Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8"

Transkript

1 Nytt fra Sogn og Fjordane/Hordaland Juni/juli 2012 Nr årgang Jeg skvatt litt en dag da jeg så følgende overskrift på forsiden til BA: «Fra torsdag er det ingen nåde». Avisreportasjen handlet ikke om Guds nåde. Heldigvis. Hilde Joy Vestøl 11 Sogn og fjordane 2 Hordaland 8 Forsmak på himmelen Hallgeir Berge har vært frivillig medarbeider i KIA i syv år. Du kan ikke stoppe ham, for gleden over å gi av seg selv til andre er så stor. Vi møtte ham på KIA-leir. utland 5 Ole Andreas Gjerull Marius økland Acta Sogn og Fjordane arrangerer mange leirar denne sommaren. Her frå tenleir i Bibelskole utvider Bibelskolen IBLE har nå startet opp nivå 2 i Guayaquil, Quito og Cañar. Tidligere bibelskoleelever har uttrykt ønske om å studere mer av Bibelen og kunne fordype seg mer. Tid for leir! Sommaren er høgsesong for leir i Acta. Grensesprengjande leirfellesskap med glede, latter, bibel, sol og vennskap gjer sommaren ekstra spennande! norge Ønsker menighetsvekst Ledelsen i Normisjon vil etablere 15 nye menigheter innen tre år. Generalforsamlingen i sommer skal gi endelig klarsignal til den varslede satsingen Gjennestad videregående skole Tlf Gjennestadtunet 10, 3160 Stokke Skole for livet BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK // DESIGN OG HÅNDVERK // NATUR- BRUK // HELSE- OG SOSIALFAG // SERVICE OG SAMFERDSEL // PÅBYGGING TIL GEN. STUDIEKOMP. ipad som undervisningsverktøy til alle elever. Vi på Gjennestad vil hjelpe deg til å bli en vinner. Følg med Normisjon på facebook

2 2 sogn og fjordane juni/juli 2012 Nytt fra halvard møgster normisjon Sogn og fjordane SUNNFJORD FOLKEHØGSKULE Møte med Manson Manson Geofferey har vore elev ved Sunnfjord folkehøgskule dette skuleåret. I slutten av mai reiser han tilbake til Malawi for å halde fram med utdanninga si. Korleis var det å komme frå Malawi til Noreg? Det var som ein draum å komme til Noreg. Her måtte eg bli kjent med ein heilt ny kultur og eit heilt anna klima enn i Malawi. Eg hadde for eksempel aldri sett snø før. Dette året er det beste eg har opplevd. Kva er det mest interessante du har opplevd her? Det mest interessante eg har opplevd er turane og opplevingane eg har fått vore med på, til Ecuador med klassen og til Nordkapp med Hurtigruta saman med dei andre utlendingane. Det har og vore heilt spesielt å oppleve vennskap og samhald. No har eg mange venner frå heile Noreg. Kva er planane dine framover? Planen min er å arbeide hardt for å nå måla mine. Eg ønskjer å bli sjukepleiar eller lege. Eg ønskjer å hjelpe menneske. Mitt mål er å arbeide for eit meir rettferdig samfunn og for gode forhold for alle, spesielt i mitt eige heimland. Manson fekk flotte turopplevingar gjennom skuleåret. Ny rektor NORDFJORD FOLKEHØGSKULE Hildegunn Gjesdal Tennebø er tilsett som ny rektor ved Nordfjord folkehøgskule. Ho er 36 år, opphavleg frå Bryggja i Nordfjord, men bur no i Oslo. Ho arbeider i dag som misjonskonsulent ved internasjonal avdeling i Normisjon, er gift og har to born. Hildegunn Gjesdal Tennebø tek til i stillinga , altså om litt over eit år. Fram til den tid vil Tore Humstad frå Torvikbukt/Molde vere vikarrektor. Humstad er godt kjend med Nordfjord folkehøgskule, m.a. som innleigd instruktør. Hallgeir Hansen, som har vore rektor ved skulen i 15 år, skal no bli rektor ved Firda vidaregåande skule på Sandane. Vi takkar Hallgeir for fantastisk innsats ved skulen, og ynskjer lukke til på nye jaktmarker! Og: Velkomen til oss, Hildegunn! Vi gleder oss til å ta imot deg! Hildegunn Gjesdal Tennebø. Sommartid er leirtid i Acta Sogn og Fjordane. Mange barn og unge er spente og har forventingar til leirsommaren. Sommar er leirtid! Tekst Acta Sogn og Fjordane Foto Acta Sogn og Fjordane Actaleiar i Sogn og Fjordane, Marius Økland, seier at ein ventar mellom 200 og 250 barn, unge og vaksne til dei to leirstadane Fjordly (Bryggja) og Teigen (Eikefjorden) i sommar. Det er utan tvil den tida på året der mange barn og unge møter Acta og det Acta står for. «Først og fremst vil vi peike på Jesus», seier Marius. «Fellesskapa kan variere, aktivitetane varierer, musikkstil, aldersgrupper og humor skiftar men evangeliet er det same. I sommar ønskjer vi særleg å fokusere på det fellesskapet leiarane har, fordi vi trur at dersom leiarane har det bra, så får deltakarane det bra.» Fungerer leir? Men fungerer leir? Ein har drive leir på Fjordly og Teigen sidan 70-talet, men har ein eit avklart forhold til kvifor ein driv leir? Ole Martin Rudstaden er fagleg leiar i Acta, og seier at leir fungerer: «Både forsking knytt til konfirmantleir og vår erfaring gjennom mange, mange år stadfestar dette. Leir er avgjerande for veldig mange menneske sitt trustandpunkt og trusliv. Den store fordelen med leir både som evangeliserings- og disippelgjeringsverktøy er at ein går På regionårsmøtet 21. april fekk Signy Bjarnastein stor takk og gåve for lang teneste i Indremisjonen/Normisjon. I august går ho av med pensjon etter å ha vore tilsett sidan Ho starta som kontorsekretær, før ho i ein periode reiste rundt som foreiningsarbeidar. Sidan hausten 2006 har ho igjen vore kontorsekretær. Gåva var det handlaga St. Jetmund kross-smykket frå Åheim, blomar og ein eigen saman med menneske over fleire dagar. Ein et saman, leikar saman, ber saman og diskuterer med kvarandre. Ein... har moglegheit til å gå i djupna ikkje berre når det gjeld undervisning, men også i det sosiale og åndelige. På leir har vi god tid til Gud og god tid til kvarandre!» Ein stor internasjonal studie på leir og konfirmasjonstid stadfestar det Rudstaden seier. Den viser også at det er samanheng mellom lengda på leiren og «effekten» av leir. «Det har mykje å seie at ungdommane kjem seg vekk frå kvardagslivet, for når ein er på leir, er ein fri dei vande omgjevnadane og meir mottakelige for inntrykk. Læring handlar jo ikkje berre om kva ein får høyre, men også samværet med andre, musikken og fellesskapet dei sjølv er med på å skape», seier forskar Kati Niemelä til kyrkja.no. Takk til Signy stol på regionkontoret med VIP-reservasjon (VIP: Very Important Person). Signy har sagt ho vil komme inn igjen på kontoret etter ho sluttar og bidra litt som frivillig. Og det er ingen tvil om at Signy er ein stor ressurs med alt ho sit inne med av erfaringar, kunnskap, kjennskap og gode eigenskapar. Regionen takkar henne så mykje for trufast teneste i mange år, og ønskjer henne til lukke med pensjonisttilværet. Vaksne er ressurspersonar! Rudstaden held fram at vaksne bør gripe sjansen til å vere med på leir. «Det er ei eineståande mogelegheit til å gå saman med barn og unge nokre dagar og sjå, bekrefte og utfordre dei. Vaksne leiarar er helt avgjerande for å skape tryggleik på leir tryggleik som gjer at alle trivst, så vel som tryggleik som opnar for tankar og samtale om tru og liv. Å være leiar på leir handlar ikkje om å være kul nok eller morosam nok det handlar om å vere der for dei unge, lytte, ta dei på alvor og dele ærleg om trua si på Jesus.» Minner for livet Mange minner blir skapte på leir, og for mange er det vanskeleg å setje fingeren på eitt spesielt minne. Ungdommar vi er i kontakt med nemner i fleng ulike aktivitetar som enno sit igjen: «The Mighty Waterfight», «Ta sjansen», Juliaften-feiring Signy Bjarnastein går av med pensjon i august. ingebjørg isane fure

