Protokoll. fra fylkesårsmøtet februar på Grand Hotell, Kongsberg.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll. fra fylkesårsmøtet 26.-27. februar på Grand Hotell, Kongsberg."

Transkript

1 Protokoll fra fylkesårsmøtet februar på Grand Hotell, Kongsberg. Møtet settes fredag kl. 16.oo med velkommen av fylkesleder Ole Johnny Stavn til æresmedlemmer, gjester og delegater. Fylkesleder leste minneord over tidligere parlamentarisk leder og innehaver av en rekke sentrale verv i Senterpartiet lokalt og sentralt siden 1945, Erland Steenberg. Han gikk bort i desember Innkalling og sakliste Innkalling og sakliste og kjøreplan ble godkjent. Opprop Deltakerlisten vedlegges protokollen Konstituering Møteledere : Eli Hovd Prestegården og Siri Loe Referent: Solveig Lysaker Tellekorps: Kirsti Marie Lager Lyngås, Hilde Grønhovd, Hans Tørrisplass Underskrive protokollen: Liv A. Solberg, Svein Ludvig Larsen Resolusjonskomite: Ole Johnny Stavn, Nils Peter, Undebakke, Per Olaf Lundteigen, Elin Bergerud, Kari K. Ask Else Marie Rødby er resolusjonskomiteens sekretær. Forslagsstillerne av resolusjonene inviteres til å delta i komiteens arbeid for de resolusjonene komiteen finner å ville fremme for behandling. Åpent møte Møtet er åpent for alle Taletid Det ble vedtatt 3 minutter generell taletid i debatter Fylkesleders Ole Johnny Stavns tale (utdrag) Ole Johnny Stavn ønsket velkommen til fylkesårsmøtet. Et årsmøte skal inneholde momenter til motivasjon, debatt og sosialt samvær. Vi har har Stortingsvalget bak oss og etter en strevsom valgkamp, nådde Buskerud Senterparti sitt mål fornyet tillit til stortingsrepresentasjon - Per Olaf Lundteigen ble valgt.

2 2011 er det kommune- og fylkestingsvalg, og det er bare å brette opp ermene igjen. For det er viktig å begynne allerede nå. Nominasjonen skal forberedes, og gode og villige, motiverte kandidater er viktige. Posisjonering i media er en jobb som ikke kan starte 2 måneder før valget. Enkelte kommuner har spesielt gode muligheter. Personlig har jeg valgt en time-out og stiller ikke til valg som fylkesleder. Styret har en viktig jobb, og det er stort potensial og laget må spille sammen. Av og til får vi motsetninger, men slik skal man heve seg over. Vi må holde fokus på sak. Jeg er glad for å få tilhøre et meningsparti. Senterpartiet gjør en flott jobb på Stortinget. Vi skal levere bokstavelig talt mer enn maten. Imidlertid er det viktig at vi lærer oss å prate et språk folk forstår. Når det snakkes om kommuneøkonomi, er det ikke et begrep som får fram engasjementet hos folk. Selv om det er ganske avgjørende for hvilke tilbud de lokalt folkevalgte kan gi innbyggerne. Kommunesammenslåing er ikke noe mål, men det er viktig å være klar over at innbyggerne er mest opptatt av å få sine behov dekket, dernest kommunegrensene. Dagens nivå i landbruket er for defensivt. Må styrkes og økes. Til slutt vil jeg vil oppfordre til å slippe ungdommen fram. Her har vi framtida. Så ber jeg alle være aktive på fylkesårsmøtet; benytt muligheten til å gå på talestolen og ta opp aker dere er opptatt av. Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigens innledning (utdrag) Takk for innsatsen i valgkampen! Det var mange som bidro på forskjellig vis. Partileder Liv Signe viste i Aftenposten til det å forstå virkeligheten. Andre partier er styrt av Oslo-eliten, men det er ikke snakk om Oslo-folk flest. Likevel blir mange av de andre partienes talspersoner som rekrutteres til sentrale posisjoner en del av eliten, selv om de kommer fra distriktene. Vi skal sørge for at Senterpartiet holder god kontakt med de som har sendt oss på Stortinget. Norge er et godt land å bo i. Vi har penger på bok penger i oljefondet milliarder kroner. Andre land har tilsvarende, men med motsatt fortegn. Senterpartiet sitter i flertallsregjering. Det gir muligheter og ansvar. Som finanspolitisk talsmann, må jeg stille spørsmål om hva som er viktigst å gjøre noe med først. Fri bevegelse av arbeidskraft/næringsliv /velferdsnivå framover. Rederibeskatning har vært en krevende sak. Dette spørsmålet er nå prøvd i Høyesterett og rederiene fikk medhold. Skipsfarten er en viktig del av norsk næringsliv. Det samme med verkstedsindustrien. Fiskerinæringen er viktig like viktig som olje- og gass. Treforedling er inne i en omstilling. Staten må inn med investeringskapital. Jordbrukets situasjon er som på 70-tallet. Bygg på plogkjøl ikke på skipskjøl som henseiler på at maten skal dyrkes her, ikke transporteres langveisfra. Jeg er redd at verken Stortingsmeldinga om jordbruket eller jordbruksoppgjøret kommer til å falle heldig ut. Det må være riktig med personlig eierskap ikke selskaps-eierskap. Min tilråding er å øke prisene på melk, korn og økt pris på kraftfor. Hva får Senterpartiet av resultater? En må stå for noe; det må være en kombinasjon av pragmatisme og ideologi. Selvstendige næringsdrivende hvorfor er det forskjell på skatten for aksjeselskap?

