Lederne gjennomførte sjelden streik. Konkurransefortrinn når ledelse og tillitsvalgte samarbeider. Slik viser du tydelig lederskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lederne gjennomførte sjelden streik. Konkurransefortrinn når ledelse og tillitsvalgte samarbeider. Slik viser du tydelig lederskap"

Transkript

1 ÅRGANG NR SEP Konkurransefortrinn når ledelse og tillitsvalgte samarbeider Slik viser du tydelig lederskap Historisk likelønn blant norske ledere Lederne gjennomførte sjelden streik

2 Om Lederne Lederne er organisasjonen for Norges ledere og teknisk og merkantilt ansatte ansatte i vel bedrifter har valgt Lederne som sin partner for individuell service, rådgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk støtte. Disse er fordelt på sju regioner og 125 avdelinger. Lederne ble stiftet i 1910 og er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen har avtaler med de fleste arbeidsgiverorganisasjoner, og tilbyr blant annet omfattende støtte til kurs og etterutdanning, attraktive forsikringer for medlemmet og familien samt økonomisk støtte ved arbeidsledighet. Om Magasinet Lederne Magasinet Lederne distribueres til alle medlemmer i Lederne og andre i ledende og betrodde stillinger. Innhold Leder Lederne miks Finn har funnet formen Lederne gjennomførte streik Hotbedding 2-4-ordningen ikke i fare Konkurransefortrinn når ledelse og tillitsvalgte samarbeider «Den norske modell i fare»? Om leserne Organisasjonen Lederne har i dag medlemmer innenfor følgende bransjer: Barnehager, bergverk, bilbransjen, bygg og anlegg, handel, hotell og restaurant, IKT, industri, landbruk, luftfart, offentlig virksomhet, olje og gass, rederi, reiseliv, servicebedrifter, transport og vekstog attføringsbedrifter. Utgiver Lederne, Postboks 2523 Solli, 0202 Oslo Besøksadresse: Drammensveien 44, Oslo Tlf , fax Hjemmesider: Ansvarlig Redaktør Sverre Simen Hov, tlf E-post: Redaksjon: Norsk Kunde og Medlemsutvikling E-post: Slik viser du tydelig lederskap Lurt med lokalt lønnsnivå for ledere Lederne heier på Røe Isaksen Kundens mann Advokaten svarer Historisk likelønn blant norske ledere Hvordan mislykkes som leder Forsikringskontoret Lederne aktuelt Utgivelsesplan 2012 nr 4 uke 49 Temanummer Hvert nummer vil inneholde artikler knyttet til ledelse og utvikling, i tillegg til fokus på et spesielt tema. Opplag : Layout : Norsk Kunde og Medlemsutvikling Trykk: Gunnarshaug Trykkeri AS ISSN X (online) ISSN X (trykt utg.) Annonser, Innstikk/bilag Medlemstjenester.no v/ Tomas Jacobsen E-post: Tlf: På forsiden: Ingelill Handeland og Knut-Inge Isaksen. Lederne er medlem av

3 LEDER 22. julirapporten synliggjorde ledelse på villspor 13. august kom rapporten som har gjort mye for å endre den politiske debatten i det norske samfunnet. 22. julikommisjonen avdekket fundamentale ledelsesutfordringer i offentlige etater. Jan Olav Brekke, forbundsleder Gjennom flere år har Lederne, gjennom Norsk Ledelsesbarometer, vist hvordan norske virksomheter i økende grad bruker ledelsesteorier som hard HR med målstyring og detaljert karaktersetting av sine ansatte. Denne utviklingen har vi advart på det sterkeste mot, og satt saken på dagsorden i mediene, gjennom konferanser og kurs og i møter med blant annet politikere. Dessverre anbefaler 22. julikommisjonen at politidirektoratet må etablere et tydelig målstyringssystem som dekker helheten i etatens oppgaver. Jeg er enig med tidligere forsvarssjef Sverre Diesen i at kommisjonen her bommer grovt. Diesen sier til Klassekampen at mål- og resultatstyring er et konsulentpåfunn som har svært lite for seg i offentlig sektor. Jeg mener at det i tillegg har lite for seg i privat sektor. Mål- og karakterstyring belønner lydighet og lojalitet, ikke kritisk, uavhengig tenkning. Slike systemer får konsekvenser for den ansattes lønn og karriere. Lydige og lojale ledere tar ofte flere interne enn eksterne hensyn, og slik ble hensynet til etat og regjering viktigere enn det norske folks behov for sikkerhet. Det er perfekt eksemplifisert ved at 27 politimestre som tidligere var svært frittalende, de siste årene lydig har satt munnkurv på seg selv. I privat sektor i Norge, eksempelvis på sokkelen, har ikke disse prosessene kommet like langt. Det er imidlertid grunn til å frykte konsekvensene når slike systemer innføres i ekstremt sikkerhetskritiske omgivelser. Men også andre bedrifter er utsatt. Eksempelvis blir Microsofts interne karaktergiving av ansatte i en artikkel i Vanity Fair beskrevet som den mest destruktive prosessen i selskapet. Den har fått ansatte til å slutte og vært ødeleggende for selskapets evne til å drive innovasjon. Ansatte konkurrerer mot hverandre i stedet for å konkurrere mot andre selskaper. Dessverre måtte det en katastrofe til før dette ble synlig for de brede lag av befolkningen og ikke minst politikere og beslutningstakere som gjennom flere år har velsignet bruken av slike styringssystemer. La oss håpe det ikke må flere katastrofer til før flere ledere våkner. For mer info om Ledernes arbeid med dette de siste årene, se Ledernes landsmøte 2012 Hvert fjerde år avholder Lederne sitt landsmøte. Hovedforskjellen fra de årlige kongressene er at det på landsmøtet blir avholdt valg. 16. og 17. november går landsmøtet av stabelen på Union Scene i Drammen, og arrangør er Ledernes region Sør. Her samles blant annet 100 tillitsvalgte, ansatte og samarbeidspartnere fra hele landet for å diskutere innkomne saker, budsjett og regnskap og velge nytt forbundsstyre. Sakspapirene sendes ut i nær fremtid. Lederne SEP

4 LEDERNE MIKS - Sterk, sterkere, Norge Ferske tall befester Norges posisjon. - Sterk, sterkere, Norge. Den norske økonomien er mer eller mindre upåvirket av den svake utviklingen ellers i verden, skriver SEB i en fersk analyse. Torsdag kom tallene for norsk brutto nasjonalprodukt BNP, som viser at veksten var på 1,0 prosent fra første til andre kvartal, etter en vekst på 1,2 prosent i første kvartal.tallene forsterker Norges allerede sterke posisjon. Med stabil inntektsvekst, et sterkt forbruk og et godt arbeidsmarked fortsetter Norge å skille seg ut i Europa. Dagens tall kommer trolig ikke til å gjøre veldig mye med Norges Banks syn på norsk økonomi, og dermed heller ikke rentebeslutningen 29. august. Styringsrenten har ikke blitt rørt på de to siste rentemøtene. Sist gang den ble endret var i mars, da den ble kuttet med 0,25 prosentpoeng til 1,5 prosent. - Det var akkurat som forventet, og bare litt under estimatet til Norges Bank. Det er fortsatt husholdningene som er den viktiste vekstdriveren, med fortsatt sterk forbruk og investeringer i boliger, sier makroøkonom Kjersti Haugland i DNB til DN.no. I FOKUS via dn.no Klassiske planleggingsfeil Dette gjør vi vanligvis feil når vi planlegger arbeidsdagen. Frustrert over at du aldri kommer til deg igjennom arbeidslisten du har satt opp for dagen? Den danske effektivitetseksperten Dorthe Rindbo gir i en artikkel- og videoserie hos epn.dk en rekke effektivitetstips. Ett av temaene hun tar for seg, er planleggingsfeil som går igjen. Dette er de fem feilene Rindbo mener er de mest vanlige: Du tar ikke stilling til hvor lang tid oppgavene tar. Du er for optimistisk når du beregner tiden. Du prioriterer ikke mellom oppgaver. Du setter ikke tidsfrister på oppgavene. Oppgavene er ikke konkrete nok. via ukeavisenledelse.no Kjøper seg ekstra fri fra jobben It-konsulent Mats Knutsen (27) kan tjene opp fem fridager ekstra i året ved å bygge kompetanse på fritiden. Fleksitid er det nye hete frynsegodet. - Mange på jobben min brenner for faget sitt, og det skjer så utrolig mye på mitt fagfelt. Da føles det helt naturlig å bruke noe av fritiden på å holde seg oppdatert på det siste. Det ligger i kulturen vår, sier Mats Knutsen, som er it-konsulent i Bekk Consulting AS i Oslo. Her har han jobbet i to år. Begge år har han fått plusset på fem ekstra fridager på toppen av fem uker ferie. - Jeg leser en del bøker på fritiden min og sitter mye foran pc-en og oppdaterer meg på faglige ting. Jobben min er også en hobby. Å få tildelt ekstra fridager som følge av dette er en gest jeg setter stor pris på. For meg er ikke slike frynsegoder avgjørende for om man takker ja eller nei til en jobb, det er andre ting jeg setter høyere - men det bidrar jo til mer fornøyde ansatte, sier 27-åringen. via dn.no Så får du höra sanningen Vet du vad dina medarbetare tycker om dig egentligen? Feedback till dig som chef kommer inte automatiskt. Hjälp dina medarbetare att våga lyfta fram både positiva och negativa saker om dig så utvecklas du som ledare. Som chef har du makt. Draget till sin absoluta spets kan man säga att du har möjlighet att påverka andra människors liv. Du kan dra in resurser, befordra, anställa och säga upp. I bästa fall är du också duktig på att ge dina medarbetare feedback. Men det är inte säkert att de vågar vara helt ärliga tillbaka - just för att du är chef. Ju högre position du har, desto tystare riskerar det att bli med feedback - om du inte medvetet ber om den. via chef.se - Agering fra den rødgrønne regjeringen som føyer seg inn i rekken av angrep på opparbeidete rettigheter i det siste: aug Myk #ledelse fremmer prestasjoner, ikke "hard ledelse, skriver Bård Kuvaas ved BI: juli Ny rapport fra Lederne: Rekordsalg av norsk oljeteknologi og tjenester til utlandet: juli - Ønsker ikke hotbedding. Ledernes forbundsleder Jan Olav Brekke i dagens Stavanger Aftenblad: juli "Hotbedding" var både Arbeidstilsynet, Ptil og organisasjonene støttet det, og fikk gjennomslag: juli Bjurstrøm la skylden på oljeselskapene - Aenergi.no - 9. juli - Burde tatt støyten selv: - Arbeidsgiverne slipper å løse en konflikt de har skapt selv, juli - Tvungen lønnsnemnd er ikke noe en skal kunne "bestille" av myndighetene, sier SVs Karin Andersen. Nyhetsarkiv/Kritisk-til-lonnsnemnd - 9. juli - en halvtime før iverksettelse av arbeidsgivernes lockout juli Følg oss på twitter: Følg oss også på Facebook: POLLING fra lederne.no Har du brukt opp all ferien for i år? Nei 91% Ja 9% Antall stemmer: 167 Har du vært gjennom omstillinger på din arbeidsplass det siste året? Ja 77% Nei 23% Antall stemmer: 117

5 LEDERNE MIKS LEDERNE I MEDIA 24. aug. Ny undersøkelse: Kvinnelige Størrelser: ledere tjener 86 prosent Toppbanner: av Nettboard: mennenes lønn Skyskraper: Rektangel: Minibanner: I gjennomsnitt får en kvinnelig sjef bare 86 kroner per 100-lapp en mann i samme stilling Flash: tjener, ifølge en ny undersøkelse. Annonseinfo Formater: Vi støtter alle vanlige annonseformater som GIF, JPG, HTML og Flash. 768x150 pixler, max 50 kb. 468x400 pixler, max 50 kb. 180x500 pixler, max 50 kb. 300x250 pixler, max 50 kb. 468x100 pixler, max 20 kb. (Ta kontakt hvis det er problematisk å holde seg innenfor disse størrelsene) - Sikkerhetsrisiko: Raser mot deling av «klamme senger» Ansatte i Statoil er forbannet over å måtte overta andres senger i små lugarer, mens de enda er «varme og klamme» - samtidig som ledelsen velter seg i gullpensjoner. Vi kan spille av annonser i alle versjoner av flash-player, men anbefaler å levere i filene i versjon 7 eller 8 dersom det er mulig, da det ennå er mange brukere som ikke vil få vist annonsen i flash siden de har for gammel versjon av flash-player. 11. aug. 10. jul. Jan Olav Brekke: - OLF tok nasjonen som gissel Organisasjonen Ledernes forbundsleder, Jan Olav Brekke, er sterkt kritisk til Oljeindustriens Landsforenings (OLF) håndtering av sokkeloppgjøret. Tall fra Norsk Ledelsesbarometer 2012, som er utført på vegne av organisasjonen Lederne, on (release) viser at det fortsatt er store forskjeller { når det } kommer til lederlønninger blant kvinner og menn. Etter å ha sammenlignet lønninger blant 2745 ledere i åtte ulike bransjer, konkluderer de med at en kvinnelig leder i gjennomsnitt fikk 86 prosent av menns lønninger i Lyd: Forskjellene er størst innen olje/gass og handel. Her får kvinnene henholdsvis 78 og 83 kroner av detaljer. hver hundrelapp deres mannlige kolleger tjener. Alle flash-annonser bør leveres med en jpg eller gif "fallback". Denne vises hvis brukeren ikke har installert flash eller har en eldre flash-player enn det annonsen krever. Oljearbeidere i Statoil er fortsatt forbannet på ledelsen etter stridene om lugardeling, pensjon og streik. Linken til annonsøren skal ikke legges inn i flash-annonsen, men man skal i stedet implementere clicktag i en knapp i annonsen: geturl(_root.clicktag, "_blank"); Hvis du ønsker flere ulike linker på ulike steder i annonsen, legger du inn clicktag1, clicktag2 etc på de ulike knappene. Husk å sende med URL til linkene. Verneombud Hans Fjære Øvrum i Statoil mener tvungen deling av lugarer går ut over sikkerheten på plattformene. CPU-bruk Macromedias Flash-spillere benytter seg av datamaskinens prosessor CPU (Central Processing Unit) når den håndterer animasjon, masker og når den kjører kode og utfører beregninger i Flash. Filer som inneholder avanserte animasjoner, transformasjoner, looper og tidsstyrt funksjonalitet tar større andel av datamaskinens prosessorkraft relativt sett. Om en annonse krever for mye prosessorkraft kan det påvirke ens egne eller andres annonser. En liten topp på 20-30% er helt normalt. Men om ikke CPUbruken stabiliserer seg på et relativt lavt nivå, bør det gjøres endringer. Økt lugardeling fører til mer nattarbeid og det går ut over sikkerheten, sier han til Dagens Næringsliv. DN.no forbeholder seg retten til å fjerne annonser som fungerer dårlig eller bruker urimelig mye CPU umiddelbart og uten videre varsel. Lyd er kun tillatt hvis den aktiviseres ved klikk, og alle lyder skal godkjennes av oss før de legges ut. Husk stoppknapp. Annonser med video: Vi kan spille av video i flash-annonser. For å gjøre dette må videoen ligge i en egen fil, som blir hentet opp gjennom hovedannonsen. Denne videoen skal ikke lastes automatisk, men idet brukeren gjør en aktiv handling, altså ved mouseover, klikk eller lignende. Lyd, se eget punkt. Dersom det er ønskelig, kan filmer hentes (feedes) fra vår server, ta kontakt med oss for tekniske Deling av lugarer sparer oljeselskapene for milliarder, men verneombudet mener Statoil tøyer reglene for å spare ytterligere, på bekostning av de ansatte. Bare de siste ukene har selskapet meldt inn ønsker om døgndeling av lugarer på 6 7 felt. - Det var unødvendig av OLF å eskalere en moderat sokkelkonflikt så ekstremt. Med sin lockout tok de nasjonen som gissel, og gjorde regjeringens handlingsrom minimalt. Tvungen lønnsnemnd er ikke overraskende, konstaterer Brekke. Han har hatt 98 medlemmer i streik på Statoilinstallasjonene Heidrun og Oseberg Feltsenter, og sier i en melding at pensjonskravet ikke vil forsvinne i fremtidige lønnsforhandlinger lokalt og sentralt. - Jeg vil gjerne gi honnør til alle som har stått på med glød og stort engasjement de 17 dagene streiken har vart. Vi har fått utallige støtteerklæringer også utenfor oljesektoren. Ledernes årsrapport for 2011 er klar Ledernes årsrapport for 2011 er nå klar. Den kan lastes ned fra Ledernes websider, og skal behandles på landsmøtet i Drammen 16. og 17. november. Årsrapporten kan lastes ned som pdf fra websiden > Om Lederne > Brosjyrer. Den gir en svært omfattende oversikt over aktiviteten i organisasjonen i 2011, med egne rapporter for blant annet forbundsstyret, regionene, utvalgene, bransjeområdene, avtaleområdene, kommunikasjon og kurs og kompetanse. Områdelederne har fått et opplag til distribusjon i sine regioner. Årsrapporten behandles på landsmøtet som avholdes i Drammen 16. og 17. november. Lederne SEP

6

7 Finn har funnet formelen Halvårlige verdivurderinger av seg selv og kolleger, månedlige en til ensamtaler, ukentlige åpne ledergruppereferater, mål det skal kile i magen av og sjefer som danser «Svanesjøen» og synger Kiss-låter. Velkommen til Finn. no. Tekst: Ann-Mari Gregersen Foto: Caroline Roka Før Christian Printzell Halvorsen ringer meg presis klokken 10.00, har hans dag vært igang en god stund sto han opp, vekket så sine 4 år gamle tvillinger, tok bussen til jobb og var på plass klokken 8. De fleste i Finn.no er på jobb mellom 8 og 9 og drar hjem mellom 16 og 17, også sjefen selv. Den 38 år gamle Printzell Halvorsen vil nemlig være med barna sine mens de er våkne, så kan han heller være på pc-en litt på kveldstid. Finn vil ha et godt arbeidsmiljø for sin unge stab, som har en snittalder på 34 år. Det betyr fleksibel arbeidstid og mulighet for hjemmekontor, som gjør at det er mulig å være småbarnsfamilie og likevel ha en attraktiv jobb. For Finn er et sted mange vil være, og de når stadig høyt på arbeidsplass-undersøkelser som Great place to work (GPTW). Det skyldes et sterkt lys på kultur, og ikke minst aktiv bruk av verdiene. SULT - Denne verdien er ekstremt viktig for oss. Vi har og har hatt mye suksess. Da må en ikke hvile på sine laurbær, ikke bli lat men hele tiden sette seg nye mål og være enda mer ambisiøs. Sulten gjennomsyrer oss, både som helhet og for hver avdeling og det gjøres gjennom dialog. Finn er ikke styrt overfra og ned, sier Printzell Halvorsen. Humør og humor er også viktig, og nok en av grunnene til at selskapet scorer høyest på GPTW-undersøkelsen flere år på rad. Hver avdeling setter nemlig seg et mål, og medarbeiderne selv er med og setter sine mål. Lederne SEP

8 PRESISJON Nøyaktigheten har jeg allerede sett et eksempel på. Direktøren ringte akkurat klokken Samme nivå forventes av alle. - Dersom du kommer inn i et møte i Finn og er for sen, er jeg helt sikker på at du vil høre fra en av de andre at du ikke har presisjon. For vi venter ikke på noen, men setter igang. Finn skal vi lage nye produkter, og dersom en skal være en innovativ bedrift hvor en ikke aksepterer feil, vil ingen tørre å ta sjanser. Vi må derfor ha takhøyde for at ikke alt lykkes, selv om både ambisjonen og planen i seg selv var god. For også hos Finn har en brukt tid og krefter på nye produkter, som en etter lansering bare må innse at de ikke virket etter hensikten. - Så lenge en lærer av feilene, er det akseptert. Vi kan ha friske diskusjoner på mange felt. På mobilutviklingen er alt usikkert. Ingen har fasiten og det finnes mange og gode løsningsforslag som igjen gir hete diskusjoner. Da må takhøyden være der, og det betyr også å kunne gi hverandre gode og strukturerte tilbakemeldinger. Det praktiserer vi aktivt! sier Printzell Halvorsen. BIO Navn: Christian Printzell Halvorsen Født: 1974 Sivil status: Gift, to barn Utdanning: Sivilingeniør i datateknikk fra NTNU Arbeidssted: Finn.no - Nå er vi for eksempel opptatt av mobilutviklingen. Da har vi satt oss noen mål på hva vi må gjøre for å ta en ledende posisjon i mobile kanaler, både i forhold til antall brukere og hva vi skal tjene. Dette er et mål som er blitt satt for hele organisasjonen, drevet av ledergruppa. Under der er det mål som er mer avdelingsvise. En avdeling har satt seg et salgsmål, mens utviklingsteamet som jobber med personalisering av tjenesten har som mål å doble antall innloggede brukere på Finn. Dette vokser frem internt. Fra ledelsen har vi sagt at vi skal sette oss mål som det skal kile litt i magen av, men ikke gi angst. Det er ikke sikkert det lykkes, men det skal være mål som er oppnåelige om en gir jernet. Det samme skjer på ledermøtene. Hver mandag klokken 13 starter møtet. Presisjonen skal være en del av den ansatte, og også gjøre seg gjeldende i selve arbeidet. - Vi skal også ha kvalitet i leveransen til kundene våre, og vi skal levere til riktig tid. Vi jobber med å forbedre produktet vårt hele tiden, basert på fakta. Vi måler veldig mye, som hvor mange som klikker på den og den knappen. Deretter analyserer vi hvorfor dette skjer. Det er ikke mye «jeg tror» i Finn, vi vet. takhøyde Det kan høres ut som en må være pinlig nøyaktig og hele tiden være på sultende tå hev i Finn, og hvor moro kan nå det være, tenker du kanskje? Men de har to verdier til, for her skal balansen være i orden. Sjefen forteller. - Takhøyde går mye på dette med at en skal ha respekt for og verdsette at det er ulike meninger og perspektiver. Det går også på å våge. Hos HUMØR Direktøren mener at det skal være gøy å gå på jobb, det skal være motiverende. I GPTWundersøkelsen svarer 9 av 10 Finn-ansatte at de synes jobben er mer enn bare en jobb. - Det tror jeg kommer av at vi har godt humør på jobb, og at en føler seg i godt lag sammen med kolleger. Ett sitat fra en medarbeider husker jeg godt: «Jeg våkner hver dag og gleder meg til å gå på jobb, fordi jeg vet jeg minst en gang kommer til å le så tårene triller». Det er inspirerende å høre, sier Printzell Halvorsen. Og det er ikke noen tvil om at ledergruppa selv har sørget for at en lattertåre og to har falt nedover noen Finn-kinn. - Som alle våre verdier, er dette også noe vi vil etterleve i ledergruppa. Vi vil ha en uformell tone på jobb, og jeg spurte en gang på vårt interne diskusjonsforum etter forslag som ville få lederne ut av sin komforsone. Det kom inn 300 forslag. Vi valgte å danse «Svanesjøen» og etterligne Kiss. Det er små ting i hverdagen som betyr noe. Andre ganger har vi delt ut frokost på morgenen, vi har gått i Lucia-tog og hatt grillfest i bakgården. Alt dette er med å sprite opp hverdagen, og for meg er dette motiverende. Jeg merker at vi skaper en god arbeidsplass og når en også kåres til det, føler jeg at en verdsettes. Det er ikke mye «jeg tror» i Finn, vi vet. VERDI-VURDERER HVERANDRE Finn ville bygge en sterkt kultur fra dag én, og har klart det i praksis. Hvilke feller kan andre som vil dette, gå i? - Den største fellen med verdier er at de bare blir på et ark. Skal en bedrift og dens verdier i det hele tatt få en mening, må det gjennomsyre

9 Den personlige komfortsonen for ledergruppen utfordres i ny og ne. De har blant annet opptrådt som Kiss. alt en gjør. Vi bruker det ekstremt aktivt. For tenker du på å jobbe i Finn, må du godta endel premisser og det får du tidlig beskjed om. - Alle som starter hos oss, får en gjennomgang av kultur og verdier. Vi har også verdimålinger to ganger i året, der du bedømmer deg selv og kollegaer etter hvor godt du etterlever disse. Dette skjer under ledelse av organisasjonspsykologer. Det er en aktiv måte å bruke verdiene på, men det er også ømtåelig. En må tåle å bli vurdert. Det er mange utenfra som reagerer på dette. «Det kunne vi aldri ha introdusert i vår bedrift. Dere er så annerledes enn oss.» Jeg tror ikke så mye på det. Jeg tror de fleste kan gjøre dette. Vi er ikke så spesielle, en må bare ikke sette seg selv i en bås på siden. Dette har eksistert i mange år i Finn. Det er sånn vi jobber; du må være åpen for både å ta og gi feedback. For hos oss er det ikke lov til ikke å utvikle seg videre, påpeker Printzell Halvorsen. Verdi-vurderingene er bare en del av den tette oppfølgingen ansatte får. De har også to medarbeidersamtaler i året, og månedlige én-tilén-samtaler med nærmeste leder. Innovasjon og nytenking står sentralt. De ansatte deler ideer i interne, sosiale media, eksempelvis innovasjonsforum og chatgrupper. De får også muligheten til å flytte på tvers av avdelinger. Årets mål for mange, er å nå opp i Finn Awards, hvor blant annet innovasjonsprisen deles ut. Å bli sett og anerkjent her, settes høyt internt. ÅPNE LEDER-REFERATER Finn har vokst mye, men har beholdt kulturen 12 år etter starten. Ledergruppa tar sin del av jobben. - Vi deler inn vårt arbeid i tema, og bruker også grovt sett 1/3 av tiden på hver. Det er salg, innovasjon og prestasjonskultur. En må sette fokus på det en er opptatt av. Bruker du tid på Dersom en skal være en innovativ bedrift hvor en ikke aksepterer feil, vil ingen tørre å ta sjanser. kultur, så vil det gjennomsyre alt dere gjør. Finn har en inkluderende ledelse. Det er allmøter én gang i måneden, som bare er ett tiltak for at de ansatte skal føle at de vet hvor de er på vei og hva som skjer. - For tre år siden var også vi ganske svake på info til medarbeidere, så vi har jobbet aktivt med åpenhet samt involvering av de ansatte på alt fra møter til strategiprosesser. Nå legger vi også ut referat fra ledermøtene hver uke. Nå synes 90 prosent av de ansatte at ledelsen informerer om viktige saker, en økning vi er veldig glad for. var TELEFON-SELGER PÅ FINN Chistian Printzell Halvorsen var 34 år da han ble øverste sjef for Finn. Alderen ble behørig kommentert i media. Han synes ikke det er så irriterende at det trekkes frem. - Neida. Det er jo fakta. Jeg tror ikke alderen betyr så mye. Jeg tror bare at en uerfaren og en erfaren vil lede på ulike måter. De erfarne kan støtte seg på historien. Jeg selv kan ikke alt, og må støtte meg på de jeg har rundt meg og delegere oppgaver. - Hva var det smarteste du gjorde da du ble sjef i 2009? - Det første jeg gjorde var å ta en til en-samtaler med alle ledere på nivået under ledergruppa. Så tok jeg også en uke i hver enkelt avdeling, for å få forståelse for butikken og se hva som egentlig skjer. Da var jeg telefonselger på Finn-torget og så videre. Det var tidkrevende, men ga en ekstremt god forståelse for kompleksiteten i hele butikken. Jeg fikk forståelse, innsikt og var også synlig. Mange medarbeidere syntes det var bra gjort. - Noe du burde gjort annerledes? Det er mulig jeg kunne vært enda tydeligere på egen visjon tidligere. Det er mulig. Men jeg trengte litt tid på det. Jeg er en grundig person som ikke forhaster meg. - Hvordan har du forandret deg som sjef fra du kom til nå? - Jeg har nok blitt tryggere, og derfor også vesentlig tydeligere i hvor jeg vil. - Hvordan utvikler du deg selv? Jeg henter inspirasjon fra flere kilder, alt fra ledere rundt meg til ledere utenfor Finn. Jeg har også en personlig coach som jeg aktivt bruker til å sparre ledelsesting med. - Du har hatt en Benjamin Disraeli-sitat på kontoret ditt: «Hemmeligheten med suksess er alltid å ville noe»? - Jeg har byttet kontor, så det henger på mitt gamle kontor - men jeg står fortsatt inne for sitatet. Sult er viktig. Det å hele tiden sette seg mål, å strekke seg litt lengre og se at det hele tiden finnes nye muligheter! Finn-SELskapsFakta Etablert 19. mars Begynte som en liten gründerbedrift med bare en håndfull ansatte. Nå 334 fast ansatte som fortsatt sitter i gründerlokalene i Grensen, Oslo sentrum. Over 1/3 av disse har tekniske stillinger, bla. som IT-utviklere. Ellers bla. mange selgere. Snittalder på 34 år. 36 prosent kvinner, 64 prosent menn. Del av mediekonsernet Schibsted ASA. Består av markedene FINN eiendom, FINN jobb, FINN bil, FINN torget, FINN reise og FINN oppdrag alle egne AS-er. Siste tilskudd er boliglåntjenesten Penger.no AS. Kåret til Norges beste arbeidsplass i 2011 og 2012 av Great Place to Work Institute, i kategorien store virksomheter. Andreplass på Norsk Kundebarometer Finn-taLLENE 3,3 millioner unike brukere i snitt per uke (mai 2012 trafikk fra PC, mobil, nettbrett og app er samlet). Trafikk fra mobile enheter som nettbrett og smarttelefoner er i sterk vekst, 23 % av det totale antallet ukentlige brukere; rundt 1 av 4 brukere kommer fra slike kanaler (mai 2012). Øker fra måned til måned. Nordmenn publiserer ukentlig over annonser på FINN. Totalt ble det publisert 4,1 millioner annonser på FINN i 2011, en økning på 16 % fra ,5 timer så mye tid brukte hver av oss i snitt på FINN-surfing i Driftsinntekter på millioner kroner i 2011, mot 948 millioner kroner i Driftsresultat (EBITDA) på 536 millioner kroner i 2011, mot 429 millioner kroner i 2010 Driftsinntekter på 316 millioner kroner i 1. kvartal 2012, mot 277 millioner kroner samme periode i fjor. Driftsresultat (EBITDA)på 151 millioner kroner i 1. kvartal 2012, mot 131 millioner kroner samme periode i fjor. Lederne SEP

