Stokke kommune. God Jul og Godt Nytt År! Nytt fra. Informasjon. Ordførerens hjørne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stokke kommune. God Jul og Godt Nytt År! Nytt fra. Informasjon. Ordførerens hjørne"

Transkript

1 Nr. 7 - november/desember årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Budsjett 2014 Side 4 9 Kommunal informasjon og arrangementer Side Nytt fra lag og foreninger Side Nytt fra Engveien-senteret og Soletunet Ordfører, Kulturskolen m.fl. og ikke minst rektor Inger Book som mottok årets kulturpris er blant dem som ønsker god jul og godt nyttår til alle i Stokke. God Jul og Godt Nytt År!

2 Kjære lesere av Nytt fra Stokke kommune Her kommer siste nummer av Nytt fra Stokke kommune for i år. Kommunestyret behandler Budsjett 2014 og Økonomiplan og handlingsprogram for i sitt møte den 16. desember. Les mer om budsjettet i bladet. Neste nummer av Nytt fra Stokke kommune kommer ut uke 3 og vi leser da Frist for levering av bidrag er satt til 14. desember. Send bidrag til redaktøren. Redaksjonen ønsker alle Stokkes innbyggere en riktig god jul og godt nyttår! Bjørg Ebeltoft Redaktør tlf: , e-post: Politiske møter: des 2013 jan 2014 Utvalg: Datoer: Tid: Sted: Brukerrådet Rådhuset Eldrerådet Engveien-senteret, peisestua 2.etg. Kontrollutvalget / Formannskapssalen Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur (HOOK) / Kantinen Hovedutvalg for Plan og miljø (HPM) / Kommunestyresalen Administrasjonsutvalget / Kommunestyresalen Formannskap / Kommunestyresalen Kommunestyret Kommunestyresalen Ordførers siste time i 2013 med innbyggere på Stokke bibliotek er kl Ordførers plan for timer på biblioteket 1. halvår 2014: Mandagene 13.01, 03.02, 24.02, 17.03, tirsdag 08.04, mandagene og 19.05, tirsdag alle dagene kl Evt. endringer vil bli annonsert. Lurer du på noe eller det er noe du ønsker å ta opp? Ikke glem ordførers time på Stokke bibliotek. Enkel bevertning. Erlend Larsen Ordfører Yme produkter (bak Rema 1000) har mye flott keramikk og tekstiler som egner seg godt som julegaver. FREDAG 22. NOVEMBER HAR VI JULEMESSE MED MANGE NYHETER! Åpningstider forøvrig: Man ons tor fredag kl Tirsdag kl Velkommen til hyggelig handel! Forsidebilde: Ordfører, Kulturskolen m.fl. og ikke minst rektor Inger Book som mottok årets kulturpris er blant dem som ønsker god jul og godt nyttår til alle i Stokke. Foto: Inger Line Birkeland. Nytt fra Stokke kommune/stokke menighetsblad nr Opplag: eks, Utgiver: BK Vestfold Media AS Layout: AKR/BK Vestfold Media AS, Trykk: BK Vestfold Grafiske AS 2 Stokke kommune

3 2014). Noe kan vi spare på enkelte omorganiseringer. Vi kan spare noe på å samarbeide mer med nabokommunene, men det er mer å spare på kommunesammenslåinger. Et anslag sier at vi kan spare 5 millioner på å slå oss sammen med Andebu. Vi har store verdier på østsiden av Torp, men det vil ta mange år før vi merker det i kommunekassa. Eiendomsskatt er også en mulighet, men neppe noen god reklame i forhold til å få flere innbyggere. Når vi nå har begynt arbeidet med å oppdatere kommuneplanen, er det blant annet for å gjøre det enklere å få flere skatteytere til kommunen. Ordførerens hjørne Desember er budsjettid. Som lokalpolitiker er dette en noe grå tid, for Stokke kommune får også i år svært lave inntekter. Vi vet at det er mange områder som må styrkes, men ender likevel opp med å måtte kutte i driften for å få utgiftene til å stå i forhold til inntektene. I skrivende stund har Stokke fått 28,7 millioner mer i inntekter enn i fjor. Men det er forventet at lønnsoppgjøret vil spise opp 14 millioner av dette, og at nye lovpålagte oppgaver vil kreve 17,8 mill. Dermed mangler vi 3,1 millioner for å kunne tilby de samme tjenestene i 2014 som i år. Enkelte tjenester må likevel styrkes, noe som førte til at rådmann leverte et budsjett til oss politikere hvor driften ble foreslått kuttet med 6 mill. Stokke har kommet dårlig ut av statsbudsjettene i svært mange år nå, noe hele organisasjonen bærer preg av. For 2013 var kuttet i driften på 7 mill. Årene før ble det kuttet 6,5 mill, 6 mill, 24 mill, 19 mill og så videre. I praksis betyr dette blant annet at virksomhetene ikke får penger nok til å følge med på pris- og lønnsveksten. Du finner budsjettforslaget på kommunens nettside. Dette er en utvikling som ikke går i lengden. Hver dag snus en ny stein i leting etter områder å spare penger på, samt områder hvor vi kan øke inntektene. Et lite eksempel på det siste er at vi slår sammen sentralbordet vårt med Andebu sitt den 1. januar. Dette vil gi de to kommunene en årlig besparelse på ca kroner. Det er ikke så mye mer å hente på nedbemanning (rådmann foreslår å nedbemanne med 7,65 årsverk i Det er mange årsaker til at vi kommer dårlig ut med kommunens inntekter. Sett fra Oslo er Vestfold fremdeles «gullkysten», selv om det har blitt noen år siden hvalfangst og shipping ga fylket gode skatteinntekter. Andre deler av landet får mange særtillegg vi ikke får del i. Innenfor svært mange områder får vi ikke påvirke kostnadssiden, som blant annet lønnsoppgjør, pensjonsutgifter, antall ansatte innenfor mange tjenesteområder og så videre. Dessuten er inntektsnivået i Stokke relativt lavt. En statistikk fra organisasjonen Subsea Valley sier at menn i Stokke hadde en snittinntekt på i Nøtterøy kom best ut i Vestfold med men dette er like fullt betydelig dårligere enn Kongsberg hvor de hadde en snittinntekt på Kommunene i Vestfold intensiverer arbeidet for å få flere ingeniørarbeidsplasser til fylket vårt. Det er kjedelig å bruke denne spalten til å beskrive dårlig kommuneøkonomi, men kommunens innbyggere bør ha et forhold til hvordan situasjonen er. Når dette er sagt, må jeg også nevne at alle de som arbeider i kommunen gjør en glimrende innsats for de midlene de har til rådighet! Søndag den 5. januar kl går årets «Lys til ettertanke» i og ved Skjee kirke. Markeringen er til minne for dem som har mistet livet langs Vestfoldveiene, og skal være en liten vekker i forhold til trafikksikkerhet. Arrangementet er åpent for alle, og du er herved invitert. Det nærmer seg jul med raske skritt. Enda et år går mot slutten, og vi ser frem til å møte 2014 med forventninger, nysgjerrighet og glede. Jeg vil med dette få ønske deg en riktig god jul og et godt nytt år! Erlend Larsen Ordfører Stokke kommune 3

4 Stokke rådhus Åpningstider jul/nyttår: Mandag : kl Julaften : kl Onsdag og torsdag : Stengt Fredag : kl Mandag : kl Nyttårsaften : kl Vanlige åpningstider fra 2. januar 2014: kl Nytt fra Stokke kommune - utgivelsesplan for 2014 Innleveringsfrist: I postkassa: Nr Uke 3 Nr Uke 9 Nr Uke 15 Nr Uke 22 Nr Uke 35 Nr Uke 41 Nr Uke 48 UKM Påmeldingen har startet! Meld deg på til Ungdommens kulturmønstring Er du mellom 10 og 20 år og driver med kunst og kultur? Sang, maling, dans, film, foto, band, teater, akrobatikk og kanskje mye mer? Meld deg som deltaker i ungdommens kulturmønstring. Du kan melde deg på sammen med flere eller du kan levere et innslag du står for helt selv. Vi gir utviklingsstipend kr 1.000,- til et innslag/deltaker innenfor hvert område (film, scene, kunst). Ungdom fra Andebu, Re og Stokke kan vise fram sin kunst og kultur lørdag 8. mars 2014 på Melsom videregående skole. Her har vi et samarbeid med elever og lærere om arrangementet. Påmeldingsfrist er 16. februar, og du melder deg på via Du finner også informasjon på www. stokke.kommune.no/ung Har du spørsmål kontakt Inger Line Birkeland For samarbeidskommunene Andebu, Re og Stokke Stokke bibliotek Lørdag 30. november, kl : Grethe Blindheim forteller om og fra sin bok «På eget ben». Dette er historien til den 9 år gamle Grethe som fikk polio og hvordan dette virket inn både på henne og resten av familien. Gratis inngang og enkel servering. Lørdag 7. desember, kl : Stokke Kulturskoles Juniorteater viser «Drømmen om de blomstrende kaniner», en fabel av Thore Hansen. For barn i førskolealder. Gratis inngang! Første arrangement i 2014 i regi av Bibliotekets venner: Torsdag 16. januar, kl : «Beklager, jeg må være mamma!». Småbarnstid og tidsklemma møt bloggeren «Mamma-damen», forfatter Karianne Gamkinn. Pris kr. 100,-/ medl. Kr. 50,- Som vanlig serveres det hjemmebakt kake og kaffe/te! 4 Stokke kommune

5 Økonomiplan og handlingsprogram Budsjett 2014 Rådmannen i Stokke la mandag 4. november frem forslag til økonomiplan for og budsjett Stokke kommune er en av de kommunene i landet med lavest inntekt pr innbygger, og kommunen har gjennom mange år gjennomført reduksjoner og innstramminger for å få balanse i økonomien. Alle seksjoner gjør en stor innsats for å holde de stramme budsjettene. Økonomiplanen legger fortsatt opp til en drift som er preget av den svake økonomien. På tross av at kommunen driver effektivt og rasjonelt, er det likevel nødvendig å balansere budsjettene med bruk av oppsparte fondsmidler i alle årene i økonomiplanen. Dessverre kommer rådmannen heller ikke denne gangen utenom å måtte foreslå flere driftsreduksjoner for å få inntektene til å strekke til. Til sammen ca 6 mill kr er foreslått som direkte kutt i budsjettet for I dokumentet som er lagt frem er de ulike tiltakene presentert. Samtlige tjenester er vurdert opp mot å kunne øke effektiviteten ved bla å tilby tjenester til flere brukere innenfor den samme budsjettbevilgningen. Dette bidrar også til effektivisering av ressursbruken, men vil i mange tilfeller oppleves som ytterligere driftsreduksjon. Det er likevel funnet rom for å innarbeide noen nye tiltak og øke ressursinnsatsen på enkelte områder. Dette gjelder innenfor følgende område: Områdeplan Sentrum Øst. Omorganisering av renholdsressursene. Revisjon kommuneplan. Økt helsesøster- og legeressurs helsestasjonen. Nytt valgfagtilbud 10. trinn fra høsten Diverse folkehelsetiltak. Heve økonomisk sosialhjelp til veiledende 2014-satser. Bemanne flere sykehjemsplasser. Økt legeressurs sykehjemmet. Full drift av tiltak for funksjonshemmede på Eikelunden. Innføre elektronisk felles arkiv for plan og byggesak sammen med Andebu kommune. Økte stillingsressurser innen vann- og avløpsområdet. Legge trekkerør for fiber mellom Vennerød og Fossnes. Innføre elektronisk overvåkning av vannkvalitet bassenger. Kommunen står foran store investeringsutfordringer innenfor flere områder i årene fremover. Det er nødvendig å bygge flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger, nye barnehager og ikke minst skoler. I økonomiplanen som nå er lagt frem er disse investeringene ikke innarbeidet. Når disse investeringene om noen år må inn i planene, vil dette medføre ytterligere press på økonomien. I løpet av våren 2014 skal ny skolestruktur for Stokke kommune vedtas. Resultatet av denne behandlingen vil kunne medføre at økonomiplanen for de neste årene må revideres. Dokumentet kan lastes ned på kommunens hjemmeside: Økonomisjef Torunn Årset Stokke kommune 5

6 Annonsører Tlf: Med vår nye servicebil dekker vi alt fra gressklipper til bil, motorsykkel og traktor gjerne hjemme hos kunde! Tlf: Skadet bil? Besøk oss i vår nye oppretteravd. Smiløkka 3 på Vear Postboks Tlf: Stokke Tlf Faks ww Bjarne Gryte Transport pukk - grus - fyllmasse - matjord Tlf: mob: PRØV OSS PÅ PRIS! arbeidet DAHLEN fagmessig Furulund Kro & utført! Motel AS SAG & HØVLERI Tlf TRELAST BYGGEVARER HØVLING STILLASLEMMER Tlf: Få Fåarbeidet arbeidet fagmessig Vi fagmessig Alt utfører i catering alt og utført! selskapsmat i utvendig utført! rer alt innen elektriske asjoner, sterk- og svakstrøm. Mail: 30 års erfaring innen - nybygg - tilbygg - restaurering Vi utfører alt innen elektriske Vi utfører Vi utfører alt innen alt elektriske innen elektriske installasjoner, sterk- og svakstrøm. installasjoner, installasjoner, sterk- sterk- og svakstrøm. og svakstrøm. Stokke Naprapatklinikk Behandling av muskel- og leddplager Naprapat Lene Joramo Medlem NNF Furulund Kro & Storgata Stokke Tlf blikkenslager arbeid Vi Vi utfører utfører Vi utfører alt alt i utvendig ialt i utvendig blikkenslager blikkenslager Egen produksjon arbeid arbeid på Lillevhar. arbeid Egen ansatt på verkstedet. Egen produksjon på Lillevhar. Vi Egen har alt ansatt Egen av produksjon på takstiger verkstedet. Egen produksjon på og Lillevhar. snøfangerutstyr på Lillevhar. Egen ansatt Egen på ansatt verkstedet. på verkstedet. Kobber og Blikk Service AS Kobber og Blikk Service AS Lillevhar Lillevhar Kobber Industriområde, Industriområde, og Kobber BlikkStokke og Service BlikkStokke AS Service AS tlf Lillevhar Industriområde, Lillevhar Industriområde, Stokke Stokke tlf tlf Vi utfører: Nybygg Tilbygg Restaurering Vi Industri utfører: Vi & utfører: næringsbygg Nybygg Nybygg Tilbygg Landbruk Tilbygg Restaurering Restaurering Industri Industri & næringsbygg & næringsbygg Landbruk Landbruk Storgt Stokke - Tlf Stokkev. 51, 3160 Stokke tlf Stokkev. 51, Stokkev , Stokke 3160 Stokke tlf tlf er: Nybygg Tilbygg Restaurering dustri & næringsbygg Landbruk 6 Stokke kommune kkev. 51, 3160 Stokke tlf Tlf: Ikke bare traktor

7 Lys til ettertanke «Lys til ettertanke» har blitt en tradisjon i Vestfold, en tradisjon vi gjerne skulle vært for uten! Dette er en markering med fokus på de som døde og de som har blitt skadd i vestfoldtrafikken. «Lys til ettertanke» er en markering for alle som ønsker å vise at de bryr seg! Den er for etterlatte og pårørende. «Lys til ettertanke» er også for alle dem som trår til når ulykken først har skjedd. Vi håper mange vil vise at de bryr seg søndag den 5. januar 2014 kl i og ved Skjee kirke. Her kan man velge om man ønsker å være med på deler av programmet eller hele. Følg med i avisen fredag den 3. januar for fullstendig program. Med vennlig hilsen Mette Magnussen Distriktsleder Trygg Trafikk Foto: Fotograf Trine Bjervik Visste du at du kan fornye dine lån på biblioteket selv? Gå inn på vår hjemmeside og velg Meg & mitt (ligger i høyre meny under Aktuelle lenker). Velg «Ny bruker/glemt PIN-kode eller passord ute til høyre. Skriv inn din epost-adresse (som må være registrert hos oss) Trykk «Send meg PIN-kode» og systemet sender en 4-sifret pinkode umiddelbart til din epost-boks. Nå kan du logge på med kortnummer og pinkode. du kan søke i historiske fotografier fra Stokke? Gå til bibliotekets hjemmeside kommune.no/biblioteket og velg Søk i mediebasen (ligger i høyre meny under Aktuelle lenker). Velg enkelt eller avansert søk (ligger i venstre meny under Søk). Endre i høyremeny: Alle kataloger, velg der kun Fotosamlingen. Søk i søkefeltet (kryss for Fritekst er det enkleste) på f.eks. Melsomvik, og du får opp bilder der «Melsomvik» er nevnt. Mål radon i din bolig! Forhøyede radonverdier øker risikoen for lungekreft. Kommuneoverlegene og Miljørettet helsevern i Vestfold anbefaler alle som har bolig i de tre laveste etasjene over bakkeplan eller i underetasjer å måle radonkonsentrasjonen i sin bolig. Miljørettet helsevern tilbyr i samarbeid med Radonlab, radonmålinger til en svært gunstig pris, dvs 107,50 kr per målebrikke (inkludert analyserapport). Frakt kommer i tillegg. Hvor mange sporfilmer du trenger vil være avhengig av boligens størrelse. Det må minimum måles med 2 målebrikker per bolig. For bestilling og informasjon, kontakt Radonlab på eller på tlf For mer informasjon, se vår hjemmeside: Stokke kommune 7

8 Aksjon strøsand! Stokke kommune gjentar suksessen fra i fjor og kjører også i år ut strøsand til innbyggere over 80 år som bor i enebolig. Aksjonen vil foregå i uke 49 med oppstart 2. desember kl Stokke kommune er fra i år med i Trygge lokalsamfunn samarbeidet i fylket. Det betyr økt fokus på ulykkes- og skadeforebyggende arbeid. I den forbindelse har kommunen en aksjon med utdeling av bøtter med strøsand til innbyggere over 80 år som bor i enebolig. Målet er at eldre lett skal kunne strø når det er glatt og dermed unngå fallulykker og brudd. Dette er viktig forebyggende arbeid som sparer enkeltmennesker for lidelse og funksjonstap og samfunnet for store utgifter. Sammen med strøsanden blir det også delt ut batteri til røykvarsler. Framover vil det gjennomføres Trygge lokalsamfunn tiltak for å forebygge skader og ulykker også i andre aldersgrupper. Kan du være sjåfør? Sandbøtteaksjonen i 2012 ble gjennomført takket være stor velvilje fra mange frivillige som stilte opp som sjåfører i en travel førjulstid. Også i år er vi avhengig av at frivillige stiller opp som sjåfører. Ta kontakt med kommunens folkehelsekoordinator på telefon hvis du har mulighet til å hjelpe til med å kjøre ut sand. Oppmøte på YME bak Stokkesenteret 2. desember kl Informasjon til deg som er over 80 år: Fikk du strøsandbøtte i fjor og vil ha påfyll i år må du sette bøtta godt synlig ved inngangsdøra fra 2. desember. Da får du påfyll av sand tilkjørt i forbindelse med aksjonen. Ta kontakt med kommunen på tlf eller hvis du er over 80 år, bor i egen bolig og ikke har fått tilkjørt sand innen 6. desember. Pilates-trening Pilates er en treningsform for å styrke den stabiliserende muskulaturen i rygg, nakke, mage og rundt skulderblad. Vi starter opp våren 2014: Tid: Mandager kl Sted: Gymsalen Stokke Ungdomsskole Start: Uke 2, mandag (t.o.m ) Pris: Kr 800,- for 16 ukers kurs Påmelding innen til: Fysioterapeut og Fysio-Pilatesinstruktør Live M. R. Øjerud på tlf eller mail: «Førstemann til mølla» - maks 10 deltagere pr. gruppe. Velkommen til trening! Trening i basseng Frisklivssentralen i Stokke har tilbud om trening i varmtvannsbasseng i bassenget på Soletunet. Treningen foregår til musikk og har fokus på bevegelighet, styrke og kondisjon. Alle som ønsker å trene i vann er velkomne. Har du leddplager, muskelsmerter eller er overvektig, er trening i vann spesielt godt egnet. Treningen ledes av fysioterapeut. Flott tegning fra Tone Johnsen illustrerer at det er viktig å røre på kroppen. Pris per gang kr 55,- Betalingen skjer for ett semester av gangen. Vi har nå trening på torsdager kl Hvis mange nok påmeldte, starter vi opp en gruppe til. Påmelding og spørsmål: Kontakt fysioterapeut Mona Pettersen på tlf eller per e-post: Velkommen til trening i varmtvannsbasseng! 8 Stokke kommune

9 MANDAG Trim på Resept MANDAG Tid: Trim på Resept Sted: Bokemoa Tid: Full Fart klasse Sted: Tid: Bokemoa Full Sted: Fart Stokkehallen klasse Tid: Sted: Stokkehallen Pilates Tid: Pilates Sted: Gymsalen Stokke Tid: U-skole Sted: Gymsalen Stokke U-skole FRISKLIV STOKKE KOMMUNE FRISKLIV STOKKE KOMMUNE TIRSDAG TIRSDAG Bassengtrening Tid: Bassengtrening Sted: Soletunet Tid: Sted: Soletunet Seniordans Tid: Sted: Seniordans Engveien Tid: Sted: Engveien Aktiv UNG klasse Tid: Aktiv UNG Sted: klasse Stokkehallen Tid: Sted: Stokkehallen ONSDAG Trim på Resept Tid: ONSDAG Trim på Resept Sted: Bokemoa Tid: Frisklivsgruppe kondis Sted: Bokemoa og styrke Frisklivsgruppe Tid: kondis Sted: Oppmøte og styrke ved Tid: Stokkehallen Sted: Stavgang Oppmøte ved Stokkehallen Tid: Sted: Stavgang Oppmøte Engveien Tid: Sted: Oppmøte Engveien Trening med fysioterapeut Tid: Trening med Sted: fysioterapeut Gymsalen Stokke Tid: U-skole Sted: Gymsalen Stokke U-skole TORSDAG Bassengtrening TORSDAG Tid: Bassengtrening Sted: Soletunet Tid: Sted: Morosjon Soletunet Tid: Morosjon Sted: Stokkehallen Tid: Sted: Stokkehallen Full Fart klasse Tid: Full Fart 4.- Sted: klasse Gymsalen Stokke Tid: u-skole Sted: Gymsalen Stokke Frisklivgruppe u-skole gå, jogge eller intervall Frisklivgruppe gå, Tid: jogge eller Sted: intervall Bokemoa Tid: Sted: Bokemoa Bassengtrening Tid: Sted: Bassengtrening Soletunet Tid: Sted: Soletunet FREDAG FREDAG Friske Fraspark Tid: Friske Sted: Bokemoa Fraspark Tid: Sted: Bokemoa Seniortrim Tid: 10: Sted: Seniortrim Gymsalen Stokke Tid: 10: u-skole Sted: Gymsalen Stokke u-skole Eldretrim Tid: Sted: Eldretrim Engveien Pensjonist- Tid: foreningen Sted: Engveien har salg Pensjonist- av vafler og kaffe foreningen kl har salg av vafler og kaffe kl FRISKLIVSSENTRALEN Stokke kommune FRISKLIVSSENTRALEN Stokke kommune Bli med på «Trilletur» Torsdager kl Passer for alle uansett form Gå tur i nærmiljøet Ikke værforbehold Gratis Noen av tilbudene i oversikten er i regi av Stokke IL Turn og Trim eller Engveien- senteret Noen av tilbudene i oversikten er i regi av Stokke IL Turn og Trim eller Engveien- senteret Telefon: / Telefon: / Møt opp utenfor helsestasjon i Stokke. Ta kontakt med Frisklivssentralen eller Helsestasjon for mer informasjon: / eller se FRISKLIV STOKKE K MANDAG Trim på Resept Tid: TIRSDAG ONSDAG Trim på Resep Stokke kommune 9 Tid:

10 NYTT FRA LAG OG FORENINGER Stokke Pensjonistforening Er den største i Vestfold med ca. 310 medlemmer og har sine møter 2. tirsdag i hver måned med unntagelse av juni, juli og august. I juni har vi 5-dagerstur til et eller annet mål i Norden, som oftest i Norge, men vi har også hatt tur til Sverige og severdigheter der. Vi har også en juletur i desember, denne turen er stort sett på 3 dager og går ofte til Oset hvor vi liker oss godt, ikke minst er julebordet der verdt å skryte av. Dessuten danses det til levende musikk, noe som heller ikke er å forakte. Foreningen er representert i Eldrerådet som er et politisk utvalg, noe som gjør at vi til enhver tid holder følge med de ting som rører seg i Stokkesamfunnet for oss eldre. Vår nestleder er leder av Eldrerådet, noe som borger godt for saksbehandlingen i dette utvalget. På møtene har vi alltid en god foredragsholder og musikk, gjerne allsang, vi er alle glad i å synge. I tillegg går praten når det er en liten pause i programmet, dette setter vi alle pris på, for en kan nok si at Stokke Pensjonistforenings møter på Engveien er blitt det gode treffstedet for pensjonistene i Stokke. Dessuten får vi alltid en kaffekopp og litt å bite i. Faktisk har vi medlemmer og besøkende fra andre kommune i tillegg til de «innfødte». På alle møter loddes det ut blomster. Inntekten går til drift av foreningen, og det skaper jo litt spenning i hverdagen å være med på god, gammeldags basar! Dette med utlodning har gitt oss en økonomi som gjør oss i stand til å hjelpe til litt med for eksempel oppussing av kafeteriaen på Engveien, noe vi har fått mye skryt for. Foreningen er tilsluttet Pensjonistforbundet som har forhandlingsrett i forbindelse med «lønnsoppgjøret» hvert år. Vi har gode forhandlere som har oppnådd bra resultater på mange områder. Møtene våre er åpne for alle som vil, det er ikke medlemstvang, men kontingenten er ikke det store utlegget det heller, fra 2013 er årskontingenten på kr 250,-, noe de fleste av oss har anledning til. Avslutningen på året er selvsagt julemøtet. Da serveres det alltid middag, og hittil har Fagforbundet i Stokke vært serveringspersonale den kvelden, slik at den vante gjengen kan sitte ned og delta i festlighetene sammen med oss andre. Nå i år feirer foreningen 40-års jubileum, dette slåes sammen med julemøtet, så dette blir en festlig tilstelning! Hva mer er det å si? Alle som har rundet 50 burde bli med på møtene, det er her en treffer kjente, og hvor gamle anekdoter og muntre historier gjenfortelles. Kari Myhre Sekretær Tannlegekontoret Stokke Kai-Uwe Gitter Telefon: Ole G. Bjønnes Telefon: PANTONE PC - CMYK Storgt. 1, Stokke, Lilletorget 10 Stokke kommune

11 Julekonsert med Stokke Da Capo Ensemble Stokke Da Capo Ensemble som fyller 5 år denne høsten inviterer til Julekonsert på Torget i Engveien Senteret i Stokke. Repertoaret er vakre og populære melodier vi forbinder med Julen både norske og utenlandske. Dette er evergreens som alltid vekker gode minner. Konsertene våre består av to avdelinger med en pause i midten der senterets kafeteria er åpen med salg av kaffe, kringle og vafler. Dette er noe publikum setter stor pris på man treffer kjente og får seg en hyggelig prat. Våre vokalister synger noe alene og noe sammen og byr også opp til allsang. Stokke Da Capo Ensemble tar spilleoppdrag der vi kan tilby underholdningskvelder med vakre slagere av blandet musikk. Fast arrangør er vår musikalske leder på trompet Willy Andreasen som leverer flotte arrangementer. Velkommen til vakker sang og musikk fra en svunnen tid! Stokke Da Capo Ensemble JULEKONSERT! Søndag 1. desember kl (merk tiden). Vi spiller og synger Julen inn på Torget i Engveien Senteret. Dørene åpnes kl Åpen kafeteria. Entrè kr 100,- Julekonsert med Stokke Blandede Kor Alle er hjertelig velkommen til Julekonsert 22. desember kl i Stokke kirke. Vi gjør som vi pleier og tar ikke inngangspenger, men vi takker varmt for en gave til koret ved utgangen. Hilsen Stokke Blandede Kor Hageselskapet Stokke har møte i Skjeestua mandag 27. januar 2014 kl Marit Næss Jørgensen fra Sandefjord kommer og forteller og viser bilder om hageplanlegging. Hun har firma som tilbyr planlegging og design av hager og uterom tilpasset den enkeltes behov, smak, stil og interesser. Aktuelt for både nye og erfarne hageeiere! Årsmøtesaker. Bevertning og utlodning. Hilsen Kirsti Lund Stokke kommune 11

12 FOTTERAPEUTFORBUNDET Annonsører Håøy Kran & Transport AS - Transport - Graving - Løft Det meste innen transport Vennerødveien STOKKE Telefon Mobil Regnskapsservice Stokke AS Autorisert regnskapsbyrå Tlf: Vi legger vekt på trygghet og trivsel! Stokke Dyreklinikk Nygaards Allé 4E 3160 Stokke Telefon: tlf Koselig dyrepensjonat beliggende i fredelige omgivelser i skogen. Stokke Stokke Dyreklinikk Dyreklinikk Nygaards Allé 4E Nygaards 3160 Allé Stokke 4E 3160 Telefon: Stokke Telefon: Stokke Senter tlf Stokke Rørhandel AS Sagveien 2, 3160 Stokke Borgeskogen Elektro AS Få arbeidet fagm 3160 STOKKE - Tlf: Vi utfører alt innen elektriske Vi installasjoner, utfører alt innen sterk- og elektriske svakstrøm. Vi utfører alt innen elektriske installasjoner, sterk- og svakstrøm. installasjoner, sterk- og svakstrøm. Stell- og velværebehandling av føtter Angela s fotterapi Åpningstider: Man , Fre , Onsdag fra og kveldstimer etter avtale.treffes Vi Vi utfører utfører på telefon alt alt innen alle innen dager elektriske elektriske for timebestilling! Fotbehandling, installasjoner, installasjoner, behandling av sterk- nedgrodde sterkog og negler, svakstrøm. svakstrøm. torner, vorter Gavekort den perfekte gaven til den som har alt! Vi utfører alt inn installasjoner, st Apotekergata 10, 3160 Stokke Tlf: E-post: V b Kiwi Stokke 7-22 (9-20) Vi utfører: Nybygg Tilbygg Restaurering Vi utfører: Nybygg Tilbygg Restaurering Industri & næringsbygg Landbruk Industri næringsbygg Landbruk Stokkev. 51, 3160 Stokke tlf Stokkev. 51, Tlf: Stokke tlf Vearveien 33, 3173 Vear Tlf: Bolig Landbruk Industri Vår erfaring = din garanti Gunnar tlf: Vidar tlf: Stokke kommune

13 Engveien-senteret Engveien-senteret Trygghet, Trivsel og Tilhørighet NB: Kafeteriaen er åpen for alle! Prøv vår populære søndagsmiddag og støtt opp om kjøkkenet på Engveien! Senteret leier ut små og store lokaler til ulike formål og aktiviteter. Kjøkkenet tilbyr varm mat hver dag og ellers det som ønskes i.f.m.: Sentret leier ut små og store lokaler til ulike formål og aktiviteter. Kjøkkenet tilbyr varm mat hver dag og Møtevirksomhet Selskap Minnesamvær Catering - ta med mat hjem - til hverdag og fest. ellers det som ønskes ifm.: Ved Møtevirksomhet bestilling av catering kan vi i de fleste tilfellene levere maten «på døren». Be gjerne om et pristilbud på leie Selskap av lokale eller på levering av mat. Minnesamvær eller Aktivitetene Catering - drives ta med av mat frivillige hjem - medhjelpere til hverdag og og fest. vi minner om noen av aktivitetene: Torgtreff og sosialt samvær m/kaffe hver dag kl Ved bestilling Datatreff av hver catering mandag kan vi i de fleste tilfellene levere maten på døren. Be kl. gjerne 11.00om et pristilbud på leie av Bridge lokale hver eller mandag på levering av mat. kl Malegruppe hver mandag og onsdag kl Aktivitetene drives av frivillige medhjelpere og vi minner om noen av aktivitetene: Treskjæring hver onsdag kl Torgtreff og sosialt samvær m/kaffe hver dag kl Bingo annen hver tirsdag på ulike uketall kl Datatreff hver mandag kl Strikkekafé hver tirsdag og torsdag kl Bridge hver mandag kl Bingo Stavgang annen i Moa hver hver tirsdag onsdag, på værforbehold ulike uketall kl kl Strikkekafé Kryssordgruppe hver hver tirsdag onsdag og torsdag kl kl Stavgang Hjernetrim i hver Moa torsdag hver onsdag kl kl Kryssordgruppe Stoltrim hver fredag, hver mandag onsdag og onsdag kl kl Ingen Treskjæring påmelding, hver bare onsdag møt opp. Øvrige aktiviteter fremgår av kl. timeplan 1000 som ligger utenfor resepsjonen. Nærmere Malegruppe opplysninger hver onsdag gis ved (silkemaling oppmøte eller mandager) pr. telefon kl Aktiviteten er åpen alle virkedager og har Hjernetrim åpne tilbud hver til alle torsdag pensjonister bosatt i Stokke kommune. kl. De 1100 fleste aktivitetene er gratis med kaffespleis. Stoltrim hver fredag, mandag og onsdag kl Vi minner om følgende arrangement i desember: Ingen påmelding, bare møt opp. Øvrige aktiviteter fremgår av timeplan som ligger utenfor resepsjonen. 26/11 kl Julesalgsmesse i kafeteriaen 03/12 kl Bingo i grupperommet Nærmere opplysninger gis ved oppmøte eller pr. telefon Aktiviteten er åpen alle virkedager 26/11 kl Andakt i peisestuen 08/12 kl Søndagstreff i kafeteriaen og har åpne tilbud til alle pensjonister bosatt i Stokke kommune. De fleste aktivitetene er gratis med kaffespleis. 27/11 kl Trekning i julelotteriet på torget 10/12 kl Pensjonistforeningen, julemøte 29/11 kl Fallforebyggende trening på torget 13/12 kl Gammeldans på torget Vi minner 29/11 om kl. følgende Gratis arrangement: konsert på torget 14/12 kl Lørdagstreff på torget 01/12 kl Da Capo konsert på torget 17/12 kl Tre Sopranos på torget 2/3 kl Konsert DKSS på torget, Johansen skifter genser Markering av Lucia-dagen 8/3 kl Stokke pensjonistforening, medlemsmøte på torget I adventstiden tenner vi adventlys, mandager kl på torget. Musikk og høytlesing. 17/3 kl Konsert DKSS på torget, Et brev i ord og toner Kafeteriaen er åpen alle dager i julen, bortsett fra 1. og 2. juledag og 1. nyttårsdag. 19/3 kl Lørdagstreff på torget 25/3 kl. Aktiviteten 1800 Gammeldans er åpen i romjulen på torget ved behov og drives av frivillige. 27/3 kl. Resepsjonen 1600 Søndagstreff er åpen for i kafeteriaen hjelpemidler 27. og 30/12, kl /4 kl Da Capo konsert på torget 9/4 kl Lørdagstreff på torget Vi ønsker alle en riktig God Jul og et Godt Nytt År! Engveien kafeteria NB: Kafeteriaen er åpen for alle! - Prøv Telefon: vår populære søndagsmiddag 95 og Åpningstider: støtt opp om kjøkkenet Her kan på Engveien! du spise middag (middags servering mellom kl , lørdager ) eller ta en kopp mandag-fredag kl kaffe i hyggelige omgivelser sammen med venner. lørdag kl søndag kl Reduserte priser for pensjonister og trygdede. (med ill. av Engveien-senteret) Stokke kommune 13

14 Av aktiviteter kan nevnes badegruppe, åpen kafe/ fellesmåltider, turer, div. formings/kunstuttrykk m.m., - noe for enhver smak. Aktivitetshuset Kuben Kuben er et lavterskeltilbud til personer som har, - eller har hatt psykiske vansker. «Livet går opp og ned for oss alle» er en kjent frase,- og når det «butter imot» er det ofte avgjørende hvilket nettverk av familie og venner en har rundt seg for å komme videre i livet. Mange sliter med ensomhet og isolasjon,- og da kan nettopp Kuben være et sosialt møtested for akkurat deg! Kuben satser på aktivitet og trivsel,- og ved det å være sammen! Kuben har åpent tirsdager og fredager,- hvor brukerstyring og brukermedvirkning står sentralt i driften. Kuben er opptatt av bl.a. kultur, nærmiljø og helse! Åpningstidene er: TIRSDAGER: KL FREDAGER. KL På ONSDAGER kl er det «ONSDAGSKAFFE» et lavterskeltilbud til brukere som sliter med rusproblematikk,- evt. som er i rehabiltering/behandling. Du kan henvende deg direkte til Aktivitetshuset Kuben på telefonnr eller mobil Kontakt oss gjerne før du kommer! Du finner oss på baksiden av hovedbygningen på Soletunet! VELKOMMEN TIL KUBEN! Åpningstider jul & nyttår ved korttidslager for hjelpemidler Korttidslageret ved Engveien senter er åpent 23. des Det er stengt hele romjulsuka og mandag 30. des. Normal åpningstid utenom jul og nyttår er mandag, onsdag og torsdag Klipp ut SOLETUNET - trening og rehabilitering HØST 2013 Mandag Onsdag Torsdag Fredag Trimdagen Sang og Hjernetrim Hobbydagen Kl Kl Kl Frokostgrupper Frokostgrupper Frokostgrupper kl kl Rehabiliteringsgruppe kl Dagens nyheter Dagens nyheter kl Dagens nyheter Mandagstrim kl. 11 Allsang kl Sangstund kl.11 i 2 grupper kl kl ca. kl Hjernetrim Morosjon Kaffe m.m. Kaffe m.m. kl kl. 14 Ca. kl ca. kl Kaffe m.m. i Stokke hallen Hobby / spill lik uke Sport og spill ca kl Oppstart 10. oktober Bingo ulike uker Sittedans/ lett trim Noen av aktivitetene krever vedtak, andre er det påmelding til. For nærmere opplysninger ring I tillegg til dette har vi et dagtilbud for demente mandag, tirsdag og torsdag. 14 Stokke kommune

15 Jul på Soletunet Nå er juleforberedelsene på Soletunet i full gang. Håndarbeid av mange slag blir laget ferdig og julepynt lages av flittige fingrer. Ellers blir det mange aktiviteter i adventstida både i avdelingene og på dagsentrene. Stjernene henges opp i vinduene og adventslysene tennes etter hvert som ukene skrider fram. Det dufter godt av julekakebaking rundt om flere steder på huset. På dagsentrene tenner vi adventslysene på mandager og øver oss på julesangene innimellom baking og juleverksted. 2. desember kl får vi besøk av Elin Prøysen og Egil Johansen. Da blir det god stemning med Prøysens Jul. 11. desember går den årlige Julebasaren som går av stabelen. Velkommen til kl for å ta lodd eller kjøpe med noe hjem. Lodder kan også kjøpes på forhånd. 13. desember kommer barn fra både Tuften og Olaløkka for å markere Lucia dagen. Vi koser oss med selvlagede Lussekatter. Deretter blir det Julebords fest på Dagsenteret med sang, dans og god mat. 27. desember kl blir det enkel Julegudstjeneste på Dagsenteret med påfølgende kirkekaffe. 28. desember kl vil Bygdekvinnelaget tradisjonen tro stelle i stand til Juletrefest. Da blir det servering av snitter og julekaker. Hjertelig velkommen til Soletunet for å se hvordan vi har det. Ta gjerne kontakt med oss på telefon om dere ønsker å høre mer om hva som foregår. Kanskje noen vil være med oss og bake til jul? Ta kontakt så kan vi avtale nærmere. Vinter på Soletunet Elin Prøysen og Egil Johansen Soletunet kafeteria Telefon: Åpningstider: Hverdager kl Lørdager Stengt Søndager kl Servering av middag: Hverdager kl Lørdager stengt Søndager kl Her kan du spise middag eller ta en kopp kaffe i hyggelige omgivelser sammen med venner. Reduserte priser for pensjonister og trygdede. Stokke kommune 15