3 Nytt fra juni/juli 2012 sogn og fjordane 3 Støtt Acta ei investering for livet Giroen i dette nummeret går til arbeidet i Acta. Leirarbeidet er viktig. Barn og unge får minner for livet. Til hausten vil me også satse på å starte fleire kor for å engasjere endå fleire og nå lenger ut. Me oppmodar difor til å gje ei god gåve til arbeidet. Cirka ,- til Okhaldhunga Bistandsengasjementet på Nordfjord folkehøgskule har teke heilt av dette skuleåret. Bistands-komiteen med Birgitte Kessel i spissen har lagt ned ein utruleg innsats for å samle inn pengar til «dei som treng det mest». Erik Bøhler vart nesten stum av beundring for kjempegåva frå Nordfjord. Kor mykje til HK/ arbeidet ute i 2011 På årsmøtet vart det etterlyst eit oppsett på kor mykje som er sendt frå regionen: Teigen er ei sommarperle - her frå båtliv og bading i fjor sommar. og tulle-bryllaup er nokre av sprella som kreative leiarar har funne på. Kreative innspel og påfunn er viktig for å skape ei spenning og forventing: Leir overraskar, ein veit aldri kva som ventar ein! Familieleir Dei siste to åra har frivillige vore med og drege i gong familieleir på Fjordly, men ein var meir usikker på om det gjekk i år. Fleire personar har lagt ned stort arbeid på kort tid og Acta gleder seg over å kunne presentere familieleir for tredje året på rad. Familiearbeidet er svært viktig, for familien er den første Bryggja: Finn Bjarnastein, som var ein av delakarane, fortel frå pinsehelga: Det var med forventning vi reiste til pinsestemne på Holmely på Bryggja. Flokken som var påmelde pluss ein del folk som kom til einskilde møte var ca. 25 personar. Og det var ein passeleg flokk, lokalitetane tatt i betraktning. Talar var Lars Sigmund Simonsen frå Karmøy. Han er godt Først og fremst vil vi peike på Jesus. kjend i Nordfjord. Temaet var «Den Heilage Ande oppgåver og gjerning». Dette var eit tema Lars Sigmund tydeleg treivst med. Kort fortalt kan vi seie at han beviste ut frå Skrifta korleis DHA tok av det Jesus har gjort for å gi til oss. Og det vart verkeleg mat for sjela det som kom fram. Solid forkynning, der Luther også fekk seie sitt. Alle som var med var storleg fornøgde, og reiste heim att rikare enn dei kom. kyrkjelyden til barnet, og det er heimen som har ansvaret for å følgje opp dåpslovnaden. Sommarperla Teigen Solveig Warvik Geithus er tilsett i Acta i Sunnfjord og gleder seg til ein sommar med sol, latter og Bibel på Teigen leirstad. «Leir har betydd mykje for meg: Både trua mi og mange nye vennskap har vakse gjennom å vere med på leir. Draumen min er å få gi noko vidare til barn og unge i dag.» I tillegg til barneleirar og besteleir, blir det i sommar tenåringsleir igjen på Teigen! Det håpar vi blir godt motteke. Sommarteam på Fjordly I Nordfjord har det i mange år vore tradisjon med eit eige sommarteam som har ansvar for leirane. Rune Tøsse, leiar i Acta-styret, er svært aktivt med i utbygginga av nye hytter og er tilsett som teamleiar for sommarteamet. Han har med seg Inge Ytrehus, Johan-Olav Nyberg, Mai-Linn Blålid og Kristin Stave i teamet. Dei er godt i gang med å planlegge sommaren og har ein draum om grensesprengande leirfellesskap der barn og unge får møte, følgje og ære Jesus Kristus! Med denne inspirasjonen går vi leirsesongen i møte: God leirsommar! Fint pinsestemne på Holmely Finn bjarnastein Pinsehelga gav påfyll for deltakarane. At ein også fekk nyte den flotte naturen i sol og varme, var sjølvsagt eit ekstra pluss Direkte overført Overført vedtak Frå regionen Nordfj. Fhs Testament Totalt Status for hyttene på Fjordly I skrivande stund (24.05) er det iherdig jobbing for å få Stadt/ Davik-hytta klar for leirsesongen som startar 15. juni. Men ein har Holmely i bakhand viss ein ikkje blir ferdig før til neste leir, som startar 21. juni. Innfjordhytta vil bli gjort ferdig til hausten. Dugnadsfolket skal ha stor takk for lang maratoninnsats! Alvorleg underskot i økonomien Tala syner at for mars-april er det kome inn mindre enn i fjor dei same månadane. Underskotet er no kome opp i mot i fjor til same tid. Dette kan me gjere noko med saman. Viss alle yter sin skjerv, vil me rette mykje opp. Bruk vedlagt giro.

4 4 sogn og fjordane juni/juli 2012 Nytt fra jan magne moi Privat Takk til Hallgeir Hallgeir Hansen takkar av etter 25 år ved Nordfjord folkehøgskule. Han begynte som lærar i 1987 og tok over som rektor i Hallgeir Hansen takkar av ved folkehøgskulen. Det er ikkje mange som opplever å vere ein levande legende, men få har opplevd å få så mange lovord og så godt rykte frå elevar og andre som har møtt skulen. Hallgeir Hansen var den som gjorde skulen til friluftslivsskule. Han har lagt eit svært godt grunnlag for eit variert og interessant tilbod av friluftslivslinjer ved skulen. Me kan ikkje finne gode nok ord i takksemd for innsatsen. Hjarteleg takk Hallgeir! Vind 300 er aktivert På årsmøtet for Normisjon Sogn og Fjordane 21. april, melde dei første seg inn i Vind 300, og regionkontoret sender ut sms/ e-post med takk- og bøneemne anna kvar veke. Vinden er eit bilete på Den heilage ande. Anden er alltid verksam, men det er opp til oss å stille oss slik at vi vert mottakelege for Anden og krafta frå han. Gjennom bøn kan vi opne oss for Den heilage ande. Vind 300 er ein god måte å halde seg oppdatert på bøneemne i regionen, og få inspirasjon til å be. Ta med bøneemna i bønegruppa di, eller start ei ny bønegruppe. Ta kontakt på e-post normisjon.no, eller tlf viss de vil melde dykk inn. Acta satsar vidare Stine Lillebø Hopland ser fram mot hausten. Stine Lillebø Hopland vert ny arbeider i Acta Sogn og Fjordane frå og med august Actaleiar Marius Økland tek over ein del av administrasjonsarbeidet når Signy Bjarnastein sluttar, og dermed vert det ledig ein del prosent i Acta. Engasjementet er i første omgong eitt år. Oppstarting av nye Soul Children-kor får fokus, men Stine skal også følgje opp eksisterande Soul Children-kor og andre lag i fylket. I tillegg skal ho jobbe med leir. Stine er 29 år, gift og busett på Eid. Av utdanning er ho musikkterapeut, og har jobba i barnehage og i musikkskule. Ho har lang erfaring frå leirarbeidet på Fjordly, m.a. som teamleiar. Gav inspirasjon Tonen var lett og ledig på regionårsmøtet 21. april. Over 60 personar møtte til årsmøte for Normisjon Sogn og Fjordane på Innvik Fjordhotell Misjonsheimen. Ny regionstyreleiar er Marta Fimreite, (Vassenden). Svein Oddvar Sæterlid (Sande) og Alvhild Bøen (Gaupne) vart valde inn for tre år, medan Kari Rygg Leirgul (Sandane) kom inn for to år. Susan Husabø (Leikanger), Marit Høyvik (Skei) og Magne Hoddevik (Sandane) vart varamedlemar. Elles stod m.a. strategiarbeid, informasjon frå Acta og opprustning av hyttene på Fjordly Ungdomssenter på saklista. Fleire av dei frammøtte kom med nyttige innspel til arbeidet. Hans Thore Løvaas frå Hovudkontoret til Normisjon, heldt bibeltime og tale ut ifrå temaet «Misjon med meining». Det nye regionstyret, klart for innsats. God leiartrening 25 ungdommar i alderen 12 til 22 år var i vår på leiarkurs for å lære om leiarskap og det å vere ein leiar i kristen regi. Marius Økland hadde undervisning om leiande leiarskap, Solveig Warvik Geithus viste kreative andaktsforslag og Oline Myklebust og eit team frå Bibelskulen i Grimstad gav åndeleg føde. Ungdomsleiarane var både knytt til lokallag og leir, noko som gjorde utbyttet og samtala rikare. Løvaas formidla korleis Normisjon er med og bidreg til at menneske får håp og betre levevilkår i land som Bangladesh og India. I tillegg fortalde misjonærane Karina Lassen og Gimmi Olsen frå arbeidet til Normisjon i Mali. Olden Soul Children, Solrun Åbrekk, Solveig Nome og Svanhild Juvik Søndagen blei avslutta og kombinert med årsmøte for Acta. Det blei spesielt fokusert på leirarbeidet og medvandring, slik det blei vedteke på Landsmøtet i Acta. Innspela og inspirasjonen tek det nyvalde Acta-styret med seg vidare. Acta-styret ser no slik ut: Rune Tøsse (leiar), Oline Myklebust, Inge Starheim Ytrehus, Ellen Synøve Prestvik og Stian Tøsse. Varamedlemmer: Beatrice Blålid, Aud Norunn Vik og Johannes Nome. bidrog med flott song. Tilbakemeldingane tilsa at dagen var til god inspirasjon. 22. april var Hans Thore Løvaas, Jan Magne Moi, Karina Lassen og Gimmi Olsen med på møte/gudstenester i Innvik, Olden og Vereide. Gloppen Vocal Band deltok også med song av høg kvalitet på Vereide. Rune Tøsse held fram som leiar av Acta-styret. mrius økland Privat Leiar Jan Magne Moi Regionleiar i Sogn og Fjordane Å byggje Guds rike I førre leiar eg skreiv, handla det om Nehemja som i bøn og handling bygde opp att murane kring Jerusalem. Han hadde ei stor visse om at Gud ville at han skulle gå i gang med dette arbeidet. Han brukte mykje tid i bøn, både før og under arbeidet. Her vil eg gjerne ta med meir frå Nehemja. Då dei sette i gang med bygginga, var det nokon som kom tilreisande for å hjelpe til, men dei fleste hadde som oppgåve å arbeide i nærleiken av der dei budde. Det er slik i dag også. Nokre vert sende ut på misjonsmarka for «å byggje Guds rike», men dei fleste arbeider her heime. I Nehemjaboka vert det ramsa opp ei mengd med yrke. Det var ikkje berre ein spesiell type som kunne bli brukt, nei alle vart rekna med. Nokre vart nemnde etter familienamn og posisjon. Slik er det i dag også. Alle slag menneske kan ta del i arbeidet. Kva er det me skal byggje? Me skal «byggje Guds rike». Me skal byggje fellesskap som kan samle stadig fleire. Her trengst mangfald og her trengst varme og omsorg. Her trengst nokon til å leggje til rette for små grupper, nokre til arrangement og nokre til å møte den einskilde som kjem. Syte for at dei som kjem kjenner seg velkomne. Kvar er du med i byggjearbeidet for å byggje Guds rike? Heime, leirstad, styrer og råd? Den viktigaste oppgåva er den du kanskje ser forbi. Den som er deg nær i grannelag eller i familie. Leirstadane våre, Teigen og Fjordly, er viktige reiskap for å Det var ikkje berre ein spesiell type som kunne bli brukt, nei alle vart rekna med. nå born og unge med evangeliet. Du kan vere med i bøn og gjevarteneste for at dette arbeidet må lukkast. Du kan også melde deg som leiar til leir. Det er faktisk bruk for både unge og eldre for at ein leir skal bli vellukka. «Vi vil gå vidare med Jesus, fleire må bli kjent med han. Vil gå vidare med Jesus, vise dei at Jesus kan gi oss frelse, håp og framtid. Vandre vidare med han.» Sitat frå Gunnar Ferstad.

5 Nytt fra Juni/JULI 2012 utland 5 utland Studentene Johnny, Esmeralda, Sonia, Jenny, Maria Luisa og Maria. Bibelskole utvider med ett år Tekst Ole Andreas Gjerull Foto Ole Andreas Gjerull Bibelskolen IBLE har nå startet opp nivå 2 i Guayaquil, Quito og Cañar. Dette etter et ønske fra studenter som ville lære mer om Bibelen. Nivå 2 er blitt til som et ønske fra tidligere studenter og kirkene. Det har i flere år vært gitt et disippelkurs også kalt Prosjekt Nehemja. Mange av de som har gått på bibelskolen har uttrykt ønske om å studere mer av Bibelen og kunne fordype seg mer. Dette har IBLE nå svart på ved å utvikle et nivå 2 der deltakerne kan bruke lengre tid på å sette seg inn i ulike emner, forteller Aslaug Irene Halden Gjerull, misjonær i Ecuador. De første fagene som undervises er evangelisering, Johannesevangeliet og Pentateuken (de 5 Mosebøkene). Videre utover året vil det undervises i Apostlenes gjerninger, Homiletikk/prekenlære, sjelesorg/rådgivning, Israels historie, etikk og studie av ulike sekter som finnes i Ecuador. Nivå 2 er en pakke på totalt 320 timer undervisning. I 2012 vil det undervises 160 timer, mens det vil bli tilbudt de resterende 160 timene i Nivå 2 undervises nå også i Cañar og Quito. Leve kristenlivet Det har vært viktig for IBLE å tenke på at også dette studiet som nå tilbys skal være praktisk rettet. Det kan fort bli masse ord, uten at troen leves ut i livene våre. Vi trenger ikke å fylle på med bare kunnskap, men vi må lære å leve kristenlivet, sier Gjerull. Det er 16 studenter fra tre menigheter som deltar. Undervisningen i Guayaquil er fredagskveld og lørdager, siden de fleste som deltar enten jobber eller studerer. Trening og praksis i menigheten En gang hver måned får studentene fra hver av kirkene oppfølging i sin kirke. Da trenes de i hvordan lage en andakt og hvordan utvikle studiemateriell til studier i kirken og cellegruppen. Det de utvikler skal de praktisere der de er engasjert, slik at de kan dyktiggjøres og utvikle seg videre. Andre temaer er hvordan dele evangeliet og troen sin med andre, samt hvordan studere Bibelen og dele den med andre. Fra gang til gang gis det lekser til studentene, der de må jobbe med ulike tema og bibeltekster, samt at de får ulike praktiske oppgaver som de må arbeide med ute i sine menigheter. Ecuador Institutt for teologisk utdanning (IBLE), med sete i Guayaquil, er profilert som disippelskole som jobber tett med de lokale kirkene. Disippelskolen Nehemias er også startet opp i Quito, og det foregår utadrettet kursvirksomhet og kursprogram for nivå 2, også i andre menigheter. Prosjektbeløpet omfatter også drift og vedlikehold av Centro Luterano i Guayaquil og lønn til to utsendinger. Første kull ferdig Får undervisning fra USA Drømmer om å bli pastor Bangladesh. Det har vært avskjedsfest for det første kullet av andreårsstudenter ved Martin Luther College i Dhaka. Programmet bestod av mye sang og kulturelle danser. Dere er framtidens håp for Bangladesh, sier observatør Anny Sæther og oppmuntrer elevene til å være stolte av seg selv og stå opp for og kjempe for det de tror på. Rektor Rina Das takket studenter, lærere og Normisjon for sin drøm og visjon. Prosjektnr.: Martin Luther College Budsjett: kr Inger Marie Vold Avgangselevene er samlet til forbønnsgudstjeneste før eksamen. Cuba. Normisjons samarbeidskirke på Cuba, Iglesia Evangélica Unida (IEU), har inngått en avtale med Concordia Universitet i USA. Concordia vil nå bistå kirken med teologisk skolering gjennom jevnlige besøk av lærere fra universitetet. Som kirkens viktigste støttespiller har Normisjon uten tvil betydd veldig mye for framveksten av IEU og dermed bidratt til å gjøre Jesus kjent på Cuba, sa biskopen på kirkens 20-årsjubileum. Prosjektnr.: Støtte til Santiago-synoden Budsjett: kr Ecuador. Vicente Moya fra Guayaquil får støtte av Normisjon til å studere teologi ved SETELA i Peru. SETELA er et seminar hvor det ikke bare læres teologi, men også en helhetlig lære om hvordan Gud former livet til den troende på det personlige, sosiale og det familiære plan. Jeg brenner for å jobbe med mennesker, spesielt for de som har store behov og som lever som sauer uten hyrde, sier han. Prosjektnr.: Støtte til stipend, reiseutgifter og opphold ved SETELA Budsjett: kr Ønsker du å støtte et eller flere av disse prosjektene kan du gi en gave på konto nr og merke gaven med riktig prosjektnummer.

6 6 utland Juni/JULI 2012 Nytt fra Vondt å reise fra Mali Det har vært vanskelig for Normisjons misjonærer å forlate Mali. Krig og matvarekrise er en tøff situasjon for innbyggerne i landet og kirken trenger misjonærhjelp. Derfor har direktør Roar Flacké kontakt med de nasjonalt ansatte og styrer det hele fra Norge. Normisjon bidrar inn i en felleskristen innsamling for å hjelpe dem. Noen fellesskap er mer misjonæravhengige og har lavere aktivitet under misjonærenes fravær. Det er ikke bra om misjonærfraværet blir for langvarig. Kirken er voksende, men svak, og trenger hjelp, ikke minst gjennom de ulike lederutviklingsprogrammene, sier Flacké. Vil tilbake Misjonærene holder kontakten med Mali gjennom telefon og internett. Bistandsprosjektene følges opp av våre dyktige nasjonale medarbeidere. Men en utfordring er at tilgangen på penger er noe begrenset. Vi var nå i en viktig fase i forhold til utviklingen av samarbeidet om lederopplæring, og ber om at det snart skal bli mulig å komme tilbake igjen, i alle fall etter sommeren. Vi har startet planleggingen av vår virksomhet ut fra ulike scenarier. I verste fall kan vi ikke ha misjonærer boende i landet på lang tid, avslutter Flacké. Direktør for Normisjons arbeid i Mali, Roar Flacké. Leif Gunnar Vik Oversetter i Norge Mali. Misjonærene har reist fra Mali, men oversetterarbeidet fortsetter. Guri Enger arbeider videre i Norge, mens Gagny Dansoko og Jean Marie Kanouté gjør sin jobb i Mali. For tiden bearbeider de 4. og 5. Mosebok. Dette kan de gjøre uten misjonærer tilstede. Enger fortsetter sitt arbeid med eksegesen. Hun ser på hva tekstene betyr på grunnteksten, så ser hun på utkastet som oversetterne har laget og gjør seg sine notater. Etter planen skal de ha en samling med revisjonskomiteen i november. - Jeg vil si at motivasjonen til å gjøre en god jobb er styrka, når vi ser på hvordan folk bruker hørespillet som er laget av Det nye testamentet. Det spilles nå på lokalradioer og på telefoner sier Guri Enger. Eselkjerren til Keita, fra landsbyen Sourbire, transporterer sekker med mat ut i landsbyene. Guri Enger Normisjon arkiv Guri Enger kan fortsette sitt arbeid med å oversette Bibelen til kassonké i Norge. Prosjektnr.: Bibelen på kassonké Budsjett: kr Nytt senter for barn Aserbajdsjan. Heyat Merkezi ressurssenter for barn med funksjonshemninger har åpnet i Baku. Målet er å hjelpe både barnet og familien til et bedre liv. Før senteret åpnet stod mer enn 30 familier på lista over de som ønsker hjelp. NHE ønsker flere frivillige, spesielt helsepersonell med erfaring i å jobbe med kompliserte funksjonshemninger. Målsetningen er å hjelpe hele familien, både foreldre og søsken som lever sammen med barn med spesielle behov. Ønsket er å hjelpe familiene med å ta vare på barna hjemme, tilby oppfølging med helsehjelp og praktiske råd. Utfordringen er å sikre driften av senteret finansielt. Prosjektnr.: Barna tilbake til familien Budsjett: kr Nødhjelp til Mali Tekst Leif Gunnar Vik Foto Elisé Dembélé Normisjon har satt i gang nødhjelpsaksjoner i Tomora i Mali på grunn av tørke i området. Tross evakuering av misjonærene får innbyggerne nå nødhjelp fra Norge. Den første aksjonen ble satt i gang like over påske. 17 tonn hirse og tre tonn ris ble delt ut til familier som ikke klarer å brødfø seg selv. Vi samarbeider med kommunen om å distribuere maten på en mest mulig rettferdig måte, sier prosjektmedarbeider Elisé Dembélé. Han jobber for Normisjon i Mali, men nå uten kollegafellesskap med norske misjonærer. De måtte evakuere etter at presidenten ble styrtet ved militærkupp. Lenge til kornet spirer Rapportene fra området melder om at det fortsatt er mange trengende i kommunens 37 landsbyer. Det er utarbeidet lister over familier som trenger mat dersom det kommer mer mat inn i området. Vi har satt i gang en ekstra innsamlingsaksjon i Norge med et mål på fem hundre tusen kroner. Da vil vi kunne hjelpe dem som er i størst nød. Men rapportene som kommer tilsier at dette bare er en begynnelse. Det er enda lenge til neste innhøstning som kommer tidligst når maisen er moden i september, sier innsamlingsleder Mari-Anne Nybraaten. Normisjon har opprettet gavetelefonnummer Ved å sende sms med kodeord mali gis 200 kroner som går til mat til sultne i Mali. Det er også mulig å gi en gave på kontonummer og merke innbetalingen med Mali. Danser av glede Innsatsen fra Norge blir tatt imot med stor takknemlighet blant sultne innbyggere i Tomora kommune. Den første dagen det ble delt ut mat, var det stor glede og mange følelser. Noen kvinner fikk hver to sekker med hirse og ris. De sang og danset av glede utenfor kornlageret og takket for gaven de hadde fått, sier Elisé Dembélé. Tomora kommune ligger i Øst-Mali. Normisjon driver blant annet helsehageprosjekt i dette området i tillegg til bibeloversettelse og lederutvikling i den lokale kristne kirken. På grunn av statskuppet i Mali før påske måtte seks norske misjonærer reise fra området. Nå er det de nasjonale medarbeiderne i Mali som administrerer nødhjelpsaksjonen. Ønsker du å støtte et eller flere av disse prosjektene kan du gi en gave på konto nr og merke gaven med riktig prosjektnummer.

7 Nytt fra Juni/JULI 2012 norge 7 NORGE Hva skjer? 26. juni - 1. juli SOMMER I SØR Sted: Grimstad Mer info: juli GENERALFORSAMLING I NORMISJON 2012 Sted: IMI-kirken i Stavanger Mer info: august SOMMER I NORD Sted: Finnsnes Mer info: august MOTIVASJON -12 Sted: Gå Ut Senteret i Hurdal Mer info: Slutt for Eikon Normisjons TV-satsing på Frikanalen er nå historie. Generalforsamlingen i Eikon vedtok 16. mai å legge ned selskapet. Eikon var eid av Normisjon og Norea mediemisjon og produserte flere programserier på Frikanalen. Det var store forventninger til at Frikanalen skulle bli allemannseie i Norge. Men vi innså allerede for to år siden at kanalen ikke ville klare seg i markedet. Derfor avvikler vi TV-prosjektet og bruker gaveinntektene på mer effektive informasjonskanaler, sier medieleder Leif Gunnar Vik. Takk til Gjerdi Per Arne Gjerdi går over i ny stilling som journalist i Agenda 3:16. Han har tidligere blant annet vært redaksjonssekretær i bladet. De siste årene har han vært ansvarlig redaktør. I stillingen som redaktør har han vist faglig tyngde og stort engasjement. Vi takker for solid arbeidsinnsats og høy kvalitetsbevissthet, og ønsker velkommen inn i nye utfordringer. Per Arne Gjerdi har for tiden studiepermisjon. Folket i Mali lider! 50 kg ris koster 200 kroner i Mali. Det metter 6 personer i 45 dager. Støtt Normisjon! Kontonr.: Alle som mottar «Nytt fra Normisjon» bør også ha Agenda 3:16. De utfyller hverandre på en utmerket måte. Rolf Kjøde Gi med mobil: Send «mali» til 2160 Du gir da en gave på kr 200, Introduksjonspris kun kr. 368, (ord.pris kr. 495, ) for et helt år! Bestill abonnement her: Tlf , Rolf Kjøde (nr. tre fra høyre) lanserer forslag på Generalforsamlingen i sommer om Normisjon skal utvikle flere menigheter. Her avbildet med programkomiteen for Generalforsamlingen. Ønsker flere IMI Tekst og Foto: Leif Gunnar Vik Ledelsen i Normisjon ønsker å utvikle nye menigheter innen tre år. Generalforsamlingen i sommer må gi sitt klarsignal til utviklingen. På Generalforsamlingen i juli skal ny hovedstrategi for Normisjon vedtas. Ett av forslagene i strategien er å utvikle kristne fellesskap, der noen av dem er tenkt å bli egne menigheter. Normisjon er en fellesskapsbevegelse. Vi kan ikke eksistere uten den dimensjonen, sier leder for arbeidet i Norge, Svein Granerud. Han mener en utvikling av organisasjonen må gå i retning av at fellesskapene utvikles til å bli noe mer enn i dag. Flere får opplæring Normisjon har i dag 1200 voksenfellesskap. De fleste er tradisjonelle foreninger. 15 fellesskap er definert som menigheter. Grimstad Normisjon er den siste foreningen som fikk menighetsstatus. Det skjedde i vår. Når vi i Normisjon snakker om menighet er det definert som et sted der det er ukentlige samlinger om ord og sakrament. Dette er ikke kirkerettslige menigheter med medlemskap, som Den norske kirke. Jeg ønsker å hjelpe folk til å forstå denne forskjellen. Hvordan møter du dem som ikke ønsker konkurranse med gudstjenestene i kirken? Jeg ønsker ikke å konkurrere med Den norske kirke, men stille ressurser til disposisjon slik at vi når lengre enn kirken ville gjort alene. Dersom det er to gudstjenester i ett område betyr det bare at det er enda flere i det området som får opplæring i Guds ord dersom Normisjon har en menighet der, sier Granerud. Håper på støtte Vi legger ned mange fellesskap i året i Normisjon. Det er en stor utfordring for oss. Nå ansetter vi blant annet nye fellesskapsutviklere som skal jobbe med å starte nytt. Erfaringsmessig plantes først et fellesskap. Etter hvert kan slike levende fellesskap utvikle seg til å bli til menigheter. Jeg håper Generalforsamlingen vil støtte dette. Da kan vi ha slike enheter i Normisjon i nærmeste framtid, sier Svein Granerud. Leder for Normisjon i Norge, Svein Granerud Vi når lenger enn Den norske kirke ville gjort alene. Leif Gunnar Vik

8 8 hordaland juni/juli 2012 Nytt fra hordaland Hallgeir Berge har vært frivillig medarbeider i KIA i syv år. Du kan ikke stoppe ham, for gleden over å gi av seg selv til andre er så stor. Forsmak på hilde joy vestøl Akklamasjon på Regionårsmøte i Hordaland 14. april. Gode årsmøtesamtaler Foldnes Det møtte fram 63 medlemmer med stemmerett til regionårsmøtet til Normisjon region Hordaland i Foldnes kirke 14. april. Årsmelding og regnskap ble godkjent. Valg av styre Asbjørn Risa ble valgt som styreleder for to nye år. Liv Helga Gulestøl og Helge Bjørkhaug ble valgt som styremedlemmer. Berge Toppe ble 1. vara som møter fast på styremøtene. Asgeir Magne Remø ble 2. vara og Solbjørg Husevåg 3. vararepresentant. Valg av revisor Regionleder informerte om en lovendring i 2011 angående «Fravalg av revisor». Fordi vi har en omsetning under 5 millioner, under 20 årsverk og eiendeler med verdi under 20 millioner, kan vi velge å ikke benytte registrert revisor. Regionen valgte Helge Nygård og Vidar Vilkensen til frivillige revisorer fra regnskapsåret Samtale om arbeidet Mange engasjerte seg i etterkant av årsmøtesakene og delte ulike erfaringer med foreninger som var i ferd med å gi opp, men som fattet nytt mot. Det var enighet om at misjonsforeningens tid ikke er forbi, selv om de kanskje får andre navn himmelen Tekst Martin Olsen Foto Martin Olsen Du blir fort kjent med Hallgeir Berge om du stikker innom KIAs arbeid blant innvandrere og asylsøkere. Han er 28 år og har vært en brennende støttespiller for mange gjennom dette arbeidet. Hallgeir er vararepresentant for Normisjon i KIAs regionråd, og Kristin Austegard er regionrådsleder. African time? For å få et bedre glimt av KIA og denne mannen, tok jeg turen til KIAs årlige leir. Denne gangen på Fjell-ly i pinsehelgen. Jeg ankommer presis til bibeltimen lørdag klokken ti, men får snart bekreftet noe som slo meg da jeg var på vei: Her er det «African time», så vi ligger litt etter, forteller Tor-Øyvind Sandaker, regionleder i KIA Bjørgvin, i det jeg møter han i døra. Bibeltimen svinger i gang ti minutter over ti. Noe som vel minner mer om «Norwegian time». Glimt i øyet Vår mann, Hallgeir, leder møtet, holder i trådene og har glimtet i øyet. Vi begynner med å be for møtet. Det går på norsk og engelsk, og Hallgeir er sin egen tolk. Under lovsangen styrer han teksten på skjermen og synger med i mikrofonen. Talen gis på engelsk og Hallgeir oversetter til norsk. Herlig stemning Omtrent halvparten av de som er på denne leiren har fått oppholdstillatelse i Norge, mens flere holder på med søknader og klager. Noen har fått tredje og endelige avslag og lever på 800 kroner hver fjortende dag. De får sponset store deler av leiren fra KIA og gaver fra andre. KIA håper de får inn mer penger, så leiren ikke går i minus. Det er et trosprosjekt. Men selv om økonomien er trang for flere, er spenningen på om de blir sendt ut av landet i nær fremtid mye mer krevende. Men bibeltimen bærer ikke preg av angst. Tvert i mot er det en herlig stemning. Spesielt når en gruppe leder oss i sanger på sine egne språk. Tilbedelsessanger med takk til Jesus. Forsmak på himmelen Sandaker åpner møtet med å si at i himmelen vil vi være samlet fra mange land og kulturer, så dette er en forsmak på himmelen. Responsen fra salen er umiddelbar. Her er det åpenbart mennesker med både himmellengsel og forståelse for hvilken herlig og total frihet himmelen bringer med seg. KIA har som mål å ha minst 50 % norske i sitt arbeid. Her er det kanskje 10 % og god plass til flere nordmenn som vil bety noe for andre. Liv og død Et par dager før leiren ble det målt varmerekord i Bergen, og været fortsetter hele helgen. Solen skinner og ingen skyer er å se. Det er bekymringsfritt. I hvert fall tilsynelatende. Men når jeg sitter og prater med Hallgeir i solen utenfor etter bibeltimen, kan han fortelle meg at de som har fått avslag, eller er i søkeprosessen om Folket i Mali sulter! 50 kg ris koster kr 200, i Mali. Det metter 6 personer i 45 dager. Kontonr.: Støtt Normisjon! Gi med mobil: Send «mali» til 2160 Du gir da en gave på kr 200, «Rjømegraut» Bergen Det var det med tradisjoner da... I «gamle dager» hadde Norkirken Bergen 17. mai-arrangement midt i Bergen sentrum. Det er på tide å lete fram igjen slike gode tradisjoner, mente Alice Holmen og Gjertrud Gulestøl. De inviterte til arrangementet «Rjømegraut på nasjonaldagen», og mer enn 50 personer kom. Maja Synnøve Hansen var en av dem som var tilstede på den store dagen, og hun forteller om svært god stemning: Det er godt å ha en plass i byen hvor vi kunne trekke inn i varmen når regnet og vinden gjorde det surt ute. Både venner og venners venner feiret Norge i Bergen sentrum og la turen innom «rjømegrauten». Lydvolumet var som seg hør bør høyt, og stemningen var god. Ekte 17.-mai leker med skjeer og poteter ble det også, og guttene måtte gi tapt for jentene. Altså, intet mindre enn en perfekt dag. Hipp, hipp, hipp! 50 venner av Norkirken Bergen feiret 17. mai i ØK5. karen elise birkeland

9 Nytt fra juni/juli 2012 hordaland 9 Trekning Sunnhordlandslotteriet Normisjonfest på Leirvik april. Det kom inn kr på Sunnhordlandslotteriet. Her er vinnerne: 1. Bestikk til 6 personer: Palma og Olav Fylkesnes 2. Juniorsykkel: Anna Karlsen 3. Tivioli dab-radio Bergit A. Slettebø 4. Dobbelt sengesett: Fam. Heggland, Huglo 5. Batteridreven drill: Åsta Valvatne 6. Blender - Kenwood: Magnar Stave 7. Bestikk 72 deler: Hanna Eidsvåg 8. 3 stålpanner: Reidun Toadalen Sæbø 9. Pledd: Andrea Alfsvåg Kaldestad 10. Rosemalt bolle: Reidun Horneland 11. Stekepanne med lokk: Reidun og Magne Skartveit 12. Pledd: Randi Karlsen 13. Gavekort Plantasjen: Rachel Steinsland 14. Ullpledd: Liv og Audun Vevatne 15. Dukkekommode: Gunvor Bottolfsen 16. Oljemaleri: Arne Sortland Fornøyde deltagere på leir i regi av KIA Bjørgvin i pinsen. Hallgeir Berge er nummer to fra høyre på første rekke. opphold i Norge, lever i en enorm spenning. Det er liv og død, sier Hallgeir. Han sier ikke mer om det, men jeg skjønner på ettertenksomheten hans at dette ikke er lett å beskrive med ord. Nettopp derfor er denne leiren et pusterom og fristed fra asylmottak og usikkerhet. De er ikke i himmelen ennå, men det er en forsmak. Jeg ber om og håper fortsatt på at dere skal få bli. Håp og bønn Mens vi prater, spilles det med baller på tunet. Barn og voksne, både gående og i rullestol, alle er med. De koser seg sammen. Vannmelon serveres, og Hallgeir finner frem solkremen. Det er en god dag. Vi blir avbrutt hele tiden, for alle spør Hallgeir når de lurer på noe. Hvor er badminton racketene? Kan vi bade i sjøen? Hallgeir sier til en dame at han kanskje skal reise på ferie til landet hun kommer fra. Hvorpå hun svarer: Hvis vi har blitt sendt tilbake, så kan du komme å bo hos oss. Det er pent sagt, men bak den gode gjestfriheten merkes uroen for hva fremtiden vil bringe. Hallgeir er raskt på banen: Jeg ber om og håper fortsatt på at dere skal få bli. De sier ikke mer om det. Det trengs ikke. De vet begge så altfor godt hva dette handler om. Solen skinner om kapp med fuglenes kvitring, og ingen av dem ser noen grunn til å gi seg med det første. Det er en forsmak på himmelen. Støtt KIA KIA trenger deg. Du kan bidra med å være tilstede på KIAs arrangementer, besøke asylmottak, prate og le, gråte og be. Det handler om å være en venn. På norsk heter det integrering. Begge deler kan være hardt arbeid, men det er verdt det! I kollekter/offer denne helgen kom det inn kr Takk til alle som på ulike måter bidro til et flott resultat og en fin helg også dette året! Knarvikaksjonen I år samla elevane ved Knarvik Vidaregåande skule inn kroner til arbeidet NHE driv i Asebajdsjan. Kvart år reiser ein liten delegasjon frå skulen til Aserbajdsjan for å vitje prosjekta dei støttar. I år reiste 2 elevar saman med lærar Øyvind Hopsdal, og dei vitja landet frå mai. Nytt regionstyre i Hordaland Bergen Vi har spurt tre av dei nyvalde styrerepresentantane om kva dei brenn for. Eg brenn for at fleire menneske skal få sjå, oppdage og møte Jesus Kristus, seier Helge Bjørkhaug, som tykkjer formuleringa: «Jesus Kristus til nye generasjonar og folkeslag» treff 100 %. Liv Helga Gulestøl brenn for å gje borna den bibelkunnskap som skule og barnehage ikkje gjer. Og så brenn eg for gjenbruk av ressursar og gler meg over at Normisjon har funne denne måten å arbeide på. Berge Toppe er 1. vara, og han gir følgjande stikkord som rommar mykje: Misjon ute og heime, inntekter på nye måtar - og å skape sterke band mellom menneske og Normisjon, spesielt ungdom og Acta. 2. og 3. vara var ikkje tilstades då biletet vart teke. hilde joy vestøl F.v. Berit Bakke, Liv Helga Gulestøl, Reidun Skartveit Helge Bjørkhaug, Asbjørn Risa, Berge Toppe, Svein Inge Myhr, Sommarlukking Kontoret har stengt uke Vi ønsker alle en god sommer!

10 10 hordaland juni/juli 2012 Nytt fra martin olsen Datoer for samlivskurs Invester i parforholdet! Frekhaug. Fest og glede preget normisjonsfesten 20. mai. Barn og voksne strålte om kapp med solen, Jesus var i sentrum, og dermed ble det en perfekt dag. Ledet av lovsangsteam og eget barnelovsangsteam fikk vi tilbe vår Gud gjennom herlig sang og gøye bevegelser. Vi ble utfordret til å tro at det Gud har gjort for andre vil I Normisjons handlingsplan står det at vi skal holde samlivskurs. I Hordaland planlegger vi to samlivskurs kommende skoleår, dersom det er nok deltagere. Hvert kurs kan ta 10 par, og de er på tirsdager kl i Øvre Korskirkealm. 5. Kurs 1: datoer: 18. september, 16. oktober, 13. november og 11. desember, 8. januar, 5. februar og 5. mars. Kurs 2: 2. oktober, 30. oktober, 27. november og 18. desember, 22. januar, 19. februar og 19. mars. Vil du hjelpe til? Det er behov for praktisk hjelp på kjøkkenet m.m. Ta kontakt med regionkontoret. Regnskap pr Inntektene er kr under budsjettet, mens driftskostnadene er kr under budsjett. Underskuddet på kr er i tråd med budsjett. De samlede inntektene pr er kr , hvorav kr er overført HK/fellesskapet. Regionens andel av inntektene er nå 43% og de resterende 57% går til HK/fellesskapet. Normisjonsfest med sol han også gjøre for oss. Etter møtet var det grilling og boltring i solen med en heidundranes stafett, pluss fotball, kubb, bocca, volleyball, og selvfølgelig kasting av dyvåte svamper på pastorene. Normisjonsfamilien er stor og flott, og det var fantastisk å komme sammen til fest! Barnelovsangsteamet i Norkirken Nordhordland Leir for små og store Villmarksleir for på Lønningstrand 30. juni - 1. juli Leiren er for barn i følge med voksne. Opplegget blir primært tilpasset barn i alderen 3-6 år, men barn i alle aldre er velkomne. Aktiviteter Vi satser på kanotur til Store og Litle Løholmen (en padletur på cirka 500 meter), fisking, utforsking i fjæra, gøye samlinger med Jesus, grilling, lek og moro, samt skyting med både luftgevær og pil og bue. Når ungene er i seng om kvelden, blir det en rolig kveldsstund for de voksne med godt åndelig påfyll, samt kaffi og sjokolade. Ledere Martin Olsen som jobber for Normisjon og Norkirken Bergen er leirsjef. Solveig Gravem Angelskår har ansvar for an- Leir for voksne i følge med barn - eller var det motsatt? To nye familieleirer I høst inviterer regionen til to generasjonsleirer. dakter og samlinger, og Jan Sanden forteller fra Mali. Praktisk informasjon Lønningsstrand har åtte store soverom. Det er også mulig å ta med telt og ta en litt friskere overnatting ute på plenen eller i skogen. Overnatting i lavo kan også være mulig, alt etter hvor villmarkslig man vil ha det. Leiren koster 300 kr for voksne For foreldre og barn Det blir Familiehelg oktober på Raknestunet. Temaet er «I samme båt», og vi legger opp til samlinger der hele familien gjør noe sammen. Etter at de yngste har lagt seg, blir det ekteskapsundervisning for de voksne og eget opplegg for større barn. Talere er Trond og Bodhild Sæthren fra Ungdom i Oppdrag. Trond Sæthren er daglig leder i Familiefokus. Han er også seminarholder for Barnevakten. Bodhild Sæthren er Tronds mor. Hun er pensjonert lærer og har også arbeidet med familiveiledning. Besteforeldre og barnebarn november blir det «Besteleir» for besteforeldre sammen med barn i alderen 4-10 år. Denne blir på Wallemtunet. Mer info kommer. og 200 for barn. Du kan melde deg på per telefon: eller e-post: Mer informasjon er lagt ut på Velkommen på leir! Leder for UiOs familiearbeid, Trond Sæthren, kommer. martin olsen privat Leder Bjørn Malvin Hisdal Regionleder i Normisjon region Hordaland Årsmøtet er årets høydepunkt. Her samles alle arbeidslagene i organisasjonen og personer som har tilknytning til vårt arbeid. Som medarbeider har jeg hvert eneste år en forventning og spenning knyttet til årsmøtet. Det legges ned et godt stykke arbeid i forkant, spesielt gjennom årsmeldingen og regnskapsrapporten som regionstyret er ansvarlig for. Når de formelle sakene er gjennomført og valgene er unnagjort, er det viktig at årsmøtet har fokus på framtiden - gjerne med det historiske som bakteppe. Det er fremtiden vi skal leve av. Vår region har alltid hatt et sterkt ytremisjonsfokus, men vi må samtidig ha ressurser hjemme som kjenner på givergleden og kallet til å være med å nå enda lengre ut med evangeliet. På generalforsamlingen i juli vil det bli fremmet forslag om at Normisjon skal øke satsingen i Sørøst Asia. Det glade budskap har hast og må nå lenger ut slik at flere mennesker blir frelst. Vi samtalte om «misjonale fellesskap» etter at Berit Bakke innledet om hvordan morens forening gjorde uformelle grep som førte til nye medlemmer, ny giv og en livskraftig forening. Vi fikk blant annet høre om en forening som månedlig bruke sosialbygget til å samle folk i alle slags livssituasjoner og det har vært opptil 50 personer tilstede. Utfordringen gjelder oss alle. Klarer vi å skape nye ulike fellesskap? Er vi kreative nok? Uten ny tilgang av fellesskap med misjonsiver, blir misjonsarbeidet begrenset. Fra 2008 Utfordringen gjelder oss alle. Klarer vi å skape nye ulike fellesskap? Er vi kreative nok? til 2011 avsluttet 8 foreninger, og tallet er nå 59. Undertegnede opplevde en god stemning og oppslutning om arbeidet på årsmøte, så kanskje vi sammen kan oppnå en økning i fellesskap i neste årsmelding? Årsmøtet har også flere viktige element: god forkynnelse og misjonsfest. Min oppfordring til alle dere som av en eller annen grunn ikke møtte opp. Sett av årsmøtedagen i Det er til inspirasjon for alle i det store fellesskapet!

11 Nytt fra juni/juli 2012 tro 11 Tro Andakt Hilde Joy Vestøl Actaleder i Hordaland Datostemplet nåde? Oversettelse: Erlend evenstad Herved erklærer jeg at dere er rette ektefolk. Dere kan nå oppdatere facebookstatusen. Innspill Rolf Kjøde Generalsekretær i Normisjon Mali i våre hjerter! Etter Norge er Mali Normisjons største satsingsområde. Derfor kjenner vi veldig på smerten over å ikke kunne være der med norsk personell nå når landet opplever store kriser. Samtidig som vi har trukket ut misjonærene på ubestemt tid, drives svært mye av arbeidet videre gjennom gode nasjonale medarbeidere. Misjonærene jobber også med prosjekter fra Norge. Fattigdom skaper stor sårbarhet. I Mali oppleves dette både politisk og militært og på områder som trosfrihet. I tillegg gjennomlever de nå den største matvaremangelen på 30 år på grunn av tørke. Normisjon har allerede bidradd med hjelp til mange kommuner, og vi arbeider med å nå enda flere. I den gjeldende situasjonen jobber vi med å finne veier inn til Mali fra baser utenfor landet. Derfor undersøker vi om Normisjon kan etablere seg øst i Senegal, i områder der folk snakker malinké og kassonké. Kanskje åpner Gud nye veier for oss som vi ikke hadde tenkt oss. En særlig utfordring etter opprøret nord i landet er flere hundre tusen maliere som nå er på flukt. Kristne i nord har særlig opplevd forfølgelse fra islamistgrupper. Mange av flyktningene er nå i Bamako. Kirkene der trenger hjelp og visdom til å takle situasjonen. Mali påkaller misjonsfolkets særlige forbønn og omsorg. Vi gleder oss over at den nasjonale kirka har vokst og har rekruttert så gode ledere at den mange steder vil gå godt videre uten oss til stede. Samtidig er ledersituasjonen svært sårbar. Be om at vi kan finne veier inn slik at vi kan fortsette den viktige lederbyggingen som vi er engasjert i. Også i vår er mange kommet til tro og blitt døpt blant både malinkeer og kassonkeer. Be om at de kan få den oppfølgingen som trengs for at dette skal bli livslang etterfølgelse av Jesus. Når jeg går forbi et stativ med aviser, pleier jeg å kaste et blikk på hovedoverskriftene. Jeg skvatt litt en dag da jeg så følgende overskrift på forsiden til BA: «Fra torsdag er det ingen nåde». Avisreportasjen handlet ikke om Guds nåde. Heldigvis. Men tenk om den hadde det... I Lukas 7 leser vi om kvinnen som vasket Jesu føtter med sine tårer og tørket dem med sitt hår. Hun kysset dem og salvet dem. Dette hendelsesforløpet føles fjernt fra min hverdag. Det hjelper litt å vite at fotvask, velkomstkyss og salving var uttrykk for vanlig høflighet i Israel på den tiden. Jesus var invitert hjem til en fariseer, men gjestfriheten var visst begrenset, for Jesus ble ikke møtt med noen av disse handlingene. Det var også slik at når noen hadde gjester, så kunne bygda for øvrig komme innom for å hilse på. Det var altså «åpent hus» hos fariseeren denne dagen. Likevel var «synderinnen» Be og arbeid i Normisjon og acta Regionane Takk for gode årsmøte for Normisjon og Acta Sogn og Fjordane, og flott leiarkurs for Acta-ungdommmar. Be for sommarleirane på Teigen og Fjordly. Be om at foreiningsmedlem og frivillige vert forfriska i sommar, at dei får ny kraft ifrå Herren. Be om visdom og leiing for det nye regionstyret. svært klar over at hun ikke var velkommen i det gode selskap. Jeg synes det virker som denne kvinnen var kommet langt i sin forståelse av Guds nåde: Hun innså sitt behov for nåde. Hun hadde tatt imot den, og hun uttrykte dyp takknelighet for nåden Gud hadde gitt. «Hennes mange synder er tilgitt, derfor har hun vist stor kjærlighet», sa Jesus til fariseeren. Han la til: «Men den som får lite tilgitt, elsker lite» (Luk 7,47). Hadde ikke fariseeren behov for Guds tilgivelse? Eller innså han ikke dette behovet? Er vi noen ganger svaksynte for synden i eget liv? Føler vi oss iblant uverdige til å ta imot Guds tilgivelse? Igjen. Og igjen. Det er ofte forskjell på det vi Utland vet og det vi praktiserer. Å sette sammen ordet «fortjent» med ordet «nåde» er som å blande olje og vann. «Fortjent nåde» er jo en selvmotsigelse. Vi er alle tilgitt mye. Dersom dette ikke fører til at vi elsker mye, trenger vi kanskje å be Gud om ny åpenbaring? Guds nåde tar aldri slutt for dem som tar imot den. Men en dag er det for sent å ta imot. Vi har fått i oppdrag å forkynne det glade budskap om nåde for synder. Oppdraget som ble gitt Kristi Himmelfartsdag gjelder helt til Jesu gjenkomst. Nåden er grunn nok til å være Gud evig takknemlig. Vi er alle tilgitt mye! La oss uttrykke vår takknemlighet til ham i kjærlighet! Guds nåde tar aldri slutt for dem som tar imot den. Men en dag er det for sent å ta imot. Vær nær hos undertrykte minoriteter i India slik at de får sine rettigheter uten at det fører til voldelige konflikter Vær med arbeidet knyttet til mikrokredittordningen i Aserbajdsjan. Gi visdom til Rune Gustavsen som koordinerer arbeidet i Uganda. Skal du på tur? Bruk Norge Må flere kristne se oppgaven som ledere i barne- og ungdomsarbeidet slik at flere fra nye generasjoner kan bli kjent med og tro på Jesus som sin frelser. Takk for arrangementene Skjærgårds Music & Mission, Sommer i Sør og Sommer i Nord. La det være fellesskap der troen deles frimodig. Må Generalforsamlingen gi inspirasjon, åndelig fornyelse, hensiktsmessig strategi, gode debatter, trivsel og glede. Totalt gavebeløp til Normisjon sentralt og regioner i mill.kr 90,6 61, 6 66,3 69,1 75,6 73, Ordinære gaver 13,9 7,3 21, Testamentariske gaver Til sammen E-post: Tlf:

12 Normisjon er en evangelisk luthersk organisasjon som organiserer over 50 tusen personer over hele Norge gjennom blant annet menighetsfellesskap, foreninger, barnehager og skoler. Vi vil nå unådde og gjøre mennesker til disipler. Acta- barn og unge i Normisjon har nærmere medlemmer over hele Norge som er organisert i lokale fellesskap. Vi vil se grensesprengende fellesskap hvor barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus Send inn tekst og bilete til neste nr. innan 10. august. Kalender Sogn og Fjordane sommar/haust 2012 Arrangement HOLMELY juli: Pilgrimsvandring i samband med seljumannamessa juli: Bibelferiedagar Heile juli: Ope for feriegjestar sept.: Temahelg v/marta Irene Eriksrød. «Lys og salt» okt.: Temahelg v/ Tove Dahl. «Livet i Kristus» okt.: Retreat med song og musikk. Ingrid Mostad Bråten m.fl okt.: Bibelhelg v/roy Johansen. «Vil du bli frisk?» INNVIK FJORDHOTELL, MISJONSHEIMEN juni: Bibelferie v/fjorden Talar: Lars Sigmund Simonsen sept. «Vi over 60» Talar: Randi Buflaten sept.: Kvinnehelg, Kvinner i Nettverk sept.: Familiehelg i samarbeid med UiO Familiefokus nov.: Ekteparhelg i samarbeid med UiO Familiefokus FJORDLY juni: Minileir, 4-8 år +følgje juni: Sommarleir 1, 8-10 år 28. juni-1. juli: Sommarleir 2, år juli: Tenleir, år juli: Familieleir aug.: Dugnadshelg 30. aug.: Pensjonistdag 27. sept.: Pensjonistdag TEIGEN juni: Amigosleir, kl. 28. juni-1. juli: Tweensleir, kl aug.: Besteleir aug.: Tenleir 13 år juni: JONSOKFEIRING kl på Teigen 24. juni: DRAGSEIDSTEMNET Kl. 11: Gudsteneste ved Olavskrossen på Stadt. 25. aug.: FJORDLYFESTIVAL 2. sept.: TEIGENSTEMNET Talar: Leif Kaslegard sept.: VEKSTNETT- VERKET IMI-stølen, Oppdal 29. sept.: HAUSTMØTE I SOGN Luster. Talar: Marta Irene Eriksrød 28. okt.: HAUSTMØTE PÅ SANDANE Talar: Vegard Tennebø okt.: DEKOR, REUNION-HELG, Vereide Karina Lassen og Gimmi Olsen 20. juni: Trusopplæringsutvalet i Jølster juni: Amigosleir, Teigen 23. juni: St. Hans på Teigen 24. juni: Dragseidstemnet, Stadt 25. juni: Haugen bedehus 28. juni-1. juli: Sommarleir, Fjordly juli GF, Normisjon juli: GENRALFOR- SAMLING FOR NORMISJON, STAVANGER Fellesreise med Si-reiser 6. juli: Frå Moa (Åles.) kl Kr. 600,-* Frå Innvik kl Kr. 490,-* Frå Førde kl Kr. 450,-* *Prisen inkluderer fergebillettar. Påstigning undervegs etter avtale. Retur etter møteslutt kl tysdag 10. juli. Hotell-overnatting ved Flesland: Pris pr. pers. i dobbeltrom ca 500,- Påmelding til Si-reiser: E-post: Tlf: telefonnummer og adresser Normisjon region Sogn og Fjordane Postboks 162, 6821 SANDANE Tlf Fax: Opningstid: Man, tys. tors kl Sunnfjord: Solveig W. Geithus. Tlf Sogn: Anne Kristin Gunvordal Tlf , Bankkonto nr (regionen) E-postadresse.: Hovudkontoret: Normisjon, Postboks 7153 St. Olavsplass 0130 OSLO Bankkonto nr Leiar for regionstyret: Marta Fimreite Langhaugane, 6847 Vassenden Tlf Regionleiar: Jan Magne Moi Normisjon 6821 SANDANE Tlf Actaleiar: Marius Økland Tlf: Fjordly Ungdomssenter 6711 BRYGGJA Tlf Faks Bankkonto nr Opprusting av hytter: Bankkonto nr E-postadresse: Teigen Leirstad 6940 EIKEFJORD Tlf Bankkonto nr Holmely Omsorg og Retreat 6711 BRYGGJA Tlf Bankkonto nr E-postadresse: Nordfjord folkehøgskule 6823 SANDANE Tlf Faks E-postadresse: Bankkonto nr Sunnfjord folkehøgskule 6800 FØRDE Tlf Faks E-postadresse: Bankkonto nr Innvik Fjordhotel Misjonsheimen A/S 6793 INNVIK Tlf Faks E-postadresse: Bankkonto nr Fjordly Barnehage 6711 BRYGGJA Tlf Redaksjon: Ingebjørg Isane Fure og Ansvarleg redaktør: Jan Magne Moi Opplag: 1500 Send inn tekst og bilete til neste nr. innan 10. august. Kalender Hordaland sommer 2012 Arrangement Søndag 17. juni kl 11 MØTE Blomsterdalen bedehus Solveig Gravem Angelskår 30. juni - 1. juli VILLMARKSLEIR FOR FORELDRE OG BARN Fokus på aldersgruppen 3-6 år Lønninstrand ved Flesland Martin Olsen Solveig Gravem Angelskår Arr. Acta/Normisjon Les meir s. 10 Laurdag 1. september BASAR Huglo bedehus Hilde Joy Vestøl september SOUL CHILDREN GATHERING Eidsvåg kirke september HAUSTDAGAR PÅ HELGATUN saman med Israelsmisjonen Helge Hitland Fredag 21. september kl 18 BASAR Moster bedehus Jo Kjetil Løsnesløkken Søndag 23. september kl 11 FAMILIEMØTE Horneland bedehus Hilde Joy Vestøl Onsdag 26. september kl. 19 MØTE Ytre Arna bedehus FORENINGSTREFF I SUNNHORDLAND Det er ein god tradisjon at foreningane i Sunnhordland startar haustsemesteret med foreiningstreff, og slik blir det i år og: 28. august kl Tysnes bedehus Solveig Gravem Angelskår 6. september kl 19 Foldrøy skule Jorunn Aadland Dørdal Søndag 30. september kl 17 GENERASJONSTREFF Ytre Arna bedehus Solveig Gravem Angelskår oktober NORMISJONSHELG Ostereidet Asbjørn Risa oktober FAMILIEHELG Raknestunet, Osterøy Trond og Bodhild Sæthren Familiefokus, UiO Arr. Acta/Normisjon Les meir s. 10 Laurdag 10. november JULEMESSA I BERGEN Fensal Andakt v/hilde Joy Vestøl Viktig melding: Loddbøkene til hovedlotteriet må vera klar i slutten av august. Her treng vi gevinstar. Ta kontakt med regionkontoret om du har lyst å bidra her november BESTELEIR for besteforeldre og barnebarn Wallemtunet Acta/Normisjon telefonnummer og adresser REGIONKONTORET I HORDALAND Øvre Korskirkeallmenning BERGEN Tlf Faks E-post: Opningstid: tysdag-fredag mandag stengt Bankgironr: Regionstyreleiar: Asbjørn Risa, Blomsterdalen tlf Regionleiar: Bjørn Malvin Hisdal, tlf e-post: Administrasjonsleiar: Aud Else Vesetvik, tlf e-post: Acta-leiar: Hilde Joy Vestøl, tlf e-post: Familie- og misjonsarbeidar: Solveig Gravem Angelskår Aktuelle nettsider normisjon.no/hordaland acta.as/hordaland norkirken.no norkirken-nh.no NORKIRKEN BERGEN Øvre Korskirkeallmenning 5, 5017 Bergen tlf: e-post: Bankgironr: Prest og dagleg leiar: Svein Høysæter, tlf e-post: Administrasjonsleiar: Martin Olsen, tlf e-post: NORKIRKEN NORDHORDLAND tlf: e-post: Bankgironr: Pastor: Arve Reigstad, tlf e-post: Utrustningsleiar: Anne Hilde Garnes Reigstad e-post: Barneleiar: Mariann Urdal Henanger e-post: Ansvarleg redaktør Hordaland: Hilde Joy Vestøl Opplag: 1430 Ansvarlig redaktør for sidene 5 7, 11: Leif Gunnar Vik, tlf , e-post: Grafisk formgiver: Hanne Liv Gyllander Trykk: Agdertrykk Det tas forbehold om endringer i kalenderene Utkommer 6 nr. pr. år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 3/14 ÅRGANG 51. God sommer!

Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 3/14 ÅRGANG 51. God sommer! Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 3/14 ÅRGANG 51 FOTO: ODDVAR SKRE God sommer! Konsertsommer Sommeren står for døren, men hver torsdag fram til 1. august

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 E t t e r n ø d v e n d i g... N y s t a r t p å F j e l l t u n F r i s k u s f r å f j o r d a n e K a r m ø y k a l l e r M e d h a m m e r o g k o s t 3 R e k t o r s

Detaljer

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 TØFT, MEN VERDT DET Trine Lise med hjerte for fostermor s 12 TOMMY SVINDAL LARSEN VENTER PÅ FOSTERBARN s 04 Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 02 LEDER Innhold 03 IKKE alle BaRN KaN bo hjemme I Norge

Detaljer

«Se, jeg forkynner dere en stor glede» Hva om Gud trakk sin Ånd tilbake? Les mer på side 5. Fornyelse i 1980 og i dag noen tanker Les mer på side 2

«Se, jeg forkynner dere en stor glede» Hva om Gud trakk sin Ånd tilbake? Les mer på side 5. Fornyelse i 1980 og i dag noen tanker Les mer på side 2 Fornyelse i 1980 og i dag noen tanker Les mer på side 2 Hva om Gud trakk sin Ånd tilbake? Les mer på side 5 SommerOase 2014, 2015 Les mer på side 6 et fornyelsesmagasin fra OASE nr. 02-2014 «Se, jeg forkynner

Detaljer

4-12. portrettet : Øyvind Haraldseid. Hovedtema: Sommerglimt. Hvor er du?

4-12. portrettet : Øyvind Haraldseid. Hovedtema: Sommerglimt. Hvor er du? 4-12 Å r g a n g 1 0 9 portrettet : Øyvind Haraldseid Sommerglimt Hovedtema: Hvor er du? Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen ammandt@misjonsforbundet.no

Detaljer

Misjon til forandring

Misjon til forandring Misjon til forandring «Som Far har sendt meg, sender jeg dere» (Joh. 20.21) Innhold 2: Forord 5: Historikk «Misjon til forandring utfordringene fra Edinburgh 2010» 6: 1. Dåp og misjon 8: 2. Økumenikk og

Detaljer

Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene

Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene Materiale til BØNNEUKEN FOR KRISTEN ENHET og for resten av året 2011 Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene Apg 2,42 Lagt til rette og publisert i fellesskap av Det pavelige råd

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!»

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» Nr. 2 Årgang 20 Organ for vekkelseskristen tro og forkynnelse «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» 1 & Menigheten Guds rike Tekst:

Detaljer

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER NORDISK MILJØMÆRKNING Gud gir vi deler Plan for trosopplæring i Den norske kirke 3. opplag ISBN: 987-82-7545-092-8 Kirkerådet, Den norske kirke 2010 Bestilles fra

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

Brobygger i ord og handling VIDERE. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 2. 2009

Brobygger i ord og handling VIDERE. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 2. 2009 Brobygger i ord og handling VIDERE ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 2. 2009 Side2 Regionleders hjørne Områdestevne med overraskelse Side 3 De skal gje dei mat Side 4 Program for regionsstevnet

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

Redaksjonen ønsker alle en velsignet påskehøytid. Måtte høytiden gi rom til rekreasjon for både kropp og sjel.

Redaksjonen ønsker alle en velsignet påskehøytid. Måtte høytiden gi rom til rekreasjon for både kropp og sjel. Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 2 april 2006-47. årgang Foto: Solveig Egeland Påsken inviterer til en vandring mot lyset og til en vandring i lyset! Påsken forkynner at vi på grunn

Detaljer

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012 nr. 1-2012 BLI MED I Y S MEN side 3 Om y s men side 4 Y s men gir oss uvurderlig støtte side 5 Y s men hjelper speiderne og kirken side 6 Støtten fra y s men betyr mye! side 7 Y s men internasjonalt side

Detaljer

tema: Fred og forsoning

tema: Fred og forsoning Misjons magasinet tema: Fred og forsoning et temamagasin fra de norske pinsemenigheters ytremisjon NR.1-2009 2 Innhold S 2: S 3: S 4: S 5: S 6: S 7: S 8: S 9: S 10: S 12: S 13: S 14: S 15: S 16: S 18:

Detaljer

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal MINIORENE LÆRERHEFTE Bibelstudieguide 3. kvartal År B Lærer/lederveiledning for Miniorene En ressurs for lærere/ledere i sabbatsskolen, klasse 6-9. Plan over GraceLink-leksene. År B, 3. Kvartal REDAKTØR

Detaljer

Mer som forener oss enn som skiller oss

Mer som forener oss enn som skiller oss brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 5. årgang september 2011 Foto: Torbjørn Tandberg Mer som forener oss enn som skiller oss På gulvet i en moské på Fjell sitter to mennesker fra to forskjellige

Detaljer

Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler. Nytt jordbruksprosjekt i Kina. Ny misjonsforening i Langevåg. www.eom.no

Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler. Nytt jordbruksprosjekt i Kina. Ny misjonsforening i Langevåg. www.eom.no Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler Nytt jordbruksprosjekt i Kina 1 Ny misjonsforening i Langevåg Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 0-2010 94. Årgang www.eom.no Leder Andakt Effektivitet i

Detaljer

OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40. God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem.

OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40. God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem. OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40 F God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem. Side 12 17 Alltid oversiktlig HK Reklamebyrå Foto: Lasse Berre Jens Arne

Detaljer

VI KJENNER NOEN FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

VI KJENNER NOEN FORENINGEN FOR MUSKELSYKE VI KJENNER NOEN EN BROSJYRE FRA LIKEMANNSUTVALGET I FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 2007 Annie, Krokelvdalen Diagnose: CMT Å leve med en muskelsykdom gir oss mange utfordringer små som store. For de som opplever

Detaljer

Vi vil ha DEG med: Se intervju med Kjell Grønner, s.3

Vi vil ha DEG med: Se intervju med Kjell Grønner, s.3 nr. 1-2011 Vi vil ha DEG med: Se intervju med Kjell Grønner, s.3 Forsiden: Side 2 RD har ordet Side 3 Kjell Grønner side 4 Rekruttering/Fasteaksjon Side 5 Convent i Stavanger Side 6 Samarbeid med KM Side

Detaljer

Allsong til folket! om å høyre alt for mange salmar

Allsong til folket! om å høyre alt for mange salmar leder Allsong til folket! om å høyre alt for mange salmar Høyringsfristen for å uttale seg om forslaget til ny salmebok er 15. september. Det er også fristen for å melde inn reaksjonar på framlegga til

Detaljer

VIDERE. Gud, vær bakgrunnen for vårt virke. Brobygger i ord og handling. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 3. 2010.

VIDERE. Gud, vær bakgrunnen for vårt virke. Brobygger i ord og handling. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 3. 2010. Brobygger i ord og handling VIDERE ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 3. 2010 Team Midt-Norge side 2- Stabssamling side 3 NMS U side 4-5 Julesalgene side 6 Nytt i staben på Mjuklia side

Detaljer