagen. Det er trygt og godt. Mennesker spår, men Gud rår! - er dekkende for alt vi mennesker sysler med. Derfor er også Senja prosjektet lagt i Guds hender. Også derfor er det ikke prestisje, men en spennende oppgave i Guds tjenestemark her i Troms. senjabladet 1/2010 3

4 Andakt Kristen tro - troen som har bare e ben å stå på Vi hører det så ofte: Det er viktig å ha flere ben å stå på. Ordene faller helst i forbindelse med bygder og kommuner som har en bedrift eller en industri som hele stedet er bygd opp rundt. Man er sårbar når man slik bare har ett ben å stå på. Og da både kreves og forventes det at alle hegner om det dyrebare man har. Er benet trygt og fast, behøver man ikke mer. Og det ene man har i lag, knytter sammen på en helt spesiell måte. Et fellesskaps gode. I vår kristne tro og bekjennelse kan det lett virke som vi har flere ben å stå på når det gjelder goder og gaver vi kan glede oss over. Vi leser om Jesu gode liv for oss. I sterke farger ser vi hans lidelse og død skildret for øynene våre Og vi synger i glad takknemlighet: Det var en som var villig å død i mitt sted for at jeg skulle leve med ham. Hans liv og hans død er ben som vår tro hviler på. Slik tenker vi. Derfor kommer det nesten som et sjokk når apostelen Paulus ikke lar dette være trygge ben å så på. Nei, han tar vekk alle andre ben, så det blir bare ett igjen: Jesus oppstandelse. På Guds påskemorgen-under hviler hele vår tro, og alt vårt håp: Gud reiser Jesus opp av graven. All vår forkynnelses troverdighet står og faller med denne hendingen. Det er i sitt mektige Oppstandelseskapittel i 1. Korinterbrevs l5. kapittel apostelen Paulus spisser det hele til på denne noe dramatiske måten. Hvis vi forkynner at Kristus er stått opp, mens Gud slett ikke har reist han opp, er vi falsknere. Da vitner vi mot Gud. Og konsekvensene av et slikt falskneri ville bli helt fatale. Apostelen løfter frem det mest dramatiske: Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. Det er følgen for oss som lever. For dem som er døde i troen på Jesus, betyr det: De er fortapt. Tydeligere kan det vel ikke godt sies. Dersom Jesus ikke er stått opp fra de døde, faller hele kristentroens byggverk. Eller uttrykt på en annen.måte: Kristentroen har bare ett ben å stå på. Kristi oppstandelse. På dette ene ben står troen klippefast. Det ene ben, Kristi oppstandelse, er kunngjort og godtgjort av himmelsk sendebud: Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: Frykt ikke! Jeg vet at dere søker Jesus, den korsfestede. Han er ikke her, han er oppstått, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå. Luk.24, 5-6. På denne bakgrunn er det lett å skjønne at kirken i sine liturgier knytter frelsens gaver til den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus, slik den eksempelvis gjør det i budskapet til nattverdgjestene: Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus har nå gitt dere sitt hellige legeme og blod som han gav til soning for alle deres synder. Det er vel også bare som det må være at kirken har valgt hymnen fra l. Peters brev kap. l, vers 3 til sin store lovprisning av Gud, både ved vår dåp og ved vår grav: Lovet være Gud, vår Herre Jesus Kristi Far, han som i sin store rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Inge Bergem, vikarprest i Tranøy Finnsnes Blomsteratelier A/S Telefon i samarbeid med: Senja Begravelsesbyrå Er dere en gruppe som planlegger en tur? Kontakt oss så legger vi opp turen sammen med dere. Telefon Telefax e-post: 4 senjabladet 1/2010

5 På denne siden ønsker vi å presentere kirkene i våre menigheter, men også folks yndlingsplasser som gir rom for ettertanke og ro i sjelen. Våre kirker Porten på Tranøya Mi kirkested: Tranøya TEKST og FOTO: Gunnar Torgersen Tranøya; den lille øya som før var et maktsentrum og som nå er en stille utkant. Allerede når man går i land kan man føle en ro; en slags stille verdighet som ikke bare skyldes fraværet av biler og motorstøy. Kanskje er det min egen bevissthet om en tusenårig bosetning som taler. Her har det vært menneskelig aktivitet siden eldre steinalder, da øya steg opp av havet. Bosetning har det vært i ca 3000 år. Urfolk, jegere og fangstere, samer, vikinghøvdinger, storbønder, foregangsmenn, prester og husmannsherrer. I historisk tid har Tranøya vært et maktsentrum mesteparten av tida. Under kristningen av landet kan vi tenke oss at Tranøya var knyttet til Bjarkøyætten som et slags underbruk. På den tiden ble kirke og statsmakt tett sammenvevd, og kirkene ble ofte bygget på etablerte høvdinggårder. På Tranøya har det vært kirke siden tidlig på 1200-tallet. Den første kanskje bygget på et hedensk hov. Korskirka som står der i dag, var ferdig i Spaserturen langs grusveien fra havna opp mot den gamle porten, går gjennom beitelandskap. Her har mennesker og beitende dyr formet naturen. Fra veiens høyeste punkt synes porten, gården og kirka. Kirka ligger som en del av gårdstunet, men samtidig adskilt innenfor et steingjerde. Portal inn til gården og ny portal inn til kirka gir en følelse av å stige inn. Man passerer en grense og går inn i et annet område; både fysisk og følelsesmessig. Og det er virkelig en opplevelse å stige inn i Tranøykjerka. Jeg nøler med å kalle det en åndelig opplevelse... Men den gamle bygningen, uten elektrisitet, enkel og litt sliten i sin høye alder, formidler noe. Inntrykkene tvinger seg på. Lukker man øynene kan man fornemme historiene, lydene, luktene og følelsene som har fylt denne kirka gjennom århundrene. Glede og sorg, skjebner og sosiale forskjeller, frykt og forventning. Man blir liten og overveldet av tiden, som er uendelig. Ingen er upåvirket av et besøk på Tranøya. - Prøv det! Har DU er slikt sted? Et kirkested, i naturen, i et bedehus, en kirke eller lignede som du kan fortelle om? Send det til redaksjonen ( se foran i bladet) så blir det med i neste nummer. senjabladet 1/2010 5

6 Berg Fra kalenderen Påske i Berg Palmesøndag 28. mars Mefjordvær kjerke Kl 11 Gudstjeneste med dåp og nattverd. Berg menighet prestekontoret, 9385 Skaland Sokneprest Ingunn Rinde i sokneprestens fravær: prost Sigurd Skollevoll kontor , mbl Kirkeverge Gunnar Torgersen Prestekontor Berg (tirs) Ring evt kommunens informasjon: Kirketjener Geir Vildgren Leder i Berg menighetsråd: Marit Reiertsen , Takkeannonser Takk for blomster og vennlig deltakelse ved vår mor, Edith Simonsens, begravelse. Takk også til hjemmetjenesten for god hjelp og støtte. Karin, Herdis og Nils-Inge med familier. Vår varmeste takk til alle som viste oss sånn god omtanke i forbindelse med vår kjære Rogers død. Takk til alle som var på ulykkesstedet med blomster og fakler. Takk for alle blomster til hjemmene, gode tanker på sms og telefoner. Takk for gode ord i brev og kort. Takk for besøk og gode klemmer og til dem som kom hjem til oss med kaker. Takk til dere alle som var sammen med oss og tok det siste farvel med Roger. Takk Ingunn (prest). Hilsen fra Mie og Lene i Tromsø, Lillemor og Roy-Cato, Stig i Harstad, fam Rune på Silsand. Hjertelig takk for deltakelse og blomster til vår kjære mamma Haldis Simonsens begravelse. En takk til betjeningene ved Strandheimen og Berg sykehjem for god pleie og omsorg. Familien. Skjærtorsdag 1. april Berg sykehjem kl. 17 Gudstjeneste med nattverd. Berg kirke kl. 19 Tenketank kveldsmat i kirkerommet. Langfredag 2. april Finnsæter kapell kl. 11 Langfredagsgudstj ved Oddmund Brundtland. påskedag 4. april Berg kirke Kl 11 Høytidsgudstjeneste med nattverd Konfirmantjubileum i sommer? Var du konfirmant sommeren 1960? Har du lyst til å treffe de andre igjen? Har dere lyst til å møtes, for å mimre og høre hvordan livene har vært og er? Vi har som vanlig satt opp en gudstjeneste den helga som er nærmest konfirmasjonshelga for 50 år siden. Da inviterer vi konfirmantjubilanter til å komme (også de som er 60-, 40- og 70-års-konfirmanter ), og håper noen fra kullet tar tak i ideen og prøver å samle folk til kanskje å være i lag på lørdagen også. Derfor: Velkommen til gudstjeneste søndag 20. juni i Berg kirke (evt byttet til en annen helg hvis det høver bedre!) ta gjerne kontakt med presten; Ingunn Rinde Slekters gang i Berg Døpt Tomine Schanke Hansen Martine Wilsgård Begravet Edith Kristine Simonsen Roger Nilsen senjabladet 1/2010

7 Nyttårsaften med ungdomsgudstjeneste I mange år har Berg menighet hatt gudstjeneste på nyttårsaften. Den holdes tidlig på ettermiddagen, slik at folk også kan være med på det de ellers har tradisjoner for på denne spesielle dagen. TEKST: Ingunn Rinde FOTO: Birger Caspersen Årets nyttårsaftengudstjeneste ble avholdt i Berg kirke på Skaland, og ungdommen hadde fått utfordringen om å fylle den med musikk og tekster. Og det gjorde de godt, og til stor begeistring for de vel 60 som hadde funnet veien dit. Dermed ble det en annerledes og oppbyggende time i kirkerommet den ettermiddagen. Det er vel ikke noe bedre for en prest enn å komme til kirka når ungdommen sjøl bare har øvd inn og er klar for gjennomføring. Kyrie for dagen var med Bjørn Eidsvågs Se i nåde, og Gloria var Leonhard Cohens Halleluja. Begge deler sunget i nydelig trio ved Liv Mona Ersfjord, Malin Jenssen og Eirik Vildgren. Videre sang Malin Å kunne jeg skrive av Lars Bremnes med Liv Mona ved pianoet, Eirik sang sin egen I need your help, og som postludium kom Fredrik Vildgren fram med en egenkomponert sang, hvor både melodien og framføringen var tilpasset hans afrikanske instrument, kalimbaen. Kirsti Heitmann holdt årets nyttårsappell. La oss feire alt det gode i 2009, kanskje vil dette året gjøre en forskjell, kanskje vil dette året endre Berg er en ny sjanse, grip den og la oss prøve å gjøre det beste ut av året som kommer, sa hun. Forresten fikk nå også klenodiet vi har fått tak i behørig innviet. Fra Vegard Svensen på Grasmyra via fam Enoksen på Flakstad har det edle Steinway-pianoet fra 1912 nå fått sin plass foran i Berg kirke. Vi fikk høre det også på julaften, da Liv Mona sang til kirkemusiker Eiriks akkopagnement. Og denne kvelden fikk vi høre og glede oss over det en masse. Etter nyttårsappellen (og ja, presten holdt ei preike hun og, og vi sang sanger og salmer ilag -) var det anledning for alle til å tenne et lys og gi et bidrag til Kirkens SOS. Og etter stor applaus og noe søtt til takk for innsatsen, kunne vi gå ut i de siste timene av 2009 glade, stolte og med håp for framtida. Takk, tusen takk! Sandbakk Begravelseshjelp er kvalitetssikring Som første og hittil eneste begravelsesbyrå i Norge, har Sandbakk Begravelseshjelp fått utstedt Sertifikat for sitt kvalitetssikringssystem av Det norske veritas etter standard ISO I arbeidet med å oppnå sertifisering har vi lagt vekt på høy kvalitet på tjenester, vår kulturarv, etiske verdier og verdighet. Kunnskap om alle forhold som berører pårørende som følge av dødsfall er et krav til oss. Vår taushetsplikt er absolutt. Du kan også spørre oss om informasjon og hjelp til arv og skifteoppgjør, selvangivelse, forsikring og melding om arv. Vakttelefoner - Døgnvakt MålselvSenteret Finnsnes Gudrun Falch De fleste pårørende sparer store beløp ved å benytte vår kompetanse. Vi er i nærheten når du trenger oss! senjabladet 1/2010 7

