ÅRSPLAN. August juni 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009"

Transkript

1 ÅRSPLAN August juni 2009

2 Innholdsfortegnelse Årsplansens funksjon side 3 Presentasjon av Knerten Barnehage side 3 Mål for planperioden side 4-5 Overordnede mål Delmål for Knerten Barnehage Pedagogisk plattform i Knerten Barnehage side 5 Presentasjon av avdelingene i Knerten Barnehage side 6 August, september, oktober side 7 Oktober, november side 8 November, desember side 9 Januar, februar, mars side 10 Mars, april side 11 Mai, juni side 12 Tverrfaglighet i barnehagen side 13 Foredresamarbeid side 13 Foreldreråd, Samarbiedsutvalg SU i Knerten side 13 Lov om barnehager side 13 Satsingsområder i Knerten side 14 Barns medvirkning side 14 Hvordan skal vi jobbe med barns medvirkning i Knerten Pedagogisk dokumentasjon side Hva, hvordan og hvorfor dokumenterer vi Bevist innredning side 15 5 åringene i barnehagen, overgang til skolen side Gruppedag side 16 Informasjon på e-post side 16 Knertens egen hjemmeside side 16 Kompetanseplan for personalet side 16 Kurs vi har deltatt på barnehageåret 2007/ side 17 Side 2

3 Årsplanens funksjon Årsplanen skal være et arbeidsdokument for medarbeidere i barnehagen og skal være med på å bidra til at man arbeider bevisst med innholdet i barnehagen. Årsplanen skal sikre at barnehagens innhold er i samsvar med lover og forskrifter som er gitt for barnehagen. Det skal også gi foreldre /foresatte mulighet til å påvirke innholdet i barnehagen i tråd med rammeplanen. Årsplanen er grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen. Årsplanen skal gi eier, politikere, kommune og andre samarbeidspartnere informasjon om det pedagogiske innholdet. Presentasjon av Knerten Barnehage Knerten Barnehage er en ny barnehage som åpnet dørene 29.oktober Vi har en kjempe flott barnegruppe og en positiv foreldregruppe. Vi er stolte over å få presentere Knerten Barnehage. Knerten Barnehage består i dag av 28 barn på 2 avdelinger. To pedagogisk ledere, fire assistenter og styrer som har overordnet ansvar for det pedagogiske innholdet. Eier fungerer som dagligleder over virksomheten og er den som sitter med det administrative ansvaret. Eier fungerer også som medarbeider i Knerten ved behov. Knerten Barnehage drives i dag i midlertidige lokaler i Fossåsveien 3 på Føynland. Vi har her lagt vekt på en trygg og driftsmessig sikker bygning. Vi har et fint uteområdet som stimulerer til barns fysiske utfoldelse og bevelgelsesglede. Vi bruker nærområdet vårt aktivt i hverdagen. Knerten Barnehage ligger nær skogen hvor vi går på turdagene våre, vi benytter oss også av strand og vann som er i gangbar nærhet. Personalet i Knerten har gjennomgått livredningskurs og førstehjelpskurs som vi vil fornye etter gjeldene regler. Sikkerhet skal alltid være i fokus. Vi jobber med å gjøre oss kjent i nærmiljøet og håper med tiden av vi finner vår egen «Knerten-plass» i skogen. Vi vektlegger å gi barn gode mestringsopplevelser, ut på tur med fysisk utfoldelse og oppdagerlyst fra små og store gir rom for nettopp dette. Vi har i året som har gått også vært på turer til Ishallen i Tønsberg, biblioteket, teater på høyskolen, Haugar, Cicero Grafiske, Teie, mm, så i Knerten skjer det ting! Vi griper de gylne øyeblikkene og for oss er også her og nå sammen ungene av stor verdi. Kosthold og måltidet er noe vi vektlegger i Knerten Barnehage. Vi har gått til innkjøp av brødbakermaskiner, så vi har nybakt «Knerten-brød hver dag. Dette sikrer barna ett sunt og næringsrikt brød. Vi har felles smøremåltid i barnehagen hver dag. Vi vektlegger den sosiale treningen barna får ved måltidet og ønsker at dette skal være en hyggelig stund. Barna lærer seg god bordskikk, å vente på tur, smøre selv og hjelpe andre. En gang i uken har vi ha varm mat i Knerten. I år setter vi i persoanlet opp en bestemt meny hvor vi varierer med næringsrike retter, det skal være positivt å bli kjent med nye smaker, holdninger spiller en stor rolle for hvordan barn møter ny mat. Vi vektelegger her at vi har sunne næringsrike råvarer og at barna er med på prosessen med matlagingen. Vi har f.eks rissotto, pizza, fiskegryte, tomatsuppe m/scones, kylligsalat, fiskeburger for å nevne noe. Side 3

4 Mål for planperioden Overordnende mål Barnehagen skal gi barna gode aktivitets- og utviklingsmuligheter i samarbeid med barnas hjem. Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringsyn, hvor omsorg, lek og læring er sentrale deler, som igjen er forutsetning for hverandre. I tillegg er sosial og språklig kompetanse og de syv fagområdene viktige deler av barnehagens pedagogiske innhold. Det skal være en progresjon og variasjon i innholdet fra barnet begynner i barnehagen til overgang barnehage - skole. En del tradisjoner vil alle få være med på i sin tid i Knerten, men det vil være andre opplevelser/aktiviteter som blir forandret fra år til år. Delmål for Knerten Barnehage Gi barna mulighet til gode mestringsopplevelser. Være en barnehage som har fokus på et sunt kosthold, det sosiale rundt måltidene, skape gode opplevelser rundt måltidene. God bordskikk er viktig, vi sier takk, spør vær så snill, og ber andre sende, det vil bidra til at vi får det hyggelig rundt bordet. Det er viktig at barna for gode tilbakemeldinger på positiv adferd Gi barna ulike smakopplevelser, hvor de får smake på retter de selv har vært med på å lage. Bruke gode råvarer - bli kjent med hvor maten kommer fra. Og at det er viktig for kroppen vår å få de ulike næringstoffene. Legge tilrette for allsidige aktiviteter som passer for hele barnegruppa, arbeid med barns medvirkning og pedagogisk dokumentasjon for å skape refleksjoner for hvorfor vi gjør det vi gjør i barnehagen. Vi skal være på let/søken etter hva barna interesserer seg for å gå videre med dette i form av temaarbeid. Vi kan nå de samme målene selv om vi endrer veien frem til målet. Prosessen vil da være med på å styrke barnets selvtillit og lysten til å lære seg å lære. Være en barnehage med trygge barn og foreldre Være gode på informasjon - foreldresamarbeid. Bli kjent i nærmiljøet og mulighetene som ligger her. Skape noen gode tradisjoner for Knerten barnehage. I Knerten barnehage skal alle små og store få oppleve at det er bra at jeg er meg! Og at det er bra at de andre er annerledes enn meg selv. I rammeplanen for barnehagen legges det vekt på at barnehagen skal gi barna troen på seg selv og andre. Ved at barna blir kjent med det som er forskjellig, blir barnet bevist seg selv og sin personlighet. I barnehagen skal vi støtte og veilede barnas handlinger og holdninger. Personalet i barnehagen skal hjelpe barna til å forstå at egne handlinger kan gå ut over andre og at ikke alle handlinger er akseptable. Ved å møte barnas spørsmål og undring på en yrkesetisk måte vil man, legge grunnen for barns medvirkning. Barns medvirkning og danning kan ses på som gjensidige prosesser. Slik kan barna få et positivt forhold til seg selv og egen læringsprosess. Side 4

5 Når man legger planer i barnehagen er det viktig å være klar over at det i barnehagedagen kan skje uforutsette ting som gjør at planer endres. Det vil allikevel skje mye læring, barna er sammen og leken er sentral. Leken er for barna veldig viktig og har en stor og sentral rolle i barnas liv. Leken har en egenverdi i seg selv, samtidig som leken er en viktig arena hvor barna prøver ut det de lærer og gjør seg egne erfaringer og teorier. Det gir grobunn for videre læring og utforsking. Barnas oppvekstmiljø og samfunnet generelt blir speilet i barnas lek, leken er en del av barnekulturen. Vi skal i Knerten barnehage legge til rette for et godt lekemiljø for barna, som inspirerer, stimulerer og ivaretar lekens egenverdi. Pedagogisk plattform i Knerten Barnehage «Et barn er på oppdaglesereise for å erobre verden. Barn må bli møtt med respekt og positive holdninger fra sine omgivelser, det vil kunne bidra til at barna utvikler selvtillit og lysten til å lære seg å lære.» (Birgitta Kennedy, 2002) Barn er selvstendige individer som har egne meninger og vilje, alle barn skal bli anerkjent for den det er. I Knerten Barnehage skal alle små og store oppleve at det er bra at jeg er meg, og det er bra at vi er forskjellige! Vi skal lære å sette pris på mangfoldet som vi møter i barnehagen. Personalet i Knerten Barnehage skal møte barns undring med begeistring, vi skal sammen være kreative og gi barna gode opplevelser over ny mestring! Vi ser på barnet som kompetent og ønsker å fremheve barnas positive egenskaper. Slik tror vi at det vil bli enklere å jobbe med barnets eventuelle vanskeligheter/utfordringer og gi selvtillit for videre læring. Jeg kan og jeg vil! Barndommen har en stor egenverdi i seg selv og i Knerten skal vi ta vare på de gylne øyeblikkene og gi barn gode opplevelser her og nå. Barnehagen har en stor plass i nåtidens barndom. Dette er i samsvar med rammeplanens intensjoner om både et her- og nå-perspektiv og et fremtidsperspektiv. Barn og natur henger tett sammen og vi vil i Knerten gi barna gode opplevelser i naturen, sammen med ønske om å medvirke til en god barndom til alle barna. Personalet i barnehagen skal ha holdninger, kunnskaper og ferdigheter til å møte og forstå og oppdra barn til deltagelse i et demokratisk samfunn. Omsorg, oppdragelse, lek og læring henger tett sammen og er en forutsetting for hverandre. Barn lærer gjennom kroppen og de erfaringene de gjør seg, og vi skal legge tilrette og støtte for at barna selv skal få prøve ut og teste egne teorier. Sikkerheten er viktig i Knerten Barnehage, og vi skal gi barna passe store fysiske utfordringer. Det er vår oppgave å hindre at barna ikke blir skadet, men et skrubbsår eller et blåmerke er en naturlig del av det å være barn. I Knerten skal små og store trives, ha det trygt og godt, vi skal utforske og lære og utvikle oss positivt sammen! Side 5

6 Presentasjon av avdelingene i Knerten Barnehage Hoppetussa en 2-6 års avdeling Personalet: Marianne Risstubben, pedagogisk leder 100% Else -Berit Rud, assistent 93% og Anders Røsbak, 100% assistent barn barn barn Trollungen en 0-3 års avdeling Personalet: Marie Horpestad, pedagogisk leder 100% Mirjam Nordby, assistent 100% og Birgitte Løvig, assistent 100% barn barn Side 6

7 AUGUST - SEPTEMBER - OKTOBER Fagområdet: Nærmiljø og samfunn Mål for perioden Barna skal få medvirke til å oppdage og utforske nærmiljøet sitt. Gjennom barns deltagelse vil barnas egne erfaringer få speile en del av samfunnet i barnehagen, mangfold og toleranse er sentralt. Barnehagen skal bidra til at barna møter livet utenfor familien sin med tillit og nysgjerrighet. Trivsel og trygghet er hele tiden viktig i barnehagen, i den første perioden i året gjør vi oss kjent med barnehagens rutiner og blir kjent i barnegruppa. Hvem er jeg? Hvem er du? Aktiviteter Tilvenning av gamle og nye barn og foreldre i Knerten Barnehage. Vi blir kjent i nærmiljøet og lager kart over hvor barna på Hoppetussa bor. Alle barna har «hus» med bilder av seg selv og familien sin. Dette bruker vi i samtale med barna, og barna kan fortelle om egen tilhørighet. Bli kjent med Tarkus: Trafikkopplæringsprogram som er tilpasset barnets alder og modenhet. Brannvernsuke: Bruke temaheftet Eldar og Vanja. Bli kjent med 1-1-0, og 1-1-3: Brann, politi og ambulanse samt førstehjelp for barn. Barnehagen skal bli Plan-fadder og vi knytter dette opp mot FN-dagen. Feire Knertens 1-års dag: 29. Oktober. Markedsdag - salg av brukte leker og utstyr, gjenbruk. Bamsesykehus - ungene tar med et kosedyr til barnehagen, kosedyret/bamsen blir lagt inn på sykehus med en skade. Enkel førstehjelp for barn. Viktige datoer i perioden 3. september: Samarbeidsutvalgsmøte - årsplan 10. september kl : Foreldremøtet i Knerten Barnehage Uke 38: Brannvernuke, besøk på brannstasjonen Uke 39: Politi, ambulanse og bamsesykehus Markedsdag 7. oktober Side 7

8 OKTOBER - NOVEMBER Fagområder: Antall, rom og form & Kropp, bevegelse og helse Mål for perioden Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter skal barnehagen bidra til å utvikle barnas matematiske kompetanse. Gjennom undring sammen med barna, samt ved å møte barns nysgjerrighet skal vi utforske egen kropp og knytte fagområdene sammen. Begrepstrening er en viktig del av matematikkens verden og gjennom kroppen kan vi blant annet klassifisere, sortere og måle. Vi skal vise bevissthet over hvilke begreper vi bruker i dagligtalen. Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med ulike typer spill, tellemateriell, ulike materiell som gir barna erfaringer med klassifisering, ordning, sortering og sammenligning. Aktiviteter Temaarbeid ut fra barnas interesser hvor vi har matematiske mål. Måle kroppen, bli kjent med hva ulike former kroppen består av. Se på ulikheter og likheter. Skape undring sammen med ungene: Hvordan kan man måle? Hvor langt er det? Hvor tungt er det? Legge opp til utforsking sammen med ungene ut i fra hva barna interesserer seg for og er nysgjerrige på. Teste ut om vi kan måle bevegelse: Hvor lang tid tar det å løpe? Gå? Hvor høyt kan vi oppe? Sortere leker etter form, farge, størrelse, mm. Bruke matematiske begrep i hverdagen. Markere FN-dagen. Vi er heldige som kan ha god og sunn mat i barnehagen. Det er ikke sånn for alle - ha samtale og informasjon om hvorfor kroppen trenger sunn og næringsrik mat, og hva vi kan gjøre for å hjelp andre. Bli Plan-fadder. Spille spill sammen. Tarkus er med: Vi lærer om skilt og hvilke former skilt har i trafikken tilpasset barnets alder. Viktige datoer i perioden 7. oktober: Markedsdagen 24. oktober: FN-dagen 29. oktober: Knerten fyller 1 år! Side 8

9 NOVEMBER - DESEMBER Fagområdet: Etikk, religion og filosofi Mål for perioden Gi barna innsikt i hvorfor man i Norge ferier jul som en del av tradisjonen i den kristne kulturarven. Barna skal bli kjent med at det finnes flere religioner i det norske samfunnet og at vi skal respektere hverandres bakgrunn uansett kulturell og religiøs eller livssynsmessig tilhørighet. I Knerten Barnehage skal små og store få oppleve at det er bra at jeg er meg og at andre er annerledes enn meg selv! Aktiviteter Formingsaktiviteter/juleverksted. Bevisst bruk av musikk. Gi ro og god stemning i barnehagen i en ellers hektisk tid. Lage noen overraskelser. Pepperkakedag: Lage «drømmebarnehagen» av pepperkakedeig. Synge julesanger. Bake Lussekatter. Lucia-feiring i barnehagen. Nissefest i barnehagen. Viktige datoer i perioden 17. november: Planleggingsdag - barnehagen holder stengt 12. desember: Lucia-feiring - innbydelse kommer 16. desember: Nissefest 19. desember: Siste dag før juleferien 5. januar: Første dag etter ferien Side 9

10 JANUAR - FEBRUAR - MARS Fagområdet: Kunst, kultur og kreativitet Mål for perioden Barnehagen skal gi barna mulighet til å bruke egen fantasi og skaperglede! Vi ønsker å bidra til at barna styrker sin kulturelle identitet. At barna skal få utvikle evnen til å ta i mot inntrykk og utrykke seg estetisk. Vi skal gi barna gode mestringsopplevelser, og vise forskjellige teknikker innenfor formingsfaget. Vi ønsker også i dette barnehageåret og gjennomføre en kunstutstilling. Barnehagen skal legge tilrette for at barna skal kunne forske på og undre seg over ulikhetene i ulik kunst, form og uttrykk. Aktiviteter Kunstverksted Kunstgrupper ut i fra barnas interesser og yringer. Utflukter for å utforske arkitektur, skulpturer ol. Dramatisering av voksne for barn - møte med en kjent kunstner: Munch? Gå på kunstutstilling og kunstverksted på Haugar Kunsthistoriske Museum. Se på ulikheter i kunsten. Bruke musikk og bilde sammen for å skape ulike stemninger. Turer til biblioteket. Viktige datoer i perioden 5. januar: Første dag etter ferien 2. februar: Planleggingsdag - barnehagen holder stengt 12. mars: Kunstutstilling Side 10

11 MARS - APRIL Fagområdet: Etikk, religion og filosofi Mål for perioden Vi skal skape refleksjon om undring sammen med barna over livet og livsløpet. Markere påsken og bli kjent med påskebudskapet tilpasset barnets alder og modenhet. Vi skal gi barna erfaringer over at grunnleggende spørsmål og undring er vesentlig. Det er ikke alltid man kan gi svar, og det skal også være greit. Barna skal få kjennskap til at vi har forskjellige religioner og at vi tror på forskjellige ting. Vi skal bidra til å øke toleranse og respekt og glede over mangfoldet vi finner i barnehagen og i samfunnet ellers. Vi skal se på nytt liv i naturen, og snakke om de ulike årstidene vi har i Norge, flytende overgang til neste periode og våren. Aktiviteter Markere påskebudskapet tilpasset barnets alder og modenhet. For de minste: Påske sett fra eselets perspektiv. Påskefrokost - invitasjon kommer. Så karse mm. Se på bilder og snakke om barn, ungdom, voksen og gammel. Fortellinger fra når vi var små. Kanskje kan barna lære en fortelling fra besteforeldrene om hvordan det var da de var barn? Lage bilder: Omriss av barn og voksen. Se på likheter og ulikheter. Viktige datoer i perioden 2. april: Påskefrokost for foreldre og søsken april: Siste dag før påskeferien. 14. april: Første dag etter ferien. Side 11

12 MAI - JUNI Fagområdet: Kommunikasjon, språk og tekst & Natur, miljø og teknikk Mål for perioden Bli kjent med at vi har et alfabet og tall. Fortellinger fra nærmiljøet. Vi skal undre oss over naturens mangfoldighet. Vi skal legge tilrette for at barna skal fortelle om egne opplevelser ute i naturen. Vi skal jobbe med hvordan vi skal ta vare på naturen vår. Barna skal få erfaringer med og kunnskaper om at dyr og vekster og deres gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjon. Aktiviteter Lage fortellinger sammen med ungene. På oppdagelsesferd i naturen. Turer til Fjærholmen: Dyre- og planteliv i fjæra. Ha terrarium. På tur med forstørrelsesglass og se på vekster i naturen. Fisketur, enten på land eller vann. 17. mai-markering: Gå tog med Føynland Skole. På besøk på Føynland SFO med skolestarterne. Avslutning for skolestarterne. Sommerfest før ferien. Viktige datoer i perioden 15. mai: 17. Mai-markering - Gå i tog sammen med Føynland Skole 22. mai planleggingsdag - barnehagen holder stengt. 18. juni: Sommerfest 24. juni planleggingsdag- bhg. Stengt. 30. juni: Siste dag før sommerferien 3. august: Første dag etter ferien Side 12

13 Tverrfagligheten i barnehagen Når vi jobber med fagområdene som mål i de forskjellige periodene, vil det alltid være andre fagområder som også er tilstede. Da er det målene vi jobber etter sammen, og veien blir også til mens man går, voksne og barn sammen. De estetisk fagene vil alltid ha en sentral plass i hverdagen i Knerten, vi synger, danser, maler, tegner, snekrer, vi skaper og forsker. Temaarbeid med utgangspunkt i barns interesser vil også være en metode for å nå våre mål. Vi legger en del planer og rammer rundt innholdet i barnehagen, så vil barna medvirke til hvordan innholdet i rammene vil være. Planer vil endres ut i fra hvor barna har sine interesser og hva de ønsker. Det handler om å gripe barns medvirkning i hverdagen og ta tak i hva de interesserer seg for! Vi håper å se noen spennende temaarbeid som dukker opp utvover høsten. Foreldresamarbeid Foreldreråd Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen. Samarbeidsutvalg (SU) SU blir valgt på foreldremøte i februar. SU møte i august/september for å gå igjennom årsplanen slik at denne kan godkjennes. SU i Knerten Hoppetussa: Ingrid Askjer (mobil: ), mamma til Andreas og Henrik. Trollungen: Anne Lene Solheim (mobil: ), mamma til Lisa. Birgitte Løvig (mobil: ), personalrepresentant - tillitvalgt i Knerten Barnehage. Kine Johansen (mobil: ), eier av. Kristine Forså (mobil: ), styrer i Knerten Barnehage Lov om barnehager 4 For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette. Samarbeidsutvalget, SU, skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. SU består av foreldre/forsatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Side 13

14 Satsingsområde i Knerten - barns medvirkning og pedagogisk dokumentasjon. Barns medvirkning Kapitell 2 i Lov om barnehager 3. Barns rett til medvirkning Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Hvordan skal vi jobbe med barns medvirkning i Knerten Ukas barn. Daglige situasjoner man kommer opp i, skrive ned hendelser og skape refleksjon rundt vår væremåte. Gjennom å være et bevist personalet som lytter og anerkjenner barna i barnehagen, det handler om demokratisk oppdragelse. Være lydhør for barnsmedvirkning. Barnemøter. Se barns kroppspråk. Være på let etter hva barna interesserer seg for og bidra til at vi setter i gang med temaarbeid ut i fra dette. Være bevist og vise vårt pedagogiske grunnsyn i praksis. Pedagogisk dokumentasjon Hva dokumenterer vi Bilder av prosessen vi er i, prosjekt-/temaarbeid vi jobber med. Handling, situasjon barnet er i, barnets uttrykk. Voksnes handling, væremåte overfor barnet. Dokumenterer det pedagogiske innholdet i barnehagen, dokumenterer barns medvirkning. Hvordan Bilder, utstillinger, tekst: Her vi er nå. Vi skal jobbe videre med pedagogisk dokumentasjon og vil ta i bruk andre verktøy etter hvert når vi blir kjent og trygge på hvordan vi ønsker å jobbe med pedagogisk dokumentasjon. Side 14

15 Hvorfor Skape bevissthet og refleksjon over arbeidet som blir gjort i barnehagen. Når og hvordan blir det barnsmedvirkning? Skape en kultur i barnehagen hvor vi har en reflekterende praksis, og over voksnes væremåte overfor barna. Synliggjøre det kompetente, kreative og utforskende barnet. Bevist innredning Vi er opptatt av hvordan vi innreder rommene i barnehagen og hvordan vi kan lage egen rom i rommene. Rommet er en viktig del av barns opplevelse verden og man skal legge tilrette for barnas utforsking og læring. Hvordan et rom for barn er iscenesatt kan være et uttrykk for hva vi forventer av et barn. Skaper vi rom for de aktive og forskende, eller skaper vi rom der barn lett faller til ro og konsentrasjon? I Knerten Barnehage har vi nå blant annet et sanserom, bibliotek og forskningsstasjon. Sanserommet er på småbarnsavdelingen. Her har vi speil på to av veggene, hvor barnet blir stimulert til å forske på seg selv: Hvem er jeg? Hvordan ser jeg ut? To neser, en munn osv. Her kan de ser på hverandre og bevegelsene og hverandres ansiktsuttrykk. Biblioteket stimulerer til barnas leselyst og er en rom der barna lett faller til ro og det skaper konsentrasjon. Vi har gjennom det første året fått et godt utvalg av bøker. Til forskningsstasjonen har vi mikroskop, pinsetter og annet som skal stimulerer til barnas forskerlyst, dette har vi i stor rommet. Vi bruker nå tiden i midlertidig bygg til å se hvordan løsninger vi ønsker oss videre i det permanente bygget. Vi ser blant annet at forskningsstasjonen burde være på eget grupperom hvor man skaper ro og konsentrasjon. Rammeplanen sier at barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. Veksling mellom lek, læring, konsentrasjon og utfoldelse er grunnleggende for fysisk og psykisk velvære. Utforming av det fysiske rommet ute og inne gir viktige rammebetingelser for barns trivsel, opplevelser og læring. Barnehagen må se de fysiske rammene for barns læringsmiljø som en helhet. 5 åringene i barnehagen, overgang til skolen 5/6-års-gruppa har fått navnet Løvegruppa. Vi skal i 5-års gruppa bla annet jobbe med skoleforberedende aktiviteter. Aktiviteter som er tilpasset 5-års-gruppa og de barna som er der og deres interesser. Som for eksempel gjøre oppgaver man får beskjed om, hente/bringe. Jobbe med barnas selvstendighet. Er det noe på Trollungen vi trenger, kan de for eksempel gå å hente dette selv. De kler på seg selv, gå på toalettet selv. I hele barnegruppa jobbes det med at man rekker opp hånden før man skal si noe. Vi jobber parallelt med fagområdene, men kanskje vi får til et tema som går over tid som barna kan forske på. Vi leker med bokstaver og tall og snakker om forventningene til skolen. Vi ønsker å vektlegge barns mestring og legge opp til at barna skal få gode mestringsopplevelser, slik at de får mulighet til å utvikle egen selvtillit og lyst til å lære seg nye ting: Jeg kan og jeg vil! Vi ønsker å få i gang et samarbeid med Føynland Skole angående Side 15

16 overgang barnehage - skole. Vi har også tatt kontakt med Føynland SFO, kaldt Sofus, og vært på besøk her og fått omvisning på skolen. Dette vil vi fortsette med. Løvegruppa vil jobbe spesielt med Tarkus og trafikkopplæringsprogrammet og ha eget oppgavehefter her. Vi skal også i år finne på noe som kan bli en fast tradisjon til Løvegruppe før sommerferien og de skal begynne på skolen. Dette er med på å skape en forventning til de som kommer etter. Gruppedag To dager i uka deler vi alle opp i grupper hvor personalet får ansvar for sin gruppe. Når vi har gruppeinndeling deler vi inn etter alder, vi vil da legge opp et opplegg som passer denne aldersgruppen. Gruppene vil få faste gruppenavn. Onsdag er fast gruppedag. Tirsdag vil vi ha interessegruppedag, vi deler inn i grupper hvor vi holder på med ulike aktiviteter etter tema og periode vi er i. Vi vil også legge opp til andre grupper i løpet av året, men disse vil variere etter tema og årstid. Informasjon på e-post Vi ønsker i Knerten å være gode på informasjon ut til foreldrene. Bedre med for mye enn for lite. Vi gir ut informasjon på e-post og har fått gode tilbakemeldinger på dette. Selvfølgelig kan de som ønsker informasjon på papir også få dette, men vi ønsker å spare miljøet og tid ved å bruke e-post. Vi jobber også for at det skal være enkelt å ta opp saker med oss personalet i barnehagen, om det er ting som foreldrene ikke er fornøyd med eller om det er ideer og ønsker de har for innholdet i barnehagen skal vi være imøtekommende å gjøre det enkelt for foreldrene. Har dere godord om barnehagen, så spre det glade budskap! En god barnehage har ett godt omdømme. Er det noe dere ikke er fornøy med, så kom til oss, så tar vi det derfra. Får ikke vi vite hva misnøyen er, får vi heller ikke gjort noe med det! Knertens egen hjemmeside Den er å finne på Knertens hjemmeside er nå oppe å går. Dette vil etter hvert bli en del av informasjonskanalen for foreldre og andre som har interesse av å se hva vi jobber med i Knerten og hvordan vi har det her. Den er under utvikling. Her vil man også finne søknadspapirer til barnehagen. Kompetanseplan for personalet Alle skal ha en forståelse og innsikt i rammeplanen som er et styringsdokument for innholdet i barnehagen. Voksenrollen i Knerten skal tydeliggjøres og styrkes. Vi skal bruke våre ulike kompetanser i arbeidet i barnehagen. Vi skal tørre å være kreative og gærne! Ha det gøy på jobb - arbeidsglede gir livsglede! Side 16

17 Kurs vi har deltatt på i barnehageåret 2007/2008 Førstehjelpskurs 4 timer - Gjennomføres hvert år Livredningskurs 4 timer - Gjennomføres hvert år Kreativt verksted med Heksene Kurs med Torleif Lundqvist: Under overflaten, positiv tenkning Pedagogisk ledelse: Kurs for styrere, går over ett år Veiledningspedagogikk, 10. stp.: Marie, Marianne og Kristine Side 17

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Lære om ulike teknikker innenfor kunst og håndtverk. Digital kreativitet. Musikk, Drama Bruke fantasi og skaperglede

Lære om ulike teknikker innenfor kunst og håndtverk. Digital kreativitet. Musikk, Drama Bruke fantasi og skaperglede Tid Emne Mål Arbeid August September Oktober November Tilvenning/ vennskap Bær, frukt og grønnsaker Barn i Norge Barn i andre land Aksjonsdagen vår Kunst, kultur, kreativitet Barna kommer inn i barnehagerutinene.

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM

PEDAGOGISK PLATTFORM PEDAGOGISK PLATTFORM 2015 2018 BREDSANDKROKEN BARNEHAGE Innledning: I 2012 startet barnehagen opp et stort endrings- og utviklingsarbeid. Personalet lot seg da inspirere av Reggio Emilia filosofien og

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E 2 0 1 3 / 2 0 1 4-1 - ÅRSPLAN 2013/2014 Vårt fokus for i år er : Barns utforsking og samarbeid. Alt arbeid som det legges til rette for skal ha fokus på barns

Detaljer

Villabyen Barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage.

Villabyen Barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage. Vår 2014 1 Hei! Dette er en halvårsplan for vårhalvåret 2014. Vi er fortsatt den samme barnegruppa, så vi vil holde på fokuset vi hadde i høst med

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

Fladbyseter barnehage

Fladbyseter barnehage ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Fladbyseter barnehage Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere

Detaljer

L A N G N E S B A R N E H A G E

L A N G N E S B A R N E H A G E Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E 2 0 1 5 / 2 0 1 6-1 - Vi har i de siste årene arbeidet med: - At barna lærer gjennom utforsking og samarbeid. - At barna skal bli møtt med anerkjennelse. - At

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager våren 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede TILVENNING -Trygghet Fellessamling Matgrupper Lavvoleir Turglede Prosjekt HØST Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse Først vil vi takke for oppmøte

Detaljer

Meg selv og de andre

Meg selv og de andre Meg selv og de andre Temaplan Skogfuglen bhg, 2013-2014 Vi har dette barnehageåret valgt å knytte alle tema opp mot barnet selv. «Meg selv og de andre» er et tema der barna blir bedre kjent med sin identitet,

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa. Høst 2017

Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa. Høst 2017 Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa Høst 2017 1 September, Oktober og November -Torbjørn Egner Kommunikasjon, språk og tekst «I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1)

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1) INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Visjon Formål og innhold Mål Kulturbegrepet Samfunnsmandat og danning Satsningsområder Kort historikk om barnehagen Barns rett til medvirkning

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING KNOTTEN VINTER/VÅR 2016

PERIODEPLAN FOR AVDELING KNOTTEN VINTER/VÅR 2016 PERIODEPLAN FOR AVDELING KNOTTEN VINTER/VÅR 2016 Det mest avgjørende som skjedde oss da vi var barn, var at det var kjærlige øyne som så oss. Så oss med glede og varme. Ikke fordi vi hadde de og de gode

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2013 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2013 Fokusområdet dette året er Natur, miljø og teknikk» samt «Kunst, kultur og kreativitet».

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Årsplan. Kilden barnehage

Årsplan. Kilden barnehage Årsplan Kilden barnehage 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Innhold Velkommen til nytt barnehageår i Kilden 3 Innledning 3 Barnehagens visjon 3 Barnehagens pedagogiske plattform 3 Satsningsområde 2014/15

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Årsplan for Støtvigenga barnehage

Årsplan for Støtvigenga barnehage Årsplan for Støtvigenga barnehage 2016 1 GRUNN TIL ÅRSPLAN: 2 Barnehagens innhold «. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget (SU) for hver barnehage fastsette en årsplan for

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2009 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2009-2012. Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE 2017 Våren 2017 «Se på meg her er jeg» Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede,

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap Året rundt Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon 1. august 18.november: Nye vennskap 21.november- 23.desember: Juleforberedelser 2. januar- 17. mars: Lofotfisket

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Maurtua

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Maurtua Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Maurtua Våren 2017 1. Innledning Halvårsplanen er en oversiktlig fremstilling av Maurtuas temaer og arrangement for kommende periode. Målet med denne er

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

Den fjerde uken er turuke, der hver gruppe har en fast turdag. På disse turene vil vi utforske nærmiljøet.

Den fjerde uken er turuke, der hver gruppe har en fast turdag. På disse turene vil vi utforske nærmiljøet. Holten barnehage 1 Vi som jobber på Rødhuset i år er: Humla: Laila Zurudis, pedagogisk leder 100% Ane Røen, fagarbeider 80% Sonja Heggem, assistent 80% Astrid Uv Gravem, assistent 20% Myggen: Birgit Høydal

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa Arbeid med fagområdene i rammeplanen FISKEDAMMEN - Innegruppa Fagområde Mål for barna Innhold Kommunikasjon, språk og tekst Lære å lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling med barn og voksne

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer