Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler"

Transkript

1 INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/ årgang I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler

2 Utgiver: Andebu kommune E-post: Andebu kommunes hjemmeside: Lay-out/trykk: Print Konsult 3158 Andebu Opplag: Andebu Stikka 2007 Neste nummer kommer ut uke 49 Frist for innsending av stoff 5. november Redaksjonskomitéen: Judith Pehrson Inger Steen Vigdis Prøytz Anina Wegger Næss Ordføreren har ordet Det du nå sitter og leser etter at kommunevalget er over har jeg sittet og skrevet før kommunevalget ble gjennomført. Ved et mannskapsskifte er det viktig at tingene ikke stopper opp. Kommunestyret samles 9. oktober for å velge formannskap, ordfører, varaordfører og valgnemnd. Det nye formannskapet får en rask start, for allerede to dager seinere er det satt av en hel dag for dialogkonferanse. 23. oktober skal de nye hovedutvalgene være på plass, og i forkant av det samme kommunestyremøtet blir det interkommunale Goksjøprosjektet presentert. Goksjø ligger i tre kommuner. Andebu, Larvik og Sandefjord. En viktig faktor i Goksjøprosjektet er vassdragene som fører vann til Goksjø. Storelv som starter ved Askjemvannet har en lang strekning i Stokke før den renner inn i grenseområdet mellom Sandefjord og Andebu. Skorgeelva ligger i vår kommune, og det er langs denne de største arbeidene er gjort så langt for å hindre erosjon. Det som har vært flott å se i dette arbeidet, er grunneiernes engasjement. Grunneierne har lagt ned betydelig innsats og midler i arbeidet. Det er fra sentralt hold tilført midler som har muliggjort det arbeidet som er godt synlig i nedre del av Skorgeelva. Det er viktig at det flotte arbeidet som har startet opp kan fortsette. Lokalisering av nytt NAV-kontor i Andebu skapte en spennende debatt i kommunestyret siste møte før sommeren. Denne saken kommer i desembermøtet. Kontoret skal være etablert innen 1. januar Flertallet i generalforsamlingen i Andebuhallen vedtok at det skal utredes en kommunal overtagelse fra 1. januar Det er nedsatt ei gruppe som er godt i gang med dette arbeidet, og forslaget fra denne gruppa skal behandles i kommunestyret 11. desember. Forslaget må også behandles i de tre idrettslaga. Barnefestivalen 2007 ligger bak oss. Det har vært en fornøyelse å jobbe sammen med nestleder i oppvekst og kulturutvalget Hans Skjelbred og våre entusiastiske og kreative medarbeidere på oppvekst og kulturkontoret. Jeg vil også benytte anledningen til å skryte litt av vaktmester og «utegjengen» på teknisk som har stilt opp på kort varsel når vi har hatt bruk for hjelp. Det blir ikke barnefestival uten frivillige lag og foreninger, og flere av disse stilte også opp i år. Festivalen fikk en pangstart i fjor. I år var opplegget og tidspunktet annerledes. Været sommeren 2007 kunne vi ikke gjøre noe med, men jeg har møtt flere familier som har gitt hyggelige tilbakemeldinger og det gleder meg. Sommeren har på nytt fortalt oss om hvilken aktivitet vi har i bygda vår. Det er farlig å nevne noen arrangementer, men benytter likevel anledningen til å gratulere dugnadsgjengen i Kodal med 30 år på rad med Kodalmila. «Mila» har status langt utenfor fylket. God høst! Forsidebilde: Utsikt fra Vetan en tidlig sommermorgen. Foto: Bjørn Aamodt Hans Hilding Hønsvall 2

3 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Høstens valg er nylig gjennomført og i dette nummer av Andebustikka rakk vi akkurat å få med kommunestyrets sammensetning for de neste fire år. Valgdeltakelsen i år har vært på 60,7%, det vil si at 2363 personer har stemt i Andebu kommune. Dette er 3,4 % bedre enn forrige kommunevalg i Kommunestyrets sammensetning for de neste fire år blir slik: Det norske Arbeiderparti Lian, Johnny Kvernsmyr, Anne Marie Dokken, Sven Gjermund Myhre, Øivind Bøe, Jørn Erik Varamedlemmer: Madsen, Kjell Aglen, Lisbeth Rolstad, Marianne Kjærås, Lars Jørgen B Gjerdrum, Kari Jensen, Inger S Eriksen, Trine Pettersen, Willy Sosialistisk Venstreparti Ulland, Eva K. Kjæraas, Arild Varamedlemmer: Olsen, Sigmund Bøen, Tom Andreas Flåm, Torstein Trevland, Staale Skatvedt, Marianne J. Senterpartiet Sommerstad, Bjarne Kjærås, Ole Kristian Trevland, Per Asbjørn Varamedlemmer: Fevang, Susann Kjærås, Lene Abrahamsen, Tom Cato Trolldalen, Heidi Knippen Sommerstad, Kjell Orerød, Johan Kristelig Folkeparti Hønsvall, Hans Hilding Hanedalen, Magnar Aas, Erna Aasrum, Magnus Varamedlemmer: Stålerød, John Inge Strøm, Dagfinn Johansen, Anne-Lise W Brekke, Svein Østbu, Terje Sletvold, Åse Svarstad, Inger Venstre Gallis, Gunnar Ellefsrød, Cathrine Skaug, Jan Varamedlemmer: Eriksen, Helene Tveitan, Anne-Louise Nystuen, Truls Tangen, Gunnbjørn Rødland, Hanne Brit Nomme, Roald Høyre Holmen, Lars Viggo Skjelbred, Hans Øverland, Geir Kristian S. Varamedlemmer: Bøen, Hans Ellefsen Haugerød, Jan Tore Olsen, Elisabet Trevland Gåsholt, Terje Thorvaldsen, Marit Berg, Kåre Olav Valgresultater for Andebu: Fremskrittspartiet Gran, Harry Nygaard, Karin Helene Evensen, Kjell Einar Orerød, Hanna Marie S Gallis, Erlend Varamedlemmer: Kjæraas, John Petter Fevang, Tina Nesengen, Leif Henry Stensholt, Trond Skatvedt, Thorbjørn Skjelland, Jorunn Marie Hamer, Morten Haukjem, Helge Olav Hvem blir ordfører? I Andebu har vi som kjent ikke hatt direkte ordførervalg. Ordfører og varaordfører blir valgt på det første kommunestyremøtet den 9. oktober. Da blir det også valgt nytt formannskap og valgnemnd. Valg av styrer, råd og utvalg Valgnemnda består av to representanter fra hvert parti. Valgnemnda skal foreslå medlemmer til alle de kommunale utvalgene og avholder sitt innstillingsmøte den 16. oktober. I kommunestyrets møte 23. oktober blir alle de kommunale utvalgene endelig valgt for de neste fire år. 3

4 Velkommen til nytt barnehage- og skoleår Vi ønsker alle velkommen til nytt barnehage- og skoleår. Spesielt de nye barnehagebarna, de nye 1. klassingene og deres foresatte som nå får en ny hverdag. En ny verden åpner seg for de små, og alle ansatte vil gjøre sitt for at de skal få en fin tid i barnehagene og på skolene i Andebu, Høyjord og Kodal. Antall barn i barnehagene er nå ca. 220, og det er 770 elever på våre fire skoler hvorav 246 går på ungdomstrinnet. Oppvekst- og kulturetaten er stadig i utvikling og vekst. Tilflytting til kommunen gjør at vi aldri blir ferdig med utbygging. Neste år står Kodal skole og Andebu skole for tur. Vårt største prosjekt i år er den nye barnehagen på Gravdal. En stor fire-avdelings barnehage er under oppføring, og med dette vil alle som søker barnehageplass i kommunen få det. 1. klassingene ved Andebu skole. Magni Wegger og Lone Uth er kontaktlærere i klassen I tillegg til skoler og barnehager har oppvekst- og kulturetaten en kulturskole med flere tilbud til barn i alle aldre. Interessen for kulturskolen er økende, men vi kan dessverre ikke ta opp alle som søker. Deltakelse i kulturaktiviteter gjør oppveksten rikere, og vi håper kulturskolen kan bidra med dette til så mange som mulig. Lag og foreninger har startet opp igjen etter ferien. Vi ønsker lykke til med det verdifulle, frivillige arbeidet som utføres på mange områder og som er med på å legge grunnlaget for den gode oppvekstkommunen vi alle ønsker Andebu skal være. Vi håper på et nært og godt samarbeid med alle foresatte og lag og foreninger i bygda slik at vi sammen kan være med på å legge grunnlaget for at barn og unge kan se tilbake på barndommen og ungdomstida i Andebu med gode minner. 1. klassingene ved Høyjord skole. Kontaktlærer er Aase Kristine Myhre Med hilsen Bjørn Aamodt oppvekst- og kultursjef Gravdal barnehage er under bygging og skal være klar til å ta imot barn i november 1. klassingene ved Kodal skole. Kontaktlærer Heidi Jenssen og inspektør Geir Wike 4

5 Andebu kulturskole Tegne - og maleverksted Fra 6 år. Er du glad i å tegne, male, lage skulpturer og forme? Da er dette tilbudet noe for deg. Hver onsdag fra er kunstlærer Victoria Belyashova hos oss og underviser på Andebu skole. Victoria er vår nye kunstlærer i kulturskolen. Hun har laget det flotte bildet du ser på denne siden. Oppstart onsdag kl i formingssalen på Andebu skole. Filmklubb Fra 7.klasse For dere over 12 år starter vi opp filmklubb. Lær å håndtere filmkameraet, sette sammen film, animere og bruke effekter. Startes ved tilstrekkelig antall påmeldte. Musikk ved livets begynnelse Fra 0 år Vi starter opp ny gruppe og har plass til flere. Bli med på en time med sang, bevegelse og masse kos. Tirsdager Påmelding/spørsmål: Tlf / eller E-post:: Næringsprisen 2007 Hvem i Andebu fortjener anerkjennelse for godt næringsutviklingsarbeid? Hvem skal få næringsprisen for 2007? Send inn forslag til kandidater til Andebu kommune, Andebu sentrum1, 3158 Andebu eller på epost: innen 20. oktober. Statuttene og liste over hvem som har fått prisen før er lagt ut på våre hjemmesider og kan også fås Ordføreren og fjorårets prisvinner Liv Irene Rabe v/dalsroa Pensjonat ved henvendelse til kommunens sentralbord tlf Næringsprisen skal deles ut under Næringsfrokosten for de næringsdrivende i slutten av november. 5

6 Hva er NAV? - Og når kommer det NAV-kontor til Andebu? Arbeids- og velferdsetaten ble etablert 1. juli Sosialtjenesten i kommunene og etaten vil sammen utgjøre Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV). Dette er en av de største forvaltningsreformene i nyere tid. Høsten 2006 åpnet de første 25 NAVkontorene. I 2007 er det planlagt 110 nye kontorer. Innen 2010 skal alle innbyggere i Norge ha tilgang til et NAVkontor. Ved disse kontorene møter brukerne et integrert kontor, der ansatte i Arbeidsog velferdsetaten (tidligere Aetat og trygdeetaten) og kommunens sosialtjeneste jobber sammen om å finne gode løsninger for brukerne. Minstekravet til et NAV-kontor er økonomisk sosialhjelp fra kommunen hele det statlige tjenestespekteret fra tidligere trygdeetaten og Aetat Når kommer NAV til Andebu? I Andebu skal det sannsynligvis eta- bleres et NAV-kontor i løpet av 3. kvartal I løpet av 1. halvår 2009 skal det ansettes leder av NAV Andebu. I dag har vi NAV Trygd som holder til i sentrumsbygget tlf Hvilke tjenester skal legges til NAV kontoret? Statlige tjenester og oppgaver etter folketrygdloven, barneloven og lov om arbeidsmarkedstjenester. Økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester Råd og veiledning Individuelle planer Bosetting av flyktninger etter avtale med IMDI Introduksjonsordning for nyankomne flyktninger Tiltaksrettede tjenester med selvhjelpsperspektiv og fokus på arbeid Hvor skal NAV-kontoret ligge? Kommunestyret behandlet saken om nytt NAV - kontor i sitt møte 19. juni i år. Der ble det bestemt at det skal settes i gang et forprosjekt for etablering av kontorer for NAV, lensmann, familiesenter og bibliotek. Det skal i forprosjektet vurderes hvor NAV-kontoret skal ligge, kommunalt eide bygninger og leie av tilsvarende bygninger. Forprosjektet, som skal omfatte kostnader for bygging og drift skal legges fram for ny behandling i kommunestyrets møte i desember Formålet med reformen er å få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad gjøre det enklere for brukerne å tilpasse forvaltningen til brukernes behov få en helhetlig og effektiv arbeidsog velferdsforvaltning Andebu sykehjem Tilbud og aktiviteter ved og rundt sykehjemmet i høst Spørsmål om deltakelse kan rettes til Helse- og sosialetaten, tlf Tidspunktene for Hobbygruppe og Datakurs vil bli kunngjort senere. Tilbudene gjelder for alle som bor i Andebu kommune. Transport må ordnes av hver enkelt. 6

7 Søknader om spillemidler 2007/2008 Vi minner om fristen for innsending av søknader om spillemidler for kommende sesong. Det kan søkes om midler til bygging og rehabilitering av anlegg til fysisk aktivitet. Interesserte bes melde fra til kommunen innen 15.oktober. Endelig søknad må være godkjent av teknisk etat innen 5.november. Det kan søkes innenfor følgende tre kategorier (basert på størrelse og kostnad): TYPE PROSJEKT TILSKUDD I % OG BELØP FRIST /SVAR Nærmiljøanlegg, Tilskudd 50% av godkjente Ingen søknadsfrist, Forenklet ordning kostnader som minimum kort behandlingstid. må være kr , max kr Dvs. at minste tilskudd er kr , max kr Nærmiljøanlegg Tilskudd 50% av godkjente kostnader 15. oktober som minimum må være kr max Svar: juni 2008 kr Dvs. at minste til-skudd er kr , max kr * Ordinære anlegg: Tilskudd 1/3 av godkjente kostnader 15.oktober bygging / over kr Svar: juni 2008 rehabilitering Max tilskudd er kr * ) Et nærmiljøanlegg kan bestå av tre separate byggetrinn slik at max tilskuddsbeløp totalt kan bli kr forutsatt total sum for godkjente kostnader på kr Idrettslag, ungdomslag, velforeninger, borettslag, skoler og barnehager vil få tilsendt skriftlig info-materiale om de enkelte ordningene. Erfaring viser at det er enklest å få til gode søknader når arbeidet skjer i fellesskap mellom søker, kommunen og fylkeskommunen. Ta gjerne kontakt direkte med saksbehandler Beate Apall-Olsen, tlf , Se også Søknadene sendes: Andebu kommune, oppvekst- og kulturetaten, Andebu sentrum 1, 3158 Andebu Endringer i kommunens administrative ledelse Ole Sverre Lund har vært ansatt som rådmann i Andebu kommune på åremål siden Kommunestyret vedtok i møte å tilby Ole Sverre Lund fast ansettelse som rådmann. Truls Hvitstein er ansatt som ny organisasjonssjef. Han tiltrådte stillingen Han var tidligere personalsjef i Holmestrand kommune. Margit Nordby Landfald har benyttet seg av mulighetene i kommunens livsfaseorienterte personalpolitikk, og har etter eget ønske sluttet som helse- og sosialsjef. Hun har gått over i stilling som spesialsykepleier i organisasjonsavdelingen på herredshuset. Helse- og sosialsjefstillingen vil inntil videre være ubesatt. Helseog sosialsjefens ansvar og oppgaver fordeles på rådmannen og virksomhetslederne i helse- og sosialetaten. Torild Hansen har begynt i stillingen som virksomhetsleder for virksomhet familie og sosial. Hun ledet tidligere virksomhet hjemmetjenester og tiltak for funksjonshemmede. Hun vil framover være å treffe på Familiesenteret. Magnar Hjelmeland har begynt i stillingen som virksomhetsleder for virksomhet hjemmetjenester og tiltak for funksjonshemmede. Han vil framover være å treffe på Andebu sykehjem. Ole Sverre Lund rådmann Stor aktivitet på rampa i Storefri. 7

8 Andebu bibliotek Åpningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Tirsdagene 7/8, 4/9, 25/9, 30/10, 27/11. Bokbussen stopper ved: Høyjord skole kl Høyjord v/butikken kl Onsdagene 8/8, 5/9, 26/9, 31/10, 28/11 Bokbussen stopper ved: Sagmyra, Kodal kl Onsdagene 22/8, 19/9, 17/10, 14/11, 12/12 Bokbussen stopper ved Kodal skole kl Onsdagene 15/8, 3/10, 24/10, 21/11, 19/12 Bokbussen stopper ved Sagmyra, Kodal kl Vidaråsen landsby kl Nyansatte i Andebu kommune Anja Pedersen Bech Ansatt som sosialkonsulent i 100% stilling ved Familiesenteret fra 16 juli Anja er 32 år og har nylig flyttet tilbake til Larvik etter mange år i Oslo. Hun er utdannet sosionom. Hun har jobbet som sosialkonsulent i sosialtjenesten i Oslo i 5 år. Hun har også jobbet som miljøterapeut på en institusjon for avrusning av illegale rusmidler. Anja trives allerede veldig godt i kommunen og i jobben på Familiesenteret. Terje Evensen 36 år og bosatt på Tjøme er vår nye SFO-leder ved Andebu skole. Han er oppvokst på Nøtterøy, men flyttet derfra for 17 år siden. I disse årene har han blant annet jobbet som lærer i 6 år i Kinsarvik i Hardanger, hatt siviltjeneste på museet/kafeen langs Rallarveien på Finse, vært lærer på en øy utenfor Haugesund i 2 år, vært kulturskolelærer i kunst og håndverk og av alle ting har han drevet et overnattingssted for back-packere i Hong Kong. Denne allsidige arbeidserfaringen med mennesker kommer nok godt med i jobben som SFO-leder. Terje har mange hobbyer: Han liker friluftsliv, fiske, klatring og skiseiling. Bli ikke forundret om du treffer han langt oppe på vidda med skiseil. Han er også interessert i kunst og musikk. Vi ønsker han lykke til og håper han vil trives i jobben som SFO-leder. Magnar Hjelmeland 56 år og bor i Melsomvik. Er ansatt som virksomhetsleder for hjemmetjenesten fra 1. august. Etter 26 år ved Sykehuset i Vestfold, hvorav 20 som leder, var det på tide med nye utfordringer. Arbeidet innbar ulike prosjektarbeid både lokalt og regionalt i Helse Sør samt systemansvarlig for sykehusovergripende datasystemer. Forhåpentligvis vil dette være nyttig erfaring og kunnskap i min nye jobb. Det blir en spennende tid framover, og trivselen på jobb er allerede stor, for det er fantastiske folk å jobbe sammen med. Mottagelsen i kommunen har vært veldig bra, og omvisningen i kommunen med rådmannen var nyttig med en fresk avlutning på gokartbanen. Fritiden benyttes til båtliv, trim og noen turer på fjellet og alpinbakkene Det bygges i sentrum Første byggetrinn av den planlagte utbyggingen i Andebu sentrum er i full gang. De som bor i sentrum har nok merket det her både sprenges det og graves det hele dagen. Det er Byggholt som nå er i gang med det første bygget ved Kodalveien/Varesenteret. Dette bygget skal ha 4 etasjer med leiligheter i de tre øverste etasjene. I første etasje blir det arealer til næring, boder og garasjeanlegg til leilighetene. Leilighetene blir fra 74 m2 til 114 m2. I øverste etasje blir det tre leiligheter med store takterrasser på toppen av bygget. 8

9 Trafikksikkerhet - Sammen mot null «Sangeplass» ved herredshuset/ Andebu barneskole veier. Sjekk og bytt vindusviskere hvis det er nødvendig, slik at sikten ikke nedsettes. Sjekk også dekkene og ikke bruk slitte sommerdekk på glatte, løvdekte høstveier. Bytt dekk i tide! La brøytestikkene stå! Høsten er tid for utsetting av pisker/brøytestikk langs kommunale veier. Dette gjøres for å hjelpe brøytemannskapene i deres jobb gjennom vinteren. Det er mange som dessverre ikke kan la piskene stå. Piskene er IKKE leketøy. La derfor brøytestikkene stå. I fjor ble det opparbeidet ny parkeringsplass ved herredshuset/andebu barneskole med eget område for av- og påstigning for skoleelever og andre. Fra gammelt av er «å sange» det samme som å klemme og vi syntes dette er et fint navn på området. Det er satt opp skilt med henvisning til Sangeplassen for rask av- og påstigning. Nye 30 km/t soneskilter, Orheimfeltet I forbindelse med opparbeidelse av ny vei etter saneringsarbeider av vann- og avløpsanlegget i Orheimveien, er det vedtatt å sette opp nye soneskilt med 30 km/t fartsgrense i Bjørkeveien og Orheimveien. Det gjennomføres også fysiske tiltak ved nye humper i Orheimveien. Mange benytter plassen for levering og henting av skoleelever, men det er plass til flere. Det oppfordres til økt bruk av Sangeplassen, slik at snuing/rygging unngås. Hva gjør du for økt trafikksikkerhet? Nullvisjonen er en visjon om et transportsystem som ikke krever liv eller gir varig skade. Det er en ledestjerne og noe å strebe etter - ikke et konkret mål. Det er ikke en visjon om null ulykker. Vi må akseptere ulykker så lenge de ikke tar liv eller gir varig skade. Det er ikke ulykken i seg selv som er problemet, men skadene og tapet den forårsaker. Nullvisjonen gir et etisk grunnlag for trafikksikkerhetsarbeidet og et grunnlag for prioritering av tiltak. Du har sikkert en nullvisjon for deg selv og dem du er glad i. Hva kan DU gjøre for å oppnå en ønsket framtid, hvor ingen blir drept eller livsvarig skadd i trafikken: Hold fartsgrensen Bruk bilbelte Kjør rusfritt Bruk refleks! Høsten og vinteren kan være uhyggelig mørk. Ikke gjør skoleveien, spaserturen mv. til en uhyggelig opplevelse. Bruk refleks slik at andre trafikanter ser deg! Den nasjonale Refleksdagen arrangeres og det oppfordres til å gjennomføre aktiviteter for å sette fokus på refleks og på egen og andres sikkerhet i mørket. Oppskrift på forskjellige aktiviteter kan lastes ned på refleksdagens egen nettside Mørke og glatte veier Vinteren er i anmarsj, så vær forberedt på mørke og glatte Redusert fartsgrense, Kodal sentrum På Kodalveien (Rv 305) var det tidligere 50 km fartsgrense og opphevet gangfelt ved krysset med Rismyrveien. For å øke sikkerheten for myke trafikanter, er dette nå endret til 40 km fartsgrense og det er opparbeidet to nye fartshumper. Nytt veilys langs Askjemveien Iht. kommunens vedtatte trafikksikkerhetsplan med handlingsplan 2007, vil eksisterende veilys bli oppgradert på første del av Askjemveien. Videre vil det bli satt opp nytt veilys noe sørover, slik at ca. 550m av Askjemveiens nordre del får nytt veilys. Busslomme ved Ulvekula, Håskenveien Kommunen planlegger anleggelse av ny busslomme ved Ulvekula på Håskenveien, hvilket er i tråd med vedtatt trafikksikkerhetsplan. I skrivende stund ventes det på tillatelse fra Statens Vegvesen. Vi tror imidlertid at det skal gå i orden, slik at busslommen kan opparbeides i høst. 9

10 Store taklekkasjer på Andebu menighetshus På menighetshuset har man i lengre tid slitt med lekkasje i taket, og drypping ved peisen. Situasjonen har forverret seg og det er nå betydelige vannmengder som det siste året har funnet veien gjennom taket i gangen slik at takplatene har begynt å henge. Vannet gjør store skader på bygget, og det er nå helt nødvendig at noe gjøres så raskt som mulig for å begrense skadene. Det er utarbeidet tegninger for rehabilitering av bygget, og det er nedsatt en byggekomite. Vi ønsker oss et mønetak over den flate delen av taket med mulighet for innredning av en liten leilighet på toppen. Huset vil, som skissen viser, få et penere utseende og fortsatt fylle et behov for utleielokaler. Ombyggingen vil bli dyr, og menighetshuset har behov for å øke egenkapitalen. Vi håper mange har mulighet til å yte et bidrag, stort eller lite, til Andebu menighetshus, slik at vi kan gi huset det vedlikeholdet og den oppgraderingen det så sårt behøves. Det vil bli innlagt en giroblankett for gave til menighetshuset i neste Kirkenytt. Hilsen Andebu menighetshus v/harald Skatvedt Den nye sognepresten i Andebu prestegjeld heter Jan Brastein Andebus nye sogneprest er 48 år og har teologisk embetseksamen fra Universitet i Oslo. Han har tjenestegjort som metodistprest siden 1986 og har jobbet ved Det norske Radiumhospital. Jan Brastein er ekte Vestfoldgutt, født og oppvokst i Larvik. Kona heter Elin og de har 5 barn. Familien bor i eget hus i Skåumfeltet i Arnadal. Menighetene i Andebu er kjent med Brastein fra før siden han hadde et vikariat her i Han begynte stillingen 1. september i år. Alle gode ting er tre: Menighetsrådene innstilte ham, Bispedømmerådet tilsatte ham og den samme person ønsket seg til Andebu, nemlig Jan Brastein.«Skriv og si at jeg gleder meg veldig til å begynne i Andebu». Vi ønsker Brastein med familie hjertelig velkommen til vårt prestegjeld, forhåpentligvis til nyoppusset bolig i Prestegården. Sakset fra Kirkenytt Den nasjonale Refleksdagen 18. oktober Nå går det raskt mot årstiden med lange og mørke kvelder, og det er viktig å ta i bruk refleks når man beveger seg utendørs på kveldstid. En refleksvest er godt synlig, og når det nå også er påbudt å ha det liggende i bilen, kan man kanskje i samme slengen kjøpe noen ekstra vester slik at alle i familien har en. Hos vårt lokale forsikringsselskap i Andebu kan man få kjøpt godkjente refleksvester til kr 25,- og det er utrolig billig - så løp og kjøp! Ellers er det også mange andre gode produkter i handelen, så det er ingen grunn til å gå rundt usynlig i høstmørket til fare for seg selv og andre. Husk at refleks gjør deg synlig på 140 meters avstand, selv for en bil med bare nærlys. Uten refleks er bilen bare meter unna når den ser deg... Refleks reduserer risikoen for å bli påkjørt med hele 85%. Det vil etter hvert være mørkt om morgenen når barn og ungdommer skal på skolen, og det er viktig at foreldre er flinke til å utstyre store og små og minne dem om å bruke refleks - når de går til skolen eller står i veikanten og venter på bussen. Vi har ingen å miste! Husk også å sjekke lykter på syklene, det er påbudt med reflekser på sykkelpedaler og bak på sykkelen. Se Vigdis Svendgård Tiltakskoordinator Folkehelse, Trygge lokalsamfunn og SLT 10

11 Tømmerutiner 2007 Kildesortering Forbruksavfall fra husstandene hentes av renovatøren, bioavfall (hver uke), restavfall og drikkekartong/papir/papp (vekselvis hver 2. uke). Følgende tømmerutine er fastsatt: (BIO matrester mv, RA - restavfall, PP drikkekartong/papir/papp) Måned uke nr. Fraksjon Måned uke nr. Fraksjon Oktober 40 BIO + RA 47 BIO + PP 41 BIO + PP 48 BIO + RA 42 BIO + RA Desember 49 BIO + PP 43 BIO + PP 50 BIO + RA November 44 BIO + RA 51 BIO + PP 45 BIO + PP 52 BIO + RA 46 BIO + RA Januar 1 BIO + PP VESAR har utarbeidet informasjonskalender med henterutiner og mange nyttige opplysninger og tips om renovasjonen. Hvis du ikke har fått kalenderen, ta kontakt med VESAR på tlf Se også Vesars hjemmeside Bioposer Trenger du poser til bioavfall, så kan du knyte en biopose på skapet/dunken eller kontakte Vesar. Bioposer kan også hentes på teknisk etat. Disse er gratis. Ekstra restavfallsekker Restavfall hentes hver 14. dag, og renovatøren vil da kun ta med en restavfallssekk pr. abonnement. Dersom du har mer restavfall enn dette, skal spesielle sekker med merking «Ekstra sekker - avgift betalt» benyttes. «Ekstra sekker» kan kjøpes for 25 kr/sekk på teknisk etat eller ved å ta direkte kontakt med renovatøren (min. 10 sekker) på tømmedagen. Andre typer sekker vil ikke bli tatt med. Mye papir/papp? Tidvis kan det være mye papir/papp (P/P), slik at det ikke er plass i skap/ dunken. Husk at dette da kan settes ved siden av skapet/dunken, men må da være buntet eller legges i papirsekk/-eske. Kullerød fyllplass Fyllplassen er åpen for mottak av «rene» masser som hageavfall, stein, jord mv. fra husholdninger/hytter. Åpningstid er hver onsdag fra kl tom Plassen er bemannet og levering er gratis. Overgang til plastdunker Iht. Vesar/kommunens retningslinjer er det planlagt at abonnentene skal benytte plastdunker i stedet for dagens kildesorteringsskap og restavfallsstativ. Standardutstyr består av 3 dunker, 1 x 140 liter bioavfall, 1 x 140 liter papir/papp/drikkekartong og 1 x 140 liter restavfall. Kostnader til nye dunker dekkes inn via årsgebyrene. Dunker er valgt, da dette bl.a. er en fleksibel løsning, hvor større dunker kan bestilles ved behov. Større dunke til P/P er kostnadsfritt, men økt volum for restavfall medfører økt årsgebyr. Ta kontakt med Vesar ved ønske om utskifting. Vann og avløp Septiktømming 2007 Det er tidligere innført tvungen septiktømming hvert 2. år i hele kommunen. Siste tømmerunde ble utført i 2003, og i år er det derfor tid for tømming igjen. Kommunens renovatør Gunnar Gallis er i gang med tømmerunden og vil fortsette utover høsten. Alle septiktanker skal tømmes, men også tette tanker skal tømmes minst en gang i året. Det blir lagt igjen meldingslapp etter utført tømming. Dersom det er ønske om tømming til spesiell tid, kan dette bestilles direkte hos Gunnar Gallis eller teknisk etat. Telefon: Gunnar Gallis / Teknisk etat Eiendommer med tette tanker bestiller tømming etter behov på samme måte og husk at også klaringstanker skal tømmes (min. hvert 4 år). 11