8 Berg LysVåken adventsnatt Forrige advent var første gangen. Nå hadde vi erfaring, både fra Berg og Torsken. Og begge steder var det stor respons og forventning når jeg møtte ungene på forhånd: - Skal vi gjøre sånn vi gjorde sist? Ja, men vi må jo ha noe nytt og - Ja, men skal vi gjøre det der? Og ja, jeg vil være med! Overnatting i kirka, ja, et døgns leir i eget kirkehus, javisst! TEKST: Ingunn Rinde FOTO: Aslaug Johansen Dermed var vi 19 unger til opplegg og overnatting i Berg kirke første helg i advent Pluss foreldre og ikke minst Vilde og Aslaug fra ungdomsskolen. De voksne koste seg og - både de som var med i fjor, og nye. Og etter samtalen rundt bålet i kirkeparken fram mot midnatt å dømme, hvor heller ikke de voksne ville gå hjem og legge seg ja, så er det mange som vil være med neste gang, og neste gang der igjen og skal tro når ungan har blitt for store ja, men da blir de jo snart konfirmanter -. Det er hyggelig å være ilag over litt lengre tid. Hyggelig å gjøre 9385 Skaland To-Søstre AS Senjahopen Restaurant - Catering - Bar Overnatting - Hytte 8 senjabladet 1/2010

9 forskjellige ting. Og ikke minst flott å se ka ungan får tell, hva de viser oss og gjør oss oppmerksom på. I år var de forresten godt forberedt. Christian og Siv hadde øvd med ungene på kulturskolen på forhånd. Heal the World fra Michael Jackson var nesten klar til framføring. Så da Christian kom i kirka lørdagskvelden og søndags morgen, anlegget var på plass og gutta i bandet stemte i ja, så sang de håpet og kampviljen ilag: Heal the world, make it a better place! Før det trådte pappa Finn til som regissør. Legenden om Papa Panov som fikk besøk av Jesus på julekvelden, var gjort om til skuespill. Plottet ble gjennomgått, rollene fordelt. Alle fikk sin replikk og sted, stykket og budskapet i det trådte fram. Og mens vi fortsatte med andre aktiviteter i kirkerommet, ble finpussen tatt med de som var Fortelleren, Mama Panov, Stemmen og de han fikk besøk av og viste omsorg. Det ble en sterk framføring på gudstjenesten søndag, oppsummert i at alle sa i kor til oss på slutten: Jesus sier. Det du gjorde mot en av disse mine minste, det gjorde du mot meg! Ja, da kunne presten bare si Amen til preika. Ellers hadde vi nå pizza, julehjerteverksted, bålkos i kirkeparken hvor det jamen kom både pølser, boller og kakao, frokost, rydding, øving igjen, og selvsagt Lys Våken-sangen Og gudstjeneste, hvor også de andre ungene som var der måtte fram og få bøker og synge underveis. Og så kirkesaft etterpå, med gode kaker og ja, fortsatt noen gjenglemte ting Takk for laget, til alle som var der, bidro og støtta opp. Vi vil jamen fortsette med dette her! Konfirmanter våren 2010 Konfirmanter Berg kirke søn 9. mai: Julie Schultz Gundersen Marita Johansen Maria Alfredsen Høgstad Mari Jakobsen Birk Sebastian Bønes Mikael Reiertsen Håkon Johnsen Håkon Andreas Nergård Konfirmanter Berg kirke søn 23. mai: Bettina Richardsen Malin Jenssen Vilde Sofie Johansen Noreng Inger-Helene Wilsgård Julie Marie Markussen Tonje Bonsaksen Sivertsen Vanja Emilie Isaksen Johansen Jørgen Bjørkli Ådne Leistad Felles samtalegudstjeneste for Berg lør 8. mai kl 17 i Mefjordvær kjerke Bergsbotn SKALAND Tlf: Fax: senjabladet 1/2010 9

10 Sørreisa Sørreisa menighet Kapellveien 26, 9310 Sørreisa tlf / fax e-post. Kontortid: mandag-fredag Sokneprest: Rolv Bruun Kirkeverge: Rachel Vangen Hoholm Leder i menighetsrådet: Per Eirik Mathisen Formiddagstreff i Straumen kapell Våren 2010 har formiddagstreffene i Straumen kapell blitt flyttet fra siste torsdag i måneden til første torsdag i måneden. Vi unngår da å ha samling på samme dag som Pensjonistforeningen. Vi samles i menighetssalen i Straumen kapell kl til hyggelig samvær. Oftest har vi et foredrag av noen om forskjellige tema, samt mat og kaffe. Samlingene i vår blir: (4. februar), 4. mars, 8. april, 6. mai og 3. juni. Alle dagene kl juni planlegger vi en tur til Tømmerneset som nu er pusset opp. På vegne av Diakoniutvalget i Sørreisa Rolv Bruun Lysglimt barneforening og Blå Kors Motorklubb Slekters gang i Sørreisa Døpt Silia Therese Loe Henriksen Anne-Lise Elvevoll Storvoll Fride Lamark Monsen Mathilde Eriksen Harald Gulbrandsen Silje Resvoll David Skogstad Leah Johanna Agersborg Juliussen Begravet Arnor Ragnvald Brodd Dahl Turid Agnetha Naktun Per Johan Karlsen Randi Fjellstad Andreas Mikalsen Kjell Ferdinand Larsen Harald Ingemar Halvorsen Jorun Astrid Olsen Anne Andrea Thoresen Britt Rokstad Alf Elias Rindal Kjell Oddvar Vaeng Klara Kalseth I Gottesjord Forsamlingshus Leirbogveien Sørreisa, annenhver fredag kl Mekking- hobbyarbeid- m.m. - Samlingsstund - Gutter og jenter fra 5. klasse og oppover velkommen Datoer i vår: 12. mars, 19. mars, 9. april, 23. april 7. mai Lurer du på noe, ring Torsdagsklubben Vi samles i kapellkjelleren, Straumen kapell, annenhver torsdag Barn fra 4 år og oppover er velkommen! Datoer i vår: 11. mars, 25. mars, 8. april, 24. april, 8. mai. Vi driver med alle typer lavspent-installasjoner i bolig, forretning og industri og holder til i Sørreisa. tlf fax Tore Angell: Arnt Aas: senjabladet 1/2010

11 Konfirmanter i Sørreisa 30. mai i Sørreisa kirke Kl. 11:00 - klasse 9A Amundsen, Marita B. Bertheussen, Egil Bie, Maximilian Von Selchow Bjørklund, Renate Falch Eidissen, Beate Eidissen, Kristin Elvevoll, Andreas Frantzen, Tiril Fredheim, Jan Harald Gundersen, Jonas Heggmo, Vanja Helen Jensen, Lillian Jeanette Langvik, Simen Hegland Larsen, Kristian Sivertsen, Karoline Sivertsen, Hilde Marlen Skuggedal, Ida Louise Sørstrøm, Karoline Mikalsen Viberg, Stine Lise Vollstad, Andreas Det inviteres til leirer på TØMMERNESET LEIRSTED Vinter og vår mars - Påskeleir ( vgs) april klasseleir juni klasseleir juni klasseleir VELKOMMEN PÅ LEIR! Påmelding til e-post: ring eller send sms til områdeleder Charles Taylor tlf Husk: Du er ikke påmeldt før du har fått tilbakemelding! Vi skaper positive opplevelser! Kl. 12:30 - klasse 9B Agersborg, Ann Kristin Naktun Andreassen, Thomas Berle, Amalie S. Bjørklund, Joakim Brattbakk, Jeanette Dyping, Marit Helene Fritzon, Ingvild Garmo, Lars Preben Helgesen, Yngve Blomseth Jensen, Sigbjørn Agersborg Kolstad, Tonje Renate Kristiansen, Stian Malik, Adam Solset Nyheim, Marcus Zacharias Simonsen, Susanne Skogheim, Therese Olsen Strømholt, Ingjerd Sæbbe, Lone Marita Sørfosbog, Jørgen Odin Lange Sørstrøm, Joakim Olsen Wilhelmsen, Charlotte Helene Fallsen Øien, Elisabeth Blir -du- en av oss? Savner du å være en del av et godt arbeidsmiljø? Vi søker dyktige salgskonsulenter i alle aldere til vårt kontor i Sørreisa. Vi tilbyr både deltid og heltid, kvelds- og dagtid. Ring oss på for en uforpliktende prat! D a g l i g l e d e r : K a r i n J o h n s en T l f: E-post: senjabladet 1/

12 Sørreisa Tenkedag! Speidere over hele verden feirer tenkedag 22. februar hvert år. Hva tenker de på? TEKST: Rachel Vangen Hoholm FOTO: Siv Langaune Jenter og gutter, hele 38 millioner speidere fordelt over hele verden tenker den 22. februar på han som stiftet speiderbevegelsen, fordi han hadde bursdag den dagen. Han het Robert Baden-Powell, og både han og hans kone Olave hadde bursdag denne dagen. Olave var den første lederen for jentespeiderne. I tillegg til å minnes hans og hennes fødselsdag setter speiderne alle tanker inn mot et viktig speiderfokus; - en rettferdig verden. Mange sulter, lider nød, mange barn tvinges til arbeid for lav lønn, det er urettferdig fordeling av godene. I Norge er vi rike, vi har alle godene, vi er mette og trøtte og glemmer å takke. Hva gjør det med oss at vi tenker på dette? På speidermøte 24. februar markerte Sørreisaspeiderne tenkedagen med å prøve ut forskjellige roller. Noen var døv og stum. Noen var blinde og måtte leies. Andre ble bundet på hender og føtter og fikk smuler å spise. Atter andre fikk være hjelpere som gikk rundt og hjalp til og dele ut smuler. Gjevest hadde den gruppen det som fikk være de rike. Her ble det ikke spart på noe, potetgull og brus var gode saker. Etterpå fikk vi pratet gjennom hva disse forskjellene gjør med oss, og at fokus for en speider er å alltid være klar til å hjelpe. Enten det er venn som trenger hjelp eller det skal samles inn penger til de som trenger det i sultens og dødens land. Av og til er det også noen i vårt nabolag som trenger hjelp, vær oppmerksom, og følg med, vær positiv neste gang det kommer en loddselger, eller annen selger og tenk om du kan hjelpe. Det som er lite for deg kan være mye for andre. 10 i speiderloven sier følgende: En speider arbeider for fred og forståelse i verden. Og mange, mange steder i verden er nettopp fattigdom og urettferdighet det som skaper strid mellom mennesker. Du alene kan utgjøre en forskjell men tenk, sammen med 38 millioner andre speidere kan vi være med å forandre verden! Det ble en ettertenksom speiderkveld. "De døvstumme" (fra venstre): Vilde Strandsaksen og Camillia Olsen. Til venstre: Flere blinde (fra venstre): Martin Vågseter Jakobsen og Maya Bertheussen 12 senjabladet 1/2010

13 "Fangene på fortet" Fra venstre: Kenneth Agersborg, Sander Rachelssønn Hoholm og Ole Fagerli Hansen. "De rike" Fra venstre: Hanna Helling, Nils Petter Nyland, Ellen Anita Stenslette, Hella Helling. Full aktivitet i Lysglimt/Blå Kors Motorklubb TEKST: Per Eirik Mathisen FOTO: Rolv Bruun Annenhver fredag strømmer en fin flokk gutter og jenter til Gottesjord Forsamlingshus i Sørreisa. Det er klubbkveld, og det gjelder å være tidlig ute for å sikre seg plass langt fram på kjørelista for dem som elsker å kjøre ATV rundt huset. Det samme gjelder for å komme til på spill, snekring eller mekking, eller med flysimulatoren Rolv prest har med seg. Den første timen går som en røyk, og plutselig er det samlingsstund. Etterpå smaker det fortreffelig med pizza, vafler og brus, mens lederne tar seg en kaffetår. Til slutt er det ny runde med aktiviteter, kanskje også noen rekker å skyte med luftgevær. Og mens kveldens gevinster deles ut, vokser køen av biler som skal hente de unge trygt heim etter kveldens aktiviteter. senjabladet 1/

14 Gudstjenester Det kan bli endringer på den oppsatte gudstjenesteplanen. Ta kontakt med menighetskontorene eller følg med i dagspressen, fredager, her vil siste justeringer være oppdatert. 21. mars Maria Budskapsdag Medby kapell 11:00 KN-temagudstjeneste med nattverd ved Ingunn Rinde og konfirmantene Straumen kapell 11:00 Gudstjeneste ved Rolv J. Bruun Mefjordvær kjerke 17:00 KN-temagudstjeneste med nattverd ved Ingunn Rinde og konfirmantene Vangsvik kirke 17:00 Gudstjeneste m/ nattverd ved Inge Bergem og konfirmantene Torsdag 25.mars Sørreisa sykehjem 16:30 Nattverdgudstjeneste ved Rolv J. Bruun 28. mars Palmesøndag Mefjordvær kirke 11:00 Gudstjeneste med dåp ved Ingunn Rinde Flakstadvåg kapell 17:00 Gudstjeneste ved Ingunn Rinde Tømmerneset leirsted 17:00 Gudstjeneste ved Sigurd Skollevoll 1. april Skjærtorsdag Gryllefjord sykehjem 11:00 Gudstjeneste med nattverd ved Sigurd Skollevoll Sifjord eldresenter 11:00 Gudstjeneste med nattverd ved Ingunn Rinde Svanelvmo kirke 11:00 Gudstjeneste m/ nattverd ved Inge Bergem Berg sykehjem 17:00 Gudstjeneste med nattverd ved Ingunn Rinde Tranøy sykehjem 17:00 Forenklet høymesse m/ nattverd ved Inge Bergem Straumen kapell 19:00 Gudstjeneste med nattverd ved Rolv J. Bruun 2. april Langfredag Finnsæter kapell 11:00 Langfredagsgudstjeneste ved Oddmund Brundtland Stonglandet kirke 18:00 Langfredagsgudstjeneste ved Inge Bergem Straumen kapell 19:00 Langfredagsgudstjeneste 4. april 1. påskedag Berg kirke 11:00 Gudstjeneste med nattverd ved Ingunn Rinde Gryllefjord kapell 11:00 Gudstjeneste med dåp ved Håkon Augdal Sørreisa kirke 11:00 Gudstjeneste ved Rolv J. Bruun Vangsvik kirke 11:00 Høytidsgudstjeneste m/dåp og nattverd ved Inge Bergem 5. april 2. påskedag Medby kapell 11:00 Gudstjeneste med nattverd ved Sigurd Skollevoll Reindalen kirke 11:00 Gudstjeneste med nattverd ved Inge Bergem 11. april 1. søndag etter påske Medby kapell 11:00 Lys Våken påskegudstjeneste ved Ingunn Rinde og ungene Stonglandet kirke 11:00 Gudstjeneste ved Inge Bergem Straumen kapell 11:00 Familiemesse ved Rolv J. Bruun 18.april 2. søndag etter påske Skrolsvik kirke 11:00 Gudstjeneste m/dåp ved Inge Bergem Straumen kapell 18:00 Gudstjeneste ved Rolv J. Bruun 25. april 3. søndag etter påske Straumen kapell 11:00 Gudstjeneste ved Rolv J. Bruun Skoghus leirsted 12:00 Gudstjeneste på konfirmantleir Berg og Torsken Vangsvik kirke 17:00 Gudstjeneste m/ nattverd ved Ruth Astrid Stellmacher 2. mai 4 søndag etter påske Finnsæter kapell 11:00 Gudstjeneste med nattverd ved Ingunn Rinde Stonglandet kirke 17:00 Gudstjeneste ved Ruth Astrid Stellmacher Straumen kapell 18:00 Gudstjeneste ved Rolv J. Bruun og Roy-Frode Løvland Lørdag 8. mai Mefjordvær kirke 17:00 Samtalegudstjeneste ved Ingunn Rinde og konfirmantene 9. mai 5. søndag etter påske Berg kirke 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste med nattverd ved Ingunn Rinde Skøelv kapell 11:00 Gudstjeneste ved Rolv J. Bruun Svanelvmo kirke 17:00 Gudstjeneste ved Ruth Astrid Stellmacher 14 senjabladet 1/2010

15 13.mai Kristi himmelfart Reindalen kirke 11:00 Gudstjeneste Tømmerneset leirsted 11:00 Gudstjeneste Sørreisa sykehjem 16:30 Andakt ved John Taylor 16.mai 6. søndag etter påske Torsken kirke 11:00 Gudstjeneste med dåp ved Sigurd Skollevoll Vangsvik kirke 11:00 Gudstjeneste 17. mai Straumen kapell 08:00 Morgensang ved Rolf Bruun. Speiderne og Forsvaret deltar Berg kirke kl.? Festgudstjeneste ved Ingunn Rinde Gryllefjord kl.? Gudstjeneste Torsken kl.? Gudstjeneste ved Ingunn Rinde Stonglandet kirke 14:00 Familiegudstjeneste ved Rolv Bruun 22. mai Pinseaften Flakstadvåg kapell 17:00 Samtalegudstjeneste ved Ingunn Rinde og konfirmantene 23. mai 1. pinsedag Berg kirke 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste med nattverd ved Ingunn Rinde Medby kapell 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste med nattverd ved Sigurd Skollevoll Stonglandet kirke 11:00 Høytidsgudstjeneste m/ nattverd Sørreisa kirke 11:00 Høytidsgudstjeneste ved Rolv J. Bruun 24. mai 2. pinsedag Vangsvik kirke 11:00 Gudstjeneste Finnsæter kapell 11:00 Gudstjeneste med nattverd Straumen kapell 11:00 Gudstjeneste ved Rolv J. Bruun Lørdag 29. mai Torsken kirke 17:00 Samtalegudstjeneste ved Ingunn Rinde og konfirmantene 30.mai Treenighetssøndag Gryllefjord kapell 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste med nattverd ved Ingunn Rinde Sørreisa kirke 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste ved Rolv J. Bruun, klasse 9a Sørreisa kirke 12:30 Konfirmasjonsgudstjeneste ved Rolv J. Bruun, klasse 9b Skrolsvik kirke 17:00 Gudstjeneste ved Sigurd Skollevoll Fredag 4. juni Vangsvik kirke 19:00 Samtalegudstjeneste m/ nattverd ved Ruth Astrid Stellmacher og konfirmantene 6. juni 2.s. etter pinse Vangsvik kirke 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste ved Ruth Astrid Stellmacher Straumen kapell 11:00 Gudstjeneste ved Rolv J. Bruun Gryllefjord sykehjem 17:00 Gudstjeneste med nattverd Torsdag 11.juni Sørreisa sykehjem 16:30 Nattverdgudstjeneste ved Rolv J. Bruun 13.juni 3.s. etter pinse Stonglandet kirke 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste ved Ruth Astrid Stellmacher Sørreisa kirke 11:00 Gudstjeneste ved Rolv J. Bruun Ersfjord 17:00 Friluftsgudstjeneste ved Ingunn Rinde 20.juni 4. s. etter pinse Berg kirke 11:00 Gudstjeneste med nattverd ved Ingunn Rinde. Konfirmantjubileum? Svanelvmo kirke 11:00 Gudstjeneste Skøelv kapell 11:00 Gudstjeneste ved Rolv J. Bruun 27. juni 5 s. etter pinse Straumen kapell 11:00 Gudstjeneste ved Rolv J. Bruun Hofsøy museum 12:00 Midtsommer-gudstjeneste senjabladet 1/

16 Torsken Fra kalenderen Aktiviteter og arrangement på Medby kapell / Søndre Torsken På Medby har de et aktivt foreningsliv. Vi har fått tilsendt følgende info fra Olav Vegge om ting som skjer i tillegg til bibelgruppesamlinger. Torsken menighet prestekontoret, 9380 Gryllefjord Sokneprest Ingunn Rinde I sokneprestens fravær: prost Sigurd Skollevoll / Kirkeverge Gunnar Torgersen Prestekontor Torsken (ons) Ring evt kommunens informasjon: Kirketjener Torsken kirke og Gryllefjord kapell: Steve Nyman Grunnfarnes kapell: Åse Johansen / Borgny Benjaminsen / Hansine Johansen Medby kapell: ledig / Sifjord kapell: ledig Flakstadvåg kapell: Solveig Flakstad Leder i Torsken menighetsråd: Steve Nyman Slekters gang i Torsken Døpt Elias Johannes Hoel Katharina Sørensen Benjaminsen Vigd Onsdag 17. mars - Søndag 21. mars: Den uken får vi besøk av forkynner Vegard Svensen fra NLM - med møter onsdag, torsdag og fredag kl. 1930, Festkveld lørdag kl og møte søndag 21.mars kl Samværene blir i Medby kapell. Langfredag 2. april Medby kapell kl. 18 møte / besøk fra NLM Lørdag 24. april og søndag 25. april: Den helgen får vi besøk av "Elieser" her på Medby (kaia på Medby) - med Festmøte lørdag kveld kl og Møte søndag 25.april kl Begge samlingene blir ombord i "Elieser". Båten drar videre etter formiddagsmøtet. Kristi himmelfart, torsdag 13. mai Medby kapell Kl 18 Møte Medby indremisjon Torsdag 3.juni - Søndag 6.juni: Da får vi besøk av forkynner Åge Hunnestad fra Normisjon - med møter torsdag, fredag og lørdag kl og søndag 6.juni kl Møtene blir i Medby kapell. Medby Indremisjon 65 år Jubileet skal markeres helgen 2.-3.okt., med jubileumsfest lørdag 2.okt. kl og møte søndag 3.okt. Regionsleder Odd Arne Sørensen fra Normisjon som taler. Samværene blir i Medby Kapell. Janne Oddveig Hansen og Eirik Hamsund Begravet Karla Irene Arnesen Lilly Simonsen Olga Sigrun Johansen Ole-Freddy Andreassen Esianne Petrine Augusta Pettersen senjabladet 1/2010

17 Påsken i Søndre Torsken Søn 28. mars Palmesøndag Flakstadvåg kapell Kl 17 Gudstjeneste Skjærtorsdag 1. april Sifjord sykehjem kl. 11 Gudstjeneste Langfredag 2. april Medby kapell kl. 18 Møte 2. påskedag 5. april Medby kapell kl. 11 Høytidsgudstjeneste 1. søndag etter påske 11. april Medby kapell kl. 11 Lys Våken -påskegudstjeneste Påsken i Nordre Torsken Skjærtorsdag 1. april Gryllefjord sykehjem kl. 11 Gudstjeneste Langfredag 2. april Fellesgudstjeneste for Berg og Torsken kl. 11 i Finnsæter kapell 1. påskedag 4. april Gryllefjord kapell kl. 11 Høytidsgudstjeneste Konfirmanter våren 2010 Konfirmanter Gryllefjord kapell søndag 30. mai: Melissa Larsen Julie Isabel Kvåle Rasmussen Ida Kristin Larsen Benedicte Håkonsen Jensen Joakim Andresen Heggen Marius Larsen Samtalegudstjeneste lørdag 29. mai kl. 17 i Torsken kirke Konfirmanter Medby kapell søndag 23. mai: Peter Johan Olsen Felix Kurt Kalide Tobias Skulbru Andreassen Tonje Pauline Ernstsen Maria Hanna Jørgensen Hege Hagehaugen Nygård Thomas Kristiansen Jonas Andre Christian Alapnes Samtalegudstjeneste lørdag 22. mai kl. 17 i Flakstadvåg kapell Lys Våken påske-natt Heia til alle ungene i klasse Medby og Gryllefjord skole! Siden vi måtte avlyse Lys Våken fastelavnsnatta vår pga dårlig vær og føre, satser vi på å få det til i ei ny helg: Første helg over påske, april, og da kaller vi det PÅSKENATT! Påmelding og spørsmål til Ingunn , Monica eller Hege. Konfirmantjubileum i sommer? I Torsken menighet har "noen begynt å snakke sammen" om 50-års-konfirmanttreff til sommeren. Om det blir noe av, avhenger av hvor mange som har lyst. Helga som er nærmest konf.dagen for 50 år siden, er søndag 11.juli. Vi har satt opp gudstjeneste i Torsken kirke den dagen, og håper at mange kommer (det kan jo også være andre jubel-år som kan markeres 30,-, 60- eller 10-års-konfirmasjon )! Finner dere ut at en annen helg høver bedre, går det sikkert også an! Ta gjerne kontakt med Birgit Øynes i Gryllefjord / Kirketjener i Søndre Torsken Vi trenger en kirketjener i Søndre Torsken som kan arbeide inntil 15 % stilling i de tre private kapellene Sifjord, Grunnfarnes og Medby. Arbeidet består i å klargjøre kapellene til gudstjenester og andre kirkelige handlinger, ring e i klokkene, bistå under gudstjenester og kirkelige handlinger, og være en viktig del av brannberedskapen. Det er gudstjeneste ca 1 søndag i måneden i et av kapellene, pluss i høytidene. Enkle vaktmesteroppgaver og renhold kan også inngå i stillingen. Nærmere opplysninger om stillingen får du hos ass kirkeverge Gunnar Torgersen tlf eller sokneprest Ingunn Rinde tlf Søknad sendes Senja Kirkelige Fellesråd, Kapellveien 26, 9310 Sørreisa. senjabladet 1/

18 Torsken Samhold og styrke i Torsken TEKST: Ingunn Rinde FOTO: Reiner Schaufler Markus Leikvik, Glenn Håvard Ottesen og Morgan Hagerupsen i Flashback er klare til innsats. Søndag 21. februar hadde vi temagudstjeneste i Torsken kirke. Temaet var samhold og styrke, med fokus på gode nettverk, og at vi kan støtte og hjelpe hverandre i tøffe tider og når ulykker rammer. Konfirmantene hadde forberedt bønner og skrevet noen tanker om hva vi kan gjøre når folk har det vanskelig. Også mange av fjorårskonfirmantene hadde tatt utfordringen og stilte i kirka denne ettermiddagen. Ikke minst gledet de oss med å stille med band: Tre av gutta i 10.klasse på Gryllefjord skole spiller ilag. De spilte på samtalegudstjenesten i vår da de var konfirmanter. Og nå hadde vi dem altså der som ungdomsband i kirka. Flashback, kaller de seg - Markus Leikvik, Morgan Hagerupsen og Glenn Håvard Ottesen. De spilte preludium og postludium, pluss at de var forsangere og band til den låta som presten hadde bestilt: Lean on me. Den var satt opp som første fellessang for å sette tone og tema; at vi alle trenger noen å støtte oss på noen ganger trenger du støtte og hjelp av meg, andre ganger trenger jeg deg sånn får vi bære hverandre. Og vi alle kan vite at Vårherre er der følger, bærer, er der Lean on Me, sier han også. Damene i bygda stilte opp med kakefat og kaffekanner, så ble det også tid for litt prat og fellesskap. Og fra presten ble det herved rettet en stor takk og oppmuntring til unge og eldre i Torsken, til Wilsgård laks som arbeidsplass og naboer som nettverk som stiller opp på ulike måter, og viser samhold og styrke. Vi får fortsette med det, ilag! 18 senjabladet 1/2010

19 Lysmesse og korpskonsert i Sifjord TEKST: Ingunn Rinde Det er lenge siden advent nå Men vi har gode minner!! For eksempel fra den søndagen vi hadde lysmesse i Sifjord kapell, hvor korpset spilte og konfirmantene leste og tente lys. Da gikk vi i fakkeltog til sykehjemmet etterpå, hvor korpset ordna seg til for konsert, og vi både fikk lytte, synge og høre andakt ilag med beboerne der. Takk til alle for en fin stund! otograf på bildet av korpset på Torsken-sida: Stine Skarstein. KOnfirmantene: Anne Kaia Knutsen Øverst: Korpset i aksjon på sykehjemmet. FOTO: Stine Skarstein Til høyre: Konfirmantene leste bibeltekster om lys og skaperverket mens den 7-armede lysestaken ble tent. Etter preika hadde de en bønn for klimaet som de leste. FOTO: Anne Kaia Knutsen Postboks Kaldfarnes Tlf Fax Nybygg, tilbygg og rehabilitering - Etterisolering (glavablåsing) - Grave- og transportoppdrag - Trelast, byggevarer, jernvarer, VVS og malervarer Karstein Bertheussen Innehaver: Reidun Flakstad Åpningstider: 09:00-18:00 Lørdag: 09:00-15:00 Bensin, Diesel, Oljeprodukter, Medisinutsalg 9380 Gryllefjord Tlf Fax senjabladet 1/

20 Tranøy Tranøy menighet Tranøy preste- og menighetskontor Bankbygget, 9392 Stonglandseidet Tlf.: Fax: Tirsdag, torsdag og fredag kl Sokneprest: Stilling ledig Tlf.: / Mobil: Mandag fridag. e-post: Kirkeverge/daglig leder: Gunnar Torgersen e-post: Tranøy menighetsråds leder: Torgeir Fredriksen - tlf.: Menighetssekretær: Håkon Ryvoll - tlf.: e-post: Slekters gang i Tranøy Døpt Amanda Kristine Pedersen Milo Arian Sollied Johnsen Sander Helstrøm Begravet Oddveig Hagrunn Jakobsen Anna Marie Uteng Aksel Jenssen Eldbjørg Kristine Solhaug Kristine Elisa Langaas Solveig Ivanna Bårslett Sigrunn Jakobsen Odd Knut Thomassen Margit Lorentse Antonsen Sonja Fredriksen Olsen Takkeannonse Takk for vennlig deltagelse i forbindelse med Sonja Fredriksen Olsens bortgang. Takk for blomster, gavekort og gaver til Vangsvik kirke på kroner Familien Konfirmanttur til Tranøya Konfirmantene skal innom Tranøya i løpet av våren. Eksakt dato må vi vente med, til det begynner å bli litt mildere i bakken og litt tørt og finere vær. Antakelig blir det en lørdag sist i mai. Bildet er fra fjorårets konfirmanter som koser seg på bålplassen sammen med foresatte. Midt-sommer og gudstjeneste Tranøy har lange tradisjoner på å feire midt-sommer med gudstjeneste ute. I år blir det søndag 27. juni kl 12, som tidligere på Hofsøy museumstun. Vi håper på samarbeid med lag og foreninger, slik at det kan bli salg av tradisjonell gårdsmat og litt omvisning på museet. Gullkonfirmanter i Tranøy Søndag 18. juli kl inviteres 50-årskonfirmantene til gudstjeneste i kirka på Tranøya. Ingen av jubilantene er konfirmert i gamle Tranøy kirke, men menigheten ønsker bruke den eldste kirka vi har - der også de fleste av jubilantene har lange linjer i tilhørighet. Så til de 33 som var konfirmert i Vangsvik skolekapell, søndag 10 juli 1960, og de 19 som var konfirmert i Stonglandet kirke 28. august finn fram konfirmasjonskjolen og konfirmasjonsdressen - puss skoene og meld dere på! Regner også med at alle får personlig brev om dette etterhvert, og at det blir en bedre middag og kaffe utpå dagen, der minnene får komme fram i trivelig lag. Prestesituasjonen i Tranøy I skrivende stund har ikke bispedømmet tilsatt prest, men ved siste utlysning var det hele 5 søkere. To av disse har vært til intervju - begge er voksne erfarne menn. Tranøy menighetsråd skal gi en uttalelse til bispedømmerådet, som da tilbyr stillingen til en av disse. Ansettelser tar en del tid, så vi kan nok ikke regne med å fast prest for utpå høsten. Men vi er takknemlige for at vi har fått vikarer som har tjenestegjort. Hadde prestetjenesten blitt liggende helt nede over så lang tid, hadde situasjonen vært uholdbar. 20 senjabladet 1/2010

21 Konfirmasjon våren 2010 Vangsvik kirke 6. juni: Ingvild Johanne Bårslett Bærø Elise Pedersen Tobias Bjørkli Martha Andreassen Aron Solstad Stine Jakobsen Alexander Syvertsen Siri Rossly Larsen Gabriel Holger Jensen Aurora Kristiansen Anette Waage Blikfeldt Sergy Ezhov Joakim Karlsen Victoria Kristiansen Selina Louise Lindberg Chris Myrlund Øseth Stonglandet kirke 13. juni: Jonas Sjursnes Pedersen Karoline Viberg Lotte Karoline Bjørgve Christian Sivertsen Larsen Nils-Johan Nilssen Samtalegudstjenesten - flyttes til fredag 4. juni kl Den blir i Vangsvik kirke ved konfirmantene og prest Ruth Astrid Stellmacher. Etter gudstjenesten blir det et kort møte der foreldre, konfirmanter og prest kan snakke litt om den kommende konfirmasjonshandlingen. Konfirmasjonen - starter søndag 6. juni kl i Vangsvik kirke for konfirmantene i nord-kommunen. Neste søndag, den 13. juni kl blir det i Stonglandet kirke. Ruth Astrid Stellmacher har vært konfirmantansvarlig prest for årets konfirmantkull, og har dermed også ansvar for begge konfirmasjonsgudstjenestene. Konfirmantleir - Konfirmantene i Tranøy skal på konfirmantleir helgen mai. I skrivende stund er det en liten hemmelighet hvor vi skal... Også i år er det KFUK-KFUM Troms som har hovedansvaret for leir og undervisning, mens presten Ruth Astrid Stellmacher, samt prosjektleder i K/M Jakob Svarre og menighetssekretær Håkon Ryvoll blir med. Vi får se hvor det legges tilrette for oss i år. Nærmere informasjon kommer til foresatte og konfirmanter senere. Bøsseinsamling - Søndag 21. mars er konfirmantenes innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp. De bruker formiddagen til å gå /kjøre rundt for å få penger til Fasteaksjonen som Kirkens Nødhjelp har hvert år. Les mer om årets aksjon på sidene Tranøy Slipp AS Vi utfører: - reparasjon av båter - slippsetting inntil 80 fot - tre, stål og aluminium - pressing av hydraulikkslanger - maritim- og landbruks-mekanikk Hals, 9392 Stonglandseidet Vi leverer: - skruer og rørdeler - skipsmaling - hydraulisk utstyr - VVS-utstyr Telefon: Faks: Mobil: e-post: mbl Ingen oppdrag er for små! Telefon: STERK- /SVAKSTRØM TELE- /DATAKABLING Finnsneskontor: E-post: Troms Stamfiskstasjon Tlf , Gjøvik, 9392 Stonglandseidet Senja Entreprenør AS Tlf mobil Stonglandseidet Autorisert maskinentreprenør senjabladet 1/

22 Tranøy Glede trivsel - takk For tiden står mange prestegjeld i vårt bispedømme uten prest. Tranøy prestegjeld er i denne situasjon. Stillingen har vært utlyst tre ganger uten at prest er ansatt. Ei tid så det ut til at bispedømmet heller ikke fant vikarprest inntil menigheten fikk vite at en mann på 81 år hadde meldt seg. Det er vel ikke til å stikke under en stol, hvis vi ikke innrømmer at vi var spent på hvordan dette kunne bli med en prest i så høy alder. Men hvordan ble nå dette: Vi tok turen innom Inger og Inge Bergem. TEKST og FOTO: Håkon Ryvoll Hvor kom dere fra? Vi har hus i Skien, Telemark fylk, så vi fylte bilen og kjørte til hurtigruten i Trondheim, der vi mønstret på til Finnsnes. Du Inge har vært prest i lang tid? Ja, jeg startet studiene på MF i 1948 og var ferdig i Etter krigen var det overskudd av prester, så bare en del fikk arbeid innen kirken, resten søkte arbeid i organisasjonene rundt kirken. Selv ble jeg kalt til prest i Det norske misjonsselskap, og ble ordinert til ungdomsprest i Skien 29. oktober Høsten 1957 ble jeg hjelpeprest i Evje prestegjeld. I 1960 ble Meløy prestegjeld utlyst, og en kollega fortalte så spennende ting om Nord- Norge, og oppfordret oss til å søke nordover, forteller Inge. Vi følte vel begge at Gud pekte på Meløy for oss så etter andre utlysning søkte vi Meløy, men da hadde vi også søkt 22 senjabladet 1/2010

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ?

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ? Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN 2017 2018? Vi inviterer til felles innskriving og pilegrimsvandring for alle kirkelige konfirmanter i Alstahaug kommune. Velkommen

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»):

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): Lista sokn FORSLAG sept 2012 Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): SAMLING Forberedelse Klokkeringing Informasjon/Kunngjøring (evt. på storskjerm)

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Bli med på en spennende reise frem til den høytidelige konfirmasjonsdagen!

Bli med på en spennende reise frem til den høytidelige konfirmasjonsdagen! Bli med på en spennende reise frem til den høytidelige konfirmasjonsdagen! Opplegget for konfirmasjonstiden Totalt omfang av konfirmasjonstiden:60 timer Samlinger i kirken ca. annenhver uke: - Sandefjordskonfirmanter

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2011 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLAG SK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKATT 1 PER ARNE ANDREASSEN TAKVATN, 9334 ØVERBYGD 211 475 5 OLE PETTERSEN 9395 KALDFARNES 217 500 8 HARRY

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2017-2018 I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Høyland menigheter. Vi kan tilby et spennende

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken I denne brosjyren håper vi å gi deg svar på noen av de spørsmålene du har om konfirmasjon i kirken. 1

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2012-2013 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2013 Søndag 5. mai Nykirke kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 12. mai Borre kirke og Skoppum

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Kjære konfirmanter og konfirmantforeldre. Vi som jobber i Bergen domkirke menighet gleder oss til å bli kjent med deg som er ny konfirmant i vår menighet,

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

I denne brosjyren finner du spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken.

I denne brosjyren finner du spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken. Velkommen til i Kråkerøy menighet 2013-2014 I denne brosjyren finner du spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken. Kråkerøy menighet, Kråkerøyveien 148, 1675 Kråkerøy tlf: 69 38 28 28,

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2016-2017 I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Høyland menigheter. Vi kan tilby et spennende

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpsnytt Mars, april og mai 2016 «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Vi befinner oss midt i fastetiden og forbereder oss på den store høytiden som heter langfredag

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer