SOBY Kåfjord/ (strkn. Nommerd.-Trollv.) BLIX Námmá-gæd ge LPNR 799 KART M IV OPPS 1942 =

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOBY Kåfjord/ (strkn. Nommerd.-Trollv.) BLIX Námmá-gæd ge LPNR 799 KART M711-1733 IV OPPS 1942 ="

Transkript

1 SOBY Kåfjord/ (strkn. O.dalen-Nommerd.) BLIX Námmá-gæd ge (navnsteinen) LOK1 Stein LOK3 Denne steinen skal ligge nedafor "Tårnet" BRUK Er det runer på denne steinen? LPNR 798 SOBY Kåfjord/ (strkn. Nommerd.-Trollv.) BLIX Námmá-gæd ge LOK1 Stein LPNR 799 KART M IV OPPS 1942 SOBY Nordreisa BLIX Nappat, spisse tinder LOK1 Topper (på vidda mellom Coal bmejav re og Såmajav re) LPNR 800 SOBY Kåfjord/ Nyvoll, Birtav. GBNR 19/ BLIX Nawrás-gar de (nepegjerdet), en eng LOK1 Tidl. utslått LPNR 801 SOBY Kåfjord/ Trollvik, Birtav. GBNR 16/ BLIX Niei dá-jokká (pikeelva). Kalles så fordi en pike druknet der i gamle dgr.

2 LOK1 Elv LPNR 802 SOBY Kåfjord/ Trollvik, Birtav. GBNR 16/ BLIX Niei dá-luok tá (pikebukta) Trollvik LOK1 Bukt LPNR 803 SOBY Kåfjord/ Trollvik, Birtav. GBNR 16/ BLIX Niei dá-njar gá (pikeneset). Mellom Pikeelva og Møllelva LOK1 Nes INF1 Petter Trollvik LPNR 804 SOBY Kåfjord/ Trollvik, Birtav. GBNR 16/ BLIX Niei dá-orred (pikeberget) LOK1 Berg LPNR 805 KART M II SOBY Kåfjord/ Birtavarre GBNR 19/ BLIX Niila-goike-oal ge (Nils-tørraksla) LOK1 Aksel like under tregrensa

3 INF1 Ole Elvenes LPNR 806 SOBY Kåfjord/ Bakkemo, Birtav. GBNR 18/ BLIX Nik-ai de (Nikolai-gjerdet) LOK1 Tidl. innhegning INF1 Hans Bjørkholt LPNR 807 SOBY Kåfjord/ Bakkemo, Birtav. GBNR 18/ BLIX Nikka-njar gá (etter en kvinne Nik ka som bodde der) LOK1 Nes LPNR 808 SOBY Kåfjord/ Skardalen BLIX Nikkulas-rii de (Nikolai-lia) LOK1 Li INF1 Ole Johansen LPNR 809 SOBY Kåfjord/ Skattvoll, Birtav. BLIX Nilas-goattemuor-bak te (Nils sitt gammetreberg) LOK1 Berg LPNR 810

4 SOBY Kåfjord/ Birtavarre GBNR 19/ BLIX Nilo-dær bme (Nils-bakken) LOK1 Liten bakke INF1 Ole Elvenes LPNR 811 SOBY Kåfjord/ Birtavarre GBNR 19/ BLIX Nilo-luok ka (Nils-bakken) LOK1 Skogområde/li INF1 Ole Elvenes LPNR 812 SOBY Kåfjord/ Ysteby, Olderdalen GBNR 6/ BLIX Nis so-bak te (niseberget) (nis so, nise (Phocaena communi) LOK1 Berg LPNR 813 SOBY Kåfjord/ Ysteby, Olderdalen GBNR 6/ BLIX Nis so-njar gá (niseneset) LOK1 Nes LPNR 814 SOBY Kåfjord/ Skardalen

5 BLIX Nissunás-gal lo (kvinnesteinen) LOK1 Stein TRAD Blix: Den kalles så, fordi en fjellsamekone flyktet opp på denne store steinen av redsel for noen hester (vanskelig å bestige) INF1 Ole Johansen LPNR 815 KART M I SOBY Kåfjord/ Nyvoll, Birtavarre BLIX Njai ká-varre (jfr. njai ka, snipp) LOK1 Fjell ANDR S. som LPNR Njas ko-varre LPNR 816 KART M II SOBY Kåfjord BLIX Njállá-cázá-jokká (stabburskarelva) LOK1 Fjellelv/-bekk LPNR 817 KART M II SOBY Kåfjord BLIX Njállá-cázá-suor ge LOK1 Elv-/bekkforgreining LPNR 818 KART M II SOBY Kåfjord BLIX Njállá-rieppe-jaw re (stabburskarelva) LOK1 Fjellvatn

6 KOMM Blix sin oversettelse er feil (feilskrift?) INF1 Sam. LPNR 819 KART M III SOBY Kåfjord BLIX Njargát pl. nesene LOK1 Omr. på fjellet med flere nes LPNR 820 SOBY Kåfjord/ Nordnes BLIX Njar gá-gæcce (nes-odden) LOK1 Et stort nes LPNR 821 SOBY Kåfjord/ (Strkn. O.dalen-Nommerd.) BLIX Njar gá-gæd ge (nes-steinen) LOK1 Stein LPNR 822 SOBY Kåfjord/ Holmen, Birtavarre BLIX Njargá-vuolle (under neset) LOK1 Sted under et nes LPNR 823 KART M II

7 SOBY Kåfjord/ Birtavarre BLIX Njar gá-varre (nesfjellet) LOK1 Fjell LPNR 824 KART M I SOBY Kåfjord/Nyvoll, Birtav. BLIX Njas ko-cok ká (njas ko, en lang, tynn person) LOK1 Fjelltopp LPNR 825 KART M I SOBY Kåfjord/Nyvoll, Birtav. BLIX Njas ko-varre LOK1 Fjell ANDR S. som LPNR Njai ká-varre LPNR 826 KART M I SOBY Kåfjord/ BLIX Njizzin-cok ká LOK1 Høyde/kolle på vidda TRAD Blix: Kalles så av Karesuando-samene. Fjellet er en rund kolle som ligner et kvinnebryst (njiz ze ell. ciz ze) INF1 Sam. LPNR 827 KART M I SOBY Kåfjord

8 BLIX Njizzin-varre LOK1 Fjell INF1 Sam. LPNR 828 SOBY Kåfjord/ Manndalen GBNR 33/ BLIX Njirrám (skredfaret) LOK1 Slåtteeng LPNR 829 SOBY Kåfjord/ Skardalen BLIX Njirrám-gad de (skredfar-stranden) LOK1 Strandstrekning med flere skredfár LPNR 830 SOBY Kåfjord/ Manndalen BLIX Njirrán-gied de (skredfar-eng) LOK1 Utslått LPNR 831 SOBY Kåfjord/ Skardalen BLIX Njirrán-njar gá (skredfarneset) LOK1 Nes INF1 Ole Johansen

9 LPNR 832 SOBY Kåfjord/ Skardalen BLIX Njirrán-oai ve (skredfarhaugen) LOK1 Haug INF1 Ole Johansen LPNR 833 SOBY Kåfjord/ Skattvoll BLIX Njoarrá-rotto (jfr. njoarrát, helle f.eks. kaffe). Elva flommer her selv midt LOK1 Skogkratt ved elv LPNR 834 SOBY Kåfjord/ Manndalen GBNR 36/1 BLIX Njoddo-njar gá, n. Elvenes LOK1 Nes ved utløpet av Manndalselva LPNR 835 KART M II SOBY Kåfjord/ Manndalen(v/Samuelsberg) BLIX Njoddo-njar-varre LOK1 Fjell LPNR 836 KART M II SOBY Kåfjord/ Ysteby, Olderd.

10 BLIX Njunta-varre LOK1 Fjell ANDR S. som LPNR Junta(njar)-varre LPNR 837 SOBY Kåfjord/ Manndalen BLIX Njuollá-rii de (pil-lia) LOK1 Li LPNR 838 SOBY Kåfjord/? BLIX Njuor jo-giedde (kobbenga) LOK1 Eng/voll LPNR 839 KART M IV SOBY Kåfjord BLIX Njuor jo-jaw re (kobbvatnet) LOK1 Fjellvatn BRUK ANDR S. som LPNR Nuor-jok-jaw re KOMM Det er to fjellvatn med førsteleddet Njuor jo- like ved hverandre i dette området: Stuora Njuor jojavr e og Bajit Njuor jojavr e. LPNR 839 er det førstnevnte. LPNR 840 KART M IV SOBY Kåfjord BLIX Njuor jo-jokká (kobbelva) LOK1 Elv fra Njuor jo-jav re

11 ANDR S. som LPNR Nuor-jok LPNR 841 KART M I SOBY Kåfjord/ Skattvoll, Birtav. BLIX Njuor jo-jok-dær bme (kobbelvbakken). Ligger på Skaide LOK1 Bakke på fjellet INF1 Oluf K.Olsen LPNR 842 KART M I SOBY Kåfjord BLIX Njuor jo-lakko LOK1 Senkning/slette langs elv (Njuor jo-jokká) LPNR 843 SOBY Kåfjord/ Skattvoll, Birtav. GBNR 24/ BLIX Njuor-jok (-t)-sullut (kobbelvholmene) LOK1 Holmer i elveleie INF1 Mons P.Gundersen LPNR 844 SOBY Kåfjord/ (stranda innaf. Håkj.berget) BLIX Njuor jo-las sa (kobbesteinen) LOK1 Stein i flomålet

12 LPNR 845 SOBY Kåfjord/ Skattvoll, Birtav. GBNR 23/ BLIX Njuor jo-rotto (kobbskogen) LOK1 Skogkratt ved elv (Njuor jo.jokká) INF1 Oluf K.Olsen LPNR 846 SOBY Kåfjord/ Perteng, Birtav. GBNR 17/ BLIX Njæze-njar gá (av njæcce, et slags bukkeskjell) LOK1 Nes LPNR 847 SOBY Kåfjord/ Perteng, Birtav. GBNR 16/ BLIX Njæccer LOK1 Nes ANDR S. som LPNR Njæze-njar gá LPNR 848 KART M II SOBY Kåfjord BLIX Noammer (Nuommer)-oal ge LOK1 Fjellaksel LPNR 849 KART M II

13 SOBY Kåfjord BLIX Noammer-riep pe LOK1 Skar LPNR 850 KART M II SOBY Kåfjord BLIX Noammer-vag ge LOK1 Dal LPNR 851 SOBY Kåfjord BLIX Noammer(vagge)-jokká LOK1 Elv LPNR 852 SOBY Kåfjord/ Skattvoll, Birtav. BLIX Nuor-jok (kommer fra høyfjellet og rinner ut i K.elva ved Skattvoll) LOK1 Elv ANDR S. som LPNR Njuor jo-jokká INF1 Ole Elvenes LPNR 853 KART M IV SOBY Kåfjord BLIX Nuor-jok-jaw re LOK1 Fjellvatn

14 ANDR S. som LPNR Njuor jo-jaw re LPNR 854 SOBY Kåfjord/Løkvoll, Manndalen BLIX Nuor te-haw dna (nordenvindshamna) (en god havn i nordenvind) LOK1 Havn/landingssted for småbåter LPNR 855 SOBY Kåfjord/ v/håkj.berget BLIX Nuor te-haw dná LOK1 Havn/landingssted for småbåter LPNR 856 SOBY Kåfjord/ (strkn. Nordm.vik-Soleng) BLIX Nuot te-bak te (notberget) LOK1 Berg LPNR 857 SOBY Kåfjord/ Perteng, Birtavarre GBNR 17/ BLIX Næzan-dær me LOK1 Bakke

15 LPNR 858 SOBY Kåfjord/ Kåfj.dalen, Birtavarre GBNR 24/ BLIX Oadat (av oaddet, sove), en slette, Reinsamene sov der når de flyttet ned... LOK1 Slette INF1 Mons P.Gundersen LPNR 859 SOBY Kåfjord/ v/myrseth, Birtavarre BLIX Oainos-stæl le (utsiktslegda) LOK1 Et platå/trinn i ei li INF1 Ole Elvenes LPNR 860 SOBY Kåfjord/ Nyvoll, Birtavarre GBNR 20/2 BLIX Odda-gied de (nyvoll). Kalles på norsk for Tuevollen LOK1 Gårdsnavn LPNR 861 KART M IV SOBY Kåfjord BLIX Oivus-varre. Ligger ved Kåfjordelvas utløp i Guolas-jaw re. LOK1 Fjellkolle på vidda INF1 Mons P.Gundersen LPNR 862

16 SOBY Kåfjord/ Bakkemo, Birtavarre BLIX Ol go -Ajá-jokká (yttre kildeelva) LOK1 Bekk LPNR 863 SOBY Kåfjord/ Skardalen BLIX Ol go-juovvá ytterura) LOK1 Ur INF1 Ole Johansen LPNR 864 SOBY Kåfjord/ Skardalen BLIX Ol go-mærrá-bak te (yttersjøberget) LOK1 Berg INF1 Ole Johansen LPNR 865 SOBY Kåfjord/ Nordmannvik GBNR 3-5/ BLIX Olgob-Dazá-vag ge (yttre nordmannsdalen) LOK1 Ytre del av grenda/bygdelaget Nordmannvik SPBR Sam LPNR 866 SOBY Kåfjord/? BLIX Olgob-gaicá-ládnjá (yttre geitlegda) LOK1 Trinn/terasse i?

17 LPNR 867 SOBY Kåfjord/ Kåfjorddalen GBNR 25/ BLIX Olgob-russe-njar gá (yttre ruskenes) LOK1 Nes INF1 Mons P.Gundersen LPNR 868 KART M I SOBY Kåfjord BLIX Olmai-aw ze, så kalles den øverste trange del av Manndalen LOK1 Trang fjelldal LPNR 869 KART M I SOBY Kåfjord BLIX Olmai-cáccá LOK1 Åsrygg på vidda LPNR 870 SOBY Kåfjord/ Manndalen BLIX Olmai-vag ge, n. Manndalen LOK1 Dal ANDR S. som LPNR Olmai-vuow de LPNR 871

18 SOBY Kåfjord/ Manndalen BLIX Olmai-vagg-jokká, n. Manndalselva LOK1 Elv ANDR S. som LPNR Olmai-vagg-ædno LPNR 872 KART M I SOBY Kåfjord/ Manndalen BLIX Olmai-vagg-vuoddo (i Manndalens botn) LOK1 Dalbotn ANDR S. som LPNR Vuow de-vuoddo LPNR 873 SOBY Kåfjord/ Manndalen BLIX Olmai-vagg-ædno LOK1 Elv ANDR S. som LPNR Olmai-vagg-jokká LPNR 874 KART M I SOBY Kåfjord/ Manndalen BLIX Olmai-varre (mannfjellet) LOK1 Fjell LOK3 Blix: På dette fjells høyeste kam er det tre steiner som ser ut som fjellsamer med bør på ryggen. Derav har fjellet og dalen fått navn (etter Qvigstad) LPNR 875 SOBY Kåfjord/ Manndalen

19 BLIX Olmai-vuow de, n. Manndalen LOK1 Dal ANDR S. som LPNR Olmai-vagge LPNR 876 SOBY Kåfjord/ Skattvoll, Birtavarre GBNR 22/ BLIX Or da (skogbandet). Fra Rowdasjokka til Rida-bak te LOK1 Område ved skoggrensa/-bandet INF1 Oluf K.Olsen LPNR 877 SOBY Kåfjord/ Kåfj.dalen, Birtavarre BLIX Or dá (skogbandet) LOK1 Område ved skoggrensa/-bandet INF1 Mons P.Gundersen LPNR 878 SOBY Kåfjord/ Skattvoll, Birtavarre GBNR 22/ BLIX Or dá-stæl le (av or da, skogbandet) LOK1 Trinn/terasse ved tregrensa INF1 Oluf K.Olsen LPNR 879 KART M II SOBY Kåfjord/ Ysteby, Olderdalen BLIX Orred-varre (vel etter Gaivuon-orred) n. Ystebyfjellet LOK1 Fjellparti ANDR Også kalt Reinfjellet på M711-kartet

20 LPNR 880 SOBY Kåfjord/Holmen, Birtavarre GBNR 24/ BLIX Owla-fieráhát (Ola-skredfarene) LOK1 Skredfar INF1 Mons P.Gundersen LPNR 881 SOBY Kåfjord/ Manndalen BLIX Owla-rii de (Ola-lia) LOK1 Li LPNR 882 SOBY Kåfjord/ (Strkn. Nommerd.-Trollvik) BLIX Owla-rii de (Ola-lia) LOK1 Li LPNR 883 SOBY Kåfjord/ Holmen, Birtavarre GBNR 24/ BLIX Owla-rog ge (Ola-gropa) LOK1 Grop INF1 Mons P.Gundersen LPNR 884

21 KART M II SOBY Kåfjord/ Trollvik, Birtavarre GBNR 16/ BLIX Piera-heika-stællek, pl. (Per Henriksen-legdene) LOK1 Trinn/terasser i fjellside KOMM Piera-heika blir vel i oversettelse Henrik Pedersen ( alt. Persen), slik at Piera-heikastællek skal hete Henrik Pedersen-legdene. INF1 Petter Trollvik/Anna Eriksen, Rundberg LPNR 885 KART M II SOBY Kåfjord/ Birtavarre GBNR 19/ BLIX Piettar-oal ge (Petter-aksla) LOK1 Fjellaksel LPNR 886 SOBY Kåfjord/ Ysteby, Olderdalen GBNR 6/ BLIX Radno-gæd ge (grenesteinen) LOK1 Stein LPNR 887 SOBY Kåfjord/ Manndalen BLIX Raggje-bak te (grenseberget) LOK1 Berg (i nærh. av Hoan gá) LPNR 888

22 SOBY Kåfjord/ Manndalen BLIX Ram se-bak te LOK1 Berg LPNR 889 KART M IV SOBY Kåfjord BLIX Ram so-varre (ram so, svært ujevnt terreng med...(forts. LOK 3) LOK1 Fjell/høyde på vidda LOK3 Blix, forts.:...humper og fordypninger). Et fjell hvor det er uframkommelig slik at en må gjøre en omveg her. Ligger ved samenes gamle flytteveg på N-siden av Gulasjaw re. Samene: "Dat le nuvt ramsás. Im mon bæsá mæd del". ANDR På M711-kartet har stedet navnet Ram sucåk ka INF1 Ole Elvenes LPNR 890 SOBY Kåfjord/ (strkn. Sam.berg-Nordnes) BLIX Ran gel-hanno-njar gá (Ran gel-hannos-neset) LOK1 Nes TRAD Blix/Qvigstad: "Han fantes der druknet" (Ran gel-hanno) KOMM Ran gel-hanno som dette stedet er kalt opp etter må ha hett Hans, og vært sønn eller mann til en som het Ragnhild) LPNR 891 KART M II SOBY Kåfjord/ Trollvik, Birtavarre BLIX Rapperieppe-jaw re LOK1 Fjellvatn LPNR 892 KART M II

23 SOBY Kåfjord/ Trollvik, Birtavarre BLIX Rapperieppe-jokká LOK1 Fjellelv/-bekk LPNR 893 KART M II SOBY Kåfjord/ Trollvik, Birtavarre BLIX Rapperieppe-suor ge LOK1 Elve-/bekkforgreining LPNR 894 KART M II SOBY Kåfjord/ Trollvik, Birtavarre BLIX Rappe-varre LOK1 Fjellparti LPNR 895 SOBY Kåfjord/ Ysteby, Olderdalen GBNR 6/ BLIX Rasaggjágák, pl. (gresskildene) LOK1 Bekker/kilder LPNR 896 SOBY Kåfjord/Skardalen BLIX Rasse-gurrá (gress-skaret) LOK1 Skar

24 INF1 Ole Johansen LPNR 897 SOBY Kåfjord/ (strkn. Olderd.-Nommerd.) BLIX Rasse-jokká (gress-elva) LOK1 Bekk LPNR 898 SOBY Kåfjord/Olderdalen GBNR 8/ BLIX Ras sá (ura) (ras sá, høyfjellstrekning uten vegetasjon dekket med små...) LOK1 Ur INF1 Peder Henriksen LPNR 899 KART M I SOBY Kåfjord BLIX Ras sá-nib bá (steinvidde-fjellknatten) LOK1 Fjellknatt på vidda LPNR 900 SOBY Kåfjord/ Kroken, Olderdalen GBNR 10/ BLIX Raval-bak te (av raval, busemann) (der er en utsatt for skrømt) LOK1 Berg LPNR 901

25 SOBY Kåfjord/ Holmen, Birtavarre GBNR 24/3 BLIX Raval-stæl le (Raval-legda) LOK1 Trinn/terasse i fjellside LPNR 902 SOBY Kåfjord/ Langnes GBNR 12/ BLIX Raw de-lad do (smed-dammen) LOK1 Dam LPNR 903 SOBY Kåfjord/ Manndalen BLIX Raw rá (siv) LOK1 Tidl. utslått LPNR 904 SOBY Kåfjord/ Ysteby, Olderdalen GBNR 6/ BLIX Raw rá-bak te (siv-berget) LOK1 Berg LPNR 905 SOBY Kåfjord/ Manndalen

26 BLIX Raw rá-bak te (siv-berget) LOK1 Berg LPNR 906 SOBY Kåfjord/ Nyvoll, Birtavarre GBNR 19/2 BLIX Rebmit-cok ká LOK1 Ås med ei flate på toppen ANDR S. som LPNR Riebmit-cok ká LPNR 907 SOBY Kåfjord/ Nyvoll, Birtavarre GBNR 19/2 BLIX Rebmit-dær me LOK1 Bakke LPNR 908 SOBY Kåfjord/Nyvoll, Birtavarre GBNR 19/1 BLIX Rebmit-jokká LOK1 Bekk LPNR 909 SOBY Kåfjord/Nyvoll, Birtavarre GBNR 20/ BLIX Ribat-gil gá (bakkelutning)

27 LOK1 Bakkeside/li INFK Blix: "Samene: Mon leggjim dobbe dærme-gilgást, jeg var der i lutningen av bakken) INF1 Ole Elvenes LPNR 910 SOBY Kåfjord/ Nyvoll, Birtavarre GBNR 20/ BLIX Ribat-luok ka (sølebakken) LOK1 Egentlig navn på en skog "i Ribat" (skogområde) LPNR 911 SOBY Kåfjord/ Skattvoll, Birtavarre BLIX Rida-bak te (av ritta, en felle) LOK1 Berg LPNR 912 SOBY Kåfjord/ Trollvik, Birtavarre BLIX Rida-gil gá LOK1 Li/fjellside INF1 Petter Trollvik LPNR 913 KART M II SOBY Kåfjord/ Olderdalen BLIX Rida-jokká LOK1 Bekk

28 LPNR 914 KART M IV SOBY Kåfjord BLIX Riddo-ládnjá (skredlegda) LOK1 Platå i kolle på vidda LPNR 915 SOBY Kåfjord/ v/steinnes GBNR 10/ BLIX Riebán-bieggjo (revehiet) LOK1? SPBR Uid. LPNR 916 SOBY Kåfjord/(strkn. Nordm.vik-Soleng) BLIX Riebán-bælljek pl. (reveørene) LOK1? LPNR 917 SOBY Kåfjord/Perteng, Birtavarre BLIX Riebán-gæd ge (revesteinen) LOK1 Stein LPNR 918 SOBY Kåfjord/ Trollvik, Birtavarre GBNR 16/

29 BLIX Riebán-moske LOK1? INF1 Petter Trollvik LPNR 919 KART M I(?) BLIX Riebán-jaw re (revevatnet) LOK1 Fjellvatn LPNR 920 SOBY Kåfjord/ Nyvoll, Birtavarre GBNR 20/ BLIX Riebmit-cok ká (lyngbevokst-toppen) LOK1 Ås med flate på toppen ANDR S. som LPNR Rebmit-cok ká INF1 Ole Elvenes LPNR 921 KART M I SOBY Kåfjord/ Manndalen BLIX Riep pe (skaret) LOK1 Skar LPNR 922 SOBY Kåfjord/ (strkn. Nordm.v.-Soleng) BLIX Riewna-bak te LOK1 Berg

30 LPNR 923 SOBY Kåfjord/ Olderdalen BLIX Riewnjat, pl., bakke av Runabakken LOK1 Bakke LPNR 924 SOBY Kåfjord/ Olderdalen BLIX Riewnjat-bak te LOK1 Berg LPNR 925 SOBY Kåfjord/ Skattvoll, Bitavarre GBNR 23/ BLIX Rii de-duokke (bakenfor lia). Ligger i Skaide LOK1 Sted "bak" ei li INF1 Oluf K.Olsen LPNR 926 SOBY Kåfjord/ (strkn. Nommerd.-Trollv.) BLIX Rii de-gar de (ligjerdet) LOK1 Innhegning/gjerde LPNR 927 SOBY Kåfjord/ Kåfjorddalen, Birtavarre GBNR 24/

31 BLIX Rippaij-bavtek LOK1 Berg INF1 Mons P.Gundersen LPNR 928 SOBY Kåfjord/ Kåfjorddalen, Birtavarre GBNR 24/ BLIX Rippaij-juovvá LOK1 Ur LPNR 929 KART M II SOBY Kåfjord/ Olderdalen BLIX Rismal-cok ká, n. Rismål-tinden LOK1 Fjelltopp LPNR 930 KART M II SOBY Kåfjord/Trollvik, Birtavarre BLIX Rismal-cok ká LOK1 Fjelltopp LPNR 931 SOBY Kåfjord/ Manndalen BLIX Rismal-cok ká LOK1 Fjelltopp

32 LPNR 932 SOBY Kåfjord/ Trollvik (?), Birtavarre BLIX Rismal-gop pe (rismålgropa) LOK1 Søkk/ grop LPNR 933 KART M I SOBY Kåfjord/ Nyvoll, Birtavarre BLIX Rismal-gurrá (rismål-skaret). (Det høyeste skaret som er synlig) LOK1 Skar INF1 Ole Elvenes LPNR 934 SOBY Kåfjord/ Manndalen BLIX Ris se-goatte (risgammen) LOK1 Tidl. utslått LPNR 935 KART M II SOBY Kåfjord/(strkn. Nordmv.-Soleng) BLIX Ris se-varre (risfjellet) LOK1 Fjell LPNR 936 KART M II SOBY Kåfjord/Nordmannvik BLIX Ris sá-varre (svovelfjellet) LOK1 Fjell

33 ANDR S. som LPNR Stalo-varre LPNR 937 SOBY Kåfjord/ Trollvik, Birtavarre BLIX Ritta, en bakke LOK1 Bakke LPNR 938 SOBY Kåfjord/ Manndalen BLIX Ritta-bak te (felleberget) LOK1 Berg LPNR 939 SOBY Kåfjord/ (strkn. Nommerd.-Trollvik) BLIX Ritta-dærb me (fellebakken) LOK1 Bakke LPNR 940 SOBY Kåfjord/ Skattvoll, Birtavarre GBNR 22/ BLIX Rittajat-suolo LOK1 Holme INF1 Oluf K.Olsen

34 LPNR 941 SOBY Kåfjord/ Skattvoll, Birtavarre BLIX Ritta-jokká (felleelva) LOK1 Bekk LPNR 942 SOBY Kåfjord/ (strkn. Olderd.-Nommerd.) BLIX Rog ge-bak te (gropberget) LOK1 Berg LPNR 943 KART M IV OPPS 1942 SOBY Nordreisa BLIX Rog ge-jaw re (gropvatnet) LOK1 Fjellvatn INF1 Mons P.Gundersen LPNR 944 KART M IV OPPS 1942 SOBY Nordreisa BLIX Rog ge-varre (gropfjellet). N.siden av Bieggjo-skai de LOK1 Liten høyde på vidda ANDR Kalles også Råg ge-cåk ka (M 711-kartet) INF1 Mons P.Gundersen LPNR 945 SOBY Kåfjord/ Olderdalen

35 BLIX Rokká-bæl do (rugåkeren) LOK1 Et jorde/voll LPNR 946 SOBY Kåfjord/ (strkn. Nommerd.-Trollvik) BLIX Rotto-balges (skogstien) LOK1 Sti LPNR 947 KART M II SOBY Kåfjord/ BLIX Rud nis-goppe (grønngropa). Første gropa utenfor Lii ge-vag ge LOK1 Grop/senkning INF1 Petter Trollvik/Anna Eriksen, Rundberg LPNR 948 SOBY Kåfjord/ (strkn. Nommerd.-Trollvik) BLIX Rud nis-goppe (grønngropa) LOK1 Grop LPNR 949 SOBY Kåfjord/ Trollvik, Birtavarre GBNR 16/ BLIX Rud nis-goppe-bak te (grønngropberget) LOK1 Berg INF1 Petter Trollvik LPNR 950

36 KART M 711- BLIX Rud nis-varek, pl. (grønnfjellene) LOK1 Fjellparti LPNR 951 SOBY Kåfjord/ Skattvoll, Birtavarre GBNR 22/ BLIX Rufi-bak te (rufi, smal vannrenne) LOK1 Berg INF1 Oluf K.Olsen LPNR 952 KART M I SOBY Kåfjord/ Nyvoll, Birtavarre BLIX Ruk sis-bak te (rødberget) LOK1 Rustbrun berghammer høgt oppe i fjellside LPNR 953 SOBY Kåfjord/ Trollvik GBNR 16/ BLIX Ruk sis-bak te (rødberget) LOK1 Berg INF1 Petter Trollvik LPNR 954 KART M II SOBY Kåfjord/ Nyvoll, Birtavarre BLIX Ruk sis-corro (rødhaugen) LOK1 Haug

37 LPNR 955 SOBY Kåfjored/ Kåfjorddalen, Birtavarre BLIX Ruk sis-juovvá (rødura) LOK1 Ur INF1 Mons P.Gundersen LPNR 956 SOBY Kåfjord/ Olderdalen BLIX Ruk sis-miel le (rødmelen) LOK1 Mel INF1 Peder Henriksen LPNR 957 SOBY Kåfjord/ (v/steinnes?) BLIX Ruk sis-varre (rødfjellet) LOK1 Fjellparti LPNR 958 SOBY Kåfjord/ Trollvik, Birtavarre GBNR 16/ BLIX Ruol lá-luok tá (trollvik) LOK1 Vik INF1 Anna Eriksen, Rundberg LPNR 959

38 SOBY Kåfjord/ Manndalen BLIX Ruoz ze LOK1 Tidl. utslått LPNR 960 SOBY Kåfjord/ Holmen, Birtavarre BLIX Ruona-diep pe (grønndusken) LOK1 Markant grønn flekk i fjellside (vegetasjon) LPNR 961 SOBY Kåfjord/ Skattvoll, Birtavarre GBNR 22/ BLIX Ruonás-goppe (grønngropa) LOK1 Grop INF1 Oluf K.Olsen LPNR 962 SOBY Kåfjord/ (strkn. Trollv.-Nyvoll) BLIX Ruonás-rii de (grønnlia) LOK1 Li LPNR 963 SOBY Kåfjord/ Holmen, Birtavarre GBNR 24/ BLIX Ruos sá-gied de, n. Korsvoll LOK1 Gårdsnavn INF1 Ole Elvenes

39 LPNR 964 SOBY Kåfjord/ Skattvoll, Birtavarre GBNR 22/ BLIX Ruos tá-cok ká (rusttoppen) LOK1 Høyde/topp INF1 Oluf K.Olsen LPNR 965 SOBY Kåfjord/ Nyvoll, Birtavarre BLIX Ruos tá-miel le (rustmelen) (har navn av den rødbrune sand) LOK1 Sandmel LPNR 966 SOBY Kåfjord/ Ysteby, Olderdalen BLIX Ruossá-dærb me, n. Russebakken LOK1 Bakke LPNR 967 SOBY Kåfjord/ Ysteby (?), Olderdalen BLIX Ruossá-jokká (russeelva) LOK1 Bekk LPNR 968

40 SOBY Kåfjord/ (strkn. Håkj.berget-Skard.) GBNR 27/ BLIX Ruossá-luok tá (russevika). En sommerboplass under gnr. 27 LOK1 Vik LPNR 969 SOBY Kåfjord/ Ysteby, Olderdalen GBNR 6/ BLIX Ruossá-njar gá (russeneset) LOK1 Nes LPNR 970 SOBY Kåfjord/ Kåfjorddalen, Birtavarre GBNR 24/ BLIX Ruottás-corro (rotbakken) LOK1 Bakke/haug INF1 Mons P.Gundersen LPNR 971 SOBY Kåfjord/ Kåfjorddalen, Birtavarre BLIX Ruottás-juovvá (rotura) LOK1 Ur INF1 Mons P.Gundersen LPNR 972 SOBY Kåfjord/ Trollvik, Birtavarre BLIX Ruotto (lausgjerde), en steinur LOK1 Ur

41 LPNR 973 SOBY Kåfjord/ Manndalen GBNR 32/ BLIX Ruotto LOK1 Gårdsnavn LPNR 974 SOBY Kåfjord/ Birtavarre GBNR 19/ BLIX Ruotto-juovvá LOK1 Ur LPNR 975 SOBY Kåfjord/ Birtavarre GBNR 19/ BLIX Ruotto-rog ge LOK1 Grop LPNR 976 SOBY Kåfjord/ Nyvoll, Birtavarre GBNR 20/ BLIX Ruowdágás-bak te (ravnberget). S-siden av Kåfjordelva. LOK1 Berg INF1 Ole Elvenes LPNR 977

42 SOBY Kåfjord/ (?) BLIX Ruowdágás-bak te (ravnberget) LOK1 Berg ANDR S. s. som LPNR 988? LPNR 978 KART M I SOBY Kåfjord/ Birtavarre (v/myrseth) GBNR 21/ BLIX Ruowdágás-gurrá (ravnskaret) LOK1 Skar LPNR 979 KART M I (?) SOBY Kåfjord/ GBNR 21/ (?) BLIX Ruowdágás-vag ge (ravndalen), n. Ørndalen LOK1 Dal LPNR 980 SOBY Kåfjord/ Manndalen BLIX Ruowdas (tranga) LOK1? LPNR 981 KART M I SOBY Kåfjord/

43 BLIX Ruowdas-cok ká LOK1 Fjelltopp LPNR 982 KART M I SOBY Kåfjord/ BLIX Ruowdas-corro (av ruowdas, trangen) LOK1 Haug LPNR 983 SOBY Kåfjord/ Skardalen BLIX Ruowdas-gás ká (midttrangen) LOK1? INF1 Ole Johansen LPNR 984 KART? SOBY Kåfjord/ Skattvoll, Birtavarre BLIX Ruowdas-jokká LOK1 Elv ANDR KAN være s. s. LPNR 985 eller LPNR 986 KOMM Elvenavnet med førsteleddet Ruowdas forekommer 3 ganger i Blix sin navnsamling, men det er uklart om det virkelig er 3 elver det her er snakk om, eller om Blix, resp. Qvigstad (s. 34 og 35) har "surra" litt. Etter det jeg kjenner til er det bare ei elv i dette området. Kan det være at de 3 bekkene som renner sammen oppe i fjellsida og danner elva Ruowdas-jokká også har blitt kalt det samme som denne? LPNR 985 KART? SOBY Kåfjord/ BLIX Ruowdas-jokká

44 LOK1 Elv ANDR Se LPNR 984 og 986 LPNR 986 KART? SOBY Kåfjord/ BLIX Ruowdas-jokká (nr. 2 n. Ramnelva, kommer fra s og danner gr. mel. g.nr.21.. LOK1 Elv ANDR Se LPNR 984 og 985 LPNR 987 KART M I SOBY Kåfjord/ Skattvoll, Birtavarre GBNR 22/ BLIX Ruowdas-oal ge LOK1 Fjellaksel INF1 Oluf K.Olsen LPNR 988 KART M I SOBY Kåfjord/ BLIX Ruowdas-vag ge LOK1 Dal ANDR S. s. som LPNR 979? LPNR 989 KART M I SOBY Kåfjord/ BLIX Ruowdas-varre (trangfjellet) LOK1 Fjell

45 LPNR 990 SOBY Kåfjord/ Skardalen BLIX Ruow de-gæd ge (jernsteinen) LOK1 Stein INF1 Ole Johansen LPNR 991 SOBY Kåfjord/ Olderdalen BLIX Ruow de-junne (jernnesen). S-siden av Vinterdalen LOK1 Nes INF1 Peder Henriksen LPNR 992 SOBY Kåfjord/ Skardalen BLIX Ruow de-luok tá (jernbukta) LOK1 Bukt TRAD I gamle dager var det oterhi her. INF1 Ole Johansen LPNR 993 SOBY Kåfjord/Kåfjorddalen, Birtavarre GBNR 25/ BLIX Russe-juovvá (ruskura) LOK1 Ur INF1 Mons P.Gundersen LPNR 994

46 SOBY Kåfjord/ Kåfjorddalen, Birtavarre GBNR 25/ BLIX Russe-rii de (rusklia) LOK1 Li INF1 Mons P.Gundersen LPNR 995 SOBY Kåfjord/ Skardalen BLIX Russo-gæd ge (russesteinen) LOK1 Stein INF1 Ole Johansen LPNR 996 SOBY Kåfjord/ Kåfjorddalen, Birtavarre GBNR 25/ BLIX Russo-njar gá, n. Russebergan, ligger inne i dalen på nordsiden LOK1 Nes LPNR 997 KART M IV OPPS 1942 SOBY Nordreisa BLIX Ruw dná-cokkák, pl. (kronetoppene) LOK1 Flere mindre "topper" på vidda (3 stk.) SPBR Sam ANDR På M711-kartet: Ruv dnacåk ka som navn på den høgste av toppene INF1 Mons P.Gundersen LPNR 998 KART M IV OPPS 1942 SOBY Nordreisa

47 BLIX Ruw dná-jaw re (kronevatnet) LOK1 Fjellvatn INF1 Mons P.Gundersen LPNR 999 KART M IV OPPS 1942 SOBY Nordreisa BLIX Ruw dná-jæggek, pl. (kronemyrene) LOK1 Myrområde på vidda INF1 Mons P.Gundersen LPNR 1000 KART? OPPS? SOBY? BLIX Ruw dná-varre (kronefjellet) LOK1 Fjell LPNR 1001 SOBY Kåfjord/ Manndalen BLIX Ræs ká, en haug (av ræs ká, smørkopp) LOK1 Haug LPNR 1002 SOBY Kåfjord/ Skardalen BLIX Ræs se (utleira) (makkleir, gått ras her) LOK1 Leireområde ved sjøen INF1 Ole Johansen

48 LPNR 1003 SOBY Kåfjord/ Birtavarre BLIX Ræs se (leira) LOK1 Leireområde ved fjordbotn LPNR 1004 SOBY Kåfjord/ Nyvoll, Birtavarre BLIX Ræs se-dær bme (leirbakken) LOK1 Lav bakke LPNR 1005 SOBY Kåfjord/ Birtavarre GBNR 18/ BLIX Ræs se-gied de (leirvollen) LOK1 Eng/voll INF1 Hans Bjørkholt LPNR 1006 SOBY Kåfjord/ Nyvoll, Birtavarre GBNR 19/ BLIX Ræd ka-corro, n. Kåfjordbotn LOK1 Område som tidl. var einer-bevokst ANDR S. sted som LPNR 1007 INFK På norsk kalles stedet Einebakken og ikke Kåfjordbotn. Kåfj.botn er et tidligere gårdsnavn til gård som omfatta også dette området. LPNR 1007

49 SOBY Kåfjord/ Nyvoll, Birtavarre GBNR 19/ BLIX Ræd ka-corro (einerhaugen) LOK1 Område som tidl. var einerbevokst ANDR S. sted som LPNR 1006 LPNR 1008 SOBY Kåfjord/ Skattvoll, Birtavarre GBNR 22/ BLIX Rædkes-bak te (einerberget) LOK1 Berg ETYM INF1 Oluf K.Olsen LPNR 1009 SOBY Kåfjord/ Kåfjorddalen, Birtavarre GBNR 25/ BLIX Rædkes-bak te (einerberget) LOK1 Berg LPNR 1010 SOBY Kåfjord/ Olderdalen (Storsl.) GBNR 9/ BLIX Rædkes-ær te (einerbakken) LOK1 Bakke LPNR 1011

50 KART M IV SOBY Kåfjord/ BLIX Sabet-jok-állá-varre (skielvhøyfjellet) LOK1 Fjellparti INF1 Ole Elvenes LPNR 1012 KART M IV SOBY Kåfjord/ BLIX Sabet-jok-jálgák, pl. (skielvslettene) LOK1 Slette INF1 Mons P.Gundersen LPNR 1013 KART M IV SOBY Kåfjord/ BLIX Sabet-jokká (ski-elva) LOK1 Liten elv ANDR Kalles ofte også for Sabas-jokk LPNR 1014 KART M I SOBY Kåfjord/ BLIX Sabet-jok-riidek, pl. (skielvliene) Nedenfor Sabet-jok LOK1 Lier INF1 Mons P.Gundersen LPNR 1015 KART M IV SOBY Kåfjord/ BLIX Sabet-vag ge (ski-dalen)

51 LOK1 Fjelldal INF1 Mons P.Gundersen LPNR 1016 KART M IV SOBY Kåfjord/ BLIX Sabet-varre (skifjellet) LOK1 Fjellparti LPNR 1017 SOBY Kåfjord/ Skardalen BLIX Saddo, en slette (fin sand i flomålet) LOK1 Sandslette INF1 Ole Johansen LPNR 1018 SOBY Kåfjord/ Skardalen BLIX Saddo-fierrá LOK1 Sandras-område INF1 Ole Johansen LPNR 1019 SOBY Kåfjord/ (strkn. Samuelsberg-Nordnes) BLIX Saddonjar-bakte (sandnesberget) LOK1 Berg LPNR 1020

52 SOBY Kåfjord/ (strkn. Samuelsb.-Nordnes) BLIX Saddo-njar gá (sandneset) LOK1 Nes LPNR 1021 SOBY Kåfjord/ Kåfjorddalen, Birtavarre GBNR 25/ BLIX Sag ge (piggen) LOK1 Nut INF1 Mons P.Gundersen LPNR 1022 SOBY Kåfjord/? (Nyvoll?) BLIX Sag ge-gædgek, pl. (piggsteinene) LOK1 Steiner LPNR 1023 SOBY Kåfjord/ Trollvik, Birtavarre GBNR 16/ BLIX Sággjem-corro (heine-bakken) LOK1 Bakke INF1 Petter Trollvik LPNR 1024 SOBY Kåfjord/ Holmen, Birtavarre BLIX Sai de-bak te (sei-berget) (sai de, Gadus virens, sei) LOK1 Berg

53 LPNR 1025 SOBY Kåfjord/ Skardalen BLIX Salla-njar gá (salla, norsk "soll", en sjøplante, alge. (se ETYM) LOK1 Nes ETYM Forts. fra Blix:... Den ligner mye på tare, men er mindre. Finnes her bare når det er stor fjære INF1 Ole Johansen LPNR 1026 SOBY Kåfjord/ Skardalen BLIX Sal lja-gied de (seljevollen) LOK1 Voll/ eng INF1 Ole Johansen LPNR 1027 SOBY Kåfjord/ Nyvoll, Birtavarre GBNR 20/ BLIX Sal lja-rog ge, n. Seljegrubben LOK1 Grop LPNR 1028 SOBY Kåfjord/ Holmen, Birtavarre GBNR 24/ BLIX Sal lja-rog ge (seljegropa) LOK1 Grop

54 LPNR 1029 SOBY Kåfjord/ Kroken, Olderdalen GBNR 10/ BLIX Sammel-dievva (etter en oppsitter Sammel, n. Samuel) LOK1 Haug LPNR 1030 SOBY Kåfjord/ Samuelsberg BLIX Sammul-borre, et nes utenfor Samuelsberg (gammel boplass) LOK1 Nes LPNR 1031 SOBY Kåfjord/ Brattland, Langnes BLIX Sammul-corro, n. Brattland LOK1 Gårdsnavn ANDR S. sted som LPNR 1031 LPNR 1032 SOBY Kåfjord/ Brattland, Langnes BLIX Sammul-dær me, n. Brattland LOK1 Gårdsnavn ANDR S. sted som LPNR 1031 LPNR 1033

55 SOBY Kåfjord/ Manndalen BLIX Sammul-sii dá (samuel-gård) LOK1 Tidl. gårdsnavn LPNR 1034 KART M II SOBY Kåfjord/ Manndalen BLIX Sammul-varre, n. Samuelsberg LOK1 Fjellparti LPNR 1035 SOBY Kåfjord/ (strkn. Olderd.-Nommerd.) BLIX Saw zá-balges (saustien) LOK1 Sti LPNR 1036 KART M 711- SOBY Kåfjord/ (På Isfjellet mellom Holmen og Manndalen) BLIX Saw zá-cok ká (sautoppen) LOK1 Fjelltopp (?) LPNR 1037 SOBY Kåfjord/? BLIX Saw zá-gop pe (saugropa) LOK1 Grop

56 LPNR 1038 KART M I SOBY Kåfjord/ Holmen, Birtavarre GBNR 24/ BLIX Seipo, (berg som ser ut som en rev med rumpe etter seg) (seibi, lang rump. LOK1 Berg INF1 Ole Elvenes LPNR 1039 SOBY Kåfjord/ Skardalen BLIX Sied gá-soakke (vidjebjørk) (sied ga, Salix, vidje) LOK1 Bjørketre BRUK Navnet kommer av at dette spesielle treet ble brukt til å henge høy til tørk. Sied gát høy som henger til tørk i trær INF1 Ole Johansen LPNR 1040 SOBY Kåfjord/ (mellom Nordm.vik og Ysteby, Olderdalen) BLIX Sieide-gied de (offerstein-eng) LOK1 Eng/ voll BRUK Stedet skal ha vært brukt som offersted ANDR Stedet kalles også Sieide-g e n t a LPNR 1041 KART M I SOBY Kåfjord/ Kåfj.dalen, Birtavarre BLIX Sil bá-cok-ká (sølvtoppen) LOK1 Fjelltopp

57 LPNR 1042 KART M I SOBY Kåfjord/ Kåfj.dalen, Birtavarre GBNR 25/ BLIX Sil bá-gurrá (sølvskaret) LOK1 Skar SPBR Uid. INF1 Mons P.Gundersen LPNR 1043 KART M IV SOBY Kåfjord/ NORM Sinai-varre (Sinai-fjellet) LOK1 Høyde på vidda like ved (vest for) Guolasjav ri LPNR 1044 KART M II SOBY Kåfjord/ Nordmannvik BLIX Siskeb-dazávag ge (indre nordmannsdalen) LOK1 Dalbotn LPNR 1045 SOBY Kåfjord/ Kåfjorddalen, Birtavarre (?) BLIX Siskeb-gaicá-ládnjá (indre geitlegda) LOK1 Trinn/terasse i fjellside LPNR 1045 SOBY Kåfjord/ Skardalen

58 BLIX Sisked-juovvá (indre-ura) LOK1 Ur INF1 Ole Johansen

BLIX Duw dág-juovvá (støtteura) LOK1 Ur LPNR 300. BLIX Duw dág-jæggek (støttemyrene) LOK1 Myrer LPNR 301

BLIX Duw dág-juovvá (støtteura) LOK1 Ur LPNR 300. BLIX Duw dág-jæggek (støttemyrene) LOK1 Myrer LPNR 301 SOBY Kåfjord/ Kåfjorddalen, Birtavarre BLIX Duw dág-bak te (støtteberget) LOK1 Berg INF1 Mons P. Gundersen LPNR 299 SOBY Kåfjord/ Kåfjorddalen, Birtavarre BLIX Duw dág-juovvá (støtteura) LOK1 Ur INF1 Mons

Detaljer

Høringsuttalelser Oppgi kilde E=eier/fester K=kommunen L=lokale org.sjoner. Endelig tilråding fra navnekonsulentene. Èu¹egurra (Brev av 30.09.

Høringsuttalelser Oppgi kilde E=eier/fester K=kommunen L=lokale org.sjoner. Endelig tilråding fra navnekonsulentene. Èu¹egurra (Brev av 30.09. STATENS ARTVER N A V N E S A n r : 0 1 / 2 0 1 4 O M M U N E (nr og navn): 2025 Tana Nr oordinat r sinstans er artverket om ikke annet Fk=fylkesn V = artverket 1 7803707 961330 2 7804527 961767 3 7804527

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Høringsuttalelser Angi kilde E=eier/fester K=kommunen L=lokale organisasjoner O=andre offentlige instanser. Foreløpig tilråding fra navnekonsulentene

Høringsuttalelser Angi kilde E=eier/fester K=kommunen L=lokale organisasjoner O=andre offentlige instanser. Foreløpig tilråding fra navnekonsulentene Jf følgeskriv: sbrev dat. språk hvis r sinstans er 1 7595128 610857 2 7595303 611824 3 7597775 607603 4 7611570 603720 Nes i sjø Sáddonjárga Sàddonjárga L: Sáddonjárga Sáddonjárga Sáddonjárga Myr Gollejeaggi

Detaljer

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi r kan du Lære DAL iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi m Landskap andsiap - r */ (. 4-4, - Hva ser du på tegningen? Hvordan ser naturen ut der du bor? står på neset og drikker vann? våkne. Et

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

Foreløpig tilråding fra navnekonsulentene. Høringsuttalelser Angi kilde E=eier/fester K=kommunen L=lokale organisasjoner O=andre offentlige instanser

Foreløpig tilråding fra navnekonsulentene. Høringsuttalelser Angi kilde E=eier/fester K=kommunen L=lokale organisasjoner O=andre offentlige instanser Jf følgeskriv: sbrev dat. evt. språk hvis r Endelig sinstans er 1 7760630 /941868 myr kvensk Dokkakänttä N5 Tuhkakentt ä Just Qvigstad 1935, 39: Lien, lp. Duk ka-gied de (askeeng), av fn. tuhka, aske.

Detaljer

Kystfort. 1 km Start ved parkeringa oppe ved Storbakken. Følg traktorveien etter pekerne til kystfortet.

Kystfort. 1 km Start ved parkeringa oppe ved Storbakken. Følg traktorveien etter pekerne til kystfortet. Løypebeskrivelser for turløyper i Kåfjord: Spåkenes og Nordmannvik Kystfort. 1 km Start ved parkeringa oppe ved Storbakken. Følg traktorveien etter pekerne til kystfortet. Fugleutkikk. 1,9 km Start ved

Detaljer

Knibe Gnr 52 Bnr 1 Søgne kommune

Knibe Gnr 52 Bnr 1 Søgne kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Knibe Gnr 52 Bnr 1 Søgne kommune Rapport ved Hege Andreassen R A P P O RT F R A A R K E O L O G I S

Detaljer

5 på topp i Storfjord

5 på topp i Storfjord 5 på topp i Storfjord 5 på topp Storfjord tar deg opp til 5 fine topper i kommunen, alle over 1000 meters høyde over havet. Turene har varierende lenge og terreng, men alle har sikre traséer opp. Med sikker

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Barnas Kommunestyre Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:30

Møteprotokoll Utvalg: Barnas Kommunestyre Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:30 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Utvalg: Barnas Kommunestyre Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 08.05.2017 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Høringsuttalelser Oppgi kilde E=eier/fester K=kommunen L=lokale organisasjoner O=andre offentlige instanser. Endelig tilråding fra navnekonsulentene

Høringsuttalelser Oppgi kilde E=eier/fester K=kommunen L=lokale organisasjoner O=andre offentlige instanser. Endelig tilråding fra navnekonsulentene språk r sinstans er, Stedsnavntjenesten for 1 7876315 989825 i sjø Njimmenjárga Čoalbmenjárga 2336-3 N5o Kartdata Sjøkart 110 KV: parallellnavn: Smalfjordneset Det blir opplyst at Čoalbmenjárga er feilplassert.

Detaljer

Oversikt over veier i Storfjord kommune uten vedtatt veinavn, med høringsinnspill, saksbehandlers (SB) vurdering og arbeidsgruppas (AG) vurdering

Oversikt over veier i Storfjord kommune uten vedtatt veinavn, med høringsinnspill, saksbehandlers (SB) vurdering og arbeidsgruppas (AG) vurdering DEL A Vestre Storfjord, Oteren og E6/E8 Oversikt over veier i Storfjord kommune uten vedtatt veinavn, med høringsinnspill, saksbehandlers (SB) vurdering og arbeidsgruppas (AG) vurdering Gjennomgående Stedsangivelse

Detaljer

Høringsuttalelser Oppgi kilde E=eier/fester K=kommunen L=lokale organisasjoner O=andre offentlige instanser. Endelig tilråding fra navnekonsulentene

Høringsuttalelser Oppgi kilde E=eier/fester K=kommunen L=lokale organisasjoner O=andre offentlige instanser. Endelig tilråding fra navnekonsulentene språk r sinstans er N A V N E S A K E R I G Á I V U O T N A - K Å F J O R D K A I V U O N O 1 Nes Norsk Nordneset N5 FL 270-5-3 Nordnesodden 1634-2, 3 Sjøkart 90 Kvensk Norttoniemi har status vedtatt.

Detaljer

Turbok for Molde og Omegn

Turbok for Molde og Omegn Turbok for Molde og Omegn Rutebeskrivelsene Demoutgave med 4 av over 30 turer Kai A. Olsen og Bjørnar S. Pedersen Forord På selve fotturen kan det være behov rutebeskrivelser. Hvor begynner stien? Skal

Detaljer

Gnr 62 Bergo (Storebergo) Nr Oppslagsform Dialektform Arknr G/bnr Prep Namn på Plassering - tyding Kartpunkt

Gnr 62 Bergo (Storebergo) Nr Oppslagsform Dialektform Arknr G/bnr Prep Namn på Plassering - tyding Kartpunkt Nr Oppslagsform Dialektform Arknr G/bnr Prep Namn på Plassering - tyding Kartpunkt 62001 Bergagrende Bergagrendè Gnr 60-61 -62 Felles for dei tre gardane. 62002 Bergaberget Bergaberjè Bergalag Høgt bergalag,

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Leder SPA

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Leder SPA Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.12.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Høringsuttalelser Angi kilde E=eier/fester K=kommunen L=lokale organisasjoner O=andre offentlige instanser

Høringsuttalelser Angi kilde E=eier/fester K=kommunen L=lokale organisasjoner O=andre offentlige instanser Jf følgeskriv: sbrev dat. språk hvis r sinstans er Statens om 1 7603399 594143 2 7608447 617569 3 7605694 620820 4 7607159 619369 vann Brev 18.02.2011 Skallavatnet N50 1332-2 Sjøkart 142 Skallvatnet N5

Detaljer

NAVNESAKER I BÅDE NORDREISA OG KVÆNANGEN KOMMUNER

NAVNESAKER I BÅDE NORDREISA OG KVÆNANGEN KOMMUNER språk r sinstans er NAVNESAKER I BÅDE NORDREISA OG KVÆNANGEN KOMMUNER 50 Fjell Kvænangsfjellet N5 FS 277-5-3 Norge 1:50 000 1734-4 Sjøkart 94 SntS: Návuonvárri er sannsynligvis et nyere navn som en oversetting

Detaljer

Fotturer i Jostedalen

Fotturer i Jostedalen Kai A. Olsen og Bjørnar S. Pedersen Fotturer i Detaljerte og komplette beskrivelser for turer til Nigard- og Bergsetbeen og topptur på Myrhorna. Nigardsbreen. Nigardsbreen er kremen av breene i. Den kommer

Detaljer

Journaldato: 23.12.2013-23.12.2013, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.12.2013. Dok.dato: 20.12.

Journaldato: 23.12.2013-23.12.2013, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.12.2013. Dok.dato: 20.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Prøvingsrapport fra TosLab. Gjelder KÅFJORD-NUMEDALEN ANALYSERESULTATER VANNPRØVER

Detaljer

Lakselvbukt og Lakselvdalen

Lakselvbukt og Lakselvdalen Lakselvbukt og Lakselvdalen Trimpostkasser Lakselvbukt og Lakselvdalen. Et eget turorienterings-kart er utgitt av Ullsfjord Sportsklubb og kan kjøpes på Samvirkelaget i Lakselvbukt. http://www.tromso.kommune.no/lyngsfjellan-turbeskrivelser.4545933-121464.html

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet. Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarklynr Rappon lokalisering Gradering BV832 37178FB T8i F 505 Trondheim

Rapportarkivet. Bergvesenet. Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarklynr Rappon lokalisering Gradering BV832 37178FB T8i F 505 Trondheim Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarklynr Rappon lokalisering Gradering BV832 37178FB T8i F 505 Trondheim Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr

Detaljer

Ferdselveger gjennom Bjerkreim i 1820-årene

Ferdselveger gjennom Bjerkreim i 1820-årene Ferdselveger gjennom Bjerkreim i 1820-årene Aaland Gård, november 2010 Paul Tengesdal 1 FERDSELVEGENE Veg nr. 1 Vikingenes veg øst-vest i Norge Den eldste vegen gjennom Bjerkreim som en vet om skal være

Detaljer

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser...

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser... Innhold Kapittel 1 Forsk ning på entreprenørskapsopplæring...13 Ve gard Johansen og Liv Anne Stø ren Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas

Detaljer

Storfjord. 5 på topp. Karthefte. Adjit Falsnestinden Parastinden Mannfjellet Bogefjell

Storfjord. 5 på topp. Karthefte. Adjit Falsnestinden Parastinden Mannfjellet Bogefjell 5 på topp Storfjord Karthefte Adjit Falsnestinden Parastinden Mannfjellet Bogefjell FYSAK Storfjord 5 på topp i Storfjord 5 på topp Storfjord tar deg opp til 5 fine topper i kommunen, alle over 1000 meters

Detaljer

TI TOPPER I NORE OG UVDAL 2016

TI TOPPER I NORE OG UVDAL 2016 TI TOPPER I NORE OG UVDAL 2016 Velkommen alle som deltar i årets TI TOPPER i Nore og Uvdal. Dette trim opplegget er organisert av Rødberg Idrettsforening i samarbeid med Nore og Uvdal kommune for å motivere

Detaljer

10-mila 2014 Tidligere løp i omra det

10-mila 2014 Tidligere løp i omra det 10-mila 2014 Tidligere løp i omra det Smålandskavlen 1996 I samme område som 10-mila. O-ringen 2009 I samme område som 10-mila. Spesielt 5. etappe. Terreng og kart Terreng Terrenget er generelt flatt,

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A ttalelse fra Samepolitisk utvalg, Kåfjord kommune DVERSE SPRÅKKONSLENT - 2013 2013/438-4

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅMLAND, LYNGDAL

ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅMLAND, LYNGDAL N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅMLAND, LYNGDAL LYNGDAL KOMMUNE Åmland, gnr 22, bnr 7,8,13 Utsikt

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser KÅFJORD 1940 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser KÅFJORD 1940 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 160 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ÅFJORD 140 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Nesbyen golf- og aktivitetspark. 2008/860 Nes

Nesbyen golf- og aktivitetspark. 2008/860 Nes Nesbyen golf- og aktivitetspark 2008/860 Nes Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen juli 2016 Saksnavn Nesbyen golf og aktivitetspark Nes kommune detaljregulering - kulturminneregistrering Saksnummer

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Store Trolltind. Trollstigen

Store Trolltind. Trollstigen Store Trolltind Trollstigen Store Trolltind (1788 moh) er en av de høyeste toppene blant Romsdalsalpene. På vei opp passerer vi Bruraskaret, der det er 800 meter loddrett rett ned i Romsdalen. Mye av turen

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A Endringer av kommunale avgifter med bakgrunn i ny forskrift - gnr 25, bnr 9 ENDRNGER

Detaljer

HISTORISK MUSEUM UNIVERSITETET I BERGEN. Arkeologiske undersøkelser 1968 ved. Lærdalsvassdraget, Borgund s., Lærdal pgd., Sogn og Fjordane.

HISTORISK MUSEUM UNIVERSITETET I BERGEN. Arkeologiske undersøkelser 1968 ved. Lærdalsvassdraget, Borgund s., Lærdal pgd., Sogn og Fjordane. HISTORISK MUSEUM UNIVERSITETET I BERGEN Arkeologiske undersøkelser 1968 ved Lærdalsvassdraget, Borgund s., Lærdal pgd., Sogn og Fjordane. Utført av De arkeologiske museers registreringstjeneste. 145. Innberetning

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.09.05 Tid: 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Nissedal kommune Sandnes

Nissedal kommune Sandnes TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune Sandnes GNR. 1, BNR. 3 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Nissedal Gardsnavn: Gardsnummer: 1 Bruksnummer: 3

Detaljer

FLAGGSPRETTEN 2017 Postnummer, beskrivelser, poeng og koordinater

FLAGGSPRETTEN 2017 Postnummer, beskrivelser, poeng og koordinater FLAGGSPRETTEN 2017 Postnummer, beskrivelser, poeng og koordinater Tur: A Rykkinn (nedlasting) 4,2 km 8/4-15/10 Gratis Stolpe A01 Sydsiden av hus 5 6 644 036 582 701 59,92547526 10,47944577 A02 Stiende

Detaljer

Journaldato: 04.11.2015-04.11.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.08.2015. Dok.

Journaldato: 04.11.2015-04.11.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.08.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A Velkommen til Kåfjord! VELKOMSTPAKKEN NORD-TROMS 2015/961-6 5892/2015 17.08.2015

Detaljer

Oversikt over veier i Storfjord kommune uten vedtatt veinavn, med høringsinnspill, saksbehandlers (SB) vurdering og arbeidsgruppas (AG) vurdering

Oversikt over veier i Storfjord kommune uten vedtatt veinavn, med høringsinnspill, saksbehandlers (SB) vurdering og arbeidsgruppas (AG) vurdering DEL C Skibotn Oversikt over veier i Storfjord kommune uten vedtatt veinavn, med høringsinnspill, saksbehandlers (SB) vurdering og arbeidsgruppas (AG) vurdering Skibotn (Apaja Røykenes Skibotndalen) Stedsangivelse

Detaljer

Sakarias. Sakarias. Sakarias. Sakarias. Sakarias. Gråsone Sandmo/Birkeli

Sakarias. Sakarias. Sakarias. Sakarias. Sakarias. Gråsone Sandmo/Birkeli Gråsone Opplysninger Dette dokumente er laget i tiden oktober-november 008 av Inge Lars Birkeli. atellittbildene er hentet fra esam Katalog kart (http://kart.finn.no/), som må være tatt tidlig på sommeren

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Skademelding på MANNDALEN SKOLE - SKADEMELDNGER U 2012/817-12 35087/2013 nnhold:

Detaljer

Tenerife. Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Turbokforlaget www.turbok.no

Tenerife. Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Turbokforlaget www.turbok.no Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Tenerife Innhold: Kjørekart TR1 Chayofita TR2 Volcan de la Botija TR Roques de Garcia TR Teide med bane TR Roque del Conde TR Barranco del Infierno

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING I SELJORD KOMMUNE FOSSHEIM GNR. 121, BNR. 1 Ill 1: Oversiktsbilde, midtre del av området. Mot NNV. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Furunebba. Sunndalsøra

Furunebba. Sunndalsøra Furunebba Sunndalsøra Furunebba (1516 moh) er et av de store fjellene som henger over Sunndalsøra. De tunge stigningene i solsiden tilsier at turen bør gjøres i kjølig høstluft. Underveis passerer du fylkets

Detaljer

VEDLEGG 10 - Skoleskyss TRANSPORT OG TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER

VEDLEGG 10 - Skoleskyss TRANSPORT OG TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER VEDLEGG 10 - Skoleskyss TRANSPORT OG TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER Transport og trafikksikkerhetsvurderinger er knyttet oppimot alternativene som foreslås fra A- G. Dersom kommunestyret vedtar endringer

Detaljer

Begynn med terrengord når dere skal jobbe med stedsnavn.

Begynn med terrengord når dere skal jobbe med stedsnavn. OPPGAVER 1. Terrengord på kvensk Begynn med terrengord når dere skal jobbe med stedsnavn. a. - La alle få hver sin tegnebok som de kan jobbe i eller lag en felles stedsnavnperm. - Lim inn bilde av kommunevåpenet

Detaljer

5t Bergvesenet 13V3559. Befaring av statens kisanvisninger i Ranafeltet, Rana, Nordland 25-28 august 1975. Trondheim Fortrolig

5t Bergvesenet 13V3559. Befaring av statens kisanvisninger i Ranafeltet, Rana, Nordland 25-28 august 1975. Trondheim Fortrolig 5t Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr 13V3559 Intern Journal nr Internt anov nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Fortrolig Kommer fra arkiv Ekstern

Detaljer

Rapport ved: Silje Hauge

Rapport ved: Silje Hauge N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, AGNEFEST, HOLMSUNDET, ROSFJORD LYNGDAL KOMMUNE Ill. Utsikt mot

Detaljer

Kv ern eribyg da v år

Kv ern eribyg da v år Kv ern eribyg da v år En faktabok skrevet av elevene ved Tverlandet skole 2014/2015 Forord Denne faktaboka er laget av elevene ved Tverlandet skole. Bakgrunnen for boka er de opplysningene elevene har

Detaljer

w VTenor 2 ú ú ú ø ø ú ú

w VTenor 2 ú ú ú ø ø ú ú Ter 1 E ggodt hu E ggodt hu VTer 1 2H 2 V H mel. ANCHORS AWEIGH H Komm Sange kom m mot to kom mot m to L san ge all L tid L san ge all tid mel. 2H E ggodt hu kom m mot to san ge all L tid Ter 1 2H kom

Detaljer

Kommer tid, kommer rεd

Kommer tid, kommer rεd olist (evt mannsgruppe) c Mel: Iver Kleive elst: Erik e rr: Nils raftεs Det oprano lt c enor ass c Piano/gitar Percussion - gitar c c P isper el c P - - - - ol (gr) ren- ner i et tom - fat i u-cum-ca -

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A Kunngjøring Sommerjobb for skoleungdom SOMMERARBEDSPLSER/SKOLENGDOM 2013 2013/1271-3

Detaljer

Rapport Eidene i Vindafjord

Rapport Eidene i Vindafjord Rapport Eidene i Vindafjord På oppdrag for Dragseidprosjektet i Vindafjord kommune ble det gjennomført en undersøkelse av eidene i kommunen. Formålet var å registrere veier, landingsplasser og annet som

Detaljer

Journaldato: 16.12.2009, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.12.2009. Dok.dato: 15.12.2009. Dok.

Journaldato: 16.12.2009, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.12.2009. Dok.dato: 15.12.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A OLDERDALEN SKOL E- ELEVMAPPE E 2009/1475-5 41977/2009 Offl. 13 / Fvl. 13 nr. 1 08.12.2009

Detaljer

ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER Sande Gnr 14 Bnr 30 Kvinesdal Kommune Figur 1 Flyfoto som viser Sande Rapport ved Ann Monica J. Bueklev

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Kaptein Rødskjeggs. Rambergtoppen på Jeløya Mossemarka Skattekister. Barnas turlag

Kaptein Rødskjeggs. Rambergtoppen på Jeløya Mossemarka Skattekister. Barnas turlag Kaptein Rødskjeggs Rambergtoppen på Jeløya 29.03-14.07 Mossemarka 15.07-04.10 Skattekister 2015 Barnas turlag I friluftsåret 2015 er Kaptein Rødskjegg tilbake i sitt rette saltvannselement! Skuta er på

Detaljer

Midter- Grunne i sjø. Midtre Hauggrunnan. KV: /'metterhøugru:uᶇ/ eller /deᶇ 'mettre el. 'metteʂʈe "høugru:uᶇ/. Midtre. Hauggrunnen

Midter- Grunne i sjø. Midtre Hauggrunnan. KV: /'metterhøugru:uᶇ/ eller /deᶇ 'mettre el. 'metteʂʈe høugru:uᶇ/. Midtre. Hauggrunnen ev. språk r sinstans er 1 77568445 627295 Grunne i sjø Midter- Hauggrunnen Midtre Hauggrunnen el. Midtre Hauggrunnan Sjøkart 86, 88 Hauggrunnan, midtre KV: /'metterhøugru:uᶇ/ eller /deᶇ 'mettre el. 'metteʂʈe

Detaljer

Kreta. Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Turbokforlaget www.turbok.no

Kreta. Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Turbokforlaget www.turbok.no Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Kreta Innhold: Kjørekart KT1 Samariaravinen KT2 Gingilos KT3 Psiloritis KT Kyststi til Loutro KT5 Loutro til Marmarastranden KT Marmarastranden til

Detaljer

Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen Sjekkpunkt 11 Roensætra

Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen Sjekkpunkt 11 Roensætra TVERRSJØSTALLEN 2.juni 2012 Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen Sjekkpunkt 11 Roensætra 22,34 km 637 høydemeter 6-7 Tverrsjøstallen-Pershusfjellet* 2,92 km / 17,92 km** 128 hm / 628 hm** 7-8 Pershusfjellet*-Spålsætra

Detaljer

Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen Sjekkpunkt 11 Roensætra 22,34 km 637 høydemeter

Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen Sjekkpunkt 11 Roensætra 22,34 km 637 høydemeter 2.juni 2012 Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen Sjekkpunkt 11 Roensætra 22,34 km 637 høydemeter 6-7 Tverrsjøstallen-Pershusfjellet* 2,92 km / 17,92 km** 128 hm / 628 hm** 7-8 Pershusfjellet*-Spålsætra 5,41 km

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om sfo plass Manndalen skole - SFO SØKNADER / OPPSGELSER 2010 2010/1184-40 21445/2010

Detaljer

Foto: Ørjan Bertelsen. Med hjerte for hele Kåfjord

Foto: Ørjan Bertelsen. Med hjerte for hele Kåfjord Foto: Ørjan Bertelsen Med hjerte for hele Kåfjord Foto: Ørjan Bertelsen SPs verdigrunnlag SP vil bygge partiet fra grasrota, og ønsker mer lokal styring av forvaltningen. Alle har et medansvar for å medvirke

Detaljer

Planhuset as arkitekt og rådgivende ingeniør 06.02.15

Planhuset as arkitekt og rådgivende ingeniør 06.02.15 NAURAK FELT 2 GNR. 31 BNR. 129 I NISSEDAL VURDERING AV SKREDFARE Side 1 av 8 Innledning Reguleringsområdet er utsalgsområde for snøskred i henhold til NVE-Atlas skrednett.no Området ligger i foten av Høgefjell

Detaljer

Turnéplan: RAZIKA Nord smu

Turnéplan: RAZIKA Nord smu Ons 13. apr. 2016 kl. 12:00 Lenangsøyra Bygdetun (Lyngen) Eidebakken barneskole : trinn: 1 7, antall: 137 Eidebakken ungdomsskole: trinn: 8 10, antall: 82 Lenangen barne- og ungdomsskole: trinn: 1 10,

Detaljer

Topptrimmen 2014 Svalbard Turn

Topptrimmen 2014 Svalbard Turn Topptrimmen 2014 Svalbard Turn Trollsteinglede. Halvard Pedersen Sveinung Bertnes Råheim 2014 Versjon 1.2 Side 2 T o p p t r i m m e n 2 0 1 4 Karlskronadjupet 0 1 2 3 4 km Criocerasaksla Konusen Forkastningsfjellet

Detaljer

Navnesaker Nordnes, Gáivuona suohkan/kåfjord kommune

Navnesaker Nordnes, Gáivuona suohkan/kåfjord kommune Utgangspunkt for disse navnesakene er Foreløpig tilrådninger av skrivemåten til ti kvenske stedsnavn i Kåfjord kommune fra kvensk stedsnanvntjeneste av 01.07.2015. Disse navnene er synliggjort med uthevet

Detaljer

Årstallsteinen på Skiri

Årstallsteinen på Skiri Årstallsteinen på Skiri Terreng og vegetasjon Romsdalen er her på et av sine smaleste partier. Rasmasser og elvas løp har formet et kupert terreng. Store og grove steinblokker ligger tett sammen i blokkmarker.

Detaljer

Grunnundersøkelser Vårstølshaugen, Myrkdalen, Voss Kommune

Grunnundersøkelser Vårstølshaugen, Myrkdalen, Voss Kommune COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 SOGNDAL Telefon 02694 wwwcowino Grunnundersøkelser Vårstølshaugen, Myrkdalen, Voss Kommune Voss Fjellandsby Grunnundersøkelser Vårstølshaugen Myrkdalen, Voss

Detaljer

B E R E G NI N G AV TR AFI K K STØ Y

B E R E G NI N G AV TR AFI K K STØ Y post@arealtek.no Tlf: 901 38 033 PB 352, 2403 ELVERUM B E R E G NI N G AV TR AFI K K STØ Y Prosjekt: Vedlegg til: 1277 Meisrudtunet Reguleringsplan for Mei s rudtunet utarbeidet av: Lars Mosnes Dato: 0

Detaljer

Ønsker å bestille krus: (Maksimum ett per person) Ønsker å bestille diplom: Navn:

Ønsker å bestille krus: (Maksimum ett per person) Ønsker å bestille diplom: Navn: FJELLTRIMMEN I GRANE 2015 Nr. Postnavn Gradering MOH Kartblad Besøkt dato 1 Stavvatnet Enkel 318 1925 IV Svenningdal 2 Steinhytta /Tosenfjellet Enkel 535 1825 I Tosbotn 3 Storklumpen/Blåfjellet Meget krevende

Detaljer

Journaldato: 19.06.2015-19.06.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 19.06.2015-19.06.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A FW: Ang utslippstillatelse for produksjonsvann fra blandeverk for Marti

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Offentlig journal. SMIL midler til skjøtsel av Årøyholmen SMIL MIDLER 2011 - SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET 2011/1540-4 26688/2011 07.07.

Offentlig journal. SMIL midler til skjøtsel av Årøyholmen SMIL MIDLER 2011 - SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET 2011/1540-4 26688/2011 07.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.7.2011, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A SML midler til skjøtsel av Årøyholmen SML MDLER 2011 - SPESELLE MLJØTLTAK JORDBRKET

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Topptrimmen - Turbeskrivelser

Topptrimmen - Turbeskrivelser Topptrimmen - Turbeskrivelser Utarbeidet av FAU i samarbeid med Seim Idrettslag som arrangørene av Topptrimmen NB Vi gjør samtidig oppmerksom på at poeng for overnatting ute kun gis ved overnatting i forbindelse

Detaljer

Denne ligner litt på kala, som vi har hjemme i stuene.

Denne ligner litt på kala, som vi har hjemme i stuene. 10. november I dag blåste det liten kuling, men det var likevel 22 grader om morgenen. Denne dagen slappet vi av lenge før vi gikk ut. Etter hvert så gikk vi en liten tur bortover i byen. Etter at vi går

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 15.02.2016 Tidspunkt: 15:00 Møteinnkalling Hovedutvalg miljø, drift og utvikling Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/01 00/00601 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 20 - BNR 15

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/01 00/00601 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 20 - BNR 15 Gáivuona suohkan Sak 0001/01 Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/01 00/00601 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 20 - BNR 15 0002/01 00/00894 SØKNAD OM DELING AV DRIFTSENHETEN

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 30.03.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Øystein Pettersen

Detaljer

Hjartdal kommune Rui/Langetjønn - Tuddal

Hjartdal kommune Rui/Langetjønn - Tuddal TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Hjartdal kommune Rui/Langetjønn - Tuddal GNR. 94 / BR. 2 OG 5 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Notodden Gardsnavn: Rui, Langetjønn

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING I VINJE KOMMUNE TROVASSTJØNN / ØYFJELL GNR. 80, BNR. 2 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Vinje Gardsnavn: Trovsstjønn,

Detaljer

Sommerrovegen BB1 +163,14. 3,2 daa +161, , ,00. Bolig/Næring 3,3 daa. Illustrasjonsplan TEGNFORKLARING D. 59/19 Sb-2 TU = 80% FRI AVG 59/5

Sommerrovegen BB1 +163,14. 3,2 daa +161, , ,00. Bolig/Næring 3,3 daa. Illustrasjonsplan TEGNFORKLARING D. 59/19 Sb-2 TU = 80% FRI AVG 59/5 ld ho ep las TEFORLRI F, 1 ad V. da a 9/ Re ns ev eg en 9/226,, ET R TO 9, 9 EL Y P- In-1 Y = % 9/169 E r eskrvelse gn ontr odkj 2816 JØVI In-2 Y = % 7 1, Illustrasjonsplan / 9, 1 66, Tegng I. daa Y=%

Detaljer

Journaldato: 28.11.2011-28.11.2011, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 23.11.2011. Dok.dato: 28.11.

Journaldato: 28.11.2011-28.11.2011, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 23.11.2011. Dok.dato: 28.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A Valg av styrer, råd og utvalg 2011-2015 STYRER, RÅD OG TVALG FRA 2011 (ETTER VALGET)

Detaljer

Gamle setre på Krokskogen

Gamle setre på Krokskogen Kopiert fra gammel hjemmeside: Gamle setre på Krokskogen Holekalenderen for 1997 har som tema: Gamle setre på Krokskogen. Kalenderen inneholder fotografier av 12 gamle Hole-setre på Krokskogen. Til hvert

Detaljer

Madeira MD4 MD1 MD5 MD3 MD6 MD2. 5 km

Madeira MD4 MD1 MD5 MD3 MD6 MD2. 5 km MD4 Madeira MD2 MD6 MD1 MD5 MD3 5 km MD1 00 Til Santana 00 1600 Fjellformasjoner 10 9 Archada do Teixeira Kafé 1600 ico Ruivo 00 00 00 ico Ruivo fra Achada do Teixeira Følg den steinsatte turveien. Denne

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for Drift. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 20.09.2014 Tidspunkt: Kåfjord kommune Olderdalen, 30.09.14.

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for Drift. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 20.09.2014 Tidspunkt: Kåfjord kommune Olderdalen, 30.09.14. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 20.09.2014 Tidspunkt: Kåfjord Hovedutvalg for Drift Kåfjord kommune Olderdalen, 30.09.14 Britt Pedersen (s) leder Ina Engvoll (s) e.f. Saksliste Utv.saksnr

Detaljer

Forfatterens forord til den norske utgaven

Forfatterens forord til den norske utgaven Forfatterens forord til den norske utgaven 6 Klart lederskap J eg er svært glad for at denne boken nå utgis på norsk. Norge er et land med sterke tradisjoner for samarbeid innen ledelse og organisasjon.

Detaljer

Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA

Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING STOKKELAND

ARKEOLOGISK REGISTRERING STOKKELAND N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING STOKKELAND SONGDALEN KOMMUNE GNR 88 BNR 2 Rapport ved: Rune A.

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A Stedsnavnskilt i Nordmannvik FLERSPRÅKLGE SKLT 2016/566-17 8554/2016 Stormo

Detaljer

Vurdering av fare for jord og flomskred Reguleringsplan Buberget Hyttefelt Gildeskål kommune

Vurdering av fare for jord og flomskred Reguleringsplan Buberget Hyttefelt Gildeskål kommune Vurdering av fare for jord og flomskred Reguleringsplan Buberget Hyttefelt Gildeskål kommune I forbindelse med varsling av oppstart av reguleringsarbeid for Buberget Hyttefelt, mottok vi den 23.06.2016

Detaljer

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN INNHALD KAPITTEL 1 INNLEIING... 13 Læ ring og berekraftig sam funns ut vik ling... 13 Miljødimensjonen og den generelle læreplanen... 14 Struk tur og innhald i boka... 15 DEL 1 STADBASERT LÆ RING... 19

Detaljer