12 Andebu barnefestival 2007 Årets barnefestival er vel i havn, og selv med dårlig vær ble festivalen godt mottatt. Publikumsmessig ble resultatet nesten like bra som i fjor, oppunder Opptoget gikk til Andebu sentrum Barnehagedagen fredag ga opptakten, og her fikk barna med seg både miniputtsirkus og konsert med Krohnoglohne. Barneparaden og åpningen med fylkesmann Mona Røkke trakk så mange som oppimot 400 mennesker. Det å ha Andebudagen sammen med Akrobatikk på høyt nivå barnefestivalen ga en god gjensidig gevinst. Lørdag ver det Miniputtsirkus, og da var det så mange som 50 barn i aksjon på en gang i gymsalen på ungdomsskolen. Det store teltet utenfor herredshuset rommet sirkusartister av mange slag, men ingen dyr. Det skulle det heller ikke være. Her var det nysirkus for alle pengene i Trollebollene engasjerte barn og voksne i Sentertorget Barnekoret Friskus og Ola Bremnes i forestillingen «Trøbbel i trapesen» på Store Dal. 12

13 Stor aktivitet under Trollstien på Store Dal søndag forestillingen «Trollringen», og selv om vi nok hadde ønsket flere publikummere, så fikk de som var her sjansen til å se akrobatikk av verdensklasse. I tillegg ble det også arrangert sirkusskole der barna selv fikk prøve seg som akrobater. Teltet i seg selv ble en fin attraksjon på barnefestivalen med det liv og røre som fulgte med. Av andre aktiviteter som må nevnes er Trollebollene som spilte på Varesenteret lørdag. En stor takk til Folkeakademiet som sponset barnefestivalen med disse evigunge og tidløse gjøglerne som alle barn elsker! Sentertorget var stappfullt av forventningsfulle barn og voksne. Så var det sminkeverksted, Barnas Grand Prix, ny sirkusskole og «Trollringen»- forestilling, og søndag var den store familiedagen. Da var det samling på Store Dal med Ola Bremnes og Friskus sin forestilling «Trøbbel i trapesen». Forestillingen var spesialskrevet for barnefestivalen, og Friskus og var en flott blanding av fortelling, sanger, teater og nysirkus! I tillegg hadde barnehagebarna i Andebu en musikkfortelling om troll med innøvde sanger fra kulturskolen. Ballongslipp under åpningen. Alt i alt en flott barnefestival, men vi har vel trukket en konklusjon. Vi ønsker oss festivalen på et tidligere tidspunkt, FØR skoleslutt. Det er dessverre ikke arrangørene i Andebu som setter tidspunktet alene. Hele festivalen er i samarbeid med Vestfoldfestspillene og må derfor avtales med dem. Takk til alle lag og foreninger som bidro til en vel gjennomført festival, og takk til næringslivet som støttet oss! En spesiell takk til Hasås Sag og Rolf Fevang som hjalp oss da vi trengte det som mest! Sterke barn i Andebu. 13

14 Nyheter fra frivillighetssentralen tlf Frivillighetssentralen informerer Andebu frivillighetssentral har besluttet å utstede en årlig Frivillighetspris Prisen skal hedre en person eller en lokal forening som har gjort en frivillig innsats for å bedre livskvaliteten til andre mennesker. Personen eller foreningen må ha utmerket seg på en positiv måte, slik at hverdagen har blitt bedre for enkeltpersoner eller grupper. Prisen skal bestå av en kunstgjenstand, blomst og diplom. Forslagsfristen utløper 15. oktober Forslag på kandidater sendes til: Andebu Frivillighetssentral Familiesenteret, 3158 Andebu Tlf.: E-post: Andebu danseverksted Som omtalt i forrige nummer av Andebustikka, vil Andebu danseverksted være en realitet i løpet av senhøsten. Det er opprettet et handlingskraftig styre, det er utarbeidet vedtekter, danseverkstedet er innmeldt i Brønnøysundregisteret, Nytt fra Anexet Oppussingen går fremover og nytt kjøkken vil være på plass i uke hvis alt er i rute. Vi har også store håp om at resten av møblene i stue og cafè vil være på plass i denne perioden. Vi har fått god hjelp fra resten av kommunen, både fra sykehjemmet, teknisk etat og at brukere av Anexet har trådt til. Dette er godt jobba! Vi regner med å være i drift i oktober med oppstart av hobbygruppe, datakurs og torsdagsklubb. Psykisk helsetjeneste har et samarbeid med Mobilt Omsorgsteam (MOT) som vil bruke kontoret på Anexet torsdager og fredager. Mental Helse og Kreftgruppa vil bruke Anexet enkelte dager på kveldstid. Psykisk helse satser på brukermedvirkning og jobber med å få et brukerråd på plass før jul. Vi har allerede brukerrepresentant i Kulturrådet Psykiatrien i Vestfold HF og i en arbeidsgruppe som planlegger en erfaringskonferanse blant brukere av alle dagsentere i Vestfold. Ta gjerne kontakt med psykisk helsetjeneste eller undertegnede hvis du ønsker mer informasjon! Med vennlig hilsen Linda Ann Rørkoll Psykisk helsetjeneste Familiesenteret Tlf vi har laget en egen logo og er i ferd med å lage plakater og egen nettside! Se Det blir en DANSECAMP på ungdomsskolen helgen 19, 20 og 21. oktober. Ungdom i alderen år vil bli invitert fra egen kommune samt Re, Stokke, Lardal og Hof. Her skal danses, spises og soves på skolen hele helgen! Det blir bassengdisco, filmfremvisning og masse aktivitet. Potensielle instruktører som skal undervise i det videre danseverkstedet vil bli plukket ut på slutten av Campen. Disse vil få opplæring. Treningene framover vil foregå på ungdomskolen. Så er vi i gang! TV-aksjonen Sammen for barn TV-aksjonen 2007 er tildelt UNICEF Norge. Inntektene går til barn berørt av hiv/aids i ulike deler av verden, men skal i hovedsak konsentrere seg om Mosambik, Malawi, Zimbabwe, Uganda, Zambia, Ukraina, Jamaica og Vietnam. Aksjonens mål er å styrke disse lokalmiljøenes evne til å håndtere utfordringen knyttet til hiv/ aids problematikken. Konkret handler det om å bygge opp et støtteapparat, forebygging, omsorg og medisiner, og det å forhindre smitte mellom mor og barn. Aksjonen gjennomføres i samarbeid med Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité og Right To Play fordi idrett er ett av virkemidlene i hiv- og aids-arbeidet rettet mot barn. Sammen skal UNICEF og idretten mobilisere givere og sørge for at barn berørt av hiv og aids slipper å kjempe alene! Årets TV-aksjon skal lage verdens lengste virtuelle lenke. Gjennom lenka vil vi vise at vi står sammen for barn berørt av hiv/aids. Kommunekomiteen består i år av medlemmer fra Andebu, Kodal og Høyjord idrettslag. I tillegg møter leder Kjell Madsen utpekt fra Andebu formannskap og konsulent Gro Fadum Holm fra administrasjonen i Andebu kommune. Kommunekomiteens arbeid blir fortrinnsvis å skaffe bøssebærere så vi håper alle som blir forespurt er positive, og tar i mot utfordringen og takket ja å gå med bøsse på aksjonsdagen. Ta gjerne kontakt på tlf dersom du er interessert i å gå med bøsse. Vi oppfordrer kommunens innbyggere til å ta godt imot bøssebærerne den 21. oktober! 14

15 Hva skjer i Andebu i høst? Dette er lag og foreninger sin side der de kan bekjentgjøre arrangementer, kurs og små og store begivenheter eller bare fortelle litt om laget sitt. Vi minner også om at vi har en arrangementskalender på våre hjemmesider. Der kan lag og foreninger legge inn sitt arrangement selv eller de kan kontakte oss, så legger vi inn arrangementet herfra. 13. oktober kl Dansegalla i Andebuhallen. Ingemars og det svenske Kindbergs spiller. Inngang kr. 280,- Aldersgrense 20 år. 28. oktober Bygdekoret holder jubileumskonsert i gymsalen på Andebu ungdomsskole. Øyvind Thorsen kommer. 18. oktober kl Den årlige kulturkvelden på Andebu menighetshus. Anna Irene Valstad holder foredrag med tema Den gamle eika. Det blir sang og musikk ved Inga Britt Hellenes, Eva Høijord og Hanne Gry Janshaug. Det blir merkeutdeling til deltakerne i Andebu Ils turorientering og premiering til de som har vært med på De grønne turene i sommer. Åresalg og enkel servering. Arr. Folkeakademiet Andebu i samarbeid med Andebu bygdekvinnelag, Andebu fortidslag, Andebu IL og Andebu kommune. 18. oktober Den internasjonale refleksdagen. Se info annet sted i bladet og november Julesalgsmesse på Haugar ungdomslokale lørdag kl og søndag kl Kafeteria med rømmegrøt på lørdag og lapskaus på søndag. 29. november Andebu helselag har møte på Andebu pensjonistsenter. Medlemmer og andre er velkommen. 2. desember Julegrantenning i Kodal sentrum. Fakkeltog. Gratis grøt til alle oktober Danseverksted på ungdomskolen for ungdom i alderen år. Se eller kontakt frivillighetssentralen ( ). Se info annet sted i bladet! 21. oktober TV-aksjonen 2007 Sammen for barn. Se omtale inne i bladet. Ta godt imot bøssebærerne! 21. oktober kl. 13 Åpning av ballbingen på Kodal idrettspark. 25. oktober Andebu helselag har møte på Andebu pensjonistsenter. Medlemmer og andre er velkommen oktober Andebu Form og Farge har salgsutstilling på Solhaug ungdomslokale. Eldres dag 1. oktober 2007 Mandag 1. oktober arrangeres Eldres dag i storstua (Atriet) på Andebu sykehjem. I år byr vi på underholdning av selveste Sputnik med frue Vivian! Hvis noen har behov for kjøring stiller vi med bil, ta kontakt med resepsjonen på Andebu sykehjem, Inger Steen, tlf Det blir servert en varmerett laget på Andebu sykehjem, og da vet vi at maten blir god! Vel møtt til Sputnik show 1. oktober kl i Atriet på Andebu sykehjem! Leie av Andebu pensjonistsenter For bestilling av huset, ring Pris for utleie: Foreninger kr. 500,- Private kr. 1000,-. Andebu helselag Varmtvannsbading på Andebu ungdomsskole hver tirsdag fra kl Instruksjon v/fysioterapeut hver gang. Pris kr. 40,-. 15

16 Bygdekoret fyller 40 år 2. februar 1967 ble Høyjord Sangkor stiftet. Dirigent var Kristian Lakskjønn, og det ble han de neste 20 årene. Øvelsene foregikk på Høyjord skole, kontingenten var 10 kr i året pluss 1 kr til vask! Den første tiden var det kirkene vi besøkte, men etter hvert utvidet vi horisonten og repertoaret. Noe av det største vi var med på var Tre Tårn i samarbeid med Vestfold Festspillene, en fantastisk opplevelse. Bygdekoret arrangerte også Vestfold Korforbund s Sangerstevne som ble meget vellykket. Vi fikk meget god hjelp av Andebus befolkning! En stor takk til alle dere som stilte opp. Koret har egen fane som er sydd av 2 med- Bygdekoret foran minnesteinen ved Andebu kirke 17. mai lemmer av koret, det er vi stolte av. Repertoaret vårt har blitt betydelig bredere etter hvert, preget av de forskjellige dirigentene vi har hatt. Det spenner seg fra kirkesanger Prøysen folkeviser Abba. I disse 40 årene har dirigenter og sangere kommet og gått. Nå er det Halvard Bratvold som svinger taktstokken. Foruten jubileumskonserten som er 28. oktober, ser vi frem til vår tradisjonelle julekonsert. Til våren er det konsert i Andebu kirke i forbindelse med innvielsen av det nye orgelet! Øvelse må til, Halvard Bratvold dirigerer. VELKOMMEN til vår jubileumskonsert som er i gymsalen på u-skolen 28. oktober. Da vil dere også få glede av å høre ØYVIND THORSEN! Se så vakkert barnehagens blomsterbed har blitt! Barnehagene i Andebu, Høyjord og Kodal har plantet og stelt i hele sommer.

Tillegg/ RAPPORT 2016

Tillegg/ RAPPORT 2016 Tillegg/ RAPPORT 2016 Sentralen for friskliv, trivsel og frivillighet Andebu Frivilligsentral Satsning Andebu kommune hadde i 2012 en partnerskap for folkehelse-avtale med Vestfold fylkeskommune. Et av

Detaljer

Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9 årene.

Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9 årene. Andebu frivilligsentral: Hva har skjedd i frivilligsentralen siden oppstart april 2001 Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.07.2007 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 ADMINISTRASJONENS HJØRNE Nok et skoleår går mot slutten og sommeren nærmer seg med stormskritt! Ungene koser seg ute i friminuttene og det skjer andre ting på skolen enn

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA. Årsrapport 2015

NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA. Årsrapport 2015 NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA Årsrapport 2015 Ungdomsprosjektet Rekruttering av nye deltakere til Ungdomsprosjektet 2015 startet tidlig i januar, med besøk på videregående skoler (Søgne,

Detaljer

UKEBLADET UKE 4-2016. Januar kom med flott og kaldt vintervær, og elever og lærere koser seg ute på ski, skøyter og akebrett.

UKEBLADET UKE 4-2016. Januar kom med flott og kaldt vintervær, og elever og lærere koser seg ute på ski, skøyter og akebrett. UKEBLADET UKE 4-2016 Vinteraktiviteter Januar kom med flott og kaldt vintervær, og elever og lærere koser seg ute på ski, skøyter og akebrett. På torsdag var 7. klasse i akebakken ved lysløypa. Vi var

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Program 2015 2019 Høyres ideologi går ut på å ta vare på de konservative løsningene og grunnverdiene, samtidig som vi tilrettelegger politikken etter hvert som samfunnet

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb MÅNEDSPLAN MAI 2015 TUSSER OG TROLL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4 5 6 7 8 Førskoletur Knøtteneklubb Avd. møter Varm mat Dugnad 18.00-20.00 11 12 13 14 15 Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute KRISTI

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

Flora Barnehage Nythetsavis

Flora Barnehage Nythetsavis Flora Barnehage Nythetsavis Da er påska over, og vi er inn i hverdagen igjen, Floristen blir litt forsinket denne måneden, i og med at vi fikk påskeferien inn i denne måneden. Vi velger også å ta både

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet MØTEINNKALLING Dato: 14.02.2017 kl. 15:30-17:30 Sted: Ås rådhus, 2.etasje Ungdomsrådet Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk.

Detaljer

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015 Nytt Fra Tirsdag Onsdag Torsdag Vidaråsen landsby 19 15 17 Posten Tirsdag 23. juni 2015 Åpen Dag 2015 I går kveld møttes Anne M., Sven, Rolf Kåre, Rosemaria og Walter til det første møtet om Åpen Dag 2015.

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2000 Tid : fra kl. 19.00 til 21.00.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2000 Tid : fra kl. 19.00 til 21.00. STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2000 Tid : fra kl. 19.00 til 21.00. Til stede på møtet: Høyre: Forfall:/Varamedlemmer: 1. Per-Eivind Johansen 2. Bjørg

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Kort tilleggsinformasjon til månedsplanen for desember:

Kort tilleggsinformasjon til månedsplanen for desember: Nå er november snart over, og det nærmer seg desember og jul. I løpet av november har det skjedd mye. Førskolegruppen har vært i Pålsbu og de har besøkt barnehagen på Nore. De yngste har fått mye tid sammen

Detaljer

Venstre gjør Randaberg grønnere.

Venstre gjør Randaberg grønnere. Randaberg Venstre Venstre gjør Randaberg grønnere. Om 100 år kan vi være blant norges fremste matprodusenter......hvis vi tar vare på matjorda. Det er en forutsetning for fremtidig norsk matproduksjon

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

Kalenderen: Søndag 13. mai Tirsdag 15. mai Torsdag 17. mai Fredag 18. mai Tirsdag 22. mai Onsdag 23. mai Mandag 28. mai Tirsdag 29. mai Mandag 4.

Kalenderen: Søndag 13. mai Tirsdag 15. mai Torsdag 17. mai Fredag 18. mai Tirsdag 22. mai Onsdag 23. mai Mandag 28. mai Tirsdag 29. mai Mandag 4. Barn eh sid agen e to 11. mai 2012 Kalenderen: Søndag 13. mai Tirsdag 15. mai Torsdag 17. mai Fredag 18. mai Tirsdag 22. mai Onsdag 23. mai Mandag 28. mai Tirsdag 29. mai Mandag 4. juni Konsert med Coro

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.09.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/444 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 10. mai 2016 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: John-Harald Referent: Lars

Detaljer

Gullhaug støtter fair-play og ønsker alle spillere, dommere og publikum lykke til med cupen! Cupregler, informasjon 2,3. Kamp program lørdag 6,7

Gullhaug støtter fair-play og ønsker alle spillere, dommere og publikum lykke til med cupen! Cupregler, informasjon 2,3. Kamp program lørdag 6,7 Program 2012 GIL BYGGERIET CUP 25 & 26 AUGUST 2012 Klar for Fair play hilsen fra cupen I 2011. Foto: Gil. Gullhaug støtter fair-play og ønsker alle spillere, dommere og publikum lykke til med cupen! Innhold:

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2013

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2013 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2013 ET LØFT I NESSKOLEN - En handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014 2018 Planen gir felles føringer på prioriterte områder for videreutvikling av kvalitet i Nesskolen. Elevens

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan Rendalen

Trafikksikkerhetsplan Rendalen Trafikksikkerhetsplan Rendalen 2017-2021 Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Rendalen kommune... 1 1.1 Kommunens ansvar for trafikksikkerheten... 1 1.2 Hvorfor skal Rendalen ha trafikksikkerhetsplan...

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere!

Kjære Nytt Liv faddere! Kjære Nytt Liv faddere! Da er det tid for fadderbrevet for Mai måned. Som vanlig har det vært mange ting som har skjedd. Her er noe av det Som dere sikkert har fått med dere, gjennom de siste fadderbrevene,

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 40 1.10 Tusselusene /Lille Petter 2.10 3.10 forming 4.10 Tusselusene: Løveklippen 5.10 41 8.10 Tusselusene/Lille Petter 9.10 10.10 Forming 11.10 Tusselusene: Kantine/ikt

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Kommunestyret - Møteprotokoll

Kommunestyret - Møteprotokoll STOKKE KOMMUNE Kommunestyret Kommunestyret - Møteprotokoll Møtested: Bystyresalen Sandefjord rådhus Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 18.59 19.04 Til stede på møtet: Forfall:/Varamedlemmer: HØYRE: 1. Erlend

Detaljer

MÅNEDSBREV BJØRKA GODT NYTT ÅR!

MÅNEDSBREV BJØRKA GODT NYTT ÅR! MÅNEDSBREV BJØRKA JANUAR 2014 GODT NYTT ÅR! Håper dere alle har hatt en fin juleferie. Vi er klare for et nytt år etter en veldig hyggelig desember, med pepperkaker, julemusikk, julegaver og masse hygge.

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud OBLIGATORISK AKTIVITET 1 BOKGLEDE/TEGN EN BOK TIL ALLE KONTAKTLÆRERE PÅ 3. TRINN I RØYKEN KOMMUNE Som dere vet skal elevene på 3. trinn ha DKS aktiviteten Bokglede/Tegn en bok, høsten 2011. Her kommer

Detaljer

Mandal kommune. Brukerdialog i Mandal Alf Erik Andersen ordfører Vilhelm Lunde Holme rådgiver

Mandal kommune. Brukerdialog i Mandal Alf Erik Andersen ordfører Vilhelm Lunde Holme rådgiver Mandal kommune Brukerdialog i Mandal Alf Erik Andersen ordfører Vilhelm Lunde Holme rådgiver Mandal..soleklart! Norges sørligste by 15 600 innbyggere Ny kommune fra 2020 Mye på gang! Ny vei (E39) Fengsel

Detaljer

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002 Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002 Bildet viser frivillighetssentralens lokaler Gjelder for perioden 1.1.2002 31.12.2002 Sentralens ansvarlige: Ingeborg Høy, daglig leder Erik Hovelsrud,

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår november 14

Arbeidsplan for Gullhår november 14 Arbeidsplan for Gullhår november 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 3/11 4/11 6/11 7/11. 5/11 Turdag 3 åringene på tur med Tyrihans. fiskegrateng 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 Turdag Kjøttkaker m/grønnsaker

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

STYRER, RÅD og utvalg

STYRER, RÅD og utvalg STYRER, RÅD og utvalg 2011 2015 Vedtatt i Andebu kommunestyrets 25.10.2011 Revidert 06.03.2013 Innholdsfortegnelse Når ikke annet er angitt, gjelder valgene for kommunestyreperioden 2011 2015. Nr.: Side:

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2012

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2012 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2012 FORELDREKONTAKTER 2012/2013 Klasse Foreldrekontakt Foreldrekontakt 1.klasse 2.klasse Tonje Kristin Hagen Mob: 91 59 17 58 e-post: tonjehagen@live.no Vidar J. Larsen Mob:

Detaljer

Nytt liv i Lardal. Idag skjer det best i egen kommune

Nytt liv i Lardal. Idag skjer det best i egen kommune Lardal Venstre 2015-2019 Nytt liv i Lardal. Idag skjer det best i egen kommune Økt innflytting gir en robust kommune Lardal kan fint både driftes og utvikles som egen kommune. Er du usikker på hva du skal

Detaljer

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen Hva er SFO SFO er et omsorgs- og fritidstilbud til barn fra 1. 4. klasse. Åpningstiden er fra 07.00 og frem til skolestart og fra skoleslutt og frem til kl. 17.00. I skolens ferier er maksimal åpningstid

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei Foreldrehefte 6-åringer på skolevei G J W foreldrehefte : 6-åringer på skolevei Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Møtedato: 24.01.2007 Tid: SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Møtedato: 24.01.2007 Tid: SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: : 24.01.2007 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Telefon: +47 755 351 00 / 957 72 032Feil! Bokmerke er ikke definert. Besøksadresse: Sjøgata 15/17 Telefaks: +47 755 350 90

Telefon: +47 755 351 00 / 957 72 032Feil! Bokmerke er ikke definert. Besøksadresse: Sjøgata 15/17 Telefaks: +47 755 350 90 Postboks 971, N-8001 Bodø Telefon: +47 755 351 00 / 957 72 032Feil! Bokmerke er ikke definert. Besøksadresse: Sjøgata 15/17 Telefaks: +47 755 350 90 E-post:geir.jostein.sandmo @bedriftskompetanse.no Internett:

Detaljer

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB ÅRSBERETNING 2015 STYRET, LAGLEDERE OG KOMITEER I 2015 HAR BESTÅTT AV: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem 1 Styremedlem 2 Fastmøtende styremedlem Varamann/kvinne

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 NB : Pub/dans Kick-Off Rekruttering av frivillige! Seniortur til Sverige Sommerdans på torget Håper å se mange av dere på kulturtiltakene i Nedre Eiker! KULTUR-HELSE

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.384 Referat fra 27. august

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Samling Tur: Tusselusene. Samling Barnehagen stenger God påske. 27.

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Samling Tur: Tusselusene. Samling Barnehagen stenger God påske. 27. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 13 14 28.03 Aksel 3 år. Forming: Tusselusene 04.04 Gustav 1 år. Forming: Tusselusene 29.03 Forming: Valg: Tusselusene 05.04 Forming: Valg: Tusselusene 30.03 06.04

Detaljer

Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna Skule

Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna Skule Til: Byrådsavdelingen for barnehage, skole og idrett Bergen 25.02.2016 Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W FORELDREHEFTE : 6-ÅRINGER PÅ SKOLEVEI Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL 1 Innhold 1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL... 3 2.0 ÅRSPLAN... 4 3.0 STYRET har hatt følgende sammensetning... 4 4.0 FRIVILLIGE / BRUKERE / DELTAGERE... 5 5.0 FASTE AKTIVITETER... 5 5.1 «Tirsdagstreffen»...

Detaljer

Ukebrevet 23/8) FELLES

Ukebrevet 23/8) FELLES Ukebrevet Uke 34 (17/8 23/8) Velkommen: FELLES Vi ønsker alle velkommen til nytt skole - og barnehageår, håper alle har hatt en fin sommer å se tilbake på. Vi ønsker spesielt velkommen til alle nye barn,

Detaljer

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2016 Fra 2. - 11. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer på kulturelle,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.06.2007 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ole Kristian Skjelle, Øyvind Lund. Kåre Haug kom til behandlingen

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Aktive skolebarn. Oppstart 2001. Foredrag "Aktive skolebarn", erfaringer ved Kleppe barneskole.

Aktive skolebarn. Oppstart 2001. Foredrag Aktive skolebarn, erfaringer ved Kleppe barneskole. Aktive skolebarn Oppstart 2001 1 Tilbakeblikk på litt historie som kan forklare foreldrenes holdning til barnas aktivitet. 2 3 ONSDAG 9. JULI 1997 4 FREDAG 15. AUGUST 1997 5 6 FAU-møte 26.11.2001 Sak 9:

Detaljer

Styrets årsberetning 2013

Styrets årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Med innkalling til årsmøte 22. april 2014 kl. 19.00 på grendehuset Lovisenberg skole Invitasjon til årsmøte i Lovisenberg Vel Tirsdag 22. april kl. 19 på grendehuset på Lovisenberg

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2014 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette oktober 2013

Arbeidsplan for Rødhette oktober 2013 Arbeidsplan for Rødhette oktober 2013 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30.09 1 Ikke denne dagen p.g.a høstferie. Popcorn gruppa tur Sommerfugl gruppa tur 2 Eldste: Marianne Minste: Ellen Makaroni grateng

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN DEN 11.01.2011 26/10 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 16.11.2010

SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN DEN 11.01.2011 26/10 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 16.11.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN innkalles til møte 11.01.2011 kl. 18:30 Sted: Møterom Kulturetaten Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG

Detaljer

Her kommer KRONBLADET

Her kommer KRONBLADET Her kommer KRONBLADET ÅRGANG 2014 AUGUST Utgivelse nr. 12 INFORMASJONSBLAD om BLOMSTERENGA BARNEHAGE Ansvarlig for innhold og utgivelse: Per Jarle Hestnes Virksomhetsleder - barnehage VELKOMMEN TIL BLOMSTERENGA

Detaljer

Juni på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk

Juni på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Juni på Tippetue Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Mål for perioden juni: Bli kjent med sommer som årstid. Metoder: Fortelling Forming Fellessamling

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2005 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen har i år 10 års jubileum, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet,

Detaljer

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 INFORMASJON Referat fra Årsmøte i Folkets Hus Vann Veier Dugnad 19 mai 2007 Sommerfest lørdag 7. juli 2007 Web siden Flytebryggene

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Advent, en tid for ettertanke

Advent, en tid for ettertanke Virksomhetsplan, Praktiske opplysninger, Årsplan 2015-2016, Pedagogisk plan og Foreldrepost finner dere også på vår hjemmeside: www.hogmo.barnehageside.no Advent, en tid for ettertanke Det finnes noen

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer