ÅRSPLAN. August juni 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009"

Transkript

1 ÅRSPLAN August juni 2009

2 Innholdsfortegnelse Årsplansens funksjon side 3 Presentasjon av Knerten Barnehage side 3 Mål for planperioden side 4-5 Overordnede mål Delmål for Knerten Barnehage Pedagogisk plattform i Knerten Barnehage side 5 Presentasjon av avdelingene i Knerten Barnehage side 6 August, september, oktober side 7 Oktober, november side 8 November, desember side 9 Januar, februar, mars side 10 Mars, april side 11 Mai, juni side 12 Tverrfaglighet i barnehagen side 13 Foredresamarbeid side 13 Foreldreråd, Samarbiedsutvalg SU i Knerten side 13 Lov om barnehager side 13 Satsingsområder i Knerten side 14 Barns medvirkning side 14 Hvordan skal vi jobbe med barns medvirkning i Knerten Pedagogisk dokumentasjon side Hva, hvordan og hvorfor dokumenterer vi Bevist innredning side 15 5 åringene i barnehagen, overgang til skolen side Gruppedag side 16 Informasjon på e-post side 16 Knertens egen hjemmeside side 16 Kompetanseplan for personalet side 16 Kurs vi har deltatt på barnehageåret 2007/ side 17 Side 2

3 Årsplanens funksjon Årsplanen skal være et arbeidsdokument for medarbeidere i barnehagen og skal være med på å bidra til at man arbeider bevisst med innholdet i barnehagen. Årsplanen skal sikre at barnehagens innhold er i samsvar med lover og forskrifter som er gitt for barnehagen. Det skal også gi foreldre /foresatte mulighet til å påvirke innholdet i barnehagen i tråd med rammeplanen. Årsplanen er grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen. Årsplanen skal gi eier, politikere, kommune og andre samarbeidspartnere informasjon om det pedagogiske innholdet. Presentasjon av Knerten Barnehage Knerten Barnehage er en ny barnehage som åpnet dørene 29.oktober Vi har en kjempe flott barnegruppe og en positiv foreldregruppe. Vi er stolte over å få presentere Knerten Barnehage. Knerten Barnehage består i dag av 28 barn på 2 avdelinger. To pedagogisk ledere, fire assistenter og styrer som har overordnet ansvar for det pedagogiske innholdet. Eier fungerer som dagligleder over virksomheten og er den som sitter med det administrative ansvaret. Eier fungerer også som medarbeider i Knerten ved behov. Knerten Barnehage drives i dag i midlertidige lokaler i Fossåsveien 3 på Føynland. Vi har her lagt vekt på en trygg og driftsmessig sikker bygning. Vi har et fint uteområdet som stimulerer til barns fysiske utfoldelse og bevelgelsesglede. Vi bruker nærområdet vårt aktivt i hverdagen. Knerten Barnehage ligger nær skogen hvor vi går på turdagene våre, vi benytter oss også av strand og vann som er i gangbar nærhet. Personalet i Knerten har gjennomgått livredningskurs og førstehjelpskurs som vi vil fornye etter gjeldene regler. Sikkerhet skal alltid være i fokus. Vi jobber med å gjøre oss kjent i nærmiljøet og håper med tiden av vi finner vår egen «Knerten-plass» i skogen. Vi vektlegger å gi barn gode mestringsopplevelser, ut på tur med fysisk utfoldelse og oppdagerlyst fra små og store gir rom for nettopp dette. Vi har i året som har gått også vært på turer til Ishallen i Tønsberg, biblioteket, teater på høyskolen, Haugar, Cicero Grafiske, Teie, mm, så i Knerten skjer det ting! Vi griper de gylne øyeblikkene og for oss er også her og nå sammen ungene av stor verdi. Kosthold og måltidet er noe vi vektlegger i Knerten Barnehage. Vi har gått til innkjøp av brødbakermaskiner, så vi har nybakt «Knerten-brød hver dag. Dette sikrer barna ett sunt og næringsrikt brød. Vi har felles smøremåltid i barnehagen hver dag. Vi vektlegger den sosiale treningen barna får ved måltidet og ønsker at dette skal være en hyggelig stund. Barna lærer seg god bordskikk, å vente på tur, smøre selv og hjelpe andre. En gang i uken har vi ha varm mat i Knerten. I år setter vi i persoanlet opp en bestemt meny hvor vi varierer med næringsrike retter, det skal være positivt å bli kjent med nye smaker, holdninger spiller en stor rolle for hvordan barn møter ny mat. Vi vektelegger her at vi har sunne næringsrike råvarer og at barna er med på prosessen med matlagingen. Vi har f.eks rissotto, pizza, fiskegryte, tomatsuppe m/scones, kylligsalat, fiskeburger for å nevne noe. Side 3

4 Mål for planperioden Overordnende mål Barnehagen skal gi barna gode aktivitets- og utviklingsmuligheter i samarbeid med barnas hjem. Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringsyn, hvor omsorg, lek og læring er sentrale deler, som igjen er forutsetning for hverandre. I tillegg er sosial og språklig kompetanse og de syv fagområdene viktige deler av barnehagens pedagogiske innhold. Det skal være en progresjon og variasjon i innholdet fra barnet begynner i barnehagen til overgang barnehage - skole. En del tradisjoner vil alle få være med på i sin tid i Knerten, men det vil være andre opplevelser/aktiviteter som blir forandret fra år til år. Delmål for Knerten Barnehage Gi barna mulighet til gode mestringsopplevelser. Være en barnehage som har fokus på et sunt kosthold, det sosiale rundt måltidene, skape gode opplevelser rundt måltidene. God bordskikk er viktig, vi sier takk, spør vær så snill, og ber andre sende, det vil bidra til at vi får det hyggelig rundt bordet. Det er viktig at barna for gode tilbakemeldinger på positiv adferd Gi barna ulike smakopplevelser, hvor de får smake på retter de selv har vært med på å lage. Bruke gode råvarer - bli kjent med hvor maten kommer fra. Og at det er viktig for kroppen vår å få de ulike næringstoffene. Legge tilrette for allsidige aktiviteter som passer for hele barnegruppa, arbeid med barns medvirkning og pedagogisk dokumentasjon for å skape refleksjoner for hvorfor vi gjør det vi gjør i barnehagen. Vi skal være på let/søken etter hva barna interesserer seg for å gå videre med dette i form av temaarbeid. Vi kan nå de samme målene selv om vi endrer veien frem til målet. Prosessen vil da være med på å styrke barnets selvtillit og lysten til å lære seg å lære. Være en barnehage med trygge barn og foreldre Være gode på informasjon - foreldresamarbeid. Bli kjent i nærmiljøet og mulighetene som ligger her. Skape noen gode tradisjoner for Knerten barnehage. I Knerten barnehage skal alle små og store få oppleve at det er bra at jeg er meg! Og at det er bra at de andre er annerledes enn meg selv. I rammeplanen for barnehagen legges det vekt på at barnehagen skal gi barna troen på seg selv og andre. Ved at barna blir kjent med det som er forskjellig, blir barnet bevist seg selv og sin personlighet. I barnehagen skal vi støtte og veilede barnas handlinger og holdninger. Personalet i barnehagen skal hjelpe barna til å forstå at egne handlinger kan gå ut over andre og at ikke alle handlinger er akseptable. Ved å møte barnas spørsmål og undring på en yrkesetisk måte vil man, legge grunnen for barns medvirkning. Barns medvirkning og danning kan ses på som gjensidige prosesser. Slik kan barna få et positivt forhold til seg selv og egen læringsprosess. Side 4

5 Når man legger planer i barnehagen er det viktig å være klar over at det i barnehagedagen kan skje uforutsette ting som gjør at planer endres. Det vil allikevel skje mye læring, barna er sammen og leken er sentral. Leken er for barna veldig viktig og har en stor og sentral rolle i barnas liv. Leken har en egenverdi i seg selv, samtidig som leken er en viktig arena hvor barna prøver ut det de lærer og gjør seg egne erfaringer og teorier. Det gir grobunn for videre læring og utforsking. Barnas oppvekstmiljø og samfunnet generelt blir speilet i barnas lek, leken er en del av barnekulturen. Vi skal i Knerten barnehage legge til rette for et godt lekemiljø for barna, som inspirerer, stimulerer og ivaretar lekens egenverdi. Pedagogisk plattform i Knerten Barnehage «Et barn er på oppdaglesereise for å erobre verden. Barn må bli møtt med respekt og positive holdninger fra sine omgivelser, det vil kunne bidra til at barna utvikler selvtillit og lysten til å lære seg å lære.» (Birgitta Kennedy, 2002) Barn er selvstendige individer som har egne meninger og vilje, alle barn skal bli anerkjent for den det er. I Knerten Barnehage skal alle små og store oppleve at det er bra at jeg er meg, og det er bra at vi er forskjellige! Vi skal lære å sette pris på mangfoldet som vi møter i barnehagen. Personalet i Knerten Barnehage skal møte barns undring med begeistring, vi skal sammen være kreative og gi barna gode opplevelser over ny mestring! Vi ser på barnet som kompetent og ønsker å fremheve barnas positive egenskaper. Slik tror vi at det vil bli enklere å jobbe med barnets eventuelle vanskeligheter/utfordringer og gi selvtillit for videre læring. Jeg kan og jeg vil! Barndommen har en stor egenverdi i seg selv og i Knerten skal vi ta vare på de gylne øyeblikkene og gi barn gode opplevelser her og nå. Barnehagen har en stor plass i nåtidens barndom. Dette er i samsvar med rammeplanens intensjoner om både et her- og nå-perspektiv og et fremtidsperspektiv. Barn og natur henger tett sammen og vi vil i Knerten gi barna gode opplevelser i naturen, sammen med ønske om å medvirke til en god barndom til alle barna. Personalet i barnehagen skal ha holdninger, kunnskaper og ferdigheter til å møte og forstå og oppdra barn til deltagelse i et demokratisk samfunn. Omsorg, oppdragelse, lek og læring henger tett sammen og er en forutsetting for hverandre. Barn lærer gjennom kroppen og de erfaringene de gjør seg, og vi skal legge tilrette og støtte for at barna selv skal få prøve ut og teste egne teorier. Sikkerheten er viktig i Knerten Barnehage, og vi skal gi barna passe store fysiske utfordringer. Det er vår oppgave å hindre at barna ikke blir skadet, men et skrubbsår eller et blåmerke er en naturlig del av det å være barn. I Knerten skal små og store trives, ha det trygt og godt, vi skal utforske og lære og utvikle oss positivt sammen! Side 5

6 Presentasjon av avdelingene i Knerten Barnehage Hoppetussa en 2-6 års avdeling Personalet: Marianne Risstubben, pedagogisk leder 100% Else -Berit Rud, assistent 93% og Anders Røsbak, 100% assistent barn barn barn Trollungen en 0-3 års avdeling Personalet: Marie Horpestad, pedagogisk leder 100% Mirjam Nordby, assistent 100% og Birgitte Løvig, assistent 100% barn barn Side 6

7 AUGUST - SEPTEMBER - OKTOBER Fagområdet: Nærmiljø og samfunn Mål for perioden Barna skal få medvirke til å oppdage og utforske nærmiljøet sitt. Gjennom barns deltagelse vil barnas egne erfaringer få speile en del av samfunnet i barnehagen, mangfold og toleranse er sentralt. Barnehagen skal bidra til at barna møter livet utenfor familien sin med tillit og nysgjerrighet. Trivsel og trygghet er hele tiden viktig i barnehagen, i den første perioden i året gjør vi oss kjent med barnehagens rutiner og blir kjent i barnegruppa. Hvem er jeg? Hvem er du? Aktiviteter Tilvenning av gamle og nye barn og foreldre i Knerten Barnehage. Vi blir kjent i nærmiljøet og lager kart over hvor barna på Hoppetussa bor. Alle barna har «hus» med bilder av seg selv og familien sin. Dette bruker vi i samtale med barna, og barna kan fortelle om egen tilhørighet. Bli kjent med Tarkus: Trafikkopplæringsprogram som er tilpasset barnets alder og modenhet. Brannvernsuke: Bruke temaheftet Eldar og Vanja. Bli kjent med 1-1-0, og 1-1-3: Brann, politi og ambulanse samt førstehjelp for barn. Barnehagen skal bli Plan-fadder og vi knytter dette opp mot FN-dagen. Feire Knertens 1-års dag: 29. Oktober. Markedsdag - salg av brukte leker og utstyr, gjenbruk. Bamsesykehus - ungene tar med et kosedyr til barnehagen, kosedyret/bamsen blir lagt inn på sykehus med en skade. Enkel førstehjelp for barn. Viktige datoer i perioden 3. september: Samarbeidsutvalgsmøte - årsplan 10. september kl : Foreldremøtet i Knerten Barnehage Uke 38: Brannvernuke, besøk på brannstasjonen Uke 39: Politi, ambulanse og bamsesykehus Markedsdag 7. oktober Side 7

8 OKTOBER - NOVEMBER Fagområder: Antall, rom og form & Kropp, bevegelse og helse Mål for perioden Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter skal barnehagen bidra til å utvikle barnas matematiske kompetanse. Gjennom undring sammen med barna, samt ved å møte barns nysgjerrighet skal vi utforske egen kropp og knytte fagområdene sammen. Begrepstrening er en viktig del av matematikkens verden og gjennom kroppen kan vi blant annet klassifisere, sortere og måle. Vi skal vise bevissthet over hvilke begreper vi bruker i dagligtalen. Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med ulike typer spill, tellemateriell, ulike materiell som gir barna erfaringer med klassifisering, ordning, sortering og sammenligning. Aktiviteter Temaarbeid ut fra barnas interesser hvor vi har matematiske mål. Måle kroppen, bli kjent med hva ulike former kroppen består av. Se på ulikheter og likheter. Skape undring sammen med ungene: Hvordan kan man måle? Hvor langt er det? Hvor tungt er det? Legge opp til utforsking sammen med ungene ut i fra hva barna interesserer seg for og er nysgjerrige på. Teste ut om vi kan måle bevegelse: Hvor lang tid tar det å løpe? Gå? Hvor høyt kan vi oppe? Sortere leker etter form, farge, størrelse, mm. Bruke matematiske begrep i hverdagen. Markere FN-dagen. Vi er heldige som kan ha god og sunn mat i barnehagen. Det er ikke sånn for alle - ha samtale og informasjon om hvorfor kroppen trenger sunn og næringsrik mat, og hva vi kan gjøre for å hjelp andre. Bli Plan-fadder. Spille spill sammen. Tarkus er med: Vi lærer om skilt og hvilke former skilt har i trafikken tilpasset barnets alder. Viktige datoer i perioden 7. oktober: Markedsdagen 24. oktober: FN-dagen 29. oktober: Knerten fyller 1 år! Side 8

9 NOVEMBER - DESEMBER Fagområdet: Etikk, religion og filosofi Mål for perioden Gi barna innsikt i hvorfor man i Norge ferier jul som en del av tradisjonen i den kristne kulturarven. Barna skal bli kjent med at det finnes flere religioner i det norske samfunnet og at vi skal respektere hverandres bakgrunn uansett kulturell og religiøs eller livssynsmessig tilhørighet. I Knerten Barnehage skal små og store få oppleve at det er bra at jeg er meg og at andre er annerledes enn meg selv! Aktiviteter Formingsaktiviteter/juleverksted. Bevisst bruk av musikk. Gi ro og god stemning i barnehagen i en ellers hektisk tid. Lage noen overraskelser. Pepperkakedag: Lage «drømmebarnehagen» av pepperkakedeig. Synge julesanger. Bake Lussekatter. Lucia-feiring i barnehagen. Nissefest i barnehagen. Viktige datoer i perioden 17. november: Planleggingsdag - barnehagen holder stengt 12. desember: Lucia-feiring - innbydelse kommer 16. desember: Nissefest 19. desember: Siste dag før juleferien 5. januar: Første dag etter ferien Side 9

10 JANUAR - FEBRUAR - MARS Fagområdet: Kunst, kultur og kreativitet Mål for perioden Barnehagen skal gi barna mulighet til å bruke egen fantasi og skaperglede! Vi ønsker å bidra til at barna styrker sin kulturelle identitet. At barna skal få utvikle evnen til å ta i mot inntrykk og utrykke seg estetisk. Vi skal gi barna gode mestringsopplevelser, og vise forskjellige teknikker innenfor formingsfaget. Vi ønsker også i dette barnehageåret og gjennomføre en kunstutstilling. Barnehagen skal legge tilrette for at barna skal kunne forske på og undre seg over ulikhetene i ulik kunst, form og uttrykk. Aktiviteter Kunstverksted Kunstgrupper ut i fra barnas interesser og yringer. Utflukter for å utforske arkitektur, skulpturer ol. Dramatisering av voksne for barn - møte med en kjent kunstner: Munch? Gå på kunstutstilling og kunstverksted på Haugar Kunsthistoriske Museum. Se på ulikheter i kunsten. Bruke musikk og bilde sammen for å skape ulike stemninger. Turer til biblioteket. Viktige datoer i perioden 5. januar: Første dag etter ferien 2. februar: Planleggingsdag - barnehagen holder stengt 12. mars: Kunstutstilling Side 10

11 MARS - APRIL Fagområdet: Etikk, religion og filosofi Mål for perioden Vi skal skape refleksjon om undring sammen med barna over livet og livsløpet. Markere påsken og bli kjent med påskebudskapet tilpasset barnets alder og modenhet. Vi skal gi barna erfaringer over at grunnleggende spørsmål og undring er vesentlig. Det er ikke alltid man kan gi svar, og det skal også være greit. Barna skal få kjennskap til at vi har forskjellige religioner og at vi tror på forskjellige ting. Vi skal bidra til å øke toleranse og respekt og glede over mangfoldet vi finner i barnehagen og i samfunnet ellers. Vi skal se på nytt liv i naturen, og snakke om de ulike årstidene vi har i Norge, flytende overgang til neste periode og våren. Aktiviteter Markere påskebudskapet tilpasset barnets alder og modenhet. For de minste: Påske sett fra eselets perspektiv. Påskefrokost - invitasjon kommer. Så karse mm. Se på bilder og snakke om barn, ungdom, voksen og gammel. Fortellinger fra når vi var små. Kanskje kan barna lære en fortelling fra besteforeldrene om hvordan det var da de var barn? Lage bilder: Omriss av barn og voksen. Se på likheter og ulikheter. Viktige datoer i perioden 2. april: Påskefrokost for foreldre og søsken april: Siste dag før påskeferien. 14. april: Første dag etter ferien. Side 11

12 MAI - JUNI Fagområdet: Kommunikasjon, språk og tekst & Natur, miljø og teknikk Mål for perioden Bli kjent med at vi har et alfabet og tall. Fortellinger fra nærmiljøet. Vi skal undre oss over naturens mangfoldighet. Vi skal legge tilrette for at barna skal fortelle om egne opplevelser ute i naturen. Vi skal jobbe med hvordan vi skal ta vare på naturen vår. Barna skal få erfaringer med og kunnskaper om at dyr og vekster og deres gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjon. Aktiviteter Lage fortellinger sammen med ungene. På oppdagelsesferd i naturen. Turer til Fjærholmen: Dyre- og planteliv i fjæra. Ha terrarium. På tur med forstørrelsesglass og se på vekster i naturen. Fisketur, enten på land eller vann. 17. mai-markering: Gå tog med Føynland Skole. På besøk på Føynland SFO med skolestarterne. Avslutning for skolestarterne. Sommerfest før ferien. Viktige datoer i perioden 15. mai: 17. Mai-markering - Gå i tog sammen med Føynland Skole 22. mai planleggingsdag - barnehagen holder stengt. 18. juni: Sommerfest 24. juni planleggingsdag- bhg. Stengt. 30. juni: Siste dag før sommerferien 3. august: Første dag etter ferien Side 12

13 Tverrfagligheten i barnehagen Når vi jobber med fagområdene som mål i de forskjellige periodene, vil det alltid være andre fagområder som også er tilstede. Da er det målene vi jobber etter sammen, og veien blir også til mens man går, voksne og barn sammen. De estetisk fagene vil alltid ha en sentral plass i hverdagen i Knerten, vi synger, danser, maler, tegner, snekrer, vi skaper og forsker. Temaarbeid med utgangspunkt i barns interesser vil også være en metode for å nå våre mål. Vi legger en del planer og rammer rundt innholdet i barnehagen, så vil barna medvirke til hvordan innholdet i rammene vil være. Planer vil endres ut i fra hvor barna har sine interesser og hva de ønsker. Det handler om å gripe barns medvirkning i hverdagen og ta tak i hva de interesserer seg for! Vi håper å se noen spennende temaarbeid som dukker opp utvover høsten. Foreldresamarbeid Foreldreråd Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen. Samarbeidsutvalg (SU) SU blir valgt på foreldremøte i februar. SU møte i august/september for å gå igjennom årsplanen slik at denne kan godkjennes. SU i Knerten Hoppetussa: Ingrid Askjer (mobil: ), mamma til Andreas og Henrik. Trollungen: Anne Lene Solheim (mobil: ), mamma til Lisa. Birgitte Løvig (mobil: ), personalrepresentant - tillitvalgt i Knerten Barnehage. Kine Johansen (mobil: ), eier av. Kristine Forså (mobil: ), styrer i Knerten Barnehage Lov om barnehager 4 For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette. Samarbeidsutvalget, SU, skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. SU består av foreldre/forsatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Side 13

14 Satsingsområde i Knerten - barns medvirkning og pedagogisk dokumentasjon. Barns medvirkning Kapitell 2 i Lov om barnehager 3. Barns rett til medvirkning Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Hvordan skal vi jobbe med barns medvirkning i Knerten Ukas barn. Daglige situasjoner man kommer opp i, skrive ned hendelser og skape refleksjon rundt vår væremåte. Gjennom å være et bevist personalet som lytter og anerkjenner barna i barnehagen, det handler om demokratisk oppdragelse. Være lydhør for barnsmedvirkning. Barnemøter. Se barns kroppspråk. Være på let etter hva barna interesserer seg for og bidra til at vi setter i gang med temaarbeid ut i fra dette. Være bevist og vise vårt pedagogiske grunnsyn i praksis. Pedagogisk dokumentasjon Hva dokumenterer vi Bilder av prosessen vi er i, prosjekt-/temaarbeid vi jobber med. Handling, situasjon barnet er i, barnets uttrykk. Voksnes handling, væremåte overfor barnet. Dokumenterer det pedagogiske innholdet i barnehagen, dokumenterer barns medvirkning. Hvordan Bilder, utstillinger, tekst: Her vi er nå. Vi skal jobbe videre med pedagogisk dokumentasjon og vil ta i bruk andre verktøy etter hvert når vi blir kjent og trygge på hvordan vi ønsker å jobbe med pedagogisk dokumentasjon. Side 14

15 Hvorfor Skape bevissthet og refleksjon over arbeidet som blir gjort i barnehagen. Når og hvordan blir det barnsmedvirkning? Skape en kultur i barnehagen hvor vi har en reflekterende praksis, og over voksnes væremåte overfor barna. Synliggjøre det kompetente, kreative og utforskende barnet. Bevist innredning Vi er opptatt av hvordan vi innreder rommene i barnehagen og hvordan vi kan lage egen rom i rommene. Rommet er en viktig del av barns opplevelse verden og man skal legge tilrette for barnas utforsking og læring. Hvordan et rom for barn er iscenesatt kan være et uttrykk for hva vi forventer av et barn. Skaper vi rom for de aktive og forskende, eller skaper vi rom der barn lett faller til ro og konsentrasjon? I Knerten Barnehage har vi nå blant annet et sanserom, bibliotek og forskningsstasjon. Sanserommet er på småbarnsavdelingen. Her har vi speil på to av veggene, hvor barnet blir stimulert til å forske på seg selv: Hvem er jeg? Hvordan ser jeg ut? To neser, en munn osv. Her kan de ser på hverandre og bevegelsene og hverandres ansiktsuttrykk. Biblioteket stimulerer til barnas leselyst og er en rom der barna lett faller til ro og det skaper konsentrasjon. Vi har gjennom det første året fått et godt utvalg av bøker. Til forskningsstasjonen har vi mikroskop, pinsetter og annet som skal stimulerer til barnas forskerlyst, dette har vi i stor rommet. Vi bruker nå tiden i midlertidig bygg til å se hvordan løsninger vi ønsker oss videre i det permanente bygget. Vi ser blant annet at forskningsstasjonen burde være på eget grupperom hvor man skaper ro og konsentrasjon. Rammeplanen sier at barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. Veksling mellom lek, læring, konsentrasjon og utfoldelse er grunnleggende for fysisk og psykisk velvære. Utforming av det fysiske rommet ute og inne gir viktige rammebetingelser for barns trivsel, opplevelser og læring. Barnehagen må se de fysiske rammene for barns læringsmiljø som en helhet. 5 åringene i barnehagen, overgang til skolen 5/6-års-gruppa har fått navnet Løvegruppa. Vi skal i 5-års gruppa bla annet jobbe med skoleforberedende aktiviteter. Aktiviteter som er tilpasset 5-års-gruppa og de barna som er der og deres interesser. Som for eksempel gjøre oppgaver man får beskjed om, hente/bringe. Jobbe med barnas selvstendighet. Er det noe på Trollungen vi trenger, kan de for eksempel gå å hente dette selv. De kler på seg selv, gå på toalettet selv. I hele barnegruppa jobbes det med at man rekker opp hånden før man skal si noe. Vi jobber parallelt med fagområdene, men kanskje vi får til et tema som går over tid som barna kan forske på. Vi leker med bokstaver og tall og snakker om forventningene til skolen. Vi ønsker å vektlegge barns mestring og legge opp til at barna skal få gode mestringsopplevelser, slik at de får mulighet til å utvikle egen selvtillit og lyst til å lære seg nye ting: Jeg kan og jeg vil! Vi ønsker å få i gang et samarbeid med Føynland Skole angående Side 15

16 overgang barnehage - skole. Vi har også tatt kontakt med Føynland SFO, kaldt Sofus, og vært på besøk her og fått omvisning på skolen. Dette vil vi fortsette med. Løvegruppa vil jobbe spesielt med Tarkus og trafikkopplæringsprogrammet og ha eget oppgavehefter her. Vi skal også i år finne på noe som kan bli en fast tradisjon til Løvegruppe før sommerferien og de skal begynne på skolen. Dette er med på å skape en forventning til de som kommer etter. Gruppedag To dager i uka deler vi alle opp i grupper hvor personalet får ansvar for sin gruppe. Når vi har gruppeinndeling deler vi inn etter alder, vi vil da legge opp et opplegg som passer denne aldersgruppen. Gruppene vil få faste gruppenavn. Onsdag er fast gruppedag. Tirsdag vil vi ha interessegruppedag, vi deler inn i grupper hvor vi holder på med ulike aktiviteter etter tema og periode vi er i. Vi vil også legge opp til andre grupper i løpet av året, men disse vil variere etter tema og årstid. Informasjon på e-post Vi ønsker i Knerten å være gode på informasjon ut til foreldrene. Bedre med for mye enn for lite. Vi gir ut informasjon på e-post og har fått gode tilbakemeldinger på dette. Selvfølgelig kan de som ønsker informasjon på papir også få dette, men vi ønsker å spare miljøet og tid ved å bruke e-post. Vi jobber også for at det skal være enkelt å ta opp saker med oss personalet i barnehagen, om det er ting som foreldrene ikke er fornøyd med eller om det er ideer og ønsker de har for innholdet i barnehagen skal vi være imøtekommende å gjøre det enkelt for foreldrene. Har dere godord om barnehagen, så spre det glade budskap! En god barnehage har ett godt omdømme. Er det noe dere ikke er fornøy med, så kom til oss, så tar vi det derfra. Får ikke vi vite hva misnøyen er, får vi heller ikke gjort noe med det! Knertens egen hjemmeside Den er å finne på Knertens hjemmeside er nå oppe å går. Dette vil etter hvert bli en del av informasjonskanalen for foreldre og andre som har interesse av å se hva vi jobber med i Knerten og hvordan vi har det her. Den er under utvikling. Her vil man også finne søknadspapirer til barnehagen. Kompetanseplan for personalet Alle skal ha en forståelse og innsikt i rammeplanen som er et styringsdokument for innholdet i barnehagen. Voksenrollen i Knerten skal tydeliggjøres og styrkes. Vi skal bruke våre ulike kompetanser i arbeidet i barnehagen. Vi skal tørre å være kreative og gærne! Ha det gøy på jobb - arbeidsglede gir livsglede! Side 16

17 Kurs vi har deltatt på i barnehageåret 2007/2008 Førstehjelpskurs 4 timer - Gjennomføres hvert år Livredningskurs 4 timer - Gjennomføres hvert år Kreativt verksted med Heksene Kurs med Torleif Lundqvist: Under overflaten, positiv tenkning Pedagogisk ledelse: Kurs for styrere, går over ett år Veiledningspedagogikk, 10. stp.: Marie, Marianne og Kristine Side 17

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN ORG - K HET ER SPILL - O M A VA ET - SIKK LIT MS ÅRSPLAN egentlig trenger å v ite lær Alt jeg en te jeg i barnehag S Velkommen til Kulur Skogheim barnehage Kulur Skogheim barnehage ligger fint

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2014 2015

ÅRSPLAN FOR 2014 2015 ÅRSPLAN FOR 2014 2015 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 9 Årshjul

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2013 2014

ÅRSPLAN FOR 2013 2014 ÅRSPLAN FOR 2013 2014 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 8 Årshjul

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på «Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne» Personalet i Snehvit Lene Håkedal Pedagogisk veileder

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan!

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! 1 Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! Årsplanens del 2 inneholder informasjon om hvordan vi vil arbeide med omsorg, danning og læring, dokumentasjon og vurdering, barns medvirkning og de ulike

Detaljer