Synology DiskStation DS713+ Installasjonsveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Synology DiskStation DS713+ Installasjonsveiledning"

Transkript

1 Synology DiskStation DS713+ Installasjonsveiledning Synology_QIG_7Bay_

2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken... 3 Synology DiskStation - overblikk... 4 Sikkerhetsinstruksjoner... 5 Kapittel 2: Maskinvareoppsett Verktøy og deler for harddiskinstallasjon... 6 Installer harddisker... 6 Starte opp DiskStation... 9 Kapittel 3: Installer DSM på DiskStation Installere fra Windows Installere fra Mac OS X Installere fra Mac OS X Installere fra Linux Lær mer Tillegg A: Spesifikasjoner Tillegg B: LED-indikasjonstabell 2

3 Kapittel Før du starter Kapittel 1: 1 Før du begynner å sette opp din nye Synology DiskStation, må du sjekke innholdet i pakken for å kontrollere at du har mottatt alle delene nedenfor. I tillegg må du lese sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, for å unngå skader på DiskStation. Innholdet i pakken Hovedenhet x 1 AC Strømkabel x 1 AC Strømadapter x 1 RJ-45 LAN-kabel x 2 Installasjonsplate x 1 Skruer for 3,5 harddisker x 10 Skruer for 2,5 harddisker x 10 Nøkkel til harddiskskuffen x 2 3

4 Synology DiskStation - overblikk Nr. Element Plassering Beskrivelse 1) Indikator for harddiskstatus Frontpanel Viser statusen til installerte harddisker. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tillegg B: LED-indikasjonstabell på side 17. 2) Harddiskskufflås Frontpanel Bruk vedlagt nøkkel til harddiskskuff for å låse eller låse opp harddiskskuffene. 3) LED-indikatorer Frontpanel 4) Copy-knapp Frontpanel 5) USB 2.0-port Frontpanel 6) Strømknapp Frontpanel Viser statusen til interne lagringsområder og systemet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tillegg B: LED-indikasjonstabell på side 17. Lyser opp når du kobler til en USB-enhet (f.eks. digitalt kamera, USBminnepenn, etc.). Trykk på kopieringsknappen for å kopiere data fra den tilkoblede USB-enheten til intern harddisk på Synology DiskStation. Koble til USB-enheter her, som eksterne harddisker, minnepenner eller USBskrivere. Trykk for å slå på Synology DiskStation. For å slå av, trykker du og holder inne til LED-lampen begynner å blinke. 7) Harddiskskuffer Frontpanel Installer eller fjern harddisker her for bruk sammen med Synology DiskStation 8) LAN-porter & LED-lamper for LAN Bakpanelet Koble til RJ-45-nettverkskabler her. Hver LAN-port har to LED-lamper for LAN som viser tilkoblingsstatusen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tillegg B: LED-indikasjonstabell på side 17. 9) Strømport Bakpanelet Koble til AC-adapter her. 10) Vifte Bakpanelet Utleder overskuddsvarme fra Synology DiskStation. Hvis viften svikter, vil systemet avgi et pipende lydsignal. 11) Åpning for sikkerhetslås Bakpanelet Fest en sikkerhetslås i Kensington-stil og kabel her. 12) RESET-knapp Bakpanelet 13) USB 3.0-porter Bakpanelet Trykk og hold inne for å gjenopprette IP, DNS og passord for admin-kontoen til standardverdiene, eller installere Synology DiskStation på nytt. Koble til USB-enheter her, som eksterne harddisker, minnepenner eller USBskrivere. 14) esata-port Bakpanelet Koble til eksterne SATA-disker eller Synology-utvidelsesenhet 1 her For mer informasjon om Synology-utvidelsesenhet som støttes av DiskStation, besøk 4 Kapittel 1: Før du starter

5 Sikkerhetsinstruksjoner Hold produktet borte fra direkte solskinn og fra kjemikalier. Sørg for at miljøet ikke utsettes for plutselige forandringer i temperatur eller luftfuktighet. Hold Synology-produktet oppreist. Ikke legg det ned horisontalt. Ikke plasser Synology-produktet i nærheten av væsker. Trekk ut strømkabelen før du rengjør produktet. Tørk av Synology-produktet med et stykke lett fuktet tørkepapir. Ikke bruk kjemiske eller aerosolbaserte rengjøringsmidler For å unngå skader, må du ikke plassere Synology-produkter på en vogn, bord, skrivebord eller ustabil overflate. Sørg for å plugge inn strømledningen i korrekt forspenning. Kontroller at AC-spenningen som leveres fra uttaket, er korrekt og stabil. For å fjerne all elektrisk strøm fra enheten må du sørge for at alle strømkabler kobles fra strømkilden. 5 Kapittel 1: Før du starter

6 Kapittel Maskinvareoppsett Kapittel 2: 2 Verktøy og deler for harddiskinstallasjon En skrutrekker Minst én 3,5 eller 2,5 SATA-harddisk. (Gå til for kompatible harddiskmodeller.) Advarsel: Hvis du installerer en harddisk som inneholder data, vil systemet formatere harddisken og slette all eksisterende data. Sikkerhetskopier eventuell viktig data før installasjon. Installer harddisker 1 Sett nøkkelen for harddiskskuff inn i låsen for harddiskskuff. Vri om nøkkelen mot klokken for å låse opp håndtaket til harddiskskuffen. Fjern nøkkelen. 2 Trykk på den nederste delen av harddiskskuffen for å få ut håndtaket. 6

7 3 For å fjerne harddiskskuffen, trekker du håndtaket i retningen som indikeres nedenfor. 4 Plasser harddisken i harddiskskuffen. For 3,5 harddisk: Plasser harddisken i harddiskskuffen. Tett til skruene for å sikre harddisken. For 2,5 harddisk: Plasser harddisken i det blå området som vises under harddiskskuffen. Snu skuffen opp ned. Tett til skruene for å sikre harddisken. 5 Sett den lastede harddiskskuffen inn i den tomme harddiskbåsen. 7 Kapittel 2: Maskinvareoppsett

8 Viktig: Forsikre deg om at skuffen er satt inn ordentlig. Hvis ikke, vil harddisken kanskje ikke fungere som den skal. 6 Trykk inn håndtaket for å sette harddiskskuffen på plass. 7 Sett nøkkelen for harddiskskuff inn i låsen for harddiskskuff. Vru nøkkelen med klokken (til "I"-posisjonen) for å låse håndtaket. Fjern nøkkelen. 8 Hvis du har forberedt enda en harddisk, gjentar du trinnene ovenfor for å installere. 9 Disken plasseres som vist nedenfor. Merk: Hvis du vil sette opp en RAID-konfigurasjon, anbefaler vi at alle installerte harddisker er av lik størrelse for å optimalisere bruken av diskkapasitet. 8 Kapittel 2: Maskinvareoppsett

9 Starte opp DiskStation 1 Koble LAN-kabelen til LAN-portene på baksiden av Synology DiskStation og bryter/ruter/hub. 2 Koble AC-strømadapteren til strømporten på baksiden av Synology DiskStation. Koble den ene enden av strømkabelen til strømadapteren, og den andre til strømuttaket. 3 Trykk på strømknappen for å slå på DiskStation. Gratulerer! Din Synology DiskStation er nå klar og sporbar fra en nettverksdatamaskin. 9 Kapittel 2: Maskinvareoppsett

10 Kapittel Installer DSM på DiskStation Kapittel 3: 3 På en nettverksdatamaskin følger du fremgangsmåten i dette kapittelet for å installere DSM på DiskStation. Etter at DSM er installert, kan du administrere alle funksjonene til DiskStation ved å logge deg på DSM med en nettleser. Installere fra Windows 1 Sett inn installasjonsdisken i datamaskinen din, og klikk Start. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonsprosessen. 2 Synology Assistant vil bli installert og startet på datamaskinen din. Den vil søke etter og finne din DiskStation innenfor LAN, og statusen for DiskStation skal være Ikke installert. Dobbeltklikk på din DiskStation for å starte installasjonsprosessen. Ikke installert DS

11 3 Klikk Bla gjennom for å finne DSM_[modellnavn]_[nummer].pat-installasjonsfilen i DSM-mappen på installasjonsplaten din. Du kan også laste ned den siste versjonen av DSM fra Synology nedlastingssenter. D:\DSM\DSM_DS713+_ pat 4 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonsprosessen. Etter at installasjonsprosessen er avsluttet, kan du administrere din DiskStation med Synology DiskStation Manager (DSM). For mer informasjon om administrering av DiskStation med DSM, se Brukerveiledning for Synology DiskStation i Synology nedlastingssenter. 11 Kapittel 3: Installer DSM på DiskStation

12 Installere fra Mac OS X 1 Sett installasjonsdisken inn i datamaskinen, og dobbeltklikk deretter på SynologyInstall-ikonet på skrivebordet. 2 I vinduet som vises dobbeltklikker du på MacOSX-mappen, og deretter dobbeltklikker du på Synology Assistant-[nummer].dmg Dobbeltklikk på Synology Assistant.app i vinduet som åpnes. 4 Følg trinn 2 og 4 i "Installere fra Windows"-seksjonen for å fullføre installasjonen. Installere fra Linux Linux-versjonen er optimert for Ubuntu distribusjonsversjon 8 og 9. Du kan imidlertid prøve å installere på andre Linux-distribusjoner (kun for evalueringsformål). Installere og kjøre Synology Assistant Du kan installere og kjøre Synology Assistant ved hjelp av kommandolinjene eller i det grafiske brukergrensesnittet. Hvis du vil installere ved hjelp av kommandolinjene: Kjør skriptet install.sh i Linux-mappen på installasjonsdisken, som vil føre deg gjennom trinnene nedenfor. 1 Fjern betaversjonen av Synology Assistant (hvis det er aktuelt). sudo rm -rf /usr/local/synology /usr/local/bin/synologyassistant 2 Ekstrakter SynologyAssistant-[nummer].tar.gz til katalogen du ønsker, for eksempel "/usr/local" eller "." tar -C./ -zxvf SynologyAssistant-[nummer].tar.gz 3 Hvis du bruker 64-biters Ubuntu, installerer du 32-biters biblioteker. sudo apt-get install ia32-libs 4 Opprett snarveien til /usr/local/bin. sudo ln -sf /path/install/synologyassistant/synologyassistant \ /usr/local/bin/synologyassistant 5 Hvis du vil kjøre Synology Assistant, kan du enten bruke følgende kommando: 12 Kapittel 3: Installer DSM på DiskStation

13 /path/install/synologyassistant/synologyassistant Eller kjøre snarveien: /usr/local/bin/synologyassistant Hvis /usr/local/bin finnes i miljøvariabelen $PATH, skriver du bare: SynologyAssistant Hvis du vil installere ved hjelp av det grafiske brukergrensesnittet: 1 Gå til /usr/local og /usr/local/bin og slett følgende mapper (hvis det er aktuelt): Synology, SynologyAssistant 2 Sett installasjonsdisken inn i datamaskinen, og dobbeltklikk deretter på SynologyInstall-ikonet på skrivebordet. 3 I Filutforsker-vinduet som åpnes dobbeltklikker du på Linux-mappen, og deretter dobbeltklikker du på Synology Assistant-[nummer].tar.gz Klikk Extract (Pakk ut), og pakk deretter ut SynologyAssistant-katelogen til /usr/local eller en annen bane Viktig: Hvis du bruker 64-biters Ubuntu, må du installere 32-biters biblioteker før du fortsetter. For å installere skriver du inn følgende kommando i Terminal: sudo apt-get install ia32-libs 13 Kapittel 3: Installer DSM på DiskStation

14 5 Gå til /usr/local/synologyassistant (eller [banen som du akkurat oppga]/synologyassistant), dobbeltklikk SynologyAssistant og velg deretter Run in Terminal (Kjør i terminal) i dialogboksen som vises. Installer DSM på DiskStation Når du har aktivert Synology Assistant, følg trinn 2 til 4 i Installer fra Windows -seksjonen for å fullføre oppsettet. Lær mer Gratulerer! Din DiskStation er nå satt opp. Se brukerveiledningen i installasjonsdisken for avanserte innstillinger og administrasjon. Hvis du vil ha mer informasjon om eller elektroniske ressurser for din DiskStation, kan du gå til 14 Kapittel 3: Installer DSM på DiskStation

15 Tillegg Spesifikasjoner Tillegg A: A Element DS713+ Intern HDD 3,5" eller 2,5" SATA (II) x 2 Maks. kapasitet Hot Swappable HDD Eksternt HDD-grensesnitt 8 TB (2 x 4 TB HDD) Ja USB 2.0 x 1 USB 3.0 x 2 esata x 1 LAN-port Gigabit x 2 USB Copy Ja Størrelse (HxBxD) (mm) 157 X 103,5 X 232 Vekt (kg) 1,69 Klienter som støttes Windows XP og nyere Mac OS X 10.5 og nyere Ubuntu 9.04 og nyere Maks. brukerkontoer 2048 Maks. gruppekontoer 256 Maks. delt mappe 256 Maks. antall samtidige forbindelser Maks. antall støttede IP-kameraer Filsystem EXT4 EXT3, FAT, NTFS (bare ekstern disk) Støttet RAID-type 1 Basic JBOD RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 5+Spare RAID 6 RAID 10 Synology Hybrid RAID (1-Disk Fault Tolerance) Sertifikater HDD-dvalemodus Dyp søvnmodus Planlagt strøm på/av Wake on LAN Språklokalisering FCC Class B CE Class B BSMI Class B Ja Ja Ja Ja English Deutsch Français Italiano Español Dansk Norsk Svensk Nederlands Русский Polski Magyar Português do Brasil Português Europeu Türkçe Český 日 本 語 한국어 繁 體 中 文 简 体 中 文 RAID 5, RAID 5+spare, RAID 6, RAID 10, og Synology Hybrid RAID (2-Disk Fault Tolerance) krever utvidelsesenhet DX513 eller DX213, selges separat. 15

16 Element Strømforbruk og miljøkrav DS713+ Linjespenning: 100V til 240V AC Frekvens: 50/60 Hz Driftstemperatur: 40 til 95 F (5 til 35 C) Lagringstemperatur: 15 til 155 F (-10 til 70 C) Relativ fuktighet: 5 % til 95 % RF Maksimal arbeidshøyde: fot ( ,00 cm) Merk: Modellspesifikasjonene kan endres uten forhåndsvarsel. Vennligst se for den nyeste informasjonen. 16 Tillegg A: Spesifikasjoner

17 Tillegg LED-indikasjonstabell Tillegg B: B LED-indikasjon Farge Status Beskrivelse Grønn Statisk Av Normalt volum HDD-dvalemodus STATUS Oransje Statisk Blinkende Tilgjenglig volumplass < 1GB Tilgjengelig volumplass < 1 % Volum degradert eller brutt sammen Ingen volum Statisk Tilkoblet Gigabit Link Grønn Blinkende Nettverket er aktivt LAN 1 & LAN 2 Av Nettverket er nede (Frontpanel) Statisk Tilkoblet 10/100 Mb Link Oransje Blinkende Nettverket er aktivt Av Nettverket er nede LED-lamper for LAN (på jack, bunn) Grønn Statisk Gigabit-tilkoblingshastighet Oransje Statisk 10/100 Mb-tilkoblingshastighet Av Ingen tilkobling LED-lamper for LAN (på jack, topp) Grønn Statisk Blinkende Link normal Link-aktivitet Statisk Disk klar Indikator for harddiskstatus Grønn Blinkende Av Disktilgang Ingen intern disk Oransje Statisk Kan ikke lese/skrive Statisk Strøm på Strøm Blå Blinkende Starter opp Avslutter Av Strøm av Statisk USB-enhet oppdaget Copy-knapp Grønn Blinkende Kopierer data Av Ingen USB-enhet tilkoblet Merk: Modellspesifikasjonene kan endres uten forhåndsvarsel. Vennligst se for den nyeste informasjonen. 17

18 SYNOLOGY, INC. LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER VIKTIG LES NØYE: DENNE LISENSAVTALEN FOR SLUTTBRUKER ("SLA") ER EN JURDISK BINDENDE AVTALE MELLOM DEG ( ENTEN EN P ERSON EL LER EN ENKELT ENHET) O G S YNOLOGY I NC. O G D ETS T ILKNYTTEDE S ELSKAPER, INKLUDERT SYNOLOGY A MERICAN C ORP. OG S YNOLOGY U K L TD. ( KOLLEKTIVT "SYNOLOGY") F OR E NHVER SYNOLOGY PR OGRAMVARE, SAMMEN M ED EN HVER/ETHVERT ANNEN F ORBUNDET M ASKINPROGRAMVARE (FASTVARE), MEDIA, TRYKTE MATERIALER OG "ONLINE" ELLER ELEKTRONISK DOKUMENTASJON (KOLLEKTIVT "PROGRAMVAREN") TILGJENGELIG FOR NEDLASTING HOS ELLER SOM FØLGER MED ELLER ER INSTALLERT PÅ ET SYNOLOGY PRODUKT ("PRODUKTET"). DU AKS EPTERER Å VÆRE BUNDET AV B ETINGELSENE I DENNE SLA VED Å ÅPNE PAKKEN SOM INNEHOLDER PROGRAMVAREN, INSTALLERER PROGRAMVAREN SOM IKKE ALLEREDE ER FORHÅNDSINSTALLERT AV SYNOLOGY PÅ ET PR ODUKT EL LER PÅ AN NEN MÅTE BRUKER ET P RODUKT SO M I NKLUDERER F ORHÅNDSINSTALLERT PROGRAMVARE. D ERSOM D U I KKE AKSEPTERER BETINGELSENE I D ENNE SL A, I KKE ÅPNE PAKKEN SO M INNEHOLDER PRODUKTET, FORURENS PRODUKTET, INSTALLER PROGRAMVAREN ELLER BRUK PRODUKTET SOM INNEHOLDER PROGRAMVAREN. I STEDET MÅ DU RETURNERE PRODUKTET TIL FORHANDLEREN HVOR DU KJØPTE DET, FOR EN REFUSJON I HENHOLD TIL FORSELGERENS GJELDENDE RETURPRAKSIS. Seksjon 1. Begrenset programvarelisens. I henhold til betingelsene i denne S LA, gi r S ynology deg en begr enset, ikke-eksklusiv, i kke-overførbar, per sonling l insens f or installasjon, kjøring og bruk, for én kopi av Programvaren på Produktet k un i f orbindelse med di n au toriserte br uk av Produktet. Seksjon 2. Dokumentasjon. Du kan lage og bruke et rimelig antall k opier av enhver dokumentasjon s om f ølger m ed Programvaren, f orutsatt a t s like kopier kun v il bl i br ukt for interne f orretningsformål og ikke s kal gj enpubliseres el ler redistribueres (enten i papirkopi eller elektronisk form) til noen tredjepart. Seksjon 3. Sikkerhetskopi. Du kan l age et r imelig ant all kopier av P rogramvaren for sikkerhetskopiering o g arkiveringsformål. Seksjon 4. Oppdateringer. Enhver Programvare som leveres til deg av Synology eller gjøres tilgjengelig på Synology sin nettside ("Nettsiden"), som oppdat erer el ler s upplementerer den or iginale Programvaren, er under lagt den ne S LA, med mindre de t følger s eparate l isensbetingelser m ed slike oppdateringer eller t illegg, i hv ilket tilfelle slike s eparate bet ingelser er overordnede. Seksjon 5. Lisensbegrensninger. Lisensen som er presentert i Seksjon 1 gjelder kun i den grad du har bestilt og betalt f or P roduktet og det gj engir al le di ne r ettigheter med hensyn t il P rogramvaren. Synology f orbeholder s eg al le rettigheter, som ikke er uttrykkelig gitt det i denne SLA. Uten å begrense det foregående, aksepterer du at du ikke vil, og at du i kke v il aut orisere el ler tillate en t redjepart å: ( a) bruke Programvaren i noen annen hensikt enn i f orbindelse m ed Produktet, ( b) lisensiere, di stribuere, l ease, l eie, låne, overføre, overskrive el ler på annen m åte av hende Programvaren eller bruke Programvaren i et kommersielt eller tjenestekontormiljø, ( c) o mvendt k onstruere, av kompilere, demontere el ler pr øve å oppdage k ildekoden f or el ler noen som helst f orretningshemmeligheter forbundet m ed Programvaren, unnt att og kun i den gr ad det er utrykkelig tillatt av gjeldende lov til tross for denne begrensningen, (d) tilpasse, modifisere, endre, oversette eller lage noen avledede ar beider av P rogramvaren, ( e) f jerne, endr e el ler dekke t il opphav srettesnotisen el ler andr e rettighetsdokumenter på Produktet, eller (f) omgå eller prøve å omgå noen metoder anvendt av Synology for å kontrollere tilgang til komponentene, egenskapene el ler f unksjonene til Produktet eller Programvaren. Seksjon 6. Åpen kilde. Programvaren k an inneholde komponenter l isensiert t il Synology under G NU G eneral Public Li cence ( "GPL-komponenter"), f or t iden t ilgjengelig hos ht tp://www.gnu.org/licenses/gpl.html. Betingelsene i GPL gjelder k un m ed hensyn til G PL-komponentene i de n grad at denne SLA er i konflikt med betingelsene i GPL med hensyn til din bruk av GPL-komponentene, og i så tilfelle sier du deg enig i å være bundet av GPL med hensyn til din bruk av slike komponenter. Seksjon 7. Revisjon og granskning. Synology vil ha rett til å revidere og granske din overholdelse av betingelsene i denne SLA. Du aksepterer å gi Synology adgang til lokaler, utstyr, bøker, fortegnelser og dokumenter og på andre måter i rimelig grad å samarbeide med Synology for å gj ennomføre en slik revisjon/granskning. Seksjon 8. Eiendomsrett. Programvaren er v erdiful eiendom for Synology og dens lisensgivere og er beskyttet av opphavsretter og andre intellektuelle eiendomsrettighetslover og av taler. S ynology e ller de ns lisensgivere ei er al le rettigheter, tittel og i nteresser i og f or Programvaren og alle opphavsrettigheter eller andre intellektuelle eiendomsrettigheter i Programvaren. Seksjon 9. Begrenset garanti. Synology garanterer at for en per iode på ni tti ( 90) dager et ter ( a) installasjon av Programvaren på P rodukter som i kke i nkluderer en forhåndsinstallert Programvare eller (b) bruk av Produktet som i nkluderer f orhåndsinstallert P rogramvare, s om gjeldende ( garantiperioden), v il Programvaren i hov edsak være i ov erensstemmelse med S ynologys publ iserte spesifikasjoner for Programvaren, hvis noen, eller på annen måte fremsatt på N ettsiden. S ynology v il i kommersielt rimelig gr ad, og i henhol d t il Synologys suverene beslutningsrett, ent en k orrigere enhv er slik manglende konformitet i Programvaren eller erstatte enhver Programvare som i kke ov erensstemmer m ed den foregående garantien, forutsatt at du melder fra skriftlig til Synology om slik manglende overensstemmelse innen Garantiperiodens utløp. Den forutgående garantien gjelder ikke for enhver manglende overensstemmelse som følger av: (w) bruk, reproduksjon, distribuering eller publisering som ikke er i overensstemmelse med denne SLA, (x) enhver egentilpasning, modifisering eller annen endring av Programvaren av noen andre enn Synology, (y) kombinasjonen av Programvaren med noen produkter, tjenester el ler andr e e mner levert av noen andr e en n Synology eller (z) din manglende overholdelse av denne SLA. Seksjon 10. Støtte. I løpet av garantiperioden vil Synology gjøre støttetjenestene tilgjengelig for deg. Etter garantiperiodens u tløp, v il støtte for P rogramvaren være tilgjengelig fra Synology etter skriftlig forespørsel. Seksjon 11. Garantiberiktigelse. UNNTATT S OM UTTRYKKELIG NEVNT OVENFOR, LEVERER SYNOLOGY OG DETS LEVERANDØRER PROGRAMVAREN "SOM DEN ER" O G M ED AL LE F EIL. SY NOLOGY O G D ETS LEVERANDØRER F RASKRIVER S EG M ED D ETTE AL T GARANTIANSVAR, UT TRYKT ELLER I MPLISERT E LLER LOVMESSIG, SOM FØLGER AV LOVER ELLER PÅ ANNEN MÅTE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL ENHVER IMPLISERT G ARANTI F OR SALGBARHET, E GNETHET FOR BESTEMTE FORMÅL ELLER BRUK, TITTEL OG UKRENKELIGHET M ED HE NSYN T IL PR OGRAMVAREN,

19 UTEN BEGRENSNING I DET FOREGÅENDE. SYNOLOGY GARANTERER I KKE AT P ROGRAMVAREN ER F RI F OR BUGS, FEIL, VIRUS ELLER ANDRE DEFEKTER. Seksjon 12. Beriktigelse ved visse skader. IKKE I NOE TILFELLE V IL S YNOLOGY EL LER DETS L ISENSGIVERE VÆRE AN SVARLIG F OR KO STNADER V ED NOEN SO M HELST SKADER, U HELL, I NDIREKTE, S TRAFFBARE, FØLGENDE ELLER LIGNENDE SKADER ELLER ANSVAR OVERHODE (INNLKUDERT M EN IKKE BEGRENSET TIL TAP AV DATA, INFORMASJON, FORTJENESTE, PROFITT ELLER F ORRETNINGER) SO M FØLGER F RA EL LER ER FORBUNDET MED BRUKEN ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE DENNE PR OGRAMVAREN ELLER P Å ANNEN MÅTE UNDER ELLER I FORBINDELSE MED DENNE SLA), EN TEN BASERT P Å KO NTRAKT, T ORT (INKLUDERT UAKTSOMHET), STRENGT ANSVAR ELLER ANNEN TEORI, SELV OM SYNOLOGY ER GJORT KJENT MED MULIGHETENE FOR SLIKE SKADER. Seksjon 13. Ansvarsbegrensning. SYNOLOGY OG DETS LEVERANDØRERS ANSVAR S OM F ØLGER F RA ELLER ER FORBUNDET MED BRUKEN E LLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PROGRAMVAREN ELLER PÅ ANNEN MÅTE ELLER I FORBINDELSE MED DENNE SLA ELLER PROGRAMVAREN, ER BEG RENSET T IL DET BEL ØPET SOM D U FAKTISK BETALTE F OR PR ODUKTET, U TEN HENSYN T IL O MFANGET A V SKADER SOM D U KAN PÅFØRES EL LER KAN PÅFØRES ENTEN BA SERT P Å KONTRAKT, T ORT ( INKLUDERT U AKTSOMHET), STRENGT ANSVAR ELLER ANNEN TEORI. Den foreående fraskrivelse av garantiansvar, fraskrivelse av ansvar for visse skader og begrensning i ansvar, vil gjelde i hele det omfanget som gjeldende lov tillater. Lovene i noen stater/jurisdiksjoner tillatter ikke eksklusjon av impliserte garantier eller eksklusjon eller begrensning av bestemte skader. I den grad disse lovene gjelder for denne SLA, kan det være at ekskluderingene og begrensningene som er fremsatt ovenfor ikke gjelder for deg. Seksjon 14. Eksportrestriksjoner. Du ak septerer a t Programvaren er underlagt amerikanske eksportrestriksjoner. Du aksepterer å overholde alle gjeldende lover og forskrifter som gjelder for Programvaren, inkludert uten begrensing US Export A dministration R egulations ( amerikanske eksportforskrifter). Seksjon 15. Amerikanske lisensrettigheter. All Porgamvare som leveres til regjeringen i USA er utstyrt med kommersielle lisensrettigheter og restriksjoner som beskrevet i denne S LA. V ed å i nstallere, k opiere el ler br uke Programvaren, aksepterer U SAs regjering at P rogramvaren er " kommersiell dat amaskinprogramvare" el ler " kommersiell datamaskin programvaredokumentasjon" i samme betydning som i FAR del 12. Seksjon 16. Opphør. Synology k an av slutte denne S LA, dersom du ikke overholder betingelsene deri, uten hensyn til andre r ettigheter. I e t s likt t ilfelle m å du opphø re å br uke Programvare og ø delegge a lle kopier av P rogramvaren og alle dens bestående deler. Seksjon 17. Overdragelse og tilskrivelse. Du k an ikke overføre eller overskrive dine rettigheter under denne SLA til en tredjepart. Enhver slik overføring eller overskrivelse bryter med betingelsene satt ut i det foregående, og blir slik å regne som ugyldige. Seksjon 18. Gjeldende lov. Med mindre det er uttrykkelig forbudt i lokale lover, er denne SLA styrt av lovene i Staten Washington, U SA uten he nsyn t il konflikterende rettsprinsipper som bestrider dette. FNs 1980 konvensjon for kontrakter for i nternasjonalt salg av v arer el ler noen etterfølgende konvensjoner gjelder ikke. Seksjon 19. Konfliktløsning. Enhver uoverensstemmelse, konflikt el ler k rav s om f ølger av el ler er r elatert t il den ne Garantien, Programvaren eller t jenester l evert a v S ynology med h ensyn t il P rogramvaren e ller f orholdet m ellom d eg og Synology, vil løses eksklusivt og endelig gjennom mekling under gjeldende kommersielle regler for American Arbitration Association (det amerikanske forliksrådet) dersom du er bosatt i USA, med mindre oppgitt nedenfor. I slike tilfeller vil mekling foregå foran én enkelt mekler, og vil være begrenset ene og alene t il k onflikten m ellom deg og S ynology. Meklingen, eller deler av den, vil ikke bli koblet til noen annen mekling, og vil ikke kunne foregå som fellessøksmål. Meklingen skal foregå i King County, Washington, USA, ved overbringelse og anf ørsel av dokumenter, per telefon, online eller personlig, slik som det bestemmes av mekler på partenes henstilling. Den rådende parten i enhver mekling eller rettslig konflikt s om f inner s ted i nnen USA eller a ndre s teder, s kal motta dekning for alle kostnader og rimelige advokathonorarer, inkludert enhver meklingsavgift betalt av den rådende parten. Enhver beslutning f attet gjennom e n s lik m eklingsprosedyre skal være å anse som endelig og bindende, og dommen kan påkalles foran enhver juridisk kompetent domstol. Du forstår at i fravær av denne forutsetningen, ville du hatt rett til å føre sak om enhver slik konflikt, uoverensstemmelse eller krav foran en domstol, inkludert retten til å føre sak på gruppedekkende eller gruppeførende ba sis, og d u frasier deg d isse r ettighetene uttrykkelig og med vitende og aksepterer å løse enhver konflikt gjennom bi ndende m ekling i overensstemmelse m ed betingelsene i denne seksjon 19. Dersom du i kke er bosatt i USA, s kal en k onflikt, u overensstemmelse eller k rav s om er beskrevet i denne seksjonen løses endelig gjennom mekling, overholdt a v tre nø ytrale meklere i o verensstemmelse med prosedyrene til R.O.C. Arbitration Law (R.O.C meklingslover) og dertil h ørende f ullbyrdelsesregler. M eklingen s kal f inne sted i T aipei, T aiwan, R.O.C., og m eklingsprosedyrene s kal finne sted på engelsk, eller, dersom begge parter er enige om det, på m andarin-kinesisk. M eklingen skal v ære endelig og bindende for partene og kan håndheves i enhver domstol med juridisk m yndighet. I ngenting i d enne s eksjonen s kal hindre eller begrense Synology i forsøk på å søke forføyninger eller andre s like rettigheter og oppreisninger, s om er tillat ved l ov eller billighetserstatning f or noen s om he lst f aktiske el ler truende br udd p å forutsetninger i d enne SLA v edrørende Synologys intellektuelle eiendomsrettigheter. Seksjon 20. Advokathonorarer. I hv ilke s om hel st meklinger, forhandlinger eller andre juridiske handlinger eller prosedyrer f or å hev de r ettigheter el ler søke oppr eisning under denne SLA, vil den rådendende part være forpliktet til å dekke utgifter, i tillegg til andre oppreisninger som den kan ha rett på, kostnader og rimelige advokathonorarer. Seksjon 21. Tilsidesetting. Dersom noen f orutsetninger i denne SLA kjennes ugyldig, ulovlig eller ikke-håndhevbar av en domstol i en rettmessig jurisdiksjon, vil den resterende part av denne SLA gjelde og være fullt og helt håndhevbar. Seksjon 22. Hele avtalen. Denne S LA inneholder hel e avtalen mellom Synology og deg med hensyn til Programvaren og t ema f or denne a vtalen, og er statter al le tidligere og samtidige forståelser og enigheter, enten muntlige eller skriftlige. Ingen tillegg, endringer eller avkall på noen av forutsetningene i denne SLA vil være gyldige, med mindre de er f remholdt i skriftlig f orm og signert av par tene s om s kal bindes derav.

20 SYNOLOGY, INC. BEGRENSET PRODUKTGARANTI DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN ("GARANTIEN") GJELDER PRODUKTENE (SOM DEFINERT NEDENFOR) TIL SYNOLOGY INC. OG DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER, INKLUDERT SYNOLOGY AMERIKA CORP. OG SYNOLOGY UK LTD. ( KOLLEKTIVT " SYNOLOGY") V ED Å ÅPNE P AKKEN SO M I NNEHOLDER O G/ELLER BR UKE PRODUKTET, AKSEPTERER DU OG SIER DEG ENIG I Å VÆRE BUNDET AV BETINGELSENE I DENNE GARANTIEN. DERSOM DU IKKE AKSEPTERER BETINGELSENE I DENNE GARANTIEN, MÅ DU IKKE BRUKE PRODUKTET. I STEDET MÅ DU RETURNERE PRODUKTET TIL FORHANDLEREN HVOR DU KJØPTE D ET, FOR EN REFUSJON I HENHOLD T IL FORSELGERENS GJELDENDE RETURPRAKSIS. Seksjon 1. Definisjoner. (a) "Kategori I-produkt" b etyr Synology-produktmodellene RS810+, RS810RP+ og RX410 (b) " Kategori I I pr odukt" bet yr Synology pr oduktmodeller RS10613xs+, R S3413xs+, RS3412xs, R S3412RPxs, RS2212+, RS2212RP+, RS812+, RS812RP+, DS2413+, DS713+, DS3612xs, DS1812+, D S1512+, DS712+, DS3611xs, DS2411+, DS1511+, DS1010+, D S710+, DS509+, DS508, RS812, RS212, RS3411xs, RS3411RPxs, RS2211+, R S2211RP+, RS411, RS409RP+, R S409+, RS409, RS408-RP, RS408, RS407, RX1213sas, RX1211, RX1211RP, DX513, DX1211, DX510, D X5, R X4 og RAM-modul (1GB/2GB/4GB/8GB). (c) "Kategori III-produkt" betyr alle andre Synology-produktmodeller kjøpt av Kunden etter 1. mars (d) "Kategori IV-produkt" betyr alle andre Synology-produktmodeller kjøpt av Kunden før 29. februar (e) "Kunden" bet yr den opprinnelige per sonen el ler enheten som kjøper produktet fra Synology eller en autorisert Synology-distributør el ler -forhandler. (f) "Produkt" bet yr e t Kategori I-produkt, K ategori II-produkt, K ategori III-produkt eller Kategori IV-produkt og enhver annen maskinvare som er integrert i produktet av Synology og enhver tilhørende dokumentasjon. (g) "Programvare" bet yr enhv er eiendomsbeskyttet programvare som følger Produktet når det ble kjøpt av Kunden, lastes ned av Kunden fra Nettsiden eller er forhåndstinstallert på Produktet av Synology, og inkluderer en hv ilken s om hel st maskinprogramvare ( fastvare), tilhørende medier, bilder, animasjoner, videoer, lyd, tekst og tilleggsprogrammer i nnarbeidet i pr ogramvaren el ler Produktet og enhv er oppda tering el ler oppgr adering av slik programvare. (h) "Garantiperiode" bet yr: (i) perioden s om begynner den datoen Produktet er kjøpt av Kunden og slutter (1) fem år et ter slik dat o f or Kategory I-produkter; ( 2) tre å r etter slik dato for Kategori II-produkter; eller (3) to år etter slik dato for Kategori III-produkter; eller (4) ett år etter slik dato for Kategori IV-produkter. (i) "Nettside" betyr Synologys nettsted på Seksjon 2. Begrenset garanti og oppreisninger 2.1 Begrenset garanti. Under betingelsene f remsatt i seksjon 2.7, garanterer Synology overfor Kunden at hvert produkt (a) er fri for materielle defekter i utførelse og (b) at det ved nor mal br uk i al l hov edsak v il y te i ov erensstemmelse med Synologys publiserte spesifikasjoner for Produktet under Garantiperioden. S ynology gar anterer Programvaren, slik som fremholdt i den t ilhørende sluttbrukerlisensavtalen som følger med Produktet, om noen. 2.2 Produktregistrering. Kunder k an r egistrere P rodukter hos Synology og kan finne informasjon om produksjondatoen for Kategori I produkter, Kategori II produkter og Kategori III produkter på N ettsiden. D ersom man i kke r egistrerer Produktet på N ettsiden v il d ette i kke påv irke noen garantirettigheter som er fremholdt i seksjon 2.1. Synology er ikke an svarlig f or K undens manglende i dentifisering av produksjonsdatoen på et Produkt. 2.3 Eksklusiv oppreisning. Dersom Kunden melder fra om manglende overensstemmelse med noen av garantiene som er f remholdt i s eksjon 2. 1 i nnen den gj eldende Garantiperiodens utløp på en slik måte som fremholdt nedenfor, v il S ynology, v ed be kreftelse på den manglende overensstemmelse, som Synology selv velger det: (a) gjøre kommersiellt rimelige forsøk på å reparere Produktet, eller (b) erstatte det ikke-overensstemmende Produktet eller del derav ved retur av hele Produktet i overensstemmelse med seksjon 2.4 Det f orutgående oppgir Synologys f ullstendige garantiansvar og Kundens egen og eksklusive oppreisning for ethvert brudd på garantien under Seksjon 2.1 eller noen som helst andr e def ekter el ler mangler i P roduktet. Kunden v il med r imelighet bi stå Synology i diagnose av pr oblemet o g bekreftelse av enhver manglende overensstemmelse med Produktet. Garantien som er fremsatt i Seksjon 2.1 inkluderer ikke: (1) noen som helst garanti med hensyn til Programvaren, (2) fysisk installasjon eller fjerning av Produktet fra Kundens lokaler, ( 3) be søk i K undens l okaler, ( 4) ar beid som er nødvendig f or å ut føre r eparasjoner el ler er statte def ekte deler, annet enn i l øpet av S ynologys el ler der es kontraktfestede tjenesteyteres vanlige åpningstider, inkludert helger, og tjenesteyters hellig- og feriedager, (5) noe arbeid med tredjeparts utstyr eller programvare, (6) enhver garanti for har ddisken der som i nstallert av K unden el ler en annen tredjepart, el ler ( 7) enhv er gar anti f or kompatibilitet m ed harddisken. 2.4 Retur. Ethvert pr odukt r eturnert av Kunden under seksjon 2. 3 må tilskrives e t v arereturautoriseringsnummer ("VAR"/VAR-nummer) av Synology før forsendelse og må returneres i overensstemmelse med Synologys til en hver tid gjeldende VAR-prosedyrer. Kunden kan kontakte en hvilken som helst autorisert Synology distributør eller forhandler, eller Synology k undestøtte for å f å hjelp med å f å t ildelt e t VAR-nummer og må fremlegge bevis på kjøp og pr oduktets serienummer, når man be r o m s lik a ssistanse. F or garantikrav, må Kunden returnere hele Produktet til Synology i overensstemmelse med denne s eksjon 2.4 for å ha r ett på dekning under denne Garantien. Ethvert produkt som returneres ut en V AR-nummer el ler et hvert P rodukt s om er demontert (unntatt under veiledning fra Synology) vil bli avvist og returnert til Kunden på Kundens regning. Ethvert produkt som er t ilskrevet et V AR-nummer, m å returneres i s amme tilstand som det ble mottatt fra Synology, til den addr essen som er oppgitt av Synology, med returfrakten betalt, i en pakning s om er t ilstrekkelig til å beskytte i nnholdet der i o g med VAR-nummeret (varereturautorisasjonsnummeret) tydelig påført på utsiden av pakken. Kunden er ansvarlig for forsikring og risiko for tap med hensyn til returnerte enheter, inntil de er r iktig mottatt av Synlology. E t Produkt s om er tildelt VAR-nummer, må returneres innen femten (15) dager etter utstedelse av gjeldende VAR-nummer. 2.5 Erstatning fra Synology. Dersom S ynology velger å erstatte et Produkt under denne Garantien, slik som fremholdt i s eksjon 2. 1, vil S ynology s ende et innbytteprodukt på Synologys r egning m ed d en forsendelsesmetode s om Synology velger, etter mottak av det ikke-overensstemmende Produktet i overensstemmelse med seksjon 2.4 og validering fra Synology vedrørende den manglende overensstemmelsen med Garantien. Innbytteproduktet vil være nytt eller lite brukt, sammenlignbart i f unksjon o g ytelse t il originalproduktet og garantert f or den gjenværende t iden av den opprinnelige garantiperioden eller tretti (30) dager etter det er sendt til Kunden, avhengig av hvilken periode som er lengst. Ethvert Produkt som Synology finner ikke er defekt vil bli returnert til Kunden. 2.6 Kundestøtte. I l øpet av ga rantiperioden v il S ynology gjøre kundestøttetjenestene tilgjengelig for K unden. E tter garantiperiodens ut løp, v il s tøtte f or P roduktene v ære tilgjengelig fra Synology etter skriftlig forespørsel.

DiskStation. Installasjonsveiledning. DS411j. Dokument-ID: Synology_QIG_DS411j_20111017

DiskStation. Installasjonsveiledning. DS411j. Dokument-ID: Synology_QIG_DS411j_20111017 DiskStation DS411j Installasjonsveiledning Dokument-ID: Synology_QIG_DS411j_20111017 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen på et trygt

Detaljer

Synology DiskStation DS211+ Installasjonsveiledning

Synology DiskStation DS211+ Installasjonsveiledning Synology DiskStation DS211+ Installasjonsveiledning DS211+10142010 Innhold Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken... 3 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 Kapittel 2: Maskinvareoppsett Verktøy og deler

Detaljer

Dokument-ID: Synology_QIG_1bayCL_20111017

Dokument-ID: Synology_QIG_1bayCL_20111017 Dokument-ID: Synology_QIG_1bayCL_20111017 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen på et trygt sted for fremtidig henvisning. Hold borte

Detaljer

Synology DiskStation DS411slim Installasjonsveiledning

Synology DiskStation DS411slim Installasjonsveiledning Synology DiskStation DS411slim Installasjonsveiledning DS411slim20111103 Innhold Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken... 3 Sikkerhetsinstruksjoner... 5 Kapittel 2: Maskinvareoppsett Verktøy og

Detaljer

Synology DiskStation DS112 Installasjonsveiledning

Synology DiskStation DS112 Installasjonsveiledning Synology DiskStation DS112 Installasjonsveiledning Synology_QIG_DS112_20120209 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken... 3 Synology DiskStation - overblikk... 4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

Disk Station DS1010+ Installasjonsveiledning

Disk Station DS1010+ Installasjonsveiledning Disk Station DS1010+ Installasjonsveiledning DS1010+11182009 Innhold TOC 3 Kapittel 1: Før du starter 3 Innholdet i pakken 4 Sikkerhetsinstruksjoner 5 Kapittel 2: Maskinvareoppsett 5 Verktøy og deler for

Detaljer

Synology DiskStation DS212/DS212+ Installasjonsveiledning

Synology DiskStation DS212/DS212+ Installasjonsveiledning Synology DiskStation DS212/DS212+ Installasjonsveiledning Synology_QIG_2Bay2_20111018 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken... 3 Synology DiskStation - overblikk... 4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

Synology DiskStation DS414 Installasjonsveiledning

Synology DiskStation DS414 Installasjonsveiledning Synology DiskStation DS414 Installasjonsveiledning Synology_QIG_DS414_20130712 Innholdsfortegnelse Kapittel 2: Før du starter Innholdet i pakken... 3 Synology DiskStation - overblikk... 4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

Synology DiskStation DS411/ DS411+II

Synology DiskStation DS411/ DS411+II Synology DiskStation DS411/ DS411+II Installasjonsveiledning Synology_QIG_4BayCL_20110628 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken... 3 Synology DiskStation - overblikk... 4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

Synology DiskStation DS213 Installasjonsveiledning

Synology DiskStation DS213 Installasjonsveiledning Synology DiskStation DS213 Installasjonsveiledning Synology_QIG_DS213_20120515 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken... 3 Synology DiskStation - overblikk... 4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

Synology DiskStation DS413j Installasjonsveiledning

Synology DiskStation DS413j Installasjonsveiledning Synology DiskStation DS413j Installasjonsveiledning Synology_QIG_DS413j_20120831 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken... 3 Synology DiskStation - overblikk... 4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

Synology DiskStation DS115j Installasjonsveiledning

Synology DiskStation DS115j Installasjonsveiledning Synology DiskStation DS115j Installasjonsveiledning Synology_QIG_DS115j_20140616 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken 3 Synology DiskStation - overblikk 4 Sikkerhetsinstruksjoner

Detaljer

Synology DiskStation DS214+ Installasjonsveiledning

Synology DiskStation DS214+ Installasjonsveiledning Synology DiskStation DS214+ Installasjonsveiledning Synology_QIG_DS214+_20130828 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken... 3 Synology DiskStation - overblikk... 4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

Synology DiskStation DS215j. Installasjonsveiledning

Synology DiskStation DS215j. Installasjonsveiledning Synology DiskStation DS215j Installasjonsveiledning Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken 3 Synology DiskStation - overblikk 4 Sikkerhetsinstruksjoner 5 Kapittel 2: Maskinvareoppsett

Detaljer

Synology DiskStation DS213air Installasjonsveiledning

Synology DiskStation DS213air Installasjonsveiledning Synology DiskStation DS213air Installasjonsveiledning Synology_QIG_DS213air_20120926 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken... 3 Synology DiskStation - overblikk... 4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

Synology DiskStation DS3612xs Installasjonsveiledning

Synology DiskStation DS3612xs Installasjonsveiledning Synology DiskStation DS3612xs Installasjonsveiledning Synology_QIG_DS36Bay_20111227 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken... 3 Synology DiskStation - overblikk... 4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

Synology DiskStation DS414slim Installasjonsveiledning

Synology DiskStation DS414slim Installasjonsveiledning Synology DiskStation DS414slim Installasjonsveiledning Synology_QIG_DS414slim_20140520 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken... 3 Sikkerhetsinstruksjoner... 5 Kapittel 2: Maskinvareoppsett

Detaljer

Synology Embedded DataStation EDS14 Installasjonsveiledning

Synology Embedded DataStation EDS14 Installasjonsveiledning Synology Embedded DataStation EDS14 Installasjonsveiledning Synology_QIG_EDS14_20140505 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken... 3 Synology EDS14 - overblikk... 4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

Synology RackStation RS3411xs/RS3411RPxs. Installasjonsveiledning

Synology RackStation RS3411xs/RS3411RPxs. Installasjonsveiledning Synology RackStation RS3411xs/RS3411RPxs Installasjonsveiledning RackStation10032011 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken... 3 Synology RackStation - overblikk... 4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

Synology RackStation RS815. Installasjonsveiledning

Synology RackStation RS815. Installasjonsveiledning Synology RackStation RS815 Installasjonsveiledning Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken 3 Synology RackStation - overblikk 4 Sikkerhetsinstruksjoner 5 Kapittel 2: Maskinvareoppsett

Detaljer

Synology RackStation RS2414+/RS2414RP+ Installasjonsveiledning

Synology RackStation RS2414+/RS2414RP+ Installasjonsveiledning Synology RackStation RS2414+/RS2414RP+ Installasjonsveiledning Synology_QIG_RS2414+&RS2414RP+_20140114 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken... 3 Synology RackStation - overblikk...

Detaljer

Synology RackStation RS10613xs+ Installasjonsveiledning

Synology RackStation RS10613xs+ Installasjonsveiledning Synology RackStation RS10613xs+ Installasjonsveiledning Synology_QIG_RS10613xs+_20140114 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken... 3 Synology RackStation - overblikk... 4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

Synology DiskStation DS416j. Installasjonsveiledning

Synology DiskStation DS416j. Installasjonsveiledning Synology DiskStation DS416j Installasjonsveiledning Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken 3 Synology DiskStation - overblikk 4 Sikkerhetsinstruksjoner 5 Kapittel 2: Maskinvareoppsett

Detaljer

Synology DiskStation DS414 Installasjonsveiledning

Synology DiskStation DS414 Installasjonsveiledning Synology DiskStation DS414 Installasjonsveiledning Synology_QIG_DS414_20150626 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken... 3 Synology DiskStation - overblikk... 4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

Synology DiskStation DS715. Installasjonsveiledning

Synology DiskStation DS715. Installasjonsveiledning Synology DiskStation DS715 Installasjonsveiledning Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken 3 Synology DiskStation - overblikk 4 Sikkerhetsinstruksjoner 5 Kapittel 2: Maskinvareoppsett

Detaljer

Synology DiskStation DS215+ Installasjonsveiledning

Synology DiskStation DS215+ Installasjonsveiledning Synology DiskStation DS215+ Installasjonsveiledning Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken 3 Synology DiskStation - overblikk 4 Sikkerhetsinstruksjoner 5 Kapittel 2: Maskinvareoppsett

Detaljer

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 Disk Station DS409+, DS409 Installasjonsveiledning Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen

Detaljer

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Installasjonsveiledning

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Installasjonsveiledning Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Installasjonsveiledning SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen på et trygt sted for fremtidig

Detaljer

Disk Station DS209+, DS207+, DS207. Installasjonsveiledning

Disk Station DS209+, DS207+, DS207. Installasjonsveiledning Disk Station DS209+, DS207+, DS207 Installasjonsveiledning SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen på et trygt sted for fremtidig henvisning.

Detaljer

DiskStation DS211j, DS211

DiskStation DS211j, DS211 DiskStation DS211j, DS211 Installasjonsveiledning Dokument-ID: Synology_QIG_2bayCL_20101028 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen

Detaljer

Synology RackStation RC18015xs+ Utvidelsesenhet RXD1215sas. Installasjonsveiledning

Synology RackStation RC18015xs+ Utvidelsesenhet RXD1215sas. Installasjonsveiledning Synology RackStation RC18015xs+ Utvidelsesenhet RXD1215sas Installasjonsveiledning Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken 3 Viktige fakta 5 Kapittel 2: Maskinvareoppsett Verktøy

Detaljer

Brukerveiledning for Synology VisualStation Dokument-ID

Brukerveiledning for Synology VisualStation Dokument-ID Brukerveiledning for Synology VisualStation Dokument-ID Syno_UsersGuide _VS240HD_20140702 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Innledning Kapittel 2: Komme i gang med Synology VisualStation Sette opp VisualStation...

Detaljer

Utvidelsesenhet RX1217/RX1217RP. Installasjonsveiledning for maskinvare

Utvidelsesenhet RX1217/RX1217RP. Installasjonsveiledning for maskinvare Utvidelsesenhet RX1217/RX1217RP Installasjonsveiledning for maskinvare Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken 3 En rask kikk på utvidelsesenheten 4 Sikkerhetsinstruksjoner 6

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Synology RackStation RS3617xs. Installasjonsveiledning

Synology RackStation RS3617xs. Installasjonsveiledning Synology RackStation RS3617xs Installasjonsveiledning Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken 3 Synology RackStation - overblikk 4 Sikkerhetsinstruksjoner 5 Kapittel 2: Maskinvareoppsett

Detaljer

Synology VisualStation VS360HD. Brukerveiledning

Synology VisualStation VS360HD. Brukerveiledning Synology VisualStation VS360HD Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Innledning Kapittel 2: Komme i gang med Synology VisualStation Sette opp VisualStation 4 Administrere konfigurasjoner med

Detaljer

Utvidelsesenhet RX2417sas. Installasjonsveiledning for maskinvare

Utvidelsesenhet RX2417sas. Installasjonsveiledning for maskinvare Utvidelsesenhet RX2417sas Installasjonsveiledning for maskinvare Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken 3 Viktige fakta 4 Sikkerhetsinstruksjoner 5 Kapittel 2: Maskinvareoppsett

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE.

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER AV SONY PROGRAMVARE DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. VIKTIG LES

Detaljer

Synology DiskStation DS411+ Installasjonsveiledning

Synology DiskStation DS411+ Installasjonsveiledning Synology DiskStation DS411+ Installasjonsveiledning Synology_QIG_4BayCL_201000608 Innhold Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken... 3 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 Kapittel 2: Maskinvareoppsett Verktøy

Detaljer

Synology DiskStation DS2411+ Installasjonsveiledning

Synology DiskStation DS2411+ Installasjonsveiledning Synology DiskStation DS2411+ Installasjonsveiledning DS2411+04132011 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken... 3 Synology DiskStation - overblikk... 4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore.

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore. Amazon.com Kindle lisensavtale og bruksvilkår Sist oppdatert: 28. september 2011 Dette er en avtale mellom deg og Amazon Digital Services, Inc. (med dets forretningsmessige tilknytninger, Amazon eller

Detaljer

Brukermanual for TumamDirect²

Brukermanual for TumamDirect² Brukermanual for TumamDirect² 1. versjon Innholdsfortegnelse 1.0 Kort om TumamDirect²...s. 3 2.0 Installasjon - Konfigurering...s. 4 3.0 Funksjoner...s. 7 3.1 Ordre...s. 7 3.2 Telling...s. 9 3.3 Import...s.11

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

NAS-server. Brukerveiledning

NAS-server. Brukerveiledning NAS-server Brukerveiledning Brukt modell: DS108j, DS107, DS107+, DS207, DS207+, DS209+, CS407e, CS407, DS408, RS407, RS408, RS408-RP, DS508 Dokument-ID: Synology _UserGuide_NASeries_20080915_nor Basert

Detaljer

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE VÆR VENNLIG OG LES DENNE SLUTTBRUKERLISENSAVTALEN ( EULA ) NØYE. VED Å KLIKKE PÅ I AGREE ELLER VED Å TA SKRITT I RETNING AV Å LASTE NED, AKTIVERE (SET-UP),

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

Travelair N. Trådløs lagring. Brukerveiledning

Travelair N. Trådløs lagring. Brukerveiledning Travelair N Trådløs lagring Brukerveiledning NW10187 Første utgave Mai 2015 Copyright 2015 ASUSTeK Computer, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne håndboken, produktene og programvaren beskrevet i den,

Detaljer

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare LES DENNE AVTALEN NØYE. VED Å INSTALLERE ELLER PÅ ANNEN MÅTE BRUKE PROGRAMVAREN AKSEPTERER DU Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE I DENNE

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE Les følgende lisensavtale nøye før du bruker dette programmet. Ved å akseptere avtalen samtykker du i bli bruker eller lisenshaver og gir ditt fulle samtykke i alle vilkår

Detaljer

Vilkår for bruk av tjenesten

Vilkår for bruk av tjenesten Vilkår for bruk av tjenesten Denne avtalens formål er å regulere forholdet mellom Make AS ("Make"), som leverandør av tjenesten, og ditt firma ("kunden"), som lisenshaver. Avtalen gjelder for alt innhold,

Detaljer

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok Parental Controls Versjon: 6.0 Brukerhåndbok Publisert: 2012-06-27 SWD-20120627161745234 Innhold... 4 Krav... 4 Om foreldrekontroll... 4 Jeg har glemt PIN-koden for foreldrekontroll... 5 Juridisk merknad...

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

Brukermanual for TumamDirect²

Brukermanual for TumamDirect² Brukermanual for TumamDirect² 1. versjon Innholdsfortegnelse 1.0 Kort om TumamDirect²...s. 3 2.0 Installasjon - Konfigurering...s. 4 3.0 Funksjoner...s. 8 3.1 Ordre...s. 8 3.2 Telling...s. 10 3.3 Import...s.

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER FOR SPILLET THE SIMS 3 (DISTRIBUERT PÅ FYSISKE MEDIER)

ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER FOR SPILLET THE SIMS 3 (DISTRIBUERT PÅ FYSISKE MEDIER) ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER FOR SPILLET THE SIMS 3 (DISTRIBUERT PÅ FYSISKE MEDIER) Denne lisensavtalen for sluttbruker ( lisensen ) er en avtale mellom deg og Electronic Arts Inc. og tilknyttede

Detaljer

(For Eee PC på Linux operativsystem)

(For Eee PC på Linux operativsystem) U3000/U3100 Mini (For Eee PC på Linux operativsystem) Hurtigguide ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:27:37 PM NW3656 Første utgave January 2008 Opphavsrett 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheter

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 4 Innledning 5 Dette trenger du 6 Installeringsoversikt 6 Trinn 1: Søk etter oppdateringer. 6 Trinn 2: Åpne Boot Camp-assistent. 6 Trinn 3: Installer Windows.

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter Brukerhåndbok Linksys PLEK500 Powerline nettverksadapter Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 Slik fungerer Powerline-nettverket........... 4 Eksempel på installering 4 Installere

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur Hurtigstartguide Billion BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av Broadband Firewall Router, vennligst

Detaljer

Lisensavtale for sluttbrukere

Lisensavtale for sluttbrukere Lisensavtale for sluttbrukere DETTE MÅ LESES GRUNDIG FØ R DU BRUKER DETTE UTSTYRET: Denne sluttbrukerlisensavtalen ("EULA") er en juridisk avtale mellom (a) deg (enten en enkeltperson eller en enkelt enhet)

Detaljer

BEGRENSET GARANTI. (i) reparere den defekte delen av BlackBerry-enheten uten kostnad for DEG med nye eller reparerte deler;

BEGRENSET GARANTI. (i) reparere den defekte delen av BlackBerry-enheten uten kostnad for DEG med nye eller reparerte deler; BEGRENSET GARANTI Andre rettigheter i henhold til kjøpsloven. Hvis DU er forbruker, kan DU ha lovpålagte rettigheter som kommer i tillegg til de som fremgår av denne Begrensede garantien (som forbrukerlovene

Detaljer

Travelair AC Trådløs lagringsstasjon

Travelair AC Trådløs lagringsstasjon Travelair AC Trådløs lagringsstasjon Brukerveiledning NW11182 revidert utgave V2 Januar 2016 Copyright 2016 ASUSTeK Computer, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne håndboken, produktene og programvaren

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem Model No. Firmwareoppdatering Denne bruksanvisningen forteller hvordan maskinens kontrollfirmware og PDL-firmware skal oppdateres. Du kan laste ned disse oppdateringene fra vår nettside. Om firmwarepakken

Detaljer

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være utenfor vår kontroll, og vi kan ikke garantere at du vil ha

Detaljer

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brukerveiledning. Versjon 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brukerveiledning. Versjon 1.0 PRESENTATION VIEWER Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrett Uten skriftlig tillatelse fra produsenten er det forbudt å gjengi eller overføre noen del av denne veiledningen, det være seg elektronisk eller

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Manual for AL500AC og AL100AC

Manual for AL500AC og AL100AC Manual for AL500AC og AL100AC Denne manualen hjelper deg med installasjon og avinstallsjon av driver, samt hvordan du kobler til et trådløst nettverk i de ulike operativsystemene. Innhold Bruk av USB cradle

Detaljer

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Bruksanvisning "WALKMAN" er et registrert varemerke for Sony Corporation som representerer hodetelefonbaserte stereoprodukter. er et varemerke for Sony Corporation.

Detaljer

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 INNHOLD Innhold Relaterte dokumenter...3 Krav til systemet...4 Krav til systemet: Mac OS X...4 Krav til systemet: Windows...4 Installere: Mac OS...5 Legge til filer

Detaljer

Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24

Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24 Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24 Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 2 av 24 Oppsett av VirtualBox for bruk til Etiming. Mange ønsker et portabelt oppsett med etiming som kan brukes på flere

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle.

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Komme i gang Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Opprett en izettle-konto Du kan opprette en konto i appen eller på izettle.com Legg til produkter Skap ditt eget produktbibliotek,

Detaljer

Dell Vostro 1220 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner

Dell Vostro 1220 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner Om advarsler ADVARSEL: En ADVARSEL angir en potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller dødsfall. Dell Vostro 1220 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner Sett forfra 1 2 3 4 18 19 15 16

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et eventsted... 3 Bestille et eventsted... 3 Økonomiske betingelser...

Detaljer

Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss

Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss Systemkrav Alle systemer Windows Linux Nedlasting/distribusjon Installasjon Windows Programtillegg Chrome Silent install/msiexec Datafiler Ubuntu Terminal/Kilent

Detaljer

Norton 360 Online Brukerhåndbok

Norton 360 Online Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton 360 Online Brukerhåndbok Dokumentasjon versjon 1.0 Copyright 2007 Symantec Corporation. Med enerett. Den lisensierte programvaren og dokumentasjonen er kategorisert som kommersiell

Detaljer

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL TUSEN TAKK for at du har kjøpt ClickFree Backup-enheten. Disse instruksjonene har blitt satt sammen for å hjelpe deg med å bruke produktet, men generelt håper vi at det er

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer Windows på Mac-maskinen

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 5 Installeringsoversikt 5 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 5 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 5 Trinn 3: Installer

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 Installasjonsveiledning DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 - Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen:

Detaljer

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden.

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Brukerhåndbok Se baksiden for hurtiginstallering. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 2 INNHOLDSFORTEGNELSE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer