Utvalg: Protector Forsikring Eierskifteforsikringssaker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg: Protector Forsikring Eierskifteforsikringssaker"

Transkript

1 Utvalg: Protector Forsikring Eierskifteforsikringssaker Innholdsfortegnelse Noregs Høgsteretts ankeutval - HR U - Rt Norges Høyesterett - HR A - Rt Norges Høyesterett - HR A - Rt Norges Høyesteretts ankeutvalg - HR U - Rt Høyesteretts kjæremålsutvalg - HR U - Rt Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - LA RG Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - LA Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB RG Borgarting lagmannsrett - LB Side 1

2 Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB RG Borgarting lagmannsrett - LB RG Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB RG Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB RG Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB RG Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Borgarting lagmannsrett - LB Eidsivating lagmannsrett - LE Eidsivating lagmannsrett - LE Eidsivating lagmannsrett - LE Eidsivating lagmannsrett - LE Eidsivating lagmannsrett - LE Eidsivating lagmannsrett - LE Eidsivating lagmannsrett - LE Eidsivating lagmannsrett - LE Eidsivating lagmannsrett - LE Eidsivating lagmannsrett - LE Eidsivating lagmannsrett - LE Eidsivating lagmannsrett - LE Side 2

3 Frostating lagmannsrett - LF Frostating lagmannsrett - LF Frostating lagmannsrett - LF Frostating lagmannsrett - LF Frostating lagmannsrett - LF Frostating lagmannsrett - LF Frostating lagmannsrett - LF Frostating lagmannsrett - LF Frostating lagmannsrett - LF Frostating lagmannsrett - LF Frostating lagmannsrett - LF Frostating lagmannsrett - LF Frostating lagmannsrett - LF Frostating lagmannsrett - LF Frostating lagmannsrett - LF Frostating lagmannsrett - LF Frostating lagmannsrett - LF Gulating lagmannsrett - LG Gulating lagmannsrett - LG Gulating lagmannsrett - LG Gulating lagmannsrett - LG Gulating lagmannsrett - LG Gulating lagmannsrett - LG Gulating lagmannsrett - LG Gulating lagmannsrett - LG RG Gulating lagmannsrett - LG Hålogaland lagmannsrett - LH Hålogaland lagmannsrett - LH Hålogaland lagmannsrett - LH Hålogaland lagmannsrett - LH Hålogaland lagmannsrett - LH Hålogaland lagmannsrett - LH Hålogaland lagmannsrett - LH Hålogaland lagmannsrett - LH Hålogaland lagmannsrett - LH Oslo tingrett - TOSLO Halden tingrett - THALD Sør-Trøndelag tingrett - TSTRO Asker og Bærum tingrett - TAHER Halden tingrett - THALD Oslo tingrett - TOSLO Nord-Gudbrandsdal tingrett - TNOGU Sør-Trøndelag tingrett - TSTRO Oslo tingrett - TOSLO Stavanger tingrett - TSTAV Oslo tingrett - TOSLO Oslo tingrett - TOSLO Oslo tingrett - TOSLO Oslo tingrett - TOSLO Oslo tingrett - TOSLO Side 3

4 Oslo tingrett - TOSLO Tønsberg tingrett - TTONS Bergen tingrett - TBERG Larvik tingrett - TLARV Aust-Agder tingrett - TAUAG Oslo tingrett - TOSLO Tønsberg tingrett - TTONS Sandefjord tingrett - TSAFO Oslo tingrett - TOSLO Tønsberg tingrett - TTONS Oslo tingrett - TOSLO Oslo tingrett - TOSLO Haugaland tingrett - THAUG Oslo tingrett - TOSLO Oslo tingrett - TOSLO Kristiansand tingrett - TKISA Hadeland og Land tingrett - THADE Oslo tingrett - TOSLO Drammen tingrett - TDRAM Sandefjord tingrett - TSAFO Halden tingrett - THALD Oslo tingrett - TOSLO Oslo tingrett - TOSLO Oslo tingrett - TOSLO Oslo tingrett - TOSLO Oslo tingrett - TOSLO Larvik tingrett - TLARV Oslo tingrett - TOSLO Oslo tingrett - TOSLO Side 4

5 Noregs Høgsteretts ankeutval - HR U - Rt Noregs Høgsteretts ankeutval - Orskurd. Dato HR U - Rt Stikkord Sivilprosess. Ankefrist. Sammendrag Ankende parts advokat hadde kvittert for mottak av tingrettens dom 9 dager etter at den kom til hans kontor. Med unntak for én dag hadde han ikke gitt opplysninger om forhold som kunne gi grunnlag for fristutsettelse. Ankeutvalget kom til at anken var fremsatt for sent. Da lagmannsretten ut fra sitt resultat i fristspørsmålet ikke hadde vurdert spørsmålet om oppfriskning, ble dens kjennelse opphevet. Sarpsborg tingrett - Borgarting lagmannsrett LB Høgsterett HR U, (sak nr. 2012/1857), sivil sak, anke over orskurd. Jens Ole Løkkeberg (advokat Thormod Bjerkholt) mot Raymon Olav Rognli, Heidi Karine Mathisen og Protector Forsikring ASA (advokat Thomas Myran). Matningsdal, Utgård og Bårdsen. HR U - Rt Side 5

6 Norges Høyesterett - HR A - Rt Norges Høyesterett - Dom. Dato HR A - Rt Stikkord Obligasjonsrett. Kjøp av eierseksjon. Prisavslag. Avhendingsloven Eierseksjonsloven 23. Sammendrag Det ble etter overtakelsen av en leilighet konstatert rotteangrep i seksjonens gulv- og veggkonstruksjoner som følge av mangelfulle moderniseringsarbeider og leiligheten ble etter hvert ubeboelig. Saken gjaldt krav om prisavslag etter avhendingsloven ved mangel i et fellesareal som direkte berører en eierseksjon i et boligsameie. Høyesterett kom til at gulvkonstruksjonen var et fellesområde som i forhold til avhendingsloven måtte anses forbundet med bruksenheten og dermed var en del av denne. Sameiets betaling for utbedringsarbeider hindret ikke at kjøperen kunne kreve kostnadene dekket under eierskifteforsikringen. Misligholdsansvaret ble ikke redusert av at kjøperen hadde fått hjelp og støtte fra tredjepart til mangelutbedring. Sameiet hadde ved betalingen heller ikke fått kjøperens krav overdratt til seg. Oslo tingrett TOSLO Borgarting lagmannsrett LB Høyesterett HR A, (sak nr. 2010/778), sivil sak, anke over dom. Protector Forsikring ASA, Julie Storlie (advokat Per M. Ristvedt) mot Kristin Moseby (advokat Thor Tidemann Bjønnes - til prøve). Matheson, Tønder, Bårdsen, Normann, Matningsdal. HR A - Rt Side 6

7 Norges Høyesterett - HR A - Rt Norges Høyesterett - Dom. Dato HR A - Rt Stikkord Obligasjonsrett. Regress. Foreldelse. Sammendrag Saken gjaldt regressansvar for et pengekrav som følge av mangel ved en bolig. En boligkjøper oppdaget mangler ved en bolig og fremmet krav om prisavslag overfor selger. Kravet kunne vært fremmet som et direktekrav overfor selgers hjemmelsmann. Høyesteretts flertall kom til at når kjøper velger å fremme krav overfor sin kontraktspart var dette samme krav som kunne rettes mot tidligere salgsledd, jf. avhendingslova 4-16, og tilleggsfristen i foreldelsesloven 8 fikk anvendelse. Boligselgeren hadde derfor rett til regress fra sin hjemmelsmann. Dissens 4-1. Asker og Bærum tingrett TAHER Borgarting lagmannsrett LB Høyesterett HR A, (sak nr. 2009/1853), sivil sak, anke over dom. Tarald Johan Skagefoss (advokat Geir Knutsen - til prøve) mot Rolf Arild Rufsvoll og Protector Forsikring ASA (advokat Anne Cathrine Røed). Stabel, Falkanger, Støle, Bruzelius. Dissens: Utgård. HR A - Rt Side 7

8 Norges Høyesteretts ankeutvalg - HR U - Rt Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. Dato HR U - Rt Stikkord Sivilprosess. Tvisteloven. Sakskostnader. Sammendrag Saken gjaldt særskilt anke over sakskostnadsavgjørelse i dom fra lagmannsretten. Ankende part hadde vunnet saken jf. tvisteloven 20-2 første ledd, jf. annet ledd, men motparten hadde likevel blitt fritatt for kostnadsansvar etter tvisteloven 20-2 tredje ledd. Høyesteretts ankeutvalg kom til at drøftelsen av sakskostnadsspørsmålet ikke var tilstrekkelig bred og dette gjorde at saken ikke var opplyst nok til at utvalget kunne treffe ny avgjørelse, jf. tvisteloven 20-9 tredje ledd. Lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse ble derfor opphevet. Stjør-og Verdal tingrett TVERD Frostating lagmannsrett LF Høyesterett HR U, (sak nr. 2009/2085), sivil sak, anke over kjennelse. Jon Peder Lien, Linda Basso (advokat Stig Rune Østgaard) mot Protector Forsikring ASA (advokat Claus Listerud). Gjølstad, Coward og Bruzelius. HR U - Rt Side 8

9 Høyesteretts kjæremålsutvalg - HR U - Rt Høyesteretts kjæremålsutvalg - Kjennelse. Dato HR U - Rt Stikkord Sivilprosess. Tvistemålsloven. Saksomkostninger. Tvistemålsloven 172. Sammendrag Saken gjaldt et videre kjæremål over lagmannsrettens avgjørelse av saksomkostningsspørsmålet i sak etter avhendingslova. Kjæremålsutvalget kom til at det var en saksbehandlingsfeil når lagmannsretten feilaktig viste til at det for forliksrådet var enighet om at det ikke forelå noe økonomisk tap. Utvalget fant at saksbehandlingsfeilen kunne ha hatt betydning for lagmannsrettens resultat og opphevet derfor kjennelsen. Jæren tingrett TJARE Gulating lagmannsrett LG Høyesterett HR U, (sak nr. 2008/95), sivil sak, kjæremål. Kitty Andrea Helmersen Rugsveen (advokat Jarbjørg Grøtte) mot Protector Forsikring ASA (advokat Bjørn Kvernberg) og Focus Eiendomsmegling AS (advokat Ole S. Bratteli). Schei, Tjomsland og Tønder. HR U - Rt Side 9

10 Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - Dom Dato LA Stikkord Kjøp av fast eiendom. Mangler. Prisavslag. Avhendingsloven punktum. Sammendrag Tingretten kom til at det forelå mangler ved salg av boligeiendom som var solgt «som den er», og at eiendommen var i vesentlig dårligere stand enn det kjøperen hadde grunn til å regne med, jf. avhendingsloven punktum. Dette ga grunnlag for et prisavslag på kr ,-. Lagmannsretten forkastet forsikringsselskapets anke. Kristiansand tingrett TKISA Agder lagmannsrett LA ( ASD-ALAG). Protector Forsikring ASA (Advokat Thomas Myran) mot Trine Hansson Vang og Frode Vang (for begge: Advokat Kjell Bentestuen). Lagdommer Paal Christian Aartun. Lagdommer Ivar Danielsen. Ekstraordinær lagdommer Finn Lynghjem. LA Side 10

11 Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - Kjennelse Dato LA Stikkord Oppfriskning. Ankefrist. Tvisteloven Sammendrag Anke fra forsikringsselskap i dom etter avhendingsloven ble avvist som for sent fremsatt. Dommen ble vedtatt forkynt 4. oktober 2013, 7 dager etter at den var kommet til advokatens kontor på grunn av reisefravær. Anke ble fremsatt 4. november Oppfriskning ble ikke gitt. Det ble lagt vekt på tvistesummens verdi, motpartens interesse i å få saken avsluttet, og at den private part på selgersiden neppe ville bli skadelidende i nevneverdig grad. Kristiansand tingrett TKISA Agder lagmannsrett LA ( ASD-ALAG). Ankende parter: Hans Christian Johannessen, Protector Forsikring ASA og Marianne Stavø Johannessen (for alle: Advokat Ninja Helen Roede) mot Ingrid Øvland og Reidar Øvland (for begge: (Advokat Øystein Erik Krabberød v/advokatfullmektig Olaf Vaboen). Lagdommer Anne-Kristine Hagli. Førstelagmann Dag Bugge Nordén. Lagdommer Helge Nilsen. LA Side 11

12 Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - Dom Dato LA Stikkord Kjøpsrett. Fast eiendom. Mangel. Prisavslag. Ekte hussopp. Avhendingsloven 3-9. Sammendrag Selger og forsikringsselskap ble i tingretten frifunnet for krav om prisavslag/erstatning etter at det ble avdekket omfattende angrep av ekte hussopp i eldre murbygning. Lagmannsretten kom i motsetning til tingretten til at eiendommen var i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med, slik at det forelå en mangel etter avhendingsloven 3-9 annet punktum. Det ble særlig lagt vekt på at angrepet av ekte hussopp var svært omfattende, og at det ikke lot seg avdekke uten inngrep i bygningsstrukturen. Det ble også lagt vekt på at selger hadde unnlatt å opplyse om tidligere taklekkasje og soppangrep. Selv om dette etter omstendighetene ikke ble vurdert som eget ansvarsgrunnlag etter avhendingsloven 3-7, ble det tillagt vekt i totalvurderingen av om det forelå en mangel etter avhendingsloven 3-9 annet punktum. Kjøper ble tilkjent prisavslag. Sakskostnader ble ikke tilkjent. Dissens. Aust-Agder tingrett TAUAG Agder lagmannsrett LA ( ASD-ALAG). Erna Siv Blanco og Eric Blanco (for begge: Advokat Daniel Løstegaard Olsen) mot Kirsten Kvannes, Inger Kvannes, Karin Eline Egeberg, Protector Forsikring ASA og Jon Kvannes (for alle: Advokat Ragnhild Krefting Kullerud). Lagdommer Nils Ole Simonsen. Lagdommer Marianne Linnestad. Lagdommer Anne-Kristine Hagli. LA Side 12

13 Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - Dom Dato LA Stikkord Eiendomsrett. Kjøp av fast eiendom. Prisavslag. Sammendrag Krav om prisavslag etter avhendingsloven 3-9. Anken forkastet. Aust-Agder tingrett TAUAG Agder lagmannsrett LA ( ASD-ALAG). Geir Inge Krosshøl (Advokat Anders Folkman) mot Protector Forsikring ASA (Advokat Marianne Langrind Kvanvik v/advokatfullmektig Carl Christian Thon Våge Nordengen). Lagdommer Guro Vale Kvavik. Lagdommer Erik Holth. Lagdommer Paal Christian Aartun. LA Side 13

14 Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - Orskurd. Dato LA Stikkord Sivilprosess. Sakskostnader. Tvistelova 20-2 og Sammendrag Særskild anke over sakskostnadsavgjerda i sak etter avhendingslova. Hovudtyngda av dei reelle tvistepunkta i saka galdt tilhøve der saksøkjaren fekk medhald, men det tilkjende prisavslaget innebar ein reduksjon av påstandsbeløpet med 45 prosent. Det var då feil rettsbruk at tingretten hadde avgjort sakskostnadsspørsmålet etter tvistelova 20-2 og ikkje Vist til Rt Nedre Telemark tingrett TNETE Agder lagmannsrett LA ( ASK-ALAG). Protector Forsikring ASA (advokat Cecilie Gretha Westby) mot Ellen-Karine Rosland Prestesæther og Thomas Prestesæther (for begge: advokat Elin Folseraas). Lagdomar Asbjørn Nes Hansen. Lagdommer Øistein Langbakk. Lagdommer Ivar Danielsen. LA Side 14

15 Agder lagmannsrett - LA RG Agder lagmannsrett - Dom Dato LA RG Stikkord Kjøpsrett. Fast eiendom. Reklamasjon. Utbedringsrett. Avhendingsloven 4-10 og Sammendrag Mangel ved salg av fast eiendom. Spesifisert reklamasjon ett år etter nøytral reklamasjon var ikke fremsatt for sent. Lagmannsretten la vekt på at kjøper ikke hadde oversikt over manglenes omfang før drøyt to måneder før spesifisert reklamasjon ble sendt. Selgers rettingsadgang etter 4-10 var tapt ved passivitet. Tønsberg tingrett TTONS Agder lagmannsrett LA ( ASD-ALAG). Protector Forsikring ASA (advokat Sindre Stave) og Elfi Hamrell (advokat Sindre Stave) mot Hanna Marie Bjerke (advokat Torstein Bjørkgård). Lagdommer Rune Bård Hansen. Lagdommer Anders Bahr. Lagdommer Nils Ole Simonsen. LA RG Side 15

16 Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - Dom Dato LA Stikkord Fast eiendom. Mangler. Avhendingslova. Sammendrag Saken gjelder prisavslag og erstatning etter kjøp av fast eiendom. [Sammendrag er hentet fra avgjørelsens innledning, Lovdatas anm.] Nedre Telemark tingrett TNETE Agder lagmannsrett LA ( ASD-ALAG). Protector Forsikring ASA, Jan Inge Sæteren og Kristin Vik (for alle: Advokat Thomas Myran) mot Espen Schmitz og Charlotte Therese Aasland (for begge: Advokat Andreas Gundersen Aven). Lagdommer Hanne Helle Arnesen. Lagdommer Marianne Linnestad. Lagdommer Rune Jensen. LA Side 16

17 Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - Dom. Dato LA Stikkord Avhendingsloven 3-7, 3-8, 3-9. Krypkjeller. Råteskader. Soppangrep. Rotteangrep. Sammendrag Saken gjelder krav om prisavslag og erstatning ved salg av bolig oppført ca Boligen hadde krypkjeller som ikke lot seg inspisere, og det ble avdekket betydelige råteskader og soppskader. Det ble også avdekket rotteangrep. Boligen ble solgt "i den stand den var ved kjøpers besiktigelse", jf. avhendingsloven 3-9. Krav om prisavslag og erstatning førte ikke frem. Det var ikke gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger om eiendommen, jf. avhendingsloven 3-7 og 3-8. Boligen var heller ikke i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Det ble blant annet lagt vekt på at tomteverdien representerte en betydelig del av kjøpesummen, og at kjøper, som var bygningskyndig, var den nærmeste til å bære risikoen for skjulte feil og mangler ved boligen. Sandefjord tingrett TSAFO Agder lagmannsrett LA ( ASD-ALAG). Morten Erling Pindsle (Advokat John Magne Hammervoll) mot Oddvar Jørgen Amundsen, Protector Forsikring ASA og Ruth Amundsen (Advokat Arne Meidell). Lagdommer Anne-Kristine Hagli. Førstelagmann Dag Bugge Nordén. Lagdommer Rune Bård Hansen. Meddommere: Byggmester/taktsmann Bjørn Trygve Akerholdt. Byggmester Einar Johan Bjune. LA Side 17

18 Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - Dom Dato LA Stikkord Eiendoms- og bruksrett. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova). Sammendrag Saken gjelder krav om prisavslag for mangler etter kjøp av boligeiendom. Det er tvist om mangler ved avløpssystemet kan gjøres gjeldende etter avhendingsloven 3-9, 2. punktum og om selger uansett har ansvar som følge av mangelfulle eller uriktige opplysninger, jf avhendingslovens 3-7 og 3-8. Lagmannretten la til grunn på samme måte som tingretten, at avløpsledningen var ufagmessig og uforsvarlig lagt, og at dette er utført på et senere tidspunkt enn da huset ble oppført. Lagmannsretten kom til at selger både har holdt tilbake opplysninger om eiendommen og forklart seg uriktig om avløpsystemets tilstand, og om at de har utført arbeider på dette. Avløpsystemet er en av kjernefunksjonene i en boligeiendom og dets tilstand er klart av betydning for hvilken interesse kjøper har for eiendommen og hvilken pris kjøper ville betale. Lagmannsretten er av den oppfatning at kjøper må akseptere at det rimeligste alternativet for istandsetting velges dersom dette gir en tilfredsstillende løsning. Denne løsningen innebærer ikke noen teknisk vesentlig oppgradering i forhold til den forventede standard fra 1963, men vil i alle fall ha en vesentlig lengre levetid og være et verdipluss for eiendommen. Etter en skjønnsmessig vurdering er lagmannsretten kommet til at fradraget i prisavslaget på grunn av fordelen ved å få et nytt anlegg fremfor et 60 år gammelt, settes til kr ,-. Etter dette blir prisavslaget satt til kr ,-. som også omfatter kostnadene ved nødvendig midlertidig utbedring. Larvik tingrett TLARV Agder lagmannsrett LA ( ASD-ALAG). Anke til Høyesterett over sakskostnader forkastet, HR U. Anke til Høyesterett nektet fremmet, HR U. Protector Forsikring ASA (Advokat Marianne Langrind Kvanvik), Anna Hoang (Advokat Marianne Langrind Kvanvik), Nha Hoang To (Advokat Marianne Langrind Kvanvik) mot Delwar Safar Said (Advokat Morten Hassum). Lagdommer Erland Henrichsen. Lagdommer Hanne Helle Arnesen. Ekstraordinær lagdommer Finn Lynghjem. LA Side 18

19 Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - Dom Dato LA Stikkord Avhending av fast eiendom. Reklamasjon. Sammendrag Kjøperen av en eiendom som var markedsført som 3-mannsbolig, søkte etter overtakelsen i januar 2005 om kommunal tillatelse til ombyggings- og utbedringsarbeider. Han fikk avslag og ble sommeren 2006 kjent med at dette var fordi eiendommen ikke tilfredsstilte krav til 3-mannsbolig. Uenighet om kjøperen etter avslaget hadde tatt opp dette med eiendomsmegleren i form av muntlig reklamasjon. Han fikk senere godkjennelse bare som 2- mannsbolig. Ved ombyggingsarbeidene oppdaget kjøperen høsten 2007 deretter at det var brannskader i taket. Skriftlig reklamasjon på gal godkjenningsangivelse og på brannskadene ble sendt i november 2007 med krav om erstatning. Avgjort med rettskraftig virkning i tingretten at kravene mot selger og forsikringsselskap ikke var foreldet eter foreldelsesloven, og at kravet knyttet til brannskaden var i behold. Lagmannsretten kom, i motsetning til tingretten, til at megleren skulle ha oppfattet kjøpers henvendelse høsten 2006 som en fristavbrytende nøytral reklamasjon, jf. avhendingslova 4-19 første ledd. Når imidlertid kjøperen deretter lot det gå 16 måneder uten noen oppfølging, var reklamasjonsretten i utgangspunktet falt bort på grunn av passivitet. Reklamasjonsretten var ikke likevel i behold på grunn av lang saksbehandlingstid hos forsikringsselskapet eller på grunn av grov uaktsomhet fra eiendomsmeglerens side, jf. avhendingslova 4-19 tredje ledd. De opplysningene som var tilgjengelig for eiendomsmegleren på salgstidspunktet, syntes å bekrefte at eiendommen var en godkjent 3-mannsbolig. Sandefjord tingrett TSAFO Agder lagmannsrett LA ( ASD-ALAG). Anke til Høyesterett ikke tillatt fremmet, HR U. Osman Rexha (Advokat Knut Aaby) mot Protector Forsikring ASA (Advokat Marianne Langrind Kvanvik). Kst. lagdommer Dag Bjørvik. Lagdommer Rune Jensen. Lagdommer Espen Ødegaard. LA Side 19

20 Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - Dom. Dato LA Stikkord Naborett. Erstatning. Grannelova. Sammendrag Spørsmål om objektivt ansvar etter naboloven 9, jf. 5 for et selskap som kjøpte en eiendom for gjennomføring av et utviklingsprosjekt. Eiendommen og prosjektet ble senere overdratt til et datterselskap. Underveis oppstod skade på naboeiendom ved utbedringsarbeid i kjeller. Lagmannsretten fant det ikke bevist at selskapets rådighet over og tilknytning til eiendommen var gått over til datterselskapet før skaden oppsto. Selskapets registrering som ansvarlig tiltakshaver tilsa tilknytning også til skadepotensialet, slik at erstatningsansvar forelå. Kristiansand tingrett TKISA Agder lagmannsrett LA ( ASD-ALAG). Anke til Høyesterett nektet fremmet, HR U. Protector Eiendom AS (Advokat Arvid Kjærvik) mot Daglig leder Dag Reinhardt Hammersmark og John Kjetil Støle (Advokat Yngve Andersen). Lagdommer Espen Ødegaard. Kst. lagdommer Jan Helliesen. Ekstraordinær lagdommer Lars Andreas Christensen. LA Side 20

21 Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - Dom. Dato LA Stikkord Eiendoms- og bruksrett. Heving. Avhendingsloven 4-12, 4-13, Sammendrag Saken gjelder krav om heving, subisidiært prisavslag/erstatning etter kjøp av boligeiendom. Støyplager. Reklamert for sent (8 måneder), eiendom solgt "som den er", selger har ikke misligholdt sin opplysningsplikt. Anken forkastet. Kristiansand tingrett TKISA Agder lagmannsrett LA ( ASD-ALAG). Rune Jørgensen og Sirpa Marjaana Viena Jørgensen (Advokat Jens Arne Mosland) mot Frøydis Aamland og Protector Forsikring ASA (Advokat Marianne Langrind Kvanvik). Kst. lagdommer Guro Vale Kvavik. Lagdommer Erik Holth. Kst. lagdommer Jan Helliesen. LA Side 21

22 Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - Kjennelse. Dato LA Stikkord Sakskostnader. Tvisteloven Sammendrag Anke over tingrettens avgjørelse av sakskostnader. Saksøkerne fikk medhold av betydning i tingretten, men begge parter måtte bære egne kostnader. Motparten påstod seg i anken tilkjent erstatning etter tvisteloven 20-4, fordi han tidlig i konflikten hadde fremsatt og opprettholdt forlikstilbud tilsvarende beløpet som saksøker ble tilkjent i tingretten. Lagmannsretten fant ikke 20-4 anvendelig siden ankende part, til tross for forlikstilbud, hadde bestridt alle krav da tvisten ble reist. Tingrettens avgjørelse opprettholdt. Kristiansand tingrett TKISA Agder lagmannsrett LA ( ASK-ALAG). Nina Elisabeth Sandvik, Protector Forsikring ASA og Jan Erling Jørgensen Hageland (Advokat Marianne Langrind Kvanvik) mot Katrine Vassbakk Brovold og Erik Babinski (Advokat Geir Skivik). Lagdommer Espen Ødegaard. Lagdomar Asbjørn Nes Hansen. Kst. lagdommer Guro Vale Kvavik. LA Side 22

23 Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - Dom. Dato LA Stikkord Mangler ved kjøp av fast eiendom. Hevning og erstatning. Avhendingsloven 3-7,, 3-8, 3-9. Sammendrag Det ble påvist mangler i form av lekkasjer i taket, forskrifts- og kapasitetsmangler ved avløpet og en ytterkledning som var satt opp uten underluftning etter kjøp av fast eiendom. Det ble også påvist råteskader i stubbloft og kjeller og forskriftmangler ved deler av pipeløpet. Huset ble solgt som rehabilitert eldre bolig. Selgeren var tømrerkyndig og hadde selv utført det meste av rehabilitetrsingsarbeidene. Kjøpers krav på hevning og erstatning førte frem. Larvik tingrett TLARV Agder lagmannsrett LA ( ASD-ALAG). Stian Johannessen og Ida Camilla Skjønhaug (Advokat Helge Haatveit) mot Bjørn Martin Krokvik og Protector Forsikring ASA (Advokat Marianne Langrind Kvanvik v/advokat Fabian Skaane). Lagmann Reidun Wallevik. Kst. lagdommer Jan Helliesen. Lagdomar Asbjørn Nes Hansen. LA Side 23

24 Agder lagmannsrett - LA Agder lagmannsrett - Dom. Dato LA Stikkord Avhendingslova 4-19 første ledd. Reklamasjon. Mangel. Sammendrag Kjøper av en boligeiendom solgt «som den er» reklamerte over at det var mindre plass til parkering på eiendommen enn angitt i salgsdokumentasjonen. Lagmannsretten var enig i at reklamasjon 3,5 måneder etter at forholdet ble oppdaget, var foretatt innen rimelig tid, jf. avhendingslova 4-19 (1). Vektlagt bl.a. at selgeren var å klandre for ikke å ha oppdaget uriktige opplysninger i tide. Kjøper måtte kunne stole på selgers opplysninger. Feilen var ikke åpenbar for kjøper, og ga ikke grunn til nærmere undersøkelser. Feilen ansett som en mangel med betydning for avtaleinngåelsen, jf. 3-8, og tingrettens prisavslag på kr ble opprettholdt. Bergen tingrett TGULA Agder lagmannsrett LA ( ASD-ALAG). Ida Marie Elstad, Erik Dagfinn Elstad og Protector Forsikring ASA (Advokat Marianne Langrind Kvanvik v/adv. Fabian Skaane) mot Kjetil Børnes og Alice Kathrine Seim (Advokat Christian Schadenberg Mathiassen v/adv.flm. Christian Skoge). Lagdommer Espen Ødegaard. Lagdommer Hanne Helle Arnesen. Kst. sorenskriver Gunnar Rode Torvund. LA Side 24

Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859

Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859 Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859 Instans Borgarting lagmannsrett - Dom Dato 2013-12-03 Publisert LB-2012-73859 Stikkord Eiendoms- og bruksrett. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova).

Detaljer

ALSTAHAUG TINGRETT. 08.05.2014 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen. Dommer: Dommerfullmektig Knut Meek Corneliussen med alminnelig fullmakt

ALSTAHAUG TINGRETT. 08.05.2014 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen. Dommer: Dommerfullmektig Knut Meek Corneliussen med alminnelig fullmakt ALSTAHAUG TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 08.05.2014 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen 13-207238TVI-ALST/ Dommer: Dommerfullmektig Knut Meek Corneliussen med alminnelig fullmakt Saken gjelder: Mangelskrav

Detaljer

SANDEFJORD TII{GRETT

SANDEFJORD TII{GRETT SANDEFJORD TII{GRETT lïr.ffi'l Avsagt: Saksnr.: 8.4.2013 i Sandefjord tingrett, Sandefjord 13-154201TVt-SAFO Dommer: Saken gjelder: Tingrettsdommer Cathrine Bergheim Krav om heving/prisavslag knyttet til

Detaljer

Eiendomsomsetning hvor ansvarsfraskrivelse er hovedregelen?

Eiendomsomsetning hvor ansvarsfraskrivelse er hovedregelen? Eiendomsomsetning hvor ansvarsfraskrivelse er hovedregelen? Bruk av klausulen som han er i avtalen. Kandidatnr: 149817 Leveringsfrist: 17.desember 2007 Til sammen 12079 ord 16.12.2007 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Du må klage til kjøperen så fort som mulig etter at du ble klar over avtalebruddet. Viser ikke kjøperen noen tegn til å ville oppfylle avtalen, bør

Du må klage til kjøperen så fort som mulig etter at du ble klar over avtalebruddet. Viser ikke kjøperen noen tegn til å ville oppfylle avtalen, bør Salg av bolig Kjøp og salg av bolig er for folk flest den største økonomiske transaksjonen de befatter seg med. Går noe galt, kan det koste deg dyrt. Du gjør derfor lurt i å sette deg inn i reglene for

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: 26.05.2008 Saksnr.: Dommere: 07-121782ASI-BORG/03 Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Jørgen F. Brunsvig Fredrik Charlo Borchsenius Ola R. Melheim

Detaljer

NORDRE VESTFOLD TINGRETT

NORDRE VESTFOLD TINGRETT NORDRE VESTFOLD TINGRETT Avsagt: Saksnr.: 19. mars 2014 13-026944TVt-NOVE Dommer: Tingrettsdommer Per-Roar Berntsen Saken gjelder: Avhendingsloven Krav om heving og prisavslag pga mangler Motkrav om erstatning

Detaljer

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning av Tommy Sneve Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

alt du vil vite om eierskifteforsikring

alt du vil vite om eierskifteforsikring alt du vil vite om eierskifteforsikring Innhold 5 6 9 10 12 15 16 19 20 23 27 Hva er eierskifteforsikring? Eierskifteforsikring for deg som skal selge bolig Brukt bolig Hva er forventet levetid? Andelsleilighet

Detaljer

Gulating lagmannsrett Dom

Gulating lagmannsrett Dom Gulating lagmannsrett Dom Avtalerett. Tolking. Ugyldighet. 03.09.2010 1 Utskrift fra Lovdata Tvist om rekkevidden av en garantierklæring avgitt av eiendomsmegler i forbindelse med unnlatt tegning av eierskifteforsikring.

Detaljer

ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING

ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING Eierskifteforsikringsbrosjyre - 01/01/12 Filipstad Brygge 1, P.b. 1351 Vika, 0113 Oslo. Telefon: 24 13 17 70 Telefax: 24 13 17 97 Mail: eierskifte@protectorforsikring.no. Web: www.protectorforsikring.no

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01946-A, (sak nr. 2011/425), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01946-A, (sak nr. 2011/425), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. oktober 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01946-A, (sak nr. 2011/425), sivil sak, anke over dom, If Skadeforsikring NUF Gunn Irene Suhr (advokat Emil Bryhn) mot Gjensidige

Detaljer

Nytt i privatretten. Innhold nr. 1: Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo KONTRAKTSRETT

Nytt i privatretten. Innhold nr. 1: Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo KONTRAKTSRETT Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo Nyhetsbrev for informasjon på det privatrettslige området. Nr. 1/2004 KONTRAKTSRETT AVTALERETT HR-2002-00940a Feilprisingsdommen, avsagt 30.

Detaljer

ARBEIDSNOTAT OM BEHOV FOR REVISJON AV AVHENDINGSLOVEN

ARBEIDSNOTAT OM BEHOV FOR REVISJON AV AVHENDINGSLOVEN 1 ARBEIDSNOTAT OM BEHOV FOR REVISJON AV AVHENDINGSLOVEN Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon (NITO) og Norges Takseringsforbund (NTF) er av den oppfatning av at

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT gjør vitterlig:

BORGARTING LAGMANNSRETT gjør vitterlig: BORGARTING LAGMANNSRETT gjør vitterlig: D O M av 28. april 2003 i ankesak nr 02-02410 A/02 Haralds Printershop AS Hewlett-Packard Company Ankende part: Prosessfullmektig: Haralds Printershop AS Daglig

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: Saksnr.: 30.09.2011 i Borgarting lagmannsrett, 10-176553ASD-BORG/03 Dommere: Lagdommer Lagdommer Tilkalt dommer, sorenskriver Einar Kaspersen Einar Høgetveit

Detaljer

Forsikringsavtalelovens regler ved skadeoppgjøret etter 8-1

Forsikringsavtalelovens regler ved skadeoppgjøret etter 8-1 Forsikringsavtalelovens regler ved skadeoppgjøret etter 8-1 Opplysningsplikten og forsømmelse av denne Kandidatnummer: 591 Leveringsfrist: 250409 Til sammen 14265 ord 15.07.2009 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

Oppreisning ved bilulykker

Oppreisning ved bilulykker Oppreisning ved bilulykker Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 551 Leveringsfrist: 25.04.2012 Til sammen 15 490 ord 25.04.2012 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Generelt om

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. desember 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, Kenneth Olsen (advokat Rune H. Eriksen) mot Staten v/skatt sør (Regjeringsadvokaten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. mars 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, A Forbrukerrådet (partshjelper) (advokat John Christian Elden) mot DNB Bank ASA

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom, Halvor Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom, Halvor Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 28. februar 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom, Halvor Lognvik Harald Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen til prøve)

Detaljer

BANKKLAGENEMNDA KLAGENEMND FOR BANK, FINANS OG VERDIPAPIRFOND ÅRSBERETNING 2009

BANKKLAGENEMNDA KLAGENEMND FOR BANK, FINANS OG VERDIPAPIRFOND ÅRSBERETNING 2009 BANKKLAGENEMNDA KLAGENEMND FOR BANK, FINANS OG VERDIPAPIRFOND ÅRSBERETNING 2009 BANKKLAGENEMNDA Postboks 6855, St. Olavs plass 0130 OSLO innhold side Årsberetning 1 Statistikk 6 Bankklagenemndas uttalelser

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. mai 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00930-A, (sak nr. 2008/58), sivil sak, anke, Staten v/skattedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Gunnar O. Hæreid til prøve) mot

Detaljer

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 Dommerfullmektig Camilla Rydgren Meland Saken gjelder: Tvist om gjennomføringsbonus gir grunnlag

Detaljer

Innhold. Styrets beretning 2012 4. Regnskapet 2012 7. Revisors beretning 10. Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN 12

Innhold. Styrets beretning 2012 4. Regnskapet 2012 7. Revisors beretning 10. Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN 12 Årsberetning 2012 Innhold Styrets beretning 2012 4 Regnskapet 2012 7 Revisors beretning 10 Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN 12 Finansklagenemnda (FinKN) 16 Forsikring sekretariat 16 Forsikring

Detaljer

Innhold. Styrets beretning 2013 4. Regnskap 2013 7. Revisors beretning 10. Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN 12

Innhold. Styrets beretning 2013 4. Regnskap 2013 7. Revisors beretning 10. Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN 12 Årsberetning 2013 Innhold Styrets beretning 2013 4 Regnskap 2013 7 Revisors beretning 10 Styre- og nemndsmedlemmer, samt ansatte i FinKN 12 Finansklagenemnda (FinKN) 16 Forsikring sekretariat 16 Forsikring

Detaljer

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven Viktig informasjon: Denne brosjyren gjelder kun for husleiekontrakter inngått før 01.09.09. For leieforhold inngått etter 01.09.09, ta kontakt med Juss-Buss. Forord til nettutgaven Husleiegruppen på Juss-Buss

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00989-A, (sak nr. 2014/2121), sivil sak, anke over dom, I. (advokat Karoline Henriksen) B C (advokat Erik Gjævenes)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00989-A, (sak nr. 2014/2121), sivil sak, anke over dom, I. (advokat Karoline Henriksen) B C (advokat Erik Gjævenes) NORGES HØYESTERETT Den 6. mai 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-00989-A, (sak nr. 2014/2121), sivil sak, anke over dom, I. A (advokat Karoline Henriksen) mot B C D (advokat Erik Gjævenes) II. E (advokat

Detaljer