Protokoll. fra fylkesårsmøtet februar på Grand Hotell, Kongsberg.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll. fra fylkesårsmøtet 26.-27. februar på Grand Hotell, Kongsberg."

Transkript

1 Protokoll fra fylkesårsmøtet februar på Grand Hotell, Kongsberg. Møtet settes fredag kl. 16.oo med velkommen av fylkesleder Ole Johnny Stavn til æresmedlemmer, gjester og delegater. Fylkesleder leste minneord over tidligere parlamentarisk leder og innehaver av en rekke sentrale verv i Senterpartiet lokalt og sentralt siden 1945, Erland Steenberg. Han gikk bort i desember Innkalling og sakliste Innkalling og sakliste og kjøreplan ble godkjent. Opprop Deltakerlisten vedlegges protokollen Konstituering Møteledere : Eli Hovd Prestegården og Siri Loe Referent: Solveig Lysaker Tellekorps: Kirsti Marie Lager Lyngås, Hilde Grønhovd, Hans Tørrisplass Underskrive protokollen: Liv A. Solberg, Svein Ludvig Larsen Resolusjonskomite: Ole Johnny Stavn, Nils Peter, Undebakke, Per Olaf Lundteigen, Elin Bergerud, Kari K. Ask Else Marie Rødby er resolusjonskomiteens sekretær. Forslagsstillerne av resolusjonene inviteres til å delta i komiteens arbeid for de resolusjonene komiteen finner å ville fremme for behandling. Åpent møte Møtet er åpent for alle Taletid Det ble vedtatt 3 minutter generell taletid i debatter Fylkesleders Ole Johnny Stavns tale (utdrag) Ole Johnny Stavn ønsket velkommen til fylkesårsmøtet. Et årsmøte skal inneholde momenter til motivasjon, debatt og sosialt samvær. Vi har har Stortingsvalget bak oss og etter en strevsom valgkamp, nådde Buskerud Senterparti sitt mål fornyet tillit til stortingsrepresentasjon - Per Olaf Lundteigen ble valgt.

2 2011 er det kommune- og fylkestingsvalg, og det er bare å brette opp ermene igjen. For det er viktig å begynne allerede nå. Nominasjonen skal forberedes, og gode og villige, motiverte kandidater er viktige. Posisjonering i media er en jobb som ikke kan starte 2 måneder før valget. Enkelte kommuner har spesielt gode muligheter. Personlig har jeg valgt en time-out og stiller ikke til valg som fylkesleder. Styret har en viktig jobb, og det er stort potensial og laget må spille sammen. Av og til får vi motsetninger, men slik skal man heve seg over. Vi må holde fokus på sak. Jeg er glad for å få tilhøre et meningsparti. Senterpartiet gjør en flott jobb på Stortinget. Vi skal levere bokstavelig talt mer enn maten. Imidlertid er det viktig at vi lærer oss å prate et språk folk forstår. Når det snakkes om kommuneøkonomi, er det ikke et begrep som får fram engasjementet hos folk. Selv om det er ganske avgjørende for hvilke tilbud de lokalt folkevalgte kan gi innbyggerne. Kommunesammenslåing er ikke noe mål, men det er viktig å være klar over at innbyggerne er mest opptatt av å få sine behov dekket, dernest kommunegrensene. Dagens nivå i landbruket er for defensivt. Må styrkes og økes. Til slutt vil jeg vil oppfordre til å slippe ungdommen fram. Her har vi framtida. Så ber jeg alle være aktive på fylkesårsmøtet; benytt muligheten til å gå på talestolen og ta opp aker dere er opptatt av. Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigens innledning (utdrag) Takk for innsatsen i valgkampen! Det var mange som bidro på forskjellig vis. Partileder Liv Signe viste i Aftenposten til det å forstå virkeligheten. Andre partier er styrt av Oslo-eliten, men det er ikke snakk om Oslo-folk flest. Likevel blir mange av de andre partienes talspersoner som rekrutteres til sentrale posisjoner en del av eliten, selv om de kommer fra distriktene. Vi skal sørge for at Senterpartiet holder god kontakt med de som har sendt oss på Stortinget. Norge er et godt land å bo i. Vi har penger på bok penger i oljefondet milliarder kroner. Andre land har tilsvarende, men med motsatt fortegn. Senterpartiet sitter i flertallsregjering. Det gir muligheter og ansvar. Som finanspolitisk talsmann, må jeg stille spørsmål om hva som er viktigst å gjøre noe med først. Fri bevegelse av arbeidskraft/næringsliv /velferdsnivå framover. Rederibeskatning har vært en krevende sak. Dette spørsmålet er nå prøvd i Høyesterett og rederiene fikk medhold. Skipsfarten er en viktig del av norsk næringsliv. Det samme med verkstedsindustrien. Fiskerinæringen er viktig like viktig som olje- og gass. Treforedling er inne i en omstilling. Staten må inn med investeringskapital. Jordbrukets situasjon er som på 70-tallet. Bygg på plogkjøl ikke på skipskjøl som henseiler på at maten skal dyrkes her, ikke transporteres langveisfra. Jeg er redd at verken Stortingsmeldinga om jordbruket eller jordbruksoppgjøret kommer til å falle heldig ut. Det må være riktig med personlig eierskap ikke selskaps-eierskap. Min tilråding er å øke prisene på melk, korn og økt pris på kraftfor. Hva får Senterpartiet av resultater? En må stå for noe; det må være en kombinasjon av pragmatisme og ideologi. Selvstendige næringsdrivende hvorfor er det forskjell på skatten for aksjeselskap?

3 IA-avtalen må sørge for jevnbyrdige rettigheter for selvstendige næringsdrivende. Miljøutvikling forutsigbar og gradvis avgiftsbelegging. Fiberutbygging det er strid mellom utbyggingsselskap, også mellom offentlige selskap. Gjeldsrentefradrag. Samhandlingsreformen og sykehus. Det er ikke lenge siden fødeavdelingen på Kongsberg sykehus ble evakuert som følge av tilsynsmyndighetenes konklusjon om fravær av forsvarlig fødetilbud på sykehuset. I ettertid har det ført til mange ulike forslag og uriktige påstander, men det har vært liten tydelighet fra styret. Jeg har sendt brev til helseministeren, men ikke mottatt svar. Frykten er at selv om tilbudet kommer opp igjen, er det ikke varig. Det legges opp til sentralisering. Klinikkmodellorganiseringen underbygger dette. Det varsles en dramatisk omlegging. Sykehus på Gullaug har jeg vært med på å stå bak, men jeg mener det ikke lenger står til troende. Direktør Omlands innledning i morgen vil bli spennende å høre. Gullaug kan realiseres tidligst om 10 år. I det lyset mener jeg det er riktig å nullstille Gullaug og bygge opp de tre sykehusene vi har. Regjeringen har store muligheter for økt oppslutning, men det gjelder å være tydelig på hva som rører seg. Oslo-eliten er like sterk. Likevel - vi er ikke i Regjering for å varme taburetter men for å få gjennomslag for vår politikk. Vi må bygge allianser, stå for det vi mener! Gruppeleder i fylkestingets Nils Peter Undebakkes innledning (Innledningen vedlegges protokollen) Generaldebatt Følgende hadde ordet i debatten: Nils Halvor Skinnes, Ivar Brevik, Jon R. Aas, Liv A. Solberg, Dag Fossen, Svein Ludvig Larsen, Birger Liahagen, Gunnar Hellerud, Anne Berger, Hans Tørrisplass, Nils Peter Undebakke, Else Marie Rødby, Siv Grøneng, Ole Johnny Stavn, Espen Lahnstein. Møtet avsluttet for dagen. Lørdag 27. februar Møtet settes kl Dag Fossen ba om ordet til dagsorden med bakgrunn i at det var reist spørsmål om Buskerud Senterpartis syn på bygging av nytt sykehus på Gullaug etter oppslag i DT om Lundteigens utspill. Fossen ba om fylkesårsmøtets avklaring med et ja eller nei til videre arbeid for bygging på Gullaug.

4 Debatt om tema og hvorvidt fylkesårsmøtet skulle behandle en sak som ikke er varslet for behandling. Følgende hadde ordet i debatten: Nils Peter Undebakke, Ingunn Øderud, Siri Loe, Per Olaf Lundteigen, Kari Anne Sand, Dag Fossen, Jon R. Aas, Laila Tryde, Ole Johnny Stavn, Kari Ask. Dag Fossen trakk forslaget om behandling. Samhandlingsreformen Innledning v/kommuneoverlege Unni-Berit Schervheim Innledningen vedlegges protokollen Rusomsorg Innledning v/landsleder Foreningen human narkotikapolitikk Arild Knutsen (Utdrag av innledningen) Det er viktig at rusmisbrukere behandles som pasienter. Rusforbud virker mot sin hensikt og representerer en gammeldags holdning. Det må gis behandling og sørges for skadereduksjon gjennom tilbud om rehabilitering som nytt bomiljø og jobb. Det stilles spørsmål ved om det er forskjell på ulike medikamenter i den legemiddelassisterte behandlingen. Heroin bør ikke være mer kontroversielt enn metadon og subitex. Det er også nødvendig å bygge opp akuttmottak for rusavhengige som ofte har et sammensatt sykdomsbilde. Nytt sykehus på Gullaug/ Styringssignal om organisasjonsstruktur/fødetilbud på Kongsberg sykehus Innledning v/adm.dir. Vestre Viken HF, Erik Omland Innledningen vedlegges protokollen Følgende hadde ordet i debatten etter de tre innledningene: Laila Tryde, Olav Skinnes, Siv Grøneng, Ingunn D. Øderud, Per Olaf Lundteigen, Ole Jacob Ottesen, Kari Anne Sand, Anne Berger, Gunnar Hellerud, Liv A. Solberg, Oddvar Grøthe, Haldis Prestmoen. Sak 1. Årsmelding Vedtak: Årsmelding 2009 godkjent Sak 2. Regnskap Vedtak: Revidert regnskap 2009 godkjent Sak 3. Kontingent 2011 Vedtak: Kontingent for 2011 til Buskerud Senterparti er kr. 105,- pr medlem

5 Sak 4. Handlingsplan 2010 Vedtak : Handlingsplan 2010 vedtatt som retningsgivende Sak 5. Budsjett 2010 Vedtak: 1.Buskerud Senterpartis budsjett for 2010 vedtas med et overskudd på kr. 2.Fylkesstyret får fullmakt til å justere budsjettet innenfor rammene 3.Buskerud Senterkvinners regnskap inngår i fylkespartiets regnskap Sak 6. Innkomne forslag. Samhandlingsreformen Vedtak: Samhandlingsreformen er viktig for å gi befolkningen bedre helsehjelp, samordne tiltak og utnytte de samlede ressursene i helsevesenet på en bedre måte. Det er en omfattende reform som vil berøre alle, og utfordre maktstrukturer innen helsevesen, finansieringssystemet og kommunenes handlingsrom. Samhandlingsreformen vil stille store krav til kommuner og lokalpolitikere. Derfor er det viktig at det gis mulighet og frihet til å finne løsninger på hvordan helsearbeidet skal organiseres og hvilke samarbeidsmåter som er best for den enkelte kommune. Buskerud senterparti vil utfordre lokallagene til en grundig drøfting av reformen med tilbakemelding til fylkesstyret. Høringsfrist Høringssvarene fra kommunepartiene bearbeides og fylkesstyret kommer med en innstilling i forkant av et besluttende Fylkesråd. (Torsdag ). Beslutningen sendes SP sentralt før debatten i Stortinget. Kommunikasjon - sentralt og lokalt Vedtak: Det stilles krav til sentralleddet om å bruke alle muligheter til å spille på lokale tillitsvalgte og folkevalgte. Dette gjelder blant annet når partiledelse parlamentarikere eller statsråder er på besøk ute i distriktene.

6 Sak 7 Resolusjonsbehandling Det var invitert til å fremme resolusjonsforslag, og til sammen kom det inn 12 forslag: NR 1 Omlegging av tollsatsene Prosenttoll på jordbruksvarer! Buskerud Senterparti konstaterer at det på 4 år har ikke landbruket bedret sin økonomiske situasjon i vesentlig grad. Den er langt under de forventninger vi stilte da regjeringen ble dannet. Det er ingen grunn til å tro at situasjonen er bedre i andre fylker enn i Nord- Trøndelag hvor fylkesmannens undersøkelse viser en dramatisk situasjon innen melkeproduksjon. Et konkret tiltak er å endre tollsystemet fra krone til prosenttoll. Dette vil muliggjøre at prisnivået på norske landbruksvarer kan økes. Uten en prisøkning er det umulig å skape økonomi i jordbruket til tross for budsjettmidler. Oppgittheten og resignasjonen er så stor at det er i ferd med å bli et problem. Enstemmig vedtatt NR 2 KONGSBERG SYKEHUS Buskerud Senterparti forventer at Vestre Viken HF sørger for at Kongsberg Sykehus får tilført de ressurser som er nødvendig slik at fødeavdelingen raskt kan gjenåpnes på varig basis med et tilfredsstillende faglig nivå, selv om dette innebærer at personell i en overgangsperiode må flyttes fra andre sykehus i foretaket. Videre forventes det at foretaket følger opp de politiske retningslinjer som er lagt i Soria Moria II og Fødemeldinga (Stortingsmelding 12, ). For byen og regionen er det avgjørende at Kongsberg Sykehus tilføres ressurser som gjør at akutt og fødeavdeling kan være på et faglig høyt nivå. Enstemmig vedtatt NR 3 Med menneskeverd i sentrum Narkotikapolitikk begynner å bli anerkjent som velferdspolitikk og det er slik Senterpartiet mener virkeligheten bør fremstå. Et stadig økende krav om å ta narkomane og deres pårørende på alvor som en del av det samfunnet vi alle lever i, er et godt tegn i tiden. Det er ingen tvil om at norsk narkotikapolitikk er feilslått, og at enkeltmennesker lider under dette hver dag. Vi ønsker en politisk kursendring. Vi ser allerede tendensene utenfor landets grenser, i form av prøveordninger med sprøyterom og reseptbelagt heroin som en del av et avvenningsprogram. Slike tiltak er ikke en måte å legalisere narkotiske stoffer på, men tvert i mot medvirke til at de som, av ulike årsaker, sliter med et rusmiddelproblem på en human og verdig måte kan håndtere sin hverdag og finne veien ut av en ruspreget tilværelse. Senterpartiet ser verdien i enkeltmennesket, og vi ser også nødvendigheten og selvfølgeligheten av en narkotikapolitikk med menneskeverdet i sentrum. Senterpartiet vil derfor gå inn for:

7 En videreføring og styrkningen av dagens sprøyterom-ordning. Heroinassistert behandling for de hardest belastede narkomane i kombinasjon med yrkestrening eller utdanning å øke antallet institusjonsplasser i alle helseregioner å øke resursbruken på lavterskeltiltak som feltpleiestasjoner eller andre lavterskel helsetilbud knyttet f.eks. til dagsentre, varmestuer og boligtilbud å øke fokuset på, og resursene til, forebyggende arbeid spesielt blant unge. Sett i en større sammenheng vil dette også innebære en utbedring av tilbud og fritidsaktiviteter for unge over hele landet å øke satsingen på grønn omsorg som en form for behandling å opprette akuttavrusningsplasser innenfor alle helseforetakene. Vedtatt mot 5 stemmer NR 5 Skreddersydd naturbruksutdanning Vi erfarer at det er synkende rekruttering til landbruksfagene ved hele utdanningsløpet, naturbrukskolene, landbruksstudium ved høgskole og universitet. Det er i dag fire skoler i Buskerud som kan tilby yrkesfaget naturbruk. Alle disse skolene har mer eller mindre vært truet de siste årene med nedleggelse, og/eller sammenslåing. Beliggenheten til disse fire skolene er ikke tilfeldig, men er ment til å speile det øvrige landbruket i fylket. Hver skole har spesialisert seg innenfor den type næring som faller seg mest naturlig i de forskjellige distriktene. Med generelt økende bevissthet i samfunnet om verdien av kontakt med dyr og natur, og med en global matvarekrise som stadig vokser i omfang, burde nettopp studietilbudet naturbruk ha alle forutsetninger for å bli prioritert. Når det i tillegg viser seg at naturbruk er best i klassen når det gjelder å få elevene til å fullføre videregående opplæring, burde all synsing om nedleggelse være historie, siden drop-out-problematikken peker seg ut som dagens skolesystems største utfordring Fylkeskommunen får gjennom Forvaltningsreformen et større ansvar for kompetanseutvikling innenfor tradisjonelt landbruk og nye næringer herunder etter- og videreutdanningstilbud for yrkesutøvere i landbruket. Dette vil også omfatte kompetansetiltak som gir voksne med annen videregående utdanning grunnleggende landbruksutdanning (prosjekter/tiltak knyttet til rekruttering til landbruksnæringen). Buskerud Senterparti mener vi trenger folk som kan landbruksproduksjon. Framtida trenger bønder og rådgivere med kompetanse. Vi forventer at den varsla landbruksmeldinga må ha fokus også på rekruttering. - Buskerud Senterparti ber om at Buskerud Fylkeskommune i samarbeid med de aktuelle næringene arbeider med en nyorientering av tilbud innen naturbruksutdanning i et livslangt perspektiv. - Buskerud Senterparti ber om at Buskerud Fylkeskommune henvender seg til Kunnskapsdepartementet og at det der utarbeides og iverksettes et offentlig finansiert ettårig agronomkurs for ungdom som har fullført videregående utdanning. Enstemmig vedtatt

8 NR 6 Samfunnet blir stadig mer lovregulert. Det kan være vanskelig å kjenne sine rettigheter og å finne sin vei gjennom gammelmodig språkbruk og innfløkte henvisningssystemer i norsk lov. Stadig flere rettigheter og plikter lovfestes og detaljreguleres, uten at dette nødvendigvis gjør det lettere å gjennomføre eller håndheve dem. For å løse dette ønsker Buskerud Senterparti å opprette en informasjonskanal fra byråkrati og forvaltning og ut til folket. Eksempelvis Lovdata, JussBuss og Forbrukerrådet har allerede nettsider med bred og god informasjon til endel grupper i samfunnet, men dette er ikke omfattende nok. En slik oppgave bør ligge under Justisdepartementet, og skal samle og inneholde informasjon om rettigheter, plikter, sanksjoner, påbud og forbud- for å nevne noe. I tillegg til å være et hjelpemiddel for deg og meg, må tjenesten også kunne benyttes av ansatte i både privat og offentlig sektor. Det finnes mange som daglig arbeider med juridiske problemstillinger uten å være jurister. Gjennom nettsider, rundskriv og annet nødvendig materiell skal følgende vektlegges: - Hvilke regler regulerer hvilke rettsområder? - Hvor finnes de? - En oversikt over de vanligste juridiske ord og uttrykk, og hvordan disse hovedsakelig skal forstås. - En oversikt over juridiske ord og uttrykk som synes vanskelige å forstå, eller som har et annet meningsinnhold enn det som følger av allmenn språkforståelse. Buskerud Senterparti mener dette er en praktisk og god måte å bringe lover og regler ut til folk på. Vi kan bevisstgjøre mange i forhold til hvordan man bruker regelverket og kanskje enda viktigere hvordan man ikke bruker det. Enstemmig vedtatt NR. 10 Nedskriving av studielån i distriktene. Buskerud Senterparti innser at den største flaskehalsen for folk å bosette seg i distriktene er mangel på attraktive arbeidsplasser, spesielt for unge. For å stimulere til gründervirksomhet i distriktene, skape sin egen arbeidsplass og muliggjøre mange menneskers drøm om å bosette seg nærmere naturen og fritidsarenaene sine, skal vi ta nødvendige grep for å legge forholdene til rette for dette. Ordningen med nedskriving av studielån må utvides, slik at alle låntakere som er bosatt og arbeider i kommuner med differensiert arbeidsgiveravgift, kan få ettergitt studielån med 8 prosent av opprinnelig lån pr. år, og øke satsen for Finnmark og Nord-Troms fra 10 til 12 prosent av opprinnelig lån pr. år Enstemmig vedtatt Fylkesårsmøtet ga sin tilslutning til følgende innsendte resolusjonsforslag behandles slik: NR 4 Oversendes fylkesstyret for videre behandling NR 7 Forslaget ble trukket av forslagsstiller NR 8 Oversendes fylkesstyret for videre behandling NR 9 Oversendes fylkesstyret for videre behandling

9 NR 11 Oversendes fylkesstyret for videre behandling NR 12 Oversendes strategiutvalget for videre behandling Sak 8 Valg Valgkomiteens leder Ingunn D. Øderud presenterte komiteens enstemmige forslag og redegjorde for prosessen. Det ble gjort slikt Valg Leder Eli hovd Prestegården, Nore og Uvdal 2 år Nestleder Pål Rørby, Hemsedal 1 år Styremedlemmer Distrikt II Olav Skinnes 2 år Distrikt IV Gerd Eli Berge, Nes 1 år Distrikt V Knut Klev, Flesberg 2 år Uten distriktstilknytning Else Marie Rødby, Hurum 1 år Varamedlemmer Dea Haug Storaas, Kongsberg, 1 år Svein Ludvig Larsen, Øvre Eiker 1 år Ragnhild Skjælaaen Vatn, Røyken 1 år Torstein Aasen, Sigdal 1 år Revisor: Kjell Grønnhovd 2 år Valgkomite 2011 Espen Lahnstein, Lier Kari E. Ødegård, Modum Ole Johnny Stavn, Flå Kari Anne Sand, Kongsberg leder Fylkesårsmøtet gir fylkesstyret fullmakt til å utpeke representant for fra Hole, alternativt om distrikt III skal inngå i en av de andre distriktene (Valgperiodene videreføres, og valg til nestleder, samt styremedlem distrikt IV og styremedlem uten distriktstilknyting velges derfor for 1 år.) Representant til Senterungdommens styre og Senterkvinnenes styre utpekes av fylkesstyret

10 Fylkesstyret har for 2010 slik sammensetning: Leder Nestleder Nestleder Styremedlemmer Distrikt I Distrikt II Distrikt III Distrikt IV Distrikt V Uten distriktstilknytning Varamedlemmer Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Lier Pål Rørby, Hemsedal Laila Tryde, Lier Olav Skinnes Tom Ragnar Berg, Ringerike Gerd Eli Berge, Nes Knut Klev, Flesberg Else Marie Rødby, Hurum Dea Haug Storaas, Kongsberg, Svein Ludvig Larsen, Øvre Eiker Ragnhild Skjælaaen Vatn, Røyken Torstein Aasen, Sigdal I tillegg til de valgte, tiltrer som følge av sine verv: Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen, Gruppeleder fylkestinget Nils Peter Undebakke, Leder BSU Elin Bergerud og Leder BSK Kari K. Ask Fylkesårsmøtet arrangerte utlodning til inntekt for Care s Tanzaniaprosjekt og det ga inkludert fylkespartiets gave kr kroner... Fylkesårsmøtet i 2010 på Grand i Kongsberg Liv A. Solberg Svein Ludvig Larsen

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister Vi i Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister Nr. 3-2011 - Årg. 66 KOMMUNEVALGET Landslaget 2011 for Offentlige Pensjonister Det er viktig å stemme! Godt valg! VI i LOP nr. 3 2011 Medlemsblad

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER. Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet:

NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER. Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet: NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet: Sak 8. Årsmelding 2014/2015 Sak 9. Regnskap 2014 Sak 10. Rammebudsjett for 2016 1 Saksliste for Norges

Detaljer

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter. Sak nr. 8 [14:29:04] Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2014, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15) (Innst. 11 S (2013-2014), jf.

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2011 15. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Erik Gjems-Onstad 1693 Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 36): 1. Innstilling

Detaljer

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk?

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Aker Sykehus Venner og Fagforbundet Aker har samarbeidet tett i flere år for å bevare Aker sykehus. Kampen om Oslo-sykehusenes

Detaljer

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k 14. juni Dagsorden 4645 Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 103): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Nasjonal helse- og omsorgsplan

Detaljer

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 13. jan. Muntlig spørretime 1481 Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014 Trondheim 7. 8. februar Rica Nidelven Hotell, Trondheim 1 1 Deltakerliste, fylkesårsmøtet i Sør Trøndelag Venstre 2014 # Navn Delegasjon 1 Trond Åm Fylkesstyret

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

Møte onsdag den 15. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 15. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 15. des. Muntlig spørretime 1835 Møte onsdag den 15. desember kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Muntlig spørretime 2. Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger

Detaljer

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Hvorfor enda en ideologidiskusjon? For vi er vel ikke på jakt etter en ny ideologi? En ideologi er noe helt annet enn et partiprogram. Ideologien

Detaljer

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI 1 UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI 2012 2 ORGANISASJONSUTTALELSE Vi bygger framtida Oppland Arbeiderparti opplevde som de andre fylkespartiene i Ap i 2011 en sterk medlemsvekst. Totalt

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 39)

Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 39) 2010 17. des. Dagsorden 1989 Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 39) 1. Stortingets vedtak til lov om endringer i pensjonslovgivningen

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet Innkomne forslag Innstilling til landsmøtet Innhold Innhold... 1 Utdanning... 2 Barn og familie... 52 Kultur... 69 Utenriks og forsvar... 80 Sosiale saker... 132 Arbeid... 144 Helse... 162 Inkludering...

Detaljer

oss Valgte Fagforbundet tillitsvalgte desmber nr. 9 /2014 Årgang 12

oss Valgte Fagforbundet tillitsvalgte desmber nr. 9 /2014 Årgang 12 http://oss.fagforbundet.no oss informasjonsblad for tillitsvalgte tillitsvalgte desmber nr. 9 /2014 Årgang 12 B-Postabonnement Returadresse: Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Valgte Vellykket: Hordaland

Detaljer

EIERSTRUKTUR OG EIERFORMER MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER. Medlemsinformasjon IKOs Barnehagekontor

EIERSTRUKTUR OG EIERFORMER MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER. Medlemsinformasjon IKOs Barnehagekontor EIERSTRUKTUR OG EIERFORMER MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER Medlemsinformasjon IKOs Barnehagekontor ORGANISERING AV EIERSKAP OG DRIFT AV MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER Utarbeidet av Øystein

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Medlemsblad for Venner av Bærum Sykehus. Temamøte 26. mars. Årsmøtedokumenter. Bærum Sykehus 90 år. 1/2014. VBS-NYTT 1/2014 ı 1

Medlemsblad for Venner av Bærum Sykehus. Temamøte 26. mars. Årsmøtedokumenter. Bærum Sykehus 90 år. 1/2014. VBS-NYTT 1/2014 ı 1 Medlemsblad for Venner av Bærum Sykehus Temamøte 26. mars Årsmøtedokumenter Bærum Sykehus 90 år. 1/2014 VBS-NYTT 1/2014 ı 1 Medlemsblad for Venner av Bærum Sykehus Nr. 1 - februar 2014 - Årgang 22 Ansvarlig

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås rådhus, Store salong. 25.04.2006 kl. 17.00

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås rådhus, Store salong. 25.04.2006 kl. 17.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås rådhus, Store salong 25.04.2006 kl. 17.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer