TEMA: Pasientorganisasjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEMA: Pasientorganisasjoner"

Transkript

1 Fagblad f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Nr TEMA: Pasientorganisasjoner AV INNHOLDET: Leder: Hei alle medlemmer 2 Norsk forening for Cystisk fibrose 4 PHA Norge (Pulmonal hypertensjon) 5 Norsk Osteoporoseforening 6 Norges Astma og allergiforbund 7 Norsk Sarkoidoseforening 8 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke 9 FHLT Foreningen for hjerte og lungetransplanterte 10 Kurs og konferanser 10 Alfa-1 Antitrypsinmangel 12 Siste nytt på nettsiden 14 Ny forening for lungekreftpasienter 16 Handlingsplan

2 LEDER HEI ALLE MEDLEMMER! Nå nærmer fagmøtet seg med stormskritt og jeg håper alle som skal delta gleder seg like mye som meg. Det er nå påmeldt over 140 sykepleier på fagmøtet og jeg tror vi kommer til å få noen flotte dager i Bergen. Dette nummer av fagbladet er viet til informasjon om pasientorganisasjoner, noe som jeg synes er et viktig tema. Både sykepleiere og leger har viktige roller når det gjelder å gi informasjon til pasienter, men dette kan ikke erstatte det tilbudet som pasientorganisasjonene har. Mange pasienter synes det er nyttig og møte andre som er i samme situasjon enn dem selv og synes at samværet med andre med samme sykdom er en god støtte. En pasient jeg møtte fortalte at det var først etter at han hadde truffet en annen pasient som var operert for lungekreft og var i full jobb fem år etter operasjonen at han trodde det var mulig å overleve med lungekreft. Pasienten hadde vært på internett og lest om den dårlige prognosen for lungekreftpasienter og trodde alt håp var ute. Trine Oksholm, leder NSF FLU Vi sykepleiere har en viktig rolle med å formidle informasjon til pasientene om hvilke organisasjoner som finnes og hvilket tilbud de har. Enkelte grupper har også besøksdager rundt på sykehusene eller åpner opp for at de kan komme på besøk til pasienter med nyoppdaget sykdom. Selvfølgelig må slike besøk avklares i hvert enkelt tilfelle og tilpasses pasienten. Det er ikke nødvendig å skremme vettet av pasienten med et besøk av en pasient med svært framskreden sykdom. Enkelte pasienter har så sjeldne sykdommer at det ikke finnes norske pasientorganisasjoner for dem. Da kan internasjonale pasientorganisasjoner være en mulighet. Enkelte pasientorganisasjoner har gode nettsteder og gir det nesten samme tilbudet via nettet som de andre gir når de treffes. De har diskusjonsfora og nettsider hvor det er mulig å stille spørsmål. Dette forutsetter selvfølgelig at de har en viss datakunnskap og kan lese engelsk,men for en del pasienter fungerer dette bra. Til slutt vil jeg ønsker dere alle en fin vår og sommer. Trine Oksholm E-postadresser Har du ikke fått e-post fra styret? Vi mangler fortsatt e-postadresse til halvparten av medlemmene. Hvis du har e-postadresse, er det fint om du sender den til vår sekretær: 2

3 INNHOLD Utgitt av: NSFs Faggruppe av lungesykepleiere. (NSF FLU) Internett: Styret består av: Leder: Trine Oksholm Rikshospitalet Tlf.: E-post: sykehus.no Nestleder: Geir Kristian Gotliebsen Seksjon for behandlingshjelpemidler, Harstad Tlf.: E-post: Sekretær: Marit Fredriksen Granheim Lungesykehus SIHF Tlf.: E-post: Redaktør Fagblad for lungesykepleiere: Anny Sekkingstad Haukeland universitetssykehus Tlf.: E-post: Nettredaktør: Anita Lindgren Sykehuset i Telemark Tlf.: E-post: Side Leder: Hei alle medlemmer 2 Norsk forening for Cystisk fibrose 4 PHA Norge (Pulmonal hypertensjon) 5 Norsk Osteoporoseforening 6 Norges Astma og allergiforbund 7 Norsk Sarkoidoseforening 8 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke 9 FHLT Foreningen for hjerte og lungetransplanterte 10 Kurs og konferanser 10 Alfa-1 Antitrypsinmangel 12 Siste nytt på nettsiden 14 Ny forening for lungekreftpasienter 16 Handlingsplan Frister for innlevering av stoff til Fagblad for lungesykepleiere: Nr. 3-10: 30. juni -10 Utgivelsesdato: medio august Nr. 4-10: 10. okt. -10 Utgivelsesdato: medio nov. Annonsepriser: Format 4 farger Sort/hvitt 1/1 side 5.500,- +mva 2.800,- +mva 1/2 side 2.800,- +mva 1.700,- +mva Baksiden i 4 farger: 6.000,- +mva Kasserer: Eli Johansen Narvik kommune, Narvik Tlf.: E-post: Lokalgruppelederansvarlig: Heidi Bjørgvik Distriktsmedisinsk senter Stjørdal Tlf.: E-post: Adresseforandringer sendes til: Marit Fredriksen Sletten, 2656 Follebu Søknadsfrister for kursstøtte er den 1. mars. Søknad sendes til: Marit Fredriksen Sletten, 2656 Follebu eller til: epost: Velkommen til Fagmøte og 20-års jubileum for NSF FLU i Bergen juni 2010 Repro og trykk: Østfold Trykkeri AS, Askim. Tlf.: Fax Siste påmelding til Fagmøtet er 21. mai. Skjema finner du på nettsiden vår. Med vennlig hilsen NSF FLU, ved arbeidsgruppen for Fagmøtet 2010 ISSN Forsidebildet: "I samme båt", Foto: Norsk forening for cystisk fibrose. 3

4 NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE Ann Iren Kjønnøy Cystisk fibrose Cystisk fibrose (CF) er en medfødt arvelig sykdom som skyldes en feilfunksjon på cellenivå. Symptom kommer først og fremst fra lunger og mage- /tarmsystemet. Seigt sekret i luftveier disponerer for hyppige/kroniske lungeinfeksjoner. Svikt i pankreas medfører redusert oppsuging av næring og risiko for feil- og underernæring. CF er en livslang og progredierende sykdom som ikke kan helbredes. Det er store variasjoner i sykdomsgrad og sykdomsutvikling gjennom livsløpet. Daglig behandling består av individuell slimmobiliserende lungebehandling med inhalasjonsmedikamenter, infeksjonskontroll med beskyttende hygienetiltak og antibiotikabehandling, bruk av fordøyelsesenzymer til måltider, vitamintilskudd og tilpassede kosttiltak. Målet er å behandle sykdomssymptom og forebygge/utsette videreutvikling av sykdommen. Mange med CF lever et tilnærmet normalt liv langt opp i voksenalder. Av den norske CF-populasjonen er ca 58% over 18 år, og følges opp ved lungemedisinske avdelinger i norske sykehus i samarbeid med Norsk senter for cystisk fibrose (NSCF) ved Oslo Universitetssykehus Ullevål. NFCFs hovedarbeidsområder Norsk forening for cystisk fibrose (NFCF) ble stiftet i 1976 og antall medlemmer pr 1/ var 836 fordelt på 446 hovedmedlemmer (hvorav 8 bedrifter), 390 husstandsmedlemmer og 5 æresmedlemmer. Alle som støtter NFCFs mål kan være medlemmer. NFCF driver sin virksomhet gjennom et valgt styre, samt et fagråd. Våre Foreningen på utflukt i Lions båt. hovedarbeidsområder er å: Spre informasjon om CF og dens behandling Øke forståelsen for de problemer og utfordringer som pasienten og familien står overfor Gi medlemmene informasjon om den hjelp og støtte CF-familiene har krav på Informere om hjelpetilbud i helseog sosialtjenesten Gjøre sykdommen kjent i alle deler av helse- og sosialsektoren og i arbeidslivet, og gi støtte til forskning om CF Samarbeide med andre nasjonale og internasjonale foreninger NFCF får driftsinntekter fra medlemskontingent, driftstilskudd via statsbudsjett og sponsormidler. NFCFs regionlag (Nord, Midt, Vest og Sør-Øst) arrangerer trivselstiltak og opplæring. Det meste av den direkte kontakten mellom medlemmene foregår her. I forbindelse med årsmøtet deler NFCF hvert år ut midler fra et trivselsfond. Her kan medlemmene søke om bidrag til alt fra hunder, sportsutstyr og sydenturer til deltakelse i New York maraton! Likemannsarbeid NFCF har 19 likemenn. Disse er geografisk fordelt og representerer både pårørende og personer med CF. En likemann er et medmenneske i samme båt - en samtalepartner for medlemmer som ønsker dette. De kan også være med på møter med NAV. Likemenn har taushetsplikt. Likemannskonferanse avholdes i tilknytning til NFCFs årsmøte og likemenn deltar alltid ved NFCFs ulike arrangement. Likemannsordningen anbefales og støttes fra Helsedirektoratet. Fagrådet NFCFs Fagråd er et selvstendig og tverrfaglig organ, satt sammen av leger, sykepleiere, fysioterapeut, sosionom og evt annet helsepersonell. Disse fagfolkene er knyttet til ulike deler av CF-omsorgen i Norge. Fagrådet skal ivareta alle saker som har faglige aspekter, og har et nært samarbeid med foreningens styre. 4

5 Brukermedvirkning NSCF er en av foreningens viktigste samarbeidspartnere. Rådet for NSCF består av fagpersoner fra helseregionene, representant fra NAV og fra vertssykehuset, Ullevål. NFCF er representert ved styreleder og fagrådsleder i tillegg til en representant for primærbrukere over 18 år og en de under 18 år. I Rådet for NSCF behandles alle saker som er viktige for drift og utvikling av kompetansesentre. I regionene er det også en del kontakt mellom NFCF og fagpersoner som behandler CF-pasienter, men dette samarbeidet er ikke formalisert. Stiftelsen Forskningsfondet for CF Stiftelsen er opprettet av NFCF, og foreningen har tre medlemmer i styret. Formålet er å skaffe midler som kan deles ut til forskning knyttet til CF. Kommunikasjon NFCF har egen hjemmeside Nyhetsbrev sendes elektronisk 10 ganger pr år til de som melder seg på denne tjenesten. Egen redaksjon jobber med dette. CF-bladet kommer ut 3 ganger pr år. Bladet inngår i medlemskapet, men man kan også abonnere uten å være medlem. Ung med CF For å styrke arbeidet mot ungdom med CF, er det opprettet et ungdomsråd med to deltakere fra hver region. Disse gir råd til styret og bidrar til aktiviteter rettet mot ungdom. Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) NFCF er medlem av FFO sitt Smågruppeforum. En stor organisasjon kan øve politisk press av en helt annen tyngde enn det NFCF kan gjøre på egenhånd. Via FFO deltar NFCF i ulike prosjekt og arbeidsgrupper, i tillegg til at våre medlemmer er med som brukere i ulike utvalg. Stiftelsen Organdonasjon NFCF er en av 6 pasientorganisasjoner som står bak Stiftelsen Organdonasjon. Vi har ett medlem både i representantskap og styre. Mange personer med CF har fått nye lunger, men køene øker og NFCF ser arbeidet med å øke tilgang på organ til transplantasjon som svært viktig. Internasjonalt CF-samarbeid NFCF er medlem av CFW (Cystic Fibrosis Worldwide). CF Europa er en del av CFW. Nordisk samarbeid foregår via samarbeidsmøter annethvert år med CFforeninger i Danmark og Sverige. PASIENTORGANISASJONER Kontaktinformasjon Norsk forening for cystisk fibrose c/o FFO, Mariboesgate OSLO Telefon: E-post: Anbefalte websider for helsepersonell - Norsk forening for cystisk fibrose - Norsk senter for cystisk fibrose - Cystic fibrosis Worldwide - European CF Society - CF Foundation USA Anbefalt litteratur for helsepersonell Standards of care for patients with cystic fibrosis: a European consensus. Journal of Cystic fibrosis 4 (2005) 7-26 Infection control recommendations for patients with cystic fibrosis: Microbiology, important pathogens, and infection control practices to prevent patient-to-patient transmission. American Journal of Infection Control (2003) vol. 31, nr. 3. PHA NORGE INTERESSEGRUPPE FOR PERSONER MED PULMONAL HYPERTENSJON Hall Skåra Pulmonal hypertensjon (PH) er en sjelden sykdom, og den rammer derfor kun et fåtall mennesker i Norge. Kanskje nettopp derfor er det viktig å med en pasientgruppe for de som er rammet av sykdommen samt deres pårørende. For de det angår er det viktig å ha noen å snakke og utveksle erfaringer med. PHA Norge ble i 2009 etablert som en interessegruppe i LHL. En samarbeidsavtale ble også signert med PHA i USA. PHA Norge har sine egne websider (www.pha-no.com) der man vil kunne finne oppdaterte artikler relatert til PH, samt blogger fra PH-pasienter og pårørende. I tillegg har de et eget diskusjonsforum (se link på hjemmesiden) hvor man vil kunne utveksle erfaringer om sykdommen. PHA Norge kan kontaktes på epost: 5

6 NORSK OSTEOPOROSEFORENING NOF Ingjerd Mestad og Jan Arvid Dolve Norsk Osteoporoseforening, NOF, er en pasientforening for pasienter og deres pårørende. Den ble stiftet som pasientforening i januar i 2009, men var fra en avdeling under Norske Kvinners Sanitetsforening. NOF har f.t medlemmer og er i stor vekst. Den ledes av en generalsekretær som har sitt kontor i Hønefoss, men vi har også en sykepleier som nå er klinisk spesialist i osteoporose, i en 30% stilling. Hun er i tillegg ansatt som sykepleier på Oslo Universitetssykehus HF Aker, endokrinologisk avdeling, og har sitt kontor der. Foreningen har eget fagmedisinsk råd bestående av lege, fysioterapeut og vår egen sykepleier. Det er ca som har osteoporose i Norge, og prevalensen er høyere i Skandinavia enn i andre land. Lavenergibrudd er konsekvensen av å ha en lav beinmasse, og i Norge er det ca hoftebrudd og ca underarmsbrudd årlig. Lungesykdommer og steroidbehandling er en av mange årsaker til osteoporose. NOF gir ut medlemsbladet Osteoporose med fire utgivelser pr. år. Vi lager i tillegg brosjyremateriell og temaark om sykdommen. Norsk Osteoporoseforening har siden 1996 hatt tilbud om en informasjonstelefon også kalt osteoporosetelefon. Her kan interesserte fra hele landet ringe inn og spørre om det de lurer på om osteoporose. Åpningstiden er 3 timer hver mandag og onsdag fra klokken Den besvares av vår egen sykepleier. Det kommer fram mange ulike spørsmål om sykdommen, medisinering og hva de selv kan gjøre for å unngå nye brudd, eller for å takle smerter og nedsatt fysisk funksjon. I 2007 ga foreningen ut brosjyren Osteoporose De vanligst stilte spørsmål med svar basert på erfaringene fra osteoporosetelefonen. Den er distribuert til lokalforeninger, støttegrupper, ulike sykehus, videreutdanninger, benmålingssteder, opptreningsinstitusjoner, eldresentre, apotek, firmamedlemmer, til innringere på forespørsel og delt ut på kurs og åpne møter. Målet med osteoporosetelefonen har vært at den skal være lett tilgjengelig for pasienten og deres pårørende, men det er også en del helsepersonell som ringer inn. Foreningen har etablert lokalforeninger, men vi har også mange støttegrupper fra den tida vi var sammen med Norske Kvinners Sanitetsforening. Vår plan framover er å få stifte nye foreninger, og kurse likemenn. Ønsker du å vite mer om vår forening og sykdommen osteoporose, kan du kontakte oss via vår hjemmeside. Vi kommer gjerne ut og har foredrag eller informasjon til dere som helsepersonell, eller til pasientforeninger. Norsk Osteoporoseforening Hønengaten Hønefoss tastevalg 1, 2 eller 3. Etter våren kommer sommeren! 6

7 NORGES ASTMA OG ALLERGIFORBUND (NAAF) Bo Alexander Gleditsch Astma- og Allergiforbundet er en interesse- og brukerorganisasjon, en landsomfattende frivillig organisasjon, som tilbyr utstrakt helseinformasjon. Vi har ca medlemmer, men medisinsk sett snakker vi på vegne av 1,4 millioner nordmenn med astma- og allergisykdommer. Gjennom de frivillige, de tillitsvalgte og de ansattes positive, aktive virke skal vi oppnå at antall mennesker som utvikler astma- og allergisykdommer holdes så lavt som mulig og at de som har sykdommene lever best mulig med dem. Vi søker å samarbeide med næringsliv som har helsefokus på sin virksomhet og å påvirke politiske beslutninger til å ha riktig helseperspektiv. Omfattende utfordringer Av dem i Norge som har astma, allergi, eksem, kols eller overfølsomhetssykdommer er det dessverre mange som har alvorlige plager. Helsevesenets tilbud til disse brukergruppene er ikke tilfredsstillende. Mange opplever et svært varierende kunnskapsnivå i møte med helseinstitusjonene. De møter mangelfull diagnostisering, lite opplæring av pasienter og pårørende, feilaktig behandling og et fravær av habiliterings- og rehabiliteringstilbud. Dette må bli mye bedre, og NAAF jobber hardt for å få det til. Den mest alvorlige bekymringen vår er likevel økningen i antall mennesker som utvikler disse sykdommene. Verdens Helseorganisasjon antar at 50 prosent av verdens befolkning vil ha utviklet en eller flere allergier i år Varslede klimaendringer kan forverre situasjonen ytterligere. I Norge er forekomsten av astma mangedoblet siden 50-tallet. Forskning på årsaker må intensiveres slik at vi får svar på hvordan vi kan stoppe denne utviklingen. Samtidig er det viktig at vi handler på det vi allerede vet. Dårlig inneklima og forurensende uteluft er to kjente områder som krever betydelige tiltak. Kjemikaliebruken i samfunnet har også eksplodert. Vårt dagligliv inneholder møter med en rekke helseskadelige stoffer i mat og drikke, klær og møbler og forbruksartikler tilsatt parfyme. Myndigheten har erkjent alvoret, men vi synes de gjør for lite. NAAF som kunnskapsrik og tydelig samfunnsaktør er helt nødvendig for å sikre endringer. Vi tar denne oppgaven svært alvorlig. Samarbeide med myndighetene NAAF samarbeider aktivt med myndighetene om oppfølging av Nasjonal strategi for forbygging og behandling av astma- og allergisykdommer slik at vi kan sikre positive endringer innen våre diagnoseområder. På denne måten videreføres en lang NAAF-tradisjon, et effektivt og resultatrikt samarbeid med myndighetene, samtidig som vi beholder vårt avgjørende selvstendige ståsted. Samarbeide med næringslivet Næringslivets aktører har etter hvert oppdaget at det kan være i deres interesse å utvikle helsevennlige produkter. Det synes NAAF er fint. Vi fortsetter å stimulere denne utviklingen ved å tilby vår kunnskap der den er etterspurt, fremheve vår strenge merkeordning for produkter, og ikke minst ved å synliggjøre forbrukermakt i kraft av alle dem vi representerer. Dette arbeidet gir produkter hele samfunnet har glede av. Tiltak som gir god helse er bra for oss og for alle andre. Noen av våre tjenester Rådgivningstjeneste med leger, sykepleiere, advokater og inneklimaekspertise Faktastoff oversatt til 10 ulike språk og illustrert for lesesvake Blader - Allergi i Praksis og AstmaAllergi til medlemmer og abonnenter Merkeordning for allergivennlige produkter Lokale kurs og sosiale tilbud Helsesenteret Valle Marina på Gran Canaria Barnesykehuset, Geilomo Pollenvarsling - vi utarbeider og leverer pollenvarslingen.no fersking.no - et nettsted for gravide, ferskinger og deres foreldre om forebygging, diagnostisering og behandling av astma, allergi og eksem. Tilstedeværelse Vi søker å være til stede på alle arenaer der vi trengs, hele veien fra media til lokalmiljøet. Vi er delt inn i 14 regioner over hele landet. Disse regionene er igjen delt opp i mindre lokallag. Det er den daglige innsatsen til alle de friville der ute som er vår styrke. I den elektroniske verden kan du treffe oss på: Facebook: Astma- og Allergiforbundet Twitter: AstmaAllergi. 7

8 NORSK SARKOIDOSEFORENING Rune Borgan Isaksen Foreningen (stiftet 23. september 2002) skal være en støttespiller til alle som har sykdommen og samtidig arbeide for at sarkoidose blir allment kjent blant helsepersonell og helsemyndigheter. Videre skal NSF være en pådriver for at forskningsmiljø og de forskjellige helseinstanser/personell sammen inspireres til å utforske og finne løsning på vårt sykdomsbilde. NSF jobber også inn mot myndighetene slik at vi blir tatt med i vurderinger og fremtidige planer for helsenorge. Styret i NSF består av mennesker som har erfaring med sykdommen og foreningsarbeid.nsf har helt fra starten av i 2002 satt fokus på å informere om sarkoidose. Vi har fått til følgende fra 2002 til dags dato: Laget egen nettside med informasjon om sarkoidose m.m. Laget flere folder med informasjon om sarkoidose. Bygget ut et nettverk med likemenn i de fleste fylker. Arrangerer kurs i likemannsarbeid årlig. Etablert medlems/informasjons/hovedkontor på Lalm i Vågå. Etablert Legen Svarer/ekspertene svarer spalte på våre nettsider, for våre medlemmer. Fått laget medlemsblad som kommer ut 2-3 ganger pr. år. SarkoidoseNytt. Utarbeidet et eget kostholdsprogram for sarkoidose, for våre medlemmer. Opprettet et sarkoidosefond med sikte på framtidig forskning. Vi ønsker oss i framtiden: Lage en større brosjyre med mer utfyllende informasjon om sarkoidose. Få midler til en (100) % stilling som kan bare jobbe med sarkoidose,(medlemmer, søknader, finne nyheter om sykdommen, kurs m.m.) Helsereiser for sarkoidosepasienter. Få etablert et nasjonalt kompetansesenter for sarkoidose. VIKTIG!! Få etablert lokallag og fylkeslag. Jobbe mer aktivt mot medlemmer og hva vi kan hjelpe de med.(her kommer den stillingen inn) Finne nye måter å skape inntekter til NSF. Kontakt oss her: Norsk Sarkoidose Forening Medlemskontoret Postboks Lalm Tlf.: man. og fred E-post: Nettside: NSF har 597 medlemmer pr. mars Landsstyre i NSF: Leder: 2010 Hella Rustad Miglavs, Drammen, Tlf.: Nestleder: 2011 Roald C. Grant, Tønsberg, Tlf.: Sekretær: 2010 Vegard Opedal Paulsrud, Oslo, Tlf: Kasserer: 2011 Rune Borgan Isaksen, Lalm, Tlf: Styremedlem: 2010 Elisabeth Tuften Solstad, Langangen, Tlf: Varamedlemmer: 1. vara: Anne Forsell Berg, Borgenhaugen vara: Roger Sømliøy, Namsos Fra venstre Vegard O. Paulsrud, sekretær, Roald C. Grant, nestleder, Elisabeth Tuften Solstad, styremedlem, Rune Borgan Isaksen, medlemsansvarlig/økonomi. Sittende foran, Hella Rustad Miglavs, leder. 8

9 LANDSFORENINGEN FOR HJERTE- OG LUNGESYKE HISTORIKK Organisasjonen ble stiftet i 1943 da tuberkulose var en alvorlig helsetrussel. Den gang var navnet Tuberkuløses hjelpeorganisasjon. Etter hvert som omfanget av tuberkulosen ble redusert, kom organisasjonen også med tilbud for hjertesyke. I 1961 ble navnet endret til Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke, i dagligtale forkortet til LHL. ORGANISASJONEN LHL LHL er landets nest største pasientorganisasjon med ca medlemmer fordelt på 300 lokallag. LHL Bergen er det største lokallaget med ca 1500 medlemmer. LHL er en frivillig, brukerstyrt og selvfinansiert organisasjon som arbeider for et godt offentlig tilbud til hjerte- og lungesyke, men skaper også selv muligheter der slike tilbud mangler. Her kan nevnes klinikker og rehabiliteringstilbud for både hjerte- og lungesyke. LHL driver også kursvirksomhet bl.a. hjelp til å mestre ny livssituasjon. Her kan man lære om rettigheter, men også om muligheter ved sykdom. LIKEMANNSTJENESTEN Definisjon likemannstjeneste: Et møte med en som er eller har vært i samme situasjon som brukeren/pasienten, men som har et mer bearbeidet og reflektert forhold til situasjonen. Likemenn ved LHL Bergen. I møte med en likemann kan man lære hvordan andre har taklet den første tiden med sykdom og få vite hvordan den nye hverdagen kan bli. Likemannen skal ikke besvare medisinske spørsmål. Likemannsarbeidet er ulønnet, men faktiske utgifter dekkes. Mange lokallag har likemannstjeneste på sykehus hvor de møter til opp til faste tider slik at pasienter med behov for det, kan få snakke med en som har gått samme veien før. En likemann som deltar i sykehustjenesten må gjennomgå opplæringskurs og avgi taushetsløfte. LIKEMANNSARBEID Aktivitetene i lokallagene holdes i gang ved hjelp av likemenn. Dette arbeidet kan innebære en rekke ulike oppgaver som å lage mat ved ulike arrangementer, være triminstruktør, turleder, drive grupper som for eksempel bridge, boccia eller annen kursvirksomhet. TRIMGRUPPENE Trimgruppene har en sentral rolle for å ta vare på brukernes helse og for å opprettholde funksjonsnivået. Gruppetrening til faste tider er også en god drahjelp for å holde seg selv i gang. Samtidig er den et viktig sosialt element: nemlig samværet med likesinnete. Noen har faktisk så god gruppedynamikk at de i tillegg møtes på fritiden. TEMAMØTER Temamøtene i lokallagene kan spenne over et vidt felt. Det kan dreie seg om kommunikasjon, helse, ernæring, rettigheter som kroniker, vinsmakekurs, urter og annet. MEDLEMSTURER Flere lokallag arrangerer både dagsturer, utenlandsreiser og sydenturer. Å kunne reise sammen med andre med samme ståsted, kan være en ekstra giv til å delta og forebygge isolasjon. FELLESSKAPSVERDI I LHL Mange oppdager nye muligheter og får en bedre livskvalitet etter de har fått diagnosen. Mye kan skyldes medlemskap av LHL som har bidratt til økte kunnskaper om den nye livssituasjonen samt oppdateringer både om muligheter og rettigheter. Å bli aktiv og delta på ulike arrangementer i regi av laget er for mange viktige bidrag til et vitalt liv selv om man gjennom ny diagnose har fått nytt ståsted. Dessuten er samvær og fellesskapsfølelse innen brukerorganisasjonen viktige trivselsfaktorer som ikke kan vurderes høyt nok. Fyllingsdalen 13. april 2010 Sidsel Kvassheim 9

10 FHLT FORENINGEN FOR HJERTE OG LUNGETRANSPLANTERTE Jeg takker for at vi i FHLT ble invitert til å skrive i bladet deres. Vi er en forening for Hjerte lunge transplanterte, pårørende og støttemedlemmer. Vi er ca. 590 medlemmer, derav ca. 300 transplanterte. Vi har et styre som jobber kun på frivillig basis, før hadde vi en ansatt, men på grunn av økonomi måtte hun slutte. Foreningen ble formelt startet i februar 1987, og det første ordinær årsmøte var i mars Lungetransplanterte kom inn i 1991 og navnet ble da forandret til FHLT, før het vi FFH. Vi har et samarbeid i Norden og møtes hvert år, til høsten er det Danmark som er vert. Det er også et europeisk samarbeid og et styre her kalt EHTF. Vi utvider nå medlemskap til flere land. Formålet for dette er de europeiske leker som arrangeres hvert annet år. Nå til sommeren er det i Vaxjø i Sverige. Norge hadde dette i 2000, stedet var Sandefjord. Fagbladets redaksjon ønsker alle medlemmer, annonsører og venner av bladet en riktig god sommer med alle de gleder og aktiviteter årstiden byr på! Leder i foreningen, Øyvind Iversen. Målet er også å sette fokus på hva som oppnås ved donasjon og transplantasjon for hjerte og lunger i Europa. Leken har også et formål, for oss transplanterte er det god medisin å holde oss i aktivitet. Stiftelsen Organdonasjon som vi er medlemmer i, skal bidra med å øke tilgangen på organer. Antall transplanterte siden 1990: Det er nå 254 doble/ enkle lunger. Kombinasjon med hjerte- lunger er det 24. Videre er det 2 som har fått hjerte, lunge og lever. Hjertetransplanterte er nå kommet opp i 663 siden FHLT jobber videre for å øke transplantasjoner i Norge, og at det går an å leve med et transplantert organ. Hvis det noen som ønsker kontakt med oss, så ta kontakt med meg. Øyvind Iversen Leder Kurs og konferanser ATS (American Thoracic Society) New Orleans mai EAACI (European Academy of Allergy and Clinical Immunology) London juni NSF FLU Fagmøte Bergen juni e-post: ERS (European Respiratory Society) Barcelona september XX WORLD CONGRESS OF ASTMA Athen november 10

11 11

12 VÆR OPPMERKSOM VED ALFA-1 ANTITRYPSINMANGEL Bente Ridder-Nielsen Alfa-1-foreningen i Norge er en interessegruppe for mennesker som er rammet av Alfa-1-antitrypsinmangel (heretter A1AT-mangel). Vi ønsker å tilby et fellesskap for å utveksle erfaring, gi hverandre støtte og skaffe og spre informasjon. Interessegruppen er en undergruppe av Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, LHL og ble etablert i juni Vi teller i dag 50 medlemmer i alle aldre, fra småbarnsfamilier til pensjonister. (I Norge er det beregnet at cirka 4000 personer har lungesykdom på grunn av A1AT-mangel, blant disse er det trolig mange som har fått diagnosen kols). I tillegg til lungesykdom kan A1AT-mangel føre til leversykdom. Det er også opprettet en uformell Facebook-gruppe som har 49 medlemmer. A1AT-mangel kan føre til svært alvorlig sykdom og bør få større oppmerksomhet. Tidlig diagnostisering viktig Dessverre har mange mennesker en lang sykehistorie og blitt betydelig syke før denne enkle blodprøven som avdekker en eventuell mangeltilstand blir tatt. Ved tidligere diagnostisering vil personer med A1AT-mangel i større grad få mulighet til å forebygge utvikling av lungesykdom. Siden A1AT-mangel er arvelig er det viktig å opplyse personer som får påvist mangelen om at de bør informere sin familie/barn tidlig slik at disse kan gjøre tiltak for å unngå sykdomsutvikling. Forebygge sykdomsutvikling Selvsagt ved ikke å røyke, men også ved å unngå innånding av gasser fra kjemikalier og støv av ulike slag. Mennesker med A1AT-mangel bør derfor unngå å velge yrker og aktiviteter som kan medføre eksponering for skadelige gasser og støv. Sunn livsstil, trening og kosthold er også viktig. Alfa-1-foreningen i Norge samarbeider nært med våre naboland, Sverige og Danmark gjennom vårt felles Alfa Norden styre og med tilsvarende interesseforeninger i Europa. Felles nordisk medlemsseminar Helgen juni 2010, arrangerer Alfa Norden medlemsseminar i Gøteborg. Eksempler på tema: Hva er alfa-1-antitrypsinmangel, hvordan forebygge utvikling av lungesykdom, leversykdom hos barn, substitusjonsbehandling erfaringer fra Tyskland gjennom 20 år, transplantasjon av lunge/lever og pasienthistorier. Alfa-1-foreningen i Norge har følgende hjemmesideadresse: grupper/alfa-1/ Du finner vår brosjyre for nedlasting her: docs/1/ pdf Alfa-1-boken, et nyttig hefte med god førstehåndsinformasjon for mennesker med A1AT-mangel: 0611c2ad#/0611c2ad/1 Alfa-1-foreningens brosjyre og Alfa- 1-boken kan også bestilles i papirutgave hos LHL tlf.: I linken under finner du adresser til våre samarbeidende foreninger: LHL/Interessegrupper/Alfa- 1/Artikler-Alfa-1/Samarbeidende-foreninger/ Alfa-1-foreningen i Norge 12

13 NETT-NYTT SISTE NYTT PÅ NETTSIDEN! På Forsiden av nettsiden vår er nå alle medlemmene i NSF FLU styret lagt inn. Så når du klikker på et medlem får du opp adressen. I menypunktene på venstre side finner du menypunktet Lokalgrupper. Når du klikker på den får du frem Velg, og under der finner du alle fylkene med da tilhørende lokalgruppeleder med og telefon. Det er dessverre noen fylker som ikke har lokalgruppeleder. Så hvis dette gjelder ditt fylke hadde det vært flott om du ville ta utfordringen og bli lokalgruppeleder og få i gang aktivitet i ditt fylke. Mvh Web-ansvarlig Anita Lindgren 14

14 NY FORENING FOR LUNGEKREFTPASIENTER Regine Deniel Ihlen Likemannsarbeid er et av satsingsområdene i den nå ett år gamle Lungekreftforeningen. Foreningen satser på å lære opp 15 likemenn i løpet av året. Likemannstjenesten vil bruke telefon aktivt, dra på sykehusbesøk og være til stede på Vardesenteret. Lungekreftforeningen ble stiftet i november 2008, av pasienter, tidligere pasienter og pårørende. Foreningen er landsomfattende og samarbeider med Kreftforeningen som assosiert medlem. Den har nær 250 medlemmer og ønsker å rekruttere flere av blant de som rammes av lungekreft hvert år. Hovedmålet er å gi hjelp, støtte og råd til pasienter som har eller har hatt lungekreft og ivareta deres og deres pårørendes interesser. Lungekreftforening har nå gjennomført sitt første driftsår, der fokus har vært å legge et godt fundament for den nye organisasjonen. Det er utviklet logo, utgitt informasjonsbrosjyre som skal distribueres til alle landets sykehus, medlemsbladet PUST er kommet i tre utgaver og nettsider er på plass. Lungekreftforeningen samarbeider med helsepersonal ved forespørsel. I tillegg har foreningens representanter vært tilstede på flere pasientkurs i regi av Lærings og mestringssentrene både i Stavanger, Kristiansand og i Tønsberg. De hadde også stand på Torgdagen på Rikshospitalet. Den april i år ble det avholdt landsmøte og årsmøte i Oslo med mellom personer tilstede. Programmet var for det meste helsefaglig. Responsen fra både pasienter og pårørende var veldig positiv, og mange ga uttrykk for viktigheten av å møte andre i samme situasjon. Styret i foreningen Fra venstre: Anne Jorun Nilsen (vara), Esther Ryberg, Per Bjerve (vara), Elisabeth K. Semprini, Regine Deniel Ihlen (leder), Bjørn Lyster (vara), Eva Laugerud Paulsen, Ivar Nummedal, Alf Gullik Hansen Lungekreftforeningens logo. Den 9. november vil Lungekreftforeningen bidra til å sette fokus på lungekreft ved å arrangere Lungekreftdagen. Arbeidet med markeringen vil involvere både pasientorganisasjoner og helsepersonell. Lungekreftforeningen vil også ha stand sammen med Kreftforeningen under NSF FLUs Fagmøte og 20-års jubileum i Bergen den 11. juni. Besøk oss gjerne på: Linerlene har kommet! 16

15 HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN Arbeide for å øke kvaliteten på sykepleie til mennesker med lungesykdom 1.1. Arbeider for kunnskapsbasert praksis. - Presentere relevant og oppdatert kunnskap i Fagblad for Lungesykepleiere - Øke medlemmenes kunnskap i forhold til kunnskapsbasert praksis - Styrets medlemmer er medlem av ERS - Promoterer videreutdanning i lungesykepleie Stimulerer til iverksetting av prosjekt som kan øke kvaliteten på sykepleie til mennesker med lungesykdom. - Oppfordre medlemmer til igangsetting av prosjekt - Tildele stipend til medlemmer av faggruppen som jobber med prosjekt som har til hensikt å øke kvaliteten på sykepleie til lungepasienter - Promoterer stipend via nettsidene Samarbeider med andre aktuelle faggrupper og organisasjoner når det gjelder tiltak som kan øke kvaliteten på sykepleie til mennesker med lungesykdom. - Arrangere fagkvelder sammen med andre aktuelle faggrupper - Lokalgruppeledere delta i lokale fagforum - Leder deltar i sentralt fagforum og sentralt fagpolitisk forum. 2. Bidra til forebygging av lungesykdom 2.1. Arbeide i forhold til både primær og sekundær profylakse. - Delta i Tobakksfritt og nasjonalt KOLS råd - Delta i tidsavgrensede arbeidsgrupper: som Forløpsgruppe ved KOLS og ved utarbeidelse av nasjonale retningslinjer. - Delta i arbeidsgruppe for lungerehabiliteringskonferanse. - Spre kunnskapen fra disse råd til medlemmer av faggruppen. 3. Bidra til utvikling, utdanning og forskning innen sykepleie til mennesker med lungesykdom 3.1. Formidle ny, evidensbasert kunnskap som har betydning for å hjelpe mennesker til å leve med sin lungesykdom. - Arrangere Fagmøte Arrangere fagdag sammen med ØNH sykepleierne - Stimulere til faglig aktivitet på lokalt plan - Utgi Fagblad for Lungesykepleiere 3 nummer - Formidle relevant kunnskap på nettsiden og oppmuntre til faglige diskusjoner, 3.2. Videreutvikle videreutdanningen i Lungesykepleie. - Medlemmer av NSF FLU er aktive deltakere i videreutviklingen av Videreutdanning i klinisk lungesykepleie både i Bergen og Tromsø. - Formidle stipend til medlemmer som tar videreutdanning i Lungesykepleie - NSF FLU arbeider for at videreutdanning i Lungesykepleie sidestilles med andre tilsvarende videreutdanninger i forhold til lønn Master- og doktorgrad i lungesykepleie. - Motivere medlemmer av faggruppen til å ta masterutdanning og doktorgrad i lungesykepleie - Arbeide for at resultat fra doktorgrad og mastergrad når ut til medlemmene via fagmøte og fagblad - Formidle master- og doktorgradstipend Knytte internasjonale kontakter. - Styremedlemmer deltar på ERS - En fra styret deltar på Nordic Lung - Congress. - Styret formidler kursstøtte til medlemmer som deltar på IUALTD, ERS, ERCA og andre internasjonale kongresser. 4. Medlemmer 4.1. Rekruttering. - Gjennomføre inspirasjonssamling for lokalgruppelederne - Oppdatert nettside for innmelding i faggruppen - Har oppdatert informasjonsbrosjyre - Lage tre rollups som plasseres i Trondheim, Oslo og Bergen - Arbeider med å rekruttere fra kommunehelsetjenesten, f.eks oksygensykepleiere. - Medlemmer av faggruppen deltar på - aktuelle kongresser/ møter med informasjon om faggruppen - Presentasjon av bildeserien som viser - lungesykepleierens særegne funksjon. 18

Kan fotodynamisk behandling forebygge hudkreft hos transplanterte? Organdonasjon 1. halvår 2008. Diskriminering ved ansettelse

Kan fotodynamisk behandling forebygge hudkreft hos transplanterte? Organdonasjon 1. halvår 2008. Diskriminering ved ansettelse Nr. 3 september 2008 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE STUDIE: Kan fotodynamisk behandling forebygge hudkreft hos transplanterte? Organdonasjon 1. halvår 2008 Tips for en bedre hverdag

Detaljer

TEMA: Kurs og konferanser

TEMA: Kurs og konferanser Fagblad f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Nr. 2 2011 ERS 2011 Husk Fagmøtet i Trondheim 2012 Husk Respirasjonsfysiologi og måleteknikk kurset i Oslo Husk Vervekonkurranse vinn deltakeravgiften i Trondheim

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Likemannsarbeid for attføring og arbeid

Likemannsarbeid for attføring og arbeid IS-1737 Veileder Likemannsarbeid for attføring og arbeid Heftets tittel: Likemannsarbeid for attføring og arbeid Utgitt: 09/2009. Opplag: 3000 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek.

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet De to nasjonale konferansene skal, sammen med landsmøtet, binde sammen organisasjonen vår. Akkurat nå i månedsskiftet april/mai er årets Lederforum ferdig

Detaljer

«HELSESØSTER OPP OG FRAM»

«HELSESØSTER OPP OG FRAM» Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND Helsesøstre NR. 3 2005 Høst i rådhusparken, Steinkjer. Kunstverket er: "MOT LYSET" av Per Ung Fotograf: Odd Georg Skjemstad, Steinkjer «HELSESØSTER OPP

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Fagblad. TEMA: Kurs og konferanser AV INNHOLDET:

Fagblad. TEMA: Kurs og konferanser AV INNHOLDET: Fagblad f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Nr. 3 2014 TEMA: Kurs og konferanser AV INNHOLDET: Leder Hei alle medlemmer! 4 Lungerehabiliteringskonferansen 5 ERS München 2014 6 European Respiratory Society

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

rganet Europeiske sportsleker i Vilnius La meg sove til alt dette bare er en drøm - intervju med bokdebutant Ellisiv Stifoss-Hanssen

rganet Europeiske sportsleker i Vilnius La meg sove til alt dette bare er en drøm - intervju med bokdebutant Ellisiv Stifoss-Hanssen NR. 2 OKTOBER 2014 ÅRGANG 24 Y rganet MEDLEMSBLAD FOR HJERTE -LUNGETRANSPLANTERTE Europeiske sportsleker i Vilnius La meg sove til alt dette bare er en drøm - intervju med bokdebutant Ellisiv Stifoss-Hanssen

Detaljer

Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor. Bli en aktiv del av behandlingen. Parkinsonforskning i Norge. side 12. side 24. side 10

Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor. Bli en aktiv del av behandlingen. Parkinsonforskning i Norge. side 12. side 24. side 10 Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 2/2011 - årgang 27 Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor side 12 Bli en aktiv del av behandlingen side 24 Parkinsonforskning i Norge side 10 innhold Norges

Detaljer

2009 ble et nytt rekordår. Ny tur til Kreta i september. HENT-studien Helse etter nyretransplantasjon. Vinter-VM 2010.

2009 ble et nytt rekordår. Ny tur til Kreta i september. HENT-studien Helse etter nyretransplantasjon. Vinter-VM 2010. Nr. 1 Mars 2010 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Ny tur til Kreta i september Vinter-VM 2010 2009 ble et nytt rekordår HENT-studien Helse etter

Detaljer

Nasjonal strategi for KOLS-området 2006-2011

Nasjonal strategi for KOLS-området 2006-2011 Utgitt av: Helse- og omsorgsdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Departementenes servicesenter Kopi- og distribusjonsservice www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM)

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Sentralstyrets årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Side 1 av 16 SENTRALSTYRETS ÅRSBERETNING Innledning Foreningen for Muskelsyke (FFM) er en interesseorganisasjon for mer

Detaljer

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner Tekst: Bennedichte C. R. Olsen og Marit O. Grefberg Illustrasjoner: Eldbjørg Ribe Formgivning: Statens trykning Sats og trykk: Melsom

Detaljer

god sommer TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nordisk Huntington kongress s. 8 LHS årsmøte og fylkesledermøte s. 10

god sommer TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nordisk Huntington kongress s. 8 LHS årsmøte og fylkesledermøte s. 10 Nr. 1, 2013 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nordisk Huntington kongress s. 8 LHS årsmøte og fylkesledermøte s. 10 Vi ønsker medlemmer av LHS velkommen til Motivasjonsseminar på Gardermoen 1. - 3. november.

Detaljer

NYTT 2/15. 40-års jubilanten NORILCO Nordland Vinterleir. NORILCO, Norsk forening for personer med. stomi, reservoar og mage-/tarmkreft ÅRGANG UTGAVE

NYTT 2/15. 40-års jubilanten NORILCO Nordland Vinterleir. NORILCO, Norsk forening for personer med. stomi, reservoar og mage-/tarmkreft ÅRGANG UTGAVE ÅRGANG 45 UTGAVE 248 NUMMER 2/15 NORILCO, Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft NYTT Jakten på kreftkuren 40-års jubilanten NORILCO Nordland Vinterleir NY Soft Convex generasjon

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Vedlegg orienteringssaker

Vedlegg orienteringssaker Vedlegg orienteringssaker NSFLIS Generalforsamling 2015 Vedlegg orienteringssaker: VEDLEGG 1: PROSJEKT ABIO RESSURS... 2 VEDLEGG 2: SAMARBEID MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND... 3 VEDLEGG 3: ORIENTERING OM

Detaljer

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen?

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2012 11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Ville så mye, men kroppen orket ikke Ta gjerne med deg bladet hjem! Ønsker du å snakke med noen? Ring oss! Tlf: 02561 man tors. fra kl.

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen?

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2010-9. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen side 1 Et varig minne om mamma Carita Gyldenskog har tatovert inn Gynkreftforeningens logo på armen. Slik vil hun alltid minnes sin kreftsyke

Detaljer

Rehabilitering og mestring blant kreftrammede

Rehabilitering og mestring blant kreftrammede Rehabilitering og mestring blant kreftrammede Innhold Forord 4 Sammendrag 5 1. Bakgrunn for undersøkelsen 6 1.2 Hva er rehabilitering? 6 1.3 Kreftpasienters rettigheter og tilbud 7 1.4 Tidligere forskning:

Detaljer

pust s.3 Landskonferanse og årsmøte 2012 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte

pust s.3 Landskonferanse og årsmøte 2012 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte pust Februar 2012 I Lungekreftforeningen s.3 Landskonferanse og årsmøte 2012 Lungekreftforeningen Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte 2 I PUST 1 2012 pust Lungekreftforeningen

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Ungdomsseminar i Vejlefjord, Danmark. Se s. 14 Likemannsseminar/ Fylkesledermøte i vakre omgivelser på Sodefjed Se s. 7 Redaktøren har ordet av Jorun Vatland

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Landsstyrets årsmelding 2012

Landsstyrets årsmelding 2012 Landsstyrets årsmelding 2012 Lysaker mars 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 1.1 Vedtektene sier:...3 2 ARBEIDSOPPGAVER...3 1.1.1 Målområder...4 2 ADHD Norges landsstyre...4 3 ADHD Norge nøkkeltall...5

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng Oslo, mars 2014 AL. 2013 Landsstyrets årsmeldïng (j)adhd Norge 3.2 Sekretariat 7 4.2 Ny generalsekretær 8 4.7 Crosswall 9 4.8 BBB-samarbeidet 3.3 Fylkes- og lokallag 8 4.3 Ungdomssatsing 9 4.4 Nytt medlemssystem

Detaljer