16 Stokke kommune - Informasjon Stokke Rådhus, Nygaards Allè 1, Postboks 124, 3161 Stokke Åpningstider: 1. september 30. april kl mai 31. august kl Servicekontor: Alle henvendelser skal skje til Servicekontoret. Inngang E, 1.etg. Telefon: , Faks: All e-post skal sendes til denne adresse: Rådmannens ledergruppe: Inngang E, 1.etg. Telefon: , Faks: SEKTOR PLAN OG MILJØ Seksjon Eiendom, kommunalteknikk og Arealplan/byggesak: Inngang E, 3.etg. Telefon: , Faks: SEKTOR HELSE, VELFERD OG OMSORG Seksjon Helse og soisalmedisin: Inng. D, 2.etg., Telefon: , Faks: Helsestasjonen: Telefon ekspedisjon: Seksjon Tiltak for funksjonshemmede: Kornmagasingt. 13 Telefon: , Faks: Seksjon Pleie, omsorg og rehabilitering: Soletunet, Ole Stavnums vei 12 Telefon: , Faks: Seksjon Engveien-senteret: Telefon: , Faks: SEKTOR OPPVEKST KUNNSKAP OG KULTUR Seksjon Barnehager: Inngang E, 2.etg. Telefon: , Faks: Bokemoa og Ramsum skoler: Bokemoa: Telefon: , Faks: Ramsum: Telefon: , Faks: Melsom skole: Telefon: , Faks: Stokke Ungdomsskole: Telefon: , Faks: Vear skole: Telefon: , Faks: Vennerød skole: Telefon: , Faks: Stokke Kommunale Voksenopplæring: Besøksadresse: Engveien 4 Telefon: , Faks: Seksjon Kultur og fritid: Inngang E, 2.etg. Telefon: , Faks: Stokke Kommunale Kulturskole: Besøksadresse: Engveien 4 Telefon: Flerbrukshusene Låven og Fritidsmagasinet: Disse er utlånt på langtidsbasis. For oversikt over lokaler: Stokkehallen: Besøksadresse: Rørkollveien 2 Leie og info, se Øvrige henvendelser: seksjon kultur og fritid. Vearhallen: Besøksadresse: Melsomvikvn. 561 Leie og info, se Øvrige henvendelser: seksjon kultur og fritid. Stokke bibliotek Stokke rådhus, Nygaards allè 1 Postboks 124, 3161 Stokke Tlf: E-post: Utenom åpningstiden kan lån leveres i bokinnkast ved hovedinngang. Lån kan fornyes pr. telefon eller via internett: Åpningstider Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag Fredag Stengt Lørdag Juleåpningstider: Mandag 23. des.: Lørdag 28. des., mandag 30. des.: Stengt: 24., 25., 26., 27., 31. des. og 1. jan. Vanlige åpningstider fra 2. januar. 16 Stokke kommune

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 april 2012-13. årgang. Side 3 Ordførerens hjørne Et privilegium å få være ordfører.

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 april 2012-13. årgang. Side 3 Ordførerens hjørne Et privilegium å få være ordfører. Nr. 3 april 2012-13. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Et privilegium å få være ordfører. Side 6-7 - Nytt fra Engveien-senteret og Soletunet Kjære lesere av Nytt fra

Detaljer

God jul og godt nytt år!

God jul og godt nytt år! INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 7 desember 2009-10. årgang

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Benytt stemmeretten din ved høstens valg 9. september. Informasjon. Ordførerens hjørne

Stokke kommune. Nytt fra. Benytt stemmeretten din ved høstens valg 9. september. Informasjon. Ordførerens hjørne Nr. 5 - august/september 2013-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Stokke ungdomsskolefyller 50 år. Bruk stemmeretten din 9. september. Side 4 9 Kommunal informasjon

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 3 - mars 2013-14. årgang. Side 3

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 3 - mars 2013-14. årgang. Side 3 Nr. 3 - mars 2013-14. årgang Informasjon Nytt fra kommune Side 3 Ordførerens hjørne Barnehager, Flerkulturell dag i Moa, Sti for øye og Fossnes Senter Side 4 10 Kommunal informasjon og arrangementer Side

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune Nr. 2 - mars 2014-15. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Fengsel i Stokke? Næringssamarbeid og næringsutvikling Side 4 10 Kommunal informasjon og arrangementer Side 12

Detaljer

God påske! Nytt fra Stokke kommune. Quo vadis, Stokke? INFORMASJON

God påske! Nytt fra Stokke kommune. Quo vadis, Stokke? INFORMASJON Nr. 3 - april 2014-15. årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune Quo vadis, Stokke? Side 3 Ordførerens hjørne Folkehelseuka, Grunnlovs jubileum og informasjonsmøte om kommunesammenslåing mm. Side 4 10

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 5 - august 2012-13. årgang. Billettsalg, TV-aksjon og byggehøyder. Side 3 Ordførerens hjørne

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 5 - august 2012-13. årgang. Billettsalg, TV-aksjon og byggehøyder. Side 3 Ordførerens hjørne Nr. 5 - august 2012-13. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Billettsalg, TV-aksjon og byggehøyder. Side 4-10 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 11-12 Nytt fra lag

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra INFORMASJON. Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang. Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss

Stokke kommune. Nytt fra INFORMASJON. Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang. Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss Side 4-9 Kommunal Informasjon og arrangementer

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune Nr. 4 - juni 2014-15. årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune Kjære lesere av Nytt fra Stokke kommune Nummer 4, 5 og 6 av Nytt fra Stokke kommune blir med redusert innhold. Dette skyldes vedtak i kommunestyret

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 2 - februar 2013-14. årgang. Side 3. Befolkningsvekst og kommunesamarbeid

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 2 - februar 2013-14. årgang. Side 3. Befolkningsvekst og kommunesamarbeid Nr. 2 - februar 2013-14. årgang Informasjon Nytt fra kommune Side 3 Ordførerens hjørne Befolkningsvekst og kommunesamarbeid Side 4 11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12 13 Nytt fra lag og foreninger

Detaljer

God jul og godt nytt år!

God jul og godt nytt år! Nr. 7 - november 2012-13. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune God jul og godt nytt år! Side 3 Ordførerens hjørne Ny buss, dugnadsånd og kulturpris Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Ordførerens hjørne Utbygging, samhandlingsreform og skolepolitikk. Nr. 1 - januar 2013-14. årgang.

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Ordførerens hjørne Utbygging, samhandlingsreform og skolepolitikk. Nr. 1 - januar 2013-14. årgang. Nr. 1 - januar 2013-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Utbygging, samhandlingsreform og skolepolitikk Side 4-12 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12 Nytt

Detaljer

Stokke bibliotek. Bli med på skifesten du også! www.stokke.kommune.no. Nr. 1 januar 2010-11. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne.

Stokke bibliotek. Bli med på skifesten du også! www.stokke.kommune.no. Nr. 1 januar 2010-11. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. INFORMASJON Nr. 1 januar 2010-11. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 3 april-mai 2010-11. årgang INFORMASJON. Nytt fra lag og foreninger. Ordførerens hjørne.

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 3 april-mai 2010-11. årgang INFORMASJON. Nytt fra lag og foreninger. Ordførerens hjørne. INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 3 april-mai 2010-11.

Detaljer

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m.

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Nr. 1 - januar 2014-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Godt Nytt År! Side 4 11 Kommunal informasjon

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

Stokke kommune. Helsesøstrene på helsestasjonen var fjorårets luciaer. Nytt fra. Informasjon. Nr. 1 januar 2012-13. årgang

Stokke kommune. Helsesøstrene på helsestasjonen var fjorårets luciaer. Nytt fra. Informasjon. Nr. 1 januar 2012-13. årgang Nr. 1 januar 2012-13. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne 100 dager som ordfører er passert! Side 4-8 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 9-13 Nytt fra lag og foreninger

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

Stokke kommune. God jul og godt nytt år! Nytt fra. Informasjon. Nr. 7 november 2011-12. årgang

Stokke kommune. God jul og godt nytt år! Nytt fra. Informasjon. Nr. 7 november 2011-12. årgang Nr. 7 november 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Det er godt å bo i Stokke kommune! Side 4-10 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 11-12 Nytt fra lag og

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 februar 2012-13. årgang. Side 3 Ordførerens hjørne Plan for omsorgssektoren

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 februar 2012-13. årgang. Side 3 Ordførerens hjørne Plan for omsorgssektoren Nr. 2 februar 2012-13. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Plan for omsorgssektoren er klar Side 4-6 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 8-12 Nytt fra lag og foreninger

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Helse- og aktivitetssentrene

Helse- og aktivitetssentrene 89714 Wera as Foto forside: Ragnhild Johansen, Varden Helse- og aktivitetssentrene Møteplasser der folk bor Sammen om Porsgrunn Sammen om Porsgrunn 2 Velkommen til Helse- og aktivitetssentrene i Porsgrunn

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Advent, en tid for ettertanke

Advent, en tid for ettertanke Virksomhetsplan, Praktiske opplysninger, Årsplan 2015-2016, Pedagogisk plan og Foreldrepost finner dere også på vår hjemmeside: www.hogmo.barnehageside.no Advent, en tid for ettertanke Det finnes noen

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Høsten er her med vinteren rundt hjørnet. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang.

Stokke kommune. Nytt fra. Høsten er her med vinteren rundt hjørnet. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Høring skolestruktur Tur til Torp TV-aksjonen 2013 Side 4 8 Kommunal informasjon og arrangementer

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høst 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Kulturprogram for høsten 2014 Etter en lang og varm sommer med mange aktiviteter i hagen,

Detaljer

Stokke kommune. God sommer! Nytt fra. Informasjon. Ordførerens hjørne Sneglekampanje, sykehjems - plasser, og mulig fengsel til Borgeskogen.

Stokke kommune. God sommer! Nytt fra. Informasjon. Ordførerens hjørne Sneglekampanje, sykehjems - plasser, og mulig fengsel til Borgeskogen. Nr. 4 - mai/juni 2013-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Sneglekampanje, sykehjems - plasser, og mulig fengsel til Borgeskogen. Side 4 10 Kommunal informasjon og arrangementer

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 6 oktober 2011-12. årgang. Side 3 Ordførerens hjørne

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 6 oktober 2011-12. årgang. Side 3 Ordførerens hjørne Nr. 6 oktober 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Stokkes nye ordfører, Erlend Larsen med sitt første innlegg til Stokkes innbyggere. Side 4-8 Kommunal Informasjon

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 1 januar 2009-10. årgang INFORMASJON. Hva skjer i kommunen? Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 1 januar 2009-10. årgang INFORMASJON. Hva skjer i kommunen? Ordførerens hjørne INFORMASJON Nr. 1 januar 2009-10. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no

Detaljer

Informasjon til innbyggere i Hurdal

Informasjon til innbyggere i Hurdal Informasjon til innbyggere i Hurdal Desember 2017 Innleveringsfrist til neste utgave: 10. desember Utgiver: Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL Telefon: 66 10 66 10 Epost: postmottak@hurdal.kommune.no

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2009-10. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. Arrangementer.

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2009-10. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. Arrangementer. INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2009-10. årgang

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012:

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: MANDAGER: ADVOKATVAKT mandag kl. 16:30 18:30 Rygge Frivilligsentral i samarbeid med advokatfirmaet Bredal og advokatforeningen kan tilby juridisk

Detaljer

INFORMASJON Nr. 2 februar/mars 2010-11. årgang Åpningstider: Ordførerens Ski NM Arrangementer i hjørne 2010 mars og april 6-7 www.stokke.kommune.

INFORMASJON Nr. 2 februar/mars 2010-11. årgang Åpningstider: Ordførerens Ski NM Arrangementer i hjørne 2010 mars og april 6-7 www.stokke.kommune. INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 2 februar/mars 2010-11.

Detaljer

Nyhetsbrev nr

Nyhetsbrev nr Nyhetsbrev nr. 1. 2017 Med ønske om et Godt Nytt År Vi er i starten av et nytt år og det betyr mange nye muligheter og mange kjekke samlinger med alle dere flotte medlemmer i Fibro-Bergen. Nå har jeg vært

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Høsten 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Høsten 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Høsten 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN SEPTEMBER DESEMBER 2014

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN SEPTEMBER DESEMBER 2014 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN SEPTEMBER DESEMBER 2014 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN SEPTEMBER 2014 Mandag 1. kl. 1100 Solberglia Musikkterapi med Eli Sommerfeldt fra Kulturskolen, avd. blir informert direkte

Detaljer

ÅPNINGSTIDER NOVEMBER/DESEMBER

ÅPNINGSTIDER NOVEMBER/DESEMBER HAGLEBUPOST Nr. 278 Dato: 20.11.17 Temp: -10 gr Snødybde: Ca 5 cm Skispor: Se skisporet.no Kjørt Hovdanløype og rundt vannet. Det er ikke spor, men slådd. ÅPNINGSTIDER NOVEMBER/DESEMBER Man - Tors fra

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 NB : Pub/dans Kick-Off Rekruttering av frivillige! Seniortur til Sverige Sommerdans på torget Håper å se mange av dere på kulturtiltakene i Nedre Eiker! KULTUR-HELSE

Detaljer

Kalender desember 2015 - januar 2016

Kalender desember 2015 - januar 2016 Søndag 29. november kl. 18.00 Gudstjeneste 1. søndag i advent Tale: Tove Sæhle Uke 49 Kalender desember 2015 - januar 2016 Tirs. 01.des.- Tirs. 20.des Settes Julegrytene ved Kløverhuset, på Torgalmenningen

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2016. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2016. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2016 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for VINTER/VÅR 2014 Her på Nordberghjemmet har vi mye å glede oss til i tiden fremover

Detaljer

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Livsgledeuka 3. - 10. mai 2014 En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Velkommen til Livsgledeuka 2014 Stiftelsen «Livsglede for eldre» ble opprettet i 2006. Dette er en frivillig

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen.

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12-13 Nytt fra

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 A K T I V T HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 O G Å P E N T www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 20.Oktober kl. 16.00 Næring,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 4 mai 2012-13. årgang. Jernbane, bosetting og vennskapskommune. Side 3 Ordførerens hjørne

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 4 mai 2012-13. årgang. Jernbane, bosetting og vennskapskommune. Side 3 Ordførerens hjørne Nr. 4 mai 2012-13. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Jernbane, bosetting og vennskapskommune. Side 4-9 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 10-12 Nytt fra lag og

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 5 september 2009-10. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. Nytt fra lag og foreninger

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 5 september 2009-10. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. Nytt fra lag og foreninger INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 5 september 2009-10.

Detaljer

Aktivitetsplan, høsten 2010 Blindheim barneskole SFO-2.kl. basen

Aktivitetsplan, høsten 2010 Blindheim barneskole SFO-2.kl. basen Aktivitetsplan, høsten 2010 Blindheim barneskole SFO-2.kl. basen VÅR VISJON: Rom for leik VÅRT MOTTO: Med gode opplevelser, leik og fantasi. Vil barna trives og få en SFO å bli glad i. Tema Aktiviteter/Tiltak

Detaljer

Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss

Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss 1. Organisering Oppsal treffsenter er et kommunalt drevet treffsenter i Oslo Kommune, Bydel Østensjø. Treffsenteret leier sine lokaler av Oppsal Samfunnshus

Detaljer

Nye gebyrer. Ordførerens. Opptak i. barnehager. www.stokke.kommune.no FULLDISTRIBUSJON. Nr. 2 februar 2005-6. årgang. Side 4. Side 3.

Nye gebyrer. Ordførerens. Opptak i. barnehager. www.stokke.kommune.no FULLDISTRIBUSJON. Nr. 2 februar 2005-6. årgang. Side 4. Side 3. FULLDISTRIBUSJON Nr. 2 februar 2005-6. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Livsgledeuka 24. mai-13. juni 2017 Grimstad

Livsgledeuka 24. mai-13. juni 2017 Grimstad Livsgledeuka 24. mai-13. juni 2017 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2017 I år har Livsglede for Eldre 10-års jubileum og markerer dette med et rikholdig program i årets livsgledeuke. Fra 24. mai -til

Detaljer

Kulturkalenderen høsten 2013. Kultur- og fritidstilbud fra Integreringsseksjonen og Ungdomskontoret

Kulturkalenderen høsten 2013. Kultur- og fritidstilbud fra Integreringsseksjonen og Ungdomskontoret Kulturkalenderen høsten 2013 Kultur- og fritidstilbud fra Integreringsseksjonen og Ungdomskontoret Toppenklubben Fritidsklubben er åpen for alle, men er spesielt tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming.

Detaljer

Mot ny kommueplan. Ordførerens hjørne UKM. Nr. 3 april -15. INFORMASJON 60. årgang. Side 3. Side 4. Side 10

Mot ny kommueplan. Ordførerens hjørne UKM. Nr. 3 april -15. INFORMASJON 60. årgang. Side 3. Side 4. Side 10 Nr. 3 april -15 INFORMASJON 60. årgang Side 3 Side 4 Side 10 Ordførerens hjørne Mot ny kommueplan UKM - Jeg vil spesielt invitere til tur forbi Rossnesodden tirsdag den 5. mai. Kommuneplanutvalget har

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

AVSPENNINGSØVELSER m/ LETT STYRKETRENING Mandag (annen hver) kl.10.00 11.00 ( 12.jan, 26.jan, 9.feb osv )

AVSPENNINGSØVELSER m/ LETT STYRKETRENING Mandag (annen hver) kl.10.00 11.00 ( 12.jan, 26.jan, 9.feb osv ) AKTIVITETSPLAN VÅREN 2015: Påmelding til kurs og aktiviteter skjer til Frivilligsentralen tlf: 948 02 966 fra 12.januar. AKTIVITETER/ / MØTEPLASSER: Mandager: AVSPENNINGSØVELSER m/ LETT STYRKETRENING Mandag

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 HelArt samling for 3 Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 11 HelArt samling for 3 Vi feirer Tiril som ble 2 år 29.12 HURRA Pitapizza 12 Laks m/poteter og grønnsaker

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Ha en magisk vår og så er det bare å ta kontakt hvis det skulle være noe. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe.

Ha en magisk vår og så er det bare å ta kontakt hvis det skulle være noe. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe. Ny i kommunen og på jakt etter en oversikt over det tilrettelagte fritidstilbudet? Eller kanskje du allerede er godt etablert, men vil finne ut av når aktivitetene starter opp igjen? Da er dette brosjyren

Detaljer

Månedsbrev For Litlaland Desember:

Månedsbrev For Litlaland Desember: Månedsbrev For Litlaland Desember: Vi har kommet til desember en måned fylt med tradisjoner, gode lukter og arbeidsomme små og store.. For å skape mest mulig hygge i adventstiden prøver vi i barnehagen

Detaljer

PERIODEPLAN FOR DESEMBER

PERIODEPLAN FOR DESEMBER PERIODEPLAN FOR DESEMBER Tilbakeblikk fra oktober og november: Denne perioden har blitt brukt til å komme i gang med faste aktiviteter i ukene. Oktober har vært en fin måned med flott høstvær. Vi har vært

Detaljer

VI TAR JULEFERIE Vi tar juleferie fra 11/12 til og med 26/12

VI TAR JULEFERIE Vi tar juleferie fra 11/12 til og med 26/12 HAGLEBUPOST Nr. 279 Dato: 07.12.17 Temp: + 4 gr Snødybde: Ca 30-40 cm Skispor: Se skisporet.no og følg Eggedal Turlag på Facebook ÅPNINGSTIDER DESEMBER Vi har åpent i dag til kl. 18.00. Fredag 8/12 stenger

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 Vennatunet PROGRAM HØSTEN 2015 Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 DAG DATO HVA SKJER I SEPTEMBER KL HVOR Onsdag 02.09 Gågruppe i nærmiljøet Allsang og trekkspill m/ John Lerånn Filmkveld Vi viser filmen Sang

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Utsikten vår Program for vinter/vår 2015 Vi ser frem til et nytt år med mange nyheter på

Detaljer

ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER /

ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER / ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER / BILLEDKUNST / KNIPLINGER / BAKGÅRD + + + VELKOMMEN TIL DET

Detaljer

God jul og godt nytt år

God jul og godt nytt år FULLDISTRIBUSJON Nr. 10 desember 2005-6. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim Avfall er Kundeblad Nr. 3 2013 Julefri flytter tømmetid Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker Informasjon til husstandene i Trondheim Glade jul, hellige jul I år faller romjulens helligdager

Detaljer

Styret ønsker alle hjertelig velkommen til Trivselssenteret!

Styret ønsker alle hjertelig velkommen til Trivselssenteret! Trivselssenteret Program våren 2015 Trivselssenteret har fortsatt et høyt aktivitetsnivå og kan tilby et vårprogram som kan friste de fleste! Som du forstår satses det høyt og selveste Anita Skorgan vil

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset MÅNEDSPLAN FOR SOLA DESEMBER 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset 2 Julegudstjeneste kl 13 4 Juleverksted 3 Vi skal på besøk til Sigrid. Alle barna må

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Søbstad helsehus. Velkommen til etterbehandlingsavdelingen. Halldor Skard. Kunsten å være i bevegelse

Søbstad helsehus. Velkommen til etterbehandlingsavdelingen. Halldor Skard. Kunsten å være i bevegelse Søbstad helsehus Velkommen til etterbehandlingsavdelingen Kunsten å være i bevegelse Halldor Skard Kontaktinfo Kristin Haarberg er enhetsleder ved Søbstad Helsehus, Kari Marte Hegdal er fagkoordinator

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste Torridalsveien Aktivitetshus Kirkens Sosialtjeneste 4 Torridalsveien Aktivitetshus Tilpasset støtte Kompetanse Vårt særpreg Brukermedvirkning Søknad om plass 7 Dagsenteret Tilbud Matlaging Fysisk trening

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

Ukeplan Grønnfink Uke: 50

Ukeplan Grønnfink Uke: 50 Ukeplan Grønnfink Uke: 50 Mandag 7. Tirsdag 8. Onsdag 9. Torsdag 10. Fredag 11. Informasjon: Vi baker lussekatter Ha med dag 10.45 Ped.ledermøte 10.45 11.30 Basemøte og hamed-samling 11.30 Vi griller pølser

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring av bilder fra kamera til PC, tilbys enkelte mandager

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

HAGLEBUPOST Nr. 243 GODT NYTTÅR TIL DERE!!!!

HAGLEBUPOST Nr. 243 GODT NYTTÅR TIL DERE!!!! HAGLEBUPOST Nr. 243 Dato: 06.januar 2015 Temp: -3 grader Været: Skyet Snødybde: ca. 40 cm. Fått ca. 3 cm de to siste døgn. Skiløyper: Litt usikre her, men dere kan følge Eggedal Turlag på facebook, eller

Detaljer

Velkommen til våre tilstellinger

Velkommen til våre tilstellinger Side 1 Trekløveren for september 2013 Velkommen til våre tilstellinger 2. halvår 2013 Side 2 Aktiviteter 2. halvår 2013 Vi har gleden av å invitere alle beboere til våre tilstellinger. Kari og Bjørg vil

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 September har gitt oss mange flotte utedager med godt og varmt høstvær. Vi ser at barna trives med å være ute. Mange er svært glad i å sykle og det

Detaljer

Lysfest kl

Lysfest kl Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 02.12 03.12 04.12 05.12 06.12 49 Kl.09.30 Julesamling i amfiet for hele huset. Noen fra Maurene er med fremme på scenen! Marihønene lager julegaver Maurene lager

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2014 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

Årsmelding 2010 Oppsal treffsenter 60pluss

Årsmelding 2010 Oppsal treffsenter 60pluss Årsmelding 2010 Oppsal treffsenter 60pluss 1. Organisering Oppsal treffsenter er et kommunalt drevet treffsenter i Oslo Kommune, Bydel Østensjø. Treffsenteret leier sine lokaler av Oppsal Samfunnshus og

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Ordførerens hjørne. Aldri tenkt tanken på å bytte jobb. Innbyggermøte i Stokkehallen INFORMASJON

Stokke kommune. Nytt fra. Ordførerens hjørne. Aldri tenkt tanken på å bytte jobb. Innbyggermøte i Stokkehallen INFORMASJON Nr. 1 - januar 2015 60. årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune Side 2 Ordførerens hjørne Kommunestruktur og overføring av eiendom til kirken Side 4 Innbyggermøte i Stokkehallen Mye folk og god stemning

Detaljer

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2016 Fra 2. - 11. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer på kulturelle,

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR VIPENE

MÅNEDSPLAN FOR VIPENE MÅNEDSPLAN FOR VIPENE Det har blitt desember og julen er rett rundt hjørnet. En tid både små og store ser frem til i barnehagen. Det er en tid for ro, vennskap og ikke minst det å få gode opplevelser sammen.

Detaljer

Juledager egen plan for uken. Juledager egen plan for uken

Juledager egen plan for uken. Juledager egen plan for uken Tema:Jul og vinter Uke nr 49 (30.11-4.12) Spurvene DESEMBER 2015 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Turdag Kirkebesøk for de eldste barna Fellessamling juleevangeliet Hipp hurra Hedda 4 år 5.12! Uke

Detaljer