TEMA: Pasientorganisasjoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEMA: Pasientorganisasjoner"

Transkript

1 Fagblad f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Nr TEMA: Pasientorganisasjoner AV INNHOLDET: Leder: Hei alle medlemmer 2 Norsk forening for Cystisk fibrose 4 PHA Norge (Pulmonal hypertensjon) 5 Norsk Osteoporoseforening 6 Norges Astma og allergiforbund 7 Norsk Sarkoidoseforening 8 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke 9 FHLT Foreningen for hjerte og lungetransplanterte 10 Kurs og konferanser 10 Alfa-1 Antitrypsinmangel 12 Siste nytt på nettsiden 14 Ny forening for lungekreftpasienter 16 Handlingsplan

2 LEDER HEI ALLE MEDLEMMER! Nå nærmer fagmøtet seg med stormskritt og jeg håper alle som skal delta gleder seg like mye som meg. Det er nå påmeldt over 140 sykepleier på fagmøtet og jeg tror vi kommer til å få noen flotte dager i Bergen. Dette nummer av fagbladet er viet til informasjon om pasientorganisasjoner, noe som jeg synes er et viktig tema. Både sykepleiere og leger har viktige roller når det gjelder å gi informasjon til pasienter, men dette kan ikke erstatte det tilbudet som pasientorganisasjonene har. Mange pasienter synes det er nyttig og møte andre som er i samme situasjon enn dem selv og synes at samværet med andre med samme sykdom er en god støtte. En pasient jeg møtte fortalte at det var først etter at han hadde truffet en annen pasient som var operert for lungekreft og var i full jobb fem år etter operasjonen at han trodde det var mulig å overleve med lungekreft. Pasienten hadde vært på internett og lest om den dårlige prognosen for lungekreftpasienter og trodde alt håp var ute. Trine Oksholm, leder NSF FLU Vi sykepleiere har en viktig rolle med å formidle informasjon til pasientene om hvilke organisasjoner som finnes og hvilket tilbud de har. Enkelte grupper har også besøksdager rundt på sykehusene eller åpner opp for at de kan komme på besøk til pasienter med nyoppdaget sykdom. Selvfølgelig må slike besøk avklares i hvert enkelt tilfelle og tilpasses pasienten. Det er ikke nødvendig å skremme vettet av pasienten med et besøk av en pasient med svært framskreden sykdom. Enkelte pasienter har så sjeldne sykdommer at det ikke finnes norske pasientorganisasjoner for dem. Da kan internasjonale pasientorganisasjoner være en mulighet. Enkelte pasientorganisasjoner har gode nettsteder og gir det nesten samme tilbudet via nettet som de andre gir når de treffes. De har diskusjonsfora og nettsider hvor det er mulig å stille spørsmål. Dette forutsetter selvfølgelig at de har en viss datakunnskap og kan lese engelsk,men for en del pasienter fungerer dette bra. Til slutt vil jeg ønsker dere alle en fin vår og sommer. Trine Oksholm E-postadresser Har du ikke fått e-post fra styret? Vi mangler fortsatt e-postadresse til halvparten av medlemmene. Hvis du har e-postadresse, er det fint om du sender den til vår sekretær: 2

3 INNHOLD Utgitt av: NSFs Faggruppe av lungesykepleiere. (NSF FLU) Internett: Styret består av: Leder: Trine Oksholm Rikshospitalet Tlf.: E-post: sykehus.no Nestleder: Geir Kristian Gotliebsen Seksjon for behandlingshjelpemidler, Harstad Tlf.: E-post: Sekretær: Marit Fredriksen Granheim Lungesykehus SIHF Tlf.: E-post: Redaktør Fagblad for lungesykepleiere: Anny Sekkingstad Haukeland universitetssykehus Tlf.: E-post: Nettredaktør: Anita Lindgren Sykehuset i Telemark Tlf.: E-post: Side Leder: Hei alle medlemmer 2 Norsk forening for Cystisk fibrose 4 PHA Norge (Pulmonal hypertensjon) 5 Norsk Osteoporoseforening 6 Norges Astma og allergiforbund 7 Norsk Sarkoidoseforening 8 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke 9 FHLT Foreningen for hjerte og lungetransplanterte 10 Kurs og konferanser 10 Alfa-1 Antitrypsinmangel 12 Siste nytt på nettsiden 14 Ny forening for lungekreftpasienter 16 Handlingsplan Frister for innlevering av stoff til Fagblad for lungesykepleiere: Nr. 3-10: 30. juni -10 Utgivelsesdato: medio august Nr. 4-10: 10. okt. -10 Utgivelsesdato: medio nov. Annonsepriser: Format 4 farger Sort/hvitt 1/1 side 5.500,- +mva 2.800,- +mva 1/2 side 2.800,- +mva 1.700,- +mva Baksiden i 4 farger: 6.000,- +mva Kasserer: Eli Johansen Narvik kommune, Narvik Tlf.: E-post: Lokalgruppelederansvarlig: Heidi Bjørgvik Distriktsmedisinsk senter Stjørdal Tlf.: E-post: Adresseforandringer sendes til: Marit Fredriksen Sletten, 2656 Follebu Søknadsfrister for kursstøtte er den 1. mars. Søknad sendes til: Marit Fredriksen Sletten, 2656 Follebu eller til: epost: Velkommen til Fagmøte og 20-års jubileum for NSF FLU i Bergen juni 2010 Repro og trykk: Østfold Trykkeri AS, Askim. Tlf.: Fax Siste påmelding til Fagmøtet er 21. mai. Skjema finner du på nettsiden vår. Med vennlig hilsen NSF FLU, ved arbeidsgruppen for Fagmøtet 2010 ISSN Forsidebildet: "I samme båt", Foto: Norsk forening for cystisk fibrose. 3

4 NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE Ann Iren Kjønnøy Cystisk fibrose Cystisk fibrose (CF) er en medfødt arvelig sykdom som skyldes en feilfunksjon på cellenivå. Symptom kommer først og fremst fra lunger og mage- /tarmsystemet. Seigt sekret i luftveier disponerer for hyppige/kroniske lungeinfeksjoner. Svikt i pankreas medfører redusert oppsuging av næring og risiko for feil- og underernæring. CF er en livslang og progredierende sykdom som ikke kan helbredes. Det er store variasjoner i sykdomsgrad og sykdomsutvikling gjennom livsløpet. Daglig behandling består av individuell slimmobiliserende lungebehandling med inhalasjonsmedikamenter, infeksjonskontroll med beskyttende hygienetiltak og antibiotikabehandling, bruk av fordøyelsesenzymer til måltider, vitamintilskudd og tilpassede kosttiltak. Målet er å behandle sykdomssymptom og forebygge/utsette videreutvikling av sykdommen. Mange med CF lever et tilnærmet normalt liv langt opp i voksenalder. Av den norske CF-populasjonen er ca 58% over 18 år, og følges opp ved lungemedisinske avdelinger i norske sykehus i samarbeid med Norsk senter for cystisk fibrose (NSCF) ved Oslo Universitetssykehus Ullevål. NFCFs hovedarbeidsområder Norsk forening for cystisk fibrose (NFCF) ble stiftet i 1976 og antall medlemmer pr 1/ var 836 fordelt på 446 hovedmedlemmer (hvorav 8 bedrifter), 390 husstandsmedlemmer og 5 æresmedlemmer. Alle som støtter NFCFs mål kan være medlemmer. NFCF driver sin virksomhet gjennom et valgt styre, samt et fagråd. Våre Foreningen på utflukt i Lions båt. hovedarbeidsområder er å: Spre informasjon om CF og dens behandling Øke forståelsen for de problemer og utfordringer som pasienten og familien står overfor Gi medlemmene informasjon om den hjelp og støtte CF-familiene har krav på Informere om hjelpetilbud i helseog sosialtjenesten Gjøre sykdommen kjent i alle deler av helse- og sosialsektoren og i arbeidslivet, og gi støtte til forskning om CF Samarbeide med andre nasjonale og internasjonale foreninger NFCF får driftsinntekter fra medlemskontingent, driftstilskudd via statsbudsjett og sponsormidler. NFCFs regionlag (Nord, Midt, Vest og Sør-Øst) arrangerer trivselstiltak og opplæring. Det meste av den direkte kontakten mellom medlemmene foregår her. I forbindelse med årsmøtet deler NFCF hvert år ut midler fra et trivselsfond. Her kan medlemmene søke om bidrag til alt fra hunder, sportsutstyr og sydenturer til deltakelse i New York maraton! Likemannsarbeid NFCF har 19 likemenn. Disse er geografisk fordelt og representerer både pårørende og personer med CF. En likemann er et medmenneske i samme båt - en samtalepartner for medlemmer som ønsker dette. De kan også være med på møter med NAV. Likemenn har taushetsplikt. Likemannskonferanse avholdes i tilknytning til NFCFs årsmøte og likemenn deltar alltid ved NFCFs ulike arrangement. Likemannsordningen anbefales og støttes fra Helsedirektoratet. Fagrådet NFCFs Fagråd er et selvstendig og tverrfaglig organ, satt sammen av leger, sykepleiere, fysioterapeut, sosionom og evt annet helsepersonell. Disse fagfolkene er knyttet til ulike deler av CF-omsorgen i Norge. Fagrådet skal ivareta alle saker som har faglige aspekter, og har et nært samarbeid med foreningens styre. 4

5 Brukermedvirkning NSCF er en av foreningens viktigste samarbeidspartnere. Rådet for NSCF består av fagpersoner fra helseregionene, representant fra NAV og fra vertssykehuset, Ullevål. NFCF er representert ved styreleder og fagrådsleder i tillegg til en representant for primærbrukere over 18 år og en de under 18 år. I Rådet for NSCF behandles alle saker som er viktige for drift og utvikling av kompetansesentre. I regionene er det også en del kontakt mellom NFCF og fagpersoner som behandler CF-pasienter, men dette samarbeidet er ikke formalisert. Stiftelsen Forskningsfondet for CF Stiftelsen er opprettet av NFCF, og foreningen har tre medlemmer i styret. Formålet er å skaffe midler som kan deles ut til forskning knyttet til CF. Kommunikasjon NFCF har egen hjemmeside Nyhetsbrev sendes elektronisk 10 ganger pr år til de som melder seg på denne tjenesten. Egen redaksjon jobber med dette. CF-bladet kommer ut 3 ganger pr år. Bladet inngår i medlemskapet, men man kan også abonnere uten å være medlem. Ung med CF For å styrke arbeidet mot ungdom med CF, er det opprettet et ungdomsråd med to deltakere fra hver region. Disse gir råd til styret og bidrar til aktiviteter rettet mot ungdom. Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) NFCF er medlem av FFO sitt Smågruppeforum. En stor organisasjon kan øve politisk press av en helt annen tyngde enn det NFCF kan gjøre på egenhånd. Via FFO deltar NFCF i ulike prosjekt og arbeidsgrupper, i tillegg til at våre medlemmer er med som brukere i ulike utvalg. Stiftelsen Organdonasjon NFCF er en av 6 pasientorganisasjoner som står bak Stiftelsen Organdonasjon. Vi har ett medlem både i representantskap og styre. Mange personer med CF har fått nye lunger, men køene øker og NFCF ser arbeidet med å øke tilgang på organ til transplantasjon som svært viktig. Internasjonalt CF-samarbeid NFCF er medlem av CFW (Cystic Fibrosis Worldwide). CF Europa er en del av CFW. Nordisk samarbeid foregår via samarbeidsmøter annethvert år med CFforeninger i Danmark og Sverige. PASIENTORGANISASJONER Kontaktinformasjon Norsk forening for cystisk fibrose c/o FFO, Mariboesgate OSLO Telefon: E-post: Anbefalte websider for helsepersonell - Norsk forening for cystisk fibrose - Norsk senter for cystisk fibrose - Cystic fibrosis Worldwide - European CF Society - CF Foundation USA Anbefalt litteratur for helsepersonell Standards of care for patients with cystic fibrosis: a European consensus. Journal of Cystic fibrosis 4 (2005) 7-26 Infection control recommendations for patients with cystic fibrosis: Microbiology, important pathogens, and infection control practices to prevent patient-to-patient transmission. American Journal of Infection Control (2003) vol. 31, nr. 3. PHA NORGE INTERESSEGRUPPE FOR PERSONER MED PULMONAL HYPERTENSJON Hall Skåra Pulmonal hypertensjon (PH) er en sjelden sykdom, og den rammer derfor kun et fåtall mennesker i Norge. Kanskje nettopp derfor er det viktig å med en pasientgruppe for de som er rammet av sykdommen samt deres pårørende. For de det angår er det viktig å ha noen å snakke og utveksle erfaringer med. PHA Norge ble i 2009 etablert som en interessegruppe i LHL. En samarbeidsavtale ble også signert med PHA i USA. PHA Norge har sine egne websider (www.pha-no.com) der man vil kunne finne oppdaterte artikler relatert til PH, samt blogger fra PH-pasienter og pårørende. I tillegg har de et eget diskusjonsforum (se link på hjemmesiden) hvor man vil kunne utveksle erfaringer om sykdommen. PHA Norge kan kontaktes på epost: 5

6 NORSK OSTEOPOROSEFORENING NOF Ingjerd Mestad og Jan Arvid Dolve Norsk Osteoporoseforening, NOF, er en pasientforening for pasienter og deres pårørende. Den ble stiftet som pasientforening i januar i 2009, men var fra en avdeling under Norske Kvinners Sanitetsforening. NOF har f.t medlemmer og er i stor vekst. Den ledes av en generalsekretær som har sitt kontor i Hønefoss, men vi har også en sykepleier som nå er klinisk spesialist i osteoporose, i en 30% stilling. Hun er i tillegg ansatt som sykepleier på Oslo Universitetssykehus HF Aker, endokrinologisk avdeling, og har sitt kontor der. Foreningen har eget fagmedisinsk råd bestående av lege, fysioterapeut og vår egen sykepleier. Det er ca som har osteoporose i Norge, og prevalensen er høyere i Skandinavia enn i andre land. Lavenergibrudd er konsekvensen av å ha en lav beinmasse, og i Norge er det ca hoftebrudd og ca underarmsbrudd årlig. Lungesykdommer og steroidbehandling er en av mange årsaker til osteoporose. NOF gir ut medlemsbladet Osteoporose med fire utgivelser pr. år. Vi lager i tillegg brosjyremateriell og temaark om sykdommen. Norsk Osteoporoseforening har siden 1996 hatt tilbud om en informasjonstelefon også kalt osteoporosetelefon. Her kan interesserte fra hele landet ringe inn og spørre om det de lurer på om osteoporose. Åpningstiden er 3 timer hver mandag og onsdag fra klokken Den besvares av vår egen sykepleier. Det kommer fram mange ulike spørsmål om sykdommen, medisinering og hva de selv kan gjøre for å unngå nye brudd, eller for å takle smerter og nedsatt fysisk funksjon. I 2007 ga foreningen ut brosjyren Osteoporose De vanligst stilte spørsmål med svar basert på erfaringene fra osteoporosetelefonen. Den er distribuert til lokalforeninger, støttegrupper, ulike sykehus, videreutdanninger, benmålingssteder, opptreningsinstitusjoner, eldresentre, apotek, firmamedlemmer, til innringere på forespørsel og delt ut på kurs og åpne møter. Målet med osteoporosetelefonen har vært at den skal være lett tilgjengelig for pasienten og deres pårørende, men det er også en del helsepersonell som ringer inn. Foreningen har etablert lokalforeninger, men vi har også mange støttegrupper fra den tida vi var sammen med Norske Kvinners Sanitetsforening. Vår plan framover er å få stifte nye foreninger, og kurse likemenn. Ønsker du å vite mer om vår forening og sykdommen osteoporose, kan du kontakte oss via vår hjemmeside. Vi kommer gjerne ut og har foredrag eller informasjon til dere som helsepersonell, eller til pasientforeninger. Norsk Osteoporoseforening Hønengaten Hønefoss tastevalg 1, 2 eller 3. Etter våren kommer sommeren! 6

7 NORGES ASTMA OG ALLERGIFORBUND (NAAF) Bo Alexander Gleditsch Astma- og Allergiforbundet er en interesse- og brukerorganisasjon, en landsomfattende frivillig organisasjon, som tilbyr utstrakt helseinformasjon. Vi har ca medlemmer, men medisinsk sett snakker vi på vegne av 1,4 millioner nordmenn med astma- og allergisykdommer. Gjennom de frivillige, de tillitsvalgte og de ansattes positive, aktive virke skal vi oppnå at antall mennesker som utvikler astma- og allergisykdommer holdes så lavt som mulig og at de som har sykdommene lever best mulig med dem. Vi søker å samarbeide med næringsliv som har helsefokus på sin virksomhet og å påvirke politiske beslutninger til å ha riktig helseperspektiv. Omfattende utfordringer Av dem i Norge som har astma, allergi, eksem, kols eller overfølsomhetssykdommer er det dessverre mange som har alvorlige plager. Helsevesenets tilbud til disse brukergruppene er ikke tilfredsstillende. Mange opplever et svært varierende kunnskapsnivå i møte med helseinstitusjonene. De møter mangelfull diagnostisering, lite opplæring av pasienter og pårørende, feilaktig behandling og et fravær av habiliterings- og rehabiliteringstilbud. Dette må bli mye bedre, og NAAF jobber hardt for å få det til. Den mest alvorlige bekymringen vår er likevel økningen i antall mennesker som utvikler disse sykdommene. Verdens Helseorganisasjon antar at 50 prosent av verdens befolkning vil ha utviklet en eller flere allergier i år Varslede klimaendringer kan forverre situasjonen ytterligere. I Norge er forekomsten av astma mangedoblet siden 50-tallet. Forskning på årsaker må intensiveres slik at vi får svar på hvordan vi kan stoppe denne utviklingen. Samtidig er det viktig at vi handler på det vi allerede vet. Dårlig inneklima og forurensende uteluft er to kjente områder som krever betydelige tiltak. Kjemikaliebruken i samfunnet har også eksplodert. Vårt dagligliv inneholder møter med en rekke helseskadelige stoffer i mat og drikke, klær og møbler og forbruksartikler tilsatt parfyme. Myndigheten har erkjent alvoret, men vi synes de gjør for lite. NAAF som kunnskapsrik og tydelig samfunnsaktør er helt nødvendig for å sikre endringer. Vi tar denne oppgaven svært alvorlig. Samarbeide med myndighetene NAAF samarbeider aktivt med myndighetene om oppfølging av Nasjonal strategi for forbygging og behandling av astma- og allergisykdommer slik at vi kan sikre positive endringer innen våre diagnoseområder. På denne måten videreføres en lang NAAF-tradisjon, et effektivt og resultatrikt samarbeid med myndighetene, samtidig som vi beholder vårt avgjørende selvstendige ståsted. Samarbeide med næringslivet Næringslivets aktører har etter hvert oppdaget at det kan være i deres interesse å utvikle helsevennlige produkter. Det synes NAAF er fint. Vi fortsetter å stimulere denne utviklingen ved å tilby vår kunnskap der den er etterspurt, fremheve vår strenge merkeordning for produkter, og ikke minst ved å synliggjøre forbrukermakt i kraft av alle dem vi representerer. Dette arbeidet gir produkter hele samfunnet har glede av. Tiltak som gir god helse er bra for oss og for alle andre. Noen av våre tjenester Rådgivningstjeneste med leger, sykepleiere, advokater og inneklimaekspertise Faktastoff oversatt til 10 ulike språk og illustrert for lesesvake Blader - Allergi i Praksis og AstmaAllergi til medlemmer og abonnenter Merkeordning for allergivennlige produkter Lokale kurs og sosiale tilbud Helsesenteret Valle Marina på Gran Canaria Barnesykehuset, Geilomo Pollenvarsling - vi utarbeider og leverer pollenvarslingen.no fersking.no - et nettsted for gravide, ferskinger og deres foreldre om forebygging, diagnostisering og behandling av astma, allergi og eksem. Tilstedeværelse Vi søker å være til stede på alle arenaer der vi trengs, hele veien fra media til lokalmiljøet. Vi er delt inn i 14 regioner over hele landet. Disse regionene er igjen delt opp i mindre lokallag. Det er den daglige innsatsen til alle de friville der ute som er vår styrke. I den elektroniske verden kan du treffe oss på: Facebook: Astma- og Allergiforbundet Twitter: AstmaAllergi. 7

8 NORSK SARKOIDOSEFORENING Rune Borgan Isaksen Foreningen (stiftet 23. september 2002) skal være en støttespiller til alle som har sykdommen og samtidig arbeide for at sarkoidose blir allment kjent blant helsepersonell og helsemyndigheter. Videre skal NSF være en pådriver for at forskningsmiljø og de forskjellige helseinstanser/personell sammen inspireres til å utforske og finne løsning på vårt sykdomsbilde. NSF jobber også inn mot myndighetene slik at vi blir tatt med i vurderinger og fremtidige planer for helsenorge. Styret i NSF består av mennesker som har erfaring med sykdommen og foreningsarbeid.nsf har helt fra starten av i 2002 satt fokus på å informere om sarkoidose. Vi har fått til følgende fra 2002 til dags dato: Laget egen nettside med informasjon om sarkoidose m.m. Laget flere folder med informasjon om sarkoidose. Bygget ut et nettverk med likemenn i de fleste fylker. Arrangerer kurs i likemannsarbeid årlig. Etablert medlems/informasjons/hovedkontor på Lalm i Vågå. Etablert Legen Svarer/ekspertene svarer spalte på våre nettsider, for våre medlemmer. Fått laget medlemsblad som kommer ut 2-3 ganger pr. år. SarkoidoseNytt. Utarbeidet et eget kostholdsprogram for sarkoidose, for våre medlemmer. Opprettet et sarkoidosefond med sikte på framtidig forskning. Vi ønsker oss i framtiden: Lage en større brosjyre med mer utfyllende informasjon om sarkoidose. Få midler til en (100) % stilling som kan bare jobbe med sarkoidose,(medlemmer, søknader, finne nyheter om sykdommen, kurs m.m.) Helsereiser for sarkoidosepasienter. Få etablert et nasjonalt kompetansesenter for sarkoidose. VIKTIG!! Få etablert lokallag og fylkeslag. Jobbe mer aktivt mot medlemmer og hva vi kan hjelpe de med.(her kommer den stillingen inn) Finne nye måter å skape inntekter til NSF. Kontakt oss her: Norsk Sarkoidose Forening Medlemskontoret Postboks Lalm Tlf.: man. og fred E-post: Nettside: NSF har 597 medlemmer pr. mars Landsstyre i NSF: Leder: 2010 Hella Rustad Miglavs, Drammen, Tlf.: Nestleder: 2011 Roald C. Grant, Tønsberg, Tlf.: Sekretær: 2010 Vegard Opedal Paulsrud, Oslo, Tlf: Kasserer: 2011 Rune Borgan Isaksen, Lalm, Tlf: Styremedlem: 2010 Elisabeth Tuften Solstad, Langangen, Tlf: Varamedlemmer: 1. vara: Anne Forsell Berg, Borgenhaugen vara: Roger Sømliøy, Namsos Fra venstre Vegard O. Paulsrud, sekretær, Roald C. Grant, nestleder, Elisabeth Tuften Solstad, styremedlem, Rune Borgan Isaksen, medlemsansvarlig/økonomi. Sittende foran, Hella Rustad Miglavs, leder. 8

9 LANDSFORENINGEN FOR HJERTE- OG LUNGESYKE HISTORIKK Organisasjonen ble stiftet i 1943 da tuberkulose var en alvorlig helsetrussel. Den gang var navnet Tuberkuløses hjelpeorganisasjon. Etter hvert som omfanget av tuberkulosen ble redusert, kom organisasjonen også med tilbud for hjertesyke. I 1961 ble navnet endret til Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke, i dagligtale forkortet til LHL. ORGANISASJONEN LHL LHL er landets nest største pasientorganisasjon med ca medlemmer fordelt på 300 lokallag. LHL Bergen er det største lokallaget med ca 1500 medlemmer. LHL er en frivillig, brukerstyrt og selvfinansiert organisasjon som arbeider for et godt offentlig tilbud til hjerte- og lungesyke, men skaper også selv muligheter der slike tilbud mangler. Her kan nevnes klinikker og rehabiliteringstilbud for både hjerte- og lungesyke. LHL driver også kursvirksomhet bl.a. hjelp til å mestre ny livssituasjon. Her kan man lære om rettigheter, men også om muligheter ved sykdom. LIKEMANNSTJENESTEN Definisjon likemannstjeneste: Et møte med en som er eller har vært i samme situasjon som brukeren/pasienten, men som har et mer bearbeidet og reflektert forhold til situasjonen. Likemenn ved LHL Bergen. I møte med en likemann kan man lære hvordan andre har taklet den første tiden med sykdom og få vite hvordan den nye hverdagen kan bli. Likemannen skal ikke besvare medisinske spørsmål. Likemannsarbeidet er ulønnet, men faktiske utgifter dekkes. Mange lokallag har likemannstjeneste på sykehus hvor de møter til opp til faste tider slik at pasienter med behov for det, kan få snakke med en som har gått samme veien før. En likemann som deltar i sykehustjenesten må gjennomgå opplæringskurs og avgi taushetsløfte. LIKEMANNSARBEID Aktivitetene i lokallagene holdes i gang ved hjelp av likemenn. Dette arbeidet kan innebære en rekke ulike oppgaver som å lage mat ved ulike arrangementer, være triminstruktør, turleder, drive grupper som for eksempel bridge, boccia eller annen kursvirksomhet. TRIMGRUPPENE Trimgruppene har en sentral rolle for å ta vare på brukernes helse og for å opprettholde funksjonsnivået. Gruppetrening til faste tider er også en god drahjelp for å holde seg selv i gang. Samtidig er den et viktig sosialt element: nemlig samværet med likesinnete. Noen har faktisk så god gruppedynamikk at de i tillegg møtes på fritiden. TEMAMØTER Temamøtene i lokallagene kan spenne over et vidt felt. Det kan dreie seg om kommunikasjon, helse, ernæring, rettigheter som kroniker, vinsmakekurs, urter og annet. MEDLEMSTURER Flere lokallag arrangerer både dagsturer, utenlandsreiser og sydenturer. Å kunne reise sammen med andre med samme ståsted, kan være en ekstra giv til å delta og forebygge isolasjon. FELLESSKAPSVERDI I LHL Mange oppdager nye muligheter og får en bedre livskvalitet etter de har fått diagnosen. Mye kan skyldes medlemskap av LHL som har bidratt til økte kunnskaper om den nye livssituasjonen samt oppdateringer både om muligheter og rettigheter. Å bli aktiv og delta på ulike arrangementer i regi av laget er for mange viktige bidrag til et vitalt liv selv om man gjennom ny diagnose har fått nytt ståsted. Dessuten er samvær og fellesskapsfølelse innen brukerorganisasjonen viktige trivselsfaktorer som ikke kan vurderes høyt nok. Fyllingsdalen 13. april 2010 Sidsel Kvassheim 9

10 FHLT FORENINGEN FOR HJERTE OG LUNGETRANSPLANTERTE Jeg takker for at vi i FHLT ble invitert til å skrive i bladet deres. Vi er en forening for Hjerte lunge transplanterte, pårørende og støttemedlemmer. Vi er ca. 590 medlemmer, derav ca. 300 transplanterte. Vi har et styre som jobber kun på frivillig basis, før hadde vi en ansatt, men på grunn av økonomi måtte hun slutte. Foreningen ble formelt startet i februar 1987, og det første ordinær årsmøte var i mars Lungetransplanterte kom inn i 1991 og navnet ble da forandret til FHLT, før het vi FFH. Vi har et samarbeid i Norden og møtes hvert år, til høsten er det Danmark som er vert. Det er også et europeisk samarbeid og et styre her kalt EHTF. Vi utvider nå medlemskap til flere land. Formålet for dette er de europeiske leker som arrangeres hvert annet år. Nå til sommeren er det i Vaxjø i Sverige. Norge hadde dette i 2000, stedet var Sandefjord. Fagbladets redaksjon ønsker alle medlemmer, annonsører og venner av bladet en riktig god sommer med alle de gleder og aktiviteter årstiden byr på! Leder i foreningen, Øyvind Iversen. Målet er også å sette fokus på hva som oppnås ved donasjon og transplantasjon for hjerte og lunger i Europa. Leken har også et formål, for oss transplanterte er det god medisin å holde oss i aktivitet. Stiftelsen Organdonasjon som vi er medlemmer i, skal bidra med å øke tilgangen på organer. Antall transplanterte siden 1990: Det er nå 254 doble/ enkle lunger. Kombinasjon med hjerte- lunger er det 24. Videre er det 2 som har fått hjerte, lunge og lever. Hjertetransplanterte er nå kommet opp i 663 siden FHLT jobber videre for å øke transplantasjoner i Norge, og at det går an å leve med et transplantert organ. Hvis det noen som ønsker kontakt med oss, så ta kontakt med meg. Øyvind Iversen Leder Kurs og konferanser ATS (American Thoracic Society) New Orleans mai EAACI (European Academy of Allergy and Clinical Immunology) London juni NSF FLU Fagmøte Bergen juni e-post: ERS (European Respiratory Society) Barcelona september XX WORLD CONGRESS OF ASTMA Athen november 10

11 11

12 VÆR OPPMERKSOM VED ALFA-1 ANTITRYPSINMANGEL Bente Ridder-Nielsen Alfa-1-foreningen i Norge er en interessegruppe for mennesker som er rammet av Alfa-1-antitrypsinmangel (heretter A1AT-mangel). Vi ønsker å tilby et fellesskap for å utveksle erfaring, gi hverandre støtte og skaffe og spre informasjon. Interessegruppen er en undergruppe av Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, LHL og ble etablert i juni Vi teller i dag 50 medlemmer i alle aldre, fra småbarnsfamilier til pensjonister. (I Norge er det beregnet at cirka 4000 personer har lungesykdom på grunn av A1AT-mangel, blant disse er det trolig mange som har fått diagnosen kols). I tillegg til lungesykdom kan A1AT-mangel føre til leversykdom. Det er også opprettet en uformell Facebook-gruppe som har 49 medlemmer. A1AT-mangel kan føre til svært alvorlig sykdom og bør få større oppmerksomhet. Tidlig diagnostisering viktig Dessverre har mange mennesker en lang sykehistorie og blitt betydelig syke før denne enkle blodprøven som avdekker en eventuell mangeltilstand blir tatt. Ved tidligere diagnostisering vil personer med A1AT-mangel i større grad få mulighet til å forebygge utvikling av lungesykdom. Siden A1AT-mangel er arvelig er det viktig å opplyse personer som får påvist mangelen om at de bør informere sin familie/barn tidlig slik at disse kan gjøre tiltak for å unngå sykdomsutvikling. Forebygge sykdomsutvikling Selvsagt ved ikke å røyke, men også ved å unngå innånding av gasser fra kjemikalier og støv av ulike slag. Mennesker med A1AT-mangel bør derfor unngå å velge yrker og aktiviteter som kan medføre eksponering for skadelige gasser og støv. Sunn livsstil, trening og kosthold er også viktig. Alfa-1-foreningen i Norge samarbeider nært med våre naboland, Sverige og Danmark gjennom vårt felles Alfa Norden styre og med tilsvarende interesseforeninger i Europa. Felles nordisk medlemsseminar Helgen juni 2010, arrangerer Alfa Norden medlemsseminar i Gøteborg. Eksempler på tema: Hva er alfa-1-antitrypsinmangel, hvordan forebygge utvikling av lungesykdom, leversykdom hos barn, substitusjonsbehandling erfaringer fra Tyskland gjennom 20 år, transplantasjon av lunge/lever og pasienthistorier. Alfa-1-foreningen i Norge har følgende hjemmesideadresse: grupper/alfa-1/ Du finner vår brosjyre for nedlasting her: docs/1/ pdf Alfa-1-boken, et nyttig hefte med god førstehåndsinformasjon for mennesker med A1AT-mangel: 0611c2ad#/0611c2ad/1 Alfa-1-foreningens brosjyre og Alfa- 1-boken kan også bestilles i papirutgave hos LHL tlf.: I linken under finner du adresser til våre samarbeidende foreninger: LHL/Interessegrupper/Alfa- 1/Artikler-Alfa-1/Samarbeidende-foreninger/ Alfa-1-foreningen i Norge 12

13 NETT-NYTT SISTE NYTT PÅ NETTSIDEN! På Forsiden av nettsiden vår er nå alle medlemmene i NSF FLU styret lagt inn. Så når du klikker på et medlem får du opp adressen. I menypunktene på venstre side finner du menypunktet Lokalgrupper. Når du klikker på den får du frem Velg, og under der finner du alle fylkene med da tilhørende lokalgruppeleder med og telefon. Det er dessverre noen fylker som ikke har lokalgruppeleder. Så hvis dette gjelder ditt fylke hadde det vært flott om du ville ta utfordringen og bli lokalgruppeleder og få i gang aktivitet i ditt fylke. Mvh Web-ansvarlig Anita Lindgren 14

14 NY FORENING FOR LUNGEKREFTPASIENTER Regine Deniel Ihlen Likemannsarbeid er et av satsingsområdene i den nå ett år gamle Lungekreftforeningen. Foreningen satser på å lære opp 15 likemenn i løpet av året. Likemannstjenesten vil bruke telefon aktivt, dra på sykehusbesøk og være til stede på Vardesenteret. Lungekreftforeningen ble stiftet i november 2008, av pasienter, tidligere pasienter og pårørende. Foreningen er landsomfattende og samarbeider med Kreftforeningen som assosiert medlem. Den har nær 250 medlemmer og ønsker å rekruttere flere av blant de som rammes av lungekreft hvert år. Hovedmålet er å gi hjelp, støtte og råd til pasienter som har eller har hatt lungekreft og ivareta deres og deres pårørendes interesser. Lungekreftforening har nå gjennomført sitt første driftsår, der fokus har vært å legge et godt fundament for den nye organisasjonen. Det er utviklet logo, utgitt informasjonsbrosjyre som skal distribueres til alle landets sykehus, medlemsbladet PUST er kommet i tre utgaver og nettsider er på plass. Lungekreftforeningen samarbeider med helsepersonal ved forespørsel. I tillegg har foreningens representanter vært tilstede på flere pasientkurs i regi av Lærings og mestringssentrene både i Stavanger, Kristiansand og i Tønsberg. De hadde også stand på Torgdagen på Rikshospitalet. Den april i år ble det avholdt landsmøte og årsmøte i Oslo med mellom personer tilstede. Programmet var for det meste helsefaglig. Responsen fra både pasienter og pårørende var veldig positiv, og mange ga uttrykk for viktigheten av å møte andre i samme situasjon. Styret i foreningen Fra venstre: Anne Jorun Nilsen (vara), Esther Ryberg, Per Bjerve (vara), Elisabeth K. Semprini, Regine Deniel Ihlen (leder), Bjørn Lyster (vara), Eva Laugerud Paulsen, Ivar Nummedal, Alf Gullik Hansen Lungekreftforeningens logo. Den 9. november vil Lungekreftforeningen bidra til å sette fokus på lungekreft ved å arrangere Lungekreftdagen. Arbeidet med markeringen vil involvere både pasientorganisasjoner og helsepersonell. Lungekreftforeningen vil også ha stand sammen med Kreftforeningen under NSF FLUs Fagmøte og 20-års jubileum i Bergen den 11. juni. Besøk oss gjerne på: Linerlene har kommet! 16

15 HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN Arbeide for å øke kvaliteten på sykepleie til mennesker med lungesykdom 1.1. Arbeider for kunnskapsbasert praksis. - Presentere relevant og oppdatert kunnskap i Fagblad for Lungesykepleiere - Øke medlemmenes kunnskap i forhold til kunnskapsbasert praksis - Styrets medlemmer er medlem av ERS - Promoterer videreutdanning i lungesykepleie Stimulerer til iverksetting av prosjekt som kan øke kvaliteten på sykepleie til mennesker med lungesykdom. - Oppfordre medlemmer til igangsetting av prosjekt - Tildele stipend til medlemmer av faggruppen som jobber med prosjekt som har til hensikt å øke kvaliteten på sykepleie til lungepasienter - Promoterer stipend via nettsidene Samarbeider med andre aktuelle faggrupper og organisasjoner når det gjelder tiltak som kan øke kvaliteten på sykepleie til mennesker med lungesykdom. - Arrangere fagkvelder sammen med andre aktuelle faggrupper - Lokalgruppeledere delta i lokale fagforum - Leder deltar i sentralt fagforum og sentralt fagpolitisk forum. 2. Bidra til forebygging av lungesykdom 2.1. Arbeide i forhold til både primær og sekundær profylakse. - Delta i Tobakksfritt og nasjonalt KOLS råd - Delta i tidsavgrensede arbeidsgrupper: som Forløpsgruppe ved KOLS og ved utarbeidelse av nasjonale retningslinjer. - Delta i arbeidsgruppe for lungerehabiliteringskonferanse. - Spre kunnskapen fra disse råd til medlemmer av faggruppen. 3. Bidra til utvikling, utdanning og forskning innen sykepleie til mennesker med lungesykdom 3.1. Formidle ny, evidensbasert kunnskap som har betydning for å hjelpe mennesker til å leve med sin lungesykdom. - Arrangere Fagmøte Arrangere fagdag sammen med ØNH sykepleierne - Stimulere til faglig aktivitet på lokalt plan - Utgi Fagblad for Lungesykepleiere 3 nummer - Formidle relevant kunnskap på nettsiden og oppmuntre til faglige diskusjoner, 3.2. Videreutvikle videreutdanningen i Lungesykepleie. - Medlemmer av NSF FLU er aktive deltakere i videreutviklingen av Videreutdanning i klinisk lungesykepleie både i Bergen og Tromsø. - Formidle stipend til medlemmer som tar videreutdanning i Lungesykepleie - NSF FLU arbeider for at videreutdanning i Lungesykepleie sidestilles med andre tilsvarende videreutdanninger i forhold til lønn Master- og doktorgrad i lungesykepleie. - Motivere medlemmer av faggruppen til å ta masterutdanning og doktorgrad i lungesykepleie - Arbeide for at resultat fra doktorgrad og mastergrad når ut til medlemmene via fagmøte og fagblad - Formidle master- og doktorgradstipend Knytte internasjonale kontakter. - Styremedlemmer deltar på ERS - En fra styret deltar på Nordic Lung - Congress. - Styret formidler kursstøtte til medlemmer som deltar på IUALTD, ERS, ERCA og andre internasjonale kongresser. 4. Medlemmer 4.1. Rekruttering. - Gjennomføre inspirasjonssamling for lokalgruppelederne - Oppdatert nettside for innmelding i faggruppen - Har oppdatert informasjonsbrosjyre - Lage tre rollups som plasseres i Trondheim, Oslo og Bergen - Arbeider med å rekruttere fra kommunehelsetjenesten, f.eks oksygensykepleiere. - Medlemmer av faggruppen deltar på - aktuelle kongresser/ møter med informasjon om faggruppen - Presentasjon av bildeserien som viser - lungesykepleierens særegne funksjon. 18

Handlingsplan 2017 og 2018

Handlingsplan 2017 og 2018 Handlingsplan 2017 og 2018 INNSATSOMRÅDE 1: Organisering av Lungesykepleie Hovedmål: At det er høy kvalitet på Lungesykepleie på alle lungemedisinske avdelinger i landet. Delmål: Tiltak: Hovedaktiviteter:

Detaljer

En vellykket hjerte- og/eller lungetransplantasjon er å få livet i gave på nytt! Igjen kan vi delta i samfunnslivet og i sportslige aktiviteter

En vellykket hjerte- og/eller lungetransplantasjon er å få livet i gave på nytt! Igjen kan vi delta i samfunnslivet og i sportslige aktiviteter Foreningen for hjerte- lunge transplanterte (FHLT) The Norwegian Heart- Lung Transplant Association Takk for livet En vellykket hjerte- og/eller lungetransplantasjon er å få livet i gave på nytt! Igjen

Detaljer

HJERTE- OG LUNGETRANSPLANTERTE

HJERTE- OG LUNGETRANSPLANTERTE HJERTE- OG LUNGETRANSPLANTERTE FHLT Interessegruppe for transplanterte i LHL FHLT, Foreningen for hjerte- lungetransplanterte, ble stiftet i 1987 av en håndfull hjertetransplanterte. Senere ble også lunge

Detaljer

LHL Astma og Allergi. Hva kan vi som pasient og interesseorganisasjon tilby pasienter og pårørende. Helle S. Grøttum

LHL Astma og Allergi. Hva kan vi som pasient og interesseorganisasjon tilby pasienter og pårørende. Helle S. Grøttum LHL Astma og Allergi Hva kan vi som pasient og interesseorganisasjon tilby pasienter og pårørende Helle S. Grøttum 1 Landsforeningen for hjerte - og lungesyke, LHL Et bedre liv Foto:: Anders Bergersen

Detaljer

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig!

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig! AKTIV OG LUNGESYK...mer enn du trodde var mulig! Glittreklinikken er et landsdekkende spesialsykehus for utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med lungesykdom. Vi legger vekt på at du skal

Detaljer

Ønsker du å snakke med en som selv er transplantert?

Ønsker du å snakke med en som selv er transplantert? Ønsker du å snakke med en som selv er transplantert? Kontakt våre likemenn på telefon FHLT, interessegruppen for hjerte- og lungetransplanterte i LHL, tilbyr likemenn med taushetsplikt, som ønsker å bruke

Detaljer

KOLS. Vi gjør Norge friskere KOLS 1

KOLS. Vi gjør Norge friskere KOLS 1 KOLS Vi gjør Norge friskere KOLS 1 Røyking er hovedårsaken til utvikling av kols Brosjyren er utarbeidet av Norges Astma- og Allergiforbund. For mer informasjon se www.naaf.no 2 KOLS Hva er kols? Kols

Detaljer

Handlingsplan. NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg 2015-2017

Handlingsplan. NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg 2015-2017 Handlingsplan NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg 2015-2017 INNSATSOMRÅDE: Medlemmer og organisasjonen Mål: Medlemmene er informerte, aktive og engasjerte og er bevisste på betydningen av å stå

Detaljer

13.februar 2011. Side 1 av 7

13.februar 2011. Side 1 av 7 Årsrapport 2010 13.februar 2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2010 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted på Hurdalssjøen, mens ungdomssamlingen

Detaljer

Geilomo. en god start på resten av livet. Geilomo barnesykehus

Geilomo. en god start på resten av livet. Geilomo barnesykehus Geilomo en god start på resten av livet Geilomo barnesykehus Geilomo er landets eneste spesialsykehus for habilitering av barn og ungdom med astma og andre kroniske lungesykdommer, eksem, allergi og medfødt

Detaljer

Landsmøte 2010. Sak 6 Handlingsplan og strategi

Landsmøte 2010. Sak 6 Handlingsplan og strategi Landsmøte 2010 Sak 6 Handlingsplan og strategi Landsmøtet 2010 Dokumenter vedlagt: 1. Forbundsstyrets forslag til NAAF strategi 2010-2019 2. Forbundsstyrets forslag til NAAF handlingsplan 2010-2013 3.

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

LIKEMANNSTILBUD I LHL

LIKEMANNSTILBUD I LHL LIKEMANNSTILBUD I LHL Likemenn i LHL til stede for deg når du trenger dem Kan du tenke deg å delta i aktiviteter sammen med andre i samme situasjon? Kanskje kan en samtale med en likemann eller deltakelse

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2019

STRATEGIPLAN 2016-2019 STRATEGIPLAN 2016-2019 utarbeidet av styret i NORSK DYSTONIFORENING Vedtatt av Styret 29.01.2016 ORG.NR. 980 202 453 INNLEDNING HVOR STÅR NDF I DAG? Norsk Dystoniforening i 2015: NDF er en moderne mellomstor

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Foto: Claudia Mocci «Å se sin mor forsvinne litt etter litt handler om så mye mer enn bare praktiske spørsmål» Læring og mestring noter som gir god klang (NK LMH 2012) «De fleste

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD 1 INNSATSOMRÅDE: En sterk og tydelig faggruppe Prioriterte arbeidsområder 2014 2016 : - Rekruttere og beholde medlemmer - Fylkeskontakt og vararepresentant i alle fylker - Samarbeid mellom faggrupper -

Detaljer

Geilomo. en god start på livet

Geilomo. en god start på livet Geilomo en god start på livet Geilomo barnesykehus er landets eneste spesialsykehus for habilitering av barn og ungdom med astma og andre kroniske lungesykdommer, eksem, allergi, samt hjertefeil. EFFEKTIV

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

Norges Parkinsonforbund ARBEIDSPROGRAM

Norges Parkinsonforbund ARBEIDSPROGRAM Norges Parkinsonforbund ARBEIDSPROGRAM 2009-2011 Forbundsstyret, fylkesforeningene, lokalforeningene og forbundets sekretariat skal i samarbeid ivareta parkinsonrammedes og deres pårørendes interesser.

Detaljer

Handlingsplan Revideres fortløpende på styremøter i 2016 Siste revidering

Handlingsplan Revideres fortløpende på styremøter i 2016 Siste revidering Handlingsplan 2016 Revideres fortløpende på styremøter i 2016 Siste revidering 04.01.2016 1 1. INNSATSOMRÅDE: NSF-LKS skal være et forum for ide og kunnskapsutvikling Mål: Økt faglig engasjement og kunnskapsutvikling

Detaljer

Nyhetsbrev. Kjære kollega!

Nyhetsbrev. Kjære kollega! Nyhetsbrev Kjære kollega! 01.07.12 Her kommer litt informasjon fra NSF/FFD Bak oss har vi sykepleiesymposium og Generalforsamling, og dette er det nye styret i perioden 2012-2014 Leder: Tilla Landbakk,

Detaljer

Sluttrapport Informartritt

Sluttrapport Informartritt Sluttrapport Informartritt Sammendrag: Psoriasis-og eksemforbundet (PEF), tidligere Norsk Psoriasisforbund, jobber for at alle med psoriasis, psoriasisartritt (psoriasis gikt) eller atopisk eksem får en

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

HANDLINGSPLAN NSF/FFD INNSATSOMRÅDE:

HANDLINGSPLAN NSF/FFD INNSATSOMRÅDE: 1 HANDLINGSPLAN 2012-2014 NSF/FFD INNSATSOMRÅDE: En sterk og tydelig faggruppe Prioriterte arbeidsområder 2012-2014: - Rekruttere og beholde medlemmer - Fylkeskontakt og vararepresentant i alle fylker

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Brukernes behov i sentrum INNHOLD Brukernes behov i sentrum 3 Dette er lærings- og mestringstilbud 4 Stort sett gruppebasert 4 Kursinnhold etter brukernes behov 4 Alene eller

Detaljer

DIAKONHJEMMET SYKEHUS. Veileder for likepersoner ved Lærings- og mestringssenteret (LMS)

DIAKONHJEMMET SYKEHUS. Veileder for likepersoner ved Lærings- og mestringssenteret (LMS) DIAKONHJEMMET SYKEHUS Veileder for likepersoner ved Lærings- og mestringssenteret (LMS) Denne veilederen er ment som en hjelp til å klargjøre hva en likeperson er, og hvilke roller og oppgaver likepersonen

Detaljer

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR.

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. ÅRSBERETNING 2014 FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. 980 202 453 1 ÅRSBERETNING FOR NORSK DYSTONIFORENING 2014 Årsberetningens innhold er basert på kravene i Regnskapsloven 3-3. Virksomhetens art og hvordan

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 Først vil jeg takke for invitasjonen til å fortelle litt om hvordan vi har innført selvhjelpsgrupper i Foreningen for brystkreftopererte. For å forstå hvorfor jeg

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM

ARBEIDSPROGRAM NORGES PARKINSONFORBUND ARBEIDSPROGRAM 2011 2013 - Riktig tilbud, til riktig person, til riktig tid - Forbundsstyret, fylkesforeninger, lokalforeninger og forbundets sekretariat skal i samarbeid ivareta

Detaljer

LUNGEKREFTFORENINGEN. Vi hjelper på veien.

LUNGEKREFTFORENINGEN. Vi hjelper på veien. LUNGEKREFTFORENINGEN Vi hjelper på veien. VIDEO Hvem er vi? Forening av frivillige. Stiftet 9. nov. 2008 av lungekreft pasienter/ tidligere pasienter og deres pårørende. Vi er en av 14 pasientorganisasjoner

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2020

HANDLINGSPLAN 2014 2020 HANDLINGSPLAN 2014 2020 for Norsk Forening for Stomi, Reservoar, Mage- /tarmkreftrammede vedtatt på representantskapsmøte på Lillestrøm 5. april 2014. Innhold 1. Innledning 1.1. Foreningens navn, formål

Detaljer

Velkommen til. avd. Buskerud. En lokal avdeling for deg og dine spaniels

Velkommen til. avd. Buskerud. En lokal avdeling for deg og dine spaniels Velkommen til avd. Buskerud En lokal avdeling for deg og dine spaniels Norsk Spanielklubb avdeling Buskerud, er en avdeling i utvikling, som satser på aktiviteter til glede for sine medlemmer. Generell

Detaljer

Handlingsplan 2015 NSF-LKS

Handlingsplan 2015 NSF-LKS Handlingsplan 2015 NSF-LKS Utformet på styremøte januar 2015 Revideres fortløpende på styremøter i 2015 1. INNSATSOMRÅDE: Økonomi - NSF-LKS har økonomistyring Mål: NSF-LKS skal tilstrebe en god økonomi

Detaljer

ROS HANDLINGSPLAN 2014

ROS HANDLINGSPLAN 2014 ROS HANDLINGSPLAN 2014 Hovedmål: 1. Aktivitet og synlighet i alle regioner. 2. Sysselsette en full stilling ved kontoret i Oslo. 3. Rekruttere frivillige i Midt-Norge og Nord-Norge. 4. Kommuneseminar til

Detaljer

Samarbeid for god pasientbehandling. Berit J. Skraastad, spesialsykepleier, Norsk senter for cystisk fibrose.

Samarbeid for god pasientbehandling. Berit J. Skraastad, spesialsykepleier, Norsk senter for cystisk fibrose. Samarbeid for god pasientbehandling Berit J. Skraastad, spesialsykepleier, Norsk senter for cystisk fibrose. CF populasjonen i Norge Ca 300 pasienter Nyfødt screening for CF startet 01.03.12. Norge - et

Detaljer

En sjelden dag. Å leve med en sjelden diagnose bety. Fredag 27. februar Living with a rare disease day by day, hand in hand

En sjelden dag. Å leve med en sjelden diagnose bety. Fredag 27. februar Living with a rare disease day by day, hand in hand En sjelden dag Fredag 27. februar 2015 Å leve med en sjelden diagnose bety Living with a rare disease day by day, hand in hand Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å delta på dette arrangementet.

Detaljer

04.februar 2012. Side 1 av 7

04.februar 2012. Side 1 av 7 Årsrapport 2011 04.februar 2012 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2011 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted i Lyngdal, mens ungdomssamlingen ble

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

ET LITT ANNERLEDES LIV EN INFORMASJONSBROSJYRE OM CYSTISK FIBROSE

ET LITT ANNERLEDES LIV EN INFORMASJONSBROSJYRE OM CYSTISK FIBROSE ET LITT ANNERLEDES LIV EN INFORMASJONSBROSJYRE OM CYSTISK FIBROSE INTRO HVA ER CYSTISK FIBROSE? Informasjon for foreldre, pårørende og de som selv har fått diagnosen Har barnet ditt eller du fått diagnosen

Detaljer

Årsmelding for driftsåret 2012. Norsk Osteoporoseforbund (NOF)

Årsmelding for driftsåret 2012. Norsk Osteoporoseforbund (NOF) Hønefoss 20. mars 2013 Vår ref.: 367/2013 Arkiv nr 1.1 Foreløpig Årsmelding for driftsåret 2012 1 Norsk Osteoporoseforbund (NOF) Norsk Osteoporoseforbunds formål er: - samle inn og formidle informasjon

Detaljer

SLUTTRAPPORT. 2014/RBM9581 Jada, vi drar til Pasvik

SLUTTRAPPORT. 2014/RBM9581 Jada, vi drar til Pasvik SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Prosjektnavn: Søkerorganisasjon: Rehabilitering 2014/RBM9581 Jada, vi drar til Pasvik Norges Astma- og Allergiforbund Forord Sør-Varanger Astma- og Allergiforening har med

Detaljer

Handlingsplan Revideres fortløpende på styremøter i 2017 Siste revidering

Handlingsplan Revideres fortløpende på styremøter i 2017 Siste revidering Handlingsplan 2017 Revideres fortløpende på styremøter i 2017 Siste revidering 06.01.2017 1 1. INNSATSOMRÅDE: NSF-LKS skal være et forum for ide og kunnskapsutvikling Mål: Økt faglig engasjement og kunnskapsutvikling

Detaljer

Plan for kompetansespredning 2016 Nasjonal behandlingstjeneste for nyfødtscreening Barneklinikken, OUS

Plan for kompetansespredning 2016 Nasjonal behandlingstjeneste for nyfødtscreening Barneklinikken, OUS Plan for kompetansespredning 2016 Nasjonal behandlingstjeneste for nyfødtscreening Barneklinikken, OUS Nyfødtscreeningen www.oslo universitetssykehus.no/nyfodtscreeningen 1 Innledning Nyfødtscreeningen

Detaljer

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR Veien videre for kreftpasienter og pårørende A5_kreftkoordinator_okt 2015_uten distrikt.indd 1 12/14/2015 10:54:02 AM Kreft treffer oss forskjellig, med ulikt alvor og ulik kraft.

Detaljer

ET NYTT LIV MED NYE LUNGER CYSTISK FIBROSE OG LUNGETRANSPLANTASJON

ET NYTT LIV MED NYE LUNGER CYSTISK FIBROSE OG LUNGETRANSPLANTASJON ET NYTT LIV MED NYE LUNGER CYSTISK FIBROSE OG LUNGETRANSPLANTASJON INTRO Denne brosjyren er laget for å hjelpe deg som vurderer lungetransplantasjon, og familiene din. Her har vi samlet nyttig informasjon

Detaljer

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR.

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. ÅRSBERETNING 2013 FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. 980 202 453 1 Årsberetningens innhold er basert på kravene i Regnskapsloven 3-3. Virksomhetens art og hvordan den drives: Norsk Dystoniforening (NDF)

Detaljer

HJERTE- OG LUNGEFYSIOTERAPI

HJERTE- OG LUNGEFYSIOTERAPI HJERTE- OG LUNGEFYSIOTERAPI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse

Detaljer

Nyhetsbrev desember 2016

Nyhetsbrev desember 2016 Nyhetsbrev desember 2016 Her er årets siste nyhetsbrev fra Føflekkreftforeningen. Websiden vår skal fornyes. Anna Kristina Lejdelin har hovedansvaret for den. Kari Anne Fevang har derfor overtatt som nyhetsbrevredaktør.

Detaljer

Regional rehabiliteringskonferanse

Regional rehabiliteringskonferanse Regional rehabiliteringskonferanse 22.oktober 2014 Prosjekt livsstil Kari Aursand Prosjektleder «Sammen får vi til mer for personer med livsstilssykdommer» Prosjekt samhandlingsarena Aker Samhandlingsprosjekt

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION)

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) VEDTEKTER Sist endret: 22/4 2012 NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale

Detaljer

Sluttrapport. Forebygging Pappas hjerte for alle, på nett. Prosjektnummer 2012/1/0616

Sluttrapport. Forebygging Pappas hjerte for alle, på nett. Prosjektnummer 2012/1/0616 Sluttrapport Forebygging Pappas hjerte for alle, på nett. Prosjektnummer 2012/1/0616 1 Forord Med dette prosjektet har vi digitalisert barneboken som Pappa må ha nytt hjerte. Det er en barnebok med to

Detaljer

SLUTTRAPPORTERING. Brukerstyrt e-rådgivningstjeneste. Prosjektnummer 2009/3/0230. Søkerorganisasjon: Norges Astma- og Allergiforbund

SLUTTRAPPORTERING. Brukerstyrt e-rådgivningstjeneste. Prosjektnummer 2009/3/0230. Søkerorganisasjon: Norges Astma- og Allergiforbund SLUTTRAPPORTERING Prosjektnavn: Brukerstyrt e-rådgivningstjeneste Prosjektnummer 2009/3/0230 Område: Forebygging Søkerorganisasjon: Norges Astma- og Allergiforbund FORORD Prosjektet Brukerstyrt e-rådgivningstjeneste

Detaljer

Hva skjer i. Hedmark. 2. halvår 2007? Hedmark fylkeslag

Hva skjer i. Hedmark. 2. halvår 2007? Hedmark fylkeslag Hva skjer i Hedmark 2. halvår 2007? Hedmark fylkeslag Hedmark fylkeslag av Norges astma- og Allergiforbund Postboks 349, 2403 Elverum Telefon: 62 42 61 62 E-post: post@naaf-hedmark.no Fylkessekretær: Gunn

Detaljer

Pasientorganisasjonen for hjerte- og lungesyke og deres pårørende

Pasientorganisasjonen for hjerte- og lungesyke og deres pårørende Pasientorganisasjonen for hjerte- og lungesyke og deres pårørende 46 000 medlemmer ca 270 lag ca 600 ansatte Omsetning ca 750 mill i 2011 Målgruppe: 450 000 hjertesyke 400 000 lungesyke og et stort antall

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR NSFs FAGGRUPPE AV LUNGESYKEPLEIERE FOR 2015 og 2016.

ÅRSBERETNING FOR NSFs FAGGRUPPE AV LUNGESYKEPLEIERE FOR 2015 og 2016. ÅRSBERETNING FOR NSFs FAGGRUPPE AV LUNGESYKEPLEIERE FOR 2015 og 2016. 1. Innledning 31.12.16 bestod styret av følgende medlemmer: Leder: Gerd Gran, Haukeland universitetssjukehus, Bergen Nestleder: Geir

Detaljer

Jobber du med ALS-pasienter? Nyttig informasjon for deg som jobber i spesialisthelsetjenesten. Amyotrofisk lateralsklerose

Jobber du med ALS-pasienter? Nyttig informasjon for deg som jobber i spesialisthelsetjenesten. Amyotrofisk lateralsklerose Jobber du med ALS-pasienter? Nyttig informasjon for deg som jobber i spesialisthelsetjenesten Foto: Privat ALS Amyotrofisk lateralsklerose Copyright@ Stiftelsen ALS norsk støttegruppe www.alsnorge.no Konto

Detaljer

2017 Årsberetning NSFS faggruppe for nevrosykepleiere (NSFNS)

2017 Årsberetning NSFS faggruppe for nevrosykepleiere (NSFNS) 2017 Årsberetning NSFS faggruppe for nevrosykepleiere (NSFNS) Styrets sammensetning: Styremedlemmer i denne valgperioden fra 2015-2017 har bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Økonomiansvarlig: Styremedlem:

Detaljer

Strategisk retning og posisjon 5. Ønsket fremtidig posisjon: Helsepolitisk maktfaktor 6. Ønsket fremtidig posisjon: Sterk organisasjonsbygger 7

Strategisk retning og posisjon 5. Ønsket fremtidig posisjon: Helsepolitisk maktfaktor 6. Ønsket fremtidig posisjon: Sterk organisasjonsbygger 7 Strategi 2018 2020 Innhold Verdier 4 Visjon 4 Strategisk retning og posisjon 5 Ønsket fremtidig posisjon: Helsepolitisk maktfaktor 6 Ønsket fremtidig posisjon: Sterk organisasjonsbygger 7 Ønsket fremtidig

Detaljer

Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling - Lindring i nord LIN

Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling - Lindring i nord LIN Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling - Lindring i nord LIN Bakgrunn Bakgrunn NOU 1997: 20 NASJONAL KREFTPLAN NOU 1999:2 LIVSHJELP Behandling, pleie, og omsorg for uhelbredelig syke og døende

Detaljer

Sluttrapport Prosjekt: Medmennesker imellom

Sluttrapport Prosjekt: Medmennesker imellom Sluttrapport Prosjekt: Medmennesker imellom ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Prosjekt nr: Prosjektnavn: Søkerorganisasjon: Rehabilitering 2015/RB12930 Medmennesker imellom Norges

Detaljer

A N N Y S E K K I N G S TA D S P E S I A L SY K E P L E I E R

A N N Y S E K K I N G S TA D S P E S I A L SY K E P L E I E R LUNGEAVDELINGENS REHABILITERINGSENHET A N N Y S E K K I N G S TA D S P E S I A L SY K E P L E I E R Utfordringer i forhold til KOLS Får ikke gjort det man ønsker/blir raskt trett frustrasjon/redusert selvbilde

Detaljer

Sluttrapport - prosjektnr. 2009/3/0426

Sluttrapport - prosjektnr. 2009/3/0426 CarciNor Nevroendrokrin kreft -Foreningen for alle som er engasjert for NET-kreft Sluttrapport - prosjektnr. 2009/3/0426 Tildeling av midler fra Extrastiftelsen for peridoen 2010-2011 Prosjekttittel: Etablering

Detaljer

Forum for eldreomsorg

Forum for eldreomsorg HØGSKOLEN I AGDER Agder University College Forum for eldreomsorg Disposisjon o Hva er Forum for eldreomsorg? Sentrale ideer. o Hensikt og målgruppe. o Fire satsingsområder. o Ansvar, økonomi, juss. o Dagskonferanse

Detaljer

ORGANDONASJON - den største gave et menneske kan få!

ORGANDONASJON - den største gave et menneske kan få! ORGANDONASJON - den største gave et menneske kan få! Da Christiaan Barnard utførte den første hjertetransplantasjon i Cape Town i Sør- Afrika i 1967 var jeg 30 år. Jeg var nygift og bodde i Rotterdam.

Detaljer

SAK 7. Forslag til LHLs strategi LHLs 25.ordinære landsmøte, oktober på Scandic Airport Hotel, Gardermoen

SAK 7. Forslag til LHLs strategi LHLs 25.ordinære landsmøte, oktober på Scandic Airport Hotel, Gardermoen SAK 7 Forslag til LHLs strategi 2018-2020 LHLs 25.ordinære landsmøte, 2017 27. 29. oktober på Scandic Airport Hotel, Gardermoen Bakgrunn og forslag til vedtak Det vises til LHLs strategi 2015-2017 vedtatt

Detaljer

PASIENTPERSPEKTIVET. Hvilke er rehabilieringspasientenes forventninger? Knut Magne Ellingsen styreleder i FFO

PASIENTPERSPEKTIVET. Hvilke er rehabilieringspasientenes forventninger? Knut Magne Ellingsen styreleder i FFO PASIENTPERSPEKTIVET Hvilke er rehabilieringspasientenes forventninger? Knut Magne Ellingsen styreleder i FFO FORVENTNINGER Rehabiliteringstilbud til ALLE som trenger det - NÅR de trenger det. Hva er rehabilitering?

Detaljer

Informasjonsbrev nr. 1/2016

Informasjonsbrev nr. 1/2016 Til lagene: Informasjonsbrev nr. 1/2016 fra fylkesstyret SENIORUKA PÅ STOREFJELL I 2016-20. 23. juni 2016 Invitasjon og program til Senioruka på Storefjell er sendt til alle lokalforeningene, seniordansgruppene,

Detaljer

Workshop 1, spørsmål 1:

Workshop 1, spørsmål 1: Workshop 1, spørsmål 1: Hvordan ønsker dere å samarbeide med Kreftforeningen? 1. Nettforum. a- for kreftkoordinatorer, støtte til å finne gode IKT løsninger der alle kan ha tilgang b- Bygge opp et nettforum

Detaljer

Norges Parkinsonforbund. Arbeidsprogram

Norges Parkinsonforbund. Arbeidsprogram Norges Parkinsonforbund Arbeidsprogram 2016 2017 NORGES PARKINSONFORBUND Norges Parkinsonforbund er en landsomfattende partipolitisk uavhengig organisasjon for mennesker med parkinsonisme og deres pårørende.

Detaljer

Årsrapport 2000 for Foreningen for blødere i Norge

Årsrapport 2000 for Foreningen for blødere i Norge Årsrapport 2000 for Foreningen for blødere i Norge Medlemmer Foreningen for blødere i Norge (FBIN) hadde pr. 31.12.2000 220 enkeltmedlemmer og 137 familiemedlemskap, til sammen 357. De tilsvarende totaltallene

Detaljer

Nyfødtscreeningen. Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte og avansert laboratoriediagnostikk ved medfødte stoffskiftesykdommer

Nyfødtscreeningen. Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte og avansert laboratoriediagnostikk ved medfødte stoffskiftesykdommer Nyfødtscreeningen Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte og avansert laboratoriediagnostikk ved medfødte stoffskiftesykdommer Barne- og ungdomsklinikken, OUS Plan for kompetansespredning

Detaljer

Hva skjer med meg nå? Rehabilitering 2010/3/0161 Søkerorganisasjon Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte LNT

Hva skjer med meg nå? Rehabilitering 2010/3/0161 Søkerorganisasjon Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte LNT Prosjektrapport Hva skjer med meg nå? Rehabilitering 2010/3/0161 Søkerorganisasjon Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte LNT Forord Hensikten med rapporten er å gi en kortfattet oversikt

Detaljer

Handlingsplan for SPoR 2014-2016

Handlingsplan for SPoR 2014-2016 Handlingsplan for SPoR 20142016 Handlingsplan 20142016 Oppdatert 31.08.2014 1. Prioritering og organisering av helsetjenesten Hovedmål: En sammenhengende og helhetlig helsetjeneste med fokus på kvalitet

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon

KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon Foto: Christopher Olssøn 1 Sentrale kurs i regi av LHL LHL arrangerer hvert år noen sentrale kurs for tillitsvalgte eller frivillige medarbeidere

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet Nofus Ung ( ) Bakgrunn/målsetting Antall personer nådd av prosjektet Prosjektgjennomføring/metode

Sluttrapport for prosjektet Nofus Ung ( ) Bakgrunn/målsetting Antall personer nådd av prosjektet Prosjektgjennomføring/metode Sluttrapport for prosjektet Nofus Ung (2012-3-385) Forord Nofus Norsk forening for personer med urologiske sykdommer og inkontinens er en liten forening med 550 medlemmer fordelt over hele landet. Foreningen

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 Norsk sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice

Detaljer

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HØRINGSSVAR TIL VEILEDER TIL FORSKRIFT OM HABILITERING OG REHABILITERING, INDIVIDUELL PLAN

Detaljer

Invitasjon. Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009.

Invitasjon. Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009. Invitasjon Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009. Velkommen til CarciNors Landskonferanse og årsmøte For fjerde gang har Pasientforeningen

Detaljer

STRATEGIPLAN. perioden 2011-2013. Styret. Norsk dystoniforening. N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g STRATEGIPLAN 2011-2013. for.

STRATEGIPLAN. perioden 2011-2013. Styret. Norsk dystoniforening. N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g STRATEGIPLAN 2011-2013. for. STRATEGIPLAN for perioden 2011-2013 Utarbeidet av Styret i Norsk dystoniforening Dystoni er et felles navn på en gruppe symptomer som kjennetegnes ved ufrivillig muskelaktivitet, som fører til gjentatte

Detaljer

Systematisk oppfølging av personer med nyoppdaget KOLS i kommunehelsetjenesten SISSEL F. OFTEDAL, SYKEPLEIER MSC, LEGEHUSET VARDEN

Systematisk oppfølging av personer med nyoppdaget KOLS i kommunehelsetjenesten SISSEL F. OFTEDAL, SYKEPLEIER MSC, LEGEHUSET VARDEN Systematisk oppfølging av personer med nyoppdaget KOLS i kommunehelsetjenesten SISSEL F. OFTEDAL, SYKEPLEIER MSC, LEGEHUSET VARDEN Nasjonale strategidokumenter om oppfølging av KOLS Nasjonal strategi for

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014.

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. VEDTEKTER FOR Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. 1 NAVN OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Landsforeningen uventet barnedød. (Norwegian SIDS and Stillbirth Society). 1.2. Landsforeningen uventet

Detaljer

FKMI og parfyme. Hva er parfyme? Parfymeforbud? Hva kan FKMI gjøre?

FKMI og parfyme. Hva er parfyme? Parfymeforbud? Hva kan FKMI gjøre? FKMI og parfyme Hva er parfyme? Den enkleste definisjonen av parfyme er et stoff som man tar på seg eller tilsetter et produkt for at man selv eller produktet skal lukte godt. Parfyme har vært brukt så

Detaljer

Rehabilitering: Lovgrunnlag, strategier og intensjoner. Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen

Rehabilitering: Lovgrunnlag, strategier og intensjoner. Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen : Lovgrunnlag, strategier og intensjoner Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen Disposisjon Definisjon rehabilitering Regelverk og sentrale dokumenter Hallgeir forteller Aktører i rehabiliteringsprosessen

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian Cystic Fibrosis Association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

Erfaringer fra et ungt liv med CF: overgangen fra barn til voksen med CF. Synne Wiberg, Koordinator i NFCFs Ungdomsråd

Erfaringer fra et ungt liv med CF: overgangen fra barn til voksen med CF. Synne Wiberg, Koordinator i NFCFs Ungdomsråd Erfaringer fra et ungt liv med CF: overgangen fra barn til voksen med CF. Synne Wiberg, Koordinator i NFCFs Ungdomsråd Hvem er jeg? 22år med CF Oppvokst utenfor Bergen Overført fra barn til voksen som

Detaljer

Spreng en grense på Voss. Astma- og Allergiforbundet

Spreng en grense på Voss. Astma- og Allergiforbundet RAPPORT Rehabilitering Spreng en grense på Voss Astma- og Allergiforbundet Forord I Norge er det mange ungdommer som har en kronisk sykdom som astma, allergi og eksem og mange av dem føler seg ofte ensomme

Detaljer

Nytt ved skolestart. Rutiner for innmeldinger og endringsmeldinger/utmeldinger

Nytt ved skolestart. Rutiner for innmeldinger og endringsmeldinger/utmeldinger Til NKFs lokallag Rundskriv L 8-2007 Oslo, 6. august 2007 Nytt ved skolestart Det nærmer seg skolestart og en spennende og krevende periode. Mange brikker skal på plass og det knytter seg selvfølgelig

Detaljer

Arbeidet i lokallagene i 2012

Arbeidet i lokallagene i 2012 Arbeidet i lokallagene i 2012 Veileder for utarbeidelse av handlingsplan i lokallagene Aktivitetskalender 2012 Innledning Dette dokumentet er ment som en hjelp for lokallagene til å utarbeide egne handlingsplaner

Detaljer

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF 1 LYMFEKREFTFORENINGEN Sluttrapport Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for 2010 Prosjekttittel: DU ER IKKE ALENE En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF

Detaljer

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016 Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag Dagsseminar 28. januar 2016 Ullevål sykehus Dette er dagen du trenger for å få kunnskapen du trenger om bekkenleddsmerter, så du kan hjelpe pasientene best

Detaljer

Sluttrapport: 30- årshåp for unge med parkinson

Sluttrapport: 30- årshåp for unge med parkinson Sluttrapport: 30- årshåp for unge med parkinson Forord Yngre mennesker med Parkinsons sykdom er en gruppe som ofte blir glemt. De er ikke så mange, men de skal leve med denne alvorlige sykdommen lenge.

Detaljer

Din støttespiller på veien videre. < kreftforeningen.no

Din støttespiller på veien videre. < kreftforeningen.no Din støttespiller på veien videre < kreftforeningen.no 1 Tanken med boken I denne håndboken vil du forhåpentligvis få hjelp til å finne svar på spørsmål du måtte ha og relevant informasjon som du kan dra

Detaljer

Vi kan, vi vil må bare ta hensyn til

Vi kan, vi vil må bare ta hensyn til Vi kan, vi vil må bare ta hensyn til Prosjektidentifikasjon: Norges Astma og Allergiforbund Region Oppland Søknadsnummer: 2013/RBM9621 Tittel: Vi kan, vi vil må bare ta hensyn til Rehabilitering. Forord

Detaljer

Medlemsbrev. Nytt styre i NSFLIS. Fra landsstyret NSFLIS. I dette nummeret: Desember 2012

Medlemsbrev. Nytt styre i NSFLIS. Fra landsstyret NSFLIS. I dette nummeret: Desember 2012 Medlemsbrev Fra landsstyret NSFLIS Desember 2012 Nytt styre i NSFLIS Nytt landsstyre i NSFLIS ble valgt på Generalforsamlingen 31.oktober 2012 i Trondheim. Landsstyret har nå hatt sitt første landsstyremøte

Detaljer

Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige

Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige Produksjon: polinor.no Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige En miniveileder om samarbeid mellom kommunenes hørsels kontakter og HLFs likemenn HLF Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel - vår sak

Detaljer