Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler"

Transkript

1 INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/ årgang I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler

2 Utgiver: Andebu kommune E-post: Andebu kommunes hjemmeside: Lay-out/trykk: Print Konsult 3158 Andebu Opplag: Andebu Stikka 2007 Neste nummer kommer ut uke 49 Frist for innsending av stoff 5. november Redaksjonskomitéen: Judith Pehrson Inger Steen Vigdis Prøytz Anina Wegger Næss Ordføreren har ordet Det du nå sitter og leser etter at kommunevalget er over har jeg sittet og skrevet før kommunevalget ble gjennomført. Ved et mannskapsskifte er det viktig at tingene ikke stopper opp. Kommunestyret samles 9. oktober for å velge formannskap, ordfører, varaordfører og valgnemnd. Det nye formannskapet får en rask start, for allerede to dager seinere er det satt av en hel dag for dialogkonferanse. 23. oktober skal de nye hovedutvalgene være på plass, og i forkant av det samme kommunestyremøtet blir det interkommunale Goksjøprosjektet presentert. Goksjø ligger i tre kommuner. Andebu, Larvik og Sandefjord. En viktig faktor i Goksjøprosjektet er vassdragene som fører vann til Goksjø. Storelv som starter ved Askjemvannet har en lang strekning i Stokke før den renner inn i grenseområdet mellom Sandefjord og Andebu. Skorgeelva ligger i vår kommune, og det er langs denne de største arbeidene er gjort så langt for å hindre erosjon. Det som har vært flott å se i dette arbeidet, er grunneiernes engasjement. Grunneierne har lagt ned betydelig innsats og midler i arbeidet. Det er fra sentralt hold tilført midler som har muliggjort det arbeidet som er godt synlig i nedre del av Skorgeelva. Det er viktig at det flotte arbeidet som har startet opp kan fortsette. Lokalisering av nytt NAV-kontor i Andebu skapte en spennende debatt i kommunestyret siste møte før sommeren. Denne saken kommer i desembermøtet. Kontoret skal være etablert innen 1. januar Flertallet i generalforsamlingen i Andebuhallen vedtok at det skal utredes en kommunal overtagelse fra 1. januar Det er nedsatt ei gruppe som er godt i gang med dette arbeidet, og forslaget fra denne gruppa skal behandles i kommunestyret 11. desember. Forslaget må også behandles i de tre idrettslaga. Barnefestivalen 2007 ligger bak oss. Det har vært en fornøyelse å jobbe sammen med nestleder i oppvekst og kulturutvalget Hans Skjelbred og våre entusiastiske og kreative medarbeidere på oppvekst og kulturkontoret. Jeg vil også benytte anledningen til å skryte litt av vaktmester og «utegjengen» på teknisk som har stilt opp på kort varsel når vi har hatt bruk for hjelp. Det blir ikke barnefestival uten frivillige lag og foreninger, og flere av disse stilte også opp i år. Festivalen fikk en pangstart i fjor. I år var opplegget og tidspunktet annerledes. Været sommeren 2007 kunne vi ikke gjøre noe med, men jeg har møtt flere familier som har gitt hyggelige tilbakemeldinger og det gleder meg. Sommeren har på nytt fortalt oss om hvilken aktivitet vi har i bygda vår. Det er farlig å nevne noen arrangementer, men benytter likevel anledningen til å gratulere dugnadsgjengen i Kodal med 30 år på rad med Kodalmila. «Mila» har status langt utenfor fylket. God høst! Forsidebilde: Utsikt fra Vetan en tidlig sommermorgen. Foto: Bjørn Aamodt Hans Hilding Hønsvall 2

3 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Høstens valg er nylig gjennomført og i dette nummer av Andebustikka rakk vi akkurat å få med kommunestyrets sammensetning for de neste fire år. Valgdeltakelsen i år har vært på 60,7%, det vil si at 2363 personer har stemt i Andebu kommune. Dette er 3,4 % bedre enn forrige kommunevalg i Kommunestyrets sammensetning for de neste fire år blir slik: Det norske Arbeiderparti Lian, Johnny Kvernsmyr, Anne Marie Dokken, Sven Gjermund Myhre, Øivind Bøe, Jørn Erik Varamedlemmer: Madsen, Kjell Aglen, Lisbeth Rolstad, Marianne Kjærås, Lars Jørgen B Gjerdrum, Kari Jensen, Inger S Eriksen, Trine Pettersen, Willy Sosialistisk Venstreparti Ulland, Eva K. Kjæraas, Arild Varamedlemmer: Olsen, Sigmund Bøen, Tom Andreas Flåm, Torstein Trevland, Staale Skatvedt, Marianne J. Senterpartiet Sommerstad, Bjarne Kjærås, Ole Kristian Trevland, Per Asbjørn Varamedlemmer: Fevang, Susann Kjærås, Lene Abrahamsen, Tom Cato Trolldalen, Heidi Knippen Sommerstad, Kjell Orerød, Johan Kristelig Folkeparti Hønsvall, Hans Hilding Hanedalen, Magnar Aas, Erna Aasrum, Magnus Varamedlemmer: Stålerød, John Inge Strøm, Dagfinn Johansen, Anne-Lise W Brekke, Svein Østbu, Terje Sletvold, Åse Svarstad, Inger Venstre Gallis, Gunnar Ellefsrød, Cathrine Skaug, Jan Varamedlemmer: Eriksen, Helene Tveitan, Anne-Louise Nystuen, Truls Tangen, Gunnbjørn Rødland, Hanne Brit Nomme, Roald Høyre Holmen, Lars Viggo Skjelbred, Hans Øverland, Geir Kristian S. Varamedlemmer: Bøen, Hans Ellefsen Haugerød, Jan Tore Olsen, Elisabet Trevland Gåsholt, Terje Thorvaldsen, Marit Berg, Kåre Olav Valgresultater for Andebu: Fremskrittspartiet Gran, Harry Nygaard, Karin Helene Evensen, Kjell Einar Orerød, Hanna Marie S Gallis, Erlend Varamedlemmer: Kjæraas, John Petter Fevang, Tina Nesengen, Leif Henry Stensholt, Trond Skatvedt, Thorbjørn Skjelland, Jorunn Marie Hamer, Morten Haukjem, Helge Olav Hvem blir ordfører? I Andebu har vi som kjent ikke hatt direkte ordførervalg. Ordfører og varaordfører blir valgt på det første kommunestyremøtet den 9. oktober. Da blir det også valgt nytt formannskap og valgnemnd. Valg av styrer, råd og utvalg Valgnemnda består av to representanter fra hvert parti. Valgnemnda skal foreslå medlemmer til alle de kommunale utvalgene og avholder sitt innstillingsmøte den 16. oktober. I kommunestyrets møte 23. oktober blir alle de kommunale utvalgene endelig valgt for de neste fire år. 3

4 Velkommen til nytt barnehage- og skoleår Vi ønsker alle velkommen til nytt barnehage- og skoleår. Spesielt de nye barnehagebarna, de nye 1. klassingene og deres foresatte som nå får en ny hverdag. En ny verden åpner seg for de små, og alle ansatte vil gjøre sitt for at de skal få en fin tid i barnehagene og på skolene i Andebu, Høyjord og Kodal. Antall barn i barnehagene er nå ca. 220, og det er 770 elever på våre fire skoler hvorav 246 går på ungdomstrinnet. Oppvekst- og kulturetaten er stadig i utvikling og vekst. Tilflytting til kommunen gjør at vi aldri blir ferdig med utbygging. Neste år står Kodal skole og Andebu skole for tur. Vårt største prosjekt i år er den nye barnehagen på Gravdal. En stor fire-avdelings barnehage er under oppføring, og med dette vil alle som søker barnehageplass i kommunen få det. 1. klassingene ved Andebu skole. Magni Wegger og Lone Uth er kontaktlærere i klassen I tillegg til skoler og barnehager har oppvekst- og kulturetaten en kulturskole med flere tilbud til barn i alle aldre. Interessen for kulturskolen er økende, men vi kan dessverre ikke ta opp alle som søker. Deltakelse i kulturaktiviteter gjør oppveksten rikere, og vi håper kulturskolen kan bidra med dette til så mange som mulig. Lag og foreninger har startet opp igjen etter ferien. Vi ønsker lykke til med det verdifulle, frivillige arbeidet som utføres på mange områder og som er med på å legge grunnlaget for den gode oppvekstkommunen vi alle ønsker Andebu skal være. Vi håper på et nært og godt samarbeid med alle foresatte og lag og foreninger i bygda slik at vi sammen kan være med på å legge grunnlaget for at barn og unge kan se tilbake på barndommen og ungdomstida i Andebu med gode minner. 1. klassingene ved Høyjord skole. Kontaktlærer er Aase Kristine Myhre Med hilsen Bjørn Aamodt oppvekst- og kultursjef Gravdal barnehage er under bygging og skal være klar til å ta imot barn i november 1. klassingene ved Kodal skole. Kontaktlærer Heidi Jenssen og inspektør Geir Wike 4

5 Andebu kulturskole Tegne - og maleverksted Fra 6 år. Er du glad i å tegne, male, lage skulpturer og forme? Da er dette tilbudet noe for deg. Hver onsdag fra er kunstlærer Victoria Belyashova hos oss og underviser på Andebu skole. Victoria er vår nye kunstlærer i kulturskolen. Hun har laget det flotte bildet du ser på denne siden. Oppstart onsdag kl i formingssalen på Andebu skole. Filmklubb Fra 7.klasse For dere over 12 år starter vi opp filmklubb. Lær å håndtere filmkameraet, sette sammen film, animere og bruke effekter. Startes ved tilstrekkelig antall påmeldte. Musikk ved livets begynnelse Fra 0 år Vi starter opp ny gruppe og har plass til flere. Bli med på en time med sang, bevegelse og masse kos. Tirsdager Påmelding/spørsmål: Tlf / eller E-post:: Næringsprisen 2007 Hvem i Andebu fortjener anerkjennelse for godt næringsutviklingsarbeid? Hvem skal få næringsprisen for 2007? Send inn forslag til kandidater til Andebu kommune, Andebu sentrum1, 3158 Andebu eller på epost: innen 20. oktober. Statuttene og liste over hvem som har fått prisen før er lagt ut på våre hjemmesider og kan også fås Ordføreren og fjorårets prisvinner Liv Irene Rabe v/dalsroa Pensjonat ved henvendelse til kommunens sentralbord tlf Næringsprisen skal deles ut under Næringsfrokosten for de næringsdrivende i slutten av november. 5

6 Hva er NAV? - Og når kommer det NAV-kontor til Andebu? Arbeids- og velferdsetaten ble etablert 1. juli Sosialtjenesten i kommunene og etaten vil sammen utgjøre Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV). Dette er en av de største forvaltningsreformene i nyere tid. Høsten 2006 åpnet de første 25 NAVkontorene. I 2007 er det planlagt 110 nye kontorer. Innen 2010 skal alle innbyggere i Norge ha tilgang til et NAVkontor. Ved disse kontorene møter brukerne et integrert kontor, der ansatte i Arbeidsog velferdsetaten (tidligere Aetat og trygdeetaten) og kommunens sosialtjeneste jobber sammen om å finne gode løsninger for brukerne. Minstekravet til et NAV-kontor er økonomisk sosialhjelp fra kommunen hele det statlige tjenestespekteret fra tidligere trygdeetaten og Aetat Når kommer NAV til Andebu? I Andebu skal det sannsynligvis eta- bleres et NAV-kontor i løpet av 3. kvartal I løpet av 1. halvår 2009 skal det ansettes leder av NAV Andebu. I dag har vi NAV Trygd som holder til i sentrumsbygget tlf Hvilke tjenester skal legges til NAV kontoret? Statlige tjenester og oppgaver etter folketrygdloven, barneloven og lov om arbeidsmarkedstjenester. Økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester Råd og veiledning Individuelle planer Bosetting av flyktninger etter avtale med IMDI Introduksjonsordning for nyankomne flyktninger Tiltaksrettede tjenester med selvhjelpsperspektiv og fokus på arbeid Hvor skal NAV-kontoret ligge? Kommunestyret behandlet saken om nytt NAV - kontor i sitt møte 19. juni i år. Der ble det bestemt at det skal settes i gang et forprosjekt for etablering av kontorer for NAV, lensmann, familiesenter og bibliotek. Det skal i forprosjektet vurderes hvor NAV-kontoret skal ligge, kommunalt eide bygninger og leie av tilsvarende bygninger. Forprosjektet, som skal omfatte kostnader for bygging og drift skal legges fram for ny behandling i kommunestyrets møte i desember Formålet med reformen er å få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad gjøre det enklere for brukerne å tilpasse forvaltningen til brukernes behov få en helhetlig og effektiv arbeidsog velferdsforvaltning Andebu sykehjem Tilbud og aktiviteter ved og rundt sykehjemmet i høst Spørsmål om deltakelse kan rettes til Helse- og sosialetaten, tlf Tidspunktene for Hobbygruppe og Datakurs vil bli kunngjort senere. Tilbudene gjelder for alle som bor i Andebu kommune. Transport må ordnes av hver enkelt. 6

7 Søknader om spillemidler 2007/2008 Vi minner om fristen for innsending av søknader om spillemidler for kommende sesong. Det kan søkes om midler til bygging og rehabilitering av anlegg til fysisk aktivitet. Interesserte bes melde fra til kommunen innen 15.oktober. Endelig søknad må være godkjent av teknisk etat innen 5.november. Det kan søkes innenfor følgende tre kategorier (basert på størrelse og kostnad): TYPE PROSJEKT TILSKUDD I % OG BELØP FRIST /SVAR Nærmiljøanlegg, Tilskudd 50% av godkjente Ingen søknadsfrist, Forenklet ordning kostnader som minimum kort behandlingstid. må være kr , max kr Dvs. at minste tilskudd er kr , max kr Nærmiljøanlegg Tilskudd 50% av godkjente kostnader 15. oktober som minimum må være kr max Svar: juni 2008 kr Dvs. at minste til-skudd er kr , max kr * Ordinære anlegg: Tilskudd 1/3 av godkjente kostnader 15.oktober bygging / over kr Svar: juni 2008 rehabilitering Max tilskudd er kr * ) Et nærmiljøanlegg kan bestå av tre separate byggetrinn slik at max tilskuddsbeløp totalt kan bli kr forutsatt total sum for godkjente kostnader på kr Idrettslag, ungdomslag, velforeninger, borettslag, skoler og barnehager vil få tilsendt skriftlig info-materiale om de enkelte ordningene. Erfaring viser at det er enklest å få til gode søknader når arbeidet skjer i fellesskap mellom søker, kommunen og fylkeskommunen. Ta gjerne kontakt direkte med saksbehandler Beate Apall-Olsen, tlf , Se også Søknadene sendes: Andebu kommune, oppvekst- og kulturetaten, Andebu sentrum 1, 3158 Andebu Endringer i kommunens administrative ledelse Ole Sverre Lund har vært ansatt som rådmann i Andebu kommune på åremål siden Kommunestyret vedtok i møte å tilby Ole Sverre Lund fast ansettelse som rådmann. Truls Hvitstein er ansatt som ny organisasjonssjef. Han tiltrådte stillingen Han var tidligere personalsjef i Holmestrand kommune. Margit Nordby Landfald har benyttet seg av mulighetene i kommunens livsfaseorienterte personalpolitikk, og har etter eget ønske sluttet som helse- og sosialsjef. Hun har gått over i stilling som spesialsykepleier i organisasjonsavdelingen på herredshuset. Helse- og sosialsjefstillingen vil inntil videre være ubesatt. Helseog sosialsjefens ansvar og oppgaver fordeles på rådmannen og virksomhetslederne i helse- og sosialetaten. Torild Hansen har begynt i stillingen som virksomhetsleder for virksomhet familie og sosial. Hun ledet tidligere virksomhet hjemmetjenester og tiltak for funksjonshemmede. Hun vil framover være å treffe på Familiesenteret. Magnar Hjelmeland har begynt i stillingen som virksomhetsleder for virksomhet hjemmetjenester og tiltak for funksjonshemmede. Han vil framover være å treffe på Andebu sykehjem. Ole Sverre Lund rådmann Stor aktivitet på rampa i Storefri. 7

8 Andebu bibliotek Åpningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Tirsdagene 7/8, 4/9, 25/9, 30/10, 27/11. Bokbussen stopper ved: Høyjord skole kl Høyjord v/butikken kl Onsdagene 8/8, 5/9, 26/9, 31/10, 28/11 Bokbussen stopper ved: Sagmyra, Kodal kl Onsdagene 22/8, 19/9, 17/10, 14/11, 12/12 Bokbussen stopper ved Kodal skole kl Onsdagene 15/8, 3/10, 24/10, 21/11, 19/12 Bokbussen stopper ved Sagmyra, Kodal kl Vidaråsen landsby kl Nyansatte i Andebu kommune Anja Pedersen Bech Ansatt som sosialkonsulent i 100% stilling ved Familiesenteret fra 16 juli Anja er 32 år og har nylig flyttet tilbake til Larvik etter mange år i Oslo. Hun er utdannet sosionom. Hun har jobbet som sosialkonsulent i sosialtjenesten i Oslo i 5 år. Hun har også jobbet som miljøterapeut på en institusjon for avrusning av illegale rusmidler. Anja trives allerede veldig godt i kommunen og i jobben på Familiesenteret. Terje Evensen 36 år og bosatt på Tjøme er vår nye SFO-leder ved Andebu skole. Han er oppvokst på Nøtterøy, men flyttet derfra for 17 år siden. I disse årene har han blant annet jobbet som lærer i 6 år i Kinsarvik i Hardanger, hatt siviltjeneste på museet/kafeen langs Rallarveien på Finse, vært lærer på en øy utenfor Haugesund i 2 år, vært kulturskolelærer i kunst og håndverk og av alle ting har han drevet et overnattingssted for back-packere i Hong Kong. Denne allsidige arbeidserfaringen med mennesker kommer nok godt med i jobben som SFO-leder. Terje har mange hobbyer: Han liker friluftsliv, fiske, klatring og skiseiling. Bli ikke forundret om du treffer han langt oppe på vidda med skiseil. Han er også interessert i kunst og musikk. Vi ønsker han lykke til og håper han vil trives i jobben som SFO-leder. Magnar Hjelmeland 56 år og bor i Melsomvik. Er ansatt som virksomhetsleder for hjemmetjenesten fra 1. august. Etter 26 år ved Sykehuset i Vestfold, hvorav 20 som leder, var det på tide med nye utfordringer. Arbeidet innbar ulike prosjektarbeid både lokalt og regionalt i Helse Sør samt systemansvarlig for sykehusovergripende datasystemer. Forhåpentligvis vil dette være nyttig erfaring og kunnskap i min nye jobb. Det blir en spennende tid framover, og trivselen på jobb er allerede stor, for det er fantastiske folk å jobbe sammen med. Mottagelsen i kommunen har vært veldig bra, og omvisningen i kommunen med rådmannen var nyttig med en fresk avlutning på gokartbanen. Fritiden benyttes til båtliv, trim og noen turer på fjellet og alpinbakkene Det bygges i sentrum Første byggetrinn av den planlagte utbyggingen i Andebu sentrum er i full gang. De som bor i sentrum har nok merket det her både sprenges det og graves det hele dagen. Det er Byggholt som nå er i gang med det første bygget ved Kodalveien/Varesenteret. Dette bygget skal ha 4 etasjer med leiligheter i de tre øverste etasjene. I første etasje blir det arealer til næring, boder og garasjeanlegg til leilighetene. Leilighetene blir fra 74 m2 til 114 m2. I øverste etasje blir det tre leiligheter med store takterrasser på toppen av bygget. 8

9 Trafikksikkerhet - Sammen mot null «Sangeplass» ved herredshuset/ Andebu barneskole veier. Sjekk og bytt vindusviskere hvis det er nødvendig, slik at sikten ikke nedsettes. Sjekk også dekkene og ikke bruk slitte sommerdekk på glatte, løvdekte høstveier. Bytt dekk i tide! La brøytestikkene stå! Høsten er tid for utsetting av pisker/brøytestikk langs kommunale veier. Dette gjøres for å hjelpe brøytemannskapene i deres jobb gjennom vinteren. Det er mange som dessverre ikke kan la piskene stå. Piskene er IKKE leketøy. La derfor brøytestikkene stå. I fjor ble det opparbeidet ny parkeringsplass ved herredshuset/andebu barneskole med eget område for av- og påstigning for skoleelever og andre. Fra gammelt av er «å sange» det samme som å klemme og vi syntes dette er et fint navn på området. Det er satt opp skilt med henvisning til Sangeplassen for rask av- og påstigning. Nye 30 km/t soneskilter, Orheimfeltet I forbindelse med opparbeidelse av ny vei etter saneringsarbeider av vann- og avløpsanlegget i Orheimveien, er det vedtatt å sette opp nye soneskilt med 30 km/t fartsgrense i Bjørkeveien og Orheimveien. Det gjennomføres også fysiske tiltak ved nye humper i Orheimveien. Mange benytter plassen for levering og henting av skoleelever, men det er plass til flere. Det oppfordres til økt bruk av Sangeplassen, slik at snuing/rygging unngås. Hva gjør du for økt trafikksikkerhet? Nullvisjonen er en visjon om et transportsystem som ikke krever liv eller gir varig skade. Det er en ledestjerne og noe å strebe etter - ikke et konkret mål. Det er ikke en visjon om null ulykker. Vi må akseptere ulykker så lenge de ikke tar liv eller gir varig skade. Det er ikke ulykken i seg selv som er problemet, men skadene og tapet den forårsaker. Nullvisjonen gir et etisk grunnlag for trafikksikkerhetsarbeidet og et grunnlag for prioritering av tiltak. Du har sikkert en nullvisjon for deg selv og dem du er glad i. Hva kan DU gjøre for å oppnå en ønsket framtid, hvor ingen blir drept eller livsvarig skadd i trafikken: Hold fartsgrensen Bruk bilbelte Kjør rusfritt Bruk refleks! Høsten og vinteren kan være uhyggelig mørk. Ikke gjør skoleveien, spaserturen mv. til en uhyggelig opplevelse. Bruk refleks slik at andre trafikanter ser deg! Den nasjonale Refleksdagen arrangeres og det oppfordres til å gjennomføre aktiviteter for å sette fokus på refleks og på egen og andres sikkerhet i mørket. Oppskrift på forskjellige aktiviteter kan lastes ned på refleksdagens egen nettside Mørke og glatte veier Vinteren er i anmarsj, så vær forberedt på mørke og glatte Redusert fartsgrense, Kodal sentrum På Kodalveien (Rv 305) var det tidligere 50 km fartsgrense og opphevet gangfelt ved krysset med Rismyrveien. For å øke sikkerheten for myke trafikanter, er dette nå endret til 40 km fartsgrense og det er opparbeidet to nye fartshumper. Nytt veilys langs Askjemveien Iht. kommunens vedtatte trafikksikkerhetsplan med handlingsplan 2007, vil eksisterende veilys bli oppgradert på første del av Askjemveien. Videre vil det bli satt opp nytt veilys noe sørover, slik at ca. 550m av Askjemveiens nordre del får nytt veilys. Busslomme ved Ulvekula, Håskenveien Kommunen planlegger anleggelse av ny busslomme ved Ulvekula på Håskenveien, hvilket er i tråd med vedtatt trafikksikkerhetsplan. I skrivende stund ventes det på tillatelse fra Statens Vegvesen. Vi tror imidlertid at det skal gå i orden, slik at busslommen kan opparbeides i høst. 9

10 Store taklekkasjer på Andebu menighetshus På menighetshuset har man i lengre tid slitt med lekkasje i taket, og drypping ved peisen. Situasjonen har forverret seg og det er nå betydelige vannmengder som det siste året har funnet veien gjennom taket i gangen slik at takplatene har begynt å henge. Vannet gjør store skader på bygget, og det er nå helt nødvendig at noe gjøres så raskt som mulig for å begrense skadene. Det er utarbeidet tegninger for rehabilitering av bygget, og det er nedsatt en byggekomite. Vi ønsker oss et mønetak over den flate delen av taket med mulighet for innredning av en liten leilighet på toppen. Huset vil, som skissen viser, få et penere utseende og fortsatt fylle et behov for utleielokaler. Ombyggingen vil bli dyr, og menighetshuset har behov for å øke egenkapitalen. Vi håper mange har mulighet til å yte et bidrag, stort eller lite, til Andebu menighetshus, slik at vi kan gi huset det vedlikeholdet og den oppgraderingen det så sårt behøves. Det vil bli innlagt en giroblankett for gave til menighetshuset i neste Kirkenytt. Hilsen Andebu menighetshus v/harald Skatvedt Den nye sognepresten i Andebu prestegjeld heter Jan Brastein Andebus nye sogneprest er 48 år og har teologisk embetseksamen fra Universitet i Oslo. Han har tjenestegjort som metodistprest siden 1986 og har jobbet ved Det norske Radiumhospital. Jan Brastein er ekte Vestfoldgutt, født og oppvokst i Larvik. Kona heter Elin og de har 5 barn. Familien bor i eget hus i Skåumfeltet i Arnadal. Menighetene i Andebu er kjent med Brastein fra før siden han hadde et vikariat her i Han begynte stillingen 1. september i år. Alle gode ting er tre: Menighetsrådene innstilte ham, Bispedømmerådet tilsatte ham og den samme person ønsket seg til Andebu, nemlig Jan Brastein.«Skriv og si at jeg gleder meg veldig til å begynne i Andebu». Vi ønsker Brastein med familie hjertelig velkommen til vårt prestegjeld, forhåpentligvis til nyoppusset bolig i Prestegården. Sakset fra Kirkenytt Den nasjonale Refleksdagen 18. oktober Nå går det raskt mot årstiden med lange og mørke kvelder, og det er viktig å ta i bruk refleks når man beveger seg utendørs på kveldstid. En refleksvest er godt synlig, og når det nå også er påbudt å ha det liggende i bilen, kan man kanskje i samme slengen kjøpe noen ekstra vester slik at alle i familien har en. Hos vårt lokale forsikringsselskap i Andebu kan man få kjøpt godkjente refleksvester til kr 25,- og det er utrolig billig - så løp og kjøp! Ellers er det også mange andre gode produkter i handelen, så det er ingen grunn til å gå rundt usynlig i høstmørket til fare for seg selv og andre. Husk at refleks gjør deg synlig på 140 meters avstand, selv for en bil med bare nærlys. Uten refleks er bilen bare meter unna når den ser deg... Refleks reduserer risikoen for å bli påkjørt med hele 85%. Det vil etter hvert være mørkt om morgenen når barn og ungdommer skal på skolen, og det er viktig at foreldre er flinke til å utstyre store og små og minne dem om å bruke refleks - når de går til skolen eller står i veikanten og venter på bussen. Vi har ingen å miste! Husk også å sjekke lykter på syklene, det er påbudt med reflekser på sykkelpedaler og bak på sykkelen. Se Vigdis Svendgård Tiltakskoordinator Folkehelse, Trygge lokalsamfunn og SLT 10

11 Tømmerutiner 2007 Kildesortering Forbruksavfall fra husstandene hentes av renovatøren, bioavfall (hver uke), restavfall og drikkekartong/papir/papp (vekselvis hver 2. uke). Følgende tømmerutine er fastsatt: (BIO matrester mv, RA - restavfall, PP drikkekartong/papir/papp) Måned uke nr. Fraksjon Måned uke nr. Fraksjon Oktober 40 BIO + RA 47 BIO + PP 41 BIO + PP 48 BIO + RA 42 BIO + RA Desember 49 BIO + PP 43 BIO + PP 50 BIO + RA November 44 BIO + RA 51 BIO + PP 45 BIO + PP 52 BIO + RA 46 BIO + RA Januar 1 BIO + PP VESAR har utarbeidet informasjonskalender med henterutiner og mange nyttige opplysninger og tips om renovasjonen. Hvis du ikke har fått kalenderen, ta kontakt med VESAR på tlf Se også Vesars hjemmeside Bioposer Trenger du poser til bioavfall, så kan du knyte en biopose på skapet/dunken eller kontakte Vesar. Bioposer kan også hentes på teknisk etat. Disse er gratis. Ekstra restavfallsekker Restavfall hentes hver 14. dag, og renovatøren vil da kun ta med en restavfallssekk pr. abonnement. Dersom du har mer restavfall enn dette, skal spesielle sekker med merking «Ekstra sekker - avgift betalt» benyttes. «Ekstra sekker» kan kjøpes for 25 kr/sekk på teknisk etat eller ved å ta direkte kontakt med renovatøren (min. 10 sekker) på tømmedagen. Andre typer sekker vil ikke bli tatt med. Mye papir/papp? Tidvis kan det være mye papir/papp (P/P), slik at det ikke er plass i skap/ dunken. Husk at dette da kan settes ved siden av skapet/dunken, men må da være buntet eller legges i papirsekk/-eske. Kullerød fyllplass Fyllplassen er åpen for mottak av «rene» masser som hageavfall, stein, jord mv. fra husholdninger/hytter. Åpningstid er hver onsdag fra kl tom Plassen er bemannet og levering er gratis. Overgang til plastdunker Iht. Vesar/kommunens retningslinjer er det planlagt at abonnentene skal benytte plastdunker i stedet for dagens kildesorteringsskap og restavfallsstativ. Standardutstyr består av 3 dunker, 1 x 140 liter bioavfall, 1 x 140 liter papir/papp/drikkekartong og 1 x 140 liter restavfall. Kostnader til nye dunker dekkes inn via årsgebyrene. Dunker er valgt, da dette bl.a. er en fleksibel løsning, hvor større dunker kan bestilles ved behov. Større dunke til P/P er kostnadsfritt, men økt volum for restavfall medfører økt årsgebyr. Ta kontakt med Vesar ved ønske om utskifting. Vann og avløp Septiktømming 2007 Det er tidligere innført tvungen septiktømming hvert 2. år i hele kommunen. Siste tømmerunde ble utført i 2003, og i år er det derfor tid for tømming igjen. Kommunens renovatør Gunnar Gallis er i gang med tømmerunden og vil fortsette utover høsten. Alle septiktanker skal tømmes, men også tette tanker skal tømmes minst en gang i året. Det blir lagt igjen meldingslapp etter utført tømming. Dersom det er ønske om tømming til spesiell tid, kan dette bestilles direkte hos Gunnar Gallis eller teknisk etat. Telefon: Gunnar Gallis / Teknisk etat Eiendommer med tette tanker bestiller tømming etter behov på samme måte og husk at også klaringstanker skal tømmes (min. hvert 4 år). 11

12 Andebu barnefestival 2007 Årets barnefestival er vel i havn, og selv med dårlig vær ble festivalen godt mottatt. Publikumsmessig ble resultatet nesten like bra som i fjor, oppunder Opptoget gikk til Andebu sentrum Barnehagedagen fredag ga opptakten, og her fikk barna med seg både miniputtsirkus og konsert med Krohnoglohne. Barneparaden og åpningen med fylkesmann Mona Røkke trakk så mange som oppimot 400 mennesker. Det å ha Andebudagen sammen med Akrobatikk på høyt nivå barnefestivalen ga en god gjensidig gevinst. Lørdag ver det Miniputtsirkus, og da var det så mange som 50 barn i aksjon på en gang i gymsalen på ungdomsskolen. Det store teltet utenfor herredshuset rommet sirkusartister av mange slag, men ingen dyr. Det skulle det heller ikke være. Her var det nysirkus for alle pengene i Trollebollene engasjerte barn og voksne i Sentertorget Barnekoret Friskus og Ola Bremnes i forestillingen «Trøbbel i trapesen» på Store Dal. 12

13 Stor aktivitet under Trollstien på Store Dal søndag forestillingen «Trollringen», og selv om vi nok hadde ønsket flere publikummere, så fikk de som var her sjansen til å se akrobatikk av verdensklasse. I tillegg ble det også arrangert sirkusskole der barna selv fikk prøve seg som akrobater. Teltet i seg selv ble en fin attraksjon på barnefestivalen med det liv og røre som fulgte med. Av andre aktiviteter som må nevnes er Trollebollene som spilte på Varesenteret lørdag. En stor takk til Folkeakademiet som sponset barnefestivalen med disse evigunge og tidløse gjøglerne som alle barn elsker! Sentertorget var stappfullt av forventningsfulle barn og voksne. Så var det sminkeverksted, Barnas Grand Prix, ny sirkusskole og «Trollringen»- forestilling, og søndag var den store familiedagen. Da var det samling på Store Dal med Ola Bremnes og Friskus sin forestilling «Trøbbel i trapesen». Forestillingen var spesialskrevet for barnefestivalen, og Friskus og var en flott blanding av fortelling, sanger, teater og nysirkus! I tillegg hadde barnehagebarna i Andebu en musikkfortelling om troll med innøvde sanger fra kulturskolen. Ballongslipp under åpningen. Alt i alt en flott barnefestival, men vi har vel trukket en konklusjon. Vi ønsker oss festivalen på et tidligere tidspunkt, FØR skoleslutt. Det er dessverre ikke arrangørene i Andebu som setter tidspunktet alene. Hele festivalen er i samarbeid med Vestfoldfestspillene og må derfor avtales med dem. Takk til alle lag og foreninger som bidro til en vel gjennomført festival, og takk til næringslivet som støttet oss! En spesiell takk til Hasås Sag og Rolf Fevang som hjalp oss da vi trengte det som mest! Sterke barn i Andebu. 13

14 Nyheter fra frivillighetssentralen tlf Frivillighetssentralen informerer Andebu frivillighetssentral har besluttet å utstede en årlig Frivillighetspris Prisen skal hedre en person eller en lokal forening som har gjort en frivillig innsats for å bedre livskvaliteten til andre mennesker. Personen eller foreningen må ha utmerket seg på en positiv måte, slik at hverdagen har blitt bedre for enkeltpersoner eller grupper. Prisen skal bestå av en kunstgjenstand, blomst og diplom. Forslagsfristen utløper 15. oktober Forslag på kandidater sendes til: Andebu Frivillighetssentral Familiesenteret, 3158 Andebu Tlf.: E-post: Andebu danseverksted Som omtalt i forrige nummer av Andebustikka, vil Andebu danseverksted være en realitet i løpet av senhøsten. Det er opprettet et handlingskraftig styre, det er utarbeidet vedtekter, danseverkstedet er innmeldt i Brønnøysundregisteret, Nytt fra Anexet Oppussingen går fremover og nytt kjøkken vil være på plass i uke hvis alt er i rute. Vi har også store håp om at resten av møblene i stue og cafè vil være på plass i denne perioden. Vi har fått god hjelp fra resten av kommunen, både fra sykehjemmet, teknisk etat og at brukere av Anexet har trådt til. Dette er godt jobba! Vi regner med å være i drift i oktober med oppstart av hobbygruppe, datakurs og torsdagsklubb. Psykisk helsetjeneste har et samarbeid med Mobilt Omsorgsteam (MOT) som vil bruke kontoret på Anexet torsdager og fredager. Mental Helse og Kreftgruppa vil bruke Anexet enkelte dager på kveldstid. Psykisk helse satser på brukermedvirkning og jobber med å få et brukerråd på plass før jul. Vi har allerede brukerrepresentant i Kulturrådet Psykiatrien i Vestfold HF og i en arbeidsgruppe som planlegger en erfaringskonferanse blant brukere av alle dagsentere i Vestfold. Ta gjerne kontakt med psykisk helsetjeneste eller undertegnede hvis du ønsker mer informasjon! Med vennlig hilsen Linda Ann Rørkoll Psykisk helsetjeneste Familiesenteret Tlf vi har laget en egen logo og er i ferd med å lage plakater og egen nettside! Se Det blir en DANSECAMP på ungdomsskolen helgen 19, 20 og 21. oktober. Ungdom i alderen år vil bli invitert fra egen kommune samt Re, Stokke, Lardal og Hof. Her skal danses, spises og soves på skolen hele helgen! Det blir bassengdisco, filmfremvisning og masse aktivitet. Potensielle instruktører som skal undervise i det videre danseverkstedet vil bli plukket ut på slutten av Campen. Disse vil få opplæring. Treningene framover vil foregå på ungdomskolen. Så er vi i gang! TV-aksjonen Sammen for barn TV-aksjonen 2007 er tildelt UNICEF Norge. Inntektene går til barn berørt av hiv/aids i ulike deler av verden, men skal i hovedsak konsentrere seg om Mosambik, Malawi, Zimbabwe, Uganda, Zambia, Ukraina, Jamaica og Vietnam. Aksjonens mål er å styrke disse lokalmiljøenes evne til å håndtere utfordringen knyttet til hiv/ aids problematikken. Konkret handler det om å bygge opp et støtteapparat, forebygging, omsorg og medisiner, og det å forhindre smitte mellom mor og barn. Aksjonen gjennomføres i samarbeid med Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité og Right To Play fordi idrett er ett av virkemidlene i hiv- og aids-arbeidet rettet mot barn. Sammen skal UNICEF og idretten mobilisere givere og sørge for at barn berørt av hiv og aids slipper å kjempe alene! Årets TV-aksjon skal lage verdens lengste virtuelle lenke. Gjennom lenka vil vi vise at vi står sammen for barn berørt av hiv/aids. Kommunekomiteen består i år av medlemmer fra Andebu, Kodal og Høyjord idrettslag. I tillegg møter leder Kjell Madsen utpekt fra Andebu formannskap og konsulent Gro Fadum Holm fra administrasjonen i Andebu kommune. Kommunekomiteens arbeid blir fortrinnsvis å skaffe bøssebærere så vi håper alle som blir forespurt er positive, og tar i mot utfordringen og takket ja å gå med bøsse på aksjonsdagen. Ta gjerne kontakt på tlf dersom du er interessert i å gå med bøsse. Vi oppfordrer kommunens innbyggere til å ta godt imot bøssebærerne den 21. oktober! 14

