LISLEBY FOTBALLKLUBB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LISLEBY FOTBALLKLUBB"

Transkript

1 KLUBBHÅNDBOK LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1

2 5 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet. Vi skal ha et miljø som bygger på trygghet t og trivsel der spillere, trenere, ledere, foreldre og andre kan utviklee vennskap, selvtillit, respekt og toleranse. Lisleby Fotballklubb skal ha et sportslig tilbudd til de som ønsker å ta del d i organisert håndball og fotball. Det sportslige tilbudet skal være av en slik karakter at alle utøvere, ut fra egne forutsetninger, skal få oppleve utfordring og mestring i læringen. De sportslige resultatene bør gradvis legges mer vekt på fra de alderstrinn der enn spiller om kretsmesterskap og NM. Det børr bl.a. skje ved at Lisleby Fotballklubbb legger til rette for kompetanseutvikling av trenere og ledere. Vår visjon er at Lisleby Fotballklubb skal væree en klubb som skal skape: «BEGEISTRING I NÆRMILJØET» LISLEBY FOTBALLKLUBB 2

3 Innhold GENERELL KLUBBINFORMASJON... 7 ORGANISASJONSKART... 8 KLUBBENS VISJON... 9 Fem grunnverdier... 9 Idrett for alle... 9 Trygghet + Mestring = Trivsel Fair Play Klubben som sjef Frivillighet og identitet Hvem passer til hva? KLUBBHÅNDBOKEN Klubbens styrer og oppgaver HOVEDSTYRET Hovedstyret består av følgende personer: Retningslinjer for hovedstyret Leders hovedoppgaver: Nestleders hovedarbeidsoppgaver: Kasserers hovedarbeidsoppgaver: Sekretærens hovedarbeidsoppgaver: Barneidrettsleders hovedarbeidsoppgaver: Hovedstyrets grupper, komiteer, utvalg og øvrige funksjoner Arbeidsutvalg Hovedstyrets valgkomite Økonomikomité Sponsorgruppe... Feil! Bokmerke er ikke definert. Web/informasjonsgruppe Huskomité ØKONOMI Generelt Regnskaps og revisjonsbestemmelser for alle organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité Kontoer

4 Økonomiske krav Alle medlemmer Medlemskontingent og treningsavgift Budsjett Betalingsevne og betalingsvilje Hva går pengene til? Dugnader/sponsorinntekter Kontrakter med økonomisk innhold FOTBALLGRUPPEN Fotballstyret består av følgende personer:... Feil! Bokmerke er ikke definert. Retningslinjer for fotballstyret... Feil! Bokmerke er ikke definert. Leders hovedoppgaver:... Feil! Bokmerke er ikke definert. Nestleders hovedarbeidsoppgaver:... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kasserers hovedarbeidsoppgaver:... Feil! Bokmerke er ikke definert. Sekretærens hovedarbeidsoppgaver:... Feil! Bokmerke er ikke definert. Grupper, komiteer, utvalg og øvrige funksjoner... Feil! Bokmerke er ikke definert. Valgkomite... Feil! Bokmerke er ikke definert. Turneringskomité... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kioskkomitè... Feil! Bokmerke er ikke definert. Materialforvalter... Feil! Bokmerke er ikke definert. Trenerkoordinator... Feil! Bokmerke er ikke definert. Dommerkoordinator... Feil! Bokmerke er ikke definert. Økonomi Fotball... Feil! Bokmerke er ikke definert. Regnskaps og revisjonsbestemmelser for alle organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kontoer... Feil! Bokmerke er ikke definert. Økonomiske krav Alle medlemmer... Feil! Bokmerke er ikke definert. Medlemskontingent og treningsavgift... Feil! Bokmerke er ikke definert. Budsjett... Feil! Bokmerke er ikke definert. Rutiner tilknyttet medlemskontingent og treningsavgift for fotballgruppa Feil! Bokmerke er ikke definert. Betalingsevne og betalingsvilje.... Feil! Bokmerke er ikke definert. Hva går pengene til?... Feil! Bokmerke er ikke definert. Dugnader/sponsorinntekter... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kontrakter med økonomisk innhold... Feil! Bokmerke er ikke definert. HÅNDBALLGRUPPEN... Feil! Bokmerke er ikke definert. 4

5 Håndballstyret består av følgende personer:... Feil! Bokmerke er ikke definert. Retningslinjer for håndballstyret... Feil! Bokmerke er ikke definert. Leders hovedoppgaver:... Feil! Bokmerke er ikke definert. Nestleders hovedarbeidsoppgaver:... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kasserers hovedarbeidsoppgaver:... Feil! Bokmerke er ikke definert. Sekretærens hovedarbeidsoppgaver:... Feil! Bokmerke er ikke definert. Grupper, komiteer, utvalg og øvrige funksjoner... Feil! Bokmerke er ikke definert. Valgkomite... Feil! Bokmerke er ikke definert. Turneringskomité... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kioskkomitè... Feil! Bokmerke er ikke definert. Materialforvalter... Feil! Bokmerke er ikke definert. Trenerkoordinator... Feil! Bokmerke er ikke definert. Dommerkoordinator... Feil! Bokmerke er ikke definert. Økonomi Håndballgruppen... Feil! Bokmerke er ikke definert. Regnskaps og revisjonsbestemmelser for alle organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kontoer... Feil! Bokmerke er ikke definert. Økonomiske krav Alle medlemmer... Feil! Bokmerke er ikke definert. Medlemskontingent og treningsavgift... Feil! Bokmerke er ikke definert. Budsjett... Feil! Bokmerke er ikke definert. Rutiner tilknyttet medlemskontingent og treningsavgift for håndballgruppa... Feil! Bokmerke er ikke definert. Betalingsevne og betalingsvilje.... Feil! Bokmerke er ikke definert. Hva går pengene til?... Feil! Bokmerke er ikke definert. Dugnader/sponsorinntekter... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kontrakter med økonomisk innhold... Feil! Bokmerke er ikke definert. KLUBBHUSET OG ANDRE PRAKTISKE OPPLYSNINGER Hemsen, Garasjen og garderober Leiepriser, Hemsen og Garasjen Interne bestemmelser Garderober... Feil! Bokmerke er ikke definert. Planer, målsetting, utdanning og krav... Feil! Bokmerke er ikke definert. Sportslige planer og målsettinger... Feil! Bokmerke er ikke definert. Miljømessige planer og målsettinger... Feil! Bokmerke er ikke definert. Utdanning og kompetanse... Feil! Bokmerke er ikke definert. 5

6 SPESIELT FOKUS PÅ JENTEFOTBALL... Feil! Bokmerke er ikke definert. INTEGRERING AV BARN OG UNGE MED FLERKULTURELL BAKGRUNN Feil! Bokmerke er ikke definert. Ansvar og oppgaver... Feil! Bokmerke er ikke definert. Klubben skal:... Feil! Bokmerke er ikke definert. Instruks lagledelsen... Feil! Bokmerke er ikke definert. Instruks lagleder/oppmann... Feil! Bokmerke er ikke definert. Instruks trener... Feil! Bokmerke er ikke definert. Lagkapteinen... Feil! Bokmerke er ikke definert. Spillerne skal:... Feil! Bokmerke er ikke definert. Foresatte skal:... Feil! Bokmerke er ikke definert. PRAKTISKE OPPLYSNINGER FOR LAGLEDELSEN... Feil! Bokmerke er ikke definert. Påmelding til serie, cup og turneringer... Feil! Bokmerke er ikke definert. Spillernes lagtilhørighet... Feil! Bokmerke er ikke definert. Spillerlisens... Feil! Bokmerke er ikke definert. Spilleroverganger... Feil! Bokmerke er ikke definert. Lagoversikt... Feil! Bokmerke er ikke definert. Treningstider... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kampoversikt... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kampavvikling... Feil! Bokmerke er ikke definert. Forsikring og sikkerhet... Feil! Bokmerke er ikke definert. Skader... Feil! Bokmerke er ikke definert. Årsmelding... Feil! Bokmerke er ikke definert. UTSTYR OG MATERIALE... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kjøp av fotballutstyr... Feil! Bokmerke er ikke definert. Spille og overtrekksdrakter... Feil! Bokmerke er ikke definert. Baller... Feil! Bokmerke er ikke definert. Medisinsk utstyr... Feil! Bokmerke er ikke definert. Oppbevaring av utstyr... Feil! Bokmerke er ikke definert. KLUBBENS UTMERKELSER... Feil! Bokmerke er ikke definert. 10 års merket... Feil! Bokmerke er ikke definert. Fortjenestemerket... Feil! Bokmerke er ikke definert. Æresmedlemskap... Feil! Bokmerke er ikke definert. Vedlegg:... Feil! Bokmerke er ikke definert. 6

7 GENERELL KLUBBINFORMASJON Lisleby Fotballklubb ble stiftet 8. mai 1920 og har i dag håndball og fotball som aktiviteter, organisert i egne undergrupper. Begge gruppene er selvstendige juridiske enheter med egne styrer og regnskap. Lisleby Fotballklubb er helt og holdent drevet av frivillighet og dugnadsarbeid. Klubben har tilholdssted på Sentralidrettsanlegget på Lisleby i Fredrikstad, hvor også all fotballaktivitet holder til. Håndballen har ikke en egen arena, man skal ha dette klart til september 2015 da Lislebyhallen skal stå klar ved Nøkleby skole. Klubbens postadresse er: Lisleby Fotballklubb, Postboks 705, 1617 Fredrikstad Klubbens besøksadresse er: Konditorveien 1, 1617 Fredrikstad Org. Nr.: E mail Hovedstyret: Fotballstyret: Håndballstyret: Hjemmeside: Draktfarger: Gul og grønn vertikalstripet Kontaktpersoner: Leder, hovedstyret Nils Malcolm tlf E mail: Leder, fotballstyret Johnny Kristiansen tlf E mail: Leder, håndballstyret Jon Runar Pettersen tlf E mail: 7

8 ORGANISASJONSKART HOVEDSTYRE FOTBALLSTYRE BARNEIDRETT HÅNDBALLSTYRE Valg komité Økonomi komité Web/Infogruppe Integreringsleder Materialforvalter Kioskansvarlig Kioskansvarlig Materialforvalter Dommerkoordinator Sponsorgruppe Dommerkoordinator Sponsorgruppe Turneringskomité Trenerkoordinator Turneringskomité Trenerkoordinator Dommerkoordinator: Ansvarlig for rekruttering og oppfølging av dommere. Oppsett av dommere i egne turneringer og treningskamper. Skrive årsrapport for aktivitet. Sponsorgruppe: Turneringskommite: Kioskansvarlig: Trenerkoordinator: Materialforvalter: Kontakt ut mot nye og gamle sponsorer. Samarbeid med andre grupper vedr. profilering. Organisere loddbøker, kalendere etc. Planlegge og bidra til gjennomføringen av Minifestivalen og evt. Jentecup. Organisere innkjøp, organisere kioskvakter, føre regnskap. Jobbe med utviklingsarbeid, bør etter min mening ha betydelig mer konkrete arbeidsoppgaver. Man bør forvente min. 100 timers konkret arbeid. Ansvarlig for utstyrslager, koordinere innkjøp med fotballstyret og utlevering med lagene. 8

9 KLUBBENS VISJON Lisleby Fotballklubbs visjon er: Begeistring i nærmiljøet Idretten i Lisleby Fotballklubb skal være inkluderende og gi tilbud til alle. Tilbudet skal tilpasses spillernes alder, ferdigheter og ambisjoner, og være uavhengig av rase, religion og kjønn. Det skal legges vekt på å skape et godt sosialt miljø, sammensatt av spillere, dommere, ledere, trenere, foreldre og øvrig støtteapparat. Aktiviteten må drives ut fra at deltagelse har en egenverdi. Gjennom å skape gode mennesker, skaper vi resultater. Vi ønsker at flest mulig er involvert i klubben, at de er der lengst mulig og at vi gir alle et best mulig tilbud ut i fra den enkeltes forutsetninger og ambisjonsnivå. Fem grunnverdier Idretten i Lisleby Fotballklubb har fem grunnverdier: Idrett for alle Trygghet + Mestring = Trivsel Fair Play Klubben som sjef Frivillighet og identitet Idrett for alle Alle er like mye verdt. Grunnfilosofien er at alle barn skal gis like muligheter til å kunne delta i klubbens aktiviteter. Dette fordrer at to forhold er lagt til rette i klubben: 1. Alle som har lyst å spille fotball eller håndball i barne og ungdomstida skal ha et godt tilbud for dette. 2. Klubben skal gi spillerne muligheter til ulike «løp» i klubben. Både til de som har lyst til å spille hele tiden og til de som har lyst til å være med, men som ikke vil bruke all fritid på dette. For å lykkes med dette, må vi være en klubb en organisasjon som er sjef over barne og ungdomsidretten og legger til rette for de ulike løpene på en god måte. Dette krever at vi i klubben; tillitsvalgte, trenere og foreldre/foresatte er innforstått med, og ser verdien av at barna får ulike utfordringer ut fra interesse, ferdigheter og modning. 9

10 Skal vi nå visjonen flest mulig, lengst mulig, best mulig, må både klubben og menneskene i klubben erkjenne at alle barn og ungdommer har en egenverdi alle er like mye verdt. Trygghet + Mestring = Trivsel Trygghet er et sentralt element i det å trives. Barnet må føle den rette tryggheten både i forhold til aktivitetene, lagkameratene sine og ikke minst til de voksne i idrettsmiljøet. Mestring handler om å lykkes med noe, klare en oppgave, ta en utfordring, beherske den og oppnå et mål alene eller i samspill med andre. I arbeid med barn er det avgjørende å tilpasse aktivitetene slik at de opplever mestring. Trygghet og mestring gir trivsel i idrettsfamilien. Dette krever idrettsfaglig, pedagogisk og omsorgsmessig kunnskap hos trenerne våre. Og det krever organisatorisk smidighet i klubben. Det handler om å se den enkelte spiller og holde han eller hun i «flytsonen». Utfordringen er å gi hvert eneste barn den rette blandingen av trygghet og utfordringer på trening, i kamp og i miljøet, ut ifra modning, forutsetninger og interesse. Fair Play Alle skal vise respekt for hverandre på og utenfor banen. Er man tilhenger av god idrett, bør man også være tilhenger av Fair Play. Idrett er best når alle som deltar viser respekt for hverandre. Enten man er spiller, leder, trener, dommer eller foresatt, så trives man best i et miljø som er positivt og basert på gjensidig respekt. Fair Play handler selvsagt om alt som skjer på banen, både på trening og under kamper. Men det handler også om hvordan vi oppfører oss utenfor banen. Dette fordrer at spillere, trenere, ledere, foreldre og foresatte har et bevisst forhold til Fair Play, og respekt når dette fungerer, og tar tak i dette når det ikke fungerer. Enhver klubb med respekt for seg selv utarbeider og gjennomfører et aktivt og praksisnært Fair Play program. Dette kan være felles kjøreregler på og utenfor banen og som barna og ungdommen sjøl har vært med på å forme. Felles kjøreregler skaper samhold og identitet på lik linje med klubbdrakta. Klubben som sjef Basert på det verdigrunnlaget som barne og ungdomsidretten er tuftet på, staker Lisleby Fotballklubb som klubb ut kursen. Vi i Lisleby Fotballklubb ønsker pr. dags dato å være gode på følgende: Vi skal være best på barne og ungdomsidrett Klubben vi skal være best på frivillighet Vi skal bli enda bedre på jentefotball Vi skal være gode på aktivitet tilpasset ungenes forutsetninger Vi skal være gode på Fair Play Det vil alltid være ulike synspunkter og kryssende interesser med hensyn til hva klubben står for og hvilke forventninger man har når men tar et verv i klubben. Og ikke minst hvordan man skal prioritere bruken av økonomiske ressurser. Denne jobben foregår kontinuerlig. Jo mer vi som klubb vektlegger klubbutvikling og har operative planer, jo lettere er det å samhandle godt og å rekruttere og ikke minst holde på våre tillitsvalgte. Denne håndboka er et viktig virkemiddel i så måte. 10

11 Frivillighet og identitet Mange klubber sliter med frivilligheten, også Lisleby Fotballklubb. Vi har den klare målsetting at det ikke skal være tilfeldig hvilke tilbud du har som utøver i Lisleby Fotballklubb. 7 åringen skal ha et like godt tilbud som 13 åringen! Hvordan skal så vi bli enda bedre på frivillighet? Når en skal rekruttere trenere, ledere og andre tillitsvalgte inn i klubben, bør vi fokusere på den egenverdien og nytteverdien frivillig arbeid gir for den enkelte. Vår klubb er den viktigste miljø og trivselsfaktoren for ungene i lokalmiljøet. Det skal det også være for de tillitsvalgte. Sosial tilhørighet, og følelse av felleskap er like viktig for de voksne. Mange av oss er også innflyttere, vi har havnet der vi bor vi på grunn av jobb, tilfeldigheter, kjærlighet eller en kombinasjon av disse! Den beste inngangsbilletten til å bli «integrert» i et lokalmiljø er gjennom klubben. Du møter folk på butikken som du gjorde når du var liten. Du blir møtt med ett anerkjennende blikk, en hei og invitt til samtale, ikke som en grå nøytral en. Denne egenverdien er det beste argumentet for å ta en jobb i klubben. Å ha et aktivt verv i klubben har i tillegg en nytteverdi en nytteverdi som i stor grad er undervurdert eller som en ikke er klar over. Du vil ta del i ungenes verden på en helt annen måte og forutsetningene for en enda bedre samforståelse med ungene dine gjennom felles opplevelser øker. Og du bygger et nettverk som mamma og pappa. Gjennom klubben blir du kjent med kameratene og de andre foreldrene på en helt annen måte enn om du som forelder står utenfor klubben. Dette er en nytteverdi som er verdifull når barna dine er på full fart inn i ungdomstida på godt og vondt. Å oppleve egenverdien og å se nytteverdien av å være med som tillitsvalgt i klubben er nøkkelen til en høy grad av frivillighetsengasjement i og rundt vår klubb. Men det må mer til! En klubb med orden i sysakene har større muligheter for å stimulere frivilligheten. Når foreldre og andre potensielle tillitsvalgte «møter» Lisleby Fotballklubb øker sjansene for et løp som tillitsvalgt om vi framtrer som ryddig. Derfor inneholder denne håndboka klubbens: Visjon og verdier Organisering Funksjonsbeskrivelser Praktiske retningslinjer. Håndboka oppgraderes kontinuerlig av hovedstyret hvert år, slik at den er «levende». Klubbhåndboka er et avgjørende virkemiddel for å rekruttere nye tillitsvalgte og holde på dem. Hvem passer til hva? I frivilligheten er det plass til nesten alle! Men ikke alle passer til alt! Klubben må være i førersete og rekruttere etter egenskaper og ferdigheter. På foreldremøte til våre nystartede yngste alderstrinnet må vi: Vektlegge hvilken egen og nytteverdi du som pappa eller mamma vil få som tillitsvalgt i klubben Klargjøre hvilke verdier, målsettinger og virkemidler klubben har for våre aktiviteter 11

12 Ufarliggjøre omfanget av ta på seg et tillitsverv gjennom få delegerte oppgaver Vise til alle de ferdighetene hos de tillitsvalgte som trengs rundt et lag Vise til at klubben kan tilby kompetanse og støtte gjennom formelle leder og trenerkurs, gjennom trenerkoordinatorrollen, trenerforum og andre kompetansetiltak KLUBBHÅNDBOKEN Klubbhåndboken skal være et hjelpemiddel for alle tillitsvalgte i Lisleby Fotballklubb. Klubbhåndboken gjelder for alle ledere og spillere i Lisleby Fotballklubb. Hovedstyret ved sekretæren har ansvar for at håndboken holdes a jour. Sekretæren har også ansvar for at styrets medlemmer og alle tillitsvalgte i sentrale funksjoner tildeles håndboken. Klubbhåndbokas innhold skal være i henhold til klubbens lov. Dersom det er avvik mellom håndbokaog lovens tekst, er det alltid Lisleby Fotballklubbs lov som gjelder. Klubbens styrer og oppgaver Lisleby Fotballklubb er et eget idrettslag med juridisk ansvar. Klubben er medlem i Norges Fotballforbund (NFF) og derigjennom i Østfold Fotballkrets (ØFK), Norges Håndballforbund (NHF) og derigjennom Østfold Håndballkrets (ØHK). Klubben har også medlemsskap Norges Skøyteforbund (NSF). 12

13 HOVEDSTYRET Hovedstyret består av følgende personer: Verv: Navn: E mail: Valgt for: På valg: Leder: Nils Malcolm 1 år 2015 Nestleder: Roger Johannesen 1 år 2015 Sekretær: Stilianos Kyritsis 1 år 2015 Styremedlem: Styremedlem: Rep. håndball Jon Runar Pettersen 1 år 2015 Rep. fotball Johnny Kristiansen 1 år 2015 Rep. BIG Kent Ø Larsen 1 år 2015 Retningslinjer for hovedstyret Hovedstyret skal ha møte minst 1 gang pr. mnd., og skal minst gjennomgå følgende saker på hvert møte: Protokoll fra sist møte Økonomi Rapport fra undergruppene Nye saker I tillegg har hovedstyret ansvaret for å utarbeide/videreutvikle strategi og handlingsplaner og jobbe med disse kontinuerlig. Man skal tilstrebe at hovedstyret består av minimum: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlemmer fra fotballgruppa, håndballgruppa og barneidrettsgruppa. Leders hovedoppgaver: Fastsette agenda for styremøter og lede møtene Overordnet ansvarlig for utarbeidelse/videreutvikling av strategi og planer i klubben. Hovedansvarlig for kontakten med NFF, NHF og NSF Klubbens pressekontakt Representere klubben 13

14 Nestleders hovedarbeidsoppgaver: Bistå hovedleder i arbeidet med å utarbeide/videreutvikle strategier og planer i klubben. Kasserers hovedarbeidsoppgaver: Koordinere og lede budsjettarbeidet, og sikre gjennomføring i tråd med styrevedtak og årsmøtevedtak Rapportere økonomisk status på styremøtene, og foreslå tiltak dersom regnskapet viser vesentlige avvik fra budsjett Utsendelse av medlemskontingent Evt. lede økonomikomité Sekretærens hovedarbeidsoppgaver: Sende innkalling til styremøtene Referere styremøtene og føre protokoll Ajourføre «Klubbhåndboken», samt gjøre denne tilgjengelig for styret/tillitsvalgte. Koordinere arbeidet med innsamling og sammensetning av årsmelding Barneidrettsleders hovedarbeidsoppgaver: Lede barneidrettsgruppen med barn opp til og med 6 år. Samle inn kontaktinformasjon på barna og få disse overlevert til hovedstyrets kasserer. Delta i turneringskomiteen i arbeidet med minifestivalen. Utarbeide årsrapport for gruppen Sørge for at gruppen forholder seg til gjeldende lover og retningslinjer som hovedstyret har vedtatt Hovedstyrets grupper, komiteer, utvalg og øvrige funksjoner Klubben skal arbeide for minst å ha følgende komiteer og grupper: Arbeidsgruppe Valgkomité Økonomikomité Sponsorgruppe Huskomité Web/informasjonsgruppe Arbeidsutvalg Arbeidsutvalget består av hovedstyrets leder og de hovedstyremedlemmer som ikke er knyttet til noen av undergruppene. Gruppa jobber med saker der ikke hele hovedstyre bør møte. Hovedstyrets valgkomite Valgkomite kan oppnevnes av hovedstyrets årsmøte, og skal rapportere til årsmøtet. Valgkomiteen har ansvaret for å innstille navn på kandidater til verv som skal velges på årsmøtet til årsmøtet. 14

15 Økonomikomité Økonomikomite kan etableres av hovedstyret, og skal i så tilfelle ledes av hovedstyrets kasserer. Komiteen skal bestå av minst alle klubbens kasserere og skal ha som hovedoppgaver å være et forum der man kan diskutere klubbens økonomi, samt å se på mulige nye tiltak/aktiviteter for å øke tilførsel av midler til klubben. Web/informasjonsgruppe Hovedstyret er ansvarlig for klubbens websider. Med ansvar menes: Ansvar for fellesinformasjon ut mot medlemmene Ansvar for klubbens web side og herigjennom utforming og oppdatering av disse. Kontakt mot klubbens styrer i forhold til klubbens web side. Ansvarlig for å bistå lagene med å legge inn nyheter, oppdatere medlemslister etc. Ansvarlig for opplæring av hvordan websidene benyttes. Ansvar for oppdatering av klubbens medlemslister. Ansvar for opplæring av klubbens websider. Huskomité Komitéen kan oppnevnes av hovedstyret og leder av komitéen skal møte i arbeidsutvalget. Huskomitéen har følgende oppgaver: - løpende vedlikehold av klubblokaler (hemsen, garasjen og styrerommet) - arranger dugnadsvedlikehold - utleie av klubbhus - inntektsbringende arrangementer i klubbhuset - organisere renhold - forestå/foreslå nyinvesteringer - lage planer for vedlikehold/oppussing av huset med budsjett 15

16 ØKONOMI Generelt I Lisleby Fotballklubb skal både hovedstyret og alle undergrupper og føre egne regnskap og fremlegge revidert årsregnskap for årsmøtet i klubben Regnskapsåret følger følgende kalenderåret. I Lisleby Fotballklubb skal følge Norges Idrettsforbund sine regnskapsprinsipper for føring av regnskap. Det er gruppene sitt ansvar å håndtere regnskapsprinsippene slik de er fastlagt. Regnskaps og revisjonsbestemmelser for alle organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité Regnskapet skal: Gi et korrekt bilde av organisasjonens økonomi i regnskapsperioden. Vise økonomisk stilling ved regnskapsavslutningen. Dekke de ulike brukergruppers informasjonsbehov. Være spesifisert i henhold til Idrettens Standard Kontoplan. Være i samsvar med god regnskapsskikk. Regnskapsåret skal være 12 måneder. Regnskapsprinsippet skal følges. Inntekter skal registreres når de er opptjent (med opptjent menes at Idrettslaget har skaffet seg en reell og dokumenterbar fordring) og utgifter skal registreres når de er påløpt. Fordringer og gjeld skal fremkomme av balansen. Forsiktighetsprinsippet skal følges, hvilket bl.a innebærer at inntekter ikke skal bokføres før de er endelig fastslått. Grunnlag for kostnadsføring skal være originalbilag. Bilagsnummer må påføres alle bilag, og arkiveres i nummerrekkefølge. Det skal være klare forbindelser mellom bilag og regnskap. Det må være regler for attestasjon av bilagene. Regnskapet skal være à jour. Årsregnskapet skal utarbeides for gruppene, og samlet for hele idrettslaget. Årsmøtet skal fastsette årsregnskapet med underregnskaper, og disponere årets resultat. Bilagene skal oppbevares i 10 år. Se for øvrig heftet «Regnskaps og revisjonsbestemmelser for alle organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité» gjeldende fra vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar

17 Kontoer Lisleby Fotballklubb har for tiden følgende kontoer: Hovedstyret Lisleby Fotballklubb BIG Barneidrettsskolen Fotballgruppa Fotballgruppa Fotballgruppa Håndballgruppa Telenor Xtra FFO Hver gruppe disponerer sine egne konti. Økonomiansvarlig, evt. sammen med leder for gruppen, disponerer kontoene. Nettbankavtale for betalingsformidling kan etableres for den enkelte økonomiansvarlige. Undergrupper og lag kan opprette egen konto hvis det er praktisk. Økonomiske krav Alle medlemmer Klubben er avhengig av spillere/foresattes dugnadsinnsats for å drive klubben, i tillegg til betaling av medlemskontingent/treningsavgift og egenandeler ved turneringer. Medlemskontingent og treningsavgift Medlemskontingent fastsettes av hovedstyrets årsmøte. Treningsavgift fastsettes av gruppestyrenes årsmøter. Pr er medlemskontingent og treningsavgift satt til følgende: Medlemsavgift, passive/oppmenn/trenere kr. 150, Medlemsavgift, barn og ungdom kr. 200, Medlemsavgift, senior kr. 250, Treningsavgift, håndball: Treningavgift, barn under 12 år kr. 1200, Treningsavgift, 12 år og eldre kr. 1500, Søskenrabatt på treningsavgift, 25 % pr barn hvis flere barn innen håndball. Treningsavgift fotball: Treningsavgift 6 12 år kr. 1650, Treningsavgift 13 t.o.m. guttelag kr. 2000, Junior og senior kr. 2200, Søskenrabatt på treningsavgift, 25 % pr barn hvis flere barn innen fotball. 17

18 Budsjett Budsjett skal fremlegges årsmøtet i Lisleby Fotballklubb. Oppfølging skal skje halvårlig (senest 30. juni) og ved årets slutt overfor de enkelte gruppestyrene. Det enkelte lag disponerer ikke eget budsjett, men inngår i gruppestyrets budsjett som disponeres av gruppestyret. Dette vil til enhver tid bli bestemt av styret, og vil være tilgjengelig på klubbens hjemmeside. Alle deler av forpliktelsene skal innfris, d.v.s.: Medlemskontingent/treningsavgift skal være betalt innen forfall, eller senest innen første seriekamp. Eksterne dugnader gir klubben direkte inntekter. Klubben kan pålegge spillere/foresatte kan dugnad 2 ganger pr. år. De som blir forespurt, men avstår fra å delta, skal betale et standard beløp på kr. 500, pr. dugnad. Alle skal gis minst to muligheter til tidspunkt for hver type arbeidsdugnad før beløp kreves innbetalt. Alternative dugnader kan være opp pussing og vedlikehold av eget anlegg. Spillere som ikke har overholdt sine forpliktelser har ikke rett/anledning til å delta i klubbens aktiviteter, og kan således bli strøket som medlem i klubben. Ved evt. ny innmelding må gamle krav gjøres opp. Medlemmer som har tillitsverv i klubben (lagledere etc.) ansees å gjøre sin dugnadsinnsats gjennom tillitsvervet, og er således fritatt for annen dugnad. Betalingsevne og betalingsvilje. Det oppfordres til å overholde betalingsfrister. Foreldre / foresatte som sliter med betalingsevne oppfordres til å benytte seg av økonomiske støtteordninger. Mht. slike ordninger henviser vi til NAVsystemet. Hva går pengene til? Treningsavgiften går uavkortet til direkte og indirekte aktivitet: Anlegg, Sentralidrettsanlegget, Lislebyhallen og klubbhus. Oppgradering av klubbhuset. Innkjøp av ulike type vedlikeholdsutstyr. Den dekker i tillegg serieavgifter, forsikring, turneringer. Subsidiering av påmeldingsavgift. Treningsavgiften går i tillegg til innkjøp av drakter, utstyr og subsidiering av spillerutstyr. Gjennomføring av utviklingstreninger og lørdagstrening slik at disse er åpne og gratis for alle. Utdanningstiltak, herunder klubbutvikling, dommer og trenerutdanning 18

19 Dugnadstiltak rekrutteres ujevnt mht. representasjon fra lag og foreldre/foresatte. Dugnader/sponsorinntekter Alle medlemmer m/foresatte skal primært arbeide for å skaffe inntekter til Lisleby Fotballklubb og/eller direkte til det enkelte lag. Lagene plikter å delta på dugnader som arrangeres av klubbledelsen. Lag som på eget initiativ skaffer dugnader eller sponsorinntekter skal sette inntektene inn på konto i Lisleby Fotballklubb. Tiden lagene bruker på egne dugnader kommer i tillegg til dugnadsarbeid som pålegges av klubbledelsen. Følgende dugnader er pålagte: Kontrakter med økonomisk innhold Alle kontrakter som omfatter klubbens økonomi skal framlegges av gruppestyrene, for hovedstyret før kontrakt evt. signeres. 19

20 20

21 KLUBBHUSET OG ANDRE PRAKTISKE OPPLYSNINGER Hemsen, Garasjen og garderober Klubbhuset eies av Fredrikstad kommune og leies av Lisleby Fotballklubb. Lån av Hemsen og Garasjen gjøres ved å skrive seg på kalender som henger på anslagstavla i gangen. Det oppfordres til at de forskjellige oppmenn/lagledere benytter Hemsen og Garasjen til alle arrangement rundt laget. Lokalene kan også benyttes til treningssamlinger over en helg o.l. Husk å reservere huset i god tid! Utleie av Hemsen og Garasjen til aktiviteter i privat regi skal gå gjennom hovedstyret. Leiepriser, Hemsen og Garasjen Priser gjennomgås og eventuelle justeringer gjøres en gang i året av hovedstyret. Nye priser gjelder fra og med januar. Gjeldende priser Medlemmer Andre Mandag torsdag Kr. 500, Kr. 1000, Fredag/Helg/helgedager Kr 1.000, Kr , Prisen inkluderer utvask. Interne bestemmelser Alle arrangementer gruppene arrangerer til inntekt for laget samt klubbmøter er gratis. Bruken reguleres og styres av huskomiteen. 21

En idebank for klubbutvikling

En idebank for klubbutvikling En idebank for klubbutvikling INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. 3 1. ORGANISASJON S. 4 ORGANISASJONSMODELLER S. 4 VALGKOMITEEN S. 4 STYREARBEID/ORGANISERING S. 4 REKRUTTERING AV TILLITSVALGTE S. 5 DAGLIG

Detaljer

Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben.

Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben. 1. Innledning Dette dokumentet er plattformen for all aktivitet i Klæbu IL fotball og er klubbens viktigste styringsverktøy. Alle ledere og trenere i klubben skal introduseres for dokumentet og skal aktivt

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep Hva er seksuell trakassering og overgrep?... 3 Forebygging av seksuell trakassering og overgrep... 4 Politiattest... 5 Hva er en politiattest?... 5

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Nest-Sotra United mer enn et fotballag

Nest-Sotra United mer enn et fotballag Nest-Sotra United mer enn et fotballag Intervju med Tove Iren Vindenes Nest-Sotra United er plukket ut til å delta i Special Olympic 2011. Special Olympics er verden største idrettsarrangement i 2011.

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger

HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger Mange foreldre ønsker å bidra til at deres barn får ta del i et godt

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere

Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere Innledning Olympiatoppens utviklingsfilosofi er ment som et teoretisk bakteppe for arbeid med utvikling av morgendagens topputøvere innen ulike

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Velkommen som oppmann Ses. 08/09

Velkommen som oppmann Ses. 08/09 HK.Herulf - PB.35 1501 Moss - www.herulf.no Velkommen som oppmann Ses. 08/09 I dette kompendiet skal vi se litt nærmere på dine viktigste oppgaver som oppmann. SENTRALE OPPGAVER 01. Ansvarlig for lagets

Detaljer