Kjøp og salg av virksomheter 10 nyttige tips! Vest Næringsråd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjøp og salg av virksomheter 10 nyttige tips! Vest Næringsråd"

Transkript

1 Kjøp og salg av virksomheter 10 nyttige tips! Vest Næringsråd 6. desember 2011

2 Agenda 1. Introduksjon nyttige tips Vedlegg: Våre tjenester 2

3 Introduksjon 3

4 forretningsområder Revisjon Rådgivning Advokater Regnskap Assurance Consulting Tax-Legal Accounting Styring Kontroll Omstilling 4

5 Prosess knyttet til kjøp og salg av virksomheter er avhengig av flere faktorer Fase/livssyklus (oppstart, vekst, moden) Transaksjonsmotpart (PE-hus, finansiell investor, industriell investor) Type transaksjon (kjøp el. salg, emisjon, fusjon el. fisjon) Fase I Fase II Fase III Forberede salgsprosessen Informasjons materiell og screeninganalyse Markedsføring og indikative bud 5

6 Prosess knyttet til kjøp og salg av virksomheter er avhengig av flere faktorer Fase/livssyklus (oppstart, vekst, moden) Transaksjonsmotpart (PE-hus, finansiell investor, industriell investor) Type transaksjon (kjøp el. salg, emisjon, fusjon el. fisjon) Fase IV Fase V Fase VI Forhandlinger Juridisk dokumentasjon og due diligence Sluttføre transaksjonen 6

7 10 nyttige tips! - som alle gir deg en bedre deal 7

8 1. Vær i forkant / proaktiv og styr prosessen! 8

9 2. Sørg for å ha orden i eget hus en vendor due diligence i forkant av transaksjonen gir større trygghet og tillit! 9

10 3. Tillit i all kommunikasjon er viktig intern konsistens i økonomisk rapportering skaper tillit og reduserer risiko for kjøper! 10

11 4. Valg av transaksjonsstruktur vil kunne påvirke pris, skatt og finansiering kontakt rådgivere tidlig i prosessen! 11

12 5. Restrukturering i forkant av transaksjonen kan påvirke pris skill ut tapsbringende virksomhet og eiendeler du ikke får betalt for! 12

13 6. Ikke inviter fremmede på besøk før avtale er signert! 13

14 7. Tidlig avstemming av forståelse / definisjon av prisjusteringsfaktorer kan spare mye tid og krefter i sluttfasen involver rådgiver med både finansiell- og regnskapsforståelse på dette! 14

15 8. Elektronisk datarom (internet) gir; - mindre støy, - mer kontrollert og strukturert prosess, samt - lavere belastning på nøkkelmedarbeidere! 15

16 9. Sikre verdier og kompetanse internt og etabler incentiver for fremtidig suksess blant nøkkelansatte og tidligere eiere (earn out)! 16

17 10. Identifiser og forstå kjøpers synergier og skap konkurranse blant alternative kjøpere! Synergier Verdi for kjøper Verdi for dagens eiere 17

18 Takk for oppmerksomheten! Kontaktpersoner: Hallvard Aarø Partner - Statsautorisert revisor Kontor: Bergen Adresse: Sandviksbodene Bergen Tlf: Dag Saltnes Partner - Advokat (H) Kontor: Bergen Adresse: Sandviksbodene Bergen Tlf:

19 Deals våre tjenester Vedlegg 19

20 Verdens-, Norges- og Hordalands største revisjonsog rådgivningsselskap Representert i 38 byer ansatte 175 ansatte i Bergen 75 i revisjon 80 i rådgivning 20 advokater Typiske tjenester: Revisjon Transaksjonsstøtte; kjøp og salg av virksomheter Generasjonsskifte Skatt, avgift og forretningsjuss Etableringsstøtte; stiftelse, aksjonæravtaler etc Omorganisering 20

21 Tjenester har kompetansen og tjenestene til å kunne bistå gjennom hele transaksjonsprosessen Deals har kompetanse til å bistå i alle ledd i en transaksjonsprosess PPA og virksomhetsintegrasjon Forhandlinger & Completion Due Diligence Verdsettelse, strukturering og modellering M&A strategi & markedsanalyse og kan både initiere prosesser og sikre en vellykket gjennomføring av transaksjonene 21

22 Kjøp og salg av virksomheter Deals bistår med strategisk rådgivning i salgs- og oppkjøpsprosesser, finansieringsstrategi, aksjonærforhold og kapitalspørsmål og ved leveraged-buy-outs (LBOs) Vi bistår med strategiske råd i salgs- og oppkjøpsprosesser Vi bistår med kapitalanskaffelse og finansieringsstrategi Vi opptrer som rådgiver for selger, kjøper eller ledelsen ved LBOs Realisering av verdier gjennom salg av hele/deler av virksomheten Salg av virksomhet utenfor kjernevirksomhet Ekspansjon gjennom oppkjøp, i Norge eller internasjonalt Kjøp av selskaper som er underpriset, og/eller for å realisere synergier Salg av virksomheter som står overfor et generasjonsskifte Vurdering av kapitalbehov og optimal kapitalstruktur Kartlegging av aktuelle investorer og vurdering av optimal eierstruktur Utarbeidelse av informasjonsmemorandum og/eller investorpresentasjon Bistand i forhandlinger med aktuelle investorer Fremskaffelse av venture capital, privat finansiering, bank finansiering Finansiell modellering og bistand ved prisfastsettelse Utarbeidelse av forretningsplan og selskapspresentasjoner Identifisere og kontakte potensielle transaksjonsparter Bistå oppdragsgiver i forhandlinger Innhenting av bankfinansiering Strukturering og gjennomføring av transaksjon Nordic Mid-market M&A deals by volume H Rank House Value ( 'm) No of. Deals 1 SEB Enskilda 1, Danske Markets Corporate Finance Deloitte Carnegie Inv estm ent Bank ABG Sundal Collier Nordea Corporate Finance Arctic Securities Handelsbanken Capital Markets Pareto European Mid-market M&A deals by volume H Rank House Value ( 'm) No of. Deals 1 KPMG 3, Rothschild 8, , Deloitte 2, Morgan Stanley 6, Lazard 3, Ernst & Young 1, Credit Suisse 5, UBS Inv estment Bank 5, DC Adv isory Partners 2,

23 Verdivurderinger Deals leverer et bredt spekter av verdivurderingstjenester, herunder kommersielle verdivurdering av hele eller deler av selskap, verdivurdering av opsjoner, kjøpsprisallokeringer, nedskrivningstester, finansielle analyser og modellering Behovet for en verdivurdering kan oppstå av flere årsaker og vi bistår blant annet i forbindelse med følgende situasjoner: Kjøp, salg, fusjon/fisjon av en virksomhet Konserninterne restruktureringer ved salg av eiendeler eller virksomheter innenfor et konsern krever aksjeloven at dette skal skje på markedsmessige betingelser Tvister, eksempelvis ved ekspropriasjon, skifte, tvangsinnløsning etter aksjeloven, konflikt om vedtektene og private søksmål Regnskapsavleggelse (kjøpsprisallokering, nedskrivningstester) Fairness opinion (uavhengig oppfatning om pris) 23

24 Finansiell Due Diligence Deals hjelper investorer med å forstå grunnleggende finansielle antakelser forbunnet med transaksjonen, å identifisere eventuelle 'svarte hull' eller skjulte forpliktelser, samt å forstå hvilke eiendeler og gjeldsposter som følger med kjøpet Typiske fokusområder for vår Finansiell Due Diligence Underliggende lønnsomhet og normalisert resultat Nettogjeld og arbeidskapital Resultater fra en Finansiell Due Diligence benyttes i flere faser av transaksjonsprosessen Kontantstrømsanalyser og fremtidig investeringsbehov Delårsanalyser, kombinert med analyser av forventet helårsresultat Budsjetter og gjennomgang av forretningsplaner Vår tilnærmingsmåte er basert på risiko og muligheter For å hjelpe deg å bygge en forståelse av potensialet i transaksjonen leverer Deals en analyse av selskapet, hvor tilnærmingen er basert på risiko og muligheter. Denne tilnærmingen er effektiv og fokuserer på å gi deg de beslutningsverktøyene du trenger for å: Få en bedre forståelse av verdidriverne i et selskap for verdivurderingsformål Støtte forhandlingsgrunnlaget Skrive salgs- og kjøpsavtale Gi komfort til finansieringsinstitusjoner som er involvert i transaksjonen Vi identifisere og fokusere på de faktorene i virksomheten som vil være kritiske for bedriftens fremtidige suksess. Vi bistår i investeringsbeslutningen ved blant annet å analysere og vurdere underliggende lønnsomhet, finansielle forhold, historisk utvikling og ved å benytte disse analysene til å utfordre ledelsens forventninger til fremtiden. Verdsettelse Strukturering Integrasjon etter oppkjøp Kontraktsforhandlinger (SPA) Kommersielle aspekter Synergier og verdihøsting 24

25 Industrieksperter Møter med ledelsen Analyse av ekstern informasjon Undersøkelser Internanalyse/ modellering Kommersiell Due Diligence En sentral forutsetning for å lykkes med et oppkjøp er å skape en forståelse for markedet selskapet opererer i og hvordan selskapet skaper verdier for sine kunder. tilbyr Kommersiell Due Diligence som en uavhengig gjennomgang av et selskaps marked, produkt, kunder og konkurransemessige posisjon Typiske fokusområder for en Kommersiell Due Diligence er: Hvor attraktivt er markedet selskapet opererer i og hva er de underliggende driverne i markedet? Hypotesedrevet tilnærming Hvordan er forhandlingsmakten mellom aktører i ulike deler av verdikjeden og hvor finnes marginene? Hvordan er de forskjellige konkurrentene posisjonert, og hva er deres respektive styrker og svakheter? Hva er de viktigste kjøpskriteriene for selskapets kunder, og hvor fornøyde er kundene med selskapet og produktene som leveres relativt til alternativene som finnes? Hvor robust er selskapets forretningsmodell mot konjunkturelle svingninger? Er selskapets prognoser realistiske og oppnåelige? Hvorfor gjennomføre en Kommersiell Due Diligence? Sikre finansiering Øke kjennskap til markedet og selskapet Identifisere potensielle oppsider og risiko Tilrettelegge for integrasjonsarbeid Sikre nøytralt perspektiv Internasjonalt nettverk av sektor- og bransje- spesialister Involvering av fagspesialister ved spesifikke problemstillinger Diskutere hypoteser og fokusområder Møter med mellomledere for å forstå detaljer Gjennomg ang av rapporter om markedet og konkurrenter Utstrakt bruk av informasjonsspesialister og databaser Kundeinter vjuer Intervjuer med industrieks perter Besøk til butikker og produksjonsanlegg Klare konklusjoner og anbefalinger Identifiseri ng av lønnsomhetsdrivere og vurdering av påvirkning en på selskapet Modellering av markedsdata for å utvikle prognoser 25

26 Vendor Due Diligence Deals tilbyr ved hjelp av en Vendor Due Diligence støtte til både kjøpere og selgere med et uavhengig syn på virksomheten, dens lønnsomhet og fremtidsutsikter En Vendor Due Diligence (VDD) er en gjennomgang på vegne av selger som har som hensikt å adressere spørsmål og forhold som er relevante selv for de mest krevende kjøperne. Analyser og funn kommuniseres kontinuerlig til selgeren og sammenfattes i en rapport om den finansielle situasjonen til virksomheten som presenteres for kjøpere i prosessen. Typiske fokusområder for vår Vendor Due Diligence Markedstørrelse, vekst og drivere Konkurranseforhold Fordeler for selgerne Kontroll over prosessen og informasjonen Konfidensialitet Komfort i datasett og tallgrunnlag Omfattende finansiell, kommersiell og operasjonell gjennomgang av oppsider og risiko. Forventningsstyring Muligheten til å håndtere mulige forhold vedrørende transaksjonsverdi i forkant av salgsprosessen Underliggende lønnsomhet ( quality of earnings ) Netto gjeld Arbeidskapital Kontantstrøm og investeringsbehov Delårsanalyser kombinert med analyser av forventet helårsresultat Budsjetter og gjennomgang av forretningsplaner Vi tilbyr også en Vendor Assistance som er en tjeneste relatert til en Vendor Due Diligence hvor Deals tilbyr skreddersydd hjelp til selger gjennom salgsprosessen. Her vil våre spesialister typisk jobbe sammen med ledelse og finansielle rådgivere for å sikre at muligheter og utfordringer er godt forstått og de riktige stegene tas. Fordeler for virksomheten Reduserer arbeidsomfanget for virksomheten og dens ledelse og tilpasser til øvrig drift og forpliktelser Tillater ledelsen tidlig eierskap for å adressere spørsmål Bidrar til ledelsens forståelse av salgsprosessen Fordeler for kjøperne Budgivere blir presentert med finansielle forhold på en balansert måte Komfort på beslutningsgrunnlaget - støtter også finansieringen. Sparer tid/kostnader/frustrasjon. Bedre bruk av tid i en eksklusivitetsforhandling 26