10 STREIK Lederne gjennomførte streik Det er ikke ofte Lederne streiker, men i sommer var 98 Ledernemedlemmer på sokkelen i streik på grunn av Statoils pensjonskutt som rammer alle ansatte bortsett fra toppledelsen. - Det var unødvendig av arbeidsgiverorganisasjonen OLF å eskalere en moderat konflikt så ekstremt. Med sin lockout tok de nasjonen som gissel, og gjorde regjeringens handlingsrom minimalt. Tvungen lønnsnemnd er ikke overraskende, konstaterte Ledernes forbundsleder Jan Olav Brekke da streiken var over rett før kl den 9. juli Les alt som ble publisert om streiken på

11 Oppstarten hos Riksmekleren fredag 22. juni. I forgrunnen f.v. Leif Sande (forbundsleder Industri Energi), Hilde-Marie Rysst (forbundsleder SAFE), Jan Olav Brekke (forbundsleder Lederne), Per Helge Ødegård (heltidstillitsvalgt for Lederne Statoil) og Ragnar Vågen (områdeleder Lederne). Tekst: Sverre Simen Hov Lederne hadde 98 medlemmer i streik på Statoilinstallasjonene Heidrun og Oseberg Feltsenter fra 24. juni til 9. juli. I tillegg streiket Industri Energi og SAFE. Se egne faktabokser om hvordan streiken forløp og bakgrunnen for den. Arbeidsdepartementet innkalte partene i sokkelstreiken til møte kl mandag 9. juli - en halvtime før OLFs varslede lockout skulle iverksettes. Her ble det kunngjort at regjeringen gikk inn med tvungen lønnsnemnd i konflikten. - Pensjonsspørsmålet forsvinner ikke - Nå vil jeg gjerne gi honnør til alle som stod på med glød og stort engasjement de 16 dagene streiken varte. Vi fikk utallige støtteerklæringer også utenfor oljesektoren. Det setter jeg pris på. En ting er helt sikkert: Dette engasjementet forsvinner ikke. Statoil og OLF vet at pensjonsspørsmålet vil bli tatt opp ved hver anledning fremover, sa Brekke da den tvungne lønnsnemnden var klar. Å beholde driftspensjonen i Statoil ville kostet bedriften 35 millioner kroner årlig, mens OLFs mangel på forhandlingsvilje kostet oljebransjen og det norske samfunnet milliarder. - I stedet for å inngå kompromisser med sine ansatte, spredde OLF desinformasjon om lønn og arbeidstid. De satset alle sine kort på at myndighetene skulle gjøre knefall og innføre tvungen lønnsnemnd når de varslet nedstenging av all produksjon på norsk sokkel. Ikke forståelse for Statoils pensjonskutt Rikslønnsnemnda innsettes i løpet av september, men Brekke konstaterer at det trolig blir fritt frem for Statoil ensidig og på kort varsel å fjerne driftspensjonen som de ansatte har hatt i mange Lederne SEP

12 STREIK år, mens den beholdes for selskapets toppledelse (se egen artikkel om samfunnstoppenes lukrative pensjonsordninger). At toppledelsen begrunner pensjonskuttet for sine ansatte med solidaritet med regjeringens pensjonsreform, har han ikke mye forståelse for. - Rederiforbundet, som er den største arbeidsgiverorganisasjonen på sokkelen, har en tilsvarende pensjonsavtale i sine tariffavtaler. Det samme har offentlig sektor. Dette er først og fremst økonomisk begrunnet for Statoil. Bukken og havresekken - Situasjonen er særlig betenkelig i et selskap hvor staten er hovedeier. Her passer bukken på havresekken. OLF tvinger frem en løsning gjennom lockout, hvorpå regjeringen går inn med tvungen lønnsnemnd på vegne av sitt eget selskap, sier Brekke. Han er forarget over Statoils og OLFs fremgangsmåte ved fjerningen av driftspensjonen og den påfølgende behandlingen i sokkeloppgjøret i år. Bjurstrøm refset OLF Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm refset arbeidsgiversiden da hun redegjorde for tvungen lønnsnemnd. - Arbeidsgiverne har tatt et uhyre uansvarlig valg. Prosessen måtte stoppe. Når ingen har tatt ansvar, måtte jeg gjøre det, sa Bjurstrøm. Slik utviklet streiken seg 27. april 2012: Lederne varslet at de hadde satt 29. juni 2012: Organisasjonene holder streiken jurister på pensjonssaken i Statoil der bedriften på samme nivå. Det får OLF til offentlig å ensidig fjernet en 15 år gammel avtale om driftspensjon, og at det var etablert samarbeid mellom organisasjonene samme beslutning om å ikke tvile på oljearbeidernes streikevilje. 3. juli tar organisasjonene. De ansatte i Statoil er opprørt trappe opp. over pensjonskuttet, som ikke rammer selskapets toppledelse. De har individuelle pensjonsavtaler 4. juli 2012: Organisasjonene kalles inn til som bedriften ønsker å respektere. Riksmekleren i Oslo for å se på mulighetene for å finne en løsning på streiken. Partene kommer 22. mai 2012: I sokkelforhandlingene med ikke til enighet, og streiken fortsatte som før. OLF blir det brudd på pensjonsspørsmålet. Organisasjonene leverer plassoppsigelse for sine 5. juli 2012: OLF varsler lockout for samtlige medlemmer personer som er organisert på sokkelavtalen i Lederne, SAFE og Industri Energi. 5. juni 2012: OLF varsler plassoppsigelse for Dette er en sterk overreaksjon på en streik samtlige medlemmer på sokkelavtalen, og åpner som er blitt holdt på et ansvarlig minimumsnivå dermed for mulig full lockout på sokkelen. for ikke å ramme vitale samfunnsinteresser. OLF spekulerer nå i tvungen lønnsnemnd, sier 20. juni 2012: OLF er flere ganger ute i Ledernes forbundsleder Jan Olav Brekke. mediene og hevder at sokkelansatte tjener én million kroner i snitt. Dette provoserer organisasjonene, som peker på bedriftenes systematiske beordrer partene i sokkeloppgjøret tilbake til 6. juli 2012: Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm overtidsbruk. Lønnen til en offshorearbeider er forhandlingsbordet. på kr. inkludert offshoretillegg. Pensjon, ikke lønn, er uansett hovedtema i årets oppgjør. 8. juli 2012: Til tross for forhandlinger gjennom hele natten oppnås det ikke enighet i den 24. juni 2012: Etter to døgn hos Riksmekleren ekstraordinære meklingen. Streiken fortsetter konstaterer organisasjonene at det ikke er vilje derfor på samme nivå. - Vi kom med forslag til fra OLF til å finne løsning på pensjonsspørsmålet. Streiken er dermed et faktum. for OLF, sier Ledernes forbundsleder Jan Olav løsninger som dessverre fortsatt var uaktuelle Brekke. 26. juni 2012: Statoil trapper opp konflikten når de i stedet for å søke om dispensasjon 9. juli 2012: En halvtime før iverksettelsen av velger å stenge ned Veslefrikk, Brage, Huldra og OLFs lockout kl mandag 9. juli annonserer regjeringen tvungen lønnsnemnd. Dermed Oseberg C, fordi disse plattformene er knyttet sammen med rørledninger til Oseberg feltsenter går de 98 Ledernemedlemmene som har vært i som er i streik. streik tilbake i sine jobber. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm refser arbeidsgiversiden som uansvarlig da hun annonserte tvungen lønnsnemnd. Foto: Ilja C. Hendel. 27. juni 2012: - Statoils pensjonskutt for de ansatte, men ikke for toppledelsen, vitner om at bransjen har lært lite om hvordan man skal behandle sine slitere som skaper verdiene. De har Statoils tøffeste og mest risikable jobb, de jobber dag og natt, mye overtid og er lange perioder borte fra familien. Da skal de ha betalt deretter. De tjener imidlertid langt mindre enn det OLF hevder, sier Ledernes forbundsleder Jan Olav Brekke. 28. juni 2012: Oljestreiken får fortsette uten at regjeringen griper inn. - Det er en lovlig streik. Partene har ansvaret for konsekvensene av streiken, og vi er ikke i nærheten av å gå inn med tvungen lønnsnemnd, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. September 2012: Rikslønnsnemnda skal tre sammen. - OLF tok nasjonen som gissel og ga regjeringen lite handlingsrom, sa Ledernes forbundsleder Jan Olav Brekke i en kommentar etter at tvungen lønnsnemnd var annonsert.

13 STREIK Hvorfor streiker Lederne? Konsernsjefenes lukrative pensjoner opprettholdes mens våre kuttes Arbeidsgiverne (representert ved OLF) tar fra oss pensjonsordninger vi har i dag. Vi er i streik først og fremst fordi OLF viser null vilje til å finne løsninger på at Statoil ensidig fjerner driftspensjonen for sine slitere, sokkelarbeiderne som ofte jobber døgnkontinuerlige skift, men ikke for selskapets konsernledelse. Slik blir de som virkelig har helsemessige behov for tidligpensjon tvunget over på NAV og uførepensjon. Det aksepterer vi ikke! Skifttillegg Selskapene vi jobber for tjener penger som aldri før. Samtidig krever de at vi skal jobbe mer og mer overtid i stedet for å ansette flere. Vi krever vår rettmessige del av verdiskapingen siden det er vi som skaper verdiene. Mange av oss jobber vekselvis natt- og dagskift i lange perioder borte fra familiene. Vi krever at det kompenseres skikkelig. Kutting av Oljearbeidernes Sosiale Ordninger (OSO-fondet) Denne erstatningsordningen, som sikrer kompensasjon for de som mister helsesertifikatet og dermed ikke kan jobbe offshore, var et av områdene der OLF forlangte drastiske kutt. Det er uakseptabelt siden dette er oljearbeiderens penger. OLF med lockout OLF har varslet lockout fra midnatt natt til tirsdag 10. juli. Det mener vi ikke har noen annen hensikt enn å tvinge frem tvungen lønnsnemnd. Lederne, Industri Energi og SAFE har bevisst holdt streiken på et nivå med sikte på å komme frem til en forhandlingsløsning. Vi mener derfor OLFs lockoutvarsel er fullstendig unødvendig, og innebærer en uakseptabel eskalering av konflikten. Følg med på 5 Tlf Epost Ingelill Handeland (t.v.) og Knut-Inge Isaksen, begge Ledernetillitsvalgte, var streikevakter på Flesland 27. juni Historisk lav sikkerhetsbemanning på Oseberg Feltsenter 29. juni Sola 27. juni I forgrunnen med streikevester f.v.: Per Helge Ødegård (heltidstillitsvalgt for Lederne i Statoil) og Norvald P. Holte (områdeleder for region Olje og gass i Lederne. 4 Knut-Inge Isaksen (t.v.) og Terje Herland, begge Ledernetillitsvalgte, utenfor Statoils kontor på Sandsli i Bergen 27. juni Om motparten skulle være i tvil - streikeviljen var på topp på Heidrun SKR 2. juli Streik løpeseddel. 7 Per Helge Ødegård (t.v. - Lederne) og Sten Atle Jølle (SAFE) samtaler om streikesituasjonen. 8 Ledernetillitsvalgt Christer Olsson var streikevakt på Kristiansund Kvernberget flyplass 26. juni Statoils ensidige pensjonskutt forårsaket streiken I april 2012 bekreftet Statoil at de fjernet driftspensjonen der ansatte kan gå av med pensjon når de er 62 år. Statoil dekker 66 prosent av lønnen frem til ordinær pensjon. Dette var en viktig ordning særlig for sliterne på sokkelen, som har hatt en høy arbeidsbelastning over flere år. For Ledernes medlemmer offshore består arbeidshverdagen i 12-timersskift, vekselvis natt og dag. Driftspensjonen ble innført som et resultat av lønnsforhandlingene i Her ble det avtalt et utvalgsarbeid som skulle lede frem til en avtale om tidligpensjon og tilpasning til avtalefestet pensjon (AFP). Dette utvalgsarbeidet ble sluttført i 1998, og da var avtalen om driftspensjonen et faktum. Dette er i protokoller fra lønnsforhandlingene både i 2000 og 2002 stadfestet som en etablert ordning. Statoil bekreftet i Stavanger Aftenblad og Dagens Næringsliv at pensjonskuttet ville gi dramatiske økonomiske konsekvenser for de det berører. Bedriften sa i Stavanger Aftenblad at for en landansatt med årslønn i arbeidsaktiv alder på kroner som vil pensjonere seg ved fylte 62 år, er konsekvensen et kutt i pensjonen på årlig. Mens det blir en overgangsordning for vanlige ansatte som er 58 år og eldre, beholder konsernledelsen sine avtaler. Dermed får for eksempel konsernsjef Helge Lund beholde sin pensjonsavtale, som er beregnet til å gi ham 4,5 millioner kroner årlig med 15 års opptjening. - For mange utgjør kuttet rundt 5000 kroner brutto i måneden, livet ut. For de fleste av de som har jobbet på sokkelen hele livet, er det ikke et alternativ å fortsette. Mange holder ikke ut lenger enn til de er år, og om Statoil gjennomfører dette pensjonskuttet blir eneste alternativ uføretrygd. De har jobbet lenge i Statoil, og tidligpensjon er noe de har i siktet. Nå føler de seg rundlurte, sier de Ledernetillitsvalgte Per Helge Ødegård og Terje Herland i Stavanger Aftenblad 14. april. - Etter pensjonsreformen ser nå Statoil sitt snitt til kraftig å svekke pensjonsytelsen for sliterne i selskapet. Det er uakseptabelt i en tid da selskapet leverte tidenes beste resultat, samtidig som toppledernes pensjonsordninger forbedres med blant annet kort opptjeningstid og tidlig pensjonsalder. Her er det en himmelropende avstand mellom liv og lære, sa Ødegård og Herland. Lederne hadde som eneste organisasjon pensjon på agendaen ved hovedoppgjøret i 2010, da det ble brudd i forhandlingene. Lederne SEP

14 STREIK Samfunnstoppene maner til pensjonsmoderasjon håver inn selv Statoil vil tilpasse sine sokkelansattes pensjonsordninger til pensjonsreformen. Da kan det være greit å se på hvilke pensjonsordninger som ikke røres, hvor gode de er, og hvordan dette gjøres andre steder - blant våre politikere, i privat næringsliv og i statseide bedrifter.

15 Tekst: Sverre Simen Hov Statoilledelsens fremgangsmåte ved fjerningen av den såkalte driftspensjonen, der Statoil dekker 66 prosent av ordinær lønn fra fylte 62 år til ordinær pensjonsalder, vakte stor forargelse blant selskapets slitere på plattformene og foranlediget streiken på forsommeren. Ofte har sliterne ikke helse til å fortsette etter 62 år, og for mange blir da uføretrygd alternativet. Selskapet leverte nylig tidenes beste resultat, og toppledernes pensjonsordninger har blant annet kort opptjeningstid og tidlig pensjonsalder. Toppledernes pensjoner ble fritatt fra tilpasningen til pensjonsreformen, fordi selskapet ønsket å respektere individuelle avtaler. Lukrativ pensjonstilværelse Det er ikke småpenger norske konserndirektører tar med seg inn i pensjonisttilværelsen. Magasinet Kapital nr 9/12 har summert beløpene fra oppnådd pensjonsalder til fylte 79 år (snittalder for en norsk mann). Tallene kan bli betydelig høyere pensjonspakkenes verdi varierer med grunnlønnen på pensjonstidspunktet, som helt sikkert vil øke. Og om konsernsjefen lever i ytterligere ti år, altså til han blir 89 år, er det bare å plusse på videre. Toppledernes pensjonsavtaler er alltid individuelle: Statoil-sjef Helge Lund (50): Lønn: 7 mill. kr. Pensjon er 66 prosent av grunnlønn fra fylte 62 år. Opptjeningstid for full pensjon er 15 år (det vanlige er 30 år). Pensjonspakkens verdi med dagens grunnlønn og til fylte 79 år: 78 mill. kr. DNB-sjef Rune Bjerke (51): Lønn 4.75 mill. kr. Pensjon er 70 prosent av grunnlønn fra fylte 60 år. Pensjonspakkens verdi: 60 mill. kr. Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg (54): Lønn: 5,5 mill. kr. Pensjonen er 60 til 65 prosent av grunnlønn fra fylte 62 år. Pensjonspakkens verdi: 60 mill. kr. Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas (57): Lønn: 5 mill. kr. Pensjonen er prosent av grunnlønn ved fylte 60 år. Pensjonspakkens verdi: 57 mill. kr. Skjult lønnstillegg Les gjerne faktaboksen om forskjellene mellom ytelsesbasert og innskuddsbasert pensjon. - Ytelsesbasert pensjon med lavere pensjonsalder og mange ganger kortere opptjeningstid enn 30 år i kombinasjon med høy lønn blir svært kostbart for bedriftene, og er langt fra tilpasset pensjonsreformens intensjoner, sier leder av FAFO, Jon M. Hippe, i en kommentar til Kapital. Slike pensjoner kan ofte være effektive for å gi skjulte lønnstillegg til topplederen: I tider da arbeidsgivere maner til moderasjon mens arbeidstakerorganisasjonene viser til heftige lønnspålegg for toppledere, kan det være fristende å plusse på pensjonsinnskuddene. De tallene er ofte ikke like synlige og forståelige for den andre siden av forhandlingsbordet. Artikkelen i Kapital viser at pensjonskostnadene for topplederne har økt betydelig mer prosentvis enn lønnen. Fra 2007 til 2011 økte gjennomsnittslønnen deres årlig med 5,5 prosent i samme periode økte gjennomsnittspensjonen årlig med hele 20 prosent. Statoil-sjef Helge Lund er uansett i en særklasse han har økt sine inntekter fra Statoil med 52 prosent siden I samme periode har snittnordmannens lønn økt med 19,7 prosent, ifølge en annen beregning i VG. Lukrativ Stortingsordning Flere av selskapene som er nevnt i denne artikkelen er statseide, selv om den rødgrønne regjeringen med statsminister Jens Stoltenberg i spissen flere ganger har manet til å stagge lønnsveksten blant topplederne senest på NHOs årskonferanse i januar. Regjeringen og Stortingspolitikerne har imidlertid selv bevilget seg en langt mer lukrativ innskuddspensjon enn den folk flest får. Der bedrifter maks kan sette av åtte prosent av en ansatts lønn i innskuddspensjon, kan Stortinget sette av hele 24 prosent til statsråder og Stortingspolitikere. Regjeringen skulle avvikle driftspensjonen til politikerne, men valgte å gjøre så små endringer at pensjonsordningen i realiteten ble videreført. Da lovforslaget kom i 2010, droppet regjeringen, i følge Dagens Næringsliv, å endre hovedinnholdet i pensjonsordningen som gir full pensjon etter seks år som statsråd og tolv år som stortingsrepresentant. Regjeringen brukte dessuten to år ekstra på saksbehandlingen. Forsinkelsen fører ifølge HegnarOnline til at Stoltenberg, Kristin Halvorsen og Trond Giske kan få inntil 1,1 mill. kr. hver i ekstra pensjon. Pensjon er komplisert Pensjon er en komplisert saksmaterie der få kjenner og forstår reglene fullt ut. Toppsjefene sitter imidlertid vanligvis på lukrative ytelsesbaserte pensjonsordninger og er dermed sikret en fast ytelse etter pensjonsalderen, til forskjell fra den innskuddsbaserte pensjonsordningen de ønsker å få sine ansatte over på. Ingen av toppsjefene som er nevnt i denne artikkelen kommer til å savne økonomisk handlefrihet i alderdommen, og pensjonsbråket i Statoil har vist hvor stor kontrasten er mellom selskapets toppledere og den vanlige sokkelarbeideren. Ytelsesbasert vs. innskuddsbasert pensjon Ytelsesbasert: Avtale som sikrer arbeidstakeren en fast, årlig ytelse etter at vedkommende går av. Beløpet betales ut av bedriftens egen kasse og baserer seg ofte på en prosentsats av lønnen vedkommende har ved oppnådd pensjonsalder. Slike pensjonsavtaler inngås gjerne når en person tiltrer, og lønnshopp underveis kan gjøre den smertelig dyr når toppsjefen trer av mange år senere. Kjennetegnes ofte av lavere pensjonsalder og mange ganger kortere opptjeningstid enn 30 år for å få full pensjon. Innskuddsbasert: Arbeidsgiver betaler inn en viss prosent av lønnsutgiftene som årlig premie til en selvstendig juridisk enhet. Der stopper bedriftens ansvar og dette frister flere og flere til å gå over fra ytelse til innskudd. Pengene står på en konto, og den ansatte har stor frihet til å forvalte midlene, men kan ikke ta de ut. Pensjonens størrelse vil avhenge av innbetalingene og avkastningen på de innbetalte pensjonspremiene. Kilde: Kapital 9/12 Lederne SEP

16 Regjeringen vedtok kontroversielt hotbeddingforslag Regjeringen vedtok med virkning fra 1. juli 2012 nye regler for lugardeling på norsk sokkel, såkalt hotbedding. Disse ble møtt med unison motstand fra fagorganisasjonene, Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet. - Lederne finner forslaget uakseptabelt, og beklager at regjeringen gjør en tilsynelatende historieløs snuoperasjon, skrev Lederne i sitt høringssvar. Tekst: Sverre Simen Hov Lugardeling vil si at to personer, på hvert sitt skift over 24 timer, disponerer samme enkeltlugar og seng på ulike tidspunkt. Terminologien kommer fra marinen som har benyttet dette på U-båter i fart og i neddykket tilstand. Nå skal denne innkvarteringsstandard altså benyttes på petroleumsinnretninger til havs under gjenoppretting av barrierer og "andre akutte" situasjoner, revisjonsstanser, oppkoblinger og oppstart. Slike situasjoner oppstår hele tiden. - Dette åpner for flere muligheter for hotbedding, og hører fortiden til. For oljeselskapene er det penger å spare, og regjeringens vedtak går i oljeselskapenes retning siden det åpner for enda flere muligheter til lugardeling, sier forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne. - Provoserende vedtak Peter Alexander Hansen, som er koordinerende hovedverneombud på sokkelen, og Hans Fjære Øvrum, som er vara for Hansen og til daglig hovedverneombud på Gullfaks, karakteriserer vedtaket som provoserende. Begge sitter i arbeidsmiljøutvalget på sokkelen og i nattarbeidsgrupper i Statoil, og har vært i kontakt med Petroleumstilsynet, arbeidsdepartementet og ulike medier om vedtaket. - Dette opplever vi som det største tilbakeslaget på å videreutvikle og forbedre HMS-regelverket og innkvarteringsstandarden på sokkelen siden begynnelsen av 1980-årene. En slik forringelse av arbeidsvilkår er å gå baklengs inn i fremtiden - i handelsflåten ga til og med rederne sjøfolkene tilgang til enmannslugarer for 50 år siden. - Nye plattformer blir nå planlagt med vendbare køyer fordi bransjen ikke tar hensyn til arbeidstakernes rett til hvile og restitusjon. Statoil har blant annet planlagt plattformene Valemon og Gudrun med såkalte Pullman-køyer før regelendringen ble vedtatt. OLF forsøkte også å få inn kompensasjon inn i tariffavtalene før regelverket ble vedtatt. LO hadde blant annet forhandlet frem kompensasjon før regelendringen var vedtatt, sier Hansen og Øvrum. - Pisker opp stemningen De peker på at det nye regelverket nå ikke er tilpasset regelverket for nattarbeid utenfor revisjonsstans, som er ganske restriktivt. - Det nye regelverket åpner for lugardeling utenfor revisjonsstans som blir definert av Petroleumstilsynet med at det hverken er boring eller produksjon. Grunnen til at det gamle regelverket er så restriktivt med nattarbeid utenfor revisjonsstans er at det øker faren for feilhandlinger, og dermed økt risiko og et lavere sikkerhetsnivå. - Sammen med streiken på forsommeren vil dette påvirke trepartsamarbeidet på sokkelen lenge. Trepartsamarbeidet er noe bransjen og myndighetene trekker frem og skryter av for resten av verden. I hotbeddingsaken har politikerne kun hørt på oljeselskapene. - Samtidig har arbeidsgiverorganisasjonen OLF pisket opp stemningen med feilaktige uttalelser rundt streiken, og bedriften har forringet pensjonsrettighetene for sokkelarbeiderne. Nå begrenses også muligheten for hvile, og økonomi settes foran HMS, sier Hansen og Øvrum. Regjeringspartiene har snudd I sitt høringssvar skrev Lederne at alle ansatte bør disponere egen lugar under hele oppholdsperioden for de aktivitetene som kan

17 Vendbar seng på Statfjord B, som benyttes der flere ansatte må dele lugar. planlegges, kun med unntak for enkelte typer uforutsette og akutte situasjoner. - Dette målet har vi stadig nærmet oss, og det har frem til nå også vært et mål for myndighetene, med et samlet Storting i ryggen, skrev Lederne, og viste til hvordan regjeringspartiene dermed har snudd. - Lederne finner det svært beklagelig at departementets fokus nå er endret fra at arbeidsgiver skal utvide boligkvarteret for å sikre nødvendig restitusjon og hvile, til at boligkvarteret kan holdes så lite som mulig og at arbeidstakere må dele seng ved planlagte, påregnelige og nødvendige aktiviteter. Det forrige regelverket var bedre enn det som nå er vedtatt. - Regjeringen passerer i stillhet sikkerhetsrisikoen knyttet til manglende restitusjon og hvile. Nettopp det har vært løftet frem som en sikkerhetsrisiko av samtlige myndighetsinstanser frem til nå. Vedtaket savner videre en redegjørelse for hvordan man skal forholde seg til sykdomsutbrudd ved lugardeling. Det diskuteres heller ikke om arbeidstaker kan ha ulike forutsetninger og behov for hvile, for eksempel ved alder, skrev Lederne. - Aldri skjedd på land Arbeidstilsynet skrev i sitt høringssvar at så vidt de vet har ikke hotbedding vært brukt som innkvarteringsordning i landbaserte virksomheter i nyere tid. De peker på at deling av lugar lett kan gi dårlige hygieniske forhold og økt risiko for smitte, selv om rommene rengjøres. - Lugardeling gjør det vanskelig å oppnå restitusjon, fordi lugaren mer enn halve døgnet er opptatt enten av en som skal sove, eller fordi det skal utføres renhold. Problemene er størst for de som går nattskift, fordi de allerede har problemer med å få nok god og langvarig søvn på dagtid siden de er i utakt med døgnrytmen. Det resulterende søvnunderskuddet går utover sikkerheten, men tilstrekkelig restitusjon er også viktig for helsen, skrev Arbeidstilsynet. - Arbeidstilsynet mener at lugardeling ikke kan anses som forsvarlig innkvartering etter arbeidsmiljøloven 4-4 og bare kan godtas som en midlertidig løsning, skrev de i sitt høringssvar, og viste til studier som viser at oljearbeiderne i Nordsjøen allerede har en belastende skiftordning med høy forekomst av søvnforstyrrelser. Utilstrekkelig boligbehov Petroleumstilsynet skrev i sitt høringssvar at regjeringen er vel kjent med at tilsynet er imot hotbedding i det omfanget arbeidsdepartementet nå har vedtatt. - Utvidet adgang til lugardeling kan medføre at et økende antall innretninger blir bygget og tilrettelagt for bruk av lugardeling. Det har allerede vært eksempler på at innretninger bygges uten tilstrekkelig kapasitet til å dekke bemanningsbehovet i alle faser, inklusiv normal driftsfase, skrev Petroleumstilsynet. Lederne SEP

18 Ønsker ikke hotbedding I en rekke aviser har det i det siste blitt framstilt som om oljearbeidere krever 600 kroner for å skifte på sin egen seng. Det er å snu saken på hodet. Utgangspunktet i norsk arbeidsliv er at folk som må overnatte på arbeidsplassen tilbys en egnet seng og et eget rom. I den retningen har også utviklingen i norsk offshorevirksomhet gått gjennom mange år. Men den siste tiden har vi sett at pendelen har snudd. Stadig flere oljeselskap, med Statoil i spissen, har ønsket å spare penger på såkalt hotbedding. Det vil si at to må dele samme seng og lugar. Forskriften som regjeringen innførte fra 1. juli, slår fast at alle som deler lugar/rom skal få kompensasjon for dette. Oljeselskapene sparer store summer per ansatt per døgn for alle som ikke får egen lugar. Derfor har organisasjonen Lederne overfor Statoil kommet med et krav som står i forhold til deres innsparing, nettopp for å virke avskrekkende i forhold til omfattende bruk av hotbedding. I tillegg mener vi det er naturlig at om man etter et 12 timers skift skal måtte begynne med å skifte på sin egen seng fordi noen andre har brukt den i mellomtiden, også får overtidsbetalt for dette. Vi mener utgangspunktet på norsk sokkel bør være at hver enkelt ansatt har sin egen seng i sin egen lugar. Det er et minimum av privatliv man bør kunne forlange når man er vekk fra familien og arbeider 12 timer i døgnet, to uker i strekk. De fleste skjønner at man ikke i like stor grad har et privatliv om man må dele rom/lugar med en annen person, selv om vedkommende ikke er tilstede samtidig. Til slutt vil jeg understreke at Lederne, som organiserer mange ansatte på norsk sokkel, IKKE har kompensasjon for lugardeling eller overtidsbetaling for å re senger, som primærkrav. Vårt hovedkrav er at alle våre medlemmer, og alle andre som arbeider offshore, skal ha sin egen seng og sin egen lugar. Jan Olav Brekke Forbundsleder i Lederne Dette innlegget stod på trykk i Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende i slutten av juli 2012.

19 Statfjord B. Foto: Harald Pettersen / Statoil Lederne SEP

20 2-4-ordningen ikke i fare Olje- og energiministeren har fått en rapport om mulige tiltak for å øke kapasiteten på norsk sokkel. Ett av forslagene er å innføre nye arbeidstidsordninger. - Alle Ledernes medlemmer har avtaler som regulerer arbeidstidsbestemmelsene. De skal ikke endres uten at det er inngått avtale mellom organisasjonene, sier Ledernes forbundsleder Jan Olav Brekke. Tekst: Sverre Simen Hov - Lederne ble aldri invitert til dette utvalgsarbeidet og har ikke på noe tidspunkt vært involvert i arbeidet som nå legges frem, sier Brekke. - Utvalget går inn på områder som er tariffpartenes ansvar og som må løses på helt andre måter enn gjennom et regjeringsoppnevnt utvalg. Dette er agering fra den rødgrønne regjeringen som føyer seg pent inn i rekken av angrep på opparbeidete rettigheter i det siste. Svekkede pensjonsrettigheter og økt bruk av hotbedding er eksempler på det, sier han. Senking av HMS-standarder Utvalget, ledet av Eivind Reiten, ble i desember 2011 oppnevnt av olje- og energiminister Ola Borten Moe og skulle komme med forslag til tiltak for å bedre riggkapasiteten på norsk sokkel. Kun LO (Industri Energi) av arbeidstakerorganisasjonene fikk plass i utvalget. LOs medlem trakk seg på siste møte i utvalget tidligere i sommer. Det er første gang LO trekker seg fra et offentlig utvalg satt ned av olje- og energidepartementet. Flere organisasjoner og selskaper var representert, deriblant Petroleumstilsynet, Oljeindustriens Landsforening (OLF), LO og Statoil. Men ikke Norges Rederiforbund (NR), Lederne eller SAFE. Et av utvalgets forslag gjelder harmonisering av HMS-standardene i Norge og Storbritannia. For Norge vil det i praksis innebære en senking av helse, miljø og sikkerhet på norsk sokkel. Fra 2-4 til 3-4 Et annet forslag er å endre arbeidstiden for arbeiderne fra dagens ordning, med to uker på jobb og fire uker fri, til tre uker på og fire uker av. - Dette hører ikke hjemme i et offentlig utvalg. Forslag om endring av arbeidstidsordninger skal avgjøres mellom arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiver, og en slik endring er uakseptabel for Lederne. Enkelt og greit, understreker Ledernes forbundsleder, som mener at den store overtidsbruken på sokkelen må løses på helt

Lederskap eller tjenerskap?

Lederskap eller tjenerskap? Lederskap eller tjenerskap? Rektor og professor Handelshøyskolen BI Foredrag på SMB dagen 29. september 2011 Lederrollen Ledelse er å bidra til virksomhetens mål gjennom medarbeidere Tilrettelegge: Motivere,

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom

Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom 1 Hovedhensikten med folketrygdreformen: Vi skal stå lenger

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år

Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år ? VISSTE DU AT Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år Siden 1977 har vi stått fremst i kampen for lønn, rettigheter og velferd for oljearbeiderne. Vi har

Detaljer

Hvorfor er dette viktig?

Hvorfor er dette viktig? Sammendrag Denne rapporten handler om ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner. Rapporten består av ti kapittel, der prosjektets problemstillinger besvares ved hjelp av ulike datakilder.

Detaljer

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Derfor er jeg medlem 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks:

Detaljer

Bestemmelser og utfordringer. Skiftarbeid og helse 2015 27.10.2015 Terje Valskår

Bestemmelser og utfordringer. Skiftarbeid og helse 2015 27.10.2015 Terje Valskår Bestemmelser og utfordringer Skiftarbeid og helse 2015 27.10.2015 Terje Valskår Endringene i Arbeidsmiljøloven Skiftbestemmelser i overenskomstene Skiftarbeid, levealder og pensjon Tariffpolitiske utfordringer

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo

Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo E-post: postmottak@asd.dep.no Endringer i arbeidsmiljøloven Norges Kommunistiske Parti (NKP) i Østfold

Detaljer

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst.

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Hvor mange ganger i løpet av én måned jobber du vanligvis på kveldstid (minst to timer

Detaljer

Uførepensjon og AFP - en refleksjon. Knut Dyre Haug

Uførepensjon og AFP - en refleksjon. Knut Dyre Haug Uførepensjon og AFP - en refleksjon Knut Dyre Haug AFP og UP -? Litt rar problemstilling? AFP er ikke alene i ledelsens makt, slik en beslutning om UP er Allikevel: bedriftene har en begrenset mengde penger

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (aml) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (AML) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Side: 1 av 8 Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Den varige uføreytelsen i folketrygden er vedtatt endret fra 2015. Den nye ytelsen («uføretrygd») er på alle måter forskjellig fra dagens

Detaljer

15.12.2006. Valg av pensjonsordning

15.12.2006. Valg av pensjonsordning ESS Support Services AS Lervigsveien 16 PB 8083,Stvgr. Postterminal 4068 Stavanger Tel.: 51 89 88 00 Fax: 51 89 88 87 Dato Valg av pensjonsordning 15.12.2006 Fra 1. oktober 2006 skal nye medarbeidere som

Detaljer

Informasjon til bedrifter. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. fordi alle fortjener en bedre pensjon

Informasjon til bedrifter. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. fordi alle fortjener en bedre pensjon Informasjon til bedrifter Sandnes Sparebank Innskuddspensjon fordi alle fortjener en bedre pensjon Dette er utgangspunktet Stortinget vedtok 26. mai 2005 hovedprinsippene i ny pensjonsreform. Loven trer

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Salgssymposiet 29. november 2011

Salgssymposiet 29. november 2011 Salgssymposiet 29. november 2011 1 Agenda Kort om FINN og historien til Konsernkunde Salg Hva har jeg hatt fokus på i oppbyggingen av en sterk salgskultur? Medaljen har en bakside det er viktig å være

Detaljer

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder.

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Tusen takk for invitasjonen. Det setter jeg stor pris på. Det er fint for meg å treffe de som forhåpentlig blir i min kommende forbundsfamilie.

Detaljer

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet Fare for streik - trygghet i arbeidslivet Vi krever lik lønn for hele bransjen HK har i dag en fullverdig tariffavtale med Hovedorganisasjonen Virke, og den omfatter over 16.000 HK-medlemmer. HKs tariffavtale

Detaljer

Hvor går grensen? Eksempel på arbeidstidsordninger i Petroleumsindustrien i Norge.

Hvor går grensen? Eksempel på arbeidstidsordninger i Petroleumsindustrien i Norge. Hvor går grensen? Eksempel på arbeidstidsordninger i Petroleumsindustrien i Norge. - Offshore - Landanlegg Eksempel på regelverk og avtaleverk som regulerer forhold rundt arbeidstid Arbeidsmiljøloven,

Detaljer

Arbeidsglede smitter

Arbeidsglede smitter Arbeidsglede smitter Norge fortjener et positivt syn på arbeidslivet og næringslivet Jobben vår er for de aller fleste en kilde til glede og energi, ikke bare et sted hvor vi hever lønn. Vi i Hovedorganisasjonen

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML)

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) YS Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) Generelt Finansforbundet vil understreke at det er høy grad av fleksibilitet

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Pensjonsutfordringer i ikke-statlige virksomheter i NTLs organisasjonsområde

Pensjonsutfordringer i ikke-statlige virksomheter i NTLs organisasjonsområde Pensjonsutfordringer i ikke-statlige virksomheter i NTLs organisasjonsområde Forsvar offentlig pensjon konferanse 8. september 2014 Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTL Pensjon Den nye regjeringens

Detaljer

Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa

Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa Dette notatet har to deler, den første delen omhandler hvordan pensjon og andre betingelser påvirker når man går av med pensjon.

Detaljer

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 1 Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og F5 markering 7 Ulike måter å utarbeide

Detaljer

Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs

Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs INNLEDNING Pensjonstrygden for sjømenn er en offentlig og pliktig tjenestepensjonsordning som yter sjømannspensjon til medlemmer mellom 60 og 67 år. 2 3 2014

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal Informasjonsmøte Kenneth Edvardsdal 1 Agenda Kort om Vital Pensjonsreformen alderspensjon AFP Uførepensjon Pensjonsforsikring Seniorpolitikk Informasjon Oppsummering 2 DnB NOR - 2,3 mill personkunder -

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

Medieplan 2014 NETTANNONSER FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN

Medieplan 2014 NETTANNONSER FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN Medieplan 2014 NETTANNONSER FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO Fakta om tu.no tu.no er Norges største og raskest voksende nettsted

Detaljer

Arbeids og sosialdepartementet

Arbeids og sosialdepartementet YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Arbeids og sosialdepartementet Deres ref.: Vår ref.: Dato: ØK 25 sept. 2014 Høring - midlertidig ansettelse og inn/utleie fra bemanningsforetak YSviser til høring vedrørende

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Medieplan 2013. NettaNNoNser. For DeG som skaper FreMtIDeN WWW.tu.no FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN

Medieplan 2013. NettaNNoNser. For DeG som skaper FreMtIDeN WWW.tu.no FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN Medieplan 2013 NettaNNoNser FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN For DeG som skaper FreMtIDeN WWW.tu.no Fakta om tu.no tu.no er Norges største og raskest voksende nettsted

Detaljer

Har du krav på mer lønn etter årets forhandlinger?

Har du krav på mer lønn etter årets forhandlinger? Orientering om resultatet fra Legeforeningens og Nmfs lønnsforhandlinger i år. Hva ble det enighet om, hva betyr dette for deg og hva gjør Nmf Trondheim videre nå? Lik oss på Facebook Har du krav på mer

Detaljer

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 Ny IA-avtale, hva nå? Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 52 mrd kroner til sykelønn i 2010 Folketrygden og arbeidsgiverne finansierer dagens sykelønnsordning

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad // NOTAT Ved utgangen av 2.kvartal 2016

Detaljer

En fagorganisasjon for deg som har lederoppgaver og lederansvar innen Vekst- og attføringsbedrifter

En fagorganisasjon for deg som har lederoppgaver og lederansvar innen Vekst- og attføringsbedrifter En fagorganisasjon for deg som har lederoppgaver og lederansvar innen Vekst- og attføringsbedrifter Mer enn 1000 ledere i Vekst- og attføringsbedrifter har meldt seg inn i Lederne. Her får du vite hvorfor

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Pensjonskampen fram mot uravstemning Konferanse om AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor, 18. november 2008 Gudrun Høverstad

Pensjonskampen fram mot uravstemning Konferanse om AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor, 18. november 2008 Gudrun Høverstad Pensjonskampen fram mot uravstemning 2009 Konferanse om AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor, 18. november 2008 Gudrun Høverstad Noen viktige spørsmål... Hva handler dette om? Hvilke krav må reises

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Noen tanker om «her hos oss», hverdagen og bølger. Tone Marie Nybø Solheim, avd. direktør Helse og velferd KS

Noen tanker om «her hos oss», hverdagen og bølger. Tone Marie Nybø Solheim, avd. direktør Helse og velferd KS Noen tanker om «her hos oss», hverdagen og bølger Tone Marie Nybø Solheim, avd. direktør Helse og velferd KS Oppdraget Hvordan skape innovasjonskultur? Hvordan oppnå bred implementering av nye løsninger

Detaljer

NY AFP FRA 2010 LOs Informasjonshefte tariff 2008.

NY AFP FRA 2010 LOs Informasjonshefte tariff 2008. NY AFP FRA 2010 LOs Informasjonshefte tariff 2008. EN KOMMENTAR FRA ARNE BYRKJEFLOT, LEDER LO i TRONDHEIM Fra førtidspensjon for de slitne til tilleggspensjon for de uthvilte. Vårt hovedkrav er en AFP-ordning

Detaljer

SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER

SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER Hvordan skape medarbeiderengasjement i SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER Dale Carnegie Training White Paper www.dalecarnegie.no Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. small_business_102914_wp_norway

Detaljer

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Lønnssamtalen Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Hva er en lønnssamtale? > I forkant av den årlige lønnsgjennomgangen foretar leder og ansatt en evaluering av den ansattes presta

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Hvorfor er seniorpolitikk viktig?

Hvorfor er seniorpolitikk viktig? Hvorfor er seniorpolitikk viktig? Derfor! Jeg har jobbet med seniorpolitikk i over 20 år, og er glad for å kunne si at interessen for seniorpolitikk er større en noen gang. Vi har aldri hatt flere eldre

Detaljer

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved Humankapitalrisiko Humankapital i norske virksomheter 008 Ernst & Young AS -all rights reserved. mars 008 Agenda Humankapital som del av verdiskapning Utviklingstrekk Hva kjennetegner virksomheter i Norge

Detaljer

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer

SOSIALE MEDIER ADVANCED

SOSIALE MEDIER ADVANCED SOSIALE MEDIER ADVANCED Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online AGENDA «Facebook Advanced» Planlegging Facebook-annonsering Analyse Case: «Fra 0 til 1.000 likere» YouTube Snapchat

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE Berit Bøe Seniorrådgiver 01.10.2012 3-parts bransjeprogram Allmengjøring av tariffavtale Godkjenningsordning ID-kort Regionale verneombud Tilsyn Nye

Detaljer

Velkommen til jobbsøkerkurs!

Velkommen til jobbsøkerkurs! Velkommen til jobbsøkerkurs! www.utdanningsforbundet.no www.pedagogstudentene.no 1 GRATULERER! Du er snart ferdig som student og arbeidslivet venter på deg! Det er et stort behov for barnehagelærere, det

Detaljer

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Som markedsutsatt virksomhet er BIs evne til innovasjon og tilpasning til markedet

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Seniorplanlegging i bedrifter i privat sektor

Seniorplanlegging i bedrifter i privat sektor Revisjon: Revisjonsdato: 9. Mar 212 Side: 1 av 8 Seniorplanlegging i bedrifter i privat sektor Pensjonsreformen har medført ekstra fleksibilitet både i forhold til opptjening og uttak av pensjon. I privat

Detaljer

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere.

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere. Ferie Legeforeningen får mange spørsmål om ferie. Flere av temaene som det redegjøres for nedenfor, har vært berørt i tidligere artikler i Overlegen. Of ser imidlertid stadig behov for artikler om ferie

Detaljer

Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt?

Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt? Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt? Fafo Sissel C. Trygstad 3. februar 2011 2 Problemstillinger som besvares i dag Hvor godt kjent er AMLs varslerbestemmelser i norsk arbeidsliv? Omfanget

Detaljer

Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene. Karrieredag organisasjon og ledelse, 2.nov 2012 Grete Johansen, Great Place to Work

Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene. Karrieredag organisasjon og ledelse, 2.nov 2012 Grete Johansen, Great Place to Work Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene Karrieredag organisasjon og ledelse, 2.nov 2012 Grete Johansen, Great Place to Work Great Place to Work Institute! Fokus på hva de beste gjør bedre! Samler de

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri. Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr.: B/8-2013 Dokument nr.: 13/01571-1 Arkivkode: 0 Dato: 22.10.2013 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Arbeid og fritid i helge- og høytider På bakgrunn

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Hvorfor er servicen så dårlig? Av Tor W. Andreassen & Fred Selnes Handelshøyskolen BI

Hvorfor er servicen så dårlig? Av Tor W. Andreassen & Fred Selnes Handelshøyskolen BI Hvorfor er servicen så dårlig? Av Tor W. Andreassen & Fred Selnes Handelshøyskolen BI Data fra den norske og amerikanske kundetilfredshet indeksen gir et entydig bilde om synkende tilfredshet med tjenester

Detaljer

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge INNSKUDDSPENSJON Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Posten Norge har i DNB Livsforsikring ASA, og hvilke forsikringer du

Detaljer

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd Ingar Skaug Levende lederskap En personlig oppdagelsesferd Om forfatteren: INGAR SKAUG er en av Norges få toppledere av internasjonalt format. Han hadde sentrale lederroller i de store snuoperasjonene

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Materiellspesifikasjon digitale medier

Materiellspesifikasjon digitale medier Materiellspesifikasjon digitale medier Innhold Leverings- og materiellfrister... 2 Bannerannonser... 3 Annonseformater... 3 Spesifikasjoner og regler for materiell... 4 Bruk av lyd, video og feed i annonser:...

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Tariffinformasjon. Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016

Tariffinformasjon. Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016 Tariffinformasjon Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016 Mekling og mulig streik Parat og Norsk Industri ble ikke enige i årets revisjon av Industrioverenskomsten. Det

Detaljer

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold Fagforbundet sjekker lønna di omtanke solidaritet samhold Forord Fagforbundet skal være synlig og nær medlemmene. Det er vi når vi oppsøker medlemmer og verver nye. Hvorfor ikke gi tilbud om en lønns-

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om hele, faste stillinger - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hele faste stillinger Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først

Detaljer

Stiftelseserklæring.

Stiftelseserklæring. 1 Stiftelseserklæring. I dag, 28.februar 2008, ble Fagforbundet Trondheim stiftet. Fire fagforeninger går sammen til en. De fire er Trondhjem kommunale tjenestemenns Forening, som ble stiftet i 1918, Trondhjem

Detaljer

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Sikkerhetsforum trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Tema Medvirkning - regelverksforankring Litt historikk bak opprettelsen av SF Mandat Sikkerhetsforum

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: 0 32 00 Telefaks: 23 06 17 43 E-post: lo@lo.no www.lo.no

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: 0 32 00 Telefaks: 23 06 17 43 E-post: lo@lo.no www.lo.no I forbindelse med at ny AFP innføres fra 1. januar 2011, kan de som er født i 1945-48 og fortsatt jobber, få ulik AFP etter om de velger 2010 eller 2011 som uttaksår. Det er viktig at du setter seg inn

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse Forord... 5 Fritid i forbindelse med helg og høytid... 6 Søndagsarbeid, Aml 10-10... 7 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8... 7 F1, F2,

Detaljer

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold Fagforbundets kommunikasjonsstrategi 2012 2013 omtanke solidaritet samhold Fagforbundet for et likestilt samfunn og arbeidsliv Kommunikasjon er spennende. Kommunikasjon er nødvendig. Kommunikasjon gir

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer