Utvalg: Protector Forsikring Eierskifteforsikringssaker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg: Protector Forsikring Eierskifteforsikringssaker"

Transkript

1 Utvalg: Protector Forsikring Eierskifteforsikringssaker Innholdsfortegnelse Noregs Høgsteretts ankeutval - HR U - Rt Norges Høyesterett - HR A - Rt Norges Høyesterett - HR A - Rt Norges Høyesteretts ankeutvalg - HR U - Rt Høyesteretts kjæremålsutvalg - HR U - Rt Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - LA RG Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - LA Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB RG Borgarting lagmannsrett - LB Side 1

2 Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB RG Borgarting lagmannsrett - LB RG Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB RG Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB RG Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB RG Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Eidsivating lagmannsrett - LE Eidsivating lagmannsrett - LE Eidsivating lagmannsrett - LE Eidsivating lagmannsrett - LE Eidsivating lagmannsrett - LE Eidsivating lagmannsrett - LE Eidsivating lagmannsrett - LE Eidsivating lagmannsrett - LE Eidsivating lagmannsrett - LE Eidsivating lagmannsrett - LE Eidsivating lagmannsrett - LE Eidsivating lagmannsrett - LE Side 2

3 Frostating lagmannsrett - LF Frostating lagmannsrett - LF Frostating lagmannsrett - LF Frostating lagmannsrett - LF Frostating lagmannsrett - LF Frostating lagmannsrett - LF Frostating lagmannsrett - LF Frostating lagmannsrett - LF Frostating lagmannsrett - LF Frostating lagmannsrett - LF Frostating lagmannsrett - LF Frostating lagmannsrett - LF Frostating lagmannsrett - LF Frostating lagmannsrett - LF Frostating lagmannsrett - LF Frostating lagmannsrett - LF Frostating lagmannsrett - LF Gulating lagmannsrett - LG Gulating lagmannsrett - LG Gulating lagmannsrett - LG Gulating lagmannsrett - LG Gulating lagmannsrett - LG Gulating lagmannsrett - LG Gulating lagmannsrett - LG Gulating lagmannsrett - LG RG Gulating lagmannsrett - LG Hålogaland lagmannsrett - LH Hålogaland lagmannsrett - LH Hålogaland lagmannsrett - LH Hålogaland lagmannsrett - LH Hålogaland lagmannsrett - LH Hålogaland lagmannsrett - LH Hålogaland lagmannsrett - LH Hålogaland lagmannsrett - LH Hålogaland lagmannsrett - LH Oslo tingrett - TOSLO Halden tingrett - THALD Sør-Trøndelag tingrett - TSTRO Asker og Bærum tingrett - TAHER Halden tingrett - THALD Oslo tingrett - TOSLO Nord-Gudbrandsdal tingrett - TNOGU Sør-Trøndelag tingrett - TSTRO Oslo tingrett - TOSLO Stavanger tingrett - TSTAV Oslo tingrett - TOSLO Oslo tingrett - TOSLO Oslo tingrett - TOSLO Oslo tingrett - TOSLO Oslo tingrett - TOSLO Side 3

4 Oslo tingrett - TOSLO Tønsberg tingrett - TTONS Bergen tingrett - TBERG Larvik tingrett - TLARV Aust-Agder tingrett - TAUAG Oslo tingrett - TOSLO Tønsberg tingrett - TTONS Sandefjord tingrett - TSAFO Oslo tingrett - TOSLO Tønsberg tingrett - TTONS Oslo tingrett - TOSLO Oslo tingrett - TOSLO Haugaland tingrett - THAUG Oslo tingrett - TOSLO Oslo tingrett - TOSLO Kristiansand tingrett - TKISA Hadeland og Land tingrett - THADE Oslo tingrett - TOSLO Drammen tingrett - TDRAM Sandefjord tingrett - TSAFO Halden tingrett - THALD Oslo tingrett - TOSLO Oslo tingrett - TOSLO Oslo tingrett - TOSLO Oslo tingrett - TOSLO Oslo tingrett - TOSLO Larvik tingrett - TLARV Oslo tingrett - TOSLO Oslo tingrett - TOSLO Side 4

5 Noregs Høgsteretts ankeutval - HR U - Rt Noregs Høgsteretts ankeutval - Orskurd. Dato HR U - Rt Stikkord Sivilprosess. Ankefrist. Sammendrag Ankende parts advokat hadde kvittert for mottak av tingrettens dom 9 dager etter at den kom til hans kontor. Med unntak for én dag hadde han ikke gitt opplysninger om forhold som kunne gi grunnlag for fristutsettelse. Ankeutvalget kom til at anken var fremsatt for sent. Da lagmannsretten ut fra sitt resultat i fristspørsmålet ikke hadde vurdert spørsmålet om oppfriskning, ble dens kjennelse opphevet. Sarpsborg tingrett - Borgarting lagmannsrett LB Høgsterett HR U, (sak nr. 2012/1857), sivil sak, anke over orskurd. Jens Ole Løkkeberg (advokat Thormod Bjerkholt) mot Raymon Olav Rognli, Heidi Karine Mathisen og Protector Forsikring ASA (advokat Thomas Myran). Matningsdal, Utgård og Bårdsen. HR U - Rt Side 5

6 Norges Høyesterett - HR A - Rt Norges Høyesterett - Dom. Dato HR A - Rt Stikkord Obligasjonsrett. Kjøp av eierseksjon. Prisavslag. Avhendingsloven Eierseksjonsloven 23. Sammendrag Det ble etter overtakelsen av en leilighet konstatert rotteangrep i seksjonens gulv- og veggkonstruksjoner som følge av mangelfulle moderniseringsarbeider og leiligheten ble etter hvert ubeboelig. Saken gjaldt krav om prisavslag etter avhendingsloven ved mangel i et fellesareal som direkte berører en eierseksjon i et boligsameie. Høyesterett kom til at gulvkonstruksjonen var et fellesområde som i forhold til avhendingsloven måtte anses forbundet med bruksenheten og dermed var en del av denne. Sameiets betaling for utbedringsarbeider hindret ikke at kjøperen kunne kreve kostnadene dekket under eierskifteforsikringen. Misligholdsansvaret ble ikke redusert av at kjøperen hadde fått hjelp og støtte fra tredjepart til mangelutbedring. Sameiet hadde ved betalingen heller ikke fått kjøperens krav overdratt til seg. Oslo tingrett TOSLO Borgarting lagmannsrett LB Høyesterett HR A, (sak nr. 2010/778), sivil sak, anke over dom. Protector Forsikring ASA, Julie Storlie (advokat Per M. Ristvedt) mot Kristin Moseby (advokat Thor Tidemann Bjønnes - til prøve). Matheson, Tønder, Bårdsen, Normann, Matningsdal. HR A - Rt Side 6

7 Norges Høyesterett - HR A - Rt Norges Høyesterett - Dom. Dato HR A - Rt Stikkord Obligasjonsrett. Regress. Foreldelse. Sammendrag Saken gjaldt regressansvar for et pengekrav som følge av mangel ved en bolig. En boligkjøper oppdaget mangler ved en bolig og fremmet krav om prisavslag overfor selger. Kravet kunne vært fremmet som et direktekrav overfor selgers hjemmelsmann. Høyesteretts flertall kom til at når kjøper velger å fremme krav overfor sin kontraktspart var dette samme krav som kunne rettes mot tidligere salgsledd, jf. avhendingslova 4-16, og tilleggsfristen i foreldelsesloven 8 fikk anvendelse. Boligselgeren hadde derfor rett til regress fra sin hjemmelsmann. Dissens 4-1. Asker og Bærum tingrett TAHER Borgarting lagmannsrett LB Høyesterett HR A, (sak nr. 2009/1853), sivil sak, anke over dom. Tarald Johan Skagefoss (advokat Geir Knutsen - til prøve) mot Rolf Arild Rufsvoll og Protector Forsikring ASA (advokat Anne Cathrine Røed). Stabel, Falkanger, Støle, Bruzelius. Dissens: Utgård. HR A - Rt Side 7

8 Norges Høyesteretts ankeutvalg - HR U - Rt Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. Dato HR U - Rt Stikkord Sivilprosess. Tvisteloven. Sakskostnader. Sammendrag Saken gjaldt særskilt anke over sakskostnadsavgjørelse i dom fra lagmannsretten. Ankende part hadde vunnet saken jf. tvisteloven 20-2 første ledd, jf. annet ledd, men motparten hadde likevel blitt fritatt for kostnadsansvar etter tvisteloven 20-2 tredje ledd. Høyesteretts ankeutvalg kom til at drøftelsen av sakskostnadsspørsmålet ikke var tilstrekkelig bred og dette gjorde at saken ikke var opplyst nok til at utvalget kunne treffe ny avgjørelse, jf. tvisteloven 20-9 tredje ledd. Lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse ble derfor opphevet. Stjør-og Verdal tingrett TVERD Frostating lagmannsrett LF Høyesterett HR U, (sak nr. 2009/2085), sivil sak, anke over kjennelse. Jon Peder Lien, Linda Basso (advokat Stig Rune Østgaard) mot Protector Forsikring ASA (advokat Claus Listerud). Gjølstad, Coward og Bruzelius. HR U - Rt Side 8

9 Høyesteretts kjæremålsutvalg - HR U - Rt Høyesteretts kjæremålsutvalg - Kjennelse. Dato HR U - Rt Stikkord Sivilprosess. Tvistemålsloven. Saksomkostninger. Tvistemålsloven 172. Sammendrag Saken gjaldt et videre kjæremål over lagmannsrettens avgjørelse av saksomkostningsspørsmålet i sak etter avhendingslova. Kjæremålsutvalget kom til at det var en saksbehandlingsfeil når lagmannsretten feilaktig viste til at det for forliksrådet var enighet om at det ikke forelå noe økonomisk tap. Utvalget fant at saksbehandlingsfeilen kunne ha hatt betydning for lagmannsrettens resultat og opphevet derfor kjennelsen. Jæren tingrett TJARE Gulating lagmannsrett LG Høyesterett HR U, (sak nr. 2008/95), sivil sak, kjæremål. Kitty Andrea Helmersen Rugsveen (advokat Jarbjørg Grøtte) mot Protector Forsikring ASA (advokat Bjørn Kvernberg) og Focus Eiendomsmegling AS (advokat Ole S. Bratteli). Schei, Tjomsland og Tønder. HR U - Rt Side 9

10 Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - Dom Dato LA Stikkord Kjøp av fast eiendom. Mangler. Prisavslag. Avhendingsloven punktum. Sammendrag Tingretten kom til at det forelå mangler ved salg av boligeiendom som var solgt «som den er», og at eiendommen var i vesentlig dårligere stand enn det kjøperen hadde grunn til å regne med, jf. avhendingsloven punktum. Dette ga grunnlag for et prisavslag på kr ,-. Lagmannsretten forkastet forsikringsselskapets anke. Kristiansand tingrett TKISA Agder lagmannsrett LA ( ASD-ALAG). Protector Forsikring ASA (Advokat Thomas Myran) mot Trine Hansson Vang og Frode Vang (for begge: Advokat Kjell Bentestuen). Lagdommer Paal Christian Aartun. Lagdommer Ivar Danielsen. Ekstraordinær lagdommer Finn Lynghjem. LA Side 10

11 Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - Kjennelse Dato LA Stikkord Oppfriskning. Ankefrist. Tvisteloven Sammendrag Anke fra forsikringsselskap i dom etter avhendingsloven ble avvist som for sent fremsatt. Dommen ble vedtatt forkynt 4. oktober 2013, 7 dager etter at den var kommet til advokatens kontor på grunn av reisefravær. Anke ble fremsatt 4. november Oppfriskning ble ikke gitt. Det ble lagt vekt på tvistesummens verdi, motpartens interesse i å få saken avsluttet, og at den private part på selgersiden neppe ville bli skadelidende i nevneverdig grad. Kristiansand tingrett TKISA Agder lagmannsrett LA ( ASD-ALAG). Ankende parter: Hans Christian Johannessen, Protector Forsikring ASA og Marianne Stavø Johannessen (for alle: Advokat Ninja Helen Roede) mot Ingrid Øvland og Reidar Øvland (for begge: (Advokat Øystein Erik Krabberød v/advokatfullmektig Olaf Vaboen). Lagdommer Anne-Kristine Hagli. Førstelagmann Dag Bugge Nordén. Lagdommer Helge Nilsen. LA Side 11

12 Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - Dom Dato LA Stikkord Kjøpsrett. Fast eiendom. Mangel. Prisavslag. Ekte hussopp. Avhendingsloven 3-9. Sammendrag Selger og forsikringsselskap ble i tingretten frifunnet for krav om prisavslag/erstatning etter at det ble avdekket omfattende angrep av ekte hussopp i eldre murbygning. Lagmannsretten kom i motsetning til tingretten til at eiendommen var i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med, slik at det forelå en mangel etter avhendingsloven 3-9 annet punktum. Det ble særlig lagt vekt på at angrepet av ekte hussopp var svært omfattende, og at det ikke lot seg avdekke uten inngrep i bygningsstrukturen. Det ble også lagt vekt på at selger hadde unnlatt å opplyse om tidligere taklekkasje og soppangrep. Selv om dette etter omstendighetene ikke ble vurdert som eget ansvarsgrunnlag etter avhendingsloven 3-7, ble det tillagt vekt i totalvurderingen av om det forelå en mangel etter avhendingsloven 3-9 annet punktum. Kjøper ble tilkjent prisavslag. Sakskostnader ble ikke tilkjent. Dissens. Aust-Agder tingrett TAUAG Agder lagmannsrett LA ( ASD-ALAG). Erna Siv Blanco og Eric Blanco (for begge: Advokat Daniel Løstegaard Olsen) mot Kirsten Kvannes, Inger Kvannes, Karin Eline Egeberg, Protector Forsikring ASA og Jon Kvannes (for alle: Advokat Ragnhild Krefting Kullerud). Lagdommer Nils Ole Simonsen. Lagdommer Marianne Linnestad. Lagdommer Anne-Kristine Hagli. LA Side 12

13 Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - Dom Dato LA Stikkord Eiendomsrett. Kjøp av fast eiendom. Prisavslag. Sammendrag Krav om prisavslag etter avhendingsloven 3-9. Anken forkastet. Aust-Agder tingrett TAUAG Agder lagmannsrett LA ( ASD-ALAG). Geir Inge Krosshøl (Advokat Anders Folkman) mot Protector Forsikring ASA (Advokat Marianne Langrind Kvanvik v/advokatfullmektig Carl Christian Thon Våge Nordengen). Lagdommer Guro Vale Kvavik. Lagdommer Erik Holth. Lagdommer Paal Christian Aartun. LA Side 13

14 Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - Orskurd. Dato LA Stikkord Sivilprosess. Sakskostnader. Tvistelova 20-2 og Sammendrag Særskild anke over sakskostnadsavgjerda i sak etter avhendingslova. Hovudtyngda av dei reelle tvistepunkta i saka galdt tilhøve der saksøkjaren fekk medhald, men det tilkjende prisavslaget innebar ein reduksjon av påstandsbeløpet med 45 prosent. Det var då feil rettsbruk at tingretten hadde avgjort sakskostnadsspørsmålet etter tvistelova 20-2 og ikkje Vist til Rt Nedre Telemark tingrett TNETE Agder lagmannsrett LA ( ASK-ALAG). Protector Forsikring ASA (advokat Cecilie Gretha Westby) mot Ellen-Karine Rosland Prestesæther og Thomas Prestesæther (for begge: advokat Elin Folseraas). Lagdomar Asbjørn Nes Hansen. Lagdommer Øistein Langbakk. Lagdommer Ivar Danielsen. LA Side 14

15 Agder lagmannsrett - LA RG Agder lagmannsrett - Dom Dato LA RG Stikkord Kjøpsrett. Fast eiendom. Reklamasjon. Utbedringsrett. Avhendingsloven 4-10 og Sammendrag Mangel ved salg av fast eiendom. Spesifisert reklamasjon ett år etter nøytral reklamasjon var ikke fremsatt for sent. Lagmannsretten la vekt på at kjøper ikke hadde oversikt over manglenes omfang før drøyt to måneder før spesifisert reklamasjon ble sendt. Selgers rettingsadgang etter 4-10 var tapt ved passivitet. Tønsberg tingrett TTONS Agder lagmannsrett LA ( ASD-ALAG). Protector Forsikring ASA (advokat Sindre Stave) og Elfi Hamrell (advokat Sindre Stave) mot Hanna Marie Bjerke (advokat Torstein Bjørkgård). Lagdommer Rune Bård Hansen. Lagdommer Anders Bahr. Lagdommer Nils Ole Simonsen. LA RG Side 15

16 Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - Dom Dato LA Stikkord Fast eiendom. Mangler. Avhendingslova. Sammendrag Saken gjelder prisavslag og erstatning etter kjøp av fast eiendom. [Sammendrag er hentet fra avgjørelsens innledning, Lovdatas anm.] Nedre Telemark tingrett TNETE Agder lagmannsrett LA ( ASD-ALAG). Protector Forsikring ASA, Jan Inge Sæteren og Kristin Vik (for alle: Advokat Thomas Myran) mot Espen Schmitz og Charlotte Therese Aasland (for begge: Advokat Andreas Gundersen Aven). Lagdommer Hanne Helle Arnesen. Lagdommer Marianne Linnestad. Lagdommer Rune Jensen. LA Side 16

17 Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - Dom. Dato LA Stikkord Avhendingsloven 3-7, 3-8, 3-9. Krypkjeller. Råteskader. Soppangrep. Rotteangrep. Sammendrag Saken gjelder krav om prisavslag og erstatning ved salg av bolig oppført ca Boligen hadde krypkjeller som ikke lot seg inspisere, og det ble avdekket betydelige råteskader og soppskader. Det ble også avdekket rotteangrep. Boligen ble solgt "i den stand den var ved kjøpers besiktigelse", jf. avhendingsloven 3-9. Krav om prisavslag og erstatning førte ikke frem. Det var ikke gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger om eiendommen, jf. avhendingsloven 3-7 og 3-8. Boligen var heller ikke i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Det ble blant annet lagt vekt på at tomteverdien representerte en betydelig del av kjøpesummen, og at kjøper, som var bygningskyndig, var den nærmeste til å bære risikoen for skjulte feil og mangler ved boligen. Sandefjord tingrett TSAFO Agder lagmannsrett LA ( ASD-ALAG). Morten Erling Pindsle (Advokat John Magne Hammervoll) mot Oddvar Jørgen Amundsen, Protector Forsikring ASA og Ruth Amundsen (Advokat Arne Meidell). Lagdommer Anne-Kristine Hagli. Førstelagmann Dag Bugge Nordén. Lagdommer Rune Bård Hansen. Meddommere: Byggmester/taktsmann Bjørn Trygve Akerholdt. Byggmester Einar Johan Bjune. LA Side 17

18 Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - Dom Dato LA Stikkord Eiendoms- og bruksrett. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova). Sammendrag Saken gjelder krav om prisavslag for mangler etter kjøp av boligeiendom. Det er tvist om mangler ved avløpssystemet kan gjøres gjeldende etter avhendingsloven 3-9, 2. punktum og om selger uansett har ansvar som følge av mangelfulle eller uriktige opplysninger, jf avhendingslovens 3-7 og 3-8. Lagmannretten la til grunn på samme måte som tingretten, at avløpsledningen var ufagmessig og uforsvarlig lagt, og at dette er utført på et senere tidspunkt enn da huset ble oppført. Lagmannsretten kom til at selger både har holdt tilbake opplysninger om eiendommen og forklart seg uriktig om avløpsystemets tilstand, og om at de har utført arbeider på dette. Avløpsystemet er en av kjernefunksjonene i en boligeiendom og dets tilstand er klart av betydning for hvilken interesse kjøper har for eiendommen og hvilken pris kjøper ville betale. Lagmannsretten er av den oppfatning at kjøper må akseptere at det rimeligste alternativet for istandsetting velges dersom dette gir en tilfredsstillende løsning. Denne løsningen innebærer ikke noen teknisk vesentlig oppgradering i forhold til den forventede standard fra 1963, men vil i alle fall ha en vesentlig lengre levetid og være et verdipluss for eiendommen. Etter en skjønnsmessig vurdering er lagmannsretten kommet til at fradraget i prisavslaget på grunn av fordelen ved å få et nytt anlegg fremfor et 60 år gammelt, settes til kr ,-. Etter dette blir prisavslaget satt til kr ,-. som også omfatter kostnadene ved nødvendig midlertidig utbedring. Larvik tingrett TLARV Agder lagmannsrett LA ( ASD-ALAG). Anke til Høyesterett over sakskostnader forkastet, HR U. Anke til Høyesterett nektet fremmet, HR U. Protector Forsikring ASA (Advokat Marianne Langrind Kvanvik), Anna Hoang (Advokat Marianne Langrind Kvanvik), Nha Hoang To (Advokat Marianne Langrind Kvanvik) mot Delwar Safar Said (Advokat Morten Hassum). Lagdommer Erland Henrichsen. Lagdommer Hanne Helle Arnesen. Ekstraordinær lagdommer Finn Lynghjem. LA Side 18

19 Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - Dom Dato LA Stikkord Avhending av fast eiendom. Reklamasjon. Sammendrag Kjøperen av en eiendom som var markedsført som 3-mannsbolig, søkte etter overtakelsen i januar 2005 om kommunal tillatelse til ombyggings- og utbedringsarbeider. Han fikk avslag og ble sommeren 2006 kjent med at dette var fordi eiendommen ikke tilfredsstilte krav til 3-mannsbolig. Uenighet om kjøperen etter avslaget hadde tatt opp dette med eiendomsmegleren i form av muntlig reklamasjon. Han fikk senere godkjennelse bare som 2- mannsbolig. Ved ombyggingsarbeidene oppdaget kjøperen høsten 2007 deretter at det var brannskader i taket. Skriftlig reklamasjon på gal godkjenningsangivelse og på brannskadene ble sendt i november 2007 med krav om erstatning. Avgjort med rettskraftig virkning i tingretten at kravene mot selger og forsikringsselskap ikke var foreldet eter foreldelsesloven, og at kravet knyttet til brannskaden var i behold. Lagmannsretten kom, i motsetning til tingretten, til at megleren skulle ha oppfattet kjøpers henvendelse høsten 2006 som en fristavbrytende nøytral reklamasjon, jf. avhendingslova 4-19 første ledd. Når imidlertid kjøperen deretter lot det gå 16 måneder uten noen oppfølging, var reklamasjonsretten i utgangspunktet falt bort på grunn av passivitet. Reklamasjonsretten var ikke likevel i behold på grunn av lang saksbehandlingstid hos forsikringsselskapet eller på grunn av grov uaktsomhet fra eiendomsmeglerens side, jf. avhendingslova 4-19 tredje ledd. De opplysningene som var tilgjengelig for eiendomsmegleren på salgstidspunktet, syntes å bekrefte at eiendommen var en godkjent 3-mannsbolig. Sandefjord tingrett TSAFO Agder lagmannsrett LA ( ASD-ALAG). Anke til Høyesterett ikke tillatt fremmet, HR U. Osman Rexha (Advokat Knut Aaby) mot Protector Forsikring ASA (Advokat Marianne Langrind Kvanvik). Kst. lagdommer Dag Bjørvik. Lagdommer Rune Jensen. Lagdommer Espen Ødegaard. LA Side 19

20 Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - Dom. Dato LA Stikkord Naborett. Erstatning. Grannelova. Sammendrag Spørsmål om objektivt ansvar etter naboloven 9, jf. 5 for et selskap som kjøpte en eiendom for gjennomføring av et utviklingsprosjekt. Eiendommen og prosjektet ble senere overdratt til et datterselskap. Underveis oppstod skade på naboeiendom ved utbedringsarbeid i kjeller. Lagmannsretten fant det ikke bevist at selskapets rådighet over og tilknytning til eiendommen var gått over til datterselskapet før skaden oppsto. Selskapets registrering som ansvarlig tiltakshaver tilsa tilknytning også til skadepotensialet, slik at erstatningsansvar forelå. Kristiansand tingrett TKISA Agder lagmannsrett LA ( ASD-ALAG). Anke til Høyesterett nektet fremmet, HR U. Protector Eiendom AS (Advokat Arvid Kjærvik) mot Daglig leder Dag Reinhardt Hammersmark og John Kjetil Støle (Advokat Yngve Andersen). Lagdommer Espen Ødegaard. Kst. lagdommer Jan Helliesen. Ekstraordinær lagdommer Lars Andreas Christensen. LA Side 20

21 Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - Dom. Dato LA Stikkord Eiendoms- og bruksrett. Heving. Avhendingsloven 4-12, 4-13, Sammendrag Saken gjelder krav om heving, subisidiært prisavslag/erstatning etter kjøp av boligeiendom. Støyplager. Reklamert for sent (8 måneder), eiendom solgt "som den er", selger har ikke misligholdt sin opplysningsplikt. Anken forkastet. Kristiansand tingrett TKISA Agder lagmannsrett LA ( ASD-ALAG). Rune Jørgensen og Sirpa Marjaana Viena Jørgensen (Advokat Jens Arne Mosland) mot Frøydis Aamland og Protector Forsikring ASA (Advokat Marianne Langrind Kvanvik). Kst. lagdommer Guro Vale Kvavik. Lagdommer Erik Holth. Kst. lagdommer Jan Helliesen. LA Side 21

22 Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - Kjennelse. Dato LA Stikkord Sakskostnader. Tvisteloven Sammendrag Anke over tingrettens avgjørelse av sakskostnader. Saksøkerne fikk medhold av betydning i tingretten, men begge parter måtte bære egne kostnader. Motparten påstod seg i anken tilkjent erstatning etter tvisteloven 20-4, fordi han tidlig i konflikten hadde fremsatt og opprettholdt forlikstilbud tilsvarende beløpet som saksøker ble tilkjent i tingretten. Lagmannsretten fant ikke 20-4 anvendelig siden ankende part, til tross for forlikstilbud, hadde bestridt alle krav da tvisten ble reist. Tingrettens avgjørelse opprettholdt. Kristiansand tingrett TKISA Agder lagmannsrett LA ( ASK-ALAG). Nina Elisabeth Sandvik, Protector Forsikring ASA og Jan Erling Jørgensen Hageland (Advokat Marianne Langrind Kvanvik) mot Katrine Vassbakk Brovold og Erik Babinski (Advokat Geir Skivik). Lagdommer Espen Ødegaard. Lagdomar Asbjørn Nes Hansen. Kst. lagdommer Guro Vale Kvavik. LA Side 22

23 Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - Dom. Dato LA Stikkord Mangler ved kjøp av fast eiendom. Hevning og erstatning. Avhendingsloven 3-7,, 3-8, 3-9. Sammendrag Det ble påvist mangler i form av lekkasjer i taket, forskrifts- og kapasitetsmangler ved avløpet og en ytterkledning som var satt opp uten underluftning etter kjøp av fast eiendom. Det ble også påvist råteskader i stubbloft og kjeller og forskriftmangler ved deler av pipeløpet. Huset ble solgt som rehabilitert eldre bolig. Selgeren var tømrerkyndig og hadde selv utført det meste av rehabilitetrsingsarbeidene. Kjøpers krav på hevning og erstatning førte frem. Larvik tingrett TLARV Agder lagmannsrett LA ( ASD-ALAG). Stian Johannessen og Ida Camilla Skjønhaug (Advokat Helge Haatveit) mot Bjørn Martin Krokvik og Protector Forsikring ASA (Advokat Marianne Langrind Kvanvik v/advokat Fabian Skaane). Lagmann Reidun Wallevik. Kst. lagdommer Jan Helliesen. Lagdomar Asbjørn Nes Hansen. LA Side 23

24 Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - Dom. Dato LA Stikkord Avhendingslova 4-19 første ledd. Reklamasjon. Mangel. Sammendrag Kjøper av en boligeiendom solgt «som den er» reklamerte over at det var mindre plass til parkering på eiendommen enn angitt i salgsdokumentasjonen. Lagmannsretten var enig i at reklamasjon 3,5 måneder etter at forholdet ble oppdaget, var foretatt innen rimelig tid, jf. avhendingslova 4-19 (1). Vektlagt bl.a. at selgeren var å klandre for ikke å ha oppdaget uriktige opplysninger i tide. Kjøper måtte kunne stole på selgers opplysninger. Feilen var ikke åpenbar for kjøper, og ga ikke grunn til nærmere undersøkelser. Feilen ansett som en mangel med betydning for avtaleinngåelsen, jf. 3-8, og tingrettens prisavslag på kr ble opprettholdt. Bergen tingrett TGULA Agder lagmannsrett LA ( ASD-ALAG). Ida Marie Elstad, Erik Dagfinn Elstad og Protector Forsikring ASA (Advokat Marianne Langrind Kvanvik v/adv. Fabian Skaane) mot Kjetil Børnes og Alice Kathrine Seim (Advokat Christian Schadenberg Mathiassen v/adv.flm. Christian Skoge). Lagdommer Espen Ødegaard. Lagdommer Hanne Helle Arnesen. Kst. sorenskriver Gunnar Rode Torvund. LA Side 24

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i HR-2013-02613-U, (sak nr. 2013/1975), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i HR-2012-00143-U, (sak nr. 2011/1859), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i HR-2011-02175-U, (sak nr. 2011/1850), sivil sak, anke over kjennelse: Frank Johansen

Detaljer

ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING

ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING Eierskifteforsikringsbrosjyre - 01/01/12 Filipstad Brygge 1, P.b. 1351 Vika, 0113 Oslo. Telefon: 24 13 17 70 Telefax: 24 13 17 97 Mail: eierskifte@protectorforsikring.no. Web: www.protectorforsikring.no

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen)

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen) NORGES HØYESTERETT Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i HR-2013-00475-U, (sak nr. 2013/250), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat Janne

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

7 viktige regler om reklamasjon ved boligkjøp

7 viktige regler om reklamasjon ved boligkjøp 7 viktige regler om reklamasjon ved boligkjøp Det kan oppstilles 7 viktige regler for reklamasjon på mangel, ved kjøp av brukt bolig. Av advokat Trond Wåland trond@advokatsylte.no Noen regler er viktigere

Detaljer

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN-2015-350 30.9.2015 International Insurance Company of Hannover Limited Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Deler av opparbeidet tomt

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-00940-A, (sak nr. 2009/1853), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-00940-A, (sak nr. 2009/1853), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. juni 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-00940-A, (sak nr. 2009/1853), sivil sak, anke over dom, Tarald Johan Skagefoss (advokat Geir Knutsen til prøve) mot Rolf Arild Rufsvoll

Detaljer

Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859

Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859 Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859 Instans Borgarting lagmannsrett - Dom Dato 2013-12-03 Publisert LB-2012-73859 Stikkord Eiendoms- og bruksrett. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova).

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT Avsagt: 02.12.2009 Saksnr.: Dommere: 09-1 72806ASK-BORG104 Lagdommer Lagdommer Lagdommer Petter Chr. Sogn Jargen F. Brunsvig Espen Bergh Ankende part Anne-Karina Hyggen Amland Ankernotpart

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane

Norske Mastersrekorder Menn Langbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg B 30-34 Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10 Gøteborg C 35-39 Petter Koch Modum SK 25,90

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i HR-2013-01028-U, (sak nr. 2013/565), sivil sak, anke over kjennelse: Opplysningsvesenets

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i HR-2014-02165-U, (sak nr. 2014/1729), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i NORGES HØYESTERETT Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i HR-2015-00067-U, (sak nr. 2014/1941), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta Herresingle U11N 1. (P.1) 2793 Håkon Rørstad (Rissa) 2. (P.1) Oskar Kjørstad (Fron) 3. (P.2) Eivind Teigen (Pillarguri) 3. (P.2) Hans Hagen Svastuen (Pillarguri) 5. (P.3) Tobias Enkerud Lien (Pillarguri)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i HR-2011-00291-U, (sak nr. 2011/129), sivil sak, anke over kjennelse: Prosjekt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i HR-2012-02013-U, (sak nr. 2012/1569), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 18. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 18. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 18. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i HR-2012-01973-U, (sak nr. 2012/1512), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NOREGS HØGSTERETT. Den 27. januar 2015 vart det av Høgsteretts ankeutval med dommarane Utgård, Stabel og Indreberg i

NOREGS HØGSTERETT. Den 27. januar 2015 vart det av Høgsteretts ankeutval med dommarane Utgård, Stabel og Indreberg i NOREGS HØGSTERETT Den 27. januar 2015 vart det av Høgsteretts ankeutval med dommarane Utgård, Stabel og Indreberg i HR-2015-00184-U, (sak nr. 2014/2192), sivil sak, anke over orskurd: Oslo Vei AS, konkursbuet

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Pistolklubb Resultatliste for Feltskyting nr. 110819 Høststevne 06.11.2011 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Jarle Edvind Edvardsen Kristiansand Pistolklubb 106 2 Tommy Weiby Aron Pistolklubb 106

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Vårfelten 28.05.2006 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Terje Storholt Oslo 106 2 Christian Hegstad Oscarsborg 104 3 Håkon Hegstad Oscarsborg 104 4 Eivind Evje Oppegård 103 5

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i HR-2015-00682-U, (sak nr. 2015/95), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE - 112 22.12.08

KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE - 112 22.12.08 KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE - 112 22.12.08 Saken omhandler: Fukt- og råteskader i vegger og i bærende konstruksjoner. Selgers rettingsadgang etter avhl. 4-10. Eiendom oppført i 1965,

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 88 Vårstevne 4.4.4 Plass Navn Klubb Poeng Fin A Einar Høksnes Sandefjord Serier: 9 Tor Amundsen 8 Serier: 6 9 Jørn Kristiansen Larvik 8 Rangering: 8

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 30. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Falkanger i HR-2013-01857-U, (sak nr. 2013/1266), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i NORGES HØYESTERETT Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i HR-2016-01975-U, (sak nr. 2016/1729), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7556 12.12.2008 ACE European Group Limited EIERSKIFTE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7556 12.12.2008 ACE European Group Limited EIERSKIFTE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7556 12.12.2008 ACE European Group Limited EIERSKIFTE Skifte av tak i bygård passivitet avh.l. 3-9 og 4-19. Leilighet oppført i 1916, senere totaloppusset, ble overdratt

Detaljer

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN-2015-166 4.5.2015 AmTrust International Underwriters Ltd. Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Flere forhold drenering båtplass avhl.

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Høststevne 2009 - Nr. 08019 01.11.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Kjetil Bromark Modum 115 2 Hans Knigge Aron 113 3 Tor Amundsen Enebakk 111 4 Jesper Rypaas Aron 111 5 Agnar Holm Lillestrøm

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 7. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Tønder i

NORGES HØYESTERETT. Den 7. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Tønder i NORGES HØYESTERETT Den 7. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Tønder i HR-2011-02062-U, (sak nr. 2011/1686), sivil sak, anke over kjennelse: Eidsvoll

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Vikerfjelløpet 2012. Offisiell resultatliste. Tosseviksetra 28.01.2012. Klubb Start nr. Tid Etter

Vikerfjelløpet 2012. Offisiell resultatliste. Tosseviksetra 28.01.2012. Klubb Start nr. Tid Etter K 15-16 år 1 Mina M Strande Ådal Il 1 1:48:55 00:00 K 19-20 år 1 Maren Aasheim Ringkollen Skiklubb 101 1:29:12 00:00 K 17-18 år 1 Emilie Slåtto Gomnes Holeværingen, Il 2 1:31:18 00:00 K 21-25 år 1 Kjersti

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 15-skudd kl. 1 1. Rune Jansen Ådal 145 Gavepremie 2. Tor Arne Lafton Ådal 143 58,- 3. Magnus Bergan Sigdal 143 0,- 4. Roger Eriksen Ådal 140 0,- 15-skudd kl. 2 1.

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN-2015-070 4.2.2015 AmTrust International Underwriters Ltd. Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Ufagmessig belegningsstein og støttemur

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 Randsfjord 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Ligg Stå Kne 15 skudd 10 skudd 25 skudd Omgang 35 skudd 1. Roger Ottosen Vestre Toten 5 *XX* * 50 9X9XX 48 XX* * * 50 148 *XXX*XX* *X 100 248 * * * *X* *XXX 100

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

AS ble begjært konkurs av Kemneren i Oslo, og selskapene ble tatt under konkursbehandling i perioden 27. juli til 22. august 2005.

AS ble begjært konkurs av Kemneren i Oslo, og selskapene ble tatt under konkursbehandling i perioden 27. juli til 22. august 2005. NORGES HØYESTERETT Den 30. juni 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01322-A, (sak nr. 2011/172), sivil sak, anke over dom, Mads Jacobsen (advokat Peter Simonsen) mot Staten v/kemneren i Oslo (Kommuneadvokaten

Detaljer

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram 200/300m 25-skudd kl. 1 1. Raymond Korneliussen Bergen skytterlag *8X* * 48 *X* *9 49 XX*X* 50 147 X* * * * * * * *X 100 247 (16*) 2. Daniel Eliassen Herdla skyttarlag * * *X9 49 X9 *X* 49 *XXXX 50 148

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00235-A, (sak nr. 2010/1069), sivil sak, anke over dom,

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00235-A, (sak nr. 2010/1069), sivil sak, anke over dom, NORGES HØYESTERETT Den 1. februar 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00235-A, (sak nr. 2010/1069), sivil sak, anke over dom, St. Hanshaugen og Bislet Eiendomsmegling AS Gjensidige Forsikring ASA (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i HR-2012-02033-U, (sak nr. 2012/1743), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

Resultatliste klasse 5

Resultatliste klasse 5 Resultatliste klasse 5 15 Skudd 1 Knut Bråthen Kongsberg 150 2 Ivar Rinde Nordstrand 149 3 Engebret Mjøseng Sigdal 147 4 Thomas Zetterquist Jondalen 147 4 Rune Fekjan Jondalen 147 4 Trond Bergan Jondalen

Detaljer

Utvalg: AmTrust International Underwriters Ltd.

Utvalg: AmTrust International Underwriters Ltd. Utvalg: AmTrust International Underwriters Ltd. Innholdsfortegnelse Agder lagmannsrett - LA-2013-191563...2 Agder lagmannsrett - LA-2013-192240...3 Agder lagmannsrett - LA-2012-34022...4 Agder lagmannsrett

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane

Norske Mastersrekorder Menn Langbane velse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stżrkeby degċrd Modum SK 27,59 03-08-10 G teborg B 30-34 Hċkon Skċrud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10 G teborg C 35-39 Petter Koch Modum SK 25,90

Detaljer

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Pengepremier 15 skudd kl. 3. Pengepremier 15 skudd kl. 4. K ongsberg skytterlag

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Pengepremier 15 skudd kl. 3. Pengepremier 15 skudd kl. 4. K ongsberg skytterlag Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Arild Båheim Oslo Øst re 1 L 142 66,-kr 2. Anne Grimstad Oslo Øst re 1 140 0,-kr Pengepremier 15 skudd kl. 2 1. Vidar Gjestemoen Geilo 2 138 99,-kr 2. Einar Nordengen Tyrist

Detaljer

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb 1 12 198,5 60,6 Martin Reinertsen - Tom Anders Høiland 8743 7944 Farsund BK - Kristiansands BK 2 33 165,5 58,8 Kåre Bogø - Espen Lindqvist 29525 27727 Singsås BK - Arendals

Detaljer

STAVANGER TINGRETT FRAVÆRSDOM. 07.11.2014 i Stavanger tingrett, Tingrettsdommer Rune Høgberg. mot. Johannes Lunde

STAVANGER TINGRETT FRAVÆRSDOM. 07.11.2014 i Stavanger tingrett, Tingrettsdommer Rune Høgberg. mot. Johannes Lunde STAVANGER TINGRETT FRAVÆRSDOM Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 07.11.2014 i Stavanger tingrett, 14-109385TVI-STAV Tingrettsdommer Rune Høgberg Erstatningskrav Måsen Eiendom AS Konkursbo Norsk Båtsenter

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-01014-U, (sak nr. 2011/629), sivil sak, anke over kjennelse: Hadeland Montasje

Detaljer

Ceresrittet 2016 Spkl. Ceres 3 tellende Plass Klubb/Rytter Plass

Ceresrittet 2016 Spkl. Ceres 3 tellende Plass Klubb/Rytter Plass Ceresrittet 2016 Spkl. Ceres 3 tellende Kvinner Senior 1 Hasle Løren 6 7:15:27 Kristin Bærland KVINNER SENIOR 1 2:25:08,93 Line M. Gulliksen KVINNER SENIOR 2 2:25:09,39 Kirsti Ruud KVINNER SENIOR 3 2:25:09,64

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i HR-2012-01647-U, (sak nr. 2012/1126), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 25. juni 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01135-A, (sak nr. 2007/1781), sivil sak, anke, Bjørn Bråten Tove Merete Holthe (advokat Aron Solheim til prøve) mot ACE European Group

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 13. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i HR-2013-00361-U, (sak nr. 2012/2111), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/964), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/964), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-02161-A, (sak nr. 2008/964), sivil sak, anke over kjennelse, Trygve Tamburstuen (advokat Søren L. Lous til prøve) mot Børge

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 26. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Falkanger i HR-2013-01780-U, (sak nr. 2013/1141), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Martin Gundersen NTNUI 24,47 08-04-16 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02 C 35-39

Detaljer

Utskrift fra fiskermanntallet Østfold

Utskrift fra fiskermanntallet Østfold Utskrift fra fiskermanntallet Østfold Kommune: 0124 ASKIM ============================ ======== =========== ==== ====== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM ASKIM B 281178 SHUM

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i HR-2015-02400-U, (sak nr. 2015/1948), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-00945-U, (sak nr. 2011/619), sivil sak, anke over kjennelse: Abderrazek

Detaljer

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed Alstahaug Kommune Naboliste for bygge- og delesaker Hjemmelhaver(e) Naboer: 1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN FINNMYRVEGEN 11 C 7540 KLÆBU 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI BOTNVEIEN 11 B 1820-38/71 MÜLLER CONRAD

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb.

Sandefjord Pistolklubb Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb. Sandefjord Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1208025 Bane: Bjørndalen Stevneleder: Røed

Detaljer

Gulating lagmannsrett Dom

Gulating lagmannsrett Dom Gulating lagmannsrett Dom Avtalerett. Tolking. Ugyldighet. 03.09.2010 1 Utskrift fra Lovdata Tvist om rekkevidden av en garantierklæring avgitt av eiendomsmegler i forbindelse med unnlatt tegning av eierskifteforsikring.

Detaljer

Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. Sivilprosess. Ankenektelse. Arbeidsrett. Avvisning. Søksmålsfrist. Arbeidsmiljøloven 17-4.

Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. Sivilprosess. Ankenektelse. Arbeidsrett. Avvisning. Søksmålsfrist. Arbeidsmiljøloven 17-4. HR-2011-1612-U INSTANS: Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. DATO: 2011-08-26 KUNNGJORT: 2011-09-02 DOKNR/PUBLISERT: STIKKORD: SAMMENDRAG: SAKSGANG: PARTER: FORFATTER: HR-2011-1612-U Sivilprosess.

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane

Norske Mastersrekorder Menn Langbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg B 30-34 Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10 Gøteborg C 35-39 Petter Koch Modum SK 25,90

Detaljer

Øvelse Navn Klubb Klasse Poeng Innertreff FIN Even Kristiansen Modum PK A FIN Jon Anders Skarseth NEPK A FIN Frank Kristensen Nome

Øvelse Navn Klubb Klasse Poeng Innertreff FIN Even Kristiansen Modum PK A FIN Jon Anders Skarseth NEPK A FIN Frank Kristensen Nome FIN Even Kristiansen Modum PK A 53 14 FIN Jon Anders Skarseth NEPK A 52 12 FIN Frank Kristensen Nome Pistolklubb A 48 10 FIN Rune Aalien Nesbyen Pistolklubb A 47 16 FIN Anders Gunbjørnsen Ringerike Pistolklubb

Detaljer

200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 3.

200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1 1. Cato Seljevold Lakselvdal 50 49 49 97 245 0,- Gave 2. Jan-Tore Johansen Tromsø 42 45 37 96 220 0,- 3. Geir Ingebrigtsen Skulsfjord 31 44 35 86 196 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Turklasse kvinner junior 16-19 Mia Rise, Ogndal Cathrine Warberg, Ogndal - Ogndal: 2 Turklasse menn 20-29 Bjørnar Valøen, Stod - Stod: 1 Turklasse menn 50-59 Leif Kjesbu,

Detaljer

Borgarting lagmannsrett - LB-2014-117062

Borgarting lagmannsrett - LB-2014-117062 Utskrift fra Lovdata - 09.06.2015 21:49 Borgarting lagmannsrett - LB-2014-117062 Instans Dato 2015-06-01 Publisert Borgarting lagmannsrett - Dom LB-2014-117062 Stikkord Fast eiendom. Mangel. Prisavslag.

Detaljer

ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING

ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING Innhold 5 6 9 10 12 15 16 19 20 23 27 Hva er eierskifteforsikring? Eierskifteforsikring for deg som skal selge bolig Brukt bolig Hva er forventet levetid? Andelsleilighet

Detaljer