27 Takk for oppmerksomheten! Kontaktpersoner: Hallvard Aarø Partner - Statsautorisert revisor Kontor: Bergen Adresse: Sandviksbodene Bergen Tlf: Dag Saltnes Partner - Advokat (H) Kontor: Bergen Adresse: Sandviksbodene Bergen Tlf:

5TIPS TIL TRANSAKSJONER I DAGENS MARKED

5TIPS TIL TRANSAKSJONER I DAGENS MARKED Juridiske aspekter En tredjepart bør ha oversikt i transaksjonen DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET IPR Full valuta for bedriftens immaterielle verdier Trygghet Nye krav til kjøper og selger

Detaljer

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 Redaksjonen for Styreboken 2015 har bestått av Signe Moen, Andreas Dypvik, Lene Sakariassen og Silje Vesterbekkmo. Forside fotograf: Annette Larsen Publikasjonen kan

Detaljer

www.pwc.no Risikopremien i det norske markedet

www.pwc.no Risikopremien i det norske markedet www.pwc.no Risikopremien i det norske markedet Desember 2014 Innhold 1. Introduksjon 3 2. Oppsummering av årets undersøkelse 4 3. Utvalg 6 4. Resultater fra undersøkelsen 7 4.1. Risikofri rente i avkastningskravet

Detaljer

- en kjempeutfordring for flere enn eierne. Nå skal vi snakke om eierskifte INNHOLD

- en kjempeutfordring for flere enn eierne. Nå skal vi snakke om eierskifte INNHOLD T I X E rd Ve pn a k is gj g in m o n en r eie s te f i k r 3. 4.-5. 6.-8. Regiondirektør NHO Nordland Nå skal vi snakke om eierskifte Eierskifte en kjempeutfordring for flere enn eierne Finansiering av

Detaljer

Actakonsernet - IFRS 39. Acta Holding ASA - NGAAP 68

Actakonsernet - IFRS 39. Acta Holding ASA - NGAAP 68 ÅRSRAPPORT 2010. INNHOLDsfortegnelse. Fakta om Acta 3 Konsernsjefens kommentar 4 Årets høydepunkter 7 Hovedtall for Acta 8 Markeder 12 Porteføljekonto 14 Eiendomssalg i Sverige 15 Produkter 17 Tjenestetilbud

Detaljer

en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen

en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen Finansieringsguiden en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen Ett av de aller første spørsmålene du som gründer må, bør og skal ta stilling til, er finansiering: Hvordan skal du få

Detaljer

Fra verdivurdering til et vellykket salg

Fra verdivurdering til et vellykket salg SpareBank 1 SR-Bank Markets Fra verdivurdering til et vellykket salg Februar 2014-1- Totalleverandør av finansielle tjenester Èi dør inn Vi ønsker å tilby våre kunder et komplett produkt- og tjenestetilbud.

Detaljer

generasjon nerasjonsskifter Generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet

generasjon nerasjonsskifter Generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Generasjonsskifte REGELJUNGELEN: ARVEAVGIFTEN: UNG ARVTAGER: Ekspertene gir råd Høyere avgift gir bedriftsdød 1. utgave - MAi 2008 - Slipp juniorene til Les

Detaljer

Tilsvarende dokument

Tilsvarende dokument Tilsvarende dokument Dette Tilsvarende dokumentet er utarbeidet i forbindelse med notering av 3 856 023 nye egenkapitalbevis i Jæren Sparebank på Oslo Børs, utstedt i forbindelse med sammenslåingen mellom

Detaljer

BASALERAPPORTEN TEMA: AVKASTNINGSKRAV

BASALERAPPORTEN TEMA: AVKASTNINGSKRAV BASALERAPPORTEN 1. HALVÅR 2013 TEMA: AVKASTNINGSKRAV LEDER Hilmar Auran Adm. direktør Basale AS Basale er et tverrfaglig kompetansehus med hovedfokus på å levere forvaltnings- og rådgivningstjenester av

Detaljer

Økonomistyring og finansiering av teknologibaserte vekstselskaper

Økonomistyring og finansiering av teknologibaserte vekstselskaper Økonomistyring og finansiering av teknologibaserte vekstselskaper Forelesning Venture Cup våren 2008 Bjørnar Reitan, partner Impello Management AS Agenda Finansielle begreper og sammenhenger Finansielle

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital Ansvarlig utgiver PwC Opplag 500 Redaksjonell tilrettelegging og grafisk produksjon PwC Distribusjon Gratis magasin

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 315 Internasjonal revisjonsstandard ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse

Detaljer

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess En studie av Sparebank 1 Regnskapshuset SMN BE 333E Innovasjon og Entreprenørskap Av Christina Tro Christina Tro Oppkjøp som vekststrategi En

Detaljer

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Formålet med avklaringssamtalen er å samle inn opplysninger om deltakeren, hjelpe dem med å sette et mål og definere de viktigste styrkene,

Detaljer

Verdivurdering av IDEX ASA

Verdivurdering av IDEX ASA Verdivurdering av IDEX ASA Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund, utdanning Av: Eirik Vespestad Mæland Kandidat nummer: 18 Oddbjørn Skartun Kandidatnummer: 9 Dette arbeidet er gjennomført

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005. LO-medlemmer har kjøpt LOfavør Bilforsikring som ble lansert med stor suksess i mai

ÅRSRAPPORT 2005. LO-medlemmer har kjøpt LOfavør Bilforsikring som ble lansert med stor suksess i mai ÅRSRAPPORT 2005 52 670 LO-medlemmer har kjøpt LOfavør Bilforsikring som ble lansert med stor suksess i mai 7000 nye spareavtaler ble inngått i SpareBank 1 Livs- og Fondsforsikring i 2005 8 500 000 000

Detaljer

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 1.1 Bakgrunn for meldingen... 7 1.2 Sammendrag... 8 1.2.1 Eierskap

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2013-19. årgang. Tema Kjøp og salg av virksomheter

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2013-19. årgang. Tema Kjøp og salg av virksomheter EUROJURIS INFORMERER Nr. 2/2013-19. årgang Tema Kjøp og salg av virksomheter Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 14 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er

Detaljer

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse www.pwc.no Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse Corporate Governance Hvordan etablere en god rolle- og ansvarsfordeling mellom eiere, styret og daglig ledelse? Ansvarlig utgiver: PwC

Detaljer

VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER

VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER Trondheim 17. september 2012 Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom, og skal ikke kopieres eller videredistribueres

Detaljer

INSPIRE YoWup KURS Modul- & kapitteloversikt

INSPIRE YoWup KURS Modul- & kapitteloversikt INSPIRE YoWup KURS Modul- & kapitteloversikt Agreement & Project No. 2013-1-NO1-LEO05-06186 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INSPIRE YowUp Kursoversikt... 3 1.1. Kursstruktur... 3 2. Oversikt - Modul 1: Mulighetsgjenkjennelse...

Detaljer

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen.

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen. Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 2 Forretningsidé... 2 Produkt/tjeneste og produksjon...

Detaljer

Prospekt. Visma ASA. Forslag til fusjon mellom. Selskapets navn etter fusjonen vil være. Tilrettelagt av. 30. mars 2001. Vurdering av bytteforhold

Prospekt. Visma ASA. Forslag til fusjon mellom. Selskapets navn etter fusjonen vil være. Tilrettelagt av. 30. mars 2001. Vurdering av bytteforhold Prospekt Forslag til fusjon mellom og Selskapets navn etter fusjonen vil være Visma ASA Tilrettelagt av Vurdering av bytteforhold 3. mars 21 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner og ordliste 2 2. Ansvarsforhold

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer