Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL"

Transkript

1 Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL siste endring: juni 2015

2 Innholdsfortegnelse Om dokumentet Formål Målgruppe Godkjenning Organisasjon Styret Organisering rundt det enkelte lag Rekruttering Etablering av nye lag for jenter og gutter Rekruttering av trenere og lagledere Laglederens oppgaver Innledning Holdnings skapende atferd Forventninger til foreldre og foreldrevettregler... 5 FORELDREVETTREGLENE Forholdet til trener(ne) Ajourhold av spillerlister Lagleder/trener møter Påmelding til seriespill Påmelding til cuper Planlegging av aktiviteter Ansvarlig for kampavvikling Regler for barnefotball Dommere Dommerkort Godtgjørelse til dommere Dugnader Nye spillere Spillere slutter Informasjon, foreldremøter Avslutninger Bruk av Fotballkalenderen utgitt av Buskerud Fotballkrets Materialforvalter (for 2014, ikke oppnevnt) Innkjøp Drakter Forbruksmateriell Kvitteringsliste for mottatt utstyr Innholdsfortegnelse for førstehjelpsbag Kurs/opplæring Trenerkurs Trener Trener II Trener III Trener IV Administrative kurs Førstehjelpskurs Dommerkurs Medlemsavgift og treningsavgift Medlemsavgift for Treningsavgiften Arbeidsavtale og Politiattest Rabatt på utstyr Treningsforhold Forsikring, lisenser og skader Forsikringer Barneforsikring Ungdomsforsikring Skademelding OVERGANGSBESTEMMELSER FOR SPILLERE UNDER 16 ÅR Klubbskifte for spillere under 13 år Overgang for spillere mellom 13 år og 16 år Overgang for spillere over 16 år Hjemmesiden... 21

3 Om dokumentet 1.1 Formål Formålet med håndboken er å gi tillitsvalgte, laglederne og trenere en verktøykasse som skal bidra til å: legge til rette for lagledere/trenere i å administrere laget og planlegge aktiviteter før under og etter sesongen engasjere sosialt redusere totalbelastningen på lagledere/trenere og å gjøre det lettere å rekruttere nye personer rundt laget samle alle erfaringer ett sted gjøre det enkelt å oppdatere lagledere/trenere med ny informasjon slippe dobbeltarbeid foran hver sesong hjelpe lagledere/trenere i forhold til foreldre engasjere flest mulig til å hjelpe til i fotballgruppa engasjere til å gjøre fotballgruppa bedre gjøre det lettere for styret å administrere fotballaktivitetene, og sørge for at alle har samme informasjon beskrive lagleders/treners oppgaver bidra til lik praksis for drift av fotballklubbens ulike lag øke totalkvaliteten generelt Alle er selv ansvarlige for å sette seg inn i håndboken. 1.2 Målgruppe Målgruppen for dette dokumentet er primært alle tillitsvalgte, lagledere og trenere i NUIL Fotball, men også andre interessert. Endringer i håndboken gjøres løpende. 1.3 Godkjenning Håndboken er godkjent av styret i NUIL. Har du har spørsmål om innholdet i boken eller har innspill til endringer/forbedringer, ta kontakt med fotballkontaktene i styret til NUIL, Herman Bay eller Nils Mugaas. 2 Organisasjon NUIL i dag består av aktivitetene ski, fotball og allidrett (allidrett forventes startet opp igjen høsten 2015): styret lagledere/trenere dommere foreldre 2.1 Styret Styret i NUIL består av 9 personer fordelt på roller. Organisering og rollefordeling finnes under

4 2.2 Organisering rundt det enkelte lag Rundt det enkelte lag er det ulike måter å tenke seg hvordan ting kan organiseres. Det må være noen som har den tette kontakten med spillerne og dette er trener, ass trener og i mange tilfeller lagleder. I tillegg er trener og lagleder avhengig av hjelp fra andre personer også. Dette vil kunne være ulike aktiviteter som skal dekkes med ulike roller. NUIL anbefaler at hvert lag har en modell som består av følgende roller/funksjoner: trener (minimum) evt ass trener lagleder (minimum) dugnadsansvarlig web-ansvarlig Ved å følge denne modellen bidrar man til at belastningen ved å påta seg en funksjon ikke blir for omfattende. Andre funksjoner kan være sosial ansvarlig, kamp ansvarlig osv. Her er det lov å være kreativ. 3 Rekruttering Rekruttering skal være et av NUIL satsningsområder. 3.1 Etablering av nye lag for jenter og gutter Det gjøres tiltak mot barneskolene Eikli, Kirkeskolen og Vegård. Det settes opp og deles ut lapper om oppstart av trening for nye 7-års lag. Fotballkontaktene i styret er ansvarlig for at informasjon deles ut til 1. kl, (fotball/allidretten) og henges opp på skolene Lagleder eller trener skal på ingen måte oppsøke lag eller spillere i andre klubber med tanke på overføring til lag i NUIL. Om dette er aktuelt skal ledelse i både NUIL og annen klubb være informert og inneforstått med dette. Foreldrene skal gjennom møte og/eller annen informasjon kunne ha påvirkning og bli hørt. 3.2 Rekruttering av trenere og lagledere Fotballkontaktene i styret med støtte fra resten av styret har ansvar for å rekruttere trenere og lagledere til hvert enkelt lag. Rekruttering finner sted blant foreldre hos de forskjellige lag. NUIL har ansvar for nødvendige opplæringstiltak av både lagledere og trenere. Etter hvert som lagene blir eldre kan det være behov for å rekruttere trenere utenfor foreldregruppen. 4 Laglederens oppgaver 4.1 Innledning Lagleder er den som administrerer laget og tar seg av alle administrative oppgaver. Laglederen er bindeledd mellom laget og Fotballkontaktene i styret og skal arbeide ut i fra klubbens retningslinjer og målsetninger. For en lagleder er det viktig å bli kjent med klubben og dens rutiner, og vite hva NUIL står for, og vite hvem som gjør hva i NUIL. Som ny lagleder, spør deg frem, ta gjerne kontakt med lagledere på andre lag, og skaff deg mest mulig informasjon, både om klubben og om rutiner.

5 4.2 Holdningsskapende atferd NUIL skal tilby barn og ungdom aktiviteter som er preget av trygghet, toleranse og sportslig utvikling på alle nivåer. Således blir laglederens oppgaver ofte å være en holdningsskapende person og kontaktperson for hele laget. Plastring av sår blir en del av jobben, likeledes trivsel, hygge og moro er laglederen medansvarlig for. Fellesskap på laget er viktig sosialt sett og ikke minst for den sportslige utvikling Det er viktig at trener og lagleder går sammen med spillerne og setter opp regler for hvordan dette kan oppnås. Kjefting, erting, banning og usportslig oppførsel er noe lagledere og trenere må ta tak i slik at dette ikke utvikler seg. For å bidra til et godt fellesskap og miljø på laget, har foreldre en viktig rolle. Som lagleder må du jobbe med å få foreldre til å stille opp på treninger og ikke minst kamper. Involver nye foreldre som kanskje ikke kjenner så mange og få til en skikkelig heiagjeng langs sidelinjen. Ikke alle foreldre er like fotballinteressert, men er det et godt sosialt møtested langs sidelinjen, blir barnas hobby både morsomt og sosialt, også for foreldrene. 4.3 Forventninger til foreldre og foreldrevettregler Når foreldre melder barna inn i NUIL har de selvfølgelig en del forventninger til hvordan vi ivaretar deres barn. Disse forventningene skal NUIL etter beste evne prøve å oppfylle, men uten foreldrenes hjelp klarer vi ikke dette. Det er viktig for laglederen å gjøre foreldre oppmerksomme på at NUIL også har forventninger til dem. Til hjelp i dette arbeidet har NUIL utarbeidet et skriv som alle foreldre bør lese se nuil.no. Lagledere bør også dele dette ut til alle spillere. Det at det stilles forventninger må også tas opp på foreldremøter. Klubben forventer at alle voksne rundt de enkelte lag fremstår som gode rollemodeller med de rette holdninger og atferd. Alle som tilhører NUIL skal vise respekt for motstandere og dommere. Om en dommer gjør feil, og det vil skje, vil det ikke hjelpe noe å kjefte på dommeren. Vi kjefter vel ikke på våre egne spillere dersom de gjør feil, så hvorfor gjøre det til dommeren. I mange tilfeller trenger en dommer veiledning og rettledning og dette besørger trener eller lagleder. Dersom våre klubbdommere får kjeft av motstanderlaget (foresatte, trener, lagleder) forventer NUIL at dette tas opp der og da med de ansvarlige rundt laget. I spesielle grove tilfeller skal det skrives rapport som leveres leder i Fotball i NUIL. Norges fotballforbund har utgitt følgende foreldrevettregler som du som lagleder bør gjøre kjent for foreldrene:

6 FORELDREVETTREGLENE Møt opp til kamp og trening - barna ønsker det Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen - ikke bare dine kjente Oppmuntre i medgang og motgang - ikke gi kritikk! Respekter lagleders bruk av spillere - ikke forsøk å påvirke han/henne under kampen Se på dommeren som en veileder - respekter avgjørelsene! Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta - ikke press det Spør om kampen var morsom og spennende - ikke bare om resultatet Sørg for riktig og fornuftig utstyr - ikke overdriv Vis respekt for arbeidet klubben gjør - delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball - ikke du Vis respekt for andre ikke røyk på sidelinja Husk at barna gjør som du gjør - ikke som du sier 4.4 Forholdet til trener(ne) Det er viktig at det er et godt samarbeid mellom trener og lagleder. Det kan være en del oppgaver som flyter litt over i hverandre. Det er derfor viktig at man seg imellom blir enige om hvem som tar seg av hva. Også når det gjelder holdningsskapende arbeidet er det meget viktig at trener og lagleder har et felles mål. 4.5 Ajourhold av spillerlister Inn og utmeldinger, samt navn, adresse, tlf.nr. endringer, på spillere, foreldre, trenere og lagledere, må oppdateres fortløpende, minst en gang før seriestart forsommer og en gang før seriestart høstsesong. Dette gjøres på standard skjema. Nye spillere må meldes kasserer snarest. 4.6 Lagleder/trener møter Det avholdes lagleder/trener møter i klubbhuset på Trøgstad ca. 2 ganger i året. Fotballkontaktene i NUIL fungerer som laglederkoordinator med ansvar for utarbeidelse av saksliste, innkalling, gjennomføring og referat. Stedfortreder kan representere lagleder/trener. Forfall meldes. 4.7 Påmelding til seriespill Fotballkontaktene melder på lag til seriespill i samarbeid med lagleder/trener. Dette gjøres i jan/febr. hvert år. Avklaringer rundt dette skjer i tett dialog med lagledere og trenere allerede i januar/februar. Dersom det er endringer i lag som skal være med i høstsesongen må dette meldes en av fotballkontaktene innen 10. juni.

7 4.8 Påmelding til cuper Fotballkontakten sørger for at samlet påmelding i følgende cuper/turneringer: Bama Knøttefestival CUP ALDERSGRUPPE CA. TIDSPUNKT Ringeriksmesterskapet 7-12 år 7 19 år 1 eller 2. helgen i juni Siste helgen i august ARRANGØR Hønefoss Ballklubb- Hønefoss Ådal IL Styret er positiv til deltakelse i cuper i Norge. Lagleder/trener melder på selv, faktura sendes kasserer i NUIL. Klubben dekker påmeldingsavgift. NUIL vil også kunne dekke påmeldingsavgift til cuper utenfor Norge, men det skal da sendes skriftlig søknad til styret som vil behandle dette som egen sak på styremøte. Dersom lag ønsker å delta på cup m/overnatting så kan deler av oppholdet søkes dekket av klubben. Laget oppfordres til selv å iverksette tiltak som kan dekke slike turer. 4.9 Planlegging av aktiviteter I sin informasjon til spillere og foreldrene anbefales at lagleder gjerne utarbeider plan for aktiviteter for hele sesongen. Dette gir bedre forutsigbarhet for både foreldre og spillere. Planen kan ajourføres etter hvert som aktivitetene endres. Se eks på en aktivitetsliste bakerst i heftet Ansvarlig for kampavvikling Lagleder er ansvarlig for kampavvikling på lagets hjemmekamper. Dette innebærer: - koordinere kampene - sjekke at baner er klargjort - skaffe dommere. For de yngste lagene arrangeres kampene som små turneringer der flere lag møtes. Husk på at du som kampansvarlig også er ansvarlig for de kampene som også omfatter eget lag.

8 4.11 Regler for barnefotball Spillereglene gjelder for alle fotballkamper så vel utendørs som innendørs i klassene opp til og med 12 år i barnefotballen. I disse klassene er det overordnet for all dømming at: - Dommeren skal betrakte fotball som en lek for spillerne. - Dommeren skal ikke unødig avbryte spillet, men sørge for at alle spillerne behandles likt Dommeren skal i stor grad veilede når spilleren gjør feil. Ellers så henvises det til brosjyre om regler for barnefotball (http://www.fotball.no/files/{bf330bd0-5b11-4bed-8cb6-30d6b3d5e67f}.pdf) 1. SPILLEBANEN For nierfotball (13-14 år) o Spillebanen anbefalt å være x 50 m. o Mål: 13-åringer sjuermål anbefalt. 14-åringer ellever-mål anbefalt o Offside: ja o Spilletid: 2 x 35 min. For sjuerfotball (11-12 år) o Spillebanen bør være minimum 40 x 20 m. maks. 50 x 30 m. Lengden skal være større enn bredden. o Målenes størrelse bør være 3 x 2 m. eller 5 x 2 m. Målene skal være forsvarlig sikret mot å velte. o Spilletiden for sjuerfotball er maks. 2 x 25 min. for minigutt/minijente og maks. 2 x 30 min. for lillegutt/lillejente. I turneringer gjelder eget reglement for spilletiden. o Offside: nei For femmerfotball (7-10 år) o Spillebanen bør være minimum 30 x 15 m. maks. 40 x 20 m. Lengden skal være større enn bredden. Anbefalt er 33 x 18 m. o Målenes størrelse bør være 3 x 2 m. eller 5 x 2 m. Målene skal være forsvarlig sikret mot å velte. Spilletiden i femmerfotball anbefales på generelt grunnlag til maks. 2 x 20 min. 2. ANTALL SPILLERE For nierfotball Ni spillere på hvert lag (inkl. målvakt). For sjuerfotball På hvert lag skal det ikke være mer enn 7 (inkl. målvakt). I turneringer innendørs anbefales 5 spillere på hvert lag (inkl. målvakt). Ubegrenset antall innbyttere kan byttes inn og ut.

9 For femmerfotball Det benyttes fem spillere på hvert lag samtidig, inkludert målvakt. Det anbefales to til fire innbyttere som kan byttes inn når som helst. 3. BALL Ball nr. 4 (med omkrets cm.) benyttes i alderen år. I klassene 7-10 år anbefales ball størrelse nr. 3. I kamper innendørs kan innendørs ball benyttes. 4. ANNET Spillerne må ha passende tøy, og det er påbudt med leggbeskyttere. Dommeren må ha god kjennskap til spillereglene og intensjonen med barnefotball. Før kampen tar til velger lagene mellom banehalvdel og avspark. Det laget som vinner myntkastet skal velge banehalvdel. Det andre laget tar avspark. Når hele ballen går ut over sidelinjen skal det tas innkast. Ved feil innkast skal dommeren veilede og la spilleren ta nytt innkast. Mål kan ikke gjøres direkte fra innkast. Når hele ballen har passert målstreken mellom målstengene skal det dømmes mål. Etter godkjent scoring settes spillet i gang fra midten av det lag som ikke scoret målet. Mål kan ikke gjøres direkte fra avspark. Offside praktiseres fom nierfotball (13 år). Det dømmes direkte frispark når en spiller: o feller en motspiller o holder eller dytter en motspiller o tar ballen med hånden (med vilje) o gjør noe som kan være farlig for de andre spillerne Frispark innenfor straffesparkfeltet tildelt det angripende lag tas som straffespark fra straffesparklinjen. Dommeren bør gi tilsnakk ved gjentatte overtredelser. Kort benyttes ikke. Ved frispark tildelt det forsvarende lag innenfor eget straffesparkfelt, kan ballen spilles til egen målvakt som deretter må frigjøre ballen innen 6 sekunder. En spiller som er kvalifisert for advarsel vises vekk fra banen. Bortvisningen har ingen senere følger for spilleren. Bortvist spiller kan erstattes av en ny spiller. Målspark tas hvis hele ballen går ut over mållinjen utenfor målet. Ved målspark kan ballen sparkes/kastes ut av straffesparkfeltet uten at den må ligge på bakken. Motstander må være utenfor straffesparkfeltet ved målspark. Det er ikke lov å kaste eller sparke ballen over midten ved målspark, eller når målvakten skal frigjøre ballen etter redning. Hvis dette skjer skal det dømmes et indirekte frispark til motparten fra der ballen passerer midtstreken. Hjørnespark tas fra stedet hvor mållinjen og sidelinjen møtes. Det er frisone i barnefotballen (7-12 år) ved igangsetting fra keeper ved målspark, dvs. for 5 er fotball pressfri sone til midtbanen, for 7 er fotball til midt på motstanders banehalvdel (innført f.o.m. sesongen 2014). Det er anledning til å sette inn ekstra utespiller i 5 er og 7 er fotball for lag som ligger under med 4 mål. Når avstanden er redusert til 3 mål skal den ekstra utespilleren tas av banen (innført f.o.m. sesongen 2014) Dommere

10 I aldersklassene 7-12 er det klubbdommere som skal dømme kampene. Dette gjelder alle våre hjemmekamper. Oversikt over klubbdommere blir lagt ut på nuil.no. Lagleder er ansvarlig for å skaffe dommer. I aldersklassen år er dommer oppnevnt fra Buskerud fotball krets Dommerkort I aldersklassene 7-10 år benyttes det ikke dommerkort. I aldersklassene år benyttes det dommerkort. Dommerkortene sendes samlet til NUIL og legges til avhenting på kontoret på klubbhuset Godtgjørelse til dommere Lagleder er ansvarlig for at klubbdommerregning blir fylt ut og signert av dommer. Dommere som er oppsatt av kretsen har egne dommerregninger. Underskrevet dommerregning sendes til NUIL v/kasserer som overfører til konto. Det anbefales å samle opp slik at utbetaling fra kasserer til dommer gjøres 1-2 ganger pr serie (høst/vår). Skjema kan lastes ned fra hjemmesiden til NUIL. I 5èr fotball er satsen kr 100,-. I 7èr fotball er satsen kr 200,-. I 9er fotball er satsen kr 350,-. I tillegg kommer Km-godtgjørelse, som skal dekkes etter statens satser og ev. andre utlegg ifm. kjøring Dugnader I NUIL har vi minimum to dugnader: Vår evt. høst-rengjøring på Trøgstad Kioskdriften på Trøgstad. Vi håper på forståelse for at vi er helt avhengig av at foreldrene bidrar. Alle lagene skal delta på dugnadene. Dette gjelder også de nye 7-års lagene. En modell som vi anbefaler er at det blant foreldrene plukker ut en dugnadsansvarlig. I NUIL styret er det bygg- og anleggsansvarlig som organiserer dugnaden på Trøgstad i samarbeid med fotballkontaktene. Kiosken på Trøgstad skal som et utgangspunkt være åpen hver gang vi har hjemmekamp. Foreldre kan bli tildelt en til to vakter i løpet av en sesong. Kiosksansvarlig setter opp vaktlister og fyller opp varer. Egen vaktinstruks følger vedlagt vaktlista Nye spillere NUIL har en filosofi at alle spillere skal føle seg velkommen og bli tatt godt vare på. Du som lagleder/trener er ansvarlig for at dette ivaretas.

11 Når et lag får nye spillere er det viktig at lagleder får skikkelig navn og adresse, telefonnr., fødselsdato på spilleren samt navn på foreldre/foresatte. Det er viktig at disse opplysningene blir registrert i medlemsregisteret. NB. Spiller må være registrert som medlem i NUIL, for at forsikringen skal gjelde. Laglederen bør sende ut et "velkomstbrev" med adresseliste over spiller og trener/lagleder, samt litt generell info om klubben når og hvor treningene finner sted, og hvilke planer laget har for sesongen, av kamper, cuper og lignende Spillere slutter Dersom spillere slutter og det dreier seg om en overgang til en annen klubb se kapittel om overganger. Det som er viktig i slike tilfeller at prosessen går så smidig som mulig Informasjon, foreldremøter En lagleder bør avholde 1-2 foreldremøter pr. sesong. Et ved sesongstart og gjerne et ved sesongavslutning. Her tas det opp eventuelle saker som foreldre, trenere eller laglederen ønsker. Foreldremøtene avholdes som regel på klubbhuset og lagleder tar kontakt med den ansvarlig i styret som administrere klubbhuset å reservere ønsket tid. Det er også laglederens oppgave å holde kontakt med spillergruppa, sende/dele ut jevnlig informasjon til spillere og foreldre, om aktuelle saker, kamper, cuper, treningssteder/tidspunkter o.l. Dette gjøres på mail/sms Avslutninger I forbindelse med avslutninger er det mulig å søke styret om økonomisk støtte inntil kr pr spiller. Avslutninger kan for eksempel være pizzakveld, landskamp, bowling og lignende. Dette gjelder i hovedsak de eldste lagene. Tradisjonelt har avslutninger for de yngre lagene 7-12 år vært gjennomført ved et felles arrangement på Trøgstad. Mini-turnering, pølser og brus, samt premieutdeling innsatspremie til alle. Foresatte serveres kaffe. Fotballkontaktene i styret arrangerer avslutningen sammen med foreldrene og bestiller felles premier Bruk av Fotballkalenderen utgitt av Buskerud Fotballkrets Fotballkalenderen er et nyttig arbeidsverktøy for alle lagledere. Boken utgis årlig og inneholder: adresseliste for sentrale organisasjoner og personer adresseliste for dommere i BFK

12 adresseliste for alle klubber i BFK, med styre og lagledere retningslinjer for seriespill det aktuelle år utdanning- og opplæringstilbud NFF sin hovedterminliste terminliste for cuper, turneringer og fotballskoler i Buskerud terminliste for 11 er og 7 er fotball Fotballkalenderen utgis i slutten av april hvert år og distribueres til klubb. Det er svært viktig å gjøre seg godt kjent med fotballkalenderen. Anbefaler alle at retningslinjene leses og sentrale temaer gjøres kjent for trener, spiller og foreldre. Problemet med fotballkalenderen er at den blir utdatert med en gang etter hvert som flere lag etteranmeldes, kamper flyttes, lagledere slutter osv. Derfor er det bedre at dere bruker internett og går inn på hjemmesidene til Buskerud fotballkrets (http://www.fotball.no/buskerud/). På denne siden finner dere det dere har behov for i forhold til: resultatservice linker til andre lag og deres kontaktpersoner utdanning kamper informasjon fra kretsen øvelsesbank med mange øvelser spilleregler forsikringer mv. For deg som lagleder bør du sette deg inn i innholdet på denne siden. Ett annet godt alternativ er appen «Minfotball» som kan lastes ned gratis fra Appstore. Her finner man oversikt over alle lagenes kamper med starttidspunkt, løpende ajourført med resultater samt veibeskrivelse til kampsted ved bortekamper. 5 Materialforvalter (for 2015, ikke oppnevnt) Materialforvalter utnevnes av styret, og har det overordnede ansvaret for alt utstyr klubben forvalter. Materialforvalter er p.t. ikke utnevnt. Materialforvalter leverer ut lagutstyr til lagleder eller en annen ansvarlig på laget. Det fylles ut en kvitteringsliste (se under) i 2 eksemplarer hvor materialforvalter og den ansvarlige for laget beholder hver sin. Ved sesongslutt, og ved evt. bytte av utstyrsansvarlig på laget i sesongen, skal utstyret levers til materialforvalter som kvitterer for mottaket. Om det mangler utstyr uten begrunnelse, må dette erstattes. Tvilstilfeller behandles av styret. 5.1 Innkjøp Alle innkjøp av forbruksmateriell til lagene skal gå via materialforvalter, som sørger for å gjøre innkjøp via de avtaler som klubben til enhver tid har fremforhandlet.

13 5.2 Drakter Fra 2013 sesongen har NUIL nye drakter. Disse skal kun brukes til kamper, ikke til trening. Drakten består av en overdel, en shorts og et par strømper. Shorts og strømper beholdes av spiller etter sesongslutt. 5.3 Forbruksmateriell Forbruksmateriell rekvireres via materialforvalter, som kjøper dette inn og har et lite lager.

14 5.4 Kvitteringsliste for mottatt utstyr. Denne liste skal fylles ut og signeres i 2 eksemplarer, et eks. beholdes av den som mottar utstyret på vegne av laget, og et eks. beholdes av materialforvalter. Utstyret skal ved sesongslutt returneres til materialforvalter som kvitterer for innleveringen. Evt. mangler skal begrunnes. Om utstyret overdras til en ny person i løpet av sesongen, skal utstyret først returneres til materialforvalter som deretter foretar utlevering til den nye ansvarlige. Navn på laget Ansvarlig mottaker Type utstyr Antall utlevert Innlevert Ballpumpe Dommerfløyte Drakt overdel, kort arm Drakt overdel, lang arm Drakt shorts Fotballer Fotballnett Fotballstrømper Førstehjelps bag Gamle fotballstrømper Keeper bukser Keeper hansker Keeper shorts Keeper genser Kjegler, små Kjegler, store Utstyrs bag Vester Utstyr mottatt av (blokkbokstaver) Dato Signatur Utstyr utlevert av (blokkbokstaver) Signatur Utstyr innlevert av (blokkbokstaver) Dato Signatur Utstyr mottatt av (blokkbokstaver) Signatur Begrunnelse for evt. mangler, og andre kommentarer:

15 5.5 Innholdsfortegnelse for førstehjelpsbag Følgende liste er en veiledning til hvilket utstyr som til enhver tid bør være i lagets førstehjelpsbag. Ved forbruk, kompletteres dette ved å rekvirere nytt fra materialforvalter. Antall Type utstyr Kommentarer Isposer Idrettstape Støttebandasjer Plaster Strips Saks Hansker Ansiktsmaske Klorhexidin Gasbind Sterile kompresser 6 Kurs/opplæring Norges Fotballforbund har utarbeidet en utdanningspakke for ledere og trenere. Kursene har et vidt omfang og innhold og går fra 4-timers kurs til opptil en uke. For mer info om tema og innhold se: 6.1 Trenerkurs Vi oppfordrer alle trenere, lagledere og andre interesserte til å delta på kurs i regi av fotballkretsen. Følg med på BFK.no og avklar ev. med fotballkontakt i styret Trener 1 Trener 1 kurset består av følgende 4 delkurs: Delkurs 1: Aktivitetslederkurset (16 timer/4 kvelder) Delkurs 2: Fotballferdighet (16 timer/4 kvelder) Delkurs 3: Samspill (16 timer/4 kvelder) Delkurs 4: Ungdomsfotball (16 timer/4 kvelder) Hvert delkurs består av 4 moduler. Delkursene kan tas hver for seg eller samlet Trener II Dette kurset gir kompetanse som helhets- og utviklingstrener. Kurset gjennomføres på dagtid over en uke, i tillegg til 3 måneders selvstudium Trener III Dette kurset gir kompetanse som topp- og talent trener. Kurset gjennomføres på dagtid over en uke, i tillegg til 6 måneders selvstudium og avsluttende 3 dagers kurs.

16 6.1.4 Trener IV Dette er den høyeste trenerutdanning i Norge. Avsluttes med fagoppgave. Søker NFF som avgjør deltagelse. 6.2 Administrative kurs Det henvises til fotballkalenderen. Eventuell invitasjon til andre kurs vil bli distribuert til aktuelle deltagere pr. post eller lagleder- og trenermøter. 6.3 Førstehjelpskurs Dette kan arrangeres etter ønske fra klubbens medlemmer. 6.4 Dommerkurs Buskerud Fotballkrets eller en lokal klubb arrangerer årlig dommerkurs etter samme modell og organisering som aktivitetslederkurs. Alle kan delta på kurset. Gjennomført kurs gir status som såkalt klubbdommer. Kan utføre dommeroppgaver for barnefotball, det vil si til og med 12 år. Gir grunnlag for videregående kurs som gir kompetanse som autorisert dommer. NUIL s dommerkontakt vil koordinere/arrangere dommerkurs. 7 Medlemsavgift og treningsavgift 7.1 Medlemsavgift for 2014 NUIL Fotball er en del av allianseidrettslaget Norderhov Ungdoms og Idrettslag (NUIL). De som er med i NUIL Fotball betaler sin medlemsavgift til NUIL. Alle spillere må være medlem av NUIL for blant annet å være forsikret. Medlemskap koster årlig: Individuelt medlemskap kr 300,- Familie medlemskap kr 400,- Støttemedlem kr 300,- Medlemskontingent innbetales til NUIL via link på hjemmesiden nuil.no alternativt på følgende konto nr Noter navn på alle familiemedlemmer, og på hvem enkeltmedlem betalingen gjelder. 7.2 Treningsavgiften Treningsavgiften er differensiert og skal dekke deler av den sportslige satsningen og tilhørende utgifter til det enkelte lag. Resten av utgiftene dekker ledelsen i NUIL iht vedtatt budsjett.

17 Treningsavgift innbetales til NUIL etter følgende satser: Alder Beløp år kr 1 250, 11 år kr 1 000, 8-10 år kr 750, 6-7 år kr 0, Søskenmoderasjon beregnes slik at den/de yngste får halv pris, mens det eldste søsken betaler ordinær sats. 7.3 Arbeidsavtale og Politiattest Alle trenere og lagledere som har direkte kontakt med barn/ungdom i NUIL skal ha en gyldig politiattest. Den enkelte er selv ansvarlig for å levere til styret i klubben. Arbeidsavtale utarbeides for trener som er engasjert av klubben eksternt og som skal ha honorar/godtgjørelse. 7.4 Rabatt på utstyr Rabatt for NUIL medlemmer på utstyr hos sportsforretning er p.t. under utredelse. 8 Treningsforhold Vi har mange lag og spillere i NUIL. På grunn av banekapasitet på Trøgstad kan det være vanskelig å tilrettelegge treningsaktivitet for alle våre 5 er og 7 er lag på Trøgstad. Disse lagene må eventuelt trene på balløkker rundt omkring i distriktet som: Kirkeskolen, Vegård og Eikli. For 11 er lag forsøker vi å tilrettelegge for treningsaktivitet på Trøgstad. P.t. er det ingen 11 er lag. Alle hjemmekamper for NUIL sine lag spilles på Trøgstad. Ringerike kommune er eier av anlegget og vedlikeholdsansvarlig, det være seg gressklipping, gjødsling, vanning etc. Trening på vinteren skjer enten ute på kunstgressbaner/grusbaner, inne i plasthallen bak klubbhuset til HBK eller gymsaler Eikli, Kirkeskolen eller Vegård. Trener/lagleder gjør avtaler selv med skolene. Treningstider på AKA-Arena og kunstgresshallen søkes av NUIL. Fordeling av tildelt treningstid foretas av fotballkontaktene.

18 9 Forsikring, lisenser og skader 9.1 Forsikringer Alle spillere i NUIL må ha forsikring for å spille aktiv fotball. Alle utøvere som er medlem i NUIL er forsikret. Uten en gyldig forsikring/lisens skal ingen barn/ungdom delta i aktiviteter i NUIL Fotball. Styret fører oversikt over hvem som ikke har betalt medlemskap. Men lagleder bør kreve å se betalt medlemskontingent Barneforsikring Norges Idrettsforbunds barneidrettsforsikring Generelt For forsikringsavtalen gjelder vilkår for Idrettsforsikring og de generelle vilkår, så fremt disse ikke er fraveket i bestemmelsene nedenfor. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av NIF. Hvem er forsikret a) Medlemmer av lag tilsluttet NIF. Disse er dekket opp til den dato de fyller 13 år. b) Flyktninger/asylsøkere omfattes av dekningen for behandlingsutgifter, selv om de kke er medlem av norsk folketrygd, under forutsetning av at de tilfredsstiller kravene i pkt c) Valgte/utpekte trenere og ledere samt oppnevnte dommere for de samme utøverne, når når de trener, leder eller dømmer kamp/trening for medlemmer nevnt i pkt a og b. d) Barn som ikke er medlem av lag/klubb som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi. Hva forsikringen gjelder a) Idrettsskade er skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. Se pkt.2.4. b) Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre fysisk begivenhet - ulykkestilfelle - som inntreffer i forsikringstiden ved reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. Se pkt Hvor/når forsikringen gjelder Forsikringen gjelder idrettsskade under idrettsøvelse organisert av lag, krets eller forbund tilsluttet NIF, nærmere bestemt: a) Under konkurranser, stevner, trening og oppvisninger. b) Under organisert trening på idrettsbane, i hall o.l. c) Fellestrening utenfor bane/hall ledet av instruktør/trener lagleder. d) Trening utenfor bane/hall som naturlig inngår i et planlagt treningsprogram. Forsikringen gjelder ulykkesskade under direkte reise til/fra idrettsutøvelse organisert av lag, krets eller forbund tilsluttet NIF enten deltakerne reiser samlet eller hver for seg. Forsikringen gjelder likevel ikke ulykkesskade der skadelidte kan kreve erstatning direkte fra skadevolder eller dennes forsikringsselskap. Forsikringen gjelder ulykkesskade ved opphold på konkurranse-/treningsstedet utenfor lagets hjemsted i forbindelse med idrettsutøvelse organisert av lag, krets eller forbund tilsluttet NIF. Forsikringen gjelder - dog høyst en uke før første, og tre dager etter siste konkurranse dag. Hvis uhellet er ute Det er aldri morsomt når idrettsglede blir til frustrasjon over en idrettsskade. Vi håper selvsagt at du skal slippe slike uforutsette og vonde hendelser. Hvis uhellet allikevel skulle være ute gir idrettsforsikringen disse erstatningene:

19 Forsikringssummene: Kroner Erstatning ved Idretts-/Ulykkesdødsfall ,- Progressiv invaliditetserstatning* ,- Behandlingsutgifter inntil Egenandel Tannskader Egenandel Fysioterapi/kiropraktor Egenandel ,- 500, ,- 500,- 3500,- 500,- *Forsikringssummer ved medisinsk invaliditet er kr ,- økende med 2% for hver invaliditetsgrad over 50%, inntil maksimal utbetaling kr ,- ved 100% medisinsk invaliditet. Nærmere om ytelsene Vilkåret for Idrettsforsikring om invaliditetsoppgjør gjelder, dog slik at oppgjør kan utstå i inntil 5 år etter skadedagen. Ved tannskader dekkes også første permanente behandling (krone, bro o.l.) selv om behandlingen skjer senere enn 2 år etter skadedagen. Endelig oppgjør skal likevel skje innen 2 år, basert på kostnadsoverslag fra tannlege eller tanntekniker. Hvordan melde fra om en idrettsskade Hvis du skulle få en idrettsskade som er dekket av forsikringen kan du fylle ut et eget skadeskjema. Dette skjemaet sender du til oss i If. Adressen er: If Oppgjør Ulykke Postboks Lysaker Vil du vite mer? Vi kan naturligvis ikke fortelle alt her. Les mer om våre forsikringsvilkår på eller ring oss på telefon 02400, 24 timer i døgnet. Ved skade brukes telefonnummer Helsetelefonen gratis rådgivningstelefon I NIFs barneidrettsforsikring inngår gratis tilgang til Helsetelefonen. Her får du raskt og enkelt råd og informasjon om sykdom og helse relatert til fysisk aktivitet og du får svar på spørsmål om alt fra skrubbsår og vonde knær, til hvor du kan finne nærmeste åpne apotek. Ring oss 24 timer i døgnet, året rundt på telefon Ungdomsforsikring Se eget vedlegg til dette dokumentet.

20 9.3 Skademelding Dersom en spiller blir skadet og skaden er av slik art at det kan medføre varige mèn eller bruk av forsikring, skal det fylles ut og sende inn skademelding. Slik skademelding må attesteres av lege. Ved akutt skade hvor lege blir oppsøkt, uten at en har med skademelding, er det tilstrekkelig med en orientering til lege om at man trenger en beskrivelse av skade (diagnose) og behandling som man får med eller blir ettersendt. I alle tilfelle, sørg for at lege orienteres om at spilleren har forsikring/lisens slik at en kan komme tilbake i ettertid for nødvendig dokumentasjon. 9.4 OVERGANGSBESTEMMELSER FOR SPILLERE UNDER 16 ÅR. Det er helt klare regler for hvordan overganger av spillere skal gjennomføres. Ta kontakt med Styret i NUIL for å få hjelp og veiledning samt overgangsskjemaer Klubbskifte for spillere under 13 år. Bestemmelsen gjelder spillere opp til og med det året de fyller 12 år. Før spilleren kontaktes med tanke på klubbskifte, skal nåværende klubb og spillerens foresatte underrettes skriftlig. Klubbskiftet kan skje når som helst i året, og det er ikke adgang til å stille vilkår for klubbskiftet. Ny klubb plikter å sende skjemaet MELDING OM KLUBBSKIFTE til tidligere klubb. Kopi sendes den nye klubbens fotballkrets innen 8 dager. Spilleren kan delta i obligatorisk kamp for ny klubb tidligst 8 dager etter at skjemaet MELDING OM KLUBBSKIFTE er sendt tidligere klubb rekommandert eller på annen etterretning måte Overgang for spillere mellom 13 år og 16 år. Bestemmelsen gjelder spillere f.o.m. det året de fyller 13 år til og med det året de fyller 15 år. Før spilleren kontaktes med tanke på overgang, skal ny klubb sende skriftlig underretning til nåværende klubb og spillerens foresatte. Dersom ikke annet er bestemt, behandles overgangen av den fotballkretsen ny klubb tilhører. Overgang kan skje når som helst i året med unntak av perioden 1. september til 15. november. Kretsen kan etter søknad gi spiller spilletillatelse for ny klubb i perioden 1. september til 15. november dersom tungtveiende grunner foreligger. En spiller må ha hatt spilletillatelse for en klubb i minst 30 dager før ny overgang kan påbegynnes. Kretsen kan dispensere fra bestemmelsen når en klubb kan dokumentere at den ikke har nok spillere til å delta med lag i en cup/turnering. Overgangsskjemaer får enten ved å kontakte Styret i NUIL eller Buskerud fotballkrets. Overgangsskjemaet består av 3 deler som alle skal underskrives av spiller og foresatte. Signert overgangsskjema sendes Styret i NUIL v/herman Bay

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL siste endring: april 2014 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Godkjenning... 3 2 Organisasjon... 3 2.1 Styret... 3 2.2

Detaljer

SPILLEREGLER BARNEFOTBALL

SPILLEREGLER BARNEFOTBALL SPILLEREGLER BARNEFOTBALL SPILLEREGEL 1 SPILLEBANEN Spillebanen bør være min. 15 x 30 m maks. 20 x 40 m. Anbefalt er 20 x 30 m. Lengden skal være større enn bredden. Målenes størrelse bør være 3 x 2 m

Detaljer

Velkommen til MX Sport Cup 2015 13.-14. juni på Søndre Land stadion

Velkommen til MX Sport Cup 2015 13.-14. juni på Søndre Land stadion Velkommen til MX Sport Cup 2015 13.-14. juni på Søndre Land stadion Vi har i år gleden av å ønske velkommen til MX Sport Cup i Søndre Land for 27. gang 112 lag skal over to dager spille 224 kamper Vi håper

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

SPILLEREGLER OG RETNINGSLINJER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER

SPILLEREGLER OG RETNINGSLINJER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER SPILLEREGLER OG RETNINGSLINJER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER Barnefotball (6 12 år) Spilleregler og retningslinjer for spill på små baner I dette heftet finner dere alle regler og retningslinjer for spill på

Detaljer

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Barnefotballens ABC Innhold Fair play, frisone, ekstra spiller Kampavvikling, regler og retningslinjer Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Fair play, frisone, ekstra spiller Nye

Detaljer

Klubbdommerkurs. små baner Syverfotball Femmerfotball. Tilpasset fotball påp

Klubbdommerkurs. små baner Syverfotball Femmerfotball. Tilpasset fotball påp Tilpasset fotball påp små baner Syverfotball Femmerfotball Barnefotball - kursmodul 1 12 år r og yngre Ungdoms- og voksenfotball kursmodul 2 13 år r og eldre Hovedmålet med kurset er å gi deltakerne gode

Detaljer

SPILLEREGLER OG RETNINGSLINJER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER

SPILLEREGLER OG RETNINGSLINJER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER SPILLEREGLER OG RETNINGSLINJER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER Barnefotball (6 12 år) Spilleregler og retningslinjer for spill på små baner I dette heftet finner dere alle regler og retningslinjer for spill på

Detaljer

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. MoSenteret Cup til minne om Randulf Alteren 15-17. mars 2013

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. MoSenteret Cup til minne om Randulf Alteren 15-17. mars 2013 Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til MoSenteret Cup til minne om Randulf Alteren 15-17. mars 2013 i Stålhallen for aldersgruppen 1997-2006 PÅMELDING: All påmelding skjer på Cup Assist via http://moilbu.no

Detaljer

REGLER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER 2009

REGLER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER 2009 REGLER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER 2009 Spilleregler for sjuerfotball, femmerfotball og barnefotball SPILLEREGLER FOR SJUERFOTBALL GJELDER FOR KLASSENE 13 ÅR OG ELDRE For klassene 12 år og yngre gjelder spillereglene

Detaljer

Produktavtale. mellom. Norges Triathlonforbund og If Skadeforsikring AB(publ)via den norske filialen If skadeforsikring NUF

Produktavtale. mellom. Norges Triathlonforbund og If Skadeforsikring AB(publ)via den norske filialen If skadeforsikring NUF Avtale nr. / Pol.nr. 0116252 Produktavtale mellom Norges Triathlonforbund og If Skadeforsikring AB(publ)via den norske filialen If skadeforsikring NUF 1. HVEM AVTALEN GJELDER FOR 1.1. Avtale om Lisensforsikring

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Forsikringer i idretten

Forsikringer i idretten Forsikringer i idretten v/ advokat Pål Kleven og advokatfullmektig Sturla Blanck Torkildsen Kontor: Ullevål stadion, Oslo. Sentralbord: (+47) 21 02 90 00 (c) Kleven & Kristensen Forsikringsbehovet Forsikringsbehovet

Detaljer

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. Randulf Alteren Cup. 21-23. mars 2014

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. Randulf Alteren Cup. 21-23. mars 2014 Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til Randulf Alteren Cup 21-23. mars 2014 i Stålhallen for aldersgruppen 1998-2007 For miniputter/lillegutter/lillejenter: 5er fotball For Smågutter/småjenter og Gutter/Jenter:

Detaljer

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Takk for at Du/Dere valgte å delta på denne Cup en. I denne mappen vil du finne informasjon om følgende: BAMA informasjon Spilleregler Kampoppsett Foreldrevettregler

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

SPILLEREGLER OG RETNINGSLINJER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER

SPILLEREGLER OG RETNINGSLINJER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER SPILLEREGLER OG RETNINGSLINJER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER Ungdom (13 16 år) Gjelder fra 1.1.2015 Spilleregler og retningslinjer for spill på små baner I dette heftet finner dere alle regler og retningslinjer

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Møte referat. Agenda. Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011

Møte referat. Agenda. Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011 Møte referat Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011 Deltakere: Neste møte: 21 oppmøtte foreldre (spillergruppe=28) Ikke avtalt Sted: Viva Italia Jonsvannsveien 137 Agenda 1)

Detaljer

SPILLEREGLER OG RETNINGSLINJER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER

SPILLEREGLER OG RETNINGSLINJER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER SPILLEREGLER OG RETNINGSLINJER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER Ungdom (13 16 år) og voksne Spilleregler og retningslinjer for spill på små baner I dette heftet finner dere alle regler og retningslinjer for spill

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014

SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014 SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014 Spillereglene følger Norges Fotballforbunds regler for spill på små baner 2011 i kapitlet som heter «Spilleregler for femmerfotball for ungdom og voksne», men med særtilpasninger.

Detaljer

Lagledermøte barnefotball Sesongen 2012

Lagledermøte barnefotball Sesongen 2012 Lagledermøte barnefotball Sesongen 2012 Lagledermøte barnefotball 2012 Laglederkveld Agenda: - Hordaland Fotballkrets - Verdier og retningslinjer NFF - Fair Play - Sesongen 2012 - serieoppsett - Spilleregler

Detaljer

Regler for spill på små baner. Spilleregler for sjuerfotball Spilleregler for femmerfotball Spilleregler for barnefotball

Regler for spill på små baner. Spilleregler for sjuerfotball Spilleregler for femmerfotball Spilleregler for barnefotball Regler for spill på små baner Spilleregler for sjuerfotball Spilleregler for femmerfotball Spilleregler for barnefotball REGEL 1 - Spillebanen: Størrelse: min. 25 x 15 m. maks. 75 x 50 m. Anbefalt: min.

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY INNHOLDSFORTEGNELSE Kort om grunnlaget for klubbhåndbok Økonomi Førstehjelp og skadeforebygging Anleggsplaner Foreldrevettregler Sportsplan

Detaljer

REGEL 1 - SPILLEBANEN Størrelse: min. 25 x 15 m. maks. 75 x 50 m. Anbefalt: min. 40 x 20 m. maks. 60 x 40 m.

REGEL 1 - SPILLEBANEN Størrelse: min. 25 x 15 m. maks. 75 x 50 m. Anbefalt: min. 40 x 20 m. maks. 60 x 40 m. REGLER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER 2011 SPILLEREGLER FOR SJUERFOTBALL FOR UNGDOM OG VOKSNE GJELDER FOR KLASSENE 13 ÅR OG ELDRE 60 spilleregler For klassene 12 år og yngre gjelder spillereglene for barnefotball.

Detaljer

Nedenfor vil vi gi deg litt informasjon som vi håper kommer til nytte i ditt arbeid som lagleder og trener. Informasjonsansvarlig/Sekretær:

Nedenfor vil vi gi deg litt informasjon som vi håper kommer til nytte i ditt arbeid som lagleder og trener. Informasjonsansvarlig/Sekretær: BARNEFOTBALL (6 12 år) I NIL HÅNDBOK FOR LAGLEDER OG TRENER Vi ønsker deg med dette velkommen som lagleder og trener i Nesøya Idrettslag Fotball. Vi er takknemlige for at du vil bruke egen fritid for å

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år

ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år Hovedmål barnefotball Det aller viktigste er at de voksne legger til rette for morsom fotballaktivitet - slik at alle trives og har passe utfordringer. Morsom aktivitet

Detaljer

Rollebeskrivelser TIL BREDDE

Rollebeskrivelser TIL BREDDE Rollebeskrivelser TIL BREDDE Medlemmer 1. SPORTSLIG UTVALG BREDDE 4 representanter fra styret de som har et sportslig ansvar. Administrasjon er representert ved sportslig og adminstrativt ansatte samt

Detaljer

PÅ EIK TØNSBERG, LØRDAG 3. MAI

PÅ EIK TØNSBERG, LØRDAG 3. MAI Velkommen til Bendit Cup Eik-Tønsberg 3. mai 2014 Vi har gleden av å ønske alle spillere, lagledere, foreldre og publikum velkommen til Bendit Cup. Eik IF Tønsbergs tradisjonelle Vårcup på Eik-banen arrangeres

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

LAGLEDERMAPPE SESONGEN 2015

LAGLEDERMAPPE SESONGEN 2015 LAGLEDERMAPPE Lag: Lagleder: Trener: SESONGEN 2015 VIF fotball Side 1 08.02.2015 INNHOLD: 1. Styret i VIF Fotball 2. Andre viktige kontaktpersoner 3. Lagledere 4. Trenere 5. Klubbdommere, barnefotball

Detaljer

REGLER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER Spilleregler for sjuerfotball, femmerfotball og barnefotball

REGLER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER Spilleregler for sjuerfotball, femmerfotball og barnefotball REGLER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER Spilleregler for sjuerfotball, femmerfotball og barnefotball SPILLEREGLER FOR SJUERFOTBALL GJELDER FOR KLASSENE 13 ÅR OG ELDRE For klassene 12 år og yngre gjelder spillereglene

Detaljer

Astor gutter 03 19.05.2011

Astor gutter 03 19.05.2011 Astor gutter 03 19.05.2011 Status gutter 03 Aktiviteter sesongen 2011 Retningslinjer barnefotball Sosialt miljø Drakter Trenerne har ordet Økonomi, valg av ny økonomiansvarlig Sosiale aktiviteter evt.

Detaljer

Spilleregler på Julestjerna 2015

Spilleregler på Julestjerna 2015 Spilleregler på Julestjerna 2015 Spillereglene for Julestjerna har sitt utgangspunkt i NFF sine regler. Likevel har vi enkelte tilpasninger til turneringa, og oppfordrer laglederne til å sette seg inn

Detaljer

UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR. KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS

UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR. KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS Vi har gleden av å invitere til Ungdomstreff i Østfoldhallen 2013. Litt om Ungdomstreffen: Østfold

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2015

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2015 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2015 Avreise i god tid før kampstart Aldri for mange i bilen Husk bilbelte for alle! Overhold fartsgrensene ROGALAND FYLKE Trafikksikkerhetsutvalget

Detaljer

Rekrutteringsdommerkurs

Rekrutteringsdommerkurs Rekrutteringsdommerkurs -Det er spennende å være fotballdommer! - Det gir mange fine opplevelser. Inndeling av kurset I MODUL 1 1.1 Mål og målgruppe innledning til kurset 1.2 Regel 5 Dommeren praktiske

Detaljer

OSLO FOTBALLKRETS. Omfatter Oslo, Asker, Bærum, Enebakk, Nesodden Oppegård og Ski, samt deler av Frogn, Nittedal og Ås. Adresse:

OSLO FOTBALLKRETS. Omfatter Oslo, Asker, Bærum, Enebakk, Nesodden Oppegård og Ski, samt deler av Frogn, Nittedal og Ås. Adresse: OSLO FOTBALLKRETS Omfatter Oslo, Asker, Bærum, Enebakk, Nesodden Oppegård og Ski, samt deler av Frogn, Nittedal og Ås Adresse: Oslo Fotballkrets, Ekebergvn. 101, 1178 OSLO Faktura-adr.: Oslo Fotballkrets

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

SPILLEREGLER OG RETNINGSLINJER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER

SPILLEREGLER OG RETNINGSLINJER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER SPILLEREGLER OG RETNINGSLINJER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER Barnefotball (6 12 år) Ungdomsfotball (13 16 år) Junior og voksne Spilleregler og retningslinjer for spill på små baner I dette heftet finner dere

Detaljer

10 RETNINGSLINJER FOR 5- OG 7-MANNS INNENDØRS FOTBALL.

10 RETNINGSLINJER FOR 5- OG 7-MANNS INNENDØRS FOTBALL. 10 RETNINGSLINJER FOR 5- OG 7-MANNS INNENDØRS FOTBALL. 10.1 Alminnelig bestemmelse: Der hvor intet annet er bestemt, gjelder det vanlige reglement for fotball. Dispensasjon av etterfølgende regler kan

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

Spilleregler og retningslinjer for barneog ungdomsfotballen

Spilleregler og retningslinjer for barneog ungdomsfotballen Spilleregler og retningslinjer for barneog ungdomsfotballen 1 Innhold Spillformer og anbefalte banestørrelser... 4 Nye spillformer... 4 Retningslinjer for treerfotball for barn... 7 Spilleregler treerfotbal...

Detaljer

Spilleregler og retningslinjer for barneog ungdomsfotballen

Spilleregler og retningslinjer for barneog ungdomsfotballen Spilleregler og retningslinjer for barneog ungdomsfotballen 1 Innhold Spillformer og anbefalte banestørrelser... 4 Nye spillformer... 4 Retningslinjer for treerfotball for barn... 7 Spilleregler treerfotbal...

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2014 Organisasjonskart for RFK 31.12.2013 Kretsstyret Lederforum Kontrollkomiteen Valgkomiteen Dommer komite Kvalitetsklubb komite Koordineringsforum

Detaljer

Heimelaga i kampoppsettet startar med ballen, spelar mot elva og brukar vestar dersom det er naudsynt. Vestar ligg i posar bak måla.

Heimelaga i kampoppsettet startar med ballen, spelar mot elva og brukar vestar dersom det er naudsynt. Vestar ligg i posar bak måla. Barnefotball regelverk A Jenter 9 (5`ar) B Gutar 9 år (5`ar) C Jenter 10 år (5`ar) D Gutar 10 år (5`ar) E Lillejenter 99/00 (11/12 år) 7`ar F Lillegutar 00 (11 år) 7`ar G Lillegutar 99 (12 år) 7`ar Ungdom

Detaljer

Ishockey/InLine/Kjelkehockey lisens 2007/2008

Ishockey/InLine/Kjelkehockey lisens 2007/2008 Ishockey/InLine/Kjelkehockey lisens 2007/2008 Sist revidert av Forbundsstyret 24. april 2006. ORIENTERING FRA ISHOCKEYFORBUNDET Alle som betalte lisens sesongen 2006/2007 vil automatisk få tilsendt lisens

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig barnefotball Ansvarlig barnefotball Koordinere arbeidet rundt barnefotballen i Stokke. Være ansvarlig for å arrangere aktivitetsturnering.

Detaljer

Klasse Spilletid Spilletid i finale og bronsefinale

Klasse Spilletid Spilletid i finale og bronsefinale Turneringsregler Turneringsreglement Sparebanken Møre Aukracupen spilles etter NFFs lover og reglement for fotball på små baner, men med noen tilpassninger. Presisering av spilleregler for SBM Aukracupen

Detaljer

Spillerlisens Norges Ishockeyforbund 2008/2009

Spillerlisens Norges Ishockeyforbund 2008/2009 Spillerlisens Norges Ishockeyforbund 2008/2009 Sist revidert av Forbundsstyret 23. april 2008. ORIENTERING Alle som betalte lisens sesongen 2007/2008 vil automatisk få tilsendt lisens for sesongen 2008/2009

Detaljer

Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball

Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball Sesongen 2013 1. Sportsplan 2013 Vingar fotball har for sesongen 2012 utarbeidet en sportsplan som skal være et hjelpemiddel for trenerne og laglederne i de forskjellige

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL!

Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL! Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL! I vedlagte hefte gies det tips, og føringer til trenere og støtteapperat i Vigra IL relatert til hvordan klubben ønsker at virksomheten skal gjennomføres. UTKAST

Detaljer

Veitvet Sportsklubb. Kl. 18-19 5.3.2015. Referat trener/lagledermøte fotball

Veitvet Sportsklubb. Kl. 18-19 5.3.2015. Referat trener/lagledermøte fotball Veitvet Sportsklubb Kl. 18-19 5.3.2015 Referat trener/lagledermøte fotball Da det ble brukt en del tid på noen av punktene, ble ikke alle oppsatte saker diskutert under møtet. Disse sakene informeres om

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

NOVEMBERTURNERINGEN MED ET BUDSKAP :STOPP VOLDEN TURNERINGEN 2013 KAMPREGLEMENT

NOVEMBERTURNERINGEN MED ET BUDSKAP :STOPP VOLDEN TURNERINGEN 2013 KAMPREGLEMENT NOVEMBERTURNERINGEN MED ET BUDSKAP :STOPP VOLDEN TURNERINGEN 2013 KAMPREGLEMENT :STOPP VOLDEN TURNERINGEN NOVEMBERTURNERINGEN MED ET BUDSKAP KAMPREGLEMENT SPILLEBERETTIGELSE En spiller er spilleberettiget

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4 1 Fair Play Permen Dette er en samling av dokument og informasjon om Fair Play i Spjelkavik Idrettslag (SIL) som vi kaller Fair Play Permen. SIL ønsker med Fair Play Permen å gi alle som er involvert i

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 FORORD VED LEDER ØIL SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 HOLDNINGER OG MILJØ 9 TRENERE 11 ØIL

Detaljer

ABC. for fotballgruppa. En praktisk veiviser for trenere og lagledere.

ABC. for fotballgruppa. En praktisk veiviser for trenere og lagledere. ABC for fotballgruppa En praktisk veiviser for trenere og lagledere. sist oppdatert 6.1.2014 FORELDREVETTREGLER Som foresatte og foreldre kan du bidra til å gjøre barnefotballen til en opplevelse for barna.

Detaljer

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL Desember Håndballskole (egne juniortrenere)3 Utbetale dommere Lage supersøndag Januar SU møte 2 DK samling NHF RØN Dommerkurs 5 Følge opp påmelding fellescup Sekretariatkurs Tapekurs Februar Trenerfora

Detaljer

Spilleregler Futsal barn Oslo fotballkrets 2013/2014

Spilleregler Futsal barn Oslo fotballkrets 2013/2014 Spilleregler Futsal barn Oslo fotballkrets 2013/2014 NFFs Lov og Reglement 2013 gjelder også for Futsal-serien. Punktene som er poengtert her er særregler for Futsal-serien i Oslo fotballkrets. Regel 1

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN BJERKE FOTBALL 2014 2015. Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015

ORGANISASJONSPLAN BJERKE FOTBALL 2014 2015. Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015 Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015 Bjerke il Fotball (heretter kalt BIL) har som formål er å gi et tilbud til flest mulig barn i aldersgruppen 6-14 år. Det legges vekt på å gi et likeverdig

Detaljer

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø Vedlegg 1. Barnefotballens tre grunnverdier: http://www.fotball.no/barn_og_ungdom/barnefotball/ Likhetsprinsippet Gjelder innad i et lag. Bygger på filosofien om at alle barn skal gis like muligheter til

Detaljer

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Trener- og Lagledermøte 23. Oktober 2013 Frisk Asker Fotball 2013 Agenda Informasjon fra styreformann Oppsummering 2013 Gruppearbeid Fokusområder Samarbeid

Detaljer

Skedsmo Bjørner G.2006. Foreldremøte 16. januar 2013

Skedsmo Bjørner G.2006. Foreldremøte 16. januar 2013 Skedsmo Bjørner G.2006 Foreldremøte 16. januar 2013 Agenda Årsplan Klubbkasse Seriekamper Cuper Treningstøy Hjemmesider Diverse info Årsplan Årsplaner og retningslinjer U6-U12 Tilvenningsfasen (0 10 år)

Detaljer

Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013

Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013 Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013 Her er en oppsummering av en del praktiske forhold som gjelder avvikling av sesongen. Jeg håper oversikten kan være til hjelp i den travle trenerhverdagen Gi beskjed

Detaljer

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL Vedtatt av styret i NIL Fotball 4. februar 2015 Side 1 av 7 Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan klubben ønsker å rekruttere nye årskull... 3 2.1. Bydelserie lag:... 3 2.2.

Detaljer

Vi må tilpasse spillet til barna, ikke barna til spillet!

Vi må tilpasse spillet til barna, ikke barna til spillet! Vi må tilpasse spillet til barna, ikke barna til spillet! Nye spillformer og regelendringer i barne- og ungdomsfotballen: Treerfotball Nierfotball Frisone i femmer- og sjuerfotball Ekstra spiller i femmer-

Detaljer

Håndbok for støtteapparatet i

Håndbok for støtteapparatet i Håndbok for støtteapparatet i Tønsberg IBK Eik, 22. august 2015 HÅNDBOK FOR STØTTEAPPARATET I TØNSBERG IBK Vi ønsker deg med dette velkommen i støtteapparatet i Tønsberg Innebandyklubb. Vi er takknemlige

Detaljer

Jury Det vil bli oppnevnt en jury bestående av 4 medlemmer i turneringen: 1 fra arrangøren og 3 fra deltakende klubber. Juryleder er Vidar Ulstein.

Jury Det vil bli oppnevnt en jury bestående av 4 medlemmer i turneringen: 1 fra arrangøren og 3 fra deltakende klubber. Juryleder er Vidar Ulstein. Turneringsreglement - Sør Cup 2014 Sør Cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Klassene J10, J11, J12, G7, G8, G9, G10, G11 og G12 spilles

Detaljer

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle!

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! 1-12 Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! Hamna IL skal gi et tilbud til alle barn og ungdom som ønsker å spille fotball uavhengig av alder, kjønn, ferdighetsnivå og kulturell bakgrunn. Hamna

Detaljer

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball KIF Håndball Boks 448 4664 Kristiansand Klubbkontor: Gimlehallen Jegersbergveien 3 4630 Kristiansand www.kif.no - e-post: post@kif.no 5. januar 2015

Detaljer

Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2009

Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2009 Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2009 Navn: FASITEN Divisjon: DEL I Kryss av i de rubrikkene som gir det korrekte svaret. Det er noen ganger nødvendig å krysse av i flere enn én rubrikk. 1. En reservespiller

Detaljer

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen VERDIGRUNNLAG MYSEN IF FOTBALL Mysen IF Fotballs verdigrunnlag skal gi en retning i vår daglige samhandling, komme til uttrykk i beslutninger som tas,

Detaljer

T E R T N E S I D R E T T S L A G

T E R T N E S I D R E T T S L A G Oppdatert per 09.04.13 Fra 2013 utgår de gamle «manuelle» overgangsskjemaene, og alle overganger skal meldes elektronisk. Overganger til/fra Tertnes Her finner dere litt informasjon om hva som trengs å

Detaljer

Barnefotballv2. 02-02-05 12:20 Side 1. Barnefotball Retningslinjer og holdninger

Barnefotballv2. 02-02-05 12:20 Side 1. Barnefotball Retningslinjer og holdninger Barnefotballv2. 02-02-05 12:20 Side 1 Barnefotball Retningslinjer og holdninger 2. utgave, januar 2005 Barnefotballv2. 02-02-05 12:20 Side 2 Målgruppe Barnefotballen omfatter all organisert fotball for

Detaljer

Foreldremøte J11 28.10.14 Skogenhallen. Med blikk for de beste og rom for alle

Foreldremøte J11 28.10.14 Skogenhallen. Med blikk for de beste og rom for alle Foreldremøte J11 28.10.14 Skogenhallen Med blikk for de beste og rom for alle Trener Evelyn Håvik 996 18 698 evelynhavik@gmail.com Trener Heidi Hagen Dahl 975 29 716 heidi.hagen.dahl@lillehammer.kommune.no

Detaljer

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005.

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005. Sist oppdatert: 03 juli 2015 INNEBANDY Spiller/foreldreinformasjon sesongen 2015/2016 BVHIF innebandygruppe består av over 200 medlemmer/spillere fordelt på aldersbestemte lag/junior/seniorlag/el-innebandylag

Detaljer

Fjord Line cup barn 2016

Fjord Line cup barn 2016 Turneringsreglement Fjord Line cup barn 2016 5 er og 7 er fotballturnering for barn i alderen 7-12 år. 7-10 årsklasser spiller med 5 spillere 11-12 årsklasser spiller med 7 spillere Revisjon 1.0 07.12.2015

Detaljer

Verdigrunnlag og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL

Verdigrunnlag og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL Oppdatert 01.02.2009 Vi er tilstede Vi fokuserer på det positive Vi har plass til alle Innhold: 1. Ideologi og klubbfilosofi 2. Medlemsmasse og sammensetning

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Styret i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside) Treningstider

Detaljer

Dahle-Info. Dahle IL s jentelag vant årets Åpningscup på Nordlandet. De ble også avdelingsmestere for jenter 7 er sesongen 2007. www.dahlecup.

Dahle-Info. Dahle IL s jentelag vant årets Åpningscup på Nordlandet. De ble også avdelingsmestere for jenter 7 er sesongen 2007. www.dahlecup. Dahle-Info 2008 Dahle IL s jentelag vant årets Åpningscup på Nordlandet. De ble også avdelingsmestere for jenter 7 er sesongen 2007 Dahle IL s guttelag vant årets Åpningscup på Nordlandet. De ble også

Detaljer

Info før sesongstart - 5er-fotball

Info før sesongstart - 5er-fotball KIF Fotball Info før sesongstart - 5er-fotball Agenda Barnefotballutvalget Praktisk informasjon Kongsberg Liga 2012 Materiell til hvert lag Fair Play Treningsøkta som verktøy for trenere Diverse informasjon

Detaljer

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING 2 HOLDNINGER OG FAIR PLAY 3 KLUBBENS GRUNNLEGGENDE TRENINGSFILOSOFI 4 TRENINGSFILOSOFI KNØTTEFOTBALL 5 KAMPREGLEMENT 6 TRENERROLLEN 7 LAGLEDERROLLEN

Detaljer

Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16.

Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16. Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16. Gutteklassene spilles lørdag 7. mars og jenteklassene

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

IL Fri Fotball. Frihåndboken 2011. Nødvendig informasjon om IL Fri Fotball

IL Fri Fotball. Frihåndboken 2011. Nødvendig informasjon om IL Fri Fotball IL Fri Fotball Frihåndboken 2011 Nødvendig informasjon om IL Fri Fotball Innhold INNLEDNING... 4 1.1 Formålet med dokumentet... 4 1.2 Forankring.... 4 1.3 Oppdatering av dette dokumentet.... 4 IL FRI FOTBALL...

Detaljer

Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2012

Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2012 Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2012 Navn: FASIT Utv.gruppe: DEL I Kryss av i de rubrikkene som gir det korrekte svaret. Det er som regel nødvendig å krysse av i flere enn én rubrikk på hvert spørsmål. Dersom

Detaljer

Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2010

Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2010 Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2010 Navn: Divisjon: DEL I Kryss av i de rubrikkene som gir det korrekte svaret. Det er noen ganger nødvendig å krysse av i flere enn én rubrikk. 1. En forsvarsspiller går

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Stein Johannesen, fagansvarlig toppidrett/idrett, Solør videregående skole Morten I. Schei, daglig leder Sist oppdatert: 04.09.2013

Detaljer

INFORMASJONSMØTE Mini 1-2015 Presentasjon av klubben

INFORMASJONSMØTE Mini 1-2015 Presentasjon av klubben INFORMASJONSMØTE Mini 1-2015 Presentasjon av klubben HOVEDMÅL OG VISJON Vi skal gi et godt sportslig tilbud og skal ha et sunt aktivitetsmiljø som skal være åpent for alle. Videre skal vi jobbe for at

Detaljer

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball Sportsplan for Jevnaker IF Fotball SPORTSPLAN FOR JEVNAKER FOTBALL. Generelt: Den overordnede målsetting til klubben er å legge forholdene til rette for at alle som ønsker å spille fotball får et godt

Detaljer