Synology DiskStation DS713+ Installasjonsveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Synology DiskStation DS713+ Installasjonsveiledning"

Transkript

1 Synology DiskStation DS713+ Installasjonsveiledning Synology_QIG_7Bay_

2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken... 3 Synology DiskStation - overblikk... 4 Sikkerhetsinstruksjoner... 5 Kapittel 2: Maskinvareoppsett Verktøy og deler for harddiskinstallasjon... 6 Installer harddisker... 6 Starte opp DiskStation... 9 Kapittel 3: Installer DSM på DiskStation Installere fra Windows Installere fra Mac OS X Installere fra Mac OS X Installere fra Linux Lær mer Tillegg A: Spesifikasjoner Tillegg B: LED-indikasjonstabell 2

3 Kapittel Før du starter Kapittel 1: 1 Før du begynner å sette opp din nye Synology DiskStation, må du sjekke innholdet i pakken for å kontrollere at du har mottatt alle delene nedenfor. I tillegg må du lese sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, for å unngå skader på DiskStation. Innholdet i pakken Hovedenhet x 1 AC Strømkabel x 1 AC Strømadapter x 1 RJ-45 LAN-kabel x 2 Installasjonsplate x 1 Skruer for 3,5 harddisker x 10 Skruer for 2,5 harddisker x 10 Nøkkel til harddiskskuffen x 2 3

4 Synology DiskStation - overblikk Nr. Element Plassering Beskrivelse 1) Indikator for harddiskstatus Frontpanel Viser statusen til installerte harddisker. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tillegg B: LED-indikasjonstabell på side 17. 2) Harddiskskufflås Frontpanel Bruk vedlagt nøkkel til harddiskskuff for å låse eller låse opp harddiskskuffene. 3) LED-indikatorer Frontpanel 4) Copy-knapp Frontpanel 5) USB 2.0-port Frontpanel 6) Strømknapp Frontpanel Viser statusen til interne lagringsområder og systemet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tillegg B: LED-indikasjonstabell på side 17. Lyser opp når du kobler til en USB-enhet (f.eks. digitalt kamera, USBminnepenn, etc.). Trykk på kopieringsknappen for å kopiere data fra den tilkoblede USB-enheten til intern harddisk på Synology DiskStation. Koble til USB-enheter her, som eksterne harddisker, minnepenner eller USBskrivere. Trykk for å slå på Synology DiskStation. For å slå av, trykker du og holder inne til LED-lampen begynner å blinke. 7) Harddiskskuffer Frontpanel Installer eller fjern harddisker her for bruk sammen med Synology DiskStation 8) LAN-porter & LED-lamper for LAN Bakpanelet Koble til RJ-45-nettverkskabler her. Hver LAN-port har to LED-lamper for LAN som viser tilkoblingsstatusen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tillegg B: LED-indikasjonstabell på side 17. 9) Strømport Bakpanelet Koble til AC-adapter her. 10) Vifte Bakpanelet Utleder overskuddsvarme fra Synology DiskStation. Hvis viften svikter, vil systemet avgi et pipende lydsignal. 11) Åpning for sikkerhetslås Bakpanelet Fest en sikkerhetslås i Kensington-stil og kabel her. 12) RESET-knapp Bakpanelet 13) USB 3.0-porter Bakpanelet Trykk og hold inne for å gjenopprette IP, DNS og passord for admin-kontoen til standardverdiene, eller installere Synology DiskStation på nytt. Koble til USB-enheter her, som eksterne harddisker, minnepenner eller USBskrivere. 14) esata-port Bakpanelet Koble til eksterne SATA-disker eller Synology-utvidelsesenhet 1 her For mer informasjon om Synology-utvidelsesenhet som støttes av DiskStation, besøk 4 Kapittel 1: Før du starter

5 Sikkerhetsinstruksjoner Hold produktet borte fra direkte solskinn og fra kjemikalier. Sørg for at miljøet ikke utsettes for plutselige forandringer i temperatur eller luftfuktighet. Hold Synology-produktet oppreist. Ikke legg det ned horisontalt. Ikke plasser Synology-produktet i nærheten av væsker. Trekk ut strømkabelen før du rengjør produktet. Tørk av Synology-produktet med et stykke lett fuktet tørkepapir. Ikke bruk kjemiske eller aerosolbaserte rengjøringsmidler For å unngå skader, må du ikke plassere Synology-produkter på en vogn, bord, skrivebord eller ustabil overflate. Sørg for å plugge inn strømledningen i korrekt forspenning. Kontroller at AC-spenningen som leveres fra uttaket, er korrekt og stabil. For å fjerne all elektrisk strøm fra enheten må du sørge for at alle strømkabler kobles fra strømkilden. 5 Kapittel 1: Før du starter

6 Kapittel Maskinvareoppsett Kapittel 2: 2 Verktøy og deler for harddiskinstallasjon En skrutrekker Minst én 3,5 eller 2,5 SATA-harddisk. (Gå til for kompatible harddiskmodeller.) Advarsel: Hvis du installerer en harddisk som inneholder data, vil systemet formatere harddisken og slette all eksisterende data. Sikkerhetskopier eventuell viktig data før installasjon. Installer harddisker 1 Sett nøkkelen for harddiskskuff inn i låsen for harddiskskuff. Vri om nøkkelen mot klokken for å låse opp håndtaket til harddiskskuffen. Fjern nøkkelen. 2 Trykk på den nederste delen av harddiskskuffen for å få ut håndtaket. 6

7 3 For å fjerne harddiskskuffen, trekker du håndtaket i retningen som indikeres nedenfor. 4 Plasser harddisken i harddiskskuffen. For 3,5 harddisk: Plasser harddisken i harddiskskuffen. Tett til skruene for å sikre harddisken. For 2,5 harddisk: Plasser harddisken i det blå området som vises under harddiskskuffen. Snu skuffen opp ned. Tett til skruene for å sikre harddisken. 5 Sett den lastede harddiskskuffen inn i den tomme harddiskbåsen. 7 Kapittel 2: Maskinvareoppsett

8 Viktig: Forsikre deg om at skuffen er satt inn ordentlig. Hvis ikke, vil harddisken kanskje ikke fungere som den skal. 6 Trykk inn håndtaket for å sette harddiskskuffen på plass. 7 Sett nøkkelen for harddiskskuff inn i låsen for harddiskskuff. Vru nøkkelen med klokken (til "I"-posisjonen) for å låse håndtaket. Fjern nøkkelen. 8 Hvis du har forberedt enda en harddisk, gjentar du trinnene ovenfor for å installere. 9 Disken plasseres som vist nedenfor. Merk: Hvis du vil sette opp en RAID-konfigurasjon, anbefaler vi at alle installerte harddisker er av lik størrelse for å optimalisere bruken av diskkapasitet. 8 Kapittel 2: Maskinvareoppsett

9 Starte opp DiskStation 1 Koble LAN-kabelen til LAN-portene på baksiden av Synology DiskStation og bryter/ruter/hub. 2 Koble AC-strømadapteren til strømporten på baksiden av Synology DiskStation. Koble den ene enden av strømkabelen til strømadapteren, og den andre til strømuttaket. 3 Trykk på strømknappen for å slå på DiskStation. Gratulerer! Din Synology DiskStation er nå klar og sporbar fra en nettverksdatamaskin. 9 Kapittel 2: Maskinvareoppsett

10 Kapittel Installer DSM på DiskStation Kapittel 3: 3 På en nettverksdatamaskin følger du fremgangsmåten i dette kapittelet for å installere DSM på DiskStation. Etter at DSM er installert, kan du administrere alle funksjonene til DiskStation ved å logge deg på DSM med en nettleser. Installere fra Windows 1 Sett inn installasjonsdisken i datamaskinen din, og klikk Start. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonsprosessen. 2 Synology Assistant vil bli installert og startet på datamaskinen din. Den vil søke etter og finne din DiskStation innenfor LAN, og statusen for DiskStation skal være Ikke installert. Dobbeltklikk på din DiskStation for å starte installasjonsprosessen. Ikke installert DS

11 3 Klikk Bla gjennom for å finne DSM_[modellnavn]_[nummer].pat-installasjonsfilen i DSM-mappen på installasjonsplaten din. Du kan også laste ned den siste versjonen av DSM fra Synology nedlastingssenter. D:\DSM\DSM_DS713+_ pat 4 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonsprosessen. Etter at installasjonsprosessen er avsluttet, kan du administrere din DiskStation med Synology DiskStation Manager (DSM). For mer informasjon om administrering av DiskStation med DSM, se Brukerveiledning for Synology DiskStation i Synology nedlastingssenter. 11 Kapittel 3: Installer DSM på DiskStation

12 Installere fra Mac OS X 1 Sett installasjonsdisken inn i datamaskinen, og dobbeltklikk deretter på SynologyInstall-ikonet på skrivebordet. 2 I vinduet som vises dobbeltklikker du på MacOSX-mappen, og deretter dobbeltklikker du på Synology Assistant-[nummer].dmg Dobbeltklikk på Synology Assistant.app i vinduet som åpnes. 4 Følg trinn 2 og 4 i "Installere fra Windows"-seksjonen for å fullføre installasjonen. Installere fra Linux Linux-versjonen er optimert for Ubuntu distribusjonsversjon 8 og 9. Du kan imidlertid prøve å installere på andre Linux-distribusjoner (kun for evalueringsformål). Installere og kjøre Synology Assistant Du kan installere og kjøre Synology Assistant ved hjelp av kommandolinjene eller i det grafiske brukergrensesnittet. Hvis du vil installere ved hjelp av kommandolinjene: Kjør skriptet install.sh i Linux-mappen på installasjonsdisken, som vil føre deg gjennom trinnene nedenfor. 1 Fjern betaversjonen av Synology Assistant (hvis det er aktuelt). sudo rm -rf /usr/local/synology /usr/local/bin/synologyassistant 2 Ekstrakter SynologyAssistant-[nummer].tar.gz til katalogen du ønsker, for eksempel "/usr/local" eller "." tar -C./ -zxvf SynologyAssistant-[nummer].tar.gz 3 Hvis du bruker 64-biters Ubuntu, installerer du 32-biters biblioteker. sudo apt-get install ia32-libs 4 Opprett snarveien til /usr/local/bin. sudo ln -sf /path/install/synologyassistant/synologyassistant \ /usr/local/bin/synologyassistant 5 Hvis du vil kjøre Synology Assistant, kan du enten bruke følgende kommando: 12 Kapittel 3: Installer DSM på DiskStation

13 /path/install/synologyassistant/synologyassistant Eller kjøre snarveien: /usr/local/bin/synologyassistant Hvis /usr/local/bin finnes i miljøvariabelen $PATH, skriver du bare: SynologyAssistant Hvis du vil installere ved hjelp av det grafiske brukergrensesnittet: 1 Gå til /usr/local og /usr/local/bin og slett følgende mapper (hvis det er aktuelt): Synology, SynologyAssistant 2 Sett installasjonsdisken inn i datamaskinen, og dobbeltklikk deretter på SynologyInstall-ikonet på skrivebordet. 3 I Filutforsker-vinduet som åpnes dobbeltklikker du på Linux-mappen, og deretter dobbeltklikker du på Synology Assistant-[nummer].tar.gz Klikk Extract (Pakk ut), og pakk deretter ut SynologyAssistant-katelogen til /usr/local eller en annen bane Viktig: Hvis du bruker 64-biters Ubuntu, må du installere 32-biters biblioteker før du fortsetter. For å installere skriver du inn følgende kommando i Terminal: sudo apt-get install ia32-libs 13 Kapittel 3: Installer DSM på DiskStation

14 5 Gå til /usr/local/synologyassistant (eller [banen som du akkurat oppga]/synologyassistant), dobbeltklikk SynologyAssistant og velg deretter Run in Terminal (Kjør i terminal) i dialogboksen som vises. Installer DSM på DiskStation Når du har aktivert Synology Assistant, følg trinn 2 til 4 i Installer fra Windows -seksjonen for å fullføre oppsettet. Lær mer Gratulerer! Din DiskStation er nå satt opp. Se brukerveiledningen i installasjonsdisken for avanserte innstillinger og administrasjon. Hvis du vil ha mer informasjon om eller elektroniske ressurser for din DiskStation, kan du gå til 14 Kapittel 3: Installer DSM på DiskStation

15 Tillegg Spesifikasjoner Tillegg A: A Element DS713+ Intern HDD 3,5" eller 2,5" SATA (II) x 2 Maks. kapasitet Hot Swappable HDD Eksternt HDD-grensesnitt 8 TB (2 x 4 TB HDD) Ja USB 2.0 x 1 USB 3.0 x 2 esata x 1 LAN-port Gigabit x 2 USB Copy Ja Størrelse (HxBxD) (mm) 157 X 103,5 X 232 Vekt (kg) 1,69 Klienter som støttes Windows XP og nyere Mac OS X 10.5 og nyere Ubuntu 9.04 og nyere Maks. brukerkontoer 2048 Maks. gruppekontoer 256 Maks. delt mappe 256 Maks. antall samtidige forbindelser Maks. antall støttede IP-kameraer Filsystem EXT4 EXT3, FAT, NTFS (bare ekstern disk) Støttet RAID-type 1 Basic JBOD RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 5+Spare RAID 6 RAID 10 Synology Hybrid RAID (1-Disk Fault Tolerance) Sertifikater HDD-dvalemodus Dyp søvnmodus Planlagt strøm på/av Wake on LAN Språklokalisering FCC Class B CE Class B BSMI Class B Ja Ja Ja Ja English Deutsch Français Italiano Español Dansk Norsk Svensk Nederlands Русский Polski Magyar Português do Brasil Português Europeu Türkçe Český 日 本 語 한국어 繁 體 中 文 简 体 中 文 RAID 5, RAID 5+spare, RAID 6, RAID 10, og Synology Hybrid RAID (2-Disk Fault Tolerance) krever utvidelsesenhet DX513 eller DX213, selges separat. 15

16 Element Strømforbruk og miljøkrav DS713+ Linjespenning: 100V til 240V AC Frekvens: 50/60 Hz Driftstemperatur: 40 til 95 F (5 til 35 C) Lagringstemperatur: 15 til 155 F (-10 til 70 C) Relativ fuktighet: 5 % til 95 % RF Maksimal arbeidshøyde: fot ( ,00 cm) Merk: Modellspesifikasjonene kan endres uten forhåndsvarsel. Vennligst se for den nyeste informasjonen. 16 Tillegg A: Spesifikasjoner

17 Tillegg LED-indikasjonstabell Tillegg B: B LED-indikasjon Farge Status Beskrivelse Grønn Statisk Av Normalt volum HDD-dvalemodus STATUS Oransje Statisk Blinkende Tilgjenglig volumplass < 1GB Tilgjengelig volumplass < 1 % Volum degradert eller brutt sammen Ingen volum Statisk Tilkoblet Gigabit Link Grønn Blinkende Nettverket er aktivt LAN 1 & LAN 2 Av Nettverket er nede (Frontpanel) Statisk Tilkoblet 10/100 Mb Link Oransje Blinkende Nettverket er aktivt Av Nettverket er nede LED-lamper for LAN (på jack, bunn) Grønn Statisk Gigabit-tilkoblingshastighet Oransje Statisk 10/100 Mb-tilkoblingshastighet Av Ingen tilkobling LED-lamper for LAN (på jack, topp) Grønn Statisk Blinkende Link normal Link-aktivitet Statisk Disk klar Indikator for harddiskstatus Grønn Blinkende Av Disktilgang Ingen intern disk Oransje Statisk Kan ikke lese/skrive Statisk Strøm på Strøm Blå Blinkende Starter opp Avslutter Av Strøm av Statisk USB-enhet oppdaget Copy-knapp Grønn Blinkende Kopierer data Av Ingen USB-enhet tilkoblet Merk: Modellspesifikasjonene kan endres uten forhåndsvarsel. Vennligst se for den nyeste informasjonen. 17

18 SYNOLOGY, INC. LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER VIKTIG LES NØYE: DENNE LISENSAVTALEN FOR SLUTTBRUKER ("SLA") ER EN JURDISK BINDENDE AVTALE MELLOM DEG ( ENTEN EN P ERSON EL LER EN ENKELT ENHET) O G S YNOLOGY I NC. O G D ETS T ILKNYTTEDE S ELSKAPER, INKLUDERT SYNOLOGY A MERICAN C ORP. OG S YNOLOGY U K L TD. ( KOLLEKTIVT "SYNOLOGY") F OR E NHVER SYNOLOGY PR OGRAMVARE, SAMMEN M ED EN HVER/ETHVERT ANNEN F ORBUNDET M ASKINPROGRAMVARE (FASTVARE), MEDIA, TRYKTE MATERIALER OG "ONLINE" ELLER ELEKTRONISK DOKUMENTASJON (KOLLEKTIVT "PROGRAMVAREN") TILGJENGELIG FOR NEDLASTING HOS ELLER SOM FØLGER MED ELLER ER INSTALLERT PÅ ET SYNOLOGY PRODUKT ("PRODUKTET"). DU AKS EPTERER Å VÆRE BUNDET AV B ETINGELSENE I DENNE SLA VED Å ÅPNE PAKKEN SOM INNEHOLDER PROGRAMVAREN, INSTALLERER PROGRAMVAREN SOM IKKE ALLEREDE ER FORHÅNDSINSTALLERT AV SYNOLOGY PÅ ET PR ODUKT EL LER PÅ AN NEN MÅTE BRUKER ET P RODUKT SO M I NKLUDERER F ORHÅNDSINSTALLERT PROGRAMVARE. D ERSOM D U I KKE AKSEPTERER BETINGELSENE I D ENNE SL A, I KKE ÅPNE PAKKEN SO M INNEHOLDER PRODUKTET, FORURENS PRODUKTET, INSTALLER PROGRAMVAREN ELLER BRUK PRODUKTET SOM INNEHOLDER PROGRAMVAREN. I STEDET MÅ DU RETURNERE PRODUKTET TIL FORHANDLEREN HVOR DU KJØPTE DET, FOR EN REFUSJON I HENHOLD TIL FORSELGERENS GJELDENDE RETURPRAKSIS. Seksjon 1. Begrenset programvarelisens. I henhold til betingelsene i denne S LA, gi r S ynology deg en begr enset, ikke-eksklusiv, i kke-overførbar, per sonling l insens f or installasjon, kjøring og bruk, for én kopi av Programvaren på Produktet k un i f orbindelse med di n au toriserte br uk av Produktet. Seksjon 2. Dokumentasjon. Du kan lage og bruke et rimelig antall k opier av enhver dokumentasjon s om f ølger m ed Programvaren, f orutsatt a t s like kopier kun v il bl i br ukt for interne f orretningsformål og ikke s kal gj enpubliseres el ler redistribueres (enten i papirkopi eller elektronisk form) til noen tredjepart. Seksjon 3. Sikkerhetskopi. Du kan l age et r imelig ant all kopier av P rogramvaren for sikkerhetskopiering o g arkiveringsformål. Seksjon 4. Oppdateringer. Enhver Programvare som leveres til deg av Synology eller gjøres tilgjengelig på Synology sin nettside ("Nettsiden"), som oppdat erer el ler s upplementerer den or iginale Programvaren, er under lagt den ne S LA, med mindre de t følger s eparate l isensbetingelser m ed slike oppdateringer eller t illegg, i hv ilket tilfelle slike s eparate bet ingelser er overordnede. Seksjon 5. Lisensbegrensninger. Lisensen som er presentert i Seksjon 1 gjelder kun i den grad du har bestilt og betalt f or P roduktet og det gj engir al le di ne r ettigheter med hensyn t il P rogramvaren. Synology f orbeholder s eg al le rettigheter, som ikke er uttrykkelig gitt det i denne SLA. Uten å begrense det foregående, aksepterer du at du ikke vil, og at du i kke v il aut orisere el ler tillate en t redjepart å: ( a) bruke Programvaren i noen annen hensikt enn i f orbindelse m ed Produktet, ( b) lisensiere, di stribuere, l ease, l eie, låne, overføre, overskrive el ler på annen m åte av hende Programvaren eller bruke Programvaren i et kommersielt eller tjenestekontormiljø, ( c) o mvendt k onstruere, av kompilere, demontere el ler pr øve å oppdage k ildekoden f or el ler noen som helst f orretningshemmeligheter forbundet m ed Programvaren, unnt att og kun i den gr ad det er utrykkelig tillatt av gjeldende lov til tross for denne begrensningen, (d) tilpasse, modifisere, endre, oversette eller lage noen avledede ar beider av P rogramvaren, ( e) f jerne, endr e el ler dekke t il opphav srettesnotisen el ler andr e rettighetsdokumenter på Produktet, eller (f) omgå eller prøve å omgå noen metoder anvendt av Synology for å kontrollere tilgang til komponentene, egenskapene el ler f unksjonene til Produktet eller Programvaren. Seksjon 6. Åpen kilde. Programvaren k an inneholde komponenter l isensiert t il Synology under G NU G eneral Public Li cence ( "GPL-komponenter"), f or t iden t ilgjengelig hos ht tp://www.gnu.org/licenses/gpl.html. Betingelsene i GPL gjelder k un m ed hensyn til G PL-komponentene i de n grad at denne SLA er i konflikt med betingelsene i GPL med hensyn til din bruk av GPL-komponentene, og i så tilfelle sier du deg enig i å være bundet av GPL med hensyn til din bruk av slike komponenter. Seksjon 7. Revisjon og granskning. Synology vil ha rett til å revidere og granske din overholdelse av betingelsene i denne SLA. Du aksepterer å gi Synology adgang til lokaler, utstyr, bøker, fortegnelser og dokumenter og på andre måter i rimelig grad å samarbeide med Synology for å gj ennomføre en slik revisjon/granskning. Seksjon 8. Eiendomsrett. Programvaren er v erdiful eiendom for Synology og dens lisensgivere og er beskyttet av opphavsretter og andre intellektuelle eiendomsrettighetslover og av taler. S ynology e ller de ns lisensgivere ei er al le rettigheter, tittel og i nteresser i og f or Programvaren og alle opphavsrettigheter eller andre intellektuelle eiendomsrettigheter i Programvaren. Seksjon 9. Begrenset garanti. Synology garanterer at for en per iode på ni tti ( 90) dager et ter ( a) installasjon av Programvaren på P rodukter som i kke i nkluderer en forhåndsinstallert Programvare eller (b) bruk av Produktet som i nkluderer f orhåndsinstallert P rogramvare, s om gjeldende ( garantiperioden), v il Programvaren i hov edsak være i ov erensstemmelse med S ynologys publ iserte spesifikasjoner for Programvaren, hvis noen, eller på annen måte fremsatt på N ettsiden. S ynology v il i kommersielt rimelig gr ad, og i henhol d t il Synologys suverene beslutningsrett, ent en k orrigere enhv er slik manglende konformitet i Programvaren eller erstatte enhver Programvare som i kke ov erensstemmer m ed den foregående garantien, forutsatt at du melder fra skriftlig til Synology om slik manglende overensstemmelse innen Garantiperiodens utløp. Den forutgående garantien gjelder ikke for enhver manglende overensstemmelse som følger av: (w) bruk, reproduksjon, distribuering eller publisering som ikke er i overensstemmelse med denne SLA, (x) enhver egentilpasning, modifisering eller annen endring av Programvaren av noen andre enn Synology, (y) kombinasjonen av Programvaren med noen produkter, tjenester el ler andr e e mner levert av noen andr e en n Synology eller (z) din manglende overholdelse av denne SLA. Seksjon 10. Støtte. I løpet av garantiperioden vil Synology gjøre støttetjenestene tilgjengelig for deg. Etter garantiperiodens u tløp, v il støtte for P rogramvaren være tilgjengelig fra Synology etter skriftlig forespørsel. Seksjon 11. Garantiberiktigelse. UNNTATT S OM UTTRYKKELIG NEVNT OVENFOR, LEVERER SYNOLOGY OG DETS LEVERANDØRER PROGRAMVAREN "SOM DEN ER" O G M ED AL LE F EIL. SY NOLOGY O G D ETS LEVERANDØRER F RASKRIVER S EG M ED D ETTE AL T GARANTIANSVAR, UT TRYKT ELLER I MPLISERT E LLER LOVMESSIG, SOM FØLGER AV LOVER ELLER PÅ ANNEN MÅTE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL ENHVER IMPLISERT G ARANTI F OR SALGBARHET, E GNETHET FOR BESTEMTE FORMÅL ELLER BRUK, TITTEL OG UKRENKELIGHET M ED HE NSYN T IL PR OGRAMVAREN,

19 UTEN BEGRENSNING I DET FOREGÅENDE. SYNOLOGY GARANTERER I KKE AT P ROGRAMVAREN ER F RI F OR BUGS, FEIL, VIRUS ELLER ANDRE DEFEKTER. Seksjon 12. Beriktigelse ved visse skader. IKKE I NOE TILFELLE V IL S YNOLOGY EL LER DETS L ISENSGIVERE VÆRE AN SVARLIG F OR KO STNADER V ED NOEN SO M HELST SKADER, U HELL, I NDIREKTE, S TRAFFBARE, FØLGENDE ELLER LIGNENDE SKADER ELLER ANSVAR OVERHODE (INNLKUDERT M EN IKKE BEGRENSET TIL TAP AV DATA, INFORMASJON, FORTJENESTE, PROFITT ELLER F ORRETNINGER) SO M FØLGER F RA EL LER ER FORBUNDET MED BRUKEN ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE DENNE PR OGRAMVAREN ELLER P Å ANNEN MÅTE UNDER ELLER I FORBINDELSE MED DENNE SLA), EN TEN BASERT P Å KO NTRAKT, T ORT (INKLUDERT UAKTSOMHET), STRENGT ANSVAR ELLER ANNEN TEORI, SELV OM SYNOLOGY ER GJORT KJENT MED MULIGHETENE FOR SLIKE SKADER. Seksjon 13. Ansvarsbegrensning. SYNOLOGY OG DETS LEVERANDØRERS ANSVAR S OM F ØLGER F RA ELLER ER FORBUNDET MED BRUKEN E LLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PROGRAMVAREN ELLER PÅ ANNEN MÅTE ELLER I FORBINDELSE MED DENNE SLA ELLER PROGRAMVAREN, ER BEG RENSET T IL DET BEL ØPET SOM D U FAKTISK BETALTE F OR PR ODUKTET, U TEN HENSYN T IL O MFANGET A V SKADER SOM D U KAN PÅFØRES EL LER KAN PÅFØRES ENTEN BA SERT P Å KONTRAKT, T ORT ( INKLUDERT U AKTSOMHET), STRENGT ANSVAR ELLER ANNEN TEORI. Den foreående fraskrivelse av garantiansvar, fraskrivelse av ansvar for visse skader og begrensning i ansvar, vil gjelde i hele det omfanget som gjeldende lov tillater. Lovene i noen stater/jurisdiksjoner tillatter ikke eksklusjon av impliserte garantier eller eksklusjon eller begrensning av bestemte skader. I den grad disse lovene gjelder for denne SLA, kan det være at ekskluderingene og begrensningene som er fremsatt ovenfor ikke gjelder for deg. Seksjon 14. Eksportrestriksjoner. Du ak septerer a t Programvaren er underlagt amerikanske eksportrestriksjoner. Du aksepterer å overholde alle gjeldende lover og forskrifter som gjelder for Programvaren, inkludert uten begrensing US Export A dministration R egulations ( amerikanske eksportforskrifter). Seksjon 15. Amerikanske lisensrettigheter. All Porgamvare som leveres til regjeringen i USA er utstyrt med kommersielle lisensrettigheter og restriksjoner som beskrevet i denne S LA. V ed å i nstallere, k opiere el ler br uke Programvaren, aksepterer U SAs regjering at P rogramvaren er " kommersiell dat amaskinprogramvare" el ler " kommersiell datamaskin programvaredokumentasjon" i samme betydning som i FAR del 12. Seksjon 16. Opphør. Synology k an av slutte denne S LA, dersom du ikke overholder betingelsene deri, uten hensyn til andre r ettigheter. I e t s likt t ilfelle m å du opphø re å br uke Programvare og ø delegge a lle kopier av P rogramvaren og alle dens bestående deler. Seksjon 17. Overdragelse og tilskrivelse. Du k an ikke overføre eller overskrive dine rettigheter under denne SLA til en tredjepart. Enhver slik overføring eller overskrivelse bryter med betingelsene satt ut i det foregående, og blir slik å regne som ugyldige. Seksjon 18. Gjeldende lov. Med mindre det er uttrykkelig forbudt i lokale lover, er denne SLA styrt av lovene i Staten Washington, U SA uten he nsyn t il konflikterende rettsprinsipper som bestrider dette. FNs 1980 konvensjon for kontrakter for i nternasjonalt salg av v arer el ler noen etterfølgende konvensjoner gjelder ikke. Seksjon 19. Konfliktløsning. Enhver uoverensstemmelse, konflikt el ler k rav s om f ølger av el ler er r elatert t il den ne Garantien, Programvaren eller t jenester l evert a v S ynology med h ensyn t il P rogramvaren e ller f orholdet m ellom d eg og Synology, vil løses eksklusivt og endelig gjennom mekling under gjeldende kommersielle regler for American Arbitration Association (det amerikanske forliksrådet) dersom du er bosatt i USA, med mindre oppgitt nedenfor. I slike tilfeller vil mekling foregå foran én enkelt mekler, og vil være begrenset ene og alene t il k onflikten m ellom deg og S ynology. Meklingen, eller deler av den, vil ikke bli koblet til noen annen mekling, og vil ikke kunne foregå som fellessøksmål. Meklingen skal foregå i King County, Washington, USA, ved overbringelse og anf ørsel av dokumenter, per telefon, online eller personlig, slik som det bestemmes av mekler på partenes henstilling. Den rådende parten i enhver mekling eller rettslig konflikt s om f inner s ted i nnen USA eller a ndre s teder, s kal motta dekning for alle kostnader og rimelige advokathonorarer, inkludert enhver meklingsavgift betalt av den rådende parten. Enhver beslutning f attet gjennom e n s lik m eklingsprosedyre skal være å anse som endelig og bindende, og dommen kan påkalles foran enhver juridisk kompetent domstol. Du forstår at i fravær av denne forutsetningen, ville du hatt rett til å føre sak om enhver slik konflikt, uoverensstemmelse eller krav foran en domstol, inkludert retten til å føre sak på gruppedekkende eller gruppeførende ba sis, og d u frasier deg d isse r ettighetene uttrykkelig og med vitende og aksepterer å løse enhver konflikt gjennom bi ndende m ekling i overensstemmelse m ed betingelsene i denne seksjon 19. Dersom du i kke er bosatt i USA, s kal en k onflikt, u overensstemmelse eller k rav s om er beskrevet i denne seksjonen løses endelig gjennom mekling, overholdt a v tre nø ytrale meklere i o verensstemmelse med prosedyrene til R.O.C. Arbitration Law (R.O.C meklingslover) og dertil h ørende f ullbyrdelsesregler. M eklingen s kal f inne sted i T aipei, T aiwan, R.O.C., og m eklingsprosedyrene s kal finne sted på engelsk, eller, dersom begge parter er enige om det, på m andarin-kinesisk. M eklingen skal v ære endelig og bindende for partene og kan håndheves i enhver domstol med juridisk m yndighet. I ngenting i d enne s eksjonen s kal hindre eller begrense Synology i forsøk på å søke forføyninger eller andre s like rettigheter og oppreisninger, s om er tillat ved l ov eller billighetserstatning f or noen s om he lst f aktiske el ler truende br udd p å forutsetninger i d enne SLA v edrørende Synologys intellektuelle eiendomsrettigheter. Seksjon 20. Advokathonorarer. I hv ilke s om hel st meklinger, forhandlinger eller andre juridiske handlinger eller prosedyrer f or å hev de r ettigheter el ler søke oppr eisning under denne SLA, vil den rådendende part være forpliktet til å dekke utgifter, i tillegg til andre oppreisninger som den kan ha rett på, kostnader og rimelige advokathonorarer. Seksjon 21. Tilsidesetting. Dersom noen f orutsetninger i denne SLA kjennes ugyldig, ulovlig eller ikke-håndhevbar av en domstol i en rettmessig jurisdiksjon, vil den resterende part av denne SLA gjelde og være fullt og helt håndhevbar. Seksjon 22. Hele avtalen. Denne S LA inneholder hel e avtalen mellom Synology og deg med hensyn til Programvaren og t ema f or denne a vtalen, og er statter al le tidligere og samtidige forståelser og enigheter, enten muntlige eller skriftlige. Ingen tillegg, endringer eller avkall på noen av forutsetningene i denne SLA vil være gyldige, med mindre de er f remholdt i skriftlig f orm og signert av par tene s om s kal bindes derav.

20 SYNOLOGY, INC. BEGRENSET PRODUKTGARANTI DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN ("GARANTIEN") GJELDER PRODUKTENE (SOM DEFINERT NEDENFOR) TIL SYNOLOGY INC. OG DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER, INKLUDERT SYNOLOGY AMERIKA CORP. OG SYNOLOGY UK LTD. ( KOLLEKTIVT " SYNOLOGY") V ED Å ÅPNE P AKKEN SO M I NNEHOLDER O G/ELLER BR UKE PRODUKTET, AKSEPTERER DU OG SIER DEG ENIG I Å VÆRE BUNDET AV BETINGELSENE I DENNE GARANTIEN. DERSOM DU IKKE AKSEPTERER BETINGELSENE I DENNE GARANTIEN, MÅ DU IKKE BRUKE PRODUKTET. I STEDET MÅ DU RETURNERE PRODUKTET TIL FORHANDLEREN HVOR DU KJØPTE D ET, FOR EN REFUSJON I HENHOLD T IL FORSELGERENS GJELDENDE RETURPRAKSIS. Seksjon 1. Definisjoner. (a) "Kategori I-produkt" b etyr Synology-produktmodellene RS810+, RS810RP+ og RX410 (b) " Kategori I I pr odukt" bet yr Synology pr oduktmodeller RS10613xs+, R S3413xs+, RS3412xs, R S3412RPxs, RS2212+, RS2212RP+, RS812+, RS812RP+, DS2413+, DS713+, DS3612xs, DS1812+, D S1512+, DS712+, DS3611xs, DS2411+, DS1511+, DS1010+, D S710+, DS509+, DS508, RS812, RS212, RS3411xs, RS3411RPxs, RS2211+, R S2211RP+, RS411, RS409RP+, R S409+, RS409, RS408-RP, RS408, RS407, RX1213sas, RX1211, RX1211RP, DX513, DX1211, DX510, D X5, R X4 og RAM-modul (1GB/2GB/4GB/8GB). (c) "Kategori III-produkt" betyr alle andre Synology-produktmodeller kjøpt av Kunden etter 1. mars (d) "Kategori IV-produkt" betyr alle andre Synology-produktmodeller kjøpt av Kunden før 29. februar (e) "Kunden" bet yr den opprinnelige per sonen el ler enheten som kjøper produktet fra Synology eller en autorisert Synology-distributør el ler -forhandler. (f) "Produkt" bet yr e t Kategori I-produkt, K ategori II-produkt, K ategori III-produkt eller Kategori IV-produkt og enhver annen maskinvare som er integrert i produktet av Synology og enhver tilhørende dokumentasjon. (g) "Programvare" bet yr enhv er eiendomsbeskyttet programvare som følger Produktet når det ble kjøpt av Kunden, lastes ned av Kunden fra Nettsiden eller er forhåndstinstallert på Produktet av Synology, og inkluderer en hv ilken s om hel st maskinprogramvare ( fastvare), tilhørende medier, bilder, animasjoner, videoer, lyd, tekst og tilleggsprogrammer i nnarbeidet i pr ogramvaren el ler Produktet og enhv er oppda tering el ler oppgr adering av slik programvare. (h) "Garantiperiode" bet yr: (i) perioden s om begynner den datoen Produktet er kjøpt av Kunden og slutter (1) fem år et ter slik dat o f or Kategory I-produkter; ( 2) tre å r etter slik dato for Kategori II-produkter; eller (3) to år etter slik dato for Kategori III-produkter; eller (4) ett år etter slik dato for Kategori IV-produkter. (i) "Nettside" betyr Synologys nettsted på Seksjon 2. Begrenset garanti og oppreisninger 2.1 Begrenset garanti. Under betingelsene f remsatt i seksjon 2.7, garanterer Synology overfor Kunden at hvert produkt (a) er fri for materielle defekter i utførelse og (b) at det ved nor mal br uk i al l hov edsak v il y te i ov erensstemmelse med Synologys publiserte spesifikasjoner for Produktet under Garantiperioden. S ynology gar anterer Programvaren, slik som fremholdt i den t ilhørende sluttbrukerlisensavtalen som følger med Produktet, om noen. 2.2 Produktregistrering. Kunder k an r egistrere P rodukter hos Synology og kan finne informasjon om produksjondatoen for Kategori I produkter, Kategori II produkter og Kategori III produkter på N ettsiden. D ersom man i kke r egistrerer Produktet på N ettsiden v il d ette i kke påv irke noen garantirettigheter som er fremholdt i seksjon 2.1. Synology er ikke an svarlig f or K undens manglende i dentifisering av produksjonsdatoen på et Produkt. 2.3 Eksklusiv oppreisning. Dersom Kunden melder fra om manglende overensstemmelse med noen av garantiene som er f remholdt i s eksjon 2. 1 i nnen den gj eldende Garantiperiodens utløp på en slik måte som fremholdt nedenfor, v il S ynology, v ed be kreftelse på den manglende overensstemmelse, som Synology selv velger det: (a) gjøre kommersiellt rimelige forsøk på å reparere Produktet, eller (b) erstatte det ikke-overensstemmende Produktet eller del derav ved retur av hele Produktet i overensstemmelse med seksjon 2.4 Det f orutgående oppgir Synologys f ullstendige garantiansvar og Kundens egen og eksklusive oppreisning for ethvert brudd på garantien under Seksjon 2.1 eller noen som helst andr e def ekter el ler mangler i P roduktet. Kunden v il med r imelighet bi stå Synology i diagnose av pr oblemet o g bekreftelse av enhver manglende overensstemmelse med Produktet. Garantien som er fremsatt i Seksjon 2.1 inkluderer ikke: (1) noen som helst garanti med hensyn til Programvaren, (2) fysisk installasjon eller fjerning av Produktet fra Kundens lokaler, ( 3) be søk i K undens l okaler, ( 4) ar beid som er nødvendig f or å ut føre r eparasjoner el ler er statte def ekte deler, annet enn i l øpet av S ynologys el ler der es kontraktfestede tjenesteyteres vanlige åpningstider, inkludert helger, og tjenesteyters hellig- og feriedager, (5) noe arbeid med tredjeparts utstyr eller programvare, (6) enhver garanti for har ddisken der som i nstallert av K unden el ler en annen tredjepart, el ler ( 7) enhv er gar anti f or kompatibilitet m ed harddisken. 2.4 Retur. Ethvert pr odukt r eturnert av Kunden under seksjon 2. 3 må tilskrives e t v arereturautoriseringsnummer ("VAR"/VAR-nummer) av Synology før forsendelse og må returneres i overensstemmelse med Synologys til en hver tid gjeldende VAR-prosedyrer. Kunden kan kontakte en hvilken som helst autorisert Synology distributør eller forhandler, eller Synology k undestøtte for å f å hjelp med å f å t ildelt e t VAR-nummer og må fremlegge bevis på kjøp og pr oduktets serienummer, når man be r o m s lik a ssistanse. F or garantikrav, må Kunden returnere hele Produktet til Synology i overensstemmelse med denne s eksjon 2.4 for å ha r ett på dekning under denne Garantien. Ethvert produkt som returneres ut en V AR-nummer el ler et hvert P rodukt s om er demontert (unntatt under veiledning fra Synology) vil bli avvist og returnert til Kunden på Kundens regning. Ethvert produkt som er t ilskrevet et V AR-nummer, m å returneres i s amme tilstand som det ble mottatt fra Synology, til den addr essen som er oppgitt av Synology, med returfrakten betalt, i en pakning s om er t ilstrekkelig til å beskytte i nnholdet der i o g med VAR-nummeret (varereturautorisasjonsnummeret) tydelig påført på utsiden av pakken. Kunden er ansvarlig for forsikring og risiko for tap med hensyn til returnerte enheter, inntil de er r iktig mottatt av Synlology. E t Produkt s om er tildelt VAR-nummer, må returneres innen femten (15) dager etter utstedelse av gjeldende VAR-nummer. 2.5 Erstatning fra Synology. Dersom S ynology velger å erstatte et Produkt under denne Garantien, slik som fremholdt i s eksjon 2. 1, vil S ynology s ende et innbytteprodukt på Synologys r egning m ed d en forsendelsesmetode s om Synology velger, etter mottak av det ikke-overensstemmende Produktet i overensstemmelse med seksjon 2.4 og validering fra Synology vedrørende den manglende overensstemmelsen med Garantien. Innbytteproduktet vil være nytt eller lite brukt, sammenlignbart i f unksjon o g ytelse t il originalproduktet og garantert f or den gjenværende t iden av den opprinnelige garantiperioden eller tretti (30) dager etter det er sendt til Kunden, avhengig av hvilken periode som er lengst. Ethvert Produkt som Synology finner ikke er defekt vil bli returnert til Kunden. 2.6 Kundestøtte. I l øpet av ga rantiperioden v il S ynology gjøre kundestøttetjenestene tilgjengelig for K unden. E tter garantiperiodens ut løp, v il s tøtte f or P roduktene v ære tilgjengelig fra Synology etter skriftlig forespørsel.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Introduksjon Dell har gleden av å tilby og sette inn nytt batteri ved forseglede batterier

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerveiledning for Synology NAS

Brukerveiledning for Synology NAS Brukerveiledning for Synology NAS Basert på DSM 5.0 Dokument-ID Syno_UsersGuide_NAS_20140522 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Innledning Kapittel 2: Komme i gang med Synology DiskStation Manager Installer

Detaljer

Norsk. ASUS All-in-One PC. Bruksanvisning. P1801-serien

Norsk. ASUS All-in-One PC. Bruksanvisning. P1801-serien Bruksanvisning P1801-serien NW7705 Januar 2013 P1801 PC-stasjon må brukes med P1801 ASUS-nettbrett Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives

Detaljer

Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series

Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series MAT-26552-031 PRINTSPEC-059 SWD-646527-1210023710-031 RCG41GW/RCL21CW Innhold Velkommen til BlackBerry!...5 Om å sette inn et SIM-kort...6 Grunnleggende om telefonen...7

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS 1 Virkeområde 1.1 Disse standardbetingelser ( Standardbetingelser ) får anvendelse på alle salg av produkter og tjenester

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011 Regler for god opptreden Compass Group PLC Februar 2011 INNHOLD Introduksjon Melding fra Richard Cousins 3 Regler for god opptreden 4 Få hjelp og råd 5 Speak Up 6 Visjoner og verdier 7 Compass-metoden

Detaljer

Garantibetingelser. Hva garantibetingelsene dekker

Garantibetingelser. Hva garantibetingelsene dekker Garantibetingelser Garantien Lenovo gir i disse garantibetingelsene gjelder bare for Lenovo-maskinvareprodukter som Kunden kjøper til eget bruk, og ikke for videresalg. Disse garantibetingelsene kan kalles

Detaljer

DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler)

DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler) www.dmgmori.com DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler) 1. Generelle bestemmelser Følgende vilkår og betingelser

Detaljer

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10387-03 v1.0 2010 av NETGEAR, Inc. Med enerett. Varemerker

Detaljer

Endgame-konkurransen, spilleregler og vilkår

Endgame-konkurransen, spilleregler og vilkår Endgame-konkurransen, spilleregler og vilkår Ved å delta i enhver del av Endgame-konkurransen ( Konkurransen ) godtar du å bindes av disse Offisielle reglene ( Offisielle reglene ) og forplikter deg til

Detaljer

Håndbok for grunnleggende PC-bruk

Håndbok for grunnleggende PC-bruk Håndbok for grunnleggende PC-bruk Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er ikke begrenset

Detaljer

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Les dette før du fortsetter Forholdsregler Les sikkerhetsreglene nøye for å sikre riktig bruk av mobiltelefonen. Til tross for at denne enheten er robust, bør

Detaljer

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN)

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) www.forbrukerrådet.no VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) (gjennomføring av direktiv 2011/82/EU om forbrukerrettigheter)

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Sonos PLAYBAR. Produktguide

Sonos PLAYBAR. Produktguide Sonos PLAYBAR Produktguide DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER INFORMASJON SOM KAN ENDRES UTEN FORVARSEL. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres eller overføres på noen måte eller i noe format, elektronisk

Detaljer

hp psc 2400 photosmart series all-in-one

hp psc 2400 photosmart series all-in-one hp psc 2400 photosmart series all-in-one referansehåndbok hp psc 2400 photosmart series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Med enerett. Ingen del av dette dokumentet kan fotokopieres, reproduseres

Detaljer

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct Regler for Code god forretningsopptreden of Business Conduct 2 Melding fra Styreformann og CEO Kjære kolleger, I nesten hundre år har medarbeidere hos Halliburton arbeidet for å levere fremragende produkter,

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

AR-M200 AR-M201 MODELL. (for generell informasjon) FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 14 TA KOPIER

AR-M200 AR-M201 MODELL. (for generell informasjon) FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 14 TA KOPIER MODELL AR-M00 AR-M0 (for generell informasjon) Side FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 4 TA KOPIER 0 PRAKTISKE KOPIFUNKSJONER 6 INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN 6 SKRIVER-/ SKANNERFUNKSJONER 49 BRUKERINNSTILLINGER

Detaljer

Polar FT7 Brukerveiledning NORSK

Polar FT7 Brukerveiledning NORSK Polar FT7 Brukerveiledning NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELER MED POLAR FT7 TRENINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 4 Bli kjent med Polar FT7 treningscomputer... 4 Knapper og meny på FT7... 4 Start med

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 1.1. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den trådløse laderen. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampe 3 Ladeområde Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel. Det

Detaljer