Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!"

Transkript

1 STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte Larsen (2. Asgjerd Ovesen (3) Gruppeledere Barneidrett Trim/mosjon Oversikt over verv 2005/2006 Tom Ragnar Andersen Asgjerd Ovesen Friidrett Fotball Handball Materialforvalter Revisorer Hederstegnkomitè Valgkomitè Andre verv; Nordland Idrettskrets Brønnøy Idrettsråd Turid Torgersen Siv Anita Myhre Lotte Larsen Roger Aspaas Ulf Skipsfjord, Knut Ovid Liv Bentzen, Liz Laumann Anne Berit Heide (leder), Inge Kristoffersen Bente Holm Liv Bentzen leder (også styremedlem i NIF) Johnny W Lorentzen (leder) Lederen har ordet Sport Torghatten IL. STIL for å forkorte det litt. Nå har jeg hatt den gule ledertrøya i til sammen 5 år i denne klubben og Sport 71. Det har vært interessant, morsomt, utfordrende og til tider jobbigt som svenskene ville ha sagt det. Dette året har vi jobbet for å få på plass en sportsplan for klubben. Det skal være en oppslagsbok for Sport Torghatten IL, hvor alle kan slå opp og lese hva som gjelder for den enkelte. Hva som forventes av utøvere, foreldre, trenere og tillitsvalgte. Holdninger, forventninger, systemer, krav med mer. Vi er nå inne i sluttfasen, og resultatet foreligger forhåpentligvis til årsmøtet. Det har vært avholdt flere medlemsmøter for å fram gode ideer til hvordan klubben vår skal være nå og framover. Vi hadde håpet og ønsket på enda bedre oppmøte fra medlemmene, men nå blir det slik det blir. Og planen kan justeres framover. Jeg håper at flest mulig benytter seg av håndboken. I forbindelse med dette prosjektet har det framkommet behov for foreldrekontakter. Dette vil bli opprettet innenfor alle lag/grupper. Årsaken til opprettelsen av dette, er å avlaste trenerne en del. For det er ikke meningen at trenerne både skal trene, organisere skyss, organisere flaskeinnsamlinger og lignende. Letter vi litt på trykket hos trenerne, varer de kanskje lengre. Det behøver vi! En annen sak styret har jobbet med det siste året er hjemmeside. For å bruke skiskytter-terminologien, så har vi ikke bommet på siste skyting. Vi venter bare litt med å skyte på den siste skiva. Det står kun på å finne noen som kan påta seg redaktøransvaret. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! Nordhus Stadion og utbygging er en annen tung sak. Her har Tom Ragnar gjort det han har maktet. All ære til ham. Akkurat nå står det på grunnavståelse. I og med at kommunen er den formelle eieren av banen, er det de som må få denne saken i boks. Vi har entreprenør som vil starte opp, men vi må alt i orden først. Vår plan er å få alt formelt på plass, slik at søknad om tippemidler kan foreligge til søknadsfrist i desember Så da håper vi å komme i mål med prosjektet snart, slik at våre friidrettsutøvere kan få drive på en flott bane. Mange utøvere! Vi har den siste tiden bedrevet mye sport foran TV. Olympiske Leker har vært avviklet i Italia. Skjønt leker er vel noe overdrevet Her har mange nordmenn, - og spesielt media, stilt veldig(enorme) høye forventninger. Jeg fulgte delvis med i en times radio-debatt-program, hvor det ble benyttet beskrivelser som tragedie og elendighet om den norske innsatsen. Personlig må jeg innrømme å ha et annet forhold til begrepet tragedie enn det å vinne sølv eller bronse. Media framstiller alt annet enn gull som tap. Jeg synes det vitner om bredde når det f. eks på resultatlisten innen en øvelse er 11 nasjoner representert på de 12 første plassene. Norge er en liten nasjon i sammenligning med dem vi konkurrerer mot. Glem ikke det! 3

2 På toppidrettsplan innenfor vinteridrett har jeg lagt merke til at et sted som Voss har fostret oppsiktsvekkende mange topputøvere. Voss kommune hadde ved siste årsskifte innbyggere. Bare litt mer enn Sør-Helgeland. Jeg tror vi har like mange gode talenter blant oss som de. De har fått de fram. Hva er det vi og andre steder ikke får til? Jeg tror det er mange forklaringer på det. En av de kan være vinnerkulturen. Har vi det? Er det noen som har ambisjoner om å bli best? Hva må til for å få til det? Engasjement. Ofring av fritid for barn, foreldre og trenere. Vilje. Utholdenhet. Og kvitte seg med avundsjuka! Vi må unne noen å bli god. Vi ser også at toppidrettsutøvere er yngre enn de var før. Det er slutt med at de beste skiløperne er tømmerhoggere. De er ung, og de har idretten som eneste aktivitet i hverdagen. Et gedigent apparat rundt seg. De som vil bli aller best må gi mye av seg selv. Vi har mange talenter rundt oss som kan nå langt om de vil. Og for all del, det fins flere idretter enn fotball. Og det er ikke anleggene som alene skaper vinnere. Det er det ildsjelene som skaper! For de aller fleste av oss er det høyt nok mål å holde oss i aktivitet. For barn er lek et viktig moment. Klarer man hele tiden å ha det gøy og glede seg over trening og egen prestasjon, vil det være bra. Vårt klima og geografi tillater dessverre ikke så mye vinteraktivitet. Vi hadde planer om å arrangere en vinteraktivitetsdag på Torgvatnan nå i vinter, men tanken var bare så vidt tenkt før søvessten skrinla de planene. Hvordan aktiviserer vi barna? Alt skal være så organisert i dag. Alt for mye organisert, er min påstand. Når barn kommer hjem og sier at det ble ikke trening fordi treneren var syk. Hallo! Må man ha noen til fortelle at man kan spille ball? Kan man ikke bare gjøre det? Kanskje vi har organisert oss for langt, slik at barns eget-initiativ er forsvunnet? I året som har gått har vi av nye ting fått en oppblomstring innen handball. Jentene står på og er gode ambassadører for klubben. Innenfor friidretten kom vi i høst i gang med friidretts-treninger med Knut Idar Torgnes som trener. Dette var tenkt som et samarbeidsprosjekt mellom klubbene i omegn. I fjor vår ble det laget ei lengdegrop på Nordhus. Kanskje den eneste på Sør-Helgeland. Fotballen er den mest populære idretten fremdeles. Og på voksen-siden i klubben er det stadig damene som er dyktigst å holde seg i form. Økonomi er en viktig del av klubbdriften. Vi har mistet inntektene fra spilleautomatene. Dette har vi ikke fått kompensert på noe vis. Det koster å drive en klubb og delta på turneringer og serier, med reiser og deltakeravgifter m.m. Når f. eks vi arrangerer friidretts-stevner, må klubben betale inn avgift sentralt for hver deltaker i alle øvelser de deltar i. Klubben har også forsikring på utøverne. Det blir da litt slitsomt å måtte sende purring flere ganger til brukere av klubbens tilbud. Ved årsskiftet har klubben utestående manglende medlems-kontingenter for nesten kr kroner for 2004/2005. Og for 2005 gikk vi med et underskudd på i overkant av kr , mot budsjettert kr i underskudd. Manglende kontingent-innbetaling er en sak vi har diskutert, og vil gjøre noe med. Før årsmøtet vil de som ikke har betalt, bli strøket fra medlemsregistret. For å bli tatt opp igjen som medlem skal man iflg. vedtektene betale det man skylder. Å avvise folk fra treninger vil ikke bli en morsom sak. Og hva med barna? Jeg håper de voksne tenker over konsekvensene! Jeg vil benytte anledningen til å takke alle for idrettsåret 2005, og ønske lykke til framover for alle. Johnny William Lorentzen Leder 4

3 Regnskapet 2005 Resultat Budsjett Avvik INNTEKTER Sponsor 30,000 30,000 - Salg/stevner brutto 33,187 50,000-16,813 1) Påmelding stevner 21,975 25,000-3,025 1) Tilskudd 62,881 40,000 22,881 Treningsavgifter/ 13,700 14, Medlemskont. 24,138 20,000 4,138 Diverse inntekter og renteinntekter 42,319 15,000 27,319 2) Sum inntekter 228, ,000 34,200 - KOSTNADER - Treningsmateriell 19,924 35,000-15,076 Større utstyr Drakter 10,814-10,814 Leie lokaler 12,000 15,000-3,000 Bankkostnader Kontorrekvisita 1,456 2,700-1,244 Klubbavis 9,875-9,875 Møter, kurs, oppdatering og lignende 21,038 15,000 6,038 1) P. Anderson kurs Annen adm. Kostnader 4,181 5, Porto 2,425 3, Reisekostnader 33,580 30,000 3,580 Salg/stevner kostnader 47,573 30,000 17,573 1) Dommerkostnader 3,150 1,000 2,150 Annonser - (ikke salg/stevner) 4,294 10,000-5,706 Påmelding stevner 53,750 20,000 33,750 3) Bøter v/uteblivelser Lisenser spillere 2,250-2,250 Medlemskontingenter 19,525 15,000 4,525 Gaver 13,340 10,000 3,340 Diverse kostnader 3,123 10,000-6,878 Sum kostnader 262, ,000 RESULTAT -34, ,000 Detaljer 1) Inntekter Kostnader Resultat Arrangement og salgsaktiviteter: Sportlekene 985 1, Knut Eriks Minnecup 27,101 23,340 3,761 I tillegg til gode 4.500,- som er purre Hånball-lodd 4,593 9,000-4,408 Kalendersalg 1,575 1, Kveitelodd 7,434 1,357 6,077 Torghatten Rundt 1,600 1,600 Øygaloppen 1,675 3,050-1,375 Brustafetten 2,100 4,454-2,354 Philip A. Kurs 8,100 13,819-5,719 Friidrettsstevne - uspes. 1,265-1,265 Lotteritilsynet 1,300-1,300 Sum 55,162 60,261-5,099 Detaljer 2) Diverse inntekter: Kjøpsutbytte COOP Mega 1,339 Flaskeinnsamlinger 2,886 Inntekter til Kippermoen 9,390 Tinestafetten 2,025 Tilbakeført kostnade strøm Torget 6,738 Diverse 450 5

4 p g Balanse pr Eiendeler Gjeld og egenkapital Håndballbanen 120,620 Annen egenkapital 471,560 Andel i NKS 2,500 Leverandørgjeld 11, Andel i COOP-Mega 4,074 Varelager premier 15,000 Fordringer Bank, kasse 340,711 Sum eiendeler 482,905 Sum gjeld og egenkapital 482,905 Kommentarer til regnskapet Sport Torghatten IL har hatt et økonomisk sett litt dårlig år i Et negativt resultat på vel er ikke helt bra, men årsaken er positiv aktivitet gjennom året. Det har vært deltagelse på flere cup er og serier med tilhørende mer reiseaktivitet enn på flere år (og forusett i budsjettet). Det er bra. Og ett år med underskudd tåler vi. Men nå må vi legge oss i selene for å høyne inntektene slik at vi kan opprettholde all den gode aktiviteten! Rema 1000 og Fjord Seafood er gode sponsorer, all honnør til dem! Store bidrag til driften er også kulturmidler fra kommunen og aktivitetsmidler fra Norges Idrettsforbund. Den tredje viktige inntektskilden vår er medlemskontingentene og treningsavgiftene. Det er viktig at alle som er aktivt med i klubben også betaler sitt medlemskap! Støtt opp om klubben! I tillegg er vi avhengig av en god dugnadsinnsats til å arrangere stevner, selge lodd, samle inn flasker osv. I så måte er Den lille hjelper et godt forbilde. Ikke bare stiller de opp på flere av våre arrangementer for å holde kafé og dermed bidrar til det sosiale rundt det sportslige, men også bidrar de med penger til utstyr til klubben! Det synes vi er flott! Kari Bentzen kasserer DEN LILLE HJELPER MÅ vi få takke for et godt samarbeide også i år. De stiller villig opp når vi spør om hjelp. I år har klubben søkt om midler fra de, og fått innvilget en sum slik at vi har kunnet gå til innkjøp av diverse utstyr. SPORTS-TRIMMEN De 6 trimpostene er der fremdeles. Ønsker noen flere poster, så ta kontakt! KANOER Sport Torghatten IL eier 3 kanoer som kan disponeres av medlemmene. De ligger på Torghatten Camping, og det er Per Kåre Hatten som administrerer utlån & leie. KLUBBREKORDER Noen som føler seg kallet til å forbedre noen? De begynner å bli gamle disse rekordene. Det er 6 år siden vi sist behøvde å oppdatere denne listen. UTSTYR/KLUBBKLÆR Er det noen som har utstyr tilhørende klubben heime, så lever det til oss. Det kan f. eks være drakter, premier eller annet. TRENERE Vi er stadig på utkikk etter nye trenere. Dersom alle er med og gjør litt, - slipper EN å gjøre alt! Er du usikker på om du klarer det, er vi behjelpelig med å få arrangert kurs. Det har vi satset på, og vil fortsette med det. Er det noen dere kjenner som kunne være et godt treneremne, så si fra! NYE AKTIVITETER? Har du forslag til nye aktiviteter, så si fra. SAMARBEID MED VIDEREGÅENDE SKOLE Også i år har vi hatt et godt samarbeid med Brønnøysund Videregående Skole på trenersiden. Knut Idar Torgnes har tatt idrett som valgfag. Han er trener for friidrett på tirsdager. Vi takker også i år BVS for et godt og vellykket samarbeid, og håper på det samme framover i årene som kommer. OPPSLAGSTAVLE I gangen inn til gymnastikksalen på Nordhus Samfunnshus er det ei infotavle hvor det er hengt opp diverse info om klubben. MEDLEMSKAP Er du ikke medlem, men ønsker å bli det? Ta kontakt med kasserer, eller noen andre av oss. TAKK Til de firma som støtter oss med annonsering i klubbavisen! 6

5 Sammendrag av styremøter i årsmøteperioden 2005 Det har det vært avholdt seks styremøter, hvor det har vært behandlet 35 saker i styret, i perioden I tillegg kommer årsmøtesakene. På møtet i september, startet vi med å organisere/ fordele arbeidsoppgaver fremover. Vi så det som en viktig oppgave å være så informativ som mulig og i denne forbindelse ønsket vi å innta teknologiens verden i form av egen nettside. Å opprette en nettside og skaffe folk som er kompetente og har fritid nok til å drive denne, skulle vise seg å ikke være så enkelt. Kjetil har hatt hovedansvaret med å få dette til og har lagt alt til rette for å få dette i gang, men vi mangler noen til å påta seg ansvaret for å ha Nettsiden vår operativ. Er det noen som har tid til overs og kan påta seg oppgaven, er det bare å melde seg for Kjetil i styret. Den første oppgaven på høsten var å få plassert treningstider i Brønnøyhallen. Dette er et evig puslespill, som etter en del tilpassninger for de ulike lag, som regel går i boks. Samarbeid mellom lagene Tjalg, Sport og BIL, har også vært en oppgave, spesielt i fotballgruppa. Ledere og trenere i denne gruppa har brukt tid på å få til et godt tilbud for alle barn som har lyst å spille fotball. Resultatet har så langt ikke blitt slik man hadde ønsket, men alle barn og foreldre skal vite at den voksne delen av idrettslagene er opptatt av at alle skal kunne få delta på den aktiviteten de ønsker. Noen praktiske spørsmål meldte seg underveis, eks; Sport, Tjalg og BIL`s aktive trener sammen, men hver enkelt deltaker vil jo representere den klubben de er medlem av når de skal ut å representere/ spille kamper. Løsninger på dette jobbes det med av alle involverte. Håndballgruppa er ute og spiller kamper og tar med den ene seieren etter den andre hjem. Disse glade håndballjentene våre har fylt mange spalteplasser i avisa. Fortsetter denne trenden, vil nok trenere og ledere i håndballgruppa, ha god bruk for engasjerte foreldre som er villig til å stille opp når laget må reise på lengre turer/cup-helger. Friidretten har jobbet med å få et godt samarbeid lagene mellom. Turid har jobbet med å få i gang et bra trenerteam, og både Tjalg og BIL skulle etter planen være med på dette. Her er det stort sett Tjalg og Sport som har utgjort hovedtyngden med utøvere og trenere. Vi håper at dette samarbeidet kan utvikle seg mellom lagene i regionen, slik at vi fortsatt kan gi et godt tilbud rundt Friidretten på Nordhus. De tradisjonelle aktiviteter som Knut Eriks minnecup og Brustafetten ble avholdt i tradisjonens tro. Og de andre tradisjonelle arrangementer/stevner. Påmeldte lag i sesongens minne-cup ble færre enn tidligere år. Dette har nok med at interessen for å avvikle ulike cuper i løpet av en sesong, har økt enormt i de forskjellige lag. Dette kan bli for mye for den enkelte utøver. Kveitelotteriet ble avholdt som vanlig i desember. Andre saker styret har jobbet med er utvikling/ fremdrift av Nordhus Stadion. Et prosjekt som vil ta noe tid da det er en del saker som skal på plass. Men dette jobbes med kontinuerlig. Manglende kontingent-innbetaling er også en behandlet sak. Det samme er annen økonomisk oppfølging. Sponsorkontrakt med Umbro er også behandlet, og vedtatt inngått en 5-årsavtale på. Dommerkurs, trenerkurs og lignende er noe som er høyt prioritert i laget vårt. Nye treningsdresser for Sport Torghatten er snart på plass. En sportsplan er utarbeidet og snart klar for distribusjon. Anne Trondsen Sekr. 7

6 Tidligere medlem av idrettslaget Selv om jeg for mange av leserne av Sport Torghattens klubbavis er en kjent skikkelse, er det nok flere av den yngre garde og tilflyttede som ikke vet hvem jeg er * bortsett fra at jeg (beklageligvis ennå) står bokført med 7 klubbrekorder i Sport Torghatten. La meg først si at mine idrettsprestasjoner har betydd, og betyr fortsatt, svært mye for meg. I all rettferdighet var jeg aldri i nærheten av å hevde meg på nasjonalt nivå, men det har blitt flere medaljer på kretsnivå, og under nordnorske mesterskap, samt på delstatsnivå i USA. Den alle største gevinsten har jeg imidlertid høstet i etterkant av min tid som aktiv, takket være uttallige treningstimer og konkurranser, noe som har fungert som et springbrett senere i livet. Jeg har på mange måter vært privilegert og opplevd mye. Fra diskos på «Steve» banen, 60-meter på grusveien nedenfor gammelskolen og flere seire i Øygaloppen til idrettsstipend i USA med deltakelse bl.a. i amerikansk mesterskap i terrengløp i Kansas City, 1987, hvor jeg ble nr. 61. Mine fleste personlige rekorder et satt i USA på et universitetslag i Idaho i tidsrommet , og som utvekslingsstudent på High school, også Idaho, i I USA har man såkalte universitetslag innen flere idretter, og for meg ble dette en fantastisk måte å finansiere studiene på. Jeg valgte å bli værende i USA også etter at idrettsstipendet utløp, for å fullføre mine hovedfagsstudier. Jeg har mange gode minner, og jeg har fremdeles god kontakt med lagkamerater og trenere. En liten kuriositet fra denne tiden er at jeg i 1988 fikk muligheten til å rekruttere 3 Sør- Helgelendinger med meg til universitetslaget i Idaho. En av disse, Line Stefansen, ble for øvrig amerikansk mester i høyde samme år i Odessa Texas. I dag er jeg bosatt i Bodø (siden 1992), hvor jeg er gift og har to barn. Jeg arbeider som førsteamanuensis ved Handelshøgskolen i Bodø, og for snart to år siden tok jeg doktorgrad ved NTNU i Trondheim. Grunnen til at jeg nevner dette her er at jeg som doktorgradstipendiat nøt godt av min idrettslige bakgrunn * spesielt i form av uholdenhet, positive tanker, fysisk overskudd, og evnen til å ikke gi opp når det butter i mot. Jeg, og flere med meg, nøt godt av ildsjelers fantastiske engasjement på sytti- og åttitallet. Med fare for å utelate noen står det respekt og beundring av den innsatsen Arnfinn, Åge og Herdis, Per og Liv, Bjørnar og Gyda, og mine egne foreldre, gjorde gjennom å ofre mye av sin egen fritid på å legge til rette for idrettslig aktivitet. Slike opplevelser gjør at man selv blir motivert til å «betale tilbake», og derfor har jeg også engasjert meg her i Bodø og er i dag leder av Bodø og Omegn Idrettsforening Friidrett. Aktiviteten kan ikke måle seg med glansdagende på åttitallet, men vi holder liv i en løpskarusell bestående av 7 løp som arrangeres for 27. gang nå i vår * og som gir om lag 100 løpeglade et tilbud. Det står respekt av det arbeidet som også i dag legges ned blant frivillige i Sport Torghatten, og på den måten bidrar på en forbilledlig måte til å sikre gode rammebetingelser for barn og unge. Den frivillige innsatsen preger på mange måter idrettens betyding i samfunnet i dag og representerer viktig verdier. Her har andre mye å lære av Sport Torghatten. Sportslig hilsen fra Jan-Oddvar Sørnes (tidl. Olsen) 8

7 Håndball-sesong 2005/2006 Høsten startet med brask og bram for håndballen. Vi hadde tenkt oss to piker 13 lag, et gutter 13 lag og et piker 11. Nå måtte vi imidlertid trekke tilbudet med håndball for guttene fordi det ikke ble nok mange. Et hjertesukk er jo at det blir vanskelig å være med både i fotball og håndball når begge delene trener vinterstid. Det blir mye trening for ungene, og vi har jo ikke så alt for mange unger her ute. Tilbudene blir derfor litt etter kjønnsfordeling og antall i kullene /klassene. Piker 13 deltar i serien med 2 lag. Våre motstandere er i Sandnessjøen, Mo i Rana og på Hemnes så vi har reist litt rundt omkring i tillegg til hjemmekamper. Et litt uheldig moment har vært at mange sluttet i høst, slik at vi ble for mange for et lag (15 stk) og for få til to lag. Resultatet er at alle spiller på begge lag. Vi ligger foreløpig på 3. plass i gruppen og har mulighet til å bli nr. 2 ettersom vi har en del kamper igjen å spille. Piker 11 deltar i en lokal serie hvor Sømna har 3 lag og BIL har 2. Det er derfor blitt avviklet noen kamper også for disse. Det er spesielt hyggelig å se at så mange jenter fra Torget også er med her. Til sammen er de 9 spillere på piker 11 i år, og disse blir piker 12 neste år fordi forbundet har endret aldersgruppene. Å rekruttere trenere har vært et problem i klubben ettersom det er få foreldre som selv har deltatt i håndball. Nå har imidlertid floken løst seg etter jul. Piker 13 har fått en aldeles utmerket trener fra Sandnessjøen. Både unge og gamle er glade for at Arnt Ove Kaspersen bidrar for Sport Torghatten. Samtidig har Anne Berit Johansen overtatt treningene for piker 11. Det er utrolig bra at det er ungdommer som stiller som trenere for jentene. De er gode forbilder for dem og Anne Berit er også ei jente som ungene lett blir glad i, og hun blir også lett glad i ungene. (det kan man godt se) Nå gleder vi oss til Påsketurnering i Sandnessjøen april. Vi reiser med hele hurven. Det er nå faktisk 17 aktive jenter i 13 års klassen ettersom nye stadig begynner hos oss eller kommer tilbake. Som sagt er det 9 på piker 11 så vi er en fin jente gjeng som representerer klubben + hanen da Arnt Ove. 9

8 Årsmelding 2005 Friidrett! Sesongen 2005 gjennomførte vi en treningssamling på Nordhus Stadion der ungene fikk prøve seg i forskjellige øvelser som lengde, høyde, kule og diskos samt liten ball for de aller minste. Arnfinn Torgnes, Kay Myrvang, Bertil Storvik og Tom Ragnar Andersen stilte som kyndige veiledere. Den lille hjelper bidro med kafé og vi hadde over 30 fornøyde unge utøvere med oss denne dagen. Treningssamlingen ble avviklet samme dag som Øygaloppen og vi hadde i tillegg til de trofaste deltakerne også flere unge løpere med. Andre løp som er avviklet er løpskarusellen i januar, Torghatten Rundt i mai og Brustafetten i september. Av friidrettsstevner ble det i mai avviklet vårstevne og sportlekene i juni. Deltakelsen ble lavere enn forventet på begge stevner blant annet på grunn av sammenfall med andre arrangementer. Det planlagte stevnet i høst regnet bort. Resultatlistene viser at det er flere talenter i regionen. På utstyrssiden er det investert i ny høydehoppliste, tidtakerutstyr og innendørs spyd. Det ble på våren gravd opp lengdegrop i forlengelsen av asfaltbanen. Elling Jøraholmen i aksjon under friidrettslekene FOTO: VIKTOR STEIN, BA Høsten 2005 startet vi endelig opp med friidrettstrening igjen. Knut Idar Torgnes har gjennom valgfag på skolen ansvar for tilrettelegging, planlegging og gjennomføring av treningene. Som samarbeidspartnere har vi tre voksne med oss fra blant annet Tjalg IL. Etter en god start har det nå stabilisert seg på ca 12 unge utøvere på treningene. Det har vært gjennomført serie i stille lengde og stille høyde hvor alle konkurrerer med alle. Takk til de som har stilt opp enten som trener, funksjonær på stevner og Den lille hjelper. Friidrett både ute og inne på Nordhus. Turid Beate Torgersen Turid Torgersen med gode hjelpere fikk BA-blomsten for å ha fått igang friidretten igjen. Her sammen med Gunn Rørmark og trener Knut Idar Torgnes med mange utøvere i bakgrunnen. 10

9 Fotballgruppa 2005 Fotballgruppa har lagt en ny sesong bak seg. Det har vært en sesong fylt med mye aktivitet og det har vært meget stor deltakelse blant barna på øya. Vi hadde 5 lag som var med i fotballserien og alle deltok også på de lokale cupene. Småjentelaget ble nummer 6 i sin serie. Det var deres første år i denne serien og vi må si at de klarte seg meget godt. Småjentelaget, lillejentelaget og lilleguttelaget deltok på Kippermo-cupen i Mosjøen i juni. Vi reiste i samlet tropp med buss. Vi overnattet på skole og hadde felles måltider sammen med de fleste andre lag. Det var en vellykket helg med både seier og tap på alle tre lagene. Tøffest ble det for småjentelaget som for første gang spilte 11`fotball. På lørdagskveld samlet vi oss utenfor soveklasserommet og spiste godt med pizza og hadde det virkelig koselig sammen. Av voksne deltok Anne Berit, John Andreas, Karen-Marie, Margareth og Siv Anita. Kippermo-cupen er en godt organisert turnering, komitépersonalet var alle tiders og alle kampene gikk etter oppsatt klokkeslett. Jeg var veldig imponert over dette arrangementet og anbefaler lagene å delta på denne turneringen i fremtiden. (Bildene er av Lillejentelaget på Hilstadcupen) Ellers så deltok vi på følgende cuper med aldersbestemte lag i 2005: BIL-turneringen(5 lag), Hilstadcupen (5 lag), Tjalg-cupen(4 lag)og Vevelstadcupen (1 lag) Støtteapparat til lagene STIL Fotball har hatt trenere/oppmenn på alle lag. Vår utfordring har vært og er fortsatt å få større bredde i trenerkompetansen slik at vi kan forbedre oss i forhold til spillerutvikling. I 2005 mistet vi flere av elevene fra videregående skole som stilte opp som trenere for barna. I 2006 mister vi enda flere. Etter vår mening var dette samarbeide viktig for klubben og vi håper at vi til høsten skal klare å ordne med nye engasjerte ungdommer. Vi retter en STOR takk til de ungdommene som har vært sammen med oss det siste året. I sesongen 2005 har vi hatt følgende trenere. Miniputt 1996, Lars Petter Miniputt 1995, Roger Lillegutter 1994,1993 og 1992 John Andreas Lillejenter 1994 og 1993 Siv Anita Småjenter 1992 og 1991 Siv Anita Fra senhøsten 2005 har det vært følgende endringer Smågutter født 1992 og 1993 BIL IL v Knut Johansen Småjenter født 1993,1992 og 1992 Hakan og Kowan Nytt lillejentelag 1996, 1995 og 1994 Siv Anita Myhre Lilleguttelag 1995 og 1994 John Andreas Sesongen sett under et så har det vært mye fotball på Nordhus Stadion og som tidligere år så er det godt oppmøte på stadion og publikum bidrar til at vi får fine rammer rundt våre hjemmekamper. Trenere og ansvarlige for de enkelte lagene legger ned mye av sin fritid ifra treningsstart til sesongavslutningen i oktober og fortjener stor honnør for dette arbeidet. Dommere har i de senere år vært problematisk å oppdrive. Vi har i godkjente dommere i vår klubb. Det er Bertil Lorentsen, Ruben Ludvigsen, Marius Heide Horn og undertegnende. Vi har derfor vært avhengige av at andre også kan stille opp. På de minste lagene så har trenerne selv hatt ansvaret for å spørre noen som kan stille opp og dømme, men når vi kommer til de større lagene så bør vi ha dommere som kan regelverket rime- 11

10 lig godt slik at man unngår mest mulig konflikter med spillere og ledere på de forskjellige lagene. Her har STIL en utfordring og vi bør prøve å få noen på dommerkurs så vi ikke blir for sårbare. Ungdomsproblematikken På grunn av at vi i de senere år ikke har klart å stille med småguttelag ble det i 2005 jobbet for å gi småguttene et tilbud i klubben. Jeg og John Andreas prøvde høsten 2005 å få til en samarbeidsavtale med Tjalg IL for å klare å stille et felles lag til 11`serien. Vi var i flere møter med Tjalg-ledelsen samt med foreldergruppen og hadde stor tro på prosjektet. Dessverre klarte vi ikke å dra avtalen i land. Tjalg trakk seg ut og satset heller på eget 7`lag og samarbeid med BIL. Jeg har videreført dialogen med BIL IL og i løpet av januar måned ble det klart at BIL stiller med trenere og treningstider i Brønnøyhallen mens vi stiller med lagleder (Morten Horn) og tar det formelle ansvaret for laget. Enda så gjenstår det en del formaliteter for å få dette samarbeidet til å fungere bra men jeg har stor tro på at guttene våre skal få et godt sportslig tilbud. Vi forsetter arbeidet med småjentelaget og har tro på at de i år vil hevde seg godt i sin serie. Til slutt vil vi takke alle som har bidratt gjennom en lang og fin sesong. Siv Anita Myhre Fotball-leder Sport Torghatten IL Arbeidet framover Å utvikle trenere for aldersbestemt fotball er en utfordring for klubben og noe vi må ha fokus på framover. Vi vil i 2006 sende våre første spillere til sonesamling både på gutte- og jentesida. Hakan og Kuwan fikk BA-blomsten for trener-innsatsen i SPONSORER Sport Torghatten har nå sponsoravtale med Rema 1000 ut Likedan har vi fra 2006 inngått en 5-års avtale med Umbro, som vil gi oss et årlig beløp. Dette vil vi bruke på å subsidiere klubbdressene. Umbro-avtalen er koblet opp mot en lokal leverandør, og denne avtalen er knyttet opp mot MXsport i Hommelstø. Vi takker våre sponsorer så langt for støtten. LISENSER Utøverlisenser skal betales av utøverne selv. Klubben forskotterer ikke dette lenger. DELTAKELSE FOR KLUBBEN Det er en forutsetning at alle som deltar på Sport Torghattens lag også er betalende medlemmer. FLASKE- INNSAMLING Første onsdag i hver måned kommer vi. Sett ut tomflasker, så tar vi de med. Savner dere besøk av oss, så ta kontakt med oss. KLUBBDRESSER Siden vi ble Sport Torghatten IL har vi ikke hatt egne dresser. Vi har jobbet med denne saken, og er så godt som i mål nå. I skrivende stund venter vi på svar fra noen sponsorer. Tidligere har vi ikke hatt dresser for de under 8 år, da leverandør ikke har hatt slike i utvalget sitt. Dette håper vi å kunne tilby denne gangen. Vi har bestemt at klubbdresser til barn skal være sterkt subsidiert. Likedan vil det bli en sponset pris for medlemmer, og annen pris til ikke-medlemmer. Ikkemedlemmer får anledning til å kjøpe dresser, men får ikke dra nytte av de sponsorkronene vi har hentet inn. Det vil bli annonsert prøvekvelder for de nye klubbdressene. KULTURKALENDER Brønnøy Kultur og Kompetansesenter (Musikkskolen) har tatt initiativ til en kulturkalender. 12

11 Barneidretten i Sport Torghatten IL 2005 Vi har som før drevet med aktiviteter for barn mellom 4 og 12 år. Hovedmålsetting for barneidrett er glade barn i fysisk aktivitet og lek. Deltagelsen er upåklagelig med grupper på unger på de forskjellige årsgruppene. Barneidretten har i år vært delt inn i tre grupper: 4 og 5 åringer, 1./2. klasse og 3./ 4. klasse. Dette er en reduksjon i grupper fra tidligere år. Årsaken er skeiv fordelig av kjønnene i de aktuelle årsklassene og spesielle interesser hos ungene. Dette har ført til at vi har valgt å starte spesialisering tidligere enn før. Resultatet er blitt tilbud om spesialisering for 11 og 12 åringene i form av fotballtreninger, håndballtreninger og deltagelse på friidrett. I tillegg kjøres det en ekstra trening for 4. og 5. klasse som er viet fotball. Klubben klarer altså ikke å drive så allsidig som vi har uttalt at vi ønsker. Dette er noe vi må arbeide videre med og forsøke å få til. Kanskje noen som leser dette kan hjelpe klubben til å nå uttalte mål i fremtiden. Vi har i år hatt fem foreldre fra Sport Torghatten som har deltatt på barneidrettskurs. Det er kjempebra at så mange er villige til å stille opp for ungene. Resultatet av denne kursingen ser vi allerede på de forskjellige treningene. Nye aktiviteter og inspirerende trenere er synlige bevis på vel anvendte kurspenger. Nytt av året er forsøk med å ta basseng i bruk som en del av aktiviteten i barneidretten. Vi fikk tildelt en time i bassenget på Salhus. Dette har vært veldig populært, men siden vi manglet badevakter ble dette tilbudet noe ustrukturert og svømmetimen i bassenget på Salhus ikke benyttet hver uke. Også i år har vi fått økonomisk støtte til barneidretten fra Den lille hjelper. Pengene går til innkjøp av utstyr som brukes i hallen på Nordhus. Vi takker for støtten fra denne foreningen. Til slutt gjenstår det å takke foreldre som stiller opp på treninger, turneringer og kamper både som trenere, sjåfører og heiagjeng. Uten engasjerte og aktive foreldre ville det vært umulig å drive barneidretten. Desto større engasjement vi har i klubben fra foreldrene, desto bedre tilbud kan klubben gi til barna her ute på Torgøya. Kanskje du som leser dette kan bidra i kommende år til at barneidretten i Sport Torghatten utvikler seg både med nye aktiviteter og ideer på gjennomføringen av dette eksisterende tilbud. Nye ideer og innspill vil bli mottatt med stor takk. Barneidretten har også i år deltatt på turneringer innendørs både i fotball, håndball, basket og landhockey. Utendørs har det vært fotballturneringer som har dominert. Vi deltar også i fotballserien på Sør-Helgeland med lag i de klassene vi klarer å stille lag. Mvh. Tom Ragnar 13

12 Det har også i 2005 vært svært mange som har benyttet seg av dette tilbudet og som setter av tid til trening. Det er bra! Målgruppen er voksne damer, og aldersgruppen som trener hos oss er fra 15 år og oppover til godt over 50. Treningsformen skulle passe de aller fleste, så her er alle velkommen! Aerobic step Trimgruppen sto også sist høst som arrangør for et instruktørkurs i aerobic og step med Philip Anderson, anerkjent instruktør fra Oslo. Kurset var i samarbeid med Brygga Trimsenter Bjørn var velvillig og lot oss bruke hans aerobicsal den ene av kursdagene. Slike kurs er viktig for å holde våre instruktører oppdatert og kan gi de inspirasjon og oppmuntring til å holde på. Tusen takk for flott innsats til Liz, Eli og Margareth. Elin er for tiden i utdanning.liz har holdt ut med oss i mange år og er fortsatt oppdatert og i god form! Har du ikke prøvd denne treningsformen før eller har du hatt for lang pause fra treningen; kom i gang kom i form! Du er hjertelig velkommen! Treningsavgift: medlemmer av idrettslaget: kr 200,- pr halvår ikke-medlemmer kr 400,- pr halvår drop-in timer kr 20,- pr gang prøvetime gratis Treningstider: mandag kl aerobic v/liz onsdag kl step v/eli Plan for aktiviteter for perioden 2006 der idrettslaget Sport Torghatten er aktuell som arrangør/deltaker. JANUAR; 14 (lø). Øymila (med i løpskarusellen) Nordhus Stadion 26 (to). Sportsplanmøte FEBRUAR; 26 (sø); Sonemesterskap lengde/høyde uten tilløp NKS el Brønnøyhallen MARS; 19 (sø); Årsmøte APRIL; 22 (lø); Øygaloppen, Nordhus Stadion MAI; 9 (ti); Vårstevne friidrett Nordhus Stadion?; Hilstad Cup Hommelstø JUNI; 5 (ma); Torghatten Rundt Torget 10 (lø); Sportlekene Nordhus Stadion?; Egil Wik s Minnecup Vega 23-25; Kippermoen Cup Mosjøen AUGUST; -26. & 27 (lø/sø); Knut Eriks Minnecup Nordhus Stadion SEPTEMBER; 7(to); Høststevne Friidrett Nordhus Stadion 23 (lø); Brustafetten Nordhus Stadion OKTOBER; NOVEMBER; DESEMBER; 14

13 DEN LILLE HJELPER Denne foreningen har så vidt vært nevnt i tidligere årsmelding. Men hvem består så denne foreningen av? Hva gjør de, - og hvorfor har de denne foreningen? Kanskje det er på tide å få disse gode hjelperne fram i lyset, tenkte vi. Og da var det bare å få til en avtale, for å sjekke ut litt mer om de små hjelperne. Og når jeg fikk avtale med dem, var det med en følelse av å ha det som plommen i egget. Omgitt av 10 damer, av 12 mulige. Trivelig hadde de det og! Kvelden jeg får avtale, var det møte hos Eirin. Den siste tirsdagen hver måned (unntatt sommer og desember), treffes damene til møte hos hverandre. Møtene går på omgang. Det er saksliste på møtene, og de bedyrer at det også skravles litt. Til hvert møte tar hver med 2 premier, som loddes ut. Denne kvelden skal de bl.a. behandle sak om hvordan de skal drive kafé under Sport Torghattens årsmøte. De som er medlemmer; Styre; Barbro Saltermark (sjef), Torill Schjølberg (nestleder), Mona Haugen, Elaine Svartis, Anita Rosland (revisor). Andre; Line Pedersen, Sissel Salhus, Bente O Benjaminsen, Eirin Skognes, Rita Brun, Trine Salhus, Torill Holmstrøm. (Trine og Torill er på tur ut av foreningen.) Foreningen ble stiftet 30/1-1996, og det første styret bestod av Bodil Knutsen (leder), May Benjaminsen, Anne Katrine Thomassen og Trine Salhus. 10- årsjubileum i år! Det snakkes om en jubileumsfest i løpet av året... De er sågar registrert i Brønnøysundregistrene, - under sektorkode 770 Private konsumentorienterte organisasjoner uten profittformål. Formålsparagrafen som ble vedtatt for 10 år siden, er; Innsamling av penger med formål å støtte Sport 71 både økonomisk og med utstyr. Og pengene som kommer inn, skal kun gå til barneidrett. Den lille hjelper har opp gjennom årene bidratt til god hjelp både økonomisk og på andre vis til idrettslaget. Siste bidrag er 3-tusen kroner, som det ble innkjøpt diverse utstyr for. De har også sydd erteposer for klubben. Likedan har de arrangert kafé på diverse idrettsarrangement. Og de har arrangert maskerade, natursti og linedance-kurs. Alt til inntekt for idrettsbarn. Kriterier for å bli medlem, er at man er bosatt på rett siden av brua. Nå har de ei venteliste på 8 spente damer som håper å bli tatt opp som nye hjelpere etter de to som skal gå ut. På denne listen er det folk fra hele øya. De ønsker ikke å være større enn 12 medlemmer. Dette har sammenheng med at de ønsker å ha en slik størrelse for å kunne ha møtene hjemme hos hverandre. Blir foreningen større, mister man fort den intimiteten som er i dag. Kveldens vert Eirin skryter av foreningen og dens medlemmer. Hun er den ferskeste lille hjelperen i foreningen. Som ny-innflytter til kretsen, var det en veldig fin måte å bli kjent med flere på. Som leder av Idrettslaget må jeg få takke Den Lille Hjelper for den støtten dere har gjort for barn i laget. Både dere som er med nå, men også dere som har vært med disse 10 årene. Dere har kanskje levd litt anonymt, men nå vet kanskje flere litt mer om dere. Tusen takk! Gratulerer med jubileet! Og så får jeg på vegne av Sport Torghatten IL og barna håpe samarbeidet fortsetter slik at dere kan feire flere jubileer. Johnny W Lorentzen, Sport Torghatten IL (leder) 15

14 Disse stłtter Toft Utvikling AS Toftsundet Tlf Utleie av leiligheter, marina, sjoboder m.m. Postboks 265 Tlf Salhussletta Brønnøysund Tlf Storgt. 33 Tlf Storgt. 51/53 Tlf Tlf Tlf Trykksakene får du hos Boks 417 Tlf Brønnøysund Tlf ALMEK Toftsundet Tlf Boks 53 Tlf

15 Disse stłtter Storgt. 81 Tlf Brønnøysund Postkontor Tekst ata AS Boks 372 Tlf Postboks 462 Tlf Elbjørgs Blomster Gammelmeieriet Vi utfører alt i maling, tapetsering, gulvlegging, flismontering, kostnadsoverslag m.m. I butikken finner du masse nyheter og gode tilbud. Velkommen til Fagbutikken i Sørby n Tlf Sømnaveien 113 Tlf Strømsneset Tlf Fax Postboks 63 Alt i trafikkopplæring Tlf Tlf Storgt Tlf Hvis kvalitet betyr noe? INTENSIVKURS PERSONBIL - førerkort på en uke - Mc-opplæring, minibuss-opplæring (inkl.overnatting) Tlf Mobil: Postboks 133

16 FASADESKILT KLEBESKILT BILDEKOR STOFFTRYKK FIRMAGAVER STEMPEL Olsen Reklame Strandveien Br nn ysund Tlf./fax e-post: Maskinholder Harry Ødegaard Toftsundet Tlf Brønnøy Interiør Salhus SALHUS Tlf Valvn. 11 Postboks 84 Tlf Havnegt. 32 Industriveien 34 Kaigata - Tlf Fjord Marin AS Toftsundet Farmenv. 40 Postboks 373, Telefon Telefaks RØRLEGGERFORRETNING AS Boks 88, Tlf Storgt Tlf ELEKTRIKER N AS AUTORISERT INSTALLATØR - STERKSTRØM/SVAKSTRØM Postboks Tlf Fax: Mobil: Storgt E-post: 18

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

OI-AVISEN NR. 4-2008 VINTERBLADET

OI-AVISEN NR. 4-2008 VINTERBLADET OI-AVISEN NR. 4-2008 VINTERBLADET INFORMASJONSORGAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG INFORMASJONSORGAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG Foto: Marianne Kjær Østre Greverud Idrettspark har vært flittig i bruk denne høsten.

Detaljer

LFIL med ungdommen inn i fremtiden!

LFIL med ungdommen inn i fremtiden! LFIL med ungdommen inn i fremtiden! Spesialutgave i anledning Lørenskog Friidrettslags 50 års jubileum 2003 Innhold Innledning 3 Lederen gratulerer 4 Lagets formenn gjennom 50 år 5 Simen hilser laget 6

Detaljer

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 25. november 2009 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka.

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Årgang 85 Nr. 3-2014 nr. 424. Sykkel-Vm. til Bergen 2017. Stian remme. legger opp! www.fanail.no

Årgang 85 Nr. 3-2014 nr. 424. Sykkel-Vm. til Bergen 2017. Stian remme. legger opp! www.fanail.no Årgang 85 Nr. 3-2014 nr. 424 MEDLEMSBLAD FOR FAN A IDRETTSLAG Sykkel-Vm til Bergen 2017 Stian remme legger opp! www.fanail.no 2 3 FANAVARDEN - Medlemsblad for Fana Idrettslag - stiftet 3. mars 1920 INNHOLD

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

Byåsenavisa 14. utgave April 2015

Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Premiedryss i langrenn O-sesongen i gang Olavstafetten Håndballhelg Marken Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag stiftet 30.

Detaljer

Sandvolleyball Gull. Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6

Sandvolleyball Gull. Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6 001607_1_28:001607_1_28 15.09.09 09.12 Side 1 KIL Utgave nr 3-2009 POSTEN w w w. k o l b o t n i l. n o Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6 Sigmund får orden på kroppen

Detaljer

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Dagsorden årsmøte 1999. Stadsbygd Idrettslag avholder årsmøte mandag 29. nov. 1999 kl 19.30 i Granlund skihytte. Saksliste: 1) Godkjenning av dagsorden. 2) Valg av møteleder og to personer til å underskrive

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år Varde idrettslag 75 år Jubileumsavis 2007 1 4 2 5 1. Klubbrenn i strålende sol - Roger Strandvik sender av gårde sønnen Robert. 2. Torleif Strandvik (bilde fra 1978) - flest A-kamper for Varde - 515 totalt.

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong!

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2014/15 DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2 3 Velkommen! SASJA: VI MÅ VIDREUTVIKLE OSS Av: Geir Byberg, Styreleder Elite. Foto: Tore Tomter Det er vanskelig å beskrive

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass!

Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass! Årgang 85 Nr. 2-2014 nr. 423 MEDLEMSBLAD FOR FAN A IDRETTSLAG Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass! Nytt klubbhus - 10 Jan Fjærestad, trener - 13 Damefotball 10 år - 15 Fana sykkel- og løpsfestival

Detaljer

Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427. Foto: Fanaposten EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. Jublende jenter for FRA TROND MOHN!

Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427. Foto: Fanaposten EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. Jublende jenter for FRA TROND MOHN! Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427 MEDLEMSBLAD FOR F ANA IDRET T SLA G Foto: Fanaposten Jublende jenter for EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. FRA TROND MOHN! 2 2 FANAVARDEN «Frende sine kunder opplever et godt samsvar

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

magasinet BORGEN Våren 2013 JULEN 2013 www.borgen-il.no SIDE 18 Se våre s. 10

magasinet BORGEN Våren 2013 JULEN 2013 www.borgen-il.no SIDE 18 Se våre s. 10 magasinet BORGEN Våren 2013 JULEN 2013 www.borgen-il.no SIDE Lovende 8 fusjonslag med godt miljø Breddefotball arkitekten i Michael S08 Røn tidlig med Sjefene kjøre- av Glans SIDE 12Den sportslige SIDE

Detaljer

30 år. Nytt bad. Mjøndalen i Tippeligaen! Utendørs helsestudio midt i Drammen. Privatøkonomi på timeplanen. med Arkitektkompaniet.

30 år. Nytt bad. Mjøndalen i Tippeligaen! Utendørs helsestudio midt i Drammen. Privatøkonomi på timeplanen. med Arkitektkompaniet. Nr. 1-2015 INFORMASJONSBLAD FRA SPAREBANKEN ØST DEN LOKALE BANKEN Hjemmeseier: Mjøndalen i Tippeligaen! Nytt bad før sommeren? Privatøkonomi på timeplanen 30 år med Arkitektkompaniet Utendørs helsestudio

Detaljer