15 Hva skjer i Andebu i høst? Dette er lag og foreninger sin side der de kan bekjentgjøre arrangementer, kurs og små og store begivenheter eller bare fortelle litt om laget sitt. Vi minner også om at vi har en arrangementskalender på våre hjemmesider. Der kan lag og foreninger legge inn sitt arrangement selv eller de kan kontakte oss, så legger vi inn arrangementet herfra. 13. oktober kl Dansegalla i Andebuhallen. Ingemars og det svenske Kindbergs spiller. Inngang kr. 280,- Aldersgrense 20 år. 28. oktober Bygdekoret holder jubileumskonsert i gymsalen på Andebu ungdomsskole. Øyvind Thorsen kommer. 18. oktober kl Den årlige kulturkvelden på Andebu menighetshus. Anna Irene Valstad holder foredrag med tema Den gamle eika. Det blir sang og musikk ved Inga Britt Hellenes, Eva Høijord og Hanne Gry Janshaug. Det blir merkeutdeling til deltakerne i Andebu Ils turorientering og premiering til de som har vært med på De grønne turene i sommer. Åresalg og enkel servering. Arr. Folkeakademiet Andebu i samarbeid med Andebu bygdekvinnelag, Andebu fortidslag, Andebu IL og Andebu kommune. 18. oktober Den internasjonale refleksdagen. Se info annet sted i bladet og november Julesalgsmesse på Haugar ungdomslokale lørdag kl og søndag kl Kafeteria med rømmegrøt på lørdag og lapskaus på søndag. 29. november Andebu helselag har møte på Andebu pensjonistsenter. Medlemmer og andre er velkommen. 2. desember Julegrantenning i Kodal sentrum. Fakkeltog. Gratis grøt til alle oktober Danseverksted på ungdomskolen for ungdom i alderen år. Se eller kontakt frivillighetssentralen ( ). Se info annet sted i bladet! 21. oktober TV-aksjonen 2007 Sammen for barn. Se omtale inne i bladet. Ta godt imot bøssebærerne! 21. oktober kl. 13 Åpning av ballbingen på Kodal idrettspark. 25. oktober Andebu helselag har møte på Andebu pensjonistsenter. Medlemmer og andre er velkommen oktober Andebu Form og Farge har salgsutstilling på Solhaug ungdomslokale. Eldres dag 1. oktober 2007 Mandag 1. oktober arrangeres Eldres dag i storstua (Atriet) på Andebu sykehjem. I år byr vi på underholdning av selveste Sputnik med frue Vivian! Hvis noen har behov for kjøring stiller vi med bil, ta kontakt med resepsjonen på Andebu sykehjem, Inger Steen, tlf Det blir servert en varmerett laget på Andebu sykehjem, og da vet vi at maten blir god! Vel møtt til Sputnik show 1. oktober kl i Atriet på Andebu sykehjem! Leie av Andebu pensjonistsenter For bestilling av huset, ring Pris for utleie: Foreninger kr. 500,- Private kr. 1000,-. Andebu helselag Varmtvannsbading på Andebu ungdomsskole hver tirsdag fra kl Instruksjon v/fysioterapeut hver gang. Pris kr. 40,-. 15

16 Bygdekoret fyller 40 år 2. februar 1967 ble Høyjord Sangkor stiftet. Dirigent var Kristian Lakskjønn, og det ble han de neste 20 årene. Øvelsene foregikk på Høyjord skole, kontingenten var 10 kr i året pluss 1 kr til vask! Den første tiden var det kirkene vi besøkte, men etter hvert utvidet vi horisonten og repertoaret. Noe av det største vi var med på var Tre Tårn i samarbeid med Vestfold Festspillene, en fantastisk opplevelse. Bygdekoret arrangerte også Vestfold Korforbund s Sangerstevne som ble meget vellykket. Vi fikk meget god hjelp av Andebus befolkning! En stor takk til alle dere som stilte opp. Koret har egen fane som er sydd av 2 med- Bygdekoret foran minnesteinen ved Andebu kirke 17. mai lemmer av koret, det er vi stolte av. Repertoaret vårt har blitt betydelig bredere etter hvert, preget av de forskjellige dirigentene vi har hatt. Det spenner seg fra kirkesanger Prøysen folkeviser Abba. I disse 40 årene har dirigenter og sangere kommet og gått. Nå er det Halvard Bratvold som svinger taktstokken. Foruten jubileumskonserten som er 28. oktober, ser vi frem til vår tradisjonelle julekonsert. Til våren er det konsert i Andebu kirke i forbindelse med innvielsen av det nye orgelet! Øvelse må til, Halvard Bratvold dirigerer. VELKOMMEN til vår jubileumskonsert som er i gymsalen på u-skolen 28. oktober. Da vil dere også få glede av å høre ØYVIND THORSEN! Se så vakkert barnehagens blomsterbed har blitt! Barnehagene i Andebu, Høyjord og Kodal har plantet og stelt i hele sommer.

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2007-16. årgang God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

An Stikka. 4/2005-14. årgang FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr.

An Stikka. 4/2005-14. årgang FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. FULLDISTRIBUSJON u b e d An Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. I dette nummer kan du lese om: Etablererprogrammet i Vestfold Budsjett 2006 Presentasjon av barnehager Andebu mot 2020 - intervju

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2014-23. årgang Se side 16-17 Les også mer om: Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Utgiver:

Detaljer

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune. Fløværingen Informasjon for Flå kommune Nr 38 juni 2015 God sommer Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.no Redaktørens SPALTE Flå

Detaljer

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 1 - ÅRGANG 2 - JANUAR 2015 Valg til høsten 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Juridisk rådgiver Rolf Brakstad i Asker kommune er nøye

Detaljer

Bæringen. i historien. 20. august begynner 1 651 førsteklassinger på skolen. Side 4 5. Smart miljø. På tide å flytte. Manga-dans

Bæringen. i historien. 20. august begynner 1 651 førsteklassinger på skolen. Side 4 5. Smart miljø. På tide å flytte. Manga-dans Bæringen TORSdag 16. august 2012 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 7 Årgang 24 Skolehverdagen venter Smart miljø I juni deltok ordfører Lisbeth Hammer Krog på SmartCity-konferanse i Amsterdam.

Detaljer

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne INFORMASJON Nr. 4 april/mai 2008-9. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside!

Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside! Fellesavisen KOM M U N A L INF OR M A SJON SAV I S FOR LU RØY KOM M U N E & Menighetsblad for Lurøy, Træna og Aldersund NR. 2 JUNI 2007 21. ÅRGANG Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside! Tekst og

Detaljer

Vi ønsker våre lesere en fin vår!

Vi ønsker våre lesere en fin vår! KOMPOSTEN NR 1 - ÅR 2008 INTERNAVIS FOR NORDRE LAND KOMMUNE Foto: Oppland Arbeiderblad I desember 2007 hadde Nordre Land sin årlige markering for de gikk av med pensjon i løpet av året, de med lang tjeneste

Detaljer

Kommunal informasjonsavis for kommunene Frei og Kristiansund Nr. 3 - Juni 2007-4. årgang

Kommunal informasjonsavis for kommunene Frei og Kristiansund Nr. 3 - Juni 2007-4. årgang Kommunal informasjonsavis for kommunene Frei og Kristiansund Nr. 3 - Juni 2007-4. årgang God sommer! Til for byens befolkning ikke bare for trærne og blomstene Av servicemedarbeider Kristin Schrøder Vi

Detaljer

Grenseland. Ny ordfører AVISA LAKK I RØMSKOG KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT ÅPNET BUTIKK

Grenseland. Ny ordfører AVISA LAKK I RØMSKOG KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT ÅPNET BUTIKK Nr. 8 September 2011 Grenseland AVISA et møtested FOr AremArK marker rømskog LAKK I RØMSKOG Nå kan du få fikset lakken lokalt! Side 13 KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT Knut eng, som startet Norsk Lettmetall, var

Detaljer

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m.

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Nr. 1 - januar 2014-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Godt Nytt År! Side 4 11 Kommunal informasjon

Detaljer

ReAvisa. Vanskeligere hverdag i grenseland. Vårdager fredag - lørdag 11-12. april på. 30 års garanti. Folkevalgte på damejakt 2-3. God påske!

ReAvisa. Vanskeligere hverdag i grenseland. Vårdager fredag - lørdag 11-12. april på. 30 års garanti. Folkevalgte på damejakt 2-3. God påske! TRAFIKKSKOLE Revetal Tlf 413 87 372 Personbil, bil med henger, moped, lett og tung motorsykkel, lastesikringskurs, med mer. www.retrafikkskole.no post@retrafikkskole.no Temamøte på Restauranten 10/4 2014:

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune Nr. 2 - mars 2014-15. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Fengsel i Stokke? Næringssamarbeid og næringsutvikling Side 4 10 Kommunal informasjon og arrangementer Side 12

Detaljer

Bæringen. Valget er ditt. Velg hjemmehjelp

Bæringen. Valget er ditt. Velg hjemmehjelp Bæringen INFORMASJON Fredag 7. september 2007 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 10 Årgang 19 Mange veier til barnehage- plass! Se side 5 Mikkelsmess med mye vann Se side 7 Valget er ditt

Detaljer

Bæringen. Alt klart for isfiske

Bæringen. Alt klart for isfiske Bæringen TORSdag 14. februar 2013 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 2 Årgang 25 Alt klart for isfiske Teppet opp for Annie Førti barn og unge fra Bærmuda mini gleder seg til premieren

Detaljer

Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato Rødsand Foto: Arne Forbord/Rana Blad

Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato Rødsand Foto: Arne Forbord/Rana Blad Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 MARS 2008 22. ÅRGANG Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato

Detaljer

Kalvemønstring 35. årg a n g INFORMASJON. Lars Ingebrigt Rokkones deltok på kalvemønstringa på 4H-dagen på Voll. Foto: Dagfinn Vold.

Kalvemønstring 35. årg a n g INFORMASJON. Lars Ingebrigt Rokkones deltok på kalvemønstringa på 4H-dagen på Voll. Foto: Dagfinn Vold. INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 8/2012 10. mai Årg. 35 Kalvemønstring 35 årg a n g Lars Ingebrigt Rokkones deltok på kalvemønstringa på 4H-dagen på Voll. Foto: Dagfinn Vold 1 rådmannens

Detaljer

Trimløypa på Nord-Solvær

Trimløypa på Nord-Solvær Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2012 26. ÅRGANG Trimløypa på Nord-Solvær Flott utsikt mot Tomma fra den røde

Detaljer

Søker pasienter til unikt prosjekt. TRONDHEIM har fått ny advokat. magasin. Møte med statsministeren. Synsforstyrrelser.

Søker pasienter til unikt prosjekt. TRONDHEIM har fått ny advokat. magasin. Møte med statsministeren. Synsforstyrrelser. magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 10-7. årgang 2008 s. 7 Møte med statsministeren Synsforstyrrelser etter skade s. 8-9 Vellykket refleksaksjon s. 16-18 Søker pasienter til unikt

Detaljer

Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no Side

Detaljer

ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 2/2007 37. årgang

ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 2/2007 37. årgang ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 2/2007 37. årgang Foto: Øystein Hvalsengen FYLKESLAGSLEDERE 2007 FINNMARK Åsmund Abrahamsen Fjellvåkveien 17 9512 Alta 91 53 54 39 aasmja@online.no

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2010 God påske! Kildesortering av søppel Lekkasje rekkehusveranda Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest Innhold Leder... Valgkomit éen i arbeid... Nytt

Detaljer

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole Skolelederen Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse Kultur i skolen Tema Sidene 12 17 s. 10 Effekten av å være en MOT-skole s. 12 Vi vant Gullsekken! s. 16 Stor søkning til kulturskolen s. 10 s. 12 s.

Detaljer

Ny kafé åpner på Berkåk

Ny kafé åpner på Berkåk FULLDISTRIBUSJON Rennebu Nytt Ny Rennebukatalog I disse dager er den nye Rennebukatalogen i salg. Det er som før Lions Club Rennebu og Røde Kors Besøkstjenesta som er utgivere. Den nye katalogen er blitt

Detaljer

AVISA. ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG

AVISA. ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG Nr. 11 November 2009 ole på Haug Grenseland AVISA ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG ole Svendsby «styrer» arbeidet med den gamle, restaurerte «Turisten». Side 6 og 7 moro med korps Det er både sosialt

Detaljer