Systemperspektiv på endring. Tønsberg 16. juni 2011 Stein Evensen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Systemperspektiv på endring. Tønsberg 16. juni 2011 Stein Evensen"

Transkript

1 Systemperspektiv på endring Tønsberg 16. juni 2011 Stein Evensen

2 En gjennomgang av; Organisasjonsatferd og endring Systemer Seleksjon Kompleksitet Nettverk Refleksjon om implikasjoner

3 ANDRE LØSNINGER SKAL VÆRE PRØVD I UTØVELSEN AV SOSIALE TJENESTER OG NOEN HELSETJENESTER: KAP. 4A: RETTSSIKKERHET VED BRUK AV TVANG OG MAKT OVERFOR ENKELTE PERSONER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING. Spesialiteten KRAV TIL FOREBYGGING KRAV TIL SAMARBEID RETT TIL MEDVIRKNING OG INFORMASJON VIRKEOMRÅDE FOR KAP. 4A : BRUK AV TVANG OG MAKT OG INNGRIPENDE VARSLINGSSYSTEMER MED TEKNISKE INNRETNINGER ALMINNELIGE OPPFORDRINGER LEDELSE VED HÅNDEN ANDRE FYSISKE PÅVIRKNINGER AV LIKNENDE ART. SÆRLIGE GRENSER FOR BRUK AV ENKELTE TILTAK VILKÅR: FAGLIG FORSVARLIGHET + ETISK FORSVARLIGHET GRAD AV PÅVIRKNING TVANG/MAKT: 1) TILTAK SOM TJENESTEMOTTAKER MOTSETTER SEG ELLER 2) TILTAK SOM ER SÅ INNGRIPENDE AT DE UANSETT MOTSTAND MÅ REGNES SOM BRUK AV TVANG/MAKT Sykehuset Buskerud - Psyk. avd. - Regionalt senter for utviklingshemmede

4 Organisasjoner (Jacobsen og Thorsvik, 2001)

5 Atferd i organisasjoner Organisasjonsatferd -forskningsområde som er opptatt av hovedsakelig tre determinanter for atferd i organisasjoner ; individer, grupper og struktur (Robbins, 2005) -innebærer to reduksjonsnivåer for seleksjon: individuell og kulturell.

6 Generell systemteori Systemer består av komponenter (deler) Systemer kjennetegnes av interaksjonen mellom delene og denne kan være nonlineær. Vi snakker både om struktur og interaksjon internt og eksternt

7 Generell systemteori forts Altså; Delene Delenes interaksjon Dette inkluderer tid og avstand mellom delene. Omgivelsene Input output

8 Generell systemteori forts Ofte kan systemer beskrives i hierarkier. Fra lavt til høy i hierarkiet øker kompleksiteten. Dette kan også beskrives som at delene og nivåene nestes sammen. Det er gjensidig avhengighet mellom delene. Subsystemer er egne systemer samtidig med at de er en del av et større system.

9 Økologisk systemperspektiv Helheten er noe annet enn summen av delene Delene i et system påvirker og påvirkes gjensidig av hverandre og av strukturen som helhet Systemets prosesser er dynamiske Tilstreber balanse og likevekt mellom deler og omgivelser 9

10 Hvorfor systemteori? Organisasjoner kan (og bør) defineres som noe mer enn en samling individer. Systemteori passer med atferdsanalyse i forhold til reduksjonsnivå for analyser. Individets atferd er ikke alltid relevant for helheten. (Sandaker, 2003) 10

11 Emergens Regler, eller lover, genererer ikke effekt. De beskriver bare regularitet og sammenheng i naturen. Disse mønstrene kan være svært opplysende og viktige, men den underliggende sammenhenger må særskilt spesifiseres (men er det som regel ikke). (Corning 2002) Det er noe mer enn bare summen av delene og interaksjonen mellom dem.

12 Typer av systemer Økologiske Biologiske Mekaniske Sosiale

13 Sosiale systemer Enheter som er ordnet i forhold til hverandre som kan gjenkjennes som et mønster Noen definisjoner skiller mellom sosiale systemer som mer formelt organisert og bruker betegnelsen sosiale nettverk om de uformelle. Sosiale systemer er oftest nonlineære 13

14 Hva er OBM? Organizational Behavior Management er en vitenskaplig tilnærming til å forbedre prestasjoner i organisasjoner ved å bruke konseptene og prinsippene innen anvendt atferdsanalyse. 14

15 OBM i Norge Har lite gjennomslag i Norge Fagfolk bare opptatt av selve tjenesteytingen? Historisk motstand? (Sandaker, 2003) Fremmed i Norsk kultur 15

16 OBM, PM, BSA OBM er fellesbetegnelsen på feltet som interesserer seg for atferd i organisasjoner. Performance Management er direkte endringer av kontingensene til individuell atferd Behavioral Systems Analysis er betegnelsen på endringer av systemvariabler If you pit a good performer against a bad system, the system will win almost every time (Rummler og Brache, 1995 s.13) 16

17 Organizational Behavioral Management (OBM) (McGe, 2008) (McGe, 2008) 17

18 OBM oppsummert (1) Hensikten med OBM er å bedre ytelsen og tilfredsheten og gjøre organisasjoner mer effektive i å nå sine mål. (2) Den primære interessen er atferden til individer og grupper i organisatoriske settinger (3) Den teoretiske og konseptuelle basisen er atferdsanalyse (4) Metodologien bygger på at direkte observasjon av atferd er en viktig avhengig variabel (Frederiksen & Lovett,1980) Daniels (1989) Definerer performance management som; systematisk dataorientert tilnærming til å lede mennesker i arbeidslivet (p. 4). 18

19 Felles tematikk Since its inception, the field of applied behavior analysis (ABA), and subsequently organizational behavior management (OBM), has faced the challenge of extrapolating basic experimental research findings to the behavior of individuals at home, school, work, and in the community (Culig et.al, 2005 s.1). 19

20 Temaer innen OBM Trygghet på arbeidsplassen Opplæring, trening Stress, helse og produktivitet Evaluering av medarbeidertilfredshet og systemer for tilbakemeldinger Fravær, komme for sent, turnover Bruk av incentiver (penger, eller andre) Prosedyrer for selv-styring (self-management) Programmert intruksjon, Modellering og data støttet instruksjon Positive og negative side effekter av OBM intervensjoner 20

21 Temaer felles for ABA og OBM Studie utført på JOBM og JABA undersøkte voksne subjekter; Forfatter karakteristika Forfattere publisert i begge journaler Temaer Forskningskarakteristika og metodologi (Culig et.al, 2005) 21

22 Subjektene Forskjeller OBM og ABA (Culig et al, 2005) Verbalt kompetente innen OBM Oftest uten talespråk i JABA Tematikken Målgruppen 22

23 Hva er BSA? (McGee og Miller, 2007) Kalles også; Performance Systems Analysis Human Performance Technology Et atferdsbasert system er en gruppe av intererrelaterte elementer som utgjør en enhet (Malott, 2002) BSA er således en prosess hvor de interrelaterte elementene som utgjør systemet analyseres (og endres hvis nødvendig) for sikre systemets suksess Fordi elementene i et system er intererrelaterte, vil endringer et sted i systemet sannsynligvis påvirke et annet sted. (eller hele systemet) 23

24 Kompleksitet Årsak Effekt = sant? Liten årsak Stor effekt Stor årsak Liten effekt Stor årsak Forsinket effekt Årsak effekt = sant?... men bare i dag Osv..

25 Kjennetegn på komplekse systemer Selvregulerende Historisk avhengige Ikke intuitive Tett koblet Vekselvirkning Adaptive Nonlineære Policy resistance Dynamiske Feedbackstyrt

26 Nettverksteori Tilfeldige nettverk Skalafrie nettverk 26

27 Fra hvilket nivå skal organisasjonsatferd analyseres? Strukturelt består organisasjoner av individer og teknologi Funksjonelt består de av forekomster av produkter som et resultat av seleksjon i et marked. Endringer i organisasjonens struktur behøver ikke medføre endringer i forekomsten av produkter og bør da analyseres operant eller kulturelt. (Sandaker, 2003)

28 Noen refleksjoner til slutt Lost 4a er et habitat / system som består av Tjenestemottager og interessenter Kommunen (potensielt flere instanser) Spesialisthelsetjenesten (ulike deler) Fylkesmannen (lovverk og fag)

29 refleksjon Hva er output fra ; Tjenestemottager Kommune Spesialisthelsetjeneste Fylkesmann Hva selekteres av hvem?

Organisasjonskultur i TINE SA

Organisasjonskultur i TINE SA Bacheloroppgave 2011 Organisasjonskultur i TINE SA av 20196, 11812 Denne bachelor oppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig for oppgavens

Detaljer

Journal of Applied Behavior Analysis, 1968, 1, 91 97.

Journal of Applied Behavior Analysis, 1968, 1, 91 97. Journal of Applied Behavior Analysis, 1968, 1, 91 97. Noen aktuelle dimensjoner ved anvendt atferdsanalyse Donald M. Baer, Montrose M. Wolf, og Todd R. Risley University of Kansas Oversatt av Jon Arne

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

The Rocky Road to Innovation. Casestudie av kommunikasjon i innovasjonsprosessen hos Numerical Rocks AS

The Rocky Road to Innovation. Casestudie av kommunikasjon i innovasjonsprosessen hos Numerical Rocks AS The Rocky Road to Innovation Casestudie av kommunikasjon i innovasjonsprosessen hos Numerical Rocks AS FORORD Denne oppgaven er avsluttende del av en Master i Medier, Kommunikasjon og Informasjonsteknologi

Detaljer

Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang. Reidun Norvoll Tonje Lossius Husum

Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang. Reidun Norvoll Tonje Lossius Husum Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang av Reidun Norvoll Tonje Lossius Husum AFI-notat 9/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE

Detaljer

Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang. Reidun Norvoll Tonje Lossius Husum

Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang. Reidun Norvoll Tonje Lossius Husum Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang av Reidun Norvoll Tonje Lossius Husum AFI-notat 9/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE

Detaljer

Motstand mot endring problemenes spire eller kilden til suksess?

Motstand mot endring problemenes spire eller kilden til suksess? Motstand mot endring problemenes spire eller kilden til suksess? En kvalitativ studie av endringsmotstand i NCC Cand. Soc. HRM Skrevet av Anette Carlsen & Lena Folkedal Veileder: Magnus Larsson, Institut

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

Skal jeg bli eller skal jeg gå?

Skal jeg bli eller skal jeg gå? Skal jeg bli eller skal jeg gå? Hva motiverer arbeidstakere til å ville slutte i jobben sin, og hva baserer de den endelige avgjørelsen på? En studie av kjerneområdene i StatoilHydros forretningsområde

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur?

Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur? Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur? En stodie av regionaliseringen i Stiftelsen Norsk Luftambulanse Forfatter: 0yvind Hagen Karlsen

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Tiltrekker lav lønn bedre ledere?

Tiltrekker lav lønn bedre ledere? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Tiltrekker lav lønn bedre ledere? Betydningen av lønnsnivå for selvseleksjon av ledere med ulik prososial adferd av Ole Fredrik Sørensen Veileder: Alexander W. Cappelen

Detaljer

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket Foto: Mike Kemp Gettyimages Layout: LO Media Trykk: Aktuell 11/2008 Utarbeidet av seksjonsrådet for vernepleiere i Fellesorganisasjonen (FO) Postboks 4693, Sofienberg, 0506 Oslo. Besøksadresse: Mariboesgate

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

HVORDAN LEDE AUTONOME FAGFOLK SOM VI IKKE HAR RÅD TIL Å MISTE

HVORDAN LEDE AUTONOME FAGFOLK SOM VI IKKE HAR RÅD TIL Å MISTE HVORDAN LEDE AUTONOME FAGFOLK SOM VI IKKE HAR RÅD TIL Å MISTE FORDYPNINGSOPPGAVE NASJONALT TOPPLEDERPROGRAM HØSTEN 2007 SIV KVAMME SKREDE ANNE REE JENSEN GEIR BRÅTHEN GRETE TEIGLAND 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Tid for lederskap En oppsummering av forskning om aldersriktig ledelse 2007-2010. Universitetet i Stavanger Trude Furunes og Reidar J.

Tid for lederskap En oppsummering av forskning om aldersriktig ledelse 2007-2010. Universitetet i Stavanger Trude Furunes og Reidar J. Tid for lederskap En oppsummering av forskning om aldersriktig ledelse 2007-2010 Universitetet i Stavanger Trude Furunes og Reidar J. Mykletun 1 2 Forord Mangeårig forskning både nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

Tre offentlige kontor i ett bygg NAV utad, men ikke innad?

Tre offentlige kontor i ett bygg NAV utad, men ikke innad? Tre offentlige kontor i ett bygg NAV utad, men ikke innad? En sosiologisk studie av hvordan de ansatte ved et NAV lokalkontor har erfart omstillingsprosessen Iren Johnsen Masteroppgave i sosiologi UNIVERSITETET

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

av Ingunn Elvekrok Avhandling levert til Institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole som del av kravet til graden dr.oecon.

av Ingunn Elvekrok Avhandling levert til Institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole som del av kravet til graden dr.oecon. MEDVIRKNING - MER ENN MEDVIRKNING Effekter av ulike medvirkningsformer i strategiske endringsprosjekt av Ingunn Elvekrok Avhandling levert til Institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole

Detaljer

Hvordan forstår rektorer begrepet kvalitet i skolen og hva vektlegger de i utøvelse av ledelse for å nå skolens faglige og sosiale mål?

Hvordan forstår rektorer begrepet kvalitet i skolen og hva vektlegger de i utøvelse av ledelse for å nå skolens faglige og sosiale mål? Torleif Grønli og Henning Antonsen Hvordan forstår rektorer begrepet kvalitet i skolen og hva vektlegger de i utøvelse av ledelse for å nå skolens faglige og sosiale mål? - en fenomenologisk studie med

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE «Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å VIL BLI NÅ NYTT Æ» SKOLENS RÅDGIVING I MØRE OG ROMSDAL, SØR-TRØNDELAG OG NORD-TRØNDELAG Trond Buland, Ida Holth Mathiesen og Siri Mordal, med bidrag fra Christin

Detaljer

Bacheloroppgave. Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction

Bacheloroppgave. Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction KANDIDATNUMMER: 427 AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG Bacheloroppgave Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction Innleveringsdato: 26.05.2011

Detaljer

Systemrettet arbeid med barnet i sentrum

Systemrettet arbeid med barnet i sentrum Systemrettet arbeid med barnet i sentrum Kvantitativ undersøkelse om barnehagestyreres erfaringer med og oppfatninger om viktighet av systemrettet arbeid fra Pedagogisk Psykologisk tjeneste. Marie Brandvoll

Detaljer

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon?

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Campus Rena Avdeling for økonomi og ledelsesfag Randi Åste Huse Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Krisehåndtering, kommunikasjon og samvirke 2009-11 Kriseledelse

Detaljer

Omdømme betydning for andre enn toppledelsen?

Omdømme betydning for andre enn toppledelsen? Omdømme betydning for andre enn toppledelsen? En studie av forholdet mellom omdømmeforsvar og jobbtilhørighet og -tilfredshet i NAV STV-3901 Magnhild Eliassen Mastergradsoppgave i organisasjon og ledelse

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

Vil du vite hva jeg ser?

Vil du vite hva jeg ser? Karina Berg Vil du vite hva jeg ser? En Q-metodologisk studie av lederes opplevelse av det å gi korrigerende tilbakemeldinger til sine ansatte. Veileder Ragnvald Kvalsund Masteroppgave i rådgivning Trondheim,

Detaljer