3 IA-avtalen må sørge for jevnbyrdige rettigheter for selvstendige næringsdrivende. Miljøutvikling forutsigbar og gradvis avgiftsbelegging. Fiberutbygging det er strid mellom utbyggingsselskap, også mellom offentlige selskap. Gjeldsrentefradrag. Samhandlingsreformen og sykehus. Det er ikke lenge siden fødeavdelingen på Kongsberg sykehus ble evakuert som følge av tilsynsmyndighetenes konklusjon om fravær av forsvarlig fødetilbud på sykehuset. I ettertid har det ført til mange ulike forslag og uriktige påstander, men det har vært liten tydelighet fra styret. Jeg har sendt brev til helseministeren, men ikke mottatt svar. Frykten er at selv om tilbudet kommer opp igjen, er det ikke varig. Det legges opp til sentralisering. Klinikkmodellorganiseringen underbygger dette. Det varsles en dramatisk omlegging. Sykehus på Gullaug har jeg vært med på å stå bak, men jeg mener det ikke lenger står til troende. Direktør Omlands innledning i morgen vil bli spennende å høre. Gullaug kan realiseres tidligst om 10 år. I det lyset mener jeg det er riktig å nullstille Gullaug og bygge opp de tre sykehusene vi har. Regjeringen har store muligheter for økt oppslutning, men det gjelder å være tydelig på hva som rører seg. Oslo-eliten er like sterk. Likevel - vi er ikke i Regjering for å varme taburetter men for å få gjennomslag for vår politikk. Vi må bygge allianser, stå for det vi mener! Gruppeleder i fylkestingets Nils Peter Undebakkes innledning (Innledningen vedlegges protokollen) Generaldebatt Følgende hadde ordet i debatten: Nils Halvor Skinnes, Ivar Brevik, Jon R. Aas, Liv A. Solberg, Dag Fossen, Svein Ludvig Larsen, Birger Liahagen, Gunnar Hellerud, Anne Berger, Hans Tørrisplass, Nils Peter Undebakke, Else Marie Rødby, Siv Grøneng, Ole Johnny Stavn, Espen Lahnstein. Møtet avsluttet for dagen. Lørdag 27. februar Møtet settes kl Dag Fossen ba om ordet til dagsorden med bakgrunn i at det var reist spørsmål om Buskerud Senterpartis syn på bygging av nytt sykehus på Gullaug etter oppslag i DT om Lundteigens utspill. Fossen ba om fylkesårsmøtets avklaring med et ja eller nei til videre arbeid for bygging på Gullaug.

4 Debatt om tema og hvorvidt fylkesårsmøtet skulle behandle en sak som ikke er varslet for behandling. Følgende hadde ordet i debatten: Nils Peter Undebakke, Ingunn Øderud, Siri Loe, Per Olaf Lundteigen, Kari Anne Sand, Dag Fossen, Jon R. Aas, Laila Tryde, Ole Johnny Stavn, Kari Ask. Dag Fossen trakk forslaget om behandling. Samhandlingsreformen Innledning v/kommuneoverlege Unni-Berit Schervheim Innledningen vedlegges protokollen Rusomsorg Innledning v/landsleder Foreningen human narkotikapolitikk Arild Knutsen (Utdrag av innledningen) Det er viktig at rusmisbrukere behandles som pasienter. Rusforbud virker mot sin hensikt og representerer en gammeldags holdning. Det må gis behandling og sørges for skadereduksjon gjennom tilbud om rehabilitering som nytt bomiljø og jobb. Det stilles spørsmål ved om det er forskjell på ulike medikamenter i den legemiddelassisterte behandlingen. Heroin bør ikke være mer kontroversielt enn metadon og subitex. Det er også nødvendig å bygge opp akuttmottak for rusavhengige som ofte har et sammensatt sykdomsbilde. Nytt sykehus på Gullaug/ Styringssignal om organisasjonsstruktur/fødetilbud på Kongsberg sykehus Innledning v/adm.dir. Vestre Viken HF, Erik Omland Innledningen vedlegges protokollen Følgende hadde ordet i debatten etter de tre innledningene: Laila Tryde, Olav Skinnes, Siv Grøneng, Ingunn D. Øderud, Per Olaf Lundteigen, Ole Jacob Ottesen, Kari Anne Sand, Anne Berger, Gunnar Hellerud, Liv A. Solberg, Oddvar Grøthe, Haldis Prestmoen. Sak 1. Årsmelding Vedtak: Årsmelding 2009 godkjent Sak 2. Regnskap Vedtak: Revidert regnskap 2009 godkjent Sak 3. Kontingent 2011 Vedtak: Kontingent for 2011 til Buskerud Senterparti er kr. 105,- pr medlem

5 Sak 4. Handlingsplan 2010 Vedtak : Handlingsplan 2010 vedtatt som retningsgivende Sak 5. Budsjett 2010 Vedtak: 1.Buskerud Senterpartis budsjett for 2010 vedtas med et overskudd på kr. 2.Fylkesstyret får fullmakt til å justere budsjettet innenfor rammene 3.Buskerud Senterkvinners regnskap inngår i fylkespartiets regnskap Sak 6. Innkomne forslag. Samhandlingsreformen Vedtak: Samhandlingsreformen er viktig for å gi befolkningen bedre helsehjelp, samordne tiltak og utnytte de samlede ressursene i helsevesenet på en bedre måte. Det er en omfattende reform som vil berøre alle, og utfordre maktstrukturer innen helsevesen, finansieringssystemet og kommunenes handlingsrom. Samhandlingsreformen vil stille store krav til kommuner og lokalpolitikere. Derfor er det viktig at det gis mulighet og frihet til å finne løsninger på hvordan helsearbeidet skal organiseres og hvilke samarbeidsmåter som er best for den enkelte kommune. Buskerud senterparti vil utfordre lokallagene til en grundig drøfting av reformen med tilbakemelding til fylkesstyret. Høringsfrist Høringssvarene fra kommunepartiene bearbeides og fylkesstyret kommer med en innstilling i forkant av et besluttende Fylkesråd. (Torsdag ). Beslutningen sendes SP sentralt før debatten i Stortinget. Kommunikasjon - sentralt og lokalt Vedtak: Det stilles krav til sentralleddet om å bruke alle muligheter til å spille på lokale tillitsvalgte og folkevalgte. Dette gjelder blant annet når partiledelse parlamentarikere eller statsråder er på besøk ute i distriktene.

6 Sak 7 Resolusjonsbehandling Det var invitert til å fremme resolusjonsforslag, og til sammen kom det inn 12 forslag: NR 1 Omlegging av tollsatsene Prosenttoll på jordbruksvarer! Buskerud Senterparti konstaterer at det på 4 år har ikke landbruket bedret sin økonomiske situasjon i vesentlig grad. Den er langt under de forventninger vi stilte da regjeringen ble dannet. Det er ingen grunn til å tro at situasjonen er bedre i andre fylker enn i Nord- Trøndelag hvor fylkesmannens undersøkelse viser en dramatisk situasjon innen melkeproduksjon. Et konkret tiltak er å endre tollsystemet fra krone til prosenttoll. Dette vil muliggjøre at prisnivået på norske landbruksvarer kan økes. Uten en prisøkning er det umulig å skape økonomi i jordbruket til tross for budsjettmidler. Oppgittheten og resignasjonen er så stor at det er i ferd med å bli et problem. Enstemmig vedtatt NR 2 KONGSBERG SYKEHUS Buskerud Senterparti forventer at Vestre Viken HF sørger for at Kongsberg Sykehus får tilført de ressurser som er nødvendig slik at fødeavdelingen raskt kan gjenåpnes på varig basis med et tilfredsstillende faglig nivå, selv om dette innebærer at personell i en overgangsperiode må flyttes fra andre sykehus i foretaket. Videre forventes det at foretaket følger opp de politiske retningslinjer som er lagt i Soria Moria II og Fødemeldinga (Stortingsmelding 12, ). For byen og regionen er det avgjørende at Kongsberg Sykehus tilføres ressurser som gjør at akutt og fødeavdeling kan være på et faglig høyt nivå. Enstemmig vedtatt NR 3 Med menneskeverd i sentrum Narkotikapolitikk begynner å bli anerkjent som velferdspolitikk og det er slik Senterpartiet mener virkeligheten bør fremstå. Et stadig økende krav om å ta narkomane og deres pårørende på alvor som en del av det samfunnet vi alle lever i, er et godt tegn i tiden. Det er ingen tvil om at norsk narkotikapolitikk er feilslått, og at enkeltmennesker lider under dette hver dag. Vi ønsker en politisk kursendring. Vi ser allerede tendensene utenfor landets grenser, i form av prøveordninger med sprøyterom og reseptbelagt heroin som en del av et avvenningsprogram. Slike tiltak er ikke en måte å legalisere narkotiske stoffer på, men tvert i mot medvirke til at de som, av ulike årsaker, sliter med et rusmiddelproblem på en human og verdig måte kan håndtere sin hverdag og finne veien ut av en ruspreget tilværelse. Senterpartiet ser verdien i enkeltmennesket, og vi ser også nødvendigheten og selvfølgeligheten av en narkotikapolitikk med menneskeverdet i sentrum. Senterpartiet vil derfor gå inn for:

7 En videreføring og styrkningen av dagens sprøyterom-ordning. Heroinassistert behandling for de hardest belastede narkomane i kombinasjon med yrkestrening eller utdanning å øke antallet institusjonsplasser i alle helseregioner å øke resursbruken på lavterskeltiltak som feltpleiestasjoner eller andre lavterskel helsetilbud knyttet f.eks. til dagsentre, varmestuer og boligtilbud å øke fokuset på, og resursene til, forebyggende arbeid spesielt blant unge. Sett i en større sammenheng vil dette også innebære en utbedring av tilbud og fritidsaktiviteter for unge over hele landet å øke satsingen på grønn omsorg som en form for behandling å opprette akuttavrusningsplasser innenfor alle helseforetakene. Vedtatt mot 5 stemmer NR 5 Skreddersydd naturbruksutdanning Vi erfarer at det er synkende rekruttering til landbruksfagene ved hele utdanningsløpet, naturbrukskolene, landbruksstudium ved høgskole og universitet. Det er i dag fire skoler i Buskerud som kan tilby yrkesfaget naturbruk. Alle disse skolene har mer eller mindre vært truet de siste årene med nedleggelse, og/eller sammenslåing. Beliggenheten til disse fire skolene er ikke tilfeldig, men er ment til å speile det øvrige landbruket i fylket. Hver skole har spesialisert seg innenfor den type næring som faller seg mest naturlig i de forskjellige distriktene. Med generelt økende bevissthet i samfunnet om verdien av kontakt med dyr og natur, og med en global matvarekrise som stadig vokser i omfang, burde nettopp studietilbudet naturbruk ha alle forutsetninger for å bli prioritert. Når det i tillegg viser seg at naturbruk er best i klassen når det gjelder å få elevene til å fullføre videregående opplæring, burde all synsing om nedleggelse være historie, siden drop-out-problematikken peker seg ut som dagens skolesystems største utfordring Fylkeskommunen får gjennom Forvaltningsreformen et større ansvar for kompetanseutvikling innenfor tradisjonelt landbruk og nye næringer herunder etter- og videreutdanningstilbud for yrkesutøvere i landbruket. Dette vil også omfatte kompetansetiltak som gir voksne med annen videregående utdanning grunnleggende landbruksutdanning (prosjekter/tiltak knyttet til rekruttering til landbruksnæringen). Buskerud Senterparti mener vi trenger folk som kan landbruksproduksjon. Framtida trenger bønder og rådgivere med kompetanse. Vi forventer at den varsla landbruksmeldinga må ha fokus også på rekruttering. - Buskerud Senterparti ber om at Buskerud Fylkeskommune i samarbeid med de aktuelle næringene arbeider med en nyorientering av tilbud innen naturbruksutdanning i et livslangt perspektiv. - Buskerud Senterparti ber om at Buskerud Fylkeskommune henvender seg til Kunnskapsdepartementet og at det der utarbeides og iverksettes et offentlig finansiert ettårig agronomkurs for ungdom som har fullført videregående utdanning. Enstemmig vedtatt

8 NR 6 Samfunnet blir stadig mer lovregulert. Det kan være vanskelig å kjenne sine rettigheter og å finne sin vei gjennom gammelmodig språkbruk og innfløkte henvisningssystemer i norsk lov. Stadig flere rettigheter og plikter lovfestes og detaljreguleres, uten at dette nødvendigvis gjør det lettere å gjennomføre eller håndheve dem. For å løse dette ønsker Buskerud Senterparti å opprette en informasjonskanal fra byråkrati og forvaltning og ut til folket. Eksempelvis Lovdata, JussBuss og Forbrukerrådet har allerede nettsider med bred og god informasjon til endel grupper i samfunnet, men dette er ikke omfattende nok. En slik oppgave bør ligge under Justisdepartementet, og skal samle og inneholde informasjon om rettigheter, plikter, sanksjoner, påbud og forbud- for å nevne noe. I tillegg til å være et hjelpemiddel for deg og meg, må tjenesten også kunne benyttes av ansatte i både privat og offentlig sektor. Det finnes mange som daglig arbeider med juridiske problemstillinger uten å være jurister. Gjennom nettsider, rundskriv og annet nødvendig materiell skal følgende vektlegges: - Hvilke regler regulerer hvilke rettsområder? - Hvor finnes de? - En oversikt over de vanligste juridiske ord og uttrykk, og hvordan disse hovedsakelig skal forstås. - En oversikt over juridiske ord og uttrykk som synes vanskelige å forstå, eller som har et annet meningsinnhold enn det som følger av allmenn språkforståelse. Buskerud Senterparti mener dette er en praktisk og god måte å bringe lover og regler ut til folk på. Vi kan bevisstgjøre mange i forhold til hvordan man bruker regelverket og kanskje enda viktigere hvordan man ikke bruker det. Enstemmig vedtatt NR. 10 Nedskriving av studielån i distriktene. Buskerud Senterparti innser at den største flaskehalsen for folk å bosette seg i distriktene er mangel på attraktive arbeidsplasser, spesielt for unge. For å stimulere til gründervirksomhet i distriktene, skape sin egen arbeidsplass og muliggjøre mange menneskers drøm om å bosette seg nærmere naturen og fritidsarenaene sine, skal vi ta nødvendige grep for å legge forholdene til rette for dette. Ordningen med nedskriving av studielån må utvides, slik at alle låntakere som er bosatt og arbeider i kommuner med differensiert arbeidsgiveravgift, kan få ettergitt studielån med 8 prosent av opprinnelig lån pr. år, og øke satsen for Finnmark og Nord-Troms fra 10 til 12 prosent av opprinnelig lån pr. år Enstemmig vedtatt Fylkesårsmøtet ga sin tilslutning til følgende innsendte resolusjonsforslag behandles slik: NR 4 Oversendes fylkesstyret for videre behandling NR 7 Forslaget ble trukket av forslagsstiller NR 8 Oversendes fylkesstyret for videre behandling NR 9 Oversendes fylkesstyret for videre behandling

9 NR 11 Oversendes fylkesstyret for videre behandling NR 12 Oversendes strategiutvalget for videre behandling Sak 8 Valg Valgkomiteens leder Ingunn D. Øderud presenterte komiteens enstemmige forslag og redegjorde for prosessen. Det ble gjort slikt Valg Leder Eli hovd Prestegården, Nore og Uvdal 2 år Nestleder Pål Rørby, Hemsedal 1 år Styremedlemmer Distrikt II Olav Skinnes 2 år Distrikt IV Gerd Eli Berge, Nes 1 år Distrikt V Knut Klev, Flesberg 2 år Uten distriktstilknytning Else Marie Rødby, Hurum 1 år Varamedlemmer Dea Haug Storaas, Kongsberg, 1 år Svein Ludvig Larsen, Øvre Eiker 1 år Ragnhild Skjælaaen Vatn, Røyken 1 år Torstein Aasen, Sigdal 1 år Revisor: Kjell Grønnhovd 2 år Valgkomite 2011 Espen Lahnstein, Lier Kari E. Ødegård, Modum Ole Johnny Stavn, Flå Kari Anne Sand, Kongsberg leder Fylkesårsmøtet gir fylkesstyret fullmakt til å utpeke representant for fra Hole, alternativt om distrikt III skal inngå i en av de andre distriktene (Valgperiodene videreføres, og valg til nestleder, samt styremedlem distrikt IV og styremedlem uten distriktstilknyting velges derfor for 1 år.) Representant til Senterungdommens styre og Senterkvinnenes styre utpekes av fylkesstyret

10 Fylkesstyret har for 2010 slik sammensetning: Leder Nestleder Nestleder Styremedlemmer Distrikt I Distrikt II Distrikt III Distrikt IV Distrikt V Uten distriktstilknytning Varamedlemmer Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Lier Pål Rørby, Hemsedal Laila Tryde, Lier Olav Skinnes Tom Ragnar Berg, Ringerike Gerd Eli Berge, Nes Knut Klev, Flesberg Else Marie Rødby, Hurum Dea Haug Storaas, Kongsberg, Svein Ludvig Larsen, Øvre Eiker Ragnhild Skjælaaen Vatn, Røyken Torstein Aasen, Sigdal I tillegg til de valgte, tiltrer som følge av sine verv: Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen, Gruppeleder fylkestinget Nils Peter Undebakke, Leder BSU Elin Bergerud og Leder BSK Kari K. Ask Fylkesårsmøtet arrangerte utlodning til inntekt for Care s Tanzaniaprosjekt og det ga inkludert fylkespartiets gave kr kroner... Fylkesårsmøtet i 2010 på Grand i Kongsberg Liv A. Solberg Svein Ludvig Larsen

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal ÅRSMELDING 2010 Buskerud Senterparti Fylkesstyrets sammensetning Fylkesleder Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Nestleder Siri Loe, Krødsherad Nestleder Pål Rørby, Hemsedal Styremedlemmer: Distrikt I

Detaljer

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016 PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE 28. - 29. MAI 2016 Møtet fant sted på Sundvolden hotell, Vikersund. Det deltok 72 sanitetskvinner fra foreninger på møtet. Totalt 73 personer var tilstede.

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Innkalling til fylkesårsmøte 2015 Steinkjer 15.01.2015 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Årsmøtet holdes på Quality hotel Grand Steinkjer / Steinkjer rådhus

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009

PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009 PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009 1.Konstituering av møtet. Åpning ved styrets leder som ønsket alle velkommen. - Godkjenning av fullmakter Sigurd Strand

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Innkalling til fylkesårsmøte 2011 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag Årsmøtet holdes på Quality Grand Hotel / Steinkjer rådhus fredag 18. - lørdag 19. februar

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Steinkjer 15.1.10 Innkalling til fylkesårsmøte 2010 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag Årsmøtet holdes på Stiklestad Hotell / Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE 1 FORMÅL Oppland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 MEDLEMSKAP Personer over 15

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT : Orientering fra kvinnenettverket Fentun v/liv Berven.

HOVEDUTSKRIFT : Orientering fra kvinnenettverket Fentun v/liv Berven. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 60-67 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 13:00 17:00 13.00 13.30: Orientering fra kvinnenettverket Fentun v/liv

Detaljer

De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Innkalling til fylkesårsmøte 2014 Steinkjer 15.01.2014 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Årsmøtet holdes på Quality airport hotel Værnes, Stjørdal, fredag 7.

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 VEDTATT PÅ LANDSMØTE 31. MAI 2015 INNHOLD 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Kontingent... 3 5 Organisasjonens oppbyggingsform... 4 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 5 6 Generelt...

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Kreftforeningen: Sven Olav Wold, Nina Hestnes. Else Støring og Ole Alexander Opdalshei var til stede på deler av møtet.

Kreftforeningen: Sven Olav Wold, Nina Hestnes. Else Støring og Ole Alexander Opdalshei var til stede på deler av møtet. ),A LAN DSMOH: GY', Møtetid 29. mai 2010 kl 11.00-16.00 Møtested Kreftforeningens lokaler i Tullins gate 2, Oslo Til stede Hovedstyret: Erna Hogrenning, Turid Andersen, Målfrid Fjelle Jacobsen, Eli Lidal,

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom kommunene i Vestre Viken helseområde og Vestre Viken HF

Samarbeidsavtale mellom kommunene i Vestre Viken helseområde og Vestre Viken HF Samarbeidsavtale mellom kommunene i Vestre Viken helseområde og Vestre Viken HF Samhandling er utrykk for helse- og sosialtjenestens evne til oppgavefordeling for å nå et felles, omforent mål, og evnen

Detaljer

Partiet er sammensatt av fylkeslag og lokallag, samt De Kristnes Ungdom.

Partiet er sammensatt av fylkeslag og lokallag, samt De Kristnes Ungdom. De Kristnes lover 1 Formål De Kristne vil føre en politikk som bygger på det kristne livssyn, og som verner om de kristne grunnverdiene. De Kristne vil arbeide for et samfunn som fremmer personlig frihet

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Sanner Hotell, Gran. PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Ved årsmøtet var det til sammen 78 delegater, derav 46 stemmeberettigede til stede. Sak NKA 1/14 Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Hedmark Sau og Geit. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE. 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste.

Hedmark Sau og Geit. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE. 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. 3. Valg av 2 til sammen med møteleder å underskrive protokollen. Valg av 2 personer til tellekorps. 4.

Detaljer

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 Forslag til vedtak: t tar godkjenning av protokollen for årsmøtet 2014 til orientering. NKA 3/15 a PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 En framtidsrettet landbrukspolitikk Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 Regjeringens mål for landbrukspolitikken Landbruket i Norge har flere funksjoner: produsere

Detaljer

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen.

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen. ÅM 01 Konstituering 01.01 Godkjenning av innkalling Innkallingen er sendt ut innen fristen. Innstilling: Innkallingen godkjennes 01.02 Forslag til dagsorden ÅM 01 Konstituering ÅM 02 Åpning ÅM 03 Årsmeldinger

Detaljer

ÅRSMØTET 2015 PROTOKOLL

ÅRSMØTET 2015 PROTOKOLL ÅRSMØTET 2015 PROTOKOLL Tid: Torsdag 19.3 2015, kl. 19.00 Sted: Klubbhuset, Holsrud SAK 1: Godkjenning av stemmeberettigede Tilstedeværende ble registrert og sjekket med hensyn til medlemskap. Det var

Detaljer

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane.

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane. Protokoll generalforsamling i Buskerud Travforbund tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på Drammen Travbane. Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt tirsdag 25. februar 2014 kl 18.30-20.30

Detaljer

Protokoll fra fylkesårsmøte til Vest-Agder Senterparti 22.02.2014 Hald Pensjonat, Mandal.

Protokoll fra fylkesårsmøte til Vest-Agder Senterparti 22.02.2014 Hald Pensjonat, Mandal. Protokoll fra fylkesårsmøte til Vest-Agder Senterparti 22.02.2014 Hald Pensjonat, Mandal. Sak 1: Åpning av møtet Velkomsthilsen ved Thor Jørgen Tjørhom. Sak 2: Opprop Opprop ved fylkessekretæren: 46 utsendinger

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014 Senterpartiet i Sør-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 4

Detaljer

PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER

PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER 1 1 FORMÅL PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER Partiet De Kristne vil føre en politikk som bygger på det kristne livssyn og som verner om de kristne grunnverdiene. Partiet De Kristne vil arbeide for et samfunn

Detaljer

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL.

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 1. KOMMUNEREFORMEN HVA ER DET? Alle landets kommuner er invitert til å avklare om det

Detaljer

Ungdommens fylkesting

Ungdommens fylkesting HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte 13.02.2016 Ungdommens fylkesting Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Parkgata 64, Hamar Dato: 13.02.2016 kl. 10:00-17:00 Sak 1/16 Dette dokumentet er elektronisk

Detaljer

OPPLAND VENSTRES ÅRSMØTE 15. - 16. februar 2014, Mølla Hotell, Lillehammer

OPPLAND VENSTRES ÅRSMØTE 15. - 16. februar 2014, Mølla Hotell, Lillehammer OPPLAND VENSTRES ÅRSMØTE 15. - 16. februar 2014, Mølla Hotell, Lillehammer Åpning Årsmøtet ble åpnet Lørdag kl. 1100 Velkommen til årsmøte i Oppland Venstre, v/leder av Lillehammer Venstre Sak 01/14 Godkjenning

Detaljer

1 Navn Kommunenes opplæringskontor er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper.

1 Navn Kommunenes opplæringskontor er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper. SELSKAPSAVTALE Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud Interkommunale selskap (IKS) Vedtatt 23.03.2000, Justert 25. mai 2004, Justert 28.mai 2008, Justert 22. april 2013, Justert 22. april 2015, Justert

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Oslo mil/akershus, 0015 OSLO, faks: 2309 3319, epost: leder@fhs-alumni.no Til medlemmene i Forsvarets Høgskoleforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 OG MEDLEMSMØTE

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Saksliste Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Årsmøtet ble avholdt på Leikvin 15. april, kl. 18.00 Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra styret

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

ÅRSMØTE NORSK KULTURSKOLERÅD NORD-TRØNDELAG. Rica Rock City Hotell ONSDAG 20. MARS 2013

ÅRSMØTE NORSK KULTURSKOLERÅD NORD-TRØNDELAG. Rica Rock City Hotell ONSDAG 20. MARS 2013 ÅRSMØTE I NORSK KULTURSKOLERÅD NORD-TRØNDELAG Rica Rock City Hotell ONSDAG 20. MARS 2013 Saksdokumenter 20.3.2013 1 ÅRSMØTE 2013: Sakliste: Sak 1 Konstituering 1.1. Valg av referent 1.2. Opprop og godkjenning

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Vår dato: 21.3.2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Tid: Onsdag 21.mars 2012, kl.19.00. Sted: Nordkjosbotn videregående skole. Leder ønsket velkommen til årsmøtet. Det var 19 medlemmer

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG VIRKSOMHETSPLAN 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 4 2.2 Verving/rekruttering... 4 2.3 Lokallagene/distriktsvise arbeidslag...

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling. BFK Tannhelse Serviceerklæring

Skaper resultater gjennom samhandling. BFK Tannhelse Serviceerklæring Skaper resultater gjennom samhandling BFK Tannhelse Serviceerklæring 1 Serviceerklæringen skal beskrive våre tilbud slik at du vet hva du kan forvente av oss Våre oppgaver Fylkeskommunen har ansvar for

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Protokoll Ammehjelpens 39. generalforsamling Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

1.9. Oddbjørn fremmet forslag til å skrive under protokoll: Diana Nogva og Line Nogva, Valgt

1.9. Oddbjørn fremmet forslag til å skrive under protokoll: Diana Nogva og Line Nogva, Valgt Protokoll årsmøte 2011 (30 stemmeberettigede) 1.6. Valg av ordstyrer: Arne Hoem Bisitter: Jon Hustad 1.8. Tellekorps: Rigmor Slatlem Eldbjørg Halås Roy Thomassen 1.9. Oddbjørn fremmet forslag til å skrive

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb kl

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb kl Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 28.11.2002 kl. 19.00 1. Åpning Styrets leder Klaus Wike ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen merknader til innkallingen. Av de 16 tilstedeværende var

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Årsmøtet ble avholdt 5. oktober 2013 på Skytterlagets hus, Bolkesjø. 49 personer var møtt frem, herav 34 medlemmer representert. Leder av foreningen,

Detaljer

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Vedtatt 13. mars 2010 1 FORMÅL Buskerud Arbeiderparti arbeider for Det norske Arbeiderparti etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter og vedtak.

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Statssekretær Jardar Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten Omstillingen

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 40. generalforsamling. Scandic Hotel, Ålesund 21. april 2012

Protokoll. Ammehjelpens 40. generalforsamling. Scandic Hotel, Ålesund 21. april 2012 Protokoll Ammehjelpens 40. generalforsamling Scandic Hotel, Ålesund 21. april 2012 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3. Valg

Detaljer

Mental Helse Hedmark. Kirkeveien Zl, 2409 Elverum. Mob. 46829 540. www.mentalhelse.no. ITrIilL. ilei.be 20L5

Mental Helse Hedmark. Kirkeveien Zl, 2409 Elverum. Mob. 46829 540. www.mentalhelse.no. ITrIilL. ilei.be 20L5 Mental Helse Hedmark Kirkeveien Zl, 2409 Elverum Mob. 46829 540 www.mentalhelse.no ITrIilL 20L5 ilei.be Innhold Sak 1 Sak 2 Sal

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

Vi skal skape idrettsglede og begeistring. Fortsettende årsmøte Staal Jørpeland 25. August kl 19 Staaltun

Vi skal skape idrettsglede og begeistring. Fortsettende årsmøte Staal Jørpeland 25. August kl 19 Staaltun Fortsettende årsmøte Staal Jørpeland 25. August kl 19 Staaltun Agenda: Kun de gule utheva punktene skal behandles 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE HELSE, SOSIAL OG OMSORG

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE HELSE, SOSIAL OG OMSORG DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE HELSE, SOSIAL OG OMSORG Møtedato: 07.09.2010 Fra saksnr.: 12/10 Fra/til kl. 17.00 18.55 Til saksnr.: 16/10 Møtested: Møterom Zik- Zaken, 4. etasje i Rådhuset

Detaljer

Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland

Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland Møtested: Skagen Hotell, Bodø Møtedato: 06.02.2016 Tid: 15:30 20.30 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent og møteregler 3. Gjennomgang

Detaljer

Årsmøte Sak 1/2015 Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste:

Årsmøte Sak 1/2015 Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste: Årsmøte 21.10.2015 Sak 1/2015 Konstituering av årsmøtet Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste: Ingen merknader til saksliste. Valg av referent: Aud Haugen

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015

Årsmøteprotokoll 2015 Årsmøteprotokoll 2015 Årsmøtet for Stopp veisaltingen for 2015 er nå avviklet. Nedenfor vises Dagsorden med utfall av avstemningen. DAGSORDEN: 1. Årsberetning 2014-2015 2. Regnskap 2014-2015 3. Oppfølging

Detaljer

Lars U. Kobro og Gunn Kristin Aasen Leikvoll TF-notat nr. 36 2014 416 408 404 383 346 322 322 314 303 228 207 195 158 154 135 113 73 73 55 20 12 Oslo Akershus Hordaland Sør-Trøndelag Rogaland

Detaljer

Årsmøte og demokratiskole for BUFT 25-26 oktober 2014 Kl: Hva: Merk:

Årsmøte og demokratiskole for BUFT 25-26 oktober 2014 Kl: Hva: Merk: Årsmøte og demokratiskole for BUFT 25-26 oktober 2014 Kl: Hva: Merk: Lørdag 25.oktober 12:00-13:00 Registrering og oppmøte i konferanserommet 13:00-13:30 Lunsj 13:30-13:40 Velkommen ved leder Joakim Kasin

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma:

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma: Årsmøte i Utdanningsforbundet Rauma Grand Hotel mandag 23.3.15 Sakliste med saksopplysninger og innstillinger Sakliste Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling Kunngjøring ble sendt klubber og

Detaljer

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 27. oktober 2011, Oslo. Sist endret på årsmøtet 13. februar 2016, Oslo. 1 Grunnlag Oslo Miljøpartiet De Grønne (heretter kalt

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 10. 11. mai 2014. Protokoll * * * * * *

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 10. 11. mai 2014. Protokoll * * * * * * Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Oslo, 10. 11. mai 2014 Protokoll SAK 1/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Ved ordfører i Representantskapet i Norsk teaterråd, Lise Sveine. Innkalling

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 01.02.2010 Tidspunkt: 13:00 Agenda til informasjon/drøfting: MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

Referat fra årsmøtet i GIF på Furumoen 7/3-13 kl

Referat fra årsmøtet i GIF på Furumoen 7/3-13 kl Referat fra årsmøtet i GIF på Furumoen 7/3-13 kl. 19.00 Fra styret møtte: Hans Sakrisrud, Per Kristian Melsnes, Bente Tollhaug, Tom Tollhaug, Harald Lunde, Kirsten Skyrud. I tillegg møtte: Wenche Græsmo,

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 Møtested: Oppdal ungdomsskole Dato: 25.3.2015 Tilstede: 17 stemmeberettigede(6 barnehage, 9 grunnskole, 2 vgs.) Årsmøtet startet med sang og musikk fra

Detaljer

Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti Organisasjonen Langsiktige mål for Sarpsborg Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti skal fortsatt være byens ledende parti og vinne valg. Engasjere flere medlemmer og sympatisører i politikkutformingen

Detaljer

Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell.

Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell. Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell. Møtet satt kl 11.00. Sak 1: Konstituering av møtet: Godkjenning av fullmakter ingen. Godkjenning av innkalling godkjent. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Referat fra årsmøte på Rødberg 21.02.15 Buskerud Sau og Geit

Referat fra årsmøte på Rødberg 21.02.15 Buskerud Sau og Geit Referat fra årsmøte på Rødberg 21.02.15 Buskerud Sau og Geit Leder Tor Grøthe ønsket velkommen til årsmøte for 2014 og leste opp leders tale fra årsmeldingen. Sak 1. Konstituering - Opprop Det var i alt

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Distriktenes energiforening, Defo 2014

Protokoll fra årsmøte i Distriktenes energiforening, Defo 2014 Distriktenes energllorenlng Protokoll fra årsmøte i Distriktenes energiforening, Defo 2014 Sted og dato: På Wadahl hotell på Gålå onsdag 28. mai kl. 11.30 Styret vedtok følgende dagsorden for årsmøtet:

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Årsmøter lokallag Desember 2014 Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Innledningsvis er det i korthet skissert hva som gjelder for lokallag

Detaljer

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]:

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]: S p ø r s m å l 2 4 Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til helse- og omsorgsministeren: «Landslaget for Hjerte- og Lungesyke mener at respiratorbruken ved norske

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Oslo, 1.-2. juni 2013 P r o t o k o l l SAK 1 ÅPNING Ved ordfører i Representantskapet i Norsk teaterråd, Lise Sveine. SAK 2 KONSTITUERING Ordfører Lise Sveine

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Møtedato: 26. mai 2014 Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Til stede: Tåsen Idrettskrets klubbhus 26 andelseiere, 1 representert ved fullmakt, totalt

Detaljer

Buskerud KrF. www.krf.no/buskerud INFORMASJON //

Buskerud KrF. www.krf.no/buskerud INFORMASJON // Buskerud KrF www.krf.no/buskerud INFORMASJON // 2015-2019 ALDER 62 år BOSTED Drammen 1. kandidat Trond Johansen Vi vil bygge bedre veier og ha mer vedlikehold Buskerud har store utfordringer med mange

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Innkalling, dagsorden og forretningsorden ble godkjent, årsmøtet enstemmig vedtatt lovlig satt og vedtaksdyktig

Innkalling, dagsorden og forretningsorden ble godkjent, årsmøtet enstemmig vedtatt lovlig satt og vedtaksdyktig ÅRSMØTE FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS 2015 PROTOKOLL Styreleder Kjetil Gaarder ønsket velkommen til delegater, gjester og observatører, og spesielt til Venstres partileder Trine Skei Grande som hadde takket

Detaljer

INNKALLING TIL VALGMØTE I FORSTANDERSKAPET I TOTENS SPAREBANK

INNKALLING TIL VALGMØTE I FORSTANDERSKAPET I TOTENS SPAREBANK Til forstanderskapet medlemmer og møtende varamedlemmer Lena, 27.03.2014 INNKALLING TIL VALGMØTE I FORSTANDERSKAPET I TOTENS SPAREBANK Det innkalles med dette til forstanderskapsmøte i Totens Sparebank

Detaljer

Årsmøte protokoll 2013/ 2014

Årsmøte protokoll 2013/ 2014 Sak 1 Årsmøte protokoll 2013/ 2014 Åpning / Konstituering Møtet ble avholdt ved Hokksund Camping, 3300 Hokksund den 17.august 2014. Møteleder Friedrich Birkmar ønsket alle velkommen og foretok åpning av

Detaljer

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening 2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening Vedtatt av sentralstyret 19.02.10 på delegert fullmakt fra landsstyret i møte 3.- 4. desember 2009 revidert etter Landsstyremøtet 27.september

Detaljer

Vedtekter for Árja, samepolitisk parti, vedtatt på partiets årsmøte # 1 Partiets navn Partiets navn er Árja. 1

Vedtekter for Árja, samepolitisk parti, vedtatt på partiets årsmøte # 1 Partiets navn Partiets navn er Árja. 1 Vedtekter for Árja, samepolitisk parti, vedtatt på partiets årsmøte 28.02. 2008. # 1 Partiets navn Partiets navn er Árja. 1 # 2 Formål 2 Grunnlaget for Árjas politikk ligger i vår samiske kultur og samenes

Detaljer