IKT-strategi for Frogn-skolene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016"

Transkript

1 IKT-strategi for Frogn-skolene Digital kompetanse kan defineres som et sett av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Disse kreves som en forutsetning for å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig og forsvarlig til å løse praktiske oppgaver, kommunisere, innhente og behandle informasjon og skape digitale produkter. Å utvikle digital dømmekraft ved å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk er en viktig del av digital kompetanse. 1

2 Innhold Innledning Visjon og målsettinger Visjon: God digital kompetanse for alle i Frognskolen Oerordnende målsettinger: Elevenes digitale kompetanse... 5 Oppsett over målsettinger for digital kompetanse på trinnene Utstyr og programvare Kompetanseheving Nettvettregler IT-enheten, drift- og støttefunksjoner FEIDE (Felles Elektronisk IDEntifikasjon) Evaluering Vedlegg Vedlegg 1: Datareglement og regler i Frogn-skolen Vedlegg 2: Nettvettregler

3 Innledning I to fireårsperioder har Frognskolene arbeidet i forhold til IKT-strategier vedtatt i Oppvekstog omsorgskomiteen (OOK). Det er nå behov for å fornye strategien for perioden Kommunestyret har bevilget midler til satsingen på IKT-området i perioden Målene var å få maksimum 5 elever pr. PC på barnetrinnet og 3 elever pr. PC på ungdomstrinnet. Målsettingen var også at hver lærer skulle ha sin egen PC tilgjengelig. Disse målene er nådd. I den siste perioden satset skolene på å kjøpe inn Smart Boards som egnede redskaper i undervisningen for elever og ansatte. Investeringer i Smart Boards er planlagt videreført. En felles digital læringsplattform er innført for alle skolene i Frogn, It s learning (ITL). Det er fra Rådmannen satt krav til ITL-kompetansen for lærerne. Det har vært arbeidet systematisk med å innfri de krav som ble satt, og det har i begge perioder vært en betydelig positiv utvikling i retning av en god IKT- og ITL-kompetanse hos lærerne i Frogn. Elevene kan få gode framovermeldinger på sine arbeider på læringsplattformen It s learning (ITL) i størst omfang på ungdomstrinnet. Foresatte har innsyn i nødvendig informasjon, elevenes ukeplaner og lignende på ITL. Å kunne bruke digitale verktøy defineres som en grunnleggende ferdighet i hele det 13-årige løpet. Elevenes utvikling av grunnleggende IKT-ferdigheter skal prioriteres i alle fag. Feide er implementert i Frogn kommune i Feide er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren. Den nye IKT-strategien for perioden er utarbeidet av IKT- kontaktene i Frogn i samarbeid med IKT-enheten v./ enhetsleder Rolf Moe og Anders Hermansen. Kjell G. Moen har på oppdrag av rektorgruppa ledet møtene og arbeidet. IKT-strategien har vært behandlet i rektorkollegiet. IKT-kontaktene i arbeidet med strategien har vært: Dal skole: Øyvind Rummelhoff Drøbak skole: Toril Steinbakken Dyrløkkeåsen skole: Erik Hoff Heer skole: Håkon Kivijervi Sogsti skole: Lene Rydland Buch Seiersten U-skole: Jørgen Halvorsen 3

4 2 Visjon og målsettinger Visjon: God digital kompetanse for alle i Frognskolen. Frognskolen skal framstå med god kvalitet når det gjelder utvikling, kompetanse og pedagogisk utnyttelse av IKT i opplæring og vurdering. Kunnskapsløftet uttrykker fem grunnleggende kompetanser som elevene skal utvikle: Å kunne lese Å kunne uttrykke seg skriftlig Å kunne regne Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne bruke digitale verktøy Kompetanse defineres som et sett av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Disse kreves som en forutsetning for å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig og forsvarlig til å løse praktiske oppgaver, kommunisere, innhente og behandle informasjon og skape digitale produkter. Å utvikle digital dømmekraft ved å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk er en viktig del av digital kompetanse. 2.2 Overordnende målsettinger: Økt digital kompetanse hos elever og lærere i Frognskolen. 3 elever pr. PC på barnetrinnet, 2 elever pr. PC på ungdomstrinnet. Det settes mål for digital kompetanse på 4. trinnet i 2014 i forhold til nasjonal test Det pedagogiske personalet skal ha kompetanse i å utnytte Smart Board som et undervisningsredskap Gjøre IKT til en naturlig del av undervisningen i fagene Utvikle pedagogisk bruk av IKT innen følgende områder: 4 - Informasjonsinnhenting - Dataetikk - Kildekritikk - bearbeiding, kommunikasjon og presentasjon. Hver lærer har sin egen datamaskin til pedagogisk bruk. Utarbeide en standard for hva som skal være tilgjengelig av IKT-utstyr i alle klasserom. Ha gode dataprogrammer (kommunelisenser) lett tilgjengelig for elever og lærere. Alle skolene har en IKT-ansvarlig med nødvendige ressurser.

5 Frognskolene har en kommunal ITL-ansvarlig med nødvendige ressurser. 3 Elevenes digitale kompetanse I alle fag er det å bruke digitale verktøy beskrevet som en basisferdighet, for eks. i norsk og engelsk. Å kunne bruke digitale verktøy i norsk er nødvendig for å mestre nye tekstformer og uttrykk. Dette åpner for nye læringsarenaer og gir muligheter i lese- og skriveopplæringen, i produksjon, komponering og redigering av tekster. I denne sammenhengen er det viktig å utvikle evne til kritisk vurdering og bruk av kilder. Bruk av digitale verktøy kan støtte og utvikle elevenes kommunikasjonsferdigheter og presentasjoner». «Å kunne bruke digitale verktøy i engelsk gir mulighet for autentisk bruk av språket og åpner for flere læringsarenaer for faget. Engelskspråklig kompetanse er i mange tilfeller en forutsetning for å kunne ta i bruk digitale verktøy. Samtidig kan bruk av digitale verktøy bidra til utvikling av engelsk språkkompetanse. Kildekritikk, opphavsrett og personvern er sentrale områder i digitale sammenhenger som også inngår i engelskfaget». I samtlige 16 fag er den digitale basiskompetansen beskrevet som for de to eksemplene over (Læreplanverket for kunnskapsløftet, 2006). Eksamen på 10. trinnet skal helst gjennomføres på datamaskin. Så langt det er mulig, bør det legges til rette for at avviklingen av sentralt gitt eksamen kan skje på datamaskin. Frogns ungdomsskoler legger til rette for at eksamen i norsk, engelsk og deler av matematikkfaget skjer på data. Nasjonale prøver på 5. og 8.trinn i regning og engelsk gjennomføres også på data. Frogn kommune tilslutter seg årlig en nasjonal test i digitale ferdigheter på 4. trinnet. Det settes konkrete mål for kompetansen for trinnet i Den digitale kompetansen til lærerne undersøkes ved en egenvurdering med etterfølgende opplæring ved behov. Oppsett over målsettinger for digital kompetanse på trinnene Målene er hentet fra Kunnskapsløftet Trinn 1 Elevenes første møte med IKT Målene for digital kompetanse Kan starte opp og avslutte datamaskinen Kan uttrykkene mus, tastatur, skjerm og skriver, og kan identifisere disse Bli vant til å bruke tastatur og mus Kan lese og skrive bokstaver og enkle ord på dataskjermen Bruke enkle dataprogrammer fra elevnettet 5

6 2 Bli sikker på enkel bruk av Word 3 IKT kunnskap til bruk i matematikk og norsk 4 Tekst og bilde. Oppstart med regneark 5 Regneark, lyd og bilde Internett Kan åpne et eksisterende dokument Kan lagre et eget dokument Behersker bruk av tastatur og mus Kan lage stor bokstav og bruke caps lock Kan bruke mellomrom, linjeskift og slettetastene Kan bruke datamaskinen til å lage enkle tegninger i Paint - programmet Kan lese en enkel tekst på skjermen Kan skrive enkle setninger på data(stor bokstav og punktum) Kan finne og åpne et eksisterende dokument som ligger lagret ulike steder Vet hva en mappe er og kan lage en egen mappe og navngi denne Kan skrive inn tall og ulike tegn Kan endre skrifttype og skriftstørrelse Kan lage overskrift og sette teksten i avsnitt Kan flytte, slette og redigere tekst Har blitt kjent med ordlista i tekstbehandleren, og har øvd rettskriving på data Kan lage fortellinger ved å kombinere ord og bilde Kan bruke et utvalg av pedagogisk programvare med matematikkoppgaver Kan bruke digitale hjelpemidler i egen språklæring Dokumentasjon og publisering Kan skive en enkel faktatekst på data, med overskrift og avsnitt Kan bruke ordlista i tekstbehandleren Kan sette inn et bilde i tekstbehandleren og skrive en tekst til dette Kan ta bilder med digitalkamera Kan bruke et bildebehandlingsprogram og har lært grunnleggende funksjoner (sombeskjæring og å endre størrelse) Kan planlegge og bygge modeller av hus og rom ved hjelp av digitale verktøy Kan lage fortellinger ved å kombinere tekst og bilde Enkel innføring i Excel Kjenne til størrelsesbegreper på filer Kunne bruke forhåndsdefinerte stiler Kunne kopiere, klippe ut og lime inn (bruke hurtigtaster) Kunne justere tekst (midtstille, høyre- og venstrejustere) Kunne bruke stavekontroll til hjelp med ortografi og tegnsetting Kjenne til bruken av matematiske regnetegn Kunne bruke og endre på bredde på kolonner og høyde på rader Kunne sette inn nye regneark Kunne forandre navn på faner i et regneark Kunne sette inn enkle formler i et regneark Kunne justere og redigere tabeller i et regneark Kunne lage en liste i et regneark Kunne sortere justere og redigere data i et regneark Kjenne til ulike filformater for videoer og animasjoner Kjenne til lover i forbindelse med opphavsrett og publisering på 6

7 Internett- kommunens dataregler Kunne bruke ulike grafiske teknikker i eget arbeid Kunne fotografere og manipulere bilder digitalt og reflektere over bruk av motiv og utsnitt Kunne bruke digitalt kamera til å dokumentere eksperimentelt arbeid og feltarbeid Kunne bruke et regneark til beregning av materialbruk Kunne komponere lyd ved hjelp av digitale verktøy Kunne legge til lyd på presentasjoner og tekstfiler Kunne legge til bokmerker /favoritter i Internettleser Kunne bruke E-post/ITL Kunne søke på Internett ved hjelp av stikkord. Kunne tenke kritisk i forhold til bruk av kilder på Internett Kunne arbeide med arbeids- og utvalgsmapper på ITL 6 Kunne utvikle tekst, lyd og bilde 7 Ha god digital kompetanse og være godt forberedt på området før ungdomsskolen Kunne lage sammensatte tekster ved bruk av tekst, bilde, lyd og lenker Kunne formatere et dokument Kunne forklare opphavsrettslige regler for bruk av tekster hentet fra Internett Kunne bruke søkemotorer og emnekataloger som oppslagsverk Kunne lage, framvise og lagre en presentasjon Kunne beherske regneark, 4 regningsarter, tabeller og lister Kunne benytte seg av ulike digitale programmer Kunne gjøre lydopptak ved hjelp av et lydbehandlingsprogram Kjenne til forskjellen på ukomprimerte og komprimerte lydfiler Kjenne til måter å avgrense søk på,vite hvordan man publiserer ting på nettet Kunne lenke opp nettsider i en læringsplattform Kunne samarbeide og diskutere via Chat-kanaler og forum på Internett Kunne bruke fonetiske nettressurser til innlæring av språk Kunne presentere en digital tidslinje Nettvett: kunne tenke kritisk i forhold til bruk av kilder på internett delta i faglige diskusjoner på ITL Få kjennskap til Touch-metoden Kunne lage hypertekster i tekstbehandler og ved bruk av nettsider Bruke ordbøker på Internett til synonymer og oversettelser Sette inn kommentarer i andres tekster ved hjelp av spor endringer Skrive kommentarer i en læringsplattform Kunne benytte seg av digitale konstruksjonsprogrammer Kunne benytte et valutaberegningsprogram på Internett som kan brukes i regneark Kunne forklare forskjellen mellom konstanter og variabler i regneark kunne bruke ulike grafiske teknikker i eget arbeid 7

8 kunne bruke simuleringsprogrammer til å planlegge, bygge og teste enkle produkter som gjør bruk av elektrisk energi Kunne bruke bildebehandlingsprogram til å skape fargekontraster, forminskning og sentralperspektiv for å gi illusjon av rom i bilder Kunne vurdere relevans og troverdighet av nettsider Kunne finne og trekke ut statisk informasjon på Internett og bruke det til sammenligning Kunne publisere resultater fra egne undersøkelser (eks. My Space, egen nettside, skolens nettside) Kunne samhandle med andre land via hjelp av Internett vite hvordan en PC kan beskyttes mot datavirus være trygge på å bruke og å navigere i læringsplattformen ITL 8 Informasjonsinnhenting Dataetikk Kildekritikk Bearbeiding, kommunikasjon og presentasjon. kjenne til mappe- og filstrukturen på skolen kunne lage en egen ryddig filstruktur kjenne til innhold i begrepene kildekritikk, opphavsrett og personvern vite hvordan man skriver kildehenvisning og referanser kunne legge til litteraturliste kunne lage presentasjoner med bruk av tekst, lyd, bilder kjenne til de forskjellige visningene i tekstbehandler og presentasjonsverktøy kunne bruke stavekontroll i nynorske tekster kunne bruke blogg kunne benytte passende diagram ved forskjellig tallmateriale, og kunne tilpasse disse kunne utveksle data mellom programmer (eks. data fra regneark inn i tekst-behandler) kunne sette inn tabeller og diagrammer i presentasjonsverktøy kunne bruke et digitalt videokamera kunne overføre video fra kamera til PC kunne redigere video ved hjelp av et videoredigeringsprogram kunne presentere eget arbeid i multimedia-presentasjoner (tekst, lyd, bilder, animasjon, video, interaktivitet) kunne ta bilder og video med mobiltelefon, og overføre dette til en datamaskin kunne bruke et simuleringsprogram for å beskrive planetenes bevegelser over himmelen kunne bruke en romplanlegger på Internett (for eksempel Ikeakjøkkenplanlegger) til å finne ulike løsningsalternativer i design av et produkt (bl.a. 3Dvisualiseringer) kunne bruke GPS kunne behandle lyd i et lydbehandlingsprogram (eks. Audacity) kunne regler om opphavsrett knyttet til bruk av musikk kunne hente lydfiler fra Internett kunne komprimere lydfiler kunne konvertere en lydfiltype til en annen kunne drøfte emner via digitalt diskusjonsforum, Chat, blogg og 8

9 9 Informasjonsinnhenting Dataetikk Kildekritikk Bearbeiding, kommunikasjon og presentasjon. et verktøy for samskriving (for eksempel wiki) kunne gjøre rede for begrepene etikk og moral og bruke etisk analyse med utgangspunkt i grunnleggende etiske tenkemåter (nettvett/misbruk på nett) kunne kommunisere via digitale medier på engelsk EN kunne presentere og publisere data på en hensiktsmessig måte kunne søke etter og velge ut kilder kunne søke etter, velge ut og vurdere kilder kritisk og vise hvordan ulike kilder kan fremstille en historie ulikt vite hvordan en PC kan beskyttes mot hacker eller crackerangrep kunne arbeide med arbeids- og utvalgsmapper (repetisjon) kjennskap til hvordan en finner nødvendig informasjon kunne opprette, administrere og lage innholdselementer i prosjekter kjennskap til kalenderfunksjon kunne bruke blogg kunne bruke ITL til prosessorientert skriving kunne utvikle en reklame for et produkt i selvvalgt program og ved bruk av digitale hjelpemidler kunne sette opp et budsjett i et regneark kunne bruke konstruksjonsprogrammer for å konstruere figurer (simuleringer) kunne bruke programmer for beregning av energi- og næringsinnhold i mat og drikke kunne lese, bruke og tolke digitale kart (Google Earth) kunne gjøre rede for begrepene etikk og moral og bruke etisk analyse med utgangspunkt i grunnleggende etiske tenkemåter (nettvett/misbruk på nett) kunne presentere og publisere data på en hensiktsmessig måte kunne bruke blogg 10 Elevene har god digital kompetanse før videregående kunne generere en innholdsfortegnelse kunne lage egne maler i en tekstbehandler Generelt kurs kunne lage egen nettside KH kunne vurdere nettsider ut i fra sjanger og etiske kriterier kunne føre digital logg ved forsøk og feltarbeid kunne søke i en database kunne trekke ut data fra en database kunne bruke funksjoner og formler i et regneark til mer avanserte utregninger kunne bruke konstruksjonsprogrammer for å konstruere figurer (simuleringer) kunne vurdere statistisk materiale kunne vurdere ulike budskap, etiske problemstillinger og visuell kvalitet i reklame, film, nettsteder og dataspill kunne gjøre rede for begrepene etikk og moral og bruke etisk analyse med utgangspunkt i grunnleggende etiske tenkemåter (nettvett) 9

10 kunne gjøre rede for elektroniske kommunikasjonssystemer på systemnivå og drøfte samfunnsmessige utfordringer knyttet til bruk av slike kunne presentere og publisere data på en hensiktsmessig måte 4 Utstyr og programvare De årlige bevilgningene fra Kommunestyret siden 2006 har gjort det mulig å kjøpe inn nødvendig datautstyr. Mange av de gamle datamaskinene innkjøpt for 4-8 år siden er nå utdatert og flere av disse har defekter og må skiftes ut. Datamaskinene fungerer heller ikke i forhold til Bedre hverdag som er under innføring på alle grunnskolene. Det er også behov for annet IKT-utstyr på skolene, for eks. flere Smart Boards. Det foreligger en behovsanalyse i denne strategien. Skolene har en del pedagogisk programvare innkjøpt som kommune- og skolelisenser. Det er behov for nye datalæringsprogrammer i flere fag, for eks. norsk, spesialundervisning, musikk, naturfag og kunst & håndverk. For at bruk av IKT-verktøy skal oppleves som hensiktsmessig, er det nødvendig med et godt og oversiktlig utvalg av relevant pedagogisk programvare. Mangel på brukbare pedagogiske programmer medfører begrenset bruk. Skolene i Frogn har i stor grad de siste årene kjøpt dataprogrammer hver for seg. Noen kommunelisenser er innkjøpt etter initiativ fra IKT-kontaktene, PPT, ansatte og andre. Mye av programvaren er utdatert og uegnet. Det settes krav til innkjøpene av programvare at de aktuelle fagprogrammene har innloggingsmuligheter via Feide. Denne strategien tar høyde for et større tilfang av pedagogiske dataprogrammer. Aktuell programvare Følgende programvare er innkjøpt: - Textpilot - Salaby.no Det vil bli satt i gang en prosess hvor skolene vurderer aktuell programvare i de ulike fagene. 5 Kompetanseheving IKT er satsingsområde i Frogn kommune med eget vedtak i OOK. Det er helt nødvendig for kvaliteten i IKT-opplæringen at lærerne både har de nødvendige kvalifikasjoner og den nødvendige motivasjonen. Den enkelte skole må ha motiverte lærerne som bruker IKT som personlig redskap i arbeidsdagen og som et pedagogisk redskap i fagene. Alle ansatte ved skolene i Frogn skal være aktive brukere av IKT i undervisningen. Lærerne skal også være aktive i sin søken etter pedagogisk programvare og være aktive i å ta i bruk digitale hjelpe- 10

11 midler. Lærerne må ha en god kompetanse på den valgte læringsplattformen, It s learning (ITL). Det kan synes som om de aller fleste lærerne har tilegnet seg en god kompetanse på ITL pr Det er behov for økt kompetanse i deler av personalet, for eksempel kompetanse i Smart Board, Excel regneark, bildebehandling, Skolearena og lignende. Det legges opp til at nye ansatte får god opplæring i ITL og at alle ansatte får oppfølging i form av kurs, erfaringsutveksling og lignende. Noen av behovene kan dekkes av interne kursholdere. Kommunen har utdannet noen lærere som «superbrukere» og kursholdere på pedagogisk bruk av Smart Board. 6 Nettvettregler Det er utarbeidet felles nettvettregler for Frognskolen som tydelig viser hvilken etisk standard elever og lærere må holde seg til i bruk av digitale hjelpemidler. Nettvettreglene tar utgangspunkt i anbefalinger fra Røde Kors, Kripos og andre skolers regler. Nettvettreglene er vedlagt. 7 IT-enheten, drift- og støttefunksjoner IT-enheten i Frogn kommune har ansvaret for å drifte skolens IKT-løsninger med kommunikasjonslinjer, nettverk utstyr og servere. Skolene har siden 1999 vært koblet til Frogn kommunes datanettverk. IKT-løsningene for skolene er sentralisert på Rådhuset og driftes av IKT-enheten. Alle skolene med unntak av Dal skole har en kapasitet inn mot Rådhuset på 50 mbit/sek eller mer. Sentral drift av IKT-løsningene minsker behovet for konfigurasjon av PC er ute på skolene. Å samle alle løsningene sentralt på Rådhuset, er med på å øke driftssikkerheten og minsker behovet for en større IKT driftskompetanse på hver skole. Vi har standardisert maskinparken på skolene til tynnklienter og bærbare maskiner. Alle Tynnklienter kobler seg opp mot terminalservere sentralt, mens de bærbare maskinene skal kunne benyttes overalt på skolen, der det er trådløst dekning. For de bærbare maskinene og delvis de tynne klientmaskinene, vil det fortsatt være behov for noe lokal IT-kompetanse. IKT-kontaktene på skolene har ansvaret for de lokale maskinene og skriverne på skolene. IKT-kontakten skal være skolens kontaktperson mot kommunen og rapporter inn behov, feil og mangler til IT-enheten. FEIDE (Felles Elektronisk IDEntifikasjon) FEIDE er et konsept som går ut på at hver bruker i skoleverket (lærer og elev) får ett brukernavn/passord som kan brukes i hele utdanningssektoren ( en kode i mitt hode ). Dette vil omhandle ressurser som kommunens nettverk, digital læringsplattform, digitale læringsressurser, digital eksamen, nasjonale prøver med mer. Innføringen av FEIDE medfører at skoleeier må får revidert sitt IKT-reglement for skolene. I tillegg må skoleeier kartlegge 11

12 registrerte tjenester som inneholder personinformasjon i skolene. Det skal lages rutiner for innlegging og fjerning av personinformasjon, der skoleeier er ansvarlig for å kvalitetssikre personinformasjonen. Gevinster ved å ta i bruk FEIDE: Enklere skolehverdag, ett brukernavn og passord for lærere og elever Enklere tilgang, brukerne får kun en brukeridentitet til mange ressurser. For skoleeier gir dette lavere administrasjonskostnader og senket terskel for å innføre nye digitale tjenester i skolen. Bedre personvern. Vi får kontroll over personinformasjon i organisasjonen, hvor det registreres og hvor de ligger. (Personopplysningsloven 13). Frogn kommune har innført FEIDE høsten Samlet behov Skolenes datautstyr begynner å bli modent for utskiftning. En del av maskinene er 4-8 år gamle. Skolene har PC-behov i form av bærbare maskiner og multimediamaskiner. Det er også behov for en standard for hva som skal være tilgjengelig i klasserommene, dvs. antall maskiner, Smart Board og lignende. Det er tatt høyde for en slik standard i oppsettet over behov og utgifter. Når det gjelder pedagogisk programvare, vil IKT-nettverket i perioden bestemme innkjøp av undervisningsprogrammer i form av kommunale lisenser. Kvaliteten på IKT-undervisningen er avhengig av god kompetanse i personalgruppen. Det er satt av midler til dette i denne strategien. Behov : NR. SKOLE BEHOV KOSTNAD per år 1 DAL SKOLE Utskiftning av utdaterte PC er til elever og ansatte, innkjøp av Smart Board og lignende 2 HEER SKOLE Utskiftning av utdaterte PC er til elever og ansatte, innkjøp av Smart Board og lignende 3 SOGTI SKOLE Utskiftning av utdaterte PC er til elever og ansatte, innkjøp av Smart Board og lignende DRØBAK SKOLE Utskiftning av utdaterte PC er til elever og ansatte, innkjøp av Smart Board og lignende

13 NR. SKOLE BEHOV KOSTNAD per år 5 DYRLØKKEÅSEN SKOLE Utskiftning av utdaterte PC er til elever og ansatte, innkjøp av Smart Board og lignende 6 SEIERSTE UNGDOMSSKOLE Utskiftning av utdaterte PC er til elever og ansatte, innkjøp av Smart Board og lignende 7 FELLES SKOLE Innkjøp av pedagogisk programvare, kommunelisenser og lignende fellesutgifter TOPTALE INVESTERINGER Nr. Hva Innhold Kostnad 8 Opplæring for personalet, spesielt nytilsatte Kurs i diverse IKT-ferdigheter som trengs for å utføre en god digital opplæring av elevene I tillegg til behovet i oppsettet over bidrar skolene med midler til IKT-området fra egne midler, lønns- og driftsbudsjettet. Strategien skal gjelde i fire år, og kostnadene vil være totalt kr ,- hvert av budsjettårene 2013, 2014, 2015 og Evaluering Denne IKT-strategien evalueres senest august Grunnskolekoordinator har ansvar for evalueringen, og resultatene presenteres for OOK før I evalueringen skal inngå: I hvilken grad målene for perioden er nådd. Hvilket læringsutbytte Frognelevene har hatt av satsingen på IKT. Måloppnåelse for digital kompetanse på 4. trinnet. Hvilke nye mål og tiltak Frognskolen skal sette for perioden

14 12 Vedlegg Vedlegg 1: Datareglement og regler i Frogn-skolen Husk at det du uttrykker deg på nettet i eget navn, forblir der og vil kunne bli brukt mot deg senere når du skal søke utdanning og jobb! IKT har blitt en del av vår hverdag. Uansett hvor vi snur oss hen er vi omgitt av teknologi. Det finnes knapt det yrke der du ikke finner et eller annet innslag av teknologi. Barn og unge utvikler og utvider sin digitale kompetanse år for år. Frognskolen vil møte dette ved å forsøke å knytte digital kompetanse til fagene i Kunnskapsløftet og slik gjøre elevene godt i stand til å mestre det digitale kunnskapssamfunnet. Skolene i Frogn har felles data- og nettvettregler for å sikre en forsvarlig bruk av IKT i våre grunnskoler. 1. Reglementets formål 1.1 Målgruppen for reglementet er elever i grunnskolen i Frogn kommune. 1.2 Reglementet avklarer akseptabel bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. 1.3 Reglementet søker å hindre utilsiktete og uønskede hendelser. 1.4 Reglementet vil beskytte brukere og trygge den pedagogiske læringssituasjonen Reglementet skal bidra til å avgrense roller, rettigheter og plikter for elever og kommunen. 2. Reglementets omfang 2.1 Bruk av kommunes IKT-utstyr som disponeres ved skolene. 2.2 Bruk av privat IKT-utstyr i forbindelse med skolen og/eller via kommunens nettverk. 2.3 Bruk av programvare som kommunen har gjort tilgjengelig. 2.4 Publisering av innhold på nett og kommunikasjon ved bruk av privat eller kommunens IKT-utstyr. 2.5 Elevers IKT-bruk utenom skoletid er i utgangspunktet hjemmets ansvarsområde, men atferd som har tydelig tilknytning til skolen kan likevel falle inn under skolens ansvarsområde. 14

15 3. Elevens rettigheter 3.1 Eleven har rett til opplæring i bruk av IKT for å kunne oppnå kravene om IKTferdigheter i henhold til Kunnskapsløftet. 3.2 Eleven har rett på tilgang til velfungerende IKT-utstyr i undervisningen. 3.3 Alle elever har rett på lik tilgang til IKT-utstyr i forbindelse med gjennomføring av digital eksamen og nasjonale prøver. 3.4 Eleven har rett til å bli informert om innholdet i IKT-reglementet av skolen. 3.5 Kommunen kan kun utlevere opplysninger om en enkelt elev eller data som tilhører en elev hvor dette fremgår av inngått samtykke, vedtatte reglementer eller følger av lovgivningen for øvrig. 3.6 Eleven har rett til å få med seg private data som skolen ikke lenger har anledning til å ta vare på. 3.7 Skolen vil slette alle personopplysninger om elevene som den ikke lenger har bruk for, men dette gjelder ikke hvis skolen er lovpålagt å oppbevare opplysningene. 4. Elevens plikter 4.1 Elever plikter til å følge skolens pålegg og instrukser om bruk av IKT-utstyr. 4.2 Elever på ungdomstrinnet plikter å sette seg inn i den informasjonen som skolen gir om regler og vilkår for bruk av IKT-utstyr. 4.3 IKT-utstyret som er plassert ved den enkelte skole skal behandles pent. 4.4 IKT-utstyr som brukes i skoletiden skal bare brukes til skolerelaterte oppgaver. 4.5 I skoletiden skal privat IKT-utstyr, som mobiltelefoner, bærbare datamaskiner og lignende, kun brukes etter avtale med skolen. 4.6 Chat, spill, privat e-post eller generell surfing skal kun skje etter avtale med skolen. 4.7 Publisering av innhold på nett og kommunikasjon gjennom kommunens IKT-utstyr 15

16 skal på ingen måte inneholde tekst, bilder, lyd eller video som er av støtende art, eller som henger ut enkeltpersoner eller -grupper. 4.8 Digital mobbing skal ikke forekomme uavhengig om det skjer gjennom eget eller kommunens IKT-utstyr. 4.9 Brukernavn og passord skal holdes hemmelig og skal kun anvendes av den aktuelle eleven Elever kan ikke installere egen programvare på kommunens IKT-utstyr Installasjon av programvare på PC-ene som gjør at uvedkommende får adgang til kommunens nettverk skal ikke forekomme Eleven plikter å gjøre så godt hun kan å ikke bringe virus eller annen ødeleggende programvare inn i kommunens IKT-utstyr Eleven plikter å bruke godt nettvett når han/hun bruker kommunens IKT-utstyr Eleven plikter å undersøke og respektere opphavsretten til materiale som tekst, bilder, musikk, film eller lyd som legges ut på hjemmesider, fellesområder og blogger Eleven må få samtykke fra medelever/foresatte til å legge ut bilder, lyd og video av dem Eleven plikter å melde fra straks vedkommende oppdager feil ved skolens datautstyr Elever plikter å varsle skolen ved mistanke om at andre bryter reglementet. 5. Inngrep og sanksjoner 5.1 Brudd på IKT-reglementet kan føre til sanksjoner fra skolen/kommunen. 5.2 Skolen har et ansvar for å gripe inn overfor elever som mobber eller trakasserer lærere eller andre elever. 5.3 Bruk av skolens IKT-utstyr som strider mot norsk lov kan bli anmeldt. 16

17 5.4 PC-er som brukes under eksamen kan bli kontrollert før og etter avholdt eksamen for å avdekke forsøk på juks. 5.5 Elever som mobber, diskriminerer eller trakasserer andre ved bruk av kommunens IKT-utstyr kan bli utestengt fra all IKT-bruk i en periode fastsatt av skolen. Særskilt alvorlige tilfeller kan bli anmeldt. 5.6 Elever som utøver skade på kommunens IKT-utstyr kan bli holdt erstatningsansvarlig inntil 5.000, All datatrafikk ved den enkelte skole kan bli logget. 5.8 Brudd på IKT-reglementet kan også føre til sanksjoner i henhold til skolens generelle ordensreglement. 6. Ansvarsfraskrivelse 6.1 Kommunen er ikke ansvarlig for tap av data eller skade på IKT-utstyr som skyldes forhold utenfor kommunens kontroll. 7. Underskrift Underskrift er å forstå som kvittering på at reglementet er lest og akseptert. Sted og dato: Sign. elev Sign. foresatte 17

18 Vedlegg 2: Nettvettregler Husk at det du uttrykker deg på nettet i eget navn, forblir der og vil kunne bli brukt mot deg senere når du skal søke utdanning og jobb! Nettvettregler for skolene i Frogn Skolen vil undervise deg i lovverket, slik at du vet hva som er rett og hva som er galt når du bruker nettet. Du må aldri avsløre din identitet på nettet. Du må ikke send bilde av deg selv eller andre. Elevnettet skal være stengt for MSN og Chat. Vis respekt for andres person, livssyn, nasjon og rase. Du må gjerne fremme dine meninger, men du må samtidig akseptere at mange vil være uenig med deg. Gode nettvettregler du bør følge hjemme Hvis du skal møte en person du har chattet med på Internett, må du ta med en voksen du stoler på. Husk at personer du snakker med i en chattegruppe ikke alltid snakker sant og lett kan lyve på alder. Du skal ikke svare hvis du får skummel e-post eller blir redd når du chatter. Si ifra til en voksen og bytt gjerne e-postadresse. Når du skal laste ned spill eller lignende, gjør det sammen med en voksen og unngå å laste ned programmer eller filer fra personer og nettsteder som du ikke kjenner. Det er lurt å ha internett-datamaskinen i et rom med voksne i nærheten. Hvis du opplever noe skummelt eller ubehagelig, meld fra til en voksen du stoler på. Du kan også ta kontakt med politiet på hvis du opplever ubehagelige ting på nettet. Vedlegg 3: Krav til ITL-kompetanse i Frognskolen. Læringsplattformen It s learning (ITL) er et verktøy for å støtte læringsaktiviteter og administrasjon av dem. Verktøyene er samlet slik at brukeren får tilgang til dokumenter og informasjon via en brukervennlig web basert grensesnitt. Her kan læreren legge ut oppgaver og tester til elevene og legge ut informasjon til hjemmet. Elevene har tilgang til sine digitale mapper med oppgaver og dokumenter. Læreren kan gi underveis- og sluttvurdering på elevenes mapper. Foreldre og foresatte kan følge med på ukeplaner, lekseplaner, arbeidsplaner og annen informasjon fra skolen gjennom ITL. Foreldrene kan også kommunisere med læreren. Systemet er nettbasert og kan det benyttes fra alle steder hvor det er tilgang til internett. Administrasjonssystemet SATS kommuniserer med ITL, Skolearena og PAS (registrering av nasjonale prøver). For å få utbytte av dette verktøyet skal alle lærere i Frogn kommune har oppnådd tilstrekkelig teknisk og pedagogisk, digital kompetanse på ITL. 18

IKT-PLAN FOR VAULEN SKOLE

IKT-PLAN FOR VAULEN SKOLE IKT-PLAN FOR VAULEN SKOLE FAGPLAN MED KONKRETE LÆRINGSMÅL FOR ELEVENE 1. klasse Kriterier Jeg kan Generell datakunnskap 1. Kunne navnet på pc-ens deler. Jeg kan peke på tastaturet, skjermen, datamaskinen

Detaljer

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011.

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. I tabellen under vises skolens hovedfokus for hvert trinn. Trinn Hovedinnhold Gjennomgående innhold. 1. Lek med datamaskinen. Nettvett, Filbehandling

Detaljer

IKT-PLAN HAUKELAND SKOLE

IKT-PLAN HAUKELAND SKOLE IKT-PLAN HAUKELAND SKOLE Fra Kunnskapsløftet: Generelle mål Norsk: Kritisk vurdering og bruk av kilder. Komponering og redigering av tekster. Styrke kommunikasjon og presentasjon. Matte: Bruke digitale

Detaljer

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Grønnåsen skole Prestmarkveien 163, 8074 Bodø Tlf. 75556560 Hjemmeside: http://www.minskole.no/gronnasen Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

Prinsipp for IKT- opplæringen

Prinsipp for IKT- opplæringen 1 Prinsipp for Dagens samfunn stiller krav til digitale ferdigheter hos elevene. På Eidsvåg skole ser vi det derfor som viktig at opplæringen av digitale ferdigheter følger en systematisk plan fra 1. til

Detaljer

Sigdal kommune. Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen

Sigdal kommune. Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen Sigdal kommune Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen Prestfoss 22.6 2009 Revidert 14.6.2011 I Kunnskapsløftet er det å kunne bruke digitale verktøy en av de fem

Detaljer

Plan for digital kompetanse. Kringlebotn skole

Plan for digital kompetanse. Kringlebotn skole Plan for digital kompetanse Kringlebotn skole 2013/2014 Kompetansemål etter 2. trinn: Bruk av datamaskinen: Elevene bruker datamaskinen til tekstskriving og bruk av ulike nettressurser. Elevene får sitt

Detaljer

IKT-plan for Nesoddtangen skole

IKT-plan for Nesoddtangen skole IKT-plan for Nesoddtangen skole Digitale kompetansemål: Å kunne bruke digitale verktøy er: Nødvendig for å kunne mestre nye tekstformer og uttrykk. Dette åpner for nye læringsarenaer og gir nye muligheter

Detaljer

Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn

Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn Med hjemmel i IKT-reglement for grunnskolene i Notodden kommune. I følge Kunnskapsløftet er det et mål at elevene etter 2. trinn

Detaljer

Læringsmål i digitale ferdigheter

Læringsmål i digitale ferdigheter Læringsmål i digitale ferdigheter Eksempel på lokal læreplan i digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende ferdigheter

Detaljer

for ansatte i skolen i Levanger og Verdal

for ansatte i skolen i Levanger og Verdal Digitale ferdigheter for ansatte i skolen i Levanger og Verdal Levanger kommune og Verdal kommune 18.11.2011 rev. April 2014 IKT-plan: Strategidokument Opplæringsplan i digitale ferdigheter for elever

Detaljer

Datakunnskap: - utskrift: finne rett skriver skrive ut. Tekstbehandling: - endre tekstutseende: skrifttype og skriftfarge - stavekontroll.

Datakunnskap: - utskrift: finne rett skriver skrive ut. Tekstbehandling: - endre tekstutseende: skrifttype og skriftfarge - stavekontroll. Ikt- plan for Kirkeskolen 1.trinn Datakunnskap: - starte opp pc - logge seg på skolens nettverk med brukernavn og eget passord - skrivebordet, bli kjent med symbolene på dataskjermen - finne rett program

Detaljer

DIGITAL KOMPETANSE TYRISTRAND SKOLE 2008-2010

DIGITAL KOMPETANSE TYRISTRAND SKOLE 2008-2010 DIGITAL KOMPETANSE TYRISTRAND SKOLE 2008-2010 HVA SKAL VI LÆRE PÅ DE ULIKE TRINN? TRINN: MÅL: ANSVARLIG: 1 Dataregler lån og bruk av skolens utstyr Starte opp en PC Skal sammen med lærer kunne logge seg

Detaljer

DIGITAL KOMPETANSEPLAN

DIGITAL KOMPETANSEPLAN DIGITAL KOMPETANSEPLAN Vedtatt 08.01.2009 1 1. HVEM OMHANDLER PLANEN 1.1 Planen omhandler alle som har sin arbeidsplass på Vikhammeråsen grendaskole; lærere, førstesekretær, SFO-personale og elevene, samt

Detaljer

IKT - Strategiplan for. Grorud skole

IKT - Strategiplan for. Grorud skole IKT - plan for Grorud skole IKT-ABC 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE IKT-strategiplan for...1 Grorud skole...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Innledning...3 3 Situasjonsbeskrivelse...4 4 Kritiske suksessfaktorer...5

Detaljer

Ferdighetsmål for IKT-bruk i barnehage og grunnskole

Ferdighetsmål for IKT-bruk i barnehage og grunnskole Lindesnes kommune Ferdighetsmål for IKT-bruk i barnehage og grunnskole Vedlegg til Plan for IKT i oppvekst 2008-2011 Ferdighetsmål for IKT-bruk i barnehage og grunnskole - Lindesnes kommune 1/12 Trappemål

Detaljer

JEG KAN.. 1.trinn. IT-plan for elever ved Rørvik skole

JEG KAN.. 1.trinn. IT-plan for elever ved Rørvik skole 1.trinn Jeg kan peke på: Tastaturet Skjermen Datamaskinen Musa Jeg kan slå på og av datamaskinen på riktig måte. Jeg kan trykke på start og logge på og av. Jeg kan starte et program ved hjelp av startmenyen.

Detaljer

IKT-plan for Li skole. 1. trinn

IKT-plan for Li skole. 1. trinn IKT-plan for Li skole 1. trinn Kunne slå på/av maskin. Kunne logge seg på/av maskin (med felles passord). Lek med tastatur og mus for å bli kjent med bokstavene og tallene 0-9. Tekstskaping på pc. Eks.

Detaljer

1.utkast. Bergen kommune

1.utkast. Bergen kommune 1.utkast Bergen kommune Kaland, 15.02.2011 Innhold 1. Innledning s. 3 2. Elev- og læringssyn s. 4 3. Hvilke digitale ferdigheter skal vi arbeide med på de ulike trinn s. 6 3.1 1. og 2. trinn s. 6 3.2 3.

Detaljer

Plan for Digital læring - Haukås skole, 2014-2015

Plan for Digital læring - Haukås skole, 2014-2015 Plan for Digital læring - Haukås skole, 2014-2015 Plan for digital læring ved Haukås skole Bergen Kommune, skoleåret 2014-2015 Planen forutsetter: At elevene bygger videre på de ferdigheter og kunnskaper

Detaljer

Gjeldende fra 01.08.2006 1. trinn. Mål / elevene skal kunne:

Gjeldende fra 01.08.2006 1. trinn. Mål / elevene skal kunne: Gjeldende fra 01.08.2006 1. trinn starte og slå av en PC, starte programmer via STARTmenyen og via ikoner på skrivebordet, samt avslutte programmer og slå av maskinen benytte musa til å navigere i et program

Detaljer

Kompetansemål i Kunnskapsløftet.

Kompetansemål i Kunnskapsløftet. Kompetansemål i Kunnskapsløftet. IKT relaterte kompetansemål i nye læreplaner på ulike trinn. Fag Trinn Utstyr/programvare Norsk Å kunne bruke digitale verktøy i norsk er nødvendig for å mestre nye tekstformer

Detaljer

I tillegg til disse gjelder også kommunale regler for bruk av IKT-utstyr.

I tillegg til disse gjelder også kommunale regler for bruk av IKT-utstyr. Avtalegrunnlag Regler for bruk av IKT ved Framnes ungdomsskole Hvem gjelder reglene for? Dette reglementet gjelder for elevers bruk av skolens- og eget IKT-utstyr på skolen: PC-er, som: kopimaskin/ skrivere

Detaljer

IKT FAGPLAN FOR LILLEAKER SKOLE JANUAR 2015

IKT FAGPLAN FOR LILLEAKER SKOLE JANUAR 2015 IKT FAGPLAN FOR LILLEAKER SKOLE JANUAR 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 3 3 1. trinn... 4 3.1 Organisering... 4 3.2 Grunnleggende dataopplæring... 4 3.3 Generelle datakunnskaper...

Detaljer

Prosess og ferdighetsmål for IKT bruk i barnehage og grunnskole

Prosess og ferdighetsmål for IKT bruk i barnehage og grunnskole Lindesnes kommune Prosess og ferdighetsmål for IKT bruk i barnehage og grunnskole Vedlegg til Plan for IKT i oppvekst 2008 2011 Forslag til revisjon september 2009 Prosess og ferdighetsmål for IKT bruk

Detaljer

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere. Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet)

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere. Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet) Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet) Senter for IKT i utdanningen har et ansvar for innføring av Feide i grunnopplæringa

Detaljer

Norskavdelingen ALFA A1 A2 B1 B2

Norskavdelingen ALFA A1 A2 B1 B2 Voksenopplæringen i Skien Norskavdelingen IKT plan; læringsmål og progresjon ALFA A1 A2 B1 B2 - slå på/av PC - lære innlogging; brukernavn - lære å forstå skrivebordet - bruk av hodetelefoner - øve bruk

Detaljer

Bruk av IKT på 6 og 7 trinn.

Bruk av IKT på 6 og 7 trinn. Bruk av IKT på 6 og 7 trinn. steg for steg... Veiledning for lærer i Stor-Elvdal kommune på hva man skal ta i bruk av digitale verktøy i undervisningen. 6.klasse Bruk av moodle. Nettressurser. Alle basisfagene

Detaljer

Kartleggingsprøve i digitale ferdigheter 4. trinn. Veiledning til lærere

Kartleggingsprøve i digitale ferdigheter 4. trinn. Veiledning til lærere Kartleggingsprøve i digitale ferdigheter 4. trinn Veiledning til lærere Bokmål Februar 2015 Innhold 1 Kartleggingsprøve i digitale ferdigheter for 4. trinn... 3 Hva måler kartleggingsprøven i digitale

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 13/14 14/201 REFERATER /ORIENTERINGER 2 14/14 14/202 ÅRSMELDING FOR 2013 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 13/14 14/201 REFERATER /ORIENTERINGER 2 14/14 14/202 ÅRSMELDING FOR 2013 3 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST Møtested: Kommunehuset, møterom Langli Møtedato: 22.04.2014 Tid: 18.30 Rådmannens representant/møtesekretær: Hege Brødholt Eventuelt

Detaljer

IKT-plan for skolene og barnehagene i Krødsherad

IKT-plan for skolene og barnehagene i Krødsherad IKT-plan for skolene og barnehagene i Krødsherad Utarbeidet våren 2005 Barnehagene i Krødsherad: Bli kjent med datamaskinen. Alle må få prøve minst 3 ganger i løpet av siste barnehageår. Dette må gjøres

Detaljer

IKT-PLAN FOR HUNDSUND GRENDESENTER UNGDOMSSKOLEN

IKT-PLAN FOR HUNDSUND GRENDESENTER UNGDOMSSKOLEN IKT-PLAN FOR HUNDSUND GRENDESENTER UNGDOMSSKOLEN SKOLEÅRET 2009/2010 Innledning Digital kompetanse er blitt et nøkkelbegrep i norsk utdanningspolitikk de siste årene. Med Kunnskapsløftet ble digitale ferdigheter

Detaljer

IKT-standard for skolene i Telemark fylkeskommune Addendum 2014-06-20 til styringsdokument 01/2013

IKT-standard for skolene i Telemark fylkeskommune Addendum 2014-06-20 til styringsdokument 01/2013 IKT-standard for skolene i Telemark fylkeskommune Addendum 2014-06-20 til styringsdokument 01/2013 Innhold Innledning..... 3 IKT-standard for skolene i Telemark fylkeskommune. 4 Kommentarer til endringer

Detaljer

Dato 24.03.2015 Vår ref. 15/01034-1

Dato 24.03.2015 Vår ref. 15/01034-1 Frogn kommune Seiersten skole Notat Dato 24.03.2015 Vår ref. 15/01034-1 Til Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Fra Saksbehandler Rådmannen Kjell Gunnar

Detaljer

Digitale ferdigheter

Digitale ferdigheter Kunnskapsløftets bruk av begrepet digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon,

Detaljer

IKT-strategisk plan for. Lilleaker skole. for perioden 2015-2017

IKT-strategisk plan for. Lilleaker skole. for perioden 2015-2017 IKT-strategisk plan for Lilleaker skole for perioden 2015-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Innledning... 3 2.1 Om strategiprosessen og dokumentet... 3 3 Situasjonsbeskrivelse...

Detaljer

Digital skole Økt læringsutbytte Et prosjekt for teknisk og pedagogisk fornyelse

Digital skole Økt læringsutbytte Et prosjekt for teknisk og pedagogisk fornyelse Digital skole Økt læringsutbytte Et prosjekt for teknisk og pedagogisk fornyelse DEFINISJON AV PROSJEKT Et prosjekt er en engangshendelse med en klar definert start og slutt. En aktivitet som er av et

Detaljer

IKT-plan Søreide skole 2010-2011 IKT PLAN SØREIDE SKOLE. S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan 2010-11.doc Side 1

IKT-plan Søreide skole 2010-2011 IKT PLAN SØREIDE SKOLE. S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan 2010-11.doc Side 1 IKT PLAN SØREIDE SKOLE S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan 2010-11.doc Side 1 Søreide skole: Hvorfor IKT? Kunnskapsløftet, den nye læreplanen har som mål alle elever skal utvikle grunnleggende ferdigheter

Detaljer

a ikke bli mobbet pa nett

a ikke bli mobbet pa nett a ikke bli mobbet pa nett 4 Datamaskinen og annet IKT-utstyr er viktige hjelpemidler som vi kan bruke for å lære ting bedre. Det bidrar til å gjøre hverdagen enklere, men det kan også gjøre den vanskeligere.

Detaljer

IKT i norskfaget. Norsk 2. av Reidar Jentoft 25.03.2015. GLU3 1.-7.trinn. Våren 2015

IKT i norskfaget. Norsk 2. av Reidar Jentoft 25.03.2015. GLU3 1.-7.trinn. Våren 2015 IKT i norskfaget Norsk 2 av Reidar Jentoft 25.03.2015 GLU3 1.-7.trinn Våren 2015 Bruk av digitale verktøy i praksis I denne oppgaven skal jeg skrive om bruk av IKT fra praksisperioden i vår. IKT er en

Detaljer

LÆREPLAN / INVESTERINGSPLAN

LÆREPLAN / INVESTERINGSPLAN 1 06/632-1 IKT grunnskole LÆREPLAN / INVESTERINGSPLAN Vedtatt i kommunestyret som sak 66/06 i møte den 26/09-06 2 INNHOLD 1. Visjon... 3 1.1 Mål... 3 1.1.1 Delmål... 3 2. IKT i fagene i ny læreplan...

Detaljer

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. MANDAT, ORGANISERING OG PROSESS... 3 1.2. STRATEGIENS OPPBYGGING OG SKOLENES OPPFØLGING... 3 1.3. FYLKESKOMMUNENS

Detaljer

Lek og læring med digitale verktøy i barnehagene i Lillehammer

Lek og læring med digitale verktøy i barnehagene i Lillehammer Lek og læring med digitale verktøy i barnehagene i Lillehammer MÅL: Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet

Detaljer

Nettvett. hvordan unngå mobbing på nett. www.utdanningsforbundet.no

Nettvett. hvordan unngå mobbing på nett. www.utdanningsforbundet.no Nettvett hvordan unngå mobbing på nett www.utdanningsforbundet.no 1 Om nettvett Internett har åpnet for store muligheter for informasjonsinnhenting og kommuni k asjonsutveksling. Men nettet har også gjort

Detaljer

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering i utdanningssektoren. De har valgt Feide (Felles elektronisk identitet)

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering i utdanningssektoren. De har valgt Feide (Felles elektronisk identitet) Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering i utdanningssektoren De har valgt Feide (Felles elektronisk identitet) UNINETT ABC har et ansvar for innføring av Feide i grunnopplæringa Hva er Feide?

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI I GRUNNSKOLEN GRAN KOMMUNE FASE 2 2003-2005

PLAN FOR BRUK AV INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI I GRUNNSKOLEN GRAN KOMMUNE FASE 2 2003-2005 PLAN FOR BRUK AV INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI I GRUNNSKOLEN GRAN KOMMUNE FASE 2 2003-2005 DEL 1: PEDAGOGISK DEL INNLEDNING Bakgrunn Skolesjefen oppnevnte i november 1996 et utvalg som skulle

Detaljer

IKT 1. trinn HAUKÅS SKOLE

IKT 1. trinn HAUKÅS SKOLE Plan for digital læring Haukås skole IKT 1. trinn HAUKÅS SKOLE 1 Kunne starte en datamaskin, logge seg på og av Bergensskolen skolens nettverk med brukernavn og passord. Nettverk. 2 Kunne velge nettadresse

Detaljer

Ordensreglementet for grunnskolene i Notodden kommune.

Ordensreglementet for grunnskolene i Notodden kommune. Ordensreglementet for grunnskolene i Notodden kommune. Den enkelte skole utarbeider egne samværsregler gjeldene for egen skole. Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer

Detaljer

Karin Dahlberg Pettersen Berit Hope Blå

Karin Dahlberg Pettersen Berit Hope Blå IKT i engelskopplæringen Karin Dahlberg Pettersen Berit Hope Blå karin.d.pettersen@fremmedspraksenteret.no berit.hope.bla@fremmedspraksenteret.no www.fremmedspraksenteret.no Sesjonens innhold Wikiprosjekt

Detaljer

Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy;

Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy; Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy; Elever, en klasse på 7. trinn: jenter a-g, gutter h-p, ikke oppgitt kjønn q Lærere på trinnet: 1 = kvinne 36 år, 2 = kvinne 40-årene,

Detaljer

a ikke bli mobbet pa nett

a ikke bli mobbet pa nett a ikke bli mobbet pa nett 4 Datamaskinen og annet IKT-utstyr er viktige hjelpemidler som vi kan bruke for å lære ting bedre. Det bidrar til å gjøre hverdagen enklere, men det kan også gjøre den vanskeligere.

Detaljer

Emneplan for digital kompetanse for lærere

Emneplan for digital kompetanse for lærere Emneplan for digital kompetanse for lærere Digital Skills for Teachers 30 studiepoeng Heltid: Studieprogramkode: DKLH Varighet: 1 semester Deltid: Studieprogramkode: DKL Varighet: 2 semester Godkjent av

Detaljer

IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune

IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune... 1 1 Formål... 2 2 Virkeområde... 2 3 Rettar og pliktar... 2 4 Generelle reglar for god bruk av

Detaljer

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Arbeidskrav 2 Læring med digitale medier 2013 Magne Svendsen, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 GRAFISK LØSNING AV LIGNINGER I GEOGEBRA...

Detaljer

Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018

Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018 Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018 Visjon: Sm@rt digital skolehverdag Hovedmål: Økt læring med digitale verktøy Elever Elever skal daglig bruke digitale

Detaljer

IKT- reglement for elever ved Toppidrettsgymnaset i Telemark

IKT- reglement for elever ved Toppidrettsgymnaset i Telemark IKT- reglement for elever ved Toppidrettsgymnaset i Telemark IKT- reglementet skal fremme god samhandling, god orden, gode arbeidsvaner og bidra til et stabilt og sikkert driftsmiljø slik at det legges

Detaljer

REGLEMENT FOR BRUK AV IT-INFRASTRUKTUR

REGLEMENT FOR BRUK AV IT-INFRASTRUKTUR REGLEMENT FOR BRUK AV IT-INFRASTRUKTUR Vedtatt av styret for Høgskolen i Finnmark 25. april 2007 i sak S 19/07 1. ANVENDELSE Dette reglement gjelder for all bruk av Høgskolen i Finnmarks (HiF) IT-system.

Detaljer

IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019

IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019 IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019 Innledning Skoleeier Skolens ledelse Skolens ansatte Elever Foresatte verktøy fremme informasjon og kommunikasjon verktøy fremme læring og effektivitet

Detaljer

Fronterplan for grunnskolen

Fronterplan for grunnskolen Fronterplan for grunnskolen Forord Fronter er en del av IKT-opplæringa i skolene i Skaun kommune. Denne planen må derfor sees på som en del av en total plan for IKT-opplæring. En fullstendig IKT-plan må

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 01.10.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 01.10.2015 Namsos kommune Oppvekstsjefen i Namsos Saksmappe: 2015/7443-1 Saksbehandler: Knut H. Storeide Saksframlegg Prøveprosjekt med nettbrett i skolen Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Detaljer

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Bakgrunn Planen er en videreføring av Strategiplan pedagogisk bruk av IKT 2008 2011 og bygger på den samme forståelse av hva pedagogisk IKT-kompetanse er, og hvordan

Detaljer

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009 6.1 Oppvekstmiljø Barns totale oppvekstmiljø skal ses i en helhet slik at det er sammenheng mellom heim, barnehage/skole og fritid. Det skal utvikles gode lokale lærings-, kultur- og oppvekstmiljø knyttet

Detaljer

Årsplan i norsk 7. trinn

Årsplan i norsk 7. trinn Årsplan i norsk 7. trinn Tidspunkt Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 35-38 Lese og læringsstrategier : - bruke ulike lesestrategier tilpasset formålet med lesingen. - referere og

Detaljer

Bruk av digitale verktøy i naturfag

Bruk av digitale verktøy i naturfag Bruk av digitale verktøy i naturfag Wenche Erlien wenche@naturfagsenteret.no Tema Oppsummering fra forrige kursdag Bruk av digitalt kamera Viten.no og animasjoner SmartBoard eksempler, hva sier forskning

Detaljer

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Revidert 05.02.09 PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Til foresatte og elever som har fått vedtak om pc som hjelpemiddel Når dere nå skal velge en pc

Detaljer

Dato 05.08.2015 Vår ref. 14/03829-12. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen

Dato 05.08.2015 Vår ref. 14/03829-12. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen Frogn kommune Rådmannsgruppen Notat Dato 05.08.2015 Vår ref. 14/03829-12 Til Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen Fra Saksbehandler Rådmannen Kari Veidahl

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Årsplan engelsk fordypning 2015/2016

Årsplan engelsk fordypning 2015/2016 Årsplan engelsk fordypning 015/016 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Engelsk 10 015/016 Lisa R. Nilsen fordypning Læreverk: On the Move 3 + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og filmer Tema/Emner:

Detaljer

Utviklingsorientert forvaltningsorgan under KD. Etablert 1.jan. Tromsø VIRKEOMRÅDE. Oslo. Sammenslåing av kompetansemiljø. Barnehagelærerutdanning

Utviklingsorientert forvaltningsorgan under KD. Etablert 1.jan. Tromsø VIRKEOMRÅDE. Oslo. Sammenslåing av kompetansemiljø. Barnehagelærerutdanning Etablert 1.jan 2010 Utviklingsorientert forvaltningsorgan under KD Sammenslåing av kompetansemiljø Tromsø VIRKEOMRÅDE Barnehage Grunnskole VGS Lærerutdanning Barnehagelærerutdanning Oslo Etablert 1.jan

Detaljer

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Innledning I læreplanverket for Kunnskapsløftet er digitale ferdigheter definert som en grunnleggende ferdighet, på lik linje med

Detaljer

Innen utgangen av september 2011 skal programmet Craza anvendes på trinn 4-10, som ledd i beslutningen om å ta i bruk flere digitale læremidler.

Innen utgangen av september 2011 skal programmet Craza anvendes på trinn 4-10, som ledd i beslutningen om å ta i bruk flere digitale læremidler. PEDAGOGISK BRUK AV IKT område: Digitale læremidler (Vi skal ta i bruk flere digitale læremidler.) Innen utgangen av september 2011 skal mediearkivet Atekst brukes på mellom og ungdomstrinn, som ledd i

Detaljer

IKT-standard for skolene i Telemark fylkeskommune Styringsdokument 01/2013

IKT-standard for skolene i Telemark fylkeskommune Styringsdokument 01/2013 IKT-standard for skolene i Telemark fylkeskommune Styringsdokument 01/2013 Innhold IKT-standard for skolene i Telemark fylkeskommune (bokmål).. 3 IKT-standard for skulane i Telemark fylkeskommune (nynorsk).

Detaljer

Flekkerøy Skole 2013/2014. Våre barn forandrer verden. Trivselsplan

Flekkerøy Skole 2013/2014. Våre barn forandrer verden. Trivselsplan Flekkerøy Skole 2013/2014 Våre barn forandrer verden Trivselsplan TIL FORELDRE/FORESATTE En av de viktigste oppgavene for skolen er å sørge for at barna trives. Trivsel er grunnlaget for å lære. I dette

Detaljer

Retningslinjer for etwinning-verktøy

Retningslinjer for etwinning-verktøy Retningslinjer for etwinning-verktøy Registrer deg til etwinning Første trinn: opplysninger om registrator Andre trinn: samarbeidspreferanser Tredje trinn: opplysninger om skolen Fjerde trinn: skolens

Detaljer

Komme i gang med Skoleportalen

Komme i gang med Skoleportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Digital opplæringspakke for alle elever ved VGS i BFK

Digital opplæringspakke for alle elever ved VGS i BFK Digital opplæringspakke for alle elever ved VGS i BFK - Intet mindre Digital opplæringspakke - Siv Marit Ersdal, Oppdrag fra fylkeskommunen To bibliotekarer fikk i oppdrag å lage noen kurs. De skulle være

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Nettvett for barn - for voksne. Hvordan kan foreldregruppen bidra til en ansvarlig nettkultur, og en positiv og inkluderende netthverdag for barna?

Nettvett for barn - for voksne. Hvordan kan foreldregruppen bidra til en ansvarlig nettkultur, og en positiv og inkluderende netthverdag for barna? Nettvett for barn - for voksne Hvordan kan foreldregruppen bidra til en ansvarlig nettkultur, og en positiv og inkluderende netthverdag for barna? Mål for kvelden Få informasjon om nettmobbing, sosiale

Detaljer

Årsplan engelsk fordypning 2014/2015

Årsplan engelsk fordypning 2014/2015 Årsplan engelsk fordypning 014/015 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Engelsk 9 014/015 Lisa R. Nilsen fordypning Læreverk: On the Move + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og filmer Tema/Emner:

Detaljer

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK Formål med faget Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan

Detaljer

IT-Reglement for Telemark fylkeskommune (TFK) 1 Reglementets virkeområde

IT-Reglement for Telemark fylkeskommune (TFK) 1 Reglementets virkeområde IT-Reglement for Telemark fylkeskommune (TFK) 1 Reglementets virkeområde 1.1 Dette reglementet regulerer en brukers rettigheter og plikter ved bruk av TFKs ITressurser. Med TFKs IT-ressurser menes alle

Detaljer

Reglement for bruk av Hedmark fylkeskommunes IT-løsninger (IT-reglement)

Reglement for bruk av Hedmark fylkeskommunes IT-løsninger (IT-reglement) Reglement for bruk av Hedmark fylkeskommunes IT-løsninger (IT-reglement) Fastsatt av Fylkesdirektøren 18.12.13, gjelder fra 1.1.14. Erstatter «IT-instruks for HFK» fra 2008. Protokoll str 14 1. Virkeområde

Detaljer

Digital og/eller analog skoledag?

Digital og/eller analog skoledag? Digital og/eller analog skoledag? Mitt navn er (som sagt) Odin Hetland Nøsen. Jeg er for tiden rådgiver hos skolesjefen i Randaberg, og har tidligere vært ITkonsulent på den gang Høgskolen i Stavanger,

Detaljer

Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 3. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Årsplan 2014-15 Norsk

Årsplan 2014-15 Norsk Årsplan 2014-15 Norsk Uke Kompetansemål Læringsmål Innhold/ metode Gr. ferdigheter IKT-plan Læringsstrategier VFL 34-35 Bruke ordbøker og kunne det alfabetiske prinsipp Si noe om hvordan tekster er laget

Detaljer

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk.

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Hele læreplanen kan du lese på Utdanningsdirektoratets nettsider: http://www.udir.no/lareplaner/grep/modul/?gmid=0&gmi=155925 Formål med faget Det engelske

Detaljer

Norge blir til. - IKT i naturfag

Norge blir til. - IKT i naturfag Norge blir til - IKT i naturfag Gruppeoppgave 4 av Eirik Melby Eivind Aakvik Magne Svendsen Læring med digitale medier Universitetet i Nordland 2014 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 IKT I NATURFAG...

Detaljer

IKT- plan for skolene i Skaun

IKT- plan for skolene i Skaun IKT- plan for skolene i Skaun 03.05.10 INNHOLD Skolens mål i arbeidet med IKT side 3 Hva er god IKT- kompetanse? side 4 Grunnleggende digital kompetanse i alle fag side 5 IKT- plan for 1. og 2. klassetrinn

Detaljer

Norsk Nettskole 2009/2010

Norsk Nettskole 2009/2010 ...når fleksibilitet betyr noe der du er Norsk Nettskole 2009/2010 For ansatte i skoler og barnehager Alle kurs og studier er nettbaserte Korte kurs: Digital kompetanse Det digitale klasserommet PedIT

Detaljer

DIGITAL DØMMEKRAFT. Personvern, kildekritikk/ kritisk refleksjon og opphavsrett

DIGITAL DØMMEKRAFT. Personvern, kildekritikk/ kritisk refleksjon og opphavsrett DIGITAL DØMMEKRAFT Personvern, kildekritikk/ kritisk refleksjon og opphavsrett MESTRINGSNIVÅER Hensikten med disse mestringsnivåene handler (for oss) om; For eleven; mestring, motivasjon, kontroll, egenvurdering

Detaljer

Mål: Gi alle elevene en første kjennskap til bruk av datautstyret ved skolen. Kunne åpne og avslutte program.

Mål: Gi alle elevene en første kjennskap til bruk av datautstyret ved skolen. Kunne åpne og avslutte program. 1. klasse: Gi alle elevene en første kjennskap til bruk av datautstyret ved skolen. Kunne åpne og avslutte program. Multimediamaskiner på bibliotek Maskiner på klasserommene og grupperommene. Aktiviteter/pedagogisk

Detaljer

1. trinn. Modul 1 Datakunnskap. Ingen tester

1. trinn. Modul 1 Datakunnskap. Ingen tester 1. trinn Hva skal du lære? Hvor finnes det? er og oppgaver Datakunnskap - Bli kjent med datamaskinen - Musetrening - Bli kjent med tastatur Touch Skrivebord/programvare Modul 1 Datakunnskap Ingen tester

Detaljer

Voksnes læring og grunnleggende ikt. Voksnes læring og grunnleggende IKT

Voksnes læring og grunnleggende ikt. Voksnes læring og grunnleggende IKT 2012-2013 Side 1/5 KODE IKTVO Emnebetegnelse Voksnes læring og grunnleggende IKT 30 Studiepoeng Norsk Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Godkjent 29.06.2011 Institutt for pedagogikk HØST 2012

Detaljer

IKT-plan for Ullerål skole en forpliktende IKT-plan for alle trinn ved skolen.

IKT-plan for Ullerål skole en forpliktende IKT-plan for alle trinn ved skolen. IKT-plan for Ullerål skole en forpliktende IKT-plan for alle trinn ved skolen. 1. trinn Datakunnskap GENERELL DATAKUNNSKAP Starte opp en pc. Logge seg av og på skolens nettverk. Bruke musa til å navigere

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Kunne utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket. Kunne undersøke likheter

Detaljer

Utviklingsplan for Hordvik skole 2011-2012

Utviklingsplan for Hordvik skole 2011-2012 Utviklingsplan for Hordvik skole 2011-2012 - Sammen for en god skole - En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling Satsingsområder for skoleåret 2011-2012 Skape et godt sosialt miljø

Detaljer

Opplæringen har som mål at elevene skal kunne: Temaer / hovedområder:

Opplæringen har som mål at elevene skal kunne: Temaer / hovedområder: Kunst & håndverk 10. kl 2015/2016 3 timer pr. uke Lærebok: Dahl, Johansen og Larsen: Akantus kunst og håndverk for 8. - 10. klasse Faglærer: Katrine E.S. Haraldsen Opplæringen har som mål at elevene skal

Detaljer

ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012

ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012 ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Ingen spesifikke læreverk Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet 2006 og vektlegger hva elevene

Detaljer