SOBY Kåfjord/ (strkn. Nommerd.-Trollv.) BLIX Námmá-gæd ge LPNR 799 KART M IV OPPS 1942 =

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOBY Kåfjord/ (strkn. Nommerd.-Trollv.) BLIX Námmá-gæd ge LPNR 799 KART M711-1733 IV OPPS 1942 ="

Transkript

1 SOBY Kåfjord/ (strkn. O.dalen-Nommerd.) BLIX Námmá-gæd ge (navnsteinen) LOK1 Stein LOK3 Denne steinen skal ligge nedafor "Tårnet" BRUK Er det runer på denne steinen? LPNR 798 SOBY Kåfjord/ (strkn. Nommerd.-Trollv.) BLIX Námmá-gæd ge LOK1 Stein LPNR 799 KART M IV OPPS 1942 SOBY Nordreisa BLIX Nappat, spisse tinder LOK1 Topper (på vidda mellom Coal bmejav re og Såmajav re) LPNR 800 SOBY Kåfjord/ Nyvoll, Birtav. GBNR 19/ BLIX Nawrás-gar de (nepegjerdet), en eng LOK1 Tidl. utslått LPNR 801 SOBY Kåfjord/ Trollvik, Birtav. GBNR 16/ BLIX Niei dá-jokká (pikeelva). Kalles så fordi en pike druknet der i gamle dgr.

2 LOK1 Elv LPNR 802 SOBY Kåfjord/ Trollvik, Birtav. GBNR 16/ BLIX Niei dá-luok tá (pikebukta) Trollvik LOK1 Bukt LPNR 803 SOBY Kåfjord/ Trollvik, Birtav. GBNR 16/ BLIX Niei dá-njar gá (pikeneset). Mellom Pikeelva og Møllelva LOK1 Nes INF1 Petter Trollvik LPNR 804 SOBY Kåfjord/ Trollvik, Birtav. GBNR 16/ BLIX Niei dá-orred (pikeberget) LOK1 Berg LPNR 805 KART M II SOBY Kåfjord/ Birtavarre GBNR 19/ BLIX Niila-goike-oal ge (Nils-tørraksla) LOK1 Aksel like under tregrensa

3 INF1 Ole Elvenes LPNR 806 SOBY Kåfjord/ Bakkemo, Birtav. GBNR 18/ BLIX Nik-ai de (Nikolai-gjerdet) LOK1 Tidl. innhegning INF1 Hans Bjørkholt LPNR 807 SOBY Kåfjord/ Bakkemo, Birtav. GBNR 18/ BLIX Nikka-njar gá (etter en kvinne Nik ka som bodde der) LOK1 Nes LPNR 808 SOBY Kåfjord/ Skardalen BLIX Nikkulas-rii de (Nikolai-lia) LOK1 Li INF1 Ole Johansen LPNR 809 SOBY Kåfjord/ Skattvoll, Birtav. BLIX Nilas-goattemuor-bak te (Nils sitt gammetreberg) LOK1 Berg LPNR 810

4 SOBY Kåfjord/ Birtavarre GBNR 19/ BLIX Nilo-dær bme (Nils-bakken) LOK1 Liten bakke INF1 Ole Elvenes LPNR 811 SOBY Kåfjord/ Birtavarre GBNR 19/ BLIX Nilo-luok ka (Nils-bakken) LOK1 Skogområde/li INF1 Ole Elvenes LPNR 812 SOBY Kåfjord/ Ysteby, Olderdalen GBNR 6/ BLIX Nis so-bak te (niseberget) (nis so, nise (Phocaena communi) LOK1 Berg LPNR 813 SOBY Kåfjord/ Ysteby, Olderdalen GBNR 6/ BLIX Nis so-njar gá (niseneset) LOK1 Nes LPNR 814 SOBY Kåfjord/ Skardalen

5 BLIX Nissunás-gal lo (kvinnesteinen) LOK1 Stein TRAD Blix: Den kalles så, fordi en fjellsamekone flyktet opp på denne store steinen av redsel for noen hester (vanskelig å bestige) INF1 Ole Johansen LPNR 815 KART M I SOBY Kåfjord/ Nyvoll, Birtavarre BLIX Njai ká-varre (jfr. njai ka, snipp) LOK1 Fjell ANDR S. som LPNR Njas ko-varre LPNR 816 KART M II SOBY Kåfjord BLIX Njállá-cázá-jokká (stabburskarelva) LOK1 Fjellelv/-bekk LPNR 817 KART M II SOBY Kåfjord BLIX Njállá-cázá-suor ge LOK1 Elv-/bekkforgreining LPNR 818 KART M II SOBY Kåfjord BLIX Njállá-rieppe-jaw re (stabburskarelva) LOK1 Fjellvatn

6 KOMM Blix sin oversettelse er feil (feilskrift?) INF1 Sam. LPNR 819 KART M III SOBY Kåfjord BLIX Njargát pl. nesene LOK1 Omr. på fjellet med flere nes LPNR 820 SOBY Kåfjord/ Nordnes BLIX Njar gá-gæcce (nes-odden) LOK1 Et stort nes LPNR 821 SOBY Kåfjord/ (Strkn. O.dalen-Nommerd.) BLIX Njar gá-gæd ge (nes-steinen) LOK1 Stein LPNR 822 SOBY Kåfjord/ Holmen, Birtavarre BLIX Njargá-vuolle (under neset) LOK1 Sted under et nes LPNR 823 KART M II

7 SOBY Kåfjord/ Birtavarre BLIX Njar gá-varre (nesfjellet) LOK1 Fjell LPNR 824 KART M I SOBY Kåfjord/Nyvoll, Birtav. BLIX Njas ko-cok ká (njas ko, en lang, tynn person) LOK1 Fjelltopp LPNR 825 KART M I SOBY Kåfjord/Nyvoll, Birtav. BLIX Njas ko-varre LOK1 Fjell ANDR S. som LPNR Njai ká-varre LPNR 826 KART M I SOBY Kåfjord/ BLIX Njizzin-cok ká LOK1 Høyde/kolle på vidda TRAD Blix: Kalles så av Karesuando-samene. Fjellet er en rund kolle som ligner et kvinnebryst (njiz ze ell. ciz ze) INF1 Sam. LPNR 827 KART M I SOBY Kåfjord

8 BLIX Njizzin-varre LOK1 Fjell INF1 Sam. LPNR 828 SOBY Kåfjord/ Manndalen GBNR 33/ BLIX Njirrám (skredfaret) LOK1 Slåtteeng LPNR 829 SOBY Kåfjord/ Skardalen BLIX Njirrám-gad de (skredfar-stranden) LOK1 Strandstrekning med flere skredfár LPNR 830 SOBY Kåfjord/ Manndalen BLIX Njirrán-gied de (skredfar-eng) LOK1 Utslått LPNR 831 SOBY Kåfjord/ Skardalen BLIX Njirrán-njar gá (skredfarneset) LOK1 Nes INF1 Ole Johansen

9 LPNR 832 SOBY Kåfjord/ Skardalen BLIX Njirrán-oai ve (skredfarhaugen) LOK1 Haug INF1 Ole Johansen LPNR 833 SOBY Kåfjord/ Skattvoll BLIX Njoarrá-rotto (jfr. njoarrát, helle f.eks. kaffe). Elva flommer her selv midt LOK1 Skogkratt ved elv LPNR 834 SOBY Kåfjord/ Manndalen GBNR 36/1 BLIX Njoddo-njar gá, n. Elvenes LOK1 Nes ved utløpet av Manndalselva LPNR 835 KART M II SOBY Kåfjord/ Manndalen(v/Samuelsberg) BLIX Njoddo-njar-varre LOK1 Fjell LPNR 836 KART M II SOBY Kåfjord/ Ysteby, Olderd.

10 BLIX Njunta-varre LOK1 Fjell ANDR S. som LPNR Junta(njar)-varre LPNR 837 SOBY Kåfjord/ Manndalen BLIX Njuollá-rii de (pil-lia) LOK1 Li LPNR 838 SOBY Kåfjord/? BLIX Njuor jo-giedde (kobbenga) LOK1 Eng/voll LPNR 839 KART M IV SOBY Kåfjord BLIX Njuor jo-jaw re (kobbvatnet) LOK1 Fjellvatn BRUK ANDR S. som LPNR Nuor-jok-jaw re KOMM Det er to fjellvatn med førsteleddet Njuor jo- like ved hverandre i dette området: Stuora Njuor jojavr e og Bajit Njuor jojavr e. LPNR 839 er det førstnevnte. LPNR 840 KART M IV SOBY Kåfjord BLIX Njuor jo-jokká (kobbelva) LOK1 Elv fra Njuor jo-jav re

11 ANDR S. som LPNR Nuor-jok LPNR 841 KART M I SOBY Kåfjord/ Skattvoll, Birtav. BLIX Njuor jo-jok-dær bme (kobbelvbakken). Ligger på Skaide LOK1 Bakke på fjellet INF1 Oluf K.Olsen LPNR 842 KART M I SOBY Kåfjord BLIX Njuor jo-lakko LOK1 Senkning/slette langs elv (Njuor jo-jokká) LPNR 843 SOBY Kåfjord/ Skattvoll, Birtav. GBNR 24/ BLIX Njuor-jok (-t)-sullut (kobbelvholmene) LOK1 Holmer i elveleie INF1 Mons P.Gundersen LPNR 844 SOBY Kåfjord/ (stranda innaf. Håkj.berget) BLIX Njuor jo-las sa (kobbesteinen) LOK1 Stein i flomålet

12 LPNR 845 SOBY Kåfjord/ Skattvoll, Birtav. GBNR 23/ BLIX Njuor jo-rotto (kobbskogen) LOK1 Skogkratt ved elv (Njuor jo.jokká) INF1 Oluf K.Olsen LPNR 846 SOBY Kåfjord/ Perteng, Birtav. GBNR 17/ BLIX Njæze-njar gá (av njæcce, et slags bukkeskjell) LOK1 Nes LPNR 847 SOBY Kåfjord/ Perteng, Birtav. GBNR 16/ BLIX Njæccer LOK1 Nes ANDR S. som LPNR Njæze-njar gá LPNR 848 KART M II SOBY Kåfjord BLIX Noammer (Nuommer)-oal ge LOK1 Fjellaksel LPNR 849 KART M II

13 SOBY Kåfjord BLIX Noammer-riep pe LOK1 Skar LPNR 850 KART M II SOBY Kåfjord BLIX Noammer-vag ge LOK1 Dal LPNR 851 SOBY Kåfjord BLIX Noammer(vagge)-jokká LOK1 Elv LPNR 852 SOBY Kåfjord/ Skattvoll, Birtav. BLIX Nuor-jok (kommer fra høyfjellet og rinner ut i K.elva ved Skattvoll) LOK1 Elv ANDR S. som LPNR Njuor jo-jokká INF1 Ole Elvenes LPNR 853 KART M IV SOBY Kåfjord BLIX Nuor-jok-jaw re LOK1 Fjellvatn

14 ANDR S. som LPNR Njuor jo-jaw re LPNR 854 SOBY Kåfjord/Løkvoll, Manndalen BLIX Nuor te-haw dna (nordenvindshamna) (en god havn i nordenvind) LOK1 Havn/landingssted for småbåter LPNR 855 SOBY Kåfjord/ v/håkj.berget BLIX Nuor te-haw dná LOK1 Havn/landingssted for småbåter LPNR 856 SOBY Kåfjord/ (strkn. Nordm.vik-Soleng) BLIX Nuot te-bak te (notberget) LOK1 Berg LPNR 857 SOBY Kåfjord/ Perteng, Birtavarre GBNR 17/ BLIX Næzan-dær me LOK1 Bakke

15 LPNR 858 SOBY Kåfjord/ Kåfj.dalen, Birtavarre GBNR 24/ BLIX Oadat (av oaddet, sove), en slette, Reinsamene sov der når de flyttet ned... LOK1 Slette INF1 Mons P.Gundersen LPNR 859 SOBY Kåfjord/ v/myrseth, Birtavarre BLIX Oainos-stæl le (utsiktslegda) LOK1 Et platå/trinn i ei li INF1 Ole Elvenes LPNR 860 SOBY Kåfjord/ Nyvoll, Birtavarre GBNR 20/2 BLIX Odda-gied de (nyvoll). Kalles på norsk for Tuevollen LOK1 Gårdsnavn LPNR 861 KART M IV SOBY Kåfjord BLIX Oivus-varre. Ligger ved Kåfjordelvas utløp i Guolas-jaw re. LOK1 Fjellkolle på vidda INF1 Mons P.Gundersen LPNR 862

16 SOBY Kåfjord/ Bakkemo, Birtavarre BLIX Ol go -Ajá-jokká (yttre kildeelva) LOK1 Bekk LPNR 863 SOBY Kåfjord/ Skardalen BLIX Ol go-juovvá ytterura) LOK1 Ur INF1 Ole Johansen LPNR 864 SOBY Kåfjord/ Skardalen BLIX Ol go-mærrá-bak te (yttersjøberget) LOK1 Berg INF1 Ole Johansen LPNR 865 SOBY Kåfjord/ Nordmannvik GBNR 3-5/ BLIX Olgob-Dazá-vag ge (yttre nordmannsdalen) LOK1 Ytre del av grenda/bygdelaget Nordmannvik SPBR Sam LPNR 866 SOBY Kåfjord/? BLIX Olgob-gaicá-ládnjá (yttre geitlegda) LOK1 Trinn/terasse i?

17 LPNR 867 SOBY Kåfjord/ Kåfjorddalen GBNR 25/ BLIX Olgob-russe-njar gá (yttre ruskenes) LOK1 Nes INF1 Mons P.Gundersen LPNR 868 KART M I SOBY Kåfjord BLIX Olmai-aw ze, så kalles den øverste trange del av Manndalen LOK1 Trang fjelldal LPNR 869 KART M I SOBY Kåfjord BLIX Olmai-cáccá LOK1 Åsrygg på vidda LPNR 870 SOBY Kåfjord/ Manndalen BLIX Olmai-vag ge, n. Manndalen LOK1 Dal ANDR S. som LPNR Olmai-vuow de LPNR 871

18 SOBY Kåfjord/ Manndalen BLIX Olmai-vagg-jokká, n. Manndalselva LOK1 Elv ANDR S. som LPNR Olmai-vagg-ædno LPNR 872 KART M I SOBY Kåfjord/ Manndalen BLIX Olmai-vagg-vuoddo (i Manndalens botn) LOK1 Dalbotn ANDR S. som LPNR Vuow de-vuoddo LPNR 873 SOBY Kåfjord/ Manndalen BLIX Olmai-vagg-ædno LOK1 Elv ANDR S. som LPNR Olmai-vagg-jokká LPNR 874 KART M I SOBY Kåfjord/ Manndalen BLIX Olmai-varre (mannfjellet) LOK1 Fjell LOK3 Blix: På dette fjells høyeste kam er det tre steiner som ser ut som fjellsamer med bør på ryggen. Derav har fjellet og dalen fått navn (etter Qvigstad) LPNR 875 SOBY Kåfjord/ Manndalen

19 BLIX Olmai-vuow de, n. Manndalen LOK1 Dal ANDR S. som LPNR Olmai-vagge LPNR 876 SOBY Kåfjord/ Skattvoll, Birtavarre GBNR 22/ BLIX Or da (skogbandet). Fra Rowdasjokka til Rida-bak te LOK1 Område ved skoggrensa/-bandet INF1 Oluf K.Olsen LPNR 877 SOBY Kåfjord/ Kåfj.dalen, Birtavarre BLIX Or dá (skogbandet) LOK1 Område ved skoggrensa/-bandet INF1 Mons P.Gundersen LPNR 878 SOBY Kåfjord/ Skattvoll, Birtavarre GBNR 22/ BLIX Or dá-stæl le (av or da, skogbandet) LOK1 Trinn/terasse ved tregrensa INF1 Oluf K.Olsen LPNR 879 KART M II SOBY Kåfjord/ Ysteby, Olderdalen BLIX Orred-varre (vel etter Gaivuon-orred) n. Ystebyfjellet LOK1 Fjellparti ANDR Også kalt Reinfjellet på M711-kartet

20 LPNR 880 SOBY Kåfjord/Holmen, Birtavarre GBNR 24/ BLIX Owla-fieráhát (Ola-skredfarene) LOK1 Skredfar INF1 Mons P.Gundersen LPNR 881 SOBY Kåfjord/ Manndalen BLIX Owla-rii de (Ola-lia) LOK1 Li LPNR 882 SOBY Kåfjord/ (Strkn. Nommerd.-Trollvik) BLIX Owla-rii de (Ola-lia) LOK1 Li LPNR 883 SOBY Kåfjord/ Holmen, Birtavarre GBNR 24/ BLIX Owla-rog ge (Ola-gropa) LOK1 Grop INF1 Mons P.Gundersen LPNR 884

21 KART M II SOBY Kåfjord/ Trollvik, Birtavarre GBNR 16/ BLIX Piera-heika-stællek, pl. (Per Henriksen-legdene) LOK1 Trinn/terasser i fjellside KOMM Piera-heika blir vel i oversettelse Henrik Pedersen ( alt. Persen), slik at Piera-heikastællek skal hete Henrik Pedersen-legdene. INF1 Petter Trollvik/Anna Eriksen, Rundberg LPNR 885 KART M II SOBY Kåfjord/ Birtavarre GBNR 19/ BLIX Piettar-oal ge (Petter-aksla) LOK1 Fjellaksel LPNR 886 SOBY Kåfjord/ Ysteby, Olderdalen GBNR 6/ BLIX Radno-gæd ge (grenesteinen) LOK1 Stein LPNR 887 SOBY Kåfjord/ Manndalen BLIX Raggje-bak te (grenseberget) LOK1 Berg (i nærh. av Hoan gá) LPNR 888

22 SOBY Kåfjord/ Manndalen BLIX Ram se-bak te LOK1 Berg LPNR 889 KART M IV SOBY Kåfjord BLIX Ram so-varre (ram so, svært ujevnt terreng med...(forts. LOK 3) LOK1 Fjell/høyde på vidda LOK3 Blix, forts.:...humper og fordypninger). Et fjell hvor det er uframkommelig slik at en må gjøre en omveg her. Ligger ved samenes gamle flytteveg på N-siden av Gulasjaw re. Samene: "Dat le nuvt ramsás. Im mon bæsá mæd del". ANDR På M711-kartet har stedet navnet Ram sucåk ka INF1 Ole Elvenes LPNR 890 SOBY Kåfjord/ (strkn. Sam.berg-Nordnes) BLIX Ran gel-hanno-njar gá (Ran gel-hannos-neset) LOK1 Nes TRAD Blix/Qvigstad: "Han fantes der druknet" (Ran gel-hanno) KOMM Ran gel-hanno som dette stedet er kalt opp etter må ha hett Hans, og vært sønn eller mann til en som het Ragnhild) LPNR 891 KART M II SOBY Kåfjord/ Trollvik, Birtavarre BLIX Rapperieppe-jaw re LOK1 Fjellvatn LPNR 892 KART M II

23 SOBY Kåfjord/ Trollvik, Birtavarre BLIX Rapperieppe-jokká LOK1 Fjellelv/-bekk LPNR 893 KART M II SOBY Kåfjord/ Trollvik, Birtavarre BLIX Rapperieppe-suor ge LOK1 Elve-/bekkforgreining LPNR 894 KART M II SOBY Kåfjord/ Trollvik, Birtavarre BLIX Rappe-varre LOK1 Fjellparti LPNR 895 SOBY Kåfjord/ Ysteby, Olderdalen GBNR 6/ BLIX Rasaggjágák, pl. (gresskildene) LOK1 Bekker/kilder LPNR 896 SOBY Kåfjord/Skardalen BLIX Rasse-gurrá (gress-skaret) LOK1 Skar

24 INF1 Ole Johansen LPNR 897 SOBY Kåfjord/ (strkn. Olderd.-Nommerd.) BLIX Rasse-jokká (gress-elva) LOK1 Bekk LPNR 898 SOBY Kåfjord/Olderdalen GBNR 8/ BLIX Ras sá (ura) (ras sá, høyfjellstrekning uten vegetasjon dekket med små...) LOK1 Ur INF1 Peder Henriksen LPNR 899 KART M I SOBY Kåfjord BLIX Ras sá-nib bá (steinvidde-fjellknatten) LOK1 Fjellknatt på vidda LPNR 900 SOBY Kåfjord/ Kroken, Olderdalen GBNR 10/ BLIX Raval-bak te (av raval, busemann) (der er en utsatt for skrømt) LOK1 Berg LPNR 901

25 SOBY Kåfjord/ Holmen, Birtavarre GBNR 24/3 BLIX Raval-stæl le (Raval-legda) LOK1 Trinn/terasse i fjellside LPNR 902 SOBY Kåfjord/ Langnes GBNR 12/ BLIX Raw de-lad do (smed-dammen) LOK1 Dam LPNR 903 SOBY Kåfjord/ Manndalen BLIX Raw rá (siv) LOK1 Tidl. utslått LPNR 904 SOBY Kåfjord/ Ysteby, Olderdalen GBNR 6/ BLIX Raw rá-bak te (siv-berget) LOK1 Berg LPNR 905 SOBY Kåfjord/ Manndalen

26 BLIX Raw rá-bak te (siv-berget) LOK1 Berg LPNR 906 SOBY Kåfjord/ Nyvoll, Birtavarre GBNR 19/2 BLIX Rebmit-cok ká LOK1 Ås med ei flate på toppen ANDR S. som LPNR Riebmit-cok ká LPNR 907 SOBY Kåfjord/ Nyvoll, Birtavarre GBNR 19/2 BLIX Rebmit-dær me LOK1 Bakke LPNR 908 SOBY Kåfjord/Nyvoll, Birtavarre GBNR 19/1 BLIX Rebmit-jokká LOK1 Bekk LPNR 909 SOBY Kåfjord/Nyvoll, Birtavarre GBNR 20/ BLIX Ribat-gil gá (bakkelutning)

27 LOK1 Bakkeside/li INFK Blix: "Samene: Mon leggjim dobbe dærme-gilgást, jeg var der i lutningen av bakken) INF1 Ole Elvenes LPNR 910 SOBY Kåfjord/ Nyvoll, Birtavarre GBNR 20/ BLIX Ribat-luok ka (sølebakken) LOK1 Egentlig navn på en skog "i Ribat" (skogområde) LPNR 911 SOBY Kåfjord/ Skattvoll, Birtavarre BLIX Rida-bak te (av ritta, en felle) LOK1 Berg LPNR 912 SOBY Kåfjord/ Trollvik, Birtavarre BLIX Rida-gil gá LOK1 Li/fjellside INF1 Petter Trollvik LPNR 913 KART M II SOBY Kåfjord/ Olderdalen BLIX Rida-jokká LOK1 Bekk

28 LPNR 914 KART M IV SOBY Kåfjord BLIX Riddo-ládnjá (skredlegda) LOK1 Platå i kolle på vidda LPNR 915 SOBY Kåfjord/ v/steinnes GBNR 10/ BLIX Riebán-bieggjo (revehiet) LOK1? SPBR Uid. LPNR 916 SOBY Kåfjord/(strkn. Nordm.vik-Soleng) BLIX Riebán-bælljek pl. (reveørene) LOK1? LPNR 917 SOBY Kåfjord/Perteng, Birtavarre BLIX Riebán-gæd ge (revesteinen) LOK1 Stein LPNR 918 SOBY Kåfjord/ Trollvik, Birtavarre GBNR 16/

29 BLIX Riebán-moske LOK1? INF1 Petter Trollvik LPNR 919 KART M I(?) BLIX Riebán-jaw re (revevatnet) LOK1 Fjellvatn LPNR 920 SOBY Kåfjord/ Nyvoll, Birtavarre GBNR 20/ BLIX Riebmit-cok ká (lyngbevokst-toppen) LOK1 Ås med flate på toppen ANDR S. som LPNR Rebmit-cok ká INF1 Ole Elvenes LPNR 921 KART M I SOBY Kåfjord/ Manndalen BLIX Riep pe (skaret) LOK1 Skar LPNR 922 SOBY Kåfjord/ (strkn. Nordm.v.-Soleng) BLIX Riewna-bak te LOK1 Berg

30 LPNR 923 SOBY Kåfjord/ Olderdalen BLIX Riewnjat, pl., bakke av Runabakken LOK1 Bakke LPNR 924 SOBY Kåfjord/ Olderdalen BLIX Riewnjat-bak te LOK1 Berg LPNR 925 SOBY Kåfjord/ Skattvoll, Bitavarre GBNR 23/ BLIX Rii de-duokke (bakenfor lia). Ligger i Skaide LOK1 Sted "bak" ei li INF1 Oluf K.Olsen LPNR 926 SOBY Kåfjord/ (strkn. Nommerd.-Trollv.) BLIX Rii de-gar de (ligjerdet) LOK1 Innhegning/gjerde LPNR 927 SOBY Kåfjord/ Kåfjorddalen, Birtavarre GBNR 24/

31 BLIX Rippaij-bavtek LOK1 Berg INF1 Mons P.Gundersen LPNR 928 SOBY Kåfjord/ Kåfjorddalen, Birtavarre GBNR 24/ BLIX Rippaij-juovvá LOK1 Ur LPNR 929 KART M II SOBY Kåfjord/ Olderdalen BLIX Rismal-cok ká, n. Rismål-tinden LOK1 Fjelltopp LPNR 930 KART M II SOBY Kåfjord/Trollvik, Birtavarre BLIX Rismal-cok ká LOK1 Fjelltopp LPNR 931 SOBY Kåfjord/ Manndalen BLIX Rismal-cok ká LOK1 Fjelltopp

32 LPNR 932 SOBY Kåfjord/ Trollvik (?), Birtavarre BLIX Rismal-gop pe (rismålgropa) LOK1 Søkk/ grop LPNR 933 KART M I SOBY Kåfjord/ Nyvoll, Birtavarre BLIX Rismal-gurrá (rismål-skaret). (Det høyeste skaret som er synlig) LOK1 Skar INF1 Ole Elvenes LPNR 934 SOBY Kåfjord/ Manndalen BLIX Ris se-goatte (risgammen) LOK1 Tidl. utslått LPNR 935 KART M II SOBY Kåfjord/(strkn. Nordmv.-Soleng) BLIX Ris se-varre (risfjellet) LOK1 Fjell LPNR 936 KART M II SOBY Kåfjord/Nordmannvik BLIX Ris sá-varre (svovelfjellet) LOK1 Fjell

33 ANDR S. som LPNR Stalo-varre LPNR 937 SOBY Kåfjord/ Trollvik, Birtavarre BLIX Ritta, en bakke LOK1 Bakke LPNR 938 SOBY Kåfjord/ Manndalen BLIX Ritta-bak te (felleberget) LOK1 Berg LPNR 939 SOBY Kåfjord/ (strkn. Nommerd.-Trollvik) BLIX Ritta-dærb me (fellebakken) LOK1 Bakke LPNR 940 SOBY Kåfjord/ Skattvoll, Birtavarre GBNR 22/ BLIX Rittajat-suolo LOK1 Holme INF1 Oluf K.Olsen

34 LPNR 941 SOBY Kåfjord/ Skattvoll, Birtavarre BLIX Ritta-jokká (felleelva) LOK1 Bekk LPNR 942 SOBY Kåfjord/ (strkn. Olderd.-Nommerd.) BLIX Rog ge-bak te (gropberget) LOK1 Berg LPNR 943 KART M IV OPPS 1942 SOBY Nordreisa BLIX Rog ge-jaw re (gropvatnet) LOK1 Fjellvatn INF1 Mons P.Gundersen LPNR 944 KART M IV OPPS 1942 SOBY Nordreisa BLIX Rog ge-varre (gropfjellet). N.siden av Bieggjo-skai de LOK1 Liten høyde på vidda ANDR Kalles også Råg ge-cåk ka (M 711-kartet) INF1 Mons P.Gundersen LPNR 945 SOBY Kåfjord/ Olderdalen

35 BLIX Rokká-bæl do (rugåkeren) LOK1 Et jorde/voll LPNR 946 SOBY Kåfjord/ (strkn. Nommerd.-Trollvik) BLIX Rotto-balges (skogstien) LOK1 Sti LPNR 947 KART M II SOBY Kåfjord/ BLIX Rud nis-goppe (grønngropa). Første gropa utenfor Lii ge-vag ge LOK1 Grop/senkning INF1 Petter Trollvik/Anna Eriksen, Rundberg LPNR 948 SOBY Kåfjord/ (strkn. Nommerd.-Trollvik) BLIX Rud nis-goppe (grønngropa) LOK1 Grop LPNR 949 SOBY Kåfjord/ Trollvik, Birtavarre GBNR 16/ BLIX Rud nis-goppe-bak te (grønngropberget) LOK1 Berg INF1 Petter Trollvik LPNR 950

36 KART M 711- BLIX Rud nis-varek, pl. (grønnfjellene) LOK1 Fjellparti LPNR 951 SOBY Kåfjord/ Skattvoll, Birtavarre GBNR 22/ BLIX Rufi-bak te (rufi, smal vannrenne) LOK1 Berg INF1 Oluf K.Olsen LPNR 952 KART M I SOBY Kåfjord/ Nyvoll, Birtavarre BLIX Ruk sis-bak te (rødberget) LOK1 Rustbrun berghammer høgt oppe i fjellside LPNR 953 SOBY Kåfjord/ Trollvik GBNR 16/ BLIX Ruk sis-bak te (rødberget) LOK1 Berg INF1 Petter Trollvik LPNR 954 KART M II SOBY Kåfjord/ Nyvoll, Birtavarre BLIX Ruk sis-corro (rødhaugen) LOK1 Haug

37 LPNR 955 SOBY Kåfjored/ Kåfjorddalen, Birtavarre BLIX Ruk sis-juovvá (rødura) LOK1 Ur INF1 Mons P.Gundersen LPNR 956 SOBY Kåfjord/ Olderdalen BLIX Ruk sis-miel le (rødmelen) LOK1 Mel INF1 Peder Henriksen LPNR 957 SOBY Kåfjord/ (v/steinnes?) BLIX Ruk sis-varre (rødfjellet) LOK1 Fjellparti LPNR 958 SOBY Kåfjord/ Trollvik, Birtavarre GBNR 16/ BLIX Ruol lá-luok tá (trollvik) LOK1 Vik INF1 Anna Eriksen, Rundberg LPNR 959

38 SOBY Kåfjord/ Manndalen BLIX Ruoz ze LOK1 Tidl. utslått LPNR 960 SOBY Kåfjord/ Holmen, Birtavarre BLIX Ruona-diep pe (grønndusken) LOK1 Markant grønn flekk i fjellside (vegetasjon) LPNR 961 SOBY Kåfjord/ Skattvoll, Birtavarre GBNR 22/ BLIX Ruonás-goppe (grønngropa) LOK1 Grop INF1 Oluf K.Olsen LPNR 962 SOBY Kåfjord/ (strkn. Trollv.-Nyvoll) BLIX Ruonás-rii de (grønnlia) LOK1 Li LPNR 963 SOBY Kåfjord/ Holmen, Birtavarre GBNR 24/ BLIX Ruos sá-gied de, n. Korsvoll LOK1 Gårdsnavn INF1 Ole Elvenes

39 LPNR 964 SOBY Kåfjord/ Skattvoll, Birtavarre GBNR 22/ BLIX Ruos tá-cok ká (rusttoppen) LOK1 Høyde/topp INF1 Oluf K.Olsen LPNR 965 SOBY Kåfjord/ Nyvoll, Birtavarre BLIX Ruos tá-miel le (rustmelen) (har navn av den rødbrune sand) LOK1 Sandmel LPNR 966 SOBY Kåfjord/ Ysteby, Olderdalen BLIX Ruossá-dærb me, n. Russebakken LOK1 Bakke LPNR 967 SOBY Kåfjord/ Ysteby (?), Olderdalen BLIX Ruossá-jokká (russeelva) LOK1 Bekk LPNR 968

40 SOBY Kåfjord/ (strkn. Håkj.berget-Skard.) GBNR 27/ BLIX Ruossá-luok tá (russevika). En sommerboplass under gnr. 27 LOK1 Vik LPNR 969 SOBY Kåfjord/ Ysteby, Olderdalen GBNR 6/ BLIX Ruossá-njar gá (russeneset) LOK1 Nes LPNR 970 SOBY Kåfjord/ Kåfjorddalen, Birtavarre GBNR 24/ BLIX Ruottás-corro (rotbakken) LOK1 Bakke/haug INF1 Mons P.Gundersen LPNR 971 SOBY Kåfjord/ Kåfjorddalen, Birtavarre BLIX Ruottás-juovvá (rotura) LOK1 Ur INF1 Mons P.Gundersen LPNR 972 SOBY Kåfjord/ Trollvik, Birtavarre BLIX Ruotto (lausgjerde), en steinur LOK1 Ur

41 LPNR 973 SOBY Kåfjord/ Manndalen GBNR 32/ BLIX Ruotto LOK1 Gårdsnavn LPNR 974 SOBY Kåfjord/ Birtavarre GBNR 19/ BLIX Ruotto-juovvá LOK1 Ur LPNR 975 SOBY Kåfjord/ Birtavarre GBNR 19/ BLIX Ruotto-rog ge LOK1 Grop LPNR 976 SOBY Kåfjord/ Nyvoll, Birtavarre GBNR 20/ BLIX Ruowdágás-bak te (ravnberget). S-siden av Kåfjordelva. LOK1 Berg INF1 Ole Elvenes LPNR 977

42 SOBY Kåfjord/ (?) BLIX Ruowdágás-bak te (ravnberget) LOK1 Berg ANDR S. s. som LPNR 988? LPNR 978 KART M I SOBY Kåfjord/ Birtavarre (v/myrseth) GBNR 21/ BLIX Ruowdágás-gurrá (ravnskaret) LOK1 Skar LPNR 979 KART M I (?) SOBY Kåfjord/ GBNR 21/ (?) BLIX Ruowdágás-vag ge (ravndalen), n. Ørndalen LOK1 Dal LPNR 980 SOBY Kåfjord/ Manndalen BLIX Ruowdas (tranga) LOK1? LPNR 981 KART M I SOBY Kåfjord/

43 BLIX Ruowdas-cok ká LOK1 Fjelltopp LPNR 982 KART M I SOBY Kåfjord/ BLIX Ruowdas-corro (av ruowdas, trangen) LOK1 Haug LPNR 983 SOBY Kåfjord/ Skardalen BLIX Ruowdas-gás ká (midttrangen) LOK1? INF1 Ole Johansen LPNR 984 KART? SOBY Kåfjord/ Skattvoll, Birtavarre BLIX Ruowdas-jokká LOK1 Elv ANDR KAN være s. s. LPNR 985 eller LPNR 986 KOMM Elvenavnet med førsteleddet Ruowdas forekommer 3 ganger i Blix sin navnsamling, men det er uklart om det virkelig er 3 elver det her er snakk om, eller om Blix, resp. Qvigstad (s. 34 og 35) har "surra" litt. Etter det jeg kjenner til er det bare ei elv i dette området. Kan det være at de 3 bekkene som renner sammen oppe i fjellsida og danner elva Ruowdas-jokká også har blitt kalt det samme som denne? LPNR 985 KART? SOBY Kåfjord/ BLIX Ruowdas-jokká

44 LOK1 Elv ANDR Se LPNR 984 og 986 LPNR 986 KART? SOBY Kåfjord/ BLIX Ruowdas-jokká (nr. 2 n. Ramnelva, kommer fra s og danner gr. mel. g.nr.21.. LOK1 Elv ANDR Se LPNR 984 og 985 LPNR 987 KART M I SOBY Kåfjord/ Skattvoll, Birtavarre GBNR 22/ BLIX Ruowdas-oal ge LOK1 Fjellaksel INF1 Oluf K.Olsen LPNR 988 KART M I SOBY Kåfjord/ BLIX Ruowdas-vag ge LOK1 Dal ANDR S. s. som LPNR 979? LPNR 989 KART M I SOBY Kåfjord/ BLIX Ruowdas-varre (trangfjellet) LOK1 Fjell

45 LPNR 990 SOBY Kåfjord/ Skardalen BLIX Ruow de-gæd ge (jernsteinen) LOK1 Stein INF1 Ole Johansen LPNR 991 SOBY Kåfjord/ Olderdalen BLIX Ruow de-junne (jernnesen). S-siden av Vinterdalen LOK1 Nes INF1 Peder Henriksen LPNR 992 SOBY Kåfjord/ Skardalen BLIX Ruow de-luok tá (jernbukta) LOK1 Bukt TRAD I gamle dager var det oterhi her. INF1 Ole Johansen LPNR 993 SOBY Kåfjord/Kåfjorddalen, Birtavarre GBNR 25/ BLIX Russe-juovvá (ruskura) LOK1 Ur INF1 Mons P.Gundersen LPNR 994

46 SOBY Kåfjord/ Kåfjorddalen, Birtavarre GBNR 25/ BLIX Russe-rii de (rusklia) LOK1 Li INF1 Mons P.Gundersen LPNR 995 SOBY Kåfjord/ Skardalen BLIX Russo-gæd ge (russesteinen) LOK1 Stein INF1 Ole Johansen LPNR 996 SOBY Kåfjord/ Kåfjorddalen, Birtavarre GBNR 25/ BLIX Russo-njar gá, n. Russebergan, ligger inne i dalen på nordsiden LOK1 Nes LPNR 997 KART M IV OPPS 1942 SOBY Nordreisa BLIX Ruw dná-cokkák, pl. (kronetoppene) LOK1 Flere mindre "topper" på vidda (3 stk.) SPBR Sam ANDR På M711-kartet: Ruv dnacåk ka som navn på den høgste av toppene INF1 Mons P.Gundersen LPNR 998 KART M IV OPPS 1942 SOBY Nordreisa

47 BLIX Ruw dná-jaw re (kronevatnet) LOK1 Fjellvatn INF1 Mons P.Gundersen LPNR 999 KART M IV OPPS 1942 SOBY Nordreisa BLIX Ruw dná-jæggek, pl. (kronemyrene) LOK1 Myrområde på vidda INF1 Mons P.Gundersen LPNR 1000 KART? OPPS? SOBY? BLIX Ruw dná-varre (kronefjellet) LOK1 Fjell LPNR 1001 SOBY Kåfjord/ Manndalen BLIX Ræs ká, en haug (av ræs ká, smørkopp) LOK1 Haug LPNR 1002 SOBY Kåfjord/ Skardalen BLIX Ræs se (utleira) (makkleir, gått ras her) LOK1 Leireområde ved sjøen INF1 Ole Johansen

48 LPNR 1003 SOBY Kåfjord/ Birtavarre BLIX Ræs se (leira) LOK1 Leireområde ved fjordbotn LPNR 1004 SOBY Kåfjord/ Nyvoll, Birtavarre BLIX Ræs se-dær bme (leirbakken) LOK1 Lav bakke LPNR 1005 SOBY Kåfjord/ Birtavarre GBNR 18/ BLIX Ræs se-gied de (leirvollen) LOK1 Eng/voll INF1 Hans Bjørkholt LPNR 1006 SOBY Kåfjord/ Nyvoll, Birtavarre GBNR 19/ BLIX Ræd ka-corro, n. Kåfjordbotn LOK1 Område som tidl. var einer-bevokst ANDR S. sted som LPNR 1007 INFK På norsk kalles stedet Einebakken og ikke Kåfjordbotn. Kåfj.botn er et tidligere gårdsnavn til gård som omfatta også dette området. LPNR 1007

49 SOBY Kåfjord/ Nyvoll, Birtavarre GBNR 19/ BLIX Ræd ka-corro (einerhaugen) LOK1 Område som tidl. var einerbevokst ANDR S. sted som LPNR 1006 LPNR 1008 SOBY Kåfjord/ Skattvoll, Birtavarre GBNR 22/ BLIX Rædkes-bak te (einerberget) LOK1 Berg ETYM INF1 Oluf K.Olsen LPNR 1009 SOBY Kåfjord/ Kåfjorddalen, Birtavarre GBNR 25/ BLIX Rædkes-bak te (einerberget) LOK1 Berg LPNR 1010 SOBY Kåfjord/ Olderdalen (Storsl.) GBNR 9/ BLIX Rædkes-ær te (einerbakken) LOK1 Bakke LPNR 1011

50 KART M IV SOBY Kåfjord/ BLIX Sabet-jok-állá-varre (skielvhøyfjellet) LOK1 Fjellparti INF1 Ole Elvenes LPNR 1012 KART M IV SOBY Kåfjord/ BLIX Sabet-jok-jálgák, pl. (skielvslettene) LOK1 Slette INF1 Mons P.Gundersen LPNR 1013 KART M IV SOBY Kåfjord/ BLIX Sabet-jokká (ski-elva) LOK1 Liten elv ANDR Kalles ofte også for Sabas-jokk LPNR 1014 KART M I SOBY Kåfjord/ BLIX Sabet-jok-riidek, pl. (skielvliene) Nedenfor Sabet-jok LOK1 Lier INF1 Mons P.Gundersen LPNR 1015 KART M IV SOBY Kåfjord/ BLIX Sabet-vag ge (ski-dalen)

51 LOK1 Fjelldal INF1 Mons P.Gundersen LPNR 1016 KART M IV SOBY Kåfjord/ BLIX Sabet-varre (skifjellet) LOK1 Fjellparti LPNR 1017 SOBY Kåfjord/ Skardalen BLIX Saddo, en slette (fin sand i flomålet) LOK1 Sandslette INF1 Ole Johansen LPNR 1018 SOBY Kåfjord/ Skardalen BLIX Saddo-fierrá LOK1 Sandras-område INF1 Ole Johansen LPNR 1019 SOBY Kåfjord/ (strkn. Samuelsberg-Nordnes) BLIX Saddonjar-bakte (sandnesberget) LOK1 Berg LPNR 1020

52 SOBY Kåfjord/ (strkn. Samuelsb.-Nordnes) BLIX Saddo-njar gá (sandneset) LOK1 Nes LPNR 1021 SOBY Kåfjord/ Kåfjorddalen, Birtavarre GBNR 25/ BLIX Sag ge (piggen) LOK1 Nut INF1 Mons P.Gundersen LPNR 1022 SOBY Kåfjord/? (Nyvoll?) BLIX Sag ge-gædgek, pl. (piggsteinene) LOK1 Steiner LPNR 1023 SOBY Kåfjord/ Trollvik, Birtavarre GBNR 16/ BLIX Sággjem-corro (heine-bakken) LOK1 Bakke INF1 Petter Trollvik LPNR 1024 SOBY Kåfjord/ Holmen, Birtavarre BLIX Sai de-bak te (sei-berget) (sai de, Gadus virens, sei) LOK1 Berg

53 LPNR 1025 SOBY Kåfjord/ Skardalen BLIX Salla-njar gá (salla, norsk "soll", en sjøplante, alge. (se ETYM) LOK1 Nes ETYM Forts. fra Blix:... Den ligner mye på tare, men er mindre. Finnes her bare når det er stor fjære INF1 Ole Johansen LPNR 1026 SOBY Kåfjord/ Skardalen BLIX Sal lja-gied de (seljevollen) LOK1 Voll/ eng INF1 Ole Johansen LPNR 1027 SOBY Kåfjord/ Nyvoll, Birtavarre GBNR 20/ BLIX Sal lja-rog ge, n. Seljegrubben LOK1 Grop LPNR 1028 SOBY Kåfjord/ Holmen, Birtavarre GBNR 24/ BLIX Sal lja-rog ge (seljegropa) LOK1 Grop

54 LPNR 1029 SOBY Kåfjord/ Kroken, Olderdalen GBNR 10/ BLIX Sammel-dievva (etter en oppsitter Sammel, n. Samuel) LOK1 Haug LPNR 1030 SOBY Kåfjord/ Samuelsberg BLIX Sammul-borre, et nes utenfor Samuelsberg (gammel boplass) LOK1 Nes LPNR 1031 SOBY Kåfjord/ Brattland, Langnes BLIX Sammul-corro, n. Brattland LOK1 Gårdsnavn ANDR S. sted som LPNR 1031 LPNR 1032 SOBY Kåfjord/ Brattland, Langnes BLIX Sammul-dær me, n. Brattland LOK1 Gårdsnavn ANDR S. sted som LPNR 1031 LPNR 1033

55 SOBY Kåfjord/ Manndalen BLIX Sammul-sii dá (samuel-gård) LOK1 Tidl. gårdsnavn LPNR 1034 KART M II SOBY Kåfjord/ Manndalen BLIX Sammul-varre, n. Samuelsberg LOK1 Fjellparti LPNR 1035 SOBY Kåfjord/ (strkn. Olderd.-Nommerd.) BLIX Saw zá-balges (saustien) LOK1 Sti LPNR 1036 KART M 711- SOBY Kåfjord/ (På Isfjellet mellom Holmen og Manndalen) BLIX Saw zá-cok ká (sautoppen) LOK1 Fjelltopp (?) LPNR 1037 SOBY Kåfjord/? BLIX Saw zá-gop pe (saugropa) LOK1 Grop

56 LPNR 1038 KART M I SOBY Kåfjord/ Holmen, Birtavarre GBNR 24/ BLIX Seipo, (berg som ser ut som en rev med rumpe etter seg) (seibi, lang rump. LOK1 Berg INF1 Ole Elvenes LPNR 1039 SOBY Kåfjord/ Skardalen BLIX Sied gá-soakke (vidjebjørk) (sied ga, Salix, vidje) LOK1 Bjørketre BRUK Navnet kommer av at dette spesielle treet ble brukt til å henge høy til tørk. Sied gát høy som henger til tørk i trær INF1 Ole Johansen LPNR 1040 SOBY Kåfjord/ (mellom Nordm.vik og Ysteby, Olderdalen) BLIX Sieide-gied de (offerstein-eng) LOK1 Eng/ voll BRUK Stedet skal ha vært brukt som offersted ANDR Stedet kalles også Sieide-g e n t a LPNR 1041 KART M I SOBY Kåfjord/ Kåfj.dalen, Birtavarre BLIX Sil bá-cok-ká (sølvtoppen) LOK1 Fjelltopp

57 LPNR 1042 KART M I SOBY Kåfjord/ Kåfj.dalen, Birtavarre GBNR 25/ BLIX Sil bá-gurrá (sølvskaret) LOK1 Skar SPBR Uid. INF1 Mons P.Gundersen LPNR 1043 KART M IV SOBY Kåfjord/ NORM Sinai-varre (Sinai-fjellet) LOK1 Høyde på vidda like ved (vest for) Guolasjav ri LPNR 1044 KART M II SOBY Kåfjord/ Nordmannvik BLIX Siskeb-dazávag ge (indre nordmannsdalen) LOK1 Dalbotn LPNR 1045 SOBY Kåfjord/ Kåfjorddalen, Birtavarre (?) BLIX Siskeb-gaicá-ládnjá (indre geitlegda) LOK1 Trinn/terasse i fjellside LPNR 1045 SOBY Kåfjord/ Skardalen

58 BLIX Sisked-juovvá (indre-ura) LOK1 Ur INF1 Ole Johansen

Av en født forbryters dagbok

Av en født forbryters dagbok Johan Borgen: Av en født forbryters dagbok Bestefar er en stokk. Han bor på loftet og banker i gulvet når jeg har sovet og er våt fordi jeg har tisset på meg, og når jeg skal sove og jeg er tørr fordi

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Eventyr Asbjørnsen og Moe

Eventyr Asbjørnsen og Moe Side 1 av 12 Risen som ikke hadde noe hjerte på seg Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 13. mars 2004 Det var engang en konge som hadde syv sønner, og dem holdt han

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer

I år har temaet for prosjektet vårt vært TID. Det var vi voksne som valgte temaet, da vi håpet at dette skulle by på mange spennende filosofiske

I år har temaet for prosjektet vårt vært TID. Det var vi voksne som valgte temaet, da vi håpet at dette skulle by på mange spennende filosofiske I år har temaet for prosjektet vårt vært TID. Det var vi voksne som valgte temaet, da vi håpet at dette skulle by på mange spennende filosofiske samtaler med barn. Vi ønsket at barna skulle få mulighet

Detaljer

Askeladden som kappåt med trollet

Askeladden som kappåt med trollet Askeladden som kappåt med trollet fra boka Eventyr fra 17 land Navnet ditt:... Askeladden som kappåt med trollet Det var en gang en bonde som hadde tre sønner. Han var gammel og fattig, men sønnene hans

Detaljer

Hvordan bruke Goodreader

Hvordan bruke Goodreader Hvordan bruke Goodreader - programmet Goodreader er der møteinnkallinger, møteprotokoller og brukerveiledninger ligger. - Start med å trykke lett på iconet som ser slik ut: (- For å få opp møtedokumenter:

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer

Sagalitteratur om de to slagene på Re i 1163 og 1177

Sagalitteratur om de to slagene på Re i 1163 og 1177 Sagalitteratur om de to slagene på Re i 1163 og 1177 De to sagaene Fagerskinna, av en anonym islandsk forfatter og Heimskringla av Snorre Sturlason, er de vi bruker som primærkilder for å finne de to slagene.

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Teatertekst i klasserommet Lærerhefte

Teatertekst i klasserommet Lærerhefte 1 Teatertekst i klasserommet Lærerhefte Utarbeidet av Rebekka Brox Liabø Hålogaland Teater september 2009 2 Innledning Vi ønsker og håper at lærerne vil forberede elevene ved å jobbe med noen av øvelsene

Detaljer

Lek med gangetabellen

Lek med gangetabellen Lek med gangetabellen Det er mange måter å lære gangetabellen. Den må pugges, men dette kan gjøres på forskjellige måter som kan være gøy for elevene. Her har jeg samlet noen av lekene jeg har brukt sammen

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

TIDEN VAR EN ENGEL MOT VEST

TIDEN VAR EN ENGEL MOT VEST TIDEN VAR EN ENGEL du hadde kraft og glødet du kunne se klart du hadde sett et bilde som hadde brent seg fast og en tanke gikk i pakt med hjertet ditt det var på tide å forandre forbedre verden litt og

Detaljer

- Du vet at hun er død, men sier likevel at det er Berit. - Jeg tror at det er henne. Hun er i en annen form, men det er henne.

- Du vet at hun er død, men sier likevel at det er Berit. - Jeg tror at det er henne. Hun er i en annen form, men det er henne. Et lite stykke tid begynner bitene å falle på plass. Det å våkne opp og se ned på mitt eget bleke ansikt var skremmende rent intellektuelt, men følelsesmessig var opplevelsen preget av ro og harmoni. Hyllemeterne

Detaljer

TørRskodd trivsel i Bergen

TørRskodd trivsel i Bergen TørRskodd Ber gen har alt, unn tatt sta bilt god vær. Men væ ret bør ikke hind re noen i å ha et her lig opp hold i Vest lan dets hovedstad. Mange av stedene hvor du kan gå inn for å kose deg, er reisemål

Detaljer

00:20 2. Arv og avl: Når to blir en

00:20 2. Arv og avl: Når to blir en BIOTEKNOLOGISKOLEN - TEKSTUTSKRIFTER FILM 2 - Arv og avl: Når to blir en 00:18 Bioteknologiskolen 00:20 2. Arv og avl: Når to blir en 00:26 Dette er en biologisk familie. 00:30 Øyefargen min kommer fra

Detaljer

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev?

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? For de fleste av oss vil leserbrev være det mest naturlige hvis vi skal bidra til synlighet for partiet og partiets standpunkter i valgkampen. Leserbrev-sidene

Detaljer

Prøv å se for deg samlingsplassen med fullt av folk og prøv litt med forskjellige alternativer.

Prøv å se for deg samlingsplassen med fullt av folk og prøv litt med forskjellige alternativer. Litt om løypelegging Dette er en serie på 3 deler som omhandler løypelegging. Del 1 handler generelt om løypelegging, forberedelser, ting å tenke på osv. Del 2 tar for seg eksempel på langdistanseløyper

Detaljer

En Dekkhistorie Av Leif Alexandersen

En Dekkhistorie Av Leif Alexandersen En Dekkhistorie Av Leif Alexandersen En del spørsmål, merkelige teorier, myter og meninger om dekk og dekkslitasje på motorsykkel har vel de fleste av oss hørt opp gjennom tiden. Noe er nok helt riktig,

Detaljer

Hokkaido University of Education, en rapport lagd av en gruppe utvekslingsstudenter: En morsom dag i «Kousetsu-parken»

Hokkaido University of Education, en rapport lagd av en gruppe utvekslingsstudenter: En morsom dag i «Kousetsu-parken» Hokkaido University of Education, en rapport lagd av en gruppe utvekslingsstudenter: En morsom dag i «Kousetsu-parken» Hei alle sammen, vi er en gruppe utvekslingsstudenter som heter Shiwon Yun (Sør-Korea),

Detaljer

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Spørreliste nr. 177 VENNSKAP Kjære medarbeider! I den forrige listen vi sendte ut, nr. 176 Utveksling av tjenester

Detaljer

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse.

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. Denne lille brosjyren er skrevet av psykolog Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi, Bergen på basis av en brosjyre utarbeidet av psykolog Paul

Detaljer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer Oppgaver i matematikk, 13-åringer Her er gjengitt de frigitte oppgavene fra TIMSS 95. Oppgavene fra TIMSS 2003 ventes frigitt i løpet av sommeren 2004 og vil bli lagt ut kort tid etter dette. Oppgavene

Detaljer

Fjordbunnen hever seg

Fjordbunnen hever seg Visste du at vi i Trondheim lever og bor på gammel sjøbunn? Her er det som skjedde! 1. Fjordbunnen hever seg Under siste istid var landmassene i hele Skandinavia presset ned som en «bulk» i jordskorpa

Detaljer

KONGEN KOMMER - HVEM VIL TA I MOT HAM? Tale på adventmix 28.11. 2010 av Oddvar Søvik

KONGEN KOMMER - HVEM VIL TA I MOT HAM? Tale på adventmix 28.11. 2010 av Oddvar Søvik KONGEN KOMMER - HVEM VIL TA I MOT HAM? Tale på adventmix 28.11. 2010 av Oddvar Søvik Tenk i dag er det 1.s. i advent! Nå er snart den kalde, grå novembermåneden slutt. Og så er det ikke lenge igjen til

Detaljer

- 38 - OM SAMVÆRET MED DE DØDE. Bergen, 10. oktober 1913

- 38 - OM SAMVÆRET MED DE DØDE. Bergen, 10. oktober 1913 - 38 - OM SAMVÆRET MED DE DØDE Første foredrag Bergen, 10. oktober 1913 Med en hjertlig takk besvarer jeg den elskverdige hilsen som Deres formann (overlærer Arentz) nettopp har uttalt. Jeg er overbevist

Detaljer

Noen mennesker vet absolutt alle detaljer om livet sitt. De vet hvor mye de veide da de ble født og hva de målte fra topp til tå og hvilket sykehus

Noen mennesker vet absolutt alle detaljer om livet sitt. De vet hvor mye de veide da de ble født og hva de målte fra topp til tå og hvilket sykehus 1 Noen mennesker vet absolutt alle detaljer om livet sitt. De vet hvor mye de veide da de ble født og hva de målte fra topp til tå og hvilket sykehus mammaen deres var lagt inn på og alle sånne ting. Jeg

Detaljer