Adobe Education Enterprise Agreement (EEA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Adobe Education Enterprise Agreement (EEA)"

Transkript

1 Adobe Education Enterprise Agreement vanlige spørsmål Adobe Education Enterprise Agreement (EEA) Hva er Adobe Education Enterprise Agreement-programmet (EEA-programmet)? EEA er et ettårig eller toårig terminbasert lisensieringsprogram som gjør det billigere og enklere for utdanningsinstitusjoner på alle nivåer å tilby Adobe-programvare til lærere/forelesere, administrativt personale og elever/studenter på datamaskiner som utdanningsinstitusjonen eier eller leaser.* Hvordan fungerer EEA? EEA gir kvalifiserte utdanningsinstitusjoner mulighet til å tilby Adobe-programvare til lærere/forelesere, administrativt personale og elever/studenter på institusjonseide eller -leasede datamaskiner innenfor utdanningsinstitusjonen som ble angitt under registreringen. Organisasjonen betaler for hele ett- eller toårsperioden når de legger inn en bestilling, og så lenge avtalen er gyldig, kan de fortsette å bruke Adobe-programvaren som de har lisensiert gjennom avtalen. Barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler kan registrere seg for EEA og være dekket som enkeltinstitusjoner, eller flere skoler kan registrere seg og være dekket under en juridisk enhet som har ansvar for innkjøp og kontraktshåndtering for flere barneskoler, ungdomsskoler eller videregående skoler (for eksempel skolemyndighet eller offentlig organ på kommunalt eller fylkeskommunalt nivå). Lisensieringen for registrerte barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler er basert på antall ansatte (årsverkbasert) og må dekke hele utdanningsinstitusjonen eller den juridiske enheten. Institusjoner for høyere utdanning kan dekke hele institusjonen basert på antall ansatte (årsverkbasert), eller de kan velge å kjøpe lisenser på en "per installasjon"-basis. Ett hundre prosent årsverkbasert dekning av kvalifiserte lærere/forelesere og andre ansatte kreves for alle utdanningsinstitusjoner der dekningen er basert på antall ansatte (årsverkbasert). Prisene er basert på totalt antall årsverk i utdanningsinstitusjonen som skal dekkes i henhold til avtalen. Produkter som lisensieres i henhold til EEA-avtalen, kan kun brukes på datamaskiner som eies eller leases av utdanningsinstitusjonen som dekkes. Valgfrie Adobe-programmer for bilde- og videoredigering og profesjonell videoproduksjon er også tilgjengelig på en "per installasjon"-lisensieringsbasis. Spesiell merknad for institusjoner for høyere utdanning: To rabattrinn er tilgjengelig for institusjoner for høyere utdanning i de fleste områder. De kan velge å lisensiere på en "per installasjon"-basis eller velge en årsverkbasert dekning for hele institusjonen. Det kan hende at årsverkbasert lisensiering for en hel utdanningsinstitusjon ikke er tilgjengelig i alle områder, og for øyeblikket er dette alternativet ikke tilgjengelig i USA, Canada og Japan. Hvilke produkter er tilgjengelig via EEA? Hvilke Adobe-produkter som er tilgjengelig under EEA, er avhengig av hvilken type utdanningsinstitusjon som har registrert seg for programmet. De aktuelle produktsamlingene, definert i oversikten nedenfor, er tilgjengelig for utdanningsinstitusjoner på alle nivåer for både Windows og Mac OS (der disse er tilgjengelig). Antallet bestilte samlinger må være lik eller større enn det totale antallet årsverk for utdanningsinstitusjoner som må ha årsverkbasert lisensiering. Utdanningsinstitusjoner for høyere utdanning som registrerer seg på en "per installasjon"-basis, må bestille minimum én Design and Web Collection-lisens.

2 Valgfrie Adobe-programmer for fotografering, videoredigering og profesjonell videoproduksjon lisensieres på en "per installasjon"-basis, og tilgjengeligheten av bestemte tilleggsprodukter er avhengig av hvilken type utdanningsinstitusjon som har registrert seg for programmet. En hvilken som helst kombinasjon av de aktuelle tilleggsproduktene kan bestilles og lisensieres i EEA-perioden. Kun for barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler Adobe Design and Web K-12 Collection Årsverkbasert Adobe Photoshop Adobe Illustrator Adobe InDesign Adobe Dreamweaver Adobe Flash Professional Adobe Fireworks Adobe Acrobat Pro Adobe Muse Adobe Edge Animate Pluss: Adobe Photoshop Elements Adobe Captivate Tilgjengelige tilleggsprogrammer (per lisens) Adobe Video Collection Adobe Premiere Pro Adobe After Effects Adobe Photoshop Adobe Audition Adobe SpeedGrade Adobe Prelude Adobe Illustrator Adobe Encore (følger med Adobe Premiere Pro) Adobe Flash Professional Adobe Media Encoder (følger med Adobe Premiere Pro) Ytterligere tilleggsprogrammer (per lisens) Adobe Presenter Adobe Photoshop Lightroom Adobe Premiere Elements Kun for institusjoner for høyere utdanning Adobe Design and Web HED Collection Årsverkbasert Adobe Photoshop Adobe Illustrator Adobe InDesign Adobe Dreamweaver Adobe Flash Professional Adobe Fireworks Adobe Acrobat Pro Adobe Muse Adobe Edge Animate Tilgjengelige tilleggsprogrammer (per lisens) Adobe Video Collection Adobe Premiere Pro Adobe After Effects Adobe Photoshop Adobe Audition Adobe SpeedGrade Adobe Prelude Adobe Illustrator Adobe Encore (følger med Adobe Premiere Pro) Adobe Flash Professional Adobe Media Encoder (følger med Adobe Premiere Pro) Ekstra tilleggsprogram (per lisens) Adobe Photoshop Lightroom Erstatter EEA noen av de eksisterende Adobe Volume Licensing-programmene? Adobe har bestemt seg for å avvikle følgende programmer og tilbud basert på det skiftende markedslandskapet og kundebehovet: Adobe K-12 Enterprise Agreement (EA) Adobe Term Site License (TSL) Adobe vil fortsatt satse på EEA-, ETLA (Enterprise Term License Agreement)- og Adobe Creative Cloud tilbudene. Hvis du vil ha mer informasjon om overgang til et av disse programmene, kan du kontakte nærmeste Adobe-salgsrepresentant eller Adobe Authorized Education Reseller.

3 Hvordan beregner jeg lisensieringsavgifter basert på årsverkenheter? Avgiftene er basert på antallet årsverkenheter som dekkes. Årsverkenheter beregnes på følgende måte: Fulltidslærere og andre fulltidsansatte regnes hver som én enhet. Deltidslærere regnes som én tredels enhet. Andre deltidsansatte regnes som én halv enhet. Fulltidslærer + Deltidslærer 3 Andre Andre + fulltids- + deltidsansatte = ansatte 2 Totalt antall årsverk (lærere/forelesere og andre ansatte) Hvis du for eksempel har 4000 fulltidslærere, 3000 deltidslærere, 2000 andre fulltidsansatte og 1000 andre deltidsansatte, beregnes antallet årsverk på følgende måte: (3000 3) (1000 2) = 7500 årsverk Hvis det totale antallet årsverk slutter med en desimal, rundes det totale antallet årsverk opp til neste heltall. Dette betyr at 100,5 årsverk rundes opp til 101 for kontraktsformål. Alle ansatte som arbeider mer enn 200 timer per år, må telle med i årsverkantallet. Ansatte som ikke på noen måte er tilknyttet undervisningen, for eksempel vaktmestere, bussjåfører, rengjøringspersonell og kafeteriaansatte, kan ekskluderes fra årsverkantallet. Finnes det et minimumskrav for antall årsverk for å kunne delta i EEA? For barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler Ett hundre prosent årsverkbasert dekning kreves for alle barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler som dekkes under EEA, og det totale antallet årsverk må oppgis under EEA-registreringen. Minimumskravet for antall årsverk for én enkelt barneskole, ungdomsskole eller videregående skole er 20 årsverk, mens minimumskravet for antall årsverk for en juridisk enhet som representerer slike skoler er 300 årsverk. En juridisk enhet med færre enn 300 årsverk kan imidlertid likevel delta på nivået for 300 årsverk. Hvis for eksempel den juridiske enheten er et skoledistrikt, "Distrikt A", og Distrikt A har 257 årsverk, kan det delta i programmet, men antallet årsverk vil regnes som minimumsnivået på 300. Barneskole, ungdomsskole og videregående skole Minimum antall årsverk Påkrevd dekning under EEA Barneskole, ungdomsskole og/eller videregående skole % dekning for definert barneskole, ungdomsskole eller videregående skole Juridisk enhet for barneskoler, ungdomsskoler og/ % dekning for alle barneskoler, eller videregående skoler ungdomsskoler og videregående skoler under den juridiske enheten Juridisk enhet for barneskoler, ungdomsskoler og/ % dekning for alle barneskoler, eller videregående skoler ungdomsskoler og videregående skoler under den juridiske enheten Juridisk enhet for barneskoler, ungdomsskoler og/eller videregående skoler: En juridisk enhet som har ansvar for innkjøp og kontraktshåndtering for flere frittstående barneskoler, ungdomsskoler og/eller videregående skoler (for eksempel skolemyndighet eller offentlig organ på kommunalt eller fylkeskommunalt nivå).

4 For institusjoner for høyere utdanning Institusjoner for høyere utdanning kan velge å lisensiere på en "per installasjon"-basis eller velge en årsverkbasert dekning for hele institusjonen. Ved dekning av en hel institusjon for høyere utdanning kreves det 100 % årsverkdekning av hele institusjonens kvalifiserte lærere/forelesere og andre ansatte, og det totale antallet årsverk må oppgis under EEA-registreringen. Minimumskravet for antall årsverk for dekning av en hel institusjon for høyere utdanning er 100 årsverk. Institusjoner for høyere utdanning som velger å lisensiere produkter under EEA på en "per installasjon"- basis, må bestille minimum én Design and Web Collection hos forhandleren og oppgi nøyaktig antall nødvendige installasjoner. Institusjoner for høyere utdanning Minimum antall årsverk Påkrevd dekning under EEA Institusjon for høyere utdanning 1+ Må lisensieres på en "per installasjon"-basis Hele institusjonen 100+ Krever 100 % dekning av hele institusjonen for høyere utdanning Årsverkbasert lisensiering av en hel institusjon for høyere utdanning er for øyeblikket ikke tilgjengelig i USA, Canada og Japan. Finnes det enkeltpersoner som IKKE telles med i det totale antallet årsverk for en utdanningsinstitusjon under EEA? Følgende personer teller ikke med i beregningen av årsverk: elever/studenter alumner arbeidere som er leid inn på kontraktsbasis for utføring av tjenester i eller utenfor utdanningsinstitusjonen (enkeltpersoner som ikke er direkte ansatt av den dekkede utdanningsinstitusjonen) pensjonerte lærere/forelesere og andre ansatte deltakere på utdanningskonferanser gjester Kan jeg legge til årsverk i løpet av lisensperioden? For utdanningsinstitusjoner med årsverkbasert lisensiering finnes det ikke noen oppdateringsprosesser i EEA-programmet, og eventuell vekst i institusjonens årsverk under ett- eller toårsperioden for EEA må vurderes i forkant og telle med i det totale antallet årsverk definert for EEA under registreringen. Eksempel: Hvis et distrikt for en barneskole, ungdomsskole eller videregående skole ønsker å dekke hele distriktet under et toårig EEA-program og det nåværende antallet årsverk er , men antallet forventes å øke til i løpet av toårsperioden, må distriktet definere det totale antallet årsverk som under registreringen for EEA. En reduksjon i utdanningsinstitusjonens faktiske antall årsverk i løpet av EEAperioden gir ingen reduksjon i EEA-lisensavgiften. Kan jeg legge til "per installasjon"-lisenser i løpet av lisensperioden? Ja. Institusjoner for høyere utdanning med produktsamlinger som er lisensiert på en "per installasjon"- basis, samt alle utdanningsinstitusjoner med EEA-dekning som trenger "per installasjon"-baserte tilleggsprodukter, kan legge til ytterligere lisenser når som helst i løpet av EEA-perioden. "Per installasjon"-lisensprisen fordeles imidlertid ikke proporsjonalt, og bruken vil utløpe samtidig med sluttdatoen for EEA-programmet. Det anbefales at alle kjøp av "per installasjon"-produkter foretas i begynnelsen av EEA-perioden. Hvordan kan utdanningsinstitusjonen min enkelt distribuere lisensierte produkter til lærere/forelesere og andre ansatte? Utdanningsinstitusjonene er ansvarlig for den interne produktdistribusjonen og utrulleringen av serienumre. Medier er tilgjengelig i form av et DVD-sett for hver av løsningene som dekkes under EEA, noe som bidrar til å forenkle distribueringen av programvare. Utdanningsinstitusjonene har også mulighet til å skaffe produktene via nedlasting (ESD).

5 Hvordan skaffer utdanningsinstitusjonen min medier for produktene i EEA? Utdanningsinstitusjonene kan velge å motta medier via et DVD-sett (kostnadsbelagt) eller via gratis nedlasting fra Adobe Licensing Web Site (LWS). Er rettigheter for arbeid hjemmefra inkludert i EEA? Rettigheter for arbeid hjemmefra er ikke inkludert i et standard EEA-program. Utdanningsinstitusjoner som registrerer seg for EEA, kan imidlertid under registreringen uttrykke interesse for at kvalifiserte lærere/forelesere og andre ansatte skal ha mulighet til å arbeide hjemmefra, og kan gi Adobe eller tredjeparter tillatelse til å kontakte dem angående tilrettelegging for en slik mulighet. Adobe eller tredjepart vil kontakte interesserte utdanningsinstitusjoner og for en ytterligere avgift ordne lisensiering og mulighet for arbeid hjemmefra med produkter som er lisensiert under EEAprogrammet. Rettighet for arbeid hjemmefra er kun tilgjengelig for utdanningsinstitusjoner med årsverkbasert lisensiering for hele institusjonen og/eller den juridiske enheten. Kan elever og studenter bruke Adobe-produktene som er lisensiert under et EEA-program? Elever og studenter som er registrert ved en utdanningsinstitusjon som er dekket under et EEA-program, kan kun bruke de EEA-lisensierte produktene på datamaskiner som eies eller leases av utdanningsinstitusjonen. Hvilke språk er tilgjengelig for produktene som selges via EEA? EEA er tilgjengelig verden over, og produktene som selges via EEA, er tilgjengelig på flere ulike språk. Språk kan legges til fra tid til annen. Kontakt nærmeste forhandler hvis du vil ha informasjon om tilgjengelige språk når du bestiller. Kan utdanningsinstitusjonen min kopiere EEA-lisensierte produkter? Adobe gir utdanningsinstitusjoner lisens til å bruke produktene i henhold til lisensavtalene for sluttbrukere (EULA) som følger med de aktuelle produktene, i hele utdanningsinstitusjonen. Dette kan endres i EEA-avtalen. Lisensavtalene for sluttbrukere er tilgjengelig på Adobe.com (under Produktlisensavtaler). Hvis det er konflikt mellom vilkårene for EEA og lisensavtalen for sluttbrukere, har EEA-vilkårene forrang. Gir deltakelse i EEA tilgang til produktoppdateringer? Tilgang til bestemte utgaver og oppdateringer av aktuelle produkter er en fordel som følger med EEA-programmet, og dekkes av lisensieringsavgiften. Gjeldende utgivelser og oppdateringer varierer fra produkt til produkt, er ikke garantert tilgjengelig under EEA-perioden og gjøres tilgjengelig etter Adobes skjønn. Er bruk av en eldre versjon av et produkt tillatt under EEA? Bruk av versjoner som eldre enn nyeste versjon av produktene som selges via EEA, er tillatt i gyldighetsperioden for EEA. Eldre versjoner er kun tilgjengelig via nedlasting (ESD). Kundene kan kontakte kundeserviceavdelingen og be om et serienummer for en eldre versjon hvis de ikke allerede har et. Brukerne må følge alle retningslinjene i den gjeldende versjonen av lisensavtalen for sluttbrukere, også når de bruker en eldre versjon. Det kan hende at medier, dokumentasjon og/ eller støtte for eldre produktversjoner ikke lenger er tilgjengelig. Er utdanningsinstitusjoner ansvarlig for å holde oversikt over nedlasting av produkter? I henhold til EEA-avtalen er utdanningsinstitusjoner ansvarlig for å holde oversikt over nedlasting og installering av alle produkter og for å rapportere til Adobe antallet nedlastinger av hvert produkt i EEA-perioden. Er det mulig å konvertere periodebegrensede lisenser til evigvarende lisenser i EEA? Nei. Periodebegrensede lisenser som dekkes i EEA, kan ikke konverteres til evigvarende lisenser. Hvor kan jeg finne mer informasjon om EEA? Hvis du vil ha mer informasjon om EEA-programmet, kan du kontakte nærmeste Adobesalgsrepresentant eller Adobe Authorized Education Reseller.

6 * Programvarelisensene distribueres via kanalpartnere, og Adobe gir derfor ikke, og kan heller ikke gi, garantier for at sluttbrukere vil motta bestemte rabatter. Faktiske lisenskostnader for hver sluttbruker fastsettes av Adobe-forhandleren eller en annen kanalenhet. Beregninger basert på anbefalte utsalgspriser for Adobe Education Enterprise Agreement (EEA) er ment som en illustrasjon av potensielle besparelser for kundene. Ikke noe i materialet som formidles til kanalpartnerne angående denne kampanjen, skal tolkes som at partnerne ikke kan avtale priser med forhandlere/sluttbrukere etter behov. Juridisk enhet for barneskoler, ungdomsskoler og/eller videregående skoler: En juridisk enhet som har ansvar for innkjøp og kontraktshåndtering for flere frittstående barneskoler, ungdomsskoler og/eller videregående skoler (for eksempel skolemyndighet eller offentlig organ på kommunalt eller fylkeskommunalt nivå). Årsverkbasert lisensiering for en hel institusjon for høyere utdanning er for øyeblikket ikke tilgjengelig i USA, Canada og Japan. Ingen studentlisensieringsalternativer er tilgjengelig i EEA-programtilbudet, og studenter skal ikke telle med i det totale antallet årsverk. Kun studenter som er offisielt ansatt ved utdanningsinstitusjonen i en kvalifisert fulltids- eller deltidsstilling som lærer/foreleser eller annen ansatt, kan telle med i det totale antallet årsverk. Mer informasjon Vertsbaserte tjenester Programvaren som tilbys via EEA, er integrert med en rekke ulike vertsbaserte tjenester, enten fra Adobe eller tredjeparter, som kan inneholde brukergenerert innhold som kan være (a) upassende for mindreårige, (b) ulovlig i enkelte land eller (c) upassende for visning på jobb. En fullstendig liste over integrerte tjenester er tilgjengelig her: Hvis kunden ønsker å hindre visning av eller tilgang til tjenester med brukergenerert innhold, kan vedkommende (a) deaktivere tjenestetilgangen i Creative Cloud Packager, hvor denne funksjonen er gjort tilgjengelig, eller (b) blokkere tilgangen til de vertsbaserte tjenestene via nettverksbrannmuren. Vertbaserte tjenester er ikke under noen omstendigheter tilgjengelig for brukere under tretten (13) år. Adobe fraskriver seg ethvert ansvar for brukergenerert innhold via de vertsbaserte tjenestene. Uansett bestemmelser som angir det motsatte, skal alle tvister angående vertsbaserte tjenester eller innhold som er tilgjengelig her, være underlagt gjeldende lovgivning og finne sted i jurisdiksjonen som er utpekt i bruksvilkårene for vertsbaserte tjenester, og skal ikke være underlagt klausulen for gjeldende rett eller jurisdiksjon i EEA-avtalen. Kundene er ikke berettiget til tilbakebetaling og Adobe er ikke ansvarlig hvis tilgangen til de vertsbaserte tjenestene blir tregere eller blokkeres som et resultat av tiltak fra myndighetene eller tjenesteleverandøren, eller hvis Adobe blokkerer tilgangen til noen av eller alle de vertsbaserte tjenestene hvis de etter eget skjønn vurderer at en slik blokkering er nødvendig for å overholde lokal lovgivning. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, Adobe Audition, Adobe Muse, Adobe Premiere, After Effects, Captivate, Creative Cloud, Dreamweaver, Encore, Fireworks, Flash, Illustrator, InDesign, Lightroom, Photoshop, Prelude, and SpeedGrade are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Mac OS is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Adobe Systems Nordic AB Box 47, Kista, Sverige Adobe Systems Incorporated. All rights reserved /13

Vanlige spørsmål. Her finner du svar på vanlige spørsmål om medlemskap i Adobe Creative Cloud for teams, blant annet om kjøp, sikkerhet og lagring.

Vanlige spørsmål. Her finner du svar på vanlige spørsmål om medlemskap i Adobe Creative Cloud for teams, blant annet om kjøp, sikkerhet og lagring. Vanlige spørsmål om Adobe Creative Cloud for teams Vanlige spørsmål Her finner du svar på vanlige spørsmål om medlemskap i Adobe Creative Cloud for teams, blant annet om kjøp, sikkerhet og lagring. CREATIVE

Detaljer

Adobe Fireworks CS6 SLIK BRUKER DU DETTE DOKUMENTET ADOBE FIREWORKS CS6-SLAGORD 35-ORDS PRODUKTBESKRIVELSE 50-ORDS PRODUKTBESKRIVELSE

Adobe Fireworks CS6 SLIK BRUKER DU DETTE DOKUMENTET ADOBE FIREWORKS CS6-SLAGORD 35-ORDS PRODUKTBESKRIVELSE 50-ORDS PRODUKTBESKRIVELSE Adobe Fireworks CS6 markedsføringstekst for kanalpartnere Adobe Fireworks CS6 Følgende avsnitt kan brukes på websider, i annonser, i kataloger, i trykt reklame eller i annet promoteringsmateriale for Adobe

Detaljer

Adobe Flash Professional CS6

Adobe Flash Professional CS6 Adobe Flash Professional CS6 markedsføringstekst for kanalpartnere Adobe Flash Professional CS6 Følgende avsnitt kan brukes på websider, i annonser, i kataloger, i trykt reklame eller i annet promoteringsmateriale

Detaljer

Adobe Creative Suite 6 5 grunner til å ringe utdanningskunder. Et verktøy for kunderekruttering www.adobe.com/products/creativesuite.edu.

Adobe Creative Suite 6 5 grunner til å ringe utdanningskunder. Et verktøy for kunderekruttering www.adobe.com/products/creativesuite.edu. Adobe Creative Suite 6 grunner til å ringe utdanningskunder Et verktøy for kunderekruttering www.adobe.com/products/creativesuite.edu.html Adobe Creative Suite 6 grunner til å ringe: IT-ansvarlige og teknologisjefer

Detaljer

Bruke Adobe Acrobat X til å forbedre samarbeidet med Microsoft SharePoint og Microsoft Office

Bruke Adobe Acrobat X til å forbedre samarbeidet med Microsoft SharePoint og Microsoft Office Bruke Adobe Acrobat X til å forbedre samarbeidet med Microsoft SharePoint og Microsoft Office Få fart på prosjektgjennomgangene ved å integrere PDF-baserte arbeidsflyter i SharePoint- og Office-plattformen

Detaljer

Tekstfil om nettverkslisensiering

Tekstfil om nettverkslisensiering Tekstfil om nettverkslisensiering Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 USA. Telefon: +1-408-481-8000 Grønt nummer (i USA): +1-800-874-6253

Detaljer

Adobe Creative Suite 6 Master Collection

Adobe Creative Suite 6 Master Collection Adobe Creative Suite 6 Master Collection markedsføringstekst for kanalpartnere Adobe Creative Suite 6 Master Collection De følgende avsnittene kan brukes på websider, i kataloger, i trykt reklame eller

Detaljer

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok Bluetooth-paring Brukerhåndbok Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth-varemerket eies

Detaljer

Adobe Illustrator CS6

Adobe Illustrator CS6 Adobe Illustrator CS6 markedsføringstekst for kanalpartnere Adobe Illustrator CS6 Følgende avsnitt kan brukes på websider, i annonser, i kataloger, i trykt reklame eller i annet promoteringsmateriale for

Detaljer

Gjør lisensieringen i hele institusjonen enklere og få besparelser gjennom volumrabatter. Adobes VIP-programhåndbok. Utdanning

Gjør lisensieringen i hele institusjonen enklere og få besparelser gjennom volumrabatter. Adobes VIP-programhåndbok. Utdanning Adobe Buying Programs Adobes VIP-programhåndbok Utdanning 15. juli 2015 Gjør lisensieringen i hele institusjonen enklere og få besparelser gjennom volumrabatter. Adobe Value Incentive Plan (VIP) er et

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Oppdatert: 1. mars 2015

Oppdatert: 1. mars 2015 Oppdatert: 1. mars 2015 Autodesk overfører gradvis nye programvarekjøp for produktene våre til abonnementsversjoner. I første fase av denne overgangen vil nye lisenser for de fleste enkelte programvareprodukter

Detaljer

Forenkle lisensieringen i hele utdanningsinstitusjonen og spar samtidig penger med volumrabatter. Adobes VIP-programhåndbok.

Forenkle lisensieringen i hele utdanningsinstitusjonen og spar samtidig penger med volumrabatter. Adobes VIP-programhåndbok. Adobe Buying Programs Adobes VIP-programhåndbok Utdanning 16. oktober 2017 Forenkle lisensieringen i hele utdanningsinstitusjonen og spar samtidig penger med volumrabatter. Value Incentive Plan (VIP) er

Detaljer

Adobe Audition CS6. Lag den optimale lyden ADOBE AUDITION CS6 AU3 CS5.5 CS6. Adobe Audition CS6 versjonssammenligning

Adobe Audition CS6. Lag den optimale lyden ADOBE AUDITION CS6 AU3 CS5.5 CS6. Adobe Audition CS6 versjonssammenligning Adobe Audition CS6 versjonssammenligning Adobe Audition CS6 Lag den optimale lyden ADOBE AUDITION CS6 AU3 CS5.5 CS6 LYDREDIGERING OG FLERSPORSMIKSING Optimalisering for flere kjerner / flere prosessorer

Detaljer

Lei dine Adobe Lisenser Adobe Creative Cloud for Team

Lei dine Adobe Lisenser Adobe Creative Cloud for Team Lei dine Adobe Lisenser Adobe Creative Cloud for Team InfoGrafikk AS Tunejordet, Sarpsborg Ole Deviks Vei 35, Oslo 6913 7070 www.infografikk.no Klasseromskurs Utdrag av kursoversikt våren 2014 Adobe Illustrator

Detaljer

Lisensavtale for sluttbrukere

Lisensavtale for sluttbrukere Lisensavtale for sluttbrukere DETTE MÅ LESES GRUNDIG FØ R DU BRUKER DETTE UTSTYRET: Denne sluttbrukerlisensavtalen ("EULA") er en juridisk avtale mellom (a) deg (enten en enkeltperson eller en enkelt enhet)

Detaljer

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Finanskrisen rammer økonomien fortsatt. Men det trenger ikke å sette en stopper for alle forretningsinvesteringer. Når økonomien er trang,

Detaljer

Vanlige spørsmål kunder

Vanlige spørsmål kunder Viktige oppdateringer om vedlikeholdsavtaler Vanlige spørsmål kunder I dette dokumentet får du svar på vanlige spørsmål om kommende endringer i vedlikeholdsavtaler nå som vi går over til én bedriftsmodell.

Detaljer

HASP feilsøkingsveiledning

HASP feilsøkingsveiledning 1 HASP feilsøkingsveiledning Corporate office: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright and trademarks: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

Bring PDF-sikkerhet til et nytt nivå med Adobe Reader og Adobe Acrobat Acrobat X-familien hever standarden

Bring PDF-sikkerhet til et nytt nivå med Adobe Reader og Adobe Acrobat Acrobat X-familien hever standarden Adobe-sikkerhet Teknisk dokument De nye sikkerhetsfunksjonene i Adobe Reader X og Adobe Acrobat X reduserer risikoen som PDFbasert ondsinnet programvare fører med seg. Bring PDF-sikkerhet til et nytt nivå

Detaljer

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Tilleggsvilkår for bruk av Acrobat.com Sist oppdatert 18. juni 2014. Erstatter fullstendig versjon av 2. mai 2013. ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Uttrykk skrevet

Detaljer

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE.

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER AV SONY PROGRAMVARE DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. VIKTIG LES

Detaljer

Adobe Volume Licensing

Adobe Volume Licensing Adobe Volume Licensing Administratorkonsoll for VIP-kunder Brukerhåndbok for Value Incentive Plan (VIP) Versjon 2.5 9. november 203 Innhold Hva er administratorkonsollen for VIP-kunder?... 4 Komme i gang

Detaljer

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 INNHOLD Innhold Relaterte dokumenter...3 Krav til systemet...4 Krav til systemet: Mac OS X...4 Krav til systemet: Windows...4 Installere: Mac OS...5 Legge til filer

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE Les følgende lisensavtale nøye før du bruker dette programmet. Ved å akseptere avtalen samtykker du i bli bruker eller lisenshaver og gir ditt fulle samtykke i alle vilkår

Detaljer

Adobe Creative Suite 6 Design Standard

Adobe Creative Suite 6 Design Standard Adobe Creative Suite 6 Design Standard markedsføringstekst for kanalpartnere Adobe Creative Suite 6 Design Standard De følgende avsnittene kan brukes på websider, i kataloger, i trykt reklame eller i annet

Detaljer

Innføringstilbud for FY16 Enterprise Mobility Suite (EMS) Vanlige spørsmål

Innføringstilbud for FY16 Enterprise Mobility Suite (EMS) Vanlige spørsmål Innføringstilbud for FY16 Enterprise Mobility Suite (EMS) Vanlige spørsmål 1. FEBRUAR 2016 OVERSIKT Fra 1. september 2015 kan nye EMS-nettokunder som kjøper minst 150 kvalifiserte EMS-SKU-er, være kvalifiserte

Detaljer

Bruke ADOBE EXTENSION MANAGER CS5

Bruke ADOBE EXTENSION MANAGER CS5 Bruke ADOBE EXTENSION MANAGER CS5 Opphavsrett 2010 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Using Adobe Extension Manager 5.0 for Windows and Mac OS This user guide is protected under copyright

Detaljer

Plantronics Blackwire C610-M Blackwire C620-M

Plantronics Blackwire C610-M Blackwire C620-M Plantronics Blackwire C610-M Blackwire C60-M BRUKERHÅNDBOK VELKOMMEN INNHOLDET I PAKKEN Velkommen til hodesettproduktene fra Plantronics. Plantronics har et stort utvalg produkter, fra oppdragskritiske

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

Read me. Viktig-fil for Quark Print Collection 1.1 INNLEDNING 2. KRAV TIL systemet 2. INSTALLERE: Mac OS 2. INSTALLERE: Windows 3 OPPDATERE 3

Read me. Viktig-fil for Quark Print Collection 1.1 INNLEDNING 2. KRAV TIL systemet 2. INSTALLERE: Mac OS 2. INSTALLERE: Windows 3 OPPDATERE 3 Viktig-fil for Quark Print Collection 1.1 Quark Print Collection omfatter fire programmoduler som er nyttige for å gjøre om ferdige QuarkXPress 7- prosjekter, QuarkXPressPassport 7-prosjekter og PDF-filer

Detaljer

HP Hotkey Filter. Administratorhåndbok

HP Hotkey Filter. Administratorhåndbok HP Hotkey Filter Administratorhåndbok Copyright 2013-2014, 2016 HP Development Company, L.P. Citrix er et registrert varemerke tilhørende Citrix Systems, Inc. og/eller ett eller flere av deres datterselskaper,

Detaljer

Read me. Viktig-fil for Quark Print Collection 1.0 INNLEDNING 2. Minimumskrav til SYSTEMET 2. INSTALLERE Quark Print Collection: Mac OS 2

Read me. Viktig-fil for Quark Print Collection 1.0 INNLEDNING 2. Minimumskrav til SYSTEMET 2. INSTALLERE Quark Print Collection: Mac OS 2 Viktig-fil for Quark Print Collection 1.0 Quark Print Collection 1.0 omfatter fire programmoduler som er nyttige for å gjøre om ferdige QuarkXPress 7-prosjekter, QuarkXPress Passport 7-prosjekter og PDF-filer

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk våren 2015

Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk våren 2015 Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk våren 2015 Hva er nytt i Adobe CC2014 Adobe CC har mange flotte nyheter i InDesign, Illustrator og Photoshop. Vi vil guide deg gjennom nyhetene på en effektiv

Detaljer

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være utenfor vår kontroll, og vi kan ikke garantere at du vil ha

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET

SPØRSMÅL OG SVAR TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET ORG.NR. 984 661 177 NSB Dato: 12.08.2013 Prinsensgate 7-9 Saksnr: K-00129 N-0048 Oslo Deres ref: T (+47) 23 15 00 00 F (+47) 23 15 31 75 nsb.no Til tilbyderne SPØRSMÅL OG SVAR TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET

Detaljer

Lisensavtale for sluttbruker

Lisensavtale for sluttbruker Lisensavtale for sluttbruker Programvaren som er innebygd i Garmin-produktet ditt ("Programvaren") eies av Garmin Ltd. eller Garmins datterselskaper ("Garmin"). Tredjeparts kartdataene som er innebygd

Detaljer

Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk høsten 2015

Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk høsten 2015 Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk høsten 2015 Hva er nytt i Adobe CC 2015 Adobe CC har mange flotte nyheter i InDesign, Illustrator og Photoshop. Vi vil guide deg gjennom nyhetene på en effektiv

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Adobe Creative Suite 6 Design & Web Premium

Adobe Creative Suite 6 Design & Web Premium Adobe Creative Suite 6 Design & Web Premium markedsføringstekst for kanalpartnere Adobe Creative Suite 6 Design & Web Premium De følgende avsnittene kan brukes på websider, i kataloger, i trykt reklame

Detaljer

Viktig-fil for QuarkXPress 8.02

Viktig-fil for QuarkXPress 8.02 Viktig-fil for QuarkXPress 8.02 INNHOLD Innhold Viktig-fil for QuarkXPress 8.02...4 Krav til systemet...5 Krav til systemet: Mac OS...5 Krav til systemet: Windows...5 Installere: Mac OS...6 Utføre en stille

Detaljer

Kommunikasjon. Labels & Flexibles. Etikett. Gruppen

Kommunikasjon. Labels & Flexibles. Etikett. Gruppen Fargestyring Slik vi bruker ISO-standarden opererer vi med to basis papirtyper - bestrøket og ubestrøket. Det er viktig at du vet hvilken av disse kvalitetene som skal brukes og tar hensyn til dettefør

Detaljer

Send driver. Administratorhåndbok

Send driver. Administratorhåndbok Send driver Administratorhåndbok Januar 2013 www.lexmark.com Oversikt 2 Oversikt Ved hjelp av Send driver kan du lett få tak skriverdriveren til en bestemt skrivermodell. Programmet sender deg en e-post

Detaljer

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok Parental Controls Versjon: 6.0 Brukerhåndbok Publisert: 2012-06-27 SWD-20120627161745234 Innhold... 4 Krav... 4 Om foreldrekontroll... 4 Jeg har glemt PIN-koden for foreldrekontroll... 5 Juridisk merknad...

Detaljer

Hovedkvalifikasjoner. Prosjekt og yrkeserfaring. D10 - Reklamebyrå Sandnes. Enkeltpersonsforetak/ Drift av eget AS (Little Miss Flex)

Hovedkvalifikasjoner. Prosjekt og yrkeserfaring. D10 - Reklamebyrå Sandnes. Enkeltpersonsforetak/ Drift av eget AS (Little Miss Flex) Hovedkvalifikasjoner Jobbet 3,5 år som Art Director hos D10 Reklamebyrå. Bachelor i Design fra Griffith University, Brisbane Australia. Utdannelse i reklame, film og TV-produksjon, medier og kommunikasjon.

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Demosett med avleser og sensor. Hurtigstartveiledning

Demosett med avleser og sensor. Hurtigstartveiledning Demosett med avleser og sensor Hurtigstartveiledning Innhold Tiltenkt bruk............................................ 1 Systemoversikt... 1 Avleser... 3 Sensor...................................................

Detaljer

3. Security-kort: Scurity-kortet brukes til å starte Skulesens komputere og til å få adgang til neste etasje.

3. Security-kort: Scurity-kortet brukes til å starte Skulesens komputere og til å få adgang til neste etasje. Brukerveiledning 1. Poengteller: Sjekk for å se hvor mange poeng du har. 2. Nivåmåler: Forteller hvilken etasje i Skumlesens bygning du er i. 3. Security-kort: Scurity-kortet brukes til å starte Skulesens

Detaljer

Takk for at du valgte et Philips Lighting hue personlig trådløst belysningsprodukt produktet.

Takk for at du valgte et Philips Lighting hue personlig trådløst belysningsprodukt produktet. VILKÅR FOR BRUK HUE Takk for at du valgte et Philips Lighting hue personlig trådløst belysningsprodukt produktet. Med produktet kan du få tjenestene til å styre, kontrollere og vedlikeholde produktet.

Detaljer

Planleggingsveiledning for programvarefornyelse

Planleggingsveiledning for programvarefornyelse Planleggingsveiledning for programvarefornyelse Microsoft Software Assurance for lisensiering er mer enn et tradisjonelt vedlikeholdstilbud. Software Assurance er en komplett løsning som tilbyr programvare

Detaljer

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business Logitech Webcam C930e Setup Guide Logitech for Business Logitech Webcam C930e Contents Norsk................. 48 www.logitech.com/support...........................83 2 Logitech for Business Logitech Webcam

Detaljer

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore.

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore. Amazon.com Kindle lisensavtale og bruksvilkår Sist oppdatert: 28. september 2011 Dette er en avtale mellom deg og Amazon Digital Services, Inc. (med dets forretningsmessige tilknytninger, Amazon eller

Detaljer

b. Medieelementer og maler. Du har rett til å fremstille eksemplarer av og bruke fotografier, utklipp, animasjoner, lyder, musikk, figurer,

b. Medieelementer og maler. Du har rett til å fremstille eksemplarer av og bruke fotografier, utklipp, animasjoner, lyder, musikk, figurer, LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE SKRIVEBORDSPROGRAMVARE FOR 2007 MICROSOFT OFFICE-SYSTEMET Nedenfor finner du tre separate sett med lisensvilkår. Bare ett gjelder for deg. Når du skal avgjøre hvilke

Detaljer

Personvernerklæring Samtykke Direktechat Informasjonskapsler Skreddersydde e-poster til markedsføringsformål

Personvernerklæring Samtykke Direktechat Informasjonskapsler Skreddersydde e-poster til markedsføringsformål Personvernerklæring Det kan hende at denne personvernerklæringen («Personvernerklæringen») endres fra tid til annen. Vi kommer ikke nødvendigvis til å melde fra om endringer, så sørg for at du besøker

Detaljer

2.1 Lisens. Betinget av din overholdelse av disse tilleggsbetingelsene, kan du få tilgang til og bruke tjenestene.

2.1 Lisens. Betinget av din overholdelse av disse tilleggsbetingelsene, kan du få tilgang til og bruke tjenestene. Tilleggsbetingelser for bruk av Document Cloud Sist oppdatert 7. april 2015. Erstatter versjonen fra 18. juni 2014, i sin helhet. Begreper som brukes i disse tilleggsbetingelsene for Document Cloud («tilleggsbetingelsene»)

Detaljer

HP ThinUpdate. Administratorhåndbok

HP ThinUpdate. Administratorhåndbok HP ThinUpdate Administratorhåndbok Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Windows er enten et varemerke eller registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/ eller andre land. Konfidensiell

Detaljer

Vilkår for utrullingsstøtte for FY16 skybasert PBX

Vilkår for utrullingsstøtte for FY16 skybasert PBX , revidert 23. mai 2016 Side 1 av 5 I dette dokumentet fremgår detaljer for utrullingsstøtte for FY16 skybasert PBX ( Tilbudet ), inkludert kvalifikasjonskrav og kravene overfor både Microsoft Corporation

Detaljer

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING VERSJON 1 PROFESJONELL LISENS Versjonen av profesjonell lisens som er relevant for din bruk av programvaren, blir oppgitt når du laster ned programvaren. PROGRAMVARELISENSAVTALE: VERSJON 1: PROFESJONELL

Detaljer

Vilkår for bruk av tjenesten

Vilkår for bruk av tjenesten Vilkår for bruk av tjenesten Denne avtalens formål er å regulere forholdet mellom Make AS ("Make"), som leverandør av tjenesten, og ditt firma ("kunden"), som lisenshaver. Avtalen gjelder for alt innhold,

Detaljer

Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR

Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR 1.0 Første utkast 18.01.2017 andpet Revisjon Revisjonen Sist lagret Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av gjelder Dato Tittel Antall sider:

Detaljer

Administratorhåndbok. HP USB Port Manager

Administratorhåndbok. HP USB Port Manager Administratorhåndbok HP USB Port Manager Copyright 2016, 2017 HP Development Company, L.P. Windows er enten et varemerke eller registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/ eller andre land.

Detaljer

Vanlige spørsmål kunder

Vanlige spørsmål kunder Viktige oppdateringer om vedlikeholdsavtaler Vanlige spørsmål kunder I dette dokumentet får du svar på vanlige spørsmål om kommende endringer av vedlikeholdsavtaler nå som vi går over til én bedriftsmodell.

Detaljer

DeLavals programvare og nettjeneste Brukervilkår

DeLavals programvare og nettjeneste Brukervilkår DeLavals programvare og nettjeneste Brukervilkår Disse brukervilkårene («vilkårene») regulerer rettighetene til og bruken av hver enkelt DeLaval-programvare (herunder, men ikke begrenset til, mobile applikasjoner)

Detaljer

Adobe Premiere Pro CS6

Adobe Premiere Pro CS6 Adobe Premiere Pro CS6 markedsføringstekst for kanalpartnere Adobe Premiere Pro CS6 Følgende avsnitt kan brukes på websider, i annonser, i kataloger, i trykt reklame eller i annet promoteringsmateriale

Detaljer

produsenten av enheten som distribuerer programvaren med enheten, eller

produsenten av enheten som distribuerer programvaren med enheten, eller LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE WINDOWS VISTA BUSINESS N Disse lisensvilkårene er en avtale mellom deg og produsenten av enheten som distribuerer programvaren med enheten, eller den som installerte

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

Hurtigstartveiledning. Norsk CUH-2016A / CUH-2016B

Hurtigstartveiledning. Norsk CUH-2016A / CUH-2016B Hurtigstartveiledning Norsk CUH-2016A / CUH-2016B 7028392 La oss komme i gang Koble til TV-en. Følg trinnene til nedenfor for å koble PlayStation 4-systemet til TV-en. Visning fra baksiden AC IN-kontakt

Detaljer

Velkommen til PlayStation-verdenen

Velkommen til PlayStation-verdenen Velkommen til PlayStation-verdenen Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen Hurtigstartveiledning Norsk CUH-1116B 7026820 Komme i gang Koble til TV-en. Følg trinnene til nedenfor for

Detaljer

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Last ned! 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke)

Detaljer

Dette dokumentet vil gi deg svar på vanlige spørsmål og den kommende slutten på salg av nye Design- og Creation-suiter. Oversikt...

Dette dokumentet vil gi deg svar på vanlige spørsmål og den kommende slutten på salg av nye Design- og Creation-suiter. Oversikt... Autodesk Design- og Creation-suiter Ofte stilte spørsmål Dette dokumentet vil gi deg svar på vanlige spørsmål og den kommende slutten på salg av nye Design- og Creation-suiter. 24. mai 2016 Innhold Oversikt...

Detaljer

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine.

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine. Sluttbrukeravtale ("avtalen") Embroidery Plus-oppgradering til B880 og B790 Sist oppdatert: 5. juli 2017 Vennligst les denne sluttbrukeravtalen ("avtalen") nøye før du markerer med et klikk i avmerkingsboksen

Detaljer

Samle alt. Familien din. Livet ditt. Alltid tilgjengelig.

Samle alt. Familien din. Livet ditt. Alltid tilgjengelig. Samle alt. Familien din. Livet ditt. Alltid tilgjengelig. Streaming av musikk, bilder og video Beskytt, organiser og gjør tilgjengelig alle godbitene på dine PC-er Windows Home Server er en helt ny måte

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE ( EULA ) FOR PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL V-1.8

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE ( EULA ) FOR PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL V-1.8 LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE ( EULA ) FOR PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL V-1.8 Dette er lisensavtalen for sluttbrukere av ActivInspire Professional Edition-programvaren ( programvaren ) fra Promethean.

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Kontaktperson: Signatur: e-post: dato: og Keyforce

Detaljer

Bruksanvisning. resound.com

Bruksanvisning. resound.com Bruksanvisning resound.com 2 Om du sliter med tinnitus, bør du vite... Lydterpi (kombinert med et behandlingsopplegg) har vist seg å hjelpe mange med å takle sin tinnitus, og å leve et bedre liv. ReSound

Detaljer

Oppsettveiledning. Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg

Oppsettveiledning. Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg Oppsettveiledning 1 2 3 Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og styre forskjellige data som f.eks. filer opprettet av applikasjoner, bildedata

Detaljer

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter.

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter. Kjøps- og medlemsvilkår JulaPro Generelt Disse generelle vilkårene («Vilkårene») gjelder for medlemskap i Jula ABs (heretter kalt «Jula») lojalitetsklubb JulaPro, bruken av appen Jula Pro («Appen») samt

Detaljer

Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO. Inngått mellom...(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen)

Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO. Inngått mellom...(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen) Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO Inngått mellom..(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen) og Org. nr. 891749902 Rådhusgata 20, 0151 Oslo (heretter benevnt MPLC)

Detaljer

Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok

Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En MERKNAD angir viktig informasjon som hjelper deg med å bruke datamaskinen bedre. FORSIKTIG: En FORHOLDSREGEL

Detaljer

a skye Bruksanvisning

a skye Bruksanvisning a skye Bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon Forklaring av produkt Trådløs teknologi auris skye App Komme i gang Oppsett av AirPlay / DLNA på ditt WiFi nettverk Oppsett av Mac eller PC på ditt

Detaljer

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access Installeringsveiledning for tablet-enheter McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Guide. Fem enkle steg: slik bruker du kundetjenesten som konkurransefortrinn

Guide. Fem enkle steg: slik bruker du kundetjenesten som konkurransefortrinn Guide Fem enkle steg: slik bruker du kundetjenesten som konkurransefortrinn Kundetjeneste som konkurransefortrinn I mange år har telefonen vært den fremste kommunikasjonskanalen, og kunder har akseptert

Detaljer

2. TILDELING AV LISENS

2. TILDELING AV LISENS SMART Technologies Inc. Lisensavtale for programvare LES DENNE LISENSAVTALEN FOR PROGRAMVARE ("LISENSEN") NØYE FØR DU BRUKER PROGRAMVAREN. VED Å BRUKE PROGRAMVAREN GODTAR DU Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE

Detaljer

STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO

STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO Avtale om informasjonsdeling (heretter Avtalen) er inngått mellom: Forbrukerrådet ved finansportalen.no (heretter kalt Lisensgiver) og (heretter

Detaljer

Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1)

Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1) Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1) Utgitt første gang: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Detaljer

HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series. Bluetooth-installeringsveiledning

HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series. Bluetooth-installeringsveiledning HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series Bluetooth-installeringsveiledning Copyright-informasjon Copyright 2017 HP Development Company, L.P Utgave 1, 4/2017 Merknader fra HP Company Opplysningene som

Detaljer

CONTINIA DOCUMENT CAPTURE PRISLISTE

CONTINIA DOCUMENT CAPTURE PRISLISTE PRISLISTE Prisene Basislisenser # NAV brukere Lisens 1. selskap (COM) 2. - 4. COM 5. - 19. COM 20.+ COM DC-BA-XL > 50 Basis - 50+ NAV brukere NOK 59.900 (NOK 9.584) DC-BA-L 20-49 Basis - 20-49 NAV brukere

Detaljer

Oppstartsprotokoll Oxiperm GRUNDFOS INSTRUCTIONS

Oppstartsprotokoll Oxiperm GRUNDFOS INSTRUCTIONS Oppstartsprotokoll Oxiperm GRUNDFOS INSTRUCTIONS 2 Norsk (NO) Service instructions Oppstartsprotokoll for Oxiperm klordioksidgenerator Les hele oppstartsprotokollen og fyll inn feltene (2 ganger) under

Detaljer

Gjeldende tjenestebeskrivelser FRONTDESK Cloud Services

Gjeldende tjenestebeskrivelser FRONTDESK Cloud Services Gjeldende tjenestebeskrivelser FRONTDESK Cloud Services org no: 979 122 691 MVA FRONTDESK Cloud Services Norgespakken Består av følgende tjenester: Produktfamilie Microsoft Office 365 FD Sharefile FD Sharefile

Detaljer

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta Disse lisensvilkårene utgjør Lisensavtalen mellom Stiftelsen Asta (heretter kalt Leverandøren) og kunden som er angitt i Vedlikeholdsavtalen (heretter kalt

Detaljer

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Programvaren som omtales i denne boken er underlagt en lisensavtale, og kan bare brukes i samsvar med vilkårene i avtalen. Dokumentasjon versjon

Detaljer

Våre servere kjører på Windows 2003, 2008 og 2008 R2. Vi har ca 100 servere, herav 84 virtuelle servere helt eller delvis i produksjon.

Våre servere kjører på Windows 2003, 2008 og 2008 R2. Vi har ca 100 servere, herav 84 virtuelle servere helt eller delvis i produksjon. Oppdragsgivers kravspesifikasjon 1 Formål med anskaffelsen Rana kommune ønsker med utlysningen å inngå rammeavtale med 1 leverandør for kjøp av programvare og lisenser til administrasjon og skole fra Microsoft

Detaljer

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE VÆR VENNLIG OG LES DENNE SLUTTBRUKERLISENSAVTALEN ( EULA ) NØYE. VED Å KLIKKE PÅ I AGREE ELLER VED Å TA SKRITT I RETNING AV Å LASTE NED, AKTIVERE (SET-UP),

Detaljer

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT OFFICE 2010-SKRIVEBORDSPROGRAMVARE

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT OFFICE 2010-SKRIVEBORDSPROGRAMVARE LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT OFFICE 2010-SKRIVEBORDSPROGRAMVARE Nedenfor finner du tre separate sett med lisensvilkår. Bare ett av settene gjelder for deg. For å avgjøre hvilke lisensvilkår

Detaljer